Engels op uw kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engels op uw kinderdagverblijf / peuterspeelzaal"

Transcriptie

1 Benny s Playground is een activiteitenprogramma voor kinderen van twee tot vier jaar, dat ingezet kan worden om de kinderen de Engelse taal te leren. Het programma is gebaseerd op de natuurlijke verwerving van een taal en dus volledig gericht op het luisteren en begrijpen en spreken. Waarom al op twee jarige leeftijd met Engels beginnen? De meesten van ons hebben kunnen waarnemen hoe jonge kinderen hun eigen taal leren spreken. Als ouders, tantes of ooms, grootouders of geïnteresseerde vrienden zijn wij allemaal geboeid of vertederd door hun pogingen om de taal te begrijpen en er in te communiceren. Tegen de tijd dat een kind de schoolleeftijd heeft bereikt, heeft het de meeste complexe structuren van zijn eerste taal onder de knie. Dit gebeurt op een natuurlijke manier (taalverwerving) door te spelen en contact te hebben met mensen om hem heen in plaats van in een formele lessituatie. Het is deze natuurlijke aanleg om een taal te verwerven waarop wij bij het leren van het Engels als vreemde taal willen voortbouwen. Uit onderzoek is niet onomstotelijk vast komen te staan dat er een kritieke periode is waarin een taal het best geleerd kan worden, maar de voordelen van het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd zijn wel degelijk waargenomen. De voordelen zijn: - Meer zelfvertrouwen en dus minder verlegenheid bij het spreken van een vreemde taal - Een betere uitspraak en een vloeiendere taalbeheersing - Het op latere leeftijd makkelijker leren van andere aanverwante talen - Een positieve invloed op de metalinguïstische en metacognitieve vaardigheden van de kinderen Doelstellingen Het doel van het programma is Engelstalige activiteiten aan te bieden, zodat de kinderen al op jonge leeftijd worden blootgesteld aan het Engels. Benny s Playground is een introductie op het gesproken Engels. De uitgangspunten hierbij zijn, t.a.v. de taal: - het gebruik van eenvoudige taal die veel herhaald wordt - de activiteiten zijn gericht op het vermogen van het kind om te imiteren. - de activiteiten lokken communicatie uit - de dagelijkse routines vormen de basis voor de activiteiten - de activiteiten zijn er op gericht de kinderen succes ervaringen op te laten doen - de nadruk ligt op de verwerving van de basiswoordenschat t.a.v. de attitude: - het bevorderen van de motivatie van de kinderen door plezierige activiteiten uit te voeren - kinderen het vertrouwen te geven, zodat zij een vreemde taal durven te spreken - situaties te creëren waarin de kinderen zowel moeten als willen communiceren in het Engels Hoe leer je kinderen een vreemde taal aan? De taal die aan de kinderen wordt aangeboden moet duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn en aansluiten bij de directe belevingswereld van het kind en zijn ervaringen en behoeften. Het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd verloopt op dezelfde manier als het leren van de moedertaal; eerst luisteren en begrijpen en daarna spreken. 1

2 Alle nieuwe woorden worden in een bepaalde context met visuele of kinesthetische steun aangeboden. Deze woorden worden gebruikt en geoefend met behulp van liedjes, verhalen, spelletjes en knutselactiviteiten. De herhaling van woorden is van essentieel belang, omdat dit ervoor zorgt dat de kinderen de taal internaliseren en zich het ritme, de klemtoon en de timing van de taal eigen maken. Het creëren van een Engelse hoek, waarin de afbeeldingen van de woorden hangen en die vol staat met de materialen die bij het thema horen, is ook onontbeerlijk. Gebruik van het Nederlands Tijdens de activiteiten uit Benny s Playground spreken de pedagogisch medewerkers Engels. De kinderen worden daardoor aangemoedigd om Engels te (proberen) spreken en incidenteel leren de kinderen heel veel woorden. Door het gebruik van korte zinnen en ondersteuning van het taalaanbod met mimiek, gebaren, handelingen en materialen is het gebruik van het Nederlands niet nodig. Probeer het gebruik hiervan dan ook zoveel mogelijk te vermijden. Als een kind Nederlands spreekt, blijft de pedagogisch medewerker Engels gebruiken en in het Engels herhalen wat het kind in het Nederlands heeft gezegd. Een kind heeft snel door of de pedagogische medewerker bereid is om Nederlands te spreken en zal wachten totdat Nederlands gesproken wordt. In dat geval zal het kind geen Engels leren! Behoefte om te communiceren Een jong kind moet niet worden gedwongen om in het Engels te communiceren, maar door middel van aantrekkelijke activiteiten worden aangemoedigd en uitgenodigd om dit te doen. Alle pogingen tot communicatie (zelfs die in de niet-doeltaal) worden in het Engels erkend en geprezen. De aanwezige volwassenen blijven op vastgestelde tijden het Engels gebruiken. Als een kind, om wat voor reden dan maar ook, niet wil deelnemen aan de activiteiten hoeft hij hier ook niet aan mee te doen. Routines en vastgestelde tijden Het is heel belangrijk om het Engelstalige programma in te bedden in de dagelijkse routine. Dit zorgt ervoor dat het Engels niet vergeten kan worden door de waan van de dag. Door iedere dag op hetzelfde tijdstip dezelfde taal voor dezelfde routines te gebruiken raken de kinderen vertrouwd met nieuwe woorden en uitdrukkingen. Zij kunnen geluiden aan voorwerpen koppelen en zij kunnen voorspellen wat de volwassene gaat doen omdat dit elke keer gebeurt. De tijden voor dergelijke activiteiten zijn tijdens snack times, het zeggen van hello of goodbye bij de aankomst of vertrek, story time, bedtijd of in de kring. Het gekozen tijdstip moet elke keer hetzelfde patroon volgen, bijvoorbeeld een lied, daarna een verhaal, de activiteit zelf, met een spel om te beëindigen. In de routine kunnen nieuwe spelen, verhalen of liedjes worden geïntroduceerd maar dit hoeft niet heel vaak gebeuren. Betrokkenheid van ouders Om het programma succesvol uit te kunnen voeren is een positieve houding van de ouders t.o.v. het leren van een vreemde taal heel belangrijk. Het bevordert het zelfvertrouwen van het kind in het spreken van de taal en zijn motivatie in het leren van de taal. Benny s Playground De gekozen onderwerpen en materialen in Benny s Playground zijn relevant voor het kind en zijn beleving van de wereld. Op deze leeftijd is het kind met zichzelf bezig en probeert hij de wereld om zich heen een plaats te geven. Het programma houdt rekening met hoe kinderen in deze leeftijdscategorie het beste 2

3 leren, de verschillende leerstijlen van de kinderen en hun belangen. De activiteiten zijn thematisch opgebouwd en draaien allemaal om Benny. De thema s zijn: 1. Benny s Colours 2. Play With Me 3. Look At Me 4. Get Dressed 5. Benny s Animal Friends 6. Let s Eat Op het portal van EarlyBird zijn er extra thematische activiteiten, die eveneens aansluiten bij de dagelijkse gebeurtenissen en dingen waar de peuters mee te maken hebben. De inhoud van de thematische activiteiten Ter voorbereiding op de activiteiten, moet er in het lokaal een plek worden gezocht voor de Engelse hoek. In deze hoek is het de bedoeling dat er een grote boom komt. Deze boom speelt een centrale rol in het programma. In de boom worden er elk nieuw thema bladeren gehangen (in de kleuren geel, groen, blauw en rood) met daarop de afbeeldingen van de kernwoorden. Wij adviseren om de bladeren minimaal de grootte van A5 te laten zijn, zodat de afbeeldingen goed te zien zijn. Daarbij is het ook raadzaam de bladeren te plastificeren, omdat ze veelvuldig gebruikt worden. Elke bijeenkomst is op dezelfde manier opgebouwd. Er wordt een spel, een verhaal of een lied of een in het Engels met de kinderen gedaan rondom snack time. Dit zorgt ervoor dat de Engelstalige activiteiten in de dagelijkse routine van de pedagogisch medewerkers wordt ingebouwd. De woorden worden in elke les herhaald en zijn gericht op de activiteit, zodat de kinderen een directe link hebben met wat ze kunnen zien, horen, aanraken of voelen. De taal die door de pedagogisch medewerkers wordt gebruikt is zo gekozen dat deze begrijpelijk is voor jonge kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van korte, eenvoudige zinnen die steeds herhaald worden. De duur van de activiteiten is vanwege de beperkte aandacht van jonge kinderen, maximaal dertig minuten. De activiteiten worden 5 keer in de week herhaald, zodat alle kinderen minstens twee keer in de week de woorden aangeboden krijgen. Poppen Het gebruik van poppen met jonge kinderen is zeer effectief. In Benny s Playground speelt pop Benny een centrale rol. Benny is alleen in staat om Engels te spreken en hij moedigt de kinderen aan om dit ook te doen. Voor de kinderen is de aanwezigheid van Benny het moment om van het Nederlands over te schakelen naar het Engels. Er is gekozen voor een mannelijke pop omdat blijkt dat jongens dan meer bij de taalactiviteiten betrokken zijn. Prentenboeken, audio en digitaal materiaal In Benny s Playground wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestaande prentenboeken van auteurs zoals Eric Carle, Eric Hall en Rod Campbell. Het voorlezen is een belangrijk onderdeel van het programma. De liedjes zijn (in de meeste gevallen) bekend en eenvoudig. Op het portal van EarlyBird vindt u bij de extra thema s ook digitale ondersteuning in de vorm van praatplaten met audio. Evaluatie en beoordeling Het is uiteraard belangrijk dat de ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind, maar hoe kan dit worden bereikt met kinderen van deze leeftijd? Het Engels is geïntegreerd in de routine van de dag, dus kunnen de vorderingen op dezelfde wijze naar ouders gecommuniceerd worden als alle andere aspecten van de ontwikkeling van het kind. Werk van het kind kan worden verzameld in een portfolio en opmerkingen over de deelname van het kind tijdens de 3

4 Engelstalige activiteiten kunnen worden genoteerd. Op het portal van EarlyBird is een observatie lijst beschikbaar die twee keer per jaar ingevuld kan worden. Elk kind wordt tijdens een spelsituatie geobserveerd. Er is geen sprake van een formele beoordeling: we willen meer weten over de houding van een kind en zijn plezierbeleving in plaats van wat een kind kan doen. Conclusie Benny s Playground is een geweldige kans om het leren van een vreemde taal aan jonge kinderen te introduceren, op een manier die volledig aansluit op het natuurlijke leren van een kind. Symbolen benodigde materialen tijdsduur activiteiten Cookie Starter CD Cookie CD A Super Simple songs CD 2 Extra activiteiten Snack time Materialenlijst Benny Benny s rugzak Bladeren in de kleuren geel, rood, groen en blauw met de plaatjes van alle kernwoorden erop. Dobbelsteen bedekt met plaatjes van kleuren, speelgoed, lichaamsdelen, kleren, huisdieren en voedsel. Dobbelsteen 1-6 Waslijn Wasknijpers Kleding voor Benny Speelgoed Pluche beesten Speelgoed voedsel A mystery box Leesboeken What colour are your knickers? Sam Lloyd That's Not My Teddy Fiona Watt From Head to Toe Eric Carle Head, shoulders, knees and toes Annie Kubler Usborne Very first words My body Usborne First word picture book 4

5 Usborne First colours Usborne First Maisy goes swimming Lucy Cousins Maisy dresses up Lucy Cousins Dear Zoo Rod Campbell Who says woof? John Butler Spot bakes a cake Eric Hill Muziek Cookie and Friends Starter: Class Audio CD Cookie and Friends A: Class Audio CD Super Simple Songs - Deel 2 Taalaanbod Thema s Kernwoorden Uitbreidingstaal Hello Benny (starter) Hello, bye, Benny, one, two, three, four, five, leaf, leaves Hello everyone Who is this? What is your name? This is. Let s say hello to Please, Thank you Look a.. Who is it? Sing, sing along How many? Benny s colours Red, yellow, green, blue What colour is it? What s your favourite colour? Can you show me/say it? Pick them up. Put it back. Big, bigger Walk, jump, run, crawl, throw, hide, draw Give it to (name). Where is...? Make a (big tower) Count the (blocks) I can see... Who can show me? Can you say it? Open/close your eyes Wake up Benny 5

6 It s a... Show me... Put them here Pink, purple, orange Play with me Doll, car, train, ball, teddy Backpack Toy (s) What can you feel? Shall we look for him? Benny s asleep/awake Roll the dice What s under the cloth? Draw your favourite Look at me Get dressed Benny s animal friends Let s eat Head, arm(s), foot, feet, hand(s),body, legs T-shirt, trousers, sock(s), shoe(s), jacket, hat Bird, spider, fish, turtle, duck, rabbit Chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas They are parts of your body. Point to Wave, shake, wiggle Stand up, sit down Shoulder(s) knee(s) toe(s), fingers, nose What s this? This is a /these are Washing line Hang it up Get dressed Can you say that? Hop, quack, splash What kind of animal is this? Move, stand still. stop! This group are... I like Listen I don t like Yes, I do Here s some Roll the ball Knock it over 6

Groep 4. Docentenhandleiding. Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird

Groep 4. Docentenhandleiding. Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird Groep 4 Docentenhandleiding Geschreven door Myrna Feuerstake en Maria Kelly van EarlyBird Dit is een uitgave van: Pearson Benelux bv Postbus 75598 1070 AN Amsterdam Nederland ipockets TM Website: www.ipockets.nl

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Engels. Kerndoel 14. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Engels. Kerndoel 14. Toelichting en verantwoording TULE - ENGELS KERNDOEL 14 32 TULE inhouden & activiteiten Engels Kerndoel 14 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlandstalig onderwijs Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlands English Deze brochure bestaat in de volgende versies: Nederlands:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Kennisbasis Engels december 2010

Kennisbasis Engels december 2010 Kennisbasis Engels december 2010 auteurs: Drs. E. den Boon werkzaam bij Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam T. de Kraay, werkzaam bij Hogeschool Rotterdam O. Kouzmina, werkzaam bij Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Trainersdraaiboek. Interactievaardigheden

Trainersdraaiboek. Interactievaardigheden Trainersdraaiboek Interactievaardigheden : plezier en rendement! De training en deze handreiking zijn ontwikkeld door: - Thecla Brouwer (Spectrum CMO Gelderland) - Birgitte van Miltenburg (Basta trainingen)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Voorbeelden Voorbeelden van onderwerpen zijn de jaargetijden, het strand of de winkel. Dit kan ook vormgegeven worden door een hoek.

Voorbeelden Voorbeelden van onderwerpen zijn de jaargetijden, het strand of de winkel. Dit kan ook vormgegeven worden door een hoek. Thematisch werken Frank Studulski Wat is het? In de onderbouw wordt vaak thematisch gewerkt: het spel of de activiteiten die worden aangeboden of verricht zijn in een bepaald onderwerp verbonden. Waarom

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Educatieprogramma GOUD. voor mensen met een verstandelijke beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen

Educatieprogramma GOUD. voor mensen met een verstandelijke beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen Educatieprogramma GOUD voor mensen met een verstandelijke beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen Colofon De producten uit deze werkplaats zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Activiteitenfiches voor verschillende activiteiten vreemde taleninitiatie 1

Activiteitenfiches voor verschillende activiteiten vreemde taleninitiatie 1 Activiteitenfiches voor verschillende activiteiten vreemde taleninitiatie 1 Hieronder staat een voorbeeld van een invulblad dat kan gelden voor gelijk welke VTIactiviteit. Daarna vindt u begeleidende fiches

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Zelfverzekerd presenteren TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: I Wasn t Prepared For That In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Tipsheet Mediagebruik Adviezen voor professionals. 0- tot en met 2-jarigen

Tipsheet Mediagebruik Adviezen voor professionals. 0- tot en met 2-jarigen Tipsheet Mediagebruik Adviezen voor professionals 0- tot en met 2-jarigen Inleiding Er zijn verschillende opvattingen over wel of geen mediagebruik voor heel jonge kinderen. Zij leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Geschreven in schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een schoolbrede aanpak... 4 Sociaal veilig klimaat als basis... 4 De drie componenten van sociale ondersteuning...

Nadere informatie