PEDIC-NASCHOLINGSAANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDIC-NASCHOLINGSAANBOD 2014-2015"

Transcriptie

1 PEDIC Coupure Rechts 314 te 9000 Gent tel fax PEDIC-NASCHOLINGSAANBOD Economie ICT Informatica INHOUD NASCHOLINGEN Economie in het vak r.-k. godsdienst? Levensbeschouwelijk denken en werken in het economische veld Nieuw!... 2 Flip je klas Nieuw!... 3 Facebook op school en in de klas... 4 Lezing over sociale media: aandachtspunten voor leraars Nieuw!... 5 Lezing over verstandig omgaan met sociale media en digitale media Nieuw!... 6 Mediawijze ICT-tips: internet Nieuw!... 7 Mediawijze ICT-tips: sociale media... 8 Mediawijze ICT-tips Nieuw!... 9 PowerPoint voor de klas Nieuw! Praktisch gebruik van sociale media als leerkracht Tips & tricks voor Android tabletcomputers in de b-stroom Nieuw! Tips & tricks voor ipad tabletcomputers in de b-stroom Nieuw! PN235SO/1415 PN255SO/1415 PN249SO/1415 PN310NI/1415 PN312SO/1415 PN081NI/1415 PN082NI/1415 PN309NI/1415 PN213SO/1415 PN257SO/1415 PN185SO/1415 PN186SO/1415

2 Economie r.k.-godsdienst Leraren economie 3de graad Leraren r.k.-godsdienst 3de graad JOHAN DE GENDT Economie in het vak r.-k. godsdienst? Levensbeschouwelijk denken en werken in het economische veld Nieuw! PN235SO/1415 Meestal blijft het economische netjes afgescheiden van het ethische en het levensbeschouwelijke. Economische inzichten worden, zonder veel reflectie, aanvaard, alsof er geen verborgen levensbeschouwelijke opties achter zouden schuilgaan. De economische en financiële crisis daagt ons uit om op zoek te gaan naar deze verborgen opties en om ze te confronteren met de bijbels-christelijke traditie. De economie is daarbij een tool om scherper de analyse te maken. Zich bewust worden van de uitgangspunten van de economie Zich bewust worden van de vele keuzemomenten en de daarbij behorende levensbeschouwelijke opties, op maatschappelijk vlak Bereid zijn de economische premissen kritisch in vraag te stellen Bereid zijn de bijbels-christelijke oriëntaties te confronteren met het economische denken Op zoek gaan naar didactische werkvormen om deze inzichten in een lessenreeks aan te brengen Nagaan hoe je deze lessen kan doen aansluiten bij de opties van het leerplan Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op dinsdag 4 november 2014 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 2

3 Economie Alle leraren economie secundair onderwijs LARS MATTHYS EN TIM VAN LIER Flip je klas Nieuw! PN255SO/1415 Bij Flipteaching of Reverse Education draait alles rond het omdraaien van de activiteiten die studenten binnen en buiten de les uitvoeren. Uitleg en instructies worden huiswerk (meestal in de vorm van filmpjes), tijdens de les komt daardoor meer tijd vrij voor wat daarvoor huiswerk was: het actief verwerken van de leerstof via opdrachten maken, problemen oplossen, in groepjes werken, onderzoeken en samenwerken. Tijdens deze nascholing krijg je aan de hand van praktijkvoorbeelden een duidelijk beeld van wat Flipteaching is en hoe je het kan gebruiken. Daarnaast komen ook enkele digitale tools aan bod die de mogelijkheden van Flipteaching nog verruimen. Inzicht krijgen in Reverse Education of Flipteaching Kennismaken met Flipteaching als bron van inspiratie voor het lesgeven Flipteaching praktisch leren gebruiken aan de hand van uitgewerkte cases Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op woensdag 1 april 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 3

4 Informatica Vakoverschrijdend Alle leraren informatica Alle leraren secundair onderwijs ERWIN TAETS Facebook op school en in de klas Nieuw! PN249SO/1415 Soms lijkt het wel alsof wie niet op Facebook of Twitter zit, niet meer meetelt. Ook voor de jongeren in onze klassen hebben sociale media heel wat veranderingen meegebracht. Hoe moet je daar als school én als leerkracht mee omgaan? Wat moet je weten over veiligheid, privacy en digitale omgangsvormen? Je ontdekt hoe je als school een protocol kunt ontwikkelen rond sociale media en a.d.h.v. concrete voorbeelden uit de praktijk verken je wat daar allemaal in kan staan en wat dat betekent voor het standpunt dat een school ten opzichte van sociale media kan innemen. In het tweede deel van deze nascholing krijg je een tiental concrete sociale media-tools gepresenteerd die ook in de les én op school ingeschakeld kunnen worden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een algemene vertrouwdheid hebben met sociale media. Verkennen van informatie over de veiligheid, privacy en digitale omgangsvormen van Facebook en Twitter Ontdekken hoe je als school een protocol kan ontwikkelen rond sociale media Concrete voorbeelden uit de praktijk verkennen Een tiental concrete sociale-media tools gepresenteerd krijgen die in de les én op school kunnen ingeschakeld worden REFLECTIES Supervlotte spreker, heel interessante en boeiende sessie! Het was zeer goed: zowel inhoudelijk als qua stijl sterk! Schitterend! Goede mix van algemene trends en specifieke, praktische tips. Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op maandag 12 januari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 4

5 Informatica Vakoverschrijdend Alle leraren informatica Alle leraren secundair onderwijs Ondersteunend personeel FILIP BOURGEOIS Lezing over sociale media: aandachtspunten voor leraars Nieuw! PN310NI/1415 Sociale media bieden heel wat nieuwe mogelijkheden, ook voor de school. Tegelijk zijn nieuwe valkuilen ontstaan, waar je als leerkracht beter alert voor bent. In deze nascholing geven we daarom bijzonder aandacht aan: je online imago en reputatie en die van de school, het vriend zijn op Facebook, omgaan met online roddel, het inzetten van sociale media in de les, hoe privacy bewaken bij online foto s, digitaal communiceren met ouders. Dit is een heel concrete lezing met praktische tips. Weten hoe je je online reputatie kunt verzorgen Weten hoe je best kunt omgaan met online roddel Weten welke sociale media meer/minder geschikt zijn voor gebruik in de klas Weten hoe je de privacy bij online foto s kunt bewaken Teamnascholing 2 uur PV Basisprijs tot 20 deelnemers: 176,00 euro/uur Prijs vanaf de 21ste deelnemer: basisprijs + 22,00 euro/bijkomende deelnemer/sessie Voor een intake op school betaal je 64,00 euro 5

6 Ouders FILIP BOURGEOIS Lezing over verstandig omgaan met sociale media en digitale media Nieuw! PN312SO/1415 Filip Bourgeois geeft lezingen aan een breed doelpubliek. Zijn presentaties voor leerlingen secundair vormen de basis voor deze lezing voor ouders. Door de vele concrete tips is deze erg geschikt voor een breed ouderpubliek. Komen aan bod: wie kan zien wat je kind online post, hoe kun je dat toch wat beperken, wat met online pesten: wat kan je zelf doen en je kind als gepeste, als omstaander of als pester. Krijgen van concrete tips i.v.m. het verstandig omgaan met sociale en digitale media Ontdekken op welke wijze je kan zien wat je kind online post Verkennen wat je kan doen als het gaat om online pesten Teamnascholing Lezing van 90 minuten Maximum tot 75 deelnemers: 375,00 euro en verplaatsingskosten aan 0,29 euro/km De administratieve en financiële opvolging is in handen van Dhr. Bourgeois 6

7 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs FILIP BOURGEOIS Mediawijze ICT-tips: internet Nieuw in PEDIC! PN081NI/1415 De nascholer is spreker over het verstandig omgaan met internet, sociale media en digitale media (zie: internetvaardig.be). Uit al zijn lezingen krijg je de interessantste ICT-tips waar ook leerlingen wat aan hebben: interessante zoekmachines, indexen en websites voor leerlingen, gemakkelijk een internetadres delen met je leerlingen, privacy-veilig zoeken en mailen, een filmpje downloaden, flash op de tablet, je ipad veilig in leerlingenhanden, apps voor school vinden... Je oefent dat op de pc of op je eigen laptop/tablet. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over basiskennis gebruik van een computer (en van de eigen tablet of laptop). Weten waar leerlingen online materiaal vinden voor hun schoolwerk Weten hoe je gemakkelijk een internetadres kunt delen met je leerlingen Weten hoe je een online filmpje kunt downloaden Met gerust gemoed je ipad aan leerlingen kunnen toevertrouwen REFLECTIES Zeer toffe tips, vlotte spreker. Heel praktijkgericht. Heel bruikbaar in de klaspraktijk. Filip is iemand met kennis van zaken die heel veel interessante informatie doorgaf en duidelijk de praktijk kent. Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op maandag 19 januari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 7

8 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs FILIP BOURGEOIS Mediawijze ICT-tips: sociale media Nieuw in PEDIC! PN082NI/1415 De nascholer is spreker over het verstandig omgaan met internet, sociale media en digitale media (zie: internetvaardig.be). Uit al zijn lezingen krijg je de interessantste ICT-tips waar ook leerlingen wat aan hebben: veilig op Facebook voor leraars en leerlingen, een veilig wachtwoord, bewijzen van pesten verzamelen, privacy-veilig chatten, de privacy bewaken op online foto s, trendy sociale media bij leerlingen, sociale media in de klas, Je oefent dat op de pc of op je eigen laptop/tablet. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over basiskennis gebruik van een computer (en van de eigen tablet of laptop). De belangrijkste Facebook-instellingen kennen en kunnen gebruiken Weten hoe leerlingen gemakkelijk bewijzen van pesten kunnen verzamelen Weten hoe je de privacy van leerlingen en jezelf op online foto s kunt bewaken Weten welke sociale media je pedagogisch-didactisch kunt inzetten REFLECTIES Zeer toffe tips, vlotte spreker. Heel praktijkgericht. Heel bruikbaar in de klaspraktijk. Filip is iemand met kennis van zaken die heel veel interessante informatie doorgaf en duidelijk de praktijk kent. Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op maandag 19 januari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 8

9 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs FILIP BOURGEOIS Mediawijze ICT-tips PN309NI/1415 De nascholer is spreker over het verstandig omgaan met internet, sociale media en digitale media (zie: internetvaardig.be). Uit al zijn lezingen krijg je de interessantste ICT-tips waar ook leerlingen wat aan hebben: interessante zoekmachines, indexen en websites voor leerlingen, gemakkelijk een internetadres delen met je leerlingen, een filmpje downloaden, veilig op Facebook voor leraars en leerlingen, een veilig wachtwoord, bewijzen van pesten verzamelen, Je oefent dat op de pc of op je eigen laptop/tablet. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over basiskennis gebruik van een computer (en van de eigen tablet of laptop). Weten waar leerlingen online materiaal vinden voor hun schoolwerk Weten hoe je een online filmpje kunt downloaden De belangrijkste Facebook-instellingen kennen en kunnen gebruiken Weten hoe leerlingen gemakkelijk bewijzen van pesten kunnen verzamelen REFLECTIES Zeer toffe tips, vlotte spreker. Heel praktijkgericht. Heel bruikbaar in de klaspraktijk. Filip is iemand met kennis van zaken die heel veel interessante informatie doorgaf en duidelijk de praktijk kent. Teamnascholing Min. 3 uur PV/PS Basisprijs tot 20 deelnemers: 176,00 euro/uur Prijs vanaf de 21ste deelnemer: basisprijs + 22,00 euro/bijkomende deelnemer/sessie Voor een intake op school betaal je 64,00 euro 9

10 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs IVAN BAUWENS PowerPoint voor de klas Nieuw! PN213SO/1415 De basistoepassingen van de computer zijn je niet vreemd. Met Word kan je voldoende overweg. PowerPoint heb je echter niet of nauwelijks onder de knie. In deze nascholing krijg je de tijd om de vele mogelijkheden van dat programma te verkennen door alles zelfstandig uit te voeren. De eindeloze toepassingsmogelijkheden voor in de klas komen aan bod zodat je ter plaatse zelf iets kan maken dat onmiddellijk bruikbaar is. Basisvaardigheden om met de computer te werken zijn wenselijk om deze nascholing te volgen. Vlot een PowerPointpresentatie kunnen maken met oog voor toepassingen in de klas Interactieve presentaties leren maken Geluiden en/of links naar andere bestanden of websites leren toevoegen Een brede waaier aan voorbeelden verkennen waar PowerPoint ons onderwijs kan ondersteunen Eventueel: mogelijkheden in combinatie met fotobewerking Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op vrijdag 6 februari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 98,00 euro per deelnemer In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd voorzien 10

11 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs ICT-coördinatoren LARS MATTHYS EN TIM VAN LIER Praktisch gebruik van sociale media als leerkracht PN257SO/1415 Ken je ze: Facebook, Twitter, YouTube en Linked In? Ongetwijfeld. Maar ken je ook Scoop.it, TEDed, Pinterest en Storify? Sociale media schieten als paddenstoelen uit de grond en spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven en in de maatschappij. Ook onderwijsmensen kunnen daar hun voordeel uit halen. In deze nascholing leer je hoe je dat kan doen. De nascholing geeft een antwoord op vragen als: welke sociale media zijn er? Wat is de meerwaarde ervan? Hoe kan ik ze als leerkracht het best gebruiken? Een inspirerende nascholing die de vele mogelijkheden van sociale media blootlegt! Inzicht krijgen in sociale media Kennismaken met sociale media als bron van inspiratie voor het lesgeven Sociale media leren gebruiken als praktisch communicatiemiddel in een onderwijscontext Sociale media praktisch leren gebruiken aan de hand van uitgewerkte cases REFLECTIES Dit was een aangename en leerrijke nascholing. (Reinout C.) Een echte aanrader! Zeer inspirerend!! (Dirk D.) Schitterend, ik ben helemaal gemotiveerd om van alles uit te gaan proberen. (Karen D.) Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op dinsdag 19 mei 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 49,00 euro per deelnemer 11

12 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs 1ste graad b-stroom DIETER BERTIN Tips & tricks voor Android tabletcomputers in de b-stroom Nieuw! PN185SO/1415 Je ziet ze tegenwoordig overal... bij mensen thuis, op vakantie, dagdagelijks in het straatbeeld... de tabletcomputer! Dat wonderlijke plankje is voor heel wat mensen niet meer uit hun leven te bannen. Maar kan dat technisch hoogstandje ook in je school, in je klas een meerwaarde zijn en je helpen bij het ondersteunen van activiteiten die je aan je leerlingen aanbiedt? Tijdens deze nascholing ga je daar dieper op in en leer je heel wat praktische toepassingen hands on gebruiken. Enige voorkennis is niet vereist. Je leert de tabletcomputer kennen en de basishandelingen in de vingers krijgen Je maakt kennis met enkele toepassingen die het mogelijk maken om met behulp van tablets samen te leren Je ervaart de meerwaarde van een aantal apps, bruikbaar in je school en/of klascontext Je leert welke apps je kan inzetten in bepaalde werkvormen in je klaswerking Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op donderdag 13 november 2014 van uur tot uur of Reeks 2 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op dinsdag 3 februari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 98,00 euro per deelnemer In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd voorzien 12

13 Vakoverschrijdend Alle leraren secundair onderwijs 1ste graad b-stroom DIETER BERTIN Tips & tricks voor ipad tabletcomputers in de b-stroom Nieuw! PN186SO/1415 Je ziet ze tegenwoordig overal... bij mensen thuis, op vakantie, dagdagelijks in het straatbeeld... de tabletcomputer! Dat wonderlijke plankje is voor heel wat mensen niet meer uit hun leven te bannen. Maar kan dat technisch hoogstandje ook in je school, in je klas een meerwaarde zijn en je helpen bij het ondersteunen van activiteiten die je aan je leerlingen aanbiedt? Tijdens deze nascholing ga je daar dieper op in en leer je heel wat praktische toepassingen, hands on gebruike n. Enige voorkennis is niet vereist. Je leert de tabletcomputer kennen en de basishandelingen in de vingers krijgen Je maakt kennis met enkele toepassingen die het mogelijk maken om met behulp van tablets samen te leren Je ervaart de meerwaarde van een aantal apps, bruikbaar in je school en/of klascontext Je leert welke apps je kan inzetten in bepaalde werkvormen in je klaswerking Individuele nascholing Reeks 1 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op donderdag 9 oktober 2014 van uur tot uur of Reeks 2 in PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent op donderdag 26 februari 2015 van uur tot uur De deelnameprijs bedraagt 98,00 euro per deelnemer In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd voorzien 13

14 A_Pelckmanslogo_210X148mm.indd 1 22/04/14 16:49 Ontdek Scoodle, de gratis leerkrachtenagenda Eenvoudige lesvoorbereiding Doelgericht lesgeven Sterke vermindering van de planlast Zeer gemakkelijk in gebruik SCOODLE IS GRATIS. PROBEER HET NU! ➊ Ga naar ➋ Meld je aan met één van je accounts, bijvoorbeeld van Knooppunt, Facebook, Google of Microsoft ➌ Start met je lesvoorbereiding. Zo eenvoudig is het!

15 MS5079 1e graad Nieuwe uitgaven 2e graad 3e graad Uitgeverij Averbode Abdijstraat Averbode Tel MS5079_AD_SO_Pedic.indd 1 16/06/14 08:32 Nog niet aangemeld voor de PEDIClicks?

16 taal met die Keure Shuffle BEAU TEMPS Shuffle This Plein feu educatieve uitgaven Kleine Pathoekeweg Brugge - T F E - - facebook.com/diekeure ADV_SO_99x210_2014.indd 1 5/06/14 15:20 PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016

KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 KLASPRAKTIJK Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016 Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons.

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

Gisteren, vandaag, morgen. Leren werken met een ipad Fotograferen met een digitaal fototoestel

Gisteren, vandaag, morgen. Leren werken met een ipad Fotograferen met een digitaal fototoestel Gisteren, vandaag, morgen Leren werken met een ipad Fotograferen met een digitaal fototoestel E - b o e k e n Leren werken met skype Tablets voor beginners Windows 8.1 - PC-EHBO Leren werken met tablets

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Dit aanbod is niet bindend, we kunnen ook een mix op maat maken, indien nodig!

Dit aanbod is niet bindend, we kunnen ook een mix op maat maken, indien nodig! Beste, in deze brochure vind je een overzicht van navormingsinitiatieven voor het onderwijs die ik geef. Alle sessies zijn sterk ICT-gericht, maar de nadruk ligt op het toepassen in de klaspraktijk en

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht najaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht najaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht najaar 2012 Inhoudsopgave Cursussen en workshops...4 Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...7 Vervolgcursus Computer, internet en e-mail...9

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops najaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014

Computercursussen en workshops. programma najaar 2014 Computercursussen en workshops programma najaar 2014 Inhoudsopgave Cursussen en workshops... 3 Computer en internet Computer, internet en e-mail voor absolute beginners...4 Vervolgcursus Computer, internet

Nadere informatie

Jouw digitale wereld safe & social

Jouw digitale wereld safe & social HANDLEIDING BIJ DE DIGITALE LES Jouw digitale wereld safe & social Op 11 februari 2014 tijdens Safer Internet Day, lanceert UPC de digitale les Jouw digitale wereld. Op deze jaarlijks terugkerende dag

Nadere informatie

Media-educatie. Een selectie materialen voor verschillende doelgroepen

Media-educatie. Een selectie materialen voor verschillende doelgroepen Media-educatie Een selectie materialen voor verschillende doelgroepen Leermiddelen voor volwassenen om hun informatievaardigheden te versterken... 1 Leermiddelen om met kinderen en jongeren te werken rond

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 2de semester 2014-2015 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND Schooljaar 2014-2015/2 Beste collega s The times they are a changing, zong Bob Dylan ooit 50 jaar geleden.

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Leergang De digitale docent

Leergang De digitale docent Leergang De digitale docent Benut ICT optimaal in jouw onderwijspraktijk foto s Iris Loonen Opleidingsgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leergang: De digitale docent 3 2. Missie van de leergang

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie