TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES"

Transcriptie

1 TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES

2 Colofon Digitale toolkit Social Media maatjes is een product van FNV Vrouw. Het project Social Media maatjes is in 2013 uitgevoerd. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en het VSB fonds. FNV Vrouw was co-financier. Tekst Jennifer Meyer, projectleider FNV Vrouw Eindredactie Tineke van der Kraan, directeur FNV Vrouw Fotografie Benine Bloemen Opdrachten per Social Media Platform Laura Arends - Impressiefilmpje Birgit Smit - Vormgeving DTP-Studio Aelberts - FNV Vrouw, december 2013 FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam I T

3 TOOLKIT SOCIALE MEDIA MAATJES VOORWOORD Bijzonder trots presenteert FNV Vrouw de Digitale Toolkit Social Media Maatjes. In deze Toolkit beschrijven wij de methodiek die is ontwikkeld om een dergelijk project vorm te geven. Hierin delen wij ook graag onze gouden tips om de slagingskans van een Social Media maatjes project te vergroten. Wij hebben ons doel bereikt: een verbinding maken tussen jongere vrouwen die actief zijn op sociale media en oudere vrouwen die nog schroomden om daarmee aan de slag te gaan. De schroom is overwonnen en er zijn blijvende contacten uit voort gekomen. Onze deelneemsters deelden ervaringen en kennis. Niet alleen over het gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Linkedin, maar ook over hun leven en wat daarin van belang was en is. De resultaten bewijzen dat het werken met maatjesgroepen onder leiding van 10 gedreven masters, allen betrokken vrijwilligers, een grote meerwaarde heeft ten opzichte van een gewone training. De live-ontmoetingen, goede sfeer, concrete opdrachten van Laura Arends en prachtige foto s van Benine Bloemen: dat alles zorgde ervoor dat het project Social Media maatjes zeer geslaagd is. Ook een groot woord van dank aan projectleider Jennifer Meyer, die met haar deskundigheid, creativiteit en enthousiasme weer een prachtig en professioneel product heeft neergezet. Met deze toolkit hopen we anderen, zoals vrouwenorganisaties en ouderenorganisaties te inspireren om de door ons ontwikkelde werkwijze ook in de praktijk toe te passen. Wij hebben ervaren dat het zeer de moeite waard is om hierin te investeren. Tot slot een woord van dank aan het VSB fonds en het Oranje Fonds. Zij hebben met hun financiële bijdrage dit project mogelijk gemaakt Tineke van der Kraan Directeur FNV Vrouw 1

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INLEIDING 3 WAAROM SOCIAL MEDIA KENNIS EN VAARDIGHEDEN OVERDRAGEN VIA MAATJESGROEPEN? 5 DOELSTELLINGEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES 5 DE METHODIEK SOCIAL MEDIA MAATJES IN BEELD 6 SOCIAL MEDIA MAATJES DEELT ERVARINGEN 10 NAWOORD 14 BIJLAGEN 16 Bijlage 1: Wervingsflyer 17 Bijlage 2: Voorbeeld aanmeldingsformulier 18 Bijlage 3: voorbeeld persberichten 19 Bijlage 4: Voorbeeld programmaopzet van de bijeenkomsten 22 Bijlage 5: Voorbeeld opdrachten per Social Media platform 28 Bijlage 6: Gouden tips van project #FNVSMM 31 Bijlage 7: Social Media 33 2

5 INLEIDING FNV Vrouw is een actieve organisatie met een scala aan activiteiten voor alle vrouwen: jong en oud, betaald en onbetaald werkend en met verschillende achtergronden. FNV Vrouw biedt graag een podium aan vrouwen die ervaringen met elkaar willen delen over hun werk en hun leven. Daarnaast maakt zij zich ook sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. Door eigentijdse acties en projecten vragen we aandacht voor belangrijke onderwerpen, zoals de positie van alleenstaande ouders, kinderopvang en verlofregelingen. en met het project Social Media maatjes richten wij ons op 55+ vrouwen die niet of onvoldoende actief zijn op Social Media. Social media is de verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee mensen informatie kunnen delen of uitwisselen. Via sociale media onderhouden mensen contact met anderen die belangstelling hebben voor dezelfde onderwerpen, hun mening delen of met lotgenoten. Sociale contacten via internet beperken zich niet tot de directe omgeving of Nederland maar zijn wereldwijd. Op Social Media platformen zijn meisjes en vrouwen tussen de 15 en 24 jaar en tussen de 45 en 54 jaar ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten oververtegenwoordigd. Zowel qua aantal gebruikers als qua tijd die ze eraan besteden. Oudere vrouwen en migrantenvrouwen in alle leeftijdsgroepen zijn echter ondervertegenwoordigd. Zij missen daardoor de aansluiting bij de moderne samenleving. Niet mee (kunnen) doen op de digitale snelweg kan leiden tot het missen van informatie over waar iedereen in het sociale netwerk mee bezig is, omdat steeds vaker alleen nog via Social Media ervaringen worden gedeeld over wat men heeft beleefd. Sociaal isolement en uitsluiting liggen dan op de loer. Tegelijkertijd groeit echter de groep jongere vrouwen die actief en succesvol gebruik maakt van Social Media. Deze digitale toolkit is bedoeld voor vrouwenorganisaties die de 55+ vrouwen uit hun achterban op weg willen helpen op Social Media. Ook voor organisaties die computertrainingen aan 55+ers geven kan deze toolkit interessant zijn. kortom voor een ieder die een steentje wil bijdragen aan het vergroten van de deelname van 55+ vrouwen op Social Media! 3

6 DE TOOLKIT BEVAT O.A. Uitleg over de meerwaarde van kennisoverdracht via maatjesgroepen een beschrijving van de methodiek Aanbevelingen Voorbeelden van gebruikte documenten Voorbeelden van opdrachten per Social Media platformen 4

7 WAAROM SOCIAL MEDIA KENNIS EN VAARDIGHEDEN OVERDRAGEN VIA MAATJESGROEPEN? FNV Vrouw koos ervoor om het overdragen van Social Media kennis en vaardigheden aan 55+ vrouwen via maatjesgroepen te laten gebeuren. Deze bestond uit 1 master en minimaal drie 55+ vrouwen (maatjes). Uniek aan deze kennisoverdrachtsvorm is dat iedere 55+ vrouw intensief wordt begeleid door haar master. Bijzonder is ook dat deze begeleiding gedurende een langere periode plaats vindt. De master is continu beschikbaar voor de vragen van de maatjes. Deze werkwijze vormt meer een gezamenlijke Social Media ontdekkingstocht. FNV vrouw ziet deze vorm van kennisoverdracht als een echte meerwaarde en verwacht door de maatjesgroepen sneller de 55+ vrouwen actief te krijgen op Social Media. De kern van het project is dat jonge en oudere vrouwen elkaar ondersteunen om dat te realiseren en dat hierdoor ook structurele contacten worden opgebouwd. DOELSTELLINGEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES FNV Vrouw wilde de volgende doelgroepen bereiken: oudere vrouwen met een diverse culturele achtergrond. Zo mogelijk 50% maar minimaal 25% van de vrouwen heeft een meervoudige culturele achtergrond, zoals Marokkaans, Turks, Surinaams, Iraans, Moluks die onbekend zijn met het gebruik van sociale media vrouwen die actief social media benutten en hun kennis en ervaring willen inzetten om andere vrouwen op weg te helpen en met hen een structureel contact op te bouwen. Met Social Media maatjes had FNV Vrouw als doelen het: vergroten van intergenerationele en interculturele contacten t.b.v. het versterken van de sociale cohesie in de samenleving. vormgeven van structurele contacten die aansluiten bij de manier waarop contacten worden gelegd en onderhouden in de huidige tijd. 5

8 opzetten van een netwerk van vrouwen van verschillende generaties en culturele achtergronden. versterken van empowerment en het voorkomen en/of verminderen van isolement van de oudere generatie. stimuleren van verbondenheid en participatie. Ik heb een nieuw en leuk netwerk opgebouwd DE METHODIEK SOCIAL MEDIA MAATJES IN BEELD Bij aanvang van het project is gezocht naar een jonge, enthousiaste Social media trainster die ervaring heeft met het trainen van ouderen in het gebruik van Social media. Wij kozen specifiek voor een jonge trainster omdat wij de maatjes mee wilden geven dat jongeren ook bewust en op een goede manier met Social Media omgaan en hoopten zo een aantal van hun vooroordelen te kunnen beslechten. De trainster was eigenlijk meer de Social Media expert voor het project. Zij verzorgde de inhoudelijke training tijdens de bijeenkomsten, stelde de opdrachten per platform op en fungeerde ook als vraagbaak voor de masters voor wat ingewikkeldere Social Media vraagstukken. In samenspraak met haar werd besloten dat de Social Media platformen Facebook, Twitter, Linked In en Skype het meest interessant zijn voor 55+ vrouwen. en dat wij ons binnen het project hierop zullen richten. Daarna startte de zoektocht naar actieve jonge vrouwen die bereid waren om 55+ vrouwen voor de afgesproken periode op vrijwillige basis wegwijs te maken op Social Media. Wij kozen voor vrouwen die goed bekend zijn met de te gebruiken Social Media platformen. Ook kozen wij voor vrouwen die Social media op een actieve en prettige manier gebruiken in hun dagelijks leven en/of effectief inzetten voor hun professionele carrière. Aan de andere kant vonden wij het ook van belang dat deze over de juiste eigenschappen beschikken om met 55+ vrouwen om te gaan. Denk dan aan het vermogen om: informatie gedoseerd aan te kunnen bieden aan de maatjes zich te kunnen inleven in de belevingswereld van een andere generatie geduldig te blijven bij steeds opnieuw dezelfde vragen ook kleine ontwikkelingen van de maatjes in perspectief te kunnen plaatsen en waarderen. 6

9 De volgende stap was om de masters te instrueren over wat zij konden verwachten. Hiervoor is een instructiebijeenkomst georganiseerd waarop de Social Media vaardigheden van deze dames werd getoetst en waar nodig aangescherpt. Ook werden de masters meer bewust gemaakt van hoe ouderen tegen Social Media aankijken en dat privacy en veiligheid veel vragen kan oproepen bij hen. Belangrijk om over te dragen was ook dat deze doelgroep eerder bang is om iets fout te doen en daardoor langzaam in actie komt. Ook hebben zij een enorm grote informatie-behoefte en stellen zij persoonlijk contact zeer op prijs. Tijdens de instructiebijeenkomst spraken wij af om drie type facebookgroepen te gaan gebruiken. - Social Media maatjes groep Alle masters, alle maatjes, de trainster, de projectleider en de projectfotografe waren lid van deze groep. Deze facebookgroep ging gaandeweg het project steeds meer dienst doen als community. De maatjes stelden buiten hun groep om vragen aan andere maatjes en/of masters. en ook de trainster werd via deze groep door de maatjes benaderd voor de wat meer ingewikkelde vraagstukken zoals bijvoorbeeld de vraag die een kunstenares stelde: hoe ga je om met fotorechten op Social Media? - De master en haar maatjes groep De meeste maatjesgroepen hadden een beschermde maatjesgroep op Facebook waarin de master de maatjes van hun opdrachten voorzag en de maatjes in een veilige omgeving konden oefenen, vragen konden stellen aan hun master en regelmatig ook aan elkaar. - Social Media masters groep Leden van deze groep waren de trainster, de projectleider en alle masters. In deze groep konden de masters aan de trainster en aan elkaar vragen stellen waar zij zelf niet uit kwamen. en kon de projectleider instructies doorgeven en/of vragen stellen specifiek bedoeld voor de masters. 7

10 AFSPRAKEN GEBRUIK FACEBOOK GROEPEN SOCIAL MEDIA MAATJES EIGEN GROEP (MASTER EN HAAR MAATJES) SOCIAL MEDIA MASTERS community Ieder kan hier op haar eigen wijze invulling Opdrachten via Laura educatie aan geven Opdrachten delen (de masters) Vragen stellen Vraagbaak Leeromgeving kennis delen Motivatie Inspiritatiequotes Daarna was het tijd om te bepalen om de hoeveel tijd het zinvol was om een ontmoetingsbijeenkomsten te houden. Wij kozen voor perioden van 2 3 maanden tussen de bijeenkomsten en hielden deze in april, juni en september 2013 op een centrale plek in Nederland. 8

11 Wij vonden het van toegevoegde waarde dat de locatie voor de ontmoetingsbijeenkomsten allereerst goed bereikbaar is, maar bovenal Social Media helemaal heeft omarmd en deze goed geïntegreerd heeft in de hele organisatie. Wij wilden door deze keus de maatjes een extra Social Media (trainings)ervaring meegeven. De trainingslocatie werd Seats2Meet op Utrecht centraal Station. De volgende stap was om het inhoudelijke programma te ontwikkelen. eerst is gekeken en door de trainster gezocht naar een goede stapsgewijze en behapbare opbouw in de opdrachten per platform. Daarna is bepaald hoe de over te dragen informatie op een logische wijze te verdelen over de drie bijeenkomsten. De uitkomst hiervan is terug te vinden in bijlage 4 en 5. Voor de ontmoetingsbijeenkomsten zochten wij naar een goede mix van kennisoverdracht, ter plekke online oefenen op de Social Media platformen en het laten ontstaan van het maatjesgevoel tussen de master en haar maatjes. Tussen de bijeenkomsten was het de bedoeling dat de master en haar maatjes vooral virtueel contact hadden via de mail of Social Media. De master voorzag de maatjes dan van opdrachten voor de platformen waarop zij actief wilden zijn. en controleerde deze en volgde zo hun Social Media ontwikkeling. 9

12 Ik heb nu inzicht in wat social media voor mij kan betekenen in werksituaties Waar bleek dat dit onvoldoende was om de maatjes op gang te krijgen, stimuleerden wij de maatjesgroepen om periodieke chatsessies te houden via Social Media of om elkaar zelfs In Real Life (IRL) te ontmoeten. Het project is afgesloten met een slotbijeenkomst waarop de deelneemsters een certificaat van deelname kregen uitgereikt. Ook werd bekeken hoe Social media anno eind 2013 er nu voor staat. In talkshowvorm werd teruggekeken naar wat er goed ging aan het project, wat voor verbetering vatbaar is en hoe de Social Media-toekomst van de maatjes eruit zal zien. Hierna werd het project op feestelijke wijze afgesloten met een hapje en een drankje. SOCIAL MEDIA MAATJES DEELT ERVARINGEN In de voorgaande hoofdstukken is de achtergrond en de werkwijze van Social Media maatjes besproken. In dit hoofdstuk doen wij een aantal methodische aanbevelingen. Zaken waarvan wij hebben ervaren dat deze cruciaal zijn bij het succesvol uitvoeren van een Social Media maatjes project. Hiermee hopen wij op goede wijze bij te dragen aan verspreiding en inbedding van deze nieuw ontwikkelde Social Media kennisoverdrachtsvorm. SELECTIE Selecteer de 55+ deelneemsters goed op motivatie, bereidheid om tijd in hun Social Media ontwikkeling te investeren en het vermogen om zelf initiatief te nemen. Selecteer de masters goed op beschikbare tijd, het vermogen om ook de kleinste ontwikkelingen bij de 55+ dames in perspectief te kunnen plaatsen en waarderen en het vermogen om anderen te kunnen inspireren. Ik tel nu mee PROFIEL VAN DE MASTER Kies voor masters die het vermogen hebben om: informatie gedoseerd aan te kunnen bieden aan de maatjes zich te kunnen inleven in de belevingswereld van een andere generatie 10

13 geduldig te blijven bij steeds opnieuw dezelfde vragen ook kleine ontwikkelingen van de maatjes in per spectief te kunnen plaatsen en waarderen anderen te kunnen inspireren INSTRUCTIEBIJEENKOMST SOCIAL MEDIA MASTERS Bespreek tijdens deze bijeenkomst duidelijk met de masters: dat zij een hele bepalende rol hebben in hun maatjesgroep. Zij bepalen grotendeels de sfeer, de werkwijze, het tempo en kunnen er ook voor zorgen dat maatjes geïnspireerd blijven en dus ook mee blijven doen aan het project. dat zij aan het begin heel duidelijk de wederzijdse verwachtingen met hun maatjes afstemmen. en ook goed aangeven wat realistisch en haalbaar is. MAATJESVORMING Start met middelgrote maatjesgroepen van 4-5 personen, zodat na mogelijke uitval onderlinge interactie tussen de overgebleven dames nog goed mogelijk is Streef naar de ideale match tussen master en maatjes (afstemming vraag en aanbod, passen karakters, zijn verwachtingen helder). Het is van belang dat het maatje zich prettig en veilig voelt bij haar master om te komen tot maximaal willen leren. Stimuleer maandelijkse IRL-ontmoetingen, persoonlijk contact en even samen aan de knoppen zitten is cruciaal om het maatjesgevoel te laten groeien. Organiseer inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waarbij er voldoende ruimte is voor contact tussen de master met haar maatjes om zo het maatjesgevoel te kunnen laten groeien. Stimuleer het gebruik van kleine facebook-groepen tussen de master en haar maatjes om zo die veilige plek te bieden waarin leren maximaal kan plaats vinden. 11

14 INSTRUMENTEN SOCIAL MEDIA MASTERS Ook ik heb mijn Social Media kennis uitgebreid Biedt de Social Media master de volgende instrumenten om haar maatjes optimaal te kunnen begeleiden: Deelname aan de inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten. een altijd te downloaden document met daarin een gestructureerde opbouw van de opdrachten per Social Media platform. Indien noodzakelijk financier periodieke IRL ontmoetingen. Laat de master vanaf het begin wekelijkse chatsessies met haar maatjes inplannen. ONLINE COMMUNITY S Zorg voor een online community waar elke betrokkene van het project lid van is. Dit biedt de mogelijkheid om over de groepen heen structureel contact op te bouwen. Deze omgeving geeft de maatjes ook de mogelijkheid om met de masters mee te kijken en te ervaren wat de meerwaarde van Social Media kan zijn. Zorg voor een online community voor de masters. Deze kan een hele belangrijke rol spelen als vraagomgeving. Stimuleer dat de master en haar maatjes ook een afgeschermde online community gaan gebruiken. Dit biedt een veilige ruimte voor de maatjes waarin zij prettig kunnen leren en ontwikkelen. VOORWAARDEN ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN Indien financieel mogelijk, starten met een heerlijke lunch, dit zorgt voor een prettige start en stimuleert op een ongedwongen manier de onderlinge verbindingen en contacten. Zorg dat er voldoende fysieke ruimte is om in groepjes aan de slag te gaan. Stimuleer een enthousiaste inzet van de masters, trainster en projectleiding. 12

15 GOUDEN TIPS, GEFORMULEERD DOOR ONZE SOCIAL MEDIA MAATJES Durf je kwetsbaar op te stellen, dit komt de groepsvorming en cohesie positief ten goede. Dit geldt overigens ook voor de masters. Wees bereid om zelf vragen te stellen en initiatief te tonen, hier kun je veel van leren. Wees je er bewust van dat het lef en moed vergt om Social Media te gaan gebruiken. Maar vooral, schroom niet om dit te doen! Lees een keer naslagwerken zoals bijvoorbeeld twitter voor dummies. GOUDEN TIPS, GEFORMULEERD DOOR ONZE SOCIAL MEDIA MASTERS Tast aan het begin heel goed de verwachtingen af en geef aan in hoeverre deze realistisch en waar te maken zijn. Doe je dit niet, dan is er grote kans dat de dames teleurgesteld raken en a aken. Probeer in het begin zoveel mogelijk van hun angst om werkelijk te participeren op Social Media weg te nemen. Zijn ze enthousiast dan kun je beginnen over privacy, veiligheid en mediawijsheid. Doseer de toe te dienen informatie. Het deelnemen op zich is al spannend en vermoeiend genoeg. Probeer niet te snel te gaan. Voor jou is Social Media dagelijkse kost, voor ouderen vaak niet. check regelmatig (beter te vaak) of ze het echt snappen. Heb minimaal wekelijks contact met je maatjes. Doe je dit niet, dan is de kans erg groot dat het contact al snel verwatert. Het is belangrijk om interesse te tonen en prietpraatgesprekken (kleinkinderen, wandelen in de natuur, fietsen) aan te gaan die niet meteen iets met Social Media te maken hebben. een smsje of whats appje tussen door en achteraf doet wonderen! Dit stimuleert het vertrouwen wat weer terugkomt bij hun deelname aan en de betrokkenheid bij het project. Laat regelmatig ook de leuke dingen en de toegevoegde waarde zien van Social Media, zodat ze vertrouwd raken met het idee. Dit stimuleert hen om Social Media verder te ontdekken. Heb geduld, geduld en geduld! 13

16 NAWOORD Het afgelopen jaar voerde FNV Vrouw met enorm veel plezier het pilotproject Social Media maatjes uit. Alle Social Media masters die wij benaderden waren meteen enthousiast en bereid om 55+ dames op vrijwillige basis wegwijs te maken op Social Media. Snel nadat de werving van de maatjes was begonnen, stroomden de aanmeldingen binnen. De 55+ dames meldden zich allemaal aan voor deze cursus (!). Op de eerste ontmoetingsbijeenkomst gaven wij aan dat zij het beter konden zien als een Social Media verkenningstocht en wellicht wilden proberen om hier optimaal van te genieten. Heel voorzichtig zetten zij hun eerste Social Media stapjes. Maar toen zij eenmaal de smaak te pakken kregen, waren ze niet te stoppen en veroverden zij de Social Media platformen Facebook, LinkedIn, Twitter en Skype. Sommigen wilden meer en werden zelfs actief op platformen als Pinterest en Instagram, platformen die niet door het project zijn behandeld. Samen met hun master kunnen zij terugkijken op een enerverende, maar vooral leerzame Social Media ontdekkingstocht! Wij, van FNV Vrouw zullen nog lang met plezier terug denken aan en inspiratie putten uit deze mooie ervaring van het afgelopen jaar! Social Media maatjes Bep, Bertie, Betsie, Dorien, ellen, ellen, elly, Janette, Joke, Joke, karin, Lai Han, Lydia, Margreet, Maria, Marjo, Marlanda, Meredith, Monique, Muriel, Myra, Regien, Ria, Riky, Shima, Siska, Tuky, Willy en Yvonne, Social Media masters chermain, Gail, Geeta, Ingrid, Joyce, Leila, Maghalie, Maureen, Tanja en Virna, Social Media specialist Laura Arends en projectfotografe Benine Bloemen. 14

17 Hartelijk dank voor jullie deelname en mooie bijdrage aan het project en de enorm prettige omgang met elkaar! Zonder jullie was het niet gelukt om Social Media maatjes zo goed vorm te geven! Graag tot ziens op Social Media! Jennifer Meyer Projectleider FNV Vrouw 15

18 BIJLAGEN BIJLAGEN

19 BIJLAGE 1: WERVINGSFLYER, VOOR HET WERVEN VAN DE MAATJES OOK LEREN LI(N)KEN, PORREN OF TWEETEN? DAT KAN DOOR MEE TE DOEN AAN HET PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES VAN DE FNV VROUWENBOND! Dit project maakt 55+ vrouwen wegwijs op Social Media. Jonge vrouwen helpen oudere vrouwen op weg op Social Media als Skype, LinkedIn, Twitter en/of Facebook. Ook zullen de jonge vrouwen veel van de oudere vrouwen kunnen leren over de sociale aspecten van Social Media en hun opgedane levenservaring. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie met elkaar. Daarnaast bouwen jullie als Social Media maatjes een leuk contact op! Via Social Media Maatjes gaat u de wereld om u heen ook digitaal verkennen en leert u: de verschillen en overeenkomsten van Skype, LinkedIn, Twitter en Facebook waarvoor welk Social Media medium het beste te gebruiken the do s and dont s op Social Media dat u met Skype gratis en eenvoudig kunt telefoneren met uw (klein)kinderen dat u via Facebook makkelijk op de hoogte blijft van het leven van vrienden en kennissen aan de andere kant van de wereld dat Twitter een ideaal medium kan zijn om vragen te stellen of op de hoogte te blijven van actualiteiten dat LinkedIn een effectief netwerk is voor zakelijke doeleinden Wilt u ook graag meegaan met de nieuwe digitale ontwikkeling? Schrijft u dan in en wordt een social media maatje! Aanmelden kan door te mailen naar: o.v.v. aanmelden Social Media maatje. U ontvangt dan een digitaal inschrijfformulier om daarmee uw deelname definitief te maken. Meer info over het project is te vinden op: en op Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door 17

20 BIJLAGE 2: VOORBEELD AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER SOCIAL MEDIA MAATJES - OUDEREN Persoonsgegevens Naam deelneemster: Adres : Postcode : Woonplaats : Stadsdeel : Geboortedatum : Telefoonnummers : A omst : Kennisniveau computerprogramma s en social media en : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Skype : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Facebook : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Twitter : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Linked In : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Momenteel zit ik ongeveer... uur per dag / per week / per maand achter mijn computer/ tablet / smartphone Ik neem graag deel aan dit project omdat Ik hoop meer te leren over Skype / Facebook / Twitter / Linked In* *=doorkruisen wat NIeT van toepassing is. Ik ben op de hoogte gesteld van dit project door Organisatie : contactpersoon: Opsturen naar: of FNV Vrouwenbond, t.a.v. J.C. Meyer, Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam 18

21 BIJLAGE 3: VOORBEELD PERSBERICHTEN Persbericht verstuurd bij de start van het project: PERSBERICHT ORANJE FONDS EN VSB FONDS STEUNEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES. FNV Vrouwenbond gaat van start met het project Social Media Maatjes. Jonge vrouwen gaan oudere vrouwen enthousiast maken voor het gebruik van sociale media zoals facebook, twitter en linkedin. In dit maatjesproject worden groepjes van vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond gevormd die met behulp van social media en live-ontmoetingen een structureel contact opbouwen dat aansluit bij deze tijd. De basis daarvoor wordt gelegd tijdens 3 inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waar kennis en ervaringen tussen de generaties en culturele invalshoeken worden gedeeld, waarbij het leren benutten van sociale media als middel wordt ingezet. Hierdoor ontstaan maatjesgroepen die elkaar steunen en ervaringen uit over hun werk en hun leven. Subsidie is verstrekt door het VSB fonds en het Oranje Fonds met bedragen van respectievelijk en Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving voor bijna 600 miljoen euro. In 2011 ontvingen ruim initiatieven en projecten een donatie. Jaarlijks is een donatiebudget van 26 miljoen beschikbaar. Donaties worden toegekend aan projecten op het gebied van kunst & cultuur en Mens & Maatschappij, evenals studiebeurzen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar en vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 19

22 Persbericht verstuurd voor de 1ste ontmoetingsbijeenkomst PERSBERICHT UNIEK PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES VAN START! FNV Vrouw start project Social Media Maatjes. Op vrijdag 12 april starten 12 social media masters en 40 social media maatjes hun gezamenlijke digitale reis. De masters zijn actief en vrij fanatiek op de verschillende social media platforms als Facebook, Twitter, LinkedIn en Skype. Tijdens deze digitale reis nemen zij hun maatjes, die nog vrij onbekend zijn met Social media, mee om voorzichtig kennis te maken en hun eerste stappen te zetten in Social media land. Dit gebeurt uiteraard via Social media en ook tijdens 3 liveontmoetingsbijeenkomsten begeleid door Laura Arends - Social media specialist. Unieke Social Media kennisoverdracht Uniek aan deze Social media kennisoverdracht is dat iedere vrouw intensief begeleid wordt door haar master en óók dat dit gedurende een langere periode gebeurt. Het zijn voornamelijk jongere vrouwen die oudere vrouwen wegwijs gaan maken op de verschillende Social Media. Maatjesvorming In dit maatjesproject worden groepjes van 4 5 vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond gevormd die met behulp van social media en live-ontmoetingen een structureel contact opbouwen dat aansluit bij deze tijd. De basis daarvoor wordt gelegd tijdens 3 inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waar kennis en ervaringen tussen de generaties en culturele invalshoeken worden gedeeld, waarbij het leren benutten van sociale media als middel wordt ingezet. Hierdoor ontstaan maatjesgroepen die elkaar steunen en ervaringen uitwisselen over hun werk en hun leven. Subsidie is verstrekt door het VSB fonds en het Oranje Fonds. 20

23 Persbericht verstuurd bij de slotbijeenkomst UNIEK PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES WORDT AFGESLOTEN! Op vrijdag 15 november a.s. organiseert FNV Vrouw als afsluiting van het project Social Media maatjes een slotbijeenkomst voor deelneemsters en andere belangstellenden. De slotbijeenkomst wordt gehouden in het hoofdkantoor FNV in Amsterdam van tot uur. Unieke Social Media kennisoverdracht Uniek hieraan is dat iedere 55+ vrouw (maatje) intensief wordt begeleid door haar master. Bijzonder is ook dat deze begeleiding gedurende een langere periode plaats vindt. De master is continu beschikbaar voor de vragen van de maatjes. Deze werkwijze vormt meer een gezamenlijke Social Media ontdekkingstocht. Tien voornamelijk jongere vrouwen maakten vrouwen wegwijs op de verschillende Social Media platformen. Dit gebeurde digitaal en ook tijdens 3 live ontmoetingsbijeenkomsten. Meerwaarde De maatjes voelen zich nu klaar voor de toekomst, eigentijdser en zelfverzekerder in het gebruik van Social Media. Zowel de maatjes als de masters gaven aan dat hun Social Media kennis is toegenomen en zijn erg blij met het nieuwe en interessante netwerk dat zij hebben opgebouwd. Methodiek verspreiding Op de slotbijeenkomst wordt informatie gegeven over de ontwikkelde methodiek en worden de resultaten van het project gepresenteerd. Tineke van der Kraan, directeur FNV Vrouw zal om uur de certificaten uitreiken aan de deelneemsters. Aan het eind is er gelegenheid om te netwerken en in gesprek te gaan met de maatjes en hun masters. Midden december wordt een digitale toolkit beschikbaar gesteld op: Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door VSB fonds, Oranje fonds en FNV Vrouw 21

24 BIJLAGE 4: VOORBEELD PROGRAMMA S VAN DE BIJEENKOMSTEN PROGRAMMA INSTRUCTIEBIJEENKOMST MASTERS WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN? 1. Rondje voorstellen 2. Wat zijn sociale media? 3. Soorten social media 4. Welke social media gaan we gebruiken? 5. Facebook 6. Twitter 7. Skype 8. LinkedIn 9. Ouderen en social media 10. Dit horen ouderen op TV 11. Dit moet je ouderen vertellen over sociale media 12. Privacy 13. Safety first 14. Handige tool 15. Wat kan ik verwachten dit jaar? 16. Afspraken gebruik Facebook groep 22

25 JAARPROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN JAARPROGRAMMA 12 april LinkedIn en Facebook 28 juni Twitter en handige SM tools 13 september Social media strategieen 15 november Feestelijke slotbijeenkomst (In Amsterdam!) 23

26 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST I PROGRAMMA VANDAAG uur Welkom en kennismaken uur koppeling masters met hun maatjes uur Onderlinge kennismaking maatjesgroepen :30 uur Introductie Social media 14:30 14:45 uur Pauze 14:45 15:15 uur LinkedIn uur Aan de slag met opdrachten uur Facebook uur Aan de slag met opdrachten Afsluiting 24

27 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST II PROGRAMMA VANDAAG uur Opening uur Vragen uurtje (klassikaal) 14: uur Twitter 15:00 15:30 uur Aan de slag met opdrachten 15:30 15:45 uur Pauze uur Social media tools uur Aan de slag met opdrachten uur Vakantieafspraken Afsluiting 25

28 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST III AGENDA VAN VANDAAG Opening Social media timemanagement Zelf aan de slag Mijn gouden tip is Social media wijsheid - Online imago & privacy - Zoeken naar een baan of opdracht Zelf aan de slag PAUZe Social media fun Aan de slag Afsluiting 26

29 PROGRAMMA SLOTBIJEENKOMST AGENDA VAN VANDAAG Welkomstwoord Tineke van der kraan directeur FNV Vrouw Social Media anno eind Resultaten Project Social Media maatjes Jennifer Meyer projectleider FNV Vrouw Social Media maatjes in de praktijk Social media masters en maatjes aan het woord certificaatuitreiking Social Media maatjes Tineke van der kraan directeur FNV Vrouw uur Netwerken Dagvoorzitters: Karin Oppelland en Virna Ten Jet Foei 27

30 BIJLAGE 5: VOORBEELD OPDRACHTEN PER SOCIAL MEDIA PLATFORM TWITTER Maak een account aan en richt deze in (Bio invullen, profiel foto toevoegen en achtergrond kieze =share&list=uujtupyaw2fozttjoghs6iua Zoek 5 accounts die je wilt volgen en follow hen (zoals een van de Masters, FNV Vrouwenbond of Save the children) Stuur je eerste tweet uit met de hashtag #FNVSMM &feature=share&list=uujtupyaw2fozttjoghs6iua Retweet een tweet (bijvoorbeeld van Save the children - over het project). Reageer op een tweet (van bijvoorbeeld je Master of een andere bekende) Stuur een tweet uit over het Syrische project. Mention en voeg de link naar het project toe: Stuur een Direct Message aan je Master Maak een lijst aan in Twitter voor je FNV Social Media Maatjes contactpersonen en voeg ze toe. Ga naar 'Instellingen' en pas je ' meldingen' aan. Zo ontvang je niet langer onnodig veel mails van Twitter. Zoeken in Twitter: Zoek naar een tweet die #FNVSMM bevat en reageer of RT. kies een mooie foto of plaatje en voeg die toe als header foto in Twitter. Dit maakt je profiel nog persoonlijker! 28

31 FACEBOOK Maak een Facebook profiel aan en richt hem in Wordt lid van de Facebook groep FNV Social media Maatjes en van je eigen maatjes groep (als die bestaat) Zoek 3 vrienden en doe hen een vriendschapsverzoek. Like een bericht van een ander (leuk om iets te liken van het FNV project of Save the children) Plaats je allereerste bericht (leuk om iets te zeggen over het FNV project of Save the children) Ga naar: en kies voor deel via Facebook. Wanneer Laura Arends het event in de maatjes groep plaatst, geef dan aan dat je aanwezig zal zijn. Maak een event aan op Facebook Stuur een prive bericht aan iemand op Facebook Ga naar privacy instellingen en stel je privacy naar wens in. Lees hier alles over de verschillende instellingen: https://www.facebook.com/help/ / Stuur een bericht waarin je een persoon of bedrijf tagt. Stuur een bericht die een foto en link bevat. (Foto van de bijeenkomst met de link naar het FNV project: Maak een foto album aan en plaats foto's. (Mag ook alleen het logo van fnv zijn) Maak een lijst aan van bijvoorbeeld de mensen uit dit project of familie Maak een groep aan voor jou en je master of voor vrienden/mensen met gelijke interesse/hobbie. Plaats een omslagfoto op je profiel. 29

32 SKYPE Download en installeer skype Maak een account aan Zoek je maatjes en je master op Stuur een van hen een bericht Bel een van hen op, met of zonder beeld. Zet een groepsgesprek op met je maatjes en je master Download de skype app op je telefoon en gebruik hem eens op deze manier Stuur een foto is bestand naar je master via Skype. Instructievideo: Uitleg in stappen: Wat kun je allemaal met skype? LINKEDIN Maak een account aan Instructievideo 1: Instructievideo 2: Instructievideo 3: Richt je profiel zo volledig mogelijk in: 7 tips voor een optimaal LinkedIn profiel Geef aan dat je mee doet aan dit project in je profiel Vul dit in onder Projects en niet onder experience (waar je functies staan omschreven) Verstuur een verzoek om te linken met een persoon Plaats een update eventueel met een link (denk aan project of save the children, Vraag iemand een referentie te schrijven Stuur iemand een In-mail en vraag of die je wilt endorsen Zoek een interessante groep (bijvoorbeeld alumni groep van je werk/studie, over jouw vakgebied, of interesse/hobby) en wordt hier lid van, neem deel aan een discussie Plaats een presentatie op je profiel - 30

33 BIJLAGE 6: GOUDEN TIPS VAN PROJECT #FNVSMM PROJECT #FNVSMM SOCIAL MEDIA MAATJES GOUDEN TIPS Tijdens de uitvoering van het Project Social Media maatjes van FNV Vrouw bleken een aantal zaken cruciaal voor het actief krijgen van 55+ vrouwen op de Social Media platformen Facebook, LinkedIn, Twitter en Skype. Deze dames, nu ervaringsdeskundigen deelden graag een volgende gouden tips. Deze tips zijn ingedeeld in drie categorieën: de 55+ vrouwen (maatjes), de Social Media masters en de faciliterende organisatie. GOUDEN TIPS VOOR 55+ VROUWEN (MAATJES) Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als 55+ vrouw van belang dat je bereid bent om (te): multitasken. en dat je ook de vaardigheid beheerst om makkelijk van de ene activiteit naar de andere activiteit kunt switchen. Hoe beter je dit onder de knie krijgt, hoe minder tijd je ook kwijt zult zijn aan Social Media. zelfinitiatief te tonen en actief vragen te stellen aan je master als iets niet duidelijk is en/of actief aan te geven dat het te snel gaat. door te zetten, geduldig te blijven en zelf contact op te nemen met je master, de trainster of projectleider indien dat nodig is. je kwetsbaar op te stellen. Dit bevordert de groepsvorming en groepscohesie. naslagwerken door te lezen bijvoorbeeld twitter voor dummies. Deze kun je lenen en/of inzien bij de bibliotheek. 31

34 GOUDEN TIPS VOOR SOCIAL MEDIA MASTERS Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als Social Media master van belang dat je bereid bent om (te): periodieke facebook chatsessies te houden met je SMM-groep. Bij voorkeur elke week op een vast tijdstip. De ervaring leert dat deze chatsessies als gezellig, leuk en inspirerend worden ervaren, wat erg bevorderend werkt om de 55+ vrouwen te activeren en actief te houden. een eigen Facebook-groep te gebruiken voor de onderlinge communicatie tussen jou en je maatjes. Dit zorgt voor een veilige omgeving om te kunnen oefenen en vergroot ook de onderlinge solidariteit. GOUDEN TIPS VOOR DE FACILITERENDE ORGANISATIE Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als faciliterende organisatie van belang dat je bereid en/of in staat bent om (te): inspirerende in-real-life bijeenkomsten te organiseren met een goede mix tussen hard werken en gezelligheid. om de Social Media masters per Social Media platform opdrachten met een gestructureerde opbouw te leveren. Deze geven focus aan de maatjes en zorgen ervoor dat zij meer lef (moeten) tonen. inspirerende masters te selecteren. ruimte te bieden voor netwerk uitbreiding van zowel de maatjes als de masters. Dit zorgt voor de creatie van een Social Media olievlek. 32

35 TOOLKIT SOCIALE MEDIA MAATJES BIJLAGE 7: SOCIAL MEDIA Facebook fotoalbum project Social media maatjes https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=3 Link naar website FNV Vrouw, Social media maatjes Link naar verslag van alle Social media maatjes bijeenkomsten Artikel in E-magazine FNV Vrouw (pagina 3) Impressiefilmpje over project Social media maatjes Social Media Maatjes ambassadeur voor Save the Children Syrië Alle tweets over dit project zijn terug te zoeken via #FNVSMM In Er is een projectbeschrijving van het Project Social Media maatjes aangemaakt, deze is zichtbaar op de profielen van alle master, de trainster en de projectleider. 33

36

37

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Aan de slag met social media

Aan de slag met social media Aan de slag met social media Ester Reusink 26 mei 2014 Even voorstellen Ester Reusink Bedrijfscommunicatie 17 jaar werkervaring ZP-er sinds 2012 Buro Pinq 2 Waar gaan we het over hebben? Social media Linked

Nadere informatie

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap OR en socialmedia MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015 Laura van Hofwegen InMedezeggenschap Programma 1. Inleiding 2. Ervaringen 3. Wensen, doelen en randvoorwaarden 4. Keuze medium 5. Korte berichten

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

Social Media zakelijk gebruiken

Social Media zakelijk gebruiken Social Media zakelijk gebruiken KENNISSESSIE 7 NOVEMBER 20 13 Welkom SMO2 Agenda 14.00 Ontvangst 14.15 Introductie 14.35 Social media in de praktijk: Dirkzwager advocaten en notarissen Zytec International

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur

Beginnen met sociale media. E-learning Week van de Acupunctuur Beginnen met sociale media E-learning Week van de Acupunctuur Inhoudsopgave 1) Over sociale media 2) Waarom sociale media? 3) Beginnen met Facebook en Twitter 4) Inspiratie 5) Sociale mediaplan maken 1)

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Wie ben je? 9 maart 2016

Wie ben je? 9 maart 2016 Wie ben je? 9 maart 2016 Wanhoop en hoop als bielzen @ikbenwini Onderwerpen IDENTITEIT DOELGROEP BOODSCHAP MIDDELEN RESULTAAT: JOUW PROFIEL MAKEN SAMEN MET ANDEREN! IDENTITEIT Herken je deze mini? Wat

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Start nu met online zichtbaarheid. presenteert een e book voor ondernemers

Start nu met online zichtbaarheid. presenteert een e book voor ondernemers Start nu met online zichtbaarheid #7 tips presenteert een e book voor ondernemers 2 Inleiding Dit e book is voor ondernemers die JA zeggen tegen groei. Ondernemers die zichzelf durven laten zien. Die hun

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Vooraf Leren omgaan met internet, de computer, de ipad of andere tablet? Met nieuwe of sociale media? Dat kan in de bibliotheek! Ook dit jaar zijn

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 22 maart 2017 Over dit boekje Dit boekje is voor starters met LinkedIn en met name voor deelnemers aan mijn cursussen of individuele workshops,

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Actie toolkit voor personen

Actie toolkit voor personen Actie toolkit voor personen Augustus 2016 Introductie Introductie Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jij in actie wil komen voor Spieren voor Spieren! Zoals je wellicht weten zijn wij voor een groot

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Retweet, privé tweet, hashtag, alert en favorieten?!? Voor wie de termen en het gebruik van twitter abracadabra is, heeft Marika

Nadere informatie

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Aan de slag met Twitter Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Twitter Wat is Twitter Waarom Twitter gebruiken Aan de slag met Twitter Aanmaken van een Twitter account Profiel instellen Volgen

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Veilig op sociale media

Veilig op sociale media Veilig op sociale media Gebruik een sterk wachtwoord. Veilig op sociale media: Facebook, Twi5er & Instagram Infosessie bibliotheek 26 april 2016 Met een veilig wachtwoord kan je jouw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

WELKOM. Walter Groenen. Anneke van der Vaart. Directeur CJP. Account manager CJP

WELKOM. Walter Groenen. Anneke van der Vaart. Directeur CJP. Account manager CJP WELKOM Walter Groenen Anneke van der Vaart Directeur CJP Account manager CJP Wat is de CJP Cultuurkaart? CJP Cultuurkaart HET CONCEPT: Leerlingen in het VO krijgen een Cultuurkaart met CJP-korting CJP

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Plan Nederland in Pifworld

Plan Nederland in Pifworld Plan Nederland in Pifworld Leuk dat je mee gaat doen aan de actie Schaatsen voor Water! Om je deelname te bevestigen en sponsor te zoeken, dien je een pagina op Pifworld aan te maken. Hieronder vind je

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters

LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn E-boekje voor starters Annet van Betuw, 28 mei 2013 2 Dit e-boekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel 3: Meer met LinkedIn van 28 mei 2013. Het heeft dus

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES Handleiding UGO Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO Welkom bij UGO! Het online scriptieplatform UGO biedt studenten begeleiding tijdens het scriptieproces.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 6 maart Deventer Schouwburg Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 Wie ben ik? Lid sinds 4 november 2008 nl/linkedin.com/in/ferdisoetekouw Wat doe ik? SOCIAL MEDIA Strategie

Nadere informatie

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet)

Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Waarom alle ambtenaren moeten twitteren (of niet) Ruim 200 tweets van ongeveer 35 deelnemers, uitgeschreven door @davidkok Een hoofdstuk over hoe we om zouden moeten gaan met de (niet) twitterende ambtenaar.

Nadere informatie

De loopgroep van René Uijthoven op facebook. Inleiding... 1 Registreren bij facebook... 3 Lid worden van Loopgroep RUNé... 5

De loopgroep van René Uijthoven op facebook. Inleiding... 1 Registreren bij facebook... 3 Lid worden van Loopgroep RUNé... 5 De loopgroep van René Uijthoven op facebook Inhoud Inleiding... 1 Registreren bij facebook... 3 Lid worden van Loopgroep RUNé... 5 Inleiding Op 7 februari 2012 heb ik op facebook een groep aangemaakt onder

Nadere informatie

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training

Inhoud. GAnalytics Trainingen. Brochure Google Analytics training Brochure Google Analytics training Inhoud Inleiding... 2 1. Onderwerpen Google Analytics training... 2 2. Doelen... 2 3. Het instellen van filters... 3 4. Uitleg site statistieken... 4 5. Rapportage mogelijkheden

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie