TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES"

Transcriptie

1 TOOLKIT SOCIAL MEDIA MAATJES

2 Colofon Digitale toolkit Social Media maatjes is een product van FNV Vrouw. Het project Social Media maatjes is in 2013 uitgevoerd. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en het VSB fonds. FNV Vrouw was co-financier. Tekst Jennifer Meyer, projectleider FNV Vrouw Eindredactie Tineke van der Kraan, directeur FNV Vrouw Fotografie Benine Bloemen Opdrachten per Social Media Platform Laura Arends - Impressiefilmpje Birgit Smit - Vormgeving DTP-Studio Aelberts - FNV Vrouw, december 2013 FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam I T

3 TOOLKIT SOCIALE MEDIA MAATJES VOORWOORD Bijzonder trots presenteert FNV Vrouw de Digitale Toolkit Social Media Maatjes. In deze Toolkit beschrijven wij de methodiek die is ontwikkeld om een dergelijk project vorm te geven. Hierin delen wij ook graag onze gouden tips om de slagingskans van een Social Media maatjes project te vergroten. Wij hebben ons doel bereikt: een verbinding maken tussen jongere vrouwen die actief zijn op sociale media en oudere vrouwen die nog schroomden om daarmee aan de slag te gaan. De schroom is overwonnen en er zijn blijvende contacten uit voort gekomen. Onze deelneemsters deelden ervaringen en kennis. Niet alleen over het gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Linkedin, maar ook over hun leven en wat daarin van belang was en is. De resultaten bewijzen dat het werken met maatjesgroepen onder leiding van 10 gedreven masters, allen betrokken vrijwilligers, een grote meerwaarde heeft ten opzichte van een gewone training. De live-ontmoetingen, goede sfeer, concrete opdrachten van Laura Arends en prachtige foto s van Benine Bloemen: dat alles zorgde ervoor dat het project Social Media maatjes zeer geslaagd is. Ook een groot woord van dank aan projectleider Jennifer Meyer, die met haar deskundigheid, creativiteit en enthousiasme weer een prachtig en professioneel product heeft neergezet. Met deze toolkit hopen we anderen, zoals vrouwenorganisaties en ouderenorganisaties te inspireren om de door ons ontwikkelde werkwijze ook in de praktijk toe te passen. Wij hebben ervaren dat het zeer de moeite waard is om hierin te investeren. Tot slot een woord van dank aan het VSB fonds en het Oranje Fonds. Zij hebben met hun financiële bijdrage dit project mogelijk gemaakt Tineke van der Kraan Directeur FNV Vrouw 1

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INLEIDING 3 WAAROM SOCIAL MEDIA KENNIS EN VAARDIGHEDEN OVERDRAGEN VIA MAATJESGROEPEN? 5 DOELSTELLINGEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES 5 DE METHODIEK SOCIAL MEDIA MAATJES IN BEELD 6 SOCIAL MEDIA MAATJES DEELT ERVARINGEN 10 NAWOORD 14 BIJLAGEN 16 Bijlage 1: Wervingsflyer 17 Bijlage 2: Voorbeeld aanmeldingsformulier 18 Bijlage 3: voorbeeld persberichten 19 Bijlage 4: Voorbeeld programmaopzet van de bijeenkomsten 22 Bijlage 5: Voorbeeld opdrachten per Social Media platform 28 Bijlage 6: Gouden tips van project #FNVSMM 31 Bijlage 7: Social Media 33 2

5 INLEIDING FNV Vrouw is een actieve organisatie met een scala aan activiteiten voor alle vrouwen: jong en oud, betaald en onbetaald werkend en met verschillende achtergronden. FNV Vrouw biedt graag een podium aan vrouwen die ervaringen met elkaar willen delen over hun werk en hun leven. Daarnaast maakt zij zich ook sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. Door eigentijdse acties en projecten vragen we aandacht voor belangrijke onderwerpen, zoals de positie van alleenstaande ouders, kinderopvang en verlofregelingen. en met het project Social Media maatjes richten wij ons op 55+ vrouwen die niet of onvoldoende actief zijn op Social Media. Social media is de verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee mensen informatie kunnen delen of uitwisselen. Via sociale media onderhouden mensen contact met anderen die belangstelling hebben voor dezelfde onderwerpen, hun mening delen of met lotgenoten. Sociale contacten via internet beperken zich niet tot de directe omgeving of Nederland maar zijn wereldwijd. Op Social Media platformen zijn meisjes en vrouwen tussen de 15 en 24 jaar en tussen de 45 en 54 jaar ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten oververtegenwoordigd. Zowel qua aantal gebruikers als qua tijd die ze eraan besteden. Oudere vrouwen en migrantenvrouwen in alle leeftijdsgroepen zijn echter ondervertegenwoordigd. Zij missen daardoor de aansluiting bij de moderne samenleving. Niet mee (kunnen) doen op de digitale snelweg kan leiden tot het missen van informatie over waar iedereen in het sociale netwerk mee bezig is, omdat steeds vaker alleen nog via Social Media ervaringen worden gedeeld over wat men heeft beleefd. Sociaal isolement en uitsluiting liggen dan op de loer. Tegelijkertijd groeit echter de groep jongere vrouwen die actief en succesvol gebruik maakt van Social Media. Deze digitale toolkit is bedoeld voor vrouwenorganisaties die de 55+ vrouwen uit hun achterban op weg willen helpen op Social Media. Ook voor organisaties die computertrainingen aan 55+ers geven kan deze toolkit interessant zijn. kortom voor een ieder die een steentje wil bijdragen aan het vergroten van de deelname van 55+ vrouwen op Social Media! 3

6 DE TOOLKIT BEVAT O.A. Uitleg over de meerwaarde van kennisoverdracht via maatjesgroepen een beschrijving van de methodiek Aanbevelingen Voorbeelden van gebruikte documenten Voorbeelden van opdrachten per Social Media platformen 4

7 WAAROM SOCIAL MEDIA KENNIS EN VAARDIGHEDEN OVERDRAGEN VIA MAATJESGROEPEN? FNV Vrouw koos ervoor om het overdragen van Social Media kennis en vaardigheden aan 55+ vrouwen via maatjesgroepen te laten gebeuren. Deze bestond uit 1 master en minimaal drie 55+ vrouwen (maatjes). Uniek aan deze kennisoverdrachtsvorm is dat iedere 55+ vrouw intensief wordt begeleid door haar master. Bijzonder is ook dat deze begeleiding gedurende een langere periode plaats vindt. De master is continu beschikbaar voor de vragen van de maatjes. Deze werkwijze vormt meer een gezamenlijke Social Media ontdekkingstocht. FNV vrouw ziet deze vorm van kennisoverdracht als een echte meerwaarde en verwacht door de maatjesgroepen sneller de 55+ vrouwen actief te krijgen op Social Media. De kern van het project is dat jonge en oudere vrouwen elkaar ondersteunen om dat te realiseren en dat hierdoor ook structurele contacten worden opgebouwd. DOELSTELLINGEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES FNV Vrouw wilde de volgende doelgroepen bereiken: oudere vrouwen met een diverse culturele achtergrond. Zo mogelijk 50% maar minimaal 25% van de vrouwen heeft een meervoudige culturele achtergrond, zoals Marokkaans, Turks, Surinaams, Iraans, Moluks die onbekend zijn met het gebruik van sociale media vrouwen die actief social media benutten en hun kennis en ervaring willen inzetten om andere vrouwen op weg te helpen en met hen een structureel contact op te bouwen. Met Social Media maatjes had FNV Vrouw als doelen het: vergroten van intergenerationele en interculturele contacten t.b.v. het versterken van de sociale cohesie in de samenleving. vormgeven van structurele contacten die aansluiten bij de manier waarop contacten worden gelegd en onderhouden in de huidige tijd. 5

8 opzetten van een netwerk van vrouwen van verschillende generaties en culturele achtergronden. versterken van empowerment en het voorkomen en/of verminderen van isolement van de oudere generatie. stimuleren van verbondenheid en participatie. Ik heb een nieuw en leuk netwerk opgebouwd DE METHODIEK SOCIAL MEDIA MAATJES IN BEELD Bij aanvang van het project is gezocht naar een jonge, enthousiaste Social media trainster die ervaring heeft met het trainen van ouderen in het gebruik van Social media. Wij kozen specifiek voor een jonge trainster omdat wij de maatjes mee wilden geven dat jongeren ook bewust en op een goede manier met Social Media omgaan en hoopten zo een aantal van hun vooroordelen te kunnen beslechten. De trainster was eigenlijk meer de Social Media expert voor het project. Zij verzorgde de inhoudelijke training tijdens de bijeenkomsten, stelde de opdrachten per platform op en fungeerde ook als vraagbaak voor de masters voor wat ingewikkeldere Social Media vraagstukken. In samenspraak met haar werd besloten dat de Social Media platformen Facebook, Twitter, Linked In en Skype het meest interessant zijn voor 55+ vrouwen. en dat wij ons binnen het project hierop zullen richten. Daarna startte de zoektocht naar actieve jonge vrouwen die bereid waren om 55+ vrouwen voor de afgesproken periode op vrijwillige basis wegwijs te maken op Social Media. Wij kozen voor vrouwen die goed bekend zijn met de te gebruiken Social Media platformen. Ook kozen wij voor vrouwen die Social media op een actieve en prettige manier gebruiken in hun dagelijks leven en/of effectief inzetten voor hun professionele carrière. Aan de andere kant vonden wij het ook van belang dat deze over de juiste eigenschappen beschikken om met 55+ vrouwen om te gaan. Denk dan aan het vermogen om: informatie gedoseerd aan te kunnen bieden aan de maatjes zich te kunnen inleven in de belevingswereld van een andere generatie geduldig te blijven bij steeds opnieuw dezelfde vragen ook kleine ontwikkelingen van de maatjes in perspectief te kunnen plaatsen en waarderen. 6

9 De volgende stap was om de masters te instrueren over wat zij konden verwachten. Hiervoor is een instructiebijeenkomst georganiseerd waarop de Social Media vaardigheden van deze dames werd getoetst en waar nodig aangescherpt. Ook werden de masters meer bewust gemaakt van hoe ouderen tegen Social Media aankijken en dat privacy en veiligheid veel vragen kan oproepen bij hen. Belangrijk om over te dragen was ook dat deze doelgroep eerder bang is om iets fout te doen en daardoor langzaam in actie komt. Ook hebben zij een enorm grote informatie-behoefte en stellen zij persoonlijk contact zeer op prijs. Tijdens de instructiebijeenkomst spraken wij af om drie type facebookgroepen te gaan gebruiken. - Social Media maatjes groep Alle masters, alle maatjes, de trainster, de projectleider en de projectfotografe waren lid van deze groep. Deze facebookgroep ging gaandeweg het project steeds meer dienst doen als community. De maatjes stelden buiten hun groep om vragen aan andere maatjes en/of masters. en ook de trainster werd via deze groep door de maatjes benaderd voor de wat meer ingewikkelde vraagstukken zoals bijvoorbeeld de vraag die een kunstenares stelde: hoe ga je om met fotorechten op Social Media? - De master en haar maatjes groep De meeste maatjesgroepen hadden een beschermde maatjesgroep op Facebook waarin de master de maatjes van hun opdrachten voorzag en de maatjes in een veilige omgeving konden oefenen, vragen konden stellen aan hun master en regelmatig ook aan elkaar. - Social Media masters groep Leden van deze groep waren de trainster, de projectleider en alle masters. In deze groep konden de masters aan de trainster en aan elkaar vragen stellen waar zij zelf niet uit kwamen. en kon de projectleider instructies doorgeven en/of vragen stellen specifiek bedoeld voor de masters. 7

10 AFSPRAKEN GEBRUIK FACEBOOK GROEPEN SOCIAL MEDIA MAATJES EIGEN GROEP (MASTER EN HAAR MAATJES) SOCIAL MEDIA MASTERS community Ieder kan hier op haar eigen wijze invulling Opdrachten via Laura educatie aan geven Opdrachten delen (de masters) Vragen stellen Vraagbaak Leeromgeving kennis delen Motivatie Inspiritatiequotes Daarna was het tijd om te bepalen om de hoeveel tijd het zinvol was om een ontmoetingsbijeenkomsten te houden. Wij kozen voor perioden van 2 3 maanden tussen de bijeenkomsten en hielden deze in april, juni en september 2013 op een centrale plek in Nederland. 8

11 Wij vonden het van toegevoegde waarde dat de locatie voor de ontmoetingsbijeenkomsten allereerst goed bereikbaar is, maar bovenal Social Media helemaal heeft omarmd en deze goed geïntegreerd heeft in de hele organisatie. Wij wilden door deze keus de maatjes een extra Social Media (trainings)ervaring meegeven. De trainingslocatie werd Seats2Meet op Utrecht centraal Station. De volgende stap was om het inhoudelijke programma te ontwikkelen. eerst is gekeken en door de trainster gezocht naar een goede stapsgewijze en behapbare opbouw in de opdrachten per platform. Daarna is bepaald hoe de over te dragen informatie op een logische wijze te verdelen over de drie bijeenkomsten. De uitkomst hiervan is terug te vinden in bijlage 4 en 5. Voor de ontmoetingsbijeenkomsten zochten wij naar een goede mix van kennisoverdracht, ter plekke online oefenen op de Social Media platformen en het laten ontstaan van het maatjesgevoel tussen de master en haar maatjes. Tussen de bijeenkomsten was het de bedoeling dat de master en haar maatjes vooral virtueel contact hadden via de mail of Social Media. De master voorzag de maatjes dan van opdrachten voor de platformen waarop zij actief wilden zijn. en controleerde deze en volgde zo hun Social Media ontwikkeling. 9

12 Ik heb nu inzicht in wat social media voor mij kan betekenen in werksituaties Waar bleek dat dit onvoldoende was om de maatjes op gang te krijgen, stimuleerden wij de maatjesgroepen om periodieke chatsessies te houden via Social Media of om elkaar zelfs In Real Life (IRL) te ontmoeten. Het project is afgesloten met een slotbijeenkomst waarop de deelneemsters een certificaat van deelname kregen uitgereikt. Ook werd bekeken hoe Social media anno eind 2013 er nu voor staat. In talkshowvorm werd teruggekeken naar wat er goed ging aan het project, wat voor verbetering vatbaar is en hoe de Social Media-toekomst van de maatjes eruit zal zien. Hierna werd het project op feestelijke wijze afgesloten met een hapje en een drankje. SOCIAL MEDIA MAATJES DEELT ERVARINGEN In de voorgaande hoofdstukken is de achtergrond en de werkwijze van Social Media maatjes besproken. In dit hoofdstuk doen wij een aantal methodische aanbevelingen. Zaken waarvan wij hebben ervaren dat deze cruciaal zijn bij het succesvol uitvoeren van een Social Media maatjes project. Hiermee hopen wij op goede wijze bij te dragen aan verspreiding en inbedding van deze nieuw ontwikkelde Social Media kennisoverdrachtsvorm. SELECTIE Selecteer de 55+ deelneemsters goed op motivatie, bereidheid om tijd in hun Social Media ontwikkeling te investeren en het vermogen om zelf initiatief te nemen. Selecteer de masters goed op beschikbare tijd, het vermogen om ook de kleinste ontwikkelingen bij de 55+ dames in perspectief te kunnen plaatsen en waarderen en het vermogen om anderen te kunnen inspireren. Ik tel nu mee PROFIEL VAN DE MASTER Kies voor masters die het vermogen hebben om: informatie gedoseerd aan te kunnen bieden aan de maatjes zich te kunnen inleven in de belevingswereld van een andere generatie 10

13 geduldig te blijven bij steeds opnieuw dezelfde vragen ook kleine ontwikkelingen van de maatjes in per spectief te kunnen plaatsen en waarderen anderen te kunnen inspireren INSTRUCTIEBIJEENKOMST SOCIAL MEDIA MASTERS Bespreek tijdens deze bijeenkomst duidelijk met de masters: dat zij een hele bepalende rol hebben in hun maatjesgroep. Zij bepalen grotendeels de sfeer, de werkwijze, het tempo en kunnen er ook voor zorgen dat maatjes geïnspireerd blijven en dus ook mee blijven doen aan het project. dat zij aan het begin heel duidelijk de wederzijdse verwachtingen met hun maatjes afstemmen. en ook goed aangeven wat realistisch en haalbaar is. MAATJESVORMING Start met middelgrote maatjesgroepen van 4-5 personen, zodat na mogelijke uitval onderlinge interactie tussen de overgebleven dames nog goed mogelijk is Streef naar de ideale match tussen master en maatjes (afstemming vraag en aanbod, passen karakters, zijn verwachtingen helder). Het is van belang dat het maatje zich prettig en veilig voelt bij haar master om te komen tot maximaal willen leren. Stimuleer maandelijkse IRL-ontmoetingen, persoonlijk contact en even samen aan de knoppen zitten is cruciaal om het maatjesgevoel te laten groeien. Organiseer inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waarbij er voldoende ruimte is voor contact tussen de master met haar maatjes om zo het maatjesgevoel te kunnen laten groeien. Stimuleer het gebruik van kleine facebook-groepen tussen de master en haar maatjes om zo die veilige plek te bieden waarin leren maximaal kan plaats vinden. 11

14 INSTRUMENTEN SOCIAL MEDIA MASTERS Ook ik heb mijn Social Media kennis uitgebreid Biedt de Social Media master de volgende instrumenten om haar maatjes optimaal te kunnen begeleiden: Deelname aan de inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten. een altijd te downloaden document met daarin een gestructureerde opbouw van de opdrachten per Social Media platform. Indien noodzakelijk financier periodieke IRL ontmoetingen. Laat de master vanaf het begin wekelijkse chatsessies met haar maatjes inplannen. ONLINE COMMUNITY S Zorg voor een online community waar elke betrokkene van het project lid van is. Dit biedt de mogelijkheid om over de groepen heen structureel contact op te bouwen. Deze omgeving geeft de maatjes ook de mogelijkheid om met de masters mee te kijken en te ervaren wat de meerwaarde van Social Media kan zijn. Zorg voor een online community voor de masters. Deze kan een hele belangrijke rol spelen als vraagomgeving. Stimuleer dat de master en haar maatjes ook een afgeschermde online community gaan gebruiken. Dit biedt een veilige ruimte voor de maatjes waarin zij prettig kunnen leren en ontwikkelen. VOORWAARDEN ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN Indien financieel mogelijk, starten met een heerlijke lunch, dit zorgt voor een prettige start en stimuleert op een ongedwongen manier de onderlinge verbindingen en contacten. Zorg dat er voldoende fysieke ruimte is om in groepjes aan de slag te gaan. Stimuleer een enthousiaste inzet van de masters, trainster en projectleiding. 12

15 GOUDEN TIPS, GEFORMULEERD DOOR ONZE SOCIAL MEDIA MAATJES Durf je kwetsbaar op te stellen, dit komt de groepsvorming en cohesie positief ten goede. Dit geldt overigens ook voor de masters. Wees bereid om zelf vragen te stellen en initiatief te tonen, hier kun je veel van leren. Wees je er bewust van dat het lef en moed vergt om Social Media te gaan gebruiken. Maar vooral, schroom niet om dit te doen! Lees een keer naslagwerken zoals bijvoorbeeld twitter voor dummies. GOUDEN TIPS, GEFORMULEERD DOOR ONZE SOCIAL MEDIA MASTERS Tast aan het begin heel goed de verwachtingen af en geef aan in hoeverre deze realistisch en waar te maken zijn. Doe je dit niet, dan is er grote kans dat de dames teleurgesteld raken en a aken. Probeer in het begin zoveel mogelijk van hun angst om werkelijk te participeren op Social Media weg te nemen. Zijn ze enthousiast dan kun je beginnen over privacy, veiligheid en mediawijsheid. Doseer de toe te dienen informatie. Het deelnemen op zich is al spannend en vermoeiend genoeg. Probeer niet te snel te gaan. Voor jou is Social Media dagelijkse kost, voor ouderen vaak niet. check regelmatig (beter te vaak) of ze het echt snappen. Heb minimaal wekelijks contact met je maatjes. Doe je dit niet, dan is de kans erg groot dat het contact al snel verwatert. Het is belangrijk om interesse te tonen en prietpraatgesprekken (kleinkinderen, wandelen in de natuur, fietsen) aan te gaan die niet meteen iets met Social Media te maken hebben. een smsje of whats appje tussen door en achteraf doet wonderen! Dit stimuleert het vertrouwen wat weer terugkomt bij hun deelname aan en de betrokkenheid bij het project. Laat regelmatig ook de leuke dingen en de toegevoegde waarde zien van Social Media, zodat ze vertrouwd raken met het idee. Dit stimuleert hen om Social Media verder te ontdekken. Heb geduld, geduld en geduld! 13

16 NAWOORD Het afgelopen jaar voerde FNV Vrouw met enorm veel plezier het pilotproject Social Media maatjes uit. Alle Social Media masters die wij benaderden waren meteen enthousiast en bereid om 55+ dames op vrijwillige basis wegwijs te maken op Social Media. Snel nadat de werving van de maatjes was begonnen, stroomden de aanmeldingen binnen. De 55+ dames meldden zich allemaal aan voor deze cursus (!). Op de eerste ontmoetingsbijeenkomst gaven wij aan dat zij het beter konden zien als een Social Media verkenningstocht en wellicht wilden proberen om hier optimaal van te genieten. Heel voorzichtig zetten zij hun eerste Social Media stapjes. Maar toen zij eenmaal de smaak te pakken kregen, waren ze niet te stoppen en veroverden zij de Social Media platformen Facebook, LinkedIn, Twitter en Skype. Sommigen wilden meer en werden zelfs actief op platformen als Pinterest en Instagram, platformen die niet door het project zijn behandeld. Samen met hun master kunnen zij terugkijken op een enerverende, maar vooral leerzame Social Media ontdekkingstocht! Wij, van FNV Vrouw zullen nog lang met plezier terug denken aan en inspiratie putten uit deze mooie ervaring van het afgelopen jaar! Social Media maatjes Bep, Bertie, Betsie, Dorien, ellen, ellen, elly, Janette, Joke, Joke, karin, Lai Han, Lydia, Margreet, Maria, Marjo, Marlanda, Meredith, Monique, Muriel, Myra, Regien, Ria, Riky, Shima, Siska, Tuky, Willy en Yvonne, Social Media masters chermain, Gail, Geeta, Ingrid, Joyce, Leila, Maghalie, Maureen, Tanja en Virna, Social Media specialist Laura Arends en projectfotografe Benine Bloemen. 14

17 Hartelijk dank voor jullie deelname en mooie bijdrage aan het project en de enorm prettige omgang met elkaar! Zonder jullie was het niet gelukt om Social Media maatjes zo goed vorm te geven! Graag tot ziens op Social Media! Jennifer Meyer Projectleider FNV Vrouw 15

18 BIJLAGEN BIJLAGEN

19 BIJLAGE 1: WERVINGSFLYER, VOOR HET WERVEN VAN DE MAATJES OOK LEREN LI(N)KEN, PORREN OF TWEETEN? DAT KAN DOOR MEE TE DOEN AAN HET PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES VAN DE FNV VROUWENBOND! Dit project maakt 55+ vrouwen wegwijs op Social Media. Jonge vrouwen helpen oudere vrouwen op weg op Social Media als Skype, LinkedIn, Twitter en/of Facebook. Ook zullen de jonge vrouwen veel van de oudere vrouwen kunnen leren over de sociale aspecten van Social Media en hun opgedane levenservaring. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie met elkaar. Daarnaast bouwen jullie als Social Media maatjes een leuk contact op! Via Social Media Maatjes gaat u de wereld om u heen ook digitaal verkennen en leert u: de verschillen en overeenkomsten van Skype, LinkedIn, Twitter en Facebook waarvoor welk Social Media medium het beste te gebruiken the do s and dont s op Social Media dat u met Skype gratis en eenvoudig kunt telefoneren met uw (klein)kinderen dat u via Facebook makkelijk op de hoogte blijft van het leven van vrienden en kennissen aan de andere kant van de wereld dat Twitter een ideaal medium kan zijn om vragen te stellen of op de hoogte te blijven van actualiteiten dat LinkedIn een effectief netwerk is voor zakelijke doeleinden Wilt u ook graag meegaan met de nieuwe digitale ontwikkeling? Schrijft u dan in en wordt een social media maatje! Aanmelden kan door te mailen naar: o.v.v. aanmelden Social Media maatje. U ontvangt dan een digitaal inschrijfformulier om daarmee uw deelname definitief te maken. Meer info over het project is te vinden op: en op Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door 17

20 BIJLAGE 2: VOORBEELD AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER SOCIAL MEDIA MAATJES - OUDEREN Persoonsgegevens Naam deelneemster: Adres : Postcode : Woonplaats : Stadsdeel : Geboortedatum : Telefoonnummers : A omst : Kennisniveau computerprogramma s en social media en : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Skype : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Facebook : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Twitter : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Linked In : goed / redelijk / slecht / onbekend mee Momenteel zit ik ongeveer... uur per dag / per week / per maand achter mijn computer/ tablet / smartphone Ik neem graag deel aan dit project omdat Ik hoop meer te leren over Skype / Facebook / Twitter / Linked In* *=doorkruisen wat NIeT van toepassing is. Ik ben op de hoogte gesteld van dit project door Organisatie : contactpersoon: Opsturen naar: of FNV Vrouwenbond, t.a.v. J.C. Meyer, Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam 18

21 BIJLAGE 3: VOORBEELD PERSBERICHTEN Persbericht verstuurd bij de start van het project: PERSBERICHT ORANJE FONDS EN VSB FONDS STEUNEN PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES. FNV Vrouwenbond gaat van start met het project Social Media Maatjes. Jonge vrouwen gaan oudere vrouwen enthousiast maken voor het gebruik van sociale media zoals facebook, twitter en linkedin. In dit maatjesproject worden groepjes van vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond gevormd die met behulp van social media en live-ontmoetingen een structureel contact opbouwen dat aansluit bij deze tijd. De basis daarvoor wordt gelegd tijdens 3 inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waar kennis en ervaringen tussen de generaties en culturele invalshoeken worden gedeeld, waarbij het leren benutten van sociale media als middel wordt ingezet. Hierdoor ontstaan maatjesgroepen die elkaar steunen en ervaringen uit over hun werk en hun leven. Subsidie is verstrekt door het VSB fonds en het Oranje Fonds met bedragen van respectievelijk en Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving voor bijna 600 miljoen euro. In 2011 ontvingen ruim initiatieven en projecten een donatie. Jaarlijks is een donatiebudget van 26 miljoen beschikbaar. Donaties worden toegekend aan projecten op het gebied van kunst & cultuur en Mens & Maatschappij, evenals studiebeurzen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar en vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 19

22 Persbericht verstuurd voor de 1ste ontmoetingsbijeenkomst PERSBERICHT UNIEK PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES VAN START! FNV Vrouw start project Social Media Maatjes. Op vrijdag 12 april starten 12 social media masters en 40 social media maatjes hun gezamenlijke digitale reis. De masters zijn actief en vrij fanatiek op de verschillende social media platforms als Facebook, Twitter, LinkedIn en Skype. Tijdens deze digitale reis nemen zij hun maatjes, die nog vrij onbekend zijn met Social media, mee om voorzichtig kennis te maken en hun eerste stappen te zetten in Social media land. Dit gebeurt uiteraard via Social media en ook tijdens 3 liveontmoetingsbijeenkomsten begeleid door Laura Arends - Social media specialist. Unieke Social Media kennisoverdracht Uniek aan deze Social media kennisoverdracht is dat iedere vrouw intensief begeleid wordt door haar master en óók dat dit gedurende een langere periode gebeurt. Het zijn voornamelijk jongere vrouwen die oudere vrouwen wegwijs gaan maken op de verschillende Social Media. Maatjesvorming In dit maatjesproject worden groepjes van 4 5 vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond gevormd die met behulp van social media en live-ontmoetingen een structureel contact opbouwen dat aansluit bij deze tijd. De basis daarvoor wordt gelegd tijdens 3 inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten waar kennis en ervaringen tussen de generaties en culturele invalshoeken worden gedeeld, waarbij het leren benutten van sociale media als middel wordt ingezet. Hierdoor ontstaan maatjesgroepen die elkaar steunen en ervaringen uitwisselen over hun werk en hun leven. Subsidie is verstrekt door het VSB fonds en het Oranje Fonds. 20

23 Persbericht verstuurd bij de slotbijeenkomst UNIEK PROJECT SOCIAL MEDIA MAATJES WORDT AFGESLOTEN! Op vrijdag 15 november a.s. organiseert FNV Vrouw als afsluiting van het project Social Media maatjes een slotbijeenkomst voor deelneemsters en andere belangstellenden. De slotbijeenkomst wordt gehouden in het hoofdkantoor FNV in Amsterdam van tot uur. Unieke Social Media kennisoverdracht Uniek hieraan is dat iedere 55+ vrouw (maatje) intensief wordt begeleid door haar master. Bijzonder is ook dat deze begeleiding gedurende een langere periode plaats vindt. De master is continu beschikbaar voor de vragen van de maatjes. Deze werkwijze vormt meer een gezamenlijke Social Media ontdekkingstocht. Tien voornamelijk jongere vrouwen maakten vrouwen wegwijs op de verschillende Social Media platformen. Dit gebeurde digitaal en ook tijdens 3 live ontmoetingsbijeenkomsten. Meerwaarde De maatjes voelen zich nu klaar voor de toekomst, eigentijdser en zelfverzekerder in het gebruik van Social Media. Zowel de maatjes als de masters gaven aan dat hun Social Media kennis is toegenomen en zijn erg blij met het nieuwe en interessante netwerk dat zij hebben opgebouwd. Methodiek verspreiding Op de slotbijeenkomst wordt informatie gegeven over de ontwikkelde methodiek en worden de resultaten van het project gepresenteerd. Tineke van der Kraan, directeur FNV Vrouw zal om uur de certificaten uitreiken aan de deelneemsters. Aan het eind is er gelegenheid om te netwerken en in gesprek te gaan met de maatjes en hun masters. Midden december wordt een digitale toolkit beschikbaar gesteld op: Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door VSB fonds, Oranje fonds en FNV Vrouw 21

24 BIJLAGE 4: VOORBEELD PROGRAMMA S VAN DE BIJEENKOMSTEN PROGRAMMA INSTRUCTIEBIJEENKOMST MASTERS WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN? 1. Rondje voorstellen 2. Wat zijn sociale media? 3. Soorten social media 4. Welke social media gaan we gebruiken? 5. Facebook 6. Twitter 7. Skype 8. LinkedIn 9. Ouderen en social media 10. Dit horen ouderen op TV 11. Dit moet je ouderen vertellen over sociale media 12. Privacy 13. Safety first 14. Handige tool 15. Wat kan ik verwachten dit jaar? 16. Afspraken gebruik Facebook groep 22

25 JAARPROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN JAARPROGRAMMA 12 april LinkedIn en Facebook 28 juni Twitter en handige SM tools 13 september Social media strategieen 15 november Feestelijke slotbijeenkomst (In Amsterdam!) 23

26 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST I PROGRAMMA VANDAAG uur Welkom en kennismaken uur koppeling masters met hun maatjes uur Onderlinge kennismaking maatjesgroepen :30 uur Introductie Social media 14:30 14:45 uur Pauze 14:45 15:15 uur LinkedIn uur Aan de slag met opdrachten uur Facebook uur Aan de slag met opdrachten Afsluiting 24

27 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST II PROGRAMMA VANDAAG uur Opening uur Vragen uurtje (klassikaal) 14: uur Twitter 15:00 15:30 uur Aan de slag met opdrachten 15:30 15:45 uur Pauze uur Social media tools uur Aan de slag met opdrachten uur Vakantieafspraken Afsluiting 25

28 PROGRAMMA ONTMOETINGSBIJEENKOMST III AGENDA VAN VANDAAG Opening Social media timemanagement Zelf aan de slag Mijn gouden tip is Social media wijsheid - Online imago & privacy - Zoeken naar een baan of opdracht Zelf aan de slag PAUZe Social media fun Aan de slag Afsluiting 26

29 PROGRAMMA SLOTBIJEENKOMST AGENDA VAN VANDAAG Welkomstwoord Tineke van der kraan directeur FNV Vrouw Social Media anno eind Resultaten Project Social Media maatjes Jennifer Meyer projectleider FNV Vrouw Social Media maatjes in de praktijk Social media masters en maatjes aan het woord certificaatuitreiking Social Media maatjes Tineke van der kraan directeur FNV Vrouw uur Netwerken Dagvoorzitters: Karin Oppelland en Virna Ten Jet Foei 27

30 BIJLAGE 5: VOORBEELD OPDRACHTEN PER SOCIAL MEDIA PLATFORM TWITTER Maak een account aan en richt deze in (Bio invullen, profiel foto toevoegen en achtergrond kieze =share&list=uujtupyaw2fozttjoghs6iua Zoek 5 accounts die je wilt volgen en follow hen (zoals een van de Masters, FNV Vrouwenbond of Save the children) Stuur je eerste tweet uit met de hashtag #FNVSMM &feature=share&list=uujtupyaw2fozttjoghs6iua Retweet een tweet (bijvoorbeeld van Save the children - over het project). Reageer op een tweet (van bijvoorbeeld je Master of een andere bekende) Stuur een tweet uit over het Syrische project. Mention en voeg de link naar het project toe: Stuur een Direct Message aan je Master Maak een lijst aan in Twitter voor je FNV Social Media Maatjes contactpersonen en voeg ze toe. Ga naar 'Instellingen' en pas je ' meldingen' aan. Zo ontvang je niet langer onnodig veel mails van Twitter. Zoeken in Twitter: Zoek naar een tweet die #FNVSMM bevat en reageer of RT. kies een mooie foto of plaatje en voeg die toe als header foto in Twitter. Dit maakt je profiel nog persoonlijker! 28

31 FACEBOOK Maak een Facebook profiel aan en richt hem in Wordt lid van de Facebook groep FNV Social media Maatjes en van je eigen maatjes groep (als die bestaat) Zoek 3 vrienden en doe hen een vriendschapsverzoek. Like een bericht van een ander (leuk om iets te liken van het FNV project of Save the children) Plaats je allereerste bericht (leuk om iets te zeggen over het FNV project of Save the children) Ga naar: en kies voor deel via Facebook. Wanneer Laura Arends het event in de maatjes groep plaatst, geef dan aan dat je aanwezig zal zijn. Maak een event aan op Facebook Stuur een prive bericht aan iemand op Facebook Ga naar privacy instellingen en stel je privacy naar wens in. Lees hier alles over de verschillende instellingen: https://www.facebook.com/help/ / Stuur een bericht waarin je een persoon of bedrijf tagt. Stuur een bericht die een foto en link bevat. (Foto van de bijeenkomst met de link naar het FNV project: Maak een foto album aan en plaats foto's. (Mag ook alleen het logo van fnv zijn) Maak een lijst aan van bijvoorbeeld de mensen uit dit project of familie Maak een groep aan voor jou en je master of voor vrienden/mensen met gelijke interesse/hobbie. Plaats een omslagfoto op je profiel. 29

32 SKYPE Download en installeer skype Maak een account aan Zoek je maatjes en je master op Stuur een van hen een bericht Bel een van hen op, met of zonder beeld. Zet een groepsgesprek op met je maatjes en je master Download de skype app op je telefoon en gebruik hem eens op deze manier Stuur een foto is bestand naar je master via Skype. Instructievideo: Uitleg in stappen: Wat kun je allemaal met skype? LINKEDIN Maak een account aan Instructievideo 1: Instructievideo 2: Instructievideo 3: Richt je profiel zo volledig mogelijk in: 7 tips voor een optimaal LinkedIn profiel Geef aan dat je mee doet aan dit project in je profiel Vul dit in onder Projects en niet onder experience (waar je functies staan omschreven) Verstuur een verzoek om te linken met een persoon Plaats een update eventueel met een link (denk aan project of save the children, Vraag iemand een referentie te schrijven Stuur iemand een In-mail en vraag of die je wilt endorsen Zoek een interessante groep (bijvoorbeeld alumni groep van je werk/studie, over jouw vakgebied, of interesse/hobby) en wordt hier lid van, neem deel aan een discussie Plaats een presentatie op je profiel - 30

33 BIJLAGE 6: GOUDEN TIPS VAN PROJECT #FNVSMM PROJECT #FNVSMM SOCIAL MEDIA MAATJES GOUDEN TIPS Tijdens de uitvoering van het Project Social Media maatjes van FNV Vrouw bleken een aantal zaken cruciaal voor het actief krijgen van 55+ vrouwen op de Social Media platformen Facebook, LinkedIn, Twitter en Skype. Deze dames, nu ervaringsdeskundigen deelden graag een volgende gouden tips. Deze tips zijn ingedeeld in drie categorieën: de 55+ vrouwen (maatjes), de Social Media masters en de faciliterende organisatie. GOUDEN TIPS VOOR 55+ VROUWEN (MAATJES) Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als 55+ vrouw van belang dat je bereid bent om (te): multitasken. en dat je ook de vaardigheid beheerst om makkelijk van de ene activiteit naar de andere activiteit kunt switchen. Hoe beter je dit onder de knie krijgt, hoe minder tijd je ook kwijt zult zijn aan Social Media. zelfinitiatief te tonen en actief vragen te stellen aan je master als iets niet duidelijk is en/of actief aan te geven dat het te snel gaat. door te zetten, geduldig te blijven en zelf contact op te nemen met je master, de trainster of projectleider indien dat nodig is. je kwetsbaar op te stellen. Dit bevordert de groepsvorming en groepscohesie. naslagwerken door te lezen bijvoorbeeld twitter voor dummies. Deze kun je lenen en/of inzien bij de bibliotheek. 31

34 GOUDEN TIPS VOOR SOCIAL MEDIA MASTERS Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als Social Media master van belang dat je bereid bent om (te): periodieke facebook chatsessies te houden met je SMM-groep. Bij voorkeur elke week op een vast tijdstip. De ervaring leert dat deze chatsessies als gezellig, leuk en inspirerend worden ervaren, wat erg bevorderend werkt om de 55+ vrouwen te activeren en actief te houden. een eigen Facebook-groep te gebruiken voor de onderlinge communicatie tussen jou en je maatjes. Dit zorgt voor een veilige omgeving om te kunnen oefenen en vergroot ook de onderlinge solidariteit. GOUDEN TIPS VOOR DE FACILITERENDE ORGANISATIE Om deelname van de 55+ vrouwen op Social Media zo succesvol mogelijk te laten verlopen is het als faciliterende organisatie van belang dat je bereid en/of in staat bent om (te): inspirerende in-real-life bijeenkomsten te organiseren met een goede mix tussen hard werken en gezelligheid. om de Social Media masters per Social Media platform opdrachten met een gestructureerde opbouw te leveren. Deze geven focus aan de maatjes en zorgen ervoor dat zij meer lef (moeten) tonen. inspirerende masters te selecteren. ruimte te bieden voor netwerk uitbreiding van zowel de maatjes als de masters. Dit zorgt voor de creatie van een Social Media olievlek. 32

35 TOOLKIT SOCIALE MEDIA MAATJES BIJLAGE 7: SOCIAL MEDIA Facebook fotoalbum project Social media maatjes https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=3 Link naar website FNV Vrouw, Social media maatjes Link naar verslag van alle Social media maatjes bijeenkomsten Artikel in E-magazine FNV Vrouw (pagina 3) Impressiefilmpje over project Social media maatjes Social Media Maatjes ambassadeur voor Save the Children Syrië Alle tweets over dit project zijn terug te zoeken via #FNVSMM In Er is een projectbeschrijving van het Project Social Media maatjes aangemaakt, deze is zichtbaar op de profielen van alle master, de trainster en de projectleider. 33

36

37

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA WHITEPAPER SOCIAL MEDIA Whitepaper social media 1 Inleiding Social media is hot. Alle mobiele telefoons worden tegenwoordig social friendly in de markt gezet, onze politici strijden om de meeste online

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Voorwoord. Veel plezier! Toine Maas, Directeur Kennisnet

Voorwoord. Veel plezier! Toine Maas, Directeur Kennisnet Voorwoord Toegang tot internet en daarmee tot sociale media is voor tieners net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Jongeren en (sociale) media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze staan

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken Rapport Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners web 2.0 in het wijkgericht werken uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, september 2009 Alleato,

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie