Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7 N A T U U R L Y K E EN NA AR 'T LEEVEN NAAUWKEURIG GEKLEURDE A F B E E L D I N G E N BESCHRYVIN GEN W A NT Z E N, IN ALLE VIER W A ER ELD S D E E L E N EUROPA, ASIA, AFRICA e n AMERICA H U I S H O U D E N D E, BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN D O O R C A S P A R S T O L L. REPRÉSENTATION EX A C TEM EN T COLORÉE D APRÈS N A TU RE PUNAISES, QUI SE T R O U V E N T DANS LES QUATRE PARTIES DU M O N D E, L EUROPE, L ASIE, L AFRIQUE e t L AMÉRIQUE; RASSEM BLÉES e t DÉCRITES P A R C A S P A R S T O L L. Te A M S T E R D A M y By J A N C H R I S T I A A N S E P P. M D C C L X X X V I I L

8 M O IS. - 'O '- O O ld N E BIB L. C TE KA I N r. 2,, 3 3 L g

9 I N L E I D I N G AVERTISSEMENT t T O T D E D E S WANTZEN. Het Geflacht der W antzen is zeer kenbaar, ja eene zo o rt onder dezelven, welke met recht de pest der H uizen en Bediteden zou kim nen genoemd worden, is meer dan te veel bekend: Ik meen dat affchuwelyk N acht - In fed, de Weegluis o f Bedov antz. T en opzigt van de W antzen kan men in t algemeen aanmerken, dat derzelver M askers, eerst uit het Ey gekomen, byna diezelfde gedaante hebben, welke zy in t vervolg van hun leven zullen behouden. N aar maate deze Infeden voortgroeijen, vervellen ze eenige m aalen, en komen in den ilaat van P o p, waarin zy de Stompjes o f Vleugelfcheden krygerv; verfchillende in levenswyze niet van de volkomen W antz. Eindelyk on- dergaan zy de laatfte verandering, als wanneer de huid der P o p, van boven naar den Kop en het B orstiluk in de PUNAISES. Le Genre des Punaifes efl très - reconnoijjable, furtout la forte quon pourroit avec raifon appeller la peße des maifons <2? des lits: j'entens cette Efpece qui n'efl pas feulement le fléau de la parefle, mais du repos, ce déteflable ennemi de bien des hommes par fes morfures & fa puanteur. On peut obferver en général fur les Punaifes que leurs Larves ont, au fortir de l'œuf, à-peu-près la même fo r me quelles retiendront pendant le refle de leur vie. A mefure que ces Infectes croijfent, ils changent diverfes fois de peau & parviennent à l'état de Chry fa li de dans lequel elles prennent les bubes ou boutons, ne différant en rien dans leur maniéré de vivre des parfaites Punaifes. Enfin, à leur derniere métamorphofe, la peau de la Chryfalide fe crevant en long par le haut pris de la Tête â? le Corcelet, l'infetête pajfe tous fes membres l'un après l'autre hors de la vieille A

10 s I N L E I D I N G AVERTISSEM ENT lengte openbarst, en door deze opening trekt het Infett alle haare deelen één voor één uic de oude huid, en komt met Dekfchilden en Vleugels te voorfchyn. Deze Infecten leven op Planten en allerlei Gewasfen en Kruiden, waarvan zy hun voedzel trekken : zuigende door middcl van eenen fcherpen fnuit, welken ze van vooren, onder aan den Kop hebben, het zap daaruit. Veelen integendeel zyn wreeder van A ardt, en voeden zig met de zappen van andere Gediertens, vallen niet alleen de onweerbaare Rupfen aan, maar ook Torren, en welke zy dus om t leven brengen ; De meesten dezer laatften hebben een onverdraaglyken flank. De Algemeene Kenmerken der W antzen zyn: De Sprieten langer dan de Kop, beßaande by zommige uit vier, en by andere, uit vyf Leden. Twee blinkende Oogjes op den Kop, tusfchen de Netswyze Oogen. De fnuit yoor aan den Kop, nederwaards omgeboogen. Dric Leden aan de Voeten. Vier Vleugelen, van welke de boy enfle voor een gedeelte Lederagtig, en het oyerige naar den T ip, Vliesagtig. peau & fort en paroijfant ayec des Etuis & des Alles. Ces Infe&es vivent de Plantes & de toutes fortes de Légumes Herbes, dont ils tirent leur nourriture : en en fuçant le fuc par le moyen d'une trompe aiguë qu'ils ont en dejfous de la tête. Plufie u rs au co n tra ire, d'une plus cruelle nature, fe nourriflent du fuc d'autres animaux, tombant non feulement fur les Chenilles fans défenfe, mais encore fur des Scarabées quils mettent ainfi à mort; aujfi la plupart de cette derniere forte a une odeur infupportable. Le Caractere Générique des Punaifes confifle dans: Les Antennes plus longues que la T ê te, formées dans quelques unes de quatre articulations & dans d autres de cinq. Deux petits Yeux liiîes fur la tête entre les Yeux à réfeau. L a Trompe au devant de la tête recourbée en deifous. Trois Articles aux Tarfes. Quatre Ailes, dont les fupérieures font en partie écailleufcs, & les autres près le bout membrancufes.

11 t o t de WANTZEN. DES PUNAISES. Het L y f meest al van boy en plat-, en ingedrukt, tnaar ran onder aan den Bulk, rond. Buiten deze hier genoemde Kenmerk e n, kunnen de W antzen volgens hunne uitwendige geftalte wederom in zeven onderfcheiden Gezinnen verdeelt worden ; welke ik hier (volgens rayne manier van Rangfchikking, die egter een weinig met die van den Heer L i n - n æ u s verfchildt) zal opnoem en: E e r s t e G e z i n. Het Borstßuk eff en, en het Lendenfchild zo groot dat het- zelve de Vlmgelen en het geheele A g te rly f bedekt. Pl. I. Fig. ï. T w e e d e G e z i n. H et Borstßuk cjßen en breedt, een groot byna driehoekig Lendenfchild, t welk met de fcherpße hoek de helft van? A gterlyf bedekt. Pl. I. Fig. 2. en Pl. II. Fig. 10. A. D e r d e G e z i n. Het Borstßuk aan de Schouders met een fcherpen Doom gewapend; een groot driehoekig Lendenfchild, de randen van t A gterlyf meest tandswyze gekartelt. Pl. I. Fig- 3- V i e r d e G e z i n. Het Borstßuk âriekantig, naar den Kop puntig uitlopende, een klein Lendenfchild. De W yfjes hebben de agterße Pooten Le Corps prefqu entierement plat par deffus, & conifere, mais rond en desfous fur le ventre. Outre le Car altere ci - deffus mentionné, les Punaifes fuiront leur forme extérieure peuvent encore être divifées en fept différentes Familles ; lefquelle s j'entreprendrai, d'après mon propre fyßeme d"arrangement, qui au refle différera un peu de celui de M r. L i n n æ ü s. P r e m i e r e F a m i l l e. Le Corcelet eil u n i, & l EcuiTon fi grand qu il couvre les Aîles & tout l Abdomen. Pl. I. Fig. ï. S e c o n d e F a m i l l e. Le Corcelet uni & large ; l Ecuifon, grand & prefque triangulaire, couvre de fon angle pointu la moitié de l Abdomen. Pl. I. Fig. 2. & Pl. H. Fig. io. A. T r o i s i è m e F a m i l l e. Le Corcelet eil armé aux épaules d une épine aiguë ; l Ecuifon grand & triangulaire; les bords de l Abdomen dentelés. Pl. I. Fig. 3. Q u a t r i è m e F a m i l l e. Le Corcelet triangulaire, aboutiflant en pointe près de la tê te ; un petit Ecusfon; les Fémelles ont pour la plû- A 2

12 4 I N L E I D I N G wee steil dik en binnenwaards met doornen bezet ; andere hebben Vliespooten, als waren zy tot zwemmen gefchikt. PI. in. Fig. io. Pl. II. Fig. 14. W f d e G e z i n. Het Borstßuk en het L y f zeer plat. De Vleugelen korter dan het L y f, eenige geheel Ongeyleugelt. N ß. Onder dit Gezin plaatze ik de gemeene Bedwantz. Het Borstßuk ongelyk, bullig en als in twee ßukken verdeelt, de Kop y er yooruit ßaande en met een dünnen Hals aan V Borstßuk gehegt, de Snuit kort en in een halfrond geboogen. Het L y f final, een klein Lendenfchildt ; de twee voorße Booten dikker dan de vier agterßen. Pl. 1. Fig. 6. S e s d e G e z i n. Het Borstßuk offen en met het geheele L y f lang en final, de Pooten zeer lang. Hier toe behooren die langwerpige wantzen welke op het water zwemmen, en op V l i e g e n en andere Infekten aazen. S e v e n d e G e z i n. Ik twyffel byna niet of een ieder zal volgens deze verdeeling; wannecr Hy deze opgegeeven Kenm erken, met het AVERTISSEM ENT part les pattes poftérieures épaiítes & garnies d épines en dedans : d autres ont les pattes membraneufes, comme fi elles étoient faites pour nager. Pl. III. Fig. 10. Pl Fig. 14. C i n q u i è m e F a m i l l e. Le Corcelet & le Corps très-plats ; les Ailes plus courtes que le corps ; quelquesunes n ont du-to u t point d Ailes. NB. Sous cette famille je place les Punaifes ordinaires des lits. S i x i è m e F a m i l l e. Le Corcelet irrégulier, boitu & comme divifé en deux pieces; la Tête fort Taillante & jointe au Corcelet par un étranglement; la Trompe courte & recourbée en demi cercle; le Corps étroit ; un petit Abdomen ; les deux Pattes antérieures plus épaiítes que les quatre poftérieures. PL 1. Fig. 6. S e p t i è m e F a m i l l e. Le Corcelet uni & tout le Corps long & étroit ; les Pattes fort longues. Ici appartiennent ces Punaifes oblongues qui nagent fur l eau & qui fe nourriffent de mouches & d autres infeétes. Je ne doute prefque point que, en fiuivant cette divifion, ceux qui compareront les objets déjà reprêfentés de chaque fa

13 t o t de W ANTZEN. DES P U N A ISE S. daar by afgebeelde Voorwerp van elk G ezin vergelykt, daadelyk de van elkander verfchillende Gedaantens beter kunnen gewaar w orden, dan dat ik in Navolging van andere het getal der Leden aan de Sprieten tot een grondilag ter verdeeling gebruikt had. N u gaa ik over tot eene körte Be- fchryving van het volgende Geilacht, naamelyk : Kleine hairagtige Qmaar voor het hloote Oog meestal onzigtbaaré). Sprieten, welke o tide r de Oogen geplant st zyn. De Snuit onder het Borstßuk omgeboogen. De Dekfchilden vooor 't grootße gedeelte H a rd, Lederagtig, maar aan de Tipmille avec ces caractères génériques, n'en appercoivent mieux les réelles difiinctions des différentes figures, que fi j'avois, en imitant les autres Auteurs, fa it ufage du nombre des Articulations dans les Antennes pour fervir de fondement à ma divifion. Je viens à préfent à une courte Défi cription du genre fuivant, nommément : D e W a t e r s c o r p i o e n e n. L es S c o r p i o n s A q u a t i q u e s. D eze Infedlen leven in t W a te r, waarin de W yfjes hunneeyëren leggen, de jongen daaruit voort körnende, gelyken in gedaante naar het volmaakte Infeót, alleen misfen dezelve de Vleugels welke zy eerst gelyk de W antzen na de laatile vervelling bekomen. Zy Zwemmen en zoeken hun Voedzel in den Staat van N im f evengclyk daarna, wanneer ze de laatile Veranderinge ondergaan hebben. Derzelver Kenmer- ken zyn: Ces Infectes vivent dans l'eau, oà les Fémelles pondent leurs Oeufs ; les petits qui en provienment reffemblent affés pour la forme à d infecte parfait, feulement manquent-ils d'ailes, qui comme aux punaifes leur viennen après la derniere métamorphofe. Ils nagent & fucent leur nourriture dans l'état de Nymphes tout comme dans la fuite quand ils ont fubi leur derniere transformation. Leurs Caracteres Génériques font : Des petites Antennes filiform es, placées fous les yeux, lefquelles pour la plupart font invifibles fans microfcope; la Trompe recoubée fous le Corcelet ; les Etuis pour la plus grande partie durs, écailleux, 4 3

14 6 I N L E I D I N G AVERTISSEM ENT pen derxelven Vliesagtig : liggende kruislings naar agteren gevouwen, en bedekken het L y f eti de Ondervleugels. Een Lendenfchildt. I k voor ftc Pooten in de gedaante van N ypers, of als de vangpooten der wandelende Bladen ([Mantis). Twee Leden aan de Voeten. Pl. I. Fig. i, il- H ier op laat ik volgen; mais membraneux à leurs extrémités ; pliés en arriéré tranfverfalement & couvrant le corps & les aîles ; un EcuiTon ; les Pattes poitérieures en forme de pinces, ou comme les ferres des Feuillesambulantes (Mantis') : Deux articles aux Tarfes. Pl. L Fig. ï, n. J e ferai fuiyre ici, D e W a t e r w a n t z e n. L es P u n a i s e s - A q u a t i q u e s. Welke in Geilalte en levensmanier veele overeenkomst met de Boom en Plant-W antzen hebben, uitgezondert dat zy hunne eerfte Leeftydt van het E y af tot in den flaat van N im f door, en tot de laatile verhuidinge, even gelyk de Waterfcorpioenen in het water leven, wanneer dezelven Vleugels bekomen hebben, dan begeven zy zig gemeenlyk by nacht, van de eene pias water naar een a n d er, mooglyk gelyk die van t naastvoorgaande Geflacht, om hun voedzel te zoeken, o f Nieuwe Volkplantingen op te rigten. Hunne Kenmerken zyn de volgende : Elles rejfemblent beaucoup pour la fi» gure <2? la maniéré de vivre aux Punai» fes des arbres & des plantes, excepté» que, femblables aux Scorpions - aquatiq u es, elles v iv e n t d a n s l'eau depuis leur premiere exifiance, au fortir de l'œuf, jttfqu à l'état de Nymphe & leur derniere tranfmutation ; lorfqu elles commencent d'ayoir des Aîles elles vont généralement la nuit d'un gâchis ou d une place où il y a de l'eau à une autre, fans doute comme celles du genre précédent, pour chercher leur nourriture ou y établir de nouvelles colonies. Leurs Caracteres Génériques font les fuivans :

15 t o t de W ANTZEN. DES PUNAISES. 7 D e Sprieten korier dan het Borstßuk. Een onderwaards omgehoogen Snuit. Een Lendenfchildt. D e Dekyleugels lederagtig, on over el- kander liggende, het L y f en de Ondervleugels hedekken, de Agterpooten tot zwemmen gefihikt. Twee Leden aan de Voeten. Pl. I. Fig- 3- Les Antennes plus courtes que le Corcelet ; une Trompe recourbée en deflous ; un EcuiTon ; les Etuis écailleux, & couchés l un fur l au tre, couvrent le corps & les aîles; les Pattes poitérieures propres à nager ; deux Articles aux Tarfes. Pl. I. Fig. 3. Dewyl onder de Geflachten der W a- terfcorpioenen en W a te r-w antzen, maar een klein getal van byzondere zoorten bekend zyn, zo heb ik uit dien hoafde, deze Infe&en maar op dezelfde Plaaten by de wezentlyke W antzen QCimices') doen af beeiden, echter hebben wy de eerstgemelden met een byzondere o f wel Romynfche Cyfferletter aangewezen, en de Befchryving van ieder zoort zal de Geëerde Lezer telkens onder aan op dezelvde bladzyde, alwaar de W an t zen befchreven zyn by vvyze van een N o ta, kunnen vinden. Puifquon ne connaît qu'un petit nonutre de différentes efpeces dans le Genre des Scorpions & des Punaifes-aquatiques j'ai repréfenté par cette raifon ces Infettes fu r les mêmes Planches auprès des réelles punaifes (Cim ices) ; mais les premiers font indiqués par un chiffre particulier ou Romain, & le refpettable Letteur trouyera, au moyen d'une N o te, la Defcription de chaque efpece auffi fouyent & fur le même feuillet que les Punaifes font décrites.

16 8 b e sc h r y v in g V A N D E WANTZEN. P L A A T. I. Fig. i. D e P a a r s c h e S c h i l d w a n t z. QFan 7 iß'. Gezin) (*). De Sprieten beitaan uit vyf Leden, van welke het eerste lidt, aan den Kop, bruinrood van kleur is, en de overige vier zyn zw art; twee blinkende Oogjes ilaan op den K op, in een regte lyn met de Netswyze Oogen die ter zyden van den Kop, uitpuilen : de eerstgemelde Oogjes ilaan niet uitwaards, gelyk zulks in de andere Gezinnen der W antzen plaats heeft, maar zyn inwaards als in een putje geplaatst, waar dezelven naauwlyks dan door een Vergrootglas kunnen gezien worden. H et ßorstfluk, de Kop, en het groote Lendenfchild, welk laatile het geheele agterlyf en de zwarte Vleugelen bedekt, is fchoon paarschagtig blaauw, met een goudglanzige weerfchyn, naar maate de ligtilraalen daar op vallen, en wederzyds met drie zwarte vlakjes gefıert. ( * ) Om alie langwyliglieid te vermyden zal ik telkens by ieder afbeelding, en agter de benaaming het G ezin, ivaaroncler deze InfoBen bthooren, aantvytun, en zo insgelyks by de Cicxden. DESCRIPTION D E S PUNAISES. PLANCHE F i g. i. P u n a i s e s a E c u s s o n v i o l e t. (D e la i re. Famille) (*). Les Antennes confißent en cinq articulations, dont la premiere qui tient à la tête efl d'un rouge brun, & les autres quatre noires ; deux Teux liffes font à la tête, en droite ligne avec les Teux à réfeau faillans aux cotés de la tête: ces premiers petits Teux mentionnés ne font pas en dehors comme ceux des autres f a milles de punaifes, mais en dedans comme dans un petit puits, oh à peine peuton les yoir avec un microfcope. Le Corcelet, la Tête, c i le grand Ecuffon qui couvre tout l'abdomen & les ailes noires, font d'un beau bleu pourpré avec des reflets d'or éclatans à proportion des traits de lumière qui y tombent ; y ayant de chaque côté trois petites taches noires: le dejfous du Corps efl d'un rouge brun, avec des taches bleu? or hiflré : les Cuiffes & les Flanches des Pattes font aufli rouge-brun, mais leurs flambes g? ( * ) Pour éviter toute prolixité j indiquerai, à rr.efure dans chaque repréfeqtation après la dénom ination, la fam ille à laquelle ces In feû es appartiennent, & ainfi de môm e des Cigales.

17 BESCH-R. van de W A N TZEN. DESCR. DES PUNAISES. p Van onder is het L y f bruinagtig rood, m et blaauwe en goudglanzige vlakk e n ; de D yen en Schenkels der Pooten zyn ook bruinrood, maar de beenen en voeten derzelven donkerblaauw. D e Zuiger is half zo lang als het L y f, beilaat uit vier Leden, van welke de eerste twee b ru in, en de anderen zwart z y n, en is in een.fcheede beflooten, gelyk die der Cieaden. Z y worden op de Kust van Coromandel en op het Eiland Java gevonden. leurs pieds font bleu foncé ; la Trompe, à moitié aufß grande que le corps, confifie en quatre parties, dont les deux premieres font brunes & les autres noires, & efi renfermée dans un fourreau, comme celui des Cigales. On les trouve fur la Côte de Coromandel & dans VIfie de Java. Fig. 2. D e J a v a n e r. (yan 't A :. Gezin fi) D e fprieten zyn zwart en beilaan uit vier L e d en, de twee blinkende Oogjes, agterwaarts op den Kop geplaatst zyn uitpuilende en zeer zigtbaar; de buiten randen van t Borstftuk fteken verre vooruit, evengelyk de Borstfchilden van een Geflacht der Torren welke onder de benaaming van Schildpadjes (Cas- Cidae) bekent zyn. H et L y f is aan beide zyden donkerrood, beiiaande het agterlyf uit feven rin g e n,o p welke van onder o f aan de Buikzyde wederzyds de L uchtilippen (Stigmata) te zien zyn. Onder aan de Borst heeft dit Infedt een vooruitileekzel-, overeenkomitig met de B loem kevers, o f de zogenaamde G oude-t orren (Scarab. Auratus) en eenige der A igret-t orren byzonder die zoort welke de H eer L i n n æ u s dieswegens Buprestis Sternicornis heeft getytelt. De Pooten zyn z w a rt, en de Vleugels hebben dezelvde kleur als het. Fig. 2. L a P u n a i s e d e J a v a. (d e la 2,Je. Fam ilie.) Les Antennes font noires & confißent en quatre Articulations ; les deux Teux liffes, placés en arriéré fur la tête, font faillans & très - vifibles ; les rebords du Corcelet s'étendent beaucoup en avant, ainfi que les Ecuffons ' d un Genre des Coleopteres, qui font connus fous le nom de Cafiides (Casfidæ). Le Corps efl des deux côtés rouge brun, l Abdomen confifte en fept anneaux, fur lefquels on voit par àeffous, fait au ventre, les Stigmates des deux côtés. Cet Infecte a fous la poitrine un Tubercule, comme les Hannetons des fleurs, ou ceux qu'on appelle Hannetons y erdet (Scarab. Auratus), comme auffl quelques uns des Richards, furtout cette efpece que Mr. L i n n æ u s a nommé pour cette raifort Bupreltis Sternicoris. Les Pattes font noires ainfi que les Aîles S ^fi l)ar~ tie poflérieure des Etuis. J ai reçu

18 to BESCHRYVING a g te rile o fv lie s a g tig e g e d e e lte d e r Dekfc h ild e n. Ik h eb d eze w a n tz v a n Samarang, op d e N o o r d o o s t-k u s t v a n Java o n tfa n g e n. Fig. 3. D e G e d o o r n d e w a n t z. (yan t 3 de. Gezin.') De Sprieten beftaan uit vier Leden, de Snuit is zo lang als t L y f, en zwart van kleur liggende in een Schede welke gelyk het Lyf, de Schenkels der Pooten geelagtig gekleurt is. H et Borstiluk is voorzien met een dergelyk uitileekzel als by Fig. 2. gemeld is; de Schouders aan t Borstiluk eindigen in een fcherpe doornagtige punt, en de randen van t agterlyf zyn tandswyze gekartelt. Piet vliesagtige gedeelte der Dekfchilden is glanzig, ende Vleugels zyn Vaalzwart. Men vind deze wantz op de Kust Coromandel. Fig. 4. D e G e e l g e b a n d e e r d e w a n t z. (van V 4de. Gezin.) De Sprieten zyn zwart en beftaan uit vyf Leden, de twee blinkende Oogjes ilaan tusfchen de uitpuilende Netswyze Oogen ; de twee zwarte vlakken op het Borstiluk welke door een donkergeelen S tre e p van eengefcheiden z y n, hebben een blaauwagtige glans. De eigentlyke VTleugels zyn bruinagtig graauw van kleur, en zeer doorfchynend ; het geheele L yf is geel, maar de Borst is wcderzyds m e t V ierk an te blinkende donker blaauwe vlakken geliert; de Zuiger heeft de lengte van t Borstiluk en is zwart. Zy is uit Surinamen. DESCRIP TIO N cette Punaife de Samarang, Côte Nord- Oueß de Java. fur la F i g. 3. L a P u n a i s e E p i n e u s e. (de la 3 me. Famille/) Les Antennes confißent en quatre articulations; la Trompe efl auffl longue que le Corps, de couleur noire, & placée dans un fourreau qui efl jaunâtre comme le Corps & les Cuiffes. Le Corcelet efl pourvu d'un Tubercule femblable à celui mentionné dans la Fig. 2. Les Epaules abouti (fent, en une pointe aiguë è? épineufe, à l Ecuffon, les bords de l'abdomen font dentelés. La partie membraneufe de Etuis efl luifante. (fl les Aîles font d'un fauve noir. On trouve cette Punaife fur la Côte de Coromandel. F ig. 4. L a P u n a ise a B a n d e s J a u n e s. ( d e la 4 nie. F a m ille.) Les Antennes font noires & confisten en cinq articulations ; les Teux ïijfes font placés entre les Teux à rézeau faillans ; les deux taches noires fur le Corcelet, qui font féparces par des rayes jaune brun, ont un brillant bleuâtre. Les vraies Aîles font gris brunâtre & très - tranfparentes. Tout le Corps efl jaune, mais la Poitrine efl ornée de taches liffes quadrangulaires d'un bleu foncé. La Trompe efl noire S de la longueur du Corcelet. Il fe trouve à Surinam.

19 VAN DE w A N T Z E N D ES P UN AIS ES. n Fig. 5- D e T w e e s t i p. ('yan 't 3de. Gezin'). De Kop is geelagtig rood, de fprieten zyn zwart en b e fta a n gelyk meest alle die van dit Gezin uit vyf Leden. Van onder is het L y f blinkend bruinrood met witte dwarsftreepen ; de Pooten zyn aan de Schenkels rood maar de overige gedeeltens derzelven, ais mede de Vleugels zyn zwart. Z y word op de Kaap de goede H oop, en op de Kust G uinea gevonden. Fig. 5. L a P u n a i s e a D e u x P o i n t s. (de la 3me. Fam ille). L a Tête eß rouge jaunâtre; les A n tenues font noires f i confifient, comme prefque toutes celles de cette Famille, en cinq articulations ; le deffous du Corps eß rouge brun life avec des rayes blanches tranfverfes ; les Cuifies font rouge, mais les autres parties des Lattes font m ires, ainfi que les Aîles. Son Pays natal eß le Cap de Bonne Efpérance (fi la Côte de Guinée. P L A A T I. F ig. 1. D e A m erikaansche B o e r. D e Zuiger van deze W aterfcorpioen is b o r t, en m d e rw a a rts naar de Borst omgeboogen, de Oogen zy n groot en uitpuilende, de Schenkels der voorfie Footen zyn d ik, in vergelyking der tw ee paar agterß e n, en m et geele vlakken, eindigende in de gedaante van een vangklaauw welke maar één N agel aan t tweede lidt van den V oet heeft. D e Dekfchilden zyn aan de einden V lie sa g tig, en de V le u gels w it en eenigzins deorfchynendt van onder is het L y f hniin van kleur. V eeltyd t vin d t men dat de Dekfchilden van deze InfeEten met Eyeren van eene w u term yt als bedekt z y n, t w elk 00k plaats heeft in de naast volgende zoort. D eze hier afgebeelde w ord in Sarinamen gevonden. P L A N C H E I. F ig. I. L e P aysan Am éricain. L a T rom p e de ce Scorpion aquatiqueeft c o u r te, & arquée réfléchiffaot vers la P oitrine; les Y eux font grands & faillans ; les Cuiffes antérieures font épaiffes, en com paraifon des deux paires pofférieures, dt avec des taches jau n es, fe term inant dans la form e d une ferre qui n a qu un onglet au fécond article du tarfe. L es E tuis font membraneux à leurs extrém ités ; les A îles font blanches & en quelque manière transparentes. L e deffous du Corps ert brun. On trouve très - fouvent que les E tuis de cet In fefte font com m e couverts des O eufs de T iq u e aquatique ; ce qui a lieu auflî dans l efp ece fuivante. Celui qui eit repréfenté ici a été trouvé à Surinam, F abricius S yfi. Entom. pag N epa 2. R uftica. G oeze E n to m : Beytriige Tom, II. pag n. a. D er Bauer. F ig. I I. D e A s c h k le o r ic e W a t e r s c o r - p io en. Fig. II. L e Scorpion A q u a tiq u e g r is c e n d r é. W ord in alle ßilftaande TVateren en Moerasfen g e vonden w a a rin z y zig van hunne eerste L eeftyd a f, voeden met allerlei w a ter InfeSlen. Z y hebben byna dezelvde gedaante, uitgezondert de Dekfchilden en V leugelen welke ze eersl na de laatfte V erlm iding bekamen, als mede den fia a rt aan t agterße gedeelte van t L y f. D eze S taart is eigentlyk eene B u is, Il fe trouve dans tou tes les eaux croupies foit m arécageuges, où il fe n ou rrit, dès fa naiffance jufqu à la fin de fa v ie, de toutes fortes d in fe c tes aquatiques. Ils on t prefque la m êm e fo r m e, à l exception des E tuis & des a île s, qui leur vien nent d abord après le dernier ch an gem en t, ainfi que la Q ueue à la partie p oftérieu iedu corp s: B 2

20 o b e s c h r y v i n g d e s c r i p t i o n Fig. 6, D e K a m - W a n t z. (van 7 6de. Gezin. De Sprieten, (welke uit vyf Leden beftaan} de Zuiger, en een gedeelte der Pooten is bruin Oranje kleurig, al het overige van het Infeét is donkerbruin en byna zwart,.behalven het vliesagtige gedeelte der Dekfchilden t welk een groenen Koperagtigen glans heeft. De twee kleine blinkende Oogjes zyn op den Kop tusfchen de Netswyze Oogen geplaatst. Fig. 6. L a P u n a i s e a p e i g n e. (de la Famille.) Les Antennes, (qui confifient en cinq articulations') la Trompe, (fi une partie des Pattes font brun orangé ; tout le refte de F Infecte efi brun foncé prefque noir, excepté la partie membraneufe des Etuis qui a un luftre vert cuivré. Les deux petits Teux liffes font placés fur la tête entre les Teux à réfeau. Cette Punaifo efi très-connoiffable par la conflruction de w iardoor het' InfeB lu clitfch ept, houdende het zelve als dan den Kop nederw aarts, en de gemel le Buis naar boven buiten het w ater, waardoor de lucht dus als ingetrokken w ord. D it w?rkttûg is dierhahen geen Kenmerk der Sexe ; of een L eg-an gel der w y f je s. maar het zelve is ook aan de mannetjes eigen. Deze Waterfcorpioen is niet alleen in Europa zeer gem een, maar w ord ook in de overige W erelddeelen gevonden. cette Q ueue eft proprement un Tuyau par lequel cet Infecte afpire l air, tenant alors fa tête baillée & ledit T uyau relevé au deffus de l eau, "parle m oyen duquel l air eff attiré. Cec initrument n eft par conféquent point une marque du Sexe», ou une Tarriere des fem elles, étant égalementpropre aux mâles. Ce Scorpion aquatique n e it pas feulem ent très-com m u n en E urope, mais il fe trouve encore dans les autres parties du monde. L in n. Syfi. N a t. fag n. 5. N epa Cinerea. Frisch, inf. V II. pag. 20. n. 15. Pl. 3. Fig. 15. E ö s e l inf. Tom. 11! pag Tab. 22. Fig G e o f f r o y inf. en v. P aris. Tom. 1. pag n. 2. D e G e e r inf. Tom pag n. 1. Tab. 18. F ig Fig. III. D e Blink ende R u g -Z w emmer. Fig. III. La' P unaise lisse a avirons. Deze W ater w a n tz is onderfcheiden met de gem eine we'ke onder de benaamingvan Glinfterende W a ter w m t z (G la u ca ); behend is ; haar ontbreeken die ruige en lange aglerpooten, weihe de evengemelde zo ken n elyk m aalen, doch İ11 gedaunte en kleur körnen zy met elkander over een. De hier afgeheelde heeft den K o p, en het Borstftitk bruinagtig geel, het Lendenfchild donkerbruin dof en Fluw. elagtig ruig, de Dekfchilden blinkend donksr oranje kleurig. V an onder is het L y f bleekbruin en de Pooten groenagtig O lyfkhurig, de Zuiger heeft de lengte van 't Borstfluk en is nederwaarts tegens het L y f omgtboogen. Men virnl ze op de K ust Coromandel. C ette Punaife Aquatique eft différente de l efp ece com m une qu on connoîc fous le nom de Punaife Aquatique (G la u ca ); elle n a pas ces rudes & longues Pattes poftérieures, qui rendenr la fufdite fi reconnoiffable, quoique pour la form e & la. couleur elles ayent enfemble beaucoup- de reffemblance. Celle qui eft ici repréfentée a la T ê te & le C orcelet jaune brunâtre, l Ecuffon brun fo n cé, matte & com m e velou té; les Etuis liffes d une couleur orange foncé. L e dcffous du- Corps eft brun clair & les Pattes d un olive verdâtre. La T om pe eft de la longueur du C orcelet & recourbée vers le deffous du Corps, O n le trouve fur la C ôte de Coromandel

21 v a n de W A N T Z E N. DES PUNAISES. 13 W egens het Kamvormige maakzel van fon Corcelet en formt de peigne. Son het Borstiluk. is deze W antz zeer ken- pays eß Surinam.- baar. H aar Vaderland is Sarinamen. L in n. S y ß. N a t. p a g n. 62. C im e x C r iß a t u s. D r u r y in f. T o m. I I. T a b. 36. F ig. 6. C im e x Carinatur. F a u riciu s S y ß. E n to m. p a g R e d u v iu s 10. Se r r a tu s. S u l z e r G e f c h.i n f. p a g. 97. T a b F ig P L A A T IL P L A N C H E I I. 7. D e E d e le W a n t z. (van t i lle. Gezin.') H eeft veele overeenkomst met Fig. i. op de voorgaande P laat, doch onderfcheidzig dezelve voornaamentlyk hierin : dat de Kop T het Borstiluk en het groote Lendenfchild niet paarschagtig blaauw maar geheel groen en goudglanzig zyn. De Sprieten heeft zy zw art, het L yf is-, van onder, rood met blaauw en groene - goudglanfige Smalle vlakken ; de Pooten zyn groen, de D ekfchilden Zwart met groen gerand en- de Vleugels donker paarschkleurig. Ik heb ze van Batavia en ook van de Kust Coromandel ontfangen. Fig. 7. L a N o b le P u n a is e. (d e la i re. Fam ilie.) Cet Infecte a beaucoup de rapport à la Fig. ï. de la précédente Planche, mais elle en différé principalement en ceci : que la Tête, le Corcelet & le grand E- cuffon ne font point bleu pourpré, mais entièrement vert & or luifant. Il a les' Antennes noires, le Corps y par de fous, rouge avec des tâchez légères bleu, vert? or luifant. Les Pattes font vertes; les' Etuis bordés de noir & de vert, <2? les Aîles tirent fur un violet foncé, f e l'ai reçue de Batavia & même aufi de la Côte de Coromandel- L in n. S y ß. N a t. p a g n. 3. C im e x N o b i l i i S u lz e r G e fc h. in f. p a g T a b. I I. L e t t. C I Fig. 8. D e S u r in a a m s c h e G e s t r e e p t e Fig. 8. L a P u n a is e r a y e e d e S trr r- W a n t z (van t i fte. Gezin). n a m. de la xre. Fam ilie.) De Sprieten zyn zw art, de twee Blinkenden Oogjes Vind" men agter op den Kop wederzyds den kleinen zw arten Streep geplaatst; de Zuiger is zw art, het L yf is op de onderzyde geef en met zwarte Stipjes bezet, de Pooten zyn rood en zwart gevlakt. Zy is in Surinamm gevangen,- Les Antennes font noires > les deux petits Teux liffes font placés fur le derrière de la tête aux deux côtés de la petites rayes noires. La Trompe eß noire; k Corps jaune en de fous & piqueté de petits points. Les Pattes font tachetées de rouge & noir. On la trouv«à Surinam.«B 3

22 14 BESCHRYVING Fig. 9- D e r o o d e n z w a r t g e s t r e e p t e W a n t z. (Van V i fte* Gezin.')] Op het eerste Gezigt zou men deze W antz voor dezelvde van Fig. 8- aanzien : maar het zyn twee van elkander onderfcheiden Zoorten : want de zwarte Streepen loopen van de Kop o v e r t gchéele L yf; en de einden van t Lendenfchild zyn niet zwart maar behouden dezelvde roode kleur. Van onder is het L yf rood met zwarte Stippen en de Pooten geheel Zwart. Men vind ze in Europa. DESCRIPTION F ig. 9. L a P u n a is e r o u g e a rayes n o ir e s, (d e la i re. F a m ille.) Vu premier coup d œil on prend cette Punaife pour la même pue celle de la F ig. 8 ; mais elles font deux efpeces différentes, car les rayes mires s'étendent depuis la tête fur tout le Corps, ( f les extrémités de l'ecujfon ne font pas noires, mais retiennent la même couleur rouge. Le dejfous du Corps eft piqué de petits points noirs & les Pattes font entiérerement mires. On le trouve en Europe. L inn. Syfl. N a t. pag n. 6. Cjmek Lineatur L a Punaife isiamoife. S u l z e r GeJ'cli. inf. pag. 95. Tab., G e o ffr o y inf. en y. P a ris, Tom. 1. pag. 462» 10. Fig. 6. Fig D e I n c a r n a a t k l e u r i g e W a n t z. (van i 2 ds. Gezin). De Kop, en de Zwarte vlakken op het Lendenfchild en Dekvleugels, als mede die der buitenranden v an t agterlyf hebben een donkerblaauwen glans, en de roode kleur van t geheele Infect is als gevernist of gelyk Zegellak. Van onder is het L yf geel en aan de randen wederzyds met fes zwarte glanfige ronde vlakken geliert; de Pooten zyn zw art, welke kleur de Sprieten en de Zuiger mede hebben. By Fig. A. is het Wyfje in bene Vliegende geftalte afgebeeldt. Deze W antz word op de Küsten van Bengalen en Coromandel gevonden. Fig. 10. L a P u n a i s e i n c a r n a t» (de la 2ds. Famille.) L a Tête c f les Taches mires de l'ecujfon ( f des E tuis, comme aujji les bords extérieurs de l'abdomen, ont un luifant bleu foncé, û? la couleur rouge de tout l'infeete eß comme vernie ou femblable à la cire à cacheter. Le Corps en dejfous efl jaune, ( f les bords de chaque côté font ornés de fix taches rondes d'un noir luifant. Les P attes, les Antennes ( f la Trompe font noirs. Par la Fig. A, on voit la fémelle dans fa pofture volante. Cette Punaife, fe trouve fur la Côte de Bengale S de Coromandel. D r u r y I n f. T o m. I I. p a g T a b F ig. S - C im e x I n c a r n a tu t.

23 v a n d e WANTZEN. DES PUNAISES. 15 Fig. i l. D e s i e r l y k e K o o l w a n t z. (van Y ade. Gezin.') D eze fraaije W antz heeft de Sprieten en Pooten zwart van K leur; het L y f is wederzyds rood met zwarte Vlakken. M en vind ze in D uitschland, Frankryk en Italien, alwaar dezelve in de gemeene W itte Kool huishoudt. Fig. n. L a P u n a i s e m i g n o n n e d e s C h o u x, (de la ade. Famille.) Cette jolie Punaife a les Antennes & les Pattes noires; le Corps eß de chaque côté rouge avec des taches noires. On la trouve en Allemagne, en France I f en Italie, où elle fa it fin habitation fur le Choux ordinaire. L in n. S y ß. N a t. p a g n. 56. C im e x O r n a tu s. G e o f f r o y, T n f. en v. P a r i s T o m. I. p a g «. 69. L a P u n a ife ro u g e d u C h o u x. S u iz e r K e n z. d e r I n f. p a g. 27. T a b. I I. F ig. 73. Fig. 12. D e B l e e k g r o e n e G e s t i p p e l - d e W a n t z (van t 3 de. Gezin.) H eeft de Sprieten en Zuiger zw art, maar voor t overige is t geheele L y f, met de Pooten bleekgroen ; een gedeelte van t Borstiluk en t geheele L en denfchild is bezet met bruine ingedrukte Stippen, en op de Dekfchilden zyn cenige kleine verheven witte Stippen g ep laa tst, de Schouders van t Borstiluk zyn met een Scherpen doorngewapendt. M en vind deeze W antz in Surinamen. Fig. 12. L a P u n a i s e p u n c t u e e. ( d e la 3 me. j a u n e. Familie.) p a l e Elle a les Antennes I f la Trompe noires, mais pour le refie tout le Corps I f les Pattes font jaune pâle ; une partie du Corcelet I f tout l'ecujfon font garnis de pointillages bruns concaves, I f les Etuis ont aufji extérieurement quelques petits points blancs. Les Epaules de l'e cujfon font armées d épines aiguës. On trouve cet Infille à Surinam. D e G e e r I n f, T o m. I I I. p a g n. 5. P l. 34. F ig. 6. C im e x P u n t t a t u s. Fig. 13. H e t O r a n j e e a n d t. (van Y 4 de. Gezin.) Deze W antz heeft vyf Leden aan de Sprieten, welke zwart van kleur zyn, dek opis Oranje kleurig, het Borstiluk en Dekfchilden zyn Zwart, over t midden der laatstgenoemden loopt een breede Oranjekleurige dwarsband. Van onder is het L yf aan de borst groen, in Y midden donker g eel, en het ove- Fig. 13. L a P u n a i s e a b a n d e s O r a n g e. (de la 4,Iie. Famille, Cette Punaife a cinq Articulations aux Antennes, qui font noires ; la Tête efi couleur d orange ; le Corcelet I f les Etuis font noirs; au milieu de ces derniers, paffe transverfalement une large bande orange; Le dejfous du Corps efi vert à la poitrine, jaune foncé dans le milieu, I f la partie rejtante redevient encore d un

24 í 6 BESCHRYYING D ES CRIP TION rige gedeelte, naar ft Agterlyf wederom glanzig groen ; de Schenkels der Pooten zyn geel, en de Beenen zyn zwart. Haar Woonplaats is Surinamen. F ig. 14. D E V L I E S P 0 0 T. (van ft 4 Je. Gezin.]j De Sprieten van deze W antz beftaan uit vyf Leden, de Kop en Oogen zyn b ruin, de Hals bleekgeel, en voor t overige geheel bruin van kleur, zynde alleen de Aderen der Dekfchilden Áschkleiuig, en het Vliesagcig gedeelte der zelven donkerpaarsch en glanzig. De agterfte pooten hebben eene zonderlinge Gedaante, zynde de Schenkels allecn zo lang als een der geheele voorfte pooten, en binnenwaards met eene rey van Scherpe doornen bezet; het been derzelven beftaat uit een Vlies in de gedaante van een uitgefneeden blad, waardoor het dünne Scheenbeen als eene Ader doorloopt. De Voeten beftaande uit drie Leden, zyn zeer dun en eindigen in eene Klaauw met twee Nagels bezet. Wegens het maakzel dezer zou men byna mögen befluiten dat dit Infeét zo wel in ft Water als op het Land leeft; maar hier omtrent kan ik niets bepaalen : doch dit is zeker dat de Mannetjes derzelver geene zulke breede agterpooten hebben, als zynde maar een weinig dikker dan de twee paar voorfte pooten. Zy worden in Surimmen gevonden. vert luifant près VAbdomen. Les Cukfes font jaunes & les Jambes noires. Sa demeure eß à Surinam. Fig L a P u n a i s e a p a t t e s m e m b r a n e u s e s. (de la 4 me. Famille/) Les Antennes de cette Punaife confifient en cinq Articulations ; la Tête & les Teux font bruns, les Cou jaune pâle, <2? le refte entièrement de couleur brune, n'y ayant que les Nervures des Etuis d'un gris cendré & leur partie membraneufe d'un violet foncé luifant. Les Pattes poftérieures ont une forme particulière, les Cuiffes feules,.étant ituffi longues qu'une des Pattes.antérieures, font garnies en dedans d'un fang d'épines aiguës: leur Jambe confifte dans une membrane fous la forme d'une feuille découpée en dehors, l'os mince de la jambe la traverfant comme une veine. Les Tarfes confifteni en trois Articles, ils font très-minces & finifent en une pince garnie de deux onglets. D'après la con- Jtraction de -ces Pattes, on peut prefque conclure que cet Injecte vit aujfi bien dans l'eau que fur terre, mais je ne puis rien déterminer là- deffus ; ce qu'il y a de certain c'eft que leurs mâles n'ont point des femblables larges pattes poftérieures, mais feulement un peu plus épaijfes que-les deux paires antérieures. On l'a trouvée à Surinam.

25 v a n de W ANTZEN. DES PUNAISES. iy P L A A T. III. PLAN C H E I I I. Fig. 15. D e B l a a u w e S t o c k e r s- Fig. 15. L a P u n a is e b l e u d e S t o c - w a n t z. (van V i ne. Gezin.') KER. ( d e la i re. Fam ille.) H eeft het Borstiluk, en t Lendenfchild donkerblaauw en glanfig, met T ien zwarte vlakken gefiert. Van onder is het L y f donkergeel, aan de randen glanfig-blaauw met zwarte luchtilippen ; de Schenkels der Pooten zyn bruinagtig rood, de beenen zw art, de Sprieten, welke uit vier Leden beitaan zyn geheel Zwart. By. Fig. A. word de W antz in eene Vliegende Geilalte vertoont. M en vind ze op de Küsten van Bengalen, Coromandel en op het Eiland Java. Le Corcelet & l'ecujfon font d'un bleu foncé luifant, ornés de dix taches noires, le dejfous du Corps eft jaune foncé & >fur les bords, bleu luifant avec des ftigmates noires. Les Cuiffes font dim rouge brunâtre, les Jambes noires ; les Antennes qui confifient en quatre Articulations font entièrement noires. La Fig. A repréfente cette Punaife volante. E l le fe trouve fur les Côtes de Bengale, de C orom andel, 6? dans IIfie de Java. L i n n. S y s t. N a t. p a g n. 2. C im e x. S to c k a n ts. Fig. 16. D e B l a a u w e S t o c k e r s - w a n t z. (yan I i ile. Gezin.) Is maar eene verfcheidcntheid van Fig. 15. welke het Borstiluk en de Dekfchilden meer donkerpaarsch en de Zwarte vlakken minder zigtbaar, dan die van laatstgemelde Figuur heeft, doch voor t overige met dezelve overeenkom t. Z y is van Batavia. Fig. 17. D e G r o e n e S t o c k e r s w a n t z. (van t i fte Gezin. Deze is maar het masker van die W antz welker a fbeelding op de volgende Plaat by Fig. 24. geplaatst is ; men ziet hier aan dat het lendenfchild, *t welk in de volkom en W antzen van Fig. 16. L a P u n a i s e b l e u d e Stock e r. (de la i re. Famille.) G efi feulement um variété de la Fig. 15; Celle-ci ayant le Corcelet (fi l'ecuffon d'un violet plus foncé, ( f les taches mires moins vifibles que celle de la figure fusdite ; mais pour tout le refie, elles ont un parfait rapport lune à l'autre Elle vient de Batavia. Fig. 17. L a P u n a i s e v e r t e d e Stock e r. (de la i re. Fam ille.) Celle-ci nefi que la Nimphe de la Punaife dont la Planche fuivante donne la réprêfentation à la Fig. 24. On y voit que l'ecujfon qui couvre tout l'abdomen dans les parfaites Punaifes de la pre

26 18 BES C HR Y V IN G' D E S C H R I P T 10 JSt c eerfte Gezin derzelven, (volgens myne voorafgemelde verdeeling) het geheele agterlyf bedekt, in de maskers of Nimfen egter hec zelve maar ten halven beflaat ; de itompjes of vleugelfcheden liggen reeds onder dit nog onvolmaakte fchild, dierhalven kan de hier afgebeelde reeds als in den ilaat van N im f zynde aangemerkt worden, na welke de laatfte verhuidinge volgt, wanneer het Infeft de eigentlyke Dekfchilden en Vleugels benevens het volkomen- lendenfchild bekomt. Ik heb deze van de kust Coromandel ontfangen. miere Famille, (fuivant la divißon précédente) ne le couvre cependant qu à moitié dans les Nimphes; les Boutons font déjà fous cet imparfait écufon ; ceflpourquoi celle qui efl répréfentée ici peut être confîdérée comme étant déjà dans l'état de Nimphe, après lequel fuit la derniere métamorphofe, ou cet Infecte acquiert fes propres Etuis & fes A iles, outre le parfa it Ecuffon. J'ai reçu celle-ci de la Cote de Coromandel. F ig D e B r u i n e W i t s t i p. (van 't a de. Gezin.') Heeft Zwarte fprieten, en *t ly f met de Dekfchilden bruinrood op ieder een witte flip, de vleugels donkerbruin ; van onder is het agterlyf geel gerand en met vier reijen van donker geele Rippen gefiert, de pooten zyn bruin, doch aan de knien derzelven geel. Zy worden aan de Kaap de Goede Hoop en ook in Surinamen gevonden. Fig. 19. D e D w a r s g e l y n d e W antz. (van V 4 de Gezin.) De Sprieten, de Kop en t voorste gedeelte van c Borstftuk zyn Z w art, op het overige gedeelte van t evengemeldeborstfluk twelk donker G eel, of byna vuurkleurig is, zyn eenige kleine ingedrukte Zwarte ilipjes onregelmaatig gep laatst, de Tippen aan de Fig L a P u n a i s e p r u n e a p o i n t b l a n c, (de la 2de Famille.} Les Antennes font noires; le Corps & les Etuis, chacun marqué d un point blanc, font d'un rouge brun ; les Ailes brun foncé; l'abdomen efl, en deffous, bordé de jaune, Ğ? orné de quatre rangs de points jaune foncé. Les Pattes font brunes, mais jaunes aux genoux. On les trouve au Cap de Bonne Efpérance & mffi à Surinam. Fig. 19. L a P u n a i s e a p o i n t i l l a g e s t r a n s v e r s e s, (de la 4nie. Famille.) Les Antennes, la tête & la partie antérieure du Corcelet font noires ; fur la partie reßante du dit Corcelet, qui eß jaune forcé ou presque couleur de fe u, on voit quelques petits pointillages noirs irrégulièrement couchés ; les Points fur les Etuis, d'un jaune foncé, font blancs &

27 van de W ANTZEN. DES PU N AISES. ıg donker geele Dekfchilden zyn wit, en les Alles de couleur bruns ; le deffous du de Vleugels bruin van kleu r; van on- Corps efl gris cendré, ainfi que les Patder is het L y f, m et de pooten Asch- tes. Les fémelles de ces Punaifes ont les k le u rig, de W yfjes van deze W ant- Cuiffes des Pattes antérieures épaiffes Ğ? zen hebben de D yen der voorste poo- garnies de quelques épines courtes. On ten dik en m et eenige korte doornen les trouve à Surinam, b e z e t, men vind ze in Surinamen. L i n n. S yfl. N a t. pag. 72a.» C im e x L in c o îa. D e G e e r. Inf. Tom p a g. 338.», 12. Pl. 34. F ig. 17. C im e x p u n c ia îu s. Fig P h a r a o s - W a n t z. ('van t 4de Gezin. Onder alle W antzen welke my zyn voorgekomen ; is deeze de grootste de by deze Figuur afgebeelde is het W yfj e, Fig. B. vertoont het M annetje derzelve, t welk zig onderfcheid in de dünne agterpooten, daar die van de W yfjes merklyk dikker en binnewaards gedoord zyn. De Sprieten beitaan uit vyf leden van welke het vierde lidt de gedaante van een dun blaadje heeft ; van onder is het L y f donkerbruin, en rood geftreept, de Zuiger Z w art, en beflaat de lengte van t Borstftuk. Ik heb deze zoort uit Surinamen ontfangen. P L A A T IV. Fig. 21. D e G e b l o e m d e S c h i l d «w a n t z. (van 7 i fte Gezin.) D e Gedaante van deze W antz gelykt veel naar een geflacht der Torren welke onder de benaaming van Goudhaantjes (Chryfomelaé) bekend zyn; op de onderzyde is t L y f gcelagtig met Z w art doch op t midden van t zelve Fig. 20. L a P u n a i s e d e P h a r a o n. (de la 4 me. Familie.) De toutes les Punaifes que f a i pu rencontrer celle - ci efl la plus grande ; par cette Figure, cefl. la fémelle qui efl répréfentée: la Fig. B en montre le mâle, qui lui différé par les Pattes poflérieures, qui font minces tandis que celles des fémelles font confidérablement plus épaiffes & garnies dépines en dedans. Les Antennes conflflent en cinq articulations, dont la quatrième a la fo r me d'une petite feuille; le Corps efl, par deffous, brun foncé & rayé de rouge, la Trompe noire & de la longueur du Corcelet, f f ai reçu cette forte de Surinam. P L A N C H E i r. F i g L a P u n a i s e a E c u s s o n e n f l e u r s, (delà i«*. Fam ille.) L a forme de cette Punaife approche beaucoup celle d'un Genre de Coléoptères qui font connus fous la dénomination de (Chritom eles) ; le deffous du Corps efl jaunâtre ayec du noir, mais fon milieu efl d'un jaune cuivré lui faut : les Ati- C 2

28 so BESCHRYVING D ESCHRIP TIO N Geel Koperglanzig, de Sprieten^en Pooten zyn Zwart. Zy is op de Kaap de G oc de Hoop gevondcn, en ber us t in het uitmuntende Kabinet van allerzeldzaamste Infcclen, van den H o o g W e l - GEBOOREN IİE E R B a RON R e NGERS.. tenues & les Pattes font noires. Ok le trouve au Cap de Bonne Efpérance Ğ? il fe voit dans l'excellent Cabinet des plus rares Infectes de M on s ie u r l e B a r o n R e n g e r s. Fig D e L a z u u r b L a a u w e S c h i l d - w a n t z. ( v a n V i fte. G e z i n. ) Deze W antz gelykt naar Fig. L welke op de eerste Plaat is afgebceldt : roaar dczelve is minder Goudglanzig en gcheel donker Violetkleurig of Lazuuragtig blaauw naar maate het Licht daarop valt. Van onder is het L yf Bruingeel met blaauwe glanzige vlakken en Streepen welke een als vergulden luis ter hebben, de Schenkels der pooten zyn Bruingeel en de beenen donkerblaauw. Haar woonplaats is op de kust Coromandel. Fig D e v e r g u l d e S c h i l d w a n t z. (van t i fts. Gezin.j H eeft den Kop, het B orstfluk, en het Lendenfchild donkergroen met een Goudglanzigen weerfchyn, op t gemelde Lendenfchild zyn wederzyds drie Zwarte Stippen geplaatst, van onder is t L yf blinkend Rood en wederzyds met Groene ilreepen, de Sprieten en pooten zyn Zwart. Men vind ze op de kust Coromandel. Fig L a P u n a is e a E cusso n b l e u d a z u r, (de la i re,. Famille.) Cette Punaife approche beaucoup de la Fig. 1, répréfentée fur la premiere Planche: mais elle efl d une couleur d or moins brillante & entièrement d'un violet foncé, foit d'une forte de bleu azuré, fuivant que la lumière y tombe. Le Corps efl, par deffous, jaune brun, avec des taches & des rayes bleu lui faut, qui réfléchiffent un éclat d'or. Les Cuiffes font jaune brun, Ğ? les jambes bleu fonté. Son habitation efl fur la Cote de Coromandel. Fig. 23. L a P u n a is e a E cusson d o r e. (de la i ie. Famille.) Elle a la Tête, le Corcelet & I'Ecusfon vert foncé, avec un reflet d or ; de chaque côté de l'ecuffon font trois points noirs. Le Corps efl, en deffous, d'un rouge liffe, ayec des rayes.vertes de chaque côté ; les Antennes & les Pattes font noires. On les trouve fur la Côte de CoromandeL

29 van de W A N T Z E N. EES PUNAISES. aï Fig. 24. D e G r o e n e S t o c k e r s w a n t z. (van V i fte Gezin.) Van deze W antz is het masker by Fig. 17. op de naaft voorgaande Ilide Plaat afgebeeldt. Van boven is zy ğeheel groen goudglanzig, het Borstftuk inet drie en het fchild met fes zwarte vlakken bezet; onder, is het L ijf donkerrood, aan de zyden van 't zelve met kleine blaauwagtige zwarte vlakjes getekent, waarin de Luchtilippen (S tig m a ta ) geplaatst zyn. P e t i v e r heeft deze W antz befchreven, en had ze van zynen Vriend den Heer S t o c k e r ontfangen, waarvan daan deze zoorten den gemelden Naam hebben bekomen. Zy worden op J a v a en op de Kult Coromandel gevonden. Fig. 24. L a P u n a is e v e r t e d e Stock e r. (de la i re Famille/) L'on voit la Nimphe de cette Funaife dans la lig. 17. Jur la II[ Planche precedente. P ar deffus, elle efl toute verte avec un reflet d'or; le Corcelet-efl garni de trois, ( f PEcuJJbn de ß x, taches noires; par deffous, le Corps efl rouge foncé y marqué de chaque côté de petites taches noires bleu âtresoù les fligmates font placées. P e t iv e r a décrit cette punaijéy qu'il avoit reçue de fin ami M r. S t o c k e r ; de là vient que ces fortes ont acquis le nom mentionné. Elles ont été trouvées dans rifle de Java i f fu r la Côte de Coromandel. P e t i v e r Gazoph. 34. Tab. a i. F ig. 12. Fig. 25. D e D a m b o r d - R a n d. (van 7 2de Gezin.) D e fprieten zyn z w a rt, het L y f is van boven, aan de buitenranden met Vierkante zwarte en witte vlakken gefiert, en in t midden is het zelve vleefchkleurig : de V7leugels zyn bruin. Van onder is t L y f geelagtig b ru in, de pooten geheel bruinkleurig. Z y is uit Oostindiën en my ter afbeelding medegedeelt door den H o o g W e l g e b. H e e r e B a r o n R e n g e r s. Fig. 26. D e o m g e k e e r d e y. (van V 2de Gezin.) H eeft de Sprieten, den Kop en den rand aan t voorfle gedeelte van t Fig. 25. L a P u n a is e à bords en D a m i e r. (de la 2dc Famille.) Les Antennes font noires y le de/fus du Corps efl orné, aux bords extérieurs, de taches quarrées blanches i f noires, i f fin milieu efl couleur de chair. Les Ailes font brunes. Le Corps est, en deffous, jaune brun, les P attes font toutes brunes. Elle vient des Indes-Occiden tales, i f m'a été communiquée y pour en faire la repvéjentât ion, par f in E x cellence M o n s ie u r L e B a r o n R e n g e r s. t Fig L a P u n a is e à y r e n v e r s e. [(de la 2de Fam ille.) Les Antennes, la T ête, i f les bords de la partie antérieure du Cor file t font D

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN

VAN EENE ZELDZAAME NOG NIET BESCHREEVEN BESCHRYVING VAN EENE ZELDZAAME AFRIKAANSCHE NOG NIET BESCHREEVEN ~ A T - S 0 0. R T, GENAAMD DE BIZAAM~KAT, OP DE I{AAP DE GOEDE HOOP VALLENDE, En bewaard wordende in het MusEuM VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord 3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord Plaats 1. De meeste bijvoeglijke naamwoorden staan achter het zelfstandig naamwoord, zeker als het bijvoeglijk naamwoord meer dan een lettergreep heeft. un livre

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N

LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A M- E N BESCHRYVING VAN EEN GEHEEL NIEUWE OF ONBEK~NDE SOORT VAM AMERIKAANSCHE LANGSTAARTIGE, EN EEKHOORNACHTIGE. KLAAUWEN HEBBENDE WEZEL, POTTO GENAAMD. OVERGEBRAGT UIT DE HOLLANDSCHE VOLKPLANTING S U R I N A

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Cava. Cava Maison 25,00. Champagne. Champagne Maison 55,00

Cava. Cava Maison 25,00. Champagne. Champagne Maison 55,00 Villa Roosdaal Cava Cava Maison Champagne Champagne Maison 55,00 Rosé Wijnen Vins Rosé Côte de Provence Caseneuve Charmante en ietwat kruidige neus. Fris en fruitig, elegant en intens, met een mooie structuur

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord

SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord SECTION 3. L ADJECTIF het bijvoeglijk naamwoord INTRODUCTION Zo we zijn al lekker op weg! Je hebt nu voldoende bagage om zelfstandige naamwoorden met de juiste lidwoorden te combineren. Twee essentiële

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

Iedere speler neemt drie verschillende

Iedere speler neemt drie verschillende Voor 2-5 spelers, vanaf 8 jaar SPELIDEE De dierentuin krijgt een exotisch tintje door de bouw van een nieuw junglepad met vreemde dieren van over de hele wereld. Deze nieuwe dieren trekken een groot aantal

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau

Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau Wijn- en geschenkverpakkingen Emballages vin et cadeau SEIZOEN SAISON Open golfkarton turquoise Carton ondulé ouvert turquoise LD4901 902033 220x150x75 mini 1,39 st/pc LD4901 120133 360x180x90 2 fl / bt

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

FIL ELECTRIQUE ELEKTRISCHE DRADEN

FIL ELECTRIQUE ELEKTRISCHE DRADEN FIL ELECTRIQUE ELEKTRISCHE DRADEN 13 Code produit Produkt code 0,75 BOB 1,5 BOB 2,5 BOB 1,5 10m 2,5 10m Libellé / Description Label / Omschrijving Orange, Rose, Rouge, Vert, Vert/Jaune, Violet. Lengte

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

buizen rood koper tubes en cuivre brut

buizen rood koper tubes en cuivre brut Desco nv/sa Bijkhoevelaan 2 2110 Wijnegem T 03 326 33 33 F 03 326 26 07 info@desco.be BTW/TVA BE 0404.105.166 RPR/RPM Antwerpen verkoopsvoorwaarden op conditions de vente sur www.desco.be buizen rood koper

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

DOUCHES WWW.BALMANI.EU

DOUCHES WWW.BALMANI.EU DOUCHES WWW.BALMANI.EU Een inloopdouche op maat voor een redelijke prijs. Dat klinkt als een droom, maar het Balmani Modular Shower System komt wel heel erg in de buurt van die droom. Het systeem kortweg

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE Toetredingsprocedure Nationale Eliten Kern Versie 2015-01 Afkortingen ILS: International Life Saving Federation ILSE: International

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal. 300 171 x x x x. 400 248 x x x x. 500 350 x x x x. 600 460 x x x x. 700 617 x x x x. 800 810 x x x x.

Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal. 300 171 x x x x. 400 248 x x x x. 500 350 x x x x. 600 460 x x x x. 700 617 x x x x. 800 810 x x x x. buizen tuyaux 2 BUIZEN TUYAUX ONGEWAPENDE BUIZEN TUYAUX NON-ARMÉ Webeco beschikt over een volledig gamma ongewapende buizen met een diameter van 300mm tot 1000mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting

Nadere informatie

deco & lighting BY EXPO RENT

deco & lighting BY EXPO RENT De deco & lighting BY EXPO RENT De inhoud index De design & service kussens coussins verlichting éclairage deco déco 4 6 8 14 naam / nom afmetingen / dimensions www.eventattitude.be 4 De design & service

Nadere informatie

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE IMPRESSION FLEXO DRUK PLATTE HANDVATTEN - POIGNEES PLATES KRAFTZAKKEN - SACS KRAFT 1 KLEUR - 2 ZIJDEN OF 2 KLEUREN - 2 ZIJDEN / 1 COULEUR - 2 FACES OU 2 COULEURS

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 129 / 1-95 / 96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 13 OKTOBER 1995 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 13 OCTOBRE

Nadere informatie

Proces- Verbaal. van herplaatsing van GRENSPAAL 184

Proces- Verbaal. van herplaatsing van GRENSPAAL 184 Proces- Verbaal van herplaatsing van GRENSPAAL 184 tussen België en Nederland op 24 november 2005 1 PROCES-VERBAAL Proces-Verbaal van Nazicht van grensscheiding tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk

Nadere informatie

Big data in healthcare visie NVSM. Joeri Guillaume

Big data in healthcare visie NVSM. Joeri Guillaume Big data in healthcare visie NVSM Joeri Guillaume Sterkte punten Belgische SZ en ZIV Unieke codering individu Universele dekking Gestandaardiseerde (administratieve) datastromen Mature privacywetgeving

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 15 april 1671 6792 -

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 15 april 1671 6792 - [SÉBASTIEN CHIÈZE] (MADRID) AAN [CONSTANTIJN HUYGENS (DEN HAAG)] 15 APRIL 1671 6792 Samenvatting: Chièze beklaagt zich over zijn onzekerheid rond zijn opdracht. Hij schrijft dat voor het loskrijgen van

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl Autumn 2013 Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl 2 Kleuren die passen bij het seizoen Des couleurs en parfaite harmonie avec la saison

Nadere informatie

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal Station de pompage de Milsaucy - Herstal Construction d une station de pompage à Herstal en rive gauche de la Meuse, assortie d égouts-collecteurs à grande profondeur. Les trois pompes y immergées ont

Nadere informatie

LED DIVA2 SPOT. DIVA2 DIVA2 HO high output DIVA2 Dual 2700-6500K DIVA2 RGB Monorail (Dim)SlimLine DIVA2 SPOT. A bright vision on light ARMATUREN

LED DIVA2 SPOT. DIVA2 DIVA2 HO high output DIVA2 Dual 2700-6500K DIVA2 RGB Monorail (Dim)SlimLine DIVA2 SPOT. A bright vision on light ARMATUREN Alfa Parts - Vael Nieuwstraat 900 Sint-Niklaas guy@alfaparts.be 0/ A bright vision on light LIGHTPLUS /0 ARMATUREN LED ARMATURES DIVA SPOT DIVA DIVA HO high output DIVA Dual 00-00K DIVA RGB Monorail (Dim)SlimLine

Nadere informatie

bars & buffets BY EXPO RENT

bars & buffets BY EXPO RENT Bb bars & buffets BY EXPO RENT Bb eps inhoud index Bb design & service zwarte bars & bars noirs zwarte bars & backbars noirs witte bars & backbars blancs bruine bars & backbars bruns houten bars & backbars

Nadere informatie

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage éblouissant. BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES De herinneringen

Nadere informatie

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Vullingen / Remplissages. Gezandstraalde. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Vullingen / Remplissages Gezandstraalde Figuren Figures Sablées Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Les professionnels conseillent les portes et fenêtres de Profel! Blz.: 3 Index - Index

Nadere informatie

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de defined by Nordex biedt u verschillende stijlvolle oplossingen om uw deuren, ongeacht hun draairichting, subtiel over te laten gaan in de sobere vormgeving van uw interieur. Nordex vous propose différentes

Nadere informatie

INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN

INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN 11 15A-001 3232000180184 15A-002 3232000180185 15A-003 3232000180198 SWITCH ON-OFF SWITCH ON-ON SWITCH ON-OFF-ON SCHAKELAAR ON-OFF Interrupteur unipolaire

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 81 / 1-1995 (B.Z.) - 81 /1-1995 (S.E.

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 81 / 1-1995 (B.Z.) - 81 /1-1995 (S.E. - 81 /1-1995 (S.E.) Chambre des Représentants de Belgique - 81 / 1-1995 (B.Z.) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION EXTRAORDINAIRE 1995 (*) 26 SEPTEMBRE 1995 BUITENGEWONE ZITTING 1995 (*)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project 2 public space Previo C est ce que l on appelle l universalité. Previo est un siège empilable et polyvalent,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN Gelieve een ontvangstbewijs van uw klachtverklaring op te stellen volgens het hieronderstaande rapport FORMULAIRE NEERLANDAIS-FRANÇAIS DE PRÉ-DÉCLARATION

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

,,PLATSTAART SLANG:EN,

,,PLATSTAART SLANG:EN, VAN TWEE VERSCHILLENDE EN VOOR ALS NOG ZEER WEINIG BEKENDE,,PLATSTAART SLANG:EN, I ZYNDE DE BRUIN-RUG' uit MEXICO,'~N DE GERINGDE UIT DE INDISCHE ZEEN. Beitie, met nog eene verfchi!lende foorte van de!aatflgemelde,

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Neerlegging-Dépôt: 29/04/2014 Regist.-Enregistr.: 08/07/2014 N : 122121/CO/214 ( PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 APRIL

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013 Communiqué du 31/07/2013 SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0464.358.497 Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003740546 En tant qu'émettrice des certificats

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

"Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen:

Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen: Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124308/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders,

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, www.frankpenders.com, tel.nr.: 0645012169). Frank Penders

Nadere informatie