Workshop Best Value Projecten Selectie op de beste aanpak, vakmanschap en kwaliteit Bijeenkomst van Stadswerk, Nl-ingenieurs en Bouwend Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Best Value Projecten Selectie op de beste aanpak, vakmanschap en kwaliteit Bijeenkomst van Stadswerk, Nl-ingenieurs en Bouwend Nederland"

Transcriptie

1 Workshop Best Value Projecten Selectie op de beste aanpak, vakmanschap en kwaliteit Bijeenkomst van Stadswerk, Nl-ingenieurs en Bouwend Nederland Susan van Hes, 19 maart 2013

2 Inhoud presentatie: Even voorstellen Welke vragen leven er bij u mbt Best Value? Best Value Projecten bij waterschap Noorderzijlvest Oefening Vragen 2

3 Even voorstellen: Susan van Hes BVP-projectmanager bij waterschap Noorderzijlvest Adviseur BVP bij Van Hes projectmanagement Opleiding: Best Value congres USA 2012 en 2013 Universiteit chemische technologie MBA op milieugebied Gewerkt bij: ingenieursbureaus, stork en tebodin overheid, Functies: waterschap, provincie beleidsmedewerker, projectleider Hobby s reizen, tuin, koken getrouwd, moeder van vier kinderen 3

4 Kengetallen BVP Ontwikkeld door Dean Kashiwagi eind jaren 90. Sinds 2002 in Nederland 900 projecten op basis van BVP Met een totale inkoopwaarde van $ 4.4 miljard 98% van de gebruikers is tevreden BVP is veel meer dan alleen inkoop 4

5 5 Waar wordt BVP toegepast?

6 Waterschap Noorderzijlvest en Best Value Vijf Best Value projecten 3 werken, een ict en een facilitair project 2 werken in uitvoering, 1 werk in aanbesteding, ict en facilitair project in voorbereiding Via projectleiders binnen gekomen, steeds meer omarmd door management BVP Leeft binnen ons waterschap In eerste week oktober organiseert NZV een Best Value symposium waarbij Dr. Dean Kashiwagi spreker is 6

7 7 Vraag over Best Value?

8 Verschillen BVP- versus traditionele aanpak BVP Leverancier weet meer dan klant : Expert Korte uitvraag (hoog abstractieniveau) Opdrachtnemer in de lead tijdens uitvoering Sterke focus op goede voorbereiding door ON Risico s identificatie door ON minimaliseert meerwerk Inschrijfprijs plafondbedrag Traditioneel Klant schrijft voor : Expert Dikke bestekken met concrete voorschriften Opdrachtgever blijft in de lead tijdens de uitvoering Brandjes blussen tijdens de uitvoering (voorbereiding door OG) Kwaliteit bestek bepaalt mede hoeveelheid meerwerk Inschrijfprijs : past het binnen de begroting?? 8

9 Filosofie BVP, wie steekt er boven het maaiveld uit? Laat de expert zijn werk doen Dominante informatie Minimaliseer risico s Luisteren, begrijpen en in lijn brengen 9

10 10 Best Value Procurement

11 Het Proces Selectie Beoogde gunning Verduidelijking Pre-Award Management door minimaliseren van risico s 11

12 Proces Insturen propositie door leveranciers Het gunningsproces Voorbereiding Prijs Ranking van leveranciers obv Prijs pre award Uitvoering Risico- en kansendossier Scope Fase 1 Beoordeling RD & KD Scope Door beoordelingsteam opdrachtgever Risicodossier & Kansendossier Scope Fase 2: Interviews Interviews 12

13 Voorbereiding - Meten en vastleggen nul situatie - Selecteren van geschikt project - Formeren van projectgroep - Zorgen voor goed begrip BVP door opleiding of begeleiding - Nadenken over borging in organisatie - Maken projectplan en planning - Opleiden groep in BVP, gedurende gehele traject - Formuleren van de uitvraag - Bepalen plafond budget opdracht 13

14 Aandachtspunten voor opstellen uitvraag Omschrijf WAT je wilt hebben, Laat HOE weg, dat is aan de expert Laat minimum eisen weg 14

15 Wegingsfactoren 25% Prijs 75 % Performance 10% Scope document 30% RAVA Plan (risicodossier & kansendossier) 35% Interviews 15

16 Projectopdracht: bouw acht vispassages, bijdrage aan KRW-maatregelen 16

17 17

18 Waarom BVP? Project lag stil, overgenomen van andere projectleider Communicatie techniek- ecologie verliep stroef Zelf erg gecharmeerd van de filosofie en methodiek BVP NZV staat open voor uitproberen methodiek BVP Meerdere oplossingen mogelijk voor deze opgaaf Weten zelf de ultieme oplossing niet Maximale ruimte voor innovatie markt 18

19 Hoofddoelstelling: Herstel van vismigratie op de volgende acht locaties 3 zeegemalen: Drie Delfzijlen, Spijksterpompen, Noordpolderzijl. 5 peilscheidingen: Warffumerverlaat, Keersluis Wachter, Mugtilstuw, Wortelpotstuw en Pomphuisstuw, Subdoelstellingen: Significante bijdrage aan vismigratie zoals vermeld in KRW en aalrichtlijn Voorkomen van uitspoeling van vissen bijvoorbeeld zoetwatervissen; De voorzieningen dienen onderhoudsarm, onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn. Voorzieningen dienen te passen in de omgeving. Voorziening draagt bij aan natuur en milieu educatie en profilering van NZV op dit gebied 19

20 Opdracht omschrijving Ontwerpen en realiseren van vismigratie mogelijkheden van en naar zee en binnenwateren op genoemde locaties Onderhoud van de gerealiseerde voorzieningen gedurende 1 jaar na oplevering per locatie Aanvragen van alle benodigde vergunningen, ook voor eventuele werkzaamheden op het Wad. Voor de opdracht geldt een plafond bedrag van (exclusief BTW). Uiterlijk 1 december 2014 moeten alle voorzieningen zijn opgeleverd en operationeel zijn 20

21 Selectieproces Opleidingsbijeenkomst voor leveranciers, 2x Rondleiding voor leveranciers op locatie 21

22 Selectieproces 4 aanbieders 1 heel goed, 2 redelijk, 1 heel slecht 3 door naar interviewronde Na interview steekt 1 boven het maaiveld uit 22

23 Beoordelingsmechanisme Eindscore per criterium Proposal Prijs Form (1 page) Aanbieding Contracting Officer Risico en kansendossier, Proposal Form Scope & planning (1 page) 23 Leden van het beoordelend comité

24 Gezamenlijke beoordeling documenten en interviews in cijfers Punten Kwaliteits Waarde A Oranjewoud C D Scope 15% R&K 25% Planning 5% Gemiddeld 5,0 8,7 6,0 6,0 Interviews Ecoloog 10% Uitvoerder 10% Projectleider 10%

25 Resultaat tot nu toe Het aanbestedingstraject is zeer succesvol verlopen. De expert is gevonden. We hebben het optimale gekregen voor een heel redelijk bedrag. Ook is de uitvoerder vergeleken met traditionele inkoop methodieken door de nieuwe systematiek meer betrokken bij het project. Tevens staat door deze aanpak de vis centraal in plaats van de techniek. Opvallend is de mate van chemie in de opdrachtgevergroep en tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer in de pre-award periode. Zoals het er nu uitziet gaat er zonder meer/minder werk geleverd worden wat er is gevraagd. 25 Beoogde expert bleek expert tot nu toe

26 Probleem: RWZI Garmerwolde voldoet niet aan de lozingseis N 10mg/l Projectopdracht: Bied een oplossing om de rwzi Garmerwolde uiterlijk te laten voldoen aan de lozingseis N 10mg/l 26

27 Doelstelling: Het verbeteren en/of uitbreiden van de RWZI Garmerwolde, zodanig dat de RWZI Garmerwolde aantoonbaar voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wvo-vergunning, die in 2005 is verleend door het waterschap Hunze en Aa s. Randvoorwaarden: al het inkomende afvalwater verwerken (prognose 2015) inbedrijfstelling uiterlijk 1 nov 2013 behalen van de vergunningseisen 14 mnd na in bedrijfstelling van de RWZI Geen oplossingen die energiefabriek/grondstoffenterugwinning in de weg staan plafondbedrag 26 milj 27

28 Resultaat tot nu toe, RWZI Garmerwolde 6 inschrijvingen met wezenlijk verschillende oplossingen Dominante verschillen goed zichtbaar op basis van een paar A4-tjes Interviews ondersteunend en bevestigend Geen interne discussies meer over oplossingsrichtingen Omzeilt probleem van tunnelvisie Pre-Award was nog een lastige voor inschrijver (maar ook voor ons). Waar voor ons geld BVP aanpak leidde (onbedoeld) tot innovatie in projectaanpak en technologie 28

29 Oefening 1 Waterschap Noorderzijlvest is op zoek naar een cateraar voor eten & drinken op het hoofdkantoor en drinken op alle overige vestigingen. Formuleer in groepen: de doelstelling de randvoorwaarden 29

30 Oefening 1, doelstelling Aanbestedende dienst wenst met het pakket Eten & Drinken een maximale klanttevredenheid te behalen en te behouden. Waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt en de organisatie zo veel mogelijk wordt ontzorgd. 30

31 Oefening 1, Randvoorwaarden 1 Betaalbaar en gezond basisassortiment; Er dient een basisassortiment beschikbaar te zijn, dit assortiment moet betaalbaar en gezond zijn. In de Bijlage 8 is een overzicht te vinden van het gewenste basisassortiment. Tevens is aangegeven wat de huidige prijzen van dit basisassortiment zijn. 2 Overname medewerker; Conform de contractcatering branche van toepassing zijnde CAO worden medewerkers door Inschrijver overgenomen. Aanbestedende dienst heeft hierbij de eis dat tenminste één medewerker door de Inschrijver wordt overgenomen en tevens wordt ingezet tot aan de pensioen gerechtigde leeftijd van deze persoon. Het betreft hier de medewerker die drie dagen in de week verantwoordelijk is voor de directieservice. Deze medewerker 31 zal per 30 april 2015 met pensioen gaan.

32 Oefening 2 Beoordeel de volgende twee inschrijving: A. We hebben een groot marktaandeel, waardoor wij goedkoop kunnen inkopen. Onze klanten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening. We werken met onze eigen mensen in de catering, omdat die door ons zijn getraind en opgeleid. B. Eat local, cook global is ons bedrijfsmotto. Dit betekent dat wij met lokale producten werken en dit bereiden met als inspiratie de wereldkeuken. De recepten voor onze warme maaltijden worden opgesteld en gekookt door een chef kok die in een 5-sterren restaurant heeft gewerkt. Als bedrijf hebben wij de afgelopen twee jaar de lokale MVO prijs gewonnen 32

33 Dominante informatie: Brengt consensus Maakt dat er geen besluiten genomen hoeven worden Minimaliseert de tijd voor beslissingvorming Zorgt ervoor dat zelfs de blinde het kan zien Zorgt ervoor dat iedereen meer gefocust is Metrics! 33

34 Dominante informatie: Welk van de vier zou u kopen als u cocao puffs wilt hebben? A B C D 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 3,75 3,99 3,85 3,70 34

35 Dominante informatie: Welk van de vier zou u kopen als u cocao puffs wilt hebben? A B C D 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 1,49 3,99 2,50 1,99 35

36 Oefening 2 Beoordeel de volgende twee inschrijving: A. We hebben een groot marktaandeel, waardoor wij goedkoop kunnen inkopen. Onze klanten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening. We werken met onze eigen mensen in de catering, omdat die door ons zijn getraind en opgeleid. B. Eat local, cook global is ons bedrijfsmotto. Dit betekent dat wij met lokale producten werken en dit bereiden met als inspiratie de wereldkeuken. De recepten voor onze warme maaltijden worden opgesteld en gekookt door een chef kok die in een 5-sterren restaurant heeft gewerkt. Als bedrijf hebben wij de afgelopen twee jaar de lokale MVO prijs gewonnen 36

37 37 Vraag over Best Value?

38 Evaluatie met markt, tips voor opdrachtgever Geen drempel inbouwen voor interviews, hele EMVI 2. Pas de niet-openbare aanbestedingsprocedure toe 3. Pas de vragen aan op de te interviewen sleutelfunctionaris 4. Stel te interviewen op hun gemak 5. Geef concrete informatie over de data van de interviews. 6. Start de aanbesteding pas als de documenten gereed zijn. 7. Verstrek alle relevante informatie. Bij twijfel of de informatie relevant is, toch verstrekken aan gegadigden. 8. Indien gedurende het proces informatie wordt verstrekt graag de reden van toevoeging aangeven. 9. Neem een leeswijzer op in aanbestedingsdossier. 10.Maak duidelijk dat het niet mogelijk is iemand te trainen op inhoudelijke kant van het interview, maar dat het wel zinvol is iemand voor te bereiden op het interview.

39 Evaluatie met markt, tips voor inschrijvers 1. Bereid de sleutelfunctionarissen voor op het interview 2. Betrek sleutelfunctionarissen in het hele aanbestedingsproces, zodat zij volledig op de hoogte zijn. 3. Laat collega s met BVP ervaring collegiale toets vanuit kennis van BVP uitvoeren 4. Doorgrond de opdrachtgever: heeft de opdrachtgever ervaring met BVP, wie doet de beoordeling. 5. Huur een tekstschrijver in om het scopedocument op te stellen (aan de hand van je eigen input) 39

40 Evaluatie met markt, als top ervaren 1. De door de opdrachtgever genomen tijd om geïnteresseerden te informeren over BVP en over het project 2. De door de opdrachtgever georganiseerde rondleiding langs de objecten 3. Inzet van een BVP deskundige aan de zijde van de opdrachtgever 4. Nieuwe manieren van aanbesteden toepassen om de beste partij voor de opgave te selecteren. Dus niet meer gunnen op laagste prijs, maar op kwaliteit 5. De inzet van de markt om serieus aan de slag te gaan met BVP 40

41 Mijn ervaring met BVP Mensen maken het project Grootste uitdaging is om iedereen goed in zijn of haar rol te houden, management overtuigen voordelen aanpak Kost meer voorbereidingstijd, wel nodig Ambitie, betrokkenheid opdrachtnemer Niet tegenover elkaar staan maar krachten bundelen, intern en extern Laat expert het werk doen Heel leuk werken! 41

42 Meer weten over Best Value? Eerste Nederlandse Best Value Congres 28 en 29 mei 2013 in Delft Dean Kashiwagi als spreker Bijdragen van Nl- ingenieurs, Waterschap Noorderzijlvest, Scenter en vele anderen 42

43 43 Susan van Hes &trk=tab_pro

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

MAKING THINGS SIMPLE

MAKING THINGS SIMPLE MAKING THINGS SIMPLE BEST VALUE PROCUREMENT SEMINAR 2013 Bijzondere eenmalige uitgave eerste jaargang najaar 2013 10 7 The story that begins with a bottle. Partnerschap in projecten 4 Werken met passie

Nadere informatie

Best Practices in Best Value Procurement

Best Practices in Best Value Procurement Best Practices in Best Value Procurement Noordwijkerhout, 4 februari 2011 Jeroen van de Rijt Wie ben ik? Jeroen van de Rijt Bedrijfseconomie, Tilburg Senior Consultant bij Scenter Tevens Gastdocent Nyenrode

Nadere informatie

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES WELKOM NAMENS BEST VALUE KENNISTEAM LENTIS/ BEST VALUE NEDERLAND KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur

Nadere informatie

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden;

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; Bij gebruik binnen Inkoop is het een nieuwe manier van omgaan met je opdrachtnemers anders samenwerken:

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Rioolgemaal Borculo met persleiding

Rioolgemaal Borculo met persleiding Waterschap Rijn & IJssel Stappen zetten in duurzaamheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ.

Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ. Aanbestedingsprocedures en Contracting voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ. Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Kansen in de inkoop. Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties. Auteur

Kansen in de inkoop. Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties. Auteur Kansen in de inkoop Onderzoek naar Social Return in het inkoopbeleid van woningcorporaties Auteur Esther Schrijver en Jasper van der Wal Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop

Leidraad Duurzaam Inkopen. Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Leidraad Duurzaam Inkopen Amsterdam kiest voor duurzame inkoop Volg de groene golf in het inkooptraject Inhoud Leeswijzer 1 Inleiding 2 1 Inkoopvoorbereiding 5 2 Specificeren 13 3 Selecteren 23 4 Contracteren

Nadere informatie

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken Eet je Gezond Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken 1 Werkmap Eet je Gezond! voor SW-bedrijven Deze werkmap biedt een goede basis voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community Leeswijzer Deze rapportage

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie