Welkom. We wensen u een goed verblijf toe. Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. We wensen u een goed verblijf toe. Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 Wegwijs bij opname

2 2

3 Welkom U wordt opgenomen in het Erasmus MC. Waarschijnlijk komt er de eerste tijd erg veel op u af. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Met dit boekje willen we u wegwijs maken in ons ziekenhuis. We hopen dat dit boekje eraan bijdraagt dat u zich bij ons op uw gemak gaat voelen. We doen ons best uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Met meer persoonlijke vragen en opmerkingen over uw behandeling of verzorging kunt u uiteraard altijd terecht bij uw arts, verpleegkundige of andere medewerkers van uw afdeling. Aarzelt u niet een beroep op hen te doen! We wensen u een goed verblijf toe. Raad van Bestuur 3

4 Inhoudsopgave Welkom 3 Het Erasmus MC 6 Uw verblijf Oproep tot opname 7 Inschrijven 8 Gang van zaken tijdens dag van opname 8 Medicijnen 8 Overgevoeligheid 9 Contactpersoon 9 Identificatie 9 Gemengd verplegen 9 Uw kamer 9 WiFi 10 Maaltijden 10 Bezoek / bezoektijden 11 Logeermogelijkheden voor bezoek 11 Dagindeling 11 Roken 11 Dagverblijf 11 Behandeling en verzorging 11 Niet-medische zorg Geestelijke verzorging -Geestelijk verzorgers 13 -Kerkdienst 13 -Stiltecentrum/islamitische gebedsruimte 13 Medisch maatschappelijk werk 13 4 Algemene voorzieningen Restaurants 14 Winkels 14 Geldautomaat 14 Kapper 15 Post 15 Tolk 15 WiFi 15 Informatie en vragen 15

5 Algemene informatie Uw rechten en plichten als patiënt 16 - Informatie over onderzoek en/of behandeling 16 - Toestemming voor onderzoek en/of behandeling 16 - Geheimhouding van informatie 17 - Inzien van uw medisch dossier 17 - Indienen van een klacht 18 Cliëntenraad Erasmus MC 18 Erasmus MC Vriendenfonds 18 Financiën 19 Ontslag uit het ziekenhuis Ontslaggesprek 19 Bureau Nazorg 19 Mijn Erasmus MC 19 Suggesties en klachten 20 Bereikbaarheid Openbaar vervoer 20 Ziekentaxi 20 Met de auto 21 Plattegrond route naar ingangen en recepties 23 5

6 Het Erasmus MC Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld en overgedragen aan (toekomstige) professionals. Het werkterrein is zeer breed en strekt zich uit van ziekte tot gezondheid en van individuele tot maatschappelijke gezondheidszorg. De ontwikkelde kennis en nieuwe bevindingen komen ten goede aan de dagelijkse zorg voor en behandeling van patiënten. Het Erasmus MC is, met het kinderziekenhuis Erasmus MC-Sophia, gevestigd in het centrum. Het Erasmus MC Kanker Instituut staat in Rotterdam-Zuid. Werkplaats Het Erasmus MC is ook de werkplaats voor zowel de student geneeskunde als de onderzoekers. Dat betekent dat er medisch wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Uiteindelijk komt dit de patiënt ten goede. Er wordt nauwgezet op toegezien dat het wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier gebeurt. Hiervoor zijn strikte normen opgesteld en is er een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). Daarnaast worden studenten in de geneeskunde (co-assistenten) opgeleid tot arts. Ook artsen die zich specialiseren (arts-assistenten) krijgen hun opleiding tot medisch specialist in dit ziekenhuis. Verpleegkundigen in opleiding lopen hier hun stage of worden hier opgeleid. Bij gesprekken en lichamelijke onderzoeken zijn meestal drie personen betrokken: een arts-assistent of een specialist, een co-assistent en een verpleegkundige. Hierdoor zult u vaak meer hulpverleners rond het bed zien dan in de meeste ziekenhuizen het geval is. Wij vragen hiervoor uw begrip. Nieuwbouw Het ziekenhuis gaat de komende jaren een omvangrijk bouwprogramma uitvoeren. Een groot deel van het ziekenhuis zal zelfs volledig worden vernieuwd. De bouwactiviteiten zullen stap voor stap worden uitgevoerd. Het ziekenhuis zal alle moeite doen overlast voor patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zullen patiënten en familie aanvullende informatie ontvangen. 6

7 Uw verblijf Oproep tot opname U krijgt tijdig bericht over de opnamedatum, de plaats waar u zich moet melden en het tijdstip. Wanneer u op de geplande datum niet kunt komen, laat u dit dan zo snel mogelijk weten. Belangrijk: Als u in de afgelopen twee maanden behandeld bent dan wel opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis heeft u een verhoogde kans op een MRSA en BRMO-besmetting. Bent u beroepshalve bij varkens en/of vleeskalveren en/of pluimvee betrokken, bent u zeevarende of bent u bekend als drager van een resistente bacterie (vanuit een ander ziekenhuis of zorgverlener) dan heeft u een verhoogde kans op een MRSA-besmetting. Als bovenstaande op u van toepassing is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit door te geven aan de afdeling waar u zult worden opgenomen. MRSA (Methicilline Resistentie Stafylococcus aureus) is een bacterie die ongevoelig is voor de meest gangbare antibiotica. Ook andere bacteriën dan Staphylococcus aureus kunnen ongevoelig worden voor gangbare geneesmiddelen. Deze worden bijzonder resistentie micro-organismen, ook wel BRMO genoemd (Bijzonder Resistente Micro-Organismen). Onder patiënten kan de bacterie moeilijk te behandelen infecties veroorzaken. Om die reden nemen Nederlandse ziekenhuizen speciale maatregelen om verspreiding van MRSA tegen te gaan. Eén van de maatregelen is patiënten die mogelijk MRSA bij zich dragen, bij opname of poliklinisch bezoek in het Erasmus MC te testen op MRSA en zo nodig te isoleren van andere patiënten. Meer informatie kunt u vinden op Wat neemt u mee bij opname Om u te laten inschrijven heeft u het volgende nodig: in verband met de identificatieplicht dient u zich te legitimeren. Neemt u dus een geldig legitimatiebewijs mee! Het Erasmus MC accepteert de volgende geldige legitimatiebewijzen: paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument, rijbewijs. Daarnaast dient u ook mee te nemen: zorgverzekeringsbewijs, uw afsprakenkaart en de oproep tot opname (als u die schriftelijk heeft ontvangen). Wat neemt u verder mee: nachtkleding, ondergoed, toiletartikelen, een ochtendjas of vest, pantoffels met stroeve zool, klein geld, iets ter ontspanning: lectuur of spelletje, medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking en/of dieetvoorschriften. Neem niet te veel mee. De ruimte is beperkt. Laat waardevolle eigendommen liever thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Bewaar geen kostbaarheden in uw nachtkastje, maar in een afsluitbare kast op uw kamer. Neem de sleutel mee of geef deze af aan de verpleegkundige. Mocht u onverhoopt toch waardevolle eigendommen bij u hebben, dan kunt u ze het beste mee naar huis laten nemen. 7

8 Dag van opname Op de afgesproken dag en tijd verwachten wij u in de Centrale Hal van het ziekenhuis. NB Bij de Hoofdingang is geen parkeermogelijkheid. U kunt zich hier wel laten afzetten. U kunt parkeren in de parkeergarage. Deze bevindt zich bij Ingang 2 (zie plattegrond blz 23). Bij beide ingangen in de Centrale Hal zijn rolstoelen aanwezig. U kunt de rolstoel gebruiken door een 2,00 muntstuk in het muntslot te doen. U ontvangt na gebruik uw 2,00 muntstuk terug. Inschrijven U meldt zich bij de receptie van Ingang 2 waar u een nummer krijgt voor de Inschrijving. Bij de Inschrijving schrijft u zich in. U wordt verzocht uw legitimatiebewijs te tonen en uw verzekeringsgegevens worden genoteerd. De meeste patiënten worden 's ochtends opgenomen. Hierdoor kan het zijn, dat u even moet wachten voor u aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. Na uw inschrijving kan een gastvrouw of gastheer u naar de afdeling brengen. Medicijnen Als u thuis medicijnen gebruikt, kunt u deze het beste meenemen naar het ziekenhuis. De arts kan dan zien welke medicijnen u gebruikt en bepaalt in overleg met u of het gebruik hiervan voortgezet moet worden. Is dit het geval, dan voorziet het ziekenhuis in deze medicijnen. U mag medicijnen niet zonder overleg met uw arts of verpleegkundige gebruiken; een combinatie van middelen kan schadelijk zijn. Met vragen over de voorgeschreven medicijnen, hun werking en eventuele bijwerkingen kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Bij opname in het ziekenhuis vragen wij informatie op over uw geneesmiddelengebruik bij uw eigen apotheek. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw eigen apotheek. Medicatie gesprek Als in uw opnamebrief vermeld staat dat u eerst een medicatie gesprek heeft, dan meldt u zich na inschrijving bij de ruimte voor de medicatie gesprekken. Het nummer van deze ruimte staat in uw opnamebrief vermeld. In deze ruimte zal een apothekersassistent uw medicatie met u doornemen. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf opgevraagd medicatie overzicht van uw apotheek. Op deze manier zorgen wij voor een goede overdracht van Medicatie gegevens. Wilt u toch niet dat wij uw medicatie overzicht opvragen bij uw apotheek? Meldt dit dan vooraf via het adres vermeld in uw opnamebrief. Bewegwijzering naar de afdeling In het Erasmus MC worden de verschillende gebouwen aangeduid met letters. Bij de ingangen staat aangegeven waar u de afdeling kunt vinden. 8

9 Gang van zaken tijdens dag van opname Bij aankomst op de afdeling heeft u met één van de verpleegkundigen een gesprek. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen die belangrijk zijn voor uw verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld wat u zelf kunt en waarbij u geholpen moet worden, of u een dieet heeft, of er thuis zaken geregeld moeten worden. U maakt kennis met de medewerkers en u wordt wegwijs gemaakt op de afdeling. Als uw afdeling een eigen folder heeft, leest u daarin meer over de precieze gang van zaken op uw afdeling. Bezoektijden en speciale regels staan daarin vermeld. Deze folder wordt u door de afdeling aangereikt. Overgevoeligheid Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, etenswaren of andere stoffen, meldt u dit dan aan uw arts en verpleegkundigen. Zij kunnen er bij uw behandeling rekening mee houden. Contactpersoon Op de afdeling vraagt men u een contactpersoon op te geven. Uit het oogpunt van privacy geven we niet iedereen zomaar informatie over u. Ook bevordert het de communicatie als u binnen uw familie- of kennissenkring één persoon aanwijst die de contacten met het ziekenhuis onderhoudt. Deze contactpersoon kan altijd naar de afdeling bellen om naar u te informeren. Identificatie Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat wij weten wie u bent zodat er geen verwisseling van patiënten plaatsvindt. Bij aankomst op de afdeling krijgt u een identificatiebandje: een plastic polsbandje met uw naam, geboortedatum en afdeling. U dient dit altijd te dragen, zodat duidelijk is wie u bent, ook buiten uw eigen afdeling. Wij moeten er zeker van zijn dat we een onderzoek bij de juiste persoon uitvoeren en medicatie aan de juiste persoon geven. Om vergissingen voor te zijn, kan het voorkomen dat u herhaaldelijk (bij ieder onderzoek, medicatietoediening en dergelijke) gevraagd wordt naar uw naam en geboortedatum. We kunnen ons voorstellen dat dit merkwaardig op u overkomt. Toch vragen wij hiervoor uw begrip, omwille van uw veiligheid. Gemengd verplegen Op een aantal afdelingen worden mannen en vrouwen soms op dezelfde kamer verpleegd. Het voordeel van dit gemengd verplegen is dat er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare bedden op de afdeling. Dit voorkomt dat u tijdens uw opname onnodig van de ene naar de andere kamer moet verhuizen als gevolg van plaatsgebrek. Ook betekent het dat u steeds door hetzelfde team van verpleegkundigen verzorgd kunt worden. Uiteraard wordt uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd. Mocht er sprake zijn van gemengd verplegen op uw afdeling, dan zal een verpleegkundige met u overleggen welke mogelijk-heden er zijn. 9

10 Uw kamer Elke afdeling heeft een eigen indeling. Er zijn vierpersoons-, tweepersoons- en éénpersoonskamers met bijbehorende toilet- en douchefaciliteiten. Bij toewijzing van de kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard van uw ziekte, uw persoonlijke omstandigheden en wensen, maar ook met het aantal bedden dat op dat moment beschikbaar is. Om organisatorische redenen kan het voorkomen dat u soms van kamer verandert. Naast uw bed heeft u een eigen nachtkastje en een afsluitbare kast voor uw kleding. Verder is er een bel waarmee u de verpleegkundige kunt waarschuwen, een knop voor het licht boven uw bed, een radio met oortelefoon, een televisie en een telefoon. Radio Het gebruik van de radio is gratis. De oortelefoon ligt in uw nachtkastje. Is het gebruik u niet duidelijk, dan kunt u een verpleegkundige om uitleg vragen. Telefoon/televisie Alle kamers hebben een aansluiting voor telefoon en televisie. U kunt deze huren. Patientline, een extern bedrijf, regelt de patiëntentelefoon en patiëntentelevisie. Als u hiervan gebruik wilt maken belt u 9. U krijgt nu rechtstreeks en kosteloos contact met één van de medewerkers van de firma Patientline. U kunt ook met de afstandsbediening op kanaal 1 van uw televisie de informatie kosteloos bekijken. Op sommige afdelingen bevindt zich in het dagverblijf een televisie. Voor informatie vanuit huis kunt u bellen met Patientline: (euro 0,35 per min.). Op de meeste plaatsen in het Erasmus MC is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan, mits u zich houdt aan de gedragsregels. Op plaatsen waar mobiel telefoneren niet is toegestaan (bijvoorbeeld op de Intensive Care) wordt dit door middel van een verbodsbord aangegeven. De gedragsregels voor het gebruik van een GSM zijn: zet uw GSM-toestel bij voorkeur op stil of trilstand; praat niet te hard; zoek een plek op waar u zo min mogelijk mensen stoort; zet uw GSM-toestel uit in verbodsgebieden. WiFi Het Erasmus MC biedt aan patiënten en bezoekers gratis toegang tot Internet via een draadloos netwerk. Dit (WiFi) netwerk heeft de naam "Hotspot" en is aanwezig in alle klinieken, bijna alle openbare ruimten en in een aantal poliklinieken. Iedereen kan vrij gebruik maken van deze dienst. Hiervoor moet men zijn/haar apparaat verbinden met het netwerk "Hotspot", vervolgens een webbrowser openen en naar een willekeurige website gaan. Hierna wordt een pagina getoond waarop men akkoord moet gaan met enkele gedragsregels en voorwaarden, waarna de verbinding wordt open gezet. 10

11 Maaltijden Om enigszins rekening te houden met uw wensen is er een menukeuze-systeem. Hiermee kunt u zelf binnen zekere grenzen de broodmaaltijden en warme maaltijd samenstellen. Dit geldt niet wanneer u een dieet volgt dat door de diëtist is samengesteld, zoals een diabetes- of eiwitbeperkt dieet. Wanneer u door uw dieet geen keuzemenu heeft, komt de diëtist bij u langs. Als u om godsdienstige redenen of vanwege uw levensvisie bepaalde gerechten niet wilt eten, vertelt u dat dan aan de voedingsassistent. We kunnen er dan zo veel mogelijk rekening mee houden. U kunt ook vegetarische maaltijden of maaltijden zonder rundvlees of varkensvlees bestellen. Met vragen of opmerkingen over maaltijden of menukeuze kunt u terecht bij de voedingsassistent. Bezoek / bezoektijden De bezoektijden zijn niet voor alle afdelingen hetzelfde. U vindt deze in de folder van de afdeling waar u ligt. Sommige afdelingen hebben ruime bezoektijden. Daarom moeten onderzoek en behandeling soms tijdens de bezoektijden plaatsvinden. Hierdoor moeten we het bezoek soms vragen de kamer even te verlaten. We vragen hiervoor uw begrip. Het is prettig om regelmatig bezoek te krijgen. Houdt u er wel rekening mee dat véél bezoek tegelijk erg vermoeiend is voor u zelf en uw medepatiënten. Probeert u het een beetje te spreiden, of laat iemand anders het aantal bezoekers regelen. Beperk het bezoek tot niet meer dan twee personen tegelijk. Als u uw bezoek in alle rust wilt ontvangen kunt u, als uw toestand het toelaat, gerust de kamer verlaten. U kunt bijvoorbeeld samen naar het dagverblijf, de centrale hal of restaurant gaan. Logeermogelijkheden voor bezoek In bijzondere gevallen is voor bezoekers tegen betaling een logeerkamer beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden in de folder Logeermogelijkheden op Roken In het ziekenhuis is roken verboden. U kunt gebruikmaken van de abri s voor rokers bij de ingangen van het ziekenhuis. 11

12 Behandeling en verzorging De behandeling en verzorging vindt plaats door een team van specialisten en verpleegkundigen. Als u de polikliniek heeft bezocht, hoeft de arts die u op de polikliniek heeft geholpen niet noodzakelijkerwijs degene te zijn die u zal behandelen of opereren. Het is zeer goed mogelijk dat een andere specialist, of arts in opleiding tot specialist, de operatie zal verrichten of u zal behandelen. De zaalarts (een arts in opleiding tot specialist) is uw aanspreekpunt. Aan hem of haar kunt u al uw vragen over de medische behandeling stellen. De zaalarts is in het algemeen verantwoordelijk voor uw dagelijkse medische zorg. Hij of zij zal met u overleggen welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn en wat deze precies inhouden. De zaalarts maakt met u en met de verpleging afspraken over onder andere medicijnen, dieet en bedrust. Op de meeste afdelingen is een vast team verpleegkundigen direct betrokken bij uw verpleging en verantwoordelijk voor de gang van zaken. Zij doen hun best om uw verblijf op de afdeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Met vragen over uw verzorging kunt u bij hen terecht. Als u niet in bed hoeft te blijven, kunt u gewoon uw kleding dragen en een eindje wandelen; houdt u daarbij wel rekening met etenstijden, onderzoeken en dergelijke. Om het risico op vallen zoveel mogelijk te verkleinen, mag in het ziekenhuis niet zonder schoeisel gelopen worden. Wij adviseren u om tijdens uw verblijf in het ziekenhuis schoeisel te dragen met een stroeve zool of dichte schoenen. Als u de afdeling wilt verlaten, overlegt u dit dan met de verpleging. Dit in verband met uw veiligheid en afspraken rond uw behandeling. Uiteraard is het niet de bedoeling dat het ziekenhuisterrein verlaten wordt. Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Wij vinden het belangrijk te weten wat we goed doen en ook wat we nog kunnen verbeteren. Daarom kan het zijn dat wij u een aantal vragen stellen over de zorg (mondeling, schriftelijk of digitaal). De uitkomsten hiervan stellen ons in staat om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling. Wij hopen dat u, indien gevraagd, hieraan wilt meewerken. Op deze wijze helpt u uzelf en uw medepatiënten. Het spreekt vanzelf dat wij hierbij alle privacy in acht nemen (zie hoofdstuk Algemene informatie: uw rechten en plichten als patiënt). 12

13 Niet-medische zorg Geestelijke verzorging Geestelijk verzorgers U bent opgenomen in het ziekenhuis. Dit roept vaak vragen en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn. U kunt daarvoor een beroep doen op de geestelijk verzorgers van het Erasmus MC. U kunt zelf één van de geestelijk verzorgers bellen; u kunt ook (laten) bellen voor het maken van een afspraak. Het secretariaat is te bereiken op telefoonnummer (010) , bereikbaar van tot uur. Kerkdienst Elke zondagmorgen om uur wordt er een viering van woord en tafel gehouden. Iedereen, ook uw bezoek, is daarbij van harte welkom. Wilt u naar de kerkdienst, maar kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan zorgen vrijwilligers ervoor dat u gehaald en teruggebracht wordt. Stiltecentrum/islamitische gebedsruimte Het stiltecentrum bevindt zich in gebouw H, op de 1 e etage, in de nabijheid van de centrale hal (ruimte H 160 Noord). Het is bestemd voor iedereen die een plek zoekt voor bezinning, gebed of meditatie. Het stiltecentrum is elke dag open van uur. Islamitische gebedsruimte In het stiltecentrum is ook een gebedsruimte aanwezig. Tevens is er de mogelijkheid zich te reinigen vóór het gebed. Meer informatie kunt u vinden in de folder Geestelijke Verzorging op Medisch Maatschappelijk werk Ziekte of een ziekenhuisopname brengen veranderingen met zich mee voor u, uw gezin en uw omgeving. Dat kan vragen oproepen over hele praktische zaken, maar ook invloed hebben op uw gevoelens en op uw verhouding tot anderen. Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen om weer houvast te vinden en naar oplossingen te zoeken. U bepaalt zelf of u deze hulp wenst. U kunt zelf contact opnemen met een maatschappelijk werker in het ziekenhuis. Hij/zij is telefonisch te bereiken via het secretariaat van de Dienst Psychosociale Zorg. Het telefoonnummer is: (010) bereikbaar op maandag t/m vrijdag van uur. 13

14 Algemene voorzieningen Restaurant (Food & Drinks) In de Centrale Hal bij Ingang 2 (de ingang vanuit de parkeergarage) vindt u restaurant Food & Drinks. Het restaurant heeft een groot assortiment versbereide broodjes en maaltijden, koffie en frisdranken. In het weekend zijn er vanaf uur bloemen en fruitmanden verkrijgbaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur, in het weekend en op feestdagen van tot uur. Koffiecorner (Starbucks) Voor een kop koffie of een koffiespecial, een versbereid broodje of een smoothie kunt u terecht bij Starbucks. Starbucks bevindt zich in de Central Hal naast de receptie bij de Hoofdingang. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur, in het weekend van uur. Winkel (Food& Shop) Bij de Hoofdingang in de Central Hal is cadeauwinkel Food & Shop. Hier kunt u terecht voor bloemen, lectuur, wenskaarten en diverse cadeauartikelen. In de winkel zijn ook sandwiches, snoep en frisdranken te koop. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur, in het weekend van uur. Telefoon: (010) Rituals shop Wie graag doucheschuim, make-up of thee van Rituals gebruikt, kan terecht bij de Rituals shop in de Centrale Hal. Ook is er (beperkt) kleding verkrijgbaar. Telefoon: (010) De winkel is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.. Restaurants en winkel in de Passage LET OP: de Passage bevindt zich in een ander gebouw. U kunt deze bereiken door bij Ingang 2 naar buiten te gaan en dan de bordjes Ingang 3 in de parkeergarage te volgen (richting Erasmus MC-Sophia). Bij Ingang 3 gaat u naar binnen en bent u in de Passage. In de Passage zijn twee restaurants en een winkel (betaling uitsluitend met pinpas): Restaurant DOK 10: geopend dagelijks van uur (warme maaltijd tot uur). Restaurant KADE 80: geopend maandag t/m vrijdag van uur. Winkel AH to go : geopend ma t/m vr van uur, za van uur. Geldautomaat Er is een geldautomaat van de ING-bank in de Centrale Hal. 14 Kapper Naast de koffiecorner (Starbucks) in de Centrale Hal vindt u de kapper voor dames en heren. Als u niet uit bed kunt of van de afdeling af kunt, komt de kapper naar u toe. Telefoon: (010) Geopend op maandag t/m vrijdag van tot uur.

15 Post Op werkdagen wordt op de afdeling dagelijks post bezorgd. Uw uitgaande post voorzien van een postzegel, kunt u afgeven bij de verpleegkundige of afdelingssecretaresse. U kunt de post ook deponeren in de brievenbus op de receptiebalie in de Centrale Hal. Postzegels zijn te koop bij de servicedesk in gebouw A, 1 e verdieping. De servicedesk is open op werkdagen van tot uur. Post die na uw ontslag binnenkomt, sturen we naar uw huisadres. Voor een vlotte postbestelling is een goede adressering belangrijk. Laat daarom de voor u bestemde post als volgt adresseren: Erasmus MC, naam, afdeling en kamernummer, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam Telefoneren Op de meeste plaatsen in het Erasmus MC is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan, mits u zich houdt aan de gedragsregels (zie blz 10). Op plaatsen waar mobiel telefoneren niet is toegestaan (bijvoorbeeld op de Intensive Care) wordt dit door middel van een verbodsbord aangegeven. Tolk Bij taalproblemen kan het nuttig zijn een tolk in te schakelen. Dit kan op aanvraag van een arts of verpleegkundige. U kunt ook zelf om een tolk vragen via de arts of verpleegkundige. Tolk voor doven en slechthorenden Als u niet goed hoort, is communicatie met een arts of verpleegkundige soms lastig. Als u een tolk wilt inzetten kunt u dit gemakkelijk regelen via Tolknet (www.tolknet.nl). Ook voor medische spoedsituaties kunt u 24/7 een tolk regelen via Tolknet. WiFi Het Erasmus MC biedt aan patiënten en bezoekers gratis toegang tot Internet via een draadloos netwerk. Dit (WiFi) netwerk heeft de naam "Hotspot" en is aanwezig in alle klinieken, bijna alle openbare ruimten en in een aantal poliklinieken. Iedereen kan vrij gebruik maken van deze dienst. Hiervoor moet men zijn/haar apparaat verbinden met het netwerk "Hotspot", vervolgens een webbrowser openen en naar een willekeurige website gaan. Hierna wordt een pagina getoond waarop men akkoord moet gaan met enkele gedragsregels en voorwaarden, waarna de verbinding wordt open gezet. Informatie en vragen Heeft u een vraag of bent u op zoek naar informatie, neemt u dan contact op met onze Informatielijn (010) , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur. Neemt u buiten deze tijden en voor dringende vragen contact op met het algemene telefoonnummer (010) U kunt ons ook mailen: 15

16 Algemene informatie Uw rechten en plichten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn of haar zorg. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. Opname in een ziekenhuis betekent in feite een overeenkomst tussen het ziekenhuis en de patiënt. Een dergelijke overeenkomst, de zogenoemde behandelingsovereenkomst, brengt rechten en plichten met zich mee. De belangrijkste hiervan zijn: Informatie over onderzoek en/of behandeling U krijgt informatie over het onderzoek en/of de behandeling die zal worden toegepast. De arts is verplicht u goed te informeren over de aard van de voorgestelde behandeling of onderzoek, andere behandelingsmogelijkheden, eventuele risico s en gevolgen en over medicijnen en eventuele bijwerkingen. Is de uitleg niet helemaal duidelijk, stel dan vragen of laat de arts het nog eens herhalen. Het is begrijpelijk als u niet alles wat verteld is, meteen begrijpt en onthoudt. Artsen en verpleegkundigen doen hun best u duidelijk te informeren. Anderzijds wordt van u verwacht de arts goed te informeren. Het is belangrijk dat u alle gegevens verstrekt die nodig zijn. Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Een onderzoek en/of behandeling zal pas worden ingesteld nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Dit geldt ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Uiteindelijk komt dit de patiënt ten goede. Er wordt nauwgezet op toegezien dat het onderzoek op een verantwoorde manier gebeurt. Hiervoor zijn strikte normen gesteld. De onderzoeker heeft de plicht iedere patiënt uitvoerig te informeren over de aard van het onderzoek, het te verwachten nut waaruit de medewerking zal bestaan en of die medewerking belastend is. De keuze is dan aan u: instemmen met deelname aan het onderzoek of weigeren. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor de behandeling. 15 Het komt ook regelmatig voor dat men achteraf wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw verblijf in het Erasmus MC zijn verzameld. Bijvoorbeeld om na te gaan of de uitgevoerde behandeling niet op een andere wijze tot dezelfde resultaten kan leiden. Zo'n onderzoeksvraag komt vaak pas als uw behandeling in het Erasmus MC al lang

17 achter de rug is. Bijvoorbeeld op basis van een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of op basis van ervaringen elders. Wij moeten uw toestemming vragen wanneer uw gegevens voor een dergelijk onderzoek aan een ander dan uw arts of diens medewerkers moeten worden verstrekt. Wanneer alleen de gegevens van uw aandoening of behandeling worden verstrekt, zonder dat de onderzoekende instantie uw identiteit te weten komt, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Lichaamsmateriaal (zogenaamde "restweefsel") Voor uw behandeling wordt vaak bloed afgenomen of een stukje weefsel weggehaald, bijvoorbeeld van de huid of een klier. Dat wordt gebruikt om de diagnose te bepalen. Dat wil zeggen om na te gaan welke aandoening u heeft of juist niet heeft. Ook dit zogenaamde lichaamsmateriaal blijkt vaak achteraf van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld als men denkt een methode te hebben gevonden om de diagnose nog sneller of nauwkeuriger te kunnen bepalen. Daarvoor geldt hetzelfde als wat we hiervoor over onderzoek met uw gegevens opmerkten. U kunt daartegen bezwaar maken bij uw behandelend arts. Geheimhouding van informatie Artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over patiënten krijgen. Gegevens die worden vastgelegd in dossiers en geautomatiseerde bestanden mogen niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek is gebonden aan strikte regels. Het medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt zorgvuldig bewaard. Alleen ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot deze dossiers. Zoals de meeste ziekenhuizen geeft het Erasmus MC gegevens door aan instanties die deze landelijk bewerken, zoals het SIG/ Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg. Deze gegevens zijn anoniem (zonder naam en adres). Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u contact opnemen met de Medische Informatie, telefoon (010) Inzien van uw medisch dossier In het medisch dossier is alle informatie vastgelegd die betrekking heeft op uw behandeling. U kunt uw behandelend arts om inzage vragen in uw dossier. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken met uw arts. Uw arts kan dan tegelijkertijd één en ander uitleggen. Het is ook mogelijk kopieën te ontvangen van de gegevens uit uw dossier. Het ziekenhuis vraagt hiervoor een vergoeding. Wanneer u een kopie wilt van het dossier of inzage wilt in het dossier, kunt u contact opnemen met de afd. Medische Informatie, telefoon (010) Op vindt u meer informatie. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de Frontservice Patiënt- & Zorgadministratie, Bureau Medische Informatie, in de centrale hal, op ma t/m vr van uur. U kunt ook mailen: 16

18 Online inzage in samenvatting medisch dossier Binnen het beveiligde patiëntenportaal Mijn Erasmus MC kunt u een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Dit biedt u de mogelijkheid om zelf meer betrokken te zijn bij uw gezondheid en behandelingen. In de toekomst treft u hierin een uitgebreide set van uw medische gegevens aan. Op de website leest u welke informatie op dit moment al binnen Mijn Erasmus MC voor u beschikbaar is, inloggen kunt u met uw DigiD op: Indienen van een klacht Het kan voorkomen dat u over de behandeling of het verblijf in het ziekenhuis niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. Meer informatie vindt u onder het betreffende hoofdstuk (bladzijde 20). Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk ook plichten. U moet de behandelend arts duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de arts op te volgen. U betaalt de rekeningen van het ziekenhuis (rechtstreeks of via uw ziektekostenverzekeraar). Uw rechten en plichten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Er is een aparte folder met uitgebreide informatie over uw rechten en plichten: zie Clientenraad van het Erasmus MC De cliëntenraad van het Erasmus MC geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten in de zorg. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Iedere zorginstelling in Nederland is verplicht zo n cliëntenraad in te stellen. In diezelfde WMCZ worden ook de besluiten genoemd waar de cliëntenraad om advies over moet worden gevraagd; bijvoorbeeld over een klachtenregeling of over de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg. 18 Erasmus MC Vriendenfonds Het Erasmus MC besteedt veel aandacht aan optimale patiëntenzorg en voorzieningen voor patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC Vriendenfonds wil dit graag financieel ondersteunen. Daartoe werft het fonds geld bij particulieren en bedrijven. Ook bestaat de mogelijkheid om donateur te worden. Giften zijn welkom op gironummer 2995 ten name van Erasmus MC Vriendenfonds. Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u benaderd worden om donateur van het Vriendenfonds te worden. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken door een mail te zenden naar of een brief te sturen naar : Erasmus MC Vriendenfonds, Antwoordnummer 80133, 3080 VB Rotterdam.

19 Financiën De tarieven voor verpleging, onderzoek en behandeling zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Voor vragen over tarieven en rekeningen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Debiteurenadministratie op maandag t/m vrijdag tussen en uur op telefoonnummer (010) of u kunt terecht bij de Frontservice Patiënt- & Zorgadministratie, balie Debiteurenadministratie, in de centrale hal van het ziekenhuis, geopend op maandag t/m vrijdag van uur. U kunt ook mailen naar De betalingsvoorwaarden van het ziekenhuis zijn verkrijgbaar bij de inschrijfbalie. Ontslag uit het ziekenhuis Ontslaggesprek In overleg met u zal de behandelend arts het tijdstip van ontslag met u bespreken en de eventuele nazorg die u nodig heeft. Soms heeft u nog fysiotherapie nodig of hulp van de wijkverpleging. Voor uw vertrek heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U kunt dan vragen stellen. U krijgt adviezen voor thuis en eventueel recepten voor medicijnen. Vaak krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Meer informatie vindt u in de folder Ontslag uit het ziekenhuis op Bureau Nazorg In het ziekenhuis is het Bureau Nazorg gevestigd. Hiervoor werken de zogenaamde transferverpleegkundigen die het ontslag regelen van patiënten die na de ziekenhuisopname nog hulpmiddelen of zorg nodig hebben (bijvoorbeeld verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg). De afdelingsverpleegkundige is verantwoordelijk voor de aanmelding bij Bureau Nazorg. Meer informatie kunt u vinden in de folder "Bureau Nazorg": zie Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de Frontservice Patiënt- & Zorgadministratie, Bureau Nazorg, in de centrale hal van het ziekenhuis, geopend op maandag t/m vrijdag van uur. Mijn Erasmus MC Als patiënt van het Erasmus MC heeft u toegang tot Mijn Erasmus MC. U kunt hier een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u online afspraken maken bij een aantal van onze poliklinieken. Het gebruik van Mijn Erasmus MC is beveiligd met DigiD met sms-functie. Op leest u onder Patiëntenzorg welke informatie u hier aantreft. Inloggen op Mijn Erasmus MC kunt u altijd en overal via 19

20 Suggesties en klachten Als u niet of juist wel tevreden bent met de gang van zaken tijdens uw verblijf horen wij het graag. Ook wanneer u suggesties voor ons heeft. Wanneer u niet tevreden bent over de zorgverlening of de dienstverlening in ons ziekenhuis, dan kunt u hierover een klacht indienen. Probeer altijd eerst het probleem op te lossen met de betrokkenen op de afdeling of met de leidinggevende. Wellicht is er sprake van een misverstand en is uw klacht snel opgelost. Als overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt of u ziet er te veel tegen op om rechtstreeks de behandelend arts of unithoofd te benaderen, kunt u terecht bij de receptie voor meer informatie. De receptie kan dan desgewenst de klachtenfunctionaris inschakelen om de klacht tot een oplossing te brengen. Deze functionaris is er speciaal om u te begeleiden en te adviseren. U kunt uw klacht ook indienen per op Als het bovenstaande niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid of als u zich direct tot de klachtencommissie wilt wenden, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. De klachtencommissie stelt dan een onderzoek in. U kunt uw klacht zelf op papier zetten. U kunt uw brief richten aan: Erasmus MC, t.a.v. secretaris klachtencommissie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam Bereikbaarheid Openbaar vervoer Het ziekenhuis is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen, adviseren wij u, indien mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dienstregelingen en routes worden soms gewijzigd. Voor de actuele situatie met betrekking tot het openbaar vervoer kunt u het best contact opnemen met of kijken op U kunt ook gebruikmaken van de routeplanner op 20 Ziekentaxi Als niet op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis kunnen komen, kunt u wellicht gebruik maken van een ziekentaxi. Informeer tijdig bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding (dit mede in verband met het aanvragen van een formulier die bij uw eerstvolgend bezoek door de arts getekend dient te worden).

21 Met de auto Voor informatie over bereikbaarheid en een reisadvies op maat: Waar kunt u parkeren Patiënten en bezoekers Erasmus MC (ziekenhuis) Patiënten en bezoekers van Erasmus MC (ziekenhuis) worden geadviseerd te parkeren in de parkeergarage Westzeedijk. Adres parkeergarage Westzeedijk: Westzeedijk 361, 3015 AA Rotterdam. Patiënten en bezoekers Erasmus MC-Sophia en gebouw Rochussenstraat Patiënten en bezoekers van het Erasmus MC-Sophia en gebouw Rochussenstraat kunnen het beste parkeren in de parkeergarage Wytemaweg. Adres parkeergarage Wytemaweg: Wytemaweg 12, 3015 CN Rotterdam. Openingstijden De parkeergarages zijn alle dagen 24 uur per dag geopend. Invaliden Een aantal plaatsen is gereserveerd voor invaliden. Rolstoelen Bij de ingangen zijn rolstoelen aanwezig. U kunt de rolstoel gebruiken door een 2,00 muntstuk in het muntslot te doen. U ontvangt na gebruik uw 2,00 muntstuk terug. Betaalautomaten Voordat u uw auto weer ophaalt, betaalt u bij één van de betaalautomaten. U kunt afrekenen met uw pinpas, u kunt niet met munt- of papiergeld betalen. Tarieven Informatie over de tarieven kunt u vinden op de betaalautomaten en op op bereikbaarheid/erasmusmc_ziekenhuis/ Binnen 20 minuten kunt u de parkeergarage kosteloos in en uitrijden. Kiss & Ride U kunt zich bij de Hoofdingang laten afzetten (hier is geen parkeergelegenheid). In de parkeergarage Westzeedijk is bij Ingang 2 de mogelijkheid om u te laten afzetten. Bij de ingangen 3, 4, 5 en ingang Wytemaweg zijn geen officiële K&R zones. Informatie Voor informatie over het parkeren kunt u 24 uur per dag terecht bij de parkeerloge, telefoon (010) of (010)

22 Kortingsregelingen parkeergarages van Erasmus MC (Westzeedijk en Wytemaweg) Het Erasmus MC wil voorkomen dat u met onredelijk hoge parkeerkosten wordt geconfronteerd wanneer u regelmatig bij ons parkeert. Daarom zijn er twee kortingsregelingen. Let op: deze kortingsregelingen gelden alleen in de parkeergarages van het Erasmus MC (parkeergarage Westzeedijk en Wytemaweg). Korting voor opgenomen patiënten en/of hun bezoekers Per patiëntnummer van een opgenomen patiënt kunnen maximaal twee parkeerkaarten (14-dagenkaart) tegen betaling worden verstrekt die gelijktijdig te gebruiken zijn. Met deze 14-dagenkaart kan gedurende 14 dagen onbeperkt gebruik worden gemaakt van de parkeergarages van het Erasmus MC. De kosten van aanschaf kunt u vinden op de betaalautomaat en op Deze kaart kan worden aangeschaft bij de loge in de parkeergarage Westzeedijk. U heeft hiervoor een patiëntensticker nodig met naam, patiëntnummer en geboortedatum die u kunt krijgen op de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Zonder patiëntensticker is deze kaart niet geldig. Deze kaart wordt zowel voor het inrijden als het uitrijden gebruikt. Korting voor poliklinische patiënten Voor poliklinische patiënten geldt dat alle parkeerkosten boven een bepaald bedrag per 4 aaneengesloten weken achteraf (met parkeerkwitanties) gedeclareerd kunnen worden. Deze parkeerkosten worden vergoed door het Erasmus MC. De hoogte van het bedrag kunt u vinden op de betaalautomaat en op De data op de verzamelde parkeerkwitanties moeten overeenkomen met de data van de afspraken op de poliklinieken. De parkeerkwitanties zijn te verkrijgen door bij het betalen bij de betaalautomaat op de kwitantieknop te drukken. Een declaratieformulier kan worden opgehaald bij de loge in de parkeergarage Westzeedijk of bij de receptiebalies. Met dit formulier kunnen uitsluitend parkeerkosten die gemaakt zijn door een poliklinische patiënt worden gedeclareerd (14-dagenkaarten kunnen niet worden gedeclareerd, dit is een kortingsregeling voor opgenomen patiënten). Alleen parkeerkosten gemaakt in de parkeergarages van Erasmus MC (Westzeedijk en Wytemaweg) kunnen worden gedeclareerd. Volledig ingevulde formulieren kunt u inleveren bij een van de receptiebalies bij de ingangen of opsturen naar: Erasmus MC, Receptie Hoofdingang, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam De tarieven van deze kortingsregelingen kunt u vinden op de betaalautomaten en op Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer (010)

23 23

24 Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 04/15 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren

Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren Parkeergarage Westzeedijk Parkeergarage Wytemaweg Parkeren Voor informatie over bereikbaarheid en een reisadvies op maat: wwwerasmusmcnl/bereikbaarheid Het Erasmus MC (ziekenhuis) is te bereiken via de

Nadere informatie

Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis. Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren

Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis. Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis Parkeergarage Westzeedijk Parkeergarage Wytemaweg Parkeren Voor informatie over bereikbaarheid en een reisadvies op maat: wwwerasmusmcnl/bereikbaarheid Waar kunt

Nadere informatie

Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren

Parkeergarage Westzeedijk. Parkeergarage Wytemaweg. Parkeren Parkeergarage Westzeedijk Parkeergarage Wytemaweg Parkeren Het Erasmus MC (ziekenhuis) is te bereiken via de Hoofdingang ( s-gravendijkwal 230) of via Ingang 2 (vanuit de parkeergarage Westzeedijk) Het

Nadere informatie

Welkom. We wensen u een goed verblijf toe. Raad van Bestuur

Welkom. We wensen u een goed verblijf toe. Raad van Bestuur Wegwijs bij opname Welkom U wordt opgenomen in het Erasmus MC. Waarschijnlijk komt er de eerste tijd erg veel op u af. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Met dit boekje willen we u wegwijs

Nadere informatie

U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover.

U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover. U bent of wordt binnenkort op de afdeling Neurochirurgie opgenomen voor een behandeling of een onderzoek. In deze folder leest u meer hierover. De afdeling Neurochirurgie De afdeling bevindt zich in het

Nadere informatie

Wegwijs bij opname. Kanker Instituut

Wegwijs bij opname. Kanker Instituut Wegwijs bij opname Kanker Instituut 2 Welkom U wordt opgenomen in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid. Waarschijnlijk komt er de eerste tijd erg veel op u af. We kunnen

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Afdeling Urologie en Gynaecologie

Afdeling Urologie en Gynaecologie Centrumlocatie U wordt opgenomen op de afdeling Urologie en Gynaecologie van het Erasmus MC. Wij willen uw verblijf zo prettig mogelijk maken en u de zorg geven die u nodig heeft. U heeft de folder Wegwijs

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek Uw bezoek aan de polikliniek Locatie Rotterdam-Centrum U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van het Erasmus MC. In deze folder leest u over de gang van zaken op de polikliniek op de locatie

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Afdeling Inwendige Geneeskunde

Afdeling Inwendige Geneeskunde U wordt opgenomen op de afdeling Inwendige Geneeskunde unit 5 Noord of unit 5 Midden van het Erasmus MC. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Inwendige Geneeskunde

Nadere informatie

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum Daniel Kanker den Instituut Hoed Oncologisch Centrum U wordt opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen de Kliniek Interne Oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling B2

Welkom op verpleegafdeling B2 Welkom op verpleegafdeling B2 Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling B2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Vóór uw opname heeft u al het boekje Welkom in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie

Polikliniek Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie Centrumlocatie U bent verwezen naar de polikliniek van de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie. Graag informeren wij u over de algemene gang van zaken op onze polikliniek.

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis. Betaald Parkeren

Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis. Betaald Parkeren Centrumlocatie Sophia Kinderziekenhuis Betaald Parkeren Houdt u rekening met verbouwingswerkzaamheden en wegwerkzaamheden rondom het Erasmus MC. Voor actuele informatie over bereikbaarheid en een reisadvies

Nadere informatie

Afdeling 1 MCH Antoniushove

Afdeling 1 MCH Antoniushove Afdeling 1 MCH Antoniushove Neurochirurgie en Orthopedie Informatie voor patiënten F0163-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Welkom op unit 4 Zuid. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens uw opname op onze afdeling.

Welkom op unit 4 Zuid. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens uw opname op onze afdeling. Welkom op unit 4 Zuid. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens uw opname op onze afdeling. De afdeling Op de afdeling wordt gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat dames en heren

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

Afdeling 7 MCH Westeinde

Afdeling 7 MCH Westeinde Afdeling 7 MCH Westeinde Maag-, darm- en leverziekten Informatie voor patiënten F0983-1173 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Wegwijs bij opname. Kanker Instituut

Wegwijs bij opname. Kanker Instituut Wegwijs bij opname Kanker Instituut 2 Welkom U wordt opgenomen in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed, Rotterdam-Zuid. Waarschijnlijk komt er de eerste tijd erg veel op u af. We kunnen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde

De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7 rood, HMC Westeinde Hartelijk welkom op afdeling 7 van HMC Westeinde. Deze folder is speciaal voor u gemaakt om u algemene informatie te geven over uw verblijf

Nadere informatie

Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde 8 Midden dagbehandeling en kort verblijf

Afdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde 8 Midden dagbehandeling en kort verblijf U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Keel-, Neus en Oorheelkunde (8 Midden) van het Erasmus MC. Wij willen uw korte verblijf zo prettig mogelijk maken en u de zorg geven die u nodig heeft. In deze

Nadere informatie

Dagbehandeling Locatie Sportlaan

Dagbehandeling Locatie Sportlaan Dagbehandeling Locatie Sportlaan Informatie over Dagbehandeling U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Dag en tijdstip

Nadere informatie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie Afdeling 9, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0860-1190 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Informatie voor ziekenhuisopname. Afdeling Patiënteninformatie

Informatie voor ziekenhuisopname. Afdeling Patiënteninformatie 00 Informatie voor ziekenhuisopname Afdeling Patiënteninformatie U wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op de opname. Inschrijving U bent bij

Nadere informatie

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove

Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Opname voor een operatie in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw opname en uw verblijf op de afdeling. Dag van opname Twee werkdagen voor uw opname

Nadere informatie

Afdeling Oogheelkunde (8 Midden)

Afdeling Oogheelkunde (8 Midden) U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Oogheelkunde. Deze afdeling bevindt zich, samen met de afdeling KNO en Kaakchirurgie, in gebouw H op de 8 e verdieping (8 Midden). Wij willen uw verblijf zo

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie

Thoraxcentrum B2VA. Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Informatie over de verpleegafdeling B2, Cardiologie en Thoraxchirurgie Thoraxcentrum B2VA Welkom Welkom op verpleegafdeling B2, één van de verpleegafdelingen binnen het Thoraxcentrum

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling A2

Welkom op verpleegafdeling A2 Welkom op verpleegafdeling A2 Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Inhoudsopgave klik op het onderwerp om verder te lezen. Welkom 1 Wie komt u tegen op de afdeling? 1 Afdelingsregels 1 Maaltijden in het St. Elisabeth Ziekenhuis

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Afdeling C5 MCH Westeinde

Afdeling C5 MCH Westeinde Afdeling C5 MCH Westeinde Informatie voor patiënten Cardiologie F0858-1150 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie

Polikliniekbezoek. Algemene informatie Polikliniekbezoek Algemene informatie U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder vindt u belangrijke informatie, zodat u zich goed kunt voorbereiden

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

Palliatieve zorg Afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden)

Palliatieve zorg Afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden) U bent of wordt binnenkort opgenomen op een kamer voor palliatieve zorg op de afdeling KNO, Oogheelkunde, Kaakchirurgie en Pijnbehandeling (8 Midden). In deze folder vindt u informatie over zorg, diensten

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname Acute Opname Afdeling Informatie bij opname U bent onverwacht opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA route 137) voor een operatie, het stellen van een diagnose, ter observatie en/of voor een behandeling.

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling Acute Opname Afdeling Welkom Welkom bij de Acute Opname Afdeling van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. De medewerkers van deze afdeling bieden u patiëntgerichte zorg. In deze brochure vindt u specifieke

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie

Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Afdeling 5 HMC Westeinde Cardiologie Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie (C5) van HMC Westeinde. In deze folder vindt u informatie over uw verblijf op de afdeling. De verpleegafdeling De afdeling

Nadere informatie

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat z 1 Binnenkort komt uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis. In

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D3 U bent opgenomen op afdeling D3 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Voor of tijdens deze opname heeft u

Nadere informatie

Afdeling C6B MCH Westeinde

Afdeling C6B MCH Westeinde Afdeling C6B MCH Westeinde Informatie voor patiënten Oncologie F1015-1163 augustus 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Met deze folder

Nadere informatie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie

Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Thoraxcentrum B1 Informatie over de verpleegafdeling Cardiologie Welkom op de verpleegafdeling B1 Thoraxcentrum B1 Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardiologie van het UMCG.

Nadere informatie

Afdeling E Kraam/gynaecologie

Afdeling E Kraam/gynaecologie U bent opgenomen op afdeling E, kraam/gynaecologie, van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling E maakt deel uit van het Centrum voor verloskunde en gynaecologie. In deze brochure treft u informatie

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht Welkom op verpleegafdeling C Locatie Zwijndrecht Inleiding In deze folder geven we u informatie over de gang van zaken op verpleegafdeling C. Algemene informatie over ons ziekenhuis kunt u lezen in het

Nadere informatie

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling Cardiologie. locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht Oudenrijn Wij heten u welkom op de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht

Nadere informatie

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat vanwege een operatieve ingreep z Binnenkort komt uw kind voor een dagopname

Nadere informatie

Uw opname. Zorg goed voor elkaar

Uw opname. Zorg goed voor elkaar Uw opname Zorg goed voor elkaar Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw ziekenhuis, dat zijn wij 4 2. Voorbereiding op de opname 5 3. Uw verblijf 8 4. Uw behandeling 11 5. Naar huis of tijdelijk ander verblijf

Nadere informatie

Afdeling Heelkunde, Gastro-intestinale chirurgie (8 Noord)

Afdeling Heelkunde, Gastro-intestinale chirurgie (8 Noord) Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op de afdeling gastro-intestinale chirurgie (8 Noord), onderdeel van de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC. Wij willen uw verblijf op de afdeling

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Afdeling 8. MCH Westeinde

Afdeling 8. MCH Westeinde Afdeling 8. MCH Westeinde Neurologie en Strokecare-unit Informatie voor patiënten F1116-3111 december 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Paramedische dienst. algemene informatie locatie zuid

Paramedische dienst. algemene informatie locatie zuid Paramedische dienst algemene informatie locatie zuid Algemene informatie paramedische dienst locatie zuid Wij heten u van harte welkom op onze paramedische afdeling en vinden het prettig om u nader te

Nadere informatie

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies

Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie Inleiding U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het Universitair Medisch

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE 1034 Inleiding Een ziekenhuisopname is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis, waar in korte tijd veel op u afkomt. Met behulp van deze afdelingsfolder hopen wij

Nadere informatie

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl Opname Goed voorbereid naar het ziekenhuis mca.nl Opname Binnenkort wordt u opgenomen. In deze folder vindt u belangrijke informatie zodat u zich goed kunt voorbereiden op de opname. Welke afdeling regelt

Nadere informatie

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde

Afdeling L. Type afdeling. Welke medewerkers komt u tegen. Centrum voor Obesitas Nederland RVE Interne Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van de RVE Interne Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder brengt

Nadere informatie

Verpleegafdeling 2-7

Verpleegafdeling 2-7 Verpleegafdeling 2-7 Afdeling 2-7 U gaat opgenomen worden of bent opgenomen op afdeling 2-7. Deze afdeling bevindt zich op de zevende etage van het tweede bouwdeel en heeft 24 bedden bestemd voor het specialisme

Nadere informatie

Afdeling Longziekten en Tuberculose

Afdeling Longziekten en Tuberculose Afdeling Longziekten en Wat er gebeurt bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten en. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging

Nadere informatie

Opname op de verpleegafdeling wegwijzer

Opname op de verpleegafdeling wegwijzer Opname op de verpleegafdeling wegwijzer Inhoud Inleiding 2 1 Voorbereiding op de opname 2 Opnamedatum en -tijd Bent u ziek of verhinderd? Contactpersoon Waardevolle bezittingen Wat neemt u mee naar het

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie/Oncologie

Afdeling Chirurgie/Oncologie Afdeling Chirurgie/Oncologie U bent opgenomen op afdeling chirurgie/oncologie. In deze folder kunt u informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Afdeling chirurgie/oncologie telt

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Polikliniek Klinische Genetica & Polikliniek Familiaire Tumoren

Polikliniek Klinische Genetica & Polikliniek Familiaire Tumoren Polikliniek Klinische Genetica & Polikliniek Familiaire Tumoren U bent verwezen door uw huisarts of specialist naar onze Polikliniek Klinische Genetica of Polikliniek Familiaire Tumoren voor erfelijkheidsadvies.

Nadere informatie

Afdeling B Longziekten

Afdeling B Longziekten U bent opgenomen op afdeling B van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Afdeling B maakt deel uit van het Centrum voor longziekten. Deze folder brengt u op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Sophia Kinderziekenhuis Ontslag uit de Adolescentenkliniek Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Wanneer uw kind op de Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/ psychologie

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling.

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Afdeling B1/RUCO Wegwijzer Opname op de afdeling B1/RUCO Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling B1/RUCO. In deze folder vindt u informatie over de afdeling. Op de afdeling B1/RUCO vindt

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie