't Huys te Hoecke Lichte zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Huys te Hoecke Lichte zorg"

Transcriptie

1 't Huys te Hoecke Lichte zorg Versie 1

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 'T HUYS TE HOECKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN LICHTE ZORG INHUIZING HUISVESTING BEZOEK ONTVANGEN ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE DE VERPLEGING EN VERZORGING MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING FACILITAIRE DIENST DE RUIMTES DIENSTVERLENING KLEDING LEVENSEINDE ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe cliënt van de afdeling lichte zorg in 't Huys te Hoecke heten wij u en uw familie van harte welkom. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen tijdens uw verblijf in 't Huys te Hoecke. 2 't Huys te Hoecke Locatie 't Huys te Hoecke is ontstaan door de volgende geschiedenis; In 1421 vond de grote overstroming, die de historie is ingegaan als de Sint Elizabethvloed in de nacht van 18 op 19 november plaats als gevolg van een hevige noordwesterstorm en een slecht dijkbeheer. Het aanzien van het eiland en de gehele omgeving kregen een grondige wijziging als gevolg hiervan. Op de hoek van dit ingepolderde deel van de Hoeksche Waard, nu op het noordoostelijke deel, ontstond een plaats die allengs de naam Puttershoek verkreeg. Het oude gebouw staat op de plaats die reeds in de grijze oudheid Hoecke werk genoemd. Een naam waarin al deze gegevens besloten liggen is t Huys te Hoecke. (bestudeerd en uitgewerkt door de heer Tiggelman, oud bestuurslid, in mei 1974) 't Huys te Hoecke bestaat uit drie gebouwen. Aan het Zomerplein zijn twee gebouwen, met elkaar verbonden door loopbruggen, met drie tot vier woonlagen. Hier kunnen cliënten verblijven met een indicatie voor lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) en langdurige zorg somatiek. Tevens zijn er appartementen voor kortdurende opname (KDO) en op de begane grond aparte ruimten voor dagbesteding. Het andere gebouw heeft meerdere adressen en bevat twee woonlagen met op de begane grond 5 groepswoningen en op de 1e etage 4 groepswoningen voor cliënten met een vorm van dementie (kleinschalig wonen). 3

4 Verdeeld over de bovenste etages van alle gebouwen bevinden zich appartementen welke verhuurd worden door HW Wonen. 3 Visie en uitgangspunten Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de visie die we in t Huys te Hoecke gebruiken. In t Huys te Hoecke komen cliënten met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg, behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingen voor langdurige zorg somatiek, kortdurende opnames en lichte zorg. Visie en uitgangspunten De Stichting Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een woonzorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd. In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. 4 Lichte zorg In 't Huys te Hoecke, afdeling lichte zorg, wonen ouderen met verschillende zorgvragen. De visie die gehanteerd wordt is: De zorg, behandeling en dienstverlening is gericht op het behoud van de mogelijkheden tot het inrichten van het eigen leven, (alleen overnemen wat de cliënt wil en wat de cliënt zelf niet meer kan) en het stimuleren van de cliënt tot het nemen van de regie over de inrichting van het dagelijks leven. 4

5 Uitgangspunten Er is sprake van wonen met lichte zorg als: Het wonen en welzijn van de cliënt staat centraal; De cliënt wordt bij inzorgname geïnformeerd over de visie en uitgangspunten en vraaggericht werken; De cliënt heeft een digitaal, individueel cliëntdossier. De afspraken die hierin staan zijn leidend voor de zorg en dienstverlening. Het cliëntdossier wordt tenminste eenmaal per 4 maanden met de cliënt en - indien de cliënt dit wenst - met zijn vertegenwoordiger, besproken; De cliënt kan naar eigen wens praktische invulling geven aan zijn religieuze levensopvatting. Hiervoor is vervoer beschikbaar vanuit de kerken. Er wordt in 't Huys te Hoecke een gemeenschappelijke weeksluiting gehouden en iedere maand een zondagse kerkdienst. Tevens is er de mogelijkheid om, via de voorziening van de eigen kerk, naar de kerktelefoon te luisteren; De cliënt kan het appartement naar eigen wens inrichten. Indien het voor de cliënt noodzakelijk is om op bed geholpen te worden, wordt via de zorgverzekering een hoog-laag-bed aangevraagd. Arbo-eisen bij gebruik hulpmiddelen worden met de cliënt besproken. Cliënt wordt gewezen op gevaren in de kamer bij bv. vloerkleedjes en vol zetten van het appartement. Er is de mogelijkheid tot aansluiting van internet telefoon en televisie. De organisatie levert het appartement op met een zogenaamd medicijnkastje waarin de medicatie wordt bewaard. Zowel de cliënt als de verpleging heeft hiervan de sleutel; De persoonlijke verzorging wordt in overleg met de cliënt gegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het cliëntdossier en worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De cliënt kan kiezen waar hij de maaltijd wenst te gebruiken, in o.a het appartement, gezamenlijk op de afdeling in een van de zitjes of in het restaurant. Deze keuze dient de cliënt tijdig door te geven. Ook kan de cliënt kiezen wanneer de warme maaltijd wordt gebruikt, s middags of s avonds; 5

6 Er is dagelijks de mogelijkheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken. Kiest de cliënt hier niet voor, dan kan hij koffie of thee op de kamer zetten of het wordt door de vrijwilligers gebracht; Iedere cliënt heeft een voordeurbel bij toegang gebouw en de voordeur appartementen een eigen adres. De post wordt thuis bij de cliënt bezorgd; De cliënt kan een huisdier hebben, mits hij of mantelzorger deze zelf verzorgt en geen overlast voor anderen bezorgt; De medewerker heeft een sleutel. In samenspraak met u worden afspraken gemaakt over de toegang van het appartement Er is een oproepsysteem voor medewerkers met alarm, met spreekluisterverbinding; Zorgwaard heeft voor alle cliënten een collectieve inboedelverzekering en WA-verzekering afgesloten. Het is aan de cliënt om na te gaan of hij deze dekking toereikend vindt. Er is een aanbod van activiteiten waaraan de cliënt kan deelnemen. Dit aanbod wordt regelmatig geëvalueerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de mantelzorg actief te betrekken, zodat het woongenot en welzijn van de cliënt wordt bevorderd. Dit geldt ook voor het inzetten van vrijwilligers, ook hierbij staat het woongenot en welzijn van de cliënt op de voorgrond en niet de zorg, behandeling en/of de organisatie. In toenemende mate zal de professionele zorg aanvullend zijn op de mantelzorg. Afspraken hierover worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier in het cliëntdossier. Zie voor nadere informatie de folder Mantelzorgbeleid. Sommige cliënten hebben toenemende behoefte aan dagstructuur, naarmate hun (geestelijke) ziekteproces vordert. In overleg met cliënt en/of familie/vertegenwoordiger wordt de weekagenda van de cliënt ingevuld. Dit zodanig dat er een aantal dagen per week een gezamenlijke of individuele activiteit wordt aangeboden; 6

7 In overleg met de vertegenwoordiger worden er, indien de cliënt hieraan behoefte heeft, afspraken gemaakt voor de invulling van de overige dagen. De vertegenwoordiger/mantelzorger heeft hierbij uitdrukkelijk een rol. Belangrijk bij deze uitgangspunten is de zelfstandigheid van de cliënt; het is erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt binnen de mogelijkheden van zijn situatie. Afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening vinden plaats op basis van de indicatie. Indien deze veranderd kan verhuizing naar een andere locatie of afdeling noodzakelijk zijn. Dit wordt uiteraard tijdig met u besproken. 5 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in 't Huys te Hoecke komt wonen zal, voorafgaand aan uw verhuizing naar 't Huys te Hoecke, een medewerker van Zorgwaard; de zorg en dienstbemiddelaar, bij u op (zieken)huisbezoek komen. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker; wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Er wordt een afspraak gemaakt voor het inzorgnamegesprek; de familie/vertegenwoordiger kan hier desgewenst aan deelnemen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 6 Huisvesting Het appartement waarin u komt te wonen bestaat uit een hal / keuken voorzien van een kookplaat, koelkast, een douche / toiletruimte en een zitkamer en slaapkamer. In ieder appartement is een aansluiting voor telefoon, internet en televisie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 7

8 7 Bezoek ontvangen 't Huys te Hoecke kent geen bezoektijden, iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, of uw situatie bepaald. Uiteraard kunt u ook altijd met uw bezoek naar het restaurant /grand café op de begane grond gaan. Desgewenst kan uw bezoek, tegen betaling, mee-eten. Als uw gezondheid dit toestaat, bent u uiteraard vrij om met uw bezoek naar buiten te gaan. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In 't Huys te Hoecke zijn tal van mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als op religieus gebied, vinden plaats in de activiteitenruimte/kerkzaal, het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en van de activiteiten. Koffie-theedrinken Maandag tot en met zaterdag in het restaurant. Openingstijden zijn bekend bij de receptie. Gezamenlijke maaltijden Op maandag, woensdag en vrijdag kan er in het restaurant gezamenlijk de maaltijd worden gebruikt, van tot uur. U kunt op andere dagen ook in het restaurant eten, u krijgt dan uw maaltijd daar geserveerd, geeft u dit vooraf even door aan een medewerker van de afdeling? 8

9 Wilt u samen met uw familie/ bezoek iets drinken of een hapje eten? Dan kunt u terecht in het restaurant. Tussen en uur kunt u een warme maaltijd of een broodmaaltijd gebruiken. De menukaart vindt u in het restaurant. Ook op andere dagen kunt u, met uw bezoek in het restaurant eten of iets drinken. Culturele activiteiten De activiteitenbegeleiders van het team Welzijn organiseren ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de activiteitenruimte/kerkzaal, de huiskamer of het restaurant. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook worden er modeshows en (onder)kleding-, schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een Oranjebingo of een wintermiddag. Verder is er op de begane grond in het restaurant een bibliotheekkast, hieruit kunt u een boek lenen. Er kan gebruik worden gemaakt van een biljarttafel en hangen er televisietoestellen o.a. bij de lounge. Bewonerskoor Er is in 't Huys te Hoecke een bewonerskoor, u wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het koor repeteert op dinsdagmiddag van tot uur. Er worden op het koor diverse genres aan liederen gezongen. Regelmatig treedt dit koor op, binnen en buiten t Huys te Hoecke bijvoorbeeld in de kersttijd. Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, tuincentrum, de dierentuin, etc. Indien er kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd van te voren met u besproken. 9

10 Activiteitenbegeleiding/Team Welzijn De activiteitenbegeleiders en medewerkers van het team Welzijn nodigen u van harte uit om aan de activiteiten van uw keuze deel te nemen. Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u en uw familie besproken waar uw interesses en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie. Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de activiteitenbegeleiding/team Welzijn. Ook is er een aparte folder over activiteitenbegeleiding/team Welzijn uitgebracht. Op de affiches op het publicatiebord en in de liften staan de activiteiten vermeld. Het publicatiebord kunt u vinden in de hal bij de receptie. 9 De verpleging en verzorging De medewerkers werken vanuit de eerder genoemde visie en stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden, van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle contacten met anderen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal. Het team 't Huys te Hoecke is voor de lichte zorg verdeeld in 3 woonlagen. De medewerkers worden per woonlaag in een team ingedeeld, maar zullen, m.n. in de avond- en nachtdienst, intensief samenwerken. De medewerkers staan onder leiding van een zorgmanager. 10

11 Het team van medewerkers bestaat o.a. uit Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV ers). Elke cliënt krijgt een EVV er toegewezen welke verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom die cliënt. Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, huishoudelijke medewerkers, gastvrouwen, leerlingen, stagiaires. Zij zorgen gezamenlijk voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. Contact medewerkers Vanuit uw appartement kan een de oproep naar de verzorging gedaan worden via het alarmsysteem. U krijgt hierover bij de inzorgname uitleg. 10 Medische en paramedische behandeling Iedere cliënt houdt de eigen huisarts, mits wonend in Puttershoek/Maasdam. Indien u geen huisarts in de buurt heeft, dan dient u een huisarts uit Puttershoek of Maasdam te zoeken. De huisarts / specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie) de aanvraag wordt geregeld i.o.m. de EVV er. Er wordt, indien de cliënt dit wenst, in eerste instantie gebruik gemaakt van de eerstelijns therapeuten van Zorgwaard. Voor de medicatie wordt samengewerkt met de Hoeksche Apotheek Deze is verantwoordelijk voor de levering van uw medicijnen. De medicijnen worden geleverd in het zo geheten Baxter systeem (een rol met zakjes waar voor één week de voorgeschreven medicatie per dag en per tijdstip verpakt zijn.). Het kan voorkomen, dat u voor medicijnen moet bijbetalen de apotheek heeft dan een nota bijgevoegd bij de afgeleverde medicijnen. Deze moet door de cliënt zelf worden voldaan aan de apotheek. U kunt hiervoor ook met de apotheek een automatische afschrijving regelen. 11

12 11 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom zijn er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Vieringen In t Huys te Hoecke vindt iedere vrijdagavond om uur een weeksluiting in de kerkzaal plaats. De diensten worden verzorgd door de predikanten en ouderlingen uit de verschillende kerken en door de geestelijk verzorger van Zorgwaard. Ook is in t Huys te Hoecke op de 1e zondag van de maand in de kerkzaal een dienst om uur, geleid door één van onze geestelijk verzorgers. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd en dit wordt georganiseerd door beurtelings de predikanten van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk uit het dorp. Vrijwilligers Indien u niet in staat bent om zelfstandig, of ondersteund door uw familie, naar de activiteiten te gaan dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van onze vrijwilligers wordt opgehaald. U kunt dit kenbaar maken bij één van onze medewerkers op de afdeling. 12 Facilitaire dienst Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de linnendienst, huishoudelijke dienst, voedingsdienst, technische dienst en receptie. 12

13 Receptie De receptie is dagelijks geopend van uur. De hoofdingang is dan vrij toegankelijk. Buiten deze uren om zijn de deuren, wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Uw bezoek kan dan aanbellen bij de hoofdingang, waarna een medewerker uw bezoek binnenlaat. Als de medewerker uw bezoek niet kent, kan zij uw bezoek vragen om zich bekend te maken voordat zij de deur opent. Men kan het zorgcentrum, ook buiten de openingstijden van de receptie, altijd verlaten. Linnendienst Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een externe wasserij. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de kleding door de externe wasserij gewassen wordt is de kleding meestal zeven dagen onderweg (soms wel eens langer). In de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen vindt u een overzicht van het aantallen kledingstukken dat wij adviseren, in ieder geval als de linnendienst uw was verzorgt. Huishoudelijke dienst Bij inzorgname worden er met u afspraken gemaakt met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Deze afspraken worden in het cliëntdossier genoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat u, dat wat u zelf nog kunt, zoveel mogelijk ook zelf nog doet, denk hierbij aan lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals stoffen, planten en bloemen verzorgen en opruimen. Uiteraard kan uw familie u hierbij van dienst zijn. In het cliëntdossier zit een zogenaamd mantelzorgformulier, dat hiervoor wordt ingevuld. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 13

14 Technische dienst Zorgwaard heeft een eigen technische dienst, ondersteund door vrijwilligers. Deze verzorgen het onderhoud en storingen aan gebouwen (binnen en buiten). Uiteraard worden, indien noodzakelijk, ook gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Technische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vervangen van een lamp of het verhelpen van een storing kan, tegen betaling van materiaalkosten, door Zorgwaard worden gedaan. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Brandpreventie Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Het is voor cliënten toegestaan om in het eigen appartement te roken. Wel kan een zorgmedewerker formeel, in het kader van de ARBO-wet, weigeren om in uw appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie u langer op zorg moet wachten. Het is ten strengste verboden om op uw appartement of in overige ruimtes kaarsen te branden. Dit op last van de brandweer. Warme maaltijd U kunt op het keuzemenuformulier een keuze aangeven voor uw warme maaltijd. Deze wordt tussen uur op uw kamer geserveerd. U kunt ervoor kiezen om 's avonds warm te eten, uw maaltijd wordt dan op de door u gewenste tijd opgewarmd. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele diëten. U heeft ook de mogelijkheid om de warme maaltijd in het restaurant geserveerd te krijgen, hiervoor worden geen extra kosten berekend, wel voor een drankje. Ook is er een ruim terras, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Zie voor informatie hoofdstuk 8. 14

15 Broodmaaltijden Er komt viermaal per week een broodwagen langs, u kunt dan zelf uw broodmaaltijd (avondboterham en ontbijt) samenstellen. Er zijn diverse keuzemogelijkheden. Ook zijn er in de winkel op de begane grond diverse producten voor uw maaltijd te koop. De winkel Het winkeltje is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen contant betalen. Er zijn levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en cadeautjes verkrijgbaar. Het winkeltje is gevestigd op de begane grond in de gang naast de balie van het restaurant. De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur en op dinsdag en donderdag van tot uur. Afwijkende tijden zijn bekend bij de receptie. Het verjaardagsmenu Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst in het appartement of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu s van de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant is noodzakelijk; dit kan via degene die het verjaardagsmenu komt opnemen. 13 De ruimtes In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten ruimtes in 't Huys te Hoecke. Appartementen Alle cliënten hebben een eigen appartement, met een eigen badkamer met toilet. Iedere etage heeft diverse dienstruimtes voor o.a. afval, vuile was, maar ook kantoor- en vergaderruimtes. 15

16 Op de 1 e en 3e etage wonen alleen cliënten van de lichte zorg, op de 2e etage wonen ook cliënten van langdurige zorg. Op de begane grond wonen geen cliënten. In aangrenzende ruimtes wonen ook zelfstandige huurders. Zij kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen in 't Huys te Hoecke, bijvoorbeeld het restaurant. Restaurant/Grand café Bij de hoofdingang is het restaurant /grand café gevestigd. Hier kunnen cliënten koffie, thee en hun maaltijd gebruiken. Ook kan deze ruimte gebruikt worden om met bezoekers te gaan zitten. Er is een loungeruimte met televisie. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor activiteiten waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Kantoor- en vergaderruimtes In 't Huys te Hoecke zijn diverse kantoor- en vergaderruimtes voor o.a. de zorgmanagers, medewerkers verplegingsdienst, opleiding en diverse (para)medici. Op de begane grond zijn werkruimtes van medewerkers, activiteitenruimte/kerkzaal, fysiotherapie, restaurant, keuken en linnendienst. 14 Dienstverlening Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten, heeft 't Huys te Hoecke de volgende voorzieningen en diensten. Huren restauratieve faciliteiten De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten de recreatieruimte/kerkzaal te huren. Dit kan alleen als er geen geplande activiteiten voor andere cliënten plaatsvinden. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten verzorgt de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet. 16

17 Kapsalon/pedicure In de kapsalon op de begane grond van het hoofdgebouw kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. U dient hiervoor zelf de afspraken te maken. Aan 't Huys te Hoecke is ook een pedicure verbonden die in dezelfde ruimte als de kapper zit. Eigen televisie en telefoon en internet In elk appartement is een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten van gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. U dient zelf de aansluiting te regelen. Kaarten voor het gebruik van draadloos internet zijn verkrijgbaar bij de receptie. (Verpleeg) hulpmiddelen voor cliënten lichte zorg De EVV er kan altijd bemiddelen wanneer een cliënt hulpmiddelen nodig heeft. Schroom niet om wensen kenbaar te maken. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van: rolstoel, rollator, steunkousen, orthopedische schoenen, incontinentiemateriaal, enz. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de receptie, of u kunt het zelf posten in de brievenbus op het Zomerplein. Binnenkomende post wordt bij uw appartement bezorgd. 15 Kleding Veel van onze cliënten hebben moeite met aan- en uitkleden en het dragen van makkelijke kleding kan hierbij van belang zijn. Daarom hebben wij enige adviezen opgenomen waarmee u rekening kunt 17

18 houden bij het aanschaffen. Deze informatie vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 17 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 18 Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) 't Huys te Hoecke is gedurende dag en nacht te bereiken. Van uur een receptioniste aanwezig, zij zal zonodig binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een medewerker van de zorg. 18

19 Contactgegevens Zorgwaard, locatie 't Huys te Hoecke Zomerplein SE Puttershoek Telefoon: Website: Parkeren Er is een voldoende parkeergelegenheid bij 't Huys te Hoecke. Er zijn vaste plaatsen voor bewoners die een auto bezitten en een aantal invalide parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan om met een auto (ook niet om meubels etc. te lossen en te laden) op het Zomerplein te komen. Dit vanwege veiligheid van wandelaars, rolstoelgebruikers en fietsers. Tevens is het hinderlijk voor de gebruikers van het terras. 19

20 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Afdeling: Appartement: Zorgmanager: EVV er: 20

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1 't Huys te Hoecke Langdurige zorg, somatiek Versie 1 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 3 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING...

Nadere informatie

(voorheen verzorgingshuiszorg)

(voorheen verzorgingshuiszorg) (voorheen verzorgingshuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten...

Nadere informatie

Immanuël Lichte zorg. Versie 2

Immanuël Lichte zorg. Versie 2 Immanuël Lichte zorg Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 3 2 IMMANUËL 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN 3 4 LICHTE ZORG 4 5 INHUIZING 6 6 HUISVESTING 7 7 BEZOEK ONTVANGEN 7 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE

Nadere informatie

Relevant is ook de folder Bij ons wonen.

Relevant is ook de folder Bij ons wonen. Versie 1-2017 Relevant is ook de folder Bij ons wonen. 2 Inhoudsopgave... 3 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is dat?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7 1.4 Activiteiten... 7 2 Langdurige

Nadere informatie

(voorheen somatische verpleeghuiszorg)

(voorheen somatische verpleeghuiszorg) (voorheen somatische verpleeghuiszorg) Versie 3-17 Van belang is ook de folder Bij ons wonen. 2 1 Langdurige zorg... 5 1.1 Wat is langdurige zorg?... 5 1.2 Appartement... 7 1.3 Team en zorgmanager... 7

Nadere informatie

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling

Langdurige zorg kent twee vormen: Zorg met verblijf met behandeling Zorg met verblijf zonder behandeling Versie 1-16 1 Langdurige zorg... 3 1.1 Wat is dat?... 3 1.2 Onze missie... 5 1.3 Appartement... 7 1.4 Team en zorgmanager... 8 1.5 Activiteiten... 8 2 Langdurige zorg in Hoeksche Waard... 9 2.1 Immanuël...

Nadere informatie

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 ZOOMHOEK... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 2 4 LICHTE ZORG... 3 5 INHUIZING... 5 6 HUISVESTING... 6 7 BEZOEK ONTVANGEN... 6 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 ZOOMHOEK... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 4 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING... 7 7 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

Korenschoof. Kleinschalige woningen

Korenschoof. Kleinschalige woningen Korenschoof Kleinschalige woningen V2_2013 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 KORENSCHOOF... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 2 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Bliekenhof Versie 2 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Bliekenhof heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf

Nadere informatie

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2 Immanuël Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 2 2. IMMANUËL... 2 3. VISIE OP CLIËNTEN... 2 4. HUISVESTING... 3 5. WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6. DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de

Visie en uitgangspunten Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de Hofwijk Versie 2 Welkom Als nieuwe bewoner van Hofwijk heten wij u en uw familie van harte welkom in uw nieuwe woning. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven zodat u, vooraf van

Nadere informatie

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2 Hoge Weide Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 HOGE WEIDE... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING...

1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING... Egmontshof Versie 3 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 EGMONTSHOF... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 PSYCHOGERIATRIE... 4 5 GERONTOPSYCHIATRIE... 5 6 REVALIDATIE... 6 7 HUISVESTING... 6 8 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Gravin Sophie. Versie 2

Gravin Sophie. Versie 2 Gravin Sophie Versie 2 Inhoudsopgave 1 Welkom... 2 2 Visie en uitgangspunten... 2 3 Woon- en zorgaanbod... 3 4 Het levensboek... 3 5 De locatie/woning... 3 6 Horeca- en activiteitencentrum Gravin Aleidis...

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie V2_2013 Inleiding Zorgwaard is in 2006 gestart met de eerste kleinschalig woning Dorpzigt in Zuid-Beijerland. Daarna

Nadere informatie

Geestelijke verzorging in Zorgwaard

Geestelijke verzorging in Zorgwaard Geestelijke verzorging in Zorgwaard V1_2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PERSOONLIJK GESPREK... 3 3 WEEKSLUITING/KERKDIENST... 4 4 PASTORALE GROEPEN EN ZANGGROEPEN... 5 5 HERDENKINGSBIJEENKOMST...

Nadere informatie

TARIEVEN 2015. Versie 2

TARIEVEN 2015. Versie 2 TARIEVEN 2015 Versie 2 Inhoudsopgave 1 TARIEVENFOLDER... 3 2 TARIEVEN VOOR CLIËNTEN MET VERBLIJF, MET EN ZONDER BEHANDELING... 4 2.1 BEGELEIDEN BIJ ACTIVITEITEN... 4 2.2 DIËTETIEK... 4 2.3 INTERNET...

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

VERSIE 2.0/februari

VERSIE 2.0/februari VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom in Weber U bent van harte welkom in verpleegunit Weber. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen.

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen. VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom Assenrade U bent van harte welkom in verpleegunit Assenrade. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau

Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Lokale informatie Thebe Janshove Baarle Nassau Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Janshove (1955) in Baarle-Nassau is een zorginstelling waar u voor kortere of langere tijd verblijft. U kunt bij

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Wonen bij De Stouwe De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Informatie over wonen bij De Stouwe Welkom bij De Stouwe! 1. Inleiding... 3 2. Wonen bij De Stouwe... 3 Persoonlijke eigendommen... 3 Ontspanning

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4. Versie 2-16 2 1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.1 Zorgpad Stervensfase... 5 4.2 De cliënt als regisseur...

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR CLIENTEN DIE WONEN IN MALDERBURCH

INFORMATIEBROCHURE VOOR CLIENTEN DIE WONEN IN MALDERBURCH INFORMATIEBROCHURE VOOR CLIENTEN DIE WONEN IN MALDERBURCH Contactgegevens Malderburch Centrum voor Welzijn Wonen en Zorg Broekkant 16 6581 AE Malden Telefoonnummer: 024 357 05 70 Website: www.malderburch.nl

Nadere informatie

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 Thuiszorg, zoals u het wilt spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 V2_2013 Inhoudsopgave 1 Zorgwaard... 3 2 Thuiszorg van Zorgwaard... 4 2.1 Persoonlijke verzorging... 4 2.2 Verpleging... 4 2.3 Huishoudelijke

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Malburgstaete.

Malburgstaete. Malburgstaete www.pleyade.nl Welkom op Malburgstaete Uw eigen appartement midden in de wijk Malburgen. Met de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. U vindt in Malburgstaete ruimte en privacy, maar ook

Nadere informatie

Huisvesting en persoonlijke eigendommen

Huisvesting en persoonlijke eigendommen Huisvesting en persoonlijke eigendommen Versie 5 Inleiding Een (tijdelijke) verhuizing naar een zorginstelling brengt veel veranderingen met zich mee. De plaats waar u terecht komt en het appartement waar

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Welkom in De Viermaster en De Botter

Welkom in De Viermaster en De Botter Versie 3.0/ februari 2013 2 Welkom in De Viermaster en De Botter Allereerst heten wij u en uw familie van harte welkom in woonunit De Viermaster en dagbehandeling De Botter. Samen met u, uw familie, onze

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Tarieven. Versie 4-16

Tarieven. Versie 4-16 Tarieven Versie 4-16 1 TARIEVENFOLDER... 3 2 TARIEVEN VOOR CLIËNTEN MET VERBLIJF, MET EN ZONDER BEHANDELING... 4 2.1 BEGELEIDEN BIJ ACTIVITEITEN... 4 2.2 DIËTETIEK... 4 2.3 INTERNET... 4 2.4 KAPSALON...

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wonen in Eigen Haard

Wonen in Eigen Haard Wonen in Eigen Haard Eigen Haard is een gezellig woonzorgcentrum in het centrum van Zwanenburg. Verschillende voorzieningen liggen op loopafstand in de nabij gelegen winkelstraat met vele gezellige winkels

Nadere informatie

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Extramurale zorg in Vroonhof en in de wijk. Alle gemakken van het zorgcentrum met het plezier

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Afdeling 1 MCH Antoniushove

Afdeling 1 MCH Antoniushove Afdeling 1 MCH Antoniushove Neurochirurgie en Orthopedie Informatie voor patiënten F0163-3415 juni 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

De Leuvenumsehof. Zorg- en dienstverlening vanuit Sonnevanck aan de bewoners van de appartementen in De Leuvenumsehof in Harderwijk

De Leuvenumsehof. Zorg- en dienstverlening vanuit Sonnevanck aan de bewoners van de appartementen in De Leuvenumsehof in Harderwijk De Leuvenumsehof Zorg- en dienstverlening vanuit Sonnevanck aan de bewoners van de appartementen in De Leuvenumsehof in Harderwijk divers aanbod van aanvullende dienstverlening vanuit Zorg- en kenniscentrum

Nadere informatie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie

Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Opname op de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) Informatie voor patiënt en familie Patiëntensticker: Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de afdeling

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

ABC informatie de Nudehof

ABC informatie de Nudehof ABC informatie de Nudehof Hoe is woon- en zorgcentrum de Nudehof ontstaan? De Nudehof is het woon-en zorgcentrum van Opella in Wageningen. Het is een voortzetting van het voormalige kleine rusthuis voor

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 1 Zorg in onze huizen 2 Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 3 Zorg en aandacht voor elkaar Wanneer u naar een verpleeghuis verhuist, is dit een grote verandering voor u en de mensen

Nadere informatie

1 Tarievenfolder Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling Begeleiden bij activiteiten Diëtetiek...

1 Tarievenfolder Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling Begeleiden bij activiteiten Diëtetiek... Versie 6-2017 2 1 Tarievenfolder... 5 2 Tarieven voor cliënten met verblijf, met en zonder behandeling... 6 2.1 Begeleiden bij activiteiten... 6 2.2 Diëtetiek... 6 2.3 Internet... 6 2.4 Kapsalon... 7 2.5

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis

Kennismaking met Verpleeghuis Kennismaking met Verpleeghuis Het Houtens Erf Het Houtens Erf, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Het Houtens Erf biedt intensieve zorg, begeleiding en behandeling op

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum

Geschiedenis van het woonzorgcentrum Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Liesbosch is een woonzorgcentrum. We ondersteunen u in Thebe Liesbosch graag op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding. Zelfstandig waar mogelijk,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Almenum Verzorgd wonen

Almenum Verzorgd wonen Woonzorgcentrum Almenum Verzorgd wonen Verzorgd wonen in Almenum Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal in historisch Harlingen ligt Woonzorgcentrum Almenum. Almenum heeft 162 comfortabele seniorenwoningen.

Nadere informatie