't Huys te Hoecke Lichte zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Huys te Hoecke Lichte zorg"

Transcriptie

1 't Huys te Hoecke Lichte zorg Versie 1

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 'T HUYS TE HOECKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN LICHTE ZORG INHUIZING HUISVESTING BEZOEK ONTVANGEN ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE DE VERPLEGING EN VERZORGING MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING FACILITAIRE DIENST DE RUIMTES DIENSTVERLENING KLEDING LEVENSEINDE ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe cliënt van de afdeling lichte zorg in 't Huys te Hoecke heten wij u en uw familie van harte welkom. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen tijdens uw verblijf in 't Huys te Hoecke. 2 't Huys te Hoecke Locatie 't Huys te Hoecke is ontstaan door de volgende geschiedenis; In 1421 vond de grote overstroming, die de historie is ingegaan als de Sint Elizabethvloed in de nacht van 18 op 19 november plaats als gevolg van een hevige noordwesterstorm en een slecht dijkbeheer. Het aanzien van het eiland en de gehele omgeving kregen een grondige wijziging als gevolg hiervan. Op de hoek van dit ingepolderde deel van de Hoeksche Waard, nu op het noordoostelijke deel, ontstond een plaats die allengs de naam Puttershoek verkreeg. Het oude gebouw staat op de plaats die reeds in de grijze oudheid Hoecke werk genoemd. Een naam waarin al deze gegevens besloten liggen is t Huys te Hoecke. (bestudeerd en uitgewerkt door de heer Tiggelman, oud bestuurslid, in mei 1974) 't Huys te Hoecke bestaat uit drie gebouwen. Aan het Zomerplein zijn twee gebouwen, met elkaar verbonden door loopbruggen, met drie tot vier woonlagen. Hier kunnen cliënten verblijven met een indicatie voor lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) en langdurige zorg somatiek. Tevens zijn er appartementen voor kortdurende opname (KDO) en op de begane grond aparte ruimten voor dagbesteding. Het andere gebouw heeft meerdere adressen en bevat twee woonlagen met op de begane grond 5 groepswoningen en op de 1e etage 4 groepswoningen voor cliënten met een vorm van dementie (kleinschalig wonen). 3

4 Verdeeld over de bovenste etages van alle gebouwen bevinden zich appartementen welke verhuurd worden door HW Wonen. 3 Visie en uitgangspunten Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de visie die we in t Huys te Hoecke gebruiken. In t Huys te Hoecke komen cliënten met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg, behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingen voor langdurige zorg somatiek, kortdurende opnames en lichte zorg. Visie en uitgangspunten De Stichting Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een woonzorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd. In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. 4 Lichte zorg In 't Huys te Hoecke, afdeling lichte zorg, wonen ouderen met verschillende zorgvragen. De visie die gehanteerd wordt is: De zorg, behandeling en dienstverlening is gericht op het behoud van de mogelijkheden tot het inrichten van het eigen leven, (alleen overnemen wat de cliënt wil en wat de cliënt zelf niet meer kan) en het stimuleren van de cliënt tot het nemen van de regie over de inrichting van het dagelijks leven. 4

5 Uitgangspunten Er is sprake van wonen met lichte zorg als: Het wonen en welzijn van de cliënt staat centraal; De cliënt wordt bij inzorgname geïnformeerd over de visie en uitgangspunten en vraaggericht werken; De cliënt heeft een digitaal, individueel cliëntdossier. De afspraken die hierin staan zijn leidend voor de zorg en dienstverlening. Het cliëntdossier wordt tenminste eenmaal per 4 maanden met de cliënt en - indien de cliënt dit wenst - met zijn vertegenwoordiger, besproken; De cliënt kan naar eigen wens praktische invulling geven aan zijn religieuze levensopvatting. Hiervoor is vervoer beschikbaar vanuit de kerken. Er wordt in 't Huys te Hoecke een gemeenschappelijke weeksluiting gehouden en iedere maand een zondagse kerkdienst. Tevens is er de mogelijkheid om, via de voorziening van de eigen kerk, naar de kerktelefoon te luisteren; De cliënt kan het appartement naar eigen wens inrichten. Indien het voor de cliënt noodzakelijk is om op bed geholpen te worden, wordt via de zorgverzekering een hoog-laag-bed aangevraagd. Arbo-eisen bij gebruik hulpmiddelen worden met de cliënt besproken. Cliënt wordt gewezen op gevaren in de kamer bij bv. vloerkleedjes en vol zetten van het appartement. Er is de mogelijkheid tot aansluiting van internet telefoon en televisie. De organisatie levert het appartement op met een zogenaamd medicijnkastje waarin de medicatie wordt bewaard. Zowel de cliënt als de verpleging heeft hiervan de sleutel; De persoonlijke verzorging wordt in overleg met de cliënt gegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het cliëntdossier en worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De cliënt kan kiezen waar hij de maaltijd wenst te gebruiken, in o.a het appartement, gezamenlijk op de afdeling in een van de zitjes of in het restaurant. Deze keuze dient de cliënt tijdig door te geven. Ook kan de cliënt kiezen wanneer de warme maaltijd wordt gebruikt, s middags of s avonds; 5

6 Er is dagelijks de mogelijkheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken. Kiest de cliënt hier niet voor, dan kan hij koffie of thee op de kamer zetten of het wordt door de vrijwilligers gebracht; Iedere cliënt heeft een voordeurbel bij toegang gebouw en de voordeur appartementen een eigen adres. De post wordt thuis bij de cliënt bezorgd; De cliënt kan een huisdier hebben, mits hij of mantelzorger deze zelf verzorgt en geen overlast voor anderen bezorgt; De medewerker heeft een sleutel. In samenspraak met u worden afspraken gemaakt over de toegang van het appartement Er is een oproepsysteem voor medewerkers met alarm, met spreekluisterverbinding; Zorgwaard heeft voor alle cliënten een collectieve inboedelverzekering en WA-verzekering afgesloten. Het is aan de cliënt om na te gaan of hij deze dekking toereikend vindt. Er is een aanbod van activiteiten waaraan de cliënt kan deelnemen. Dit aanbod wordt regelmatig geëvalueerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de mantelzorg actief te betrekken, zodat het woongenot en welzijn van de cliënt wordt bevorderd. Dit geldt ook voor het inzetten van vrijwilligers, ook hierbij staat het woongenot en welzijn van de cliënt op de voorgrond en niet de zorg, behandeling en/of de organisatie. In toenemende mate zal de professionele zorg aanvullend zijn op de mantelzorg. Afspraken hierover worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier in het cliëntdossier. Zie voor nadere informatie de folder Mantelzorgbeleid. Sommige cliënten hebben toenemende behoefte aan dagstructuur, naarmate hun (geestelijke) ziekteproces vordert. In overleg met cliënt en/of familie/vertegenwoordiger wordt de weekagenda van de cliënt ingevuld. Dit zodanig dat er een aantal dagen per week een gezamenlijke of individuele activiteit wordt aangeboden; 6

7 In overleg met de vertegenwoordiger worden er, indien de cliënt hieraan behoefte heeft, afspraken gemaakt voor de invulling van de overige dagen. De vertegenwoordiger/mantelzorger heeft hierbij uitdrukkelijk een rol. Belangrijk bij deze uitgangspunten is de zelfstandigheid van de cliënt; het is erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt binnen de mogelijkheden van zijn situatie. Afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening vinden plaats op basis van de indicatie. Indien deze veranderd kan verhuizing naar een andere locatie of afdeling noodzakelijk zijn. Dit wordt uiteraard tijdig met u besproken. 5 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in 't Huys te Hoecke komt wonen zal, voorafgaand aan uw verhuizing naar 't Huys te Hoecke, een medewerker van Zorgwaard; de zorg en dienstbemiddelaar, bij u op (zieken)huisbezoek komen. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker; wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Er wordt een afspraak gemaakt voor het inzorgnamegesprek; de familie/vertegenwoordiger kan hier desgewenst aan deelnemen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 6 Huisvesting Het appartement waarin u komt te wonen bestaat uit een hal / keuken voorzien van een kookplaat, koelkast, een douche / toiletruimte en een zitkamer en slaapkamer. In ieder appartement is een aansluiting voor telefoon, internet en televisie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 7

8 7 Bezoek ontvangen 't Huys te Hoecke kent geen bezoektijden, iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, of uw situatie bepaald. Uiteraard kunt u ook altijd met uw bezoek naar het restaurant /grand café op de begane grond gaan. Desgewenst kan uw bezoek, tegen betaling, mee-eten. Als uw gezondheid dit toestaat, bent u uiteraard vrij om met uw bezoek naar buiten te gaan. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In 't Huys te Hoecke zijn tal van mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als op religieus gebied, vinden plaats in de activiteitenruimte/kerkzaal, het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en van de activiteiten. Koffie-theedrinken Maandag tot en met zaterdag in het restaurant. Openingstijden zijn bekend bij de receptie. Gezamenlijke maaltijden Op maandag, woensdag en vrijdag kan er in het restaurant gezamenlijk de maaltijd worden gebruikt, van tot uur. U kunt op andere dagen ook in het restaurant eten, u krijgt dan uw maaltijd daar geserveerd, geeft u dit vooraf even door aan een medewerker van de afdeling? 8

9 Wilt u samen met uw familie/ bezoek iets drinken of een hapje eten? Dan kunt u terecht in het restaurant. Tussen en uur kunt u een warme maaltijd of een broodmaaltijd gebruiken. De menukaart vindt u in het restaurant. Ook op andere dagen kunt u, met uw bezoek in het restaurant eten of iets drinken. Culturele activiteiten De activiteitenbegeleiders van het team Welzijn organiseren ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de activiteitenruimte/kerkzaal, de huiskamer of het restaurant. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook worden er modeshows en (onder)kleding-, schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een Oranjebingo of een wintermiddag. Verder is er op de begane grond in het restaurant een bibliotheekkast, hieruit kunt u een boek lenen. Er kan gebruik worden gemaakt van een biljarttafel en hangen er televisietoestellen o.a. bij de lounge. Bewonerskoor Er is in 't Huys te Hoecke een bewonerskoor, u wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het koor repeteert op dinsdagmiddag van tot uur. Er worden op het koor diverse genres aan liederen gezongen. Regelmatig treedt dit koor op, binnen en buiten t Huys te Hoecke bijvoorbeeld in de kersttijd. Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, tuincentrum, de dierentuin, etc. Indien er kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd van te voren met u besproken. 9

10 Activiteitenbegeleiding/Team Welzijn De activiteitenbegeleiders en medewerkers van het team Welzijn nodigen u van harte uit om aan de activiteiten van uw keuze deel te nemen. Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u en uw familie besproken waar uw interesses en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie. Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de activiteitenbegeleiding/team Welzijn. Ook is er een aparte folder over activiteitenbegeleiding/team Welzijn uitgebracht. Op de affiches op het publicatiebord en in de liften staan de activiteiten vermeld. Het publicatiebord kunt u vinden in de hal bij de receptie. 9 De verpleging en verzorging De medewerkers werken vanuit de eerder genoemde visie en stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden, van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle contacten met anderen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal. Het team 't Huys te Hoecke is voor de lichte zorg verdeeld in 3 woonlagen. De medewerkers worden per woonlaag in een team ingedeeld, maar zullen, m.n. in de avond- en nachtdienst, intensief samenwerken. De medewerkers staan onder leiding van een zorgmanager. 10

11 Het team van medewerkers bestaat o.a. uit Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV ers). Elke cliënt krijgt een EVV er toegewezen welke verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom die cliënt. Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, huishoudelijke medewerkers, gastvrouwen, leerlingen, stagiaires. Zij zorgen gezamenlijk voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. Contact medewerkers Vanuit uw appartement kan een de oproep naar de verzorging gedaan worden via het alarmsysteem. U krijgt hierover bij de inzorgname uitleg. 10 Medische en paramedische behandeling Iedere cliënt houdt de eigen huisarts, mits wonend in Puttershoek/Maasdam. Indien u geen huisarts in de buurt heeft, dan dient u een huisarts uit Puttershoek of Maasdam te zoeken. De huisarts / specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie) de aanvraag wordt geregeld i.o.m. de EVV er. Er wordt, indien de cliënt dit wenst, in eerste instantie gebruik gemaakt van de eerstelijns therapeuten van Zorgwaard. Voor de medicatie wordt samengewerkt met de Hoeksche Apotheek Deze is verantwoordelijk voor de levering van uw medicijnen. De medicijnen worden geleverd in het zo geheten Baxter systeem (een rol met zakjes waar voor één week de voorgeschreven medicatie per dag en per tijdstip verpakt zijn.). Het kan voorkomen, dat u voor medicijnen moet bijbetalen de apotheek heeft dan een nota bijgevoegd bij de afgeleverde medicijnen. Deze moet door de cliënt zelf worden voldaan aan de apotheek. U kunt hiervoor ook met de apotheek een automatische afschrijving regelen. 11

12 11 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom zijn er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Vieringen In t Huys te Hoecke vindt iedere vrijdagavond om uur een weeksluiting in de kerkzaal plaats. De diensten worden verzorgd door de predikanten en ouderlingen uit de verschillende kerken en door de geestelijk verzorger van Zorgwaard. Ook is in t Huys te Hoecke op de 1e zondag van de maand in de kerkzaal een dienst om uur, geleid door één van onze geestelijk verzorgers. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd en dit wordt georganiseerd door beurtelings de predikanten van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk uit het dorp. Vrijwilligers Indien u niet in staat bent om zelfstandig, of ondersteund door uw familie, naar de activiteiten te gaan dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van onze vrijwilligers wordt opgehaald. U kunt dit kenbaar maken bij één van onze medewerkers op de afdeling. 12 Facilitaire dienst Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de linnendienst, huishoudelijke dienst, voedingsdienst, technische dienst en receptie. 12

13 Receptie De receptie is dagelijks geopend van uur. De hoofdingang is dan vrij toegankelijk. Buiten deze uren om zijn de deuren, wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Uw bezoek kan dan aanbellen bij de hoofdingang, waarna een medewerker uw bezoek binnenlaat. Als de medewerker uw bezoek niet kent, kan zij uw bezoek vragen om zich bekend te maken voordat zij de deur opent. Men kan het zorgcentrum, ook buiten de openingstijden van de receptie, altijd verlaten. Linnendienst Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een externe wasserij. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de kleding door de externe wasserij gewassen wordt is de kleding meestal zeven dagen onderweg (soms wel eens langer). In de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen vindt u een overzicht van het aantallen kledingstukken dat wij adviseren, in ieder geval als de linnendienst uw was verzorgt. Huishoudelijke dienst Bij inzorgname worden er met u afspraken gemaakt met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Deze afspraken worden in het cliëntdossier genoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat u, dat wat u zelf nog kunt, zoveel mogelijk ook zelf nog doet, denk hierbij aan lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals stoffen, planten en bloemen verzorgen en opruimen. Uiteraard kan uw familie u hierbij van dienst zijn. In het cliëntdossier zit een zogenaamd mantelzorgformulier, dat hiervoor wordt ingevuld. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 13

14 Technische dienst Zorgwaard heeft een eigen technische dienst, ondersteund door vrijwilligers. Deze verzorgen het onderhoud en storingen aan gebouwen (binnen en buiten). Uiteraard worden, indien noodzakelijk, ook gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Technische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vervangen van een lamp of het verhelpen van een storing kan, tegen betaling van materiaalkosten, door Zorgwaard worden gedaan. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Brandpreventie Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Het is voor cliënten toegestaan om in het eigen appartement te roken. Wel kan een zorgmedewerker formeel, in het kader van de ARBO-wet, weigeren om in uw appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie u langer op zorg moet wachten. Het is ten strengste verboden om op uw appartement of in overige ruimtes kaarsen te branden. Dit op last van de brandweer. Warme maaltijd U kunt op het keuzemenuformulier een keuze aangeven voor uw warme maaltijd. Deze wordt tussen uur op uw kamer geserveerd. U kunt ervoor kiezen om 's avonds warm te eten, uw maaltijd wordt dan op de door u gewenste tijd opgewarmd. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele diëten. U heeft ook de mogelijkheid om de warme maaltijd in het restaurant geserveerd te krijgen, hiervoor worden geen extra kosten berekend, wel voor een drankje. Ook is er een ruim terras, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Zie voor informatie hoofdstuk 8. 14

15 Broodmaaltijden Er komt viermaal per week een broodwagen langs, u kunt dan zelf uw broodmaaltijd (avondboterham en ontbijt) samenstellen. Er zijn diverse keuzemogelijkheden. Ook zijn er in de winkel op de begane grond diverse producten voor uw maaltijd te koop. De winkel Het winkeltje is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen contant betalen. Er zijn levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en cadeautjes verkrijgbaar. Het winkeltje is gevestigd op de begane grond in de gang naast de balie van het restaurant. De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur en op dinsdag en donderdag van tot uur. Afwijkende tijden zijn bekend bij de receptie. Het verjaardagsmenu Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst in het appartement of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu s van de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant is noodzakelijk; dit kan via degene die het verjaardagsmenu komt opnemen. 13 De ruimtes In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten ruimtes in 't Huys te Hoecke. Appartementen Alle cliënten hebben een eigen appartement, met een eigen badkamer met toilet. Iedere etage heeft diverse dienstruimtes voor o.a. afval, vuile was, maar ook kantoor- en vergaderruimtes. 15

16 Op de 1 e en 3e etage wonen alleen cliënten van de lichte zorg, op de 2e etage wonen ook cliënten van langdurige zorg. Op de begane grond wonen geen cliënten. In aangrenzende ruimtes wonen ook zelfstandige huurders. Zij kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen in 't Huys te Hoecke, bijvoorbeeld het restaurant. Restaurant/Grand café Bij de hoofdingang is het restaurant /grand café gevestigd. Hier kunnen cliënten koffie, thee en hun maaltijd gebruiken. Ook kan deze ruimte gebruikt worden om met bezoekers te gaan zitten. Er is een loungeruimte met televisie. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor activiteiten waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Kantoor- en vergaderruimtes In 't Huys te Hoecke zijn diverse kantoor- en vergaderruimtes voor o.a. de zorgmanagers, medewerkers verplegingsdienst, opleiding en diverse (para)medici. Op de begane grond zijn werkruimtes van medewerkers, activiteitenruimte/kerkzaal, fysiotherapie, restaurant, keuken en linnendienst. 14 Dienstverlening Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten, heeft 't Huys te Hoecke de volgende voorzieningen en diensten. Huren restauratieve faciliteiten De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten de recreatieruimte/kerkzaal te huren. Dit kan alleen als er geen geplande activiteiten voor andere cliënten plaatsvinden. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten verzorgt de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet. 16

17 Kapsalon/pedicure In de kapsalon op de begane grond van het hoofdgebouw kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. U dient hiervoor zelf de afspraken te maken. Aan 't Huys te Hoecke is ook een pedicure verbonden die in dezelfde ruimte als de kapper zit. Eigen televisie en telefoon en internet In elk appartement is een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten van gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. U dient zelf de aansluiting te regelen. Kaarten voor het gebruik van draadloos internet zijn verkrijgbaar bij de receptie. (Verpleeg) hulpmiddelen voor cliënten lichte zorg De EVV er kan altijd bemiddelen wanneer een cliënt hulpmiddelen nodig heeft. Schroom niet om wensen kenbaar te maken. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van: rolstoel, rollator, steunkousen, orthopedische schoenen, incontinentiemateriaal, enz. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de receptie, of u kunt het zelf posten in de brievenbus op het Zomerplein. Binnenkomende post wordt bij uw appartement bezorgd. 15 Kleding Veel van onze cliënten hebben moeite met aan- en uitkleden en het dragen van makkelijke kleding kan hierbij van belang zijn. Daarom hebben wij enige adviezen opgenomen waarmee u rekening kunt 17

18 houden bij het aanschaffen. Deze informatie vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 17 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 18 Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) 't Huys te Hoecke is gedurende dag en nacht te bereiken. Van uur een receptioniste aanwezig, zij zal zonodig binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een medewerker van de zorg. 18

19 Contactgegevens Zorgwaard, locatie 't Huys te Hoecke Zomerplein SE Puttershoek Telefoon: Website: Parkeren Er is een voldoende parkeergelegenheid bij 't Huys te Hoecke. Er zijn vaste plaatsen voor bewoners die een auto bezitten en een aantal invalide parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan om met een auto (ook niet om meubels etc. te lossen en te laden) op het Zomerplein te komen. Dit vanwege veiligheid van wandelaars, rolstoelgebruikers en fietsers. Tevens is het hinderlijk voor de gebruikers van het terras. 19

20 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Afdeling: Appartement: Zorgmanager: EVV er: 20

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1

't Huys te Hoecke. Langdurige zorg, somatiek. Versie 1 't Huys te Hoecke Langdurige zorg, somatiek Versie 1 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 3 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING...

Nadere informatie

Immanuël Lichte zorg. Versie 2

Immanuël Lichte zorg. Versie 2 Immanuël Lichte zorg Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 3 2 IMMANUËL 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN 3 4 LICHTE ZORG 4 5 INHUIZING 6 6 HUISVESTING 7 7 BEZOEK ONTVANGEN 7 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE

Nadere informatie

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011

Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Zoomhoek Lichte zorg V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 ZOOMHOEK... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 2 4 LICHTE ZORG... 3 5 INHUIZING... 5 6 HUISVESTING... 6 7 BEZOEK ONTVANGEN... 6 8 ACTIVITEITEN, ONTSPANNING

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 ZOOMHOEK... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 4 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING... 7 7 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2

Immanuël. Kleinschalige woningen. Versie 2 Immanuël Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 2 2. IMMANUËL... 2 3. VISIE OP CLIËNTEN... 2 4. HUISVESTING... 3 5. WOON- EN ZORGAANBOD... 3 6. DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6

Nadere informatie

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2

Hoge Weide. Kleinschalige woningen. Versie 2 Hoge Weide Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 HOGE WEIDE... 2 3 VISIE OP CLIËNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS... 6 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Gravin Sophie. Versie 2

Gravin Sophie. Versie 2 Gravin Sophie Versie 2 Inhoudsopgave 1 Welkom... 2 2 Visie en uitgangspunten... 2 3 Woon- en zorgaanbod... 3 4 Het levensboek... 3 5 De locatie/woning... 3 6 Horeca- en activiteitencentrum Gravin Aleidis...

Nadere informatie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie

Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard. Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie Kleinschalig wonen binnen Zorgwaard Visie en uitgangspunten voor cliënten en familie V2_2013 Inleiding Zorgwaard is in 2006 gestart met de eerste kleinschalig woning Dorpzigt in Zuid-Beijerland. Daarna

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 Thuiszorg, zoals u het wilt spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 V2_2013 Inhoudsopgave 1 Zorgwaard... 3 2 Thuiszorg van Zorgwaard... 4 2.1 Persoonlijke verzorging... 4 2.2 Verpleging... 4 2.3 Huishoudelijke

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Huisvesting en persoonlijke eigendommen

Huisvesting en persoonlijke eigendommen Huisvesting en persoonlijke eigendommen Versie 5 Inleiding Een (tijdelijke) verhuizing naar een zorginstelling brengt veel veranderingen met zich mee. De plaats waar u terecht komt en het appartement waar

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Welkom in De Viermaster en De Botter

Welkom in De Viermaster en De Botter Versie 3.0/ februari 2013 2 Welkom in De Viermaster en De Botter Allereerst heten wij u en uw familie van harte welkom in woonunit De Viermaster en dagbehandeling De Botter. Samen met u, uw familie, onze

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie Afdeling 9, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0860-1190 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Almenum Verzorgd wonen

Almenum Verzorgd wonen Woonzorgcentrum Almenum Verzorgd wonen Verzorgd wonen in Almenum Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal in historisch Harlingen ligt Woonzorgcentrum Almenum. Almenum heeft 162 comfortabele seniorenwoningen.

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie

Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie Lamoraal V1_2011 Visie op wonen en zorgen voor bewoners met dementie 'Zorg en wonen voor psychogeriatrische bewoners benadert zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie. De bewoner

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE

ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE ZORGCENTRUM TER WEEL KRABBENDIJKE pagina 3: Ik ga s morgens om de koffie, maak een puzzeltje of ik doe een rondje, als het goed weer is. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED VAN WONEN, ZORG

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Kabel Aansluiting op de kabel (tv, internet) is voor eigen rekening. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de provider van uw voorkeur.

Kabel Aansluiting op de kabel (tv, internet) is voor eigen rekening. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de provider van uw voorkeur. Van harte welkom in Buiten Zorg. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij een van onze medewerkers. Wij

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Welkom in Velserduin. Zorg en veiligheid in een gastvrije en huiselijke omgeving. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Welkom in Velserduin. Zorg en veiligheid in een gastvrije en huiselijke omgeving. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Welkom in Velserduin Zorg en veiligheid in een gastvrije en huiselijke omgeving Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Zorg en veiligheid in een gastvrije en huiselijke omgeving Moet u revalideren

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis

Kennismaking met Verpleeghuis Kennismaking met Verpleeghuis Het Houtens Erf Het Houtens Erf, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Het Houtens Erf biedt intensieve zorg, begeleiding en behandeling op

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

VOLLEDIG PAKKET THUIS ZORG- EN WOONCENTRUM DE HAVEN

VOLLEDIG PAKKET THUIS ZORG- EN WOONCENTRUM DE HAVEN 2013 Zorg- en Wooncentrum De Haven Op de Ree 161 3752 GM BUNSCHOTEN Tel. 033-298 22 44 Fax 033-298 32 48 www.dehaven.nu info@dehaven.nu VOLLEDIG PAKKET THUIS ZORG- EN WOONCENTRUM DE HAVEN INHOUD PAGINA

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Thuis in verpleeghuis Velserduin IJmuiden

Thuis in verpleeghuis Velserduin IJmuiden Wonen met zorg Thuis in verpleeghuis Velserduin IJmuiden Veilig en beschermd wonen in een huiselijke en rustige omgeving Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar soms gaat dat niet meer.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

De Lindeboom Ammerzoden

De Lindeboom Ammerzoden De Lindeboom Ammerzoden BrabantZorg Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA

PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA PSYCHOGERIATRISCHE ZORG PORTIUNCULA Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging en/of

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo Comfort Verzorgd Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik?

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens

Deel 2 De Voorde. Adresgegevens Deel 2 De Voorde Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige bedrijvigheid in een warme

Nadere informatie

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof Lingehof Wonen met zorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/lingehof THUIS IN LINGEHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR LINGEHOF Lingehof in Beesd is een gezellig zorgcentrum dat plaats biedt aan ouderen die verzorging,

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

De Havezate. Adres Gombertstraat 350 Plaats Zwolle Wijk Holtenbroek Ligging in een woonwijk

De Havezate. Adres Gombertstraat 350 Plaats Zwolle Wijk Holtenbroek Ligging in een woonwijk De Havezate De Havezate Adres Gombertstraat 350 Plaats Zwolle Wijk Holtenbroek Ligging in een woonwijk Wonen 31 Zorgappartementen 50 Driezorgwoningen (nieuwbouw, huur) 192 Zorgwoningen (oud-/nieuwbouw,

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert Huisreglement Stichting serviceflat Huize de Wijert Vastgesteld maart 2010 Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1.1 : Serviceloket 2 : Directie 3 : Keuken 4 : Huishouding 5 : Avond en nachtdienst

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Bij ons revalideren. Versie 5

Bij ons revalideren. Versie 5 Bij ons revalideren Versie 5 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP DE REVALIDATIE AFDELING... 2 2 WAT IS AFDELING FRANCOISE... 2 3 THERAPEUTISCH KLIMAAT... 3 4 VERSCHILLENDE DISCIPLINES... 3 5 HUISKAMER... 5 6 MAALTIJDEN...

Nadere informatie

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015?

WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? WAT BETAALT U ALS KLANT EN WAT BETAALT SPRANK IN 2015? Wonen op basis van WLZ, financieringsvorm: Zorg in Natura. Overzicht welke u zelf betaalt, wat betaalt, en wat biedt aan etra service. Appartement

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs

Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Voor wie zijn de kosten? Regeling doorbelasting bewonerskosten OlmenEs Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Overzicht wie wat betaalt... 4 3. Kostenoverzicht.. 7 2 1. Inleiding Op basis van de

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t.

Huisregels Warmande. Managementteam: Ter vaststelling Cliëntenraad: Ter goedkeuring d.d. 18 maart 2014 Ondernemingsraad: N.v.t. Huisregels Warmande Betreft: Huisregels Warmande Specifiek onderwerp: Huisregels voor alle locaties van Warmande Vastgesteld in: Managementteam Datum vaststelling: 8 oktober 2013 Wijziging: 10 maart 2014

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum Borgerhof staat in het centrum van Borger, op loopafstand van het winkelcentrum. Dit maakt de plek dan ook zeer levendig.

Woon- en Zorgcentrum Borgerhof staat in het centrum van Borger, op loopafstand van het winkelcentrum. Dit maakt de plek dan ook zeer levendig. DEEL 2 Specifieke informatie over Borgerhof Woon- en Zorgcentrum Borgerhof staat in het centrum van Borger, op loopafstand van het winkelcentrum. Dit maakt de plek dan ook zeer levendig. De zorginstelling

Nadere informatie