't Huys te Hoecke Lichte zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Huys te Hoecke Lichte zorg"

Transcriptie

1 't Huys te Hoecke Lichte zorg Versie 1

2 Inhoudsopgave 1 WELKOM 'T HUYS TE HOECKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN LICHTE ZORG INHUIZING HUISVESTING BEZOEK ONTVANGEN ACTIVITEITEN, ONTSPANNING EN RECREATIE DE VERPLEGING EN VERZORGING MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEHANDELING GEESTELIJKE VERZORGING FACILITAIRE DIENST DE RUIMTES DIENSTVERLENING KLEDING LEVENSEINDE ONTRUIMING/OPLEVERING APPARTEMENT BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

3 1 Welkom Als nieuwe cliënt van de afdeling lichte zorg in 't Huys te Hoecke heten wij u en uw familie van harte welkom. Met deze folder hopen wij u en uw familie informatie te geven, zodat u vooraf van een aantal belangrijke zaken op de hoogte bent. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie. Wij zullen er alles aan doen om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken en u daar waar nodig te ondersteunen tijdens uw verblijf in 't Huys te Hoecke. 2 't Huys te Hoecke Locatie 't Huys te Hoecke is ontstaan door de volgende geschiedenis; In 1421 vond de grote overstroming, die de historie is ingegaan als de Sint Elizabethvloed in de nacht van 18 op 19 november plaats als gevolg van een hevige noordwesterstorm en een slecht dijkbeheer. Het aanzien van het eiland en de gehele omgeving kregen een grondige wijziging als gevolg hiervan. Op de hoek van dit ingepolderde deel van de Hoeksche Waard, nu op het noordoostelijke deel, ontstond een plaats die allengs de naam Puttershoek verkreeg. Het oude gebouw staat op de plaats die reeds in de grijze oudheid Hoecke werk genoemd. Een naam waarin al deze gegevens besloten liggen is t Huys te Hoecke. (bestudeerd en uitgewerkt door de heer Tiggelman, oud bestuurslid, in mei 1974) 't Huys te Hoecke bestaat uit drie gebouwen. Aan het Zomerplein zijn twee gebouwen, met elkaar verbonden door loopbruggen, met drie tot vier woonlagen. Hier kunnen cliënten verblijven met een indicatie voor lichte zorg (voorheen verzorgingshuiszorg) en langdurige zorg somatiek. Tevens zijn er appartementen voor kortdurende opname (KDO) en op de begane grond aparte ruimten voor dagbesteding. Het andere gebouw heeft meerdere adressen en bevat twee woonlagen met op de begane grond 5 groepswoningen en op de 1e etage 4 groepswoningen voor cliënten met een vorm van dementie (kleinschalig wonen). 3

4 Verdeeld over de bovenste etages van alle gebouwen bevinden zich appartementen welke verhuurd worden door HW Wonen. 3 Visie en uitgangspunten Vanuit de algemene visie van Zorgwaard is een vertaling gemaakt naar de visie die we in t Huys te Hoecke gebruiken. In t Huys te Hoecke komen cliënten met verschillende zorgvragen, deze hebben elk een andere manier van zorg, behandeling en dienstverlening nodig; denkt u hierbij aan de afdelingen voor langdurige zorg somatiek, kortdurende opnames en lichte zorg. Visie en uitgangspunten De Stichting Zorgwaard gaat uit van de algemene visie Decentraal wat kan en centraal wat moet. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de mogelijkheid geboden moet worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als dit niet meer mogelijk is dan is verblijf in een woonzorgorganisatie noodzakelijk. Zorgwaard wil er naar streven een verblijf te bieden zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving. Daarom zijn er in de Hoeksche Waard op verschillende plaatsen locaties voor cliënten gerealiseerd. In het volgende hoofdstuk lichten we toe wat dit voor u in de praktijk betekent. 4 Lichte zorg In 't Huys te Hoecke, afdeling lichte zorg, wonen ouderen met verschillende zorgvragen. De visie die gehanteerd wordt is: De zorg, behandeling en dienstverlening is gericht op het behoud van de mogelijkheden tot het inrichten van het eigen leven, (alleen overnemen wat de cliënt wil en wat de cliënt zelf niet meer kan) en het stimuleren van de cliënt tot het nemen van de regie over de inrichting van het dagelijks leven. 4

5 Uitgangspunten Er is sprake van wonen met lichte zorg als: Het wonen en welzijn van de cliënt staat centraal; De cliënt wordt bij inzorgname geïnformeerd over de visie en uitgangspunten en vraaggericht werken; De cliënt heeft een digitaal, individueel cliëntdossier. De afspraken die hierin staan zijn leidend voor de zorg en dienstverlening. Het cliëntdossier wordt tenminste eenmaal per 4 maanden met de cliënt en - indien de cliënt dit wenst - met zijn vertegenwoordiger, besproken; De cliënt kan naar eigen wens praktische invulling geven aan zijn religieuze levensopvatting. Hiervoor is vervoer beschikbaar vanuit de kerken. Er wordt in 't Huys te Hoecke een gemeenschappelijke weeksluiting gehouden en iedere maand een zondagse kerkdienst. Tevens is er de mogelijkheid om, via de voorziening van de eigen kerk, naar de kerktelefoon te luisteren; De cliënt kan het appartement naar eigen wens inrichten. Indien het voor de cliënt noodzakelijk is om op bed geholpen te worden, wordt via de zorgverzekering een hoog-laag-bed aangevraagd. Arbo-eisen bij gebruik hulpmiddelen worden met de cliënt besproken. Cliënt wordt gewezen op gevaren in de kamer bij bv. vloerkleedjes en vol zetten van het appartement. Er is de mogelijkheid tot aansluiting van internet telefoon en televisie. De organisatie levert het appartement op met een zogenaamd medicijnkastje waarin de medicatie wordt bewaard. Zowel de cliënt als de verpleging heeft hiervan de sleutel; De persoonlijke verzorging wordt in overleg met de cliënt gegeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het cliëntdossier en worden tenminste eenmaal per vier maanden besproken; De cliënt kan kiezen waar hij de maaltijd wenst te gebruiken, in o.a het appartement, gezamenlijk op de afdeling in een van de zitjes of in het restaurant. Deze keuze dient de cliënt tijdig door te geven. Ook kan de cliënt kiezen wanneer de warme maaltijd wordt gebruikt, s middags of s avonds; 5

6 Er is dagelijks de mogelijkheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken. Kiest de cliënt hier niet voor, dan kan hij koffie of thee op de kamer zetten of het wordt door de vrijwilligers gebracht; Iedere cliënt heeft een voordeurbel bij toegang gebouw en de voordeur appartementen een eigen adres. De post wordt thuis bij de cliënt bezorgd; De cliënt kan een huisdier hebben, mits hij of mantelzorger deze zelf verzorgt en geen overlast voor anderen bezorgt; De medewerker heeft een sleutel. In samenspraak met u worden afspraken gemaakt over de toegang van het appartement Er is een oproepsysteem voor medewerkers met alarm, met spreekluisterverbinding; Zorgwaard heeft voor alle cliënten een collectieve inboedelverzekering en WA-verzekering afgesloten. Het is aan de cliënt om na te gaan of hij deze dekking toereikend vindt. Er is een aanbod van activiteiten waaraan de cliënt kan deelnemen. Dit aanbod wordt regelmatig geëvalueerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de mantelzorg actief te betrekken, zodat het woongenot en welzijn van de cliënt wordt bevorderd. Dit geldt ook voor het inzetten van vrijwilligers, ook hierbij staat het woongenot en welzijn van de cliënt op de voorgrond en niet de zorg, behandeling en/of de organisatie. In toenemende mate zal de professionele zorg aanvullend zijn op de mantelzorg. Afspraken hierover worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier in het cliëntdossier. Zie voor nadere informatie de folder Mantelzorgbeleid. Sommige cliënten hebben toenemende behoefte aan dagstructuur, naarmate hun (geestelijke) ziekteproces vordert. In overleg met cliënt en/of familie/vertegenwoordiger wordt de weekagenda van de cliënt ingevuld. Dit zodanig dat er een aantal dagen per week een gezamenlijke of individuele activiteit wordt aangeboden; 6

7 In overleg met de vertegenwoordiger worden er, indien de cliënt hieraan behoefte heeft, afspraken gemaakt voor de invulling van de overige dagen. De vertegenwoordiger/mantelzorger heeft hierbij uitdrukkelijk een rol. Belangrijk bij deze uitgangspunten is de zelfstandigheid van de cliënt; het is erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt binnen de mogelijkheden van zijn situatie. Afspraken rondom zorg, behandeling en dienstverlening vinden plaats op basis van de indicatie. Indien deze veranderd kan verhuizing naar een andere locatie of afdeling noodzakelijk zijn. Dit wordt uiteraard tijdig met u besproken. 5 Inhuizing Indien u als nieuwe cliënt in 't Huys te Hoecke komt wonen zal, voorafgaand aan uw verhuizing naar 't Huys te Hoecke, een medewerker van Zorgwaard; de zorg en dienstbemiddelaar, bij u op (zieken)huisbezoek komen. Dit is van belang om u vooraf de benodigde informatie te verstrekken en van u al enige informatie te ontvangen. U wordt bij aankomst ontvangen door een medewerker; wij streven ernaar dat dit uw eigen EVV er is, dit lukt echter niet altijd. Er wordt een afspraak gemaakt voor het inzorgnamegesprek; de familie/vertegenwoordiger kan hier desgewenst aan deelnemen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 6 Huisvesting Het appartement waarin u komt te wonen bestaat uit een hal / keuken voorzien van een kookplaat, koelkast, een douche / toiletruimte en een zitkamer en slaapkamer. In ieder appartement is een aansluiting voor telefoon, internet en televisie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 7

8 7 Bezoek ontvangen 't Huys te Hoecke kent geen bezoektijden, iedereen is de hele dag en avond van harte welkom. De beste tijd om langs te komen wordt door u, of uw situatie bepaald. Uiteraard kunt u ook altijd met uw bezoek naar het restaurant /grand café op de begane grond gaan. Desgewenst kan uw bezoek, tegen betaling, mee-eten. Als uw gezondheid dit toestaat, bent u uiteraard vrij om met uw bezoek naar buiten te gaan. Wanneer u de afdeling verlaat graag even melden aan een medewerker van de verplegingsdienst. Gaat u voor langere tijd weg overlegt u dan vooraf even i.v.m. maaltijden en/of medicijnen etc. 8 Activiteiten, ontspanning en recreatie In 't Huys te Hoecke zijn tal van mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden of om er eens gezellig uit te zijn. De meeste activiteiten, zowel sociaal-culturele, als op religieus gebied, vinden plaats in de activiteitenruimte/kerkzaal, het restaurant of in de huiskamers. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij de uitvoering van de activiteiten. Zij begeleiden de cliënten zonodig naar, tijdens, en van de activiteiten. Koffie-theedrinken Maandag tot en met zaterdag in het restaurant. Openingstijden zijn bekend bij de receptie. Gezamenlijke maaltijden Op maandag, woensdag en vrijdag kan er in het restaurant gezamenlijk de maaltijd worden gebruikt, van tot uur. U kunt op andere dagen ook in het restaurant eten, u krijgt dan uw maaltijd daar geserveerd, geeft u dit vooraf even door aan een medewerker van de afdeling? 8

9 Wilt u samen met uw familie/ bezoek iets drinken of een hapje eten? Dan kunt u terecht in het restaurant. Tussen en uur kunt u een warme maaltijd of een broodmaaltijd gebruiken. De menukaart vindt u in het restaurant. Ook op andere dagen kunt u, met uw bezoek in het restaurant eten of iets drinken. Culturele activiteiten De activiteitenbegeleiders van het team Welzijn organiseren ook culturele activiteiten, welke plaatsvinden in de activiteitenruimte/kerkzaal, de huiskamer of het restaurant. Hierbij valt te denken aan koorzang, uitvoeringen van muziekensembles, samen zingen bijeenkomsten, theater, video en diapresentaties, bingo en andere spelactiviteiten. Ook worden er modeshows en (onder)kleding-, schoenen- en meubelverkoop georganiseerd. Daarnaast worden er rondom feest- en hoogtijdagen, themagerichte activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een Oranjebingo of een wintermiddag. Verder is er op de begane grond in het restaurant een bibliotheekkast, hieruit kunt u een boek lenen. Er kan gebruik worden gemaakt van een biljarttafel en hangen er televisietoestellen o.a. bij de lounge. Bewonerskoor Er is in 't Huys te Hoecke een bewonerskoor, u wordt van harte uitgenodigd om hier lid van te worden als u graag zingt. Het koor repeteert op dinsdagmiddag van tot uur. Er worden op het koor diverse genres aan liederen gezongen. Regelmatig treedt dit koor op, binnen en buiten t Huys te Hoecke bijvoorbeeld in de kersttijd. Activiteiten buiten de deur Ook buiten de deur worden tal van activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan uitstapjes naar verschillende evenementen in de Hoeksche Waard, familiebezoekjes, rondritten, tuincentrum, de dierentuin, etc. Indien er kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd van te voren met u besproken. 9

10 Activiteitenbegeleiding/Team Welzijn De activiteitenbegeleiders en medewerkers van het team Welzijn nodigen u van harte uit om aan de activiteiten van uw keuze deel te nemen. Op de afdeling wordt, bij inzorgname met u en uw familie besproken waar uw interesses en mogelijkheden liggen m.b.t. tijdbesteding, ontspanning en recreatie. Getracht wordt om samen met u activiteiten te vinden die u interessant, dan wel ontspannend vindt. Dus aarzel niet om uw wensen kenbaar te maken. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de activiteitenbegeleiding/team Welzijn. Ook is er een aparte folder over activiteitenbegeleiding/team Welzijn uitgebracht. Op de affiches op het publicatiebord en in de liften staan de activiteiten vermeld. Het publicatiebord kunt u vinden in de hal bij de receptie. 9 De verpleging en verzorging De medewerkers werken vanuit de eerder genoemde visie en stemmen hun werkzaamheden zoveel mogelijk af op de vraag van de cliënt. Hierbij rekening houdend met de grenzen die de professionele verantwoordelijkheid stelt. Van iedere medewerker wordt verwacht dat zij voldoet aan de gestelde functie-eisen, met als rode draad de beroepshouding. Met andere woorden, van alle medewerkers wordt verwacht dat zij vraaggericht werken ook daadwerkelijk vorm kunnen geven, tijdens alle werkzaamheden en in alle contacten met anderen. Er wordt gewerkt met een vast team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hierbij staat het uitgangspunt van aandacht voor wonen en welzijn centraal. Het team 't Huys te Hoecke is voor de lichte zorg verdeeld in 3 woonlagen. De medewerkers worden per woonlaag in een team ingedeeld, maar zullen, m.n. in de avond- en nachtdienst, intensief samenwerken. De medewerkers staan onder leiding van een zorgmanager. 10

11 Het team van medewerkers bestaat o.a. uit Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV ers). Elke cliënt krijgt een EVV er toegewezen welke verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom die cliënt. Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden en helpenden, huishoudelijke medewerkers, gastvrouwen, leerlingen, stagiaires. Zij zorgen gezamenlijk voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Het verplegend personeel werkt in wisselende diensten zodanig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel aanwezig is. Contact medewerkers Vanuit uw appartement kan een de oproep naar de verzorging gedaan worden via het alarmsysteem. U krijgt hierover bij de inzorgname uitleg. 10 Medische en paramedische behandeling Iedere cliënt houdt de eigen huisarts, mits wonend in Puttershoek/Maasdam. Indien u geen huisarts in de buurt heeft, dan dient u een huisarts uit Puttershoek of Maasdam te zoeken. De huisarts / specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie) de aanvraag wordt geregeld i.o.m. de EVV er. Er wordt, indien de cliënt dit wenst, in eerste instantie gebruik gemaakt van de eerstelijns therapeuten van Zorgwaard. Voor de medicatie wordt samengewerkt met de Hoeksche Apotheek Deze is verantwoordelijk voor de levering van uw medicijnen. De medicijnen worden geleverd in het zo geheten Baxter systeem (een rol met zakjes waar voor één week de voorgeschreven medicatie per dag en per tijdstip verpakt zijn.). Het kan voorkomen, dat u voor medicijnen moet bijbetalen de apotheek heeft dan een nota bijgevoegd bij de afgeleverde medicijnen. Deze moet door de cliënt zelf worden voldaan aan de apotheek. U kunt hiervoor ook met de apotheek een automatische afschrijving regelen. 11

12 11 Geestelijke verzorging In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische en sociale factoren van een mens belangrijk, maar ook het levensbeschouwelijke aspect en het geestelijk welzijn. Daarom zijn er in Zorgwaard een geestelijk verzorger en een pastoraal medewerker werkzaam. Informatie hierover vindt u in de folder Geestelijke verzorging. Vieringen In t Huys te Hoecke vindt iedere vrijdagavond om uur een weeksluiting in de kerkzaal plaats. De diensten worden verzorgd door de predikanten en ouderlingen uit de verschillende kerken en door de geestelijk verzorger van Zorgwaard. Ook is in t Huys te Hoecke op de 1e zondag van de maand in de kerkzaal een dienst om uur, geleid door één van onze geestelijk verzorgers. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd en dit wordt georganiseerd door beurtelings de predikanten van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk uit het dorp. Vrijwilligers Indien u niet in staat bent om zelfstandig, of ondersteund door uw familie, naar de activiteiten te gaan dan bestaat de mogelijkheid dat u door één van onze vrijwilligers wordt opgehaald. U kunt dit kenbaar maken bij één van onze medewerkers op de afdeling. 12 Facilitaire dienst Naast de zorgverlening worden de ondersteunende diensten verleend door de facilitaire dienst. De facilitaire dienst bestaat uit de linnendienst, huishoudelijke dienst, voedingsdienst, technische dienst en receptie. 12

13 Receptie De receptie is dagelijks geopend van uur. De hoofdingang is dan vrij toegankelijk. Buiten deze uren om zijn de deuren, wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Uw bezoek kan dan aanbellen bij de hoofdingang, waarna een medewerker uw bezoek binnenlaat. Als de medewerker uw bezoek niet kent, kan zij uw bezoek vragen om zich bekend te maken voordat zij de deur opent. Men kan het zorgcentrum, ook buiten de openingstijden van de receptie, altijd verlaten. Linnendienst Het wassen van de kleding wordt door Zorgwaard uitbesteed aan een externe wasserij. Indien u hiervan gebruik maakt is het erg belangrijk dat er voldoende kleding in voorraad is, om misgrijpen te voorkomen. Als de kleding door de externe wasserij gewassen wordt is de kleding meestal zeven dagen onderweg (soms wel eens langer). In de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen vindt u een overzicht van het aantallen kledingstukken dat wij adviseren, in ieder geval als de linnendienst uw was verzorgt. Huishoudelijke dienst Bij inzorgname worden er met u afspraken gemaakt met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Deze afspraken worden in het cliëntdossier genoteerd. Er wordt vanuit gegaan dat u, dat wat u zelf nog kunt, zoveel mogelijk ook zelf nog doet, denk hierbij aan lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals stoffen, planten en bloemen verzorgen en opruimen. Uiteraard kan uw familie u hierbij van dienst zijn. In het cliëntdossier zit een zogenaamd mantelzorgformulier, dat hiervoor wordt ingevuld. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 13

14 Technische dienst Zorgwaard heeft een eigen technische dienst, ondersteund door vrijwilligers. Deze verzorgen het onderhoud en storingen aan gebouwen (binnen en buiten). Uiteraard worden, indien noodzakelijk, ook gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Technische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vervangen van een lamp of het verhelpen van een storing kan, tegen betaling van materiaalkosten, door Zorgwaard worden gedaan. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. Brandpreventie Ter voorkoming van brand is een aantal maatregelen genomen. Roken is in de algemene ruimtes van het hele gebouw verboden. Het is voor cliënten toegestaan om in het eigen appartement te roken. Wel kan een zorgmedewerker formeel, in het kader van de ARBO-wet, weigeren om in uw appartement werkzaamheden te verrichten. Dit zou kunnen betekenen dat in een dergelijke situatie u langer op zorg moet wachten. Het is ten strengste verboden om op uw appartement of in overige ruimtes kaarsen te branden. Dit op last van de brandweer. Warme maaltijd U kunt op het keuzemenuformulier een keuze aangeven voor uw warme maaltijd. Deze wordt tussen uur op uw kamer geserveerd. U kunt ervoor kiezen om 's avonds warm te eten, uw maaltijd wordt dan op de door u gewenste tijd opgewarmd. Uiteraard wordt rekening gehouden met eventuele diëten. U heeft ook de mogelijkheid om de warme maaltijd in het restaurant geserveerd te krijgen, hiervoor worden geen extra kosten berekend, wel voor een drankje. Ook is er een ruim terras, zowel aan de voor- als aan de achterkant. Zie voor informatie hoofdstuk 8. 14

15 Broodmaaltijden Er komt viermaal per week een broodwagen langs, u kunt dan zelf uw broodmaaltijd (avondboterham en ontbijt) samenstellen. Er zijn diverse keuzemogelijkheden. Ook zijn er in de winkel op de begane grond diverse producten voor uw maaltijd te koop. De winkel Het winkeltje is voor iedereen toegankelijk. U kunt uw boodschappen contant betalen. Er zijn levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en cadeautjes verkrijgbaar. Het winkeltje is gevestigd op de begane grond in de gang naast de balie van het restaurant. De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur en op dinsdag en donderdag van tot uur. Afwijkende tijden zijn bekend bij de receptie. Het verjaardagsmenu Enkele dagen voor uw verjaardag wordt gevraagd naar uw wensen voor het verjaardagsmenu. De maaltijden kunnen desgewenst in het appartement of in het restaurant geserveerd worden. De jarige cliënt mag op kosten van de organisatie een persoon uitnodigen voor de maaltijd. Uiteraard is het mogelijk om naast de deze gast, meerdere gasten uit te nodigen voor uw verjaardagsdiner. Hieraan zijn wel kosten verbonden De menu s van de jarige gelden tevens voor de gasten. Reserveren voor het restaurant is noodzakelijk; dit kan via degene die het verjaardagsmenu komt opnemen. 13 De ruimtes In dit hoofdstuk wordt toelichting gegeven op de verschillende soorten ruimtes in 't Huys te Hoecke. Appartementen Alle cliënten hebben een eigen appartement, met een eigen badkamer met toilet. Iedere etage heeft diverse dienstruimtes voor o.a. afval, vuile was, maar ook kantoor- en vergaderruimtes. 15

16 Op de 1 e en 3e etage wonen alleen cliënten van de lichte zorg, op de 2e etage wonen ook cliënten van langdurige zorg. Op de begane grond wonen geen cliënten. In aangrenzende ruimtes wonen ook zelfstandige huurders. Zij kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen in 't Huys te Hoecke, bijvoorbeeld het restaurant. Restaurant/Grand café Bij de hoofdingang is het restaurant /grand café gevestigd. Hier kunnen cliënten koffie, thee en hun maaltijd gebruiken. Ook kan deze ruimte gebruikt worden om met bezoekers te gaan zitten. Er is een loungeruimte met televisie. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor activiteiten waaraan alle cliënten kunnen deelnemen. Kantoor- en vergaderruimtes In 't Huys te Hoecke zijn diverse kantoor- en vergaderruimtes voor o.a. de zorgmanagers, medewerkers verplegingsdienst, opleiding en diverse (para)medici. Op de begane grond zijn werkruimtes van medewerkers, activiteitenruimte/kerkzaal, fysiotherapie, restaurant, keuken en linnendienst. 14 Dienstverlening Omdat veel cliënten niet in staat zijn zelfstandig het gebouw te verlaten, heeft 't Huys te Hoecke de volgende voorzieningen en diensten. Huren restauratieve faciliteiten De mogelijkheid bestaat om voor grotere bijeenkomsten de recreatieruimte/kerkzaal te huren. Dit kan alleen als er geen geplande activiteiten voor andere cliënten plaatsvinden. Een ruimte is geschikt voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld verjaardagen en jubilea). Naast de verhuur van ruimten verzorgt de keuken ook uw diner, broodmaaltijd, warm of koud buffet. 16

17 Kapsalon/pedicure In de kapsalon op de begane grond van het hoofdgebouw kunt u terecht voor wassen, knippen, watergolven, permanent, haarversteviging etc. De openingstijden van de kapsalon staan bij de kapsalon vermeld. Ook de receptie is hiervan op de hoogte. Een telefoonnummer voor reserveringen vindt u bij de kapsalon. U dient hiervoor zelf de afspraken te maken. Aan 't Huys te Hoecke is ook een pedicure verbonden die in dezelfde ruimte als de kapper zit. Eigen televisie en telefoon en internet In elk appartement is een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. De kosten van gebruik zijn voor eigen rekening, evenals de aanschaf van de benodigde apparatuur. U dient zelf de aansluiting te regelen. Kaarten voor het gebruik van draadloos internet zijn verkrijgbaar bij de receptie. (Verpleeg) hulpmiddelen voor cliënten lichte zorg De EVV er kan altijd bemiddelen wanneer een cliënt hulpmiddelen nodig heeft. Schroom niet om wensen kenbaar te maken. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van: rolstoel, rollator, steunkousen, orthopedische schoenen, incontinentiemateriaal, enz. Post Indien men post wil verzenden kan deze, indien voldoende gefrankeerd, worden afgegeven bij de receptie, of u kunt het zelf posten in de brievenbus op het Zomerplein. Binnenkomende post wordt bij uw appartement bezorgd. 15 Kleding Veel van onze cliënten hebben moeite met aan- en uitkleden en het dragen van makkelijke kleding kan hierbij van belang zijn. Daarom hebben wij enige adviezen opgenomen waarmee u rekening kunt 17

18 houden bij het aanschaffen. Deze informatie vindt u in de folder Huisvesting en persoonlijke eigendommen. 16 Levenseinde Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk bij ons kunt blijven wonen. Dat betekent dat wij u ook rondom uw levenseinde zo goed mogelijk willen verzorgen. Tijdens de inzorgname zullen wij hierover met u afspraken maken en uw wensen rondom uw levenseinde inventariseren. Informatie hierover vindt u in de folder Beleid rondom levenseinde. 17 Ontruiming/oplevering appartement Het appartement dient binnen 7 dagen na de dag van overlijden, of andere reden van de beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst, ontruimd te worden door de nabestaanden en/of familie. Indien dit niet binnen 7 dagen is gebeurd, zal Zorgwaard het appartement ontruimen en de daarin aanwezige goederen opslaan. Wij zullen voor deze ontruiming en opslag kosten in rekening brengen. Uiteraard gaan we ervan uit dat dit laatste niet nodig zal zijn en deze oplevering volgens afspraak en in goed overleg zal verlopen. 18 Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid (ook in noodgevallen) 't Huys te Hoecke is gedurende dag en nacht te bereiken. Van uur een receptioniste aanwezig, zij zal zonodig binnenkomende telefoontjes doorverbinden met desbetreffende afdeling of medewerker. Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een medewerker van de zorg. 18

19 Contactgegevens Zorgwaard, locatie 't Huys te Hoecke Zomerplein SE Puttershoek Telefoon: Website: Parkeren Er is een voldoende parkeergelegenheid bij 't Huys te Hoecke. Er zijn vaste plaatsen voor bewoners die een auto bezitten en een aantal invalide parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan om met een auto (ook niet om meubels etc. te lossen en te laden) op het Zomerplein te komen. Dit vanwege veiligheid van wandelaars, rolstoelgebruikers en fietsers. Tevens is het hinderlijk voor de gebruikers van het terras. 19

20 Persoonlijke informatie Naam cliënt: Afdeling: Appartement: Zorgmanager: EVV er: 20

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek

Zoomhoek. Langdurige zorg somatiek Zoomhoek Langdurige zorg somatiek V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 3 2 ZOOMHOEK... 3 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 LANGDURIGE ZORG SOMATIEK... 4 5 INHUIZING... 6 6 HUISVESTING... 7 7 BEZOEK ONTVANGEN...

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park Wonen in zorgcentrum Ververshof Tussen stadscentrum en park Welkom bij zorgcentrum Ververshof In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van zorgcentrum Ververshof in Weert.

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen Wonen op een vorstelijke locatie Welkom bij het kleinschalig wonen in Eegelshoeve In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert

Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert Wonen in zorgcentrum St. Joseph De spil van de zorg in Nederweert Welkom bij zorgcentrum St. Joseph In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en de diensten van het zorgcentrum St.

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie