Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van screening en diagnose van borstkanker Luc Steyaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van screening en diagnose van borstkanker Luc Steyaert"

Transcriptie

1 VOL 15 NR 7 15 SEPTEMBER - 15 oktober 2010 Maandelijks - Verschijnt niet in januari, juli en augustus - Afgiftekantoor: Charleroi X - P Verantwoordelijke uitgever: V. Leclercq Varenslaan 6, 1950 Kraainem GUN_15_7_N_2010 EBCOG 2010: Sessie Hot topics in breast cancer Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van screening en diagnose van borstkanker Luc Steyaert Consensus van de Belgian Menopause Society in verband met therapie en strategieën na de menopauze Goed om te weten Endometriose anno 2010, stand van zaken Ivo Brosens, Stephan Gordts, Patrick Puttemans Officieel tijdschrift Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VVOG Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde ISSN

2

3 Gunaïkeia gunaikeia 10 nummers per jaar (speciale edities inbegrepen) Gunaïkeia is het officiële tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en is uitsluitend bestemd voor Gynaecologen en Obstetrici Voorstel tot wijzigingen in de criteria voor opleiding en erkenning van geneesheerspecialist in de Gynaecologie en Verloskunde Marc Dhont In samenwerking met de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde Hoofdredacteur Luc De Baene Adjunct-hoofdredacteurs Geert Page Philippe Vantrappen Redactieraad Frédéric Amant Ivo Brosens Luc De Catte Petra De Sutter Philippe De Sutter Herman Depypere Roland Devlieger Marc Dhont Gilbert Donders Walter Foulon Piet Hinoul Yves Jacquemyn Patrick Neven Hetty Sonnemans Dirk Timmerman Ingrid Witters De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de artikels, die onder de verantwoordelijkheid van de auteurs vallen. Vanwege de snelle evolutie van de medische wetenschap, is het aan te bevelen de diagnostische richtlijnen en therapeutische aanbevelingen extern te verifiëren. GV175N_2010 De opleiding en erkenning van geneesheren-specialisten alsmede de erkenning van stagemeesters en stageplaatsen is een federale materie waarvoor de Federale Overheidsdienst (FOD) voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevoegd is. De criteria waaraan opleiding en erkenning moeten voldoen zijn bij wet vastgelegd. De basiswetgeving hierover dateert echter van In alle specialismen en niet het minst in de gynaecologie en verloskunde zijn er sindsdien veel veranderingen opgetreden zowel wat betreft de inhoudelijke als de technologische aspecten. Ons vakgebied is zo omvangrijk geworden dat zich geleidelijk subspecialismen hebben ontwikkeld. Ook in de opleiding zijn er een aantal belangrijke veranderingen gekomen. De Europese norm die de werktijden regelt, is sinds kort ook in België van toepassing. Al deze redenen hebben de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen aangezet om een advies tot wijziging van de wetgeving aangaande de opleiding en erkenning van geneesheren-specialisten te vragen aan de erkenningscommissies. Omdat het hier een federale materie betreft, moet hierover een consensus bestaan tussen de Nederlandstalige en Franstalige erkenningscommissies. Vertegenwoordigers van de Nederlandstalige en Franstalige erkenningscommissies hebben dit jaar een gemeenschappelijk voorstel gedaan. Of en wanneer deze voorstellen in een nieuwe wettekst zullen uitmonden is niet bekend. Toch lijkt het mij nuttig om de belangrijkste wijzigingen die hierin zouden moeten worden opgenomen in het kort toe te lichten. - Duur van de opleiding van 5 naar 6 jaar: door de inhoudelijke en technologische vooruitgang is de praktijk van de gynaecologie-verloskunde enorm in complexiteit toegenomen. Twee voorbeelden hiervan zijn de toenemende plaats die endoscopische ingrepen innemen in het diagnostische en therapeutische arsenaal behalve de open chirurgie die de gynaecoloog moet blijven beheersen zoals vroeger moet de kandidaat-specialist zich ook bekwamen in de endoscopische technieken en de vooruitgang in de beeldvorming en de genetica waardoor een kwaliteitsvolle opvolging van de zwangere vrouw meer competenties vereist dan vroeger. Iedereen is het erover eens dat bedsite teaching en voldoende blootstelling aan de klinische praktijk het zwaartepunt moeten blijven van de opleiding. De gelegenheid tot klinische ervaring wordt verminderd door de recente beperking van de werktijden volgens de Europese normen. Een strikte naleving hiervan betekent dat de tijd voor klinische ervaring met minstens een vierde wordt verminderd. Door de recent ingevoerde academisering van de opleiding wordt ook een gedeelte van de klinische opleidingstijd ingeruild voor theoretisch onderricht. Indien de studies geneeskunde op zes jaar worden gebracht zal de totale opleidingsduur tot geneesheer-specialist in de praktijk echter niet veranderen. - Opleidingsplaatsen: de opleiding verloopt gedurende minstens twee jaar in een Belgisch universitair ziekenhuis en minstens gedurende twee jaar in een Belgisch of niet-belgisch nietuniversitair ziekenhuis met een erkende stagedienst voor gynaecologie en verloskunde. - Buitenlandse stage: een stage in een buitenlands ziekenhuis verdient aanbeveling en bedraagt in de regel een jaar. De erkenning van buitenlandse ziekenhuizen als stagedienst gebeurt door de erkenningscommmissie. Een tweede jaar stage in een buitenlands ziekenhuis kan uitzonderlijk GUNAIKEIA VOL 15 Nr

4 worden toegestaan mits voorafgaande toestemming van de erkenningscommissie die de motivatie moet beoordelen. - Structuur van de opleiding: de eerste twee jaar van de opleiding zullen hoofdzakelijk bestaan uit het verwerven van theoretische kennis van de anatomie, fysiologie en pathofysiologie met betrekking tot de menselijke voortplanting en de zwangerschap en de klinische kennis van de diagnostiek en behandeling van gynaecologische en verloskundige aandoeningen. Een gedetailleerde lijst van de leerstof wordt opgesteld door het college van universitaire stagemeesters en wordt bij het begin van de opleiding kenbaar gemaakt aan de kandidaat-specialist. Tevens zal de kandidaat onder begeleiding deelnemen aan de patiëntenzorg bestaande uit pre- en postnatale zorg, gynaecologische raadpleging, verloskundige activiteiten en gynaecologische ingrepen. Indien na vijf jaar de kandidaat een volwaardige opleiding in de gynaecologie en verloskunde heeft doorlopen kan hij/zij zich tijdens het zesde jaar bekwamen in een specifiek aspect van het vakgebied. - Evaluatie van de kandidaat: na twee jaar opleiding zal de theoretische kennis en het klinisch redenerend vermogen van de kandidaat-specialist worden getoetst volgens modaliteiten die worden bepaald door de universitaire stagemeesters. Wanneer deze evaluatie negatief is, wordt de opleiding van de kandidaat de facto stopgezet. - Alternatieve stages: tot maximum 1 jaar opleiding in een ander specialisme dat nauw aanleunt bij gynaecologie en verloskunde (bv. neonatologie, pediatrie, urologie, chirurgie, anesthesie, pathologie, radiotherapie, medische oncologie ) is toegelaten maar niet verplicht. - Wetenschappelijke activiteiten: de kandidaat-specialist moet blijk geven van wetenschappelijke interesse door minstens één mededeling te doen op een nationaal of internationaal congres of de reflectie op een portfolio van casuïstiek met bijhorende wetenschappelijk toelichting dat mondeling wordt verdedigd, én een wetenschappelijk artikel als eerste auteur of tweede auteur in een internationaal peer-reviewed tijdschrift of als eerste auteur in een hiertoe erkend nationaal tijdschrift. - Stageverslag: de kandidaat-specialist zal in zijn/haar stageboek de lijst bijhouden van de activiteiten. Het omvat onder meer een overzicht van de dagdagelijkse activiteiten, de wachtdiensten, de verloskundige en heelkundige ingrepen, de diagnostische verrichtingen, onder meer de gynaecologische en verloskundige echografieën. Hij/zij zal eveneens de cursussen, congressen of ieder ander middel die hem/haar toegelaten hebben de kennis en vaardigheden voorzien in de eindtermen van de algemene gynaecoloog te verwerven, vermelden en de documenten ter staving hiervan bijhouden. (De volledige lijst van vereisten kan worden geraadpleegd op de website van de VVOG). Sinds 2007 werd voor de Vlaamse assistenten het klassieke stageboekje vervangen door een elektronisch stageboekje dat online moet worden ingevuld. Praktische informatie hierover vindt men op de website van de VVOG. Conclusie De drie belangrijkste wijzigingen in de opleiding zijn de verlenging van de opleidingsduur, de mogelijkheid tot (begin van) subspecialisatie tijdens het zesde opleidingsjaar en de evenwichtige verdeling van de opleidingstijd tussen universitaire en perifere ziekenhuizen. Marc Dhont Professor emeritus UGent Voorzitter erkenningscommissie Gynaecologie en Verloskunde 210 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

5

6

7 Gunaïkeia gunaikeia Oplage: 2000 exemplaren Publicatiedirecteur Pierre-Emmanuel Dumortier Vaste medewerkers Erik Briers Alex Van Nieuwenhove Productie Nathalie Denys Coördinatie Stéphanie Hérion Publiciteit Laurence Girasa Sales Manager Catherine Motte 02/ Medical Director Dominique-Jean Bouilliez Verantwoordelijke uitgever Dokter V Leclercq Jaarlijks abonnement 120 Alle rechten voorbehouden, inclusief vertalingen, zelfs gedeeltelijk. Verschijnt eveneens in het Frans. Editoriaal Voorstel tot wijzigingen in de criteria voor opleiding en erkenning van geneesheerspecialist in de Gynaecologie en Verloskunde Marc Dhont (Professor emeritus UGent; Voorzitter erkenningscommissie Gynaecologie en Verloskunde) EBCOG 2010: Sessie Hot topics in breast cancer Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van screening en diagnose van borstkanker Luc Steyaert (AZ St-Jan, Brugge) Vergadering van de Belgian Menopause Society, Brussel, maart 2010 Imaging in the postmenopausal woman Verslag van Elke Van den Abbeele (GSO VUB) Mededeling van de Belgian Menopause Society Herman Depypere (Voorzitter van de BMS) 10th ECCEO/IOF World Congress on Osteoporosis, Florence, 5-8 mei 2010 ECCEO: selectie uit plenary sessions & meet-the-experts Dominique-Jean Bouilliez korte berichten Bijeenkomst GGOLFB/ONCO-GF Oncologische behandelingen bij vrouwen ouder dan 70, Doornik, mei 2010 Postoperatieve follow-up en terugkeer naar huis van bejaarde patiënten Christophe Dumont (Grand Hôpital de Charleroi) Consensus van de Belgian Menopause Society in verband met therapie en strategieën na de menopauze Zwangerschap en immuungemedieerde aandoeningen Alex Van Nieuwenhove Het mooiste beeld Een gezonde 92-jarige dame met acuut vaginaal bloedverlies Katleen Aerts, Johan Van Wiemeersch (GZA Sint-Augustinus, Wilrijk) Agenda Copyright Goed om te weten Endometriose anno 2010, stand van zaken Ivo Brosens, Stephan Gordts, Patrick Puttemans (Leuvens Instituut voor Fertiliteit en Embryologie, Leuven) 227 Varenslaan Kraainem - 02/ GUNAIKEIA VOL 15 Nr

8 Luc Steyaert EBCOG 2010 EBCOG 2010: Sessie Hot topics in breast cancer Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van screening en diagnose van borstkanker Luc Steyaert Dienst Radiologie, AZ St-Jan, Brugge Keywords: EBCOG congress 2010 Antwerp Belgium Screening: hoewel het misschien lijkt alsof er een verschil is tussen screening en diagnose met behulp van mammografie, is er technisch geen enkel verschil in de technische vereisten en de manier waarop de mammograaf wordt gebruikt. De voorbije jaren zijn de diagnostische beeldvormingstechnieken enorm geëvolueerd. Een CT-scan wordt in principe niet gebruikt om een borstonderzoek uit te voeren. Maar vaak worden borstletsels of gezwollen lymfeklieren ontdekt op een gewone CT van de borst; de voornaamste redenen waarom soms per toeval borstletsels worden gevonden, zijn de verbeteringen op het vlak van snelheid en ruimtelijke en contrastresolutie. De belangrijkste beeldvormingstechnieken voor borstonderzoek zijn uiteraard mammografie, echografie en MRI. Dankzij hun hoge sensibiliteit en specificiteit kan met dez e technieken borstkanker in een vroeg stadium worden opgespoord. G1354N_2010 Mammografie Sinds enkele jaren is digitale mammografie de norm. Er bestaan verschillende systemen; CR of computer radiografie bestaat uit een cassettegebaseerd systeem met een fosforbeeldplaat. Dit lijkt een voorbijgaand en zelfs al voorbijgestreefd systeem omdat het meer manipulaties (cassettes) impliceert en vooral omdat het dezelfde of zelfs een hogere dosis dan een standaard screenfilmmammografie (SFM) vereist om een goed beeld te verkrijgen met een aanvaardbare signaal-ruisverhouding. DR of directe radiografie met behulp van solid-state detectorsystemen met hoge resolutie, is nu de standaard. Deze systemen zijn snel, vereisen minder manipulaties en Figuur 1: Computer Aided Detection. geven een betere beeldkwaliteit dan SFM bij een aanzienlijk lagere dosis (met een goed systeem kan makkelijk een dosisreductie tot 50% worden gerealiseerd). Er bestaan verschillende technische oplossingen, elk met hun eigen voor- en nadelen (cesium-iodide scintillatorsystemen, detectoren op basis van selenium en foton-telsystemen). In grootschalige studies is aangetoond dat de kankerdetectiegraad van een digitale mammografie hoger is dan die van SFM, zeker bij patiënten met dicht borstweefsel. Digitale mammografie creëert ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. CAD of Computer Aided Detection is een softwareapplicatie die de digitale beelden analyseert en zoekt naar zones met microcalcificatie en afwijkende densiteit, de 2 belangrijkste kenmerken van borstkanker. Het is een grote hulp voor radiologen (Figuur 1). Studies hebben uitgewezen dat de detectie van microcalcificatiehaarden bijna 100% bedraagt; zones met een afwijkende densiteit zijn minder makkelijk te detecteren en worden te vaak aangewezen, maar het voordeel is dat het de aandacht vestigt op zones die men anders over het hoofd ziet. Het gebrek aan specificiteit is dus geen echt nadeel maar eerder een hulp bij het interpreteren van de mammogrammen. Het kan worden beschouwd als een elektronische tweede lezer. Uit studies is gebleken dat een digitale mammografie, gecombineerd met CAD, een betrouwbaarder resultaat geeft dan 2 onafhankelijke lezers. 212 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

9 Figuur 2: Color (power) Doppler showing vascularisation of a malignant tumor. Figuur 3: Invasive ductal adenocarcinoma: bigger on elastography than in B-mode (desmoplastic reaction area), more rigid than surrounding glandular tissue. Tomosynthese is een techniek waarbij meerdere, gereconstrueerde borstplakjes worden gedistilleerd uit een reeks (meestal 15-20) lage-dosis digitale beelden van de borst, die zijn genomen vanuit verschillende hoeken. Op basis van deze gegevens, die worden verzameld in slechts één haal van een paar seconden, worden de beelden van de borst gereconstrueerd per 1mm. De lezer kan de borstplakjes mm per mm doorlopen dit is vergelijkbaar met de lezing van CT-beelden. Het belangrijkste voordeel is dat superposities in 2D, die valse beelden kunnen creëren of bepaalde zones met een afwijkende densiteit kunnen maskeren, worden uitgeschakeld. Ook de afbakening van de contouren van een laesie, toch een belangrijk diagnostisch criterium, is verbeterd. De techniek zit nog in de validatiefase en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De sensibiliteit en specificiteit zijn verbeterd, het aantal bijkomende radiologische onderzoeken (recall rate) is lager. In de meeste studies wordt een standaard mammografie echter gecombineerd met een tomosynthese, waardoor de totale dosis per patiënt toch weer hoger is (2 of 3 keer zo hoog). Dat is dan ook het belangrijkste nadeel van de techniek en ook de reden waarom hij nog niet officieel is ingevoerd. Ideaal zou 1 reeks tomo-beelden zijn, in dezelfde dosis als een standaard mammogram, die de standaardbeelden vervangt, met een betere sensibiliteit en specificiteit. Maar voorlopig is deze doelstelling nog niet gerealiseerd. Spectrale beeldvorming of mammografie met verhoogd contrast zijn twee recente technieken die momenteel worden onderzocht. Met digitale detectoren is het mogelijk om verschillende energieniveaus van Rö-fotonen te detecteren, omdat ze een breder sensibiliteitsbereik hebben. Jodiumhoudende contrastmiddelen (die momenteel worden gebruikt bij röntgen en CT) hebben een K-schil bindingsenergie van 33,2 KeV; dit betekent dat de verzwakkende kenmerken van de Rö-fotonen duidelijk toenemen boven 33 KeV. Dit wil zeggen dat contrastverhoging van een laesie goed kan worden gedetecteerd, met behulp van 2 beelden met lage en hoge KeV (onder en boven 33KeV), en beeldsubtractie. Op deze manier kunnen zones met een sterke contrastverhoging, zoals maligne tumoren, goed zichtbaar worden gemaakt. Deze techniek zou wel eens belangrijk kunnen blijken om tumoruitbreiding en multifocaliteit in beeld te brengen. De eerste resultaten wijzen GUNAIKEIA VOL 15 Nr

10 uit dat de prestaties vergelijkbaar zijn met die van MRI, en dit met een veel eenvoudigere techniek (IV-injectie van jodium en een reeks mammografische beelden). Ondanks deze technische verbeteringen, geeft mammografie nog steeds problemen op het vlak van sensibiliteit en specificiteit, vooral omwille van de vrij geringe weefselcontrastresolutie. Echografie Echografie bezit een betere weefselcontrastresolutie dan mammografie; het is overigens bewezen dat een combinatie van mammografie en echografie de kankerdetectiegraad significant verhoogt, vooral bij vrouwen met dicht borstweefsel. Echografie is de eerste keuze voor jongere patiënten en voor patiënten met een voelbaar letsel. Deze techniek wordt het meest gebruikt als leidraad voor operaties. Echografie wordt ook steeds meer gebruikt voor onderzoek van de lymfeklieren in de oksels. High-end multichannel digitale systemen en de ontwikkeling van keramische omvormers met hoge frequentie, hebben de beeldkwaliteit sterk verbeterd. Frequenties boven 10MHz zijn nu de norm en in borstweefsel wordt tot 18MHz gebruikt. Op deze manier wordt de ruimtelijke resolutie verbeterd en kunnen fijne, gedetailleerde, bijna anatomische microcalcificaties, letselcontouren en ductale structuren in beeld worden gebracht Matrix probes, waarbij wordt gebruikgemaakt van meerdere rijen kristallen, geven een fijnere ultrasone straalbundel. Daardoor is het contrast beter en treedt er minder partieel volume-effect op door de schijfdikte. Harmonische beeldvorming, die moeilijker te realiseren is met hogere frequenties, is zeker een van de belangrijkste verbeteringen van de voorbije jaren. Samengestelde spatiale en frequentietechnieken verhogen eveneens de beeldresolutie en verminderen artefacten en beeldruis. Color Doppler-technieken zijn tegenwoordig zeer gevoelig; ze kunnen worden gebruikt om de vascularisatie van borstlaesies te onderzoeken (Figuur 2). Maligne tumoren zijn doorgaans meer gevasculariseerd dan benigne tumoren en hebben meestal een hogere resistance flow dan goedaardige gezwellen. Elastografie is de meest recente echografische ontwikkeling. Met deze techniek is het mogelijk om het verschil in weefselelasticiteit of -stijfheid te meten; bij palpatie zijn kwaadaardige gezwellen meestal harder dan goedaardige. Bovendien lijken ze groter als gevolg van stromale reactie. Deze verschillen kunnen met behulp van elastografie worden gevisualiseerd. Elastografie lijkt de specificiteit van uitgebreide laesies te verhogen en maakt een biopsie soms overbodig (Figuur 3). Elastografische gegevens kunnen worden verkregen met behulp van Doppler-weefselinformatie of via pixelper-pixel correlatie. Een meer recente techniek meet de (transversale) afschuivingsgolven, die in verhouding staan tot de weefselelasticiteit. Hiervoor zijn hoge rasterfrequenties van meer dan beelden per seconde vereist. Het is de enige techniek waarmee de elasticiteit in kpa kan worden uitgedrukt. Kwaadaardige tumoren hebben significant hogere waarden dan goedaardige gezwellen. Beeldvorming op basis van magnetische resonantie MRI is een waardevol hulpmiddel geworden om borstweefsel te visualiseren. Het voornaamste voordeel is de hoge gevoeligheid voor de detectie van kwaadaardige gezwellen. Het grootste probleem is het gebrek aan specificiteit. De voornaamste indicaties zijn: preoperatieve evaluatie van de omvang van de tumor en multifocaliteit, en de screening van jonge hoogrisicopatiënten; ook postoperatieve evaluatie van littekenweefsel versus recurrentie is een goede indicatie. Op technisch vlak is de beeldkwaliteit er de voorbije jaren sterk op vooruitgegaan. De hogere veldsterkte zorgt voor een betere signaal-ruisverhouding. Scanners van 1,5T en zelfs 3T zijn ondertussen standaard. Een nog grotere verbetering werd gerealiseerd met de ontwikkeling van multitransmittechnieken, gevoeligere spoelen met meer elementen, en betere sequenties en algoritmen, zoals bewegingscorrectieprogramma s. Ook 3D-beeldvorming is ondertussen standaard. Daardoor ligt de gevoeligheid hoger en is het nu mogelijk om in veel gevallen ook DCIS te visualiseren. De verhoogde ruimtelijke resolutie geeft een betere afbakening van de contouren, wat resulteert in meer specifieke laesiekenmerken. Voor MRI worden ook CAD-systemen ontwikkeld; dankzij de algoritmen kunnen zones met afwijkende beeldversterking gemakkelijker worden gedetecteerd. Interventionele technieken Beeldgestuurde biopsietechnieken zijn tegenwoordig standaard. Operatieve open biopsieën lijken stilaan tot het verleden te behoren door het gebruik van zeer nauwkeurige, minimaal invasieve technieken en kunnen virtueel worden beschouwd als wanpraktijken. Geen enkele patiënt met een maligne gezwel zou nog mogen worden geopereerd zonder een histologische diagnose. Steeds meer wordt staging van de lymfeklieren in de oksels uitgevoerd met echografie en gestuurde naaldaspiratie of biopsie. Dat helpt bij de selectie van patiënten voor een schildwachtklierprocedure. 214 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

11 Figuur 4: MRI guided Mammotome biopsy. Hook wire localisation (het onder beeldvorming plaatsen van een lokalisatiedraad) wordt steeds meer gebruikt omwille van het toenemende aantal niet-palpabele tumoren. Fijnenaaldbiopsie (FNA), dikkenaaldbiopsie (microbiopsie) en de meer recente vacuümgeassisteerde dikkenaaldbiopsie (macrobiopsie) worden gebruikt onder echografische, stereotactische mammografische of MRI-beeldvorming. FNA wordt nog zelden gebruikt voor de diagnose van vaste tumoren; steeds meer wordt microbiopsie toegepast, omdat deze techniek meer histologisch materiaal oplevert en een betere en meer betrouwbare diagnose. FNA is nog steeds zinvol voor staging van lymfeklieren, waar celmateriaal gemakkelijker kan worden verzameld. Vacuümbiopsie is voorbehouden voor complexere gezwellen, microcalcificaties, zeer kleine verdachte laesies of laesies die alleen zichtbaar zijn op MRI. De mogelijkheid om meer materiaal te verzamelen, geeft een betrouwbaardere diagnose en voorkomt onderschatting van borderlinelaesies. FNA en dikkenaaldbiopsie worden enkel onder echografische beeldvorming gebruikt; onder stereotactische of MRI-beeldvorming wordt enkel vacuümbiopsie toegepast omdat door de aard van de afwijkingen (zones met microcalcificaties of het versterken van zones die niet zichtbaar zijn met andere technieken) grotere weefselstalen vereist zijn. Er bestaan twee soorten systemen voor vacuümbiopsie: op zichzelf staande systemen (bijv. Vacora, Spirotome), die beschikken over een beperkt vacuüm en waarmee slechts 1 biopsie per keer kan worden genomen voor elke biopsie moet dus een nieuwe naald worden ingebracht. De krachtigere single insertion -systemen (Mammotome, SenoRX en Suros) zijn veel sneller omdat er zoveel stalen kunnen worden genomen als men wil zonder dat de naald moet worden verwijderd. Bovendien produceren ze een krachtigere en constante aspiratie (Figuur 4). Biopsietechnieken zijn in principe diagnostische procedures, maar met de meest recente single insertion vacuümsystemen kunnen ook goedaardige gezwellen, zoals papillomen of fibroadenomen, worden verwijderd. Samenvattend kunnen we stellen dat er enorme technische vooruitgang is geboekt in de verschillende diagnostische beeldvormingstechnieken; deze verbeteringen verhogen de sensibiliteit en specificiteit van borstonderzoeken. Dankzij minimaal invasieve diagnostische biopsietechnieken kunnen we beschikken over een zeer betrouwbaar diagnostisch beeld van vrijwel elke gevisualiseerde afwijking. Operatieve open biopsieën zouden wel eens volledig tot het verleden kunnen behoren. De meest recente vacuüm technieken hebben zelfs therapeutisch potentieel voor bepaalde soorten gezwellen. GUNAIKEIA VOL 15 Nr

12 Vergadering van de Belgian Menopause Society, Brussel, maart 2010 Imaging in the post-menopausal woman Verslag van Elke Van den Abbeele (GSO VUB) Elke Van den Abbeele Op 13 maart organiseerde de Belgian Menopause Society een congres over de beeldvorming bij postmenopauzale vrouwen. G1288N_2010 Het nut van pelvische echografische screening bij postmenopauzale vrouwen Thierry Van den Bosch (UZ Leuven) Voor het screenen van een ziekte, moet die ziekte een hoge incidentie hebben, een hoge morbiditeit/mortaliteit en een behandelbare precursor. Bovendien moet er een screenings test voorhanden zijn die accuraat is, weinig kost en patiëntvriendelijk is. Op wat gaan we dan screenen (via echografie) bij postmenopauzale vrouwen? Endometriumkanker? Ovariumkanker? Uteriene sarcomen? Endometriumkanker heeft een incidentie van 25/ , heeft een 5-jaarsoverleving van 80% en een behandelbare precursor, namelijk EIN (Endometriale Intra-epitheliale Neoplasie). Ovariumkanker daarentegen heeft een incidentie van 21/ , heeft een 5-jaarsoverleving van 50%, maar heeft geen behandelbare precursor. Als screeningstest kunnen we echografie of de bepaling van CA125 gebruiken. Er werd een grote studie gedaan in de UK (1) waar vrouwen werden geïncludeerd. De helft werd gescreend, de andere helft niet. Van de screeningsgroep werd de helft gescreend door de bepaling van CA125 met echo in 2de lijn en de andere helft via echografie alleen. Hieruit bleek dat in de echografische screeningsgroep beduidend meer patiënten werden geopereerd en dat de positief predictieve waarde van de CA125-bepaling + echografie veel hoger is dan echografie alleen. Uit dit alles blijkt dus dat er geen indicatie is voor massascreening van ovariumtumoren en endometriumtumoren bij postmenopauzale vrouwen. Moeten we dan niet kijken naar specifieke gevallen? - Wat doen we met een verhoogde endometriumdikte (> 5mm bij vrouwen die bloeden, en > 11mm bij vrouwen die niet bloeden)? - Wat doen we met vrouwen onder tamoxifen? In dit geval is het aan te raden een echografie te doen voor de start van de behandeling en wanneer we een focale laesie vermoeden, een Fluid instillation-sonografie te doen. - Wat doen bij een poliep? Hier is het belangrijk om te weten dat de kans op maligniteit laag is bij asymptomatische postmenopauzale vrouwen, namelijk 1%. - Wat doen we met fibromen? De incidentie op 50-jarige leeftijd is ongeveer 50%. - En wat dan als het een sarcoom is? Er zijn echografische eigenschappen die kunnen wijzen op een sarcoom (groot, ovaalvormig, inhomogeen, irreguliere bloedvatdistributie met lage impedantie en hoge bloedsnelheid, geen calcificaties), maar er is een grote overlap met gewone fibromen. Er bestaan dus geen patognomonische eigenschappen. - Als we zouden screenen voor fibromen, zou er een grotere mortaliteit zijn ten gevolge van complicaties van interventies dan als we niet zouden screenen. In dat geval zouden enkel diegenen met effectief een sarcoom sterven. - Wat doen we met een annexiële massa? Is deze goedaardig of kwaadaardig? Een gemakkelijke manier om dit uit te maken, is het gebruik van de M- en B-rules (Figuren 1 en 2). Een massa is te classificeren via deze regels in 76% van de gevallen. Deze classificatie heeft een hoge sensitiviteit (95%) en specificiteit (91%). Als conclusie kunnen we stellen dat echografische screening in postmenopauzale vrouwen geen nut heeft. 216 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

13 Bij abnormale bevindingen en een asymptomatische patiënt, voorkom overbehandeling. Blijf uw klinisch beoordelingsvermogen gebruiken. Een van onze basisprincipes in de geneeskunde blijft: Primum non nocere. Figuur 1: M-rules. Borstdensiteit: biomarker van borstkankerrisico Fabienne Liebens (UMC St Pieter) Fabienne Liebens probeerde een antwoord te geven op de meest gestelde vragen omtrent borstdensiteit. Wat is borstdensiteit? Onder borstdensiteit wordt de Mammografische Borst- Densiteit verstaan (MBD), dit wil zeggen de meting van de uitgebreidheid van radiodens fibroglandulair weefsel in de borst. Het is de weerspiegeling van de verhouding vet, stroma en epitheliaal weefsel. In 2008 (2) werd een studie verricht die naging of er histologische merkers bestaan van mammografische borstdensiteit. Hiervoor werden bij gezonde vrouwen biopten genomen van dense en niet-dense gebieden in de borst. In dens weefsel was er een verhoogd percentage van stroma en epitheel en een verminderd percentage vet. In dens weefsel is er ook vaker minder involutie in de tijd in vergelijking met niet-dens weefsel. Tweelingstudies toonden aan dat de borstdensiteit erfelijk is. Figuur 2: B-rules. Hoe wordt de MBD dan bepaald? Er zijn 2 methodes om borstdensiteit te bepalen, namelijk kwalitatief en kwantitatief. Onder de kwalitatieve methode worden de classificaties van Wolfe en BIRAD ACR en Boyd verstaan. Bij de kwantitatieve methode wordt de borstdensiteit gemeten op een digitale mammografie (volgens een standaardprocedure). Wat met MBD en borstkankerrisico? De borstdensiteit is positief gecorreleerd met borstkanker. Het risico op het ontwikkelen van borstkanker is 4 tot 6 maal groter bij vrouwen met een borstdensiteit groter dan 60%. Tabel 1: Factoren die de MBD beïnvloeden. Increase Decrease No change Ethnicity (differences consistent with those for BC risk) McCormick VA 2008; Maskarinec G 2006 review City life (more pronounced in women) < 50 Perry NM 2007 Family history Martin LJ 2010 NSAID (continuers use) Terry MB 2008 Tamoxifen Martin LJ 2009 review Age Kerlikowske K 1996 BMI Stone J 2009 Tobacco Butler LM 2010 Calcium and vit D (intake in childhood and young adult) Mishra G 2008 Serum vit D (in BC survivors) Neuhouser ML 2010 Dietary patterns Takata Y 2007 Soy isoflavones Verheus M 2008 Physical activity Peters TM 2008 Raloxifen Pearman LM 2009 review Letrozole Cigler T 2009 High dose estrogens (childhood and adolescence) Jordan HL 2010 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

14 De borstdensiteit is niet significant geassocieerd met tumorkarakteristieken en kan veranderd worden door hormonen of andere interventies. Een verhoogde MBD verhoogt eveneens het risico op hyperplasie (atypisch of niet) van de borst en in situ afwijkingen. Is er een associatie tussen MBD en subtypes van borstkanker? De MBD is positief geassocieerd met zowel triple negatieve als, oestrogeen- en progesteronreceptorpositieve en Her-2-positieve borsttumoren. Figuur 3: Time intensity-curves. Carcinoom Fibroadenoom Signal intensity Hyperplasie Normaal klierweefsel Spier Welke factoren beïnvloeden de borstdensiteit? (Tabel 1) Time (minutes) MBD en menopauze (HRT) De MBD verhoogt bij het gebruik van cyclische en continue estradiol en progesteron. Het verhogen van de baseline borstdensiteit is een risicofactor voor het ontwikkelen van borstkanker. De gemiddelde stijging in borstdensiteit is met de standaarddosering ongeveer 10%. Het effect van oestrogeen alleen is lager. Als conclusie kunnen we stellen dat de MBD een risicofactor is voor het ontwikkelen van borstkanker. Het is misschien een goed idee om deze dan ook in de routine te meten. Welke indicaties zijn er voor borst-mri? Pieter De Visschere (UZ Gent) Vooreerst is het belangrijk om te weten hoe men een borst-mri beoordeelt. Er wordt gekeken naar vorm, contour en architectuur van een borstlaesie om in te schatten of het om een goed- of kwaadaardig letsel gaat (T1, T2, substractiebeelden), maar ook naar de dynamiek van contrastopname van een tumor (time intensity curves). Het principe van de contrastopname kan uitgelegd worden door de karakteristieken van invasieve letsels, namelijk vanwege de neo-angiogenese in deze letsels groeien bestaande capillairen en worden er nieuwe bijgevormd. Hierdoor ontstaan abnormale configuraties: AV-shunts en beschadigd epitheel. Door deze eigenschappen wordt, in een invasief letsel, de contrastvloeistof vlugger opgenomen, maar ook sneller weggewassen. Er is in deze letsels ook een verhoogde extracellulaire ruimte en een verhoogde extravasatie. Dit alles geeft aanleiding tot karakteristieke time intensitycurves (Figuur 3), naargelang de aard van het letsel. Een borst-mri is een zeer sensitief (83-100%) onderzoek voor het opsporen van maligniteit, maar is minder specifiek (29-100%). De negatief-predictieve waarde van dit onderzoek is zeer hoog (> 98% voor invasief carcinoom). Het nadeel van dit onderzoek is dat er veel fout-positieven zijn. Dit komt doordat niet alle letsels met angiogenetische activiteit per definitie maligne zijn. Bij letsels met een hoge vascularisatie bestaat er dus een overlap tussen goedaardig en kwaadaardig. Fout-negatieven komen eveneens voor en dit voornamelijk bij zeer goed gedifferentieerde borstkankers en bij invasieve lobulaire carcinomen (minder neo-angiogenese) en DCIS (gevoed via ductolobulair systeem). Een ander verschijnsel bij de borst-mri zijn de BUBO s (Breast Unidentified Bright Object). Dit zijn kleine nodules (< 5mm), die te klein zijn om te karakteriseren en die stabiel blijven in de tijd (bij follow-up). Hun risico op maligniteit is extreem laag. De contra-indicaties voor dit onderzoek zijn: ferromagnetische structuren, claustrofobie, chronisch nierfalen (omdat gadolinium nefrogene systemische fibrose geeft, GFR moet > 30ml/min zijn), zwangerschap in de eerste 3 maanden. Wanneer er twijfel bestaat bij de clinicus of er een contra-indicatie bestaat of niet, is het altijd mogelijk om dit op te zoeken op het internet: list_search.asp. Microcalcificaties in de borst zijn geen indicatie voor een borst-mri, wel voor een borstbiopsie. Ook screening van laagrisicopatiënten is geen indicatie voor MRI, wel mammografie en echografie. MRI is ook nooit een vervangmiddel voor een biopsie. 218 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

15 Wat zijn dan de indicaties? De indicaties blijven beperkt vanwege de lage specificiteit van het onderzoek en blijven beperkt tot hoogrisicopatiënten (o.a. met een hoger familiaal risico). De hoogrisicopatiënten van minder dan 40 jaar krijgen jaarlijks een MRI, die van meer dan 40 jaar enkel als aanvulling op mammografie en echografie bij vrouwen met zeer dense borsten. De borst-mri wordt ook gebruikt als preoperatieve evaluatie en dit om multifocaliteit en centriciteit en eventuele invasie van de thoraxwand uit te sluiten. MRI verandert de behandeling in 10-20% van de gevallen. Een nadeel van deze preoperatieve MRI is dat vanwege de slechte specificiteit, slechts 20% van de nieuw gevonden foci maligne is. Dit leidt tot meer fout-positieven, extra biopsieën en meer angst voor de patiënt. Uit een zeer recente studie, namelijk de COMICE-trial (3), waarbij men van de patiënten, na mammografie, echografie en biopsie, bij 800 patiënten eveneens een MRI uitvoerde, bleek dat er geen verschil was in preoperatieratio tussen de twee groepen na 6 maanden. Hierdoor blijft deze preoperatieve MRI nog steeds controversieel. Een andere indicatie is de detectie van herval na chirurgie. Hier moeten we wel opletten dat we het litteken niet als herval aannemen. Daarom is het beter om te wachten tot 6 maanden na heelkunde en 18 maanden na radio therapie. Een blijvende oplichting ter hoogte van het litteken 2 jaar na stoppen van de behandeling, is verdacht. MRI wordt ook gebruikt voor de evaluatie van neoadjuvante chemotherapie, ter evaluatie van borstimplantaten en axillaire adenopathieën of metastasen met normale mammografie en echografie en eventueel als er een discrepantie bestaat tussen kliniek, mammo en echo. Als er twijfel is over de indicatie, bepreek het met de radioloog. Referenties 1. Menon U, et al. Lancet Oncol 2009;10: Ghosh et al, SABCC Abstract Turnbull L, The Lancet, february GUNAIKEIA VOL 15 Nr

16 Mededeling van de Belgian Menopause Society dr. Bruno Pornel G1360N_2010 Het is maandag 23 augustus. Het is druk op de raad pleging. Er wacht tevens nog een patiënte aan de telefoon op het secretariaat. Bovendien rinkelt de gsm. Het zijn enkel vrienden die het nummer van mijn gsm kennen. Het is altijd aangenaam nieuws van hen te horen. De organisator van de persconferentie van 31 augustus belt mij op. Ze begint haar zin dat ze zeer slecht nieuws heeft. Wat kan er nu zo dramatisch slecht zijn, denk ik snel bij mijzelf. Ze vervolgt haar zin en dan staat voor mij de wereld even stil. Collega Bruno Pornel is overleden. Bruno overleden het lijkt mij zo onwaarschijnlijk. Hij werd verrast door een golf toen hij met zijn kinderen aan het zwemmen was tijdens zijn verlof in Indonesië. Ik moet gaan zitten en kan enkel herhalen Bruno overleden. Bruno was nog zo actief en had nog zoveel plannen. Hij was een lieve man en vader van drie kinderen. Hij en zijn echtgenote en kinderen vormen een hecht gezin. Professioneel was hij zeer actief en ondernemend. Hij had ook een duidelijke visie. Hij was mede-oprichter van de Bel gische Menopauze Vereniging. Net zoals hij mede-oprichter was van de befaamde NAMS (North American Menopause Society). Hij was tevens expert in de CAMS (Council of Affiliated Menopause Society). Hij had in Brussel het Brussels Menopause Center uitgebouwd. Hij was daarin een voorloper en voorbeeld voor andere menopauzecentra. In dit centrum kon de vrouw terecht voor een multidisciplinaire aanpak van menopauzeproblemen. Collega Pornel las veel en stuurde veel artikels door omdat hij wou toetsen wat de anderen van de artikels vonden. Tijdens de jaarlijkse revisie van de consensus van de Belgische Menopauze Vereniging, was hij altijd bijzonder actief. De vergadering duurde meestal een ganse dag, maar was zo boeiend voor iedereen van de raad van bestuur van de BMS, dat de dag zo voorbij was. Bruno stelde de levenskwaliteit van de vrouw en de preventie van vaatziekten, osteoporose en dementie centraal in de discussies rond onze BMS-consensus. Hij was een ervaren redenaar, maar kon ook goed luisteren naar argumenten van anderen. In 2002, wanneer de WHI onheil predikte over hormonen, was hij heel doortastend om de studie te duiden naar haar kwaliteiten maar ook haar gebreken. Het is inderdaad inmiddels gebleken uit nieuwere publicaties van de WHI dat in de groep van de vrouwen die hormonen namen vroeg in de menopauze, de mortaliteit met 30% was gedaald. Bruno wilde de relatie tussen het innemen van hormonen en deze mortaliteitsdaling verder bestuderen. Bruno had reeds artikels gepubliceerd met grote namen in de menopauzewereld. Hij wou echter meer. Hij wou nog doctoreren. Na wat brainstorming had hij besloten om toch nog de mogelijke rol van oestrogenen in de bescherming van de bloedvaten verder te bestuderen. Een studie was reeds goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit van Gent en alles was klaar om ook in het Brussels Menopause Center patiënten te includeren. Wij waren in Gent net gestart en Bruno zou starten na de vakantie. De natuur heeft er anders over beslist. Een man werd weggerukt. Hij was zo vitaal. Vandaar dat wanneer ik de andere leden van de raad van bestuur van de BMS op de hoogte bracht, het ongeloof bij eenieder zo groot was. Naast een collega was Bruno ook een echte vriend. Als hij me opbelde was het altijd aangenaam. Of hij had iets georganiseerd of er moest iets worden uitgewerkt. Hij was altijd sterk betrokken bij nieuwe projecten. Tijdens de vele vergaderingen drong hij er altijd op aan om met mij Nederlands te praten. Ook dat wilde hij onder de knie krijgen. Hij was niet bang om, met vallen en opstaan, iets bij te leren. Zo was Bruno. Hij was altijd spiritueel en zeer gevat. Hij kon ongelooflijk mooi verwoorden waar hij naartoe wilde met zijn argumenten. We zullen tijdens de volgende vergaderingen van de BMS de ongelooflijke leemte voelen. We denken aan zijn vrouw en kinderen en aan de vele werknemers van het Brussels Menopause Center en aan de ontelbare vrienden die Bruno had. Bruno, je bent nu ver weg, maar toch blijf je onder ons. Herman Depypere Voorzitter van de BMS Mede namens de raad van Bestuur van de BMS 220 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

17 10th ECCEO (European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis)/IOF (International Osteoporosis Foundation) World Congress on Osteoporosis, Florence, 5-8 mei 2010 ECCEO: selectie uit plenary sessions & meet-the-experts Dominique-Jean Bouilliez Keywords: bone formation cellular control cortical bone ECCEO male osteoporosis muscle osteoporosis vitamin D wnt/beta-catenin De onophoudelijke regen was niet de enige reden om massaal af te zakken naar deze internationale manifestatie. Zelden zijn immers zoveel specialiteiten verenigd (reumatologen, gynaecologen, radiologen, chirurgen, endocrinologen, internisten, apothekers, verpleegkundigen). Tijdens de plenaire sessies werd een overzicht gegeven van de actualiteit en er was ook een zeldzame interactiviteit met de zaal, met name tijdens de Meet-the-Expert Sessions waarin heel wat problemen uit de dagelijkse praktijk werden aangekaart. Een samenvatting van enkele sessies die wij konden bijwonen. G1336N_2010 Vitamine D: goed voor botten, maar ook voor spieren (a) Vitamine D is efficiënt om fracturen en vallen te voorkomen bij bejaarden. De stof werkt in op het calciummetabolisme en versterkt de botten, maar heeft ook een rechtstreeks effect op de spieren en vermindert het valrisico (1). Steunend op de recente meta-analyse van Bischoff-Ferrari (2), gaf Bess Dawson-Hughes (Boston) de overtuigendste elementen voor het belang van vitamine D en de aanbevolen doseringen (3). Maar het is soms goed om van de begaande paden af te wijken, zegt ze. Alle vrouwen zijn immers niet hetzelfde en alle situaties zijn niet vergelijkbaar. In de studies van de meta-analyse namen niet-wervelfracturen met 14% af. De resultaten varieerden significant naargelang de posologie van vitamine D. Hoe hoger overigens de dosis vitamine D en de 25-hydroxy-vitamine D-spiegel, hoe minder fracturen er werden genoteerd in de behandelde groepen: een lage dosis (< 400IE/d) bracht het fractuurrisico niet naar omlaag. Een hogere dosis daarentegen verminderde de kans op een niet-wervelfractuur met 20% en de kans op een femurhalsfractuur met 18%. In hoge dosissen ten slotte had vitamine D altijd een beschermend effect in alle subgroepen, onafhankelijk van de calciuminname. In deze dosissen kan worden bespaard op calcium, zegt Dawson-Hughes. Soms is monosuppletie van vitamine D zelfs voldoende als de patiënt genoeg calcium krijgt via de voeding, bijvoorbeeld via zuivelproducten (4). Bess Dawson-Hughes Moet vitamine D dagelijks, wekelijks of jaarlijks worden toegediend? Op die vraag bestaat geen antwoord aangezien er geen verschil lijkt te zijn tussen de drie toedieningswijzen. De patiënt kan dus zelf bepalen welke toediening hij verkiest, al houdt één jaarlijkse toediening wel een veel hoger valrisico in. GUNAIKEIA VOL 15 Nr

18 Omgekeerd kan calcium niet worden toegediend zonder vitamine D, temeer omdat fracturen bij bejaarden nauw verband houden met de spierzwakte en het valrisico (90% van de heupfracturen). Onder vitamine D is dat risico in enkele weken echter omkeerbaar omdat de spieren een specifieke receptor hebben (5). Meting van de vitamine D-concentratie heeft in Europa weinig belang. Ongeveer 70% van de vrouwen ouder dan 20 en meer dan 80% van de bejaarden heeft een vitamine D-spiegel onder 30ng/ ml (84% in de globale populatie van reumapatiënten) (6). Bovendien is de endogene vitamine D-productie bij bejaarden viermaal kleiner omdat die minder vitamine D-voorlopers hebben Een meting van de concentratie kan daarentegen wel interessant zijn bij vrouwen onder suppletie. Een recente studie heeft immers aangetoond dat slechts 1/3 van hen een voldoende hoge vitamine D-spiegel heeft In de praktijk moet vitamine D worden toegediend in een dosering van minstens 700IE/dag. Zonder gevaar en zonder bijzonder toezicht kan de dosis zelfs tot 1.200IE/ dag bedragen (2). activerende of afremmende cytokines en anabolische factoren die in evenwicht worden gehouden door de productie van osteoprotegerine of RANKL door de osteoblasten. Enkele recente studies hebben aangetoond dat de botvorming wordt gestuurd door de osteoclasten (8), zegt Roland Baron (Yale). Daar zijn verschillende signalisatiekanalen bij betrokken. Het belangrijkst zijn de Wnt/bèta-catenine-signalering en de activering van TGF-b (transforming growth factor bèta). Wnt-ligands zijn krachtige hulpmiddelen voor de botvorming, terwijl het LPR5-gen (lipoprotein receptor-related protein 5) verantwoordelijk is voor het geobserveerde fenotype (9). Activering ervan is overigens nodig om de respons op de mechanische belasting te genereren, maar het is niet gevoelig voor PTH. Sclerostine, een eiwit dat wordt afgescheiden door osteocyten en botvorming afremt (10), zou een interessant therapeutisch doelwit kunnen zijn: blokkering ervan zou botvorming kunnen bevorderen, wat onrechtstreeks kon worden vastgesteld met PTH dat het SOST-gen afremt dat codeert voor sclerostine (11). Veroudering en fractuurrisico, een kwestie van mitochondriën, telomeren en lysosomen (c) Met de leeftijd neemt het fractuurrisico toe, ongeacht de oorspronkelijke botmineraaldensiteit (12). De drie grote oorzaken daarvan zijn verlies van het vermogen om energie te produceren (ATP), verkorting van telomeren en opstapeling van intracellulair afval. Energieverlies Mickael Hiligsmann (ULg en Univ. Maastricht) was een van de vier laureaten van de ESCEO-Amgen-prijs. Die helpt hem bij zijn onderzoek naar de voorkeuren van huisartsen bij het voorschrijven van een osteoporosebehandeling. Doel van de studie: nagaan wat de meest markante tendensen zijn om een optimale therapietrouw te bereiken. Botrigiditeit? Een overjaars concept (b) Als op een bot druk wordt uitgeoefend onder invloed van biomechanische krachten, doen zich aan weerszijden van het membraan vochtbewegingen voor. Die komen in evenwicht dankzij een canaliculair overdrachtssysteem en dragen bij tot de nieuwe botvorming. Zonder de biomechanische stress daarentegen zenden de osteocyten signalen uit die de cel doen afsterven en microletsels veroorzaken in de botmatrix (7). Parallel daarmee wordt de differentiëring van de osteocyten beïnvloed door Op het vlak van energie is bekend dat de mitochondriën de motor van de cel zijn. Het aantal mitochondriën neemt in alle organen echter af met de leeftijd, vooral in de spiercellen (waardoor die sterkte, snelheid en uithoudingsvermogen verliezen en het valrisico toeneemt), de hersencellen en de osteoclasten, met alle gevolgen van dien (13). Het behoud van een normaal aantal mitochondriën vertraagt de veroudering, tenminste bij de muis. Die leeft langer, valt minder en behoudt een betere botmassa (14). Verkorting van telomeren Verkorting van telomeren heeft vooral betrekking op cellen met een korte levensduur, zoals osteoblasten (25 tot 200 dagen) (15). De telomeren doen dienst als beschermkap: ze beschermen de chromosomen tegen externe letsels. Met de celdelingen worden ze echter korter. Omdat de meeste progenitorcellen van de osteoblasten zich gemiddeld slechts 26 keer kunnen reproduceren, leidt verkorting van telomeren tot een vermindering van het aantal mogelijke celdelingen en een afname van osteoblasten in het bot. Omgekeerd bevordert de verlenging van telomeren (met 222 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

19 De Get up and go -test Deze test leert heel wat over de fysieke kracht van de patiënten: de patiënt wordt gevraagd om makkelijk op een stoel te gaan zitten, op te staan en zo snel mogelijk weer te gaan zitten, en dat vijf keer na elkaar. Als de patiënt er langer dan 10 seconden over doet om deze test uit te voeren, is de kans groot dat zijn spierkracht is aangetast. Hetzelfde geldt voor de up and go -test: de patiënt zit op een stoel, staat op, wandelt 3 meter, draait zich om, loopt terug en gaat weer zitten. Ook deze test moet in minder dan 10 seconden worden uitgevoerd. De pathognomonische factor van het spierverlies is de traagheid waarmee de patiënt zich omdraait. De test is ook een uitstekende indicator van het valrisico dat sterk afhangt van de snelheid van de spiercontractie. Dieter Felsenberg (Univ. Humboldt, Berlijn) de telomerasen) het behoud van de botmassa tot op gevorderde leeftijd (16). Dat geldt althans voor dierlijke modellen, preciseert Steve Cummings (San Francisco). Oxidatiestress Voor cellen met een lange levensduur (de osteocyten kunnen 1 tot 50 jaar oud worden) (15), is het uitkijken voor oxidatiestress. De vrije radicalen beschadigen het DNA en kernletsels stapelen zich op met de tijd, wat leidt tot een geleidelijke en onvermijdelijke aftakeling van de celfunctie. Bovendien tasten vrije radicalen ook cumulatief de mitochondriën en de lysosomen aan die instaan voor recyclage van eiwitten en organellen (autofagie) (17). Door de opstapeling van deze radicalen verliezen ze hun functie. Onbruikbaar materiaal, lipofuscine genoemd, stapelt zich op in de osteocyten die zich daardoor niet meer kunnen differentiëren. Naar andere therapeutische pistes? Er bestaan verschillende oplossingen om deze verschijnselen te bestrijden. De beste daarvan is calorierestrictie. Die stimuleert de vorming van nieuwe mitochondriën, behoudt de lengte van telomeren en vermindert de frequentie en de omvang van de mitochondriale en lysosomale letsels terwijl het autofagieproces wordt opgevoerd (18). Calorierestrictie voorkomt ook botverlies, althans in dierlijke modellen. Ze moet echter altijd worden gecombineerd met lichaamsbeweging (19). Er wordt ook onderzoek verricht naar het belang van resveratrol, een antioxidant dat, door het aantal mitochondriën te verhogen, de levensduur zou verlengen (bij dierlijke modellen en gisten) en de botmassa zou verhogen (20). Rapamycine, een immunosuppressor, is een ander veelbelovend product. Het verhoogt autofagie, zou antiresorptief zijn en een anabolisch effect hebben op het bot (21). Hoewel de verouderingsmechanismen voor de botturnover goed gekend zijn, net zoals de kanalen om deze turnover te herstellen of te stimuleren, zijn de preliminaire resultaten van de interventiestudies nog wisselend. Moderne behandeling van osteoporose: oefeningen voor contractiesnelheid, niet spierkracht (d) Van osteoporosebehandelingen werd ruimschoots aangetoond dat ze het fractuurrisico kunnen verminderen. De resultaten zijn echter nog verre van optimaal, met name omdat belasting door spieren nodig is om een goede osteogenese te garanderen. Bejaarden kampen echter heel vaak met een musculair deficit dat leidt tot valpartijen en een bijkomende risicofactor is voor osteoporose. Gelukkig kan dat risico makkelijk klinisch worden gemeten (zie inzet). De patiënt moet geen ingewikkelde oefeningen doen om dat deficit te verhelpen, zegt Felsenberg: het volstaat om, onder toezicht (om vallen te vermijden), inspanningen te doen die spiersnelheid vragen, bijvoorbeeld springen ter plaatse. Die oefeningen leveren al heel snel resultaat op, meestal na 3-4 weken. Voorwaarde is wel dat het gaat om snelheidsoefeningen die de ontwikkeling van de spiervezels van type 2 bevorderen. Uithoudingsoefeningen bevorderen de ontwikkeling van de vezels van type 1. En uiteraard moeten al deze patiënten ook voldoende vitamine D nemen. De oefeningen verminderen niet alleen het valrisico, ze zijn ook goed voor het bot. Dat reageert immers negatief op spierzwakte. Om de botvorming te bevorderen moet het bot belast worden en daar kunnen alleen GUNAIKEIA VOL 15 Nr

20 Vandaag is duidelijk dat het corticaal bot het meest bijdraagt tot de stevigheid van het hele bot. Dat geldt vooral voor de radius en de heup, en voor bejaarden. Het corticaal bot zou dus een specifiek therapeutisch doelwit kunnen worden. Op het vlak van de vermindering van het fractuurrisico is er nog heel wat vooruitgangsmarge. Het is niet uitgesloten dat we subgroepen zullen kunnen bepalen die meer baat hebben bij een bepaalde behandeling, en specifieke behandelingen zullen kunnen ontwikkelen voor elk soort fractuur Mary Bouxsein de spieren voor zorgen. De spierkracht zorgt voor de grootste meerbelasting: alleen al springen op één been vermenigvuldigt de belasting met 30 (d.i. 2,1 ton voor een persoon van 70kg). Die extra belasting leidt tot een vervorming van het bot waardoor een evenwicht ontstaat tussen de botvorming en de botresorptie. Als de extra belasting afneemt, neemt de resorptie toe. Het bot verliest zijn elasticiteit en consistentie. Dat proces verloopt heel snel (een paraplegiepatiënt heeft in het eerste jaar na zijn ongeval 17% botverlies, daarna verloopt het zeer traag en continu, nagenoeg zoals bij de algemene bevolking). Omgekeerd bevorderen spieroefeningen, omdat ze het bot meer vervormen, de botvorming. Dat is heel belangrijk, temeer omdat we weten dat het botverlies veroorzaakt door de leeftijd wordt gecompenseerd als het bot een grotere diameter krijgt. Andere uitstekende oefeningen zijn triltechnieken of oefeningen op een plank met wisselend steunpunt. Omdat ze de spierspanningen van het lopen nabootsen, kan de patiënt snel revalideren. Lopen is immers het belangrijkste aspect van mobiliteit Er bestaat overigens een zeer sterk verband tussen de spiermassa en de botmassa. Het fractuurrisico bij atleten is meer het gevolg van verlies van vermogen dan van een verlies van spierkracht (spierkracht is de kracht die nodig is om een weerstand te bestrijden) omdat de notie vermogen ook een notie snelheid inhoudt. Een hoge leeftijd is niet bevorderlijk, waarschijnlijk door de vermindering van het aantal spiervezels en hun volume, maar ook van de verbindingen tussen de spiervezels. Dat vrouwen fragieler zijn dan mannen, wordt waarschijnlijk verklaard door het feit dat ze tijdens hun vruchtbare periode in verhouding meer bot produceren dan spieren. Dat proces verdwijnt na de menopauze en de spierschaarste veroorzaakt een sneller botverlies. Niet alle botten zijn hetzelfde (e) Omdat veel fracturen bij mensen zonder osteoporose optreden, zonder dat een duidelijke fragiliteit de oorzaak is, wordt heel wat onderzoek verricht naar de relatieve rol van het corticaal en het trabeculair bot voor de botstevigheid en het ontstaan van fracturen. Eerste vaststelling, zegt Mary Bouxsein (Boston): het belang van de botcomponenten (trabeculair bot dat het interne compartiment vormt en compacter corticaal bot dat de externe component is) werd zwaar onderschat. Nu beseffen we dat het corticaal bot doorslaggevend is, maar dat overwicht verschilt naargelang de plaats. Een studie van de microarchitectuur ter hoogte van de radius leidt tot de vaststelling dat de parameters van het corticaal bot meer zeggen over de botstevigheid dan de parameters van het trabeculair bot (22). Ter hoogte van de wervels daarentegen is de situatie veel complexer: het belang van het corticaal bot voor de stevigheid varieert volgens de studies van 10 tot 80%. Dat lijkt logisch aangezien de dikte van het corticaal bot op dit niveau moeilijk kan worden gemeten met de gewone technieken. In dit kader werpt de ontwikkeling van nieuwe technieken zoals de microscanner een nieuw licht op de zaak. De bijdrage van het corticaal bot tot de botstevigheid is kleiner aan de uiteinden van het wervelplateau en groter in het midden (23). 224 GUNAIKEIA VOL 15 Nr

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde VOL 14 NR 67 SEPTEMBER 2009 Maandelijks - Verschijnt niet in januari, juli februari en augustus en juli -- Afgiftekantoor: Charleroi X X -- P301162 Dossier PReconCEPTiONele CONSULTATIE GUN_14_7_N_2009

Nadere informatie

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Redactie

Nadere informatie

MAGMA. Het alziend oog. Nieuwe beeldvormende technieken. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen. Jaargang 10 Nummer 2

MAGMA. Het alziend oog. Nieuwe beeldvormende technieken. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen. Jaargang 10 Nummer 2 Jaargang 10 Nummer 2 Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen Juni 2004 MAGMA O N S B I N N E N S T E B U I T E N Het alziend oog Nieuwe beeldvormende technieken C O L O F O

Nadere informatie

GE Healthcare Nieuws

GE Healthcare Nieuws GE Healthcare Nieuws No. 2 2013 HET MAGAZINE VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE Healthcare Re-imagined. Mammapoli Maastricht UMC + - PAG. 4 Appslinq In RDC Echt - PAG. 7 One Self nieuw onderhoudsconcept

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum mo MeMemo acten ContContacten Harvey Cushing Centrum Brussel Hôpital Erasme Anderlecht................ 02/555.42.87 of 02/555.43.11 UZ Brussel Jette................................................ 02/476.33.87

Nadere informatie

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek

Europese. richtlijnen. eituva borstkankerscreening. en -diagnostiek land Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island bourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland ja Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crna Kingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Nadere informatie

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1

Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN. Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Nummer 4 jaargang 42 december 2013 VROUWENZIEKTEN Coeliakie als leerschool Medicijn tegen kanker: wat is de juiste dosis? Monitor december 2013 1 Tekst Gert-Jan van den Bemd Beeld dr. Heleen van Beusekom,

Nadere informatie

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten van A tot Z Informatieblad AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Technische hoogstandjes Het AZ Sint-Elisabeth zet alles op alles om een kwalitatieve en technisch hoogstaande ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Tijdschrift voor reumatologie, fysische geneeskunde, orthopedie en sportgeneeskunde. ~ Botdensitometrie: opleiding en kwaliteitscontrole

Tijdschrift voor reumatologie, fysische geneeskunde, orthopedie en sportgeneeskunde. ~ Botdensitometrie: opleiding en kwaliteitscontrole www.ortho-rheumato.be April - Mei 2014 VOL 12 - Nr 2 Tijdschrift voor reumatologie, fysische geneeskunde, orthopedie en sportgeneeskunde ~ Botdensitometrie: opleiding en kwaliteitscontrole ~ Chronische

Nadere informatie

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine

journaal Inhoudsopgave Jaargang 33 nummer 1 2004 Editorial 2 M.J.K. de Kleine medisch journaal Inhoudsopgave Editorial Jaargang 33 nummer 1 2004 kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum hoofdredacteur: M.J.K. de Kleine, kinderarts-neonatoloog eindredacteur:

Nadere informatie

news Editoriaal Inhoudstafel BIPIBnews - Nr 13 December 2013

news Editoriaal Inhoudstafel BIPIBnews - Nr 13 December 2013 13 news Pg. 1 Pg. 2 Pg. 6 Pg. 9 Editoriaal BIPIB dient onderzoeksonderwerpen in bij het KCE. Medicijnen en hun bijwerkingen: voor hartpatiënten is het opletten geblazen. Een strenge winter verhoogt de

Nadere informatie

GE Healthcare Nieuws

GE Healthcare Nieuws GE Healthcare Nieuws No.1-2014 HET TIJDSCHRIFT VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE Tomosynthese een veelbelovende techniek Voluson E8 meer dan een echografietoestel" De Flexmed XR tafel onze

Nadere informatie

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? Dr. H.J. Hoekstra 1 CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? REDE uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Chirurgische

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8912 Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk In this scientific advisory

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Vlaamse Liga tegen Kanker Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Onderzoeksrapport - juni 2012 1 COLOFON Tekst: Ward Rommel (ward.rommel@tegenkanker.be) Redactieraad: Hans Neefs, Cathy Rigolle, Hedwig

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM

EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE TARGETED THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2013-2014 EVIDENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DOELGERICHTE "TARGETED" THERAPIEËN BIJ VERGEVORDERD ENDOMETRIUMCARCINOOM Anne-Marie VAN DER BIEST

Nadere informatie

news Editoriaal BIPIBnews - Nr 16 April 2015

news Editoriaal BIPIBnews - Nr 16 April 2015 16 news Editoriaal Pg. 1 Editoriaal Pg. 2 Noteer! - Informative avondsessie in het UZ Leuven-Gasthuisberg. Pg. 3 BIPIB bij de patïentenvergadering van APODEC in de regio Nord-Pas de Calais- Belgïe. Pg.

Nadere informatie

HYPERSPECIALISATIE. Dr. B-Ph. Hermans, Kliniek Sint-Jan, algemeen medisch coördinator

HYPERSPECIALISATIE. Dr. B-Ph. Hermans, Kliniek Sint-Jan, algemeen medisch coördinator Nr13-16 9 oktober - 22 oktober 2013 Charleroi X halfmaandelijks P913976 DeSpecialist Actualiteit voor de arts-specialist JS0802N Daling honoraria zware last voor ziekenhuizen VERVOLG OP PAGINA 2 In 2012

Nadere informatie

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Wetenschappelijk consensusrapport opgesteld ter evaluatie van de proefprojecten inzake chronische pijn, uitgevoerd in het kader van het

Nadere informatie

NATUURLIJKE CHEMO. Mark Bos beklom de Kilimanjaro 24. Els-Borstgesprekken 10. Minder complicaties en betere levenskwaliteit 21

NATUURLIJKE CHEMO. Mark Bos beklom de Kilimanjaro 24. Els-Borstgesprekken 10. Minder complicaties en betere levenskwaliteit 21 Maart 2014 nr. 10 Els-Borstgesprekken 10 Minder complicaties en betere levenskwaliteit 21 Die dokters kennen mijn situatie 22 NATUURLIJKE CHEMO Mark Bos beklom de Kilimanjaro 24 ProstaatKankerStichting.nl

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) CHIROPRACTIE GEVAARLIJK? >> pagina 4 VITAMINE B12 >> pagina 5 HELP CLINICLOWNS >> pagina 9 Nummer 2, 2014 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

Nadere informatie

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012

zorgwijzer Wie heeft oog voor de arts? Speciale editie Magazine Juli 2012 zorgwijzer 29 Magazine Juli 2012 Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar Jg. 4 nr. 29 ISSN 2034-211 x Zorgnet Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Afgiftekantoor Antwerpen X Mass Post P 902010 Speciale

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel.

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Geachte Mevrouw, Mijnheer, U werd verwezen naar de borstkliniek. Er werd bij u immers de diagnose gesteld van borstkanker. Dit was vast een donderslag bij heldere hemel. Ofschoon u reeds grotendeels werd

Nadere informatie

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Juridische implicaties van medische richtlijnen Nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van slokdarmkanker Themajaar

Nadere informatie

RAD MEMO RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN

RAD MEMO RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN 1 MEMO RAD JAARGANG 13 - NUMMER 1 - VOORJAAR 2008 RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd.

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd. Lareb krant 2012 Vertrouwen in geneesmiddelen belangrijk voor therapietrouw Lareb prijs 2011 Het is bekend dat veel geneesmiddelen niet worden gebruikt zoals door de voorschrijvend arts is bedoeld. Veel

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie