PREVENTIE CONFERENTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREVENTIE CONFERENTIE"

Transcriptie

1

2 Ferry Koper

3

4 WEIGHT WATCHERS OP HET WERK WEIGHT WATCHERS IN DE ZORG WEIGHT WATCHERS IN DE WIJK VOOR EEN GEZONDERE WERKPOPULATIE VOOR GEZONDERE PATIENTEN VOOR EEN GEZONDERE WIJKPOPULATIE PREVENTIE CONFERENTIE

5 Programmaoverzicht Ferry Koper Guus Schrijvers Jack Hutten VWS Diana Monissen De Friesland Zorgverzekeraar KLEINE PAUZE Proeftuinen Eindhoven, Leiden, Zeeuws-Vlaanderen, Arnhem PAUZE Inleiding preventiedebat door Jolande Sap - NPHF Preventiedebat Kamerleden Arno Rutte (VVD), Agnes Wolbert (PvdA), Pia Dijkstra (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) Borrel

6 Guus Schrijvers Dagvoorzitter

7 Jack Hutten Coördinator gezondheidsbeleid VWS

8 NPP Alles is gezondheid (een jaar later) Jack Hutten Plv. Afdelingshoofd OJGZ Publieke Gezondheid

9 Toekomst / vervolg Startconferentie 5 februari 2014 Veel activiteiten al aan de gang! Programmabureau en structuur Communicatiecampagne Ambassadeurs Partnerorganisaties en pledges

10 Lejo van der Heiden Sonja Bleuland van Oordt, Hoofd programmabureau AiG, Amersfoort Jack Hutten, Coordinator NPP, VWS, Den Haag

11 Alles is gezondheid Belangrijkste uitdagingen Verwachte toename in prevalentie chronische ziekten; deel ziektelast is vermijdbaar Terugdringen van gezondheidsverschillen

12 Alles is gezondheid Wat willen we bereiken? Doelen voor 2030: Substantiële verbeteringen t.o.v. huidige trends binnen de speerpunten. Gezondheidsverschillen in levensverwachting stabiliseren of verkleinen. Significante verkleining van verschil in gezonde levensverwachting. Nulmeting = de VTV 2014

13

14

15

16 De rijksoverheid als AiG - partner Faciliteren programma(bureau) Beleidsmatige inbreng: activiteiten brief oktober 2013 Bestuurlijke/politieke verantwoording VWS-pledge

17 Alles is gezondheid Waar staan we Politieke steun en draagvlak! Startconferentie op 5 februari: energie, ambassadeurs en pledges! Programmabureau (1 juli), platform en inspiratorengroep: verbinden en aanjagen!

18 Alles is gezondheid Waar staan we Communicatie: website, social media, bijeenkomsten, pledge-momenten Opzet monitor bijna gereed

19 Alles is gezondheid is een maatschappelijk netwerk!! 139 getekende pledges, ruim 300 organisaties Alle domeinen (school, werk, zorg, wijk) doen mee Mooie voorbeelden van verbindingen tussen domeinen (De Friesland) en regionale initiatieven (HANNN, Achterhoek, Roosendaal)

20 Inbreng vanuit het Rijksbeleid GIDS-gelden en gezondin-programma(bzk, VWS) Healthy Pregnancy 4 all II (BZK, VWS) Nieuwe bekostiging eerstelijnszorg (VWS) Preventie in de buurt (VWS/RIVM) Duurzame inzetbaarheid (SZW) Gezonde schoolpleinen in een gezonde buurt (OCW, VWS) Green deals:beterinhetgroen (EZ, I&M, VWS) Gezondheidbeschermende maatregelen (EZ, I&M, SZW, VWS) VOORTGANGSRAPPORT IN JANUARI NAAR TWEEDE KAMER

21 VWS pledge Practicewhatyoupreach VWS als goed voorbeeld van een gezonde arbeidsorganisatie Medewerkers stimuleren om gezonder te leven en dit ook in de privésfeer op te pakken Preventie en gezondheid integraal onderdeel van alle VWS-beleid

22 Meer geld vanuit de zorg voor preventie? Is het een kwestie van meer geld of moet er (ook nog) iets anders gebeuren? Cultuuromslag? Gaat het over preventie of gezondheid? Andere definitie van gezondheid > onderscheid preventie en zorg/curatie? Een afwegingskader voor preventie en curatie? Zorgverzekeringswet > Gezondheidswet? Hoe kan het worden gerealiseerd? Preventiefonds? (van boven af?) Populatie management (ruimte voor lokale afspraken?)

23 Beloftes voor volgend jaar Doorontwikkeling activiteiten programmabureau: wat is nodig? Monitoring voortgang van de Beweging Samenwerking met maatschappelijke partijen verder uitbouwen Conferentie Alles is gezondheid op 4 februari Presentatie Preventiecongres 2015???

24 Diana Monissen Voorzitter RvB Zorgverzekeraar De Friesland

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Pauze

48 Proeftuinen Eindhoven, Leiden, Zeeuws Vlaanderen, Arnhem

49 Peggy Goris Proeftuin Eindhoven

50 Proeftuin Leiden Gelf Jan Wieringa

51 Proeftuin Zeeuws Vlaanderen Edwin Leutscher

52 ambitieuze organisaties die samen werken aan zorg & welzijn in 2022 Medische Staf Huisartsen Medische Staf ZorgSaam GoedLeven 52

53 grote uitdagingen voor proeftuinen uitstijgen boven organisatiegrenzen het belang van burger/patiënt praten met mensen in plaats van over mensen investeren in relaties

54 Ambities GoedLeven IN 2022 Gezondheidswinst levensverwachting gemiddeld hoger in goed ervaren gezondheid Zelfredzaamheid zelfredzaamheid van volwassenen en ouderen beter Kostenbeheersing totale kosten stijgen jaarlijks gemiddeld minder snel Toegankelijkheid goede basiszorg dichtbij hoogwaardige specialistische zorg bereikbaar GoedLeven 54

55 Proeftuinprojecten GoedLeven FARMACIE doelmatig voorschrijven 2. END OF LIFE CARE praten over wensen en vastleggen ervan 3. TRIAGE MODEL de beste hulp aan mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen 4. MEDICATIE DOSSIER real-time inzicht in dossier van huisarts, ziekenhuis en apotheek 5. PREVENTIE BY DOING fitbit competitie, zitten is het nieuwe roken t Verband, Goedleven begint bij jezelf GoedLeven 55

56 Triple Aim Het doel TRIPLE AIM betere gezondheid van de populatie, betere kwaliteit van zorg en welzijn en minder kosten is alleen te halen als die populatie verantwoordelijkheid neemt over zijn eigen gezondheid én als zorgaanbieders samenwerken Triple Aim in de praktijk met elkaar, met burgers, cliënten en patiënten

57 Slag maken naar bevolking gezonder maken DIGITALE COMMUNITY praten MET mensen en co-creëren werken aan gezondheid en gezond blijven DOEL op basis van wensen van mensen minder consumeren zorg & welzijn in de eigen omgeving organiseren oplossingen ontwikkelen en testen met afnemers WERKENDE OPLOSSINGEN GoedLeven 57

58 The Question is. GoedLeven 58

59 Het open gedeelte van het platform Het open gedeelte is een website die voor alle burgers van een regio toegankelijk is. Dit is het centrale communicatiemiddel van de proeftuinen. Op deze website: Nieuws Nieuwsberichten in verschillende categorieën, bijvoorbeeld succesverhalen, tips & tricks en terugkoppeling over wat er in het besloten gedeelte (de community) is besproken. Over Mijn Zorg Hier is ook meer informatie te vinden over de proeftuin zelf en de verschillende projecten die lopen Community Er is een mogelijkheid om aan te melden voor de community en actief te gaan participeren. PARTICIPANTEN, AANBIEDERS en BEWONERS zien het wel maar.

60 The question is. werken aan de toekomst versus prioriteiten van vandaag er is beslist een coalitionof théwillingmaar participanten worden in hun denken en doen tegengehouden door overvolle agenda s en prioriteiten van vandaag overleven versus nu investeren in middellange termijn resultaten

61 Meer informatie Edwin Leutscher Programma GoedLeven 61

62

63 Proeftuin Arnhem Stefanie Mouwen Richard Linders

64 Aanleiding Pilot Inzet Kaderhuisarts Bewegingsapparaat (KBA) Doel proeftuin PELGRIM: inzicht krijgen in mogelijkheden van populatiemanagement in de regio Arnhem Inzet KBA onderdeel van de proeftuin PELGRIM Samenwerking tussen Huisartsenzorg Regio Arnhem (de Zorggroep) en zorgverzekeraar Menzis Doelen van inzet KBA beslaan drie domeinen (zgn. Triple Aim): 64

65 3. Aanleiding Pilot Inzet Kaderhuisarts Bewegingsapparaat (KBA) Wat levert de inzet KBA op? Patiënt: toegankelijke en betaalbare zorg op maat. Dichtbij huis geleverd, obv shared decision making, waarbij een onnodige verwijzing voorkomen wordt. Zorgaanbieder: korte lijnen tussen KBA en huisarts/fysiotherapeut/specialist waardoor doelmatige zorg wordt geleverd en kennis-/informatieoverdracht plaatsvindt. Zorgverzekeraar: versterking imago van de zorgverzekeraar doordat er een sterke eerste lijn wordt opgezet met een doelmatig gebruik van de tweede lijn. Hierbij zullen de zorgkosten dalen en de kwaliteit van zorg en klanttevredenheid toenemen. 65

66 Stroomschema Diagnose en/of behandeling duidelijk? Ja Zelf behandelen? Ja (evt. verwijzing binnen 1 e lijn) Nee Nee KBA Nee of twijfel Operatie nodig? Ja (zelf verwijzen) Bureauwijzer: stroomschema wanneer wordt patiënt verwezen naar de KBA? 66

67 Huidige stand van zaken Pilot is op 1 februari 2014 van start gegaan in Duiven en Westervoort Westervoort 114 patiënten gezien: 15 patiënten doorverwezen naar 2 e lijn (13%) 17 patiënten doorverwezen naar de fysiotherapeut (15%) 3 keer een MRI aangevraagd 54 keer een vervolgconsult uitgevoerd Duiven 162 patiënten gezien: 22 patiënten doorverwezen naar 2 e lijn (13,5%) 32 patiënten doorverwezen naar de fysiotherapeut (20%) 7 keer een MRI aangevraagd 55 keer een vervolgconsult uitgevoerd 67

68 Patient ervaringen Eerste resultaten enquete zorgbelang 71 % van de patiënten zou opnieuw kiezen voor een behandeling door kaderarts (24 % heeft geen mening). 98 % van de patiënten vond het contact met de kaderarts prettig 97 % van de patiënten vond dat de kaderarts voldoende tijd nam en goed luisterde 98 % van de patiënten vond dat er voldoende informatie werd gegeven. De kaderarts hield rekening met de eigen wensen van de patiënt 85 % zou de kaderarts aanbevelen aan familie en vrienden. 68

69 Knelpunten Afspraken inregelen bij andere verzekeraars Verwijzingen Verslaglegging nog via HIS Indicatiestelling: Zou de patiënt anders ook verwezen? Sommige patiënten hebben het hele circuit al doorlopen Sommige patiënten zijn reeds bij orthopeed onder behandeling Terug verwijzing vanuit tweedelijn Afstemming orthopeden 69

70 Randvoorwaarden Draagvlak bij alle stakeholders Goede samenwerking met tweede lijn en andere ketenpartners Korte lijntjes Inzicht en vertrouwen in elkaars kennis en kunde Indicaties moeten duidelijk worden afgebakend Duidelijkheid qua financiering Goede professionele ondersteuning Patienten moeten vertrouwen hebben in de kwaliteit van zorg Patient moet keuzevrijheid hebben 70

71 Proeftuinen Discussie

72 Jolande Sap NPHF Federatie voor gezondheid

73 Van preventie in de zorg naar een economie van zorg JolandeSap

74 NPHF federatie voor gezondheid Actiz Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Diabetes Fonds Forensisch Medisch Genootschap GGD Nederland KNMP KNMT KNOV KWF Kankerbestrijding Movisie NACGG Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlands Instituut Sport en Bewegen Netherlands School of Public & Occupational Health Nederlandse Hartstichting Nederlands Huisartsen Genootschap Nierstichting NIVEL NVAB Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde NVAG Artsen Beleid Management Onderzoek NVDG Donorgeneeskunde NVFG Farmaceutische Geneeskunde Okapi Oranje Kruis Partners voor Gezond Leefmilieu NVM Mondhygienisten NVMM Medische Milieukunde Pharos Rutgers WPF Soa Aids Nederland TNO Gezond Leven Traject Gezond Gebouw VeiligheidNL Vereniging voor Verslavingsgeneeskund e Nederland VAGZ Verzekeringsartsen Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling Wemos WECF ZonMw VIA Indicerende en Adviserende Artsen Vereniging Volksgezondheid & Wetenschap Vereniging voor Infectieziekten Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Phned Trimbos VvAwT Tuberculosebestrijding Voedingscentrum

75

76

77

78

79

80

81

82 Robert F. Kennedy University of Kansas March 18, 1968 "Het bruto binnenlands product omvat luchtvervuiling en reclame voor sigaretten en de ambulances die op de snelwegen verkeersslachtoffers weghalen. (...) Het omvat de vernietiging van de cederwouden en de dood van Lake Superior. Het neemt toe met de productie van napalm en raketten en kernkoppen. Het houdt geen rekening met de gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van hun onderwijs of het genoegen dat zij aan spelen beleven. ( ) Het telt niet de schoonheid van onze poëzie mee of de kracht van onze huwelijken, noch de intelligentie van het publieke debat of de integriteit van ambtenaren... het meet kortom alles, behalve dat wat het leven de moeite waard maakt."

83

84 Preventiedebat Kamerleden Op de dag van de Preventie Conferentie waren de leden van de Tweede Kamer op het laatste moment verhinderd ivm het uitlopen van de Kamerbehandeling van de VWS Begroting. In plaats daarvan werd een Preventiedebat gehouden, waarbij 'Kamervragen' voor de Kamerleden werden geformuleerd. De vragen en de antwoorden treft u binnenkort aan op deze website.

85 Preventiedebat Pauline Terwijn RvB Saxenburgh groep Carl Verheijen Directeur Nije Veste Jan Joost Meijs Directeur de Roerdomp Eric Kramer Zorgverzekeraar Z&Z

86 Volgende conferentie november 2015

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Curatieve zorg in krimpregio's

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Curatieve zorg in krimpregio's > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 -

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015 Vastgesteld door de directie op 10 september 2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 september 2014 Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015-2 - Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen landelijk... 4 3. Ontwikkelingen in Friesland... 8 3.1. Patiënten/burgers aan het

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Het beste uit twee werelden

Het beste uit twee werelden Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 Preventie in zorg & publieke gezondheid Het beste uit twee werelden 8 & 9 april 2015 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 2015 is een initiatief van: tsg1503_ncvgzkatern_online_proef1.indd

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel inhoud FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel Utrecht, november 2013 inhoud Het FWG Trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Geertje van de Ven, Astrid Westerbeek, Peter Andriessen Ontwerp

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving!

Kennisatelier ZonMw. Verslaglegging 8 september. ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving! Kennisatelier ZonMw Verslaglegging 8 september ZonMw: Samen (slag)krachtig op weg naar een gezonde en veilige samenleving! DONDERDAG 8 september 2011 Regardz La Vie, Utrecht Op donderdag 8 september 2011

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie