Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende BBL ~ Specifieke fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende BBL ~ Specifieke fase"

Transcriptie

1 Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende BBL ~ Specifieke fase Opleiding Verzorgende niveau 3 - BBL Specifieke opleidingsfase MBO Utrecht, Utrechtse en Gooise Zorgacademie

2

3 Activiteiten Anatomie, fysiologie & pathologie Inhoudsopgave afp-s.01: Regeling van het bloedglucosegehalte... 5 afp-s.02: Diabetes mellitus... 5 afp-s.03: Ziekteprocessen en ziekteoorzaken...6 afp-s.04a: Kennis van medicijnen...6 afp-s.04b: Kennis van medicijnen...6 afp-s.05: Vaataandoeningen, infarct en gangreen...6 afp-s.06: CVA's...7 afp-s.07: Cognitieve stoornissen, Korsakov en dementie...7 afp-s.12: Stemmingsstoornissen en angststoornissen...7 afp-s.14: Gezwelgroei...8 afp-s.19: COPD... 8 afp-s.21: Hartfalen...8 Leerstof voor de toetsen...9 Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 3

4 Kenmerken van de activiteiten Voor alle activiteiten AFP gelden de volgende kenmerken. Waar dat anders is, staat het apart vermeld bij de activiteit. Competentie(s) Component(en) Resultaat Werkvorm Geïntegreerde taalopdracht Geïntegreerde rekenopdracht Onderzoeken - Openstaan voor nieuwe informatie - Informatie achterhalen Analyseren - Informatie uiteenrafelen - Informatie genereren uit gegevens Formuleren en rapporteren - Correct formuleren Je beschikt over aantekeningen van de onderdelen die lastig zijn; je beschikt over een eigen uitwerking van de opgaven eerst: : individueel lezen (bijna altijd het boek) daarna: Uitleg in de les en opgaven maken: groep daarna: Opgaven uitwerken: individueel / groep tenslotte: nog eens doornemen voor de toets Nee Nee voorafgaand aan de les a. Bij elke activiteit staat aangegeven welk deel van welk boek je gelezen moet hebben, voorafgaande aan de les. Soms staat er nog een extra opdracht bij als voorbereiding: dan moet je van tevoren dingen uitwerken en de uitwerking mee naar de les nemen. b. Neem de leerstof voor de toetsen erbij, dan kun je altijd al zien, welke dingen voor de toetsen je daarvan in het boek bent tegengekomen; Les in de groep: Je hebt de reader en de materialen die bij de uitleg vorige keer gebruikt zijn, bij je. Houd echter ook altijd de site in de gaten, de dag voordat je weer naar school gaat. De docent zal het onderwerp doornemen en de nodige uitleg geven, hij geeft antwoord op de vragen die je hebt. Je werkt ook tijdens de les af en toe individueel of in een kleine groep aan opgaven die bij de leerstof horen. Opgaven uitwerken: Je maakt de opgaven op school af, en als het nog nodig is, thuis. In de uren zelfwerkzaamheid op school kun je een docent raadplegen. Je gebruikt bij het uitwerken je boeken, de aantekeningen die je maakte tijdens de les en internetsites die in de les ter sprake kwamen. Vergelijk met elkaar of je tot dezelfde uitkomsten kwam. Vergelijk daarna de uitkomst met een voorbeelduitwerking die via internet ter beschikking komt. Voor het leren voor de toets is het daarna het laatste van belang: neem nog eens de lijst met de kenniselementen AFP door en let erop waar je de verschillende onderwerpen kunt vinden, waar in je boek, of in je aantekeningen en in de opgaven. Belangrijke internetadressen bij deze lessen zijn: Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 4

5 Kennistoetsen: In de loop van het jaar zijn er 4 toetsen van AFP, verdeeld over het jaar. Wat je moet leren kun je lezen in de aparte documenten met leerstofomschrijvingen per toets. Je krijgt meerkeuzevragen. Als je een toets niet haalt, neem je contact op met je docent. Zie de toetsregeling voor de eisen die gesteld worden. een rapport aanvragen van welke onderwerpen goed en minder goed waren in de toets. Als er een herkansing nodig is, zul je je daarvoor minstens één week van tevoren moeten aanmelden. Aanmelden gaat via . De herkansingen kun je op vaste tijdstippen in een lesweek maken. Welk tijdstip dat is, hangt af van je lesdagen. De activiteiten: afp-s.01: Regeling van het bloedglucosegehalte Planmatig zorg verlenen Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen In de opdracht leer je hoe de stofwisseling in het lichaam zorgt voor een zo constant mogelijke bloedglucosespiegel; de invloed van de verschillende hormonen, van de lever en het vetweefsel op de bloedglucosespiegel; de verschillen en overeenkomsten tussen diabetes type 1 en type 2; de bedreiging die uitgaat van veel te hoge bloedsuikers; het ontstaan en de gevaren van een hypoglycemie. Het ontstaan van te hoge bloedsuikerspiegels hoort bij diabetes en bij de behandeling ervan kan een te lage spiegel ontstaan. De verschillende manieren waarop in het lichaam de hormonen en de organen zorgen voor een gelijkmatige glucosespiegel nemen we door, zodat je de toepassing van insulines beter kunt plaatsen. Verderop in dit jaar komt dit onderwerp terug. Dit onderdeel staat ook bekend als g.44. a. Lees uit de reader van het eerste jaar hoofdstuk 36 en 37 Beroepsprestatie waarmee een relatie bestaat In de opdracht leer je afp-s.02: Diabetes mellitus Planmatig zorg verlenen, Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen - diabetes type 1 en 2 van elkaar onderscheiden - wat hypo- en hyperglycemie zijn - de symptomen van hypo- en hyperglycemie Insuline is een hormoon om zuinig op te zijn. Alleen de gezonde alvleesklier kan de insuline perfect regelen. Elke injectie van buitenaf is een aardige poging om wat te doen, maar komt niet in de buurt van het geniale van de eilandjes van Langerhans. Grondige kennis van de hormonen uit alvleesklier en bijnier is een voorwaarde om op tijd de juiste interventies te kiezen en uit te voeren bij zorgvragers met diabetes. Dit onderdeel staat ook bekend als g.45. a. Lees uit de reader AFP van het eerste jaar hoofdstuk 37 b. Neem de kenniselementen AFP erbij en ga na wat je daarvan tegengekomen bent; zet daar eventueel een teken bij zodat je later sneller kunt terugvinden waar wat staat van de leerstof voor de toets. Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 5

6 afp-s.03: Ziekteprocessen en ziekteoorzaken Planmatig zorg verlenen In de opdracht leer je welke soorten ziekten er zijn; wat er zich bij verschillende soorten ziekten afspeelt; wat bekende voorbeelden zijn van veel voorkomende soorten ziekten. Aan de zorgbehoefte liggen speciale aandoeningen (en meestal combinaties daarvan) ten grondslag. In de zorg krijg je verder te maken met medicijnen en andere medische voorschriften die nodig zijn bij verschillende soorten aandoeningen. We gaan de meest voorkomende soorten aandoeningen benoemen en kort in kaart brengen wat er zich daar afspeelt. Verderop dit jaar gaan we op een aantal aandoeningen dieper in. a. a. Lees uit de reader van het eerste jaar hoofdstuk 9 en 10. Bekijk op internet de afbeeldingen die bij deze activiteit horen. afp-s.04a: Kennis van medicijnen Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen In de opdracht leer je de algemene termen en begrippen die in bijsluiterteksten gebruikt worden de verschillende aanwijzingen m.b.t. de juiste inname en toediening van medicijnen uitleggen hoe het lichaam met medicijnen omspringt a. Lees hoofdstuk 40 zijn van de reader van het eerste jaar) afp-s.04b: Kennis van medicijnen Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen In de opdracht leer je van de meest gebruikte soorten medicijnen de werking, de bijwerking, de mogelijke gevaren en verklaarbare wisselwerkingen noemen a. Maak de opgaven die bij dit onderdeel horen: de tabel over de verschillende soorten medicijnen afp-s.05: Vaataandoeningen, infarct en gangreen Planmatig zorg verlenen Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen In de opdracht leer je hoe hart- en vaatziekten leiden tot klachten en blijvende, soms levensbedreigende orgaanschade de basisbegrippen die met stolling, vaatafsluiting, afsterven van weefsels en antistolling te maken hebben, goed te gebruiken Bij zwarte wonden is er vrijwel zonder uitzondering sprake van een totaal gebrek aan zuurstof in het wondgebied. Dat kan door druk zijn, zoals bij decubitus. Er kan sprake zijn van andere oorzaken van 'zuurstofloosheid'. Dat probleem speelt natuurlijk bij veel meer aandoeningen. In deze les sta je stil bij wat Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 6

7 er zich afspeelt bij de verschillende soorten hart- en vaatziekten. a. Lees uit de reader van het eerste jaar paragraaf 30.2; lees daarna hoofdstuk 2 van de reader Specifieke fase afp-s.06: CVA's Planmatig zorg verlenen Omgaan met communicatiestoornissen In de opdracht leer je de ziektekundige achtergrond van beroertes; de mogelijkheden en beperkingen van medische maatregelen om een beroerte en om grote schade te voorkomen. Het CVA is wel de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel. In deze les zullen beperkingen als gevolg van schade aan het brein opnieuw op een rij worden gezet. Ook besteden we aandacht aan de ziektekundige achtergronden van de beroerte (de cerebrovasculaire accidenten). Tenslotte is er aandacht voor moderne behandelingsmogelijkheden en aan de voorwaarden waar iemand aan moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. a. Lees uit de reader van het eerste jaar hoofdstuk 15 en 38, met name de stukken die gaan over de grote hersenen. Lees verder hoofdstuk 3 van de reader Specifieke fase afp-s.07: Cognitieve stoornissen, Korsakov en dementie Omgaan met communicatiestoornissen Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag Begeleiden bij verliesverwerking en het geven van palliatieve zorg en terminale zorg In de opdracht leer je de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende soorten dementie; de cognitieve problemen als gevolg van (al dan niet traumatische) schade aan het brein. Het weet hebben van alles wat er op een dag gebeurt en het overzicht houden over het eigen leven, dat zijn fundamentele vermogens van een volwassene. De hoge leeftijd op zich bedreigt dit vermogen niet per definitie, tot ver in de 90. Velen onder de ouderen krijgen echter te kampen met een van de aandoeningen die tot de dementieën gerekend worden. De verschillende aandoeningen die we dementie noemen, worden naast elkaar gezet en de bijzonderheden ervan worden benoemd. a. Herhaal uit de reader hoofdstuk 38. Lees hoofdstuk 4 van de reader Specifieke fase afp-s.12: Stemmingsstoornissen en angststoornissen Omgaan met communicatiestoornissen Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag Begeleiden bij verliesverwerking en het geven van palliatieve zorg en terminale zorg In de opdracht leer je hoe een depressie kan ontstaan; hoe depressies op hoge leeftijd zich kunnen uiten; wat oorzaken kunnen zijn van manische ontremming; wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 7

8 verschillende behandelingsvormen; wat men onder angststoornissen verstaat en wat daarbij medische mogelijkheden zijn. Een hoge leeftijd beschermt niet tegen het ontstaan van stemmingsproblemen. Normaal is een aanhoudende sombere stemming echter allerminst. Als zich een depressieve stoornis of een manische ontremming aandient, dient men rekening te houden met vrij speciale soorten achtergronden voor de stoornis en met speciale beperkingen wat betreft de behandeling. Daarnaast komt men regelmatig problemen tegen met overmatige angstgevoelens bij zorgvragers. We bestuderen een aantal medische achtergronden die daarbij belangrijk zijn. a. Lees hoofdstuk 7 uit de reader van de specifieke fase afp-s.14: Gezwelgroei Planmatig zorg verlenen Begeleiden bij verliesverwerking en het geven van palliatieve zorg en terminale zorg In de opdracht leer je hoe kwaadaardige gezwellen levensbedreigende vormen aannemen; wat de mogelijkheden zijn om hen tijdig te ontdekken en te behandelen; een aantal regelmatig voorkomende goedaardige gezwellen. Met het stijgen der jaren neemt de kans op kanker toe. Je bestudeert de meest voorkomende soorten gezwellen bij geriatrische zorgvragers, hoe ze worden ontdekt en de principes van de behandeling. Bestudeer de reader specifieke fase hoofdstuk 9 afp-s.19: COPD Planmatig zorg verlenen ; Verzorgen van zorgvragers met middencomplexe problemen; Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen In de opdracht leer je wat de gevolgen voor de longen en voor het lichaam zijn van de steeds erger wordende schade door COPD hoe verdere achteruitgang van de gezondheid bij COPD kan worden afgeremd en tegen welke grenzen men dan aanloopt Een sterk afgenomen uithoudingsvermogen en een sterk negatieve wending in de kwaliteit van het leven kunnen worden toegeschreven aan het bestaan van grote longschade. COPD draagt sterk bij tot beperkingen die iemand ondervindt. Mogelijkheden en grenzen van de medische behandelmethoden komen aan de orde. a. Herhaal uit de reader hoofdstuk 12 afp-s.21: Hartfalen Planmatig zorg verlenen ; Verzorgen van zorgvragers met middencomplexe problemen In de opdracht leer je wat zich afspeelt in de bloedsomloop en in het hart bij hartfalen; de verschillende manieren waarop vicieuze cirkels iemand met hartfalen bedreigen; Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 8

9 de verschillende mogelijkheden om te behandelen. Het aantal zorgvragers met hartfalen neemt de komende jaren waarschijnlijk steeds meer toe, als gevolg van vergrijzing en als gevolg van de betere mogelijkheden om een aantal in principe dodelijk verlopende hartziekten goed te behandelen. Door middel van medicatie is het mogelijk om het hart onder controle te houden. De beperkingen en de riskante acute ontsporingen en complicaties bij deze aandoening, maar ook de verschillende soorten medicijnen worden doorgenomen. a. Herhaal uit de reader eerste jaar hoofdstuk 27, 30.4 en Bestudeer uit de reader Specifieke fase hoofdstuk 13 Leerstof voor de toetsen s.01 Over de regeling van glucose in het lichaam (hoofdstuk 36) 1. vertellen wat de volgende termen betekenen: glycogeen glucose dextrose insuline glucagon 2. vertellen hoe grote koolhydraten ('langzame suikers') verteerd worden 3. de naam langzame suikers verklaren 4. de naam snelle suikers verklaren 5. vertellen wat de lever met glucose kan doen als het bloedglucosegehalte hoog is 6. vertellen wat eilandjes van Langerhans zijn en waar ze liggen 7. de hormonen noemen die daar gemaakt worden 8. vertellen wat insuline doet met glucose in het bloed 9. vertellen wanneer er meer insuline gemaakt moet worden 10. vertellen wat insuline doet bij de cellen 11. vertellen wat insuline allemaal doet in de lever 12. hormonen noemen die het bloedglucosegehalte verhogen 13. vertellen hoe glucagon werkt 14. vertellen in welke situatie glucagon niet goed zal werken s.02 Over te hoog bloedsuikergehalte en diabetes (hoofdstuk 37 generieke fase) 15. de volgende termen en begrippen uitleggen en goed toepassen hyperglycemie hypoglycemie glucosurie 16. vertellen wat de gevolgen zijn van een te hoog bloedsuikergehalte op de nieren en de urineproductie 17. vertellen hoe de urine er dan uitziet 18. vertellen wat ketonen zijn en wanneer die ontstaan 19. vertellen wat het effect is van ketonen op de zuurgraad van het bloed 20. uitleggen wat Kussmaul-ademen is en hoe het ontstaat 21. kort vertellen wat er bij diabetes type 1 mis is en hoe dat komt 22. kort vertellen wat er bij diabetes type 2 mis is en hoe dat meestal komt 23. vertellen wat insulineresistentie is 24. verschillende soorten oorzaken noemen van een te hoog bloedsuikergehalte bij iemand die al bekend is met diabetes 25. de veel voorkomende complicaties na jarenlange diabetes vertellen 26. uitleggen wat men bedoelt met micro-angiopathie en voorbeelden ervan noemen 27. de preventieve rol van de oogarts vertellen bij diabetes 28. vertellen waarom men insuline niet als tablet of capsule kan toedienen 29. kort uitleggen wat bloedsuikerverlagende tabletten doen 30. vertellen wat metformine doet, wat de twee voordelen zijn en wat het gevaar ervan is 31. vertellen wat een hypoglycemie is en de waarde noemen die erbij hoort 32. uitleggen hoe hypoglycemie kan ontstaan 33. vertellen welke verschijnselen men kan verwachten bij een hypoglycemie, van kwaad tot erger 34. de maatregelen noemen en beargumenteren bij een hypo 35. uitleggen waarom een hypo gevaarlijk is en bloedsuikerwaardes bij verschillende gevaren noemen 36. het gevaar van de combinatie alcohol en insuline uitleggen 37. medicijnen noemen die als bijwerking het bloedglucosegehalte kunnen verhogen 38. medicijnen noemen die ervoor zorgen dat iemand een hypo niet goed voelen kan 39. de snelheid en de werkingsduur van kortwerkende en langwerkende insuline ongeveer noemen Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 9

10 s.03 Over soorten ziektes (hoofdstuk 10 generieke fase) van de onderstaande soorten aandoeningen a. kort omschrijven wat ze inhouden en daarbij de genoemde begrippen goed toepassen b. twee of drie voorbeelden noemen infectieziekte hart-en vaatziekte met de woorden slagaderverkalking, vernauwing, afsluiting en zuurstof allergie met de woorden afweersysteem en ontstekingsreactie tumorgroei met de woorden celdeling deficiëntie trauma intoxicatie familiaire ziekte erfelijke ziekte met het woord gen degeneratieve aandoening met de woorden kwaliteit en weefsel s.04a Over geneesmiddelen : algemene begrippen en hoe het lichaam ermee omgaat (hoofdstuk 40 reader generieke fase) Over de toepassing, de inname en opname van medicijnen kun je 1. voorbeelden van plaatselijke toediening noemen 2. voordelen van plaatselijke toediening noemen 3. vertellen waar en hoe een oraal toegediend middel uiteindelijk in het bloed komt 4. factoren noemen die na orale toediening snelle opname bevorderen 5. vertellen waarom medicijnen zittend en met ruim water moeten worden ingenomen 6. uitleggen waarom sommige medicijnen niet bij de maaltijd mogen worden toegediend 7. voor- en nadelen van vertraagde afgifte noemen 8. uitleggen waarom middelen met vertraagde afgifte precies volgens voorschrift moeten worden toegediend 9. de reden noemen voor middelen die 'enteric-coated' zijn (maagsapbestendig) 10. uitleggen wanneer insluipen nodig is 11. uitleggen wanneer uitsluipen nodig is 12. het first-pass-effect uitleggen 13. voor- en nadelen van rectale toediening uitleggen en wanneer rectale toediening nodig is 14. de verschillende parenterale toedoeningswijzen noemen over de uitscheiding van medicijnen 15. vertellen welke organen medicijnen afbreken en uitscheiden 16. behalve deze twee organen de schildklier en het hart herkennen als organen die de snelheid bepalen waarmee medicijnen worden uitgescheiden 17. uitleggen wat de halfwaardetijd zegt over de uitscheiding van medicijnen 18. verschillende oorzaken vertellen waarom de uitscheiding bij de ene persoon sneller gaat dan bij een ander 19. vertellen wat een plasmaspiegelbepaling is en wanneer dat nodig is 20. voorbeelden noemen van middelen waarbij plasmaspiegelbepaling gebeurt 21. medicijnen noemen die onder de Opiumwet vallen 22. vertellen wat deze wet zegt over hoe met deze medicijnen om te gaan (drie onderdelen)) s.04b Over soorten geneesmiddelen 23. van de verschillende soorten medicijnen kun je vertellen a) wat men aan werking mag verwachten b) bij welke verstoringen ze toegepast worden c) een of twee ziektes te noemen waarbij ze toegepast d) welke bijwerkingen men op grond van hun werking eventueel kan verwachten 1. centraal werkende analgetica (opiaten) 2. anti-emetica 3. sedativa (sederende middelen) 4. antipsychotica 5. antidepressiva 6. NSAID's 7. corticosteroïden 8. immunosuppressiva 9. fibrinolyse, trombolyse 10. bètablokkers 11. vaatverwijders 12. ACE-remmers 13. diuretica 14. anticoagulantia (orale antistolling en Fraxiparine) 15. luchtwegverwijders 16. calciumantagonisten 17. benzodiazepinen s.05 Over hartvaatziekten algemeen 1.vertellen wat de volgende begrippen betekenen a) embolie b) trombose c) ischemie d) infarct e) gangreen f) cholesterol g) aneurysma h) angina pectoris i) etalageziekte 2.vertellen wat slagaderverkalking is, wat er dan met een slagader gebeurt Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 10

11 3.oorzaken van slagaderverkalking noemen 4.vertellen welke daarvan wel te beïnvloeden zijn en welke niet 5.de stoffen in het bloed noemen die belangrijk zijn bij het ontstaan van slagaderverkalking 6.het hormoon noemen dat beschermt tegen slagaderverkalking 7.vier plaatsen noemen waar slagaderverkalking vaak voorkomt 8.drie gevolgen van slagaderverkalking uitleggen 9.het gevolg van een stenose uitleggen 10.de kenmerken noemen van de klachten bij slagadervernauwing 11.uitleggen hoe het komt dat een vernauwing leidt tot acute totale afsluiting 12.het gevolg van totale afsluiting uitleggen 13.de gevaren van een aneurysma in de buikaorta uitleggen s.06 Over CVA 1. vertellen wat de volgende begrippen betekenen afasie motorische afasie (ook wel expressieve afasie) sensorische afasie (ook wel receptieve afasie) globale afasie apathie persevereren apraxie parese hemiparese spasticiteit neglect (hemineglect) gezichtsvelduitval 2. uitleggen wat een CVA is 3. vertellen wat een onbloedig CVA is 4. vertellen wat een TIA is 5. veel voorkomende oorzaken van een herseninfarct noemen 6. uitleggen waar de stolsels vandaan komen die voor een CVA zorgen 7. de hartziekten noemen die kunnen leiden tot een herseninfarct 8. vertellen waarom een langdurige bloeddrukdaling kan leiden tot een CVA 9. vertellen wat er vaak in het begin om een infarct heen zit 10. uitleggen wat er gebeurt als dat wegtrekt 11. de meest voorkomende oorzaak van een bloedig CVA noemen 12. vertellen wanneer je zegt dat iets een uitvalsverschijnsel is 13. de uitvalsverschijnselen bij een CVA in de linker hersenhelft beschrijven en herkennen 14. de uitvalsverschijnselen bij een CVA in de rechter hersenhelft beschrijven en herkennen 15. vertellen bij welke patiënten het vaakst neglect ontstaat 16. uitleggen welke communicatieproblemen er vaak zijn bij bewoners die een CVA hebben gehad in de linker hersenhelft 17. uitleggen welke communicatieproblemen er vaak zijn bij bewoners die een CVA hebben gehad in de rechter hersenhelft 18. vertellen wat trombolyse is en wie daarvoor in aanmerking komt (daarbij ook letten op de voorwaarden die daarvoor gelden) 19. de verschillende complicaties van een CVA noemen 20. een aantal veel voorkomende gevolgen voor het psychisch functioneren noemen van een CVA 21. uitleggen hoe het komt dat de verschijnselen bij een CVA in het gebied van de voorste hersenslagader anders zijn dan die van een CVA van het gebied van de middelste hersenslagader 22. gevolgen noemen van een CVA in de voorhoofdkwabben 23. uitleggen waarom een hersenstaminfarct vaak dodelijk verloopt s.07 Over dementie 1. vertellen wat desoriëntatie is en welke onderdelen het heeft 2. vertellen wat voor gevoel wordt opgeroepen als je de hele tijd gedesoriënteerd bent 3. vertellen wat realiteitstoetsing is, en wanneer je dat doet 4. vertellen wat derealisatie is 5. vertellen wat depersonalisatie is 6. het verband uitleggen tussen gebrekkige realiteitstoetsing en het ontstaan van psychotische verschijnselen 7. cognitieve functies noemen 8. vertellen wat cognitieve stoornissen zijn en ziektes noemen als voorbeeld daarvan 9. de meest voorkomende oorzaak van dementie noemen 10. vertellen wat de volgende verschijnselen zijn en ze herkennen inprentingsstoornissen geheugenstoornissen desoriëntatie stoornis in de uitvoerende functies afasie apraxie agnosie decorumverlies façade persevereren confabuleren en confabulaties desoriëntatie in de eigen persoon 11. het verschil uitleggen tussen dementie en de ziekte van Alzheimer Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 11

12 12. de symptomen noemen die horen bij een dementie 13. uitleggen welke factoren de communicatie moeilijk maken bij dementie 14. het typisch verloop van de ziekte van Alzheimer schetsen 15. vertellen wat redenen zijn voor artsen om te zeggen dat iemand de ziekte van Alzheimer heeft en niet een andere vorm van dementie 16. vertellen wat er in het hersenweefsel gebeurt bij de ziekte van Alzheimer 17. vertellen wat risicofactoren zijn en welke risicofactoren bekend zijn om de ziekte van Alzheimer te krijgen 18. uitleggen waarom mensen met het syndroom van Down op jonge leeftijd Alzheimer krijgen 19. vertellen wat een vasculaire dementie is 20. typische kenmerken noemen van een vasculaire dementie, kijkend naar symptomen en verloop 21. vertellen wat een vasculaire depressie is 22. aanwijzen waar het afbraakproces vooral zit bij frontotemporale dementie 23. typische symptomen noemen en herkennen van frontotemporale dementie 24. vertellen wat vroegkinderlijke reflexen zijn en welke daarvan in het verloop van een dementie terug kunnen keren 25. uitleggen wat lewylichaampjesdementie is 26. vertellen welke typische symptomen er dan zijn 27. wat de gevolgen van de diagnose is voor hoe artsen met medicijnen omgaan 28. vijf verschillende oorzaken noemen van een behandelbare dementie en ze kort omschrijven 29. vertellen wat voor soort ziekte de ziekte van Huntington is en vertellen wat er met de motoriek gebeurt 30. het verschil tussen Korsakov en Alzheimer uitleggen 31. het vitamine noemen dat bij het syndroom van Korsakov belangrijk is 32. een paar oorzaken noemen van ernstig gebrek daaraan 33. vertellen wat een amnestische stoornis in en uitleggen waarom Korsakov daar een voorbeeld van is 34. andere oorzaken noemen van een amnestische stoornis s.14 Over gezwellen (reader hoofdstuk 12) 1. de volgende begrippen omschrijven en goed gebruiken a. tumor b. goedaardig c. expansief d. kwaadaardig e. infiltratief f. metastasen g. poliep h. carcinoom i. schildwachtklier j. biopsie k. adjuvant l. chemotherapie m. cytostatica n. mammacarcinoom o. coloncarcinoom 2. normale functies van de celdeling noemen 3. vertellen hoe goedaardige tumoren tot problemen kunnen leiden, met voorbeelden daarvan. 4. het ontstaan van metastasen uitleggen, en vier manieren noemen 5. in het algemeen oorzaken van kwaadaardige gezwellen uitleggen 6. voorbeelden noemen van kankerverwekkende milieufactoren 7. voorbeelden noemen van kankerverwekkende virussen 8. vertellen in welk soort weefsels de meeste kwaadaardige gezwellen voorkomen 9. uitleggen wat een schildwachtklier is en vertellen hoe men die ontdekt 10. uitleggen met welk onderzoek men bewijst of iets goedaardig of kwaadaardig is 11. vijf voorbeelden van adjuvante behandeling noemen 12. vertellen wat cytostatica doen 13. bijwerkingen van cytostatica verklaren 14. voorbeelden noemen van tumoren waar hormonale therapie bij wordt toegepast 15. manieren noemen om het herstel van het beenmerg na chemotherapie te bevorderen s.19 Over COPD (met hoofdstuk 16) 1. de term COPD uitleggen 2. vertellen wat chronische bronchitis is 3. vertellen wat de gevolgen van chronische bronchitis en hoesten zijn voor de longblaasjes 4. vertellen wat er bij longemfyseem mis met de longblaasjes (twee dingen) 5. uitleggen wat dat voor gevolg heeft voor de ademhaling en de bloedsomloop 6. uitleggen welke kleur er rond de neus en mond ontstaat en hoe dat komt 7. uitleggen wat er gebeurt met de druk in de longslagader en wat heeft dat voor gevolg voor het hart 8. vertellen welke stof gestapeld wordt in het eindstadium van COPD 9. uitleggen waarom op het laatst het bloed verzuurt en wat daar de gevolgen van zijn 10. vertellen welke medicijn in het eindstadium toegepast kan worden en met welk doel 11. typische kenmerken vertellen die je kunt zien aan iemand met COPD Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 12

13 12. vertellen wat luchtwegverwijders doen: waar werken ze en wat doen ze daar precies 13. drie manieren vertellen waarop ze kunnen worden toegediend 14. bijwerkingen van luchtwegverwijders vertellen 15. voorbeelden van luchtwegverwijders herkennen 16. vertellen wat corticosteroïden zijn 17. uitleggen wat men met deze middelen wil bereiken 18. uitleggen waarom men de mond moet spoelen na inhalatie van deze middelen 19. vertellen welke factoren een vernauwing van de kleinste luchtwegtakjes kunnen veroorzaken s.21 Over hartfalen (met hoofdstuk 18) 1. de volgende begrippen uitleggen (zie ook lesstofaantekening) en goed gebruiken: boezemfibrilleren oedeem astma cardiale natriumretentie 2. uitleggen wat er bij hartfalen mis is 3. 4 verschillende soorten oorzaken van hartfalen uitleggen en voorbeelden ervan geven en herkennen 4. de hormonen noemen die bij hartfalen actief worden en vertellen wat ze doen met de bloedsomloop 5. vertellen hoe de hartspier zelf reageert bij hartfalen en wat daar het nadeel van is 6. de symptomen noemen en herkennen van stuwing in de aders als gevolg van hartfalen rechts 7. de symptomen noemen en herkennen van stuwing in de aders als gevolg van hartfalen links 8. complicaties van hartfalen noemen 9. de doelstellingen, de plaats van werking en veel voorkomende bijwerkingen noemen en herkennen van diuretica, ACE-remmers, vaatverwijders, digoxine, orale antistolling 10. vertellen wat nycturie is en het ontstaan van nycturie bij hartfalen verklaren. 11. van astma cardiale en longoedeem noemen en herkennen: ontstaanswijze, symptomen en gevaren 11. vertellen wat cachexie is en hoe het ontstaat bij hartfalen Toegevoegde leerstof verpleegtechnische handelingen (zelfstudie) 1. Kennis bij injecteren A. Je kent de plaats en de functie van de volgende onderdelen 1.wat zijn de drie lagen van de huid? 2.wijs aan (zoek er een afbeelding bij): schouderspier rechte bovenbeenspier middelste bilspier grote zenuw in de bil spaakbeenzenuw bovenarmslagader injectiegebieden in de drie spieren de plaats van de punt van de naald bij subcutane injectie B. Je omschrijft de volgende begrippen en past ze correct toe 1.wat is parenterale toediening? 2.wat is subcutaan en s.c.? 3.wat is intramusculair en i.m.? 4.wat is een depot C. Je beschrijft redenen (indicaties) voor toediening via injecteren; je kunt daarvan de volgende noemen, herkennen en uitleggen: 5.noem de kenmerken van de zorgvrager (bewustzijn, slikstoornissen, therapietrouw) 6.noem kenmerken van het geneesmiddel / de situatie, waardoor injecteren nodig is: depotmedicatie; gebrek aan opname bij orale toediening; first-passeffect D. Je noemt en herkent situaties waarin injecteren niet zomaar mag (gecontraindiceerd is) 7.noem redenen om intramusculair injecteren liever niet te doen E. de betekenis van de volgende begrippen uitleggen, je noemt de gevaren en observaties die ermee samenhangen en je past de begrippen correct toe. 8.vertel de betekenis van: intravasaal injecteren hematoom 2. Kennis bij toediening van zuurstof A. Bouw en werking van luchtwegen en ademhaling 1.Wijs op een afbeelding aan neusholte neusschelpen neus-keelholte neusbijholtes (sinussen) reukslijmvlies huig en zachte verhemelte ademcentrum in hersenstam neusamandel de volgende begrippen kort omschrijven Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 13

14 1.de gaswisseling in de longblaasjes 2.het begrip saturatie 3.normale zuurstofgehalte in in- en uitademingslucht 4.belang van normale luchtvochtigheid 5.richting van normale slijmafvoer in neus / functie trilhaarepitheel 6.de rol van koolstofdioxide en zuurstofgehalte in bloed bij de regeling van de ademhaling B. Noem de verschillende redenen voor zuurstoftherapie in de thuissituatie en leg ze kort uit bestrijden acute (toegenomen) kortademigheid en gedaalde saturatie acuut hartfalen links (astma cardiale) astma bronchiale (astma-aanval) longontsteking (pneumonie) 'klaplong' (pneumothorax) longembolie shock COPD neuromusculaire aandoeningen (spierziekten) palliatieve toepassing in terminale fase Je omschrijft de termen / begrippen / past deze correct toe hypoxie cyanose hulpademhalingsspieren saturatie Je herkent het gewenste effect daling kortademigheid afname van angst daling ademfrequentie daling polsfrequentie afname cyanose toename saturatie C. Je herkent en verklaart mogelijke nadelen en complicaties en bijbehorende preventie ademdepressie na start therapie / dosisverhoging bij COPD-patiënten CO2-stapeling nadeel van langdurige concentraties > 60% Je verklaart preventieve mogelijkheden wisseling plaats sonde bevochtiging observaties ademfrequentie; diepte en regelmaat bij COPD-patiënten 3. Kennis bij maagsonde A. Anatomische kennis van neus-keelholte, slokdarm en maag 1.Wijs op een afbeelding aan en noem de functie van neusholte met neusschelpen en afvoergangen neusbijholtes buis van Eustachius neusamandel strottenklepje strottenhoofd stembanden zachte verhemelte slokdarm huig luchtpijp aortaboog opening voor de slokdarm (de hiatus oesofagi) in het middenrif middenrif (diafragma) maagmond (cardia)* maag: lichaam maagkoepel (fundus)* kleine maagbocht (kleine curvatuur) grote maagbocht (grote curvatuur)* maagportier (pylorus) twaalfvingerige darm * Latijn komt niet in de toets Beschrijf 1.de drie stappen (fasen) van het slikken 2.het ontstaan van hoestprikkels 3.de werking van de maagmond bij het tegenhouden van terugstromen van maaginhoud 4.de samenstelling van maagsap en de zuurgraad ervan B. Redenen voor een maagsonde (gericht op de thuissituatie) met voorbeelden 5.noem verschillende aandoeningen met ernstige slikstoornissen C. Situaties waarin de handeling niet uitgevoerd mag worden. 6.wanneer is het plaatsen van een maagsonde niet toegestaan of af te raden? D. Kennis van complicaties en preventie ervan 7.wat zijn complicaties tijdens de uitvoering? 8.welke maatregelen zijn er om die te voorkomen? 9.wat zijn veel voorkomende problemen na het plaatsen van de sonde? Hierbij gaat het niet om problemen vanwege de hoeveelheid en de samenstelling van de voeding, maar problemen vanwege de aanwezigheid van de sonde zelf Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 14

15 4. Kennis bij katheteriseren bij de vrouw A. Anatomische kennis van de onderdelen van de urinewegen en uitwendige geslachtsorganen 1.Wijs aan op een afbeelding aanwijzen en vertel waar het ligt: (als er een * staat kun je ook de functie kort omschrijven) blaas* uitmonding uienleider ingang urinebuis (urethra), vanuit de blaas gezien, inwendige sluitspier, blaashals urinebuis, (urethra) uitmonding urinebuis (urethra) grote schaamlippen kleine schaamlippen clitoris vagina perineum (bilnaad) schaambeen buikvlies (als bedekking van bovenzijde blaas) bekkenbodem - uitwendige kringspier* B. De werking van de blaas en het observeren van afwijkingen in de urine Je omschrijft de volgende aspecten: 1.de reflex waarmee de blaas zichzelf leegmaakt (mictiereflex) 2.de rol van grote hersenen / ruggenmerg bij blaaslediging en continentie 3.de verkleuringen bij alledaagse veranderingen in vochtbalans C. Kennis van de indicaties voor een katheterisatie. Leg uit 4.redenen voor eenmalige katheterisatie 5.redenen voor intermitterende katheterisatie 6.redenen voor verblijfskatheter E. Kennis van algemeen voorkomende stoornissen en aandoeningen in situaties waarin katheterisatie nodig is Leg uit: wat het is, oorzaken noemen en complicaties retentie anurie overloopblaas F. Kennis van contra-indicaties en complicaties 1.Noem situaties waarin de handeling gecontraindiceerd is 2.Noem complicaties van katheteriseren en de verschijnselen die daarbij horen 3.Leg uit wat bronnen van urineweginfecties zijn bij katheteriseren en vertel waar de bacteriën vandaan komen 4.Verklaar het ontstaan van urineweginfecties na katheterisatie en hoe dat tegengegaan kan worden 5.Noem observaties na verwijderen van een katheter Activiteiten AFP UZa-GZa Opleiding Verzorgende IG ~ Specifieke fase BBL 15

Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende IG BBL ~ Generieke fase

Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende IG BBL ~ Generieke fase Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verzorgende IG BBL ~ Generieke fase Opleiding Verzorgende niveau 3 BBL Generieke opleidingsfase, vanaf groep januari 2013 MBO Utrecht, Utrechtse

Nadere informatie

MBO Utrecht. Gooise Zorgacademie & Utrechtse Zorgacademie. Opleiding Verzorgende BBL. Specifieke fase - AFP. Werkboek

MBO Utrecht. Gooise Zorgacademie & Utrechtse Zorgacademie. Opleiding Verzorgende BBL. Specifieke fase - AFP. Werkboek Werkboek AFP - specifieke fase - blz. 1 MBO Utrecht Gooise Zorgacademie & Utrechtse Zorgacademie Opleiding Verzorgende BBL Specifieke fase - AFP Werkboek Werkboek AFP - specifieke fase - blz. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verpleegkundige BOL ~ Generieke fase schooljaar 2012-2013

Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verpleegkundige BOL ~ Generieke fase schooljaar 2012-2013 Onderwijsmagazijn Anatomie, fysiologie en pathologie Opleiding Verpleegkundige BOL ~ Generieke fase schooljaar 2012-2013 Opleiding Verpleegkundige niveau 4 Generieke opleidingsfase, vanaf groep september

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Duoavonden 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Inhoud - FF de diepte in - Ziekenhuisfase - Triage Cirkel van Willis Wat is een beroerte Probleem in de bloedvaten van de hersenen Cerebrovasculaire

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

1 Wat is een geneesmiddel? 15. Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17

1 Wat is een geneesmiddel? 15. Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17 Voorwoord 13 1 Wat is een geneesmiddel? 15 Inleiding 15 1.1 Naamgeving van geneesmiddelen 16 1.2 Reclame voor geneesmiddelen 17 2 Toepassing van een geneesmiddel 20 Inleiding 20 2.1 Behandelingsmethoden

Nadere informatie

THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Traject V&V; VVT deel 1 niveau 3 Inhoudsopgave (concept) 18-10-2016 THEMA 1 Oriëntatie op de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Zorgvragers in de VVT De VVT-branche, geschiedenis en zorgaanbod Van

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11 Inhoud Woord vooraf 9 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 1.1 Geschiedenis 12 1.2 Wettelijke bepalingen 14 1.3 Het verstrekken van geneesmiddelen door verpleegkundigen 18 1.4 Medicatiefouten 21 1.5 Therapietrouw

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1

Informatiebrochure Dysfagie. UZ Leuven 1 Informatiebrochure Dysfagie UZ Leuven 1 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel ondervindt. In deze

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Basisbegrippen

Inhoud. Deel I Basisbegrippen VI Inhoud Deel I Basisbegrippen 1 Toepassingen van geneesmiddelen.... 3 1.1 Inleiding.... 5 1.2 Behandelmethoden.... 5 1.3 Gebruiksduur van geneesmiddelen.... 8 1.4 Vertrouwen in het geneesmiddel.... 9

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten Hoofdstuk 1 Meerkeuzevraag 1.1 Meerkeuzevraag 1.2 Meerkeuzevraag 1.3 Meerkeuzevraag 1.4 Meerkeuzevraag 1.5 Meerkeuzevraag 1.6 Meerkeuzevraag 1.7 Waar ligt de lever in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Proefexamen Pathologie. Deelexamen 1. In dit proefexamen worden vragen gesteld over: Hoofdstuk 1 t/m 8

Proefexamen Pathologie. Deelexamen 1. In dit proefexamen worden vragen gesteld over: Hoofdstuk 1 t/m 8 Proefexamen Pathologie Deelexamen In dit proefexamen worden vragen gesteld over: Hoofdstuk t/m 8 Beschikbare tijd: 90 minuten HET EXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 8 OPEN VRAGEN,

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015 19999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.886,92 19999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 2.889,91 19999005 Onderzoek of behandeling op de polikliniek

Nadere informatie

Diabetes Mellitus (suikerziekte) belicht

Diabetes Mellitus (suikerziekte) belicht Diabetes Mellitus (suikerziekte) belicht In Nederland is bij 740.000 mensen de diagnose diabetes gesteld. Elk jaar komen daar 71.000 nieuwe patiënten bij. In werkelijkheid is het aantal mensen dat diabetes

Nadere informatie

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis Diabetes mellitus Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis U hebt te horen gekregen dat u diabetes heeft. Uw internist en diabetesverpleegkundige zullen u veel informatie geven over deze aandoening

Nadere informatie

Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier

Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier VOEDING & DIEET Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier ADVIES Dieetadviezen bij een ontstoken alvleesklier Als u klachten hebt die worden veroorzaakt door een, kunt u met een aantal leefregels en

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie

Welkom. Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie Welkom Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie R.H. Chabot, neuroloog Beatrixziekenhuis Rivas Zorggroep DEMENTIE DIAGNOSE EN SYMPTOMEN Inhoud Geheugen Wat is dementie? Mogelijke symptomen

Nadere informatie

Diabetes. Inhoud. In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen diabetes. Van die 750.000 weten 200.000 personen niet dat ze de ziekte hebben.

Diabetes. Inhoud. In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen diabetes. Van die 750.000 weten 200.000 personen niet dat ze de ziekte hebben. Zorg bij diabetes Inhoud Vormen van diabetes 4 Klachten en symptomen 5 Oorzaken 6 Behandeling 7 Leven met diabetes 8 Meer informatie 9 Wat kan Kring-apotheek voor jou betekenen? 10 Diabetes Diabetes is

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt.

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt. Beroerte Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct en van een TIA of tijdelijke/voorbijgaande

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij COPD

Palliatieve zorg bij COPD Palliatieve zorg bij COPD Joke Hes Longverpleegkundige Palliatieve zorg bij COPD 26/06/2014 Joke Hes Inhoud presentatie Welkom Wat is COPD Wanneer is er sprake van palliatieve zorg bij COPD Ziektelast

Nadere informatie

Dokter, is het mijn hart of zijn het mijn longen?

Dokter, is het mijn hart of zijn het mijn longen? Dokter, is het mijn hart of zijn het mijn longen? Zaterdag 8 oktober Ziekenhuis Gelderse Vallei Dr. Ronald Walhout, cardioloog Drs. Jeroen Verheul, longarts Het normale hart De normale longen Rechter long

Nadere informatie

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09

B 15A023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 5.417,09 Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Diabetes. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Diabetes. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Diabetes Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Diabetes 3 Vormen van diabetes 4 Type1 4 Type2 4 Klachten en symptomen 5 Type1 5 Type2 5 Oorzaken 6 Behandeling

Nadere informatie

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Eigen spreekuur en chronische ziekten M.C.A.P.J. van Abeelen Eigen spreekuur en chronische ziekten Tweede druk Houten 2013 V Voorwoord Het werk van de doktersassistent is de afgelopen jaren uitgebreid. In dit AG-katern komt een aantal chronische

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd. Daarom krijgt

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

PRAKTISCH DIABETES MELLITUS (SUIKERZIEKTE) BIJ DE HOND. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH DIABETES MELLITUS (SUIKERZIEKTE) BIJ DE HOND. www.licg.nl over houden van huisdieren l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH DIABETES MELLITUS (SUIKERZIEKTE) BIJ DE HOND www.licg.nl over houden van huisdieren Diabetes mellitus, oftewel

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking)

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Loyalis klantnummer Medisch nummer Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) De gezondheidsverklaring Hebt u voor een aanvulling op uw eigen inkomen gekozen?

Nadere informatie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie

Fig. 0. 1 De Leefstijlacademie Inleiding Wat goed dat je hebt doorgezet naar de volgende cursus! Je wilt dus nog meer te weten komen over hoe je lichaam precies in elkaar zit en hoe het werkt! En dat precies is wat je in deze cursus

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DIABETES

INFORMATIE OVER DIABETES INFORMATIE OVER DIABETES 1126 DIABETES MELLITUS In Nederland lijden naar schatting ongeveer 650.000 mensen aan diabetes mellitus (suikerziekte). Van de Nederlandse bevolking heeft 3,9 procent nu of binnenkort

Nadere informatie

Ademhalingsorganen/luchtwegen. Ademhaling. De neus. De neus. De keelholte. De keelholte 16-9-2014. Bouw algemeen Van binnen naar buiten

Ademhalingsorganen/luchtwegen. Ademhaling. De neus. De neus. De keelholte. De keelholte 16-9-2014. Bouw algemeen Van binnen naar buiten Ademhaling Lesstof Beauty Level Basics 2 Blz. 132-141 Ademhalingsorganen/luchtwegen algemeen Van binnen naar buiten Slijmvlies en trilhaarepitheel Circulair verlopend glad spierweefsel Bindweefsel De neus

Nadere informatie

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus (suikerziekte) is een ziekte van de stofwisseling; hierbij zit er te veel glucose in het bloed Dat kan twee oorzaken hebben: bil type 1 diabetes maakt het lichaam niet

Nadere informatie

Behandeling van diabetes type 2

Behandeling van diabetes type 2 Behandeling van diabetes type 2 Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes: ongeveer negentig procent van de mensen heeft diabetes type 2. Hierbij is vaak sprake van een combinatie van factoren.

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

Opzet presentatie. Take home-messages 5 min.

Opzet presentatie. Take home-messages 5 min. CVA Optreden, voorkomen, gevolgen Aandachtspunten voor een pedicure CVA Optreden, voorkomen, gevolgen Aandachtspunten voor een pedicure Congres Provoet 2010/2011 Tineke Krikke-Sjardijn specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Inhoud. 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1

Inhoud. 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1 IX Inhoud 1 Oudere zorgvragers met een psychische stoornis 1 1 Oudere zorgvragers met een delier 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Delier 2 1.2.1 Oorzaken 2 1.2.2 Herkennen van een delier 3 1.2.3 Behandeling 4 1.2.4

Nadere informatie

Palliatieve zorg en Dementie verbinden. Jet van Esch Specialist ouderengeneeskunde

Palliatieve zorg en Dementie verbinden. Jet van Esch Specialist ouderengeneeskunde Palliatieve zorg en Dementie verbinden Jet van Esch Specialist ouderengeneeskunde Kennistoets Dementie kan alleen sluipend ontstaan ja/nee Bij dementie is ook het gevoel aangetast ja/nee Palliatieve zorg

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Somatostatine analogen bij neuro-endocriene tumoren

Somatostatine analogen bij neuro-endocriene tumoren Somatostatine analogen bij neuro-endocriene tumoren Inleiding De informatie in dit document is bedoeld als aanvulling op de informatie die u al heeft gekregen van uw behandelend internist-oncoloog en de

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Behandeling met sandostatine

Behandeling met sandostatine Behandeling met sandostatine NEURO-ENDOCRIENE TUMOR (NET) Bij u is een neuro-endocriene tumor met uitzaaiingen geconstateerd. Neuro-endocriene tumoren (afgekort NET) kunnen op verschillende locaties in

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Chronische ontsteking

Chronische ontsteking Chronische ontsteking van de alvleesklier - Chronische pancreatitis Chirurgie Beter voor elkaar Chronische ontsteking van de alvleesklier Chronische Pancreatitis Inleiding Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief Declaratiecode Zorgproduct Tarief Geldig vanaf januari 2016 Omschrijving 15B903 010501002 3.060,92 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 010501003

Nadere informatie

Protocol Ontregelde Diabetes Mellitus Patiënt

Protocol Ontregelde Diabetes Mellitus Patiënt Doel: Het op verantwoorde wijze telefonisch heldere afspraken maken over het bijreguleren van diabetespatiënten met een hyperglycemische of hypoglycemische ontregeling. Hyperglycemie: Een episode van een

Nadere informatie

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan?

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? De lever is gelegen in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven links C. Onder rechts D. Onder links Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? A. De aorta B. De holle

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

chronische alvleesklierontsteking

chronische alvleesklierontsteking patiënteninformatie chronische alvleesklierontsteking U heeft last van een terugkerende ontsteking van de alvleesklier. We noemen dit een chronische alvleesklierontsteking. Wat is een chronische alvleesklierontsteking?

Nadere informatie

Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen

Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen 1 Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen Nu u weet dat u aan diabetes lijdt, moet u zich plots geen grote zorgen maken. Waarschijnlijk lijdt u al gedurende lange tijd aan diabetes, mogelijks gedurende

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Uw behandelend maag-darm-leverarts heeft u Prednison voorgeschreven in verband met een ontstekingsziekte van de darm. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft

Nadere informatie

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Afdeling dialyse Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene informatie over de nieren blz. 3 Verschijnselen bij nierziekten blz. 4 Nierfunctievervangende behandeling

Nadere informatie

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode Versie 1.0 Blad 1 van 71. 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.846,31 15B904 / 17B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd die ook arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

De meest voorkomende bijverschijnselen zijn: Bijverschijnselen die weinig voorkomen: Bijverschijnselen die zelden voorkomen:

De meest voorkomende bijverschijnselen zijn: Bijverschijnselen die weinig voorkomen: Bijverschijnselen die zelden voorkomen: Methotrexaat Uw behandelend maag-darm-leverarts heeft u verteld dat u in aanmerking komt voor een onderhoudsbehandeling met Methotrexaat in verband met een chronische ontstekingsziekte van de darmen (ziekte

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

J. van Amerongen H. Elling. Geneesmiddelenkennis. doktersassistenten

J. van Amerongen H. Elling. Geneesmiddelenkennis. doktersassistenten J. van Amerongen H. Elling Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten Vierde druk 2013 Houten 2013 V Voorwoord De beroepen van doktersassistent en praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk vereisen

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team maandag, 24 januari 2011 22:02 - Laatst aangepast dinsdag, 15 november 2011 16:17

Geschreven door Diernet Team maandag, 24 januari 2011 22:02 - Laatst aangepast dinsdag, 15 november 2011 16:17 Omschrijving Oorzaken Risicofactoren Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperglycemie (verhoogd suiker gehalte in het bloed) bij diabetes mellitus (suikerziekte) is het gevolg van een

Nadere informatie

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte Scholingsbijeenkomst Samen sterk in de zorg na een beroerte Programma scholingsbijeenkomst 1. Welkom, inleiding 2. Simulatiespel Heb ik een probleem dan? 3. Lezing Lange termijn gevolgen CVA voor patiënt

Nadere informatie

n3 AFP.g02 C. Opgaven Werkboek AFP - generieke fase niveau 3 BBL - blz. 1 A. Toetsdoelstellingen

n3 AFP.g02 C. Opgaven Werkboek AFP - generieke fase niveau 3 BBL - blz. 1 A. Toetsdoelstellingen Werkboek AFP - generieke fase niveau 3 BBL - blz. 1 n3 AFP.g02 A. Toetsdoelstellingen 1. Je kunt in een afbeelding aanwijzen grote en kleine hersenen de hypofyse schildklier hart halsslagader aorta longen

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur Gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.812,70 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.320,65 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

Vroegsignalering bij dementie

Vroegsignalering bij dementie Vroegsignalering bij dementie Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Contact: Connie Klingeman, Hogeschool Rotterdam c.a.klingeman@hr.nl

Nadere informatie

Vleesbomen in de baarmoeder Behandelingsmogelijkheden

Vleesbomen in de baarmoeder Behandelingsmogelijkheden Vleesbomen in de baarmoeder Behandelingsmogelijkheden Albert Schweitzer ziekenhuis november 2007 pavo 0592 Inleiding U bent bij de gynaecoloog onder behandeling. Daarbij is gebleken dat u een of meer vleesbomen

Nadere informatie

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het SUIKERZIEKTE Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het lichaam. U kunt hierbij denken aan slecht functionerende

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek

Passantentarieven 2017 Sport- en Beweegkliniek 14C009 990029010 555,00 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis 14C010 990029011 260,00 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis 14C011 990029012 380,00 3 tot vijf contacten bij een psychische

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker Kanker Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat veel mensen niet weten wat kanker precies inhoud en ik zelf er ook meer van wil weten omdat mijn oma er in de zomervakantie aan gestorven is. Dat je

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15

INHOUDSTAFEL. Woord vooraf 9. Pictogrammen 10. Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11. Doelstellingen 12. 1 Het bewegingsstelsel 15 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Kader: gezondheidspatronen volgens Gordon 11 Doelstellingen 12 1 Het bewegingsstelsel 15 1.1 Anatomie 15 1.1.1 Skelet- en beenderstelsel 15 1.1.2 Spierstelsel

Nadere informatie

Delier in de palliatieve fase. Marlie Spijkers Specialist ouderengeneeskunde Consulent Palliatieve zorg IKZ

Delier in de palliatieve fase. Marlie Spijkers Specialist ouderengeneeskunde Consulent Palliatieve zorg IKZ Delier in de palliatieve fase Marlie Spijkers Specialist ouderengeneeskunde Consulent Palliatieve zorg IKZ Delier voor de patiënt n droom woar de geen sodemieter van op aan kunt angstdroom nachtmerrie

Nadere informatie

Delier in de palliatieve fase

Delier in de palliatieve fase Delier in de palliatieve fase Marlie Spijkers Specialist ouderengeneeskunde Consulent Palliatieve zorg IKZ Delier voor de patiënt n droom woar de geen sodemieter van op aan kunt angstdroom nachtmerrie

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

OMGAAN MET DIABETES MELLITUS OF SUIKERZIEKTE

OMGAAN MET DIABETES MELLITUS OF SUIKERZIEKTE OMGAAN MET DIABETES MELLITUS OF SUIKERZIEKTE Congres Zorgkundigen BEFEZO Ivan Tanghe Docent KTA Brugge DIABETES WERELDWIJD Wereld Het IDF (International Diabetes Federation) schatte het aantal diabetespatiënten

Nadere informatie

1 Geheugenstoornissen

1 Geheugenstoornissen 1 Geheugenstoornissen Prof. dr. M. Vermeulen 1.1 Zijn er geheugenstoornissen? Over het geheugen wordt veel geklaagd. Bij mensen onder de 65 jaar berusten deze klachten zelden op een hersenziekte. Veelal

Nadere informatie

(Systematische) diabeteszorg voor kwetsbare ouderen

(Systematische) diabeteszorg voor kwetsbare ouderen (Systematische) diabeteszorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verpleeghuis C. Nieuwenhoff, Specialist ouderengeneeskunde, Kaderarts geriatrische revalidatie. Avoord zorg en wonen, Etten-Leur Ouderen

Nadere informatie

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening 1. Wat is stress? 2. Een aandoening als oorzaak voor stress en psychosociale problematiek 3. Problematiek

Nadere informatie

Diabetes of suikerziekte

Diabetes of suikerziekte Diabetes of suikerziekte (bron: Weet je voldoende over diabetes - Vlaamse Diabetes Vereniging) SUIKER EN HET MENSELIJK LICHAAM In onze dagelijke voeding zijn tal van koolhydraten (=suikers) aanwezig. Deze

Nadere informatie

Chronische alvleesklierontsteking. Chirurgie/ MDL

Chronische alvleesklierontsteking. Chirurgie/ MDL Chronische alvleesklierontsteking Chirurgie/ MDL Inhoudsopgave Inleiding...5 Ligging en functie alvleesklier...5 Chronische Pancreatitis...6 Diagnose en onderzoek...7 Behandelingsmogelijkheden...7 De

Nadere informatie

Wat is diabetes? Informatiebrochure. Wat is diabetes? Items:

Wat is diabetes? Informatiebrochure. Wat is diabetes? Items: I Informatiebrochure Wat is diabetes? Items: Diabetes type 1 Afweersysteem Vingerprikken Insuline injecteren Diabetes type 2 Andere vormen Wat is diabetes? Eilandjes van Langerhans in de Alvleesklier Er

Nadere informatie