Nieuwbouw van verpleeghuis De Naaldhorst van start.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwbouw van verpleeghuis De Naaldhorst van start."

Transcriptie

1 Eeste jaagag umme: 2 Veschijt huis aa huis i: Gemete Westlad Hoek Hollad Maaslad I ze uitgave o.a. Oveleg tuss bakkes huisats is wselijk Duilijke voolichtig diabetes is e voowaa Spot bij wam wee; pas op voo aadoig Veatwood babecu is iet zo evoudig Pagia 3 Pagia 8 Pagia 11 Pagia 16 Nieuwbouw vepleeghuis De Naaldhost stat. FRONTtaal I oktobe zal vemoelijk gestat gaa wod met ealisatie veg ieuwbouw het vepleeghuis De Naaldhost i Naaldwijk. I het gebied Hoogelad, gzd aa Tidweg Kuisboek staa ook woobestemmig schol geplad. Wie u lags De Naaldhost ijdt zal zich moeilijk voo ku stell dat ove e paa jaa e gloedieuw vepleeghuis i Hoogelad zal staa. Toch zij pla i e zee ve gevod stadium; ove e paa maad zal e begi gemaakt wod met dit ieuwbouwpoject Zogistellig Piete Foeest. De ieuwe opzet bestaat uit 154 vepleeghuisplaats, waa 93 voo psychogeiatie (mted), 61 voo ms met e lichamelijke bepekig, 22 plaats voo dagve - zogig 50 extamuale (zog thuis) plaats. Daabij komt e e woosevicezoe met 66 huu- koopappatemt waa 55-plusses zelfstadig ku wo met zog op afoep. Daaaast komt e 2400 m 2 t behoeve divese maatschappelijk commeciële fucties. De l zij olosmakelijk met elkaa vebod zij uit hetzelf otwepteam, CKPP Achitect te Rottedam, otwikkeld i opdacht Zogistellig Piete Foeest Vestia Westlad. Vepleeghuis Naaldhost is ogebacht i twee lagee vleugels zogappatemt Vestia Westlad kom i hoogste vleugel. Pivacy De zogvisie ws Zogistellig Piete Foeest voo het vepleeghuis bestaat e o ae uit om bewoes i kleiee goep te vezog vepleg. De bewoes met e psychogeiatisch (mted) zogpofiel zull wod gehuisvest i pachtige wooclustes zev à acht peso. Elk cluste kijgt bi het gebouw zij eig voou. Naast wooclustes kom e mee zelfstadige mo epesooskames voo o ae bewoes met e somatisch (lichamelijk) zogpofiel. De woovom wod ogebacht i twee vleugels espectievelijk die vie lag. Doo midl twee vebidigsgag wod twee vleugels met elkaa vebod. Caousel Op begae god wodt e odgag gemaakt die veschill vleugels met elkaa vebidt. Aa ze doogaa oute caousel ligg alle algeme vooziig het vepleeghuis, waao fysiotheapie, dagbestedig activiteitbegeleidig, maa ook maatschappelijke commeciële fucties woosevicezoe. Loopgag tuss gebouwl vebid die vleugels aa elkaa maa gelijktijdig vomt dit e doogaa oute. I het ovegagsgebied tuss pojectl ligt Plaza waai o.a. e sociaal estauat wodt ogebacht. Deze vomt het hat het geheel. Woosevicezoe I ieuwe opzet zal Westlad voo het eest kis ku mak met e zg. ieuwbouw woosevicezoe, die doo e goe samwekig tuss Zogistellig Piete Foeest, Stichtig Welzij Westlad, s Hee Loo West-Nelad Vestia Westlad tot stad is gekom. Zo kom e o mee e otmoetigsuimte voo bewoes uit wijk (Stichtig Welzij Westlad) e iet-commeciële buutsupemakt, waa vestalijk bepekte cliët s Hee Loo gaa wek. Ook staat e e otmoetigsctum voo ou ( hu matelzoges) geplad waa bewoes met e lichte tot matige vom mtie vezogd ku wod. Ook CliëtSevice Zogistellig Piete Foeest (voo vag ove wo, zog welzij) e kidagveblijf zull el uit mak dit aaspek ieuwbouwpoject. Voo mee ifomatie ove De Naaldhost of Zogistellig Piete Foeest kut u maadag t/m vijdag 8.30 tot uu bell met of pe ifo: Voo mee ifomatie ove Hoogelad: Beste leze. De twee uitgave Gezod Zij / Bete Wod ligt op mat. Op veschijig os ieuwe huis-aa-huisblad i Westlad, Hoek Hollad Maaslad, is doo u zee positief geeageed. Waavoo dak! Met zelf egie hebb we os gestot op ze zomese uitgave waai wee heel uitelop owep te lez zij. Zo bg wij u het laatste ieuws ove ieuwbouwpla De Naaldhost gig we op bezoek bij twee Westladse bakkes die vetell ove hu glutvije poduct. Maa ook e iteview euoloog d. Niekus, die o.a. met Alzheimepatiët te mak heeft. We bested uitgebeid aadacht aa het spot tijds wame weesomstadighed. Natuulijk staa ook gemetepagia s wee vol met belagijke melig, tewijl middpagia s apothek zich icht op poduct dist t.b.v. diabetes. E atuulijk voobeeidig op vakatie! Ook colums optici Has Kuis diëtiste Miada Doodui zij i ze twee uitgave teug te vid, evals ubiek jouw izet, e ZORG mi!. Oze boekpagia mag atuulijk iet otbek staat wee vol met ieuw zee veslavd leesvoe. Tel daabij op uttige achtepagia voo alle toekomstige babequespecialist u heeft wee e gezodheidsblad om te watetad. Nams oze edactie ws ik u veel leesplezie! Pete Keijze Uitgeve Beichtgevig op pagia s 4 5 Nieuwbouw zal het vetouw beeld De Naaldhost veg

2 Gezod Zij / Bete Wod Advettie GEZOND LEVEN BESTAAT VOOR 1/3 UIT GEZOND SLAPEN Advettie BIJ BIKE TOTAAL VIJVERBERG EN VAN DER ZALM KUNT U O.A TERRECHT VOOR UW SPORTIEVE EN OOK VOOR ALLE A-MERK ELEKTRISCHE FIETSEN. Gezod slap doo dukvelag eigschapp. TEMPUR is e visco-elastisch tempeatuugevoelig mateiaal met e op celstuctuu dat zich exact vomt aa cotou uw lichaam. De uieke dukvelag eigschapp TEMPUR zog iet alle voo optimaal slaapcomfot, maa leve ook e bijdage aa het vemi ug- ekpoblem, pijlijke gewicht poblem met bloedsomloop. De TEMPUR poduct wod da ook weeldwijd aabevol doo mee da ats, chiopactos, fysiotheapeut osteopat. GA NU NAAR UW TEMPUR ADVISEUR IN DE REGIO! Pis Hdikstaat JH Naaldwijk Telefoo Advettie DENK JE DAT JE ALLEEN TOP-KWALITEIT KRIJGT ALS EEN BRIL DUUR IS? GA TOCH METEEN NAAR SPECSAVERS GLASINNOVATIE! VARIFOCALE GLAZEN tnieuwe OP MAAT VOOR SLECHTS 179 PER PAAR LTIJD GRATIS PENTAX STANDAARD t AENKELVOUDIGE GLAZEN tal ONZE OPTICIENS ZIJN GEDIPLOMEERD t2 VOOR 1 BRILLEN EN HOORTOESTELLEN tkeuze UIT RUIM MONTUREN Nu al e compl ete bi l a f 29.- Hoofdstaat CK De Lie Telefoo Advetoial Hoflad-Va Geest Spotbegeleidig Deze zome gaa we giet zoige dag aagame tempeatu. De iale omstadighed bij e wedstijdje tis, e familietoooi, spot tijds e weekd weg op vakatie. Hiebij loopt u als (o)getai spote kas op e spotblessue zoals kelbadletsel, kieklacht, spiescheuig etc. Ovekomt dit u? Da helpt Hoflad - Va Geest Spotbegeleidig u wee op weg. Hoflad - Va Geest Spotbegeleidig is gespecialiseed i (spot)fysiotheapie maakt idi odig gebuik echogafie. Het ozoek is comfotabel voo u als patiët e ka sel e diagose wod gesteld. Doel behalig is het hestell uw blessue, maa ook het (pevtief) begeleid advise u als spote, zodat e selle veatwoo spothevattig mogelijk is. Idi odig ku wij ook baces aamet leve uit vooaad. KOM IN BEWEGING! ERVAAR HET PLEZIER VAN LEKKER SPORTEN EN EEN BETERE GEZONDHEID. Specsaves Naaldwijk De Tui 52 (aast Dolcis) Gatis stadaad kelvoudige glaz bij aakoop e motuu. 2 voo 1 geldt bij aakoop e motuu v.a e motuu met glaz uit zelf pijscategoie hootoestell uit Specsaves Adce seie. Vaag aa voowaad. Afgebeel motuu is Illumiatig Excelsio ( ) Schaepmastaat 38a AS Naaldwijk - (0174) Leeuweik PX Kwitsheul - (0174)

3 Gezod Zij / Bete Wod Sa Lageak Eik Sa: Oveleg tuss bakkes huisats is wselijk Doo Pete Keijze Oze egio kt e aatal uitstek bakkes. Dagelijks, maa meestal als u og ligt te dom, is m duk i wee om meest heelijke poduct te mak. Ook glutvije poduct wod op speciaal vezoek als maatwek aa klat geleved Sa (liks) Eik: Td bepaalt wat wij bakk. Lieaa Sa Lageak (37) is e jogee bakkes i het Westlad. De otwikkelig i bakkeijsecto volgt joge Westla met mee da gemidl belagstellig. Oze klat zij eiglijk i twee goep te vel. De klat die oze omale poduct kop klat die met specifieke vag kom ove bijvoobeeld glutvij bood, glutvije koekjes of afbakboodjes. Deze glut zij eg belagijk i het boodbakpoces zij e oel het eiwit i o.a. tawe, ogge, gest, spelt have. Meel, bloem, maa ook moutmeel ze ga, bevatt glut. Zij zog voo luchtige stuctuu bood. De ed dat m voo ze speciale poduct komt is omdat sommige ms ovegevoelig zij voo glut, waadoo ze last ku kijg maag- damklacht zelfs goeistooiss. Deze vom voedselitoleatie wodt aageduid als Coeliakie. De Poeldijkse bakke Eik Sa (47) weet, i tegstellig tot e aatal ja geled, u wèl e goed advies te gev als m met gelijke specifieke vag komt. To mij va og i bakkeij wekte, dat is u zo twitig jaa geled, kek we elkaa vagd aa als we met glutvij gecofoteed wed. Da beld we sel aa leveacie Weba om te vag wat e bedoeld wed hoe we klat kod help. Die tijd is wel voobij, wat e wodt steeds mee gecommuiceed ove beeidig om ze patiëtgoep dist te zij. We beschouw gelijke opdacht als het echte maatwek, vult Sa zij collega aa. We beschouw dit als e exta sevice, als e steke kat bakke op hoek. Dit i tegstellig tot fabiek die omogelijk op gelijke poblem ku ispel. Om e voobeeld te gev, we keg olags e vaag e patiët om e appeltaat te mak met amalpoe. Iets dat eiglijk wege bewekelijkheid helemaal iet ka. Toch slaagd we ei om e mooi poduct te bakk. To het doo iemad i e foum op itet wed gezet stoomd vag bi. E tek dat we zivol bezig zij. Samwekig De speciale beeidig i bakkeij zij ook ohevig aa tds. Eik: Het klopt dat vag vootkom uit tds. Dk og maa es aa peio dat éé op die ki z.g. koemelk-allegie hadd. Of to het Moemadieet populai was og iet zo heel lag geled het Motigacdieet. Allelei hypes dwig os om op hoogte te blijv om klat dist te zij. De td bepaalt dus uiteilijk wat wij gaa bakk. Ms met voedselallegie ku last kijg het kleiste spootje stof waa ze allegisch voo zij. Hoe schakel je het gevaa besmettig i bakkeij uit? Bij vekoop bijvoobeeld speciaal beei koekjes zegg we e altijd bij dat e iets alleg i ka zitt. Voo ms met e lichte ovegevoeligheid is dit ge pobleem. Voo klat die speciaal bood will hebb e heftige voedselallegie hebb, wek we sam met e paa gespecialisee bakkeij die e gegaaed veilig poduct leve. De bakkeij vevult, zo lijkt het althas, e maatschappelijke fuctie. We ho veel i wikel m vewacht dat we zelfs op medische vag atwood ku gev, zegt Sa. Zo kom hie klat die zelf aagev welke stoff ze iet vedag. Doo te vag aa aadoig kom je e achte dat patiët sommige stoff ook aadoig doo elkaa hal het zelf ook iet echt weet. Je begeeft je da als bakke i e bepaald isicogebied, iets dat iet goed aavoelt. Wat eiglijk zoek je zekeheid zou je mee aadoig will wet om klat goed te ku advise. Ik zou gaag zi dat e jaalijks e momt gevod zou ku wod waaop ats bakkes met elkaa i oveleg gaa. Dit zou os ku help bij het zoek aa oplossig die patiët t goe komt. Sa Eik zij met og zev collega s als bakke wekzaam i egio. Zo 25 wikels zij betokk i e egioaal samwekigsvebad. We k elkaa allemaal kom egelmatig bij elkaa ove vloe, aldus Eik. Juist doo kisuitwisselig blijft os vak iteessat gaa we steeds opieuw uitdagig aa. Naast het beeid heelijk bood, gebak baket is goed luiste aa klat heel belagijk. Het aabied specifieke beeidig hoot daa bij. De had bakkes aa huisats lijkt hiemee uitgestok De vemeldig igediët allege stoff is op vepakkig houdbae poduct teug te vid. Op stickes is ook maximale houdbaaheidsdatum vemeld. Gaakoel voo ms met glutallegie i maak Eé poct bevolkig lijdt aa Coeliakie of glutallegie. Ms met ze aadoig ku eiwitt uit tawe dusdaig slecht vedag, dat het et tawepoduct dam beschadigt. Op Wagig Uivesiteit otkte m dat het mogelijk is e gaaplat te mak die mi poblem geeft bij ms met e glutallegie. I het ozoek bestue m of het mogelijk is e tawesoot te mak die gluteiwitt, waavoo ms allegisch ku zij iet mee heeft, maa ae gluteiwitt og wel. De z.g. hypo-allege gaaplat is e oveigs og iet. Voodat die op akkes staat, zij we op z mist ti jaa ve, zo is mig Teu Hep die op dit owep afstuet. Medicij biedt kas op hestel MS E ieuw geesmidl dat dit om ziekte multiple scleose tot staa te bg, geeft ook e behoolijke kas op hestel velo fucties. Dat blijkt uit e goot itatioaal ozoek aa MS-patiët die Tysabi gebuikt. Het ozoek wed olags gepesteed op e wetschappelijk coges i Ameikaase stad Seattle. I Nelad gebuik 500 ms Tysabi. I e op die gevall was e e aahoud vebeteig gezodheid, aldus het ozoeksappot. Vooal voo ms die kamp met teugke aavall, biedt het medicij uitkomst. Het is e belagijke stap voouit, zegt Rogie Hitz, euoloog het Easmus MC i Rottedam MS-skudige.,,Het stopt ieuwe aavall geeft patiët daadoo zekeheid stelt het lichaam i staat te ecupee. Voo ze patiët is dit midl e doobaak. Medici waaschuw wel dat het midl iet betekt dat MS vootaa i alle gevall goed te behal is.,,voo veel patiët teedt e ook ge hestel op. Wij hebb zelfs ms behald met het midl bij wie we ziekte iet tot staa kod te bg. I maat 2005 aakte Tysabi i opspaak. Het midl wed i Veig Stat i vebad gebacht met e dolijke hesifectie. Weeldwijd wed to alle poev met het medicij stopgezet. I VS oveled twee m s, maa i Nelad wed ge gevall hesifectie vastgesteld. I Nelad lijd ogevee ms aa MS. Elke week kom e ti patiët bij. Explosie diabetes bij ki Het aatal gevall diabetes type 1 bij ki o vijf jaa zal i Euopa vedubbeld zij i Suikeziekte bij ki o vijfti jaa zal 70 poct mee vookom da u het geval is. Dat stell ozoekes op basis gegevs ove suikeziekte ove ja Vooal i voegee commuistische lad Oost-Euopa zal ziekte toeslaa. Het itatioale ozoek is dodag i het vooaastaa Bitse medische tijdschift The Lacet gepubliceed. Ms met diabetes type 1 mak zelf i het geheel ge isulie mee aa. De ziekte heette voege ook wel jeugddiabetes, omdat zij vooal bij ms o 30 jaa otstaat. Ogevee 10 poct 180 miljo diabetespatiët i weeld lijdt aa type 1. Vewacht wodt dat i Euopese ki o vijfti jaa diabetes 1 hebb. Momteel zij dat e Het is iet bekd waaom ziekte zo sel om zich he gijpt. De stijgig is volgs wetschappes damatisch ka iet alle wod toegeschev aa getische facto. De mo levsstijl milieufacto zoud mogelijk boosdoes zij. Maa wat pecies suikeziekte bevot, is og obekd. 3

4 Gezod Zij / Bete Wod GEMEENTE WESTLAND Op tijd hulp vag De gemete Westlad vidt het eg belagijk dat iwoes gemakkelijk teecht ku als zij vag hebb ove hu emotioele welbevid. Te dk valt o ae aa vag odom pessie, eetstoois, agst paiek aavall, mtie, z. GGZ Delflad heeft hievoo e uitgebeid aabod voo jeugd, volwass ou. Activiteit wod aagebod op plaats bij u i buut. Ook zij e activiteit voo pofessioals. Bt u geïteesseed wilt u mee ifomatie ove mogelijke activiteit, eem da cotact op met Op Tijd Ebij tel U kut ook op website kijk Bomfietspaktijkexam komt e aa! Vaaf 1 jauai 2010 gaat waaschijlijk het paktijkexam voo bom- sofiets bommobiel i. Daamee wil miiste Vekee Watestaat veiligheid bomfietse bommobielij vegot. Na 1 oktobe 2009 kijgt m alle e bomfietsijbewijs als e e theoie è e paktijk bomfietsexam is gedaa. Het is dus aadzaam om het huidige bomfietscetificaat u i te wissel voo e bomfietsijbewijs. Waaom u? Omdat a 1 oktobe a.s. kost aazilijk hoge wod. Bij 80,- voo het theoie-exam kom da ook kost het paktijkexam (vie paktijkless) ogevee 390,-. Heb je mee less odig da is het atuulijk ook duu. Ga met e geldig legitimatiebewijs e pasfoto aa het gemetehuis. Na vie dag is het bomfietsijbewijs klaa. Ophal ka alle wekdag tijds opigstijd. Kijk voo opigstijd het gemetehuis op ifomatiepagia achte i dit blad. Matelzog, je olt e geleilijk i Iee kt wel iemad die zogt voo e ou, pate, kid, vid, vidi of buu die choisch ziek is of e bepekig heeft. Het ka gaa om itsieve vezogig. Het ka ook zij dat iemad éé kee pe week boodschapp doet voo e a of huishoudig vezogt. Hoe da ook, zog wodt gegev op basis pesoolijke bad die je met elkaa hebt. Deze zog heet matelzog. Je olt e geleilijk i, zegt e matelzoge, da moet je iet alle voo je pate, buu of familielid zog, maa ook jezelf goed i gat houd. E steutje i ug familie, pofessioele hulp gemete is da zee welkom! Zogt u lagduig itsief voo uw hulpbehoev, choisch zieke of gehadicapte pate, ou, kid, vid of buu? Da bt u matelzoge! Niet iee hekt i zichzelf e matelzoge. U kiest iet voo matelzog, het ovekomt u. Omdat u e pesoolijke bad hebt met ge die zog odig heeft. Deze zog ka itsief emotioeel veeleisd zij. Matelzoges hebb daaom vaak e zwae taak. Maa ook e taak die voldoig geeft: dakzij matelzoges ku ms lage i hu eig huis blijv wo. De gemete vidt het belagijk dat e ook voo matelzoges goed gezogd wodt. Zij wil evoo zog dat matelzoges hu hulp ku blijv bied wil vookom dat zij ovebelast ak. Bi gemete Westlad zij e al divese mogelijkhed om matelzoges te (o)steu. Zowel vijwilliges als pofessioele wekes bied i het Westlad hu hulp steu aa matelzoges, zoals: Respijtzog (dat is het tijlijk ovem zog), zodat u als matelzoge wat tijd voo uzelf heeft Vije-tijdsbestedig voo zogvage E pesoolijk gespek, met iemad die kis heeft op het gebied matelzog Cotactochtd met lotgot Themabijekomst voo matelzoges ms met psychisch poblem. Izet e vijwillige die helpt met boodschapp, moeilijke admiistatie of e klusje i huis doet. De gemete wil echte mee do. De kom ja wil gemete Westlad matelzoge mee osteuig op maat bied. Momteel wodt ozocht hoe mogelijkhed op het gebied espijtzog uitgebeid ku wod. Ook wodt e dit jaa gekek aa mogelijkhed bi gemete e steuput op te zett zodat matelzoge op éé plek, dicht bij huis teecht ka voo ifomatie, advies osteuig. De vewachtig is, dat i twee helft dit jaa het steuput matelzog wodt geopd. Voo mted hu matelzoges wod pla gemaakt om te kom tot e zogoemd Otmoetigsctum, waai zogvages ovedag ku wod opgeg divese activiteit aa zogvages hu matelzoges wodt aagebod. Cotactochtd voo matelzoges Tijds themageichte ochtd wod mogelijkhed tips aageeikt om slagvaadig met zogsituatie om te ku gaa. Deelame is vijblijvd kosteloos. Afsluitd wod otspaigsoefig aagebod doo e pofessioele fysiotheapeute. De cotactochtd vid elke laatste dodag maad uu plaats i 't Ctum i De Lie, Hoofdstaat 100. Het pogamma kut u elke maad op gemetepagia Het Hele Westlad lez. Hulp vag is iet altijd evoudig maa ka oodzakelijk zij om het zelf te ku volhoud. Mewekes Stiplokett ku u behulpzaam zij bij het vid e oplossig. (Voo ass, zie els op ze pagia). Beichtgevig Gemete Westlad Pas op voo vekoop via telefoo Veel ms vooal ou wod costat lastig gevall met telefootjes om poduct dist te vekop. Via pogamma s als Rada Kassa wodt hie egel matig aadacht aabesteed. Helaas loopt telefoische vekoop soms spuigat uit. Steeds mee bedijv of ogaisaties ku u ogevaagd bell. Alamed is vaak vewa misleid maie waaop gepobeed wodt poduct /of dist aa ma te bg. Als u ge telefootjes mee wst te otg, kut u zich egiste bij het bel-me-ietegiste. Ischijv ka via Voo hulp hiebij kut u ook teecht bij het Stip Westlad loket i uw wook. Velies begeleidig AWBZ: MEE helpt Veel ms met e lichte bepekig keg tot aa 2009 e idicatie voo begeleidig. Pe 1 jauai 2009 mog hievoo ge idicaties mee gegev wod. MEE vidt het belagijk dat u toch wodt geholp. Daaom is e afgespok dat e e ovegagspeio komt. Begeleidig wed betaald uit Algeme Wet Bijzoe Ziektekost, AWBZ. Om pecies te zij: osteu active begeleidig. Maa egeig vidt dat ze wet teveel is gaa kost. Het Ctum Idicatiestellig Zog (CIZ) mag ge idicaties mee afgev voo begeleidig aa ms met e lichte bepekig. Misschi heeft u al e bief het CIZ otg waai dit staat. Als uw idicatie voo begeleidig afloopt, kut u dit jaa bij MEE teecht. We zoek sam met u da aa e goe oplossig. Voo ms met e stige of matige bepekig veat e iets. Zij houd hulp uit AWBZ. De egelig geldt alle voo ms die e lichte vom begeleidig odig hebb. Tijlijke osteuig doo MEE mogelijk Als uw echt op begeleidig is vevall, kut u sam met e cosult MEE kijk wat hie aa te do is. Deze osteuig MEE is tijlijk. Het vegt iet begeleidig die u ee uit AWBZ had. MEE gaat sam met u kijk hoe u uw lev zo zelfstadig mogelijk i kut vull. Hiebij wodt gekek aa uw etwek ( ms i uw omgevig). Dk hiebij aa familie, vid of bu. Klat uit Westlad ku diect kotakt opem met MEE Delft op telefooumme

5 GEMEENTE WESTLAND Gezod Zij / Bete Wod Test je ijgedag tijds zomefeest lig Vekee Nelad. Bezoekes ku hu ijgedag test. De ijsimulato bootst wegsituaties a waaop bestuus moet aticipe. E dat eactie as is met e slokje op is e bekd vehaal. Helaas wodt e vaak te licht ove gevolg gedacht. De gemete Westlad heeft e actiepogamma waai aast het teugdig schalijk alcoholgebuik ook het teggaa het dugsgebuik ctaal staat. Bewustwodig isico s gebuik alcohol dugs is e belagijkste ol het actiepogamma. U teft ijsimulato aa i volg k Feestweek Hoselesdijk, 12 jui tot uu Feestweek s-gavza, juli tot uu Feestweek Maasdijk, 24 juli tot uu Feestweek De Lie, augustus tot uu Feestweek Naaldwijk augustus tot uu Toetsigsikom 2009 wijzigt Had u i uw laatste aagifte ikomstbelastig e aftek voo ziektekost ae buitgewoe uitgav? Da wijzigt uw toetsigsikom ove Otgt u Huu- of Zogtoeslag Belastigdist? Da dit u e wijzigig doo te gev aa Belastigdist, dit om te vookom dat u evtueel toeslag teug moet betal ove Ook heeft dit gevolg als u (maalijks) Voolopige Teuggave otgt. Wellicht heeft u hieove al cotact gehad met Belastigdist. Mocht dit og oduilijk zij voo u, da kut u lagsgaa bij e Stiploket i uw wook. Zij ku dit voo u uitek u help wijzigig uw toetsigikom doo te gev aa Belastigdist. Wilt u ze hulp? Neem da uw laatste (kopie) aagifte ikomstbelastig mee biev ove hoogte uw toeslag Deze biev heeft u i cembe 2008 otg. Heeft u e toeslagpate? Da moet ook hij of zij het gewijzig toetsigsikom doogev. Damaseie ove gebuik alcohol dugs op WOS U kt vehal wel uit media, misschi wel uit uw diecte omgevig. Joge die i zee kote tijd heel veel dik i coma ak. Dat is eg. Vooal omdat het dik alcohol, dat hoeft iet es zoveel te zij, het gebuik dugs zee schalijk is voo hes joge. De gemete Westlad vidt het heel belagijk dat haa iwoes op hoogte zij isico s alcohol dugsgebuik. Om u te beeik ogaiseet gemete allelei activiteit, i vele gevall met patij die uit het Westlad kom. Ook met oze lokale omoep, WOS, is samwekig gezocht. De zomefeest i Westlad kom e wee aa. I divese k wod imidls zee populaie feestwek geogaiseed. Dat het e gezellig aa toe gaat bij ze evemt is bekd. Om te lat zi dat alcohol ijd iet samgaa, stelt gemete Westlad e ijsimulato op Vei- Op 19 jui j.l vod stat plaats e seie 4 uitzdig. Met ze kote damaseie wil gemete joge hu ous vetell wat e ka gebeu als je (te) veel alcohol dugs gebuikt. I vie afleveig elk 8 miut wodt aa had e hekbae situatie uit paktijk ifomatie gegev ove alcohol dugsgebuik. De seie is gemaakt met mewekig vele amateuspeles. De uitzdig zij te zi i weekd 26 tot 28 jui, 3 tot 5 juli 10 tot 12 juli. Voo g die seie moet miss wege vakatie: uitzdig wod hehaald i septembe. Stip Westlad is het gemetelijk loket voo alle vag op het gebied wo, zog welzij. Voo uw vag kut u Stip Westlad telefoisch via beeik. De loketmewekes zull u da e passd atwood voozi. Het telefooumme is: (0174) U kut ook e stu via het cotactfomulie op of op Wilt u uw vag lieve pesoolijk aa iemad stell? Loop da es bi bij e Stip Westlad loket i s-gavza, De Lie, Moste, Naaldwijk of Wateig. Hie vidt u Stip Westlad: s-gavza Zaveltplei 26 (i bibliotheek) Iee wekdag uu Dodag geslot De Lie Hoofdstaat 76a Iee wekdag uu Moste Havstaat 16 Iee wekdag uu Naaldwijk Pis Bhadstaat 5a Iee wekdag uu Wateig Dopska 3 (i bibliotheek) Iee wekdag uu Telefoo: (0174) Maadag t/m vijdag uu Mee ifomatie ove Stip Westlad vidt u op itetsite, Ook kut u e stu aa Mee ifomatie ove ze wijzigig is te vid op; of via Belastigtelefoo www.jeugdgezi.l Sigaled huisbezoek bij ou Deze maad is het vijwilligepoject siga - led huisbezoek bij ou wee stat gegaa. Het poject wodt geogaiseed doo Stichtig Welzij Westlad. Zij gaa op huisbezoek bij alle ms (idi zij dit ws) die 80, 85, jaa zij of wod em met h aoiem e vaglijst doo ove zak die i hu lev spel op het gebied welzij. Zo ku ou bete geïfomeed wod ove zog, wo welzij ook ove fuctie ouadviseu. De uitkomst wod i e appot vewekt dat gebuikt wodt als basis voo oubeleid bij Welzij Westlad gemete Westlad. De bevidig wod tevs op poviciaal iveau igezet. E zij og vijwil liges odig bi dit poject. Oveweegt u om vijwilliges wek te do maa wilt u iet aa vaste dag of tijd vastzitt? Heeft u affiiteit met ou, zog wo, welzij kut u goed luiste, duilijk uw eig gz tekk situatie ae goed ivoel? Da is dit vijwilligeswek misschi wel wat voo u! Voo mee ifomatie kut u kotakt opem met Welzij Westlad, telefoo of het Steuput Vijwilligeswek

6 Gezod Zij / Bete Wod Vehaaltje favoiet bij ki Ki luiste lieve aa e vehaaltje voo het slapgaa da dat ze televisie kijk of gam. Dat blijkt althas uit Bits ozoek o vijfhod ki tuss die acht jaa oud. Het liefst ho ze hu moes e vehaaltje vetell, omdat die vaak gekke stemmetjes geluidseffect gebuik om vehal levdige te mak. Papa staat op twee als zoud ki het liefst will dat Hay Potte-ste Daiel Radcliff ze e vehaal voo het slapgaa komt vetell. Doo e vehaaltje ka 82 poct ki i het ozoek bete slap. Bija twee h zou het liefst will dat hu ous og mee vehal vetell, vooal die- viejaig zij e dol op. De wetschappes, die het ozoek i opdacht Disey/Pixa d, coclu dat het ouwets vehal vetell og steeds e belagijk leemomt e emotioele toevluchtsplek is i het lev ki. Has Kuis optici E kid met e lappie voo het oog Iee dag stell klat os vag ove hu og gezodheid hie. Als optici b ik mee da alle e billvekope; ik b e oogadviseu die zij klat gaag met aad daad bijstaat als het om gezodheid og gaat. I ze uitgave Gezod Zij Bete Wod wil het met u es hebb ove luiheid. E da speciaal luiheid het oog. Als kid keek ik al vewod aa e mij klasgootjes als ze met e lappie voo het oog op school kwam. Wist wij veel? Achteaf besef je da dat zo kid last gehad moet hebb e lui oog. E lui oog betekt dat e oog e vemid of wazig beeld geeft. Het oog is meestal volkom gezod, maa meestal is e wel spake e bilstekte i dat oog op joge leeftijd. De hes kijg hiedoo ge schep beeld aagebod hiedoo otwikkeld hesfuctie het zi zich ovoldo. Dit is late iet mee goed i te hal, zodat ook met e bil e ge goed zicht mee gehaald ka wod. Het eiglijke pobleem ligt da i sigaaldoogifte oogzuw. Tegwoodig wodt bij het cosultatiebueau getest op e lui oog. Doodat het i e voeg stadium otkt wodt is het meestal goed te behal doo e oogats of otoptist. Dit ka doo het vooschijv e bilstekte, het afplakk het goe oog of het duppel het goe oog. Hoe voege het otkt wodt, hoe gote kas op hestel. Vaak zi we dat het e efelijke kwestie is. Voo joge ous waa e of bei zelf e lui oog heeft is het belagijk dit aa te gev bij e bezoek aa het cosultatie-bueau; hoe selle je e bij bt, hoe gote kas op hestel. Ove luiheid gespok ik ws u e hele fije vakatie toe met oog voo pachtige tails. Viel dat achteaf e beetje teg, ach da weet u me te vid! Has Kuis is opticië bij Specsaves i Naaldwijk BOEKENTIPSBOEKENTIPSBOEKENTIPSBOEKENTIPSBOEKENTIPSBOEKEN G coflictbeheesig i 75 less Auteu: Aoud Bouz GRRR biedt 75 succesvolle stategieë om coflict te vookom of op te loss. GRRR is te gebuik bij base agt, boze bu, owillige biteu, alatige opdachtgeves, sluwe advocat ae uziemakes. Elke les is doo schijve uitvoeig getest i paktijk ka wod toegepast aa keuktafel, op staat i boadoom. De bijdag vooaastaa fotogaf, illustato otwepes mak GRRR tot e uieke, complete diect buikbae ileidig i paktijk coflictbeheesig. Uitgeve: Paadigma ISBN Pijsidicatie: 17,50 Pubebei bistebuit Auteu: Huub Nelis & Yvoe Sak Het lijkt wel of ki steeds selle volwass wod. Joge schiet lucht i, hebb seks, bijbaatjes, uitpuil agda's dk altijd alles bete te wet. Maa is dat wel zo? Ku pubes hu eig gedag ovezi? Pubebei bistebuit is voo o.a. ous e belagijk houvast. Tuss het 10e 25e levsjaa mak hes e belagijke otwikkelig doo. Nelis Va Sak schets die otwikkelig legg duilijke vebad met het schijbaa ovoospelbae gedag joge. Bovdi mak ze duilijk hoe je pubes kas stuctuu biedt die ze i ze levsfase misschi wel ha odig hebb da ooit. Kijg ou tiet ae zwageschapsveschijsel Auteu: Claudia Beij 'E kid kijg is ge kattpis. Maa als ik het ka, ka jij het zeke.' Aldus cabaetiee/ pestatice Claudia Beij die pat ove zwageschapsveschijsel altijd 'wijvgezeik' vod, totdat ze zelf zwage wed. E hoeveel ze ook heeft geleed uit zwageschapsbijbels die ze to las, toch had ze het meest aa vehal vouw uit haa omgevig. E zo moet je volgs De Beij dit boekje zi: als vehal e vidi die het zelf heeft meegemaakt. Claudia vetelt iets ieuws, wel zij het aadige, met humo echt voo zij aap geschev stukjes waai ook oaagame kat zwage zij aa bod kom. Uitgeve: Nieuw Amstedam ISBN Pijsidicatie: 14,95 Lekke Spot! Auteu: Maiae Sluis Dit boek is voo iee die wel e steutje i ug ka gebuik om te gaa vooal om te blijv spot. Met het volg stapp i dit boek, osteud doo oefig, b je i staat om je motivatie om te spot te beïvloed optimaal te houd. I het boek wodt duilijk dat motivatie iets as is da gewoo heel had je best do, maa mee e samspel ws, vooems, doel, egie, kis, disciplie hadigheid om eig valkuil te vemijd. Zwageschapsboek voo ma Auteu: Gead Jass Als je vidi zwage is, ku je als ma maa bete pobe e beetje bij te blijv. I het Zwageschapsboek voo Ma wod je week a week bijgepaat. Niet alle ove otwikkelig baby, maa ook ove homoale veaig je vidi. Ve bevat het atwood op vag als: Hoe ga je om met vouwelijke oelijkheid? Wat is e chomosoom? Wat is DNA? E atuulijk e selcusus velosku, voo oodgevall Uitgeve: So ISBN Pijsidicatie: 14,95 ADD, vedwal i e hoofd vol pikkels Auteu: As Ettema-Essle Als je hoot dat je 'Atttio Deficit Diso' hebt, da kijg je oheoepelijk te mak met afkotig 'AD(H)D'. Doo 'H' tuss haakjes te plaats pobeet m te veduilijk, dat e twee vom ze stoois bestaa: die met die zo Hypeactiviteit. Maa 'H' tuss haakjes plaats blijkt i paktijk iet altijd te wek, aagezi veel ms ze ADD'es behal alsof ook zij 'Hypeactief' zij. I dit boekje wijst auteu e aatal veschill tuss bei vom stoois aa. Ook wodt bespok welke poblem iemad met ADD ka eva, evals welke talt iemad met ADD vaak heeft. Spaghetti aa het plafod Auteu: Yvo Jaspes Yvo Jaspes scheef als ambassau het Roald McDoald Kifods aa e aatal bek Nelas: 'Hek je het gevoel geluk als ki teved aa tafel zitt smakelijk giet hu tomatsoep, pasta, kipkluifje of gewoo e boteham met pidakaas?' Wie hekt het iet dat ki vaak weige mee te et alle maa dat e of alle maa soep will et? Spaghetti aa het plafod is e lees/kookboek met als thema 'kid & voedig', waai bek ous gootous vetell ove hu evaig aa tafel. Dit levet e eeks aekdotes, favoiete ecept tips voo alle ae ous vezoges op. Voedigss kudig gaa i op veatwood et voo ki 2 tot 12 jaa. Voedig is heel belagijk voo het welzij ki, daa zet het Roald McDoald Kifods zich dagelijks voo i. De opbgst het boek gaat daaom aa Roald McDoald huiz poject i Nelad. Uitgeve: Nieuw Amstedam ISBN Pijsidicatie: 19,95 Kosmos Uitgeves ISBN Pijsidicatie: 24,95 Uitgeve: LaVita Publishig ISBN Pijsidicatie: 9,95 Uitgeveij Akh-Hemes ISBN Pijsidicatie: 5,00 6

7 Gezod Zij / Bete Wod Neuoloog H. Th. J. Niekus: Demtie: moeilijk voo patiët è zij omgevig Doo Gemma Wid-Tetteoo Vijwel iee heeft e op e zeke momt mee te mak: mtie /of ziektebeeld die daamee vebad houd. Voege sigaleig bij eeste veschijsel is otzettd belagijk. E gespek met dokte H. Th. J. Niekus, die als euoloog sids 10 septembe 1979 vebod is aa het huidige Reiie Gaafgasthuis i Delft. Alzheime, Pakiso vaatgeelatee aadoig hes vall allemaal o paaplu mtie. Demtie opbaat zich vooal op latee leeftijd. Oozak mtie ku zij: alcohol, syfilis, tauma, tumo, aids, otstekig hes, hesifact, zoals goemd, Alzheime Pakiso. Vaak blijkt e e combiatie meee facto i het spel te zij. E is spake secudaie mtie als vestalijke vemogs e pesoo achteuit gaa o.a. doo het ojuist gebuik slaap- of geesmidl, doo slecht igestel suikeziekte, te taag wek schildklie of vitamiegebek. E actief lev op sociaal, mtaal fysiek gebied zou mtie ku uitstell, zegt euoloog Niekus. Alzheime De gootste goep mted lijdt aa ziekte Alzheime. Voege wed dat avekalkig goemd. De symptom Alzheime wod vestekt doo vaatpoblematiek. Hoe joge patiët is bij het opted Alzheime, hoe gote kas dat dit efelijk bepaald is, aldus euoloog. E zij families die getisch belast zij, maa ook isicofacto, zoals ok e ogezod lev, dag bij Dokte Niekus: je kut bij voege hekig patiët bete begeleid. aa het opted Alzheime. Wat is eiglijk ziekte Alzheime? E voudig gezegd veschompel daabij l hes, doodat bepaal eiwitt abomaal afgebok wod. Dit vomt eeslag bi hescell, ook wel plaques goemd, waadoo het doogev sigal vestood wodt. De fucties het bei ku daabij sel achteuitgaa. Met ame die l hes waa het geheug zetelt, wod aagetast. E eeste veschijsel is da ook e geheug - stoois. De patiët vaagt meee mal pe dag hetzelf vegeet gemaakte afspak. Ifomatie voege is i het begi og wel beschikbaa. Patiët zoek aa juiste wood, ak vake weg kwijt, vea evtueel kaakte ku vetouw halig op e gegev momt iet mee uitvoe. De patiët zal zich steeds mee teugtekk zij iteesse i omgevig veliez. Depessies ku opted. E vehuizig, ifectie, medicijvegiftigig of e ziekhuisopame ku acute veslechteig tot gevolg hebb. Alzheime ka iet gez. Wel ku patiët zij omgevig bij voege hekig bete begeleid wod, tewijl e ook medicij zij die bij sommig e lichte vebeteig ku gev. Ziekte Pakiso Pakiso, gekmekt doo motoische stooiss, ka al op elatief joge leeftijd vookom. De ziekte begit meestal aa éé zij. Bev (vooal i ust), spiestijfheid, bewegigstaagheid, evwichtsstooiss, stae gezichtsuitdukkig schuifeld vooovegebog lop zij specifieke kmek. Pakiso otstaat doo het afstev zuwcell i middhes, waadoo boodschapp i hes iet voldo doogegev ku wod. Ook ziekte Pakiso is iet te gez. Met medicij ku symptom wel elijk bested wod. Gaaweg ziekte ka bij e geelte patiët het beeld e mtie met omee halluciaties opted. De ziekte ka hie echte ook mee begi. FTD De aadoig Foto-Tempoale Demtie wodt iet zozee gekmekt doo geheugpoblematiek als wel doo gedags/of taalstooiss speelt bij e jogee goep patiët. De ziekte wodt vaak i het begi slecht hekd. Sydoom Kosakov Ve is e ziekte Kosakov, e blijv geheugstoois die wodt veoozaakt doo ovematig alcoholmisbuik slechte voedig waadoo e vitamie B gebek ka otstaa. Ook stige ovoedig doo ae oozak of e viusotstekig hes, ka e aa t godslag ligg. De patiët vetoot gedagsveaig zit doo zij dakgebuik meestal al i e sociaal isolemt als ziekte vastgesteld wodt. Hie ku je met echt zegg, dat dak veel mee kapot maakt da je lief is, aldus euoloog. Diagose Demtie daaaa geelatee aadoig vom e igewikkeld pobleem voo patiët, maa zeke ook voo zij omgevig. Waee e het vemoed mtie bestaat, ka patiët voo ve ozoek doovewez wod aa geheugpoli (zie: Zoda e diagose gesteld is, wodt e optimaal gewekt aa juiste begeleidig, medicatie zog. Ma daai steilisatie teug Steeds mee ma die zij gesteiliseed, lat ze igeep ogedaa mak. E ieuwe elatie is meestal ed. Dat zegt uoloog Get Dohle het Easmus MC i Rottedam. Hij is dé expet op het gebied hestelopeaties. Vijfti poct Neladse ma is gesteiliseed. Va h kijgt ti poct voeg of laat spijt, zegt Dohle.,,E dat aatal eemt toe, tegelijk met het aatal echtscheidig. Hoewel exacte cijfes otbek, costate uolog dat vaag aa hestelopeaties stijgt. Dohle:,,I het begi mij loopbaa kwam zo vezoek kele ke pe jaa voo. Nu hebb we e i Rottedam e dag pe week voo igeuimd. We will aa ahalve dag pe week, wat e is al e wachtlijst e half jaa. De igeep zit iet i het basispakket ziektekostvezekeaas. Wel maakt behalig, die gemidld 2500 euo kost, oel uit het aavull pakket sommige vezekeaas. De kas dat zaadleis ma opieuw doogakelijk ku wod gemaakt, is dak zij ieuwe chiugische techiek goot: zo 90 poct. Maa kas op succes eemt sel af aamate steilisatie lage da zev jaa geled is. Nog veel agst owetdheid ove hiv Agst owetdheid oveheest og steeds o Neladse bevolkig als die wodt gecofoteed met ms die hiv-positief zij. Die coclusie tekt het Aids Fods aa aaleidig e ozoek TNS NIPO o uim duizd ms ove hiv stigmatiseig i Nelad. Ruim 40 poct Neladse bevolkig dkt og steeds dat je met togzo hiv kut oplop. Daaaast dkt 15 poct dat cotactspot, waabij veel wodt gezweet, isicovol zij. Koks met hiv geeft volgs e el ovaagd ook e oveilig gevoel. Ruim e kwat eet lieve iet i e estauat waa e koks hiv-positief is. Toch kwam e ook positieve geluid uit het ozoek aa vo. Die kwat ms zou e collega met hiv iet as ba i het dagelijks cotact da e collega die ge hiv heeft. E op zev zou die collega met het vius wel as behal. Twee op vijf ms vid het gevaalijk als je togzot met iemad die hiv-positief is. Bija twee ovaagd vidt dat e goepsleid(st)e met hiv veplicht is om ous ki daa op hoogte te bg. De campage ove stigma hiv is volgs het Aids Fods odig om zo ms bewust te mak vootdu stigmatiseig ms met hiv, doo zowel laagals hoogopgelei ms. 7

8 Gezod Zij / Bete Wod DE WESTLANDSE APOTHEKEN I het vliegtuig Gaat u vlieg? Stop uw medicij cotactlsbodigdhed i hadbagage. I het bagageuim ku medicij beviez daaom owekzaam wod. Daag medicij lieve iet diect op het lichaam, bijvoobeeld i e boekzak, wat dat ka te wam zij. Sids 6 ovembe 2006 geld ieuwe ichtlij voo hadbagage. Vloeistoff gels mog alle og meegom wod i vepakkig maximaal 100 ml. Deze vepakkig moet meegom wod i e doozichtige plastic zak die iet gote is da éé lite. Vloeibae medicij mog wel meegom wod i hoeveelhed gote da 100 ml. Wel moet da aatoobaa zij dat medicij op aam staa. Bijvoobeeld doo e veklaig ats of apotheek. Reisapotheek Wat gaat e mee i eisapotheek? I eeste plaats eceptmedicij vij vekijgbae medicij die u gewoolijk gebuikt. Cotolee of u uim voldo hebt voo eispeio week a. Ga zo odig op tijd aa uw huisats voo e ecept. Lees bijsluites uw medicij og es doo ove bewaavooschift, wat te do bij diaee of bak gelijke. Voobehoedmidl Wie veilig wil vij, eemt codooms mee; ze zij iet op elke vakatiebestemmig te koop. Pilgebuikstes em gewoolijk op e vast momt es pe 24 uu e pil, bijvoobeeld voo het slapgaa. Bij tijdveschil tuss Nelad het vakatielad is het iem te veschuiv; vaag evtueel advies bij uw apotheek. De pil ka mi betouwbaa wod als je hem te laat ieemt, dat wil zegg: mee da twaalf uu late da gewoolijk. De pil ka mi betouwbaa wod bij watedue diaee; gebuik da e exta voobehoedmidl, bijvoobeeld e codoom. Wie mstuatie wil uitstell, ka zo tabletvije peio doogaa met e ieuwe pilstip. Ga bij 2-3-fasepill doo met laatste kleu pill e ieuwe stip. Zo medicij Bepaal eceptmedicij ku als bijwekig e hevige zoebad veoozak, ook bij ms die doogaas iet eg vebad. Die bijwekig komt voo bij sommige atibiotica - zoals doxycyclie- bepaal medicij teg huidaadoig, euma hatklacht. Gebuikt u die medicij, kom da zo mi mogelijk i zo zog buit voo exta beschemig: dicht gewev kledig, iets op het hoofd e zoebadmidl met e hoge beschemigsfacto - ook bij bewolkt wee, wat da is schalijke UV-stalig tóch aawezig. Soms is e e vegelijkbaa medicij dat mi kas geeft op die ovegevoeligheidseactie. Vaag het i uw apotheek. Apothekesassistte Maiae Kaaij: Duilijke voolichtig ove diabetes is e voowaa Officieel is haa beoep apothekesassistte famaceutische patiëtzog. Dit houdt i dat zij e belagijke ol speelt op het gebied voolichtig begeleidig geesmidlgebuikes. Het aastu haa collega s m.b.t. diabetespatiët is éé haa ktak. Maiae is i apotheek Hoek Hollad met haa specialisatie schakel tuss apotheke assisttes geeft o.a. vom aa het voolicht begeleid patiët met bepaal ziektebeeld. E uitgebei taak waa ook het advise begeleid diabetespatiët o valt. Het is belagijk dat het advies aa patiët uifom is. Alle assisttes moet evveel wet moet op e logische, begijpelijke maie commuice met patiët. Doo e aatal zak af te spek vast te legg, kom we tot e esluid adviseig ove allelei aadoig ziektes. Waao astma, icotitie diabetes. Wat houdt taak e apothekesassistte famaceutische patiëtzog eiglijk i? Maiae: Mij taak is veelomvattd. Ik stel ichtlij op odom zog voo bepaal ziektebeeld daabij ho Wist u dat medicij, ifomee mij collega s ove ieuwe otwikkelig. Ik coödiee poject waadoo ms exta geïfomeed wod ove hu ziekte, wekig hu medicij hoe ze het beste gebuikt ku wod (toediigsvom). Op ze wijze pobe we het kwaliteitsiveau op e og hoge pla te bg. Vooal voo diabetes type 2 is duilijke voolichtig begeleidig e voowaa. Wat ze goep ms zij voo zog begeleidig aagewez op paktijkosteue bij huisats apotheek. Bij het stat met tablett voo diabetes em we uitgebeid tijd om voolichtig te gev. Als tablett iet mee afdo wek moet m ovegaa op het spuit isulie. Je kut je voostell dat m daa i het begi og wel es poblem mee heeft. Wij ku patiët begeleid met het gebuik isuliep glucosemete. Testmateiaal ka gelijk met isulie geleved wod. Maa we do atuulijk og veel mee. We ogaise cotoledag om glucosemetes a te kijk houd bij of e og steeds op juiste wijze gepikt wodt. Ook op ae dag kut u bij poblem met glucosemete bij os teecht. Eé kee i het jaa ogaise we e bloedglucosepikdag, speciaal voo g die will wet of ze wel/ ge diabetes hebb. Wat zo het te mek ku je suikeziekte hebb. Bij e costateig veel te hoge waad vewijz we wel gelijk doo aa huisats voo ve ozoek. Bij e lichte oveschijdig stu we bij, bijvoobeeld doo e advies te gev om wat af te vall vevolgs wee te met. Sam met patiët bg we doo e checklist i te vull ook og ae facto i kaat (o.a. efelijkheid i familie) die bepald ku zij of je diabetes hebt. Al ze activiteit mak el uit het uitgebei seviciveau waa we met apothek i egio voo staa. Voo diabetespatiët die ge isulie gebuik wodt diabetestestmateiaal meestal iet vegoed. Naast begeleidig uitleg is ook ekig gehoud met pijs ze midl: kotig tot 35% voo teststips! Het testmateiaal is veelal diect uit vooaad levebaa ka, idi gewst, thuis bezogd wod. Bijvoobeeld gelijk met medicij. Het is belagijk alle medicij, dus ook isulie, bij eig apotheek te hal. Hiedoo wodt medicijgeschiedis patiët duilijk i kaat gebacht. Met ae wood, wij kijk of het gebuik bepaal medicij met elkaa veatwood is. Dat moet voo patiët e veilig ie zij, aldus Maiae. wij teststips, aaldjes isulie zo vevolgecept meegev volgs afspak met uw zogvezekeaa. wij gatis bij u thuis ku bezog. als u e kapotte mete heeft wij hem kosteloos omwissel. als u isulie gebuikt stips bij apotheek ophaalt, u éé kee pe die jaa echt heeft op e gatis ieuwe bloedsuikemete. wij voolig gepijs metes vekop voo ms die (og) ge isulie gebuik. wij op alle teststookjes voo bloedglucosemete kotig gev. aaldcotaie voo u als vaste klat gatis af te hal is. De 3 vookeusmetes i Westlad / HvH: ADC Pecisio Xceed, Baye Cotou Oe Touch Ulta Easy 14,95 voo glucosemete met teststips lacett 34,95 voo 50 stuks teststips (adviespijs ca 60,-) 8

9 DE WESTLANDSE APOTHEKEN Gezod Zij / Bete Wod Foliumzuu bij kiws zwageschap E vouw die i vewachtig aakt, heeft exta foliumzuu odig. Foliumzuu is hetzelf als Vitamie B11. Foliumzuu vekleit amelijk kas op het kijg e kid met bepaal stige afwijkig aa hes het uggmeg. Voo e goe otwikkelig baby, moet je al uim voo zwageschap begi met het gebuik foliumzuu. Miimaal 4 wek voo je gaat pobe zwage te wod. Mocht je zwage zij, geef dit da doo aa je eig apotheek. Zo ka m cotole of evtueel bodig medicij veilig gebuikt ku wod. Vestadig zo Ass apothek DE LIER Apotheek De Lie, Hoofdstaat 80 tel / fax S-GRAVENZANDE Apotheek Het Ou Lad, Ouladstaat 40 tel / fax Slechts 44% ous smeet hu ki i met e zowed midl bij het buit spel i zo. Toch weet 62% dat ki doo zovebadig e gote isico lop op het otwikkel huidkake. De kihuid is og i otwikkelig is daaom exta gevoelig voo beschadigig doo UV sta lig. Vebadig joge huid leidt tot e gote isico op huidkake late i het lev. Vooal ki met e zee lichte huid met veel moevlekk lop e gotee kas. Het aatal ms met huidkake i Nelad eemt og steeds toe. Wa e i 2000 ogevee ieuwe gevall huidkake pe jaa, i 2015 komt dat aatal aa schattig uit op Bovdi ovelijd e jaalijks 600 ms aa e melaoom, stigste vom huidkake. Voig jaa is KWF Kakebestijdig stat gegaa met haa jaalijkse voolichtigscampage waai ous joge ki wod gewez op isico s zo. Zodo wil het KWF os e bewust mak dat zobeschemig altijd odig is: zowel op het stad als thuis i tui bij het buitspel. Op website le ki op iteactieve wijze hoe je je kut beschem teg zo zij e zoetips, schaduwspelletjes e huidtypetest te vid. Voo volwass staat op site uitgebei ifomatie ove vestadig zo. Ook bij uw apotheek kut u advies kijg ove welk ati-zoebadmidl het meest geschikt is voo u uw ki. DE WESTLANDSE APOTHEKEN Vebaddoos veplicht Reist u pe auto of pe vliegtuig, da hoot i uw eisbagage e vebaddoos. I e aatal lad is dit wettelijk veplicht i auto. Volgs ifomatie ANWB is dat i Euopa het geval i: België, Duitslad, Hogaije, Koatië, Oostijk, Slovië, Slowakije, Tsjechië, Tukije. E zij complete vebaddoz te koop; u kut ook zelf e doos samstell of ol los kop. Cotolee voo vetek of ihoud og compleet buikbaa is. Op steiel vebad op het otsmettigsmidl staat e uiteste gebuiksdatum. I vebaddoos ho o.a.: povidojood voo otsmettig, pleistes, vebad, e schaa, e picet e obeekbae kootsthemomete als u met ki eist. Medicijcosult, voo alle duilijkheid! Gebuikt u veschill geesmidl aast elkaa heeft u hie vag ove? Of bt u et uit het ziekhuis otslag weet u iet hoe u veschill midl het beste kut iem? Het medicijcosult veschaft u duilijkheid. Uw apotheek ka u daabij help. Vekeed gebuik medicij ka lijd tot allelei ogemakk. Het effect is da iet optimaal of u kijgt te kamp met bijwekig. Om al uw vag te beatwood poblem te vookom odigt uw apotheek u gaag uit voo e medicijcosult. Dit is e gespek met uw apotheke waabij doo u gebuikte medicatie godig wodt doogelicht. Tijds dit gespek, dat plaatsvidt i speekkame, kijgt u tips om uw medicijgebuik te vebete. E wodt bekek welke geesmidl u gebuikt, of ze i combiatie met elkaa ge pobleem opleve of doseig wel klopt. Ook ka advies gegev wod ove op welke tijdstipp veschill midl het best ku wod igom. Evtueel ka e ovezichtelijk iameschema wod gemaakt. Hieop wodt pe tijdstip aagegev welke geesmidl u dit i te em. Het schema wodt afgestemd op uw pesoolijke situatie. Natuulijk kijgt u ook gelegheid om al uw vag te stell ove bv. wekig of bijwekig uw medicatie. Heeft u iteesse? U kut e afspaak mak bij uw eig apotheek. Distegelig apothek I het Westlad is s avods, s achts i het weekd altijd e apotheek beeikbaa voo spoedgevall. De egelig is als volgt: Buit omale opigstijd uw eig apotheek kut u iee dag week, iclusief het weekd, teecht tot uu s avods bij apotheek Naaldwijk, Stokdijkka 35 i Naaldwijk. Telefoisch is ze apotheek tijds dist te beeik o het gatis umme: 0800-APOWEST ( ). Na dit tijdstip wodt dist ovegom doo e apothekesassistte éé ae Westladse apothek. Telefoisch is zij tuss uu te beeik o het bovgoem umme. U kut da met haa e afspaak mak ove leveig oodzakelijke medicij. De weekd- avoddist zij alle voo spoecept. E spoedgeval wil zegg e situatie waai u kot tevo e ecept heeft otg. Hehaalecept wod iet geaccepteed. Vegeet iet uw vezekeigsgegevs mee te em aa apotheek! I meeste plaats is op zatedag e apotheek geopd. De opigstijd zij als volgt: Apotheek De Klippe i s-gavza: uu tot uu. Apotheek Hoek Hollad: uu tot uu. Apotheek De Lie: uu tot uu. Apotheek Moste (bij mol): uu tot uu. Wateigse Apotheek: uu tot uu. Apotheek Maaslad: uu tot uu. Apotheek Naaldwijk: 8.00 uu tot uu. Apotheek De Klippe, Zaveltplei 3 tel / fax HOEK VAN HOLLAND Apotheek Hoek Hollad, P. Hdikstaat 400 tel / fax HONSELERSDIJK Apotheek Hofzicht, Dijkstaat 19 tel / fax MAASDIJK Apotheek Maasdijk, W. Pymotstaat 1 tel / fax MAASLAND Apotheek Maaslad, s-hestaat 26 tel / fax MONSTER Apotheek Moste, Molweg 47 tel / fax NAALDWIJK Apotheek De Ehoo, Sec. Vehoeffweg 19c tel / fax Apotheek Naaldwijk, Stokdijkka 35 tel / fax POELDIJK Apotheek Poeldijk, Voostaat 22 tel / fax WATERINGEN Wateigse Apotheek, Hestaat 20 tel / fax Apotheek De Beemd, De Beemd 5 tel / fax

10 Gezod Zij / Bete Wod Fastfood slecht voo schoolesultat Fastfood is iet alle slecht voo lij, maa ook voo schoolesultat. Leelig die veel sack, hal lagee cijfes. Dat blijkt uit e ozoek bij leelig jaa doo Vabiltuivesiteit i Tessee. Ki die mee da vie kee pe week fastfood at, haald 7 poct lagee cijfes bij leestoets da het lalijk gemidl. Wie elke dag fastfood at, lag 16 poct achte jukfood-veslaafd die mee da éé kee pe dag sack, d het zelfs 19 poct slechte da leeftijdsgot die gezo voedsel et. Bij wiskutoets was e sootgelijke td zichtbaa. Volgs ozoekslei Kei Tobi 'is e statistisch gezi e duilijke veelzegg bad tuss e bovgemidl iame fastfood lagee schoolesultat'. Hij pleit e i Suday Telegaph da ook voo dat leelig mee bewust wod gemaakt acamische gevolg hu voedselkeuze. (Telegaaf) Miada Doodui diëtiste Slim kiez tijds uw vakatie Vakatie. Alle voopet is al fatastisch. Bedk waa u he gaat wat u meeemt. Het voouitzicht op lekke wee heelijk et [zucht], was het maa vast zove! Het vakatieitme is echte iet voo elk lichaam geschikt.. Lage slap, mi bewegig, mee et, a voedsel. Ik hoo vaak vehal ove gewichtstoame, buikpij, diaee vestoppig. Helaas. E goe voobeeidig is het halve wek! Ook voo os lijf. E dat begit iet met sel e paa kilo kwijt voo vakatie. Juist da kom die kilo s ( mee!) e wee sel aa. Veel slimme is het om op e ae maie aa voedig te kijk. Eet u elke week e pot pidakaas leeg? Va Soja moet je e helemaal mee stopp. Maa wist u dat e halve pot pidakaas lat staa al voo esultaat zogt? Kijk daaom kitisch aa wat uw ws gewoot zij. Maak uw eig aapassig volg iet het dieet e a. Iee is uiek. Daaaast blijft het atuulijk belagijk om i vakatie op te lett. Doo slim te kiez, kut u exta bagage op teugweg vookom. Kies bijvoobeeld altijd voo e otbijt pobee hetzelf itme als thuis aa te houd. Sla dus iet elke dag luch ove Gebuik ve wate als dostlesse dik alcoholische dak als extaatje. Kotom: blijf bewust wat u eet dikt. Om vestoppig te vookom is het belag om veel te beweg, voldo vezelijke poduct (got, fuit volkobood) te gebuik lekke veel (wate) te dik. Wate uit kaa dik ka voo diaee zog. Net als het ae voedsel touws. Als u daa vaak last heeft, eem da bijvoobeeld pobiotica (goe dambacteië i e tabletje) mee. E mocht voobeeidig ovoldo blijk als u a uw vakatie alle goe gewoot wee uit kast haalt, da bt u voo volg vakatie zeke wee op gewicht vij klacht! E fije vakatie toegewst! Miada Doodui is diëtiste bij Vitae Voedigsbueau i De Lie, Moste Naaldwijk Advettie Als het om uw gezodheid gaat dk wij gaag met u mee! Naast e goed advies hebb we e beed assotimt aa voedig voedigssupplemt Advettie Va Re Scho is u ook FitFlop specialist! Loop op FitFlops tai otuss je be bilspie! Zo dat je het mekt, b je bezig met e exta wok-out. Alle al doo het lop op FitFlops activee je be bilspie waadoo je figuu houdig wod vebeted exta vetvebadig wodt gestimuleed. De Fitflops zett bij elke stap bespie exta aa het wek. Dij, kuit bilspie wod daabij exta getaid bij elke stap die je zet! Voedigssupplemt o.a Solga, Othica, AOV Bloem Fytotheapie homeopathie o.a Steigewald, Homeocae, Weleda, VSM, Vogel Hebes d elixe Natuulijke huidvezogig o.a Hauschka, Aemaie Bölid, Platesystem, Eathlie, Weleda Hebatit Biologische levsmidl Dieetpoduct: Melkvij, suikevij, tawevij glutvij (uim 250 poduct) Biologische vespoduct melk melkpoduct gote fuit, ook aboemt (Vitatas) Ecove was schoomaakmidl De vool Fitflops: Fitflops vestevig be- bilspie Mi kas op cellulitis Fitflops velicht choische ugpij 59,95 U heeft al echte FitFlops af Fitflops help bij e sellee evalidatie bij kwetsu Fitflops vezacht pij bij otstekig het peesblad voetzool (plata fasciitis), hiel atitis. Daaom ook geschikt voo hielspoo Fitflops vemi zwellig i b a lag echtstaa Fitflops osteu het velies ovetollige kilo s Fitflops zij leuk om te zi 1 juli ifomatie modag huidvezogigmek Eathlie Sealie. Opigstijd: Disdag t/m vijdag 8.30 tot uu. Vijdagavod tot uu. Zatedag 8.30 tot uu. Maadag geslot. Wij gaa op vakatie zatedag 25 juli t/m maadag 10 augustus Pis Hdikstaat 265, 3151AK Hoek Hollad, Tel: (0174) , Opigstijd: Va disdag t/m dodag tot uu, vijdag tot uu zatedag tot uu Uw advettie i septembe-uitgave GZBW? Kijk op voo eseveig of bel met (0174)

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg 36-4332 BG - Middelbug - 0118-612868 Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VeiligheidNummer 6 / Februari 12

VeiligheidNummer 6 / Februari 12 e commerciële uitgave va mediaplanet, gedistribueerd door het fiacieele dagblad. Opbare veiligheid Samwerkig politie beveiligers steeds beter Iovatie Nieuwe oplossig voor meer weerbaarheid Idustriële werkvloer

Nadere informatie

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig doet met je brei Geketed aa het web SPECIAL e-dossier seksualiteit Trouw! E verklei je kas op ee hartaaval Verstrikt Ee Recesie Neuroweteschap over liefde Ihoud Aarakig doet iets met je brei

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Total Health Management

Total Health Management GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde,

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Taget Iformatieblad voor het persoeel va Taget jaargag 8 ummer 2 december 2007 2 3 Kort ieuws Colofo Studie-tweedaagse directies Taget te Oisterwijk Tago is het ifobulleti voor

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Schietsportcentrum Kraan 25 jaar

Schietsportcentrum Kraan 25 jaar u m m e r 3 4 j a a r g a g 8 7 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 Peter Caris serres overkappige zowerig alu / kuststof kozije Bosserstraat 10 kitwerke 6031 NS Nederweert Tel. : (0495) 63 14 41 Fax : (0495)

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland! JAARGANG 3 NUMMER 1 2015 Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER 2015 5 Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie