Voorwaarden Overbruggings AOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Overbruggings AOV"

Transcriptie

1 Index A Belangrijke informatie 1. Hoe leest u deze voorwaarden? 2. Hoe werkt deze verzekering? B Welke algemene voorwaarden gelden er? 1. Bij wie bent u verzekerd? 1.1 Wat zijn onze bedrijfsgegevens? 1.2 Privacy en uw persoonlijke gegevens? 1.3 Hoe kunt u een klacht indienen? 2. Het begin en einde van de verzekering? 2.1 Ingangsdatum en verlenging 2.2 Het beëindigen van de verzekering 2.3 Heeft u recht op een uitkering na stoppen van de verzekering? 3. Wat verwachten wij van u? 4. Hoe stellen wij de premie vast? 5. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? 6. Wat is nooit verzekerd? 7. Hoe is arbeidsongeschiktheid door terrorisme geregeld? 8. Wanneer vragen wij geld terug (verhalen)? 9. Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt? 10. Wat zijn de maximaal te verzekeren bedragen? 11. Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering? 12. Wanneer vervalt een uitkering? 13. Overdracht van rechten? C Welke regels gelden er? Hier krijgt u een uitleg wat er wel en niet is verzekerd. productvoorwaarden Arbeidsongeschikt door een ernstige ziekte of ongeval a. Wat is verzekerd? b. Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? c. Wat bedoelen wij met een ongeval. d. Wanneer krijgt u geen uitkering? e. Hoe berekenen wij de uitkering? f. Wanneer ontvangt u de uitkering? g. Wanneer stopt de uitkering? h. Welke bijzonderheden zijn er? D Wat bedoelen wij met.? 1. Verklarende woordenlijst voor deze verzekering. 2. Verklarende woordenlijst voor de ernstige ziektes. A Belangrijke informatie Hier leggen wij u uit hoe u deze voorwaarden leest. Daarna beschrijven wij hoe deze verzekering werkt en wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte ziet u de kernpunten van deze verzekering. 1. Hoe leest u deze voorwaarden? Deze polisvoorwaarden zijn een onderdeel van de afspraken over uw verzekering. De Algemene Voorwaarden van Intrasurance bv en de details in uw Persoonlijk Digitale Dossier horen hierbij. In uw Persoonlijk Digitaal Dossier staan de verzekeringen genoemd die u bij ons heeft afgesloten en welke voorwaarden daarbij gelden. Dat betekent dat u daar kunt lezen wanneer u wel geld krijgt bij arbeidsongeschiktheid en wanneer niet. De afspraken over deze verzekering zijn als volgt opgebouwd: - Eerst zijn er de Algemene Voorwaarden van Intrasurance. Hierin staat de basis voor de overeenkomst tussen u en ons. - Daarna komen de Productvoorwaarden. Hierin zijn de regels van de dekking vastgelegd. - Eventueel zijn er clausules. Hierin worden afwijkende afspraken tussen u en ons vastgelegd. - Het Persoonlijk digitaal dossier. Hierin kunt u alle afspraken over uw verzekering terugvinden. Ook vindt u hier de persoonlijke gegevens en de door u gekozen inhoud van de verzekering. Als er tegenstrijdigheden zijn in de voorwaarden, gaan de Productvoorwaarden voor de Algemene Voorwaarden. De extra afspraken in de clausules gaan weer voor de regels van de Productvoorwaarden. En de gegevens in uw Persoonlijk Digitaal Dossier maken het geheel compleet. Wat betekent.? Soms moeten we in polisvoorwaarden woorden gebruiken met een eigen betekenis. Omdat dit voor de verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. We hebben deze woorden voor u verzameld en leggen ze uit op de laatste pagina s van deze voorwaarden. Vragen? Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk voor u te maken. Hebt u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op. Blad 1

2 2. Hoe werkt deze verzekering? De is geen doorsnee arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering is ontwikkeld om u als zelfstandig ondernemer tegen een zo laag mogelijke prijs te verzekeren voor een flink aantal serieuze aandoeningen. U moet zich hierbij realiseren dat wij niet in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid uitkeren. Wanneer wij wel of niet uitkeren beschrijven wij in deze voorwaarden. Leest u deze voorwaarden goed. Want heeft u eenmaal gekozen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is het bijna onmogelijk om uw verzekering nog te veranderen. Voor het afsluiten of veranderen van de verzekering is het volgende van groot belang. Wat wilt u precies verzekeren en past dat bij u en uw situatie? Kunt u dat zelf niet goed overzien? Dan moet u zich eerst goed laten voorlichten voordat u een keuze maakt. Belangrijke aandachtspunten bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: - Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd? Niet elke oorzaak van arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Bij de is alleen arbeidsongeschiktheid door met name genoemde ernstige ziektes en ongeval verzekerd. Hierdoor hoeft de verzekering minder vaak uit te keren en is de premie lager. - Wat is de wachttijd voordat u een uitkering krijgt? Dit is de periode die u financieel moet overbruggen voordat u een uitkering krijgt. - Wat is het arbeidsongeschiktheidscriterium? U kunt 100% arbeidsongeschikt zijn voor uw eigen beroep en tegelijk 100% arbeidsgeschikt voor een passende arbeid. Voor de kijkt de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid naar uw eigen beroep. - Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid heeft u een uitkering nodig? Is het nodig om een uitkering te krijgen als u beperkt arbeidsongeschikt bent? Veel ondernemers blijven lang doorwerken. Dan is een uitkering vanaf een hoog percentage arbeidsongeschiktheid een goede optie. Uitkeren vanaf een lager percentage maakt de verzekering duur. - Hoe lang heeft u een uitkering nodig? De keert maximaal 1 jaar uit. Gaat u bij langdurige arbeidsongeschiktheid uw bedrijf verkopen? En levert dat voldoende op? Of kunt op een andere manier inkomen krijgen? Gaat u dat jaar van uitkering gebruiken om een andere invulling en.of beroepsbestemming aan uw leven te geven? Dan kan een het verzekeren van een uitkering tot 1 jaar voor u voldoende zijn. Dit en nog veel meer zijn belangrijke overwegingen voor het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is van belang dat u goed weet wat u wilt verzekeren. Als u dat zelf niet goed kunt overzien, is het van belang dat u zich eerst goed laat voorlichten voordat u een keuze maakt. Blad 2

3 Overzicht van de verzekering. Overbruggings uitkering bij ernstige Ziekte of Ongeval Toelichting: Verzekerde oorzaken van arbeidsongeschiktheid: Wachttijd voordat u een uitkering krijgt: Arbeidsongeschiktheidscriterium: U krijgt een uitkering: Deze dekking is bedoeld voor een 1-jarige uitkering bij ernstige ziekte of ongeval. - Ernstige ziektes (zie de lijst van verzekerde aandoeningen). - Ongeval. 2 maanden Eigen beroep Gedurende het 1e half jaar: - als vastgesteld is dat u een ernstige ziekte heeft of - als u tenminste 80% arbeidsongeschiktheid bent door een ongeval. Gedurende het 2e half jaar: - als vastgesteld wordt dat u nog steeds voor tenminste 40% arbeidsongeschikt bent door: - een ernstige ziekte of; - door een ongeval Uitkeringsduur: Uitkering: Premie: U krijgt een uitkering tot maximaal 1 jaar. U ontvangt de periodieke uitkering in de 2e en 4e maand en daarna maandelijks achteraf. De premie wordt hoger naarmate u ouder wordt. Blad 3

4 B) Welke algemene voorwaarden gelden er? In dit deel van de voorwaarden beschrijven wij de regels die gelden voor deze verzekering. Lees ook dit goed door, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. De basis voor de verzekering zijn de door u verstrekte gegevens. 1. Bij wie bent u verzekerd? 1.1 U bent verzekerd bij Elips Life AG, statutair gevestigd te Vaduz in Liechtenstein. Elips Life AG heeft in Amstelveen een kantoor in Nederland. De verzekeringen worden afgesloten en behandeld via Verzekeruzelf.nl en Intrasurance B.V. Intrasurance b.v. heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) ) en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Onze adresgegevens zijn: Intrasurance B.V. Postbus GA s Hertogenbosch AFM vergunningnummer: KifiD zie KvK Oost Brabant, onder nummer Privacy en uw persoonlijke gegevens? De gegevens die u bij de aanvraag van de verzekering aan ons geeft, gebruiken wij voor het accepteren van aanvragen, het aangaan en het uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor een verantwoord acceptatie- en uitkeringsbeleid kunnen wij informatie vragen of informatie verstrekken aan de Stichting CIS te Zeist. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1.3 Hoe kunt u een klacht indienen? Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien de klacht dan in bij onze directie. Bent u daarna niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) of aan de rechter. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt een register bij van verleende vergunningen aan financiële dienstverleners. Meer informatie over deze vergunningen kunt u in dit register vinden (www.afm.nl). Ons AFM vergunningnummer is Het begin en einde van de verzekering? 2.1 Ingangsdatum en verlenging Afsluiten en veranderen van uw verzekeringen doet u altijd via uw Persoonlijk Digitaal Dossier. U krijgt dat dossier automatisch na het afsluiten van uw eerste verzekering. De verzekering begint op de ingangsdatum. Deze staat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. Op de polispagina staat ook de contractsvervaldatum van uw contract. Na afloop van deze datum wordt de verzekering automatisch voor een gelijke periode verlengd. U heeft geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering. 2.2 Het beëindigen van de verzekering Wij kunnen uw verzekering beëindigen, als: wij de premie niet binnen 21 dagen nadat u deze moest betalen kunnen afschrijven van uw rekening; wij bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of te weinig informatie hebben gekregen; u bij arbeidsongeschiktheid niet de juiste informatie heeft gegeven; uw beroep of bedrijfsactiviteiten veranderen; u of uw bedrijf failliet gaat; u van de rechter uw betalingen mag uitstellen (dit wordt surseance van betaling genoemd); u gebruik maakt van de schuldsaneringsregeling; vaststaat dat er sprake is van(een poging tot) fraude. Wij stoppen dan de verzekering op de datum die in de brief staat waarin wij u dit meedelen; u stopt met werken; u verhuist naar het buitenland Wij betalen u de teveel betaalde premie terug. Dit doen wij niet bij fraude of als u ons opzettelijk probeert te misleiden. De verzekering stopt ook als: wij de premie en/of voorwaarden van deze verzekering (tussentijds) wijzigen en u aan ons doorgeeft het daar niet mee eens te zijn. De verzekering stopt dan op de datum zoals genoemd in de brief waarin wij de verandering meedelen. u de verzekering stopzet in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. De verzekering stopt dan meteen of op de datum in de toekomst die u Blad 4

5 aangeeft. Heeft u teveel premie betaald? Dan storten wij dit terug. 2.3 Heeft u recht op een uitkering na het stoppen van de verzekering? U blijft recht houden op een uitkering als de eerst dag van de arbeidsongeschiktheid ligt voor de datum waarop de verzekering gestopt is. U moet nog wel premie betalen over de periode tussen het moment van arbeidsongeschikt worden en het starten van de uitkering. Alle andere regels van deze verzekering blijven gelden. 3. Wat verwachten wij van u? Wij verwachten dat u: zich aan de afgesproken regels van deze verzekering houdt; aan ons doorgeeft als u langer dan twee maanden naar het buitenland gaat; de juiste informatie aan ons geeft bij het afsluiten, of aanpassen van de verzekering; wijzigingen in uw beroepsactiviteiten tijdig aan ons doorgeeft; op tijd uw premie betaalt. Let op: als u zich niet aan deze regels houdt of niet meewerkt aan het verstrekken van informatie, bestaat de kans dat wij uw schade niet of maar gedeeltelijk betalen, de verzekering stopzetten of de premie verhogen. Ook kunnen wij uitkeringen en/of kosten die wij hebben gemaakt door u laten terugbetalen. Bij fraude of een poging tot fraude, doen wij aangifte. Ook kunnen wij u registreren in de door verzekeraars bijgehouden databank van de Stichting CIS Heeft u binnen 21 dagen nog geen premie betaald? Dan gaan wij er vanuit dat u de verzekering helemaal niet had willen afsluiten. Wij zetten uw verzekering dan stop. U krijgt hier op tijd bericht van. Wilt u niet dat wij uw verzekering stopzetten? Maak dan zo snel mogelijk uw premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau naar ons over. Als wij dit geld hebben ontvangen en aangenomen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht; in de tussenliggende periode bent u niet verzekerd. 6. Wat is nooit verzekerd? U krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of is verergerd door: - gevaarlijke sporten; - opzet of een poging tot zelfdoding; - roekeloosheid; - gebruik van bedwelmende middelen, verdovende middelen of opwekkende middelen of gebruik van niet voorgeschreven geneesmiddelen of gebruik van medicijnen op niet voorgeschreven wijze; - een ongeval dat u overkomt terwijl het bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of als het ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was; - het deelnemen aan gewapende dienst of krijgsdienst voor een ander land dan Nederland; - molest; 4. Hoe stellen wij de premie vast? De premie stellen wij vast op het moment dat u de verzekering aanvraagt. De premie wordt hoger naarmate u ouder wordt. Op het moment van aanvragen van de verzekering kan een toeslag op de premie worden gevraagd. 5. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? U kunt uw premie alleen betalen via automatische incasso. Als u uw verzekering afsluit, geeft u ons automatisch toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven. Als wij de premie niet op tijd kunnen afschrijven, moet u administratiekosten betalen. U moet binnen 14 dagen na de start van uw verzekering betaald hebben. Doet u dit niet, dan heeft u ook geen dekking. Blad 5

6 Ook krijgt u geen uitkering: als de gezondheidsklachten niet objectief medisch vast te stellen zijn en het ziektebeeld dat uw behandelend arts/specialist bij u heeft vastgesteld niet voorkomt in de lijst van gedekte aandoeningen in de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering; - als u in de gevangenis zit of in voorlopige hechtenis. Dit geldt ook tijdens terbeschikkingstelling aan de regering (tbs) ; - als u fraudeert. 7. Hoe is arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door terrorisme geregeld? Arbeidsongeschiktheid door terrorisme vergoeden wij op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NHT). De volledige tekst van dit protocol vindt u op en op de site Onder terrorisme valt ook kwaadwillige besmetting of het nemen van preventieve maatregelen om arbeidsongeschiktheid door terrorisme te voorkomen. 8. Wanneer vragen wij geld terug (verhalen)? Wij hebben het recht om een betaalde uitkering te verhalen (terug te vragen), als: - U door opzet mede de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt; - U de afspraken in deze voorwaarden niet nakomt. Wij kunnen een betaalde schade verhalen op iemand die daarvoor aansprakelijk is. 9. Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt? - Bent u arbeidsongeschikt door een ongeval of is een ernstige ziekte die voorkomt in de lijst van gedekte aandoeningen vastgesteld? Dan moet u dit onmiddellijk aan ons doorgeven. U geeft dit aan ons door via uw Persoonlijk Digitaal Dossier. - U moet zich direct onder behandeling stellen van een bevoegd arts. - U moet alles doen wat u kunt om weer beter te worden. - U moet alle medewerking verlenen om de arbeidsongeschiktheid te verminderen. - U moet alle medewerking verlenen om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen. - U mag niets doen wat het herstelproces of de re-integratie in het arbeidsproces kan vertragen. - U moet zich houden aan voorschriften en adviezen van de arts of arbeidsdeskundige. - U moet alle informatie doorgeven die voor de afhandeling van belang kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ander aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid of als er sprake is van opzet. - U moet direct aan ons doorgeven als u weer geheel of gedeeltelijk bent hersteld. 10. Wat zijn de maximaal te verzekeren bedragen? a. Bij deze verzekering is de maximale uitkering die u kunt verzekeren ,- b. U heeft het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag - zonder het invullen van een gezondheidsverklaring of ondergaan van een medische keuring- te verhogen met 10%. Dit geldt zolang het verzekerde bedrag het maximum van ,- niet bereikt. Dit automatische verhogingsrecht vervalt als er twee keer achter elkaar geen gebruik van is gemaakt. c. De maximale uitkering die wij op grond van deze verzekering doen is ,-. Dit maximum geldt ook als u bij ons meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft afgesloten. Het maximum geldt dus niet per verzekering, maar per verzekerde. 11. Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering? Wij betalen de uitkering rechtstreeks aan u. Heeft u geen BV? Dan zullen wij de wettelijk voorgeschreven heffingen, revisierente en premies inhouden op de uitkering. De eerste en de laatste uitkering worden zo nodig gedeeltelijk gedaan. Als wij teveel hebben betaald moet u dat onmiddellijk terugbetalen. Worden wij aansprakelijk gehouden voor inkomstenbelasting, loonheffingen en/of revisierente die u moet betalen? Dan mogen wij deze belasting en/of revisierente verrekenen met de uitkeringen. Lukt dit niet dan moet u het verschuldigde bedrag aan belasting en/of revisierente aan ons vergoeden. 12. Wanneer vervalt een uitkering? Uitkeringen die u niet opvraagt binnen 3 jaar nadat u er recht op hebt, betalen wij niet meer. U verliest dan het recht op deze uitkeringen. 13. Overdracht van rechten? De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, kunnen niet worden beleend, afgekocht, vervreemd of in pand gegeven of op een andere manier tot zekerheid dienen. Blad 6

7 C. Welke regels gelden er? In dit hoofdstuk beschrijven we de specifieke voorwaarden van uw verzekering. a) Wat is verzekerd? - U ontvangt in de eerste zes maanden een uitkering: - als vastgesteld is dat u een ernstige ziekte heeft of - als u 80% arbeidsongeschiktheid bent door een ongeval. - U ontvangt in de volgende zes maanden een uitkering: - als vastgesteld wordt dat u nog voor 40% of meer arbeidsongeschikt bent door: - een ernstige ziekte, of; - door een ongeval - Bij arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van het door u opgegeven beroep. - De eerste uitkering volgt 2 na maanden. - De uitkering stopt na 1 jaar. b) Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? Onder ernstige ziekte verstaan wij uitsluitend: Vormen van kanker: Dit is een kwaadaardige tumor met ongecontroleerde groei en verspreiding van kwaadaardige cellen en ingroei van weefsel. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist en zijn vastgesteld door histologisch/ weefselonderzoek. Onder kanker verstaan wij ook sarcoom, leukemie en kwaadaardige aandoeningen van het lymfatische systeem zoals de ziekte van Hodgkin. Een beroerte: Dit is het afsterven van hersenweefsel als gevolg van ontoereikende bloedtoevoer of bloeding binnen de schedel, met als gevolg blijvende neurologische uitval met klinische symptomen. De diagnose moet bevestigd worden door kenmerkende klinische symptomen en CTscan of MRI scan van de hersenen. De neurologische uitval dient ten minste gedurende 2 maanden te bestaan. Een specialist zal deze diagnose en de duur van de uitval moeten bevestigen. Niet verzekerd zijn: - alle voorstadia van kanker - chronische lymfatische leukemie behalve als er sprake is van stadium A of hoger volgens het Binet stageringssysteem - elke carcinoma in situ - ieder stadium van niet kwaadaardige baarmoeder halskanker in het CINstagering systeem (Cervicale Intraepitheliale Neoplasie) - alle vormen van huidkanker behalve het maligne melanoom waarbij histologische uitbreiding vanuit de epidermis naar de dermis is vastgesteld. - elke niet-invasieve kanker - elke premaligne tumor - prostaattumoren stadium 1 (T1a, 1b, 1c de zogenaamde TNM stagering) Niet verzekerd is: - transient Ischaemic Attack ( TIA ) - hersenbeschadiging ten gevolge van een ongeval. Eventueel biedt de verzekering bij hersenbeschadiging door een ongeval en hierdoor arbeidsongeschikt worden wel een dekking. Zie hiervoor de omschrijving van de ongevalsdekking van deze verzekering. - neurologische symptomen als gevolg van migraine. Blad 7

8 b) Wat bedoelen wij met een ernstige ziekte en wat is wel en niet verzekerd? Een hartaanval Het afsterven van een gedeelte van de hartspier als gevolg van ontoereikende bloedtoevoer en kenmerkende klachten zoals pijn op de borst. De diagnose hartinfarct moet worden bevestigd door een specialist en vastgesteld zijn aan de hand van nieuwe karakteristieke veranderingen op het elektrocardiogram (registratie van de electrische activiteit van de hartspier) en een verhoging van hartinfarct specifieke enzymen, Troponine (> 1microgram/L; dat is een specifiek eiwit waarvan de aanwezigheid bij een hartinfarct in het bloed is verhoogd) of andere specifieke biochemische markers. Nierfalen in beide nieren Eindstadium van nierfalen zich presenterend als chronische onomkeerbaar functieverlies van beide nieren, als gevolg waarvan nierdialyse of een niertransplantatie wordt uitgevoerd. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist. Een hersentumor Een goedaardige tumor of cyste in de hersenen, hersenzenuw of hersenvlies resulterend in permanente neurologische uitval met voortdurende klinische symptomen. De diagnose moet worden bevestigd door een specialist. Coronaire Bypass Coronaire Bypass/ CABG: Coronary Arterial Bypass Grafting. Het ondergaan van een open hartoperatie om vernauwingen of verstoppingen van een of meer krans- slagaders van het hart te corrigeren met een bypass graft (omleiding). Orgaantransplantatie Het ondergaan als ontvanger van een orgaantransplantatie van de volgende organen: hart, long, nier of lever. De transplantatie moet worden bevestigd door een specialist. Niet verzekerd is: - non-st segment verhoogd hartinfarct(nstemi) - andere acute coronaire syndromen inclusief stabiele of instabiele angina pectoris - Stil myocard infarct (een infarct dat in het verleden zonder duidelijke symptomen verlopen is of waarvan de diagnose is gemist. Op dat moment waren er geen specifieke klachten en functionele beperkingen.) Niet verzekerd is: - uitval van 1 nier. Niet verzekerd is: - goedaardige tumoren in de hypofyse - angioom en aneurysma Niet verzekerd: - zijn andere procedures om een vernauwing of verstopping van de kransslagaders te behandelen. Dit zijn onder andere Dotteren, PTCA (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek), PCI (Percutane Coronaire Interventie) Niet verzekerd is: - transplantatie van elk ander orgaan, gedeelte van organen, weefsels of cellen. Let op: Het kan zijn dat door een behandelend arts of in het spraakgebruik dezelfde omschrijving wordt gebruikt als hierboven staat en de verzekering toch geen recht op een uitkering geeft. Dit is mogelijk als de werkelijke diagnose van de ernstige ziekte niet voldoet aan de volledige omschrijving zoals genoemd in deze voorwaarden. Blad 8

9 c) Wat bedoelen wij met een ongeval? d) Wanneer krijgt u geen uitkering? Een plotseling en onverwacht van buitenkomend geweld (het ongeval) waardoor lichamelijk letsel wordt veroorzaakt. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Als ongeval gelden ook: - de gevolgen van het onvrijwillig inademen van gassen en dampen en het ongewild binnenkrijgen van giftige of bijtende stoffen; - verstuikingen, verrekkingen en scheuren van spieren of pezen als gevolg van een plotselinge eigen krachtsinspanning; - bevriezing, zonnesteek, verdrinking en uitputting, verhongering, uitdroging als je geïsoleerd raakt. U krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of is verergerd door aandoeningen die niet objectief medisch vast te stellen zijn zoals psychische klachten. In artikel B 6 leest u in welke gevallen u ook geen uitkering van ons krijgt. e) Hoe bepalen wij de uitkering? - We gaan uit van het verzekerde bedrag dat staat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. - Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschikt tot de 6e maand bepalen wij de uitkering als volgt: Wij stellen vast of de juiste diagnose ernstige ziekte door de behandelend arts/specialist is gesteld. Of dat u een ongeval is overkomen waardoor u meer dan 80% arbeidsongeschiktheid bent. Is dat het geval dan ontvangt u: - 25 % van het uit te keren bedrag na 2 maanden; - 25% van het uit te keren bedrag na 4 maanden ; - Na 6 maanden beoordelen wij of u nog voor 40% of meer arbeidsongeschikt bent om uw beroep te kunnen uitoefenen. Nadat de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, berekenen wij het uit te keren bedrag als volgt: - Tot 40% arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen uitkering. - Van 40% tot 45 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 40% van het verzekerde bedrag. - Van 45 tot 55 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 50% van het verzekerde bedrag. - Van 55 tot 65 % arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 60% van het verzekerde bedrag. - Van 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 75% van het verzekerde bedrag. - Van 80 t/m 100% arbeidsongeschiktheid gaan wij uit van 100% van het verzekerde bedrag. De uitkering ontvangt u: - vanaf de 6e maand in maandelijkse termijnen achteraf. f) Wanneer stopt de uitkering? g) Welke bijzonderheden zijn er? Een uitkering stopt op de dag wanneer u: - minder dan 40% arbeidsongeschikt bent; - de maximale periode van de uitkering is bereikt; - overlijdt; - met (vervroegd) pensioen gaat; - langer dan twee maanden stopt met werken; - verhuist naar het buitenland; - niet meer het verzekerde beroep uitoefent. - Als u binnen 30 dagen na herstel weer arbeidsongeschiktheid wordt, gaat er niet opnieuw een wachttijd in. - Wij betalen de kosten van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het onderzoek van de arts of andere deskundige. De reis en verblijfkosten betalen wij niet. Blad 9

10 D. Wat bedoelen wij met? In deze verzekering gebruiken wij niet alledaagse woorden en begrippen. Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk voor u te maken, leggen wij deze begrippen en woorden uit. 1. Verklarende woordenlijst voor deze verzekering: Atoomkernreactie: elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Fraude: bedrog (oneerlijk zijn) met als doel om zichzelf of een ander een voordeel te bezorgen. Gevaarlijke sporten: duiken, wildwaterkanoën, springen van rotsen in georganiseerd of wedstrijdverband, jetskiwedstrijden, nationale of internationale roeiwedstrijden, transatlantische roei- tochten, wedstrijdsurfen, kanaal-zwemmen, waterskiwedstrijden, windsurfwedstrijden, rafting, kitesurfen, canyoning, powerboat- racen (alle vormen), oceaanzeilen, wedstrijdzeilen op zee, ijszeilen, alle vormen van vliegen, anders dan als passagier in een motorvliegtuig voor burgerlijk passagiersvervoer, zoals onder meer kunstvliegen, snelheidsvliegen, luchtvaart gerelateerde recordpogingen, vliegen met molenwiekvliegtuigen of autogiro s, ballonvaart, zweefvliegen, stuntvliegen, testvliegen, (gemotoriseerd) zeilvliegen, deltavliegen, parapenten, ultralichtvliegen, parasailing, parascending, parachute springen, vrijevalspringen, base jumping, sky diving, sky surfing, helicoptervliegen, bungee jumping, autosport, autocross, motorsport en motor cross, bergbeklimmen en rotsklimmen waarbij berg en/of rots niet zonder Alpine hulpmiddelen begaanbaar zijn, holenonderzoek, grotonderzoek, ijsklimmen. Inkomen als zelfstandig ondernemer of zelfstandig beroepsbeoefenaar: Dan telt als inkomen: het aan de arbeidsinzet toe te rekenen jaarlijkse inkomen uit zelfstandige uitoefening van het verzekerde beroep. Het is de uit de definitieve aanslag inkomstenbelasting blijkende belastbare winst uit onderneming zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 voor: - Aftrekbare bijdragen in de pensioenregeling; - Investeringsaftrek; - Ondernemersaftrek; - Mkb-winstvrijstelling. Inkomen als directeur-grootaandeelhouder? Dan wordt onder inkomen verstaan: - Het aan de arbeidsinzet toe te rekenen jaarlijkse belastbaar loon verhoogd met de op basis van de financierings- of verzekeringsovereenkomst voor uw pensioenregeling verschuldigde premie. - Een deel van de aan de arbeidsinzet toe te rekenen management fee dat nog niet is doorbetaald als loon en is toe te rekenen aan uw arbeidsinzet. - Aan uw BV toegekende winstaandelen kunnen in aanmerking genomen worden als inkomen als deze zijn toe te rekenen als directe beloning voor uw arbeidsinzet. Molest: hieronder verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities ervan zijn onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is geregistreerd bij de griffie van de Rechtbank in Den Haag Polispagina: dit zijn de pagina s in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. Hierop staan uw persoonlijke gegevens en hoe u verzekerd bent. Persoonlijk Digitaal Dossier: bij het afsluiten van een verzekering krijgt u direct exclusief toegang tot uw eigen Persoonlijk Digitaal Dossier. In dit elektronische dossier staat welke dekkingen u heeft gekozen (waartegen u zichzelf heeft verzekerd). Ook vindt u hier voor hoeveel geld u verzekerd bent (verzekerde bedragen). U kunt altijd inloggen en bekijken hoe uw dekking in elkaar zit en welke dekking u heeft gekozen. Terrorisme: hiermee wordt bedoeld: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen. U/uw: de persoon die verzekerd is en de verzekeringsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Verzekerde beroep: het beroep dat in uw Persoonlijk Digitaal Dossier staat. Wachttijd: De wachttijd is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent maar (nog) geen uitkering ontvangt. Wij/ons: Intrasurance B.V. als Gevolmachtigd Assurantiebedrijf van Elips Life AG. Blad 10

11 2. Verklarende woordenlijst voor ernstige ziektes a. Verklarende woordenlijst behorende bij kanker: Binet stagering: een systeem dat Chronische Lymfatische Leukemie classificeert in 3 stadia (A,B,C) afhankelijk van het aantal gebieden, die betrokken zijn (dat wil zeggen, de milt en de lymfeklieren van de nek, lies en oksels) en eveneens classificeert op de aanwezigheid van bloedarmoede of een verlaagd aantal bloedplaatjes. Carcinoma in situ: een voorstadium van een kwaadaardige tumor. Het gaat hier om cellen met kwaadaardige kenmerken die echter nog niet zijn doorgegroeid naar aangrenzend weefsel en nog niet op afstand zijn uitgezaaid. CIN stagering: een erkend stageringssysteem voor niet kwaadaardige aandoeningen van de baarmoederhals. Wanneer deze niet tijdig zouden worden vastgesteld en behandeld kunnen ze zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Dermis: huidweefsel dat direct onder de buitenste huidlaag ligt. Epidermis: buitenste huidlaag. Histologisch onderzoek: Microscopisch onderzoek van een dun plakje van het te onderzoeken weefsel of orgaan. Leukemie: is een verzamelnaam voor verschillende vormen van beenmergkanker Lymfatisch systeem: is het geheel van organen, vaten en weefsels in het lichaam waarin zich hoofdzakelijk lymfe en lymfocyten bevinden en getransporteerd worden. Lymfe: een lichaamsvloeistof die door een lymfatisch systeem stroomt. Lymfocyten: een type witte bloedcel die in het beenmerg wordt gevormd. Maligne melanoom: is een vorm van kwaadaardige huidtumor. Niet invasief: zonder doorgroei naar aangrenzend weefsel. Premaligne: cellen die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot kwaadaardige cellen maar dat nog niet hebben gedaan. Prostaattumor: een vorm van een goed- of kwaadaardige aandoening van de prostaat. Prostaat: een klier die direct onder de blaas ligt bij de man. Sarcoom: is een kwaadaardige tumor van steunen tussenweefsels of van de weke delen, zoals botten, spieren of bindweefsel. TNM stageringsysteem: Een internationaal erkend systeem voor de stagering van kanker. De T staat voor tumor en beschrijft de lokale uitbreiding. De N staat voor lymfeklieruitzaaiing (Engels: Node) De M staat voor metastase (uitzaaiingen) op afstand. De waardes kunnen gebruikt worden om de wijze van uitbreiding van een tumor te beschrijven. Ziekte van Hodgkin: een kwaadaardige aandoening van het lymfatisch systeem. b. Verklarende woordenlijst behorende bij hartinfarct: Angina pectoris: een drukkend, zwaar gevoel en/of pijn midden op de borst dat ontstaat als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen. Biochemische markers: het zijn specifieke stoffen die passen bij een bepaalde ziekte en verhoogd zijn in het bloed. Coronaire syndromen: acuut ziektebeeld met klachten en verschijnselen passend bij aandoeningen van de kransslagaderen. Electrocardiogram: een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Troponine: een specifiek eiwit dat bij een hartinfarct in het bloed is verhoogd. c. Verklarende woordenlijst behorende bij beroerte: CT-scan of MRI-scan: dit zijn bijzondere vormen van röntgenonderzoeken. TIA: een neurologische aanduiding voor een bepaalde gebeurtenis in het centraal zenuwstelsel. De bloeddoorstroming van een deel van de hersenen wordt even onderbroken door een niet nader gespecificeerde oorzaak en de verschijnselen die dit teweegbrengt zijn binnen 24 uur geheel verdwenen. Neurologische symptomen: ziekteverschijnselen zoals halfzijdige verlammingen en spraakstoornissen. d. Verklarende voordenlijst bij hersentumor: Aneurysma: een verwijding in een deel van het vaatstelsel. Angioom: goedaardige woekeringen van bloedvaten Cyste: een onnatuurlijke lichaamsholte die bekleed is met epitheel, die gevuld is met lucht, vocht of semi-vast materiaal. Hersenvlies: dat zijn structuren, die tussen de schedel en de hersenschors gelegen zijn en doorlopen om de kleine hersenen, de hersenstam tot aan het einde van het ruggenmerg in de onderrug. Hersenzenuw: zenuw waarvan de oorsprong direct in de hersenen gelegen is. Hypofyse: dit is een klier in het hoofd onderaan de hersenen, die meerdere hormonen vormt. Tumor: goed- of kwaadaardig gezwel. e. Verklarende woordenlijst behorende bij coronaire bypass: Coronary Artery: kransslagader Graft: Transplantatie Blad 11

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW1-2011/01

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW1-2011/01 Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW1-2011/01 Je krijgt een ernstige ziekte. Of staat voor een ingrijpende operatie met een lang herstel. Je hebt daardoor te maken met een levensbedreigende

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW2-2012/01

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW2-2012/01 Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW2-2012/01 Je krijgt een ernstige ziekte. Of staat voor een ingrijpende operatie met een lang herstel. Je hebt daardoor te maken met een levensbedreigende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012014 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW3-2014/02

Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW3-2014/02 Bijzondere polisvoorwaarden Ernstig Ziek Worden GGZW3-2014/02 Je krijgt een ernstige ziekte. Of staat voor een ingrijpende operatie met een lang herstel. Je hebt daardoor te maken met een levensbedreigende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Onbezorgd wonen. Ook bij een ernstige ziekte.

Onbezorgd wonen. Ook bij een ernstige ziekte. Wat is EHBT? Eerste Hulp Bij Tegenslagen is een verzekering voor grote tegenslagen in het leven. En eigenlijk hoop je er dus nooit gebruik van te hoeven maken. Mocht dat toch wel nodig zijn, dan is Florius

Nadere informatie

Florius - Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp bij Tegenslagen EHBT 1110 1. Uw verzekering Eerste Hulp Bij Tegenslagen van Florius

Florius - Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp bij Tegenslagen EHBT 1110 1. Uw verzekering Eerste Hulp Bij Tegenslagen van Florius Florius - Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp bij Tegenslagen EHBT 1110 1 Uw verzekering Eerste Hulp Bij Tegenslagen van Florius Florius - Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp bij Tegenslagen EHBT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2016

Algemene Voorwaarden Particulieren 2016 2016 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het begin en einde van de verzekering; wat de verplichtingen van u en ons zijn; het vaststellen

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen BV 01012016 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen Dit zijn de Algemene Voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het begin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012016 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012017 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012018 Algemene voorwaarden particuliere verzekeringen Dit zijn de Algemene voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012015 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012016 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

Hypotheekbescherming. Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3

Hypotheekbescherming. Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3 Hypotheekbescherming Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3 Arbeidsongeschiktheid 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat doet u als u arbeidsongeschikt wordt?

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012017 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp Bij Tegenslagen EHBT-1103

Algemene Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp Bij Tegenslagen EHBT-1103 Florius - Algemene Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp Bij Tegenslagen EHBT-1103 1 Algemene Voorwaarden voor de Florius Eerste Hulp Bij Tegenslagen EHBT-1103 Florius - Algemene Voorwaarden voor de

Nadere informatie

Ticketgarantieverzekering

Ticketgarantieverzekering 60 23 50 N 5 14 18 E Klaske Woolthuis Communicatiemanager Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten onze 3 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze. Het is belangrijk

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Algemene voorwaarden Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27682 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord te

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 N.V. Univé Schade Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Univé verzekerd bent. In deze voorwaarden staan afspraken tussen

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorwaarden voor predikanten in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. nr. 1441

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorwaarden voor predikanten in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. nr. 1441 AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden voor predikanten in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland nr. 1441 1 Dit zijn de Voorwaarden van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze horen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallen Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43032

Voorwaarden. Ongevallen Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43032 Voorwaarden Ongevallen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw Rechten & Plichten Nummer: 43032 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk? Dit zijn de voorwaarden die horen bij uw ongevallen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies 2011-1 Elips Life www.elips-life.nl Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Mededelingsplicht en de gevolgen als u of

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Deze verzekering geeft u maximaal 5 jaar een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. De polisvoorwaarden staan hierna.

Deze verzekering geeft u maximaal 5 jaar een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. De polisvoorwaarden staan hierna. Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Polisvoorwaarden nr. BU 16 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Productwijzer iq Life zzp ers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over deze verzekering. U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV 14 Inhoudsopgave 1 De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2 Checklist 5 3 De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ZAV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Pensioen

De voorwaarden Generali Pensioen De voorwaarden Generali Pensioen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Pensioen

De voorwaarden Generali Pensioen De voorwaarden Generali Pensioen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen

Nadere informatie

Voorwaarden. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004

Voorwaarden. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004 Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk? Dit zijn de voorwaarden die horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Samen

Nadere informatie

Voorwaarden. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004

Voorwaarden. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004 Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw Rechten & Plichten Nummer: 43004 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk? Dit zijn de voorwaarden die horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Samen

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten Algemeen 5 1. Wie is de verzekeringnemer?

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht.

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht. VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN Verzekerd van alle aandacht. WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden EAOV10 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden (Model 42704) Wat wilt u weten? Kern 1 Wat is verzekerd? 3 Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap 2 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 3 Wat doet

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV17 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling

Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling Bijzondere Voorwaarden PVI-V Premievrijstelling Versie januari 2017 Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Budget. Inhoudsopgave. 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Budget. Inhoudsopgave. 1 Begripsomschrijvingen Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Budget Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene bepalingen 2.1 Doel van de verzekering 2.2 Mededelingsplicht bij het sluiten van de verzekering 3 Duur

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering 42903 Voorwaarden, ingangsdatum december 2013 Voorwaarden: uw rechten & plichten Alle rechten & plichten staan in dit document Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden die horen

Nadere informatie

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Voorwaarden ZAV18 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uw Rechten & Plichten Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uw Rechten & Plichten Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Modelnummer: 42803 2 Waarom zijn deze voorwaarden belangrijk:

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden

Collectieve ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering U heeft een Collectieve Ongevallenverzekering bij ons afgesloten of u wilt dat mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Interpolis ZekerVanJeZaak

Interpolis ZekerVanJeZaak Interpolis ZekerVanJeZaak Verzekeringsvoorwaarden (Model Z14052.1) Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze verzekering bestaat uit de volgende delen: Arbeidsongeschiktheid Algemeen Begrippen Belangrijk!

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 14 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2.

Nadere informatie

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent

WELKE UITKERINGEN ZIJN VERZEKERD? 1 WGA gat 2 Excedent ALGEMENE VOORWAARDEN Individuele WIA Werknemerverszekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.36 D INHOUD ARTIKEL 1 WAT VOOR VERZEKERING IS DIT? 1 Over de verzekering 2 Uw bedenktijd

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden nr. 2200

Algemene Voorwaarden nr. 2200 AEGON Algemene Voorwaarden nr. 2200 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Samen met de Bijzondere Voorwaarden en uw polisblad vormen zij één geheel. U kunt hierin lezen waar u precies voor

Nadere informatie

Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer. Polisvoorwaarden

Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer. Polisvoorwaarden Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer Polisvoorwaarden CSV 01012015 Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer Met de Collectieve Schadeverzekering Verkeersdeelnemer bent u verzekerd voor

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV In de voorwaarden van de REAAL Ondernemers AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij gebruiken. n Wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Arbeidsongeschiktheidsverzekering Z.AOV.14.06

Polisvoorwaarden Zelf Arbeidsongeschiktheidsverzekering Z.AOV.14.06 Polisvoorwaarden Zelf Arbeidsongeschiktheidsverzekering Z.AOV.14.06 Polisvoorwaarden Zelf Arbeidsongeschiktheidsverzekering Z.AOV.14.06 Inhoud Jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering 2 Jouw uitkering 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden nr. 2200

Algemene Voorwaarden nr. 2200 AEGON Algemene Voorwaarden nr. 2200 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Samen met de Bijzondere Voorwaarden en uw polisblad vormen zij één geheel. U kunt hierin lezen waar u precies voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij 1 INHOUDSOPGAVE MIJN VERZEKERINGEN 1. Vanaf wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Hoe lang loopt mijn verzekering?

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers OE 03.2.30 G

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers OE 03.2.30 G Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model OE 03.2.30 G Inhoud ARTIKEL 1 WAT VOOR VERZEKERING IS DIT? 1.1 Over de verzekering

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers. Polisvoorwaarden nr. 1440

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers. Polisvoorwaarden nr. 1440 AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers Polisvoorwaarden nr. 1440 I n h o u d s o p g a ve Pagina 1. Algemene begrippen 3 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Waarvoor bent u verzekerd? Artikel 2. Welke voorwaarden gelden voor de Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525

Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525 Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525 In deze voorwaarden van uw Reaal Dier & Zorg Verzekering leest u: 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met 4 1.2 Wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie