ONTWIKKELING VAN HERSENEN EN VERSTORINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING VAN HERSENEN EN VERSTORINGEN"

Transcriptie

1 ONTWIKKELING VAN HERSENEN EN VERSTORINGEN DE FYSIOTHERAPEUT Noord en Groot IJsselland in Heerenveen Hans van Dam, docent en consulent nah

2 PROGRAMMA Hersenen algemeen Hersenen in ontwikkeling Verwaarlozing, mishandeling en stress Laatste uitrijping (frontale brein) Specifieke gevolgen vroeg hersenletsel, speciaal in pubertijd Adaptatie (dreigende) overvraging Conclusies

3 VOORAF EEN MENS IS MEER DAN ZIJN STOORNIS Alexander Luria ( )

4 HERSENEN (1) All functions of the mind are functions of the Brain. Eric Kandel, psychiater en hersenonderzoeker en winnaar Nobelprijs Geneeskunde 2000

5 HERSENEN (2) Er is geen orgaan dat zo onder invloed staat door invloeden van buitenaf dan onze hersenen. Invloeden vanuit het lichaam en uit omgeving Brein is gebruiksafhankelijk, illustreert deels onze levensgeschiedenis (Bruce Perry, kinderen jeugdpsychioater, hersenonderzoeker).

6 HERSENEN: ZEER INGEWIKKELD NETWERK Hersenen vormen een ingewikkeld nietlineair netwerk van 100 miljard cellen en 900 miljard steuncellen. Er zijn ruim 1000 maal meer contactpunten dan cellen. De totale bedrading omvat ongeveer kilometer. Gewicht: gram

7 HET BEWUSTZIJN: EEN VALSE BEDRIEGER!

8

9 HERSENEN ALGEMEEN Hersenen realiseren hun functies op basis van gedistribueerde activiteit. Lokalisatie is aansturing, functies niet op één plaats Hoe ingewikkelder een functie, hoe meer samenwerking nodig is. De ontwikkeling gaat van eenvoudig naar ingewikkeld

10 INGEWIKKELDE FUNCTIES(1) Empathie (invoelingsvermogen) Vooruit kunnen kijken/zich een beeld van de toekomst kunnen vormen. Nadenken over jezelf en je eigen gedrag (zelfevaluatie) zeker door de ogen van de ander! Aandacht en concentratie Kunnen schakelen van het ene naar het andere onderwerp

11 INGEWIKKELDE FUNCTIES(2) De ander aanvoelen Strategisch denken Weloverwogen beslissen Gedrag uitstellen Interne motivatie Gedrag aanpassen op basis van wisselende omstandigheden Emotieregulering

12 CENTRALE ROL FRONTALE BREIN Frontale hersenen een sleutelrol in organisatie hoge functies. Hoe meer naar frontale polen, hoe meer integratie van prikkels/informatie. Aan frontale polen meer verbindingen, dichter opeen, bij minder cellen: geschikt voor complexe verwerking. Frontale polen vooral verbindingen met gebieden die al meer complexe informatie verwerken (heteromodale schorsgebieden)

13 HERSENEN IN ONTWIKKELING (1) Hersenontwikkeling is vanaf het begin bepaald door aanleg en omgeving en daarmee vanaf het begin adaptief Hormonale toestand (o.a. schildklier), alcohol, roken, voedingstoestand, medicijngebruik, langdurige heftige stress beïnvloeden hersenontwikkeling Problematische geboorte idem.

14 HERSENEN IN ONTWIKKELING (2) Ontwikkelingsprocessen: Neurogenese (aanmaak cellen) Migratie (transport naar bestemming) Differentiatie Apoptosis (afsterven cellen) Synaptogenese (vorming synapsen) Synapsdynamiek Myelinisatie

15 HERSENEN IN ONTWIKKELING (3) Aanmaak hersencellen in hoog tempo tijdens zwangerschap en, in wat lager tempo, na de geboorte. Rondom vierde levensjaar is 90% van de hersencellen aanwezig. De organisatie (rijping) gaat nog door tot 25. De ontwikkeling gaat bottum-up

16 BOTTUM-UP ONTWIKKELING

17 HERSENEN IN ONTWIKKELING (4) Testosteron stilmuleert de ontwikkeling van de rechterhersenhelft ten koste van de linker hersenhelft (Delfos). Verschillen zichtbaar in functiedifferentiatie mannen en vrouwen en in stoornissen: In het algemeen zijn functies bij meisjes meer over de hersenen verdeeld. dyslexie 60-80% jongens.

18 HERSENEN IN ONTWIKKELING (5) De hersenen van meisjes ontwikkelen sneller dan van jongens (o.i.v. oestrogeen) De rechterhersenhelft ontwikkelt zich sneller dan de linkerhelft (evolutionair logisch) De linker hersenhelft ontwikkelt zich deels door verbindingen vanuit de rechter hersenhelft (rechterhersenhelft bevat veel spoelcellen)

19 CONSEQUENTIES BIJ VROEGE TRAUMATISCHE ERVARING(EN) Ervaringen worden opgeslagen in de rechter hersenhelft - bij overbelasting bv conversie, bijna altijd linkszijdige uitval! Emoties vaak non-verbaal of via gedrag geuit en minder in taal Op articulatieniveau vaak andere informatie dan wat het brein in feite stuurt ( Het gaat goed. ) In non-verbale therapie het andere verhaal!

20 MIJN HOOFD..

21 HERSENEN EN IMMUUNSYSTEEM Hersenontwikkelingsstoornissen en aanhoudende stress verhogen kans op ontregeling immuunsysteem a. Onderreactie: vatbaar voor ziekten, moeilijker herstel, vaker bij jongens b. Overreactie: allergieën en autoimmuunziekten, vaker bij meisjes. c. Onrijpheid: atopisch syndroom (voedselallergie, atypisch exceem), vaker bij jongens, vanwege trage rijping.

22 OMGEVINGSINVLOEDEN Hersenen zijn aangelegd op invloed van buitenaf epigenetica is belangrijk, reikt tot in de genexpressie! In rijpingsperiode bijzondere gevoeligheid Gedoseerde stimulering in veilige omgeving optimaliseert ontwikkeling Verkeren in angst en onveiligheid remt ontwikkeling en kunnen venijnige hersenveranderingen veroorzaken.

23 VERMINDERDE GROEI BIJ ERNSTIGE VROEGE VERWAARLOZING

24 GEVOLGEN VERWAARLOZING EN MISHANDELING (1) Langdurige stress in de hersenen Remmen van groei hersenen (cortisol drukt groeifactoren en remt dus hersengroei) Verstoring genetisch geplande organisatie van de hersenen. Hyperarousal scannen omgeving! Verminderd denken Emotieregulatiestoornissen

25 GEVOLGEN VERWAARLOZING EN MISHANDELING (2) Hersenen reageren met adaptatiegedrag veiligheidzoekend gedrag Bijvoorbeeld: agitatie, agressie, uitproberen, uitlokking, automutilatie, dissociatie. Gedragingen én adaptatiegedrag vaak gerelateerd aan ontwikkeling die gaande is tijdens verwaarlozing/mishandeling Vaak verkeerd begrepen!!

26 BOTTUM-UP ONTWIKKELING

27 OUDE PATRONEN Oude reactie- en handhavingspatronen blijven altijd in het brein idem ooit doorgemaakte angst, ook bij succesvolle behandeling. In gunstige omstandigheden kan het jarenlang goed gaan. Maar bij heftige stress of hersenschade, kunnen oude reactie/handhavingspatronen voluit aanwezig zijn!

28 SAMENVATTEND: Het brein is een historisch orgaan: het weerspiegelt onze levensgeschiedenis. De aanleg is een beschermende of risicofactor; de omgeving idem! De hersenen ontwikkelen zich gebruiksafhankelijk: wat aangesproken is blijft, wat verwaarloost is verdwijnt. Ontwikkelde patronen gaan altijd deels mee door het hersenletsel heen.

29 VROEGE HERSENBESCHADIGING: DRIE PROBLEMEN 1. Ontwikkeling die gaande is op moment letsel wordt verstoord vaak aardig gecompenseerd door hoge flexibiliteit jonge hersenen 2. Ontwikkeling die volgt kan vertraagd en anders in volgorde verlopen 3. Laatste rijping (van frontale hersenen, in puberteit) moeizaam/haperend/onvolledig.

30 LAATSTE UITRIJPING Laatste uitrijping betreft het frontale brein Veel overtollige verbindingen gesnoeid, gevolgd door (re)organisatie frontale brein. Frontale hersenen vormen een voorwaarde voor realisatie hoogste functies, zoals empathie, vooruitzien, schakelen, genuanceerde oordeelsvorming, zelfevaluatie, uitstel van behoeften, planning en organisatie, strategisch, intentioneel gedrag.

31 DUBBELFUNCTIE FRONTALE BREIN De realisatie van ingewikkelde functies gebeurt deels door het frontale brein zelf en deels door inschakeling aantal andere hersengebieden. Deze dubbelslag is alleen mogelijk als frontale brein is uitgerijpt, dus nog niet in pubertijd! Hoge functies vaak wel van pubers gevraagd, waardoor frontale brein overbelast raakt.

32 IN DE PUBERTEIT. Bij hersenbeschadiging in de puberteit vallen de drie problemen samen problematisch! Bij matig en ernstig letsel vaak stagnatie of teruggang van sociaal-emotionele ontwikkeling. Patroon sociaal-emotioneel functioneren na hersenletsel: terugval enig herstel fixatie Bij goede verbale vermogens: groot risico op (zelf)overschatting.

33 IN DE PUBERTEIT. Bij hersenbeschadiging in de puberteit vallen de drie problemen samen problematisch! Bij matig en ernstig letsel vaak stagnatie of teruggang van sociaal-emotionele ontwikkeling. Patroon sociaal-emotioneel functioneren na hersenletsel: terugval enig herstel fixatie Bij goede verbale vermogens: groot risico op (zelf)overschatting.

34 ADAPTATIE Hersenen adpateren veiligheidzoekend gedrag in situaties van stress, dreigend controleverlies en (dreigend) overvragen. Bij kinderen en jongeren is leven in ontwikkeling, waardoor groot risico op overvagen: door zichzelf en omgeving. Kinderen/jongeren hebben interne drive en ouders stimuleren NORMALE REACTIES!

35 35

36 CONCLUSIES (1) Hersenontwikkeling is altijd samenspel van aanleg en omgeving en dus adaptief De hersenen ontwikkelen zich bottum-up, van eenvoudig naar ingewikkeld Binnen vier jaar is 90% van de hersencellen aanwezig, de hersenorganisatie zet nog lang door De rechterhersenhelft ontwikkelt zich eerder en sneller en bij jongetjes sterker

37 CONCLUSIES (2) De hersenen zijn in ontwikkeling zijn zeer gevoelig voor invloed van buitenaf. Verwaarlozing en mishandeling kan ernstige hersenveranderingen veroorzaken, ondermeer verminderde groei en veranderde stressregulering, met vaak slecht begrepen adaptatiegedrag. Er is relatie tussen hersenontwikkeling en immuunsysteem, met seksegebonden verstoringen

38 CONCLUSIES (3) De discongruente hersenontwikkeling heeft gevolgen voor behandeling van trauma ervaringen geboekstaafd in rechter hersenhelft, articulatie vaak moeilijk en/of niet overeenkomstig ervaringen die nonverbaal worden geuit Stress heeft uiteenlopende en deels seksegebonden gevolgen, ook in adaptatiegedrag

39 CONCLUSIES (4) De laatste uitrijping betreft het frontale brein. Eerst snoeien van veel overtollige verbindingen, daarna (re)organisatie. Frontale brein heeft een sleutelrol in aansturing hoogste functies realiseert die deels zelf en deels dor uitbesteding. Niet uitgerijpt brein plus beschadigd brein; dubbelfunctie niet mogelijk

40 CONCLUSIES (5) Hersenletsel op jonge leeftijd geeft problemen in de ontwikkeling die gaande is, de ontwikkeling die volgt en in de laatste ontwikkeling Kinderen en jongeren leven in drive tot ontwikkeling, wardoor permanent gevaar van (zelf)overvraging. De hersenen ontwikkelen persoonlijke adatatie op dreigende en aanwezige overvraging. Naasten beïnvloeden herstel en adaptatiegedrag

41 LEES BRUCE PERRY!!

Waarom gedragen jongens zich anders dan meisjes?

Waarom gedragen jongens zich anders dan meisjes? Waarom gedragen jongens zich anders dan meisjes? By Dr. Lin Day, Baby Sensory Sommige deskundigen geloven dat de manier waarop jongens en meisjes zich gedragen, afhangt van de manier waarop ze worden opgevoed.

Nadere informatie

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren Hoofdstuk 20 Verstandelijke beperking Per 1 januari 2004 heeft de voormalige SPD, nu opererend onder de naam MEE, de capaciteit pleegzorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen overgedragen aan Pleegzorg

Nadere informatie

AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR

AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR Prof. Dr. Martine F. Delfos Ir. Norbert A. Groot Juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief 4 1.1 Autisme: De kern van de

Nadere informatie

WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011. Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl

WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011. Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl D I C K S W A A B VAN BAARMOEDER TOT ALZHEIMER WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011 Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl Voorwoord Dick Swaab Dick Swaab is zoon

Nadere informatie

Borderline. van hysterie tot borderline De naam borderline (wat betekent grens) was gekozen op grond van het feit dat er zowel neurotische

Borderline. van hysterie tot borderline De naam borderline (wat betekent grens) was gekozen op grond van het feit dat er zowel neurotische Borderline [Martine F. Delfos] een wisselend beeld Sinds enige tijd is er een diagnose in opkomst die steeds vaker gebruikt wordt:. Diagnostische etiketten zijn onderhevig aan het groeien van kennis, maar

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

HERSENENNummer 6 / December 12

HERSENENNummer 6 / December 12 DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Multiple Sclerose Veel onderzoek naar nieuwe medicatie Migraine Behandeling kan

Nadere informatie

Probleemgedrag met een speciale oorzaak

Probleemgedrag met een speciale oorzaak Hoofdstuk 7 Probleemgedrag met een speciale oorzaak In dit hoofdstuk wil ik je informatie geven over probleemgedrag dat kinderen laten zien, maar dat veroorzaakt wordt door factoren buiten het kind. En

Nadere informatie

Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek. ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder

Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek. ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder Onderzoek & presentatie voor vakdidactiek ADHD (ADD) Attention Dificit Hyperactivity Disorder S r a a r L u i j t e n - G u i d o A u g u s t i j n - J u1 d i t h R o b b e n - E l s D e l f g a a u w

Nadere informatie

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen

in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen in gesprek over: Oorzaken van psychiatrische stoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Met dank aan diverse mensen voor de waardevolle bijdrage aan de tekst van de folder: vanuit ervaringsdeskundig perspectief

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

DE PIJN VAN DEMENT ZIJN. De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Rien Verdult

DE PIJN VAN DEMENT ZIJN. De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Rien Verdult DE PIJN VAN DEMENT ZIJN De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag 1 Rien Verdult INHOUDSOPGAVE Inleiding: Twijfels en verdieping Deel I : DE PIJN VAN DEMENT ZIJN 1 Dementerende mensen 1.1 Aftakelen

Nadere informatie

19 Meisjes met een licht verstandelijke beperking

19 Meisjes met een licht verstandelijke beperking 19 Meisjes met een licht verstandelijke beperking Jolanda Douma, Carina van Kregten, Albert Ponsioen en Katrien Raemdonck In tegenstelling tot een behoorlijk aantal van de vorige hoofdstukken, waarin een

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 Hersenontwikkeling FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN Een serie onder redactie van Martin Woodhead en John Oates Focus op de eerste kinderjaren is een serie publicaties uitgegeven

Nadere informatie

Eveline Crone. Het puberende brein. samenvatting

Eveline Crone. Het puberende brein. samenvatting Eveline Crone Het puberende brein samenvatting Eveline Crone Het puberende brein (samenvatting Ronald Doornekamp) 1 Adolescentenbrein in beweging Het gedrag van pubers roept vaak vraagtekens op bij opvoeders.

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kinderen & Tieners en Epilepsie

Kinderen & Tieners en Epilepsie Kinderen & Tieners en Epilepsie Wat is epilepsie? Epilepsie is een aandoening van het zenuwstelsel die iedereen kan treffen, ongeacht leeftijd, geslacht, sociale klasse of nationaliteit. Vroeger werd

Nadere informatie

Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg. Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts

Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg. Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts Peter Vossenberg Tactus Verslavingszorg Verslavingsarts KNMG Arts voor Maatschappij en Gezondheid Opleider voor opleiding tot verslavingsarts 3 t/m 10 oktober is de themaweek De Kennis van Nu: Verbeter

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom.

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom. -Inhoud Inleiding Wat is het NLD-syndroom? Wat zijn de kenmerken van het NLD-syndroom? - Sociale omgang Problemen op school - Leervermogen - Wiskundige problemen - Het voortgezet onderwijs - * Verhaal

Nadere informatie

Ziek van alcohol. Een analyse van de kennis onder de Nederlandse bevolking over de gevolgen van alcoholgebruik voor onze gezondheid

Ziek van alcohol. Een analyse van de kennis onder de Nederlandse bevolking over de gevolgen van alcoholgebruik voor onze gezondheid Ziek van alcohol Een analyse van de kennis onder de Nederlandse bevolking over de gevolgen van alcoholgebruik voor onze gezondheid Utrecht, februari 2012 Ziek van alcohol Een analyse van de kennis over

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Gevolgen van kindermishandeling

Gevolgen van kindermishandeling Gevolgen van kindermishandeling Adrie Wolzak en Ingrid ten Berge Juli 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen

Nadere informatie

2 Gedragsproblemen bij adolescenten

2 Gedragsproblemen bij adolescenten 2 Gedragsproblemen bij adolescenten Definitie en etiologie Onder adolescenten worden meestal jongeren verstaan vanaf de leeftijd van circa 12 jaar. De adolescentie begint met de puberteit, het lichamelijke

Nadere informatie

Alcohol en het puberbrein

Alcohol en het puberbrein Alcohol en het puberbrein Een gevaarlijke cocktail Laatst gewijzigd: 31-10-2012 / Bestelnummer: U.2012.04 1. Inleiding Alcohol is extra ongezond tijdens de groei. Alcohol verstoort de ontwikkeling van

Nadere informatie