VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL"

Transcriptie

1 VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL In december berichtte ik u dat de oplevering van de brede school eind februari en de verhuizing begin maart werden voorzien. Welnu: de exacte data zijn nu bekend: oplevering 3 maart, verhuizing 7 en 8 maart, eerste schooldag in het nieuwe gebouw 12 maart. De periode tussen oplevering en eerste schooldag is kort en dat vergt nogal wat coördinatie en werk van alle betrokkenen. Het wordt dus steeds spannender nu de opleveringsdatum snel nadert. En het wordt steeds concreter. Zo is inmiddels de adressering bekend van de nieuwe scholen en de BSO: Vuurvlindermeent 54 t/m 60 (waarbij de even nummers zijn toegekend aan elk van de scholen en aan de BSO.. De afbouw ligt nog steeds op schema. Op dit moment (zondag 17 februari) staat de zon al weer wat hoger aan de hemel bij een heerlijke 10º. Het voorbehoud van ijs en weder dienende lijkt daarmee steeds verder uit het gezicht te geraken. Bouwkundig aannemer Aan de Stegge is al bezig met het ververwijderen van bouwmateriaal en -keten, die hier niet meer nodig zijn. Buiten is de civieltechnische aannemer (BAM Wegen) gestart met de aanleg van de riolering en de speelpleinen voor de Gooise Daltonschool en de Sterrenwachter. Dat vergt nog wat passen en meten, want de nieuwe bebouwing (brede school en woningen) komt wat lager te liggen dan de huidige school en aan de noordzijde moet dus wat worden geschoven met zand en trottoirtegels om alles netjes op elkaar te laten aansluiten. Helaas veroorzaakt bouwen hier en daar wat ongemakken voor de omgeving. Zo moest vanwege aanleg van de riolering in januari vrachtverkeer voor de bouw enige tijd over de Mierenmeent rijden, omdat de bouwweg op het bouwterrein niet kon worden gebruikt. Dat heeft op enkele plaatsen wat schade aan openbaar en privé terrein veroorzaakt. Deze schade zal uiteraard worden hersteld. De scholen zijn inmiddels koortsachtig in de weer om de laatste regeldingen voor de verhuizing in orde te maken. Een van de scholen is daarnaast bezig met een reünie voor oud-leerlingen als terugkijk op het gebruik van het oude gebouw. Als de school eenmaal in gebruik is, wordt aansluitend gestart met de sloop van de bestaande scholen en wordt het vrijkomende terrein bouwrijp gemaakt 1

2 voor de bouw van de woningen. Start daarvan is nog steeds in mei voorzien. Dat betekent dat we een periode krijgen met een enorm bouwterrein en tussen dit bouwterrein en de sporthal een nieuwe school die wel tot eind 2009 gewoon moet draaien. En de nieuwe straat Vuurvlindermeent wordt pas over anderhalf jaar aangelegd. Daarom is door de gemeente een tekening gemaakt waarop het bouwterrein voor de woningen is aangegeven en waarop kan worden aangegeven hoe ouders, kinderen, leerkrachten en leveranciers de school te voet, per fiets of auto kunnen bereiken over de bestaande routes. Doel is ook om zoveel mogelijk overbodig gezoek door derden en hinder voor de aangrenzende woningen te beperken. Elke school zal aan zijn kinderen, ouders en leerkrachten aangeven wat de gemakkelijkste route is. Dan nogmaals voor diegenen die een kijkje willen nemen in de toekomstige situatie. Als het goed is, hangt inmiddels een grote tekening van de toekomstige inrichting in het wijkcentrum. Wie over digitale informatie wil beschikken, kan een kijkje nemen op de website van Johan Matser Projectontwikkeling BV: Bert Meijer, projectleider herontwikkeling centrumgebied De Meent namens de gemeente Hilversum Elke zaterdag van 1 maart tot 1 september gratis met de bus in Hilversum, ook met de 105 van en naar de Hilversumse-Meent Voor 65+ en WMO-pashouders is busvervoer ook op werkdagen na 9 uur gratis 2

3 WIJKCENTRUMACTIVITEITEN Maart 2008 Maandagmorgen Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagmorgen Dinsdagmiddag Dinsdagavond Woensdagmorgen Woensdagmiddag Woensdagavond Donderdagmorgen Donderdagmiddag Donderdagavond Vrijdagmorgen Vrijdagmiddag Vrijdagavond Volksdansen, en Handenarbeidclub Handenarbeidclub Biljarten, Cursus Tai Chi Chuan De Tonelist jeugd uur Gymnastiek voor 60 plussers, Koersbal Inloop computerlokaal uur Biljarten, Klaverjassen Themacursus Handenarbeid, Naaiclub, De Tonelist, Yoga, Trombosedienst uur, Themacursus Handenarbeid, Volksdansen Biljarten Bridge-,Teken,- Naai en Fotoclub Instuifochtend Inloop computerlokaal uur Biljarten, Yoga uur Jazzballet, Zang Line-dansen: uur beginners uur gevorderden Koersbal, Speksteen bewerken Kinderactiviteiten Klaverjassen Bovendien: Dinsdagmiddag Donderdagavond Zondagmorgen Woensdagavond Donderdagavond Dinsdagavond Klaverjastoernooi Bloemschikken Gastendienst Wijkraadsvergadering Bloemschikken Vouwen, Nieten Wijkblad WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 3

4 VAN HET STICHTINGSBESTUUR We hebben een provinciaal maandje achter de rug. Eerst kregen we op 26 januari de provinciale PvdA-fractieleden op bezoek in het wijkcentrum. Als afsluiting van hun Gooise informatieronde over de gemeentelijke herindeling wilden ze de wijk van die peiling wel eens zien en horen. We hebben de fractieleden over achtergronden, opzet en resultaat van onze peiling geïnformeerd. Vervolgens kregen we op 30 januari -op initiatief van wethouder Ben Hammer- de Provinciale gedeputeerde (bestuurder) op bezoek. Hij wilde haar laten kennismaken met onze wijk waar op initiatief van bewoners een woondienstenzone is ontwikkeld en met vrijwilligers (wijkbewoners) een Informatiepunt WWZ wordt gerund. Ze was geïnteresseerd en enthousiast. Gemeentelijke herindeling Toen togen we op 4 februari zelf naar de provincie om (vanuit Hilversum samen met burgemeester Bakker) in te spreken in de provinciale statencommissie over de gemeentelijke herindeling. We hebben gesproken over de minderheids- en meerderheidskeuze van de Meentbewoners (zie de inspraakpunten op de website). Ook hebben we onze mening gegeven over de Bussumse peiling. Uit de gegeven stemindicaties denken we te kunnen opmaken dat De Meent wat de provincie betreft- bij Hilversum zal blijven. Wat er vervolgens in de komende twee jaar in Den Haag gaat gebeuren blijft echter ongewis. Ook daar zullen we erbij moeten blijven. Dierenweide Inspreken deden we ook in de gemeentelijke Commissie Stad toen het daar ging over de plannen voor overdracht van de weilanden aan GNR en het realiseren van een kinderboerderij in de groengordel (ook deze inspraakpunten vindt u op de website). We steunden het collegeplan maar hadden nog wel enkele kritische opmerkingen en vragen. Het college stelt voor om met GNR te gaan onderhandelen en daarbij mee te nemen dat er een kinderboerderij in De Meent moet komen (streefdatum 2010). GNR krijgt het initia- 4

5 tief om de weilanden te ontwikkelen. De Stichting Hilversumse Kinderboerderij krijgt het initiatief om een kinderboerderij in de Meent te gaan opzetten. De Meentbevolking wordt in beide ontwikkelingen nauw betrokken. Senioreninternetcafé Verheugend was het bericht dat we een vernieuwde opzet van het Senioren-Internetcafe kunnen starten. We slaagden erin om het benodigde geld via het Oranjefonds en het RCOAK-fonds te verwerven. Hierover hoort u nader. WWZ, WDZ.. Op 13 februari tekenden 7 partners, waaronder de gemeente, met ons een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van activiteiten, zorg- en dienstverlening in de woondienstenzone De Hilversumse Meent. Een volgende belangrijke stap in deze bouw aan onze toekomst werd daarmee gezet. Vanaf 21 februari is er nog een andere nieuwe ontwikkeling: het gemeentelijk WWZloket (van de Larenseweg) houdt voortaan iedere donderdag van tot uur spreekuur in het Infopunt WWZ op de Hilversumse Meent (Noordermeent 51). Jeugd, jongeren Het jongerencentrum t Web hield een open dag. Er waren redelijk wat bezoekers, maar we hadden er eigenlijk meer verwacht. Er was in het verleden nogal wat kritiek op het jongerenwerk, ook van ons. We hebben er in het afgelopen jaar hard aan getrokken om met Versa daarover tot verbetering en goede afspraken te komen. Dat is gelukt met waardering voor de Versa-leiding en de nieuwe jongerenwerker Melvin en zijn collega, die voor een (letterlijk) open en frisse metamorfose hebben gezorgd. We hebben er weer vertrouwen in en wensen t Web en onze jongeren veel plezier en succes. In overleg met Versa constateerden we dat de eerste maanden van het kinderwerk met succes zijn verlopen. De deelname van kinderen is prima. De toeloop van ouders of anderen die een handje willen helpen echter niet. Dit blijft een punt van zorg omdat zonder 5

6 deze hulp de kinderactiviteiten beperkt moeten blijven. In ieder geval is afgesproken dat deze activiteiten in dit jaar voorlopig worden voortgezet. Ook wordt gewerkt aan een ontmoetingsactiviteit voor peuters en moeders. We zijn er weer een stap verder mee gekomen. We hopen u volgende maand meer hierover te kunnen melden. Vernieuwingscommissie De vernieuwingscommissie heeft haar eerste tussentijds verslag aan het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft dit intern binnen de organisatie verspreid omdat ze met de commissie- van mening is dat het vernieuwingstraject zo open en zo breed mogelijk gedragen moet worden ontwikkeld. Drank maakt erg veel kapot VAN DE WIJKAGENT Als wijkagent zie ik het steeds vaker: jongeren die met een biertje over straat lopen. Soms hebben ze als groep gezamenlijk een kratje bier gekocht. Lekker indrinken op straat om daarna het uitgaansleven in te gaan. Erg jong zijn ze, soms niet meer dan twaalf of dertien jaar. Steeds weer zeggen ze dat hun ouders het niet erg vinden. Ik geef ze altijd de kans om zelf thuis te gaan vertellen dat ze op straat bier lopen te drinken. Later breng ik de ouders dan ook een bezoekje en meestal tonen die zich geschokt. Ja, ze bieden wel eens een glas bier of wijn aan maar drinken op straat? Dat is voor de meeste ouders een onaangename verrassing. Een heel enkele keer kom ik ouders tegen die het allemaal niet zo erg vinden. Dat is vreemd want alcohol maakt veel meer kapot dan je lief is. In het verleden hebben we vooral gelet op het gebruik van softdrugs. Toen had de joint al onze aandacht en speurden we naar drugshandel op straat. Dat gebeurt nog steeds maar sinds enige tijd houden we ook het alcoholgebruik van jongeren in de gaten. Het loopt daarmee nog al eens de spuigaten uit. Méér dan ééns komt het voor dat jonge kinderen zoveel drinken dat ze in een coma raken. Het zijn excessen maar daarbij blijft het niet. Zelfs bij een lichte dronkenschap is de schade al vaak niet meer te overzien. Jonge kinderen hebben kwets- 6

7 bare hersenen die nog groeien, ongeveer tot aan hun 20e jaar. Artsen maken keer op keer duidelijk dat alcohol die groei belemmert. Het laat hersencellen afsterven en dat is slecht voor schoolprestaties en ook voor het latere leven. Daarbij komt dat jongeren in hun puberjaren nog veel minder lichaamsgewicht hebben dan volwassenen. Daardoor kunnen ze niet zoveel alcohol aan. Drinken gebeurt meestal in groepen. Wie niet meedrinkt hoort er niet bij. Het is stoer, zo vinden de jongeren vaak als ik ze spreek. Van de jongeren onder de 14 jaar heeft driekwart wel eens een glas bier gedronken. Ook wel méér dan één. Vooral rond en in het weekend werken ze aardig wat glazen weg. Het indrinken is dan in de eerste plaats bedoeld om in de kroeg niet zoveel meer te hoeven drinken. In de horeca is drank nu eenmaal meestal te duur voor hen. Ze hebben nog niet door hoe duur het drinken hen uiteindelijk te staan kan komen. De gevolgen voor school en werk kennen ze veelal niet. Daarom is het belangrijk dat ouders goed opletten. Een verbod werkt niet altijd het beste. Open en eerlijke afspraken zijn beter: Je mag thuis wel eens een glas drinken maar als ik je ooit met drank op straat tegenkom, ben je je mobieltje of i pod kwijt. Met zo n afspraak weten de kinderen waaraan ze zich te houden hebben. Als wijkagent blijf ik ouders wijzen op het gedrag van hun kinderen, in ieders belang. Jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk, maar ouders zijn wel eindverantwoordelijk zolang de kinderen onder de 18 jaar zijn. A. de Kruijf Gevonden: groene Batavus kinderfiets. Denk je dat het jouw fiets is, bel

8 OPEN DAG t WEB Op 9 februari had t Web verwachtingvol zijn deuren opengezet. Nu zouden de argwanende Meentbewoners dan toch met eigen ogen kunnen zien hoe het allemaal veranderd was. Ze zouden prettig verrast zijn door de lichtheid en openheid, wat drinken aan de bar, het voetbalspel bekijken en de computerruimte. Ze zouden misschien even neerploffen in de bank, om zich heen kijken en zich in een moment van heimwee de tijd herinneren dat ze zelf tieners waren. De jarenlange achterdocht zou wijken bij het zien van deze jongerenruimte en ze zouden er weer in geloven dat het kon: gewoon leuk jongerenwerk op de Meent. Het moet gezegd: de Meentbewoners die kwamen, waren blij verrast. Er kwamen er echter zo weinig Zal t Web dan nog jarenlang achtervolgd worden door z n reputatie als plek waar de meeste ouders hun kinderen voor geen goud heen wilden laten gaan? Toegegeven, het liep in het verleden niet altijd lekker. Veel jongerenwerkers met evenzovele theorieën over de juiste aanpak kwamen. en gingen. Het wantrouwen groeide. Het deugde daar niet, achter die dichtgeplankte ramen, zoveel stond vast. Daarom was het zo jammer dat maar zo n relatief klein aantal volwassenen de moeite hadden genomen om zich van de metamorfose op de hoogte te stellen en met de nieuwe jongerenwerker van gedachten te wisselen. Echt jammer. U kunt u nog een second opinion vormen door een blik naar binnen te werpen door de ramen, die sinds enige weken van planken zijn ontdaan. Lees ook de bijdrage van de jongerenwerker. Neem kennis van de activiteiten die er in maart op stapel staan en krijg er vertrouwen in. 8

9 HERHAALDE OPROEP!!! Gezocht: coördinator voor het wijkblad De wijkbladcoördinator heeft de eindverantwoordelijkheid voor het wijkblad, coördineert en bewaakt de werkzaamheden en de samenwerking. Hij of zij stuurt de redactie èn de techniek (lay-out) aan. Bij zo n functie horen natuurlijk belangstelling voor het wijkgebeuren, enige journalistieke interesse, gevoel voor redactie en lay-out, het vermogen om samen te werken en samenwerking te bevorderen en bij voorkeur- ervaring in leidinggeven. Je moet als vrijwilliger ook kunnen werken in een vrijwilligersorganisatie. De nieuwe coördinator wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent in samenspraak met de medewerkers van het wijkblad. Heeft u interesse of weet u iemand, laat het ons weten. Bellen kan ook : of (Barbara den Hartogh).? MELDPUNT DISCRIMINATIE 9 Of je nu slachtoffer bent of getuige, discriminatie gaat je altijd aan. DUS MELD HET, bij: Meldpunt Discriminatie Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van tot uur Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum Postbus 1463, 1200 BL Hilversum Telefoon Internet: Het Meldpunt bevindt zich net achter station Hilversum (ongeveer 5 minuten lopen). Na uw melding (telefonisch, via of brief) neemt de klachtbehandelaar van het Meldpunt contact met u op.

10 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK.. Hallo, wij zijn Youssra en Assia. Houd jij van lezen? Dan is dit jouw kans. Er is een bibliotheek in de Meent. Gaaf, hè? En je kan ook gratis lid worden als je nog geen 16 bent. Dus wij zijn meteen lid geworden. En die vrouw die daar werkt is echt superlief. Hij is open op de volgende tijden: maandag en woensdag van 1 tot 4, en vrijdag van 10 tot 1. Onze leestips: Blauwe plekken van Anke de Vries: spannend, over kindermishandeling, ook om te leren dat dat soort dingen in een gezin kunnen gebeuren. En verder alle Hoe overleef ik -boeken van Francine Oomen. Die gaan over echte meisjesdingen, die dan heel leuk worden beschreven. Youssra en Assia, twee enthousiaste bezoeksters van het servicepunt in De Meent, schreven dit stukje voor de nieuwsbrief van Bibliotheek Hilversum. Heel leuk, maar de nieuwsbrief wordt vooral gelezen door mensen die toch al in de bibliotheek komen,daarom vond ik het leuk om het ook nog op te nemen in de Je Meent Het. Misschien wist u zelf nog niet van het bestaan van het servicepunt in uw wijk.. Er komen al heel veel kinderen en ook wel volwassenen, maar dat zou nog wel wat meer mogen zijn. In het servicepunt vindt u romans (ook in grote letter), luisterboeken en informatieboeken. Als u iets wilt dat niet in het servicepunt aanwezig is kunt u dat kosteloos laten komen, ook cd s en dvd s. Er is ook een leestafel waar u kranten en tijdschriften kunt lezen. We hebben het Algemeen Dagblad en de Gooi en Eemlander, Ariadne at Home, Elsevier, Grasduinen, Libelle, Midi, Ook, PC plus en Santé, We hebben de afspraak dat u ook kunt lenen met uw bibliotheekpasje van Bussum. Komt u gewoon eens kijken, ook als u (nog) geen lid bent van Bibliotheek Hilversum. 10

11 Luitjes, HANDENARBEIDCLUB Bij de naaiclubs beginnen de resultaten zichtbaar te worden. Leuk om te zien wat de resultaten zijn van mensen die kort geleden binnen kwamen zonder enige kennis van naaien en die dan zo enthousiast bezig zijn. De andere clubs zijn nu druk doende voor de Pasen. Een gezellig paasstuk met vers groen, eitjes en bloemen en dan een leuke kaasstolp van gaas en salim er overheen. Na de Pasen willen we met jullie een vogeldrinkbak met twee vogels op de rand, van pretex maken (zie foto). Dinsdagavond 25 maart en 1 april van tot uur. Woensdagochtend 26 maart en 2 april van tot uur. Kosten 17,60, incl. koffie /thee. Daarna gaan we een canvasschilderij met shadowpaint maken (zie foto). Dinsdagavond 8 en 15 april van tot uur. Woensdagochtend 9 en 16 april van tot uur. De kosten zijn inclusief koffie of thee. Nu ik toch bezig ben, geef ik meteen de rest van het schema op, dan kunnen jullie je 11

12 vast voorbereiden. Dan gaan we voor de kaartliefhebbers nog 2 weken kaarten maken, waaronder een watervalkaart. Dinsdagavond 22 april en let op 6 mei van tot uur. Woensdagochtend 23 april en let op 7 mei van tot uur. Daarna maken we voor de zomer in de tuin een plantentoren van terracotta potten en een schaal. Die we een wat Mexicaans uiterlijk gaan geven en opvullen met zomerbloeiers. Dinsdagavond 13 en 20 mei van tot uur. Woensdagochtend 14 en 21 mei van tot uur. Zet dus alles vast in je agenda. 12

13 13

14 ! " # $ %! 14

15 EXPOSITIE SCHILDERSCLUB mochten vele belangstellende verwelkomen, die, desgewenst onder het genot van een drankje, werden rondgeleid langs de mooie, leuke en met plezier vervaardigde schilderijen. We kregen vele leuke reacties op het werk dat was te zien, waarvan bijgaand een kleine impressie. Deze geslaagde dag is voor ons zeker aanleiding om enthousiast verder te gaan met weer nieuwe spannende opdrachten die onze docente Mary vast nog voor ons in petto heeft. Wat dat gaat worden hopen wij u graag bij een volgende expositie te kunnen laten zien. Lucy van Hattem De expositie van de schilderclub op 2 februari jl. in het w i j k c e n t r u m was een groot succes. We 15

16 HUISARTSPRAKTIJK MW J VAN DOK Verandering zorgverzekeraar Bent u van zorgverzekeraar veranderd, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Dit bespaart ons een heleboel werk. Zwangerschapsverlof assistente Daniëlle. Vanaf 3 maart is Daniëlle weer terug van zwangerschapsverlof en zijn wij weer compleet. Dankzij Joke en Annemieke met hun enorme inzet, zijn wij de tijd goed doorgekomen. Annemieke gaat ons in maart weer verlaten. Cholesterolverlagende medicijnen In de media is er veel ophef over het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. Het is voor mensen met hart en vaat ziekten, zoals hartinfarcten en herseninfarcten en diabetes/ suikerziekte, van groot belang om deze medicijnen te gebruiken. Voor alle anderen kan dit nut minder aanwezig zijn. Hebt u vragen over het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen, maak dan een afspraak op het spreekuur van dokter van Dok. Zelf zullen wij u ook actief benaderen om het nut te bespreken. Wrattenspreekuur 5 maart, 2 april en 16 april, op deze data is er stikstof in de praktijk aanwezig. Nascholing dokter van Dok Van 10 t/m 14 maart is dokter van Dok op nascholing, Waarneming via de doktersdienst. Tel: Met vriendelijke groeten, dokter van Dok, Joke en Annemieke en Daniëlle, assistentes 16

17 GASTENDIENST IN DE MEENT Zondag 9 maart gaat Ds. A. Meek uit Naarden bij ons voor. Het is een bijzondere dienst. Wij bestaan al 30 jaar in de Meent, maar bovendien vieren we ook het 8- jarig bestaan van de gastendienst. Ter ere daarvan verzorgt een dubbelkwartet uit de Grote kerk van Naarden de muzikale inbreng. Karin, onze organist, zal tevens dirigent zijn. Er wordt door verschillende mensen wat lekkers gemaakt bij de koffie. Komt U ook mee zingen en luisteren? Iedereen is van harte uitgenodigd. De dienst begint om 10 uur in de Kruisdam. Voor de kinderen is er opvang. Tot ziens in de gastendienst. Inlichtingen Renate Nouwen, Tel BARPRAAT Goedemorgen allemaal, een lekker warm bakkie koffie zal nou wel smaken want het is weer tamelijk fris buiten. Ja we dachten al dat het voorjaar was in februari, maar helaas moeten we daar nog even op wachten. Dus houden we de trui nog maar even aan. Ja wethouder Ton Roerig van milieu is dat helemaal met jou eens, hij geeft de scholen een knot wol zodat de kinderen hun eigen trui kunnen breien en de verwarming dan een paar graden lager kan. Gaan we die kinderen in plaats van rekenen en taal breiles geven? Want wie kan er nog breien tegenwoordig? Volgens mij kan hij beter die knotten wol bij de bejaarden huizen afgeven met het verzoek daar truien van te breien voor de schooljeugd. Hè hè, wat zijn we weer heerlijk negatief, komt er een wethouder met 17

18 een goed plan om de energie te besparen, moet dat meteen weer de grond in worden geboord. Mensen kijken jullie toch eens verder dan je neus lang is. De wethouder heeft op een ludieke wijze willen zeggen: kleedt u ook in huis iets warmer dan besparen we energie. Ja maar daarentegen moeten we met de kerstdagen onze tuinen en gevels vooral van feestverlichting voorzien, het dorp of stad met de mooiste verlichting valt dan ook nog in de prijzen. Ze kunnen beter mensen belonen die niet zo nodig een waterbed of een wasdroger hoeven en die nu reeds de verwarming een graadje lager zetten. Ik hoor het alweer jullie zouden het wel weten. Ik zou zeggen: neem eens contact op met wethouder Ton Roerig! Kleintje Pils Beste buurtbewoners, COLLECTE JANTJE BETON De Jantje Beton collecte komt er weer aan!! Van maandag 3 t/m vrijdag 7 maart kunnen er ouders en kinderen bij u aan de deur komen om te collecteren voor dit goede doel. Dit gebeurt namens Peuterspeelzaal t Spinnetje en is bedoeld om projecten van Jantje Beton te ondersteunen. Jantje Beton zet zich in voor het verbeteren van de leef- en speelruimte van kinderen en jongeren overal in Nederland. De helft van de opbrengst komt ten goede aan onze eigen peuterspeelzaal. Van dat geld kunnen we dan nieuw spelmateriaal voor de kinderen kopen. Helpt u ook een handje mee? Alvast onze hartelijke dank! Namens de oudercommissie van t Spinnetje, Maaike de Rooy 18

19 Wijkcentrum de Kruisdam Meent CB Hilversum COMPUTERCURSUS en internetten : Start op maandagmiddag 10 maart De cursus bestaat uit 6 lessen van 1½ uur Aanvang uur De kosten zijn 50,00 exclusief materiaal Beginners cursus XP: Start op donderdagmiddag 6 maart. 20O8 De Cursus bestaat uit 6 lessen van 1½ uur Aanvang uur De kosten zijn 50,00 excl. materiaal. Aanmelding cursus bij: Voor Vista kunt u deze les alleen volgen op uw eigen laptop. A.Vonk Hommelmeent ET Hilversum tel INSCHRIJFSTROOKJE VOOR DE COMPUTERCURSUS Naam:.. Adres:. Telefoon:.. Cursus:... INLEVERADRES: HOMMELMEENT 20 19

20 Voor oud-leerlingen en actieve ouders Reünie In De Kring en Sterrenwachter Zaterdag 8 maart 2008 van tot uur: reünie Jenaplanschool In de Kring en de Sterrenwachter. Kom ook, want het is echt de laatste kans om nog een keer door je oude vertrouwde school te lopen. De sfeer van toen, oud klasgenoten nog weer eens ontmoeten. Ook ouders die een actieve rol op school hebben gespeeld zijn van harte welkom. Na deze zaterdag wordt dit schoolgebouw afgbroken. De drie scholen trekken dan samen in de nieuwe combinatieschool. Programma Het leukste op een reünie is elkaar weer te zien en te spreken. Je wordt in de speelzaal ontvangen met "koffie en een naamkaartje". Je ziet op de plattegrond in welk lokaal jij de meeste herinneringen kunt terugvinden. Je kent het nog wel: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voeg daarbij de perioden waarin jij op school was: / / 1994 heden en bekijk de doorlopende fotopresentaties. Bij het keukentje vind je een "speakerscorner". Daar kun je klasgenoten oproepen of mensen waarmee je een kamp hebt gedaan. Zing samen dat ene kamplied of duik in de foto s van Rover Hoepsika. In de "docu" liggen oude herinneringen die zijn verzameld door teamleden. Neem zelf ook je plakboeken, foto-albums, bekers, feestmutsen of badges mee! Natuurlijk zijn er drankjes en lekkere hapjes, is er een gezellig achtergrondmuziekje en worden er foto s gemaakt! Meld je aan en stort vooraf 5,00 op t.n.v. A.J. List inzake in de kring /sterrenwachter Informatie: Website: 20

21 Het nationale voorleesontbijt op de De Sterrenwachter Lezen is een van de belangrijkste activiteiten op een basisschool. Elk kind wil dolgraag leren lezen, en terecht. Zodra een kind kan lezen, gaat er een wereld voor hem of haar open. Hoe belangrijk boeken zijn, weet uzelf het allerbeste. Wat was uw lievelingsboek? Om welk boek moest u huilen en welk boek zette u aan het denken? Ongetwijfeld kunt u er vele opnoemen. In het nieuwe schoolgebouw krijgt onze schoolbibliotheek dan ook de plek die het verdient, op een centrale plek, in splinternieuwe kasten, zal onze boekencollectie beter tot zijn recht komen en zullen de leesboeken en de mediatheek makkelijker toegankelijk zijn voor de kinderen. Omdat we lezen zo belangrijk vinden, doet onze school elk jaar mee met Het Nationale Voorleesontbijt. Ook dit jaar waren we weer van de partij. De kinderen hoefden deze dag niet thuis te eten, maar ze mochten hun ontbijt meenemen en op school opeten. Tijdens het ontbijt werd in elke groep voorgelezen uit een prentenboek of een verhalenbundel. In de onder- en middenbouw werd voorgelezen door een aantal ouders en door onze nieuwe directeur; en in de bovenbouw las Tamara Seur voor. Zij is verslaggever bij het NOS Jeugdjournaal. Nadat de ontbijtjes verorberd waren, en Tamara was uitgezwaaid, gingen de midden- en onderbouw in de klas aan de slag met hun lievelingsboeken. De bovenbouwkinderen bereidden in kleine groepjes het middagprogramma voor, aan de hand van een door hen zelf gekozen prentenboek. s Middags zochten de bovenbouwers, met een groepje kinderen, een rustig plekje in de school en begon het middagprogramma met het voorlezen van het prentenboek. Vervolgens werden er allerlei spelletjes gedaan, zowel binnen als buiten, die op de een of andere manier met het boek te maken hadden. Zo werden er speurtochten uitgezet met behulp van drolletjes (Van de mol die wil weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft), moesten kinderen een kleurplaat maken (Shrek), of een spel doen (Olivia in de gloria); werden er liedjes gezongen (Het lelijke jonge eendje) en krokodillenmutsen gemaakt (De krokodil die niet gelukkig was). Het was een leerzame, leuke en levendige dag, die het boek weer eens neerzet waar het boek hoort te staan: in het middelpunt van de belangstelling! 21

22 De verhuizing Ook de leerlingen van de Ichthusschool zijn heel blij dat ze na de voorjaarsvakantie echt gaan verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw. Inmiddels zijn de verhuisdozen van het verhuisbedrijf afgeleverd en kunnen we langzamerhand gaan beginnen met inpakken. Naast inpakken is het verhuizen natuurlijk een prachtig moment om veel onnodige spullen weg te gooien. In de nieuwe school zullen we in alle lokalen nieuw meubilair kunnen plaatsen. In onderling overleg ook met de andere scholen is besloten om de overgebleven tafels en stoelen te schenken aan de stichting Dorcas. Deze instantie zorgt ervoor dat het opgehaalde meubilair wordt gebracht naar een ander land waar dit nog goed gebruikt kan worden. De nieuwe school ziet er prachtig uit en vormt een grote uitdaging. Spelen op een plein op het dak is ook iets wat natuurlijk heel bijzonder is. De speeltoestellen zijn inmiddels wel besteld, maar zullen nog niet geplaatst zijn op de eerste schooldag ( woensdag 12 maart). We hopen dat dit op niet al te lange termijn zal plaatsvinden. We hopen dat kinderen, leerkrachten en ouders met plezier van het nieuwe schoolgebouw gebruik zullen maken. 22

23 DE GOOISE DALTONSCHOOL De laatste berichten omtrent de nieuwbouw en de gebeurtenissen die gaan komen Er wordt momenteel door de besturen, de directies, de gemeente, de aannemer en de projectleider volop vergaderd om alle zaken omtrent de nieuwbouw en alles wat daarom heen gebeurt en mee samenhangt te bespreken! Enkele weken geleden hebben wij de school mogen bezichtigen. Ons team is erg tevreden over onze plaats op de 1 e verdieping! We hopen dat de inrichting van het schoolplein ook op tijd klaar is voor de kinderen. Wij verheugen ons erg op de verhuizing en de nieuwe meubels. De schoolborden blijven in het oude gebouw achter. We werken in de nieuwe school uiterst modern met digitale schoolborden en het gewone schrijfwerk gebeurt op white-borden! Er is wat rumoer ontstaan over stalen buizenframes ( de zogenaamde windverbanden ) die in het gebouw in het zicht zijn gebleven. In onze school zijn deze buizen aanwezig over een deel van een muur in één klaslokaal. Op de begane grond zitten deze frames in de hal en in een kleuterlokaal zelfs voor de ramen. Hier is bezwaar tegen aangetekend en de architect gaat zoeken naar een manier om deze buizen aan het zicht te ontrekken. Wij gaan er vanuit dat hiervoor een goede oplossing gevonden wordt! Enkele belangrijke data: * Op 3 maart is de oplevering van de nieuwe school Op 7 en 10 en 11 maart zijn de scholen dicht i.v.m. de verhuizing en de inrichting van de nieuwe school. * Op woensdag 12 maart gaan de kinderen in optocht met hun spulletjes in een feestelijke nieuwe school -tas naar hun nieuwe lokaal Ons nieuwe adres wordt: De Gooise Daltonschool Vuurvlindermeent GZ Hilversum tel website: adres: 23

24 VERBETER JE RELATIE. BEGIN BIJ JEZELF! Op dinsdagavond 15 april organiseert Versa Algemeen Maatschappelijk Werk in Bibliotheek Hilversum een informatieavond over de aankomende training Verbeter je relatie begin bij jezelf. Op een speelse manier zal dan communicatietheorie en praktijk besproken worden en kan men verdere informatie verkrijgen over het belang en de inhoud van de training die in mei van start zal gaan. De training Verbeter je relatie begin bij jezelf is voor paren die hun relatie en gesprekken willen verbeteren. In de training worden handvatten aangereikt om de gesprekken beter te laten verlopen en daardoor het contact met elkaar te verbeteren. Er wordt stilgestaan bij de verschillen tussen mannen en vrouwen, Hoe maak ik duidelijk wat ik graag zou willen? en Hoe komen we tot een eenduidige afspraak of aanpak?. Om de communicatie te verbeteren wordt onderzocht welke terugkerende patronen te herkennen zijn in de onderlinge communicatie en hoe je allebei hierin iets kunt verbeteren. Ook de verschillen hoe mannen en hoe vrouwen communiceren komen in de training uitgebreid aan bod. Door de training wordt een aantal onderwerpen beter bespreekbaar zoals de opvoeding en aanpak van de kinderen, het maken en nakomen van afspraken, voldoende tijd voor elkaar nemen en andere thema s die u wilt inbrengen. De praktijk leert dat de groep hiervoor een belangrijke bron voor herkenning en ondersteuning vormt. De informatieavond van 15 april begint om uur in de Centrale Bibliotheek, s Gravelandseweg 55. De informatieavond duurt tot uur. Toegang: 4,50. Bibliotheekleden krijgen 1,50 korting. Wilt u meer informatie of zich aanmelden, neem dan contact op met: Diana van Vessem of Han Baeten Versa Welzijn Algemeen Maatschappelijk Werk Telefoon: (035)

25 Iedere vrijdagmiddag tussen half vier en half zes zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar welkom in het wijkcentrum om te komen knutselen en andere leuke dingen te doen. De kids zijn enorm enthousiast en het loopt als een trein. MAARRRRRRR: Juist daarom is het zo hard nodig dat de kinderleider wekelijks assistentie krijgt. Het kan toch niet zo zijn dat dit prima initiatief op den duur moet sneuvelen omdat er geen vrijwilligers zijn die een paar uurtjes willen bijspringen? De Meent heeft op dit gebied een reputatie hoog te houden!! Wilt u zich nu meteen opgeven als vrijwilliger, stuur dan even een mail naar Voor informatie kunt u ook bellen met de kinderwerker: (06) HELPT U EEN HANDJE MEE 25

26 WEB SPINSELS Hallo allemaal, We hebben een erg drukke maand achter de rug. Niet dat het in t Web te druk was, maar eerder doordat we alles zo snel mogelijk klaar wilden hebben. Dit is erg goed gelukt. We zijn echt al een heel eind opgeschoten met het veranderen van t Web. De meeste muren zien er nu weer puik uit en met de gezellige kleurtjes op de muren krijgt het ook een warme uitstraling. Ook zijn er veel dingen veranderd en bijgekomen. We hebben een mooi hoekje gemaakt waar nu 2 computers staan met internet en waar iedere bezoeker gratis gebruik van kan maken. Het is ook erg fijn dat we nu ook de vrijdagen open zijn en dan een paar leuke activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Zo is me al gevraagd door een stel ondernemende jongens om samen een après-ski party te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en het feest gaat op 7 maart plaatsvinden. De meidenavond is op dringend verzoek van de meiden verplaatst van de dinsdag naar de woensdag. Vele hadden op de dinsdag andere verplichtingen en vonden het erg jammer dat ze niet mee konden doen. Nu het op de woensdag is wordt er leuk meegedaan en de opkomst is groot. Zo is er een valentijnsrap geschreven onder leiding van een aanstormend rap talent. Ook hebben we valentijnskaarten gemaakt. Natuurlijk mag ik ook de open dag niet vergeten! We hadden alles aan kant en hebben u op een goede en open manier kunnen laten zien wie we zijn en hoe t Web er nu uitziet. Ik was erg blij met de opkomst van de middag! Nu kan het altijd zijn dat er nog mensen zijn die nieuwsgierig zijn maar verhinderd waren tijdens de open dag. Schroom niet en kom gerust nog even een kijkje nemen. Of als u iets wilt weten mag u mij ook even bellen. Mijn telefoonnummer is Ik wil iedereen die langs is geweest nogmaals bedanken. We gaan er een leuke tijd van maken! Groeten Melvin. 26

27 Wat gaan we doen!? Elke Dinsdagavond Zaalvoetbal van uur tot uur Elke woensdagavond Film Start om uur Woe-middag 5 maart Playstation toernooi Fifa street 2 van uur tot einde Woe-avond 5 maart Meidenclub Paasei schilderen van uur tot uur Vrij-avond 7 Maart Après-ski Party van uur tot uur Woe-avond 12 maart Meidenclub Paas make-up van uur tot uur Vrij-Middag 14 maart Film start om uur voor de leeftijd 11 t/m 15 jaar woe-avond 19 maart meidenclub T-shirt maken van uur tot uur Woe-avond 26 maart meidenclub Sieraden maken van uur tot uur Vrij-middag 27 maart Tafelvoetbal toernooi leeftijd 11 t/m 15 jaar Vrij-avond 27 maart Darttoernooi Tack ticks 27

28 KOPIJ AANGAANDE HET ALGEMEEN BELANG VAN DE MEENTBEWONERS EN KOPIJ VAN ACTI- VITEITEN EN/OF CLUBS DIE VALLEN ONDER DE STICHTING HILVERSUMSE MEENT WORDEN IN PRINCIPE GRATIS GEPLAATST. OVERIGE ARTIKELEN WORDEN SLECHTS GEPLAATST TEGEN VERGOEDING. GELIEVE ZO VEEL MOGELIJK AAN TE LEVEREN OP DISKETTE + EEN UITDRAAI HIERVAN OF NAAR HET -ADRES: DE REDACTIE HOUDT ZICH HET RECHT VOOR ARTIKELEN IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN. Advertentiekosten: (Nieuwe tarieven m.i.v. 1 sept 2005) ¼ pagina 11,25 : 10 x ¼ pagina 101,25 ½ pagina 22,50 : 10 x ½ pagina 202,50 1 pagina 45,00 : 10 x 1 pagina 405,00 kleine advertenties (3 regels) 5,00.! "#$ % #&' (! & ) * 28

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!!

Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! Het was wat stilletjes op de Meent.. Fijn dat u er weer bent!!!! 1 SPORT EN SPELINSTUIF Al meer dan 15 jaar is er op de woensdagmiddag (van 13.30-14.45 uur) een sport en spelinstuif voor kinderen tussen

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Fractie CDA op visite

Fractie CDA op visite nummer 2 Maart 2013 2 Zoekplaatje 3 Verminderen illegaal afval 4 Ouderenproof 6 Wijkcentrum de Hofstee Fractie CDA op visite 7 Problemen met Tramlijn 1 8 Nieuws van de De Bonte Pael foto: Henk Klootwijk

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 IN DIT NUMMER: Van wijkraad naar gemeentelijk adviesorgaan Honderdjarige in onze wijk Lies Bloema gaat liefst dansend door het leven Mijn vader

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

www.osseveld-woudhuis.nl

www.osseveld-woudhuis.nl www.osseveld-woudhuis.nl Personenauto s Bedrijfswagens APK-keuringen Onderhoud Reparatie Auto-leasing financiering Export service Bosch Mobiliteit Bovag Garantie Méér dan 300 occasions! Schade-afwikkeling

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Naarden/Bussum 2012 2013

Naarden/Bussum 2012 2013 Naarden/Bussum 2012 2013 Hulp en advies Vrijwilligerswerk Activiteiten in de buurt Met de programma s van: Naarden: Bellefleur, SCAN en De Schakel Bussum: Laarwijk, De Palmpit, Spieghelwijck, Uit-Wijk

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners Buurtkrant nummer 60 september 2014 onder andere: Een blad voor en door bewoners Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45 Vanaf 1 september is het voor miljoenen verbouwde Tuinstadhuis

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

50 jaar Bakkerij Bakker. Twee jaar... websites. drukwerk. ZONDAG 6 FEBRUARI DJ MAARTEN Aanvang 18.00 uur. opmaak. ideevormgeving

50 jaar Bakkerij Bakker. Twee jaar... websites. drukwerk. ZONDAG 6 FEBRUARI DJ MAARTEN Aanvang 18.00 uur. opmaak. ideevormgeving JANUARI 2005 Limmen wordt weer Gorteldonk Carnavalsprogramma van de Uylenspieghels Zaterdag 29 januari Nog even en dan barst het carnaval los in Gorteldonk. Zaterdag 29 januari is het de beurt aan de 45

Nadere informatie