VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL"

Transcriptie

1 VOORTGANG BOUW CENTRALE DEEL In december berichtte ik u dat de oplevering van de brede school eind februari en de verhuizing begin maart werden voorzien. Welnu: de exacte data zijn nu bekend: oplevering 3 maart, verhuizing 7 en 8 maart, eerste schooldag in het nieuwe gebouw 12 maart. De periode tussen oplevering en eerste schooldag is kort en dat vergt nogal wat coördinatie en werk van alle betrokkenen. Het wordt dus steeds spannender nu de opleveringsdatum snel nadert. En het wordt steeds concreter. Zo is inmiddels de adressering bekend van de nieuwe scholen en de BSO: Vuurvlindermeent 54 t/m 60 (waarbij de even nummers zijn toegekend aan elk van de scholen en aan de BSO.. De afbouw ligt nog steeds op schema. Op dit moment (zondag 17 februari) staat de zon al weer wat hoger aan de hemel bij een heerlijke 10º. Het voorbehoud van ijs en weder dienende lijkt daarmee steeds verder uit het gezicht te geraken. Bouwkundig aannemer Aan de Stegge is al bezig met het ververwijderen van bouwmateriaal en -keten, die hier niet meer nodig zijn. Buiten is de civieltechnische aannemer (BAM Wegen) gestart met de aanleg van de riolering en de speelpleinen voor de Gooise Daltonschool en de Sterrenwachter. Dat vergt nog wat passen en meten, want de nieuwe bebouwing (brede school en woningen) komt wat lager te liggen dan de huidige school en aan de noordzijde moet dus wat worden geschoven met zand en trottoirtegels om alles netjes op elkaar te laten aansluiten. Helaas veroorzaakt bouwen hier en daar wat ongemakken voor de omgeving. Zo moest vanwege aanleg van de riolering in januari vrachtverkeer voor de bouw enige tijd over de Mierenmeent rijden, omdat de bouwweg op het bouwterrein niet kon worden gebruikt. Dat heeft op enkele plaatsen wat schade aan openbaar en privé terrein veroorzaakt. Deze schade zal uiteraard worden hersteld. De scholen zijn inmiddels koortsachtig in de weer om de laatste regeldingen voor de verhuizing in orde te maken. Een van de scholen is daarnaast bezig met een reünie voor oud-leerlingen als terugkijk op het gebruik van het oude gebouw. Als de school eenmaal in gebruik is, wordt aansluitend gestart met de sloop van de bestaande scholen en wordt het vrijkomende terrein bouwrijp gemaakt 1

2 voor de bouw van de woningen. Start daarvan is nog steeds in mei voorzien. Dat betekent dat we een periode krijgen met een enorm bouwterrein en tussen dit bouwterrein en de sporthal een nieuwe school die wel tot eind 2009 gewoon moet draaien. En de nieuwe straat Vuurvlindermeent wordt pas over anderhalf jaar aangelegd. Daarom is door de gemeente een tekening gemaakt waarop het bouwterrein voor de woningen is aangegeven en waarop kan worden aangegeven hoe ouders, kinderen, leerkrachten en leveranciers de school te voet, per fiets of auto kunnen bereiken over de bestaande routes. Doel is ook om zoveel mogelijk overbodig gezoek door derden en hinder voor de aangrenzende woningen te beperken. Elke school zal aan zijn kinderen, ouders en leerkrachten aangeven wat de gemakkelijkste route is. Dan nogmaals voor diegenen die een kijkje willen nemen in de toekomstige situatie. Als het goed is, hangt inmiddels een grote tekening van de toekomstige inrichting in het wijkcentrum. Wie over digitale informatie wil beschikken, kan een kijkje nemen op de website van Johan Matser Projectontwikkeling BV: Bert Meijer, projectleider herontwikkeling centrumgebied De Meent namens de gemeente Hilversum Elke zaterdag van 1 maart tot 1 september gratis met de bus in Hilversum, ook met de 105 van en naar de Hilversumse-Meent Voor 65+ en WMO-pashouders is busvervoer ook op werkdagen na 9 uur gratis 2

3 WIJKCENTRUMACTIVITEITEN Maart 2008 Maandagmorgen Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagmorgen Dinsdagmiddag Dinsdagavond Woensdagmorgen Woensdagmiddag Woensdagavond Donderdagmorgen Donderdagmiddag Donderdagavond Vrijdagmorgen Vrijdagmiddag Vrijdagavond Volksdansen, en Handenarbeidclub Handenarbeidclub Biljarten, Cursus Tai Chi Chuan De Tonelist jeugd uur Gymnastiek voor 60 plussers, Koersbal Inloop computerlokaal uur Biljarten, Klaverjassen Themacursus Handenarbeid, Naaiclub, De Tonelist, Yoga, Trombosedienst uur, Themacursus Handenarbeid, Volksdansen Biljarten Bridge-,Teken,- Naai en Fotoclub Instuifochtend Inloop computerlokaal uur Biljarten, Yoga uur Jazzballet, Zang Line-dansen: uur beginners uur gevorderden Koersbal, Speksteen bewerken Kinderactiviteiten Klaverjassen Bovendien: Dinsdagmiddag Donderdagavond Zondagmorgen Woensdagavond Donderdagavond Dinsdagavond Klaverjastoernooi Bloemschikken Gastendienst Wijkraadsvergadering Bloemschikken Vouwen, Nieten Wijkblad WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 3

4 VAN HET STICHTINGSBESTUUR We hebben een provinciaal maandje achter de rug. Eerst kregen we op 26 januari de provinciale PvdA-fractieleden op bezoek in het wijkcentrum. Als afsluiting van hun Gooise informatieronde over de gemeentelijke herindeling wilden ze de wijk van die peiling wel eens zien en horen. We hebben de fractieleden over achtergronden, opzet en resultaat van onze peiling geïnformeerd. Vervolgens kregen we op 30 januari -op initiatief van wethouder Ben Hammer- de Provinciale gedeputeerde (bestuurder) op bezoek. Hij wilde haar laten kennismaken met onze wijk waar op initiatief van bewoners een woondienstenzone is ontwikkeld en met vrijwilligers (wijkbewoners) een Informatiepunt WWZ wordt gerund. Ze was geïnteresseerd en enthousiast. Gemeentelijke herindeling Toen togen we op 4 februari zelf naar de provincie om (vanuit Hilversum samen met burgemeester Bakker) in te spreken in de provinciale statencommissie over de gemeentelijke herindeling. We hebben gesproken over de minderheids- en meerderheidskeuze van de Meentbewoners (zie de inspraakpunten op de website). Ook hebben we onze mening gegeven over de Bussumse peiling. Uit de gegeven stemindicaties denken we te kunnen opmaken dat De Meent wat de provincie betreft- bij Hilversum zal blijven. Wat er vervolgens in de komende twee jaar in Den Haag gaat gebeuren blijft echter ongewis. Ook daar zullen we erbij moeten blijven. Dierenweide Inspreken deden we ook in de gemeentelijke Commissie Stad toen het daar ging over de plannen voor overdracht van de weilanden aan GNR en het realiseren van een kinderboerderij in de groengordel (ook deze inspraakpunten vindt u op de website). We steunden het collegeplan maar hadden nog wel enkele kritische opmerkingen en vragen. Het college stelt voor om met GNR te gaan onderhandelen en daarbij mee te nemen dat er een kinderboerderij in De Meent moet komen (streefdatum 2010). GNR krijgt het initia- 4

5 tief om de weilanden te ontwikkelen. De Stichting Hilversumse Kinderboerderij krijgt het initiatief om een kinderboerderij in de Meent te gaan opzetten. De Meentbevolking wordt in beide ontwikkelingen nauw betrokken. Senioreninternetcafé Verheugend was het bericht dat we een vernieuwde opzet van het Senioren-Internetcafe kunnen starten. We slaagden erin om het benodigde geld via het Oranjefonds en het RCOAK-fonds te verwerven. Hierover hoort u nader. WWZ, WDZ.. Op 13 februari tekenden 7 partners, waaronder de gemeente, met ons een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van activiteiten, zorg- en dienstverlening in de woondienstenzone De Hilversumse Meent. Een volgende belangrijke stap in deze bouw aan onze toekomst werd daarmee gezet. Vanaf 21 februari is er nog een andere nieuwe ontwikkeling: het gemeentelijk WWZloket (van de Larenseweg) houdt voortaan iedere donderdag van tot uur spreekuur in het Infopunt WWZ op de Hilversumse Meent (Noordermeent 51). Jeugd, jongeren Het jongerencentrum t Web hield een open dag. Er waren redelijk wat bezoekers, maar we hadden er eigenlijk meer verwacht. Er was in het verleden nogal wat kritiek op het jongerenwerk, ook van ons. We hebben er in het afgelopen jaar hard aan getrokken om met Versa daarover tot verbetering en goede afspraken te komen. Dat is gelukt met waardering voor de Versa-leiding en de nieuwe jongerenwerker Melvin en zijn collega, die voor een (letterlijk) open en frisse metamorfose hebben gezorgd. We hebben er weer vertrouwen in en wensen t Web en onze jongeren veel plezier en succes. In overleg met Versa constateerden we dat de eerste maanden van het kinderwerk met succes zijn verlopen. De deelname van kinderen is prima. De toeloop van ouders of anderen die een handje willen helpen echter niet. Dit blijft een punt van zorg omdat zonder 5

6 deze hulp de kinderactiviteiten beperkt moeten blijven. In ieder geval is afgesproken dat deze activiteiten in dit jaar voorlopig worden voortgezet. Ook wordt gewerkt aan een ontmoetingsactiviteit voor peuters en moeders. We zijn er weer een stap verder mee gekomen. We hopen u volgende maand meer hierover te kunnen melden. Vernieuwingscommissie De vernieuwingscommissie heeft haar eerste tussentijds verslag aan het bestuur aangeboden. Het bestuur heeft dit intern binnen de organisatie verspreid omdat ze met de commissie- van mening is dat het vernieuwingstraject zo open en zo breed mogelijk gedragen moet worden ontwikkeld. Drank maakt erg veel kapot VAN DE WIJKAGENT Als wijkagent zie ik het steeds vaker: jongeren die met een biertje over straat lopen. Soms hebben ze als groep gezamenlijk een kratje bier gekocht. Lekker indrinken op straat om daarna het uitgaansleven in te gaan. Erg jong zijn ze, soms niet meer dan twaalf of dertien jaar. Steeds weer zeggen ze dat hun ouders het niet erg vinden. Ik geef ze altijd de kans om zelf thuis te gaan vertellen dat ze op straat bier lopen te drinken. Later breng ik de ouders dan ook een bezoekje en meestal tonen die zich geschokt. Ja, ze bieden wel eens een glas bier of wijn aan maar drinken op straat? Dat is voor de meeste ouders een onaangename verrassing. Een heel enkele keer kom ik ouders tegen die het allemaal niet zo erg vinden. Dat is vreemd want alcohol maakt veel meer kapot dan je lief is. In het verleden hebben we vooral gelet op het gebruik van softdrugs. Toen had de joint al onze aandacht en speurden we naar drugshandel op straat. Dat gebeurt nog steeds maar sinds enige tijd houden we ook het alcoholgebruik van jongeren in de gaten. Het loopt daarmee nog al eens de spuigaten uit. Méér dan ééns komt het voor dat jonge kinderen zoveel drinken dat ze in een coma raken. Het zijn excessen maar daarbij blijft het niet. Zelfs bij een lichte dronkenschap is de schade al vaak niet meer te overzien. Jonge kinderen hebben kwets- 6

7 bare hersenen die nog groeien, ongeveer tot aan hun 20e jaar. Artsen maken keer op keer duidelijk dat alcohol die groei belemmert. Het laat hersencellen afsterven en dat is slecht voor schoolprestaties en ook voor het latere leven. Daarbij komt dat jongeren in hun puberjaren nog veel minder lichaamsgewicht hebben dan volwassenen. Daardoor kunnen ze niet zoveel alcohol aan. Drinken gebeurt meestal in groepen. Wie niet meedrinkt hoort er niet bij. Het is stoer, zo vinden de jongeren vaak als ik ze spreek. Van de jongeren onder de 14 jaar heeft driekwart wel eens een glas bier gedronken. Ook wel méér dan één. Vooral rond en in het weekend werken ze aardig wat glazen weg. Het indrinken is dan in de eerste plaats bedoeld om in de kroeg niet zoveel meer te hoeven drinken. In de horeca is drank nu eenmaal meestal te duur voor hen. Ze hebben nog niet door hoe duur het drinken hen uiteindelijk te staan kan komen. De gevolgen voor school en werk kennen ze veelal niet. Daarom is het belangrijk dat ouders goed opletten. Een verbod werkt niet altijd het beste. Open en eerlijke afspraken zijn beter: Je mag thuis wel eens een glas drinken maar als ik je ooit met drank op straat tegenkom, ben je je mobieltje of i pod kwijt. Met zo n afspraak weten de kinderen waaraan ze zich te houden hebben. Als wijkagent blijf ik ouders wijzen op het gedrag van hun kinderen, in ieders belang. Jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk, maar ouders zijn wel eindverantwoordelijk zolang de kinderen onder de 18 jaar zijn. A. de Kruijf Gevonden: groene Batavus kinderfiets. Denk je dat het jouw fiets is, bel

8 OPEN DAG t WEB Op 9 februari had t Web verwachtingvol zijn deuren opengezet. Nu zouden de argwanende Meentbewoners dan toch met eigen ogen kunnen zien hoe het allemaal veranderd was. Ze zouden prettig verrast zijn door de lichtheid en openheid, wat drinken aan de bar, het voetbalspel bekijken en de computerruimte. Ze zouden misschien even neerploffen in de bank, om zich heen kijken en zich in een moment van heimwee de tijd herinneren dat ze zelf tieners waren. De jarenlange achterdocht zou wijken bij het zien van deze jongerenruimte en ze zouden er weer in geloven dat het kon: gewoon leuk jongerenwerk op de Meent. Het moet gezegd: de Meentbewoners die kwamen, waren blij verrast. Er kwamen er echter zo weinig Zal t Web dan nog jarenlang achtervolgd worden door z n reputatie als plek waar de meeste ouders hun kinderen voor geen goud heen wilden laten gaan? Toegegeven, het liep in het verleden niet altijd lekker. Veel jongerenwerkers met evenzovele theorieën over de juiste aanpak kwamen. en gingen. Het wantrouwen groeide. Het deugde daar niet, achter die dichtgeplankte ramen, zoveel stond vast. Daarom was het zo jammer dat maar zo n relatief klein aantal volwassenen de moeite hadden genomen om zich van de metamorfose op de hoogte te stellen en met de nieuwe jongerenwerker van gedachten te wisselen. Echt jammer. U kunt u nog een second opinion vormen door een blik naar binnen te werpen door de ramen, die sinds enige weken van planken zijn ontdaan. Lees ook de bijdrage van de jongerenwerker. Neem kennis van de activiteiten die er in maart op stapel staan en krijg er vertrouwen in. 8

9 HERHAALDE OPROEP!!! Gezocht: coördinator voor het wijkblad De wijkbladcoördinator heeft de eindverantwoordelijkheid voor het wijkblad, coördineert en bewaakt de werkzaamheden en de samenwerking. Hij of zij stuurt de redactie èn de techniek (lay-out) aan. Bij zo n functie horen natuurlijk belangstelling voor het wijkgebeuren, enige journalistieke interesse, gevoel voor redactie en lay-out, het vermogen om samen te werken en samenwerking te bevorderen en bij voorkeur- ervaring in leidinggeven. Je moet als vrijwilliger ook kunnen werken in een vrijwilligersorganisatie. De nieuwe coördinator wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent in samenspraak met de medewerkers van het wijkblad. Heeft u interesse of weet u iemand, laat het ons weten. Bellen kan ook : of (Barbara den Hartogh).? MELDPUNT DISCRIMINATIE 9 Of je nu slachtoffer bent of getuige, discriminatie gaat je altijd aan. DUS MELD HET, bij: Meldpunt Discriminatie Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van tot uur Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum Postbus 1463, 1200 BL Hilversum Telefoon Internet: Het Meldpunt bevindt zich net achter station Hilversum (ongeveer 5 minuten lopen). Na uw melding (telefonisch, via of brief) neemt de klachtbehandelaar van het Meldpunt contact met u op.

10 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK.. Hallo, wij zijn Youssra en Assia. Houd jij van lezen? Dan is dit jouw kans. Er is een bibliotheek in de Meent. Gaaf, hè? En je kan ook gratis lid worden als je nog geen 16 bent. Dus wij zijn meteen lid geworden. En die vrouw die daar werkt is echt superlief. Hij is open op de volgende tijden: maandag en woensdag van 1 tot 4, en vrijdag van 10 tot 1. Onze leestips: Blauwe plekken van Anke de Vries: spannend, over kindermishandeling, ook om te leren dat dat soort dingen in een gezin kunnen gebeuren. En verder alle Hoe overleef ik -boeken van Francine Oomen. Die gaan over echte meisjesdingen, die dan heel leuk worden beschreven. Youssra en Assia, twee enthousiaste bezoeksters van het servicepunt in De Meent, schreven dit stukje voor de nieuwsbrief van Bibliotheek Hilversum. Heel leuk, maar de nieuwsbrief wordt vooral gelezen door mensen die toch al in de bibliotheek komen,daarom vond ik het leuk om het ook nog op te nemen in de Je Meent Het. Misschien wist u zelf nog niet van het bestaan van het servicepunt in uw wijk.. Er komen al heel veel kinderen en ook wel volwassenen, maar dat zou nog wel wat meer mogen zijn. In het servicepunt vindt u romans (ook in grote letter), luisterboeken en informatieboeken. Als u iets wilt dat niet in het servicepunt aanwezig is kunt u dat kosteloos laten komen, ook cd s en dvd s. Er is ook een leestafel waar u kranten en tijdschriften kunt lezen. We hebben het Algemeen Dagblad en de Gooi en Eemlander, Ariadne at Home, Elsevier, Grasduinen, Libelle, Midi, Ook, PC plus en Santé, We hebben de afspraak dat u ook kunt lenen met uw bibliotheekpasje van Bussum. Komt u gewoon eens kijken, ook als u (nog) geen lid bent van Bibliotheek Hilversum. 10

11 Luitjes, HANDENARBEIDCLUB Bij de naaiclubs beginnen de resultaten zichtbaar te worden. Leuk om te zien wat de resultaten zijn van mensen die kort geleden binnen kwamen zonder enige kennis van naaien en die dan zo enthousiast bezig zijn. De andere clubs zijn nu druk doende voor de Pasen. Een gezellig paasstuk met vers groen, eitjes en bloemen en dan een leuke kaasstolp van gaas en salim er overheen. Na de Pasen willen we met jullie een vogeldrinkbak met twee vogels op de rand, van pretex maken (zie foto). Dinsdagavond 25 maart en 1 april van tot uur. Woensdagochtend 26 maart en 2 april van tot uur. Kosten 17,60, incl. koffie /thee. Daarna gaan we een canvasschilderij met shadowpaint maken (zie foto). Dinsdagavond 8 en 15 april van tot uur. Woensdagochtend 9 en 16 april van tot uur. De kosten zijn inclusief koffie of thee. Nu ik toch bezig ben, geef ik meteen de rest van het schema op, dan kunnen jullie je 11

12 vast voorbereiden. Dan gaan we voor de kaartliefhebbers nog 2 weken kaarten maken, waaronder een watervalkaart. Dinsdagavond 22 april en let op 6 mei van tot uur. Woensdagochtend 23 april en let op 7 mei van tot uur. Daarna maken we voor de zomer in de tuin een plantentoren van terracotta potten en een schaal. Die we een wat Mexicaans uiterlijk gaan geven en opvullen met zomerbloeiers. Dinsdagavond 13 en 20 mei van tot uur. Woensdagochtend 14 en 21 mei van tot uur. Zet dus alles vast in je agenda. 12

13 13

14 ! " # $ %! 14

15 EXPOSITIE SCHILDERSCLUB mochten vele belangstellende verwelkomen, die, desgewenst onder het genot van een drankje, werden rondgeleid langs de mooie, leuke en met plezier vervaardigde schilderijen. We kregen vele leuke reacties op het werk dat was te zien, waarvan bijgaand een kleine impressie. Deze geslaagde dag is voor ons zeker aanleiding om enthousiast verder te gaan met weer nieuwe spannende opdrachten die onze docente Mary vast nog voor ons in petto heeft. Wat dat gaat worden hopen wij u graag bij een volgende expositie te kunnen laten zien. Lucy van Hattem De expositie van de schilderclub op 2 februari jl. in het w i j k c e n t r u m was een groot succes. We 15

16 HUISARTSPRAKTIJK MW J VAN DOK Verandering zorgverzekeraar Bent u van zorgverzekeraar veranderd, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Dit bespaart ons een heleboel werk. Zwangerschapsverlof assistente Daniëlle. Vanaf 3 maart is Daniëlle weer terug van zwangerschapsverlof en zijn wij weer compleet. Dankzij Joke en Annemieke met hun enorme inzet, zijn wij de tijd goed doorgekomen. Annemieke gaat ons in maart weer verlaten. Cholesterolverlagende medicijnen In de media is er veel ophef over het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. Het is voor mensen met hart en vaat ziekten, zoals hartinfarcten en herseninfarcten en diabetes/ suikerziekte, van groot belang om deze medicijnen te gebruiken. Voor alle anderen kan dit nut minder aanwezig zijn. Hebt u vragen over het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen, maak dan een afspraak op het spreekuur van dokter van Dok. Zelf zullen wij u ook actief benaderen om het nut te bespreken. Wrattenspreekuur 5 maart, 2 april en 16 april, op deze data is er stikstof in de praktijk aanwezig. Nascholing dokter van Dok Van 10 t/m 14 maart is dokter van Dok op nascholing, Waarneming via de doktersdienst. Tel: Met vriendelijke groeten, dokter van Dok, Joke en Annemieke en Daniëlle, assistentes 16

17 GASTENDIENST IN DE MEENT Zondag 9 maart gaat Ds. A. Meek uit Naarden bij ons voor. Het is een bijzondere dienst. Wij bestaan al 30 jaar in de Meent, maar bovendien vieren we ook het 8- jarig bestaan van de gastendienst. Ter ere daarvan verzorgt een dubbelkwartet uit de Grote kerk van Naarden de muzikale inbreng. Karin, onze organist, zal tevens dirigent zijn. Er wordt door verschillende mensen wat lekkers gemaakt bij de koffie. Komt U ook mee zingen en luisteren? Iedereen is van harte uitgenodigd. De dienst begint om 10 uur in de Kruisdam. Voor de kinderen is er opvang. Tot ziens in de gastendienst. Inlichtingen Renate Nouwen, Tel BARPRAAT Goedemorgen allemaal, een lekker warm bakkie koffie zal nou wel smaken want het is weer tamelijk fris buiten. Ja we dachten al dat het voorjaar was in februari, maar helaas moeten we daar nog even op wachten. Dus houden we de trui nog maar even aan. Ja wethouder Ton Roerig van milieu is dat helemaal met jou eens, hij geeft de scholen een knot wol zodat de kinderen hun eigen trui kunnen breien en de verwarming dan een paar graden lager kan. Gaan we die kinderen in plaats van rekenen en taal breiles geven? Want wie kan er nog breien tegenwoordig? Volgens mij kan hij beter die knotten wol bij de bejaarden huizen afgeven met het verzoek daar truien van te breien voor de schooljeugd. Hè hè, wat zijn we weer heerlijk negatief, komt er een wethouder met 17

18 een goed plan om de energie te besparen, moet dat meteen weer de grond in worden geboord. Mensen kijken jullie toch eens verder dan je neus lang is. De wethouder heeft op een ludieke wijze willen zeggen: kleedt u ook in huis iets warmer dan besparen we energie. Ja maar daarentegen moeten we met de kerstdagen onze tuinen en gevels vooral van feestverlichting voorzien, het dorp of stad met de mooiste verlichting valt dan ook nog in de prijzen. Ze kunnen beter mensen belonen die niet zo nodig een waterbed of een wasdroger hoeven en die nu reeds de verwarming een graadje lager zetten. Ik hoor het alweer jullie zouden het wel weten. Ik zou zeggen: neem eens contact op met wethouder Ton Roerig! Kleintje Pils Beste buurtbewoners, COLLECTE JANTJE BETON De Jantje Beton collecte komt er weer aan!! Van maandag 3 t/m vrijdag 7 maart kunnen er ouders en kinderen bij u aan de deur komen om te collecteren voor dit goede doel. Dit gebeurt namens Peuterspeelzaal t Spinnetje en is bedoeld om projecten van Jantje Beton te ondersteunen. Jantje Beton zet zich in voor het verbeteren van de leef- en speelruimte van kinderen en jongeren overal in Nederland. De helft van de opbrengst komt ten goede aan onze eigen peuterspeelzaal. Van dat geld kunnen we dan nieuw spelmateriaal voor de kinderen kopen. Helpt u ook een handje mee? Alvast onze hartelijke dank! Namens de oudercommissie van t Spinnetje, Maaike de Rooy 18

19 Wijkcentrum de Kruisdam Meent CB Hilversum COMPUTERCURSUS en internetten : Start op maandagmiddag 10 maart De cursus bestaat uit 6 lessen van 1½ uur Aanvang uur De kosten zijn 50,00 exclusief materiaal Beginners cursus XP: Start op donderdagmiddag 6 maart. 20O8 De Cursus bestaat uit 6 lessen van 1½ uur Aanvang uur De kosten zijn 50,00 excl. materiaal. Aanmelding cursus bij: Voor Vista kunt u deze les alleen volgen op uw eigen laptop. A.Vonk Hommelmeent ET Hilversum tel INSCHRIJFSTROOKJE VOOR DE COMPUTERCURSUS Naam:.. Adres:. Telefoon:.. Cursus:... INLEVERADRES: HOMMELMEENT 20 19

20 Voor oud-leerlingen en actieve ouders Reünie In De Kring en Sterrenwachter Zaterdag 8 maart 2008 van tot uur: reünie Jenaplanschool In de Kring en de Sterrenwachter. Kom ook, want het is echt de laatste kans om nog een keer door je oude vertrouwde school te lopen. De sfeer van toen, oud klasgenoten nog weer eens ontmoeten. Ook ouders die een actieve rol op school hebben gespeeld zijn van harte welkom. Na deze zaterdag wordt dit schoolgebouw afgbroken. De drie scholen trekken dan samen in de nieuwe combinatieschool. Programma Het leukste op een reünie is elkaar weer te zien en te spreken. Je wordt in de speelzaal ontvangen met "koffie en een naamkaartje". Je ziet op de plattegrond in welk lokaal jij de meeste herinneringen kunt terugvinden. Je kent het nog wel: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voeg daarbij de perioden waarin jij op school was: / / 1994 heden en bekijk de doorlopende fotopresentaties. Bij het keukentje vind je een "speakerscorner". Daar kun je klasgenoten oproepen of mensen waarmee je een kamp hebt gedaan. Zing samen dat ene kamplied of duik in de foto s van Rover Hoepsika. In de "docu" liggen oude herinneringen die zijn verzameld door teamleden. Neem zelf ook je plakboeken, foto-albums, bekers, feestmutsen of badges mee! Natuurlijk zijn er drankjes en lekkere hapjes, is er een gezellig achtergrondmuziekje en worden er foto s gemaakt! Meld je aan en stort vooraf 5,00 op t.n.v. A.J. List inzake in de kring /sterrenwachter Informatie: Website: 20

21 Het nationale voorleesontbijt op de De Sterrenwachter Lezen is een van de belangrijkste activiteiten op een basisschool. Elk kind wil dolgraag leren lezen, en terecht. Zodra een kind kan lezen, gaat er een wereld voor hem of haar open. Hoe belangrijk boeken zijn, weet uzelf het allerbeste. Wat was uw lievelingsboek? Om welk boek moest u huilen en welk boek zette u aan het denken? Ongetwijfeld kunt u er vele opnoemen. In het nieuwe schoolgebouw krijgt onze schoolbibliotheek dan ook de plek die het verdient, op een centrale plek, in splinternieuwe kasten, zal onze boekencollectie beter tot zijn recht komen en zullen de leesboeken en de mediatheek makkelijker toegankelijk zijn voor de kinderen. Omdat we lezen zo belangrijk vinden, doet onze school elk jaar mee met Het Nationale Voorleesontbijt. Ook dit jaar waren we weer van de partij. De kinderen hoefden deze dag niet thuis te eten, maar ze mochten hun ontbijt meenemen en op school opeten. Tijdens het ontbijt werd in elke groep voorgelezen uit een prentenboek of een verhalenbundel. In de onder- en middenbouw werd voorgelezen door een aantal ouders en door onze nieuwe directeur; en in de bovenbouw las Tamara Seur voor. Zij is verslaggever bij het NOS Jeugdjournaal. Nadat de ontbijtjes verorberd waren, en Tamara was uitgezwaaid, gingen de midden- en onderbouw in de klas aan de slag met hun lievelingsboeken. De bovenbouwkinderen bereidden in kleine groepjes het middagprogramma voor, aan de hand van een door hen zelf gekozen prentenboek. s Middags zochten de bovenbouwers, met een groepje kinderen, een rustig plekje in de school en begon het middagprogramma met het voorlezen van het prentenboek. Vervolgens werden er allerlei spelletjes gedaan, zowel binnen als buiten, die op de een of andere manier met het boek te maken hadden. Zo werden er speurtochten uitgezet met behulp van drolletjes (Van de mol die wil weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft), moesten kinderen een kleurplaat maken (Shrek), of een spel doen (Olivia in de gloria); werden er liedjes gezongen (Het lelijke jonge eendje) en krokodillenmutsen gemaakt (De krokodil die niet gelukkig was). Het was een leerzame, leuke en levendige dag, die het boek weer eens neerzet waar het boek hoort te staan: in het middelpunt van de belangstelling! 21

22 De verhuizing Ook de leerlingen van de Ichthusschool zijn heel blij dat ze na de voorjaarsvakantie echt gaan verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw. Inmiddels zijn de verhuisdozen van het verhuisbedrijf afgeleverd en kunnen we langzamerhand gaan beginnen met inpakken. Naast inpakken is het verhuizen natuurlijk een prachtig moment om veel onnodige spullen weg te gooien. In de nieuwe school zullen we in alle lokalen nieuw meubilair kunnen plaatsen. In onderling overleg ook met de andere scholen is besloten om de overgebleven tafels en stoelen te schenken aan de stichting Dorcas. Deze instantie zorgt ervoor dat het opgehaalde meubilair wordt gebracht naar een ander land waar dit nog goed gebruikt kan worden. De nieuwe school ziet er prachtig uit en vormt een grote uitdaging. Spelen op een plein op het dak is ook iets wat natuurlijk heel bijzonder is. De speeltoestellen zijn inmiddels wel besteld, maar zullen nog niet geplaatst zijn op de eerste schooldag ( woensdag 12 maart). We hopen dat dit op niet al te lange termijn zal plaatsvinden. We hopen dat kinderen, leerkrachten en ouders met plezier van het nieuwe schoolgebouw gebruik zullen maken. 22

23 DE GOOISE DALTONSCHOOL De laatste berichten omtrent de nieuwbouw en de gebeurtenissen die gaan komen Er wordt momenteel door de besturen, de directies, de gemeente, de aannemer en de projectleider volop vergaderd om alle zaken omtrent de nieuwbouw en alles wat daarom heen gebeurt en mee samenhangt te bespreken! Enkele weken geleden hebben wij de school mogen bezichtigen. Ons team is erg tevreden over onze plaats op de 1 e verdieping! We hopen dat de inrichting van het schoolplein ook op tijd klaar is voor de kinderen. Wij verheugen ons erg op de verhuizing en de nieuwe meubels. De schoolborden blijven in het oude gebouw achter. We werken in de nieuwe school uiterst modern met digitale schoolborden en het gewone schrijfwerk gebeurt op white-borden! Er is wat rumoer ontstaan over stalen buizenframes ( de zogenaamde windverbanden ) die in het gebouw in het zicht zijn gebleven. In onze school zijn deze buizen aanwezig over een deel van een muur in één klaslokaal. Op de begane grond zitten deze frames in de hal en in een kleuterlokaal zelfs voor de ramen. Hier is bezwaar tegen aangetekend en de architect gaat zoeken naar een manier om deze buizen aan het zicht te ontrekken. Wij gaan er vanuit dat hiervoor een goede oplossing gevonden wordt! Enkele belangrijke data: * Op 3 maart is de oplevering van de nieuwe school Op 7 en 10 en 11 maart zijn de scholen dicht i.v.m. de verhuizing en de inrichting van de nieuwe school. * Op woensdag 12 maart gaan de kinderen in optocht met hun spulletjes in een feestelijke nieuwe school -tas naar hun nieuwe lokaal Ons nieuwe adres wordt: De Gooise Daltonschool Vuurvlindermeent GZ Hilversum tel website: adres: 23

24 VERBETER JE RELATIE. BEGIN BIJ JEZELF! Op dinsdagavond 15 april organiseert Versa Algemeen Maatschappelijk Werk in Bibliotheek Hilversum een informatieavond over de aankomende training Verbeter je relatie begin bij jezelf. Op een speelse manier zal dan communicatietheorie en praktijk besproken worden en kan men verdere informatie verkrijgen over het belang en de inhoud van de training die in mei van start zal gaan. De training Verbeter je relatie begin bij jezelf is voor paren die hun relatie en gesprekken willen verbeteren. In de training worden handvatten aangereikt om de gesprekken beter te laten verlopen en daardoor het contact met elkaar te verbeteren. Er wordt stilgestaan bij de verschillen tussen mannen en vrouwen, Hoe maak ik duidelijk wat ik graag zou willen? en Hoe komen we tot een eenduidige afspraak of aanpak?. Om de communicatie te verbeteren wordt onderzocht welke terugkerende patronen te herkennen zijn in de onderlinge communicatie en hoe je allebei hierin iets kunt verbeteren. Ook de verschillen hoe mannen en hoe vrouwen communiceren komen in de training uitgebreid aan bod. Door de training wordt een aantal onderwerpen beter bespreekbaar zoals de opvoeding en aanpak van de kinderen, het maken en nakomen van afspraken, voldoende tijd voor elkaar nemen en andere thema s die u wilt inbrengen. De praktijk leert dat de groep hiervoor een belangrijke bron voor herkenning en ondersteuning vormt. De informatieavond van 15 april begint om uur in de Centrale Bibliotheek, s Gravelandseweg 55. De informatieavond duurt tot uur. Toegang: 4,50. Bibliotheekleden krijgen 1,50 korting. Wilt u meer informatie of zich aanmelden, neem dan contact op met: Diana van Vessem of Han Baeten Versa Welzijn Algemeen Maatschappelijk Werk Telefoon: (035)

25 Iedere vrijdagmiddag tussen half vier en half zes zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar welkom in het wijkcentrum om te komen knutselen en andere leuke dingen te doen. De kids zijn enorm enthousiast en het loopt als een trein. MAARRRRRRR: Juist daarom is het zo hard nodig dat de kinderleider wekelijks assistentie krijgt. Het kan toch niet zo zijn dat dit prima initiatief op den duur moet sneuvelen omdat er geen vrijwilligers zijn die een paar uurtjes willen bijspringen? De Meent heeft op dit gebied een reputatie hoog te houden!! Wilt u zich nu meteen opgeven als vrijwilliger, stuur dan even een mail naar Voor informatie kunt u ook bellen met de kinderwerker: (06) HELPT U EEN HANDJE MEE 25

26 WEB SPINSELS Hallo allemaal, We hebben een erg drukke maand achter de rug. Niet dat het in t Web te druk was, maar eerder doordat we alles zo snel mogelijk klaar wilden hebben. Dit is erg goed gelukt. We zijn echt al een heel eind opgeschoten met het veranderen van t Web. De meeste muren zien er nu weer puik uit en met de gezellige kleurtjes op de muren krijgt het ook een warme uitstraling. Ook zijn er veel dingen veranderd en bijgekomen. We hebben een mooi hoekje gemaakt waar nu 2 computers staan met internet en waar iedere bezoeker gratis gebruik van kan maken. Het is ook erg fijn dat we nu ook de vrijdagen open zijn en dan een paar leuke activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Zo is me al gevraagd door een stel ondernemende jongens om samen een après-ski party te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en het feest gaat op 7 maart plaatsvinden. De meidenavond is op dringend verzoek van de meiden verplaatst van de dinsdag naar de woensdag. Vele hadden op de dinsdag andere verplichtingen en vonden het erg jammer dat ze niet mee konden doen. Nu het op de woensdag is wordt er leuk meegedaan en de opkomst is groot. Zo is er een valentijnsrap geschreven onder leiding van een aanstormend rap talent. Ook hebben we valentijnskaarten gemaakt. Natuurlijk mag ik ook de open dag niet vergeten! We hadden alles aan kant en hebben u op een goede en open manier kunnen laten zien wie we zijn en hoe t Web er nu uitziet. Ik was erg blij met de opkomst van de middag! Nu kan het altijd zijn dat er nog mensen zijn die nieuwsgierig zijn maar verhinderd waren tijdens de open dag. Schroom niet en kom gerust nog even een kijkje nemen. Of als u iets wilt weten mag u mij ook even bellen. Mijn telefoonnummer is Ik wil iedereen die langs is geweest nogmaals bedanken. We gaan er een leuke tijd van maken! Groeten Melvin. 26

27 Wat gaan we doen!? Elke Dinsdagavond Zaalvoetbal van uur tot uur Elke woensdagavond Film Start om uur Woe-middag 5 maart Playstation toernooi Fifa street 2 van uur tot einde Woe-avond 5 maart Meidenclub Paasei schilderen van uur tot uur Vrij-avond 7 Maart Après-ski Party van uur tot uur Woe-avond 12 maart Meidenclub Paas make-up van uur tot uur Vrij-Middag 14 maart Film start om uur voor de leeftijd 11 t/m 15 jaar woe-avond 19 maart meidenclub T-shirt maken van uur tot uur Woe-avond 26 maart meidenclub Sieraden maken van uur tot uur Vrij-middag 27 maart Tafelvoetbal toernooi leeftijd 11 t/m 15 jaar Vrij-avond 27 maart Darttoernooi Tack ticks 27

28 KOPIJ AANGAANDE HET ALGEMEEN BELANG VAN DE MEENTBEWONERS EN KOPIJ VAN ACTI- VITEITEN EN/OF CLUBS DIE VALLEN ONDER DE STICHTING HILVERSUMSE MEENT WORDEN IN PRINCIPE GRATIS GEPLAATST. OVERIGE ARTIKELEN WORDEN SLECHTS GEPLAATST TEGEN VERGOEDING. GELIEVE ZO VEEL MOGELIJK AAN TE LEVEREN OP DISKETTE + EEN UITDRAAI HIERVAN OF NAAR HET -ADRES: DE REDACTIE HOUDT ZICH HET RECHT VOOR ARTIKELEN IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN. Advertentiekosten: (Nieuwe tarieven m.i.v. 1 sept 2005) ¼ pagina 11,25 : 10 x ¼ pagina 101,25 ½ pagina 22,50 : 10 x ½ pagina 202,50 1 pagina 45,00 : 10 x 1 pagina 405,00 kleine advertenties (3 regels) 5,00.! "#$ % #&' (! & ) * 28

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum

Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum Nieuws van de Kwartiermaker dagarrangementen in Burgum nr.6 Hoe het begon.. In september vorig jaar ben ik begonnen als kwartiermaker naschoolse activiteiten in Burgum. Deze functie is ontstaan in het

Nadere informatie

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 Mededelingen 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 7 t/m 11 september Kennismakingskampen HB4 BB1 HB3 BB3 11 september Koffieochtend 15 september 18.30-20.00 informatieavond alle groepen. Twee centrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 14 5 december 2014

NIEUWSBRIEF 14 5 december 2014 DATA OVERZICHT: Maandag 8 december School in Kerstsfeer brengen vanaf 13:15 uur Vrijdag 12 december Studiedag onderbouw (leerlingen groep 1-4 vrij) Donderdag 18 december Kerstviering in de vooravond. (leerlingen

Nadere informatie

CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS

CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS CBS OOSTERGEEST 100 JAAR FEESTGIDS Aan alle ouders en kinderen van basisschool Oostergeest, In de week van 27 september tot en met 1 oktober gaan wij op onze school feest vieren. Dat doen we omdat onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Vereniging Montessorischool Waalsdorp nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Een nieuwe lente, een nieuw begin.dat geldt zeker voor groep 8; zij horen vandaag (vrijdag 23 maart) of ze geplaatst zijn

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a Nieuwsbrief Enquête December 2015 IN DIT NUMMER: Enquête 1 Zelf bedachte actie voor het nieuwe schoolplein Kerst 2015 2 Gelukwens t Joppe 3 OKI 4 Rots en Water 5 Kinderdisco 5 Jeugdland 6/7 Wintertour

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni April 2015 Leidsterpraat De meivakantie staat alweer voor de deur, met daarin Moederdag, de peuters zijn druk bezig geweest om weer iets moois te maken voor hun mama s, wat het is, is nog een verrassing!

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2013

Informatie tweede clubperiode 2013 Informatie tweede clubperiode 2013 De eerste clubperiode van 2013 gaat alweer aardig opschieten. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van VTV Delft locatie Nootdorp voor de tweede periode van 2013! De clubperiode

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij!

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij! NIEUWSBRIEF Agenda Basisschool Sint Liborius December 4 december (middag vrij!) Sinterklaasviering 7 december 19.30 uur Werkgroep Andere Tijden 9 december 19.30 uur VO Voorlichtingsavond groep 8 11 december

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas;

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas; Nieuwsbrief november 2015 juni 2015 Nieuwsbrief Inhoudsopgave 1. Agenda 2. Versiermiddag Sinterklaas 3. Wist u dat? 4. De informatieavond over de Kanjertraining 5. De studie bijeenkomsten van het team

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Verenigingen. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Verenigingen Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, januari 2008 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Aanmelden 1.2. Kosten 2. De verenigingen 2.1. Koersbal 2.2. Kaarten maken 2.3. Handwerken 2.4.

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Laatste week Op dit moment brengen we de laatste dagen door in ons oude gebouw. We zijn heel erg trots op ons nieuwe gebouw, maar we kunnen een

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2012

Informatie tweede clubperiode 2012 Informatie tweede clubperiode 2012 De eerste clubperiode van 2012 zit er alweer op. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van Bureau Vrije Tijd voor het tweede half jaar van 2012! De clubperiode loopt deze

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

KLOCpost. Plan schoolplein. Informatieavond: Moderne Media. Basisschool Coninxhof. Donderdag 1 oktober 2015. Nummer 3.

KLOCpost. Plan schoolplein. Informatieavond: Moderne Media. Basisschool Coninxhof. Donderdag 1 oktober 2015. Nummer 3. Nummer 3 Donderdag 1 oktober 2015 Basisschool Coninxhof In dit nummer: Plan schoolplein 1 Informatieavond: Moderne Media Bezoek ixperium 2 Kledingaktie 3 IVN Herfstvakantie Belangrijke data: 1 4 Kiendermök

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

28december 29 30 31 01 januari 02 03 kerstvakantie t/m 1 januari 04 05 06 07 08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 Oud papier

28december 29 30 31 01 januari 02 03 kerstvakantie t/m 1 januari 04 05 06 07 08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 Oud papier Info januari 2016 jaargang 14 nr. 01 Goudkruid 105 107 3068 SV Rotterdam Tel.: 010 421 28 86 Peuterspeelzaal Tel.: 010 220 73 49 E-mail: horizon.dir@rvko.nl Website: www.de-horizon.net maandag dinsdag

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer,

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, CBS de Wegwijzer Nr. 2 Nieuwsbrief van dinsdag 25 augustus 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: W 34, 35 en 36 zijn de Gouden Weken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Activiteiten. Stichting Welzijn Groesbeek 2013/2014

Activiteiten. Stichting Welzijn Groesbeek 2013/2014 Activiteiten Clubhuis de Baon O.J.C. De Maddogs Stichting Welzijn Groesbeek Stekkenberg 49 Kloosterstraat 9 Kloosterstraat 11A 6561 XG Groesbeek 6562 AT Groesbeek 6562 AT Groesbeek 024-3971737 024-3975727

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuws. Flits. Jaargang 07 NieuwsFlits 10 Alle data Deo Volente

Nieuws. Flits. Jaargang 07 NieuwsFlits 10 Alle data Deo Volente Jaargang 07 Nieuws 10 Alle data Deo Volente Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Boerhaavenieuws Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Agenda: Donderdag 16 april: groep 7 theoretisch verkeersexamen. 21, 22, 23 april: eindcito groep 8 Donderdag 23 april: sponsorloop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Conciërge Frans Schilderman. Voorleeswedstrijd. CJG Doesburg

Conciërge Frans Schilderman. Voorleeswedstrijd. CJG Doesburg Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2013 2014 21 oktober 2013 Pagina 1 Start zwangerschapsverlof

Nadere informatie

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015

Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Schooljaar 2014/2015 Nummer 38 19 juni 2015 Maandag 22 juni Meester Dave afwezig, meester Emiel in groep 6 Juf Rina afwezig, juf Stanny in groep 1-2a Meester Hans afwezig i.v.m. directieberaad s Middags

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn NIEUWSBRIEF Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn PBS nieuws We besteden deze week aandacht aan goed gedrag bij vieringen, zoals de kerstviering.

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis.

Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis. Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis. Maar ook binnen doen we leuke activiteiten zoals tasjes

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. Tevredenheidsonderzoek. Ouderbijdrage. Sponsorloop. Voortgangsgesprekken

Nieuwsbrief 4. Tevredenheidsonderzoek. Ouderbijdrage. Sponsorloop. Voortgangsgesprekken Tevredenheidsonderzoek Nieuwsbrief 4 Afgelopen week zijn per e-mail de uitnodigingen voor het tevredenheidsonderzoek verstuurd. Graag willen wij alle ouders oproepen hieraan mee te werken. Op deze manier

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015 de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken...

NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... NIEUWSBRIEF Zij die ten strijde trekken... Groeten u! Ze zijn gevlogen. De grote wereld in. Onze jongens en meiden van de groepen 8. Op naar Spijkenisse, Schiedam, Barendrecht, Rotterdam. Op naar het brugpieperschap.

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender:

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender: E-mail: piusx@delinge.nl Website: www.piusx-bemmel.nl NIEUWSBRIEF PIUS X Maart 2014 Kalender: Maandag 10 Studiedag, alle kinderen zijn vrij Dinsdag 11 Vergadering OR Woensdag 12 Boomplantdag groep 8 Woensdag

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16

Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 St. Henri cusschool RKBS " St. Henri cus" Jhr. de Jongestraat 26 7891 KNKl azi enaveen Tel. : 0591-312366 Groei pl aats voor mensen Datum: 11 december 2015 Jaargang: 24 Nummer: 16 Nieuwe kleutergroep Vanaf

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie