U Hasselt Neurodegeneratieve Hersenziekten: een wetenschappelijke benadering. Inhoud Lezing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U Hasselt 2015-01-22. Neurodegeneratieve Hersenziekten: een wetenschappelijke benadering. Inhoud Lezing"

Transcriptie

1 Neurodegeneratieve Hersenziekten: een wetenschappelijke benadering. Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born Bunge, Universiteit Antwerpen Inhoud Lezing Prevalentie dementie: de cijfers Dementie: meerdere ziektebeelden Risicofactoren voor dementie Genetische oorzaken van dementie Ouderdomsdementie: het genetisch risicoprofiel Jongdementie: een erfelijke fout Nieuwe medicatie Translationeel en Klinisch Onderzoek 1

2 DEMENTIE: EEN WELVAARTSZIEKTE? Dementie Wereldwijd ADI The Global Impact of Dementia

3 Prevalentie van Dementie Verouderen is de grootste risicofactor Risico in West Europa Leeftijd (jaren) Prevalentie (%) ± ± ± ± ± ± 1.0 Hoe ouder men wordt hoe hoger het risico. 90% van de patiënten heeft de eerste symptomen na 65 jaar. Toenemende vergrijzing in de 65+ groep. Risico in de 85+ groep is 25% Risico in 95+ groep is 50% voor vrouwen en 33% voor mannen Natuurlijk verloop van de ziekte AD gerelateerde veranderingen in de hersenen beginnen tientallen jaren voor eerste symptomen Amnestic MCI: geheugen problemen; andere cognitieve functies OK; hersenen compenseren voor veranderingen Cognitieve achteruitgang versnelt na AD diagnose Normaal leeftijdsgebonden geheugenverlies Totaal verlies van onafhankelijke functies Geboorte Gezond verouderen Levensloop Amnestic MCI Overlijden Klinische diagnose AD 3

4 DEMENTIE: MEERDERE ZIEKTEBEELDEN Dementie ziektebeelden Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 60 soorten. Gekenmerkt door: geleidelijke achteruitgang van het geheugen en het cognitief (mentaal) functioneren aanwezigheid van karakteristieke hersenletsels bestaande uit abnormale neerslagen van eiwitten Neurodegeneratieve dementie: het massaal afsterven van hersencellen door het ziekteproces Ziekte van Alzheimer: 50 60%: geheugendementie Frontaalkwabdegeneratie: 5 10%: gedragsdementie Parkinson dementie & Dementie met Lewy Bodies: 10% Andere meer zeldzame ziektebeelden 4

5 ZIEKTE VAN ALZHEIMER De ziekte is genoemd naar de Duitse neuropsychiater Alois Alzheimer ( ) Hij beschreef in 1906 in detail de kliniek van de ziekte en de kenmerkende hersenletsels in de hersenen van een 51 jarige vrouw. (Mutatie in PSEN1) Auguste D. Ziekte van Alzheimer Ziekte werd genoemd naar de Duitse neuropsychiater Alois Alzheimer ( ) 1906: Alois Alzheimer beschreef de eerste maal de kenmerkende microscopische veranderingen die optreden in hersenen Alzheimer patiënten: Abnormale klonters van specifieke stoffen in de hersenregio's van het geheugen en cognitie (hippocampus) Amyloïde plakken Tau kluwens 5

6 Alzheimer hersenpathologie De Amyloïde plakken en Tau kluwens, verstoren de communicatie tussen de hersencellen en leiden tot het massaal afsterven van de hersencellen Het Krimpende Brein 6

7 Dementie diagnose Klinisch en biochemische onderzoek Uitgebreid lichamelijk onderzoek en bevraging van patiënt en familieleden. Biochemische analyses van hersenvocht o.a. meten van amyloïd en tau hoeveelheden. Geheugentesten (o.a. testen van kort en werkgeheugen) Hersenscan (CT, MRI, amyloïde PET) Verlies van hersencellen Vervolgonderzoek is nodig om na te gaan of er een evolutie is naar erger! Risicofactoren voor Dementie 7

8 Risicofactoren voor Dementie Factoren die men niet kan wijzigen: Leeftijdsrisico Genetisch risico Geslacht Factoren die men wel kan beïnvloeden: Cognitieve (mentale) reserve: studies, opleiding, sociaal actief Lichamelijke activiteit Cardiovasculaire ziekten Obesitas, diabetes II Gezonde levensstijl (lichamelijke en geestelijk) Roken, alcohol, voeding, medicatie, chemotherapie, anesthesie,.. Onverwerkt psychisch trauma of depressie Wijzigen van het Dementie Risico Daling van het risico bij mensen geboren halfweg de 20ste eeuw (baby boomers), studies in de periode Resultaten tonen aan dat er risicofactoren zijn die gunstig kunnen beïnvloed worden. Observatie van een groter hersenvolume en minder vasculaire letsels in de hersenen. Preventie door levensstijl interventies kan een epidemie van chronische ziekten controleren: Positieve effecten van educatie, daling van het vasculair, verbeterde levensstijl, beweging, hebben een positieve invloed op de mentale gezondheid. Conclusie: betere opleiding en een groter socio economisch welzijn verhogen de levensverwachting en verminderen het risico op ouderdomsdementie. 8

9 Genetische Oorzaken van Dementie Erfelijkheid en dementie: Dementie komt vaker voor in families De helft van de dementiepatiënten heeft nog een ander familielid met dementie. Bij identieke tweelingen komt in 8 op 10 tweelingen dementie voor. In zeldzame families wordt de ziekte doorgegeven van generatie tot generatie (= erfelijke dementie) Dementie heeft een belangrijke genetische component 9

10 GEN EIWIT. medicatie GEN elke cel van ons lichaam telt 23 paar chromosomen Medicatie? chromosomen bestaan uit DNA die de genetische code van genen bevatten de genen bevatten het recept voor de eiwitten Eiwitten werken samen in complexe netwerken om bepaalde taken uit te voeren OUDERDOMSDEMENTIE: Het genetische risicoprofiel 10

11 Genetische Schrijffouten... C C A T T G A C C C G T T G A C... Genetische verschillen opsporen in de DNA code tussen: Patiënten en gezonde personen Patiënten met vroege en late aanvang van symptomen Resultaten : Informatie over de ziekte Kennis van het risicoprofiel Ouderdomsdementie In oudere dementie patiënten wordt het risico veroorzaakt door een samenspel van erfelijke en omgevingsfactoren = risicoprofiel Genetische factoren zijn gelegen in het DNA = biologische erfenis Sommige factoren tellen op en verhogen je risico, anderen tellen af en verlagen je risico, andere versterken of verzwakken elkaar = rekensom 11

12 Alzheimer Risicogenen Eiwitten: 1993 ApoE E4 variant 2009 ApoJ, CR1 en PICALM Functies: Cholesterol (Gezonde bloedvaten) Ontstekingsreacties (Immuunsysteem) Vorming en oplossen van amyloïde plakken Activiteiten ter hoogte van contactpunten (synapsen) Nieuwe risicogenen, nieuwe inzichten in het ziekteproces Immuunsysteem en ontstekingsmechanismen Communicatie tussen hersencellen Cholesterol metabolisme 12

13 Apolipoproteïne E APOE Gevoeligheidsgen voor Alzheimer dementie Drie vormen APOE ε2, APOE ε3 en APOE ε4 APOE ε4 verhoogt de kans op dementie met ongeveer 5% Tweemaal APOE ε4 verhoogt de kans op dementie met ongeveer 10% Niet alle APOE ε4 drager worden ziek! Er worden geen DNA testen uitgevoerd voor risicogenen Is er een rol voor risicogenen in genetische tests? Voorspellende waarde van 1 enkele genetische risicofactor is onvoldoende Toekomst: bekijk de gehele rekensom van genetische (en omgevings ) risicofactoren 13

14 JONGDEMENTIE: EEN Erfelijke Fout Jongdementie Eerste symptomen en klinische diagnose van dementie voor de leeftijd van 65 jaar. Patiënten zijn tussen 30 en 60 jaar met de meeste patiënten tussen 45 en 60 jaar. Dezelfde klinische subtypes van dementie als in de 65+ groep maar in andere verhoudingen. Patiënten hebben een sneller verloop van de ziekte door de aanwezigheid van meer letsels in de hersenen. 14

15 Vroege Alzheimer dementie Bij jongdementie ziet men vaker meerdere patiënten in dezelfde familie wat wijst op een genetische bijdrage tot de ziekte. Alzheimer op jonge leeftijd in 1 tot 6% van de patiënten (= zeer zeldzame ziekte). In 10 13% van de jonge patiënten wordt de ziekte doorgegeven van generatie tot generatie volgens een eenvoudige erfelijkheidspatroon = erfelijke dementie. Erfelijke fouten (= mutaties) werden gevonden in 5% van de patiënten en in 20% van de families met erfelijke Alzheimer op jonge leeftijd. Eenvoudig Dominante Overerving I = Ziek = Mutatie II III Een kind van een zieke ouder heeft één kans op twee om ziek te worden (= autosomaal dominante overerving) Drager van een mutatie wordt ziek rond dezelfde leeftijd als de andere patiënten in de familie. 15

16 Belgische Alzheimer families met preseniline 1 (PSEN1) mutaties Opsporen van Genen en Mutaties Familie Chromosoom Gen AB CD Ex 3 Ex 1 Ex 2 BD AC BC AD Segregatie Klonering Mutaties 16

17 Sleutelgenen en eiwitten in dementie Dementie Gen / Eiwit Afkorting Chr jaar % in familie s Alzheimer Amyloïd APP % dementie Preseniline 1 PSEN % Preseniline 2 PSEN % Hersen pathologie Amyloïde plakken Tau kluwens Frontaalkwabdementie Progranuline GRN TDP 43 type A 20% C9orf72 C9orf TDP 43 type B 20% Tau MAPT % Tau Noodzaak voor therapie op maat van de biologische oorzaak van de ziekte Disease Phenotype Average Onset Ages Gene Age at Onset (years) Mutation Frequency (%) PSEN APP PSEN AD Mutation Database Cruts et al. Human Mutation

18 Medisch Genetische Diagnostiek Symptomatische Diagnostiek Ondersteuning van een klinische diagnose Diagnose van het dementie subtype Aanvraag door de behandelende specialist Pre symptomatische Diagnostiek Bepalen van het genetisch risico Families met een duidelijke erfelijke belasting Patiënten met een jonge aanvangsleeftijd Aanvraag via erkend Medisch genetisch Centrum op vraag van de behandelende specialist Genetische testen zijn beperkt tot de gekende ziektegenen Erfelijke foute zijn aanwezig in een kleine groep van patiënten, voornamelijk jonge patiënten met een familiale aanleg. NIEUWE MEDICATIE 18

19 GEN EIWIT. medicatie GEN elke cel van ons lichaam telt 23 paar chromosomen Medicatie? chromosomen bestaan uit DNA die de genetische code van genen bevatten de genen bevatten het recept voor de eiwitten Eiwitten werken samen in complexe netwerken om bepaalde taken uit te voeren Alzheimer pathologie: krimpend brein 19

20 Bettens et al. Human Molecular Genetics, 2010 De amyloïde hypothese PSEN1 PSEN2 Amyloïd opstapeling in de plakken veroorzaakt het afsterven van de hersencellen en het verschijnen van de tau kluwen met als gevolg de ziekte van Alzheimer. 20

21 TRANSLATIONEEL KLINISCH ONDERZOEK Translationeel onderzoek Vooruitgang op het vlak van wetenschappelijk onderzoek vertalen in verbeterde vooruitzichten voor de patiënt. 21

22 Biomarkers Belangrijk voor behandeling: tijdig herkennen van de ziekte Amyloide plakken Achteruitgang van het geheugen Beperkingen in de dagelijkse activiteiten leeftijd DIAGNOSE Toepassingsmogelijkheden middellange termijn: patiëntgerichte medicatie Stroomlijnen van onderzoek naar medicijnen en gepersonaliseerde therapie en medicatie. 22

23 Christine Van Broeckhoven 23

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

14 vragen en 14 antwoorden

14 vragen en 14 antwoorden Verantwoordelijke uitgever: Pfizer NV - PGP - Pleinlaan 17-1050 Brussel Brochure gerealiseerd in samenwerking met Vlaamse Alzheimer Liga vzw Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout Gratis hulp- en infolijn:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 5 Psychogeriatrie Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers 246 Dementie M. Vandewoude Dementie is één van de belangrijkste syndromen binnen

Nadere informatie

Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I)

Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I) Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I) Bart Schepers Klinisch neuropsycholoog, UPC Sint-Kamillus Bierbeek Problematisch alcoholgebruik is één van de belangrijkste oorzaken van verworven hersenbeschadiging.

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Eén aanval is geen epilepsie ontrafeld. Tot 10% van de mensen doet ooit één mechanismen die aan de basis van

Eén aanval is geen epilepsie ontrafeld. Tot 10% van de mensen doet ooit één mechanismen die aan de basis van uw hersenen September 2009 De ziekte van Alzheimer De troeven van de MS-liga Al gehoord van het syndroom Eén aanval is geen epilepsie ontrafeld van de rusteloze benen? Het steeds beter begrijpen van de

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (500-853 van 853)

Onderzoeksprojecten (500-853 van 853) www.researchportal.be - 20 Sep 2015 23:21:26 Onderzoeksprojecten (500-853 van 853) Zoekfilter: Classificaties: Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie Neuroconnectiviteit van de ontwikkelende taal

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

The impact of genetic research on addiction

The impact of genetic research on addiction SYMPOSIUM The impact of genetic research on addiction Vrijdag 25 januari 2013 Amsterdam Het symposium is een initiatief van de Stichting Volksbond Rotterdam en is georganiseerd in samen werking met: SYMPOSIUM

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek MS INFO Stand van zaken in Multiple Sclerose Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek Dr. G. Nagels Nationaal MS Centrum Melsbroek Ziekenhuis

Nadere informatie

jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Prinses Beatrix Fonds 1

jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Prinses Beatrix Fonds 1 jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Prinses Beatrix Fonds 1 Inhoudsopgave 2009 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Prinses Beatrix Fonds, Daadkracht voor Spierkracht 7 Het fonds toen en nu 7 De missie 8 De kernwaarden

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente

Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Overzicht publicaties en de Top 3... 5 Overzicht aantal publicaties per vakgroep:... 6 Promoties

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

Diabetes Een wolf in schaapskleren

Diabetes Een wolf in schaapskleren Bio-Wetenschappen en Maatschappij Steeds meer diabetes Gevaarlijk buikvet Versuikering van de bloedvaatjes Preventie en tabletten Worstelen met insuline Zelfmanagement vaak lastig Diabetes Een wolf in

Nadere informatie

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Redactie

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Knevel, Rachel Title: Unraveling joint destruction in rheumatoid arthritis Issue

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Gerry Jager Functional MRI studies in human Ecstasy and cannabis users In dit proefschrift worden vier studies beschreven naar de lange termijn effecten van de psychoactieve drugs ecstasy en cannabis op

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011. Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl

WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011. Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl D I C K S W A A B VAN BAARMOEDER TOT ALZHEIMER WIJ ZIJN ONS BREIN 13E DRUK JUNI 2011 Highcoaching boekverslag Wij zijn ons brein van Dick Swaab www.highcoaching.nl Voorwoord Dick Swaab Dick Swaab is zoon

Nadere informatie

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing Is het dementie? Is het dementie? U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. Komt u de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord? Of vindt u dat

Nadere informatie

Richtlijn Dementie. Colofon

Richtlijn Dementie. Colofon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Colofon Richtlijn Dementie De richtlijn dementie werd in 2009 geschreven door: R.T.C.M. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde, Universitair

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave 03 Inhoudsopgave Inleiding 04 Belangrijkste bevindingen 07 Verantwoord en met mate, daar gaat het om 08 Matige bierconsumptie kan goed zijn voor uw hart 10 Coronaire hartziekten 12 - Cholesterolwaarde

Nadere informatie

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens

Zoek de allereerste verschillen in Alzheimerhersenen. in de psychiatrie. Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 82 Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie Na 40 jaar afscheid van hematoloog Peter Huijgens Leren balanceren met hersenstimulatie Zoek de allereerste verschillen

Nadere informatie

Een keerpunt in het denken over ME/CVS

Een keerpunt in het denken over ME/CVS Een keerpunt in het denken over ME/CVS Op 24 april 2010 gaf de internationaal gerespecteerde medisch onderzoeker prof. dr. Anthony M. Komaroff een lezing over de medisch-wetenschappelijke stand van zaken

Nadere informatie