Leven in een eigen wereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leven in een eigen wereld"

Transcriptie

1 GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Leven in een eigen wereld Omgaan met dementerende ouderen Naasten >> 1

2 Voor veel mensen is dementie een onbegrijpelijke en daardoor moeilijk te aanvaarden ziekte We worden allemaal steeds ouder. Bij sommige ouderen ontstaat dementie. Er zijn daarom steeds meer mensen die dement worden. Dementie is voor iedereen moeilijk; voor de persoon die het treft, maar ook voor de mensen eromheen : partner, kinderen, kleinkinderen, buren. Deze brochure is bedoeld voor naasten van mensen met dementie. We beantwoorden vragen als Wat is dementie? en Wat voelt iemand die dementeert? Daarnaast bevat deze brochure adviezen voor de dagelijkse omgang met dementerenden. Informatie kan een steuntje in de rug zijn. Los van deze brochure zijn er meer informatiebronnen en ideeën die u kunnen helpen bij de zorg voor een demente oudere. Daarom vindt u achterin deze brochure een lijst met boeken en landelijke brochures. In de GGzE-brochure Alles op een rijtje vindt u een overzicht van allerlei voorzieningen in de regio waar familieleden gebruik van kunnen maken. Heel soms kunnen mensen verward zijn en toch niet aan dementie lijden. De oorzaak daarvan ligt meestal buiten de hersenen. We denken hierbij aan: infectie van blaas of longen; verkeerd of teveel alcohol- of medicijngebruik; suikerziekte; bloedarmoede; een depressie; sociale omstandigheden zoals verlies, vereenzaming of verhuizing. Als in deze situaties snel een goede behandeling gegeven wordt, kan het verwarde gedrag minder worden of zelfs helemaal overgaan. Daarom is het altijd erg belangrijk om zo vroeg mogelijk hulp te zoeken. WAT IS DEMENTIE? HOE IS DEMENTIE TE HERKENNEN? Voor veel mensen is dementie een onbegrijpelijke en daardoor moeilijk te aanvaarden ziekte. Het Hoewel geen twee mensen hetzelfde zijn, zie je bij dementerenden veel overeenkomsten. Wat is een proces dat meestal geleidelijk, maar soms ook snel verloopt. Dementie is te omschrijven meestal snel opvalt, is vergeetachtigheid. Mensen kunnen dingen die pas gebeurd of gezegd zijn, als het steeds minder goed werken van de hersenen. Bij dementie sterven beetje bij beetje de niet onthouden. Het geheugen begint minder goed te werken. Verhalen uit het nabije verleden hersencellen af. Hierdoor werken bepaalde functies van lichaam en geest niet meer zoals het kloppen niet helemaal meer. Er zijn stukken verdwenen. Zonder dat de oudere het zelf in de zou moeten. gaten heeft, worden deze verhalen door hem of haar aangevuld met een stuk uit het heden en is het zo weer compleet. Dementerenden zijn ook vaak dingen kwijt (portemonnee, sleutels). OORZAKEN Opmerkelijk: situaties van langer geleden herinneren mensen zich in grote lijnen wél. In het Het afsterven van hersencellen komt meestal door een stofwisselingsstoornis in de hersenen. begin zie je dat de oudere de problemen probeert te verbergen. Vragen worden teruggespeeld We noemen dit de ziekte van Alzheimer. In twee van de drie gevallen van dementie hebben we of ontweken. Een voorbeeld: op de vraag Hoe oud bent u? komt het antwoord Dat vraag je niet met deze ziekte te maken. Een andere oorzaak kan een slechte doorbloeding van de hersencellen aan een oudere, jongedame, of Ik ben van 1901, dus dan weet u het wel. In een latere fase komt zijn, waardoor er niet voldoende zuurstof in deze cellen terechtkomt. Ook hierdoor sterven het soms voor dat iemand niet meer goed kan rekenen of omgaan met geld. Verder is het zo dat hersencellen af. In deze situatie vallen bepaalde functies van het lichaam vrij plotseling uit. We mensen die dement worden, minder betrokken zijn bij de wereld om hen heen. Dat heeft een noemen dit vasculaire dementie. extra negatieve invloed op de werking van geheugen en herinnering. 2 3

3 IN DE WAR Een dementerende is vaak in de war. Het gevolg kan zijn: niet meer weten waar je bent, mogelijk verdwalen; gevoel voor tijd kwijt zijn; mensen niet meer herkennen, soms eigen kinderen als vreemden behandelen; zichzelf niet meer herkennen. VERANDERINGEN IN GEDRAG Op den duur ontstaan er naast geheugenstoornissen ook veranderingen in gedrag. Wat veel voorkomt is: achterdocht: boos of angstig worden omdat dingen niet goed begrepen of gezien worden ( Vreemde mensen in huis ). stemmingswisselingen ( Jantje lacht, Jantje huilt ): onverwacht en voor ons zonder duidelijke aanleiding wordt iemand boos en agressief. Dit komt doordat de dementerende de greep op de dingen voelt wegglippen. geen rem meer hebben op seksueel gedrag. gevoelsuitingen kloppen niet met wat er gebeurt, bijvoorbeeld lachend reageren op een naar bericht. het besef van wat hoort en wat niet hoort gaat langzaam verloren; denk aan in het openbaar uitkleden of slechte tafelmanieren krijgen. DAGELIJKSE HANDELINGEN Vaak ontstaan problemen met gewone dagelijkse handelingen, zoals koken en aankleden. Het gaat vooral om handelingen waarbij de volgorde belangrijk is. Ook het benoemen van dingen kan tot problemen leiden. Iemand zegt bijvoorbeeld kopje, maar bedoelt een bord. Voorwerpen herkennen en weten wat je ermee moet doen, kan moeilijk worden. Iemand probeert bijvoorbeeld soep te eten met een mes. Aanpassingen aan nieuwe situaties worden steeds lastiger. Een andere woning of televisie, een ander koffiezetapparaat; het zorgt al snel voor verwarring. Ook zelfverzorging levert soms moeilijkheden op, waardoor iemand zich niet meer wast en er onverzorgd uitziet. Een ander mogelijk probleem is incontinentie: de urine of ontlasting niet meer goed kunnen ophouden. 4 5

4 Gevoelens van onmacht, schaamte of angst spelen een rol, maar er zijn ook grappige momenten ONDERZOEK Dementie is een ziekte waarbij vooral het gedrag en denken van de mens sterk verandert. Lichamelijke klachten spelen een minder grote rol. Alle genoemde verschijnselen kunnen wijzen op dementie, maar dat hóeft het niet te zijn. Alleen medisch en psychologisch onderzoek tonen aan of er inderdaad sprake is van dementie. WAT VOELT IEMAND DIE DEMENTEERT? Mensen die beginnen te dementeren, merken meestal goed dat zaken niet meer gaan zoals gewoonlijk. Ze vergeten vaker dingen, bepaalde handelingen lukken niet meer, ze kunnen soms moeilijk uit hun woorden komen, verdwalen op straat of zijn spullen (sleutels, geld) kwijt. De dementerende kan op zulke ervaringen verschillend reageren: zich onmachtig en angstig voelen; somber en depressief worden door het gevoel van verlies ; bang zijn en (terecht) denken dat dit nog maar het begin is van de aftakeling; zich schamen en gekrenkt voelen door de achteruitgang; boos worden; ontkennen; camoufleren. PRAAT ZOLANG HET KAN Iedereen reageert anders, maar een gevoel van onzekerheid, machteloosheid en verdriet ervaart iedereen. Het is daarom belangrijk dat u uw naaste serieus neemt en de kans geeft over deze gevoelens te praten. In het begin kan dat nog, later niet meer. Dan lijkt er niets meer om te gaan in het hoofd van de dementerende. HOE ERVAART Ú HET? Het ziekteproces is natuurlijk verschrikkelijk voor de dementerende, maar ook zwaar en moeilijk voor u als direct betrokkene. Er wordt verwacht dat u steun en hulp biedt. Tegelijkertijd moet u verwerken dat uw partner of ouder enorm verandert en niet meer lijkt op de persoon met wie u lief en leed heeft gedeeld. Dat is ontzettend moeilijk. Het aanvaarden van de ziekte door de omgeving verloopt meestal in fasen: Een fase van ontkenning ( Zo erg is het toch niet, iedereen vergeet wel eens wat, het gaat wel weer over ). Een fase van boosheid ( Waarom moet dit ons overkomen?! ), boosheid op de omgeving die het niet begrijpt of weinig steun biedt. Een latere fase met vooral veel verdriet, tranen en slapeloze nachten. GEVOELENS In elke fase spelen in de omgang met de dementerende allerlei gevoelens een rol, onder andere: ongeduld, omdat uw naaste zo langzaam is en u het zo druk hebt. woede, want het lijkt alsof uw naaste u treitert. onmacht en verdriet, omdat u merkt dat u niet echt kunt helpen. gevoelens van schaamte. schuldgevoel naar uw partner of ouder over zaken in het heden of verleden. verwijten, al dan niet uitgesproken, over de belasting die u ervaart. twijfels of u dit volhoudt. gevoelens van angst. eenzaamheid, omdat u er alleen voor staat of niet meer toekomt aan contacten en hobby s. gevoelens van in de steek gelaten worden. Maar er zijn ook veel grappige momenten. Soms moet u toch lachen om het gedrag van uw naaste. Al deze gevoelens zijn heel gewoon en begrijpelijk. Sta uzelf toe ze te voelen en er met anderen over te praten. 6 7

5 Leven in ee eigen wereld VEEL VERANDERINGEN De ziekte brengt allerlei veranderingen met zich mee, zoals rolwisselingen: de man moet bijvoorbeeld het huishouden gaan doen of de vrouw moet voortaan de financiën beheren. Kinderen raken hun ouder kwijt en worden door de verzorging en begeleiding zelf in de ouderrol gedrongen. Verder kan extra hulp, behalve verlichting, ook een aanslag op de privacy zijn. ANGST Sommige dementerenden zijn heel angstig en zien dingen die wij niet zien (vreemde mensen, tas gestolen). Vanuit onze wereld kun je zeggen dat alles onzin is, dat er geen vreemde mannen zijn en dat die tas alleen even zoek is. Maar voor de dementerende zijn die vreemde mannen heel echt. Een ontkennende benadering zal de angst dus niet wegnemen. Vaak is het beter om vragen te stellen, zoals: Leg me eens uit wat u ziet. Of u gaat kijken en vraagt: Ziet u iets? Ik zie niets. Als iemand toch vreemde mannen of dieven blijft zien, ben dan duidelijk: Ik zie niets. Ik weet dat het voor u wel waar is, maar ik kan u niet helpen. Ik kan wel bij u blijven, misschien bent u dan minder bang. Deze aanpak helpt niet altijd. In bepaalde gevallen kunnen medicijnen uitkomst bieden. TIJD VOOR UZELF Ook als u het met veel liefde doet, dan nog is zorgen voor een dementerende een geweldige opgave. Dit vraagt veel van u. Durf daarom tijd voor uzelf te nemen. Ga een keer op vakantie of een weekend weg. Zorg ervoor dat u een dag in de week voor uzelf heeft. Aan uzelf denken is beslist niet egoïstisch, het is noodzakelijk. Ontspanning zoeken en eens praten met mensen die begrijpen wat het is om voor een dementerende oudere te zorgen, kan net dat belangrijke steuntje in de rug zijn om het vol te houden. Daar profiteert ook uw naaste van! OMGAAN MET AGRESSIE EN ANGST Hulpverleners krijgen vaak vragen als Hoe ga ik om met iemand die agressief is? en Wat moet ik doen als iemand heel bang is of dingen ziet die er niet zijn? AGRESSIE Over het algemeen is het goed om begrip te tonen voor de boosheid van een dementerende. Zeg bijvoorbeeld Ik begrijp dat u boos bent omdat u uw sleutels kwijt bent. Maar maak ook duidelijk dat u geen agressiviteit toestaat: Ik wil niet dat u me slaat, want dan word ik bang van u en dat kan niet de bedoeling zijn. Soms lukt het de aandacht af te leiden door over iets anders te beginnen of samen iets anders te gaan doen. 8 9

6 OMGANGSADVIEZEN Het spreekt voor zich dat we de dementerende als volwassene behandelen, ook al heeft die persoon steeds meer hulp nodig. Actief blijven en voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor uw naaste. Laat de dingen die uw naaste zelf nog kan, zo lang mogelijk blijven doen. Dat is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Zelf laten doen is niet altijd gemakkelijk, dat weten we. U kunt het immers vaak sneller of beter. Veel dementerenden zijn snel moe en overbelast. Verdeel daarom de activiteiten over de dag. Te veel indrukken tegelijk kunnen uw naaste onrustig maken. PRAKTISCHE TIPS Probeer u in te leven in de belevingswereld van uw naaste. Dit betekent zoveel mogelijk praten over onderwerpen die de dementerende bezighouden. Zeg niet dat bepaalde feiten niet kloppen. Deze benadering wordt belangrijker als helpen met de tijdsoriëntatie niets oplevert, behalve verzet. Praat langzaam en duidelijk, gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden. Geef veel informatie: wie u bent, waar u bent, waar u heen gaat, wat er gebeurt en waarom. Stel altijd één vraag of maak één opmerking tegelijk in een zin. Vertel geen lang verhaal, maar knip het in kleine stukjes. Het is vooral goed om informatie te geven op het moment van handeling en deze informatie vaak te herhalen. Hiermee kun je het geheugen helpen en angst verminderen. Houd er rekening mee dat de gedachtegang wat trager is geworden. Gun iemand de tijd om na te denken wanneer u iets vraagt. Stiltes in een gesprek zijn heel normaal. Dat een dementerende in huis dingen kwijtraakt of zoekmaakt, kun u niet voorkomen. Zorg ervoor dat waardevolle voorwerpen uit het zicht zijn of achter slot en grendel zitten. Een Maak zaken waarover u vertelt zoveel mogelijk zichtbaar. Ga samen voor het raam staan wanneer u over het weer praat en gebruik foto s als u over bekenden vertelt. set reservesleutels kan handig zijn. En probeer te ontdekken waar iemand graag spullen verstopt. Soms verstopt de dementerende iets en vergeet ze de verstopplek. Probeer de leefwereld hetzelfde te houden. De omgeving blijft vertrouwd en herkenbaar wanneer de meubels en schilderijen van vroeger in huis blijven. Werk met een vaste Veel dementerende mensen zijn s nachts onrustig. Ze kunnen in huis gaan ronddwalen of zelfs naar buiten gaan. Een paar adviezen: dagindeling, doe zoveel mogelijk dingen in dezelfde volgorde en op hetzelfde tijdstip. - Uw naaste overdag met activiteiten wakker houden; dit voorkomt soms het omdraaien Help als dit mogelijk is met de tijdsoriëntatie, bijvoorbeeld door regelmatig te zeggen: van het dag- en nachtritme. Het is nu half negen of Het is vandaag maandag 14 januari. Schrijf afspraken in een schrift - Voor het slapen gaan nog een wandelingetje maken. dat steeds op tafel ligt. Als u weggaat, schrijf dan in het schrift waar u bent en hoe lang u wegblijft. - In de slaapkamer een nachtlampje dat een vertrouwd voorwerp verlicht; dit kan de dementerende helpen zich te oriënteren. Geheugensteuntjes helpen het geheugen aan te vullen. Een paar voorbeelden: - Dikke gordijnen; om te voorkomen dat s zomers bij het opgaan van de zon iemand - Briefjes op deuren plakken om aan te geven welke ruimte het is (toilet). wakker wordt en niet meer inslaapt. - Als uw naaste licht vergeetachtig is, stimuleer dan het gebruik van een notitieblok - Als dit soort tips niet helpen, kunt u bij de huisarts informeren naar (slaap)medicatie. of agenda. Denk aan de veiligheid in huis, vooral wanneer uw naaste alleen thuis blijft. Verwijder - Zorg voor een (scheur)kalender en een klok met een duidelijke wijzerplaat. dingen die gevaarlijk kunnen zijn (lucifers, scheermesjes). Soms is het nodig om de woning - Plak etiketten op laden en kasten. aan te passen. Er zijn mensen die u daarbij kunnen helpen. Informeer bij GGzE Centrum - Leg recente dag- of weekbladen neer. Ouderenpsychiatrie op (040) Wat soms helpt: foto s (met naam) en een lijst met namen, adressen en telefoonnummers. Loop niet de hele tijd te testen. De dementerende wordt vaak nóg onzekerder of onrustiger als u steeds vraagt hoe oud ze is of hoeveel kinderen ze heeft

7 HULPVERLENING Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving dement aan het worden is, kunt u dit het best aan de huisarts vertellen. Samen met de huisarts kan een plan opgesteld worden voor verdere begeleiding en onderzoek. Vaak zal de huisarts doorverwijzen naar GGzE, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg met een speciaal centrum voor ouderen. GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie voert onder andere onderzoek uit om na te gaan of er werkelijk sprake is van dementie. Daarnaast begeleiden we de dementerende en de directe omgeving. Als dit nodig is, regelen we aanvullende voorzieningen zoals thuiszorg en maaltijdvoorziening. ZORGTRAJECTBEGELEIDING In de regio Zuidoost-Brabant hebben alle betrokken organisaties afspraken gemaakt over de zorg voor mensen met een dementie en hun directe omgeving. Meer hierover kunt u lezen op Eén van de afspraken is dat een dementerende een zogenaamde zorgtrajectbegeleider krijgt toegewezen. Deze hulpverlener coördineert de zorg en begeleidt de dementerende en diens naasten tijdens het hele ziekteproces. Bij problemen kunt u de zorgtrajectbegeleider bellen. MEDICIJNEN De afgelopen jaren zijn er nieuwe medicijnen op de markt gekomen. Deze verminderen bij sommige mensen met de ziekte van Alzheimer tijdelijk de geheugenklachten. In Nederland gaat het om de volgende medicijnen: galantamine (Reminyl), rivastigmine (Exelon) en memantine (Ebixa). Wanneer uw naaste en u dit willen, kan GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie medicatie opstarten en de begeleiding verzorgen. OPNAME Soms kan het uiteindelijk nodig zijn de dementerende oudere op te nemen in een verzorgingsof verpleeghuis. Dat is vaak een ingrijpende en moeilijke stap, zeker wanneer de omgeving er alles aan heeft gedaan om het familielid in eigen kring op te vangen. Ondanks al die moeite kunt u zich toch heel schuldig voelen omdat het niet gelukt is iemand thuis te houden

8 Tijdens Alzheimer Cafés kunt u ervaringen delen met anderen ONDERSTEUNINGSGROEP EN ALZHEIMER CAFÉ MEER INFORMATIE Er worden regelmatig ondersteuningsgroepen voor partners en familieleden van dementerende De Stichting Alzheimer Nederland heeft brochures gemaakt over verschillende kanten van ouderen georganiseerd. Dit is een groep van 8-10 familieleden die 10 keer bij elkaar komt. Er dementie. bestaan ook Alzheimer Cafés in de regio. Daar ontvangt u informatie en kunt u ervaringen Bezoekadres: Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort delen met anderen. Alle ondersteuningsactiviteiten worden door meerdere organisaties samen Postadres: Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort aangeboden. GGzE kan u er meer informatie over geven. T (033) E OM VERDER TE LEZEN I J. Bernlef Hersenschimmen (uitgeverij Querido) 1984 E. Coene Dementie Zorgmap Stichting Augustus 1995 (bestellen bij Alzheimer GGZE CENTRUM OUDERENPSYCHIATRIE Nederland) GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. L. van der Ster-Bouwmeester Samen alleen (uitgeverij J.J. Groen & Zoon) 1994 GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie houdt zich specifiek bezig met de psychische problemen L. Souren en E. Franssen Verbroken verbindingen Deel 1: Ontstaan en verloop, Deel 2: van ouderen en hun omgeving. Het gaat om mensen die thuis of in een verzorgingshuis wonen, Praktische richtlijnen voor het omgaan met de Alzheimerpatiënt (uitgeverij Swets & maar ook om ouderen die tijdelijk of blijvend opgenomen zijn. Zeitlinger) H. Buijssen De heldere eenvoud van dementie (uitgeverij Tred) 1999 BEREIKBAARHEID A. Makker Kronkelwegen (uitgeverij Gooibergen) 1995 GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie (locatie De Grijze Generaal) is te bereiken op werkdagen van N. van den Oever Toen moeder kind werd (uitgeverij BZZTôh) tot uur. In crisissituaties kunt u contact opnemen met de huisarts. Deze kan zo nodig B. Miesen Bij Alzheimer op schoot; verstand van dementie (uitgeverij SWP) 2009 contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst van GGzE

9 Publicatiedatum: september 2014 GCOP-008N GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Bezoekadres Locatie De Grijze Generaal Winston Churchilllaan KW Eindhoven T (040) E I Postadres Intern postvak: WC 7505 Postbus AX Eindhoven 16 GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde:

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde: DC 27 Dementie 1 Inleiding Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. We zijn allemaal wel eens vergeetachtig of kunnen ons even iets niet meer herinneren. Ouderen

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing Is het dementie? Is het dementie? U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. Komt u de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord? Of vindt u dat

Nadere informatie

Over leven na een schokkende gebeurtenis. Informatie voor slachtoffers en hun omgeving

Over leven na een schokkende gebeurtenis. Informatie voor slachtoffers en hun omgeving Over leven na een schokkende gebeurtenis Informatie voor slachtoffers en hun omgeving 2 Inhoud Inleiding 4 Veel voorkomende gevoelens en reacties na een schokkende 6 gebeurtenis Wat u zelf kunt doen en

Nadere informatie

in gesprek over: Dementie

in gesprek over: Dementie in gesprek over: Dementie Colofon Auteurs: R.M. Kok T.J. Heeren Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van hersenletsel

Omgaan met de gevolgen van hersenletsel Omgaan met de gevolgen van hersenletsel Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis

Omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis Omgaan met de gevolgen van een schokkende gebeurtenis Informatie voor patiënten F0122-6011 augustus 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen Neurologie. Psychologische veranderingen bij de ziekte van Parkinson

Universitair Medisch Centrum Groningen Neurologie. Psychologische veranderingen bij de ziekte van Parkinson Psychologische veranderingen bij de ziekte van Parkinson Inleiding De ziekte van Parkinson kan behalve problemen met bewegen ook psychologische veranderingen met zich meebrengen. In deze brochure geven

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Infobrochure DEMENTIE. Infobrochure DEMENTIE. Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw

Infobrochure DEMENTIE. Infobrochure DEMENTIE. Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw Woonzorgcentrum Vincenthove Kortverblijfcentrum Vincenthove Serviceflatcomplex De Rozelaar Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard Dokter Delbekestraat 27 8800 ROESELARE

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie