Kantoor Boordevol Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoor Boordevol Energie"

Transcriptie

1 Kantoor Boordevol Energie Inschrijving Innovatiekring Klimaatschil STICHTING INNOVATIEKRING KLIMAATSCHIL SPOORSTRAAT 69, 4041 CL KESTEREN POSTBUS 1, 4040 DA KESTEREN

2 INHOUDSOPGAVE 1.1 Radicaal nieuw concept Deliverables Slimme coalities Wie zijn wij? Goed voor mens, milieu en rendement Missie & Doel Deelnemers Thema s De Klimaatschil als spil in de Expertcoalitie Samenwerking met cruciale verbindende adviespartijen Samenwerking met onmisbare technologische oplossingen Samenwerking met duurzaamheidscoalitie Dubotechniek Transitieconcepten Losstaande, kleinschalige maatwerkoplossingen Collectieve of grootschalige maatwerkoplossingen De Expertcoalitie Voorbeelden Kracht en manco s Organisatie Contact 19 Bijlagen 2

3 1.1 RADICAAL NIEUW CONCEPT Het kantorenprogramma Kantoor vol Energie van Energiesprong - Platform 31 vraagt om voorstellen voor een transitie op de bestaande kantorenmarkt. Geen renovaties met 40 tot 60% duurzaamheidsmaatregelen, want dan staat dat kantoor er de komende 25 jaar nog steeds bij met een aanzienlijke milieubelasting. De transitie vraagt niet alleen om het energieverbruik met 100% of meer terug te dringen, maar tevens om een andere werkwijze, een ander proces. Een radicaal nieuw concept dat zijn eigen vraag en aanbod creëert. De pionier die met een dermate innovatieve oplossing komt dat een geheel nieuwe markt ontstaat. Wij zijn er van overtuigd dat we met de Innovatiekring Klimaatschil een basisteam van pioniers vormen dat de gezochte transitie gaat realiseren. Uitgangspunt is de bestaande kantorenmarkt en daarmee sta je direct met één - nul achter. Met de beste bedoelingen ontworpen en neergezet in een tijd waarin energie te goedkoop was om een factor van belang te kunnen spelen en het klimaatbewustzijn nog in de kinderschoenen stond, althans zeker bij de grote massa. En nu, anno 2014, staan ze erbij om triest van te worden. Een groot deel is buiten gebruik; leeg, koud en verlaten. Hun toekomst is de sloophamer. Of transformeren naar maatstaven die nog niet eens zijn geformuleerd. De Innovatiekring Klimaatschil (ook: Klimaatschil) is van mening, dat energie-nul renovatie geen werkelijke transitie is, want dat is nu al haalbaar. Nee, een transitie vergt een gebouw dat méér dan alleen haar eigen energie produceert, niet alle buren doen tenslotte mee. Niet energie-nul derhalve, maar energie-negatief, ook ter compensatie voor de aangerichte schade in het verleden. PIONIERS & WARE TRANSITIES Ware transities starten op zolderkamertjes en in garages. Ondernemende pioniers die prototypes in elkaar knutselen, er hun eigen tijd en geld voor over hebben omdat ze met hart en ziel geloven in hun oplossingen. De kleine ondernemer die bij uitstek op de hoogte is van zijn product, alle ins en outs daarvan heeft bevochten en niet aflatend bezig is met het verbeteren van eerdere versies. Samenwerkende pioniers zijn dan ook in staat tot grootse daden, mits ze in staat zijn de samenwerking op een krachtige manier vorm te geven. Waarbij ruimte blijft bestaan voor ieders eigenheid en innovatiekracht. Waarbij het niet gaat om de directe winst, maar waar het besef van een overwinning hoger wordt gewaardeerd dan de verdiende euro. Het Kantoor vol Energie gaat verder dan alleen de energie-nul propositie. Eveneens van belang zijn werken in een dermate aangenaam klimaat dat de productiviteit wordt verhoogd, de creativiteit gestimuleerd, het ziekteverzuim verdampt. Waar mensen niet primair solliciteren om het salaris maar primair om erbij te mogen horen: join the club. Een Kantoor boordevol Energie, overlopend van energie; letterlijk en figuurlijk. 3

4 1.2 DELIVERABLES Met onze Expertcoalitie, die hierna beschreven wordt, beantwoorden we in alle opzichten aan de gevraagde vereisten waaraan een Excellent Expertteam dient te voldoen. We hebben de modellen niet toegevoegd, maar onze deelnemers en samenwerkingspartners zouden geen bestaansrecht hebben zonder daarover te beschikken. 1 De value case omvat de contant gemaakte energierekening (bij ongewijzigd gebruik), reductie ziekteverzuim, free publicity, effect op productiviteit 2 Gecertificeerde energie(nul)garantie bij toepassing van Klimaatschil-elementen. Borgstelling vanuit diverse Esco-exploitatiemodellen. Eigendoms- en terugverdienmodellen voor de meerinvestering in duurzaamheidsmaatregelen 3 Energy-inclusive huurovereenkomsten met vooraf geformuleerde onderhoudsdoelstellingen en daaraan gerelateerd budget 4 Eenvoudige uitvraag gestoeld op een compleet en energiedicht Programma van Eisen. 5 Embedded BREEAM, GPR en andere modellen 6 State of the art meet- en regeltechniek voor permanente prestatiemonitoring, ingebed in het exploitatiemodel 1.3 SLIMME COALITIES Positieve energie, grootschalige aanpak en pionierend ondernemerschap Voor het zetten van grote stappen zijn slimme coalities nodig. Coalities die niet terugdeinzen voor grootschalige aanpak, maar tegelijkertijd worden gekenmerkt door het pionierende ondernemerschap van waaruit juist zoveel positieve energie wordt voortgebracht. De Innovatiekring Klimaatschil is zo n slimme coalitie die enkele toonaangevende producenten voor de gebouwschil koppelt aan innovatieve doorzetters. 4

5 2.1 WIE ZIJN WIJ? De Innovatiekring Klimaatschil is een uniek samenwerkingsverband van toeleveranciers voor de bouwsector. Iedere deelnemende partij is specialist op een specifiek onderdeel van de gebouwschil en is leverancier van innovatieve producten voor duurzame nieuw- en verbouw. Klimaatschil biedt slimme duurzame totaaloplossingen aan bijvoorbeeld aannemers, architecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties. In de oplossingen van Klimaatschil staat altijd de mens als eindgebruiker centraal. 2.2 GOED VOOR MENS, MILIEU EN RENDEMENT Klimaatschil realiseert samen met opdrachtgevers een duurzame klimaatadaptieve gebouwschil waarbij de focus ligt op energie- en kostenbesparing, een optimaal woon- of werkklimaat en een ecologisch verantwoorde manier van bouwen. Dus goed voor mens, milieu en rendement. Klimaatschil biedt daardoor het antwoord op de bouw- en klimaatvragen van morgen. De voordelen van Klimaatschil op een rij: - De belangrijkste partijen voor een duurzame gebouwschil in één organisatie - Eén aanspreekpunt voor duurzame deel- en totaaloplossingen - Kwalitatief hoogstaande diensten en producten - Efficiënt, professioneel en doelgericht - Een gebouwschil waarbij de mens centraal staat - Klimaatadaptief, dus oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering - Een duurzame investering met aantoonbaar rendement - Het antwoord op de bouw- en klimaatvragen van morgen 5

6 2.3 MISSIE & DOEL De gebouwschil is voor een groot deel bepalend voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in het gebouw en de ecologische omgeving. Klimaatschil biedt slimme oplossingen en innovatieve producten voor het realiseren van een gebouwschil voor nieuw- en verbouwprojecten. Goede akoestiek, geluidswering, schone lucht, meer zonlicht en een comfortabele binnentemperatuur zorgen voor een substantiële verbetering van het binnenklimaat. Groene daken, het gebruik van zonne-energie, waterbufferingssystemen en de integratie van het gebouw in het landschap hebben een positieve uitwerking op de omgeving. Bovendien levert een duurzame gebouwschil een enorme kostenbesparing op door energiereductie en biedt het door klimaatadaptatie oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Vanuit dit vertrekpunt zijn missie en doel van de Klimaatschil geformuleerd. Missie Verduurzaming van de bebouwde omgeving waarbij primair de focus ligt op de gebouwschil. De gebouwschil is namelijk bij uitstek geschikt als drager van klimaatinnovatie en biedt een geweldige mogelijkheid voor duurzame gebouwontwikkeling Doel De ontwikkeling van klimaatadaptief vastgoed Het centraal stellen van de gebruikers in breedst mogelijke zin 6

7 2.4 DEELNEMERS De Innovatiekring Klimaatschil is een samenwerkingsverband met stakeholders als deelnemers. De deelnemerslijst kan naar behoefte uitgebreid worden om waar gewenst expertise of producten toe te voegen. Tussen de stakeholders zijn specifieke samenwerkingen ontstaan met een kortdurend of lange termijn karakter. De aangesloten stakeholders per begin 2014 zijn: Derbigum SolarClarity Recticel Insulation Akoestikon Spacedak Sempergreen Deceuninck Borgh SolarTech Eternit Polygrow Velux Stricolith Energy2020 Cradle to cradle-plantaardige dakbedekkingen Zonnepanelen, bevestigingsystemen, omvormers Isolatiesystemen Akoestische isolatie Akoestische dakconstructies, duurzame dakbedekkingen Dak- en gevelvegetatie, waterretentie, luchtzuivering Kunststof kozijnen Bevestigingsmaterialen Energiedaken, roofboosters en PVT-solarsandwich Dak- en gevelafwerkingen Substraten voor dak- en gevelvegetatie Dakraamsystemen, lichtstraten Binnen en buiten gevel isolatieafwerking, kierdichting, detailoplossingen Prefab metalen energiezuinige vloer-, gevel- en dakelementen Zijgevels en daken kunnen duidelijk multifunctioneel ingezet worden, enerzijds om energie mee te weren of op te slaan, anderzijds om energie mee te oogsten. Daar waar het zichtdaken betreft zullen groenoplossingen eerder in beeld komen, maar waar het dak aan het zicht onttrokken is dient zoveel mogelijk energie te worden geoogst. Slimme zonwering en nieuwe soorten beglazing zijn goede kandidaten om toe te treden tot de Innovatiekring. 7

8 2.5 THEMA S Een klimaatadaptieve gebouwschil van Klimaatschil is goed voor mens, milieu én het rendement van de opdrachtgever. Over het hoe en wat is bijzonder bruikbare informatie terug te vinden en inspiratie op te doen - in het boekwerk Gebouwen bewegen dat onder regie van Energiesprong is gepubliceerd. De opgave die nu voor ligt is om het daar reeds beschreven niveau van transformatie te overstijgen. Om de gegeven transformaties te vatten in reproduceerbare standaarden, in de wetenschap dat de kantorenmarkt de meest diverse verschijningsvormen kent van de totale gebouwde omgeving. De Klimaatschil heeft haar doelstellingen samengebracht in een vijftal thema s waarmee we duidelijk maken waar we voor staan. Een samensmelting van de veelheid aan aspecten waarop de gebouwde omgeving kan worden bemeten. Onze thema s sluiten voor een groot deel aan bij de BREEAM methodiek voor het vastleggen van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Ook waar het de bestaande bouw betreft en de BREEAM-In-Use versie toegepast dient te worden. Vanuit onze invalshoek zijn de thema s als volgt verwoordt: 8

9 Energie Goede isolatie zorgt ervoor dat een gebouw energiezuinig wordt. Dit is goed voor het milieu én voor het rendement van een gebouw. Energiereductie levert immers automatisch een flinke kostenbesparing op. Ook innovatieve systemen die energie opwekken uit natuurlijke bronnen leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Klimaatschil biedt verschillende oplossingen voor de energiereductie van nieuw- en verbouwprojecten en levert innovatieve systemen waarmee elektriciteit en thermische energie wordt gegenereerd. Water Water is van levensbelang en daarom een essentieel onderdeel van de gebouwschil. Door verstandig met water om te gaan wordt de druk op de leefomgeving zo laag mogelijk gehouden. Met slimme oplossingen van Klimaatschil wordt water hergebruikt en regenwater opgevangen voor toepassingen binnen het gebouw. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater voor andere doeleinden tot een minimum beperkt. Bovendien wordt met waterretentie door innovatieve daktuinsystemen en dak- en gevelbekledingsystemen bijgedragen aan afname van wateroverlast veroorzaakt door intensieve piekbuien, zodat de gebouwschil inspeelt op klimaatverandering. Materiaal Bij de realisatie van een gebouwschil zorgt Klimaatschil ervoor dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen en hergebruik van bestaande materialen. De herkomst van bouwmaterialen moet helder en verantwoord zijn maar ook eventuele schadelijke effecten op mens en omgeving worden uitgesloten. De deelnemers aan Klimaatschil hebben jarenlange ervaring op dit gebied. Deze waardevolle kennis wordt optimaal benut bij de realisatie van een duurzame gebouwschil. Gezondheid Een gebouw wordt gebouwd voor de eindgebruiker. De gebouwschil kan met de oplossingen van Klimaatschil een substantiële bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van de mens die er gebruik van maakt. Klimaatschil zorgt voor een optimaal binnenklimaat door goede akoestiek, geluidswering, verstandig gebruik van zonlicht, schone lucht en een comfortabele temperatuur. Dit is prettig en gezond voor de eindgebruiker en in het geval van een werkruimte zorgt het zelfs voor betere prestaties van de werknemers. Ecologie Een gebouw staat altijd in een omgeving waar natuur aanwezig is. Klimaatschil houdt rekening met alle omgevingsfactoren zodat het natuurlijk evenwicht intact blijft. Met slimme oplossingen zorgt Klimaatschil voor integratie van het gebouw in de omgeving, zodat de natuur niet alleen wordt ontzien maar zelfs gestimuleerd. Door goed na te denken over medegebruik van het gebied kan een gebouw een positieve bijdrage leveren aan inheemse plant- en diersoorten en hun natuurlijke omgeving. 9

10 3.1 DE KLIMAATSCHIL ALS SPIL IN DE EXPERTCOALITIE Onze inschrijving heeft vanzelfsprekend de klimaatschil als uitgangspunt. Aangezien we daarmee slechts een beperkt deel van de transitie zullen raken hebben we ons verzekerd van de medewerking van een stevig aantal partijen waar we ons graag aan spiegelen: een coalitie van gerenommeerde en pionierende deelnemers van de B.V.-Nederland om trots op te zijn. Hiermee menen we een Excellent Expertteam te vertegenwoordigen in de zin zoals die gevraagd werd. Schematisch ziet onze Expertcoalitie er als volgt uit en in de navolgende paragrafen worden de deelnemende partijen nader beschreven. Adviseurs ingenieurs (3.2) Ecovat (3.5.2) Klimaatschil Center4 Energy (3.5.1) Vereniging FME-CWM (3.3) Dubo Trade Center Dubotechniek (3.4) 10

11 3.2 SAMENWERKING MET CRUCIALE VERBINDENDE ADVIESPARTIJEN Innovatiekring Klimaatschil heeft zich verzekerd van de ondersteuning van enkele toonaangevende ingenieursbureaus. Bureaus die hun nek uit durven steken en die met soms gewaagde innovaties en afwijkende procesgangen aangetoond hebben anders te willen, durven en kunnen denken. Als klimaatschil hebben we dergelijke grootdenkers nodig als verbindend element tussen onze producten en toepassingen. Deze partijen zijn: Innax DWA Volantis Deerns De Gebouwverduurzamer en financial engineer. Mogelijk worden de Esco-oplossingen van Innax de allerbelangrijkste aanjagers van de transitie. Goed rentmeesterschap als uitgangspunt. Vanuit een volledig CO2-neutraal kantoor (Thermo-Staete in Bodegraven) werkt DWA aan de missie en inzet voor innovatieve, duurzame projecten Inspireert haar personeel, opdrachtgevers en klanten naar slimme toepassingen. Geeft vanuit Nederlands duurzaamste kantoor (Villa Flora in Venlo) het goede voorbeeld van hoe het kan, en moet! Al 85 jaar betrokken om voor particuliere en publieke opdrachtgevers een duurzame, comfortabele en veilig gebouwde omgeving te creëren door hen te voorzien van haalbare oplossingen op basis van innovatieve ontwerpen. Het eigen kantoor op Strijp-S in Eindhoven is een schoolvoorbeeld van een geslaagde transitie. 11

12 3.3 SAMENWERKING MET ONMISBARE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN Een duurzaam gebouw bereiken we niet met de gebouwschil alleen. Passief bouwen mag niet ten koste gaan van het binnencomfort. De inzet van technologie is daarom onontkoombaar om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Samenwerking is daarbij noodzakelijk. Voor de inschrijving voor Kantoor vol Energie heeft de Klimaatschil zich verzekerd van de steun vanuit het cluster Bebouwde omgeving van technologie-branchevereniging FME-CWM. Dit cluster heeft haar ambities samengevat in drie kernbegrippen: - versnelde verduurzaming - profilering en invloed uitoefenen door het sluiten van strategische allianties - kwaliteitsborging en standaardisatie. De meerwaarde die door FME-CWM aan het Expertteam wordt toegevoegd is veelzijdig en omvat onder andere: - kennis over state of the art installatietechniek en de toepassingsmogelijkheden - kennis over life cycle costs van geïntegreerde installatieconcepten - kwantitatieve informatie over energie efficiency - oplossingen en ruime ervaringen voor een comfortabel en productief binnenklimaat Behalve aan innovatieve producten en slimme ideeën heeft de hele bouwsector vooral behoefte aan organisatietalent. Het cluster Bebouwde Omgeving verbindt binnen FME-CWM alle leden en brancheorganisaties die bij de bouw betrokken zijn. Binnen FME zijn 19 branches actief als technologieleverancier in de bouw. Deze branches zijn vertegenwoordigd in het cluster, daarbinnen in gerichte contactgroepen voor Installatietechniek en Bouwmaterialen. Vanwege de korte lijnen met haar leden is FME-CWM eenvoudig in staat om naar behoefte partijen bij te schakelen. Concrete ondernemingen die zich al hebben aangediend zijn: Fagerhult Verlichting voor het kantoor van de toekomst Hager Zehnder Priva Compleetaanbieder in elektrische oplossingen en regelingen Klimaattechniek (verwarmen, koelen, filteren, ventileren) Gebouwautomatisering 12

13 3.4 SAMENWERKING MET DUURZAAMHEIDSCOALITIE DUBOTECHNIEK De Innovatiekring Klimaatschil werkt samen met Dubotechniek in Zaltbommel en meer in het bijzonder met de 33 deelnemers in het Dubo Trade Center aldaar. Leveranciers van een groot scala aan technieken van zeer uiteenlopend karakter, maar onder de gemeenschappelijke noemer Duurzaam Bouwen. Dubotechniek is een jong en innovatief ingenieursbureau opgericht in Dubotechniek heeft alle disciplines in huis voor de engineering, uitvoering en instandhouding (beheer of eigen exploitatie) van duurzame energiesystemen in diverse takken van de bouwwereld. In eigen huis ontwikkelde Dubotechniek een prefab techniekruimte, een skit met alle centrale onderdelen uit een duurzame klimaatinstallatie samengebald in een compacte, modulair uit te breiden unit. Deze unit, de ONE (Own New Energy) meet, regelt en stuurt de aangesloten centrale en decentrale componenten naar maximaal duurzame prestaties. Dubotechniek is onderdeel van de Volker Wessels bouwgroep, met directe toegang tot de slagkracht van dit concern. In Bijlage A treft u een overzicht van de deelnemers in het Dubo Trade Center. 13

14 3.5 TRANSITIECONCEPTEN Ter afsluiting brengen wij graag twee transitieconcepten onder de aandacht waarmee de energie-negatief propositie vormgegeven gaat worden. Concreet uitgewerkte en radicaal vernieuwende totaaloplossingen die de markt van morgen gaan maken: LOSSTAANDE, KLEINSCHALIGE MAATWERKOPLOSSINGEN (KANTOOR, BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW) Een vernieuwende methode om energieproducerende gebouwen te realiseren, gebruik makend van het Center4Energy concept van In2Ecobuildings. De kern van het concept bestaat uit het vereffenen van alle energiestromen in een willekeurig kantoor en de benodigde resterende energiestromen produceren in een op maat ontworpen - maar eenvoudig aan veranderend gebouwgebruik aan te passen - Center4Energy. Typische kenmerken van het eind -resultaat: - kan eenvoudig van gebruiksfunctie verschieten - energie in overvloed, dus er mag gemorst worden - veilig en betaalbaar (energielasten worden energiebaten) - Cradle to cradle en zeer beperkt waterverbruik - Integraal aangepakte maatwerkoplossingen Zie bijlage B voor meer informatie. 14

15 3.5.2 COLLECTIEVE OF GROOTSCHALIGE MAATWERKOPLOSSINGEN (KANTORENPARK, WIJKAANPAK) Opslag van energie zal in een klimaat als het Nederlandse altijd noodzakelijk blijven. Met de grootschalige oplossingen van Ecovat komt voor het jaar-rond voldoende energie beschikbaar, ongeacht die verregende en veel te koele zomer. Ecovat is beschikbaar is diverse volumes, maar denk altijd aan groot! Gelaagde energie van verschillend kw-niveau, naar behoefte aan te spreken. Vanzelfsprekend blijven de bekende maatregelen in gebouwschil en techniek van toepassing in de aangesloten kantoren om de verduurzaming rond te krijgen en de andere comfort- en kwaliteitsaspecten te waarborgen. Omgeslagen over een groot aantal aangesloten gebouwen brengt Ecovat een economisch zeer aantrekkelijk energiemodel binnen handbereik. Ecovat biedt een totaal energieconcept bestaande uit duurzame opwekkers als zonthermische panelen, innovatieve warmtebuffer (Ecovat ), powerrouters voor buffering van elektrische energie, warmtenet, aangestuurd door de Ecovat proces beheersing software. Er gaat geen energie verloren en op momenten van piekbelasting behoeft er geen extra beroep te worden gedaan op het net. Zie bijlage C voor een impressie. 15

16 4.1 DE EXPERTCOALITIE Met de expertcoalitie bieden we een uitgangssituatie van waaruit gewerkt wordt met oplossingsgerichte teams. Wisselende coalities, gedreven vanuit een aanbestedingsmodel waarbij de deelnemers naar behoefte hun producten inbrengen. Ons bouwteam, onze Expertcoalitie, heeft als leidraad een compleet en waterdicht Programma van Eisen, samengesteld met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers. Van elk kantoor wordt een uitgebreide nulmeting genomen, niet alleen van de energierekening en andere gebouwkosten, maar ook van het ziekteverzuim, vastlegging van het binnenklimaat, gevoel van welbehagen en veiligheid. De Expertcoalitie garandeert het eindresultaat op deze punten, waarbij de energierekening vanzelfsprekend wordt geëlimineerd, het energieoverschot wordt verkocht en de andere, vooraf geformuleerde en in de nulmeting opgenomen indicatoren periodiek worden getoetst aan de gestelde verwachtingen. Een gemeten verlaging van 15% in het ziekteverzuim, bereikt door een stabiel binnenklimaat met van alle ongemakken gezuiverde lucht, behoort daarbij bij voorbeeld al tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de steeds wisselende uitgangssituatie zullen normen voor en na de transitie worden vastgesteld. Door onze Expertcoalitie een blijvende verantwoordelijkheid te geven in de exploitatiefase wordt de transitie voorzien van een ingebakken financiële garantie. 4.2 VOORBEELDEN Ondanks de veelzijdigheid van de bestaande kantorenvoorraad is onze oplossing reproduceerbaar op haar uitgangspunten, procesorganisatie, toegepaste en naar verwachting alleen maar beter wordende producten, regelingen, oplossingen. Om enig bewijs toe te voegen aan de mooie teksten van deze aanbieding hebben we de 18 projecten op de website van Kantoor vol Energie gescand op betrokkenheid in dienst of product door onze Experts. Hoewel we het niet compleet in kaart hebben kunnen brengen, zijn we, veelal met meerdere Experts, toegepast bij 15 projecten en is adviseur Volantis te gast in Villa Flora! ENERGIECENTRALE BOTENLAAN EINDHOVEN Een mooi voorbeeld van waar Klimaatschil toe in staat is, is het in 2011 opgeleverde Christiaan Huygens College (CHC) in Eindhoven, samen met de naastgelegen sporthal Botenlaan. Het CHC was destijds het meest duurzame schoolgebouw van Nederland. Weliswaar geen kantoor, maar wel een gebouw dat veel meer energie produceert dan het voor eigen gebruik nodig heeft, en het overschot levert aan een collectieve WKO-installatie die voor de omringende woonwijk is aangelegd. Een gebouw met een weldadige hoeveelheid daglicht die door alle verdiepingen heendringt en met een buitengewoon stabiel en fris binnenklimaat. De sporthal is ook uitgerust met een overdadig gedimensioneerde thermische collector, zodat de daken van de woonwijk hun traditionele uitstraling konden behouden. 16

17 4.3 KRACHT EN MANCO S Hoewel we denken over een sterk team te beschikken, realiseren we ons dat we het alleen niet aankunnen. Het is ook niet de bedoeling om in dit stuk de indruk te wekken dat we compleet zijn. Maar wel dat we een overtuigende basis kunnen bieden, van waaruit gewerkt kan worden naar de 100% oplossing, aansluitend bij de gestelde uitvraag. De resterende tekortkomingen zullen aan het licht komen als we aan de slag mogen. Om ze hier op te sommen voegt weinig toe, behalve een uiterst reële kans dat ook die lijst incompleet zal zijn. De gevraagde creativiteit inzake een hospitalityovereenkomst, als vervanger van de meer traditionele huurovereenkomst is een voorbeeld van wat in gezamenlijkheid nader moet worden uitgewerkt. We staan dan ook nadrukkelijk open voor de inbreng van andere partijen, al dan niet afkomstig uit de concurrerende inschrijvers. Daarnaast is ook de inbreng van Platform31 daarbij uiterst welkom. We wensen de jury veel wijsheid bij het lezen en beslissen. 17

18 5.1 ORGANISATIE De stakeholders worden georganiseerd vanuit de daarvoor opgerichte Stichting Innovatiekring Klimaatschil, met een dagelijks bestuur dat is samengesteld uit enkele afgevaardigden namens de stakeholders. Centraal aanspreekpunt en coördinator is programmamanager Hielke Dijkstra. Het bestuur bewaakt op de achtergrond de samenstelling, eenheid en synergie van de deelnemers, regelt overkoepelende marketingaangelegenheden en de financiën. 18

19 5.2 CONTACT Innovatiekring Klimaatschil Postbus DA Kesteren Contactpersoon Sylvia Derksen Telefoon: Programma manager Hielke Dijkstra BIJLAGEN: A B C Deelnemerslijst Dubo Trade Center Transitieconcept I) Center4Energy Transitieconcept II) Ecovat total energy systems 19

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen!

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie snelle realisatie in duurzame renovatie De béste prestatie

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + =

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Krachten gebundeld... Pionier op het gebied van bodemenergie! Energiezuinige verwarmings- en koelingsproducten Geotherm Energy

Nadere informatie

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Een kassenbouwer die mee verandert Hoeveel is er allemaal al niet veranderd in de internationale glastuinbouw? Misschien is het grootste verschil wel de ontwikkeling

Nadere informatie

Bouwen is Vooruitzien

Bouwen is Vooruitzien Bouwen is Vooruitzien Energie van visie tot projecten Peter Op t Veld Inhoud Waar staan we? Europees energie en klimaatbeleid Tegenstelling collectief belang individueel belang Waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Voor u ligt het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dit Programma van Eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen

Nadere informatie

Verduurzaming Gouvernement

Verduurzaming Gouvernement Verduurzaming Gouvernement Agenda Welkomstwoord Omschrijving van de case door Provincie Limburg Van vraagstelling naar aanpak BREEAM als leidraad Analyse en scenario s Duurzaamheidskeuzes (interactief

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- GEBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS KANAAL UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- KANAAL UNIT GEBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

People feel better in Colt conditions. Building Holland: energieneutraal in 2020 met Concept EcoVision

People feel better in Colt conditions. Building Holland: energieneutraal in 2020 met Concept EcoVision pagina 1 van 6 People feel better in Colt conditions COLT LOCATIES CONTACT SITEMAP ZOEK Colt Blog Building Holland: energieneutraal in 2020 met Concept EcoVision Tweet 54 90 Like Share 3 2 Duurzame én

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten

Het resultaat van een unieke samenwerking. Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Het resultaat van een unieke samenwerking Hans Linders Adviseur Bouwconcepten Visie: trends in de bouw Prefab bouwen Hoge kwaliteit, minder vocht Hoge bouwsnelheid, opleveringsbetrouwbaar Kostenvoordelen

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis

Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis Wat is duurzaamheid nou echt? Vanuit het perspectief van Volantis Ivo Blezer 26 september 2013 Titel presentatie 26 september 2013 Ivo Blezer 1 Agenda: 1. Even voorstellen 2. Wat is? 3. Wat is in gebouwen?

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Verbeter uw comfort met de ideale zonwerende en isolerend glasfolie. Verbeter de isolatie tot 41% (K-waarde), bespaar energie, hou overdreven warmte buiten

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DAN. Duurzaam denken en doen

DAN. Duurzaam denken en doen DAN. Duurzaam denken en doen Een warm onthaal begint bij Albrand duurzame energiesystemen Duurzame energiesystemen van ALBRAND. Anders DAN anders! Energie is er altijd en overal. Maar energie is niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen.

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen. Vandaag de dag worden er steeds hogere eisen gesteld aan technische installaties van gebouwen. Op zich is dat niet vreemd, immers goed ontworpen installaties zorgen ervoor dat mensen zich in een gebouw

Nadere informatie

Het Greenhouse. Een toekomstgerichte oplossing

Het Greenhouse. Een toekomstgerichte oplossing Het Greenhouse Een toekomstgerichte oplossing Klimaatdoelstellingen - In 2025 dient de CO₂-uitstoot van alle woningen en gebouwen met 30% gereduceerd te zijn. - De oplossing dient innovatief, compromisloos

Nadere informatie

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht

Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Case study tbv BREEAM Credit MAN 9 tbv nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB te Barendrecht Beschrijving van het project: GKB Vastgoed BV realiseert aan de Augustapolder 13 te Barendrecht een nieuw kantoor

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw Programma Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie van visie tot concept renovatie & energiezuinigheid Voorbeeldprojecten Toekomst + gebruiker (bestaande) bouw ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Etro Vastgoedzorg...partner in resultaatgericht vastgoedonderhoud Vakmanschap en een strakke organisatie zijn de stabiele pijlers onder ons bedrijf. Met

Nadere informatie

Technologische invulling energie strategie Sciencepark. Jan-Maarten Elias

Technologische invulling energie strategie Sciencepark. Jan-Maarten Elias Technologische invulling energie strategie Sciencepark Jan-Maarten Elias Smartgrid warmte/koude Parkeren Sporthal Matrix IC gebouwen Lab HIER BENT U NU WKO Kantoren FNWI-fac. Kantoren Kassen Datacenter

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

NEXT Active Façades: geeft vastgoed nieuwe energie

NEXT Active Façades: geeft vastgoed nieuwe energie NEXT Active Façades: geeft vastgoed nieuwe energie Integrale geveloplossing Fraai en flexibel De gevelelementen van NEXT Active Façades Elementen hebben weinig profilering en zijn vrij indeelbaar. Ze zijn

Nadere informatie

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel Als specialist werken wij samen met u als Installateur. Een logische combinatie. warmtepompen computerruimtekoeling Koeltechnisch handelen Vacumeren Luchtbehandeling DRUKPBEPROEVING vullen met koudemiddel

Nadere informatie

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Over ons Klima Wonen is een nieuwe innovatieve en energiezuinige bouwer. Wij hebben decennia lang ervaring opgedaan in de projectontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen en samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu ZWEMBADEN Zorgeloos waterplezier DUURZAME KWALITEIT Van Dorp is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van o.a. zwembaden, sauna s, stoomcabines en waterattracties. Onze activiteiten zijn ontwerpen,

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play :

Samenvatting. Een Ecovat INFRASTRUKTUUR is een plug and play : Introductie Aris de Groot Energie-, Installatie- en Bouw BV Postbus 2 5400 AA Uden Ing. A.W. (Aris) de Groot. Directeur/eigenaar Bezoekadres: Loopkantstraat 7a Uden Mobiel 0651.386511 Samenvatting Een

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid Workshop Prestatiecontracten 7 december 2009 Albert Hulshoff, programma-adviseur adviseur Utiliteitsbouw SenterNovem Albert Hulshoff innovatie, energie, klimaat,

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie

Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie Elk moment het klimaat van een zomerochtend in huis. Consumenteninformatie Een comfortabele leefomgeving is uw goed recht. Door de opwarming van de aarde is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Om u toch

Nadere informatie

Slim aanbesteden en financiering

Slim aanbesteden en financiering Caspar Boendermaker BNG Advies, oktober 2013 Onderwerpen: BNG en duurzaamheid Valkuilen bij verduurzaming Financiering verduurzaming corporatiewoningen; 2 Onze missie: Lage financieringskosten voor maatschappelijke

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Karperstraat nummer 118 bus bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore

Nadere informatie

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor

de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor de facilitaire coöperatie kantoor vol energie volgens archifoor onze analyse doelstelling Innovatieprogramma Energiesprong: Het op grote schaal laten ontstaan van gebouwen zonder energienota doelstelling

Nadere informatie

GEVELISOLATIE VAN FADERI

GEVELISOLATIE VAN FADERI GEVELISOLATIE VAN FADERI VOOR WIE HOUDT VAN COMFORTABEL & ZUINIG WONEN GEVELISOLATIE 30 jaar ervaring IN gevelisolatie EN -AFWERKING tweevoudig winnaar Trends Gazellenprijs Waarom gevelisolatie zo belangrijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Weimortels 43 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1987 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 379 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie Inhoud Inhoud van de presentatie Duurzaam bouwen met staal Concepten voor energiebesparend bouwen met lichtgewicht constructies Toepassing PCM in vloeren, wanden en plafonds Energieconcept Wilo in Zaandam

Nadere informatie

Stralend nieuws onder de zon!

Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler De zon gaat wél voor en daar kunt ú het hele Zonne-energie is de meest milieuvriendelijke en duurzame warmtebron die

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Welkom. Moderator: Wietse Walinga. Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Welkom. Moderator: Wietse Walinga. Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Welkom Moderator: Wietse Walinga Op Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Programma 9.40 uur Kansen voor Zorgvastgoed vanuit Nationaal Energieakkoord Door: Henk Postema & Marten Valk 10.15 uur

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Its time for Greenovation C2F. Crystal Climate Floor CRYSTAL CLIMATE FLOOR EEN KLIMAATVLOER MET EEN SLIMME THERMISCHE ACCU. www.oc-autarkis.

Its time for Greenovation C2F. Crystal Climate Floor CRYSTAL CLIMATE FLOOR EEN KLIMAATVLOER MET EEN SLIMME THERMISCHE ACCU. www.oc-autarkis. Its time for Greenovation C2F Crystal Climate Floor CRYSTAL CLIMATE FLOOR EEN KLIMAATVLOER MET EEN SLIMME THERMISCHE ACCU www.oc-autarkis.nl Inhoudsopgave Een unieke vloer met een thermische accu De werking

Nadere informatie

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

558 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Rijselberg 57 2230 gemeente Herselt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 558 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Wijzer worden van duurzame huisvesting

Wijzer worden van duurzame huisvesting De Meeuw Nederland De Meeuw en Duurzaam Bouwen Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com Wijzer worden van duurzame huisvesting

Nadere informatie

PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG

PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG PROFESSIONEEL IN TOTALE DAKZORG GECERTIFICEERD KOMO DAKDEKKERS- BEDRIJF RENOVATIE RESTAURATIE NIEUWBOUW Verkoelendak Nederland: specialist in daken en gevels Verkoelendak Nederland is al meer dan 50 jaar

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL

Casestudy Valkenburgerstraat BREEAM-NL Management 9 Kennisoverdracht d.d. 12 augustus 2015 Case-study Valkenburgerstraat Omschrijving van het project Het programma bestaat uit een driesterren- en een viersterrenhotel. Het driesterrenhotel heeft

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels -Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Een slimmer concept door inzicht in de keten Met PlusWonen streeft VolkerWessels naar het minimaliseren

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Zeedijk-Heist nummer 102B bus 6E bestemming appartement type - bouwjaar 1972 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom Bouwen als een boom Materialen en Energie Stadskantoor in Venlo gebouwd volgens Cradle to Cradle principes Wortels zijn de fundering Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie