Harkema krijgt eigen energie coöperatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harkema krijgt eigen energie coöperatie"

Transcriptie

1 Maandeditie: Woensdag 16 september 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 13 Oplage: 3000 stuks Harkema krijgt eigen energie coöperatie Zoals u misschien wel weet is er een initiatiefgroep opgestart vanuit Plaatselijk Belang met de werknaam Harkema Energie Neutraal Hierbij willen wij alle inwoners van Harkema uitnodigen om op vrijdagavond 25 september om uur in de sporthal te komen om getuige te zijn van de officiële start van de Enerzjy Kooperaasje De Harkema. Deze groep wil samen met de inwoners van ons dorp proberen om Harkema energie neutraal te maken in de meest brede zin van het woord, zodat de inwoners van Harkema niet langer afhankelijk zullen zijn van de grote energie leveranciers maar dat u, en wij als dorp met elkaar ons eigen energie opwekken en gebruiken. De weg hiernaar toe is een lange waarschijnlijk moeizame weg die d.m.v. allemaal kleine stapjes zal worden genomen. Duidelijk is inmiddels wel geworden dat we dit niet kunnen zonder een eigen energie coöperatie op te richten. Door een eigen coöperatie kan Harkema profiteren van gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld isolatiematerialen, zonnepanelen etc. In de toekomst kunnen projecten als zonnevelden e.d. mogelijkheden zijn waaraan de coöperatie gaat werken. De eerste actie die de coöperatie gaat opstarten is een project om woningen te isoleren. Begin oktober zal het bedrijf Regio Isolatie huis aan huis door het dorp gaan om, indien u geïnteresseerd bent, een vrijblijvend adviesgesprek met u te hebben en u een beeld te geven wat u kunt doen om uw huis te isoleren voor de komende winter. Het spreekt misschien voor zich dat hoe meer mensen uit Harkema hieraan mee gaan doen hoe lager de prijs zal zijn die moet worden betaald per m2. De reden dat dit project zo snel wordt opgestart is dat op deze manier u als inwoner, naast de scherpe prijs die Regio Isolatie u kan geven, nog tot 1 jan 2016 kunt profiteren van subsidies van de overheid wanneer u uw huis isoleert. Ingezonden door André Weening - Voorzitter Plaatselijk Belang. (redactioneel ongewijzigd) Groot Transport Bijkon pagina 3 Geslaagd Heidefeest Themapark pagina 4 4e editie garageverkoop geslaagd pagina 7 Afscheid Dieuwke Café De Klok pagina 7 Nieuwe uitbaters Café de Klok Lees verder op pagina 6 Voordelig isoleren met RegioIsolatie RegioIsolatie, uw regionale isolatieadviseur, start in de maand oktober een campagne om Harkema te verduurzamen. RegioIsolatie heeft inmiddels meerdere woningen in Harkema van isolatie voorzien en wil plaatsgenoten graag ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Daarom zult u RegioIsolatie de komende tijd veel in de straat zien. Bouwbedrijf Kootstra van der Veen, samenwerkingspartner van RegioIsolatie in dit isolatiecollectief samen met de Enerzjy Kooperaasje De Harkema, heeft een desk in het informatiecentrum van het bedrijf ingericht. Bij veel isolatie(aan) vragen zal een van de adviseurs van RegioIsolatie een vaste dag per week hier aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen. Zie ook advertentie op pagina 6 Spitkeet pagina pagina 15 Nu óók gearchiveerd in de Nationale Bibliotheek *ed *

2 colofon Eerstvolgende editie: Woensdag 14 Oktober 2015 De Harkemaster Actueel: Website : Facebook : /DeHarkemaNL Twitter Redactieadres: Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b in Harkema. Postadres: De Harkemaster Courant Warmoltsstrjitte 7-B 9281 PK Harkema Penningmeester: Anneke v.d. Veer, De Kriken 39, 9281 RK, Harkema Rekeningenbezorging: A. van Kammen-Loonstra, Koetsekralen 2, 9281 RV Harkema Telefoon: Bankrekeningnummer: NL30 RABO t.n.v. St. Doarpsblêd de Harkema Redactieleden: Anneke van der Veer Hanny Tromp Gerard van der Wijk Tarieven familieberichten Overlijden, Jubileum, verjaardag. Vast tarief van 15,-- Advertentietarieven 0% BTW: 1/1-265x400 mm staand 200,-- 1/2-198x265 mm liggend 100,-- 1/2-130x400 mm staand 100,-- 1/4-97x265 mm liggend 50,-- 1/4-130x198 mm staand/liggend 50,-- 1/8-97x130 mm staand/liggend 25,-- 1/16-63x97 mm staand/liggend 15,-- Omdat de Harkemaster Courant geen winstoogmerk heeft hanteren wij betaalbare adverteerderstarieven. Op onze advertentietarieven is geen BTW van toepassing. Vaste adverteerders betalen lagere tarieven, dit geldt tevens voor non-profit instellingen, verenigingen, clubs, kerken en scholen. Informeer naar de mogelijkheden. Kopij aanleveren t/m vrijdag 9 okt. (Kopij sportnieuws en familieberichten aanleveren t/m zaterdag 10 okt.) Kopij aangeleverd na bovengenoemde data wordt niet geplaatst in editie 14. Kijk voor de planning van de komende verschijnings- en inleverdata op Kopij bij voorkeur aanleveren per Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b. De Harkemaster Courant is een maandelijkse uitgave van Stichting Doarpsblêd de Harkema. De stichting is volledig afhankelijk van donateurs, giften en advertentie-inkomsten. Het voortbestaan van deze krant blijft hier dan ook altijd afhankelijk van. Ingeschreven bij de KvK onder nr De Harkemaster DUURZAAM Groen gedrukt, FSC Papier en zonder gebruik van water

3 Woensdag 16 september 2015 Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 3 Groot transport op weg van Bijkon Harkema naar Papendrecht Bijkon Staal- en Systeembouw in Harkema haalt verreweg het grootste deel van de omzet uit West Nederland. Afgelopen donderdag vertrok weer een groot transport naar Heerenveen voor de conservering, waarna het einddoel de nieuwbouw is van Staaij Foodgroep in Papendrecht. Opdrachtgever is Heembouw Roelofarendsveen en voor dit bedrijf is Bijkon bezig met staalconstructie o.a. voor projecten in Botlek/ Roterdam, Zoeterwoude, Barendrecht, Delft, Vlaardingen en dus Papendracht. Week van de Opvoeding in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Dit jaar is het motto Geef me de vijf! De Week van de Opvoeding is van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel organiseert een tweetal activiteiten. Foto s Fokke Ophuis Op de koffie bij het CJG Opvoeden: het is misschien wel de meest uitdagende baan die er is. Het daagt je uit en geeft voldoening. Het kan je blij, maar ook moe maken. Vaak is het geweldig, soms geweldig ingewikkeld. Positieve benadering is hierin belangrijk richting je kind. Vragen o.a. over weerbaarheid, grenzen stellen, straffen en belonen. Op twee locaties is er de mogelijkheid voor ouders van kinderen 0 tot 10 jaar om tijdens een inloopochtend hierover te spreken. Medewerkers van het CJG waaronder gezinswerkers van het Jeugdteam en de JGZ zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Pubers Opvoeden een uitdaging? Voor ouders met kinderen in de puberleeftijd is het niet altijd even gemakkelijk om goed in contact te blijven met je zoon of dochter. Vraag van vele ouders: hoe blijf ik in gesprek met mijn puber? Onderwerpen die op deze avond aan de orde zullen komen, zijn: Digitaal pesten, gebruik van sociale media, middelen gebruik, groepsdruk. Ouders krijgen volop gelegenheid om van elkaar te leren. Kijk op bij Activiteiten voor de data, tijdstip en locatie. Herfstspreuken: Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang. November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen. Hebben katten in de herfst een hele dikke vacht, dan wordt een strenge winter verwacht. Brengt de herfst ons laat nevelvlagen, dan zal sneeuw ons in de winter plagen.

4 Pagina 4 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 Ingezonden Geslaagd Heidefeest op het Themapark. Onder een stralende zon zochten de meer dan vierhonderd bezoekers een plekje op de tribunes. Door It Heideblomke werd de samenzang begeleid en de zanggroep Hiel Gewoan bracht prachtige liederen uit de bundel van Johannes de Heer naar voren. Bij de ingang speelden Teake Spinder en Sjoerd van der Wiel op hun trekzakken en de liederen van de zangroep Credo klonken over het hele park. Het decor van het iepen loftspul was een prachtig podium voor deze evangelisatiebijeenkomst. Ds Klaas Snijder sprak over de bekende tekst : Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een geslaagde middag. Er was ook bezoek uit Canada en zij vonden het heel bijzonder om dit mee te maken, aldus de organiserende evangelisatiecommissie. Foto s Leffert Nicolai - Heidefeest op het Themapark. Geef Mij te drinken Ze had geen zin om een mens te ontmoeten, wilde niemand mens zien. Ze trok zich terug in de eenzaamheid. Als vriendinnen haar kwamen halen, wees zij hen af. Kwam er bezoek, dan liet ze die niet binnen. Ze durfde haast niet de deur uit te komen. Bang voor het geklets van de mensen. Bang voor de afkeuring en de spot, telkens als ze haar zagen. Toch moest ze er af en toe wel even uit. Voor de boodschappen en voor het allernoodzakelijkste: vers water. Op het heetste moment van de dag gaat ze naar de put, een eindje buiten Sichar, met haar kruik om die te vullen. Weinig kans om dan een mens te ontmoeten. Als ze bij de put komt, schrikt ze. Daar zit een man; maar gelukkig, niemand uit het dorp. Weinig kans op weer gezeur over hoe zij leeft. Hij spreekt haar aan. Geef Mij te drinken. Ze weet niet hoe ze het heeft. Daar zit een man, die naar haar opkijkt en háár om water vraagt. Dat is ze niet gewend. De mensen kijken altijd op haar néér. Ze wordt nieuwsgierig. Hoe kunt u dat aan mij vragen? Dan zegt Jezus, want Hij is het: Als je wist van de gave Gods en Wie het is Die tot jou zegt: Geef Mij te drinken, je zou het Hèm gevraagd hebben en Hij zou je lévend water gegeven hebben. Wie gedronken heeft van het water dat Ik zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. ds K. Snijder, vgkn Harkema. Rubriek levenswoorden verzorgd door de evangelisatiecommissie van de beide kerken

5 Woensdag 16 september 2015 Rommelmarkt op de Kammingastraat / Taanwyk Maandkrant De Harkemaster Courant Nieuwe vijver naast de Sporthal. Pagina 5 Op zaterdag 29 augustus werd er weer een gezellig rommelmarkt gehouden aan de Kammingastrjitte. Anders dit jaar was dat de rommelmarkt verder ging over de taanwyk i.p.v. de Stûken. Dit omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd en het wegdek opgebroken is. Het mooie weer trok vele bezoekers uit de wijde omtrek van Harkema en zelfs daarbuiten, om deze dag hun slag te slaan op de traditionele rommelmarkt welke elk jaar wordt gehouden. Jaarlijks georganiseerd door buurtvereniging: Trije Yn Ien Foto Fokke Ophuis Foto Fokke Ophuis Gezellig druk bij Artiestengala Stille Genieter. Zaterdag 29 aug, de laatste dag van de maand augustus organiseerde de Stille Genieter weer zijn jaarlijks Artiestengala evenement in Harkema, dit jaar voor maar liefst de 36e keer op sportpark De Bosk. De presentatie was in handen van Hessel Wijkstra. Aanwezige artiesten waren: De zingendeland Trukers, Erwin en Debora, Orkest Sunshine, Marco de Hollander, Folkert Hans Tolsma, Burdy, Auke en Ellen, Jan Doddema, Arie Bergsma en Reina.

6 Pagina 6 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 Uitnodiging heropening Cafe Bar de Klok Opening Café Bar de Klok. Geert Alma en Tineke Mozes allebei geboren in Harkema zijn sinds augustus de nieuwe uitbaters van Café-Bar de Klok. Na in Jonkersvaart, Marum en Drachtstercompagnie succesvol horecagelegenheden te hebben geleid, is Café Bar de Klok een nieuwe uitdaging voor de twee horeca ondernemers. Sinds enkele weken wonen zij met hun tweeling dochters Nadien en Naomi in de woonruimte boven het café. De grote zaal en het café worden momenteel gerestyled en er ontstaat een ware metamorfose. De grote zaal wordt in moderne kleuren geverfd en aangekleed met nieuwe elementen. In het café is de rokerskamer er uitgehaald zodat er meer ruimte ontstaat, alles word geverfd en krijgt een warme gezellige old look uitstraling Met nieuwe lambrisering, raam bekledingen en diverse aanpassingen ontstaat er een sfeervol café. De nieuwe aanblik van Café Bar de Klok (zie foto) creëert een uitnodigende en open sfeer. Geert en Tineke gaan veel activiteiten organiseren zoals, themafeesten, kaartavonden, darten, en een biljartclub voor liefhebbers. Voor de biljartclub kunt u zich nu al aanmelden. ( ) De grote zaal is zeer geschikt voor bruiloften, feesten, vergaderingen, buurtbingo s, toneelavonden etc. OP 14 NOVEMBER IS ER EEN FEESTAVOND MMV O.A. JOEY HARTKAMP, LYTSE HILLE, FEESTDJ E.V.A. Café de Klok is weer open vanaf 23 september. De officiële opening vindt plaats op maandag 12 oktober vanaf uur. Iedereen is hierbij uitgenodigd om de vernieuwde sfeervolle Café-Bar de Klok bezichtigen en kennis te maken met Geert en Tineke. Er staat een hapje en drankje voor u klaar. Vanaf uur is er live muziek in de zaal. Café Bar de Klok, Bouwe Harkemastrjitte 1, 9281PX Harkema, Samen isoleren = samen besparen in samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje De Harkema Elk jaar besparen! Dakisolatie 20-25% Spouwmuurisolatie 30% Vloerisolatie 15% samen isoleren GA NAAR regioisolatie.nl/harkema met het isolatiecollectief in uw regio Kruipruimte-isolatie 10%

7 Woensdag 16 september 2015 Ingezonden Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 7 Schildersclub Harkema Schildersclub Harkema gaat weer van start om uur in het Dorpshuis de Delfeart te Surhuizum. Er is een lerares aanwezig die u zo nodig behulpzaam is. Ieder schildert wat hij/zij zelf wil. De kosten zijn 4 euro per les. Heeft u belangstelling, bel dan naar: Iekje Hamstra, Dieuwke van der Bij stopt als kasteleinsvrouw. Dieuwke begon 40 jaar geleden bij café de Klok mee te helpen in het café. Na 14 jaar werd zij kasteleinsvrouw en bleef dit 26 jaar met veel plezier doen. Dit jaar nam zij het besluit te stoppen en nam op 15 augustus afscheid van haar klanten en vrienden doormiddel van een feestje. Dieuwke was blij verrast met de vele kaarten en cadeaus die zij ontving en bedankt iedereen hiervoor. Dieuwke gaat nu genieten van haar welverdiende vrije tijd en (klein)kinderen. Lytse Hille Café De Boemerang. Zaterdag 17 oktober is er een optreden van Lytse Hille in Café de Boemerang. Aanvang: uur Entreé: 7,50 Voorverkoop: 5,00 Vol = Vol Volleybal-recreanten. Zijn er nog dames of heren die recreatief willen volleyballen? Dat kan in de sportzaal van Augustinusga, op donderdagavond van tot uur. Opgave bij W de Haan tel Vraagje van lezer. Beste mensen, Vanmiddag was ik in Harkema om een voortent op te halen en toen dacht ik ineens aan vroeger,mijn vader was postduifliefhebber en ging met mensen om uit Harkema. Iemand heeft toen eens een boek meegenomen over ene De Bruin,die ook wel bij ons thuis kwam,vanwege de postduiven en nu zou ik heel graag willen weten, is dat boek nog ergens te krijgen, kunt u dat voor elkaar krijgen? Het is een stukje van vroeger en dat boeit me. Bij voorbaat hartelijk dank. Grietje de Jong-Reitsema Iepenlaan CD Marum Geboren in Niekerk Grootegast en dochter van Arrien Reitsema Ik ben heel benieuwd. G.de Jong-Reitsema De Oanrin in de Harkema. Na een mooie zomerstop begint ook De Oanrin weer met haar bijeenkomsten. De Oanrin heeft als doel om activiteiten te organiseren voor inwoners van De Harkema die het leuk vinden om in contact te komen met andere personen en eens uit de dagelijkse sleur te zijn. De Oanrin activiteiten worden om de twee weken in het clubhuis gehouden van uur tot uur op de donderdagmiddag. De vrijwilligsters hebben weer een gevarieerd programma klaar met activiteiten waar gezelligheid voorop staat. Er is koffie of thee met wat lekkers en tijd voor een praatje. Verder staan er gezelschapspelletjes zoals, sjoelen, kaarten, mens erger je niet enz., het maken van kaarten, een bloemstukje en een quiz op het programma, genoeg keus. Oanrin bezoekers zijn geen lid, betalen dus geen contributie maar alleen de consumpties die genuttigd worden. Hoewel het aantal bezoekers toeneemt, zouden we het leuk vinden dat er meer mensen deelnemen aan de activiteiten van de Oanrin. Ook mannen zijn van harte welkom. Hoe meer aanwezigen hoe gezelliger. Iedereen is van harte welkom. De eerste bijeenkomst is op donderdag 17 september. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met, Hielk van Houten , Annette Veenstra , Tsjits Bruning Bingo supportersvereniging v.v. Harkema Zaterdag 26 september is er weer een bingo van de supportersvereniging in de kantine van v.v Harkema-Opeinde Aanvang uur. Iedereen is van harte welkom. Ingezonden foto van Molen Hoendiep Noordhorn. Door Wietze de Haan - Harkema. Heeft u ook een mooie foto? Stuur deze naar en wie weet wordt deze ook geplaatst in de volgende editie. Onze tuinder Klaas Spinder ( t Swithoekje) heeft hele mooie hoge zonnebloemen, wij willen graag deze delen met Harkema, Foto gemaakt door Linda Feenstra Rohaan

8

9 Herhaling mededeling inzake automatische incasso lidmaatschap Plaatselijk Belang Harkema 2014 en In de Harkemaster Courant editie 11 (juli/augustus 2015 ) hebben wij onderstaande mededeling gedaan. Door de overgang van diverse leden van Friesland Bank naar Rabobank, het omzetten naar IBAN nummers en het bijwerken van de ledenadministratie in een nieuw ledenpakket wil Plaatselijk Belang Harkema haar leden mededelen dat de contributie van 2014 en 2015 eenmalig in één bedrag zal worden geïncasseerd. Het totaalbedrag is 10,= Deze incasso zal plaatsvinden in de 1e week van september Voor eventuele vragen omtrent bovenstaande kunt u contact opnemen met : In week 37 (7-11 september 2015) is de incasso van de contributie door de bank uitgevoerd. Anders dan vermeld betrof het een aparte incasso van 5,- over 2014 en een incasso van 5,- over Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bestuur Plaatselijk Belang

10 Pagina 10 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 In de kijker... W817 Bowling Courant - Surhuisterveen - De Dikke Draai

11 Woensdag 16 september 2015 Sport Heideruters nieuws. Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 11 Henrica Bakker werd Nederlands kampioen met pony Moesti Henrica Bakker mocht 29 augustus Friesland vertegenwoordigen in de klasse Z/C op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. In een sterk deelnemersveld mocht ze met tien andere combinaties startten om de hoogste eer in Nederland. Na een keurig basisparcours wat ze foutloos reed, mocht ze met drie andere combinaties startten in de bloedstollende barrage waar ze oppermachtig bleek. Dit is helemaal een prestatie als je bedenkt dat het pas hun vierde wedstrijd was in deze zware klasse. Henrica is als zeven jarig meisje begonnen met rijden op hun shjetje Iris. Met negen jaar begon ze wedstrijdje te rijden wat al snel heel aardig ging. Henrica traint alle dagen samen met zus Joke die ook zeer succesvol is en al meerdere malen gestart is in Ermelo en Fries kampioen is geworden. Het is de zusjes Bakker met de paplepel in gegoten want moeder Petra Bakker-Spinder reed ook niet onverdienstelijk. Zij is ook degenen die haar dochters begeleid en les geeft met dit prachtige resultaat. Niet alleen Henrica reed mee in Ermelo ook zus Joke mocht starten evenals Jayda Kailola, Amrens van der Wal en Mattie van der Tuin. Mattie mocht ook nog een keurige 4e prijs in ontvangst nemen wat ook een top prestatie was in een sterk deelnemersveld van 20 combinaties. Chapeau voor deze vier combinaties! Op de foto Henrica en Moesti. HERCULES VRAAGT JURYLEDEN!! Binnenkort starten er weer juryopleidingen Acro DE-lijn en ABC-lijn. Wij hebben een grote behoefte aan nieuwe juryleden. Zonder juryleden mogen onze teams niet aan wedstrijden meedoen of moet er een boete betaald worden. Iedereen kan de Acro DE-juryopleiding volgen: (oud)-leden, ouders, broers of zussen, andere belangstellenden. Je hoeft geen voorkennis te hebben van acro/turnen of zelf dit te hebben gedaan. De opleiding is gratis en is voor personen van 16 jaar en ouder. Als je geslaagd bent mag je op wedstrijden jureren waarmee je onze vereniging dan weer kunt helpen. Wij moeten namelijk bijna bij elke wedstrijd 2 tot 4 juryleden leveren. Het komt erop neer dat je ongeveer 3 wedstrijden per jaar jureert. De DE-wedstrijden zijn vooral in de maanden januari, februari en maart gepland, meestal op een zaterdag. Natuurlijk kun je zelf je beschikbaarheid aangeven. Dit geld ook voor het turnen. Ook hier hebben we nog juryleden nodig! Hieronder de datums en locatie van jurycurcussen.! Inschrijven voor deze juryopleidingen kan via: Hilleke van der Meulen: VOL=VOL ACRO D/E : Op woensdag 28 oktober, 4,18,25 november,2,9 december. Tijd: tot Plaats: Ureterp Turnen Dames 1: Op donderdag 1 oktober, 29 oktober, 19 november. Tijd: tot Plaats: Damwoude Turnen Dames 1: Op woensdag 7 oktober, 4 november,2 december. Tijd: tot Plaats: Ureterp Hercules jongens nemen voltigebokje in gebruik Martin van der Veen op het erepodium in Norg. Martin van der Veen won een mooie 3e prijs op de noordelijke kampioenschappen eventing klasse M met zijn paard Felice van Paemel. Gefeliciteerd Martin. Net na de start van het nieuwe seizoen, konden we het Hercules jongensteam verblijden met een Voltigebokje (beugelbokje). Dit toestel is door de KNGU verplicht gesteld bij wedstrijden echter word het niet gesubsidieerd door de KNGU of gemeente. Mede dankzij het Durk Pultrumfonds en de Poiesz Jeugdsponsoractie hebben we de aanschaf nu kunnen realiseren en kunnen de jongens volop hiermee gaan trainen om in januari goedgetraind aan de wedstrijden te kunnen deelnemen.

12 Pagina 12 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 Een beschuitje eten met de burgemeester, wethouders en raadsleden? Kom naar het burendagontbijt en praat mee over de toekomst van Achtkarspelen. Zaterdag 26 september tot uur Sporthal de Fûgelkamp Fûgelkamp 10 in Harkema Het BURENDAGontbijt is voor iedereen toegankelijk deelname is gratis! 4de Editie Garageverkoop zeer geslaagd! Ingezonden door: Tineke Knol De 4de editie van de Harkemaster garageverkoop zit er weer op. Met 37 deelnemers was ook deze editie weer zeer geslaagd! Jammer was wel dat het weer s ochtends niet echt meewerkte waardoor sommige deelnemers genoodzaakt waren de boel vroegtijdig in te pakken. Als organisatie vinden wij dat natuurlijk erg spijtig voor deze deelnemers. Echter het weer is iets waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen helaas. Toch hebben we er met z n allen weer iets moois van weten te maken en Harkema weer even op de kaart gezet! We hopen dat u volgend jaar allemaal weer van de partij bent. Houd de facebookpagina Garagekoopjes in Harkema en de site in de gaten, via die kanalen informeren wij u weer over een volgende garageverkoop. Project zwerfafval OPROEP EXTRA CENTJES VOOR VERENIGINGEN!! Wist u dat het verpakkende bedrijfsleven jaarlijks geld ter beschikking stelt aan gemeenten voor de extra aanpak van zwerfafval? Dit ligt vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen. De Raamovereenkomst Verpakkingen is in 2012 opgesteld door de verpakkingsindustrie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nedvang regelt het proces en Nederland Schoon verzorgt de inhoudelijke toetsing en ondersteuning. In samenwerking met de gemeente Achtkarspelen biedt Plaatselijk Belang Harkema uw vereniging de mogelijkheid om een zakcentje bij te verdienen door het schoonmaken van Harkema. Onder de volgende voorwaarden: Er vinden 5 opruimrondes van zwerfafval per jaar plaats door verschillende verenigingen. De maanden van de opruimrondes zijn, begin januari, mei, juli, september, november. De exacte datums zullen in overleg plaatsvinden. Het op te ruimen gebied bestrijkt alle openbare ruimte binnen de bebouwde kom (tot plaatsnaam borden) De verenigingen ontvangt een vergoeding van 650 per opruimronde. De werkzaamheden vinden alleen plaats door, of onder begeleiding van, personen van 18 jaar of ouder. De gemeente Achtkarspelen zorgt voor voldoende veiligheidshesjes en materiaal. De gemeente Achtkarspelen heeft voor werkzaamheden die de vrijwilligers doen bij de VNG een vrijwilligersverzekering afgesloten. Wilt u als vereniging bijdragen aan een schoon Harkema en 650 per opruimronde verdienen dan kunt u zich aanmelden via U kunt uw vereniging aanmelden tot 1 oktober Na 1 oktober zal door plaatselijk Belang Harkema een verloting plaatsvinden tussen de aangemelde verenigingen en beschikbare datums. Deelname na de sluitingstermijn is niet mogelijk. Indien u bent ingeloot ontvangt u een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst. Foto FokkeOphuis.nl Namens Plaatselijk Belang Harkema, Marga Luiken

13

14 Pagina 14 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 Harkemaster oude foto s Teake en Albertje Kooistra met de kinderen, Anna,Koop,Berendtje,Ynskje, Grietje,Wopke,Jan, Trienke,Simon,Wietske. Ingezonden door : Albertje Alma Koop Hager en Albert Elzinga. Rinskje Hager, Klaas Hager en Lies Hager Kooistra.

15 Woensdag 16 september 2015 Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 15 Spitkeet pagina In verband met de vele activieiten die afgelopen periode zijn georganiseerd in en om het themapark de Spitkeet, deze keer een speciale pagina hiervan met een beknopt overzicht. Alle foto s gemaakt door Fokke Ophuis Geitenkeuring Fiets en wandeltochten. Tegelijk met de fiets- en wandeltochten werd op 22 augustus de geitenkeuring gehouden. Op deze keuring worden alleen Nederlandse landgeiten gekeurd. In elke provincie vindt jaarlijks zo n keuring plaats en dus ook in Fryslân maar uit alle delen van Nederland zijn leden van de Vereniging de Nederlandse Landgeit welkom om hun geit of bok te laten keuren. Dit ras is oorspronkelijk afkomstig uit Skandinavië maar komt ook al enkele honderden jaren in Nederland voor. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren hier nog maar 2 bokken en 5 geiten over en dreigde het ras dus uit te sterven. Gelukkig heeft men dat kunnen voorkomen door vanaf die tijd een uitgekiend fokprogramma op te zetten. Steeds werden op keuringen de beste bokken en geiten geselecteerd zodat men in de loop van de jaren steeds meer geiten kon fokken die de kenmerken van het oorspronkelijke oude ras droegen. Deze kenmerken zijn nog te zien op oude schilderijen uit o.a. de Gouden Eeuw, dus zo n 400 jaar geleden. De keuring op de Spitkeet trekt ieder jaar veel belangstelling. Dit jaar kwamen hier ongeveer 160 geiten en bokken en daar waren weer prachtige exemplaren bij, vooral de bokken met hun geweldige hoorns zijn indrukwekkend om te zien. Dat deze keuring hier plaats vindt is eigenlijk heel logisch. De bewoners van de spitketen van ruim honderd jaar geleden waren erg arm. Een koe konden ze zich niet permitteren en daar hadden ze ook geen ruimte voor maar ze wilden wel graag wat melk en dat werd dan geleverd door deze koe van de armen, de sterke taaie landgeit. Overdag stond hij meestal buiten maar voor alle zekerheid werd hij s nachts binnen gehaald. Deed je dat niet dan was de kans groot dat hij een paar dagen later bij andere bewoners in de vleespan lag. Op zaterdag 22 augustus hielden wij onze jaarlijkse fietsen wandeltochten. Het aantal deelnemers bij zo n activiteit is sterk afhankelijk van het weer. Gelukkig troffen we het wat dat betreft op deze dag geweldig. De zon scheen de hele dag, er was weinig wind en een lekkere temperatuur om te wandelen of te fietsen. Geen wonder dat om half negen de eerste fanatieke wandelaars zich al meldden voor de langste wandelafstand, de 25 km. Opgewekt vetrokken ze voor hun wandeltocht dor het prachtige landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Al vrij snel hierna konden wij de wandelaars van de 12.5 km inschrijven en tegelijk kwamen ook de fietsers massaal binnen voor hun tocht van 50 of 35 km, eveneens over de mooie wegen en fietspaden van het nationale landschap. Onderweg konden ze rusten bij plaatsen waar een activiteit van Brommels werd georganiseerd want deze tochten waren uitgezet in samenwerking met Brommels. Deze organisatie wil het mooie landschap in deze omgeving promoten en tegelijk schenken ze aandacht aan de bramen die hier in de weilanden groeien en die op deze dag geplukt mogen worden bij de boeren die daar toestemming voor hebben gegeven. Tot ongeveer twee uur s middags hadden we 320 deelnemers ingeschreven, een record. Daarbij waren 76 wandelaars en 244 fietsers die uit alle delen van Fryslân en ook uit het Groningse Westerkwartier afkomstig waren. Deelnemers uit deze omgeving kennen deze streek en weten dat dit één van de mooiste wandel- en fietsgebieden van Fryslân is en waar je toch steeds weer nieuwe paden ontdekt, maar wie van ver kwam en hier voor het eerst een tocht maakte ontdekte een Fryslân dat voor hen nieuw was. Vandaar dat niet alleen de mensen uit Harkema en wijde omgeving maar vooral deze nieuwe mensen vol lof waren over de mooie omgeving en de prachtige routes die hier waren uitgezet. Oude ambachten Aankondiging Fruitdag Harkema. Op zaterdag 26 september wordt in de Spitkeet in Harkema van tot uur de jaarlijkse fruitdag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen waaronder sinds kort ook enkele oude Friese rassen. Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt ieder jaar in september door de Vrienden van het Oude Fruit in samenwerking met museum de Spitkeet deze dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten determineren als ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de oude rassen proeven en informatie krijgen over de aankoop van deze bomen. Van dit fruit worden allerlei producten gemaakt zoals jam, compotes, appelmoes. Naast honing en zelfgemaakte bakproducten is dit alles hier te koop. Natuurlijk is het ook mogelijk om voor een zacht prijsje lekkere appels en peren van de spitkeetbomen te kopen en is er een wedstrijd appelschillen: Wie maakt de langste schil. De eerste zaterdag in september is de vaste datum voor de oude ambachten op de Spitkeet. Omdat wij dit jaar ons 25 jarig jubileum vieren wilden we de bezoekers wat meer bieden dan andere jaren en dan hoop je maar dat de weergoden zullen meewerken. Piet had al dagenlang voorspeld dat er s morgens flinke buien zouden vallen maar dat we s middags de zon zouden krijgen te zien en zijn voorspelling is precies uitgekomen. Om tien uur stond elke standhouder klaar en waren tientallen vrijwilligers aanwezig om de gasten welkom te heten maar helaas, de ene bui volgde op de andere, dus het bleef wel erg rustig. Gelukkig werd het s middags droog en kwam de zon te voorschijn en toen kwamen ook de gasten. In totaal hebben zo n 700 bezoekers kunnen genieten van de vele activiteiten op het grote terrein van ons museum zoals het optreden van Wâldfolk en een dansgroep, spinnen en weven, schapendrijven, spelletjes voor de jeugd,zich heerlijk laten scheren door een echte barbier, wecken van snijbonen, smullen van beantsjebrij en brea mei greauwen, het maken van baalderturf in de baggelbak,persen van lijnolie uit vlaszaad en natuurlijk van het boelgoed dat aan het eind van de middag werd gehouden. Ruim 50 kavels werden door de veilingmeester Klaas Jan Alma op een leuke vlotte manier aangeprezen en die gingen ook vlot van de hand. Toen na sluitingstijd de gasten waren vertrokken en de tenten en stands waren opgeruimd was iedereen het er over eens: ondanks het natte en sombere begin konden we toch weer spreken van een zeer geslaagde oude ambachtendag.

16

17 Ssssttt... Winterslaap Schildpaddenopvang. Van maart tot oktober is de schildpaddenopvang elke zaterdagmiddag open voor bezoek. U kunt dan niet alleen onze schildpadden bewonderen, maar ook andere bijzondere dieren en onze natuurtuin. Een leuk educatief tripje voor jong en oud. Entree slechts 2 euro voor volwassenen en slechts 1 euro voor kinderen t/m 6 jaar. Zaterdag 3 oktober zijn we voor de laatste keer open voor bezoek dit jaar. Want onze schildpadden zijn nodig aan hun winterslaap toe. Dus wilt u nog eens kijken dan is dit uw kans! Laatste zaterdag tot 22:00 uur open!! Vanaf maart 2016 zijn de meeste schildpadden weer wakker en gaan we weer open voor bezoek. Wanneer precies in maart hangt van onze dieren af. Kijk ook op onze site voor meer info

18 Pagina 18 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 Moppentrommel Even puzzelen... LET OP! Slechts 1 deelnemer per adres. Zit een man aan de bar met een pilsje, komt opeens een grote gespierde gast binnen en drinkt t pilsje van de de man op. Begint de man te huilen... Zegt die brede gast kom op, tis maar n pilsje... Zegt de man, ik kwam vanochtend op mn werk, werd ik ontslagen.. Ik naar huis, mn vrouw weg, meubels alles weg... Ik naar de bank, al mn geld weg... Ik dacht, ik pleeg zelfmoord... Ik naar de treinovergang, wachten, heeft de trein vertraging... Ik naar huis, dacht hang mezelf op, knapt het touw... Dan maar naar de kroeg, bestel ik me een pilsje, gooi t vol met vergif en drink jij t op...!!! Hoe heet uw hond? vraagt de doelman aan de scheidsrechter. Ik heb helemaal geen hond. Wat verschrikkelijk! Blind en toch geen hond! Een eekhoorn, een haas en een schildpad zitten met z n drieen in een cafe. Ze vervelen zich te pletter. Uiteindelijk zegt de schildpad:,, Zal ik mijn kaarten thuis gaan halen? De eekhoorn en de haas vinden het best, dan hebben ze in elk geval wat te doen. De schildpad gaat op weg. Maar tegen sluitingstijd is de schildpad nog niet terug! De eekhoorn vraagt aan de haas:,,zullen we maar wat gaan drinken? Horen ze een boze stem bij de deur:,,als jullie dat doen ga ik mijn kaarten NIET halen!

19 Woensdag 16 september 2015 V.V. Harkema-Opeinde - Ingezonden Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 19 Harkema-Opeinde ruim langs Wilper Boys Harkema-Opeinde heeft de eerste competitiezege van het nieuwe seizoen te pakken. Wilper Boys werd met 3-0 verslagen. Een ruime score, die weliswaar heel wat meer voeten in de aarde had dan de einduitslag doet vermoeden. Harkema-Opeinde won terecht, maar kroop tot de zeventigste minuut een aantal keren door het oog van de naald. Het was uiteindelijk invaller Sjirk Bruining die de ban brak voor de mannen van De Heide. Van meet af aan was het de thuisploeg die in balbezit was. Wilper Boys verloor op de openingsdag met 5-1 van Hoogersmilde, maar groef zich zeker niet in. De meeste kansen in het eerste bedrijf waren voor de groengelen, maar de beste kansen waren aanvankelijk voor de gasten. Dat de pauze werd gehaald met een 0-0 stand, was een klein wonder te noemen. Voor de thuisploeg was het Wesley de Vries die de grootste kans kreeg. In de 43e minuut werd hij door Wilbert Huitema alleen op de Wilpster doelwachter afgestuurd. Oog in oog met keeper Eddie Dijkstra was het de goalie die als winnaar uit de strijd kwam. Eerder al mistte De Vries alleen voor Dijkstra, nadat hij prima inliep op een voorzet van Hille Postma. Naast deze twee kansen, waren ook aardige mogelijkheden voor Gerard Spinder, Wilbert Huitema en andermaal Wesley de Vries en Hille Postma. De gasten waren in de 24e minuut heel dicht bij de openingstreffer. Klaas Algra had een leeg doel voor zich, maar kon zijn hoofd net niet goed genoeg achter de bal krijgen. Zes minuten later was er een lange bal van Erwin Roffel op Joey Louwes. Deze kreeg vrije doorgang naar keeper Tiemens maar schoot rakelings over. Zo werd de pauze bereikt met de brilstand, waarbij beide partijen vertwijfeld mochten terugkijken naar hun kansrijke momenten in de eerste helft. Acht minuten na de pauze was het Wytse Couperus die Fokko Spinder met een lange bal lanceerde. Spinder sprintte richting het Wilpster doel, maar zag zijn inzet met de voet naast getikt worden door keeper Dijkstra. Na het missen van deze grote mogelijkheid leek het of de Harkemasters met zichzelf in de knoei raakten. Steeds vaker mondden aanvallen uit in slordige passes, Wilper Boys kreeg de indruk dat er iets te halen viel. Jarno Ottema schoot met een snel dalend schot rakelings over de kruising, kort hierna verijdelde keeper Marco Tiemens tot twee keer toe een gevaarlijke inzet van de gasten. In de 66e minuut greep Harkema-trainer Wierd Kuipers in; hij bracht Sjirk Bruining in het veld. Een wissel die, zoals vrij snel zou blijken, van doorslaggevende betekenis zou zijn. In de 67e minuut gaf Wesley de Vries een lange bal. Een Wilper Boys-verdediger was net een aantal centimeter te klein om de bal weg te koppen, waardoor hij de pass verlengde. Sjirk Bruining zag zijn kans schoon, sprintte het leder achterna en schoot met een prachtige lob over de uitkomende keeper de openingstreffer in de touwen, nauwelijks negentig seconden na zijn invalbeurt. Een zucht van verlichting was te horen op De Bosk na de 1-0. Acht minuten later gebeurde dit wederom toen de Groningers heel dicht bij de gelijkmaker waren. Jarno Ottema leek de bal met de hand mee te nemen, maar,mocht door van de prima leidende arbiter Van Houten. Met een geplaatst schot in de verre hoek leek Ottema de gelijkmaker te produceren, echter stak keeper Tiemens hier met een fantastische redding een stokje voor. Het was het laatste wapenfeit voor de leeg gespeelde gasten. Steeds vaker brak De Heide door, in 85e minuut was de 2-0 een feit. Na matig uitverdedigen aan Wilpster zijde kon Wesley de Vries alleen op het vijandelijke doel afstormen. De paal stond een treffer in de weg, vanuit de rebound kwam het speeltuig echter voor de voeten van Sjirk Bruining, die met zijn tweede treffer de wedstrijd in het slot schoot. De bezoekers waren rijp voor de sloop, en kregen in het restant nog één tegentreffer te slikken. In de 87e minuut kapte en draaide Wesley de Vries zich een weg door het strafschopgebied en rondde uiteindelijk met links af: 3-0. Een terechte zege voor De Heide, maar een zware bevalling was het zeker. De drie punten waren zeer welkom, al zal tegenstander Wilper Boys dit jaar niet tot de hoogvliegers in 4B behoren. Naar eigen zeggen zou men handhaving vieren als een kampioenschap. Komend weekend staat er een opponent van een heel ander kaliber op het programma. Op De Kompenije speelt Harkema-Opeinde dan tegen koploper en titelfavoriet Jubbega. Door: Klaas Dijkstra Harkemase Boys - Ingezonden HARKEMASE BOYS START MET RECORDZEGE OP DOS 37 Harkemase Boys het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. In de eerste competitiewedstrijd wonnen de Harkiten met 0-9 in de uitwedstrijd tegen DOS 37. In Vriezenveen was de ruststand 0-4 en in de tweede helft scoorde Harkemase Boys nog vijf keer tegen de thuisploeg, die meer dan een helft met 10 man speelde. De bezoekers domineerden de hele wedstrijd en vrijwel vanaf het begin was duidelijk dat Harkemase Boys een maatje te groot zou zijn. Toch was het eerste kwartier nog niet om naar huis te schrijven. Ondanks veel balbezit werden er nauwelijks kansen gecreëerd. Het enige gevaar kwam via Robin Huisman de Jong, die een vrije trap net naast zag gaan. Aan de andere kant vroeg DOS 37 om een rode kaart voor de uit zijn doel gekomen Erick Jansema, maar scheidsrechter Kieft zag goed dat er geen contact was tussen de keeper en Tom Hegeman. Toen na een klein kwartier spelen de bal na een corner voor de voeten van Artoni Musliu viel, kon hij van dichtbij de 0-1 binnentikken. Niet veel later lag de 0-2 achter DOS-doelman Nitert. Oebele Schokker lanceerde Musliu met een pass vanaf het middenveld. Musliu had veel ruimte op links en zag dat spits Robert Stelpstra er nog beter voorstond. Balletje breed, Stelpstra met de 0-2. Vijf minuten voor rust was de wedstrijd helemaal beslist. Musliu verstuurde een diepe pass, die niet goed werd verwerkt door DOS-linksback Leo Scheepmaker, die de bal wilde terugkoppen op zijn doelman. Stelpstra probeerde de bal te onderscheppen en kwam daarbij in botsing met doelman Nitert. Strafschop voor Harkemase Boys, zo besloot Kieft, en een rode kaart voor de sluitpost. Robin Huisman de Jong benutte de penalty en er was helemaal geen vuiltje meer aan de lucht voor Harkemase Boys. Voor rust viel zelfs nog de 0-4. Schokker dribbelde vanaf de rand van de zestienmeter langs Scheepmaker en Sander Souverijn en bediende vervolgens Stelpstra voor zijn tweede doelpunt. Vaak doen ploegen het in de tweede helft rustig aan, als de overwinning al binnen is. Dat was zaterdag niet het geval met Harkemase Boys. Na twee minuten voetballen na rust zette Schokker zijn naam op het scoreformulier. Hij nam een passje van Musliu fraai aan en lobde de bal daarna schitterend over Van de Belt, die Nitert had vervangen na zijn rode kaart. De score liep alleen maar hoger op. Jesse Renken kopte een corner van Schokker binnen, invaller Uuldriks maakte op aangeven van Rolf Dijk de 0-7 en DOS-aanvoerder passeerde zijn eigen doelman na een voorzet van Joram Smits. Met nog twintig minuten te gaan was de stand 0-8. De grootste overwinning ooit van Harkemase Boys in de Hoofdklasse was 1-9 (10 april 2010, uit tegen Go-Ahead Kampen). Dat record werd zaterdag in Vriezenveen gebroken. De tien werd net niet gehaald. Dat behoorde nog wel tot de mogelijkheden, maar het vizier van de Harkiten stond de laatste twintig minuten niet meer helemaal op scherp. Oebele Schokker zorgde er met opnieuw een fraaie goal voor dat het clubrecord wel werd verbroken: twee minuten voor tijd schoot hij de 0-9 hard achter Van de Belt. Ook voor DOS 37 was het een record: het was de grootste nederlaag in het 78-jarige bestaan van de club. Door de recordzege is Harkemase Boys geklommen naar de vierde plek op de ranglijst. AZSV is de enige ploeg met zes punten, daarna komen HZVV en Genemuiden, beide met vier punten. Zij hebben wel allemaal een wedstrijd meer gespeeld. Harkemase Boys heeft, net als SVZW, drie punten uit een gespeelde wedstrijd. Volgende week staat de eerste thuiswedstrijd voor de Harkiten op het programma. Dan komt Staphorst naar De Bosk. Dat wordt een herhaling van de bekerfinale in district Noord, die vier maanden geleden ook in Harkema werd gespeeld. Toen won de thuisclub met 4-3. Scoreverloop: 14. Artoni Musliu 0-1, 23. Robert Stelpstra 0-2, 41. Robin Huisman de Jong 0-3 (strafschop), 43. Robert Stelpstra 0-4, 48. Oebele Schokker 0-5, 52. Jesse Renken 0-6, 59. Heine Uuldriks 0-7, 68. Dennis Boshoeve 0-8 (eigen doelpunt), 88. Oebele Schokker 0-9 Opstelling DOS 37: Patrick Nitert, Kevin Coenraad, Dennis Boshoeve, Sander Souverijn, Leo Scheepmaker, Jaap Mulderij, Stefan Huiskes, Lennard Mulderij, Maarten Smit (40/Rik van de Belt), Thijs Houwing (64/Jan Meijerink), Tom Hegeman (46/Douwe Koebrugge) Opstelling Harkemase Boys: Erick Jansema, Jesse Renken, Robin Huisman de Jong, Jordy van Wijk (55/Klaas Schotanus), Adams Sarkodie, Raymond Bolt, Henny Bouius, Oebele Schokker, Rolf Dijk, Robert Stelpstra (55/Heine Uuldriks), Artoni Musliu (55/Joram Smits) Bijz.: In de 40e minuut een rode kaart voor DOS-doelman Patrick Nitert Door: Sybrand Grasdijk foto door: PWfoto.nl

20 GOED NIEUWS TIKO gastouderopvang nu fors voordeliger!!! Door samenvoeging van twee gastouderbureaus (van Kinderopvang Achtkarspelen en voormalig Amarins) is het ons gelukt flink te besparen op de kosten. Dat vertalen we in een nieuw aanbod voor al onze klanten. Vanaf 1 maart rekenen we nog maar 1 euro organisatiekosten per uur! Daarmee bieden we een unieke combinatie, namelijk de voordelen van een full service gastouderbureau met lange traditie in onze regio, samen met de lage tarieven van een gastouderbureau anno Voordelen van TIKO Gastouderbureau: met 25 jaar ervaring als 1e gastouderbureau in Achtkarspelen en Kollumerland hebben we als geen ander verstand van gastouderopvang in onze dorpen; we bieden nog ouderwetse service. Onze medewerkers zijn altijd bereikbaar, vriendelijk, deskundig en de administratie en uitbetaling van gastouders verloopt bij ons vlekkeloos. U kunt altijd binnenwippen op ons kantoor voor een kop koffie en een praatje. en dit alles nu dan ook tegen een zeer scherp tarief! Welkom actie voor nieuwe klanten In het verleden zijn er wel klanten overgestapt naar een goedkoper bureau, hoewel ze vaak heel tevreden waren over onze service. Begrijpelijk in deze moeilijke tijd waarin iedereen op de kleintjes let. Ook deze klanten zouden we heel graag terug verwelkomen! Daarom bieden we tijdelijk een extra voordeel: als u zich nu bij ons aanmeldt als nieuwe of terugkerende klant krijgt u onze bemiddeling de 1 e maand gratis. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Hét adres voor professionele kinderopvang in Achtkarspelen en Kollumerland Voorstraat 34, Kollum tel. : Voor meer informatie en voorwaarden:

21 Woensdag 16 september 2015 Oude Foto Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 21 Heideblomke vermoedelijk 1938 Nieuws van toen... Aan de Reitsmastrjitte te Harkema wonen twee krasse bejaarden, die gisteren het middelpunt vormden van feestvreugde. De op 3 dec 83 jaar geworden Albert van der Veen en de op 8 augustus 78 jaar geworden Wietske van der Veen Jager waren 60 jaar getrouwd. Boordevol toekomstdromen is het toen begonnen. In de tijd die sindsdien verliep is veel ervaren, vaak was het moeilijk, maar even toegewijd wordt in deze het leven van elke dag ervaren. De oudjes zijn dankbaar dat ze nog zo vitaal zijn. Uiteraard behoeft er niet meer gewerkt te worden. Dochters zorgen wel voor het huishoudelijk werk, terwijl allerlei hantaesten door mevrouw Van der Veen worden gedaan. Te midden van kinderen, kleinkinderen, overige familie en kennissen is gisteren in de knusse woning het heugelijke huwelijksfeest gevierd. Uiteraard kwamen toen de belevenissen uit een ver verleden ter sprake. Met wederzijdse ouders ging men 18 januari 1913 lopende naar het gemeentehuis te Buitenpost. Wy hiene klompen oan. Maar moet dat er wel bij in de krant, zegt mevrouw Van der Veen Jager inderhaast. Dat de lange huwelijksreis van 1913 tot 1973 echt niet altijd comfortabel was, bewijzen de woorden van de oudjes: Wy hawwe yn ús trouwen alles meimakke.. Al 50 jaar woont men in de huidige woning. Voor de prijs van ƒ1400,00 was plaatselijke timmerman Evert Borger indertijd genegen de woning te bouwen; Auto in 1932 Albert van der Veen aanvankelijk los werk, maar spoedig werd begonnen met fuormanderij. Altyd drok, mar sûnder winst, zo luidt de herinnering van Albert van der Veen. Vooral tijdens het hooien kon lang alle werk niet tijdig verricht worden. Toen werd al veel samen gedaan met de heer Sietse Storm. Dat werd in de loop van de jaren een goede en bekende combinatie. In 1932 werd de eerste vrachtauto gekocht bij de heer Bertus Dijkema, de heer Hager uit Rottevalle leverde de bak. In de oorlogsjaren werd de auto door de Duitsers in beslag genomen. Een briefje werd in de hand gedrukt, waarvoor enkele centen uitbetaald werden. Toen werd de raad gegeven om maar gebruik te maken van een boot voor het vervoer van vee naar Groningen. Albert en Wietske hebben 11 kinderen gehad, van wie er twee jong zijn overleden. Van de overige negen woont de, met uitvoerder Jetse Storm getrouwde dochter Geeltje, in Duitsland, één woont in Surhuisterveen en één in Houtigehage. Al de anderen te Harkema. Het merendeel van de 36 kleinkinderen woont ook in Harkema. De daarop volgende generatie telt 27 vertegenwoordigers. De oudjes weten nog goed hoe moeilijk het vroeger was om rond te komen. Mevrouw Van der Veen zat soms op zaterdagavond tot twaalf uur de sokken van de kinderen te stoppen. Dat was toen heel gewoon. Niet alleen omdat de verdiensten heel schamel waren. Maar als er niet gedurende een heel jaar werk was, betekende dit, dat er dan ook niets verdiend werd. Dankbaar ervaren ze nu dat alles veel beter is. Dat gaf reden om deze huwelijksdag feestelijk te vieren. Velen kwamen Albert en Wietske feliciteren. Een heel bijzondere gelukwens kwam van H. M. de Koningin. Dat was op de middag van dit huwelijk een geweldige verrassing.

22 Pagina 22 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 16 september 2015 De Friese Wouden - Uitleen hulpmiddelen Kerkdiensten Voor kleine hulpmiddelen kunt u terecht bij de uitleenpunten van De Friese Wouden. De volgende hulpmiddelen zijn daar te lenen: badplank, bed heffer/papegaai, bed leestafel, bedverhogers (set van 4 stuks), dekensteun/dekenboog, douchestoel, draaischijf, gipssteun, glijlaken, lucht-/ windring, ondersteek, rolstoel kind, rolstoel, rugsteun, toiletstoel en toiletverhoger. Via uw zorgverzekering kunt veel van bovenstaande hulpmiddelen gedurende 26 weken (6 maanden) gratis gebruiken. De duur van het lenen hangt af van uw zorgverzekeraar en het betreffende hulpmiddel. Als u het hulpmiddel langer nodig heeft dan zes maanden, dan kunt u dit gelijk aanvragen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Afhankelijk van het hulpmiddel en uw indicatie, wordt dit (deels) vergoed vanuit de ZvW of WMO. Hulpmiddelen Centrum Kleinere hulpmiddelen kunt u zelf ophalen bij de uitleenpunten. Zoals een rugsteun, een ondersteek of bedverhogers. De grotere hulpmiddelen bezorgt het Hulpmiddelen Centrum sowieso aan huis. Denk dan bijvoorbeeld aan een hoog-laagbed of een tillift. Identiteitsbewijs en zorgpas meenemen. Let op! Haalt u een hulpmiddel af bij een uitleenpunt? Vergeet dan niet een identiteitsbewijs en de zorgpas mee te nemen van degene die het hulpmiddel gaat gebruiken. Burgum Hulpmiddelen Centrum Mr. W.m.o. van Veenweg GA Burgum Telefoon: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur Adres en openingstijd uitleenpunt Surhuisterveen: Woonzorgcentrum t Suyderhuys Zonneweide BB Surhuisterveen Telefoon: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van uur Zaterdag en zondag van uur Lekker ite mei Anneke, recept van de maand! Ovenschotel: Prei-aardappelschotel Hoofdgerecht, 4 personen, Voorbereidingstijd 20 minuten, Wachttijd 30 minuten. Ingrediënten 500 gr aardappel (stevige om te bakken) 2 preien 2 appelen (bijv. Jonagold) 1 grote ui 150 gr belegen komijnekaas (aan één stuk) 1 dikke plak katenspek (100 gr) 3 el olijfolie (+ voor invetten) nootmuskaat, zout, peper Materialen: rasp, braadpan, ovenschaal Bereiden: - borstel de aardappelen schoon onder stromend water en snijd ze in stukken - schil de appelen en verwijder de klokhuizen; snijd de appelen in partjes - maak de preien schoon en snijd ze in schuine stukken van ca. 5 cm en was deze - pel de ui en snijd hem in ringen - rasp de komijnekaas - snijd het katenspek in blokjes - verhit de olijfolie in een braadpan en fruit de uiringen ca. 3 minuten - voeg de aardappelen toe en bak het geheel ca. 10 minuten - verwarm de oven voor op 200 gr C - haal het aardappelmengsel uit de pan - bak het katenspek in het achtergebleven vet ca. 4 minuten - voeg de preistukken toe en roerbak ca. 8 minuten - vet een ovenschaal in - schep het prei-aardappelmengsel en de appel door elkaar; breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat - schep het mengsel in de ovenschaal en bestrooi het rijkelijk met de komijnekaas - laat de prei-aardappelschotel midden in de oven in ca. 30 minuten gaar worden. Kerkdiensten Protestantse Gemeente (PKN) Harkema: Zondag 20-sep 9.30 uur ds. L. de Ruiter - Drachten Voorbereiding Heilig Avondmaal Zondag 27-sep 9.30 uur da. D. v.d Bosch-Heij Viering Heilig Avondmaal Zondag 4-okt 9.30 uur ds. H. van den Bosch - Leek Zondag 11-okt 9.30 uur da. D. v.d Bosch-Heij Zangdienst Zondag 18-okt 9.30 uur ds. P.C. Tönjes - Drachten Zondag 25-okt 9.30 uur da. D. v.d Bosch-Heij Reformatiezondag Preekrooster vgkn Harkema 2015: Aanvang Voorganger Ochtend: 09:30 uur Ds.S.Maliepaard - Barneveld Middag: 13:45 uur Ds.K.Snijder - Harkema Aanvang Voorganger Ochtend: 09:30 uur Ds.K.Snijder - Harkema Startzondag Aanvang Voorganger Ochtend: 09:30 uur Dhr.R.van Koningsveld - Sneek Aanvang Voorganger Ochtend: 09:30 uur Ds.H.Jansen - Ureterp vgkn Middag: 13:45 uur Da.Sytsma-van Oeveren - Dr.Compagnie Agenda Friese C.P.B :00 De Oanrin Clubhuis :30 Bingo De Klok :00 Fruitdag Themapark :30 Bingo v.v. Harkema Kantine :00 Kleindieren markt / Vogelmarkt De Klok :30 Bingo De Klok :30 Klaverjassen Boemerang :30 Bingo De Klok :30 Bingo De Klok :00 Optreden Lytse Hille Boemerang :00 Feestavond De Klok Vakanties 2015 (regio Noord) Herfstvakantie 2015: 17 oktober 2015 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 2015: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 2016: 27 februari 2016 t/m 06 maart 2016 Goede Vrijdag/Pasen 2016: 25 maart 2016 t/m 28 maart 2016 Meivakantie 2016: 27 april 2016 t/m 08 mei 2016 Pinksteren 2016: 15 mei 2016 t/m 17 mei 2016 Zomervakantie 2016: 16 juli 2016 t/m 28 augustus 2016 Bouwvak 2016: 1 augustus 2016 t/m 19 augustus 2016 Lekker ite!

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders.

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Nieuwsbrief Donderdag 17 september 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 38 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Kom, kijk! Wie goed naar Jezus kijkt, ziet hoe bijzonder

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam.

Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Begin jaren 90 was er een uitwisseling tussen Dart Club Sport en één Engels dartsteam. Gezellig met ongeveer 15 personen naar Engeland om daar een lang weekend tegen elkaar te gaan darten en uiteraard

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jongste Jeugd

Nieuwsbrief Jongste Jeugd Seizoen 2015 2016, nr. 1 Nieuwsbrief Jongste Jeugd Hoera, het nieuwe seizoen is weer gestart! Wij hebben er weer zin in. Ook dit seizoen zullen we weer een aantal nieuwsbrieven naar jullie sturen, waarin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Beste buurtbewoners, Voor U ligt de nieuwsbrief van juni 2014. Wij van de redactie zullen U d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten die georganiseerd

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren!

Emma, Hannah en Kymo: alvast van harte gefeliciteerd en ook Gods zegen toegewenst in jullie nieuwe levensjaren! Vrijdag 17 februari 2017 En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Kampioenen! Nr. 8 Juni 2011. Inhoud:

Kampioenen! Nr. 8 Juni 2011. Inhoud: De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld en voor veel van de teams zitten de trainingen er ook al op. De tweede helft van het veldseizoen heeft veel mooie resultaten gebracht, namelijk 2 kampioenschappen,

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Heb je naar aanleiding van dit dagboek vragen of opmerkingen? Mail me

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring!

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 speelde deze week maar liefst drie wedstrijden

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Kerst-tent. Jaargang 16, nummer 14 Woensdag

Kerst-tent. Jaargang 16, nummer 14 Woensdag Jaargang 16, nummer 14 Woensdag 14-12-2016 Kerst-tent Donderdag 22 december is van 17.30-19uur het jaarlijkse kerstdiner op school. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor ouders (en jongere broertjes

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15

Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15 Nieuwsbrief 14 24 maart 2016 nr. 15 Via de familie van Arja van Wilgenburg ontvingen wij onderstaand bericht: Van Houtenlaan 3 3771 CT Barneveld tel: 0342-415186 directie@desprengbarneveld.nl www.desprengbarneveld.nl

Nadere informatie

OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3

OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3 OUD (ERS) TEGEN JEUGD C3 Zaterdag 3 december was het zover, de oud (ers) tegen de jeugd JO15-3. Deze wedstrijd is ontstaan door dat veel al ouders het langs de lijn beter weten dan de speler zelf. Hier

Nadere informatie

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure.

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Augustus 2013 Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Ik ben Marianne Groenink, geboren in Steenwijk Na 10 jaar in de zorg te hebben gewerkt was ik aan iets nieuws toe... Ik kwam op

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Schoolarts voor groep 7. Kinderboekenweek

Schoolarts voor groep 7. Kinderboekenweek C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 25 september 2015 Schoolarts voor groep 7 Op dinsdag 29 september is Joke

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Nieuwsmaat. Agenda. Maatje aan het woord

Nieuwsmaat. Agenda. Maatje aan het woord Nieuwsmaat Jaargang: 1 nr: 3 Juni 2016 Hierbij presenteren wij de 3e editie Nieuwsmaat voor alle maatjes van Maatjes- Apeldoorn. Zomereditie??? blablablabla Wil je iets kwijt aan de andere maatjes? Laat

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Project golfkarton. Grote rekendag. Agenda. 11 mrt Afgelopen maandag is het schoolproject

Project golfkarton. Grote rekendag. Agenda. 11 mrt Afgelopen maandag is het schoolproject Agenda 16 mrt. Start lentekriebels groep 7 en 8 18 mrt. Open dag voor nieuwe ouders 19 mrt. Kangoeroewedstrijd gr.4- gr.8 23 mrt. Palmpaasstokken voorbereiding 25 mrt. Grote rekendag 29 mrt. Palmpasen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus 2015-2016. 23 september 2015 nr. 81. Van de schoolraad: OPEN DAG

Nieuwsbrief Cursus 2015-2016. 23 september 2015 nr. 81. Van de schoolraad: OPEN DAG Nieuwsbrief Cursus 2015-2016. 23 september 2015 nr. 81 Agenda Van de schoolraad: 24 september 2015 Personeels vergadering 28 september Viering met ouders in de kerk te Surhuisterveen. Startvergadering

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen...

De scholen zijn weer begonnen... Maandeditie: Donderdag 20 augustus 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 12 Oplage: 3000 stuks De scholen zijn weer begonnen... U kent ze vast: de spandoeken langs de weg met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

mei 28 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen

mei 28 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen mei 28 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen Aan de ouders en verzorgers Zo, dit was tot aan de zomervakantie de laatste gebroken week. Nu een periode waarin we nog veel werk te

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school

Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school Voor Pasen hoorden we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Tussen Pasen en Pinksteren gaan die verhalen

Nadere informatie

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven DE BASISKRANT 9 oktober 2015 Jaargang 18 Nummer 4 Agenda. 16-10-2015 Speurtocht (groep 1-2) & Vossenjacht (groep3-8) 19/23-10-2015 Herfstvakantie 27-10-2015 LOT van 14.00 t/m 15.00 uur 29-10-2015 Gastlessen

Nadere informatie