ZORG MET PASSIE DRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG MET PASSIE DRIE"

Transcriptie

1 ZORG MET PASSIE DRIE

2 ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE

3 Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen Demografie en patiëntenpopulatie Kosten en zorgverzekeraars Concentratie in de zorg 17 5 Kern activiteiten Algemene ziekenhuiszorg Het mch als topklinisch opleidingsziekenhuis Speerpunten Samenwerking Keuzes maken 23 6 Speerpunten aangescherpt Acute zorg Oncologie Infectieziekten 31 7 Patiëntenzorg: voorbeeldig en gegarandeerd De ziekenhuisarts Kwaliteit in avond/nacht/weekend De verpleegkundig specialist en physician assistant Verpleegkundige zorg Kwaliteit en patiëntgerichtheid 36 8 Organisatie van het mch 37 9 Het mch en financiën Het mch en de Haagse regio Tot slot 43 zorg met passie DRIE INHOUD 5

4 1 Inleiding Dit plan gaat over de zorg voor onze patiënten. In het beleidsplan Zorg met Passie iii kiezen medische staf en Raad van Bestuur de richting voor ons ziekenhuis voor de komende jaren. Hierin geven we een beschrijving van het mch, de huidige ontwikkelingen en onze plannen. Zorg met Passie iii is opgesteld voor de periode 2012 tot en met Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft het mch een geïntegreerd ziekenhuis- en medisch beleidsplan en daar zijn we trots op. Het kernteam Strategie, samengesteld door de Raad van Bestuur en het Stafbestuur, is verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van Zorg met Passie iii. Met alle maatschappen en vakgroepen heeft het kernteam gesproken, met het divisiemanagement en het management van de ondersteunende afdelingen. Daarnaast is dankbaar gebruikgemaakt van resultaten van overleg met patiën ten, verpleegkundigen, huisartsen, omringende ziekenhuizen, zorgverzekeraars, banken, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Raad van Toezicht. Het concept zmp iii is besproken met Patiënten Adviesraad, Verpleegkundige Adviesraad, Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraad, divisiemanagement en Raad van Toezicht. zorg met passie DRIE INLEIDING 7 Het kernteam Strategie Roeline de Beaufort, Arjenne Daams, Charles Evers, Willem Geerlings, Carla Hagestein, Korné Jellema, Denise Pelikan, Hans van der Sluijs, Joost van der Sijp en Bas in t Veld.

5 zorg met passie DRIE 8

6 2 Waar komen we vandaan? In de afgelopen 50 jaar hebben specialisten en medewerkers van drie ziekenhuizen (het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, zieken huis St. Antoniushove in Leidschendam en de Ursulakliniek in Wassenaar) het mch gemaakt tot wat het nu is. Westeinde ziekenhuis Pater Marijnen stichtte in 1873 aan het Westeinde in Den Haag het katholieke ziekenhuis Joannes de Deo. De andere Haagse ziekenhuizen hadden volgens Marijnen in die tijd te weinig aandacht voor het geestelijk welzijn van patiënten. Hij benaderde tal van Haagse notabelen om geld in te zamelen om een katholiek ziekenhuis te stichten. Notaris Schiefbaan heeft in 1873 een pand gekocht aan het Westeinde, dat als ziekenhuis werd ingericht. De uitbreiding vanaf 1882 is bepalend geweest voor de verdere ontwikkeling van het Joannes de Deo ziekenhuis. In de jaren vijftig profileerde het Joannes de Deo zich als wat we nu een topklinisch ziekenhuis noemen. Al vrij snel werden medisch specialisten en verpleegkundigen opgeleid. Het ziekenhuis speelde in op de zorgvraag van de bevolking in de binnenstad. Ook toen werkten we samen met andere zorginstellingen. In 1969 is de naam aangepast aan het adres: Westeinde ziekenhuis. In 1975 is gestart met de bouw van het huidige mch Westeinde aan de Lijnbaan naast het ziekenhuis aan het Westeinde. zorg met passie DRIE WAAR KOMEN WE VANDAAN? 9

7 zorg met passie DRIE WAAR KOMEN WE VANDAAN? 10 St. Antoniushove Pastoor Van Stee, die later bisschop werd, begon in 1913 in Voorburg aan het Oosteinde een pension voor welgestelde katholieke ouderen met een ziekenzaaltje. Hij noemde dit St. Antoniushove. De ziekenzaal werd steeds belangrijker en omvangrijker en overvleugelde op den duur het pension. Na de uitbreiding in 1928 verdween geleidelijk de functie van pension en werd de instelling ziekenhuis genoemd. Het ziekenhuis groeide en wilde uitbreiden en vond hiervoor in Leidschendam een passende locatie. In 1973 verhuisde St. Antoniushove naar Leidschendam. Rond die tijd kwamen er steeds meer medisch specialismen. Tussen 1975 en 1998 is er gediscussieerd tussen ziekenhuizen in Den Haag, Leidschendam, Voorburg en het nog te realiseren ziekenhuis in Zoetermeer over samenwerking tot en met fusie. Uiteindelijk hebben het St. Antoniushove en het Westeinde ziekenhuis gekozen voor de fusie onder de nieuwe naam Medisch Centrum Haaglanden in Ursulakliniek (St. Jacobusstichting) De St. Jacobusstichting is in 1923 gesticht met 40 bedden voor rooms-katholieke krankzinnigen in Den Haag en omgeving, omdat Joannes de Deo deze zorg niet kon bieden. De kliniek werd in 1936 uitgebreid met neurologie en neurochirurgie, waarbij ook de naam veranderde in Ursulakliniek. Bij de Ursulakliniek waren hoogleraren uit het Academisch Ziekenhuis Leiden aangesteld, waardoor het een semi- academische status had. Veel buitenlandse artsen zijn in dit ziekenhuis opgeleid. In 1979 is de Ursulakliniek met het Westeinde ziekenhuis gefuseerd.

8 3 Wie zijn we? Het mch levert op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg met passie, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij mch Westeinde. De bevolking van Leidschendam en omgeving kan rekenen op een breed palet aan algemene ziekenhuiszorg met de daarbij behorende aandacht voor ouderen. De oncologische zorg is in mch Antoniushove door verregaande concentratie, vooral in coöperatieverband, steeds prominenter aanwezig. Het mch maakt samen met het Groene Hart Ziekenhuis (ghz), Bronovo Ziekenhuis en t Lange Land Ziekenhuis deel uit van de samenwerkende ziekenhuizen Zuid-West Holland, beter bekend als de Coöperatie. Kort samengevat wil de Coöperatie nieuwe, betere en goedkopere zorg bieden. Dichtbij huis waar het kan en geconcentreerd waar nodig. We geven handen en voeten aan onze strategie in samenwerking met onze Coöperatiepartners. zorg met passie DRIE WIE ZIJN WE? 11 Het mch is één van de oprichters van de stichting topklinische opleidingsziekenhuizen (stz). Wij vervullen op basis van het stz-lidmaatschap een bijzondere rol in de ziekenhuiszorg en hebben een groot aantal topklinische functies. Dit betekent dat patiënten buiten ons directe verzorgingsgebied naar ons verwezen worden. Als topklinisch ziekenhuis leiden we in groten getale specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers op.

9 Als stz-ziekenhuis initieert het mch klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert hierin. Tot slot hebben wij als stzziekenhuis een belangrijke rol in de regionale afstemming met andere ziekenhuizen op het gebied van concentratie en spreiding van zorg. zorg met passie DRIE WIE ZIJN WE? Voor het opstellen van onze strategie hebben we aan een aantal belanghebbenden gevraagd wat ze van het mch vinden. Patiënten vinden dat het mch goede en herkenbare specialisten en verpleegkundigen heeft. Medewerkers werken hard en met plezier in ons ziekenhuis. Ze vinden het mch een leuke werkgever en voelen zich verbonden met de afdeling waar ze werken. Specialisten vinden ons ziekenhuis ambitieus, de sfeer goed en ze vinden dat de kwaliteit van zorg centraal staat. Tevens vinden specialisten het belangrijk dat wij een topklinisch opleidingsziekenhuis zijn. Huisartsen zijn positief over de medische kwaliteit van het mch. Ze merken op dat het belangrijk is dat wij hen goed informeren over individuele patiënten en processen. Andere ziekenhuizen vinden dat het mch deskundige specialisten en medewerkers heeft en daarmee goed in de pers komt. Ook geven andere ziekenhuizen aan dat het mch een meerwaarde heeft in de samenwerking in de regio. De zorgverzekeraars en banken ervaren de activiteiten van de Coöperatie als positief. Daarnaast zijn de zorgverzekeraars van mening dat het mch een professionele organisatie is, die kansen pakt en ondernemend is. 12 De centrale doelstelling van het mch is het leveren van ziekenhuiszorg van topkwaliteit, vakbekwaam, toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft.

10 Om deze doelstelling te realiseren, gebruiken wij kick : Kwaliteit Het mch levert patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Opleiding en wetenschap spelen hierin een heel belangrijke rol. De mch er stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen. Initiatief Specialisten en medewerkers zijn constant op zoek naar verbetering, ook om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit maakt het interessant om in het mch te werken. De mch er neemt zelf initiatief en zoekt naar kansen om de zorg te verbeteren. Creativiteit De mch er gaat op een originele, niet altijd voor de hand liggende wijze om met de vragen die op hem afkomen, zowel in de directe patiëntenzorg als daarbuiten. Klantgerichtheid Het mch is een ziekenhuis dat tegemoetkomt aan de behoeften, verwachtingen en wensen van patiënten, bezoekers, verwijzers en medewerkers. Het mch is een stichting met katholieke signatuur. De signatuur is met eerbiediging van andere levensbeschouwingen terug te vinden in de statuten. In ons dagelijks werk is die terug te vinden in de zorg die wij bieden voor mensen met zeer uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden. zorg met passie DRIE WIE ZIJN WE? 13

11 zorg met passie DRIE 14

12 4 De wereld om ons heen 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie In 2011 passeerde het inwoneraantal van Den Haag de grens van De bevolking in het verzorgingsgebied van het mch is in de afgelopen jaren iets harder gegroeid dan landelijk. Deze groei, maar ook de samenstelling van de bevolking, heeft effect op de zorgvraag voor het mch. De omgeving van mch Westeinde heeft een relatief jonge populatie met veel westerse en niet-westerse allochtonen. Deze patiëntengroepen kennen andere medische problemen dan de autochtone Nederlanders. Hiervoor is binnen het mch specifieke kennis aanwezig. Uit onze gegevens en die van de ggd blijkt een toename in de vraag naar zorg bij patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten, infectieziekten en chronische leveraandoeningen. In Leidschendam is niet zo zeer de absolute bevolkingsgroei, maar de vergrijzing de reden van een toenemende zorgvraag voor mch Antoniushove. Het aantal patiënten dat ouder is dan 65, is voor Leidschendam hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarbij is er sprake van een dubbele vergrijzing, doordat zowel het aantal ouderen toeneemt, als de leeftijd van de ouderen. Ter illustratie: de gemiddelde leeftijd van de opgenomen patiënt in mch Antoniushove is zes jaar hoger dan die in mch Westeinde. zorg met passie DRIE De wereld om ons heen 15

13 Door vergrijzing zal het aantal patiënten met ziektebeelden zoals beroertes, artrose, copd, diabetes mellitus en verschillende vormen van kanker toenemen. zorg met passie DRIE De wereld om ons heen Kosten en zorgverzekeraars In de wetenschap dat de vraag naar zorg en de daarmee samenhangende kosten de komende jaren blijven toenemen, zoeken het ministerie van vws, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en zorgaanbieders naar oplossingen om op efficiënte wijze goede zorg te leveren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. In 2006 heeft vws besloten om over te gaan naar gereguleerde marktwerking. Doel hiervan is zorg op de markt te brengen zodat hierdoor concurrentie ontstaat en daarmee een betere kwaliteit voor een lagere prijs. De zorgverzekeraar heeft bij deze overgang een nieuwe rol gekregen, te weten van administratief betalingskantoor naar zorginkoper. Dit betekent dat zorgverzekeraars een actieve rol hebben gekregen om de zorg in de regio te beoordelen en te contracteren. Zorgverzekeraars geven aan het lastig te vinden om de medische inhoud te beoordelen. Naast medische indicatoren richten zorgverzekeraars zich steeds meer op niet-medische aspecten, zoals patiëntenervaringen, toegangstijden en service-elementen. De zorgverzekeraars houden in hun beleid steeds meer rekening met indicatoren. Wij vinden een goede samenwerking met zorgverzekeraars belangrijk. Wij willen zelf invulling blijven geven aan de zorginhoud binnen het mch, binnen de regio en binnen de Coöperatie. Onze gesprekken met zorgverzekeraars zullen de komende jaren scherper worden. Zij mogen van ons de hoogste kwaliteit van zorg verwachten voor hun verzekerden. Tegelijkertijd moeten de kosten binnen de perken blijven. Ook zorgverzekeraars hebben te maken met een macrobudget voor de zorg. Tegen die achtergrond doen we geen concessies aan de kwaliteit van de geleverde zorg, waarbij we streven naar een zo efficiënt mogelijk patiëntenproces.

14 Het mch wil binnen de beschikbare financiële ruimte initiatief en creativiteit tonen in de verdere ontwikkeling van de patiëntenzorg. We blijven zorg leveren van een kwaliteit die past bij een topklinisch ziekenhuis en spelen in op de wensen en behoeften van onze patiënten. 4.3 Concentratie in de zorg De Coöperatie geeft ons ziekenhuis de mogelijkheid om in te spelen op de ontwikkeling van concentratie en spreiding in de zorg. Het is aangetoond dat concentratie van zorg, bij complexe en weinig voorkomende aandoeningen, leidt tot kwalitatief betere zorg. Patiënten zijn bereid om verder te reizen voor betere zorg, zeker als de behandeling ingrijpend is. Voor minder ingrijpende behandelingen vinden de patiënten het prettig wanneer goede zorg dichtbij huis geboden wordt. Het is de verwachting dat in Nederland netwerken tussen topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen gaan ontstaan. Het topklinisch ziekenhuis heeft daarin een belangrijke coördinerende rol. In de Coöperatie vervullen wij die rol. De trend is dat wetenschappelijke verenigingen steeds meer volumenormen opstellen als maat van kwaliteit van zorg. De verzekeraars en de Inspectie nemen deze normen over en gebruiken ze om zorg selectief in te kopen. Concentratie van zorg blijft zeker op de agenda staan de komende jaren en het mch ziet kansen voor de Coöperatie om dit voor de regio in te vullen en om aan de normen te voldoen. zorg met passie DRIE De wereld om ons heen 17

15 zorg met passie DRIE 18

16 5 Kern activiteiten 5.1 Algemene ziekenhuiszorg Onder algemene ziekenhuiszorg verstaan we zorg waar vanuit medisch oogpunt veel vraag naar is en waarvoor de behandeling in alle algemene ziekenhuizen en zbc s kan plaatsvinden. Deze zorg vormt de hoofdmoot van ons zorgaanbod en vergt geen bijzondere expertise of schaarse voorzieningen. Vanwege een aantal redenen is deze zorg van groot belang: om zorg te kunnen bieden aan mensen die rondom onze ziekenhuizen wonen. om comorbiditeit te herkennen en te behandelen is een breed palet aan zorg noodzakelijk (algemene ziekenhuiszorg). om te voldoen aan de eisen van de opleidingen die wij in huis hebben en willen verkrijgen (opleidingen vragen om een mix van specifieke en algemene ziekenhuiszorg om zo algemene en specifieke kennis te ontwikkelen). om voldoende vraag naar en daarmee het behoud van onze topklinische functies te realiseren. We garanderen een hoog niveau van algemene ziekenhuiszorg in het mch. We willen minimaal ons huidige marktaandeel behouden (in samenwerking met de Coöperatie) en ervoor zorgen dat patiënten en verwijzers tevreden zijn over de door ons geleverde zorg. In de toekomst worden delen van de algemene ziekenhuiszorg en delen van de topklinische ziekenhuiszorg steeds meer in samenwerking met andere ziekenhuizen georganiseerd en geconcentreerd. zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 19

17 5.2 Het mch als topklinisch opleidingsziekenhuis Het mch is het topklinisch opleidingsziekenhuis voor patiënten in de Haags-Leidse regio. zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 20 De kenmerken van een topklinisch ziekenhuis zijn: door schaarste van dure kennis en voorzieningen is zorg geconcentreerd verwijzing van huisartsen, andere ziekenhuizen en zbc s netwerken en samenwerking, ook met universitair medische centra voorbeeldfunctie in ontwikkeling en gebruik van protocollen continue professionele en medisch-technische ontwikkeling aanwezigheid van subspecialistische vervolgopleidingen toetsbare kwaliteit Het mch vindt daarbij de volgende elementen van groot belang: De topklinische functie houdt in dat we hoogkwalitatieve zorg bieden aan patiënten van binnen en buiten onze regio. Kwaliteit van zorg en topklinische functies zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is voor patiënten, specialisten en medewerkers herkenbaar dat we zorg van topklinisch niveau bieden. Ook zijn specialisten en medewerkers trots op het leveren van topklinische zorg. Ambitieuze specialisten en medewerkers met specifieke kennis en kunde zullen eerder kiezen voor een topklinisch ziekenhuis. Door de ambitie van specialisten en medewerkers is het mogelijk om zeer goede algemene ziekenhuiszorg en topklinische zorg te bieden. Het werken in het mch is interessant en afwisselend, zeker in combinatie met de opleiding, mogelijkheden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenpopulatie. Opleiding is onlosmakelijk verbonden aan een topklinisch ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat in ieder geval de specialismen met een topklinische functie een medisch specialistische opleiding hebben. Een topklinisch ziekenhuis biedt het beste opleidingsklimaat voor artsen in opleiding tot specialist, coassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten

18 en andere zorgprofessionals. Het topklinische aspect maakt deze opleidingen aantrekkelijk. Daarnaast zijn opleidingsvisitaties een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het mch. Wij vinden het noodzakelijk om voor onze topklinische functies goed klinisch wetenschappelijk onderzoek te doen. Het mch doet dit alleen of in samenwerking met een universitair medisch centrum (umc). Het mch is het topklinisch ziekenhuis van de Coöperatie. Hiermee biedt de Coöperatie voor mensen in de regio Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer en Gouda algemene ziekenhuiszorg en voor iedereen beschikbare en bereikbare topklinische zorg die niet in algemene ziekenhuizen geboden wordt. 5.3 Speerpunten Een speerpunt is een onderdeel van onze patiëntenzorg waar wij extra aandacht aan besteden. Wij zetten hiervoor extra mensen en middelen in. We brengen hiermee een accent aan binnen ons topklinisch zorgaanbod, waardoor we ons onderscheiden binnen de Haags-Leidse regio en daarbuiten. Dit is herkenbaar voor patiënten, huisartsen en verwijzende specialisten. mch kende in zmp ii een aantal speerpunten. In zmp iii bouwen wij hierop voort, rekeninghoudend met de laatste ontwikkelingen binnen en buiten het mch. Binnen de algemene ziekenhuiszorg en topklinische functies hebben we de volgende speerpunten: Acute zorg Oncologie Infectieziekten zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 21 Speerpunten in zmp iii betreffen altijd een bundeling van (delen van) specialismen. Ze passen bij onze voorgeschiedenis, de demografie van ons verzorgingsgebied en de aanwezige kennis, kunde en ambitie van onze specialisten en medewerkers.

19 Voor de speerpunten willen wij excelleren op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 5.4 Samenwerking Om onze ambitie te realiseren, is samenwerking met andere ziekenhuizen essentieel. We onderschrijven het belang van concentratie en spreiding van zorg. Dit organiseren we vooral binnen de Coöperatie. zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 22 Kernwoorden voor de samenwerking in de Coöperatie zijn: versterking van kwaliteit door concentratie en spreiding behoud van aanbod dichtbij huis interessante partner voor huisarts en verzekeraar versterking kwaliteit en vermindering kosten door samenwerking of samenvoeging ondersteunende functies financieel gezonde basis nu en in de toekomst Samenwerking van de Coöperatie met een umc is nodig om hoogwaardige (topklinische en topreferente) zorg te blijven leveren en vanwege het belang voor onderzoek en onderwijs. Het lumc is voor ons het umc waarmee we samenwerken. Deze samenwerking is naar onze mening nodig voor beide partijen, om uitmuntende zorg te kunnen leveren. Voor een aantal aandoeningen heeft het lumc voor mch een topreferente functie. Wij vinden het noodzakelijk dat bij alle vormen van samenwerking de hoge kwaliteit van de patiëntenzorg en de opleiding behouden blijven. Op dit moment vormt concentratie vaak een risico voor het behoud van de opleiding. We zullen ons ervoor inzetten dat de opleidingseisen aan deze ontwikkeling worden aangepast via de wetenschappelijke verenigingen en via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (nvz). Voor sommige (topklinische) functies in de stad wordt samengewerkt met het andere topklinische ziekenhuis in de stad, het Haga Ziekenhuis. Met Sophia Revalidatie en verpleeg- en ver-

20 zorgingshuizen hebben we afspraken over de verwijzing, nazorg en consultatie van onze patiënten. De directe relatie tussen huisarts en medisch specialist is essentieel voor de patiënt. Naast patiëntgebonden overleg, vindt afstemming plaats over diverse onderwerpen zoals informatie-uitwisseling. Daarnaast organiseren we bij- en nascholingen. Anderhalvelijnszorg Er is zorg die zowel op het terrein van de huisarts als van het ziekenhuis ligt. In het land zijn er huisartsengroepen en ziekenhuizen die deze zorg gezamenlijk opzetten. Wij willen huisartsen die initiatieven in deze richting ontwikkelen, met onze expertise ondersteunen. Wij zijn van mening dat routine onderzoek ook in diagnostische centra gedaan kan worden. In het belang van kwaliteit van de zorg en maatschappelijk verantwoorde kosten kan het mch een rol spelen door de kennis en kunde van onze specialisten in te zetten voor diagnostische centra. 5.5 Keuzes maken Zorgverzekeraars gaan steeds meer selectief zorg inkopen, waardoor straks niet alle behandelingen meer op elke locatie plaatsvinden. Daarmee eisen zij de regie over de plaats van de ziekenhuiszorg op. Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor goede patiëntenzorg maken wij met de ziekenhuizen in de regio afspraken over eventuele verplaatsing van algemene ziekenhuiszorg en bespreken we dit met de zorgverzekeraars. zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 23 De komende jaren werken we aan de keuzes binnen de ziekenhuiszorg voor het mch, in het licht van de afspraken binnen de Coöperatie. Daarnaast maken we keuzes over de activiteiten die passend zijn bij het mch met behulp van de handvatten op de volgende pagina.

21 zorg met passie DRIE KERNACTIVITEITEN 24 Te onderzoeken medisch specialistische activiteiten kunnen worden benoemd door raad van bestuur, stafbestuur, divisiemanagement en gemandateerd specialisten. Het onderzoek vindt plaats op basis van de volgende handvatten: Is de zorg passend bij de strategie van zmp iii? - Hoort de zorg tot de noodzakelijke algemene ziekenhuiszorg - Maakt de zorg deel uit van de speerpunten van het ziekenhuis? - Is de zorg noodzakelijk voor het profiel van stz-ziekenhuis? Hoe is de kwaliteit van zorg? - Wat is de kwaliteit van zorg ten aanzien van landelijke eisen (bijvoorbeeld igz, volumenormen, kwaliteitsvisitaties, opleidingsvisitatie etc)? - Wat is de mening van raad van bestuur en stafbestuur over de kwaliteit van zorg? - Komen uit de medische staf signalen over de kwaliteit van het desbetreffende (deel van het) specialisme (bijvoorbeeld vanuit de maatschapsbeoordeling? Hoe ziet de samenhang met andere specialismen eruit en wat zijn de gevolgen van de voorgenomen keuze voor andere specialismen? Hoe ziet de samenwerking op dit gebied met andere ziekenhuizen eruit en wat zijn voor hen de gevolgen van de voorgenomen keuze? Hoe ziet de kosten/baten analyse eruit? Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen keuze voor patiënt en verwijzer? De uitwerking van analyses/handvatten wordt gedaan door het divisiemanagement en de gemandateerd specialist van het betrokken specialisme. De besluitvorming hierover vindt plaats via de gangbare overlegstructuren en met het stafbestuur.

22 6 Speerpunten aangescherpt 6.1 Acute zorg Het mch heeft bijzondere expertise op het gebied van traumazorg (mono- en polytrauma s), neurovasculaire zorg (hersenbloedingen en herseninfarcten), acute neurochirurgische zorg (hersenbloedingen en hersenschedelletsel) en acute heelkunde (vaatchirurgie en buikchirurgie). Hiervoor komen patiënten zelf, op verwijzing van andere ziekenhuizen of rechtstreeks via de ambulancediensten. Meer dan de helft van de in het mch opgenomen patiënten komt binnen via de Spoedeisende Hulp (seh). Patiënten die verloskundige zorg nodig hebben, gaan direct naar de afdeling verloskunde. De ambulancediensten doen jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de seh s en elk jaar scoort de seh van mch Westeinde als beste van de regio. De seh van mch Westeinde is een van de grootste van Nederland en is toonaangevend op het gebied van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Het mch vervult een landelijke voortrekkersrol in de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals kindermishandeling en overmatig alcoholgebruik bij volwassenen. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 25 Op het gebied van de acute zorg worden afspraken gemaakt in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (roaz). Een landelijke

23 zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 26 werkgroep heeft in 2009 het basisprofiel beschreven, waaraan een seh-afdeling van een ziekenhuis minimaal moet voldoen om de kwaliteit van de geleverde zorg op de seh te waarborgen. Daarnaast heeft de werkgroep profielen beschreven voor specifieke patiëntengroepen: acute interventies aan het hart, neurointerventies, intensive care behoeftig kind, pre- en dysmature zorg en acute gedragsstoornissen. Wij voldoen aan alle door de werkgroep beschreven profielen, behalve de profielen intensive care behoeftig kind en pre- en dysmature zorg. De traumazorg is nader uitgewerkt door de landelijke vereniging van traumacentra en in regionale contracten tussen de ziekenhuizen en het regionale traumacentrum. Het mch wil bekend staan als het ziekenhuis dat met zijn partners de beste acute zorg in het verzorgingsgebied levert. Traumatologie Het lumc is erkend als traumacentrum en voert deze functie uit samen met het mch en het Haga Ziekenhuis. Het mch biedt traumazorg van het hoogste niveau op basis van de landelijke criteria. Dit wil zeggen dat patiënten met een (verdenking op) ernstig letsel 24 uur per dag worden opgevangen door het traumateam van het mch. mch Westeinde heeft hiervoor twee volledig ingerichte traumakamers, een ct-scan op de seh en een helikopterplatform. Ook beschikt mch Westeinde over 7x24 uur direct toegankelijke interventieradio logie, een acute ok en een Intensive Care (ic) van niveau 3. Het mch heeft een erkenning voor bijzondere neurochirurgie, waardoor ook patiënten met (verdenking op) ernstig hoofd-, hersen- en wervelletsel kunnen worden behandeld. De kwaliteitseisen, inclusief de volume-eisen voor de opvang van patiënten met een polytrauma, worden landelijk aangescherpt, waardoor mogelijk een verschuiving van deze zorg binnen de Haags-Leidse regio gaat ontstaan. Binnen het huidige samenwerkingsverband zijn wij de spil van de traumazorg in deze regio en dat willen we blijven.

24 Neurovasculaire zorg Patiënten met een beroerte worden in het mch snel en veilig behandeld. Als enige in de regio Den Haag bieden wij optimale opvang, diagnostiek en therapie van patiënten met hersenbloedingen en infarcten. Neurochirurgen, vasculair neurologen, neuro interventieradiologen en ondersteunend personeel zijn 24 uur per dag beschikbaar voor deze patiënten. In een snel tempo veranderen de eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om erkend te worden als neurovasculair centrum. Naar verwachting krijgen ongeveer 15 Nederlandse centra een erkenning. Het mch wil een van deze centra zijn. Verloskunde In het mch vinden tweedelijns bevallingen plaats. Bevallingen van patiënten met pre- en of dysmature kinderen verwijzen we zo vroeg mogelijk naar het ziekenhuis met de Neonatale Intensive Care Unit (nicu). Voor onze regio is dat het lumc. De ziekenhuizen met nicu-erkenning plaatsen kinderen weer terug naar de ziekenhuizen met een gespecialiseerde afdeling, de zogenaamde neonatale post ic/ hc. De aanwijzing van de ziekenhuizen met een neonatale post ic/hc gaat altijd onder leiding van of in samenwerking met een nicu-ziekenhuis. Het ministerie van vws, de wetenschappelijke vereniging van gynaecologen en de vereniging van verloskundigen werken aan een voorstel over de organisatie van verloskunde in Nederland om de perinatale sterfte terug te dringen. De verwachting is dat de verloskundige zorg geconcentreerd wordt, maar het aantal centra is nog onduidelijk. Wij steunen deze concentratie en willen door vergroting van het eigen aantal bevallingen of door samenwerking binnen de Coöperatie daarin een belangrijke positie innemen. Heroriëntatie van de neonatologische zorg komt dan ter sprake, waarbij een neonatale post ic/hc in het mch een logisch gevolg kan zijn. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 27 Medisch psychiatrische unit Op de afdelingen in mch Westeinde zien we steeds meer somatische problematiek bij patiënten met bestaande psychiatrische

25 zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 28 aandoeningen. Wij hebben nu geen adequate afdeling en medische en verpleegkundige zorg voor deze patiëntengroep. Andere centra die deze zorg bieden zijn schaars, hebben weinig capaciteit en zijn ver weg. Daarom hebben we besloten een aantal bedden vrij te maken en medewerkers aan te trekken en hen hiervoor op te leiden. In het derde kwartaal van 2012 wordt deze Medisch Psychiatrische Unit (mpu) geopend en deze past binnen het seh-profiel acute gedragsstoornissen. Patiënten worden zo kort mogelijk opgenomen en na behandeling van de somatische problematiek verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. De mpu biedt als enige in de Haagse regio een gespecialiseerd behandelklimaat en voldoende veiligheid voor de behandeling van deze patiënten. Spoedeisende Hulp De zorgverzekeraars en het ministerie van vws zijn van mening dat het aantal seh s in Nederland verminderd moet worden. Een deel van de patiënten moet volgens hen door huisartsen of in huisartsenposten worden behandeld. In ons overleg met de zorgverzekeraars is besproken wat dit betekent voor het mch. Op basis van onze jarenlange ervaring op de seh van mch Westeinde en de inzet van verpleegkundig specialisten en seh-artsen, stellen wij voor dat in mch Westeinde een aangepaste huisartsenpost komt bij de seh. Wij maken afspraken met de huisartsenpost over de triage en behandeling van patiënten. De eisen die gesteld worden aan huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost zijn nog onderwerp van gesprek. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg en daarmee ook voor de kwaliteit van de medewerkers van de huisartsenpost. In mch Antoniushove is er gedurende een aantal dagdelen per week een geïntegreerde seh-huisartsenpost. Dit betekent dat de triage van patiënten gezamenlijk georganiseerd is. Vooralsnog blijft deze vorm bestaan. Doordat zowel het aantal patiënten als de zorgvraag verschilt, is de organisatie van zorg in mch Westeinde en mch Antoniushove anders.

26 De zorgverzekeraars hebben aan het roaz gevraagd om voorstellen te doen over de beschikbaarheid en locaties van de spoedeisende zorg in de regio. In dit kader doet de Coöperatie in 2012 een voorstel aan het roaz over de beschikbaarheid, locaties en aard van de spoedeisende zorg in de Coöperatieziekenhuizen. Acute opname Voor goede acute zorg is snelle stabilisatie en diagnostiek van de patiënt van belang, op basis waarvan de behandeling gestart kan worden. Daarna wordt de patiënt opgenomen op een verpleegafdeling waar de vereiste kennis en kunde aanwezig is. Patiënten zonder bedreigde vitale functies worden opgenomen op de verpleegafdeling. In de avond/nacht/weekend is in ons ziekenhuis een aantal bedden voor deze patiënten beschikbaar op verpleegafdelingen waar plaats is, de virtuele opname afdeling. De volgende dag gaan deze patiënten naar de afdeling van het betreffende specialisme. Door deze werkwijze hebben we meer patiënten kunnen opnemen dan voorheen. We gaan onderzoeken of deze efficiëntie gepaard gaat met voldoende kwaliteit. Patiënten die worden opgenomen met acuut bedreigde vitale functies gaan naar de intensive care (ic). De ic s in Nederland kennen een niveau indeling. De ic van mch Westeinde heeft als enige binnen de Coöperatie het hoogste niveau (niveau 3). De ic heeft bijzondere expertise op het gebied van de specifieke (acute) patiëntenpopulatie van mch Westeinde. Binnen de Coöperatie is een ic- netwerkorganisatie opgericht voor de vijf ziekenhuislocaties, waarin het mch een coördinerende rol heeft. Elke patiënt met een ic-indicatie wordt hierdoor op de juiste afdeling opgenomen. Patiënten met mogelijk bedreigde vitale functies die bewaking nodig hebben, gaan naar een nog te vormen acute afdeling. Daarnaast heeft het mch vier specifieke acute afdelingen te weten de stroke-unit, ccu, verloskunde en mpu. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 29

27 6.2 Oncologie Voor patiënten met kanker leveren wij, samen met onze Coöperatiepartners, zorg van topniveau. Daarnaast wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen op specifieke gebieden zoals de hoofd-halsoncologie en de radiotherapie. Het mch is het topklinische ziekenhuis van de Coöperatie. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 30 Samen met de andere Coöperatieziekenhuizen bouwen we aan een regionaal oncologisch centrum met als doel om betere zorg voor de patiënt te realiseren, zo mogelijk dichtbij huis en indien noodzakelijk niet te ver weg. Het mch en de Coöperatie hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: Patiënten kunnen voor een eerste afspraak en de basis diagnostiek (bijvoorbeeld algemeen radiologisch onderzoek en diagnostische endoscopie) terecht op de polikliniek van het mch of een van de andere Coöperatieziekenhuizen. De bijzondere diagnostiek wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in coöperatieverband. De operaties worden op één locatie uitgevoerd, als aannemelijk is dat dit de kwaliteit verbetert. Elke ingreep wordt uitgevoerd door een beperkt aantal specialisten. De richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen zijn hierbij leidend. Onder leiding van de integrale kankercentra (iknl) zijn door medisch specialisten afspraken gemaakt over welk ziekenhuis in de regio welk type operatie doet. Daar waar in iknl-verband geen afspraken zijn, concentreren we de zorg in de Coöperatie op basis van de kwaliteitseisen. Patiënten met kanker kunnen voor niet-operatieve behandeling en nazorg in het mch of één van de Coöperatieziekenhuizen terecht. Uitgangspunt is dat de patiënt dichtbij huis geholpen wordt. Dit geldt ook voor de palliatieve zorg. Alleen specifieke of zeldzame behandelingen vinden binnen de Coöperatie op één locatie plaats. Voor radiotherapie gaan patiënten naar Radiotherapiecentrum West (rc west), Voorbereidingen worden getroffen om vanaf 2015 de radiotherapie in mch Antoniushove te huisvesten.

28 In het oncologisch centrum worden communicatie en bejegening, het logistiek proces, informatie-voorziening, ict, registratie van indicatoren, wetenschap en opleiding op de zorg voor de oncologische patiënt afgestemd. Tumorspecifieke, multidisciplinaire werkgroepen bepalen beleid en zorginhoud van de betreffende tumorsoort. Binnen de Coöperatie zal hierdoor meer uniformiteit in beleid en behandeling ontstaan. In 2012 is gestart met de concentratie van de operaties bij patiënten met longkanker en blaaskanker. Het voortraject vindt plaats in één van de Coöperatieziekenhuizen (dichtbij als het kan) en de operaties vinden plaats in mch Antoniushove (geconcentreerd als het moet). Door bovengenoemde uitgangspunten vindt er een kwaliteitsverbetering plaats. De komende jaren worden stap voor stap nieuwe tumorgroepen vanuit de Coöperatie opgepakt. In 2012 wordt de concentratie van operaties bij patiënten met borstkanker, darmkanker en gynaecologische tumoren uitgewerkt. Het oncologisch centrum kent een samenwerking die breder is dan de Coöperatie. Zo is de samenwerking met rc west van belang. Ook is de samenwerking met umc s waardevol, waarbij in ieder geval het lumc een belangrijke rol heeft. 6.3 Infectieziekten Infectieziekten vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met een chronische ziekte, of voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Steeds vaker is sprake van een besmetting met antibioticaresistente bacteriën. Door toegenomen migratie en reizen naar andere landen komen er meer en nieuwe infectieziekten. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT 31 De infectieziekten waarmee het mch te maken heeft, zijn onder andere hiv, hepatitis, tbc, soa en in toenemende mate infecties met multiresistente problematiek.

29 De laatste jaren zijn binnen het mch meer medisch specialisten aangetrokken met specifieke kennis en kunde op dit gebied. Het mch onderscheidt zich hierin ten opzichte van andere ziekenhuizen in de regio. Om deze redenen kiezen wij infectieziekten als speerpunt. zorg met passie DRIE SPEERPUNTEN AANGESCHERPT Het mch wil preventie, diagnose en behandeling van infectieziekten op een hoog niveau brengen, zodat huisartsen en andere Coöperatieziekenhuizen met vertrouwen naar ons verwijzen. Hiervoor is samenwerking met het lumc en de ggd noodzakelijk. Specialisten die intensief betrokken zijn bij infectieziekten zijn in ieder geval internisten- infectiologen, longartsen, maagdarmlever-specialisten, intensivisten, medisch microbiologen en ziekenhuisapothekers. Daarnaast blijven we investeren in kennis, kunde en infrastructuur. Bovengenoemde specialisten gaan samen met raad van bestuur en stafbestuur dit speerpunt verder vormgeven. 32

30 7 Patiëntenzorg: voorbeeldig en gegarandeerd Onze specialisten en medewerkers werken op vele manieren aan de kwaliteit van zorg. Dit laten we regelmatig toetsen met behulp van een aantal ziekenhuisbrede visitaties zoals de niaz (inclusief veiligheidsmanagementsysteem) en de stz. Meer specialismegericht zijn de opleidingsvisitaties en kwaliteitsvisitaties. We leggen jaarlijks verantwoording af aan de Inspectie op basis van de prestatie-indicatoren. Daarnaast gaan we de komende jaren extra aandacht besteden aan de volgende thema s. zorg met passie DRIE PATIËNTENZORG: VOORBEELDIG EN GEGARANDEERD 7.1 De ziekenhuisarts Binnen het mch zijn de afgelopen jaren steeds meer artsen niet in opleiding tot specialist (anios) werkzaam. Dit heeft onder andere te maken met de Arbeidstijdenwet en sterk uitgebreide opleidingseisen. Een anios werkt over het algemeen korter dan een jaar in het mch en is daardoor beperkt inzetbaar. De veranderde opleidingseisen en de Arbeidstijdenwet brengen met zich mee dat de arts in opleiding tot specialist (aios) steeds meer tijd aan de opleiding besteedt. Zijn inzetbaarheid op de afdeling neemt daardoor af. 33

31 zorg met passie DRIE PATIËNTENZORG: VOORBEELDIG EN GEGARANDEERD 34 We vinden het belangrijk om op de verpleegafdelingen 24 uur per dag goede medische zorg te garanderen. Hiertoe gaan we een nieuwe beroepsgroep opleiden, de ziekenhuisarts. Ziekenhuisartsen zijn basisartsen die wij een aanvullende driejarige opleiding bieden. De zorg is van hoog niveau doordat ziekenhuisartsen gedurende een langere periode op een afdeling werkzaam zijn en hier specifieke kennis en ervaring opdoen. Daarnaast zijn zij een vast aanspreekpunt voor de verpleging en de patiënt. 7.2 Kwaliteit in avond/nacht/weekend Het mch wil 24 uur per dag medische en verpleegkundige zorg en diagnostiek van topklinisch niveau leveren. Om dit te kunnen waarmaken is de kwaliteit van zorg in de avond/nacht/weekend minstens zo belangrijk als de zorg overdag. Buiten kantooruren is de zorg echter kwetsbaarder. De igz legt een relatie met het geringere aantal medewerkers en specialisten dat dan aanwezig is. Wij herkennen deze relatie en daarom zijn overdracht van en communicatie over onze patiënten belangrijke aandachtspunten binnen en buiten kantooruren. Om dit te bereiken gaan we meer aandacht besteden aan: Medische en verpleegkundige overdracht. Op dit gebied willen we: - Afspraken op een uniforme wijze vastleggen in het dossier en deze afspraken nakomen. - Vaste overdrachtmomenten met een vast team - Integratie van het medische en verpleegkundige dossier Behandeling van opgenomen patiënten bij wie een acute situatie ontstaat. Voor deze patiënten willen we: - Tijdige signalering van de acute situatie door verpleegkundigen en artsen in de avond/nacht/weekend. - Een ervaren medisch specialist die altijd beschikbaar is voor patiënt, verpleegkundige en dienstdoende arts. - Beschikbaarheid 24 uur per dag van medische professionals (in ieder geval anesthesioloog, intensivist en seh-arts) in mch Westeinde Kennis en ervaring van aanwezige functionarissen. Dit willen we bereiken door:

32 - Gerichte training voor medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen. - Werken in avond/nacht/weekend alleen door functionarissen die ook overdag werken. 7.3 De verpleegkundig specialist en physician assistant In het mch zijn physician assistants (pa) en verpleegkundig specialisten werkzaam voor verschillende specialismen. De taken en verantwoordelijkheden zijn divers ingevuld. De functionarissen zijn opgeleid in een specifiek aandachtsgebied. Wij vinden het belangrijk de functie-inhoud binnen het mch te verhelderen. We gaan de inzet van deze medewerkers binnen het mch nader uitwerken. Vooralsnog hanteren we de volgende uitgangspunten bij deze functies: Inzet op een specifiek gebied, geprotocolleerd en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Inzet op een breder gebied (pluis en niet pluis, triage) alleen bij brede opleiding en strakke protocollering en begeleiding. De inzetbaarheid van een pa of verpleegkundig specialist op een verpleegafdeling wordt nog nader onderzocht en uitgewerkt Voor de start van de opleiding is er helderheid over de inzet, taken en financiering. 7.4 Verpleegkundige zorg In 2011 heeft de Verpleegkundige Adviesraad (var) het initiatief genomen om een verpleegkundig kwaliteitsbeleid op te stellen. De var heeft de punten benoemd die de kwaliteit van de verpleegkundige zorg op een hoger niveau brengen. Uitgangspunt is dat het mch aardige, vaardige en waardige verpleegkundigen heeft, die passie hebben voor het vak, altijd blijven leren en op eigen wijze partner in de zorg zijn. We werken de adviezen van de var verder uit met nadruk op de volgende onderwerpen: Bevorderen van deskundigheid: verpleegkundigen hebben een eigen verantwoordelijkheid om professionele zorg te leveren volgens de laatste inzichten. Wij zullen inzetten op intensivering van (verplichte) bij- en nascholing van verpleegkundigen, zorg met passie DRIE PATIËNTENZORG: VOORBEELDIG EN GEGARANDEERD 35

33 zorg met passie DRIE PATIËNTENZORG: VOORBEELDIG EN GEGARANDEERD 36 zodat onze verpleegkundigen tot de best opgeleide van Nederland behoren. Werken als een team: verpleegkundigen werken met elkaar en met artsen om goede zorg te geven. Communicatie, feedback geven en ontvangen en informatieoverdracht zijn hierin belangrijk. Organisatie van zorg: onze verpleegkundigen werken vanuit een geïntegreerde visie waarbij de coördinatie van zorg rondom een patiënt bij één persoon ligt. Het verschil in de organisatie en de bezetting van verpleegkundige zorg op algemene en specialistische afdelingen en de betekenis hiervan voor patiënten wordt nader onderzocht. 7.5 Kwaliteit en patiëntgerichtheid Het mch wil voor patiënten en medewerkers zichtbaar ziekenhuiszorg op topniveau leveren. Dit betekent dat we voldoen aan richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen, aan de opleidingseisen en actief zijn op het gebied van klinisch- wetenschappelijk onderzoek. Ook vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen op basis van de prestatie-indicatoren. We voeren actief de dialoog met elkaar, de Inspectie, de wetenschappelijke verenigingen en de zorgverzekeraars om tot de juiste en betrouwbare indicatoren te komen. Wij willen dat patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg en we nemen ieder signaal van hen daarover serieus. Patiënten mogen erop vertrouwen dat onze zorg inhoudelijk goed is. Wij zorgen er intussen voor dat patiënten goed geïnformeerd zijn, en kunnen meepraten over de behandeling, dat afspraken worden nagekomen, de route in het ziekenhuis begrijpelijk is en de uitstraling van het gebouw en de afdelingen goed zijn. We blijven onderzoeken wat de ervaringen van patiënten met het mch zijn.

34 8 Organisatie van het MCH De medisch specialisten zijn verenigd in de vereniging medische staf (vms). De vms is een adviesorgaan voor de raad van bestuur. Daarnaast zijn de medisch specialisten betrokken in de organisatie van het mch via duaal management. Ook zijn er diverse ziekenhuis- en vms-commissies waarin medisch specialisten betrokken zijn en meedenken over het mch-beleid. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De medisch specialist kent een professionele autonomie en verantwoordelijkheid voor de directe patiëntenzorg. De raad van bestuur kan zijn verplichtingen alleen waarmaken als er sprake is van een goede samenwerking met de vms. De raad van bestuur en de vms geven gezamenlijk beleid vorm en maken hierover afspraken. zorg met passie DRIE ORGANISATIE van HET MCH 37 Voor elk specialisme zijn een gemandateerd specialist en een zorgmanager aanspreekpunt en inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorg. De specialismen zijn gebundeld in divisies, die worden geleid door een medisch en een organisatorisch divisiemanager. Daarnaast zijn er algemeen ondersteunende afdelingen. De divisiestructuur functioneert goed en vinden wij nog steeds toereikend.

35 De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht is op deze manier steeds betrokken bij het functioneren van het mch. Naast financiële gegevens zijn vooral organisatorische en kwaliteitsinformatie belangrijk geworden voor de raad van toezicht. zorg met passie DRIE ORGANISATIE van HET MCH 38

36 9 Het MCH en financiën Sinds de introductie van het huidige financieringsmodel kijken wij steeds kritischer waar welke zorg geboden wordt en in hoeverre dat past binnen de muren van het mch. De discussie over concentratie en spreiding van zorg sluit hierbij aan. We verwachten dat zorgverzekeraars hierin ook een rol gaan spelen. De keuzes voor de activiteiten die passend zijn bij het mch, maken wij mede met behulp van de handvatten die zijn opgenomen in hoofdstuk 5.5. In vervolg op bovenstaande verwachten we een maatschappelijke discussie over het nut en de noodzaak van dure behandelingen, zeker gezien de vergrijzing. Wij realiseren ons dat deze discussie voor een aantal onderdelen van de speerpunten van toepassing kan zijn en onder andere over kwaliteit van leven zal gaan. Het mch wil en kan hieraan een bijdrage leveren. zorg met passie DRIE HET MCH EN FINANCIËN 39 Om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren, is een goed financieel resultaat noodzakelijk. De solvabiliteit van het mch, alleen of in de Coöperatie, behoort tot de top van de algemene ziekenhuizen in Nederland.

37 zorg met passie DRIE 40

38 10 Het MCH en de Haagse regio Het mch zet zich ook in om zorg te leveren die bijdraagt aan de volksgezondheid, maar die niet vanzelfsprekend door andere zorgaanbieders wordt geboden, omdat hiervoor vaak geen of een onduidelijke financiering is. Hierbij kan gedacht worden aan de zorg voor de terminaal zieke patiënt (palliatieve zorg). Deze zorg wordt niet gefinancierd via onze reguliere middelen. Patiënten en behandelaars verwachten en vinden het passend dat deze zorg door het mch wordt geleverd. Verder is het mch het enige ziekenhuis in de regio Zuid-Holland West dat chronische en electieve zorg voor onverzekerde en illegale patiënten levert. Deze zorg krijgen we deels vergoed. Ook kenmerkend voor het mch is de samenwerking met ado Den Haag voor de projecten op het gebied van Bewegen tegen kanker. zorg met passie DRIE HET MCH EN DE HAAGSE REGIO 41 We zullen ons blijven inzetten om deze zorg zoveel mogelijk te blijven bieden, of zelfs uit te breiden, en waar van toepassing vergoed te krijgen. We realiseren ons dat dit op gespannen voet kan komen te staan met een vergevorderde marktsituatie die financieel beperkingen oplegt aan het mch.

39 zorg met passie DRIE 42

40 11 Tot slot In het oude Griekenland betekende strategie het leiden van het leger. Ook al draagt de gezondheidszorg soms de trekken van een strijd, wij bedoelen met strategie ons plan waarmee we de doelstellingen van het mch realiseren. Wij zijn er trots op dat Zorg met Passie iii voor het eerst een gezamenlijk plan is van ziekenhuis en medische staf. Wij vermoeden dat de lezer na eerste beschouwing verzucht: is dat nu alles? Wij hopen dat dezelfde lezer dan bij herlezing met ons de spanning voelt bij de gestelde doelen en de beschikbare middelen. Het zal van alle medewerkers en specialisten een grote inspanning vergen om deze doelen met elkaar te behalen. Het fundament van het mch bestaat uit: deskundigheid tot in de vezels van alle medewerkers, dienstbaarheid aan de patiënt en passie voor het werk in het ziekenhuis. Het mch heeft altijd voorop gelopen in de eigen wijze waarop wij de ziekenhuiszorg beschouwen en waarbij wij een originele aanpak niet schuwen. Het mch durft de noodzakelijke keuzes te maken voor de komende jaren en zo de patiëntenzorg in het ziekenhuis meetbaar en voelbaar te verbeteren. Zorg met Passie iii is vanuit die gedachte opgesteld en we rekenen erop onze patiënten succesvol, integer, begripvol en met passie te behandelen en te verplegen volgens de beste tradities van onze voorgangers. Dit is onze strategie en tegelijk ons aanbod aan de Coöperatie. zorg met passie DRIE TOT SLOT 43 Het kernteam Strategie

41 zorg met passie DRIE 44

42 zorg met passie DRIE 45

43 zorg met passie drie 46

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg

Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Dichtbij en ver weg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS

Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg. Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Goed op Tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg 1. Vooraf Discussienotitie acute zorg 2015 Ministerie van VWS Dit discussiedocument is een notitie ter voorbereiding

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

Verbeteren door te verbinden. Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Verbeteren door te verbinden Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025 Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Alex Kuiper ING Sectormanagement Alex.Kuiper@ing.nl

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie