Allianz Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober maart Allianz Nederland Asset Management B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2014-31 maart 2015. Allianz Nederland Asset Management B.V."

Transcriptie

1 Allianz Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober maart 2015 Allianz Nederland Asset Management B.V.

2 Beleggingsmaatschappij Allianz Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober maart 2015 Raad van Commissarissen Subfondsen Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Selectie Fonds Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Gemengd Obligatie Fonds Allianz Geldmarkt Fonds A.C.M. Groeneveld J.M. Overmeer Directie Allianz Nederland Asset Management B.V. Rotterdam Depotbank KAS BANK N.V. Amsterdam Fund Agent KAS BANK N.V. Amsterdam Administratie Allianz Nederland Administratiekantoor B.V. Rotterdam Accountant KPMG Accountants N.V. Amstelveen Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor ieder beleggingsfonds is een document met Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met fondsinformatie, kosten en risico s. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Het document met Essentiële Beleggersinformatie is kosteloos te verkrijgen en potentiële beleggers wordt geadviseerd het prospectus te lezen en een beleggingsadviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Zowel het document met Essentiële Beleggersinformatie als de prospectussen staan beschikbaar op 1

3 Inhoud Algemeen 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie Halfjaarbericht 2014/2015 Allianz Paraplufonds N.V. 46 Balans 47 Winst- en verliesrekening 48 Kasstroomoverzicht 49 Toelichting Halfjaarcijfers 2014/2015 Subfondsen Allianz Paraplufonds N.V.: 55 Allianz Europa Obligatie Fonds 65 Allianz Selectie Fonds 75 Allianz Europa Aandelen Fonds 83 Allianz Pacific Aandelen Fonds 91 Allianz Amerika Aandelen Fonds 99 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 107 Allianz Gemengd Obligatie Fonds 114 Allianz Geldmarkt Fonds Overig 123 Overige gegevens Allianz Paraplufonds N.V. p/a Allianz Nederland Asset Management B.V. Bezoekadres: Coolsingel AG Rotterdam Postadres: Postbus AT Rotterdam Telefoon (088)

4 Kerncijfers Kerncijfers subfondsen (bedragen in veelvouden van 1.000,-) Allianz Europa Obligatie Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt. 15 ³) 30 sept. 14 ²) 30 sept sept. 12 ¹) 30 sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 78,80 75,29 68,67 68,23 64,52 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,38 0,75 0,75 0,75 0,75 Rendement 7,1% 13,2% 3,3% 7,8% 0,9% ¹) Per 29 september 2012 zijn Allianz Holland Continu Klik Fonds, Allianz Holland Dollar Fonds en Allianz Holland Internationaal Rentefonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. ²) Per 25 april 2014 is Allianz Holland Vastrentend Fonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. ³) Per 27 maart 2015 is Allianz Gemengd Obligatie Fonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. Allianz Selectie Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept. 14 *) 30 sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 111,23 97,17 87,96 78,37 69,96 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,55 1,11 1,11 1,11 1,10 Rendement 16,9% 13,2% 15,1% 14,4% -7,1% *) Per 25 april 2014 is Allianz Holland Euro Selectie Fonds samengevoegd met Allianz Selectie Fonds. Allianz Europa Aandelen Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept. 14 **) 30 sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 84,04 73,96 68,66 61,75 50,50 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,55 1,11 1,10 1,11 1,11 Rendement 15,9% 9,6% 13,8% 26,8% -11,5% **) Per 25 april 2014 is Allianz Holland Fund samengevoegd met Allianz Europa Aandelen Fonds. Allianz Pacific Aandelen Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 92,10 75,12 68,85 64,65 57,94 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,61 1,24 1,22 1,24 1,25 Rendement 25,6% 11,0% 8,5% 14,8% -5,8% 3

5 Kerncijfers Allianz Amerika Aandelen Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 22,85 21,80 18,86 17,69 13,60 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 1) 0,26 0,50 0,50 0,94 1,28 Lopende kosten Ratio onderliggend fonds (in %) 2) 0,66 0,66 0,65 0,65 - Rendement 4,8% 15,6% 7,9% 31,9% 2,3% 1) Afname vrnl. door verlaging kosten beheerloon van 1% naar 0,35% per , vanaf welke datum het fonds haar gehele vermogen belegt in Allianz US Equity Fund. 2) Betreft de Expense Ratio van Allianz US Equity Fund over de voorafgaande verslagjaren. Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept. 14 **) 30 sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 49,16 42,02 36,28 32,55 25,78 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,56 1,15 1,19 1,23 1,27 Rendement 18,1% 19,0% 15,1% 27,2% -5,5% **) Per 25 april 2014 zijn een aantal verzekeringsfondsen samengevoegd met Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. Allianz Gemengd Obligatie Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt. 15 ** 30 sept sept sept sept. 11 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel - 49,47 46,58 46,83 40,49 Beleggingsresultaten: 2014/ / / / /2011 Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,25 0,20 0,15 0,16 0,16 Lopende kosten Ratio onderliggend fonds (in %) * 0,91 0,91 1,04 1,04 1,04 Rendement 5,0% 6,2% -0,5% 15,7% 1,2% * Betreft de lopende kosten Ratio van onderliggende fondsen over de voorafgaande kalenderjaren. ** Per 27 maart 2015 is Allianz Gemengd Obligatie Fonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. Allianz Geldmarkt Fonds Overzicht intrinsieke waarde: 31 mrt sept. 14 ¹) 30 sept. 13 Totale intrinsieke waarde Aantal aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 100,88 100,92 100,49 Beleggingsresultaten: / /2014 t/m Inkomsten uit beleggingen Koersresultaat Kosten Totaal Beleggingsresultaat Lopende kosten Ratio (in %) 0,15 0,33 0,29 Rendement 0,0% 0,4% 0,5% ¹) Per 25 april 2014 zijn een aantal verzekeringsfondsen samengevoegd met Allianz Geldmarkt Fonds. 4

6 EUR MILJOEN Verslag van de directie Verslag van de directie Aan de aandeelhouders Hierbij brengen wij verslag uit over de eerste helft van het boekjaar lopend van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart Ontwikkeling fondsvermogen Gedurende de verslagperiode is het eigen vermogen toegenomen van miljoen aan het begin van de verslagperiode tot miljoen per 31 maart 2015, een mutatie van 332 miljoen welke als volgt kan worden gespecificeerd: - Netto uitstroom aandeelhouders -/- 58,8 miljoen - Resultaat incl. herwaardering beleggingen 456,8 miljoen - Dividenduitkeringen -/- 66,0 miljoen Eigen vermogen, verdeeld over subfondsen. 31 mrt sept in EUR in EUR Subfonds Allianz Europa Obligatie Fonds (AEOF) Subfonds Allianz Selectie Fonds (ASF) Subfonds Allianz Europa Aandelen Fonds (AEAF) Subfonds Allianz Pacific Aandelen Fonds (APAF) Subfonds Allianz Amerika Aandelen Fonds (AAAF) Subfonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds (ADWAF) Subfonds Allianz Gemengd Obligatie Fonds (AGOF) Subfonds Allianz Geldmarkt Fonds (AGF) Totaal Eigen vermogen subfondsen Allianz Paraplufonds N.V sept. 06 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept. 14 mrt. 15 Allianz Holland Fund*** Allianz Europa Obligatie Fonds*** Allianz Selectie Fonds*** Allianz Europa Aandelen Fonds*** Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds*** Allianz Holland Dollar Fonds** Allianz Holland Intern. Rentefonds** Allianz Holland Continu Klik Fonds** Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds* Allianz Holland Vastrentend Fonds*** Allianz Gemengd Obligatie Fonds Allianz Duurzaam Aandelen Fonds* Allianz Geldmarkt Fonds * Per 1 oktober 2010 is Allianz Duurzaam Aandelen Fonds samengevoegd met Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. ** Per 29 september 2012 zijn Allianz Holland Dollar Fonds, Allianz Holland Internationaal Rentefonds en Allianz Continu Klik Fonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. *** Per 25 april 2014 hebben de volgende samenvoegingen plaatsgevonden: Allianz Holland Fund is samengevoegd met Allianz Europees Aandelen Fonds, Allianz Holland Euro Selectie Fonds is samengevoegd met Allianz Selectie Fonds Allianz Holland Vastrentend Fonds is samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds **** Per 27 maart 2015 is Allianz Gemengd Obligatie Fonds samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. 5

7 Verslag van de directie Rendement Op basis van intrinsieke waarde inclusief herbelegging van uitgekeerd dividend. Eerste helft van boekjaar Geheel boekjaar 2014/ /2014 Subfonds Allianz Europa Obligatie Fonds 7,1% 13,2% Subfonds Allianz Selectie Fonds 16,9% 13,2% Subfonds Allianz Europa Aandelen Fonds 15,9% 9,6% Subfonds Allianz Pacific Aandelen Fonds 25,6% 11,0% Subfonds Allianz Amerika Aandelen Fonds 4,8% 15,6% Subfonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 18,1% 19,0% Subfonds Allianz Gemengd Obligatie Fonds 5,0% * 6,2% Subfonds Allianz Geldmarkt Fonds 0,0% 0,4% * Betreft rendement over de periode /

8 Verslag van de directie Structuur Allianz Paraplufonds N.V. is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal. De vennootschap kent een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij elke serie correspondeert met een afzonderlijk subfonds. Ieder subfonds van Allianz Paraplufonds N.V. heeft een afgescheiden vermogen. Hierdoor dient het vermogen van een subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en het bewaren van het subfonds en de rechten van deelneming in dat subfonds. Om de verhandelbaarheid van de aandelen van de subfondsen van Allianz Paraplufonds N.V. te bevorderen, is gekozen voor de structuur van een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, waarvan de aandelen van alle subfondsen, uitgezonderd Allianz Geldmarkt Fonds, zijn genoteerd aan Eurolist by NYSE Euronext. Per balansdatum belegt één subfonds direct in een extern Allianz fonds. In dit externe fonds vinden de feitelijke beleggingen in de zin van aan- en verkopen van (beursgenoteerde) effecten plaats. Allianz subfondsen Belegt in Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Selectie Fonds Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Amerika Aandelen Fonds * Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Geldmarkt Fonds Externe fondsen Allianz US Equity Fund * Belangrijke gebeurtenissen gedurende de verslagperiode Per 27 maart 2015 is de naamgeving van de naamloze vennootschap gewijzigd van Allianz Holland Paraplufonds N.V. in Allianz Paraplufonds N.V. Bovendien is in verband met de geringe omvang van het fonds Allianz Gemengd Obligatie Fonds per 27 maart 2015 samengevoegd met Allianz Europa Obligatie Fonds. Doelstelling Allianz Paraplufonds N.V. beoogt aandeelhouders een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde portefeuille van effecten. Het beleggingsbeleid van de subfondsen is erop gericht om, op basis van een brede spreiding, op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een individuele belegger op eigen gelegenheid gemiddeld met een gelijk risiconiveau zou kunnen realiseren. Voor de specifieke doelstelling van een subfonds wordt per subfonds verwezen naar het aanvullend prospectus almede de 2e alinea van Fondsprofiel, deel uitmakend van dit directieverslag. Risicobeleid Aan beleggingen in (een) subfonds(en) zijn de volgende financiële risico's verbonden: koersrisico, renterisico, kredietrisico, valutarisico en verhandelbaarheidsrisico. De specifieke risico's van de afzonderlijke subfondsen worden nader toegelicht in de corresponderende toelichting. Risicoprofiel Aan beleggingen in (een) subfonds(en) zijn financiële kansen, maar ook financiële risico's verbonden: - De beleggingen van elk subfonds zijn onderhevig aan marktfluctuaties en aan risico's die inherent zijn aan beleggingen. De beleggingsmandaten en de controle op uitvoering hiervan beperken deze risico's. Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk subfonds kan zowel stijgen als dalen. - Het risicoprofiel van de afzonderlijke subfondsen wordt nader toegelicht in het corresponderende aanvullende prospectus. - De verschillende risico's die verbonden zijn aan een belegging in Allianz Paraplufonds N.V. zijn nader omschreven bij de diverse subfondsen. - De beheerder van de fondsen draagt verantwoordelijkheid voor de bewaking van deze risico's en maakt hierbij gebruik van de tot hem ter beschikking staande middelen, zoals onder meer de pre- & posttrade compliance-tool. Fiscale status Allianz Paraplufonds N.V. is een fiscale beleggingsinstelling (fbi) en een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap te Utrecht. Op grond van de status van beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zal het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zijn, indien Allianz Paraplufonds N.V. respectievelijk haar subfondsen onder meer voldoen aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. Prospectus Voor nadere informatie over het profiel verwijzen wij u naar het basisprospectus van Allianz Paraplufonds N.V. alsmede naar de aanvullende prospectussen van de subfondsen, beschikbaar gesteld op de website. 7

9 Verslag van de directie Beleid stemrechten en stemgedrag De vennootschap voert het navolgende beleid ten aanzien van stemrechten en stemgedrag op aandelen in andere ondernemingen door de beleggingsinstelling. Allianz Paraplufonds N.V. is voorstander van goede Corporate Governance. Met actief stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen aandeelhouders de kwaliteit van het ondernemingsbestuur bevorderen wat leidt tot een beter rendementrisicoprofiel van een onderneming. Allianz Paraplufonds N.V. beoogt met haar stembeleid een positieve bijdrage te leveren aan haar beleggingsresultaten. Allianz Paraplufonds N.V. is van mening dat bedrijven met een goede ondernemingsbestuur, die transparant zijn richting hun aandeelhouders en andere stakeholders, uiteindelijk betere prestaties zullen leveren. Allianz Paraplufonds N.V. beschouwt zich primair als belegger en wenst niet op de stoel te zitten van het bestuur van de ondernemingen waarin zij belegt. Dit betekent dat Allianz Paraplufonds N.V. in principe voor voorstellen van het management zal stemmen. Indien deze voorstellen strijdig zijn met de visie van Allianz Paraplufonds N.V. of ten nadele zijn van de klanten van Allianz Paraplufonds N.V., zal Allianz Paraplufonds N.V. tegen stemmen. In twijfelgevallen kan worden overgegaan tot het zich onthouden van stemmen. Allianz Paraplufonds N.V. zal haar verantwoordelijkheid als aandeelhouder nemen door gebruik te maken van haar stemrecht. Bij de beslissing om wel of niet te stemmen staat het belang van de begunstigden voorop. Aangezien er bij de overgrote meerderheid van de aandeelhoudersvergaderingen geen tot weinig controversiële agendapunten zijn, beperkt Allianz Paraplufonds N.V. het aantal bezoeken om haar stem uit te brengen. Allianz Paraplufonds N.V. bezoekt alleen aandeelhoudersvergaderingen in Nederland. Allianz Paraplufonds N.V. is aangesloten bij Eumedion welke de belangen behartigt van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Indien er controversiële besluiten op de agenda van een aandeelhoudersvergadering staan wordt Allianz daarover geïnformeerd. Mede aan de hand hiervan wordt een besluit genomen om ons stemrecht uit te oefenen op de vergadering. Gedurende de verslagperiode deden zich geen situaties voor waarin de directie het nuttig achtte, zelf in vergaderingen van aandeelhouders aanwezig te zijn; wel hebben wij 2 keer via proxy voting van ons stemrecht gebruik gemaakt. Corporate en Fund Governance Allianz Paraplufonds N.V. past de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code niet toe, aangezien Allianz Paraplufonds N.V. van mening is dat er regelgeving is, die veel beter is toegesneden op beleggingsinstellingen dan de Corporate Governance Code. Zo onderschrijft Allianz Paraplufonds N.V. de Fund Governance Code, zoals opgesteld door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). De Fund Governance Code, zoals die door de DUFAS is opgesteld dient ertoe om ten behoeve van de beleggers in beleggingsinstellingen waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld is in de Wet op het financieel toezicht. Een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening houdt in dat de beheerder van een beleggingsinstelling handelt in het belang van haar beleggers en er naar streeft om belangentegenstellingen tegen te gaan. Van in Nederland vergunninghoudende beheerders wordt verlangd dat zij een adequate fund governance regeling in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd en op de website publiceren. De principles of Fund Governance zijn opgenomen op de website De directie is van mening dat de beheerder van een beleggingsinstelling moet handelen in het belang van de deelnemers in zijn fondsen. Daarbij zijn een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening een vereiste. Om belangenverstrengeling tegen te gaan is bij de organisatorische opzet gekozen voor een onafhankelijke Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de beleggingsinstelling. Daarnaast zijn door het management algemene maatregelen genomen die de fund governance moeten waarborgen. Ook voor de dagelijkse day-to-day business zijn duidelijke regels en procedurebeschrijvingen gemaakt die deels opgenomen zijn in het basisprospectus van de beleggingsinstelling. Verder is Allianz Nederland Asset Management B.V. onder meer aangesloten bij de Stichting Eumedion en DUFAS. Eumedion is het platform voor institutionele beleggers dat zich onder andere bezighoudt met corporate governance. DUFAS is een belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. Code Vermogensbeheerders De Code Vermogensbeheerders, zoals die door DUFAS is opgesteld, is per 1 oktober 2014 in werking getreden en geeft een antwoord op de vraag wat klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. De Code is op de Directie (Allianz Nederland Asset Management B.V.) van Allianz Paraplufonds van toepassing, aangezien de Directie lid is van DUFAS. DUFAS is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code Vermogensbeheerders bevat 10 basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. De Vennootschap onderschrijft deze principes. De Directie van de Vennootschap zal ultimo juni 2015 op haar website aangeven hoe de Vennootschap de principe van de Code Vermogensbeheerders naleeft. De Vennootschap draagt integriteit hoog in het vaandel. Met het toepassen van de Fund Governance Code opgesteld door DUFAS is de directie van mening dat ruimschoots wordt voldaan aan de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. 8

10 Verslag van de directie Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie Allianz Paraplufonds N.V. Allianz Paraplufonds N.V. biedt haar aandeelhouders de mogelijkheid om volwaardig aan de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen. Allianz Paraplufonds N.V. stelt aandeelhouders in de gelegenheid om op afstand te stemmen en om met alle aandeelhouders te communiceren. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en (voorzover hem het stemrecht op de aandelen toekomt) zijn stem uit te brengen. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de (leden van de) Directie en de leden van de Raad van Commissarissen van Allianz Paraplufonds N.V. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt de aandeelhouders gevraagd om décharge te verlenen aan de Directie voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, alsmede wordt aan de aandeelhouders gevraagd om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar. Daarnaast dient de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening van Allianz Paraplufonds N.V. vast te stellen en het voorstel tot uitkering van dividend goed te keuren. De Raad van Commissarissen van Allianz Paraplufonds N.V. heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen Allianz Paraplufonds N.V. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Allianz Paraplufonds N.V. Tevens staat de Raad van Commissarissen de Directie met advies ter zijde. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bezint zich ook jaarlijks op zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen van Allianz Paraplufonds N.V. is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. De zetels in de Directie alsmede de Raad van Commissarissen zijn per balansdatum uitsluitend ingenomen door mannen waarmee wij niet voldoen aan Richtlijn 400 Jaarverslag, welke een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen voorschrijft. Het voornemen is hier bij de toekomstige benoemingen rekening mee te houden. De Directie van Allianz Paraplufonds N.V. is belast met het besturen van Allianz Paraplufonds N.V. Hierover legt de directie verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. De Directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Allianz Paraplufonds N.V. De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen. De Directie van Allianz Paraplufonds N.V. is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving alsmede het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van Allianz Paraplufonds N.V. De Directie rapporteert en bespreekt jaarlijks de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen van Allianz Paraplufonds N.V. Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie en interne beheersing is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met de vereisten van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De administratieve organisatie en interne beheersing kan geen absolute zekerheid bieden, maar is ontworpen om een zo groot mogelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de maatregelen van interne beheersing over de risico's die gerelateerd zijn aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de administratieve organisatie en interne beheersing is de verantwoordelijkheid van de Directie, Allianz Nederland Asset Management B.V. Aan de beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de administratieve organisatie en interne beheersing wordt in de praktijk op een aantal manieren invulling gegeven: - Periodiek voert de directie een control risk self assessment uit waarin bepaald wordt welke risico s gelopen worden en in hoeverre die beheerst worden; - Jaarlijks worden door de externe accountant de primaire processen die door de directie worden uitgevoerd beoordeeld in het kader van de jaarcontrole; - Incidenteel worden door de interne audit dienst van Allianz Nederland Groep audits uitgevoerd op de primaire processen inclusief een beoordeling op betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking; - Periodiek worden door de interne audit dienst van Allianz Global Investors audits uitgevoerd op de door de directie uitbestede processen, waarbij de directie kennis neemt van de rapportage en indien noodzakelijk op basis hiervan maatregelen treft; - Er is een incidentenprocedure operationeel, waarbij onvoldoende functioneren van processen wordt beoordeeld en waarbij verbetermaatregelen worden getroffen; - Er is een pré-trade compliance procedure operationeel, waarbij controle en rapportage plaatsvindt op naleving van de beleggingsmandaten; - Tevens is er een post-trade compliance procedure operationeel, waarbij eventuele bevindingen en aanbevelingen direct worden gerapporteerd aan de directie; - Periodiek wordt aan analyse uitgevoerd op het ISAE-rapport, opgesteld door de depotbank. Gedurende de verslagperiode zijn de verschillende aspecten van de administratieve organisatie en interne beheersing door de directie beoordeeld. Op grond van deze beoordeling is gebleken dat de beschrijving van de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing voldoet aan de de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is geconstateerd dat de maatregelen van interne beheersing effectief en overeenkomstig de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing hebben gefunctioneerd. 9

11 Verslag van de directie Ontwikkelingen in wet- en regelgeving - AIFMD Per 22 juli 2013 is AIFMD van toepassing in Nederland en is voor beheerders de inspanningsverplichting gestart om per juli 2014 te voldoen aan de eisen van AIFMD, tenzij men een UCITS-vergunning heeft. AIFMD zal een significant effect hebben op de hervorming van de alternatieve investment fund industry in Europa en daarbuiten. Allianz Paraplufonds N.V. is inmiddels in het bezit van een UCITS IV vergunning. - UCITS IV De implementatie van de maatregelen om aan de eisen te voldoen die UCITS IV stellen zijn medio 2014 afgerond. Er is een uitgebreid stappenplan ingericht om ervoor te zorgen dat het paraplufonds tijdig UCITS IV compliant was. Een van de acties was het herstructureren van diverse fondsen welke is uitgevoerd op 25 april Per 15 juli 2014 is het fonds in het bezit van de UCITS IV vergunning. - Financial Transactions Tax Op dit moment is nog onduidelijkheid met betrekking tot de invoering van de belasting op de financiële transacties (Financial Transaction Tax, FTT). Wel is duidelijk dat de invoering ervan veel impact zal hebben op de beleggingsfondsen, aangezien een deel van de transacties in financiële instrumenten (afhankelijk van waar de beleggingen van het fonds worden verhandeld) belast zal worden. Voorlopig hebben elf Europese landen (waarvan Nederland geen deel uitmaakt) toegezegd deel te nemen aan de FTT. - SEPA Sinds 1 februari 2014 is SEPA van kracht. SEPA maakt het mogelijk dat alle betalingen in het eurogebied op dezelfde wijze plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor het hele betalingsverkeer waarbij de nodige aanpassingen doorgevoerd moeten worden in bijvoorbeeld de rekeningnummers in de diverse betalingssystemen. Het is gelukt om, conform het streven van de Directie, ultimo 2013 'SEPA proof' te zijn. - EMIR Vanaf januari 2013 gelden nieuwe EMIR regels voor derivaten. Deze regels zijn van toepassingen op iedere tegenpartij die een tegenpartij is in een zogeheten 'over the counter' derivatentransactie. Voor Allianz Paraplufonds N.V. is de exposure in dergelijke transacties zeer beperkt. Er zijn inmiddels, in samenwerking met Allianz SE en Allianz Global Investors, maatregelen genomen om aan de rapportageverplichtingen te kunnen voldoen. - Provisieverbod Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen is ingegaan op 1 januari Mocht een verbod op Europees niveau (op korte termijn) niet haalbaar blijken, dan worden op nationaal niveau stappen ondernomen om provisies voor beleggingsondernemingen te verbieden. Onder dit verbod vallen ondermeer distributievergoedingen en retourprovisies. In augustus 2012 heeft de AFM een brief uitgebracht met betrekking tot haar visie op retourprovisies en de provisieloze servicemodellen die door de depotbank en de aangesloten beleggingsondernemingen over de te leveren diensten en de tarifering bij de eindklant. Daarnaast heeft zij aangegeven wat zij verwacht in het kader van de afschaffing van de retourprovisies. Hierbij heeft de AFM marktpartijen opgeroepen om volledig over te stappen naar provisieloze servicemodellen waarbij het belang van de eindklant gewaarborgd is. In februari 2013 zijn de grootbanken en de AFM overeengekomen dat per 1 januari 2014 geen distributievergoedingen van fondsbeheerder meer worden ontvangen. De overstap naar beleggingsdienstverlening zonder distributievergoedingen draagt volgens de banken en de AFM bij aan een toekomstbestendige beleggingsdienstverlening. De directie van Allianz Paraplufonds N.V. betaalt met ingang van 1 januari 2014 géén distributievergoedingen meer uit aan het intermediair. Klachtenregister Beleggers kunnen eventuele klachten over Allianz Paraplufonds N.V. voorleggen aan de klachtencoördinator van Allianz Nederland Asset Management B.V. De klachtencoördinator zal binnen drie weken inhoudelijk reageren op de klacht. Beleggers die niet tevreden zijn met de reactie van de klachtencoördinator kunnen binnen een termijn van zes weken hun klacht richten tot de directie van Allianz Nederland Asset Management B.V. De directie zal binnen zes weken daarna inhoudelijk reageren. Allianz Paraplufonds N.V. heeft gedurende de verslagperiode geen klachten ontvangen. Jaarverslag en halfjaarbericht Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt. Binnen twee maanden na afloop van de eerste zes maanden van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht opgemaakt. Dit document wordt gepubliceerd op de website Essentiële Beleggersinformatie Voor ieder subfonds is een document Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en risico's. Nieuwe klanten worden actief geadviseerd kennis te nemen van de inhoud van dit document voordat het beleggingsproduct wordt gekocht. Verkrijgbaarheid van informatie Het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en de prospectussen staan beschikbaar op de website Deze documenten worden tevens op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld. Op genoemde website staat tevens informatie over onder meer de ontwikkeling van het rendement van de subfondsen in de vorm van factsheets. 10

12 Verslag van de directie Marktontwikkelingen Marktontwikkelingen 1 oktober maart 2015 Het afgelopen halfjaar werd gekenmerkt door acties van de centrale banken wat duidelijk zijn weerslag had op de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën per regio. Ten eerste was er de centrale bank van de Verenigde Staten die in oktober een einde maakte aan haar opkoopprogramma van obligaties. Vervolgens ging de markt inschatten wanneer dan de eerste renteverhoging zou komen; daarbij was de maand juni 2015 favoriet maar onder invloed van achterblijvende groei in het eerste kwartaal verwacht de markt pas een renteverhoging later in het jaar. Vervolgens verraste de centrale bank van Japan de markten op Halloween met een verhoging van haar opkoopprogramma. Dit leidde tot een sterke waardedaling van de Yen en een stijging van de Japanse aandelenbeurs. De Japanse rente blijft hierdoor ook op een relatief laag niveau. De Europese Centrale Bank kon uiteindelijk niet achterblijven en kondigde in januari aan om ook met een opkoopprogramma te beginnen. De Europese Centrale Bank was al begonnen met het opkopen van gedekte obligaties en obligaties met onderpand. Vanaf maart worden er echter maandelijks ook staatsobligaties gekocht, waarbij er totaal maandelijks 60 miljard aan obligaties zal worden opgekocht. Het programma loopt in principe tot september 2016 tenzij de doelstelling van hogere inflatie(verwachtingen) eerder bereikt wordt. Het beleid van de Europese Centrale Bank versterkte de al ingezette daling van de euro ten opzichte van de dollar. Een ander kenmerk van het afgelopen halfjaar was een sterke daling van de olieprijs. Ondanks de onrust in het Midden-Oosten zorgde een combinatie van tegenvallende vraag naar olie en extra productie van schalie-olie in de Verenigde Staten voor een dalende prijs. Aangezien de Oraganization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) de productie niet wenste terug te schroeven was een forse daling van de olieprijs het gevolg. Dit had velerlei effecten. De consument was wereldwijd beter af qua uitgaven aan energie maar olieproducerende landen hadden ineens een gat in de begroting. De Europese economie profiteerde van de lagere waarden van zowel euro, rente als olieprijs wat in allerlei indicatoren naar voren kwam. In Europa speelde er ook nog de Griekse verkiezingen op 25 januari. De oppositiepartij Syriza won de macht en begon onderhandelingen met de landen van de eurozone over een herziening van hun hervormingsprogramma. In februari leek al een akkoord bereikt waarin de nieuwe regering met nieuwe hervormingsvoorstellen zou komen, maar aan het eind van het eerste kwartaal was er nog steeds geen acceptabel voorstel binnen. In Azië lijkt zowel de groei in Japan als China het afgelopen half jaar minder sterk te zijn. De liquiditeiten lijken zich in China te verplaatsen van de onroerendgoedmarkt naar de aandelenmarkt. De Chinese aandelenbeurs steeg daarom enorm hard. De Shanghai index steeg meer dan 60%. De trend van lagere rente zetten het afgelopen halfjaar voort. Zelfs in de VS daalde de rente fors in het afgelopen halfjaar. Het renteverschil tussen Italië en Spanje en Duitsland nam ook verder af. Hierdoor haalden Europese obligaties een goed rendement. De aandelenmarkten van de eurozone en Japan profiteerden van de acties van de centrale banken. De Europese en Aziatische indices deden het daarom erg goed. De Amerikaanse aandelenmarkt bleef relatief wat achter. 11

13 Verslag van de directie Ontwikkeling kapitaalmarktrente Rendement 10-jaars staatsobligatie 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% mrt. 05 mrt. 07 mrt. 09 mrt. 11 mrt. 13 mrt. 15 Nederland Verenigde Staten Japan Rendement op 10-jaars staatsleningen in % 31 mrt sept Australië 2,32 3,48 België 0,45 1,22 Canada 1,36 2,15 Denemarken 0,28 1,21 Duitsland 0,18 0,95 Finland 0,25 1,05 Frankrijk 0,48 1,29 Griekenland 11,63 6,63 Ierland 0,75 1,65 Italië 1,24 2,33 Japan 0,41 0,53 Nederland 0,34 1,09 Nieuw-Zeeland 3,23 4,14 Noorwegen 1,49 2,27 Polen 2,31 3,05 Spanje 1,21 2,14 Verenigd Koninkrijk 1,58 2,43 Verenigde Staten 1,92 2,49 Zweden 0,42 1,49 12

14 Verslag van de directie Aandelenmarkt performance (in EUR; sept. 04 = 100) mrt. 05 mrt. 07 mrt. 09 mrt. 11 mrt. 13 mrt. 15 Nederland Pacific Basin Europa Noord Amerika Aandelenmarkten 31 mrt sept mutatie in % AEX-index 489,41 421,14 16,2% DAX-index ¹ ) , ,30 26,3% FTSE 100-index 6.773, ,72 2,3% Dow Jones Industrials , ,90 4,3% Hang Seng Index , ,98 8,6% Nasdaq Composite Index 4.900, ,39 9,1% Nikkei , ,52 18,8% ¹) DAX-index is inclusief herbelegging dividend (Total Return index) 13

15 Verslag van de directie Vooruitzichten Na een hectische eerste zes maanden verwachten wij dat er niet heel veel zal gaan veranderen. Dat betekent enerzijds lager tenderende rentes en anderzijds positieve risicomarkten met een incidenteel schrikmoment zoals bijvoorbeeld een Griekse uittreding uit de Euro, escalatie in het Midden-Oosten of terroristische aanslagen. Het beeld wat we zullen gaan zien is dus, overigens net als in de afgelopen maanden, een beeld van aarzelende economische groei en daar tegenover uitbundige financiële markten. Wat is voor ons nu de reden om een overwegend positieve verwachting te hebben met betrekking tot de markten? Het kwantitatieve opkoopprogramma Quantitative Easing (QE) van de Europese Centrale Bank in combinatie met de steeds scherpere regulering zorgt er namelijk precies voor dat dit zal gaan gebeuren. Het programma, wat behelst om 15% van de uitstaande Euro staatsschuld in te kopen tot september 2016, verhoogt de vraag naar Euro-staatsobligaties. Berekeningen laten zien dat in geheel 2015, op de maand juli na, elke maand meer geld beschikbaar zal zijn dan er aan nieuwe staatsobligaties uitgegeven wordt. Dit drijft de prijzen van de obligaties op met als gevolg dat de rentes verder zullen dalen. Duitse rente voor 10 jarige staatsleningen van 0,00% wordt hiermee bijzonder realistisch. Als vervolgens de regulering, gemaakt overigens door dezelfde Centrale banken, beleggers verplicht omwille van risico en/of stabiliteit deze obligaties te kopen wordt al snel duidelijk waarom de rentes zo laag zijn gekomen en zelfs nog lager kunnen gaan. In Zwitserland is nu al langere tijd sprake van een negatieve rente, waarmee de overheid wordt betaald om geld te lenen. Een opmerkelijke situatie want de rentemarkten staan op diepe recessieniveaus terwijl aandelenmarkten record op record stapelen. Beursgenoteerde bedrijven maken geweldige winsten en politici laten niet na te zeggen dat de economie nu werkelijk gaat herstellen, terwijl de werkloosheid niet of nauwelijks daalt (met uitzondering van Duitsland). Beleggers moeten zich in de komende maanden in alle mogelijke bochten gaan wringen om onder deze lagere rentes vandaan te komen, maar moeten tevens wel binnen de regulering blijven. Dat betekent dat het maximale risico gelopen zal worden binnen het mandaat van de beleggers. Ook zullen buitenlandse beleggers een graantje willen mee pikken in het gratis geld uitdelen, veroorzaakt door de Europese Centrale Bank, en zoveel mogelijk geld willen lenen. Hetgeen vervolgens weer gebruikt wordt voor financiering van bedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Er is dus een fenomenale hoeveelheid geld beschikbaar wat slechts beperkt de reële economie zal ingaan. Hetgeen niet onlogisch is want, op Duitsland na, is de ontwikkeling van de eurozone economie slechts aarzelend te noemen. Het geld zal dus vooral de richting van financiële markten op gaan en daar hebben we al een voorproefje van gehad in de eerste helft van het kalenderjaar. Dit is de werkelijke rode draad in de markt en zal het beeld op beurzen verder gaan bepalen. Niet de economie want deze zal geen geweldige expansie laten zien maar ook geen al te sterk negatieve ontwikkelingen. Het wordt de komende maanden een gestage lichte positieve ontwikkeling welke op een gegeven moment circa 1,5% zou kunnen bedragen met een zeer lage inflatie. In elk geval zal de economie geen enkel argument kunnen aandragen wat een rechtvaardiging zou kunnen zijn voor de huidige niveaus van de financiële markten. Er worden in Europa bijvoorbeeld nog steeds evenveel auto s verkocht als 10 jaar geleden en elke investeringsgroei is, in het licht van wat we gewend zijn sinds het begin van de huidige eeuw, slechts een matig herstel. Nog steeds is een lange weg te gaan. Ondanks alles zullen er wel bedrijven zijn welke meer zullen gaan exporteren en innovatieve nieuwe producten en diensten zullen maken. Deze instellingen zorgen voor de winnaars in de komende jaren. De belangrijkste bepaler van waarde is en blijft de rentestand en die is in de kern Euro-landen voor 10-jarige staatsobligaties gemiddeld slechts 0,20% per jaar. Het duurt 360 jaar om een belegging in staatsobligaties te verdubbelen terwijl in risico markten met niet teveel moeite rendementen te vinden zijn van 3,0% of hoger. Dan verdubbelt U in slechts 24 jaar. De rekensom als gevolg van de lage rentes is dus snel gemaakt. Binnen onze fondsen zullen we een overwegend pro-risico houding innemen en, door de spreiding over diverse beleggingen, een dempend effect wordt ingebouwd waarmee de belegger de mindere periodes goed kan doorkomen. Met als uiteindelijk doel de positieve effecten te incasseren op de langere termijn in de vorm van een structureel hoger rendement. Op valutair gebied verwachten wij een sterk blijvende Amerikaanse dollar maar geloven niet in een appreciatie in lijn met de laatste zes maanden. Het belangrijkste argument is dat de rente in Amerika structureel hoger ligt dan in elke andere grote obligatiemarkt. In Japan, Zwitserland, eurozone en het Verenigd Koninkrijk liggen de rentes op respectievelijk 0,35%, -0,10%, 0,20% en 1,55%. In Amerika, dankzij de relatief sterke economie, ligt de rente rond de 2,00%. In de huidige wereld is dit een gigantisch verschil, maar iedereen weet dat en heeft zich enigszins daarop gepositioneerd. Dat ontneemt de markt het element van verrassing. Dit maakt het voor de valuta moeilijk zich vergelijkbaar sterk te ontwikkelen als in de laatste zes maanden. Ook zwakt de economie af omdat de sterke dollar de exportmogelijkheden verlaagt. Een eventuele renteverhoging zou de aantrekkelijkheid kunnen verhogen, maar wij verwachten dat door de reeds ingezette afkoeling de kans op een verhoging steeds verder afneemt. De belangrijkste emerging markets (China, India, Rusland en Brazilië) hebben verschillende performances laten zien. Alle landen hebben in meer of mindere mate last van (om uiteenlopende redenen) een wat zwakkere groei. Wat betreft aandelenmarkten is het in India en vooral China een heel ander verhaal. Ook hier een actieve centrale bank en verruimend monetair beleid. Tevens ook hier bijzonder hoge rendementen van 15% en meer. Alleen Brazilië heeft het moeilijk gehad met alle politieke problemen rond de nationale oliemaatschappij Petrobras. Nu dit in de openbaarheid is gekomen (oplichting, corruptie en smeergelden) zullen dit soort zaken in combinatie met gerichte regulering niet meer voorkomen. Het kan natuurlijk maar het lijkt niet waarschijnlijk omdat er nu wel grote personele consequenties aan worden verbonden, wat de betrokkenen zal afschrikken. Voor de beurzen aldaar mag verwacht worden dat er betere tijden zullen aanbreken. 14

16 Verslag van de directie China heeft dankzij een sterk verruimend beleid de criticasters voor het moment de mond kunnen snoeren en vanaf juli 2014 is de beurs min of meer verdubbeld. De installatie van de link aan het einde van onze verslagperiode tussen de lokale beurzen in China en Hongkong heeft de zaken ook nog eens extra gestimuleerd. India heeft onder de nieuwe regering een nieuw elan gevonden en ook hier is na de invoering van nieuw beleid ondersteund door een ruim monetair beleid van de centrale bank een goede beleggingsperiode afgesloten. Ook hier geldt dus dat de invloed van centrale banken een niet meer te onderschatten factor van betekenis is geworden. Als belegger kan je het er misschien niet mee eens zijn maar het is voor het behalen van een goed rendement niet de beste strategie. Het is een illusie om te denken dat deze partijen het heft uit handen zullen geven waarmee hun invloed alleen maar groter zal worden. Aanpassen en anticiperen op veranderingen is het enige devies om te zorgen dat portefeuilles zich gunstig zullen ontwikkelen. Voor de resterende zes maanden van dit verslagjaar blijven wij dus betrekkelijk hoopvol gestemd en verwachten dat de beleggers die het risico willen lopen daar meer dan gemiddeld voor beloond zullen worden. 15

17 EUR MILJOEN Verslag van de directie Allianz Europa Obligatie Fonds Fondsprofiel: Allianz Europa Obligatie Fonds maakt sinds 18 maart 2006 onderdeel uit van Allianz Paraplufonds N.V., dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Het subfonds is opgericht op 26 april 1972 en heeft een boekjaar dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Allianz Europa Obligatie Fonds heeft een open-end karakter en belegt in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit obligaties zoals genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur staatsleningen van de desbetreffende overheden. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. Als benchmark geldt de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities. De aandelen van Allianz Europa Obligatie Fonds zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Allianz Europa Obligatie Fonds kent één handelsmoment per beursdag. Aan- en verkoopopdrachten die op een beursdag vóór uur worden ingelegd bij de Vennootschap zullen worden afgewikkeld tegen een transactiekoers, zoals die de eerstvolgende beursdag wordt vastgesteld. De transactiekoers van de aandelen van Allianz Europa Obligatie Fonds wordt iedere beursdag vastgesteld door Allianz Nederland Asset Management B.V. en is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een vaste opof afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende beleggingen in het subfonds. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het subfonds en wordt in het eigen vermogen verantwoord onder agioreserve. Met ingang van 27 maart 2015 is het percentage voor op- en afslag verlaagd van 0,15% naar 0,10%. Dit percentage is bepaald op basis van de gemiddelde, in rekening gebrachte, provisiepercentages bij effectentransacties. De directie is gerechtigd de inkoop en terugbetaling van aandelen tijdelijk op te schorten, onder meer in het geval de directie van mening is dat door de inkoop van de aangeboden aandelen de belangen van niet-aanbiedende aandeelhouders geschaad kunnen worden en wanneer zich omstandigheden voordoen die de vaststelling van de vermogenswaarde belemmeren. Ontwikkeling eigen vermogen: sept. 06 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept. 14 mrt. 15 Euro Obligaties Overige Europese Obligaties Liquiditeiten Gedurende de verslagperiode is het eigen vermogen toegenomen van 705,8 miljoen aan het begin van de verslagperiode tot 742,1 miljoen per 31 maart Het aantal uitstaande aandelen is toegenomen van tot De intrinsieke waarde per aandeel was 78,80 per 31 maart 2015 vergeleken met 75,29 aan het begin van de verslagperiode. Rekening houdend met herbelegging van het in november 2014 uitgekeerde interim-cashdividend van 1,00 en in februari 2015 uitgekeerde slot cashdividend van 0,80 is er sprake van een positief rendement van 7,1%. 16

18 Verslag van de directie Beleggingsbeleid: Over de verslagperiode behaalde Allianz Europa Obligatie Fonds, een positief rendement van 7,1%. Hiermee realiseerde het fonds een underperformance van 0,1% ten opzichte van de benchmark, de Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities, met een positief rendement van 7,2%. Het positieve rendement is voornamelijk het gevolg van landenselectie, yield-en selectie-effecten. De invloed van de termijnstructuur en sectorkeuze waren negatief. In de verslagperiode als geheel daalde de kapitaalmarktrente in eurogebied. Dit was niet alleen het geval in de kernlanden van het eurogebied maar ook, en zelfs in veel grotere mate, in de perifere eurolanden. Gedurende de gehele verslagperiode is de duration van de portefeuille op een hoger niveau gehouden dan het marktgemiddelde. Deze keuze heeft per saldo positief (bijna 20 basispunten) bijgedragen aan het behaalde relatieve rendement van het fonds in de verslagperiode. Door de inmiddels zeer lage rentes zullen wij de durationpositie van het fonds de komende tijd heroverwegen, hoewel het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (QE) naar verwachting de rente de komende tijd laag zal houden. Gedurende de gehele verslagperiode hebben wij onze positie in obligaties van perifere euromarkten aangehouden en in de loop van de tijd zelfs iets uitgebreid. Het perifere deel van de portefeulle bestaat nog steeds uit beleggingen in Italie, Ierland en Spanje. Daarnaast hebben wij een wat groter belang in Belgie en supranationale organisaties. Tevens geringere belangen in kleinere eurolanden als Ierland, Slovenie en Slowakije. Hier tegenover staat een kleiner belang in de kernlanden van het eurogebied. Het fonds bezit nog steeds geen Griekse of Portugese (staats)obligaties omdat deze obligaties geen Investment Grade rating bezitten waardoor zij niet voldoen aan het beleggingsmandaat van het fonds. De landenkeuze heeft in de verslagperiode, wederom, een positieve bijdrage geleverd aan de performance van ruim 30 basispunten. Met name de grotere posities in Italie, Belgie en Spanje leverden een positive performance op. De spreads zijn de afgelopen jaren al flink gedaald. Desondanks handhaven wij onze voorkeur voor het beleggen in perifere staatsobligaties. Met name de QE operaties van de Europese Centrale Bank rechtvaardigen dit, deze leggen een stevig fundament voor een verdere goede performance. In het gehele verslagjaar hebben wij het belang in credits in de portefeuille niet sterk gewijzigd. Deze keuze leverde helaas een negatieve bijdrage aan de relatieve performance doordat staatsobligaties het beter deden dan credits. De spread ten opzichte van staatsobligaties blijft nog steeds interessant. De spread is nog steeds hoger dan op basis van kredietrisico mag worden verwacht. Gedurende de gehele verslagperiode hebben wij geen valutarisico genomen in de portefeuille. Alle beleggingen zijn aangehouden in euro. Dit omdat wij de mogelijke extra opbrengst van het beleggen in een andere valuta niet vonden opwegen tegen het mogelijk extra risico. Aan het einde van de verslagperiode oktober maart 2015 had de obligatieportefeuille van het fonds een gemiddelde looptijd van 9,9 jaar (september 2014: 8,5 jaar), een duration van 8,2 jaar (september 2014: 7,1 jaar) en een effectief rendement van 0,68% (september 2014: 1,24%). Waardeontwikkeling: mrt 05 mrt 06 mrt 07 mrt 08 mrt 09 mrt 10 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 Allianz Europa Obligatie Fonds Citigroup EMU GBI All Maturities 17

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2012-30 september 2013. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012-30 september 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2012

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Inhoud HALFJAARBERICHT 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2 Halfjaarbericht 2013 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen 4 1.1 Inleiding 5 1.2 Onze beleggingsfilosofie in het kort 5 1.3 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 6 1.4 Risicomanagement 7 1.5 Juridische

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens...

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens... ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Economie 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Sustainability

Nadere informatie

Robeco Afrika Fonds N.V.

Robeco Afrika Fonds N.V. Robeco Afrika Fonds N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24432814 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie