hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam"

Transcriptie

1 hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

2 het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ4, - per jaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs inclusief autobusbijl a g e ƒ6,50 per jaar - losse nummers ƒ 0,60 i r ilvïisiiimtiiit.twitwtlili. ' i >.r.tv.1 trrtw t i n a. i\. t r; Ei tl hoofdredacteur sc van mecbelenj r le jacob van campenstraat 43 amsterdam zuid telefoon redactie en administraties p.h. kiers valeriusstraat 296 bv amsterdam zuid telefoon I 11 i I i 11 v i.. I. S i < i i i i > i.',,... i.., i. i i t i' i ( i. 11, > 11 1 ï s ; j 111» t i l? I i 8 (i. t. 1 t i..; It alle betalingen op gemeentegiro t.n.v. 'het openbaar vervoer', valeriusstraat 296 te amsterdam - z het girokantoor der gemeente amsterdam is onder no aangesloten bij dep o s t g i r o d i e n s t ted e n haag. t i itti vt tttt ttti ;t i n» 11 i i t i i t i i i t 11 l i»i m t ïi i t iiï ut t ï i i ü i ï i t ii ' tl ttti uit > ttt<,1 isttt tl i t ; i i '; i uit ïl iahu'jdsoig A V E blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam,... 35,36, Verkehrsbetriebe Zürich Het rollend materieel van de Hamburger Hochbahn AktiengeseIlsehaft -Deel II N.V.Gemengd edrijf haagsche Tramweg Mij, Rotterdamse Elektrische Tram N.V.Rotterdamsche Tramweg Mij uitenland Foto's gvb amsterdam.., 44 r? list II lli 1 Stil tl u wtt if t! i i I I l i Ilili r stil t i l t... U II tl >.1.1.lil.i tl i i i l ii I ; 11.;.. i... tltl. i l i. i l l II LEZING 'EN FIW. Op 11a p r i l jl. werd in samenwerking met 'het openbaar vervoer' op de Jac.P.Thijsses c h o o l een ouderavond gehouden. De heer L. Albers vertoonde met veel succes zijn geluidsfilm over de voormalige tramlijn Amsterdam-Zandvoort van de NZH.De heer C. van Mechelen vertelde enige interessante feiten over het vervoer in de tuinsteden en de heer J. Weggelaar hield een geestige voordracht onder de titel 'Leerde u ook zo Amsterdam kennen?' Wij spreken hierbij onze dank uit voer de medewerking die wij ontvingen van de heer D. degans en mevr, A Poel, hoofd en waarnemend hoofd van deze school en van de oudereommissie, waardoor het ook mogelijk was? dat een aantal lezers van ons blad op deze avond aanwezig kon zijn. AUTOUSDOxiUïtfiEN'JATIEIüïING Aan de aktiviteiten van de Autobusdokumentatiekring is thans een Fotorondzendingdienst -uitsluitend t.a.v. autobusfoto'stoegevoegd, die geleid zal worden door deh e e r J. C. van Hartingsveldt, Frans Halskade 45, Rijswijk (ZH). Allen die gegadigd zijn voor een abonnement opd e rondzending, dan w e l van plan zijn foto's er voor televeren worden uitgenodigd zich met genoemde heer in verbinding te stellen, omde voorwaarden te vernemen. De heer Van Hartingsveldt zal ook de afdeling Fotodokumentatie van de ADK beheren, die een centrale registratie van alle foto's van Nederlandse Autobussen nastreeft. i.' ï t > l i I I t t >i ï i :tit 11 i t.! i ilu >!u t ; n " ;'.' i; >i.i 11i '. i'» < < > i li ' t >. >' w i. i i ; i i 1 1,... i. i A TTJi 11 TI E Dit nummer verschijnt later dan gebruikelijk. Ook de aflevering van bestelde foto's is vertraagd. Deze vertragingen moeten worden toegeschreven aan het feit dat de kantoren van de hoofdredactiee n de fotodienst i.v.m. restauratiewerkzaamheden tijdelijk warenontruimd, tl m m tt u i t ii tl t i n uit H ;i t i k t ti w n tttj wv.iï J I I. tiitiüi ti vi it n u si : t u m t u m «ut m i t u i»w u i v t t i t,1,11111

3 K ) > g v "b ) In dienst gestelde ombouwdrieasser: V., ) mw 533 (met verbouwde bestuurderscabine).!l^ = f = L=JL- Evenals bij de 535 is ook hier bij de dienstuitgang een trede aangebracht. De in juni 1953 aangebrachte dwarsbanken met rechte rugleuningen werden vervangen door dwarsbanken van het huidige ombouwtype. Het'rijtuig kreeg wagennummers van het nieuwe type. De ombouw van de drieassige motorwagens, die In september 1957 was begonnen, is thans voltooid- Twintig drieassige motorwagens moeten nu nog worden voorzien van de uitgebouwde lijnkleurkast boven de richtingfilm, terwijl pas 25 motorwagens van deze serie een verbouwde bestuurderscabine hebben. ij mw 519 heeft men na het herstellen van een schade, de voorpui van nieuwe wagennummers voorzien. Deze wagen is thans dus een duidelijke illustratie van de overgangsfase in het type rijtuignummers. ij het gereviseerde motorrijtuig 404 heeft men de Peckham-aspot-.beugels verwijderd. De aangebrachte rijtuignummers zijn van het nieuwe type.. Op 27 f 28 en 29 maart jl. werd de eerste dubbeïgelede motorwagen van de serie , nl* de 635,door eynes afgeleverd. Het rijtuig werd op 16 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Op 12 en 13 april werd de 636 afgeleverd. Aan het. Hoofddorpplein werd'door lijn 2 een nieuwe, iets gewijzigde eindlus in gebruik genomen. Op de Hoofdweg bij het Surinameplein zijn thans de tramhaltes gereedgekomen t.b.v. de nieuwe Osdorptramlijn. Momenteel zijn ze voorzien van de aanduiding, dat de halte alleen geldt voor remiseritten (van de tramlijnen 7 en 13 - red,). Dè halte richting stad ligt tussen dë twee tramsporen richting Postjesweg; de uitrukkende remiseritten gaan dus via het linker spoor. Sedert 19 april rijdt snelbuslijn 22 via het op die dag voor het wegverkeer.opengestelde weggedeelte van de Cornelis Lelylaan tussen het Surinameplein en een punt even voorhir^"de ringspoorbaan. Op 1 april jl. werd de seizoenbuslijn 30 weer in dienst gesteld tussen het Amsterdamse os en het Station Haarlemmermeer. De bussen voeren geen bord meer mede met het opschrift 'Amsterdamse os*, aangezien deze aanduiding thans geschiedt door middel van de richtingfilm. Op zondag 22 april werd ten aanzien van deze lijnaanduiding de klok echter weer teruggezet, want de frontborden waren weer van de partij, de lijnfilms toonden 'blanco" i.p v. "30"- en de richtingfilms knipoogden -i extra dienst" i,p.v. "Amsterdamse os", Op buslijn H rijden 1 s zondags de bussen i p v In ons bericht 'Nieuwe autobus ' op blz. 24 is een fout geslopen: op 5 maart kwamen zij op lijn 23 in dienst en niet op 12 maart, zoals abusievelijk vermeld.

4 Van de nieuwe serie autobussen" zijn er inmiddels 30 in dienst gesteld, te weten de nummers , 143 en 146. Aanleg_trambaan Osdorp De ontbrekende schakel in de Osdorptrambaan r 'lo >..;:.. ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad wordt thans aangebracht. De aanleg van de bovenleiding is thans voltooid tussen het Surinameplein en de lijnonderbreker, die zich bevindt tussen de Johan Huizingalaan en de Louis ouwmeesterstraat. Deze lij n o n d e r b r e k e r vormt de scheiding tussen de voedingpunten, die onmiddellijk ter weerszijden van die onderbreker zijn aangebracht. Op 17 en 18 april jl. heeft de slijpmotorwagen- SL 3 de nieuw aangelegde trambaan op de Cornelis Lelylaan ingereden Wijziging tram- en^bugnet m.i.v. 6 mei 1962 Op zondag 6 mei zullen de tramlijnen 3 en 10 worden ingekort tot het Frederik Hendrikplantsoen. De relaties Van Hallstraat-F.K. plantsoen en Planciusstraat-F.H.plantsoen zullen worden onderhouden d.m.v. een nieuw in te stellen buslijn 6, die de navolgende route krijgt: Planciusstraat-Houtmanstraat-le reeuwersstraat- Planciusstraat-Haarlemmerplein-Korte Marnixstraat-Marnixstraat- Rotterdammerbrug-Nassaukade-Frederik Hendrikplantsoen-Nassaukade- Tweede Nassaustraat-Van Limburg Stirumstraat-Van Limburg Stirumplein Van der Hoopstraat-Van Hallstraat (terug entinckstraat- Van Limburg Stirumplein enz.). Van dezelfde datum af zal buslijn A (Floraweg-uiksloterweg) worden opgeheven. uslijn zal gedeeltelijk de route van lijn A overnemen. Tenslotte zal buslijn 17 uitsluitend gaan rijden op maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren (Surinameplein-Centraalstation). ovenstaande ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk gebleken tengevolge van de slechte personeelssituatie,. Nota Gemeentevervoerbedrijf Op 17 april É}1 verscheen een nota inzake het Gemeentevervoerbedrijf, samengesteld door het raadslid.j.weenink en gericht aan de Gemeenteraad. In deze nota pleit dat raadslid voor een aantal maatregelen op korte termijn, gezien het feit, dat bij het College van- & W in overweging is, de dienstverlening '..m. i.v. 6 mei a.s. te beperken* In deze nota staan drie principes voorop: I Verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zowel primaire als secundaire. II eperking van de dagelijks groeiende hinder, welke het bedrijf ondervindt In het totale verkeer. III Versterking van de dienst tijdens de beide spitsen, opdat vooral het massale woon-werkvervoer beter tot zijn recht komt dan de afgelopen maanden helaas het geval is geweest. Samensteller van de nota stelt o.a. voor tramlijn 13 door te trekken naar een punt in Geuzenveld 'Nieuwe d^esel^elektrische^gont,0p 30 maart verscheen een voordracht van & W om een krediet van ƒ beschikbaar te stellen voor het doen bouwen van een diesel-elektrische pont ten behoeve van de afdeling Veren van het 1 Gemeentevervoerbedrijf,

5 V E R K E H R S E T R I E E Z U R I C H Tramwo^materieel op Type 4 4 e2/2 e2/2 e2/3 e2/2 e2/2 e2/2 e2/2 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e6/6 Nummers Aant. Zit Fabrikaat Jaren SIG MAN,SIG '. 16 SWS ' sws sws sws sws SIG,S W S SIG SIG SWS/MFO,SAAS SWS/MFO SLM,SWS/MFO MAN,SWS/MFO SWS/MFO SWS/MFO SIG,SWS SWS/MFO SWS/C,MFO SWS/MFO SIG.SW.j/C SWS/MFO SWS/MFO Opmerkingen ex emr. ZOS 2-15(1897) l) ex ZOS (1909). ex Rundbahn ern(.19ï4) 3) ex ZOS (1929) ex ZOS (1929) ex ZOS (192I) ZOS = Zürich-Oerlikon-Seebach,per 1-5^1931 door VZ overgenomen 1)afgevoerd:434 2)afgevoerd:501,502,509,520,524,539,541,551, 552,557 3)aanwezig :585 4)aanwezig 5II56,1157,1176,1178;1181,1182, ,1192,1195, , 1208,1209, )aanwezig :1218, , , )afgevoerd:1248,1252 egin I962 \?erd afgeleverd en in dienst " g e n o m e n het 6 assige driedelige motorrijtuig e6/6 1801,gebouwd door SIG/C (type asel6 0 l ). Thans zijn in bestelling,af te leveren 1962,twaalf aanhangrijtuigen ,te bouwen door SIG/FFA,25 zitplaatsen,type , : met evenwel twee stel uitstapdeuren.de draaistellen hebben buitenliggende aspotten. 4) 5 ) 6 )

6 HET ROLLEND MATERIEEL VAND E "HAMURGER HOCHAHN AKTIENGESELLSC H A P T II Autobusmaterieel 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Magirus- Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII ussing 11R/U7H M.A.N. Magirus- Deutz SaturnII 8) Magirus-Deutz SaturnI I 9) üssing 11R/U7H 10)üssing 11R/U7H _Nummers _Aantal '; ouwjaar _OpiïL Snelbus Prototype Prototype Prototype Toerwagens Toerwagens /61 Snelbussen 1960/61 Stadsbuss e n 11) Daimler-enz H 12) Daimler-enz H CMS599,j 1957/ /59 Sr^lbufs ~ n 1 Daimler-enz Ü319 D 6000, , Type Zitpl Staanpl. Totale lengte inm m Microbusjes Totaal 474- bussen Magirus--Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII Motorvermogeni n Wielbasis inm m _ 1 37, (39) 52(-) 100Ü (39 ) 40(-) (39) 52C-) (39) 52(-) De tussen haakjes geplakts+;«opntni i p n zit-e n p ^ " O nnin P gelden indien deb u sa l stoerbus wordt g e b x ^ ^ o. Deel IIIv a ndith H A artikel behandelt hetu - ahn materieel In deel I (vorig nummer) werd hettrammaterieel behandeld.

7 't ( g v b ) Van vrijdagavond Jl maart tot zondagmiddag ( i j ) 1 april omstreeks het eind van de middag ( a m s t e r a a m )a l s m e d e v a n vrijdagavond 6 april tot en (vervolg van blz. 36 ) met zaterdagavond 7 april jl. heeft men : lijn 9 via de Wijttenbachstraat naar het eindpunt van lijn 3 aan het Muiderpoortstation moeten verleggen in verband met grondwerkzaamheden onder de trambaan op de Middenweg bij de Weth.Frankeweg. ïër plaatse heeft men de rails moeten verwijderen v terwijl de bovenleiding van beide tramsporen in het midden werdt. samengebundeld, juist tussen twee grote heistellingen door. Gedurende de omlegging van lijn 9 onderhield een busdienst de verbinding Watergraafsmeer-Tropen Museum v.v., waarbij in beide richtingen het gedeelte Middenweg bij Weth.Frankeweg d.m,v..e e n kleine routev e r l e g g i n g moest worden vermeden. Op 2e Paasdag heeft lijn 16 de gehele dag met tweeassige tramstellen gereden. Des middags reden op lijn 24 vier extra dienstwagens van het tweeassige type 396/ /825, terwijl op lijn 9 behalve een aantal extra drieassige treinen bovendien een drietal tweeassige stellen als extra wagens reed;de op beide lijnen dienstdoende tweeassers waren volledig ingetuigd, met uitzondering van de draaikoersborden van lijn 24. In de avonduren werden de lijnen 1, 13 en 4 versterkt met een extra dienstwagen, waarbij laatstgenoemde lijn de gelede motorwagen 571 kreeg toegewezen. De dubbelgelede motorwagen 636 werd op 26 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Des avonds moest deze wagen een extra rit op lijn 16 maken, zodat aan de dienst op lijn 13 gedurende enige tijd een wagen was onttrokken. Motorwagen 637 werd op 24 en 25 april jl. afgeleverd. De motorwagens 396 en 404 zijn thans ook van motoren voorzien, die afkomstig zijn uit de gesloopte Utrechtenaren Momenteel zijn dus de volgende iaws^ die oorspronkelijk een SSW- DW 492b installatie hadden, van AEG USL 253 AD motoren voorzien: 396,398,399,404,405 en 409. Ook de 415 heeft laatstgenoemde motoren, doch deze was oorspronkelijk met AEG USL 253 AD uitgerust met een iets lager vermogen. Nader vernemen wij neg dat' het in de bedoeling ligt de nieuwe buslijn 6 Van Hallstraat-Fred Hendrikplantsoen-Planciusstraat v v. te doen exploiteren met 3 bussen buiten de spitsuren (10 minutendienst)en 4 bussen tijdens de spitsen ( 7T ' dienst). De dubbelgelede motorwagens De thans in aflevering zijnde dubbelgelede motorwagens zijn over de beplating gemeten 23,50 m lang en hebben een breedte van 2,35 ui. Deze wagens zijn dus 10 cm langer en 10 cm breder'dan de overige reeds in dienst zijnde rffunmecs De uitstapdeuren waren aanvankelijk 5 cm breder dan de instapdeuren. De achterste deuren zijn thans even breed geworden als de overige,d e u r e n, zodat de vrije doorgang overal 700 mm is geworden. Dientengevolge is de achterste wagenbak 10 cm langer geworden. De lengtematen zijn thans als volgt: van kop tot hart le loop-

8 draaistel 990 mm, vanlet o t2e loopdraaistel (middenbak) 5400m m, van2e draaistel totachterzijde 9100 mm. Het aantal zitplaatsen isgelijk gebleven, nl. 45, doch hetaantal staanplaatsen werd,o p 175 gebracht, zodat de totale capaciteit dus, ; 220,p a s s a g i e r s bedraagt. Dewinst t.o.v. debestaande wagens is derhalve.15.staande reizigers.. Als--stroomafnemer wordt bij denieuwe serie dë door-siemens ge-._ construeerde..pantogra'af metstevige..enkelvoudige basisarmen, waarvan het.prototype.eind vorig jaar opmotorwagen 567 werd ge-.. 'plaatst (ziedètekening opb l z. 1 vandeze.jaargang), gebezigd.,;, De schakelmethode bleef voor debestuurder vrijwel ongewijzigd,, doch deconstructie isv a na n d e r e aard. ijdeserie wordt de sehakelwals mechanisch I nb e w e g i n g gebracht metb e h u l p van.een schakelhulp (de zg, \servomotor), waardoor debestuurder.geen*grote kracht behoeft uit'te oefenen. ij. de nieuwe serie isd eservomotor vervallen enbeweegt de schakelknuppel een24volt schakel- -walsje^.; vanwaar,viarelais eenaantal hoofdschakelaars wordt bediend, dien u.over beide wagenhelften verdeeld zijn aangebracht. Dit hadtot gevolg datookdeweerstanden gelijkelijk werden verdeeld,.zodat nuookdeachterste wagenbak vanw e e r s t a n d s k a s t e n.op.het dakwerd voorzien. De onder de langsbank aanwezige schakelwals (aan de. blinde zijde achter debestuurderscabine) isn u dus komen: te - vervallen;, ind e z e ruimte zijn enkele schakelaars onder- geb r a c h t. Deze gewijzigde schakelmethode isinhoofdzaak aangebracht om,'. t.z.t. eenv o l a u t o m a t i s c h e schakeling -met gebruikmaking ; van elektronische onderdelen - inte voeren metdenieuwe door Siemens ontwikkelde "SlioATIC-Steuerung'', Hetligt zelfs indeb e d o e l i n g de achttiende wagen vandeze nieuwe serie - datz o udus.de 652. zijn - reeds bij wijze vanproef metde "SIMATÏC' 7. s c h a k e l i n gu i t te rusten,.. De bestuurder heeft ernog een controlelampje bijgekregen, hl. een rood lampje,datgaat branden zodra de omvormer niet meer laadt. ijdebestaande wagens constateert debestuurder deze storing'o."a, bijd ebedienin g vandeb e le nde schakelhulp, welke laatste " d a n uitvalt, waardoor hij eenv e e l 'grotere,kracht moet',aanwenden'om de sehakelwals tebewegen; Inieder geval' kan-hi'j'"'dan toch haar de remise rijden. Aangezien bij de'nieuwe serie'w a g e n s 'de servömbtor ontbreekt zou bij het ontbreken vande laagspanning de hulpschakelwals geen dienst meer kunnen doen"en.kan dew a g e n derhalve niet ope i g e n kracht naar de remise rijden. DaaromIs nu' bij wijze vanv r o e g t i j d i g e waarschuwing de omvormercontrolel a m p..aangebracht, " '.,- Hét'aantal rij*- enrernstellingen bedraagt evenals bij debestaan - de wagens-r ë s p.. 19 en 17. Opde links vand e h e s t u u r d e r aahwèzige apparatenkast worden der i j -enrëmstellingen op zeer duidelijke wijze d,m.v, een wijzertje aangegeven. Dith e e f t overigens "geen enkele betekenis;hetbetreft hier zuiver eendoor Siemens uitgevoerde constructie, De'aanwezige verwarmings/ventilatie-installatie met een vermogen van 9 &W zorgt desz o m e r s voor eeng o e de ventilatie. ; terwij 1d e s winters bij strenge koude warme lucht wordt geproduceerd, echter.a l l e é h dan,- indien de afdeling Vervoer zulks nodig oordeelt.d e aanvankelijke warmteregeling 3, 6of 9 kw moest Vanwege technische :.onvolkomenheden worden verlaten, De bestuurder heeft. geen. beschikking-meer over een microfoon., Alle wagens worden uitgerust metdenieuwe Kienzle tachograaf, " waarvan ërreeds eena a n t a l inandere rijtuigen werd gemonteerd.

9 In verband met de grotere breedte mogen de nieuwe wagens" niet op alle trajekten rijden. Totaal verboden zijn de navolgende trajektgedeelten: Hoofddorpplein-Koninginneweg Willemsparkweg; Overtoom/J. x J,Heyestraat-Stadhouderskade bij Leidsebosje ; Stadhouderskade/Leidsebosje-Weteringscbans tot circuit; Leidseplein-Weteringschans tot circuit; Leidsestraat-N.Z.Voorburgwal tot keerlus Kon,P a l e i s ; Sarphatistraat/Preaeriksplein-Hoetersstraat-lus PI,Parklaan* Sarphatistraat/Prederiksplein-Wibautstraat-Amstelstationj Ceintuurbaan/v.Woustraat-Nw.A m s t e l b r u g - R u y s c h s t r a a t - O o s t e r - * park-wijttenbachstraat-eindlus station M.P» ; Sarphatistraat/Prederiksplein-lviauritskade-Tropen Museum; Rembrandtsplein resp. Amstel bij akkerstraat-lauwbrug* PI.M id d en l a a n - T r op en Muse u m ; Tropen Museum Mauritskade-Zeeburgerdij k - I. l o l u k k e n s t r a a t ; Tropen Museum-Linnaeusstraat-Middenweg; Marnixstraat/Pozengracht-Planciusstraat; Marnixstraat/Rozengracht-van Hallstraat; Fred.H e n d r i k p l a n t s o e n - M a r n i x p l e i n ; Pr. e r n h a r d p l e i n - e r l a g e b r u g ; erlagebrug-vrijheidslaan-victorieplein (alleen verboden in deze richting). ij wijze van uitzondering mag een enkele brede gelede wagen wel de kéerlus orgerstraat berijden en mag de Pred,H e n d r i k s t r a a t worden bereden van de De Clercqstraat af tot en met het Pred. Hendrikplantsoen. Tenslotte zijn de brede gelede wagens in de exploiterende hoofdremises slechts op bepaalde sporen toegelaten. N.. - In de bogen van de vroegere tramlijn 14 (Dam-Mozes- en Aaronstraat) mogen wel brede gelede wagens rijden, doch daar geldt een uitdrukkelijk passeerverbod. HTM Den H a a g De kindertramdienst van lijn 3 is vervangen door een kindertramdienst met lijnnummer 7, die een gewijzigde route volgt Deze kindertram, die 's morgens $n 1 s avonds rijdt voor de Duinkolonie te Scheveningen (Duindorp aan de Duivelandsestraat) heeft als lijn 7 de volgende route:- vertrek 's avonds Duinkolonie - via lijn 12 naar Hobbemaplein, via lijn 6 naar Stuyvesantplein, terug als lijn 7 tot Lijsterbesplein. ij het uitrukken ' s morgens in omgekeerde richting. Zulks met ingang van 1 februari De kindertram lijn 12/16 is ongewijzigd gebleven. Materieel Autobussen - De van de HTM overgenomen autobussen worden bij Verheul voor de EGT dienst gereed gemaakt; zij krijgen een gewijzigde elektrische installatie volgens de RET specifikatie, in te-

10 genstelling tot wet hier en daar in de dagbladpers is gesuggereerd geen nieuwe achteras en werden in RETkleuren gespoten (nieuwe schema). Daarbij worden ze ger.:;rmnerd RET in de volgorde van de HTM nummers Als eerste werd in het begin van april de 602 afgeleverd (32 zitpl.). Dienstuitvoering Sinds onze opgave op blz. 71 van de jaargang 1961 zijn bij het door steeds meerderen verwerven van de arbeidsloze zterdag alle zaterdagdiensten op de tramlijnen successievelijk gewijzigd, waarbij op een aantal lijnen het aantal dienstwagens werd verminderd volgens bijgaand overzicht 0» lijn oud nieuw m i.v«aard der vermindering middagspits/middag ochtendspits/mid d a g s p i t s ochtendspits/ochtend/middagspits middagspits / m i d d a g ochtendsp /ochtend/middagsp /middag Verder zijn er op bepaalde tijden van de zaterdag frekwentieverminderingen op de lijnen 3,9,16,17,22, die evenwel geen vermindering van het totaal aantal benodigde wagens meebrengen^ uiten het in de dienstregeling opgenomer.e rijdt er, indien voldoende personeel beschikbaar is, in de avondspits op elk der lijnen 2 en 3 een P het Stieltjesplein beginnende zgn. 'brugtram', die voorziet in het ten gevolde van de te ong, uur geopende Koningshavenbrug ontstane hiaat in de aanvoer van verse tramstellen naar de linkermaasoever, Zo kunnen er over het trajekt van lijn 10 drie diensten Westblaak-Xleiweg worden uitgevoerd. Het rijden van extra losse motorwagens op lijn 4 vanuit Schiedam kome, naar men ons op het hoofdkantoor verzekerde, geheel voer rekening en initiatief van de buitendienst. MaterieeI v erd el i n g Motorrijtuigen en 463 zijn weer naar Hillegersberg teruggekeerd; evenwel doet nu sinds ongeveer een maand mot rijt. 5o5 (Kralingen) uit Delfshaven dienst,, Metrowerken Op 10 april waren wij bij de opening van het metrovoorlichtingscentrum aan het Weena. Daar werden, vooral door de burgemeester, Mr. Van Vïalsum. vermakelijke dingen gezegd, doch de stem van de burgervader kl^nk ernstig en oprecht toen hij de verwachting uitsprak, dat de metro waaraan thans wordt gewerkt de basis zal vormen voor een vervoersnet, dat zich eens veel verder uit zal strekken dan het huidige grondgebied van de Gemeente Rotterdam. Dank zij het bestaan van de metrovoorlichtingsdienst en zijn nieuwe behuizing zullen wij U nog vollediger dan voorheen op de hoogte kunnen houden van de standvm zaken bij de Rotterdamse metrowerken. Men is thans bezig de bouwsleuf voor het trajekt Weena-Hofplein-Meent te graven; dit duurt ongeveer twee maanden. In verband hiermee is de oostelijke rijbaan van de Coolsingel sinds 12 april voor het wegverkeer gesloten; aan de westaijde van deze straat is over het trottoir een expedities t r a a t aangelegd. Zo spoedig mogelijk zal in het Hofplein een tweede wegverkeersbrug worden geslagen, opdat het

11 op het ogenblik vand e zuidelijke rijbaan vanh e tweena verdrongen verkeer zijn loop zalk u n n e n hernemen Dewerkzaamhede n Weena-Meent zullen li' a 2 jaar duren; daarna zalh e teindpunt Centraal Station vanuit hetbouwdok Weena geproduceerd worden. Hettunneldeel Meent is nagenoeg gereed; hetbevat eenp o m p k e l d e r onder detunnel en een.transformatorstation erb o v e n. innenkort wordt de aanlegv a n het bouwdok (oude) ijenkorf, de plaats vanh e t toekomstige Van der Mandeleplein, begonnen. Voor ditb o u w d o k zullen de damwanden worden gebruikt vanh e tstation Leuvehaven, datinruwbouk gereed is..het zal eerst de tunneldelen leveren voor Meent-Van derm a n d e l e p l e i n, vervolgens voor -Leuvehaven-Van derm a n d e l e p l e i n, waarna inhet dok het kruispunt noord-zuid/oost-west lijn annex station eurs wordt gebouwd. Het onderwatergedeelte zal twaalf tunnelstukken tellen, waarvande noordelijke drie licht gebogen. Zijz u l l e n eerst alle gefabriceerd worden end a nk o r t. n a elkaar worden afgezonken, behoudens wellicht de eerste stukken dieh e ttracé vand e Maasboulevard-Westzeedijk doorsnijden, welke verbinding meng a a r n e spoedig in gebruik wenst te nemen. Dewerkzaamheden inrotterdam zuid zullen in 1963 beginnen. Foto us6 0 2, kort naaflevering 7x10 40cent ( R T M ) Materieel - Autobussen; De eerste van de f Rotterdam \,,. twee nieuweg e - (.. ) lede bussen werd begin april afgeleverd, genummerd1 0 4, inmiddels gewijzigd in 1004; hiji si n principe gelijk aande drie voorafgaande (65 zitplaatsen), doch heeft eeniets gewijzigdemotor, en isvani e t s vooruitstrevender snit. Speciale service voor het publiek: eenr i c h t i n g f i l m aande achterzijde, dieeenlange voettocht naar hetfront vandeb u soverbodig maakt. Dienstregeling Nog steeds veelsoortige geruchten o^erdekomende zomerdienst, weliswaar desavonds eentussendienst Spijkenisse meteen bus, doch overdag metde tram. Voorts zoueenderde motorwagen tehel - lev o e ts l u i s gestationeerd worden enzouh e tpostvervoer komente vervallen Foto ÜÏTTl.2104 us k o r t na aflevering 7x10 40cent. ^uitenland \ T.A.Q. (Antwerpen) - Totvoor kort waren vande 2e serie PCCwagens de nummers 2039 t/m 2052 indienst gesteld. Lijn 3 rijdt thans voor eendeel metditm a t e r i e e l. Tijdens de interlandvoetbalwedstrijd op 1 april jl. reden minder trams danb i j vorige gelegenheden. Lijn 12h a db e h a l v e zijn 9 tramstellen 18erfera wagens mettwee bijv/agens, waarvan eendeel reed op hettrajekt CS- Stadion ijb e g i n ena f l o o p vandewedstrijd reed lijn 3 naar hetstadion enlijn 24naar heteindpuntv a n lijn 10. Op lijn 3 reed slechts één. extra stel (mettwee aanhangwagens) ophet trajekt Stadion-CS-Melkmarkt. Lijn 10reed niet met twee bijwagens.

12 ,GL Extra lijn 24; (volledig ingetuigd behalve draaikoersbord); Stadionweg, CL Extra lijn 24; (volledig Ingetuigd behalve draaikoersbord); op'stelspoor Turnerstraat, CL Extra dwgns lijn 24: naast opgestelde in de Turnerstraat (draaikopborden ontbreken); CL Motorwagen 635 (front); lijn 13, os en Lommerplein, 21-^ ,219 CL Motorwagen 635 (instapzijde) ; lijn 13. Slotermeer, 21-4^1.962, Ch Motorwagen 635 (blinde zijde); lijn 13, Slotermeer, AL..T r a m r a i l s Meer en Vaart met uitlopend wissel,hoek Van Suchtelen' Vcd.Haarestraat,18"-3~1962..'." AL uslijn 11: 90 en 95 aan eindpunt Zeeburgerdijk bij viadukt Zuiderzeeweg, AL uslijn 11 (90) aan de halte Scembawastraat/Insulindeweg (alleen in gebruik tijdens doortrekking naar ziekeninrienting Zeeburg), AL uslijn 11 (95) op de Insulindeweg bij Soembawastr,, komend van Zeeburg,, AL Lijn A: 60; lijn : 57 5aankomstplaats eindpunt... uiksloterweg, ,635 AL uslijn 14: 133; hugo de Grootplein, AL Diesellok + bovenleidingsmontageahw GV 1 tijdens aanleg bovenleiding Com.Lelyla-an -"20->»1^62^ AL Extra lijn 24: ; Ferd a olstr/ceintuurbaan, AL Extra lijn 24: ; Ceintuurbaan/Ferd.olstraat, : ü43 AL Mot.w.533 met treeplankje bestuurderscabine AL Lijn 3: ; lijn 9: ; ept.station Muiderpoort, AL Lijn 3^621; lijn 9: ; Stat.Muiderprt, AL. Lijn 9; *.. Insulindeweg, AL Lijn9:5^9+983; in boog. Linnaeusstr/Wijttenbachstraat, richting station M. P AL uslijn 9E (30) aan halte (standpl.) Linnaeusstraat/ Wijttenbachstraat; casserende buslijn 11 (90) ; AL uslijn 9E (80) aan~beginhalte Ajaxstadioni 31-3-~ö AL uslijn 9E (101) passeert tramhalte Middenweg/V e et e e l t straat, AL Heistellingen op tramrails Middenweg/Weth.Frankeweg; bovenleiding samengebonden tussen de heistellingen^ AL uslijn D: 256; 'Kruislaan/Middenweg, AL uslijn E: 254; Amstèlstation, AL. Mot.Wc'519 : : n i e u w cijfertype op frontp l a a t e,noud cijfertype op zijb e p l a t i n g (ihstapzlj.de ).; AL Mot*w (rechtsachter) met weerstandskasten op laatste-rijtuigdeel; '-.~v~ ,, " ,665 AL Lijn 13: naast elkaar 635 en 620 aan eindpunt Sloter-- meer (resp. rechtsachter en'linksachter"); Alle bovenvermelde foto's zijn van het formaat. 7x10..en.,kosten cent per stuk. Op verzoek'leverbaar als briefkaart tegen dezelfde prijs. estellingen via onze giro ^ N ^ N V x X X X ^ V V N ^ N * \ *

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam liet openbaar vervoer abonnementsprijs / 4,- per jaar - losse nummers ƒ 0,40

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten.

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten. PCC-car 1210 van lijn 37 op de Delftweg bij Bouwlust in de eerste maanden van de exploitatie van de Delftlijn met PCC-cars met op achtergrond remise s-gravenmade waar op dat moment wagens van de stadsseries

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam HET OPENBAAR VERVOER ABONNEMENTSPRIJS ƒ 1. 50 per half jaar LOSSE NUMMERS ƒ 0.35

Nadere informatie

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 8e jaargang no. 2 - februari j het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 5»25 p^r

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Dienstregeling 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Lijn Bestemmingen 7 Nijmegen Centraal Station Bijsterhuizen Wijchen 9 Nijmegen Centraal Station Grave 13 Oosterhout Wijchen

Nadere informatie

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Informatieavond 8-12-2015 Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Programma van de avond Korte uitleg over het project tot nu toe: Onderhoudswerk Inrichting groenstroken

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem Stad vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Velp 2 Arnhem Centraal Station Arnhem Hoogkamp 3 Arnhem Het Duifje Arnhem Burgers Zoo 4 Arnhem Centraal Station

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem - Wageningen vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Velp Arnhem Oosterbeek 51 Arnhem Oosterbeek Heveadorp Doorwerth Heelsum Renkum - Wageningen 52 Arnhem Oosterbeek

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

Tengevolge van diverse omstandigheden moest dit nummer met enige vertraging J verschijnen. Wij bieden u hiervoor y onze excuses aan.

Tengevolge van diverse omstandigheden moest dit nummer met enige vertraging J verschijnen. Wij bieden u hiervoor y onze excuses aan. t hei openbaar vervoer maandelijks mededelingenblad betreffende het gemeentevervoerbedrijf amsterdam en andere binnen- en buitenlandse stedelijke tram- en trolleybusbedrijven HET OPENBAAR VERVOER abonneraentsprijs

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Arnhem Velp Dieren / Doesburg Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Arnhem Velp 9 Arnhem Schaarsbergen Velp Zuid 26 Arnhem Velp Zuid Lathum Giesbeek Doesburg Dieren

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 In de regioraad van 10 december wordt de Investeringsagenda OV ter

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,25 per jaar - losse nummers ƒ 0,40

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 5 t Hofke } Eindhoven Station 55 t Hofke } Eindhoven Station Buslijnen 205 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 4 december 204 Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

2016 Geldig vanaf 13 december 2015

2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen Stad Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek 2 Nijmegen Lindenholt West - Nijmegen Sint Maartenskliniek 3 Oosterhout Dorp - Nijmegen

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer

het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer! I abonnementsprijs ƒ 5 > 50 per jaar losse nummers ƒ 0,50 HET_OPENBAAR_VERVOER Nr. 107 - APRIL 1967 abonnementsprijs + bijlage ƒ 6,25

Nadere informatie

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov l ^^ rnfalb1g!fifl1 8ll0v. 2Íil1 2o lo,8f rs IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland \ /ww.n5.nl Datum 16 november

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan hét stads- en streekvervoer, in het byzpnder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan hét stads- en streekvervoer, in het byzpnder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan hét stads- en streekvervoer, in het byzpnder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 7e jaargang, no. 4 - april 1964 het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4>25

Nadere informatie

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden Situering van de werkzaamheden Prinses Clementinalaan Kruispunt Prinses Clementinalaan / Kortrijksesteenweg Kruispunt Kortrijksesteenweg / Sint-Denijslaan Koningin Maria-Hendrikaplein Waarom werken in

Nadere informatie

BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN.

BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN. ÇJ l (GVB/EM/880421/C) BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN. Ondergetekenden: De Gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

RandstadRail en ander spoor

RandstadRail en ander spoor RandstadRail en ander spoor Micha Beuger Micha Beuger RandstadRail pagina 1 Spoorprojecten in Nederland Het Nederlandse openbare vervoer per spoor is zeer veilig. Zeker in vergelijking met het wegverkeer.

Nadere informatie

Bestelomvang 15G trams

Bestelomvang 15G trams Bestelomvang 15G trams 1. Aanleiding GVB Activa BV is met ondersteuning van de afdeling Metro en Tram op verzoek van de Stadsregio Amsterdam gestart met de voorbereidingen voor de bestelling van nieuw

Nadere informatie

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013 400 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Welkom in de bus! Elke dag reizen meer dan 80.000 mensen met Hermes.

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 400 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport Buslijnen 2015 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 14 december 2014

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport brak vorig jaar een bezoekers record op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

a m s t e r d a m en a n d e r e binnen- en buitenlandse stedelijke t r a m - e n trolley b u s b e d r i j v e n

a m s t e r d a m en a n d e r e binnen- en buitenlandse stedelijke t r a m - e n trolley b u s b e d r i j v e n hei openbaar vervoer m a a n d e l i j k s m e d e d e l i n g e n b l a d b e t r e f f e n d e h e t g e m e e n t e v e r v o e r b e d r i j f a m s t e r d a m en a n d e r e binnen- en buitenlandse

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren Trein - tram - bus - auto - parkeren Route en parkeren Per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of

Nadere informatie

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst.

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst. Veolia 2010 Stand van zaken OV en blik in de toekomst. 1 Onderwerpen Reizigers aantallen Veolia Transport Rail in 2010 Winter 2010/2011 Avantis Sociale veiligheid OV chipkaart Keten / aansluiting 2 Kleine

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van tot wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990

Nadere informatie

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro www.ret.nl Rotterdam AIRPORTSHUTTLE The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro Metro vakantieperioden Z.o.z. voor vakantieperioden Zie grijze en tabellen voor feestdagen halte heenrichting

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Stad Groningen CS - Zernike Lijn 15 Grotere bussen, route via de ringweg. In de spits elke 5 minuten. Lijn

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 10-7-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Maatregelen beter functioneren sneeuwnet HTM Portefeuille- De heer drs. P.W.M. Smit houder Beleidstaak Verkeer Vervoer Voorgesteld

Nadere informatie

door Guus Wiegerinck Waarom een diorama van dat punt? Mijn grootouders woonden in de jaren '50 aan de Rijksstraatweg

door Guus Wiegerinck Waarom een diorama van dat punt? Mijn grootouders woonden in de jaren '50 aan de Rijksstraatweg door Guus Wiegerinck Het stukje Wie ben ik? in het vorige nummer eindigde met een cliffhanger: een foto van een elektriciteitshuisje en de zin Volgende keer vertel ik wat bovenstaande foto met mijn hobby

Nadere informatie

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel Dienstregeling 206 Geldig vanaf 3 december 205 28 Den Helder Station - Den Burg - De Koog 30 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp 3 Den Helder Station

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,- per.iaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Noord-Holland Noord De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Geldig vanaf 14 december 2014

Geldig vanaf 14 december 2014 Zaanstreek Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 11 Prijs 2,00 Connexxion Dienstregeling 2015 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van

Nadere informatie

FORWARD TO THE PAST. Vondelpark 3, Amsterdam. Met het openbaar vervoer (http://www.gvb.nl/pages/home.aspx) Tram

FORWARD TO THE PAST. Vondelpark 3, Amsterdam. Met het openbaar vervoer (http://www.gvb.nl/pages/home.aspx) Tram FORWARD TO THE PAST Vondelpark 3, Amsterdam Met het openbaar vervoer (http://www.gvb.nl/pages/home.aspx) Tram Lijn 1 Lijn 3 en 12 - halte Constantijn Huygensstraat t/o Albert Heijn. Oversteken en 2 e Constantijn

Nadere informatie

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION CENTRAL DREDGING ASSOCIATION CEDA - NL Clubavond Dinsdag 13 juni 2006 Bouwburo Metro Station CS De Ruyterkade 130, Amsterdam Tel: 020 521 98 21 CEDA-NL Secretariaat: Radex Building Rotterdamseweg 183c

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst

wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst wegwijzer trein tram bus auto parkeren pendeldienst per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of per bus.

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Op weg naar de Sinksenfoor? Kom op een slimme manier!

Op weg naar de Sinksenfoor? Kom op een slimme manier! Op weg naar de Sinksenfoor? Kom op een slimme manier! De Sinksenfoor: een nieuwe locatie Tot vorig jaar werd de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken (Vlaamsekaai/Waalsekaai) gehouden. Dit jaar verhuist

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Wethouder Verheer, Vervoeren Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam CommiSSie ESMV Website: http://www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Vanaf Antwerpen Centraal

Vanaf Antwerpen Centraal De gemakkelijkste manier om Antwerpen te bereiken is met het openbaar vervoer (station Antwerpen Centraal of, voor wie uit de richting Gent komt, station Antwerpen Zuid). Hier volgt een korte beschrijving

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Bereikbaarheid van Campus Waas

Bereikbaarheid van Campus Waas Bereikbaarheid van Campus Waas Inhoudsopgave 1.1. Adresgegevens van onze Campus...3 2. Bereikbaarheid met de trein...4 2.1. Bereikbaarheid...4 2.2. Te voet naar de campus...4 2.3. Met de taxi naar de campus...4

Nadere informatie

N232 Groot onderhoud Schipholweg

N232 Groot onderhoud Schipholweg Home N232 Groot onderhoud Schipholweg Waar? Schipholweg (N232) Wat? Groot onderhoud Wanneer? 7 mei t/m 18 juni 2012 Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012) Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter:

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN. Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus

INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN. Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus INITIATIEFVOORSTEL ELEKTRISCHE STADSBUSSEN Amsterdam Elektrisch ook de OV Stadsbus Roderic Evans-Knaup 21-11-2012 Amsterdam heeft een elektrische ambitie, een ambitie die o.a. moet zorgen voor een betere

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen. Lijn Bestemmingen. Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig Arnhem - Wageningen Lijn Bestemmingen 1 51 53 352 589 590 N52 vanaf 13 december 2015 Velp - Arnhem - Oosterbeek Arnhem - Oosterbeek - Heveadorp - Doorwerth - Heelsum - Renkum

Nadere informatie

Zwitserland Grindelwald Treinen naar Interlaken (li) en Kleine Scheidegg (re)- 2 mei 2005 PROGRAMMA 2016

Zwitserland Grindelwald Treinen naar Interlaken (li) en Kleine Scheidegg (re)- 2 mei 2005 PROGRAMMA 2016 www.nvbs.com Zwitserland Grindelwald Treinen naar Interlaken (li) en Kleine Scheidegg (re)- 2 mei 2005 PROGRAMMA 2016 Door onvoorziene omstandigheden kunnen in het programma afwijkingen voorkomen. Kijk

Nadere informatie

Toegankelijkheidsplan

Toegankelijkheidsplan Toegankelijkheidsplan Mövenpick Hotel 's-hertogenbosch Informatie toegankelijkheid hotel Hartelijk dank voor uw interesse in het Mövenpick Hotel s-hertogenbosch. In dit document kunt u informatie vinden

Nadere informatie

Tram terug in de Weimarstraat. Van herinnering tot toekomstbeeld

Tram terug in de Weimarstraat. Van herinnering tot toekomstbeeld Tram terug in de Weimarstraat Van herinnering tot toekomstbeeld In deze brochure staat een plan om een toeristische tramlijn door de Weimarstraat aan te leggen. Deze lijn biedt verschillende perspectieven:

Nadere informatie

Centraal Station Rotterdam Airport

Centraal Station Rotterdam Airport www.ret.nl www.ret.nl Centraal Station Rotterdam Airport Rotterdam The Hague Airport Rotterdam Centraal halte heenrichting halte heenrichting halte terugrichting halte terugrichting halte in beide halte

Nadere informatie

43 Keerlusprint. 43.1 Werking. informatieblad 43 keerlusprint KLS versie 2.0

43 Keerlusprint. 43.1 Werking. informatieblad 43 keerlusprint KLS versie 2.0 43 Keerlusprint Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van het bestuur van de HCCM is beperkt als omschreven in informatieblad 1 Bij treingestuurde (digitale) systemen wordt de hele baan door

Nadere informatie

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken?

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 10 juli 2015 Introductie Connexxion is één van de grootste vervoersmaatschappijen

Nadere informatie

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (,

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (, Lto 0fis.vi sj^u*. -l(a I r> au (, STICHTING BOOGBRUG VIANEN Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 687 29 34 Berekening sterkte boogbrug Vianen Vergelijking sterkte hoofddraagconstructie van de boogbrug

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 6e jaargang no. 10 - oktober 1963 \ 1 1 het openbaar vervoer abonnementsprijs

Nadere informatie

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07013.doc 1. Centraal Station ondertunneling sporen 11 en 12 t.b.v. Erasmuslijn - Stremming netkous tramviaduct

Nadere informatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie Parkhotel Den Haag Hotel toegankelijkheidsinformatie Hartelijk voor uw interesse in het Parkhotel Den Haag. In dit document vind u informatie voor het organiseren van uw verblijf/bezoek. Parkhotel Den

Nadere informatie

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren Trein - tram - bus - auto - parkeren Route en parkeren I Per trein VUmc is vanaf verschillende stations in Amsterdam met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor; Per tram of Per bus. Het

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1

Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1 Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1 Inhoud 40. Extra schaduwstations... 3 40.1 Inleiding... 3 40.1.1 Nieuwe planning... 3 40.2 Oude en nieuwe situatie op de baan.... 6 41. Bovenleiding....

Nadere informatie