hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam"

Transcriptie

1 hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

2 het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ4, - per jaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs inclusief autobusbijl a g e ƒ6,50 per jaar - losse nummers ƒ 0,60 i r ilvïisiiimtiiit.twitwtlili. ' i >.r.tv.1 trrtw t i n a. i\. t r; Ei tl hoofdredacteur sc van mecbelenj r le jacob van campenstraat 43 amsterdam zuid telefoon redactie en administraties p.h. kiers valeriusstraat 296 bv amsterdam zuid telefoon I 11 i I i 11 v i.. I. S i < i i i i > i.',,... i.., i. i i t i' i ( i. 11, > 11 1 ï s ; j 111» t i l? I i 8 (i. t. 1 t i..; It alle betalingen op gemeentegiro t.n.v. 'het openbaar vervoer', valeriusstraat 296 te amsterdam - z het girokantoor der gemeente amsterdam is onder no aangesloten bij dep o s t g i r o d i e n s t ted e n haag. t i itti vt tttt ttti ;t i n» 11 i i t i i t i i i t 11 l i»i m t ïi i t iiï ut t ï i i ü i ï i t ii ' tl ttti uit > ttt<,1 isttt tl i t ; i i '; i uit ïl iahu'jdsoig A V E blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam,... 35,36, Verkehrsbetriebe Zürich Het rollend materieel van de Hamburger Hochbahn AktiengeseIlsehaft -Deel II N.V.Gemengd edrijf haagsche Tramweg Mij, Rotterdamse Elektrische Tram N.V.Rotterdamsche Tramweg Mij uitenland Foto's gvb amsterdam.., 44 r? list II lli 1 Stil tl u wtt if t! i i I I l i Ilili r stil t i l t... U II tl >.1.1.lil.i tl i i i l ii I ; 11.;.. i... tltl. i l i. i l l II LEZING 'EN FIW. Op 11a p r i l jl. werd in samenwerking met 'het openbaar vervoer' op de Jac.P.Thijsses c h o o l een ouderavond gehouden. De heer L. Albers vertoonde met veel succes zijn geluidsfilm over de voormalige tramlijn Amsterdam-Zandvoort van de NZH.De heer C. van Mechelen vertelde enige interessante feiten over het vervoer in de tuinsteden en de heer J. Weggelaar hield een geestige voordracht onder de titel 'Leerde u ook zo Amsterdam kennen?' Wij spreken hierbij onze dank uit voer de medewerking die wij ontvingen van de heer D. degans en mevr, A Poel, hoofd en waarnemend hoofd van deze school en van de oudereommissie, waardoor het ook mogelijk was? dat een aantal lezers van ons blad op deze avond aanwezig kon zijn. AUTOUSDOxiUïtfiEN'JATIEIüïING Aan de aktiviteiten van de Autobusdokumentatiekring is thans een Fotorondzendingdienst -uitsluitend t.a.v. autobusfoto'stoegevoegd, die geleid zal worden door deh e e r J. C. van Hartingsveldt, Frans Halskade 45, Rijswijk (ZH). Allen die gegadigd zijn voor een abonnement opd e rondzending, dan w e l van plan zijn foto's er voor televeren worden uitgenodigd zich met genoemde heer in verbinding te stellen, omde voorwaarden te vernemen. De heer Van Hartingsveldt zal ook de afdeling Fotodokumentatie van de ADK beheren, die een centrale registratie van alle foto's van Nederlandse Autobussen nastreeft. i.' ï t > l i I I t t >i ï i :tit 11 i t.! i ilu >!u t ; n " ;'.' i; >i.i 11i '. i'» < < > i li ' t >. >' w i. i i ; i i 1 1,... i. i A TTJi 11 TI E Dit nummer verschijnt later dan gebruikelijk. Ook de aflevering van bestelde foto's is vertraagd. Deze vertragingen moeten worden toegeschreven aan het feit dat de kantoren van de hoofdredactiee n de fotodienst i.v.m. restauratiewerkzaamheden tijdelijk warenontruimd, tl m m tt u i t ii tl t i n uit H ;i t i k t ti w n tttj wv.iï J I I. tiitiüi ti vi it n u si : t u m t u m «ut m i t u i»w u i v t t i t,1,11111

3 K ) > g v "b ) In dienst gestelde ombouwdrieasser: V., ) mw 533 (met verbouwde bestuurderscabine).!l^ = f = L=JL- Evenals bij de 535 is ook hier bij de dienstuitgang een trede aangebracht. De in juni 1953 aangebrachte dwarsbanken met rechte rugleuningen werden vervangen door dwarsbanken van het huidige ombouwtype. Het'rijtuig kreeg wagennummers van het nieuwe type. De ombouw van de drieassige motorwagens, die In september 1957 was begonnen, is thans voltooid- Twintig drieassige motorwagens moeten nu nog worden voorzien van de uitgebouwde lijnkleurkast boven de richtingfilm, terwijl pas 25 motorwagens van deze serie een verbouwde bestuurderscabine hebben. ij mw 519 heeft men na het herstellen van een schade, de voorpui van nieuwe wagennummers voorzien. Deze wagen is thans dus een duidelijke illustratie van de overgangsfase in het type rijtuignummers. ij het gereviseerde motorrijtuig 404 heeft men de Peckham-aspot-.beugels verwijderd. De aangebrachte rijtuignummers zijn van het nieuwe type.. Op 27 f 28 en 29 maart jl. werd de eerste dubbeïgelede motorwagen van de serie , nl* de 635,door eynes afgeleverd. Het rijtuig werd op 16 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Op 12 en 13 april werd de 636 afgeleverd. Aan het. Hoofddorpplein werd'door lijn 2 een nieuwe, iets gewijzigde eindlus in gebruik genomen. Op de Hoofdweg bij het Surinameplein zijn thans de tramhaltes gereedgekomen t.b.v. de nieuwe Osdorptramlijn. Momenteel zijn ze voorzien van de aanduiding, dat de halte alleen geldt voor remiseritten (van de tramlijnen 7 en 13 - red,). Dè halte richting stad ligt tussen dë twee tramsporen richting Postjesweg; de uitrukkende remiseritten gaan dus via het linker spoor. Sedert 19 april rijdt snelbuslijn 22 via het op die dag voor het wegverkeer.opengestelde weggedeelte van de Cornelis Lelylaan tussen het Surinameplein en een punt even voorhir^"de ringspoorbaan. Op 1 april jl. werd de seizoenbuslijn 30 weer in dienst gesteld tussen het Amsterdamse os en het Station Haarlemmermeer. De bussen voeren geen bord meer mede met het opschrift 'Amsterdamse os*, aangezien deze aanduiding thans geschiedt door middel van de richtingfilm. Op zondag 22 april werd ten aanzien van deze lijnaanduiding de klok echter weer teruggezet, want de frontborden waren weer van de partij, de lijnfilms toonden 'blanco" i.p v. "30"- en de richtingfilms knipoogden -i extra dienst" i,p.v. "Amsterdamse os", Op buslijn H rijden 1 s zondags de bussen i p v In ons bericht 'Nieuwe autobus ' op blz. 24 is een fout geslopen: op 5 maart kwamen zij op lijn 23 in dienst en niet op 12 maart, zoals abusievelijk vermeld.

4 Van de nieuwe serie autobussen" zijn er inmiddels 30 in dienst gesteld, te weten de nummers , 143 en 146. Aanleg_trambaan Osdorp De ontbrekende schakel in de Osdorptrambaan r 'lo >..;:.. ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad wordt thans aangebracht. De aanleg van de bovenleiding is thans voltooid tussen het Surinameplein en de lijnonderbreker, die zich bevindt tussen de Johan Huizingalaan en de Louis ouwmeesterstraat. Deze lij n o n d e r b r e k e r vormt de scheiding tussen de voedingpunten, die onmiddellijk ter weerszijden van die onderbreker zijn aangebracht. Op 17 en 18 april jl. heeft de slijpmotorwagen- SL 3 de nieuw aangelegde trambaan op de Cornelis Lelylaan ingereden Wijziging tram- en^bugnet m.i.v. 6 mei 1962 Op zondag 6 mei zullen de tramlijnen 3 en 10 worden ingekort tot het Frederik Hendrikplantsoen. De relaties Van Hallstraat-F.K. plantsoen en Planciusstraat-F.H.plantsoen zullen worden onderhouden d.m.v. een nieuw in te stellen buslijn 6, die de navolgende route krijgt: Planciusstraat-Houtmanstraat-le reeuwersstraat- Planciusstraat-Haarlemmerplein-Korte Marnixstraat-Marnixstraat- Rotterdammerbrug-Nassaukade-Frederik Hendrikplantsoen-Nassaukade- Tweede Nassaustraat-Van Limburg Stirumstraat-Van Limburg Stirumplein Van der Hoopstraat-Van Hallstraat (terug entinckstraat- Van Limburg Stirumplein enz.). Van dezelfde datum af zal buslijn A (Floraweg-uiksloterweg) worden opgeheven. uslijn zal gedeeltelijk de route van lijn A overnemen. Tenslotte zal buslijn 17 uitsluitend gaan rijden op maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren (Surinameplein-Centraalstation). ovenstaande ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk gebleken tengevolge van de slechte personeelssituatie,. Nota Gemeentevervoerbedrijf Op 17 april É}1 verscheen een nota inzake het Gemeentevervoerbedrijf, samengesteld door het raadslid.j.weenink en gericht aan de Gemeenteraad. In deze nota pleit dat raadslid voor een aantal maatregelen op korte termijn, gezien het feit, dat bij het College van- & W in overweging is, de dienstverlening '..m. i.v. 6 mei a.s. te beperken* In deze nota staan drie principes voorop: I Verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zowel primaire als secundaire. II eperking van de dagelijks groeiende hinder, welke het bedrijf ondervindt In het totale verkeer. III Versterking van de dienst tijdens de beide spitsen, opdat vooral het massale woon-werkvervoer beter tot zijn recht komt dan de afgelopen maanden helaas het geval is geweest. Samensteller van de nota stelt o.a. voor tramlijn 13 door te trekken naar een punt in Geuzenveld 'Nieuwe d^esel^elektrische^gont,0p 30 maart verscheen een voordracht van & W om een krediet van ƒ beschikbaar te stellen voor het doen bouwen van een diesel-elektrische pont ten behoeve van de afdeling Veren van het 1 Gemeentevervoerbedrijf,

5 V E R K E H R S E T R I E E Z U R I C H Tramwo^materieel op Type 4 4 e2/2 e2/2 e2/3 e2/2 e2/2 e2/2 e2/2 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e6/6 Nummers Aant. Zit Fabrikaat Jaren SIG MAN,SIG '. 16 SWS ' sws sws sws sws SIG,S W S SIG SIG SWS/MFO,SAAS SWS/MFO SLM,SWS/MFO MAN,SWS/MFO SWS/MFO SWS/MFO SIG,SWS SWS/MFO SWS/C,MFO SWS/MFO SIG.SW.j/C SWS/MFO SWS/MFO Opmerkingen ex emr. ZOS 2-15(1897) l) ex ZOS (1909). ex Rundbahn ern(.19ï4) 3) ex ZOS (1929) ex ZOS (1929) ex ZOS (192I) ZOS = Zürich-Oerlikon-Seebach,per 1-5^1931 door VZ overgenomen 1)afgevoerd:434 2)afgevoerd:501,502,509,520,524,539,541,551, 552,557 3)aanwezig :585 4)aanwezig 5II56,1157,1176,1178;1181,1182, ,1192,1195, , 1208,1209, )aanwezig :1218, , , )afgevoerd:1248,1252 egin I962 \?erd afgeleverd en in dienst " g e n o m e n het 6 assige driedelige motorrijtuig e6/6 1801,gebouwd door SIG/C (type asel6 0 l ). Thans zijn in bestelling,af te leveren 1962,twaalf aanhangrijtuigen ,te bouwen door SIG/FFA,25 zitplaatsen,type , : met evenwel twee stel uitstapdeuren.de draaistellen hebben buitenliggende aspotten. 4) 5 ) 6 )

6 HET ROLLEND MATERIEEL VAND E "HAMURGER HOCHAHN AKTIENGESELLSC H A P T II Autobusmaterieel 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Magirus- Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII ussing 11R/U7H M.A.N. Magirus- Deutz SaturnII 8) Magirus-Deutz SaturnI I 9) üssing 11R/U7H 10)üssing 11R/U7H _Nummers _Aantal '; ouwjaar _OpiïL Snelbus Prototype Prototype Prototype Toerwagens Toerwagens /61 Snelbussen 1960/61 Stadsbuss e n 11) Daimler-enz H 12) Daimler-enz H CMS599,j 1957/ /59 Sr^lbufs ~ n 1 Daimler-enz Ü319 D 6000, , Type Zitpl Staanpl. Totale lengte inm m Microbusjes Totaal 474- bussen Magirus--Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII Motorvermogeni n Wielbasis inm m _ 1 37, (39) 52(-) 100Ü (39 ) 40(-) (39) 52C-) (39) 52(-) De tussen haakjes geplakts+;«opntni i p n zit-e n p ^ " O nnin P gelden indien deb u sa l stoerbus wordt g e b x ^ ^ o. Deel IIIv a ndith H A artikel behandelt hetu - ahn materieel In deel I (vorig nummer) werd hettrammaterieel behandeld.

7 't ( g v b ) Van vrijdagavond Jl maart tot zondagmiddag ( i j ) 1 april omstreeks het eind van de middag ( a m s t e r a a m )a l s m e d e v a n vrijdagavond 6 april tot en (vervolg van blz. 36 ) met zaterdagavond 7 april jl. heeft men : lijn 9 via de Wijttenbachstraat naar het eindpunt van lijn 3 aan het Muiderpoortstation moeten verleggen in verband met grondwerkzaamheden onder de trambaan op de Middenweg bij de Weth.Frankeweg. ïër plaatse heeft men de rails moeten verwijderen v terwijl de bovenleiding van beide tramsporen in het midden werdt. samengebundeld, juist tussen twee grote heistellingen door. Gedurende de omlegging van lijn 9 onderhield een busdienst de verbinding Watergraafsmeer-Tropen Museum v.v., waarbij in beide richtingen het gedeelte Middenweg bij Weth.Frankeweg d.m,v..e e n kleine routev e r l e g g i n g moest worden vermeden. Op 2e Paasdag heeft lijn 16 de gehele dag met tweeassige tramstellen gereden. Des middags reden op lijn 24 vier extra dienstwagens van het tweeassige type 396/ /825, terwijl op lijn 9 behalve een aantal extra drieassige treinen bovendien een drietal tweeassige stellen als extra wagens reed;de op beide lijnen dienstdoende tweeassers waren volledig ingetuigd, met uitzondering van de draaikoersborden van lijn 24. In de avonduren werden de lijnen 1, 13 en 4 versterkt met een extra dienstwagen, waarbij laatstgenoemde lijn de gelede motorwagen 571 kreeg toegewezen. De dubbelgelede motorwagen 636 werd op 26 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Des avonds moest deze wagen een extra rit op lijn 16 maken, zodat aan de dienst op lijn 13 gedurende enige tijd een wagen was onttrokken. Motorwagen 637 werd op 24 en 25 april jl. afgeleverd. De motorwagens 396 en 404 zijn thans ook van motoren voorzien, die afkomstig zijn uit de gesloopte Utrechtenaren Momenteel zijn dus de volgende iaws^ die oorspronkelijk een SSW- DW 492b installatie hadden, van AEG USL 253 AD motoren voorzien: 396,398,399,404,405 en 409. Ook de 415 heeft laatstgenoemde motoren, doch deze was oorspronkelijk met AEG USL 253 AD uitgerust met een iets lager vermogen. Nader vernemen wij neg dat' het in de bedoeling ligt de nieuwe buslijn 6 Van Hallstraat-Fred Hendrikplantsoen-Planciusstraat v v. te doen exploiteren met 3 bussen buiten de spitsuren (10 minutendienst)en 4 bussen tijdens de spitsen ( 7T ' dienst). De dubbelgelede motorwagens De thans in aflevering zijnde dubbelgelede motorwagens zijn over de beplating gemeten 23,50 m lang en hebben een breedte van 2,35 ui. Deze wagens zijn dus 10 cm langer en 10 cm breder'dan de overige reeds in dienst zijnde rffunmecs De uitstapdeuren waren aanvankelijk 5 cm breder dan de instapdeuren. De achterste deuren zijn thans even breed geworden als de overige,d e u r e n, zodat de vrije doorgang overal 700 mm is geworden. Dientengevolge is de achterste wagenbak 10 cm langer geworden. De lengtematen zijn thans als volgt: van kop tot hart le loop-

8 draaistel 990 mm, vanlet o t2e loopdraaistel (middenbak) 5400m m, van2e draaistel totachterzijde 9100 mm. Het aantal zitplaatsen isgelijk gebleven, nl. 45, doch hetaantal staanplaatsen werd,o p 175 gebracht, zodat de totale capaciteit dus, ; 220,p a s s a g i e r s bedraagt. Dewinst t.o.v. debestaande wagens is derhalve.15.staande reizigers.. Als--stroomafnemer wordt bij denieuwe serie dë door-siemens ge-._ construeerde..pantogra'af metstevige..enkelvoudige basisarmen, waarvan het.prototype.eind vorig jaar opmotorwagen 567 werd ge-.. 'plaatst (ziedètekening opb l z. 1 vandeze.jaargang), gebezigd.,;, De schakelmethode bleef voor debestuurder vrijwel ongewijzigd,, doch deconstructie isv a na n d e r e aard. ijdeserie wordt de sehakelwals mechanisch I nb e w e g i n g gebracht metb e h u l p van.een schakelhulp (de zg, \servomotor), waardoor debestuurder.geen*grote kracht behoeft uit'te oefenen. ij. de nieuwe serie isd eservomotor vervallen enbeweegt de schakelknuppel een24volt schakel- -walsje^.; vanwaar,viarelais eenaantal hoofdschakelaars wordt bediend, dien u.over beide wagenhelften verdeeld zijn aangebracht. Dit hadtot gevolg datookdeweerstanden gelijkelijk werden verdeeld,.zodat nuookdeachterste wagenbak vanw e e r s t a n d s k a s t e n.op.het dakwerd voorzien. De onder de langsbank aanwezige schakelwals (aan de. blinde zijde achter debestuurderscabine) isn u dus komen: te - vervallen;, ind e z e ruimte zijn enkele schakelaars onder- geb r a c h t. Deze gewijzigde schakelmethode isinhoofdzaak aangebracht om,'. t.z.t. eenv o l a u t o m a t i s c h e schakeling -met gebruikmaking ; van elektronische onderdelen - inte voeren metdenieuwe door Siemens ontwikkelde "SlioATIC-Steuerung'', Hetligt zelfs indeb e d o e l i n g de achttiende wagen vandeze nieuwe serie - datz o udus.de 652. zijn - reeds bij wijze vanproef metde "SIMATÏC' 7. s c h a k e l i n gu i t te rusten,.. De bestuurder heeft ernog een controlelampje bijgekregen, hl. een rood lampje,datgaat branden zodra de omvormer niet meer laadt. ijdebestaande wagens constateert debestuurder deze storing'o."a, bijd ebedienin g vandeb e le nde schakelhulp, welke laatste " d a n uitvalt, waardoor hij eenv e e l 'grotere,kracht moet',aanwenden'om de sehakelwals tebewegen; Inieder geval' kan-hi'j'"'dan toch haar de remise rijden. Aangezien bij de'nieuwe serie'w a g e n s 'de servömbtor ontbreekt zou bij het ontbreken vande laagspanning de hulpschakelwals geen dienst meer kunnen doen"en.kan dew a g e n derhalve niet ope i g e n kracht naar de remise rijden. DaaromIs nu' bij wijze vanv r o e g t i j d i g e waarschuwing de omvormercontrolel a m p..aangebracht, " '.,- Hét'aantal rij*- enrernstellingen bedraagt evenals bij debestaan - de wagens-r ë s p.. 19 en 17. Opde links vand e h e s t u u r d e r aahwèzige apparatenkast worden der i j -enrëmstellingen op zeer duidelijke wijze d,m.v, een wijzertje aangegeven. Dith e e f t overigens "geen enkele betekenis;hetbetreft hier zuiver eendoor Siemens uitgevoerde constructie, De'aanwezige verwarmings/ventilatie-installatie met een vermogen van 9 &W zorgt desz o m e r s voor eeng o e de ventilatie. ; terwij 1d e s winters bij strenge koude warme lucht wordt geproduceerd, echter.a l l e é h dan,- indien de afdeling Vervoer zulks nodig oordeelt.d e aanvankelijke warmteregeling 3, 6of 9 kw moest Vanwege technische :.onvolkomenheden worden verlaten, De bestuurder heeft. geen. beschikking-meer over een microfoon., Alle wagens worden uitgerust metdenieuwe Kienzle tachograaf, " waarvan ërreeds eena a n t a l inandere rijtuigen werd gemonteerd.

9 In verband met de grotere breedte mogen de nieuwe wagens" niet op alle trajekten rijden. Totaal verboden zijn de navolgende trajektgedeelten: Hoofddorpplein-Koninginneweg Willemsparkweg; Overtoom/J. x J,Heyestraat-Stadhouderskade bij Leidsebosje ; Stadhouderskade/Leidsebosje-Weteringscbans tot circuit; Leidseplein-Weteringschans tot circuit; Leidsestraat-N.Z.Voorburgwal tot keerlus Kon,P a l e i s ; Sarphatistraat/Preaeriksplein-Hoetersstraat-lus PI,Parklaan* Sarphatistraat/Prederiksplein-Wibautstraat-Amstelstationj Ceintuurbaan/v.Woustraat-Nw.A m s t e l b r u g - R u y s c h s t r a a t - O o s t e r - * park-wijttenbachstraat-eindlus station M.P» ; Sarphatistraat/Prederiksplein-lviauritskade-Tropen Museum; Rembrandtsplein resp. Amstel bij akkerstraat-lauwbrug* PI.M id d en l a a n - T r op en Muse u m ; Tropen Museum Mauritskade-Zeeburgerdij k - I. l o l u k k e n s t r a a t ; Tropen Museum-Linnaeusstraat-Middenweg; Marnixstraat/Pozengracht-Planciusstraat; Marnixstraat/Rozengracht-van Hallstraat; Fred.H e n d r i k p l a n t s o e n - M a r n i x p l e i n ; Pr. e r n h a r d p l e i n - e r l a g e b r u g ; erlagebrug-vrijheidslaan-victorieplein (alleen verboden in deze richting). ij wijze van uitzondering mag een enkele brede gelede wagen wel de kéerlus orgerstraat berijden en mag de Pred,H e n d r i k s t r a a t worden bereden van de De Clercqstraat af tot en met het Pred. Hendrikplantsoen. Tenslotte zijn de brede gelede wagens in de exploiterende hoofdremises slechts op bepaalde sporen toegelaten. N.. - In de bogen van de vroegere tramlijn 14 (Dam-Mozes- en Aaronstraat) mogen wel brede gelede wagens rijden, doch daar geldt een uitdrukkelijk passeerverbod. HTM Den H a a g De kindertramdienst van lijn 3 is vervangen door een kindertramdienst met lijnnummer 7, die een gewijzigde route volgt Deze kindertram, die 's morgens $n 1 s avonds rijdt voor de Duinkolonie te Scheveningen (Duindorp aan de Duivelandsestraat) heeft als lijn 7 de volgende route:- vertrek 's avonds Duinkolonie - via lijn 12 naar Hobbemaplein, via lijn 6 naar Stuyvesantplein, terug als lijn 7 tot Lijsterbesplein. ij het uitrukken ' s morgens in omgekeerde richting. Zulks met ingang van 1 februari De kindertram lijn 12/16 is ongewijzigd gebleven. Materieel Autobussen - De van de HTM overgenomen autobussen worden bij Verheul voor de EGT dienst gereed gemaakt; zij krijgen een gewijzigde elektrische installatie volgens de RET specifikatie, in te-

10 genstelling tot wet hier en daar in de dagbladpers is gesuggereerd geen nieuwe achteras en werden in RETkleuren gespoten (nieuwe schema). Daarbij worden ze ger.:;rmnerd RET in de volgorde van de HTM nummers Als eerste werd in het begin van april de 602 afgeleverd (32 zitpl.). Dienstuitvoering Sinds onze opgave op blz. 71 van de jaargang 1961 zijn bij het door steeds meerderen verwerven van de arbeidsloze zterdag alle zaterdagdiensten op de tramlijnen successievelijk gewijzigd, waarbij op een aantal lijnen het aantal dienstwagens werd verminderd volgens bijgaand overzicht 0» lijn oud nieuw m i.v«aard der vermindering middagspits/middag ochtendspits/mid d a g s p i t s ochtendspits/ochtend/middagspits middagspits / m i d d a g ochtendsp /ochtend/middagsp /middag Verder zijn er op bepaalde tijden van de zaterdag frekwentieverminderingen op de lijnen 3,9,16,17,22, die evenwel geen vermindering van het totaal aantal benodigde wagens meebrengen^ uiten het in de dienstregeling opgenomer.e rijdt er, indien voldoende personeel beschikbaar is, in de avondspits op elk der lijnen 2 en 3 een P het Stieltjesplein beginnende zgn. 'brugtram', die voorziet in het ten gevolde van de te ong, uur geopende Koningshavenbrug ontstane hiaat in de aanvoer van verse tramstellen naar de linkermaasoever, Zo kunnen er over het trajekt van lijn 10 drie diensten Westblaak-Xleiweg worden uitgevoerd. Het rijden van extra losse motorwagens op lijn 4 vanuit Schiedam kome, naar men ons op het hoofdkantoor verzekerde, geheel voer rekening en initiatief van de buitendienst. MaterieeI v erd el i n g Motorrijtuigen en 463 zijn weer naar Hillegersberg teruggekeerd; evenwel doet nu sinds ongeveer een maand mot rijt. 5o5 (Kralingen) uit Delfshaven dienst,, Metrowerken Op 10 april waren wij bij de opening van het metrovoorlichtingscentrum aan het Weena. Daar werden, vooral door de burgemeester, Mr. Van Vïalsum. vermakelijke dingen gezegd, doch de stem van de burgervader kl^nk ernstig en oprecht toen hij de verwachting uitsprak, dat de metro waaraan thans wordt gewerkt de basis zal vormen voor een vervoersnet, dat zich eens veel verder uit zal strekken dan het huidige grondgebied van de Gemeente Rotterdam. Dank zij het bestaan van de metrovoorlichtingsdienst en zijn nieuwe behuizing zullen wij U nog vollediger dan voorheen op de hoogte kunnen houden van de standvm zaken bij de Rotterdamse metrowerken. Men is thans bezig de bouwsleuf voor het trajekt Weena-Hofplein-Meent te graven; dit duurt ongeveer twee maanden. In verband hiermee is de oostelijke rijbaan van de Coolsingel sinds 12 april voor het wegverkeer gesloten; aan de westaijde van deze straat is over het trottoir een expedities t r a a t aangelegd. Zo spoedig mogelijk zal in het Hofplein een tweede wegverkeersbrug worden geslagen, opdat het

11 op het ogenblik vand e zuidelijke rijbaan vanh e tweena verdrongen verkeer zijn loop zalk u n n e n hernemen Dewerkzaamhede n Weena-Meent zullen li' a 2 jaar duren; daarna zalh e teindpunt Centraal Station vanuit hetbouwdok Weena geproduceerd worden. Hettunneldeel Meent is nagenoeg gereed; hetbevat eenp o m p k e l d e r onder detunnel en een.transformatorstation erb o v e n. innenkort wordt de aanlegv a n het bouwdok (oude) ijenkorf, de plaats vanh e t toekomstige Van der Mandeleplein, begonnen. Voor ditb o u w d o k zullen de damwanden worden gebruikt vanh e tstation Leuvehaven, datinruwbouk gereed is..het zal eerst de tunneldelen leveren voor Meent-Van derm a n d e l e p l e i n, vervolgens voor -Leuvehaven-Van derm a n d e l e p l e i n, waarna inhet dok het kruispunt noord-zuid/oost-west lijn annex station eurs wordt gebouwd. Het onderwatergedeelte zal twaalf tunnelstukken tellen, waarvande noordelijke drie licht gebogen. Zijz u l l e n eerst alle gefabriceerd worden end a nk o r t. n a elkaar worden afgezonken, behoudens wellicht de eerste stukken dieh e ttracé vand e Maasboulevard-Westzeedijk doorsnijden, welke verbinding meng a a r n e spoedig in gebruik wenst te nemen. Dewerkzaamheden inrotterdam zuid zullen in 1963 beginnen. Foto us6 0 2, kort naaflevering 7x10 40cent ( R T M ) Materieel - Autobussen; De eerste van de f Rotterdam \,,. twee nieuweg e - (.. ) lede bussen werd begin april afgeleverd, genummerd1 0 4, inmiddels gewijzigd in 1004; hiji si n principe gelijk aande drie voorafgaande (65 zitplaatsen), doch heeft eeniets gewijzigdemotor, en isvani e t s vooruitstrevender snit. Speciale service voor het publiek: eenr i c h t i n g f i l m aande achterzijde, dieeenlange voettocht naar hetfront vandeb u soverbodig maakt. Dienstregeling Nog steeds veelsoortige geruchten o^erdekomende zomerdienst, weliswaar desavonds eentussendienst Spijkenisse meteen bus, doch overdag metde tram. Voorts zoueenderde motorwagen tehel - lev o e ts l u i s gestationeerd worden enzouh e tpostvervoer komente vervallen Foto ÜÏTTl.2104 us k o r t na aflevering 7x10 40cent. ^uitenland \ T.A.Q. (Antwerpen) - Totvoor kort waren vande 2e serie PCCwagens de nummers 2039 t/m 2052 indienst gesteld. Lijn 3 rijdt thans voor eendeel metditm a t e r i e e l. Tijdens de interlandvoetbalwedstrijd op 1 april jl. reden minder trams danb i j vorige gelegenheden. Lijn 12h a db e h a l v e zijn 9 tramstellen 18erfera wagens mettwee bijv/agens, waarvan eendeel reed op hettrajekt CS- Stadion ijb e g i n ena f l o o p vandewedstrijd reed lijn 3 naar hetstadion enlijn 24naar heteindpuntv a n lijn 10. Op lijn 3 reed slechts één. extra stel (mettwee aanhangwagens) ophet trajekt Stadion-CS-Melkmarkt. Lijn 10reed niet met twee bijwagens.

12 ,GL Extra lijn 24; (volledig ingetuigd behalve draaikoersbord); Stadionweg, CL Extra lijn 24; (volledig Ingetuigd behalve draaikoersbord); op'stelspoor Turnerstraat, CL Extra dwgns lijn 24: naast opgestelde in de Turnerstraat (draaikopborden ontbreken); CL Motorwagen 635 (front); lijn 13, os en Lommerplein, 21-^ ,219 CL Motorwagen 635 (instapzijde) ; lijn 13. Slotermeer, 21-4^1.962, Ch Motorwagen 635 (blinde zijde); lijn 13, Slotermeer, AL..T r a m r a i l s Meer en Vaart met uitlopend wissel,hoek Van Suchtelen' Vcd.Haarestraat,18"-3~1962..'." AL uslijn 11: 90 en 95 aan eindpunt Zeeburgerdijk bij viadukt Zuiderzeeweg, AL uslijn 11 (90) aan de halte Scembawastraat/Insulindeweg (alleen in gebruik tijdens doortrekking naar ziekeninrienting Zeeburg), AL uslijn 11 (95) op de Insulindeweg bij Soembawastr,, komend van Zeeburg,, AL Lijn A: 60; lijn : 57 5aankomstplaats eindpunt... uiksloterweg, ,635 AL uslijn 14: 133; hugo de Grootplein, AL Diesellok + bovenleidingsmontageahw GV 1 tijdens aanleg bovenleiding Com.Lelyla-an -"20->»1^62^ AL Extra lijn 24: ; Ferd a olstr/ceintuurbaan, AL Extra lijn 24: ; Ceintuurbaan/Ferd.olstraat, : ü43 AL Mot.w.533 met treeplankje bestuurderscabine AL Lijn 3: ; lijn 9: ; ept.station Muiderpoort, AL Lijn 3^621; lijn 9: ; Stat.Muiderprt, AL. Lijn 9; *.. Insulindeweg, AL Lijn9:5^9+983; in boog. Linnaeusstr/Wijttenbachstraat, richting station M. P AL uslijn 9E (30) aan halte (standpl.) Linnaeusstraat/ Wijttenbachstraat; casserende buslijn 11 (90) ; AL uslijn 9E (80) aan~beginhalte Ajaxstadioni 31-3-~ö AL uslijn 9E (101) passeert tramhalte Middenweg/V e et e e l t straat, AL Heistellingen op tramrails Middenweg/Weth.Frankeweg; bovenleiding samengebonden tussen de heistellingen^ AL uslijn D: 256; 'Kruislaan/Middenweg, AL uslijn E: 254; Amstèlstation, AL. Mot.Wc'519 : : n i e u w cijfertype op frontp l a a t e,noud cijfertype op zijb e p l a t i n g (ihstapzlj.de ).; AL Mot*w (rechtsachter) met weerstandskasten op laatste-rijtuigdeel; '-.~v~ ,, " ,665 AL Lijn 13: naast elkaar 635 en 620 aan eindpunt Sloter-- meer (resp. rechtsachter en'linksachter"); Alle bovenvermelde foto's zijn van het formaat. 7x10..en.,kosten cent per stuk. Op verzoek'leverbaar als briefkaart tegen dezelfde prijs. estellingen via onze giro ^ N ^ N V x X X X ^ V V N ^ N * \ *

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam liet openbaar vervoer abonnementsprijs / 4,- per jaar - losse nummers ƒ 0,40

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten.

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten. PCC-car 1210 van lijn 37 op de Delftweg bij Bouwlust in de eerste maanden van de exploitatie van de Delftlijn met PCC-cars met op achtergrond remise s-gravenmade waar op dat moment wagens van de stadsseries

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 716 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 716 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 716 - Schiedam Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 716 - Schiedam 33 Bus 25 Tram B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague irport Beide

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Informatieavond 8-12-2015 Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Programma van de avond Korte uitleg over het project tot nu toe: Onderhoudswerk Inrichting groenstroken

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam HET OPENBAAR VERVOER ABONNEMENTSPRIJS ƒ 1. 50 per half jaar LOSSE NUMMERS ƒ 0.35

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 8e jaargang no. 2 - februari j het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 5»25 p^r

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden

Dienstregeling. Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Dienstregeling 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Nijmegen Wijchen / Grave - Uden Lijn Bestemmingen 7 Nijmegen Centraal Station Bijsterhuizen Wijchen 9 Nijmegen Centraal Station Grave 13 Oosterhout Wijchen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Verloop van werkzaamheden Overzicht van het geplande en gerealiseerde werk. Bestaande situatie Gemeente Den Haag b l Blad 1 Gemeente Den Haag Periode 2012

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Bereikbaarheid van Stichting El Tawheed

Bereikbaarheid van Stichting El Tawheed Bereikbaarheid van Stichting El Tawheed Appendix C: Bereikbaarheid en parkeerbeleid Beste broeders & zusters, In de Naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle Stichting El Tawheed bevindt zich in

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 718 Hoek van Holland Strand - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 718 Hoek van Holland Strand - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 718 - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 718 - Maassluis Centrum 33 Bus 25 Tram B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 717 Hoek van Holland Strand - Vlaardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 717 Hoek van Holland Strand - Vlaardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 717 - laardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 717 - laardingen Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem Stad vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Velp 2 Arnhem Centraal Station Arnhem Hoogkamp 3 Arnhem Het Duifje Arnhem Burgers Zoo 4 Arnhem Centraal Station

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Tengevolge van diverse omstandigheden moest dit nummer met enige vertraging J verschijnen. Wij bieden u hiervoor y onze excuses aan.

Tengevolge van diverse omstandigheden moest dit nummer met enige vertraging J verschijnen. Wij bieden u hiervoor y onze excuses aan. t hei openbaar vervoer maandelijks mededelingenblad betreffende het gemeentevervoerbedrijf amsterdam en andere binnen- en buitenlandse stedelijke tram- en trolleybusbedrijven HET OPENBAAR VERVOER abonneraentsprijs

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 712 Maassluis West - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 712 Maassluis West - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 712 Maassluis West - Schiedam Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 712 Maassluis West - 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 711 - Schiedam Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 711 - Schiedam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012 1 Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling 2013 13 juli 2012 1. Inleiding De wijzigingsvoorstellen voor de OV dienstregeling 2013 zijn voor wat betreft de voorstellen voor HTM Rail en Veolia in het DB van

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 9 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 9 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 711 - Schiedam Geldig vanaf 9 mei 2017 www.ret.nl Bus 711 - Schiedam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem - Wageningen vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Velp Arnhem Oosterbeek 51 Arnhem Oosterbeek Heveadorp Doorwerth Heelsum Renkum - Wageningen 52 Arnhem Oosterbeek

Nadere informatie

HERAANLEG KRUISPUNT GROENENDAALLAAN

HERAANLEG KRUISPUNT GROENENDAALLAAN HERAANLEG KRUISPUNT GROENENDAALLAAN Beste bewoner, De werken aan de trambaan op de Noorderlaan zijn nu meer dan een half jaar bezig. De komende weken gaan we een belangrijke nieuwe fase in waarbij het

Nadere informatie

Kenniskwartier / De Boelelaan

Kenniskwartier / De Boelelaan Kenniskwartier / De Boelelaan tijdens drie weekenden in oktober en november 2011 Zuidas, de nieuwe toplocatie in Amsterdam voor wonen, werken en recreëren, is volop in ontwikkeling. Zo werkt de gemeente

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf Rapport Gemeentelijke Ombudsman Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf 27 juni 2006 RA0612137 Samenvatting Het is een feit van algemene bekendheid dat

Nadere informatie

het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer

het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer het openbaar vervoer maandblad gewijd san het stads- en streekvervoer! I abonnementsprijs ƒ 5 > 50 per jaar losse nummers ƒ 0,50 HET_OPENBAAR_VERVOER Nr. 107 - APRIL 1967 abonnementsprijs + bijlage ƒ 6,25

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Amsterdamse tramnummering De motorwagennummering De bijwagennummering

Amsterdamse tramnummering De motorwagennummering De bijwagennummering Amsterdamse tramnummering ---. Mijlpaaltjes in Amsterdam; welke was de 250 e motorwagen (de 250 dus), de 500 e motorwagen (Utrechtenaar 10), de 750 e motorwagen (de 752), de 250 e bijwagen (de 830); de

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hel openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,25 per jaar - losse nummers ƒ 0,40

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 79 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport Beide richtingen Alleen

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg

Dienstregeling. Arnhem Velp Dieren / Doesburg Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Arnhem Velp Dieren / Doesburg Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Arnhem Velp 9 Arnhem Schaarsbergen Velp Zuid 26 Arnhem Velp Zuid Lathum Giesbeek Doesburg Dieren

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 5 t Hofke } Eindhoven Station 55 t Hofke } Eindhoven Station Buslijnen 205 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 4 december 204 Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 15 december 2013

Dienstregeling. Lingewaard / Overbetuwe. vanaf 15 december 2013 Dienstregeling 2014 Geldig Lingewaard / Overbetuwe Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! vanaf 15 december 2013 Lijn Bestemmingen 14 Arnhem Elden Elst Nijmegen Centraal Station Nijmegen Heijendaal

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Nummer: 2016_MV_00526 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Capaciteit

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014 Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2014.200 RIS 270781 070-3536028 7 maart 2014 Invulling vervangend vervoer tijdens

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov

2o lo,8f. 8ll0v. 2Íil1. ^^ rnfalb1g!fifl1. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in hetíocov l ^^ rnfalb1g!fifl1 8ll0v. 2Íil1 2o lo,8f rs IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland \ /ww.n5.nl Datum 16 november

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro www.ret.nl Rotterdam AIRPORTSHUTTLE The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro Metro vakantieperioden Z.o.z. voor vakantieperioden Zie grijze en tabellen voor feestdagen halte heenrichting

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 713 Schiedam Centrum - Hoek van Holland Strand Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 713 Schiedam Centrum - Hoek van Holland Strand Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 713 Schiedam - Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 713 - Schiedam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Utrecht Noordoost Leusden, Woudenberg e.o. Dienstregeling Geldig vanaf 14 december Streeklijnen.

Provincie Utrecht. Utrecht Noordoost Leusden, Woudenberg e.o. Dienstregeling Geldig vanaf 14 december Streeklijnen. Provincie Utrecht Utrecht Noordoost Leusden, Woudenberg e.o. Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Streeklijnen 77 78 80 82 83 Spitslijn 299 Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 29 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 29 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 29 december 2017 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 HTM Concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Versie 4 april 20 11 lijn RR3 en RR4 alternatieve 4Xl0' De huidige route van ijn RR3 loopt van Loosduinen via Centraal Station en Zoetermeer de Krakeling

Nadere informatie

door Guus Wiegerinck Waarom een diorama van dat punt? Mijn grootouders woonden in de jaren '50 aan de Rijksstraatweg

door Guus Wiegerinck Waarom een diorama van dat punt? Mijn grootouders woonden in de jaren '50 aan de Rijksstraatweg door Guus Wiegerinck Het stukje Wie ben ik? in het vorige nummer eindigde met een cliffhanger: een foto van een elektriciteitshuisje en de zin Volgende keer vertel ik wat bovenstaande foto met mijn hobby

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer

Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar - Tolkamer Lijn Bestemmingen Trein Arnhem Doetinchem 60 Arnhem Westervoort Duiven Zevenaar Tolkamer 61 Arnhem Westervoort

Nadere informatie

Heraanleg Prinses Clementinalaan. Informatievergadering donderdag 7 juni 2007

Heraanleg Prinses Clementinalaan. Informatievergadering donderdag 7 juni 2007 Informatievergadering donderdag 7 juni 2007 Sprekers Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen Mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken Stadswoningen en Rationeel

Nadere informatie

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 13 december 2015

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 13 december 2015 Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 8 80 81 84 280 680 Haarlem Station - Hogeschool Inholland Zandvoort - Heemstede Station - Haarlem - Amsterdam

Nadere informatie

Brabant-Oost/SRE de Kempen. van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST. OEDENRODE V.V. van 's-hertogenbosch naar VEGHEL via SCHIJNDEL V.V.

Brabant-Oost/SRE de Kempen. van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST. OEDENRODE V.V. van 's-hertogenbosch naar VEGHEL via SCHIJNDEL V.V. Streekdienst Brabant-Oost/SRE de Kempen LIJN 155S van 's-hertogenbosch naar ST.OEDENRODE V.V. LIJN 156 van 's-hertogenbosch naar EINDHOVEN via ST. OEDENRODE V.V. LIJN 158 van 's-hertogenbosch naar VEGHEL

Nadere informatie

Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage)

Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage) Sterkte-/zwakte analyse Tram 19 (Delft Noord Leidsenhage) Data schouwing: 9 + 17 augustus en 29 november 2016 Deelnemers: Henk Toet/Michel Meinders/Arnold v.d.heijden/marc Schram Kenmerk: R.DH/AH/1612-T19-21

Nadere informatie

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016 Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 8 80 81 84 280 680 Haarlem Station - Hogeschool Inholland Zandvoort - Heemstede Station - Haarlem - Amsterdam

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden

Heraanleg Prinses Clementinalaan Situering van de werkzaamheden Situering van de werkzaamheden Prinses Clementinalaan Kruispunt Prinses Clementinalaan / Kortrijksesteenweg Kruispunt Kortrijksesteenweg / Sint-Denijslaan Koningin Maria-Hendrikaplein Waarom werken in

Nadere informatie

14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond!

14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond! 14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond! Op 14 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in de regio IJsselmond. Hiermee proberen wij tegemoet te komen aan uw wensen en suggesties.

Nadere informatie

2016 Geldig vanaf 13 december 2015

2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 Nijmegen Stad Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 - Molenhoek 2 Nijmegen Lindenholt West - Nijmegen Sint Maartenskliniek 3 Oosterhout Dorp - Nijmegen

Nadere informatie

IC-35. Stations en haltes. Brussel - Brussels Airport - Zaventem - Antwerpen - Den Haag (NL) - Amsterdam (NL)

IC-35. Stations en haltes. Brussel - Brussels Airport - Zaventem - Antwerpen - Den Haag (NL) - Amsterdam (NL) IC-35 Brussel - Brussels Airport - Zaventem - Antwerpen - Den Haag (NL) - Amsterdam (NL) Stations en haltes AMSTERDAM CS ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL BRUSSEL-CENTRAAL BRUSSEL-NOORD BRUSSELS AIRPORT

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Het Spoor. Nijmegen, oktober Aan: de Onderzoeksafdeling van Het Spoor Betreft: de onderzoeksvragen voor 2009

Het Spoor. Nijmegen, oktober Aan: de Onderzoeksafdeling van Het Spoor Betreft: de onderzoeksvragen voor 2009 et Spoor Nijmegen, oktober 00 Aan: de Onderzoeksafdeling van et Spoor etreft: de onderzoeksvragen voor 00 este medewerkers, Werken bij et Spoor vereist teamwork. Als team moeten jullie samen werken aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 RÉTROTRAIN Rétrotrain (voorheen Le musée du rail) is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 9 tot 14 uur. Vrije bezoek. De toegangsprijs bedraagt 2 voor volwassenen en 1 voor

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Welkom in de bus van Connexxion!

Welkom in de bus van Connexxion! Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert Connexxion honderdduizenden reizigers. We doen er alles aan om het u en alle andere reizigers naar de zin te maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor.

Nadere informatie

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren

Trein - tram - bus - auto - parkeren. Route en parkeren Trein - tram - bus - auto - parkeren Route en parkeren Per trein VU medisch centrum is vanaf verschillende stations in Amsterdam met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken. Zie hiervoor per tram of

Nadere informatie

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013 400 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Welkom in de bus! Elke dag reizen meer dan 80.000 mensen met Hermes.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 7 Woudestein - Willemsplein Geldig vanaf 18 september

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 7 Woudestein - Willemsplein Geldig vanaf 18 september Goed om te weten Dienstregeling Tram 7 Woudestein - Willemsplein Geldig vanaf 18 september 2017 www.ret.nl Tram 7 Woudestein - Willemsplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie