hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam"

Transcriptie

1 hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

2 het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ4, - per jaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs inclusief autobusbijl a g e ƒ6,50 per jaar - losse nummers ƒ 0,60 i r ilvïisiiimtiiit.twitwtlili. ' i >.r.tv.1 trrtw t i n a. i\. t r; Ei tl hoofdredacteur sc van mecbelenj r le jacob van campenstraat 43 amsterdam zuid telefoon redactie en administraties p.h. kiers valeriusstraat 296 bv amsterdam zuid telefoon I 11 i I i 11 v i.. I. S i < i i i i > i.',,... i.., i. i i t i' i ( i. 11, > 11 1 ï s ; j 111» t i l? I i 8 (i. t. 1 t i..; It alle betalingen op gemeentegiro t.n.v. 'het openbaar vervoer', valeriusstraat 296 te amsterdam - z het girokantoor der gemeente amsterdam is onder no aangesloten bij dep o s t g i r o d i e n s t ted e n haag. t i itti vt tttt ttti ;t i n» 11 i i t i i t i i i t 11 l i»i m t ïi i t iiï ut t ï i i ü i ï i t ii ' tl ttti uit > ttt<,1 isttt tl i t ; i i '; i uit ïl iahu'jdsoig A V E blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam,... 35,36, Verkehrsbetriebe Zürich Het rollend materieel van de Hamburger Hochbahn AktiengeseIlsehaft -Deel II N.V.Gemengd edrijf haagsche Tramweg Mij, Rotterdamse Elektrische Tram N.V.Rotterdamsche Tramweg Mij uitenland Foto's gvb amsterdam.., 44 r? list II lli 1 Stil tl u wtt if t! i i I I l i Ilili r stil t i l t... U II tl >.1.1.lil.i tl i i i l ii I ; 11.;.. i... tltl. i l i. i l l II LEZING 'EN FIW. Op 11a p r i l jl. werd in samenwerking met 'het openbaar vervoer' op de Jac.P.Thijsses c h o o l een ouderavond gehouden. De heer L. Albers vertoonde met veel succes zijn geluidsfilm over de voormalige tramlijn Amsterdam-Zandvoort van de NZH.De heer C. van Mechelen vertelde enige interessante feiten over het vervoer in de tuinsteden en de heer J. Weggelaar hield een geestige voordracht onder de titel 'Leerde u ook zo Amsterdam kennen?' Wij spreken hierbij onze dank uit voer de medewerking die wij ontvingen van de heer D. degans en mevr, A Poel, hoofd en waarnemend hoofd van deze school en van de oudereommissie, waardoor het ook mogelijk was? dat een aantal lezers van ons blad op deze avond aanwezig kon zijn. AUTOUSDOxiUïtfiEN'JATIEIüïING Aan de aktiviteiten van de Autobusdokumentatiekring is thans een Fotorondzendingdienst -uitsluitend t.a.v. autobusfoto'stoegevoegd, die geleid zal worden door deh e e r J. C. van Hartingsveldt, Frans Halskade 45, Rijswijk (ZH). Allen die gegadigd zijn voor een abonnement opd e rondzending, dan w e l van plan zijn foto's er voor televeren worden uitgenodigd zich met genoemde heer in verbinding te stellen, omde voorwaarden te vernemen. De heer Van Hartingsveldt zal ook de afdeling Fotodokumentatie van de ADK beheren, die een centrale registratie van alle foto's van Nederlandse Autobussen nastreeft. i.' ï t > l i I I t t >i ï i :tit 11 i t.! i ilu >!u t ; n " ;'.' i; >i.i 11i '. i'» < < > i li ' t >. >' w i. i i ; i i 1 1,... i. i A TTJi 11 TI E Dit nummer verschijnt later dan gebruikelijk. Ook de aflevering van bestelde foto's is vertraagd. Deze vertragingen moeten worden toegeschreven aan het feit dat de kantoren van de hoofdredactiee n de fotodienst i.v.m. restauratiewerkzaamheden tijdelijk warenontruimd, tl m m tt u i t ii tl t i n uit H ;i t i k t ti w n tttj wv.iï J I I. tiitiüi ti vi it n u si : t u m t u m «ut m i t u i»w u i v t t i t,1,11111

3 K ) > g v "b ) In dienst gestelde ombouwdrieasser: V., ) mw 533 (met verbouwde bestuurderscabine).!l^ = f = L=JL- Evenals bij de 535 is ook hier bij de dienstuitgang een trede aangebracht. De in juni 1953 aangebrachte dwarsbanken met rechte rugleuningen werden vervangen door dwarsbanken van het huidige ombouwtype. Het'rijtuig kreeg wagennummers van het nieuwe type. De ombouw van de drieassige motorwagens, die In september 1957 was begonnen, is thans voltooid- Twintig drieassige motorwagens moeten nu nog worden voorzien van de uitgebouwde lijnkleurkast boven de richtingfilm, terwijl pas 25 motorwagens van deze serie een verbouwde bestuurderscabine hebben. ij mw 519 heeft men na het herstellen van een schade, de voorpui van nieuwe wagennummers voorzien. Deze wagen is thans dus een duidelijke illustratie van de overgangsfase in het type rijtuignummers. ij het gereviseerde motorrijtuig 404 heeft men de Peckham-aspot-.beugels verwijderd. De aangebrachte rijtuignummers zijn van het nieuwe type.. Op 27 f 28 en 29 maart jl. werd de eerste dubbeïgelede motorwagen van de serie , nl* de 635,door eynes afgeleverd. Het rijtuig werd op 16 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Op 12 en 13 april werd de 636 afgeleverd. Aan het. Hoofddorpplein werd'door lijn 2 een nieuwe, iets gewijzigde eindlus in gebruik genomen. Op de Hoofdweg bij het Surinameplein zijn thans de tramhaltes gereedgekomen t.b.v. de nieuwe Osdorptramlijn. Momenteel zijn ze voorzien van de aanduiding, dat de halte alleen geldt voor remiseritten (van de tramlijnen 7 en 13 - red,). Dè halte richting stad ligt tussen dë twee tramsporen richting Postjesweg; de uitrukkende remiseritten gaan dus via het linker spoor. Sedert 19 april rijdt snelbuslijn 22 via het op die dag voor het wegverkeer.opengestelde weggedeelte van de Cornelis Lelylaan tussen het Surinameplein en een punt even voorhir^"de ringspoorbaan. Op 1 april jl. werd de seizoenbuslijn 30 weer in dienst gesteld tussen het Amsterdamse os en het Station Haarlemmermeer. De bussen voeren geen bord meer mede met het opschrift 'Amsterdamse os*, aangezien deze aanduiding thans geschiedt door middel van de richtingfilm. Op zondag 22 april werd ten aanzien van deze lijnaanduiding de klok echter weer teruggezet, want de frontborden waren weer van de partij, de lijnfilms toonden 'blanco" i.p v. "30"- en de richtingfilms knipoogden -i extra dienst" i,p.v. "Amsterdamse os", Op buslijn H rijden 1 s zondags de bussen i p v In ons bericht 'Nieuwe autobus ' op blz. 24 is een fout geslopen: op 5 maart kwamen zij op lijn 23 in dienst en niet op 12 maart, zoals abusievelijk vermeld.

4 Van de nieuwe serie autobussen" zijn er inmiddels 30 in dienst gesteld, te weten de nummers , 143 en 146. Aanleg_trambaan Osdorp De ontbrekende schakel in de Osdorptrambaan r 'lo >..;:.. ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad wordt thans aangebracht. De aanleg van de bovenleiding is thans voltooid tussen het Surinameplein en de lijnonderbreker, die zich bevindt tussen de Johan Huizingalaan en de Louis ouwmeesterstraat. Deze lij n o n d e r b r e k e r vormt de scheiding tussen de voedingpunten, die onmiddellijk ter weerszijden van die onderbreker zijn aangebracht. Op 17 en 18 april jl. heeft de slijpmotorwagen- SL 3 de nieuw aangelegde trambaan op de Cornelis Lelylaan ingereden Wijziging tram- en^bugnet m.i.v. 6 mei 1962 Op zondag 6 mei zullen de tramlijnen 3 en 10 worden ingekort tot het Frederik Hendrikplantsoen. De relaties Van Hallstraat-F.K. plantsoen en Planciusstraat-F.H.plantsoen zullen worden onderhouden d.m.v. een nieuw in te stellen buslijn 6, die de navolgende route krijgt: Planciusstraat-Houtmanstraat-le reeuwersstraat- Planciusstraat-Haarlemmerplein-Korte Marnixstraat-Marnixstraat- Rotterdammerbrug-Nassaukade-Frederik Hendrikplantsoen-Nassaukade- Tweede Nassaustraat-Van Limburg Stirumstraat-Van Limburg Stirumplein Van der Hoopstraat-Van Hallstraat (terug entinckstraat- Van Limburg Stirumplein enz.). Van dezelfde datum af zal buslijn A (Floraweg-uiksloterweg) worden opgeheven. uslijn zal gedeeltelijk de route van lijn A overnemen. Tenslotte zal buslijn 17 uitsluitend gaan rijden op maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren (Surinameplein-Centraalstation). ovenstaande ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk gebleken tengevolge van de slechte personeelssituatie,. Nota Gemeentevervoerbedrijf Op 17 april É}1 verscheen een nota inzake het Gemeentevervoerbedrijf, samengesteld door het raadslid.j.weenink en gericht aan de Gemeenteraad. In deze nota pleit dat raadslid voor een aantal maatregelen op korte termijn, gezien het feit, dat bij het College van- & W in overweging is, de dienstverlening '..m. i.v. 6 mei a.s. te beperken* In deze nota staan drie principes voorop: I Verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zowel primaire als secundaire. II eperking van de dagelijks groeiende hinder, welke het bedrijf ondervindt In het totale verkeer. III Versterking van de dienst tijdens de beide spitsen, opdat vooral het massale woon-werkvervoer beter tot zijn recht komt dan de afgelopen maanden helaas het geval is geweest. Samensteller van de nota stelt o.a. voor tramlijn 13 door te trekken naar een punt in Geuzenveld 'Nieuwe d^esel^elektrische^gont,0p 30 maart verscheen een voordracht van & W om een krediet van ƒ beschikbaar te stellen voor het doen bouwen van een diesel-elektrische pont ten behoeve van de afdeling Veren van het 1 Gemeentevervoerbedrijf,

5 V E R K E H R S E T R I E E Z U R I C H Tramwo^materieel op Type 4 4 e2/2 e2/2 e2/3 e2/2 e2/2 e2/2 e2/2 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e4/4 e6/6 Nummers Aant. Zit Fabrikaat Jaren SIG MAN,SIG '. 16 SWS ' sws sws sws sws SIG,S W S SIG SIG SWS/MFO,SAAS SWS/MFO SLM,SWS/MFO MAN,SWS/MFO SWS/MFO SWS/MFO SIG,SWS SWS/MFO SWS/C,MFO SWS/MFO SIG.SW.j/C SWS/MFO SWS/MFO Opmerkingen ex emr. ZOS 2-15(1897) l) ex ZOS (1909). ex Rundbahn ern(.19ï4) 3) ex ZOS (1929) ex ZOS (1929) ex ZOS (192I) ZOS = Zürich-Oerlikon-Seebach,per 1-5^1931 door VZ overgenomen 1)afgevoerd:434 2)afgevoerd:501,502,509,520,524,539,541,551, 552,557 3)aanwezig :585 4)aanwezig 5II56,1157,1176,1178;1181,1182, ,1192,1195, , 1208,1209, )aanwezig :1218, , , )afgevoerd:1248,1252 egin I962 \?erd afgeleverd en in dienst " g e n o m e n het 6 assige driedelige motorrijtuig e6/6 1801,gebouwd door SIG/C (type asel6 0 l ). Thans zijn in bestelling,af te leveren 1962,twaalf aanhangrijtuigen ,te bouwen door SIG/FFA,25 zitplaatsen,type , : met evenwel twee stel uitstapdeuren.de draaistellen hebben buitenliggende aspotten. 4) 5 ) 6 )

6 HET ROLLEND MATERIEEL VAND E "HAMURGER HOCHAHN AKTIENGESELLSC H A P T II Autobusmaterieel 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Magirus- Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII ussing 11R/U7H M.A.N. Magirus- Deutz SaturnII 8) Magirus-Deutz SaturnI I 9) üssing 11R/U7H 10)üssing 11R/U7H _Nummers _Aantal '; ouwjaar _OpiïL Snelbus Prototype Prototype Prototype Toerwagens Toerwagens /61 Snelbussen 1960/61 Stadsbuss e n 11) Daimler-enz H 12) Daimler-enz H CMS599,j 1957/ /59 Sr^lbufs ~ n 1 Daimler-enz Ü319 D 6000, , Type Zitpl Staanpl. Totale lengte inm m Microbusjes Totaal 474- bussen Magirus--Deutz SaturnI I Magirus- Deutz SaturnII Motorvermogeni n Wielbasis inm m _ 1 37, (39) 52(-) 100Ü (39 ) 40(-) (39) 52C-) (39) 52(-) De tussen haakjes geplakts+;«opntni i p n zit-e n p ^ " O nnin P gelden indien deb u sa l stoerbus wordt g e b x ^ ^ o. Deel IIIv a ndith H A artikel behandelt hetu - ahn materieel In deel I (vorig nummer) werd hettrammaterieel behandeld.

7 't ( g v b ) Van vrijdagavond Jl maart tot zondagmiddag ( i j ) 1 april omstreeks het eind van de middag ( a m s t e r a a m )a l s m e d e v a n vrijdagavond 6 april tot en (vervolg van blz. 36 ) met zaterdagavond 7 april jl. heeft men : lijn 9 via de Wijttenbachstraat naar het eindpunt van lijn 3 aan het Muiderpoortstation moeten verleggen in verband met grondwerkzaamheden onder de trambaan op de Middenweg bij de Weth.Frankeweg. ïër plaatse heeft men de rails moeten verwijderen v terwijl de bovenleiding van beide tramsporen in het midden werdt. samengebundeld, juist tussen twee grote heistellingen door. Gedurende de omlegging van lijn 9 onderhield een busdienst de verbinding Watergraafsmeer-Tropen Museum v.v., waarbij in beide richtingen het gedeelte Middenweg bij Weth.Frankeweg d.m,v..e e n kleine routev e r l e g g i n g moest worden vermeden. Op 2e Paasdag heeft lijn 16 de gehele dag met tweeassige tramstellen gereden. Des middags reden op lijn 24 vier extra dienstwagens van het tweeassige type 396/ /825, terwijl op lijn 9 behalve een aantal extra drieassige treinen bovendien een drietal tweeassige stellen als extra wagens reed;de op beide lijnen dienstdoende tweeassers waren volledig ingetuigd, met uitzondering van de draaikoersborden van lijn 24. In de avonduren werden de lijnen 1, 13 en 4 versterkt met een extra dienstwagen, waarbij laatstgenoemde lijn de gelede motorwagen 571 kreeg toegewezen. De dubbelgelede motorwagen 636 werd op 26 april jl. op lijn 13 in dienst gesteld. Des avonds moest deze wagen een extra rit op lijn 16 maken, zodat aan de dienst op lijn 13 gedurende enige tijd een wagen was onttrokken. Motorwagen 637 werd op 24 en 25 april jl. afgeleverd. De motorwagens 396 en 404 zijn thans ook van motoren voorzien, die afkomstig zijn uit de gesloopte Utrechtenaren Momenteel zijn dus de volgende iaws^ die oorspronkelijk een SSW- DW 492b installatie hadden, van AEG USL 253 AD motoren voorzien: 396,398,399,404,405 en 409. Ook de 415 heeft laatstgenoemde motoren, doch deze was oorspronkelijk met AEG USL 253 AD uitgerust met een iets lager vermogen. Nader vernemen wij neg dat' het in de bedoeling ligt de nieuwe buslijn 6 Van Hallstraat-Fred Hendrikplantsoen-Planciusstraat v v. te doen exploiteren met 3 bussen buiten de spitsuren (10 minutendienst)en 4 bussen tijdens de spitsen ( 7T ' dienst). De dubbelgelede motorwagens De thans in aflevering zijnde dubbelgelede motorwagens zijn over de beplating gemeten 23,50 m lang en hebben een breedte van 2,35 ui. Deze wagens zijn dus 10 cm langer en 10 cm breder'dan de overige reeds in dienst zijnde rffunmecs De uitstapdeuren waren aanvankelijk 5 cm breder dan de instapdeuren. De achterste deuren zijn thans even breed geworden als de overige,d e u r e n, zodat de vrije doorgang overal 700 mm is geworden. Dientengevolge is de achterste wagenbak 10 cm langer geworden. De lengtematen zijn thans als volgt: van kop tot hart le loop-

8 draaistel 990 mm, vanlet o t2e loopdraaistel (middenbak) 5400m m, van2e draaistel totachterzijde 9100 mm. Het aantal zitplaatsen isgelijk gebleven, nl. 45, doch hetaantal staanplaatsen werd,o p 175 gebracht, zodat de totale capaciteit dus, ; 220,p a s s a g i e r s bedraagt. Dewinst t.o.v. debestaande wagens is derhalve.15.staande reizigers.. Als--stroomafnemer wordt bij denieuwe serie dë door-siemens ge-._ construeerde..pantogra'af metstevige..enkelvoudige basisarmen, waarvan het.prototype.eind vorig jaar opmotorwagen 567 werd ge-.. 'plaatst (ziedètekening opb l z. 1 vandeze.jaargang), gebezigd.,;, De schakelmethode bleef voor debestuurder vrijwel ongewijzigd,, doch deconstructie isv a na n d e r e aard. ijdeserie wordt de sehakelwals mechanisch I nb e w e g i n g gebracht metb e h u l p van.een schakelhulp (de zg, \servomotor), waardoor debestuurder.geen*grote kracht behoeft uit'te oefenen. ij. de nieuwe serie isd eservomotor vervallen enbeweegt de schakelknuppel een24volt schakel- -walsje^.; vanwaar,viarelais eenaantal hoofdschakelaars wordt bediend, dien u.over beide wagenhelften verdeeld zijn aangebracht. Dit hadtot gevolg datookdeweerstanden gelijkelijk werden verdeeld,.zodat nuookdeachterste wagenbak vanw e e r s t a n d s k a s t e n.op.het dakwerd voorzien. De onder de langsbank aanwezige schakelwals (aan de. blinde zijde achter debestuurderscabine) isn u dus komen: te - vervallen;, ind e z e ruimte zijn enkele schakelaars onder- geb r a c h t. Deze gewijzigde schakelmethode isinhoofdzaak aangebracht om,'. t.z.t. eenv o l a u t o m a t i s c h e schakeling -met gebruikmaking ; van elektronische onderdelen - inte voeren metdenieuwe door Siemens ontwikkelde "SlioATIC-Steuerung'', Hetligt zelfs indeb e d o e l i n g de achttiende wagen vandeze nieuwe serie - datz o udus.de 652. zijn - reeds bij wijze vanproef metde "SIMATÏC' 7. s c h a k e l i n gu i t te rusten,.. De bestuurder heeft ernog een controlelampje bijgekregen, hl. een rood lampje,datgaat branden zodra de omvormer niet meer laadt. ijdebestaande wagens constateert debestuurder deze storing'o."a, bijd ebedienin g vandeb e le nde schakelhulp, welke laatste " d a n uitvalt, waardoor hij eenv e e l 'grotere,kracht moet',aanwenden'om de sehakelwals tebewegen; Inieder geval' kan-hi'j'"'dan toch haar de remise rijden. Aangezien bij de'nieuwe serie'w a g e n s 'de servömbtor ontbreekt zou bij het ontbreken vande laagspanning de hulpschakelwals geen dienst meer kunnen doen"en.kan dew a g e n derhalve niet ope i g e n kracht naar de remise rijden. DaaromIs nu' bij wijze vanv r o e g t i j d i g e waarschuwing de omvormercontrolel a m p..aangebracht, " '.,- Hét'aantal rij*- enrernstellingen bedraagt evenals bij debestaan - de wagens-r ë s p.. 19 en 17. Opde links vand e h e s t u u r d e r aahwèzige apparatenkast worden der i j -enrëmstellingen op zeer duidelijke wijze d,m.v, een wijzertje aangegeven. Dith e e f t overigens "geen enkele betekenis;hetbetreft hier zuiver eendoor Siemens uitgevoerde constructie, De'aanwezige verwarmings/ventilatie-installatie met een vermogen van 9 &W zorgt desz o m e r s voor eeng o e de ventilatie. ; terwij 1d e s winters bij strenge koude warme lucht wordt geproduceerd, echter.a l l e é h dan,- indien de afdeling Vervoer zulks nodig oordeelt.d e aanvankelijke warmteregeling 3, 6of 9 kw moest Vanwege technische :.onvolkomenheden worden verlaten, De bestuurder heeft. geen. beschikking-meer over een microfoon., Alle wagens worden uitgerust metdenieuwe Kienzle tachograaf, " waarvan ërreeds eena a n t a l inandere rijtuigen werd gemonteerd.

9 In verband met de grotere breedte mogen de nieuwe wagens" niet op alle trajekten rijden. Totaal verboden zijn de navolgende trajektgedeelten: Hoofddorpplein-Koninginneweg Willemsparkweg; Overtoom/J. x J,Heyestraat-Stadhouderskade bij Leidsebosje ; Stadhouderskade/Leidsebosje-Weteringscbans tot circuit; Leidseplein-Weteringschans tot circuit; Leidsestraat-N.Z.Voorburgwal tot keerlus Kon,P a l e i s ; Sarphatistraat/Preaeriksplein-Hoetersstraat-lus PI,Parklaan* Sarphatistraat/Prederiksplein-Wibautstraat-Amstelstationj Ceintuurbaan/v.Woustraat-Nw.A m s t e l b r u g - R u y s c h s t r a a t - O o s t e r - * park-wijttenbachstraat-eindlus station M.P» ; Sarphatistraat/Prederiksplein-lviauritskade-Tropen Museum; Rembrandtsplein resp. Amstel bij akkerstraat-lauwbrug* PI.M id d en l a a n - T r op en Muse u m ; Tropen Museum Mauritskade-Zeeburgerdij k - I. l o l u k k e n s t r a a t ; Tropen Museum-Linnaeusstraat-Middenweg; Marnixstraat/Pozengracht-Planciusstraat; Marnixstraat/Rozengracht-van Hallstraat; Fred.H e n d r i k p l a n t s o e n - M a r n i x p l e i n ; Pr. e r n h a r d p l e i n - e r l a g e b r u g ; erlagebrug-vrijheidslaan-victorieplein (alleen verboden in deze richting). ij wijze van uitzondering mag een enkele brede gelede wagen wel de kéerlus orgerstraat berijden en mag de Pred,H e n d r i k s t r a a t worden bereden van de De Clercqstraat af tot en met het Pred. Hendrikplantsoen. Tenslotte zijn de brede gelede wagens in de exploiterende hoofdremises slechts op bepaalde sporen toegelaten. N.. - In de bogen van de vroegere tramlijn 14 (Dam-Mozes- en Aaronstraat) mogen wel brede gelede wagens rijden, doch daar geldt een uitdrukkelijk passeerverbod. HTM Den H a a g De kindertramdienst van lijn 3 is vervangen door een kindertramdienst met lijnnummer 7, die een gewijzigde route volgt Deze kindertram, die 's morgens $n 1 s avonds rijdt voor de Duinkolonie te Scheveningen (Duindorp aan de Duivelandsestraat) heeft als lijn 7 de volgende route:- vertrek 's avonds Duinkolonie - via lijn 12 naar Hobbemaplein, via lijn 6 naar Stuyvesantplein, terug als lijn 7 tot Lijsterbesplein. ij het uitrukken ' s morgens in omgekeerde richting. Zulks met ingang van 1 februari De kindertram lijn 12/16 is ongewijzigd gebleven. Materieel Autobussen - De van de HTM overgenomen autobussen worden bij Verheul voor de EGT dienst gereed gemaakt; zij krijgen een gewijzigde elektrische installatie volgens de RET specifikatie, in te-

10 genstelling tot wet hier en daar in de dagbladpers is gesuggereerd geen nieuwe achteras en werden in RETkleuren gespoten (nieuwe schema). Daarbij worden ze ger.:;rmnerd RET in de volgorde van de HTM nummers Als eerste werd in het begin van april de 602 afgeleverd (32 zitpl.). Dienstuitvoering Sinds onze opgave op blz. 71 van de jaargang 1961 zijn bij het door steeds meerderen verwerven van de arbeidsloze zterdag alle zaterdagdiensten op de tramlijnen successievelijk gewijzigd, waarbij op een aantal lijnen het aantal dienstwagens werd verminderd volgens bijgaand overzicht 0» lijn oud nieuw m i.v«aard der vermindering middagspits/middag ochtendspits/mid d a g s p i t s ochtendspits/ochtend/middagspits middagspits / m i d d a g ochtendsp /ochtend/middagsp /middag Verder zijn er op bepaalde tijden van de zaterdag frekwentieverminderingen op de lijnen 3,9,16,17,22, die evenwel geen vermindering van het totaal aantal benodigde wagens meebrengen^ uiten het in de dienstregeling opgenomer.e rijdt er, indien voldoende personeel beschikbaar is, in de avondspits op elk der lijnen 2 en 3 een P het Stieltjesplein beginnende zgn. 'brugtram', die voorziet in het ten gevolde van de te ong, uur geopende Koningshavenbrug ontstane hiaat in de aanvoer van verse tramstellen naar de linkermaasoever, Zo kunnen er over het trajekt van lijn 10 drie diensten Westblaak-Xleiweg worden uitgevoerd. Het rijden van extra losse motorwagens op lijn 4 vanuit Schiedam kome, naar men ons op het hoofdkantoor verzekerde, geheel voer rekening en initiatief van de buitendienst. MaterieeI v erd el i n g Motorrijtuigen en 463 zijn weer naar Hillegersberg teruggekeerd; evenwel doet nu sinds ongeveer een maand mot rijt. 5o5 (Kralingen) uit Delfshaven dienst,, Metrowerken Op 10 april waren wij bij de opening van het metrovoorlichtingscentrum aan het Weena. Daar werden, vooral door de burgemeester, Mr. Van Vïalsum. vermakelijke dingen gezegd, doch de stem van de burgervader kl^nk ernstig en oprecht toen hij de verwachting uitsprak, dat de metro waaraan thans wordt gewerkt de basis zal vormen voor een vervoersnet, dat zich eens veel verder uit zal strekken dan het huidige grondgebied van de Gemeente Rotterdam. Dank zij het bestaan van de metrovoorlichtingsdienst en zijn nieuwe behuizing zullen wij U nog vollediger dan voorheen op de hoogte kunnen houden van de standvm zaken bij de Rotterdamse metrowerken. Men is thans bezig de bouwsleuf voor het trajekt Weena-Hofplein-Meent te graven; dit duurt ongeveer twee maanden. In verband hiermee is de oostelijke rijbaan van de Coolsingel sinds 12 april voor het wegverkeer gesloten; aan de westaijde van deze straat is over het trottoir een expedities t r a a t aangelegd. Zo spoedig mogelijk zal in het Hofplein een tweede wegverkeersbrug worden geslagen, opdat het

11 op het ogenblik vand e zuidelijke rijbaan vanh e tweena verdrongen verkeer zijn loop zalk u n n e n hernemen Dewerkzaamhede n Weena-Meent zullen li' a 2 jaar duren; daarna zalh e teindpunt Centraal Station vanuit hetbouwdok Weena geproduceerd worden. Hettunneldeel Meent is nagenoeg gereed; hetbevat eenp o m p k e l d e r onder detunnel en een.transformatorstation erb o v e n. innenkort wordt de aanlegv a n het bouwdok (oude) ijenkorf, de plaats vanh e t toekomstige Van der Mandeleplein, begonnen. Voor ditb o u w d o k zullen de damwanden worden gebruikt vanh e tstation Leuvehaven, datinruwbouk gereed is..het zal eerst de tunneldelen leveren voor Meent-Van derm a n d e l e p l e i n, vervolgens voor -Leuvehaven-Van derm a n d e l e p l e i n, waarna inhet dok het kruispunt noord-zuid/oost-west lijn annex station eurs wordt gebouwd. Het onderwatergedeelte zal twaalf tunnelstukken tellen, waarvande noordelijke drie licht gebogen. Zijz u l l e n eerst alle gefabriceerd worden end a nk o r t. n a elkaar worden afgezonken, behoudens wellicht de eerste stukken dieh e ttracé vand e Maasboulevard-Westzeedijk doorsnijden, welke verbinding meng a a r n e spoedig in gebruik wenst te nemen. Dewerkzaamheden inrotterdam zuid zullen in 1963 beginnen. Foto us6 0 2, kort naaflevering 7x10 40cent ( R T M ) Materieel - Autobussen; De eerste van de f Rotterdam \,,. twee nieuweg e - (.. ) lede bussen werd begin april afgeleverd, genummerd1 0 4, inmiddels gewijzigd in 1004; hiji si n principe gelijk aande drie voorafgaande (65 zitplaatsen), doch heeft eeniets gewijzigdemotor, en isvani e t s vooruitstrevender snit. Speciale service voor het publiek: eenr i c h t i n g f i l m aande achterzijde, dieeenlange voettocht naar hetfront vandeb u soverbodig maakt. Dienstregeling Nog steeds veelsoortige geruchten o^erdekomende zomerdienst, weliswaar desavonds eentussendienst Spijkenisse meteen bus, doch overdag metde tram. Voorts zoueenderde motorwagen tehel - lev o e ts l u i s gestationeerd worden enzouh e tpostvervoer komente vervallen Foto ÜÏTTl.2104 us k o r t na aflevering 7x10 40cent. ^uitenland \ T.A.Q. (Antwerpen) - Totvoor kort waren vande 2e serie PCCwagens de nummers 2039 t/m 2052 indienst gesteld. Lijn 3 rijdt thans voor eendeel metditm a t e r i e e l. Tijdens de interlandvoetbalwedstrijd op 1 april jl. reden minder trams danb i j vorige gelegenheden. Lijn 12h a db e h a l v e zijn 9 tramstellen 18erfera wagens mettwee bijv/agens, waarvan eendeel reed op hettrajekt CS- Stadion ijb e g i n ena f l o o p vandewedstrijd reed lijn 3 naar hetstadion enlijn 24naar heteindpuntv a n lijn 10. Op lijn 3 reed slechts één. extra stel (mettwee aanhangwagens) ophet trajekt Stadion-CS-Melkmarkt. Lijn 10reed niet met twee bijwagens.

12 ,GL Extra lijn 24; (volledig ingetuigd behalve draaikoersbord); Stadionweg, CL Extra lijn 24; (volledig Ingetuigd behalve draaikoersbord); op'stelspoor Turnerstraat, CL Extra dwgns lijn 24: naast opgestelde in de Turnerstraat (draaikopborden ontbreken); CL Motorwagen 635 (front); lijn 13, os en Lommerplein, 21-^ ,219 CL Motorwagen 635 (instapzijde) ; lijn 13. Slotermeer, 21-4^1.962, Ch Motorwagen 635 (blinde zijde); lijn 13, Slotermeer, AL..T r a m r a i l s Meer en Vaart met uitlopend wissel,hoek Van Suchtelen' Vcd.Haarestraat,18"-3~1962..'." AL uslijn 11: 90 en 95 aan eindpunt Zeeburgerdijk bij viadukt Zuiderzeeweg, AL uslijn 11 (90) aan de halte Scembawastraat/Insulindeweg (alleen in gebruik tijdens doortrekking naar ziekeninrienting Zeeburg), AL uslijn 11 (95) op de Insulindeweg bij Soembawastr,, komend van Zeeburg,, AL Lijn A: 60; lijn : 57 5aankomstplaats eindpunt... uiksloterweg, ,635 AL uslijn 14: 133; hugo de Grootplein, AL Diesellok + bovenleidingsmontageahw GV 1 tijdens aanleg bovenleiding Com.Lelyla-an -"20->»1^62^ AL Extra lijn 24: ; Ferd a olstr/ceintuurbaan, AL Extra lijn 24: ; Ceintuurbaan/Ferd.olstraat, : ü43 AL Mot.w.533 met treeplankje bestuurderscabine AL Lijn 3: ; lijn 9: ; ept.station Muiderpoort, AL Lijn 3^621; lijn 9: ; Stat.Muiderprt, AL. Lijn 9; *.. Insulindeweg, AL Lijn9:5^9+983; in boog. Linnaeusstr/Wijttenbachstraat, richting station M. P AL uslijn 9E (30) aan halte (standpl.) Linnaeusstraat/ Wijttenbachstraat; casserende buslijn 11 (90) ; AL uslijn 9E (80) aan~beginhalte Ajaxstadioni 31-3-~ö AL uslijn 9E (101) passeert tramhalte Middenweg/V e et e e l t straat, AL Heistellingen op tramrails Middenweg/Weth.Frankeweg; bovenleiding samengebonden tussen de heistellingen^ AL uslijn D: 256; 'Kruislaan/Middenweg, AL uslijn E: 254; Amstèlstation, AL. Mot.Wc'519 : : n i e u w cijfertype op frontp l a a t e,noud cijfertype op zijb e p l a t i n g (ihstapzlj.de ).; AL Mot*w (rechtsachter) met weerstandskasten op laatste-rijtuigdeel; '-.~v~ ,, " ,665 AL Lijn 13: naast elkaar 635 en 620 aan eindpunt Sloter-- meer (resp. rechtsachter en'linksachter"); Alle bovenvermelde foto's zijn van het formaat. 7x10..en.,kosten cent per stuk. Op verzoek'leverbaar als briefkaart tegen dezelfde prijs. estellingen via onze giro ^ N ^ N V x X X X ^ V V N ^ N * \ *

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,- per.iaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs

Nadere informatie

van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon 19 36 69 h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid

van suchtelen van de haarestraat 3 amsterdam - osdorp telefoon 19 36 69 h.meyer 2e schinkelstraat 47 amsterdam - cud zuid 1 HET OPENBAAR_VERVOER Nr.157 -OKTOBER 1969 maandblad gewijd aan het stads- en railvervoer, waarin opgenomen "Spoor- en Tramnieuws", uitgegeven in samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 2005 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op maandag 18 april 0 Aanwezig: de burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (voorzitter) De wethouders de heren A.C. van Andel (LR), E.M.

Nadere informatie

De NS meldde eerder op de avond dat de beslissing over de lijn Zutphen-Oldenzaal pas volgende week valt. Bron: ANP, 5 september 2002

De NS meldde eerder op de avond dat de beslissing over de lijn Zutphen-Oldenzaal pas volgende week valt. Bron: ANP, 5 september 2002 De OV Nieuwtjes uit: week 36 Jaargang 5, Nummer 153, maandag 9 september 2002 Hallo allemaal, Daar zijn we weer. Ditmaal een wat korter editie dan vorige keren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de vorige

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946

Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946 Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946 I. De aanleiding voor ons onderzoek Oproep: Wie weet er nog iets over het Vierstedentoernooi 1946?? Vandaag, 4 april 2004 ontving ik een telefoontje

Nadere informatie

Kwartaalrapportage OV loket

Kwartaalrapportage OV loket Kwartaalrapportage OV loket 1 januari 2015 31 maart 2015 1. Voorwoord Een reiziger beoordeelt de kwaliteit van het openbaar vervoer vooral aan de hand van de vraag: kan ik tegen een acceptabele prijs,

Nadere informatie

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998 NO.l Bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden : Dr. H.P. Deys, Rhenen, tel. 0317-612812

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 10-7-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Maatregelen beter functioneren sneeuwnet HTM Portefeuille- De heer drs. P.W.M. Smit houder Beleidstaak Verkeer Vervoer Voorgesteld

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Van kermesse d été naar Zomerkermis

Van kermesse d été naar Zomerkermis culemborgse voetnoten Van kermesse d été naar Zomerkermis ad van haarlem Historisch halfjaarbericht 2011-44 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden colofon Redactioneel Culemborgse Voetnoten, nummer 44

Nadere informatie

VOOR VERVOERSWETENSCHAP

VOOR VERVOERSWETENSCHAP VOOR VERVOERSWETENSCHAP Journal for Transport Science Revue pour L'étude Scientifique des Transports HOGE SNELHEIDSLIJNEN IN EUROPA REDACTIECOMMISSIE Prof. Drs. H.J. Noortman (voorzitter)-drs. P.A.Th,

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon

Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon Een nieuwe dienstverlening van' P.T.T.: De Simofoon door ir. G. M. Uitermark, hoofd van de centrale afdeling Draadomroep en Mobilofonie der P.T.T. Summary: A new service of the Dutch PTT: The 'Simofoon'.

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw "brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen:

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen: ,. 640h-4/55 Uw "brief: Betreft: Bijlagen: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21 wordt U hierbij toegezonden (bijlage A) een van een korte voorgeschiedenis voorzien chronologisch relaas

Nadere informatie

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND

T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND T I EN JAAR V E RK E ERSO VEI l lgh EI D IN NEDERLAND PUBLIKATIE 1976-3 N tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland Een beschrijving van de omvang en de ontwikkeling van het verkeer en de verkeersonveiligheid

Nadere informatie

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK S c h i p en W e r f 14-D AAG S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Aankoop Crossley gasmotor 1

Aankoop Crossley gasmotor 1 Aankoop Crossley gasmotor 1 26 April 1898 Den Haag 26 April 1898 Den WelEdelHooggeleerde Heer den Heer Kamerlingh Onnes Professor a/d Rijks Universiteit WelEdelHooggeleerde Heer. In beleefd antwoord op

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden De Windvaan ledenblad van De Windvogel De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden Juni 2005 jaargang 9 nummer 2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 Colofon VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: afgelegde afstand per pedaalomwenteling. VERZET nummer 1,

Nadere informatie

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 DE KOSTERSTEEN DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 OPEN MONUMENTENDAG: ZIE PAG. 14 e.v. Herinneringen aan De Born Verteld door Gaatske Feenstra-Wouda, opgetekend door Riet Hoogkamer-Weijman Hoe komt

Nadere informatie

De THOMSEN-vlag in Top Geschreven in THB nieuws door Backx (Dr. J. Ph. Backx, directeur Thomsen's Havenbedrijf).

De THOMSEN-vlag in Top Geschreven in THB nieuws door Backx (Dr. J. Ph. Backx, directeur Thomsen's Havenbedrijf). T.H.B. Nieuws MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP THOMSEN' S HAVENBEDRIJF Redactie: C. VAN WOERDEN - Hoofdkantoor PIETER DE HOOCHWEG 108 9e Jaargang October 1948 No. 3 De THOMSEN-vlag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie