Gebruiksaanwijzing EURORACK UB1222. Ultra-Low Noise Design 16-Input 2/2-Bus Mic/Line Mixer with Premium Mic Preamplifiers and Multi-FX Processor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing EURORACK UB1222. Ultra-Low Noise Design 16-Input 2/2-Bus Mic/Line Mixer with Premium Mic Preamplifiers and Multi-FX Processor"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing EURORACK UB1222 -PRO Ultra-Low Noise Design 16-Input 2/2-Bus Mic/Line Mixer with Premium Mic Preamplifiers and Multi-FX Processor

2 2 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 3 Wettelijke Ontkenning Inleiding Algemene functies van het mengpaneel Het handboek Voordat u begint Bedieningselementen en Aansluitingen De monokanalen Stereokanalen Aansluitveld en main-sectie Grafische 7-bands equalizer Achterzijde van de UB1222FX-PRO Digitale Effectprocessor en XPQ Surround-Functie Digitale effectprocessor XPQ Surround-functie Installatie In een rack inbouwen Kabelverbindingen Specificaties... 14

3 3 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren. Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen. Attentie Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden. Attentie Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen zoals een vaas op het apparaat worden gezet. Attentie Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 1. Lees deze voorschriften. 2. Bewaar deze voorschriften. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Reinig het uitsluitend met een droge doek. 7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor- schriften van de fabrikant. 8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. 9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatieof aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen. 1. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat. 11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn. 12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn. 13. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci- ficeerd toebehoren c.q. onderdelen. 14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen. 15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact. 16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen. 17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (22/96/ EG) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst. WETTELIJKE ONTKENNING TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 213 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4 4 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing 1. Inleiding Hartelijk gefeliciteerd! Met de EURORACK van BEHRINGER heeft u een mengpaneel aangeschaft, dat ondanks zijn compacte afmetingen bijzonder veelzijdig is en uitstekende audioeigen schappen vertoont. Het BEHRINGER EURORACK mengpaneel heeft u hoogwaardige microfoonvoorversterkers met optionele fantoomvoeding, symmetrische Line-ingangen en verschillende aansluitingen voor effectapparatuur. Door de omvangrijke en slim doordachte routingmogelijkheden is uw EURORACK zowel live als in de studio ronduit ideaal. FBQ Feedback Detection System Het in de grafische equalizer geïntegreerde FBQ Feedback Detection System, is een van de voortreffelijke kenmerken van dit mengpaneel. Deze geniale schakeling maakt het mogelijk om feedbackfrequenties onmiddellijk te herkennen en daarmee ook onschadelijk te maken. Het FBQ Feedback Detection System gebruikt de LEDs in het belichte frequentieband-fader van het EQ grafiek, waarbij de banden met feedbackfrequenties door middel van fel oplichtende LEDs naar voren gebracht worden. Hierdoor wordt het eeuwig zoeken naar feedbackfrequenties een kinderspel. IMP Invisible Mic Preamp De microfoonkanalen zijn met de brandnieuwe High-End IMP Invisible Mic Preamps van BEHRINGER uitgerust, die met 13 db dynamisch bereik een ongelofelijke hoeveelheid Headroom bieden met een bandbreedte van onder 1 Hz tot boven 2 khz een kristalheldere weergave van de kleinste nuances leveren dankzij de extreem ruis- en vervormingsvrije schakeling voor absoluut onvervalste klank en neutrale signaalweergave zorgen voor elke denkbare microfoon de ideale partner vormen (tot 6 db versterking en +48 V fantoomvoeding) u de mogelijkheid geven, het dynamisch bereik van uw 24-bits/192 khz HD-recorder zonder meer tot het einde toe te benutten, om voor optimale audiokwaliteit te zorgen Bovendien biedt uw UB-mengpaneel als extra een met een 24-Bit A/D en D/A convertor uitgeruste effectprocessor, waardoor u 1 presets met eersteklas hall-, echo- en modulatie-effecten en veel multi-effecten in uitstekende audiokwaliteit ter beschikking staan. De mengpanelen van de PRO-serie zijn voorzien van een hoogstmoderne, geïntegreerde schakelnetadapter. Dit heeft tegenover conventionele schakelingen o.a. het voordeel dat een automatische aanpassing aan netspanningen tussen 1 en 24 Volt wordt uitgevoerd. Bovendien is de adapter vanwege de veel hogere effectiviteit veel spaarzamer qua energieverbruik dan de gebruikelijke adapters. LET OP! Wij willen u erop wijzen, dat hoge geluidsvolumes het gehoor beschadigen en/of schade aan de koptelefoon c.q. luidspreker kunnen toebrengen. Trek alstublieft de MAIN MIX-fader in de Mainsectie volledig naar beneden en draai de PHONES-regelaar linksom, alvorens u het apparaat inschakelt. Let ten allen tijde op een bij de situatie passend geluidsvolume. 1.1 Algemene functies van het mengpaneel Een mengpaneel vervult 3 wezenlijke functies: Signaalbewerking: Voorversterking De microfoons zetten de geluidsgolven in elektrische spanning om. Deze spanning moet vier maal versterkt worden alvorens men deze signaalspanning kan gebruiken om een luidspreker aan te drijven en om op zijn beurt weer geluid te kunnen produceren. Door de filigreine constructie van de microfoonkapsels is de uitgangsspanning zeer laag en daarmee ook gevoelig voor storings invloeden. Daarom wordt de signaalspanning van de microfoon, bij de ingang van het mengpaneel, naar een storingsvrij niveau verhoogd. Dit dient door een versterker van de hoogste kwaliteit te worden gedaan, zodat het signaal zo onvervalst mogelijk naar een ongevoelig niveau gebracht wordt. Deze taak wordt op perfecte wijze door de IMP Invisible Mic Preamp vervuld, zonder daarbij sporen achter te laten in de vorm van ruis of geluidsvervorming. Anders zouden de interferenties, die op deze plaats de kwaliteit en de zuiverheid van het signaal zouden kunnen beïnvloeden, bij het doorlopen van de versterkingsstappen versterkt worden en bij opname of bij opnameweergave via een PA een nadrukkelijke onaangename verschijning zijn. Niveau-aanpassing Signalen, die via een DI-Box (Direct Injection) of bijv. via een uitgang van een geluidskaart of van een keyboard het mengpaneel bereiken, moeten vaak aan het bewerkingsniveau van het mengpaneel worden aangepast. Correctie van de frequentiekarakteristiek Met behulp van de op de kanalen aanwezige equalizer kan het geluid van een signaal eenvoudig, snel en effectief worden veranderd. Bijmengen van effecten Via de insert-bussen van de monokanalen en de beide Aux-routes kunnen naast het al reeds aangesloten effectapparaat andere signaalprocessors aan het signaalroute worden toegevoegd ( invoeren ). Signaalverdeling: De bewerkte afzonderlijke signalen van de kanalen worden op de Aux-routes verzameld en voor de bewerking met effectapparaten naar buiten of naar de interne effectpro cessor doorgestuurd. Via de Aux Return-routes of de interne route belanden deze signalen dan in de Main Mix. Over de Aux-routes wordt tevens de mix voor de musici op het podium weergegeven (Monitormix). Op dezelfde wijze kunnen signalen voor bijv. opnameapparaten, eindversterkers, hoofdtelefoons en 2-track-uitgangen voorbereid worden. Mix: In deze koningsdiscipline van het mengpaneel komen alle andere functies tezamen. Het opbouwen van een mix betekent voornamelijk het geluidsniveau van de afzonderlijke instrumenten en stemmen op elkaar af te stellen en tevens de zwaarte van de verschillende stemmen binnen het totale frequentiespectrum te bepalen. Tevens is het van belang om de afzonderlijke stemmen binnen het stereopanorama zinvol te verdelen. Nadat het proces voltooid is kan het niveau van de totaalmix door apparaten zoals bijv. een aangesloten recorder/crossover/eindversterker worden aangepast. Het bedieningsvlak van de BEHRINGER mengpanelen is optimaal op deze taak berekend en zo vormgegeven, dat de signaalweg gemakkelijk te volgen is.

5 5 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing 1.2 Het handboek Dit handboek is zo opgebouwd, dat u een overzicht over de bedieningselementen krijgt en tegelijk gedetailleerd over de toepassing ervan wordt geïnformeerd. Om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken, hebben we de bedieningselementen naar functies in groepen geordend. Mocht u behoefte hebben aan gedetailleerdere uitleg over bepaalde onder werpen, bezoekt u dan eens onze website onder Op de informatiebladen van onze producten en de woordenlijst op ULTRANET vind u nadere uitleg over vakbegrippen uit de audiotechniek/geluidstechniek. Het meegeleverde blokschakelbeeld biedt een overzicht over de verbindingen tussen de in- en uitgangen en de daartussen geplaatste schakelaars en regelknoppen. Probeert u bijvoorbeeld eens, de signaalweg van de microfooningang naar de MON SEND-bus te vervolgen. Laat u niet door de overvloed aan mogelijkheden afschrikken, het is gemakkelijker dan u denkt! Wanneer u gelijk ook het overzicht over de bedieningselementen bekijkt, zult u uw mengpaneel snel leren kennen en al gauw alle mogelijkheden volledig kunnen benutten. 1.3 Voordat u begint Uitlevering Teneinde een veilig transport te waarborgen werd uw mengpaneel in de fabriek zorgvuldig verpakt. Mocht de doos desondanks beschadigingen vertonen, kijkt u dan direct, of de buitenkant van het apparaat beschadigt is geraakt. Stuurt u het apparaat bij eventuele beschadigingen NIET aan ons terug, maar neemt u dringend eerst contact op met uw dealer en het transportbedrijf, aangezien elke aanspraak op vergoeding anders teniet kan worden gedaan Eerste gebruik Zorgt u alstublieft voor voldoende luchttoevoer en stelt u het mengpaneel niet in de buurt van verwarmingen of ver-mogensversterkers op, om oververhitting van het apparaat te voorkomen. De verbinding met het net wordt door middel van het meegeleverde netkabel met apparaataansluiting gerealiseerd. Deze voldoet aan de nodige veiligheidsbepalingen. Wanneer u de zekering vervangt dient u altijd hetzelfde type te gebruiken. Let u er alstublieft op dat alle apparaten geaard dienen te zijn. Voor uw eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de apparaten c.q. het netkabel te verwijderen of onklaar te maken. Zorgt u er alstublieft voor dat het apparaat uitsluitend door ter zake kundige personen aangesloten en bediend wordt. Tijdens en na het aansluiten dient men altijd op voldoende aarding van de persoon die met het apparaat bezig is te letten, elektrostatische ontladingen e.d. kunnen de bedrijfseigenschappen anders nadelig beïn-vloeden On line-registratie Registreer uw nieuw BEHRINGER-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze website en lees de garantievoor-waarden aandachtig door. Mocht uw product van BEHRINGER defect raken, willen wij het zo snel mogelijk repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BEHRINGER-leverancier waar u het apparaat gekocht heeft. Als uw BEHRINGER-leverancier niet bij u in de buurt gevestigd is, kunt u ook direct contact opnemen met een van onze vestigingen. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u een lijst met de adressen van onze BEHRINGER-vestigingen (Global Contact Information/ European Contact Information). Als er voor uw land geen contactadres vermeld is, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde importeur. Onder het kopje Support op onze website kunt u ook de contactadressen vinden. Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is, wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking! 2. Bedieningselementen en Aansluitingen In dit hoofstuk worden de verschillende bedieningselementen van uw mengpaneel beschreven. Alle regelaars, schakelaars en aansluitingen komen uitgebreid aan bod. 2.1 De monokanalen Microfoon- en line-ingangen Afb. 2.1: Aansluitingen en regelknoppen van de mic-/line-ingangen MIC Elk mono-ingangskanaal biedt u een symmetrische microfooningang via de XLR-bus, waaraan met knopdruk (zie achterzijde) ook een +48 V fantoomvoeding voor het gebruik van condensatormicrofoons geactiveerd kan worden. Zet het weergavesysteem stil, voordat u de fantoomvoeding activeert. Anders wordt er een inschakelgeluid via de meeluiserluidspreker weergegeven. Let ook op de aanwijzingen in hoofdstuk 2.5 Achterzijde van de UB1222FX-PRO.

6 6 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing LINE IN Ook elke mono-ingang beschikt over een symmetrische Line-ingang, in de vorm van een 6,3-mm aansluiting. Op deze ingangen kunnen ook onsymmetrische geschakelde stekkers (monostekkers) worden aangesloten. Denkt u er alstublieft aan, dat u altijd of de microfoon- of de lineingang van een kanaal mag gebruiken, maar nooit beiden tegelijk! INSERT Invoerpunten (Inserts) worden gebruikt, om het signaal met behulp van dynamische processoren of equalizers te bewerken. Deze invoerpunten bevinden zich voor de fader, de EQ en de Aux Send. In tegenstelling tot een galmapparaat en andere effectapparaten, die normaliter het droge signaal toevoegen, bewerken de dynamische processoren het somsignaal. In deze gevallen is een Aux Send-route dus niet de juiste oplossing. In plaats hiervan onderbreekt men de signaalroute en voegt men een dynamische processor en/of een equalizer toe. Vervolgens wordt het signaal op dezelfde plaats van het mengpaneel teruggevoerd. Het signaal wordt alleen onderbroken, wanneer er een bijbehorende stekker in de bijbehorende bus is aangesloten (stereostekker; kop = signaaluitgang, ring = ingang). Alle mono-ingangskanalen zijn met inserts uitgerust. De inserts kunnen ook als Pre-EQ-Direkt-uitgangen gebruikt worden, zonder hierbij de signaalstroom te onderbreken. Hiervoor heeft u een kabel nodig die aan de kabeluiteinde voor band- of effectapparatuur een monostekker heeft en die aan de kabeluiteinde voor het mengpaneel een gebrugde stereostekker heeft (kop en ring verbonden). LOW CUT Verder beschikken de monokanalen van de mengpanelen over een steilflankige LOW CUT-filter, waarmee u ongewenste, laagfrequente signaaldelen kunt elimineren (18 db/octaaf, -3 db bij 8 Hz). TRIM Met de TRIM-potentiometer stelt u de ingangsversterking in. Bij het aansluiten of loskoppelen van een signaalbron op één van de ingangen, dient deze regelaar altijd naar links omgedraaid te zijn. De schaal geeft 2 verschillende waardebereiken aan: Het eerste waardebereik +1 tot +6 db heeft betrekking op de MIC-ingang en geeft de versterking van het daarop aangesloten signaal aan. Het tweede waardebereik +1 tot -4 db heeft betrekking op de Line-ingang en geeft de gevoeligheid van de ingang aan. Voor apparaten met het gebruikelijke Line-uitgangsniveau (-1 dbv of +4 dbu) ziet de instelling er als volgt uit: Sluit het apparaat met dicht gedraaide TRIM-regelaar aan en stel dan het door de fabrikant van het desbetreffende apparaat aangegeven uitgangsniveau in. Als het externe apparaat over uitgangsniveau-weergave beschikt, dient deze bij signaalpieken db aan te geven. Voor +4 dbu draait u de regelaar een beetje open en voor -1 dbv nog iets verder open. De fijninstelling gebeurt, wanneer u een muzieksignaal invoert, met behulp van de LEVEL SET-LED. LEVEL SET Dit LED licht op zodra het ideale bewerkingsniveau bereikt wordt. Bij normaal gebruik dient dit LED enkel bij signaalpieken op te lichten Equalizer Alle mono-ingangskanalen beschikken over een 3-bandige klankregeling. De banden kunnen elk maximaal met 15 db worden verhoogd of verlaagd, in de middelste stand is de equalizer neutraal. Afb. 2.2: De toonregeling van de ingangskanalen De bovenste (HIGH) en onderste band (LOW) zijn shelvingfilters, die alle frequenties boven resp. onder hun grensfrequenties verhogen of verlagen. De grensfrequenties van de boven- en onderband liggen op 12 khz en 8 Hz. De middenband is als peak-filter uitgevoerd en de desbetreffende middenfrequentie ligt op de 2,5 khz. Anders dan bij een Shelvingfilter, bewerkt de peak-filter een frequentiebereik, dat zich naar boven en beneden om de middenfrequentie uitstrekt Aux sends (MON en FX) Afb. 2.3: De AUX SEND-regelaars in de kanaalbedieningen Aux Send-routes bieden u de mogelijkheid, uit één of meer kanalen signalen uit te koppelen en op één schuifrail (bus) te verzamelen. Aan de ene Aux Send-bus pikt u het signaal op en speelt het bijvoorbeeld over naar een actieve monitorbox of een extern effectapparaat. Als retourweg dienen dan bijvoorbeeld de Aux Returns. Voor de meeste toepassingen waarbij effectsignalen uitgevoerd moeten worden, dienen de Aux Send -routes post-fader geschakeld te zijn, zodat het effectvolume in een kanaal zich naar de stand van de kanaal-fader richt. Zou dit niet het geval zijn, dan zou het effectsignaal van het kanaal ook dan hoorbaar zijn, als de fader volledig dichtgetrokken wordt. Voor monitortoepassingen worden de Aux Send-routes over het algemeen pre-fader geschakeld, d.w.z. dat ze onafhankelijk zijn van de stad van de kanaal-fader. Beide Aux Send-routes zijn mono, worden na de equalizer afgenomen en bieden een versterking van tot +15 db. MON Als u de MUTE-schakelaar van het desbetreffende kanaal indrukt, worden de Aux Send-routes (MON en FX) niet naar stiltegeschakeld. De Aux Send-route 1 (MON) is bij de UB1222FX PRO op pre-fader geschakeld en is daarom uiterst geschikt voor monitortoepassingen.

7 7 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing FX De met FX aangegeven tweede Aux Send-route dient ter aansturing van externe effectapparaten en is daarom post-fader geschakeld. Bij de UB1222FX-PRO is de FX-Send een directe route naar de ingebouwde effectprocessor. Om voor de effectprocessor een ingangssignaal te behouden, mag deze regelaar niet volledig linksom (- ) gedraaid zijn. De FX MUTEschakelaar mag niet ingedrukt zijn en de FX SEND-fader mag niet naar beneden staan Pan, Mute-schakelaar en kanaal-fader De kanaal-fader bepaalt het geluidsniveau van het kanaal-signaal aan de Main Mix. Let op: omdat de Aux-route voor de effectprocessor post-fader is geschakeld moet de kanaalfader openstaan, zodat de effectprocessor een signaal via dit kanaal kan ontvangen! 2.2 Stereokanalen Kanaalingangen Afb. 2.5: De stereo-kanaalingangen Afb. 2.4: De kanaal-fader en andere bedieningselementen PAN Met de PAN-regelaar wordt de positie van het kanaalsignaal binnen het stereoveld vastgelegd. Dit onderdeel biedt een constant-power-karakteristiek, d.w.z. het signaal heeft onafhankelijk van de stand in het stereopanorama altijd een gelijk volume. MUTE Met de MUTE-schakelaar schakelt u het kanaal naar stilte. Dit betekent dat het kanaalsignaal van de Main Mix wordt uitgesloten. De signaalroutes over de Aux Send-routes MON en FX blijven echter actief. MUTE-LED De MUTE-LED geeft aan dat het desbetreffende kanaal naar stilte is geschakeld. CLIP-LED De CLIP-LED licht op wanneer het kanaal te hoog wordt aangestuurd. In deze gevallen verlaagt u de sterke frequentieverhogingen met behulp van het EQ-kanaal om vervormingen te vermijden. Zo kunt u bijv. de midden en hogen tonen iets verlagen om de bass te benadrukken. Indien u onder geen enkele voorwaarde de EQ-instelling wenst te veranderen dan kunt u ook de TRIM-regelaar een beetje dichtdraaien (tegen de wijzers in). Als u op de insert-bus een effectapparaat (bijv. een dynamische processor) heeft aangesloten, dan dient u ook het uitgangsniveau van dit apparaat te controleren. Deze dient niet hoger te zijn dan het ingangsniveau van het apparaat ( db). Ieder stereokanaal beschikt over twee Line niveau-ingangen voor de aansluitingen van het linker en het rechter kanaal. De kanalen 9/1 en 11/12 kunnen ook op mono worden gezet, indien u uitsluitend gebruik maakt van de met L gekenmerkte bus. Daarnaast beschikken de kanalen 5/6 en 7/8 ook nog over een symmetrische XLR-ingang voor een microfoon waarop indien noodzakelijk ook de +48 V fantoomvoeding kan worden aangesloten. Alle stereokanalen zijn uitgerust met een TRIM-regelaar om het geluidsniveau te kunnen aanpassen. Waar zich microfooningangen op de kanalen bevinden, beschikt de TRIM-regelaar over twee schalen: zoals bij de monokanalen, wordt met tot +4 db de voorversterking van het microfoonsignaal weergegeven en wordt met +2 tot -2 db de aanpassing van het eventuele ingangsniveau aan de Line-ingangen aangegeven. Op beide bussen kunnen symmetrisch of asymmetrisch geschakelde stekkers worden aangesloten Equalizer stereokanalen De equalizer van de stereokanalen is natuurlijk in stereo uitgevoerd. De filterkarakteristieken en scheidingsfrequenties zijn gelijk aan die van de monokanalen. Een stereo-equalizer is vooral dan tegenover twee monoequalizers te prefereren, wanneer het frequentiekarakteristiek van een stereosignaal gecorrigeerd moet worden, aangezien bij mono-equalizers vaak instellings-verschillen tussen het linker en het rechter kanaal kunnen optreden Aux send-routes stereokanalen In principe werken de Aux-routes van de stereokanalen op dezelfde wijze als die van de monokanalen. Aangezien Aux-routes altijd mono zijn, wordt het signaal eerst op een stereokanaal tot een monosom gemixed, voordat het naar de Aux-bus (verzamelrail) wordt gestuurd.

8 8 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Balance, mute-schakelaar en kanaal-fader BAL De BAL(ANCE)-regelaar komt qua functie overeen met de PAN-regelaar in de monokanalen. De balance-regelaar bepaalt het relatieve aandeel tussen het linker en het rechter ingangssignaal, voordat beide signalen op de linker c.q. de rechter Main Mix-bus worden gezet. De MUTE-schakelaar, de MUTE-LED, de CLIP-LED en de kanaal-fader werken op dezelfde wijze als bij de monokanalen. 2.3 Aansluitveld en main-sectie Voor het begrip van de kanaalbedieningen was het handig, de weg die het signaal aflegt van boven naar beneden te volgen. Nu bekijken we het mengpaneel echter verder van links naar rechts. De signalen worden als het ware op één plek in de kanaalbediening opgehaald en verzameld naar de Main-sectie gebracht Monitor send- en FX send-kanalen MON MUTE FX TO MON FX MUTE FX TO MAIN FX TO MON Met deze regelaar kunt u aan uw monitormix een effectsignaal van de ingebouwde effectprocessor toevoegen. Voor deze toepassing moet de effectprocessor natuurlijk eerst een signaal ontvangen, hetgeen betekent dat de FX-regelaar van de kanalen opengedraaid moet zijn, de kanaal-fader naar boven moet staan en de FX SEND-fader (zie afb. 2.6) open moet staan. MON MUTE Is de MON MUTE-schakelaar ingedrukt dan is de monitorroute op stilte geschakeld. De MON SEND-bus ontvangt dus geen signaal meer. FX SEND Dienovereenkomstig regelt de FX SEND-fader het somsignaal voor de effectroute. Als deze regelaar openstaat ontvangen zowel de externe effectapparaten (over de FX SEND-bus) als de ingebouwde processor alleen één ingangssignaal. FX TO MAIN Met de FX TO MAIN-regelaar wordt het effectsignaal in de Main Mix ingevoerd. Als de regelaar linksom gedraaid is, is er géén effectsignaal te beluisteren. FX MUTE Als de FX MUTE-schakelaar ingedrukt is dan is de effectroute in stilte geschakeld. Op de FX SEND-bus wordt dus geen signaal meer aangevoerd en de effectprocessor ontvangt dus geen ingangssignaal meer Monitor send- en FX send-bussen 1 1 MON SEND Afb. 2.7: De MON en FX send-bussen MON SEND FX SEND Afb. 2.6: De aux send-regelaars van de main-sectie Een kanaalsignaal wordt naar de MON(ITOR) Send-bus gestuurd, als men de MON-regelaar van de desbetreffende kanaalbediening opendraait. MON SEND De Aux Send-regelaar MON SEND fungeert als een Master-potentiometer voor de monitor-bus en bepaalt het niveau van het somsignaal, dat via de MON SENDbus van het mengpaneel naar buiten komt en bijv. aan de versterker voor de podiummonitoren doorgegeven wordt. Met het geluidssignaal van deze uitgang kunt u een subwoofer aandrijven wanneer u geen podiummonitoren nodig heeft. Hiervoor dient u voor de subwoofer en de respectievelijke eindversterker nog een crossover aan te sluiten, waarmee u alleen de lage frequenties krijgt. Hetzelfde effect bereikt u ook met behulp van de ingebouwde grafische equalizer wanneer u alle frequenties van boven de 16Hz verlaagt en er op monitor overschakeld is. Denk eraan dat de subwoofer nog steeds een signaal krijgt als u via de MAIN MIX-fader de geluidssterkte van de PA verlaagd! MON SEND Op deze ingang kunt u een monitor-vermogensversterker of een actieve monitorluidsprekerssysteem aansluiten, om met de MON-regelaar de in de kanalen voortgebrachte signaalmix te beluisteren, bijv om het signaalmix voor de musici op het podium hoorbaar te maken. FX SEND De FX SEND-bus geeft het signaal door, dat u van de afzonderlijke kanalen door middel van de FX-regelaar heeft losgekoppeld. Sluit hier de ingang van het externe effectapparaat aan, waarmee u het somsignaal van de FX-verzamelsignaal wilt bewerken. Nadat de effectmix klaar is, kan het bewerkte signaal via de uitgang van het effectapparaat naar de AUX RETURN-bussen worden teruggevoerd. Als het aangesloten effectapparaat geen ingangssignaal ontvangt dan is het goed mogelijk dat de FX MUTE-schakelaar ingedrukt is en/of de FX SEND-regelaar gesloten is. Dit geld ook voor de ingebouwde effectprocessor. In dit geval moet het externe effectapparaat op 1% effectaandeel worden ingesteld, daar het effectsignaal parallel met droge kanaalsignalen aan de Main Mix wordt toegevoegd.

9 9 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Aux return-bussen L L (MONO) 1 AUX RTN 2 Afb. 2.8: De aux return-bussen AUX RETURN 1 R R In de regel dienen de AUX RETURN 1-bussen als terugroute voor de effectmix, die u met gebruik van een effectroute tot stand heeft gebracht. Sluit hier dus het uitgangssignaal van het externe effectapparaat aan. Wanneer alleen de linker bus aangesloten wordt, is de Aux Return automatisch mono geschakeld. U kunt deze bussen ook als extra line-ingangen gebruiken. AUX RETURN 2 De AUX RETURN 2-bussen worden op dezelfde manier als de AUX RETURN 1-bussen ingezet. Wanneer deze bussen al als extra ingangen in gebruik zijn, moet u het effectsignaal via een ander kanaal weer in het paneel invoeren. U kunt dan met behulp van de kanaal-eq de frequentiekarakteristiek van het effectsignaal veranderen. Bij deze toepassing dient de FX-regelknop van het betreffende kanaal helemaal naar links gedraaid zijn, anders veroorzaakt u terugkoppelingen! Track return-kanaal, voice canceller en aansluitbussen VOICE CANCELLER Hierachter schuilt een filterschakeling waarmee het zangaandeel van een opname nagenoeg in zijn geheel verdwijnt. De filter is zo ingesteld dat de zangfrequenties opgevangen worden zonder het restant van het muzieksignaal merkbaar te benadelen. Verder grijpt de filter uitsluitend in, in het midden van het stereopanorama, ofwel alleen daar waar zich in het algemeen het gezang bevindt. De mogelijke toepassingen van de Voice Canceller liggen voor de hand: Op de gemakkelijkste manier kunt u hiermee begeleidingsmuziek voor karaoke voorbereiden. Om te oefenen kunt u dit natuurlijk ook eerst zonder publiek in de oefenruimte of thuis proberen. Voor zangers met een eigen band biedt de Voice Canceller de mogelijkheid om moeilijke passages in rust, met een Full-Playback van Tape of CD, thuis te oefenen, zonder dat hierbij het geduld van de muziekbegeleiders op de proef wordt gesteld. STANDBY Als de STANDBY-schakelaar ingedrukt is, zijn alle ingangskanalen van microfoonaansluitingen (XLR-bus) naar stilte overgeschakeld. Hiermee verhindert u dat tijdens speelpauzes of ombouwpauzes storingsruis via de microfoon op de PA-installatie terecht komt, die in uiterste gevallen zelfs de luidsprekersmembranen beschadigen kan. Het mooie hiervan is dat de Main Mix-fader open kan blijven, zodat tegelijkertijd CD-muziek ingespeeld kan worden. De faders voor de in stilte geschakelde kanalen kunnen tevens hun instelling behouden. Voor het inspelen heeft u de 2-track-ingangen, de Stereo-ingangskanalen van 9 tot 12 en de Aux Return-ingangen tot uw beschikking. 2-TRACK MUTE Met deze schakelaar wordt het ingangssignaal van de 2-track-ingangen naar stilte geschakeld. 2-TRACK RET(URN) De stereo-fader voegt het ingangssignaal van de 2-track-ingangen aan de Main Mix toe. INPUT OUTPUT L L 2 TR 2 TR R R Afb. 2.1: De 2-track-aansluitbussen Afb. 2.9: Het 2-track return-kanaal Dit speciaal voor het inspelen van stereo-signaalbronnen (CD-speler, DAT-recorder of geluidskaart) ingericht kanaal beschikt over een buitengewoon praktisch feature: de VOICE CANCELLER. 2-TRACK INPUT Op de 2-TRACK INPUT-bussen kunt u een 2-Trackrecorder (bijv. een DATrecorder) of een CD-speler aansluiten. Bovendien beschikt u hiermee over een extra Stereo-Line-ingang, waarop u ook het uitgangssignaal van een tweede EURORACK of ULTRALINK PRO MX882 kunt aansluiten. Wanneer u de 2-track Input via een HiFi-versterker met een bronselectie-schakelaar verbindt, kun u op eenvoudige wijze extra bronnen beluisteren (bijv. cassetterecorder, MD-speler, geluidskaart, etc.). Met de zangfilterfunctie (Voice Canceller) kunt u alles, wat over deze bussen op het mengpaneel wordt ingevoerd, bewerken.

10 1 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing 2-TRACK OUTPUT Deze aansluitingen zijn voor de EQ-grafiek en de XPQ Surroundfunctie afgekoppeld. Zij stellen de stereo-som in onsymmetrische vorm, inclusief effectenmix, tot uw beschikking. Sluit hier de ingangen van uw opnameapparaat aan. Wanneer u het mengpaneel voornamelijk voor een opnamedoeleinde wilt gebruiken dan zijn de Main-uitgangen natuurlijk het alternatief Main mix, main out-bussen en hoofdtelefoonaansluiting PHONES Opname: Voor Mastering strekt een stereo-processor zoals bijv. de COMPOSER PRO-XL MDX26 tot aanbeveling, waarmee u de dynamiek van uw muzieksignaal op maat kunt maken met de dynamiekomvang van uw opnamemedium. Van de compressor gaat het signaal naar de recorder. PHONES De PHONES-potentiometer regelt de geluidssterkte voor de op de PHONES/ CTRL-bus aangesloten hoofdtelefoon. Als u hieraan actieve monitorboxen of een vermogensversterker heeft aangesloten, dan kunt u met deze regelaar het uitgangsniveau instellen. 1 MAIN MIX LEFT RIGHT 1 15 MA X LET OP! Wij willen u erop wijzen, dat hoge geluidsvolumes het gehoor beschadigen en/of schade aan de koptelefoon c.q. luidspreker kunnen toebrengen. Trek alstublieft de MAIN MIX-fader in de Mainsectie volledig naar beneden en draai de PHONES-regelaar linksom, alvorens u het apparaat inschakelt. Let ten allen tijde op een bij de situatie passend geluidsvolume. PHONS/ CTRL Afb. 2.13: PHONES/CTRL-bus MAIN MIX Afb. 2.11: Main Mix-fader MAIN MIX Met de uiterst precieze kwaliteits-faders regelt u het uitgangsniveau van de Main Mix. PHONES/CTRL-bus Op deze 6,3-mm stereo-aansluiting kunt u uw hoofdtelefoon aansluiten. Naar keuze kunt u deze bus ook als aansluiting voor actieve monitorboxen (of een vermogensversterker) in een regieruimte gebruiken. Het signaal hiervoor wordt direct voor de Main Mix-faders opgevangen Niveauweergave en aansturing POWER + 48 V MAIN OUT BAL OR UNBAL LEFT RIGHT CLIP Afb. 2.12: Main out-uitgangen MAIN OUT De MAIN OUT-uitgangen voeren het MAIN MIX-signaal en zijn als symmetrische XLR-bussen met een nominaal niveau van +4 dbu uitgerust. Afhankelijk van hoe u het mengpaneel wenst te gebruiken en van de apparatuur waarover u beschikt, kunt u hier de volgende apparaten aansluiten: Live-geluidsweergave: Stereo dynamische processor (optioneel), stereo-equalizer (optioneel) en hierna de stereo-eindversterker voor fullrange-boxen met een passieve crossover. Wanneer u een luidsprekersysteem zonder geïntegreerde crossovers wilt gebruiken moet u actieve crossovers en meerdere eindversterkers inzetten. Dikwijls zijn daarin al dynamische begrenzers (limiter) ingebouwd (bijv. in de BEHRINGER SUPER-X PRO CX231 en ULTRADRIVE PRO DCX2496). De actieve crossovers worden direct voor de versterkers ingezet en delen de frequentieband in meerdere delen, die hierna, via de versterkers, naar het desbetreffende luidsprekersysteem wordt doorgestuurd. L Afb. 2.14: Niveauweergave POWER R De blauwe POWER-LED geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld. +48 V De rode +48 V -LED licht op wanneer de fantoomvoeding is ingeschakeld. De fantoomvoeding is voor het gebruik van de condensatormicrofoons noodzakelijk en wordt met de desbetreffende schakelaar, aan de achterzijde van het apparaat, geactiveerd.

11 11 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Sluit alle benodigde microfoons aan, alvorens u overgaat tot het inschakelen van de fantoomvoeding. Sluit of koppel geen microfoon aan of los van het mengpaneel, als de fantoomvoeding ingeschakeld is. Bovendien dienen de monitor/pa-luidsprekers te worden stilgeschakeld voordat u de fantoomvoeding in gebruik neemt. Wacht na het inschakelen ca. één minuut, voordat u de ingangsversterking instelt, zodat het systeem eerst kan stabiliseren. NIVEAUWEERGAVE/CLIP De uiterst precieze niveauweergave geeft u continue een exact overzicht over de sterkte van het uitgangssignaal. UITSTURING: Bij de opname met digitale recorders dienen de Peak-meters van de recorder niet hoger te komen dan db. En wel, omdat in tegenstelling tot de analoge opname reeds de kleinste oversturingen tot onprettige, digitale vervormingen leiden. Bij analoge opnames dienen de VU-meters van het opname-apparaat tot ca. +3 db bij laagfrequente signalen (bijv. Bass Drum) uitslaan. VU-meters hebben bij frequenties boven 1 khz vanwege hun traagheid de neiging, het signaalniveau te laag weer te geven. Bij instrumenten als een Hi-Hat is het daarom beter, maar tot -1 db uit te sturen. Snare Drums stuurt u tot ca. db uit. De Peak-meters van uw EURORACK geven het niveau praktisch frequentie-onafhankelijk weer. Wij raden een opnameniveau van db voor alle soorten signalen aan. 2.4 Grafische 7-bands equalizer EQ IN Als de equalizer is ingeschakeld, dan lichten de fader-leds op. MAIN MIX/MONITOR De stereo-equalizer bewerkt de Main Mix als de schakelaar in de bovenste stand staat. Voor de monitormix heeft de equalizer dan geen uitwerking. De equalizer bewerkt de monitormix (mono) als de schakelaar ingedrukt is, waarbij dan de Main Mix dan onbewerkt blijft. 2.5 Achterzijde van de UB1222FX-PRO Afb. 2.16: Spanningsvoorziening en beveiliging ZEKERINGHOUDER/IEC-APPARAATBUS Het aparaat wordt door middel van een IEC-apparaatbus op het net aangesloten. Deze voldoet aan de vereiste veiligheidsbepalingen. Een geschikt netkabel wordt meegeleverd. Bij het vervangen van de zekering dient u absoluut hetzelfde type te gebruiken k 2.5k 6.3k 16k FBQ FEEDBACK DETECTION Afb. 2.15: De grafische stereo-equalizer MAIN MIX MONITOR Met behulp van de grafische stereo-equalizer kunt u de klank aan de omstandigheden ter plaatse aanpassen. FBQ FEEDBACK DETECTION De schakelaar activeert het FBQ Feedback Detection System. Dit systeem gebruikt de LEDs van de belichte frequentieband-fader door de banden met feedbackfrequentie door middel van fel oplichtende LEDs naar voren te brengen. Verlaag eventueel ook lichtjes de desbetreffende frequentieband, om terugkoppelingen (Feedback) te vermijden. Om deze functie te kunnen gebruiken moet de grafische stereo-equalizer aan staan. Logischerwijze moet tevens minimaal één, maar bij voorkeur meerdere microfoonkanalen openstaan, anders kan er géén feedback ontstaan! Terugkoppelingen komen veel voor en in het bijzonder bij podiummonitoren, omdat zij dan binnen het bereik van de microfoon schitteren. Gebruik de FBQ Feedback Detection dus ook voor de monitormix, door de equalizer op de monitorroute te zetten (zie MAIN MIX/MONITOR) EQ IN POWER Met de POWER-schakelaar neemt u het mengpaneel in bedrijf. De POWERknop dient in de positie uit te staan op het moment dat het apparaat op het stroomnet aansluit. Om de stroomtoevoer uit te schakelen haalt u de netstekker uit het stopcontact. Let erop dat de netstekker goed toegankelijk is wanneer u het apparaat in gebruik neemt. Wanneer het apparaat in een Rack wordt gemonteerd, zorgt u er dan voor, dat de verbinding met het stroomnet te allen tijde eenvoudig door middel van een stekker of een meerpolige netschakelaar aan de achterkant kan worden verbroken. Let op: De POWER-schakelaar schakelt de stroom voorziening bij het uitzetten niet volledig uit. Trek daarom de kabel uit het stopcontact wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. PHANTOM Met de PHANTOM-schakelaar activeert u de fantoom-voeding voor de XLR-bussen van de monokanalen, die nodig is voor het gebruik van condensatormicrofoons. De rode +48 V-LED licht op als de fantoomvoeding ingeschakeld is. Het gebruik van dynamische microfoons is over het algemeen verder mogelijk, voor zover ze symmetrisch zijn geschakeld. Win bij twijfel informatie in bij de fabrikant van de microfoon! Sluit alle benodigde microfoons aan, alvorens u overgaat tot het inschakelen van de fantoomvoeding. Sluit of koppel geen microfoon aan of los van het mengpaneel, als de fantoomvoeding ingeschakeld is. Bovendien dienen de monitor/pa-luidsprekers te worden stilgeschakeld voordat u de fantoomvoeding in gebruik neemt. Wacht na het inschakelen ca. één minuut, voordat u de ingangsversterking instelt, zodat het systeem eerst kan stabiliseren. Let op! Gebruik in geen geval asym metrisch geschakelde XLRverbindingen (PIN 1 en 3 verbon den) op de MIC-ingangsbussen, wanneer u de fantoomvoeding in gebruik wilt nemen.

12 12 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing SERIENUMMER Het serienummer is van belang voor uw garantie. Neem alstublieft de aanwijzingen in par ter harte. 3. Digitale Effectprocessor en XPQ Surround-Functie 3.1 Digitale effectprocessor SMALL HALL 3 MID HALL 6 BIG HALL 9 CHURCH 1 SMALL ROOM 13 MID ROOM 16 BIG ROOM 19 CHAPEL 2 PLATE 27 SPRING 24 BIT MULTI FX PROCESSOR 3 GATED REV 36 REVERSE 4 EARLY REFL 44 AMBIENCE 48 STADIUM 49 AMBIENCE FX 5 DELAY 59 ECHO 6 CHORUS 66 FLANGER 7 PHASER 74 PITCH SHIFT 8 CHORUS & REVERB 82 FLANGER & REVERB 84 PHASER & REVERB 86 PITCH & REVERB 88 DELAY & REVERB 9 DELAY & GATED 91 DELAY & REVERSE 92 DELAY & CHORUS 94 DELAY & FLANGER 96 DELAY & PHASER 98 DELAY & PITCH Afb. 3.1: Overzicht van de effect-presets 24-BIT MULTI-FX PROCESSOR Hier treft u een overzicht van alle presets van de multi-effectprocessor aan. Deze ingebouwde effectmodule biedt u hoogwaardige standaardeffecten zoal bijv. hall, chorus, flanger, echo en diverse gecombineerde effecten. Door de FX knop te gebruiken kunt u signalen invoeren in de effectenprocessor. De geïntegreerde effectenmodule heeft het voordeel dat er geen bedrading nodig is. Op deze manier wordt het gevaar voor het creëren van aardcircuits of ongelijke signaalniveaus al dadelijk bij het begin geëlimineerd en wordt het beheer erg vereenvoudigd. Deze effect-presets zijn de klassieke bijmengeffecten. Als u de FX TO MAINregelaar opendraait, ontstaat dus een mix van het kanaalsignaal (droog) en het effectsignaal. Dit gaat ook op voor het bijmengen van effectsignalen aan de monitormix, waarbij echter de mengverhouding met de FX TO MON-potentiometer wordt ingesteld. Het is vanzelfsprekend dat de effectprocessor voor beide toepassingen met behulp van de FX-regelaar via het kanaal van een signaal moet worden voorzien. Als u niks wenst te bewerken dan draait u de FX-regelaars van de kanalen voor alle signalen dicht. FOOT SW Afb. 3.2: De aansluitbussen voor de voetschakelaar FOOTSWITCH Sluit een in de handel gebruikelijke voetschakelaar op de voetschakelaarbus aan, waarmee u de effectprocessor in- en uit kunt schakelen. Is de effectprocessor met behulp van een voetschakelaar stil gezet, dan wordt dit door middel van een knipperend oplichtpunt onder in het display aangegeven. Een afbeelding met de correcte aansluitingswijze van uw voetschakelaar is te vinden in hoofdstuk 4.2. LEVEL De LED-niveauweergave van de effectmodule dient altijd een toereikend niveau aan te geven. Let u erop, dat de Clip-LED alleen bij niveaupieken gaat branden. Wanneer deze constant brandt dan bent u de effectprocessor aan het oversturen en kunnen er onaangename vervormingen optreden. De FX SEND-Fader regelt het ontvangstniveau van de effectmodule. PROGRAM Door aan de PROGRAM-regelaar te draaien selecteert u de effect-presets. Het display geeft knipperend het nummer van de zojuist ingestelde preset weer. Om de geselecteerde preset te bevestigen drukt u op de knop; het knipperen houdt op. U kunt de geselecteerde preset ook met de voetschakelaar bevestigen. 3.2 XPQ Surround-functie De Surround functie kan door middel van de XPQ TO MAIN-schakelaar in- en uitgeschakeld worden. Dit is een ingebouwd effect, dat voor een verbreding van de stereobasis zorgt. Daardoor wordt de klank wezenlijk levendiger en transparanter. Met de SURROUND-regelaar bepaalt u de intensiteit van het effect. 4. Installatie 4.1 In een rack inbouwen In de verpakking van uw mengpaneel vindt u twee 19"-montagehoeken, die aan de zijkanten van het mengpaneel bevestigd kunnen worden. Om de montagehoek aan het mengpaneel te kunnen bevestigen, verwijdert u eerst de schroeven aan de linker en rechter zijwang. Daarna monteert u met dezelfde schroeven de twee hoeken. Let op, de montagehoeken passen elk maar aan één kant. Na de ombouw kan het mengpaneel in de gebruikelijke 19"-racks worden gemonteerd. Let daarbij steeds op voldoende luchttoevoer en plaats het geheel niet in de buurt van verwarmingen of vermogensversterkers, zodat het apparaat niet oververhit raakt. Gebruikt u alstublieft uitsluitend de aan de zijwangen van het mengpaneel bevestigde schroeven om de 19"-rackhoeken mee te monteren. 4.2 Kabelverbindingen Voor de verschillende toepassingen heeft u vele verschillende kabels nodig. De volgende afbeeldingen laten u zien, hoe deze kabels eruit dienen te zien. Denk eraan, altijd hoogwaardige kabels te gebruiken. ¼" TS footswitch connector strain relief clamp pole 1/ground 24 BIT DUAL ENGINE DSP pole 2 MA X SURROUND LEVEL 24 BIT A/D & D/A CONVERTER PROGRAM (PUSH) The footswitch connects both poles momentarily XPQ TO MAIN Afb. 3.3: Digitale effectmodule en bedieningselementen van de XPQ surround-functie Afb. 4.1: Monoklinkerstekker voor voetschakelaar

13 13 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing Audioverbindingen Voor het gebruik van de 2-Track-in- en uitgangen, neemt u alstublieft de in de handel gebruikelijke cinch-kabels. Natuurlijk kunnen er ook asymmetrisch geschakelde apparaten aan de symmetrische in-/uitgangen worden aangesloten. Gebruik hetzij monoklinkers of verbindt de ring van de stereoklinkers met de schacht (oftewel Pin 1 met Pin 3 bij XLR-stekkers). Let op! Gebruik in geen geval asym metrisch geschakelde XLRverbindingen (PIN 1 en 3 verbonden) op de MIC-ingangsbussen, wanneer u de fantoomvoeding in bedrijf wilt nemen. Insert send return ¼" TRS connector strain relief clamp ring ground/shield ring return (in) send (out) input output Connect the insert send with the input and the insert return with the output of the effects device. Afb. 4.5: Insert-Send-Return-stereoklinkerstekker 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Afb. 4.2: XLR-verbindingen ¼" TRS headphones connector strain relief clamp ring Unbalanced ¼" TS connector strain relief clamp ground/shield (ground/shield) ring right signal left signal Afb. 4.6: Koptelefoon-stereoklinkerstekker (signal) Afb. 4.3: 6,3-mm-monoklinkerstekker Balanced ¼" TRS connector strain relief clamp ring ground/shield ring cold (-ve) hot (+ve) For connection of balanced and unbalanced plugs, ring and have to be bridged at the stereo plug. Afb. 4.4: 6,3-mm-stereoklinkerstekker

14 14 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing 5. Specificaties Mono-Ingangen Microfooningangen (IMP Invisible Mic Preamp) Mic E.I.N. (2 Hz - 2 Ω 5 Ω 15 Ω bronweerstand Frequentiekarakteristiek Versterkingsbereik Max. ingangsniveau Ruisafstand Vervormingen (THD + N) Line-Ingang Versterkingsbereik Max. ingangsniveau Wegsterfdemping 1 (Overspreekdemping) Main-fader gesloten Kanaal stilgeschakeld Kanaal-fader gesloten Frequentiekarakteristiek Microfooningang naar Main Out XLR, electr. gesymmetreerde, discrete ingangsschakeling -134 db / 135,7 db A-gewogen -131 db / 133,5 db A-gewogen -129 db / 13,5 db A-gewogen <1 Hz - 15 khz (-1 db), <1 Hz - 2 khz (-3 db) +1 tot +6 db db Gain ca. 2,6 kω symmetrisch 11 db / 112 db A-gewogen ( dbu +22 db Gain),5% /,4% A-gewogen 6,3 mm stereoklinker, elektronisch gesymmetreerd ca. 2 kω symmetrisch ca. 1 kω asymmetrisch -1 tot +4 db 22 db Gain 98 db 85 db 85 db <1 Hz - 9 khz + db / -1 db <1 Hz - 16 khz + db / -3 db Stereo-Ingangen Kanalen 5/6, 7/8 Microfooningang Versterkingsbereik Max. ingangsniveau Stereo-Ingangen Versterkingsbereik Max. ingangsniveau Kanalen 9/1, 11/12 Versterkingsbereik Max. ingangsniveau 2-Track In Max. ingangsniveau EQ Monokanalen Low Mid High Low Cut EQ Stereokanalen Low Mid High XLR microfooningang, elektronisch gesymmetreerd ca. 2,6 kω symmetrisch db tot +4 db +2 dbu 2 x 6,3 mm monoklinker, asymm. ca. 4 db Gain -2 db tot +2 db +22 db Gain 2 x 6,3 mm monoklinker, asymm. ca. 4 db Gain -2 db tot +2 db +22 db Gain Cinch ca. 1 kω +22 dbu 8 Hz / ±15 db 2,5 khz / ±15 db 12 khz / ±15 db 8 Hz, 18 db/okt. 8 Hz / ±15 db 2,5 khz / ±15 db 12 khz / ±15 db

15 15 EURORACK UB1222FX-PRO Gebruiksaanwijzing MON/FX Sends Max. uitgangsniveau Aux Returns Max. ingangsniveau Main-Uitgangen Max. uitgangsniveau Koptelefoonuitgang Max. uitgangsniveau 6,3 mm monoklinker, asymm. ca. 12 Ω +22 dbu 6,3 mm monoklinker, asymm. ca. 1 kω +22 dbu XLR, elektronisch gesymmetreerd ca. 24 Ω symm. ca. 12 Ω asymm. +28 dbu 6,3 mm stereoklinker, asymmetrisch +19 dbu / 15 Ω (+25 dbm) Stroomvoorziening Netspanning Opgenomen vermogen Veiligheid Aansluiting op het net Afmetingen/Gewicht Afmetingen (H x B x D) Gewicht (netto) 1 tot 24 V~, 5/6 Hz 4 W 1-24 V~: T 1,6 A H standaard-apparaatstekker ca. 97 x 345 x 334 mm (3,8 x 13,6 x 13,1") ca. 4,49 kg (9,9 lbs) Meetcondities: bij 1: 1 khz gerel. aan dbu; 2 Hz - 2 khz; Line ingang; Main uitgang; Unity. bij 2: 2 Hz - 2 khz; gemeten aan de Main-uitgang. Kanalen 1-4 Unity; toonregeling neutraal; alle kanalen op Main Mix; kanalen ¹ ₃ helemaal links, kanalen ² ₄ helemaal rechts. Referentie = +6 dbu. De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteits-standaard en voert eventuele verbeteringen zonder voor-afgaande aankondiging door. De technische data en uiterlijke kenmerken kunnen daarom van de genoemde specificaties of van de afbeeldingen van het product afwijken. 2-Track Out Max. uitgangsniveau DSP Omvormer Aftastsnelheid Cinch ca. 1 kω +22 dbu Texas Instruments 24-Bit Sigma-Delta, 64/128-voudig oversampling 4 khz Main Mix-Systeemgegevens 2 Ruis Main -, Kanaal-fader - Main db, Kanaal-fader - Main db, db -99 db / -11 db A-gewogen -84 db / -87 db A-gewogen -8 db / -82 db A-gewogen

16 We Hear You

Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Gebruiksaanwijzing MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

PRO MIXER DJX750. Gebruiksaanwijzing. www.behringer.com. Inhoudsopgave. Met de. Met de... 1 Veiligheidsvoorschriften... 2 Bedieningselementen...

PRO MIXER DJX750. Gebruiksaanwijzing. www.behringer.com. Inhoudsopgave. Met de. Met de... 1 Veiligheidsvoorschriften... 2 Bedieningselementen... Gebruiksaanwijzing PRO MIXER DJX750 Met de Inhoudsopgave BEHRINGER PRO MIXER DJX750 heb je een DJ-mengpaneel waar je helemaal de trend mee zet. De grote hoeveelheid features (Beat Counter, insertroute,

Nadere informatie

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3 Wettelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Gebruiksaanwijzing U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u...2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften...3

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

2002 ROLAND CORPORATION

2002 ROLAND CORPORATION Gebruiksaanwijzing Lees alvorens de MMP-2 te gebruiken deze paragrafen aandachtig door: VEILIGHEID (p2) en BELANGRIJKE MEDEDELINGEN (p6). Deze bieden noodzakelijke informatie voor het juiste gebruik van

Nadere informatie

CN34 Gebruikershandleiding

CN34 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument Interne songs CN34 Gebruikershandleiding Recorder USB functies Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai CN34 digitale piano. Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding v1.02

Gebruikershandleiding v1.02 Inleiding Bediening EDIT menu STORE knop & SETUPs Gebruikershandleiding v1.02 Recorder USB menu SYSTEM menu Appendix Hartelijk dank voor de aanschaf van de Kawai MP7 stagepiano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS azur Uw musiek + onze passie Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts Als u zich registreert,

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien.

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien. Axum Video-0 Intro Nadat we de AXUM hebben aangesloten is nu het moment gekomen om de tafel naar onze eigen wensen te gaan configureren. We hebben voor ons links de RACK unit en rechts de 12 fader Users

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Audio Individual Sound Projector 233 33149.010

Gebruiksaanwijzing. Audio Individual Sound Projector 233 33149.010 Gebruiksaanwijzing Audio Individual Sound Projector 233 33149.010 Inhoud Afstandsbediening Assist Sound Projector-modus... 3 Achteraanzicht...4 Vooraanzicht en display... 5 Hartelijk welkom...6 Omvang

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Inleiding Inleiding... 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen... 3 Wi-Fi-informatie... 4 Beperkte garantie... 5 Aansluitingen

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

CS7 Gebruikershandleiding

CS7 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument CS7 Gebruikershandleiding Music menu Recorder Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai Concert Artist CS7 digitale piano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie