Mastertraject Designing Complex Organizations DCO in kort bestek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mastertraject Designing Complex Organizations DCO in kort bestek www.sioo.nl/dco"

Transcriptie

1 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Mastertraject DCO Designing Complex Organizations Nader beschouwd DCO in kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In deze brochure DCO Nader Beschouwd gaan we dieper in op het mastertraject. Voor een oriëntatie op DCO heten wij u ook graag welkom op

2 Sioo Interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen en leren Succesvol bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties. Werken aan eigen ontwikkeling als organisatie professional. Wie zulke ambities koestert, wil meer dan kant-en-klare, begrensde programma s. Professionals zoeken de ruimte. Die willen het denken openbreken, vóórdat het vastroest. En dat is precies wat u bij Sioo vindt. Een intellectuele ruimte voor professionals met uiteenlopende talenten en achter gronden, die willen leren van en met elkaar. Een kennisgemeenschap waarin mensen - vanuit verschillende invalshoeken - ervaringen en theorieën uitwisselen en reflecteren op het eigen handelen. Daarom zijn onze programma s ook allesbehalve standaard. Integendeel: we ontwikkelen ze rondom deelnemende professionals en hun organisaties. Dat levert, weten we uit ervaring, de grootste meerwaarde. Uw partner in business Sioo ondersteunt leidinggevenden, organisatieadviseurs, projectleiders en staffunctionarissen bij het realiseren van succesvolle veranderingen in organisaties. We dragen er toe bij dat organisaties kunnen veranderen op eigen kracht door hun organisatieprofessionals met leerprogramma s te ondersteunen bij organisatorische verandering en strategische vernieuwing. Sioo draagt bij aan uw ontwikkeling en die van uw organisatie via: mastertrajecten en professionaliseringsprogramma s met open inschrijving, maatwerk bij veranderingsprocessen in organisaties, samenwerking bij programmaontwerp en -ontwikkeling, onderzoek, symposia, workshops, conferenties en publicaties. Organiseren, veranderen, adviseren, leidinggeven en leren Sioo heeft specifieke deskundigheid in de werkvelden organiseren, veranderen, adviseren, leidinggeven en leren. Sioo vertegenwoordigt niet één dominante stroming in die werkvelden, maar vindt dat uiteenlopende visies naast elkaar kunnen - en moeten blijven - bestaan. Onze activiteiten kennen een speels evenwicht tussen theoretische verdieping, methodische verbreding en professionele ontwikkeling. We kiezen bewust voor theoretische verdieping in organisatie- en veranderkundige kennisterreinen. We ontsluiten methoden voor het onderzoeken en hanteerbaar maken van vraagstukken rond veranderen en vernieuwen in organisaties én hun omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van professionals door reflectie op eigen handelen, door verdieping en verbreding van het eigen handelingsrepertoire en door hen zelf een positie te laten kiezen in vraagstukken van veranderen en vernieuwen. Sioo stelsel tot het verlenen van graden Het Sioo stelsel tot het verlenen van mastergraden geeft uitdrukking aan de waardering en de positie van de Sioo activiteiten, ook op internationaal niveau. De toekenning van deze graden staat onder toezicht van een internationale adviesraad, de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Sioo bestuur In het Sioo bestuur participeren: Universiteit van Amsterdam; Universiteit Nyenrode; Technische Universiteit Delft; Universiteit Twente; Universiteit Leiden; Radboud Universiteit Nijmegen; Universiteit van Tilburg, Universiteit Utrecht en De Baak, Management Centrum VNO-NCW. Rector: prof. dr. J.J. Boonstra

3 Inhoud 1 Competing 2 DCO by design organisatiearchitectuur als succesfactor 2 nader beschouwd 3 Het belang van een goede organisatiearchitectuur 4 De transitie naar organisatiebouwmeester 4 Stevige systemische basis 4 Meerdere dimensies en niveaus 4 Begeleid werken aan eigen praktijk 5 Inspiratie uit voorbeelden 5 Goede veranderkundige bagage 5 Ontwikkelen van het vak 5 Meer deelnemers uit een organisatie 5 hartkatern: De houdbaarheid van organisaties is beperkt! Drie goede redenen om het mastertraject Designing Complex Organizations te volgen 3 Trajectopbouw 6 Opmaat 6 Analyseren en ontwerpen 6 Afronding 7 Het Sioo stelsel tot het verlenen van mastergraden 8 1

4 1 Competing by design organisatiearchitectuur als succesfactor Organisaties streven ernaar hun continuïteit te waarborgen, hun positie te versterken en hun strategische ambities te realiseren. Organisaties kiezen voor strategieën als Operational Excellence, Product Leadership of Customer Intimacy. Steeds vaker ligt het concurrentievoordeel in de combinatie van deze strategieën. Efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit èn vernieuwende producten en diensten zijn belangrijke prestatiecriteria. Ontwikkelingsmogelijkheden en een goede balans van werk en privé zijn voorwaarden voor het vinden en binden van goed personeel. Ook moeten organisaties tegemoet komen aan maatschappelijke verwachtingen rondom duurzaamheid en de groeiende invloed van aandeelhouders met hun focus op korte termijn winst. Om aan alle vereisten te kunnen voldoen is een goed toegesneden organisatiearchitectuur noodzakelijk; een bewuste en weloverwogen, integrale organisatie van strategie in werk, mensen en technologie. Organiseren is immers geen doel op zichzelf, maar een middel om de prestatie-eisen te realiseren. Het integraal kunnen doorgronden, (her)ontwerpen en veranderen van de organisatie biedt dus een nieuw, duurzaam concurrentievoordeel. Het inrichten van een organisatie is vakwerk. Het vraagt om een grondig begrip van de strategie en huidige organisatie. Het vraagt om ontwerpen waarin de werkprocessen samenhangen met resources en systemen en de posities van (groepen) mensen. Het vraag om onderbouwde keuzes tussen alternatieve ontwerpen en een adequate veranderkundige inrichting van het analyse- en ontwerpproces. Het vraagt dus om mensen die de relatie tussen de organisatie-architectuur en organisatie prestaties doorzien, verantwoorde ontwerpkeuzes kunnen maken en het analyse- en ontwerpproces ook veranderkundig goed vorm kunnen geven. Het vraagt om organisatiebouwmeesters. * Indien u langdurige verbindingen heeft met klanten, is het ook mogelijk een klantorganisatie te analyseren en (her) ontwerpen in dit traject. Het mastertraject Designing Complex Organizations (DCO) ondersteunt managers en organisatieprofessionals in hun ontwikkeling naar organisatiebouwmeester. Het traject biedt kennis en vernieuwende inzichten over de relatie organisatieprestaties en -inrichting, over analyse- en ontwerpprocessen, over alternatieve ontwerpen en concepten. De deelnemers passen de opgedane inzichten direct toe in hun eigen organisatie *. Zo ontstaat een continue wisselwerking tussen theorie en praktijk. Het resultaat is een weloverwogen analyse en een goed doordacht (her) ontwerp van de organisatie en verankering binnen de organisatie van alle kennis en ervaring die daaraan ten grondslag ligt. Ik weet nu wanneer het aanpassen van een beleid niet meer toereikend is en er ingegrepen moet worden in het primaire proces Remco Fransen, Schermer, Trommel en de Jong 2

5 2 DCO nader beschouwd Een middelgrote zakelijke dienstverlener wordt steeds vaker gevraagd voor grotere, integrale maatwerk-adviesprojecten. Die projecten vragen om een nauwere samenwerking tussen de verschillende functionele disciplines. Dan verkoopt de eigenaar het bureau aan een holding waar maatwerk ondergeschikt is aan standaard dienstverlening op basis van aansluitingen op een software programma. De nieuwe directeur moet een levensvatbare koers en inrichting voor het bureau neerzetten. Een hogeschool biedt naast het reguliere dagonderwijs steeds meer duale opleidingen en EVC trajecten. Het studentenaantal groeit sterk maar het aantal docenten, de lokalen en de gebruikte systemen groeien niet mee. Het geheel kraakt en zucht. De zogenoemde kleine kwaliteit roept steeds meer ergernis op en verstoort het lesgeven. Een van de opleidingsdirecteuren roept zijn cluster uit tot pilot en zoekt naar verbeteringsmogelijkheden. Ter voorbereiding op de voorgenomen Europese groeistrategie moet de Nederlandse divisie van een internationaal retailconcern haar organisatie-inrichting aansluiten op de internationaal gekozen grofstructuur. De afdeling Organisation Design moet hierbij ondersteunen en streeft ernaar tegelijkertijd een aantal van de bestaande knelpunten op het gebied van samenwerking en innovatie aan te pakken. In het kader van Vernieuwing Rijksdienst, in een streven naar efficiency, moet een aantal laboratoria worden ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan. Het hoofd HRM van de ZBO wordt aangewezen om, samen met de hoofden van de laboratoria, deze fusie vorm te geven. Om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen wil een ziekenhuis de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) invoeren. Tegelijkertijd hoopt het ziekenhuis daarmee de kwaliteit en efficiency van de zorg te verbeteren. Het ziekenhuis vraagt een business consultant of zij de systemen kan invoeren en daarmee de leercyclus kan ondersteunen en de zorgprocessen kan stroomlijnen. Echte verandering beklijft alleen als daarvoor in het ontwerp het fundament is gelegd Annemieke Baars, Isala Klinieken 3

6 Het belang van een goede organisatiearchitectuur Voor het realiseren van strategische ambities van een organisatie, kan een (her)ontwerp van de organisatiearchitectuur wenselijk zijn. Bijvoorbeeld bij: Een groei in omvang of scope, zoals het aanboren van nieuwe doelgroepen, gaan exporteren naar het buitenland of een fusie. Een nieuwe invulling van het werk als gevolg van veranderende technologie of resources, zoals het inzetten van nieuwe (productie) faciliteiten of ICT systemen. Bij vraagstukken binnen de organisatie speelt de organisatiearchitectuur soms onzichtbaar een rol. Denk daarbij aan: Vraagstukken op het gebied van de kwaliteit van de organisatie, zoals stijgende kosten, verminderde kwaliteit, onvoldoende inzet van resources, te weinig innovatie. Vraagstukken op het gebied van arbeid en productiviteit, zoals geringe motivatie en betrokkenheid, veel verloop en verzuim, stress, vervreemding, mismatch van competenties. Vraagstukken op het gebied van de arbeidsverhoudingen, zoals onvoldoende coördinatie en afstemming, conflicten, onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden, een wij-zij -cultuur. Deelnemers aan DCO zien zich geplaatst voor concrete vraagstukken op deze terreinen. De transitie naar organisatiebouwmeester Het inrichten van een organisatie is vakwerk dat vraagt om het kunnen doorzien van de organisatie, om onderbouwde keuzes tussen alternatieve ontwerpen en een adequate veranderkundige inrichting van dit analyse- en ontwerpproces. De vertrekpunten voor het mastertraject DCO zijn daarom: Stevige systemische basis Een organisatie is te beschouwen als een systeem. Een organisatie transformeert input naar output, en vervult daarmee een functie in haar omgeving. Ze is opgebouwd uit delen die onderling samenhangen. Het trekken van de systeemgrenzen en de inrichting van het systeem zijn (on)bewuste keuzes. Verschillende wijzen van organiseren zijn wetenschappelijk onderzocht en uitgewerkt. Benaderingen als Sociotechnisch ontwerpen, Modulair organiseren en Bedrijfsprocesanalyses vertrekken vanuit een systemisch gedachtegoed. Concepten als Business Process Redesign, Lean Production, High Performance Organizations, Team Based Organizing zijn daaraan verwant. Binnen DCO legt u een stevige systemische basis die u helpt om de complexiteit van de organisatie te doorzien. Meerdere dimensies en niveaus Een organisatie kan je op verschillende manieren doorsnijden. Binnen DCO kijken we naar de relaties van de organisatie met haar klanten(systeem), met haar werknemers, haar eigenaren en de maatschappij. We onderzoeken hoe de waardecreërende processtructuur van het werk samenhangt met de conditionerende infrastructuur van resources en systemen en de integrerende positiestructuur van (groepen) mensen. We kijken op verschillende schaalniveaus naar Ik heb geleerd om multidisciplinair naar organisatievraagstukken te kijken Edwin Westphal, Gemeente Zaanstad 4

7 De houdbaarheid van organisatie is beperkt Drie goede redenen om het mastertraject Designing Complex Organizations te volgen Drs. Jan Boelo Niemeijer, prof. dr. ir. Joan van Aken en dr. ir. Pierre van Amelsvoort over organisatiearchitectuur en organisatiebouwmeesters. I

8 drs. Jan Boelo Niemeijer, Business Information Manager bij Electrabel Nederland. Organisaties kunnen inrichten wordt dé kerncompetentie van managers De houdbaarheidsdatum van organisaties is beperkt, zegt Jan Boelo Niemeijer, Business Information Manager bij energiebedrijf Electrabel Nederland. De snelheid waarmee organisaties zich moeten voegen naar de markt is enorm toegenomen. In veel branches, bijvoorbeeld de telecom en nu ook de elektriciteitsmarkt, spelen organisaties de wedstrijd om de gunst van de klant. Je wint die wedstrijd soms op prijs, maar tegelijkertijd is het bereikbaar en beschikbaar zijn voor de klant van groot belang geworden. De media zitten daar bovenop. Aan managers de taak om met hun organisatie in te spelen op wat de omgeving wil. Dit vergt andere managementcompetenties dan vroeger. Nog niet zo heel lang geleden was de voornaamste taak van de manager het bewaken van de continuïteit. Personeel zat minimaal vijf jaar en vaak nog veel langer op een functie en de manager zorgde ervoor dat iedereen deed waarvoor hij was aangenomen. Daarin vinden nu drastische veranderingen plaats, zegt Niemeijer. Vroeger was de inrichting van de organisatie een gegeven waar je het als manager mee moest doen. Organisatiestructuur, systemen en marktomgeving waren redelijk stabiel. Medewerkers hadden een functieprofiel met bijbehorende taken. Nu zijn organisatie en systemen voortdurend in beweging om de laatste ontwikkelingen in communicatie en services naar de klant te ondersteunen. Dit vergt flexibiliteit en creativiteit. De manager schept de voorwaarden en de mogelijkheden, waardoor werknemers groeien in hun functie en de structuren en systemen op elkaar afgestemd worden. En dat gaat achter elkaar door: de cycli zijn heel kort. Als manager mag je nooit in slaap vallen. De heilige graal voor het succes van organisaties is het niet, vindt Niemeijer. Je verdient je salaris dankzij je klanten. Als je je salaris wil blijven verdienen moet je dus voortdurend in de weer zijn met wat zij van je verwachten. Dat inzicht is helemaal niet nieuw, maar wat klanten vragen is de laatste jaren wel heel erg veranderd. De beschikbaarheid van multimedia en de snelheid waarmee deze zich ontwikkelen in het verkeer tussen de klant en het bedrijf, speelt daarin een grote rol. Daarom moeten managers andere kwaliteiten hebben dan vroeger. Continu bezig zijn met het bepalen van factoren voor de (her)inrichting van je organisatie en deze ook daadwerkelijk implementeren, is daarvan een heel belangrijke.

9 prof. dr. ir. Joan van Aken Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven De wetenschap heeft eindelijk weer aandacht voor de logica achter organisatieontwerpen Het ontwerpen van structuren en processen zou veel meer aandacht moeten krijgen, vindt Joan van Aken, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de logica achter het ontwerpproces. Binnen organisaties worden problemen gesignaleerd en oplossingen bedacht. Dat zou moeten gebeuren op basis van een grondige afweging tussen verschillende alternatieve oplossingen. Ook in de wetenschap is onderzoek naar het ontwerpen van organisatiestructuren de laatste twintig jaar opgedroogd. De wetenschap speelde lange tijd geen rol bij het bepalen van organisatiestructuren in de praktijk. Men dacht het vaak ook wel intuïtief af te kunnen, de wetenschap achtte men nutteloos. Daarom kiest men soms zonder veel analyse een bepaald concept voor een structuur en de rest wordt gezien als invuloefening. Intuïtie speelt bij het ontwerpen natuurlijk altijd wel een rol, maar beredeneerd te werk gaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Case Based Reasoning, waarbij je systematisch lering trekt uit bestaande cases, werkt veel beter. Dat besef begint nu weer terug te komen, en ook de wetenschap gaat zich weer meer bezighouden met de logica achter het ontwerpen van structuren en processen. Van Aken verwacht dat het DCO-programma nieuwe inzichten zal opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van sterktes en zwaktes van bepaalde structuren. Organisatorische ervaring is altijd sterk contextgebonden. Meer algemene kennis over structureren kan men ontwikkelen door verschillende cases te onderzoeken en te vergelijken. Ook over de manier waarop je alternatieven kunt evalueren zullen nieuwe inzichten ontstaan, evenals over de rol die politieke processen spelen in een organisatie. Status, macht, invloed: hoe ga je daarmee om bij het ontwerpen van een organisatiestructuur? Als het goed is groeien wetenschap en praktijk, die lange tijd ver van elkaar af stonden, nu weer naar elkaar toe, hoopt Van Aken, waarmee het vak organisatiekunde een nieuwe impuls krijgt. De wetenschap houdt zich nu vooral bezig met het beschrijven en analyseren van problemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de wetenschap zich ook bezig gaat houden met mogelijke oplossingen zodat die weloverwogen gekozen kunnen worden. III

10 dr. ir. Pierre van Amelsvoort Adviseur bij de ST groep, Vlijmen Zonder goede organisatiestructuur geen realisatie van strategische doelstellingen Een geschikte organisatiestructuur is wezenlijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie, vindt Pierre van Amelsvoort, oprichter van adviesbureau ST Groep. Dat klinkt heel erg logisch en dat is het ook. Toch kiezen de meeste organisaties er in de praktijk voor om zich te organiseren volgens bureaucratische principes. Ze werken met een scheiding van beleid en uitvoering, er zijn regels en protocollen. Dat heeft tot gevolg dat het aantal managers groeit, dat er lange wachttijden zijn, dat er veel fouten worden gemaakt, terwijl de organisatie die nauwelijks kan oplossen. De medewerkers zijn niet zo gemotiveerd, omdat ze geen invloed hebben op hun werk. Waarom kiest men dan toch voor zo n structuur? Omdat het gemakkelijk is, denkt Van Amelsvoort. Men volgt de hypes, zoals Lean en Business Process Redesign. Van Amelsvoort hoopt dat DCO leidt tot meer intelligente keuzes, meer denkkracht. Ik hoop dat men organisaties weer goed leert doorgronden. En dat dat leidt tot slimme opbouw van moderne organisaties, die betekenisvol werk bieden aan hun mensen. Want op het personele vlak gaan zich grote problemen voordoen, weet Van Amelsvoort. Nu al is eenderde van de Nederlanders 65+, in 2040 is dat tweederde. We moeten organisaties dus radicaal anders gaan inrichten, want de productiviteit per werkende moet omhoog. Slim gebruik van ICT gaat daar een heel belangrijke rol in spelen, want ICT is zeer bepalend voor de taakverdeling. Routinematig werk wordt overgenomen door techniek of verdwijnt naar lagelonenlanden. Mensen die dat werk nu doen zullen nieuwe banen vinden in de zorg, het toerisme, op scholen. Die mensen, en ook alle andere werknemers, moeten gemotiveerd blijven en dat kan volgens Van Amelsvoort alleen als ze meer invloed krijgen op hun eigen werk. Veel te veel mensen doen veel te simpel werk. Ze hebben het gevoel dat ze daar geen enkele invloed op hebben. Dit geldt ook voor mensen op hogere niveaus. De strategie van organisaties gaat vaak uit van maatwerk en innovatie, maar het personeel krijgt niet de mogelijkheid om zelf zijn werk in te richten. Organisaties die dat zo laten vinden op termijn geen personeel meer. De war on talent is al in volle gang.

11 het macroniveau van de organisatie als geheel, maar ook naar het mesoniveau van de afdeling of een proces en het microniveau. Begeleid werken aan eigen praktijk Het gericht inzetten van inzichten uit de systemische basis in uw eigen praktijk is een belangrijk onderdeel van DCO. Docenten en begeleiders bieden u ondersteuning en geven u feedback, zowel op de analyses en ontwerpen, als op de wijze waarop u het analyse- en ontwerpproces in uw organisatie vormgeeft. Zij schrijven geen concepten of uitgewerkte stappenplannen voor, maar stimuleren u om uw weg te vinden. U onderzoekt kritisch met hen uw keuzes en zij bevragen u over de onderbouwing daarvan. Inspiratie uit voorbeelden De theoretische basis krijgt kleur door krachtige voorbeelden van de docenten. U gebruikt uw eigen praktijk en die van uw collega-deelnemers om de theorie te beproeven. U gaat ter inspiratie een aantal keer op excursie en maakt kennis met actuele organisatieconcepten. Ook biedt de variëteit aan achtergronden en werksituaties van de groep ruime mogelijkheden om over de grenzen van uw organisatie, branche en vakgebied te kijken. Actief meekijken met projecten van mededeelnemers verbreedt en verdiept uw perspectief en maakt onderliggende logica en patronen zichtbaar. Goede veranderkundige bagage Om goede analyses en ontwerpen te maken en te realiseren is een adequate veranderstrategie noodzakelijk. Soms is een tekentafelmodel of een blauwdrukmethode de aangewezen weg. Soms past een participatief proces beter. Soms worden, al experimenterend, nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Het maken van goede keuzes vraagt een stevige veranderkundige bagage. Dat is dan ook een belangrijke instroomeis van DCO. Ontwikkelen van het vak Jarenlang hebben bedrijven en universiteiten in Nederland nauw samengewerkt in het bedenken en invoeren van nieuwe, flexibele en innovatieve organisaties. De laatste tijd is er minder aandacht geweest voor het ontwerpen en van organisatiearchitecturen en het analyse- en ontwerpproces. Binnen DCO trekt u lessen uit de praktijk en zoekt u actief naar vernieuwing van het vakgebied. Meer deelnemers uit een organisatie Het analyseren en (her)ontwerpen van een organisatie is een complexe taak. Er zijn altijd meer mensen bij betrokken. Het delen van opgedane inzichten en het kunnen sparren met collega s helpt u om uw praktijk vast te pakken en uw leerervaringen te verdiepen. Deelname aan dit mastertraject met meer collega s tegelijkertijd kan tot betere resultaten leiden en wordt daarom aanbevolen. Ik kan mijn intuïtie nu beter onderbouwen Mark Horn, Ahold 5

12 3 Trajectopbouw DCO is opgebouwd uit een aantal fasen: de opmaat, het analyse- en ontwerptraject in een aantal iteratieslagen en de afronding. Deze fasen worden hieronder toegelicht. Opmaat Analyseren en ontwerpen vijf iteratieslagen Afronding Opmaat Tijdens het intakegesprek onderzoekt u samen met Sioo of deelname voldoende rendement voor u en uw organisatie kan opleveren. Het is mogelijk dat daarbij de sponsor of opdrachtgever uit de organisatie wordt uitgenodigd. Als basis voor dit gesprek maakt u een notitie van maximaal vijf A4-tjes. Daarin geeft u informatie over uw organisatie, uw positie in de organisatie en uw relatie met belangrijke spelers binnen de organisatie, de herontwerpopgave waaraan u in het programma wilt werken, ingebed in de strategische ambities en vraagstukken in de organisatie illustratie van uw veranderkundige competenties aan de hand van de overwegingen achter uw aanpak van een recent specifiek veranderingsproces, uw motivatie en leervragen. Tijdens de startbijeenkomst (negen dagdelen) maakt u kennis met de andere deelnemers, hun organisatie en het mastertraject. Een groot deel van die bijeenkomst bestaat uit een analyse- en ontwerppracticum. Op die manier ervaart u de dynamiek van de verschillende stappen en fases, leert u de invloed van verschillende dimensies kennen en ziet u hoe verschillende schaalniveaus onderling verbonden zijn. Met die ervaring legt u het fundament voor de rest van het traject. Analyseren en ontwerpen Het analyse- en ontwerptraject bestaat uit vijf iteratieslagen of rondes. In de loop van deze rondes analyseert en herontwerpt u uw eigen organisatie, startend met een probleemstelling en programma van eisen en doorwerkend naar verschillende grofontwerpen, keuzes en fijnontwerpen. U werkt van buiten naar binnen, van macro naar micro en van grof naar fijn. In de loop van het traject verschuift de aandacht steeds meer van analyseren naar ontwerpen. In het begin totale verwarring, later vallen de puzzelstukjes mooi in elkaar Karin Rietveld, Politie Noord-Holland Noord 6

13 Binnen elke iteratieslag besteedt u expliciet aandacht aan de dimensies de waardecreërende processtructuur van het werk, de conditionerende infrastructuur van resources en systemen en de integrerende positiestructuur van (groepen) mensen. Ook doet u inspiratie op in een excursie waarin u theoretisch en praktisch kennismaakt met een specifiek, bekend organisatieconcept als de alliantie, de Rijnlandse organisatie of een Shared Service Centrum. De iteratieslag wordt afgesloten met een analyse- en ontwerpbijeenkomst waarin de drie dimensies met elkaar en de eigen praktijk worden verbonden. U zoekt actief naar vernieuwing en verbreding ervan. U krijgt inzichten, methoden en technieken aangeboden om te analyseren en te ontwerpen en u wordt begeleid in het toepassen ervan op uw eigen situatie. U werkt in vaste subgroepen, zodat u elkaars praktijken goed leert kennen en elkaar daarin ook kunt ondersteunen. Een van de iteratieslagen is gericht op het expliciteren van ontwerpregels ten aanzien van de processtructuur, de infrastructuur en positiestructuur. U wordt uitgedaagd deze regels te gebruiken bij het verantwoorden van uw ontwerpkeuzes. Afronding De afronding van het mastertraject bestaat uit de voorbereiding en uitvoering van drie programmaonderdelen, namelijk het symposium, het leergesprek en het projectassessment, verdeeld over vijf bijeenkomsten. Symposium voor het vakgebied Samen met uw mede-deelnemers organiseert u afsluitend symposium voor vakgenoten, opdrachtgevers, sponsors, docenten, begeleiders en andere gasten. Via workshops en lezingen informeert u hen over en inspireert u hen met uw bevindingen in de praktijk en de vernieuwingen in het analyseren en ontwerpen van organisaties. Individueel leergesprek U schrijft een leerverslag over uw ervaringen en lessen gedurende het programma en uw voornemens voor de toekomst. U consulteert daarbij een aantal mededeelnemers en, eventueel, begeleiders. Op basis van dit verslag heeft u een individueel, afsluitend gesprek met de programma- of leermanager. Het is een forse investering, maar het effect is zeer groot Libbe Kooistra, Ministerie van Justitie 7

14 Projectassessment Tot slot participeert u, samen met enkele mededeelnemers, in een assessment dag met twee assessoren aan wie u verantwoording aflegt over: de analyse van uw eigen organisatie uitmondend in een overzicht van de belangrijkste ontwikkelpunten voor de organisatie, het herontwerp van uw organisatie, waarbij de mate van detaillering en uitwerking afhankelijk is van de omvang van de organisatie (of het organisatiedeel) en de gebeurtenissen in de praktijk, een beschrijving van de veranderkundige en organisatiekundige keuzes tijdens het analyse- en ontwerpproces, inclusief een aanbeveling over de wijze waarop dat proces na afronding van het traject kan worden vervolgd. Afstemming van mastertraject en praktijk DCO streeft naar een sterke koppeling tussen het mastertraject en de praktijk. Soms zal die aansluiting vrij soepel vorm krijgen. Het kan ook voorkomen dat uw project sneller of langzamer gaat dan het mastertraject, of dat uw project wordt stopgezet. De koppeling tussen traject en praktijk blijft daarom voortdurend punt van aandacht. De praktijk laat zich nu eenmaal niet dwingen. Samen met u wordt naar een werkzame oplossing gezocht. Het Sioo stelsel tot het verlenen van mastergraden Sioo verleent - onder voorwaarden - een mastergraad aan professionals die - na een doctoraal examen en een beduidend aantal jaren praktijkwerk - een opleidingsinvestering hebben gedaan op het terrein van organiseren, veranderen, interveniëren en leren, door deel te nemen aan een van de Sioo mastertrajecten. Voorwaarden Sioo graad Master in Work & Organization (MWO) Sioo verleent u de graad MWO als u organisatiekundig onderwijs op postdoctoraal niveau heeft gevolgd met een studiebelasting van ten minste 1200 uur. Dit onderwijs is gekoppeld aan leertrajecten in uw werk met cumulatief een studiebelasting van ten minste 480 uur. Uw route naar de graad MWO kan lopen via open Sioo programma s, zoals de leergang Sturen van Veranderingen in Organisaties of het professionaliseringstraject In de Wind, maatwerk Sioo programma s, postdoctorale opleidingen elders, gevolgd door het afsluitende mastertraject Designing Complex Organizations (DCO). Mastertraject Designing Complex Organizations Het gehele mastertraject bestaat uit 25 bijeenkomsten (2 of 8 dagdelen, startbijeenkomst 9 dagdelen). De tweewekelijkse plenaire bijeenkomsten worden in het midden van het land georganiseerd. Het traject duurt 14 maanden. Het mastertraject DCO is erkend als beroepsopleiding voor Arbeids- & Organisatiekundigen. DCO maakt complexe zaken weer simpel. En dat is precies wat in organisaties ook nodig is! Peter Brusik, Hogeschool Leiden 8

15

16 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Designing Complex Organizations (DCO) Voor lijn- en stafmanagers, projecten programmaleiders, arbeid- en organisatiekundigen of business consultants die op professioneel niveau organisaties willen doorgronden en (her)ontwerpen Serie bijeenkomsten van een of meer dagen in een periode van ca. 14 maanden. Studiebelasting minimaal 800 uur, excl. praktijkproject* Deelnamekosten (indicatie)* * Actuele informatie over data en kosten treft u aan op Sioo Newtonlaan BH Utrecht e d a

17 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Mastertraject DCO Designing Complex Organizations In kort bestek DCO In Kort Bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In de brochure DCO Nader Beschouwd gaan we dieper in op dit programma. Voor een oriëntatie op DCO heten wij u ook graag welkom op

18 Competing by design Gelooft u dat uw organisatie meer kan presteren? Dat de klant beter bediend kan worden? Dat de winstgevendheid omhoog kan? Of loopt u aan tegen vraagstukken op het gebied van innovatie of governance? Misschien is uw huidige organisatie op orde, maar is er meer nodig om strategische ambities te realiseren? Gelooft u dat een duurzame en realistische organisatie ontwikkeling beter werkt dan het reageren op incidenten? In het mastertraject Designing Complex Organizations verwerft u de competenties om te acteren als organisatiebouwmeester. U leert de complexe realiteit van organisaties doorgronden en de organisatiearchitectuur inzetten als duurzaam concurrentievoordeel: Competing by Design. In het intakegesprek onderzoekt u of deelname voldoende rendement kan opleveren voor u en uw organisatie. In de startbijeenkomst maakt u kennis met collega-deelnemers, hun organisaties, het programma en de logica van het analyseren en (her)ontwerpen. Tijdens de fase van het analyseren en ontwerpen gaat u daadwerkelijk aan de slag met uw eigen praktijk. In vijf iteratieslagen leert u organisaties integraal te doorgronden en strategische ambities en bestaande vraagstukken te relateren aan de huidige inrichting. U onderzoekt hoe werkprocessen samenhangen met resources en systemen en de posities van (groepen) mensen. Geleidelijk aan verschuift de aandacht van analyseren naar het ontwerpen van een nieuwe toegesneden organisatie-inrichting. Hierbij maakt u weloverwogen keuzes over vormgeving van het analyse- en ontwerpproces en het betrekken van belangrijke spelers. U verdiept zich in een specifiek aspect van uw eigen praktijk en licht dit toe in een workshop of presentatie tijdens een gezamenlijk georganiseerd afsluitend symposium. U rondt DCO af met een individueel leergesprek en een assessment. Daar gaat u in op de analyse en het (her)ontwerp van uw eigen organisatie, de achterliggende overwegingen, het doorlopen proces en een aanbeveling over het vervolg. Studiebelasting DCO heeft een doorlooptijd van veertien maanden. De totale studiebelasting, (contacturen en voorbereiding) bedraagt ten minste 800 uur, naast een praktijkproject van minimaal een dag per week.

19 Wie komt u tegen bij DCO? Bij DCO treft u mensen die de prestaties van hun organisatie willen verbeteren. Zij willen een duurzaam concurrentievoordeel opbouwen door het realiseren van een organisatiearchitectuur die is toegesneden op de strategische ambities. Zij hebben verschillende achtergronden. Ze komen uit het lijnmanagement of uit de financiën, ICT, logistiek of HRM of A&O. Ze werken in diverse branches zoals industrie, zakelijke dienstverlening, onderwijs of gezondheidszorg. Deze variëteit van achtergronden en werksituaties biedt u de mogelijkheid om over de grenzen van uw organisatie, uw branche of vakgebied te kijken. Actief meekijken met elkaars projecten verbreedt en verdiept het perspectief en maakt onderliggende logica en patronen beter zichtbaar. De docenten bieden u vernieuwende inzichten over de relatie tussen de prestatie van de organisatie en haar architectuur. De ervaren begeleiders ondersteunen u bij het analyseren, (her)ontwerpen en veranderen van uw eigen organisatie. De opbrengsten van DCO voor de organisatie Het laten deelnemen van een of meer medewerkers aan DCO biedt de organisatie: een duurzaam concurrentievoordeel ( competing by design ) door een versterking van haar personeelsbestand met een of meer organisatiebouwmeesters, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelpunten van de organisatie op basis van een grondige, integrale analyse van de organisatie, een (plan voor het vervolmaken van een) op de ambities toegesneden organisatiearchitectuur. De opbrengsten van DCO voor de deelnemer U kunt de organisatiearchitectuur inzetten als concurrentievoordeel. Dat betekent dat u: de organisatie diepgaand kunt doorgronden op de aspecten van het werk (processen en besturing), de mens (personeel en cultuur) en technologie (resources en systemen), kunt herkennen hoe deze aspecten de prestaties van de organisatie, de productiviteit, de betrokkenheid en samenwerking van personeel beïnvloeden, na kunt gaan of een herontwerp van de organisatie kan leiden tot het sneller of beter realiseren van de strategische ambities van de organisatie, de systeemgrenzen, prestatiecriteria en randvoorwaarden voor herontwerp kunt bepalen, verschillende alternatieve architecturen kunt ontwerpen, daaruit een beargumenteerde keuze kunt maken en het grove ontwerp kunt uitwerken tot het gewenste detailniveau, het analyse- en ontwerptraject weloverwogen vorm kunt geven, zodat draagvlak ontstaat en implementatie als vanzelfsprekend verloopt. Programmamanagement en organisatie Programma-/leermanagement: mw. ir. Brechtje Kessener Secretariaat en programmaorganisatie: mw. Evelyn van den Boom

20 De graad Master in Work & Organization Sioo verleent u de graad MWO als u organisatiekundig onderwijs op postdoctoraal niveau heeft gevolgd met een studiebelasting van ten minste 1200 uur. Dit onderwijs is gekoppeld aan leertrajecten in uw werk met cumulatief een studiebelasting van ten minste 480 uur. Uw route naar de graad MWO kan lopen via deelname aan open Sioo programma s, maatwerk Sioo programma s of postdoctorale opleidingen elders, gevolgd door het afsluitende mastertraject Designing Complex Organizations (DCO). DCO is erkend als beroepsopleiding voor Arbeids- & Organisatiekundigen. Voorwaarden voor deelname U werkt als lijn- of stafmanager, programma-, projectleider of business consultant. U bent goed bekend met uw organisatie en haar belangrijke spelers. U heeft de positie, ruimte, tijd en middelen om te werken aan structurele verbetering van de organisatie en een concreet vraagstuk op dit terrein. U weet zich hierbij gesteund door het management en door het thuisfront. Door ervaring en opleiding (bijvoorbeeld het Sioo programma Sturen van Veranderingen of In de Wind), heeft u aantoonbare competenties inzake het sturen en begeleiden van veranderingen in organisaties. U heeft de betrokkenheid bij de organisatie, het lef en het doorzettings vermogen om de complexe organisatierealiteit te willen doorgronden en de benodigde, stevige verbeteringen te implementeren. Aanmelding en toelating U kunt zich aanmelden voor DCO via Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek maakt u een notitie (aanwijzingen daarvoor staan in de brochure DCO Nader Beschouwd en op het aanmeldingsformulier). In dit gesprek gaat de leermanager van Sioo met u na of deelname aan het mastertraject voldoende rendement oplevert voor u en uw organisatie en wordt besloten over uw toelating. Als u definitief tot DCO bent toegelaten en u zich alsnog terugtrekt, blijft u de deelnamekosten verschuldigd. Verlenging en tussentijdse beëindiging Als tijdens het traject blijkt dat uw leerproces stagneert en u daardoor niet in staat bent om het traject binnen de kaders van DCO tot een goed einde te brengen, dan kan de individuele leerroute worden gewijzigd, verlengd of beëindigd. Ook als er sprake is van gebrek aan inzet of onvoldoende constructieve bijdrage aan het leerproces van de andere deelnemers, kan de programmamanager besluiten tot beëindiging van uw deelname. Dit geschiedt uitsluitend in overleg met de docenten en uzelf. Data en kosten Actuele informatie over data en kosten vindt u op de Sioo website. Snelcode:

21 Docenten dr. Jan Achterbergh prof. dr. ir. Joan van Aken dr. ir. Pierre van Amelsvoort dr. Adriaan Bekman prof. dr. Hans de Bruijn dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst drs. Jan Piet van Deene ir. Luc Hoebeke mw. dr. Wendy Jansen mw. ir. Foke de Jong drs. Mark van de logt prof. dr. Erik van de Loo prof. dr. Ard-Pieter de Man mw. drs. Marguerithe de Man MCM CMC ir. Makkie Metsemakers mw. Beata Neerhoff drs. Jan Boelo Niemeijer mw. drs. Hildegard Pelzer drs. Jaap Peters drs. Harrie Regtering mw. drs. Chris Sigaloff prof. dr. Hans Strikwerda prof. dr. Dirk Swagerman drs. Aris van Veldhuisen prof. dr. Henk Volbeda dr. Dirk Vriens ir. Boy van de Wiel mw. Chris van Wijk MWO mw. mr. Harriët van Zenderen Radboud Universiteit Nijmegen Technische Universiteit Eindhoven en KMA, Breda ST Groep, Vlijmen Instituut voor Mens- & Organisatieontwikkeling, Zeist Technische Universiteit Delft Pluspulse, Amsterdam IOD, Heemstede Hoebeke, Staes & Partners, Bierbeek (België) Universiteit van Amsterdam LOS Stadomland, Den Bosch 2XB Overheidsadvies, Den Haag Phyleon, Den Haag en Insead, Fontainebleau (Frankrijk) Vrije Universiteit, Amsterdam en Atos Consulting, Utrecht Sioo, Utrecht ST Groep, Vlijmen Beaat Organisatieadvies, Maasbommel Electrabel, Zwolle Governance Support, Utrecht DeLimes Organisatieontwikkeling, Zwammerdam Ratio Regtering Advies, Nijmegen Stg. Nederland Kennisland, Amsterdam Universiteit van Amsterdam en CMC Nolan Norton Institute, Zeist Rijksuniversiteit Groningen en Swagerman Advies, Hilversum Andersson Elffers Felix, Utrecht Erasmus Universiteit, Rotterdam Radboud Universiteit Nijmegen Morée, Van de Wiel & Partners (MWP), Delft Sioo, Utrecht CMS Derks Star Busmann, Utrecht

22 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Designing Complex Organizations (DCO) Voor lijn- en stafmanagers, projecten programmaleiders, arbeid- en organisatiekundigen of business consultants die op professioneel niveau organisaties willen doorgronden en (her)ontwerpen Serie bijeenkomsten van een of meer dagen in een periode van ca. 14 maanden. Studiebelasting minimaal 800 uur, excl. praktijkproject* Deelnamekosten (indicatie)* * Actuele informatie over data en kosten treft u aan op Sioo Newtonlaan BH Utrecht e d a

Presteren door DCO. organiseren! DCO Designing Complex Organizations Master in de Organisatiekunde

Presteren door DCO. organiseren! DCO Designing Complex Organizations Master in de Organisatiekunde Presteren door DCO organiseren! Master in de Organisatieknde December 2012 Inhod Het moet beter, we knnen beter! 3 Ervaren veranderkndige deelnemers met een actele organisatievraag 5 Netwerk van bowmeesters

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

Essentials in Consulting and Change

Essentials in Consulting and Change Essentials in Consulting and Change Welbewust adviseren in veranderprocessen Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context. Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en

Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context. Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Effectief veranderen en ontwikkelen in een gemeentelijke context Een professionaliseringsprogramma van het A+O fonds Gemeenten en Sioo voor

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Verslag ATP Visitatie opleiding Design Complex Organisations (DCO) van SIOO

Verslag ATP Visitatie opleiding Design Complex Organisations (DCO) van SIOO Verslag ATP Visitatie opleiding Design Complex Organisations (DCO) van SIOO Door : Nico Groen en Carolien de Monchy Datum : 21 september 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1 Het verloop van de visitatie...

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Leren leiden in samenwerken

Leren leiden in samenwerken INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Leren leiden in samenwerken Uw gemeente werkt samen en verandert in omvang: Leidt u die ontwikkeling en wilt u tot effectievere samenwerking

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Veranderen & Organiseren in Gemeenten. Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context

Veranderen & Organiseren in Gemeenten. Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Veranderen & Organiseren in Gemeenten V&OG Werken aan vernieuwend veranderen, organiseren en sturen in gemeentelijke context Een professionaliseringsprogramma

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Organisatieontwerp. Presteren door meesterlijk organiseren

Organisatieontwerp. Presteren door meesterlijk organiseren INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Organisatieontwerp Presteren door meesterlijk organiseren Een programma voor managers, kwartiermakers, adviseurs, programma- en projectleiders

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Leergang voor adjunct- en locogemeentesecretarissen In samenwerking met de VGS

Leergang voor adjunct- en locogemeentesecretarissen In samenwerking met de VGS INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht 030-291 30 00 030-291 30 13 s i o o@ si oo. nl w ww. si oo. nl Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs Werkplaats Groeien in ambacht Voor Trainers Adviseurs De werkplaats Deze werkplaats is bedoeld voor trainers en adviseurs die zich willen buigen over beroepsvraagstukken. De aangeboden aanpak biedt een

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie