Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin ET Amsterdam T (020) E W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl!! W www.ienm.nl"

Transcriptie

1 Academy for Information & Management Voorm. Stadstimmertuin ET Amsterdam T (020) E W

2 De opleiding Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten is bestemd voor professionals die op strategisch niveau richting en vorm geven aan het informatiebeleid van hun gemeente. In een tijd die bol staat van bezuinigingen, worden gemeenten geconfronteerd met een dubbel verwachtingspatroon. Enerzijds worden ze voor Den Haag meer en meer hét portaal van de overheid, anderzijds verwachten burgers en bedrijven steeds beter toegesneden dienstverlening. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen is een effectieve informatievoorziening essentieel. De decentralisaties van Werk en inkomen, jeugdzorg en AWBZ/WMO stellen gemeenten ook voor de nodige uitdagingen op dit vlak. Enkele uitgangspunten zijn de zelfredzaamheid van de burger, het principe van 1 regisseur, de professionalisering van het sociale domein en forse besparingen op de drie domeinen. Voor deze uitgangspunten is het van groot belang om de informatiestromen en systemen op elkaar af te stemmen. Hoe dit het best gedaan kan worden is een uitdaging, aangezien deze operatie geen precedenten kent en er het risico bestaat dat gemeenten ieder voor zich het wiel opnieuw gaan uitvinden. Door informatieprofessionals van verschillende gemeenten bij elkaar te brengen in de opleiding leren deelnemers van elkaar hoe de informatievraagstukken gerelateerd aan de decentralisaties het best het hoofd kunnen worden geboden. Gemeenten hebben te maken met het actuele vraagstuk met betrekking tot de decentralisaties en torsen daarnaast de last van hun ICT-verleden: gericht op beheer en met nauwelijks ruimte voor innovatie. Informatiesystemen overlappen elkaar en zijn versplinterd over diensten en losgezongen van de politieke en bestuurlijke werkelijkheid. Daarnaast dienen zich doorlopend nieuwe informatie gerelateerde uitdagingen aan zoals open data, open innovatie, het nieuwe werken, e-participatie, decentralisatie van uitvoering, ketenintegratie in de veiligheidsregio, regionale uitvoeringsdiensten, smart cities, etc. Dit alles vraagt om vorming van gemeentelijke professionals die verantwoordelijk zijn voor informatiebeleid en strategische advisering, zoals de CIO en informatiemanagers. Aan hen worden de komende jaren hoge eisen gesteld. Van hen wordt verwacht dat zij regie gaan voeren op de besturing van de informatievoorziening en op het realiseren van informatiebeleid. Zij worden meer dan ooit geacht het integraal verantwoordelijke lijnmanagement strategisch te adviseren en concern-, sector- en ICT-belangen in evenwicht te brengen. Daarin staan strategische competenties, regie voeren, adviesvaardigheden en congruentie van organisatieontwikkeling en ontwikkeling van de informatievoorziening centraal. 2 2

3 Antje Dekker Gemeente Emmen Directeur Als directeur heb ik zonder IT achtergrond al jaren te maken met informatievraagstukken. Er valt veel te leren op dat terrein. Gelukkig kom ik veel IT-medewerkers tegen die bevlogen en met veel kennis van zaken zo n onwetende directeur wel willen bijpraten. Maar toch. Ik kreeg steeds meer behoefte me te verdiepen in wat er allemaal speelt op het brede vlak van informatiemanagement. De SIMG-opleiding voorzag uitstekend in die behoefte: breed opgezet, informatievraagstukken worden verbonden met maatschappelijke opgaven, invalshoeken vanuit techniek, kunst veranderkunde en praktijk. SIMG biedt een programma waarin veel ruimte is voor eigen inbreng en reflectie op het eigen handelen. Tegelijk bieden inleiders uit diverse sectoren (overheid, commerciële dienstverlening, wetenschap) de deelnemers boeiende inkijkjes in de eigen keuken. Ik hield daar verrassende inzichten aan over, waar ik nu in mijn dagelijkse praktijk nog steeds veel aan heb. Bijvoorbeeld: het verschijnsel van schaalfouten, waarbij een oplossing die in het klein werkt, vertaald wordt naar een complex probleem en daarvoor niet blijkt op te gaan. Het boeiendste van de opleiding zijn misschien wel de medecursisten. Met ieders unieke ervaringen en specifieke kennis ontstaat er een rijke leergroep, waarvan je echt wijzer wordt. Gecombineerd met kundige begeleiding en de inspirerende setting van het Badhuis staat de opleiding als een huis. De SIMG opleiding beoogt een effectieve bijdrage te leveren aan de professionalisering van strategische informatieprofessionals in Nederlandse gemeenten. Het is gestoeld op decennialange ervaring op het gebied van (opleidingen in) informatiemanagement en is tegelijk gericht op actuele ontwikkelingen in gemeenten. De hoofdkenmerken van de opleiding SIMG zijn als volgt: Kleinschalig, toegesneden op informatieprofessionals van grote en middelgrote Nederlandse gemeenten Serieus in omvang (15 contactdagen), maar beperkt in de tijd. Combinatie van academisch verantwoordekennisoverdracht en daadwerkelijke toepassing in de gemeentelijke praktijk Gericht op strategische en structurele onderwerpen en aanpakken en niet op de waan van de dag Een actieve, ontwerpgerichte benadering in een inspirerende setting De deelnemers worden geselecteerd op hun toegevoegde waarde voor elkaar in hun professionele en persoonlijke leertraject: leren met en van elkaar op strategisch niveau Docenten met diverse achtergronden, maar allen met ruime ervaring in informatiemangement in overheidsorganisaties Duurzaam, door de toegang tot een actieve community van reflective informatieprofessionals na afloop De mogelijkheid om toegang (en onder bepaalde voorwaarden: partiële vrijstelling) te krijgen tot de NVAO-geaccrediteerde opleiding Executive Master in Information Management. Voor wie? De SIMG opleiding is exclusief bestemd voor informatieprofessionals bij gemeenten die verantwoordelijk zijn voor strategische advisering en informatiebeleid, zoals CIO s, informatiemanagers, beleidsfunctionarissen of managers van grote ICT-gerelateerde veranderingsprogramma s. Vanuit hun functie zijn ze in staat om het geleerde gedurende de opleiding toe te passen en te toetsen in hun organisatie. Meer dan hun formele functie, is hun aspiratie, hun kennis en ervaring en hun insteek van belang: Ze dienen een toonaangevende rol te (willen) spelen bij de strategische positionering en inrichting van informatie en ICT in hun organisatie en als dusdanig door hun organisatie erkend te worden. Ze zijn in staat om op HBO+ niveau en met de nodige ervaring als bagage actief bij te dragen aan het gemeenschappelijk leerproces van zowel hun organisatie als de leergang. Ze zijn in staat tot voldoende reflectie op hun functioneren in de gemeentelijke organisatie en in de leergang. De geschiktheid van de deelnemers wordt beoordeeld middels een persoonlijke schriftelijke motivatie en indien nodig een intakegesprek. 3 3

4 Willy Groenewold Gemeente Rotterdam Sr. Adviseur Informatiemanagement Het beeld dat veel mensen hebben van Informatiemanagement, is nog steeds dat van een technologie gedreven werkveld. In mijn praktijk als informatieadviseur heb ik gemerkt dat dit beeld helemaal achterhaald is: de werkelijkheid is veel breder en dynamischer. Waar het echt om gaat is: wat zijn de eisen en wensen vanuit het primaire proces, de business, en hoe kan informatiemanagement daaraan het meest effectief bijdragen? De technische vertaalslag komt daarna. Dat is ook het vertrekpunt van de SIMG opleiding. Niet de bits en bites staan centraal, maar de organisatie, de mensen die er werken en hun onderlinge samenwerking. Dat gebeurt vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken. Strategieontwikkeling, governance, design, communicatie, batenmanagement zijn maar enkele van de thema s die langs kwamen in de opleiding. De interactieve werkvorm, met veel ruimte om aan de slag te gaan met eigen problemen en uitdagingen, zorgde voor een goede vertaling naar de eigen praktijk. Dit leidde in discussies met de overige deelnemers regelmatig tot een feest van herkenning en tot een uitwisseling van good practices. Ook in de toekomst zullen we elkaar makkelijk blijven vinden. De SIMG opleiding heeft niet alleen mijn kennis van het vakgebied vergroot, maar ook mijn handelingsrepertoire. Al met al was het voor mij een bijzonder nuttige en inspirerende leergang, die ik zeker aan mijn collega s aanbeveel. Het programma in hoofdlijnen Het programma van de SIMG opleiding bestaat uit zeven modules: een startmodule van drie aaneengesloten dagen en zes modules van twee aaneengesloten dagen, met gevarieerde werkvormen. Tussentijds besteden deelnemers tijd aan de vertaling van het geleerde in hun organisatie. In de modules worden de hoofdthema s van informatiemanagement in gemeenten aan de orde gesteld en wel als volgt: Module 1 Strategisch Informatiemanagement: Het vormen van een visie op informatiemanagement en op de vernieuw(en)de rol van de gemeente, inzicht in de taaiheid van strategische vraagstukken Module 2 Uitgangspunt van 1 regisseur: Informatieaspecten van waardegericht, zaakgericht en systemisch werken Module 3 Innovatie: Innovatieve vormen van verbinding en samenwerking. Module 4 Zelfredzaamheid van de burger: e- Overheid, kanaalsturing en communicatie tussen burger en gemeente. Module 5 Professionalisering van dienstverlening: Information governance en bestuurlijkpolitieke contexten Module 6 Bezuinigingen: Kosten- en batenmanagement en opdrachtgeverschap / opdrachtnemerschap. Module 7 Verankering van strategisch informatiemanagement in de gemeente: beveiliging, privacy, identiteitsfraude en -diefstal en bestendiging van het informatiebeleid. De werkvormen van de SIMG opleiding zijn gericht op een ontwerpgerichte aanpak en actieve uitwerking van de besproken thema s; hiertoe wordt gebruik gemaakt van de AI&M Ontwerpbenadering voor verandertrajecten. Het laatste dagdeel van elke module is nadrukkelijk gericht op het metterdaad leren toepassen van het geleerde in de eigen organisatie door middel van intervisie en reflectie. In deze sessies worden visievorming en adviesvaardigheden besproken en geoefend aan de hand van de voortgang van een praktijkopdracht. Tussen de modules door wordt aan deze opdracht gewerkt. Certificering Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat. Toetsing gebeurt middels een praktijkopdracht en actieve deelname aan de opleiding. Boardroom Atrium 4 4

5 1 2 3 Praktische informatie Achtergrond Leszaal Amsterdams Informatie Management (AIM) raamwerk, het zogenaamde negenvlak voor informatiemanagement. De SIMG opleiding is afgeleid van de Executive Master in Information Management opleiding, een NVAOgeaccrediteerde Master of Science (MSc) opleiding. Deze opleiding heeft een 27jarige traditie als toonaangevende informatiemanagement opleiding in Nederland. SIMG-alumni Deze leergang is de derde SIMG-leergang. SIMG-alumni zijn actief in een door AI&M georganiseerde SIMG-alumnikring. Praktische Informatie Succesvolle afronding van de SIMG opleiding geeft toegang tot de EMIM opleiding. Om toegelaten te worden tot EMIM dient een deelnemer wel aan de formele extra vooropleidingseisen ervan te voldoen; onder bepaalde voorwaarden is partiële vrijstelling mogelijk. Prof. dr. ir. Rik Maes Academic Director SIMG opleiding Weesperbadhuis, huisvesting van de De data van de eerstvolgende SIMG opleiding zijn: Veel van de docenten van de SIMG opleiding zijn actief in de EMIM opleiding. Ze zijn afkomstig uit de academische wereld, dan wel toonaangevende reflective practitioners met uitgebreide ervaring op het gebied van informatiemanagement in (lokale) overheidsorganisaties. Prof. dr ir Rik Maes is academic director van de SIMG opleiding; hij heeft een jarenlange staat van dienst in informatiemanagementopleidingen en in het begeleiden van (top)management op het raakvlak van business, informatie en ICT. Hij is onder meer de bedenker van het Locatie De opleiding wordt georganiseerd in het Weesperbadhuis. Deze locatie is een voormalig badhuis en door haar specifieke indeling, geconcentreerd rond een centraal atrium, bijzonder geschikt voor actieve werkvormen. Het badhuis is de thuisbasis van de Academy for Information & Management, een ontmoetingsplaats voor 5 Blok 1: 22 t/m 24 oktober 2014 (driedaagse module) Blok 2: 27 & 28 november 2014 Blok 3: 22 & 23 januari 2015 Blok 4: 19 & 20 februari 2015 Blok 5: 19 & 20 maart 2015 Blok 6: 23 & 24 april 2015 Blok 7: 21 & 22 mei academici, professionals uit de overheid en het bedrijfsleven en uit de creatieve sector. Kosten De kosten van de opleiding bedragen euro, BTW vrijgesteld. Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, toegang tot een elektronische leeromgeving en eten en drinken tijdens het programma. De diners en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen. Gespreide betaling in twee termijnen is ook mogelijk. Contact Voormalige Stadstimmertuin ET Amsterdam Telefoon: Web: Inschrijving U schrijft zich in door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het ( )adres dat hier boven vermeld staat.

6 AANMELDINGSFORMULIER STRATEGISCH INFORMATIEMANAGMENT VOOR GEMEENTEN (SIMG) LEERGANG PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornamen: Roepnaam: Adres: Postcode: Telefoon privé: Woonplaats: Mobiel: privé: Geboortedatum: Geboorteplaats: HOOGST GENOTEN OPLEIDING Studierichting: Instelling: Periode: Diploma: ja / nee Bedrijf: HUIDIGE WERKGEVER 6 Uw functie: Adres: Postcode: Telefoon werk: werk: 6

7 INSCHRIJVING Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten: 8.250,- Dit bedrag is BTW vrijgesteld, inclusief opleidingsmateriaal, toegang tot een elektronische leeromgeving en eten en drinken tijdens de opleiding. Diners en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen. Indien u in twee termijnen het cursusgeld wil voldoen: Ja, ik wil graag in twee termijnen betalen. De helft in 2014, andere helft in Nee, ik wil het cursusgeld in één keer betalen. Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarde omtrent betaling en annulering zoals hieronder omschreven. VOORWAARDEN: U krijgt schriftelijk bericht van toelating tot de opleiding. Acht dagen na ontvangst van dit bericht wordt uw deelname als definitief beschouwd. Bij annulering na de gestelde termijn blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kunt alleen schriftelijk per aangetekende post annuleren. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de opleiding. FIATTERING / FACTUURADRES Bedrijf / Organisatie: Contactpersoon: Functie: Factuuradres: Postcode: Uw eventuele factuurcode: Telefoon: Datum: Handtekening: ACCOMMODATIE TIJDENS DE OPLEIDING 7 Ik maak gebruik van de hotelovernachting zoals aangeboden door de opleiding Ik maak geen gebruik van de hotelovernachting zoals aangeboden tijdens de opleiding De factuur van de accommodatie dient gestuurd te worden naar: Factuuradres Privéadres Datum: Handtekening deelnemer: 7

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving Executive Master in Information Management Management voor de Informatiesamenleving Inhoudsopgave EMIM: iets voor u? 4 Karakter van de opleiding 6 Programma 8 De docenten 12 Praktische informatie 14 2

Nadere informatie

Krijg grip op risico s, fraude en onwetendheid

Krijg grip op risico s, fraude en onwetendheid Masterclass IT-Security Krijg grip op risico s, fraude en onwetendheid Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Academy for Information & Management Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020)

Nadere informatie

Executive Master in Information Management

Executive Master in Information Management UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam Business School Executive Master in Information Management Informatie bepaalt de kracht van organisaties. Business informatiemanagers van onze opleiding weten deze

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Master Management van Integrale Veiligheid

Master Management van Integrale Veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013 Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Masterpieces. Pagina 1 van 5

Masterpieces. Pagina 1 van 5 Masterpieces Een uiterst compacte manier van bijblijven aan de hand van een actueel onderwerp, een gevarieerd programma en de ervaring van een diversiteit aan deelnemers. SLB-Holland biedt door het jaar

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Toekomstbestendig Organiseren

Toekomstbestendig Organiseren post-master Toekomstbestendig Organiseren Bij innovatie wordt meestal gedacht aan een nieuwe technische uitvinding of ontwikkeling. Echter, in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, worden

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Postgraduate Executive Program Public CFO Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële uitdagingen.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie