Woerden, september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woerden, september 2014"

Transcriptie

1

2 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Woerden, september 04 Dit boekwerk is je PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting. In dit boekwerk staan al je toetsen beschreven voor leerjaar drie en leerjaar vier. Je hebt dit PTA dus twee jaar nodig. Bewaar dit PTA dus goed. Succes, De examencommissie

3 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 AKKENPAKKET AKKEN CONSUMPTIEF HANDEL&ADMINISTRATIE SD INSTALEKTRO UITERLIJKE ERZORGING Biologie CK Consumptief Duits Economie Engels Godsdienst Handelingsopdracht Handel/erkoop Instalektro Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Maatschappijleer Nederlands Natuur-/scheikunde Sport, dienstverlening en veiligheid Uiterlijke erzorging Wiskunde Zorg & Welzijn ZORG EN WELZIJN =KEUZEAK

4 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INHOUDSOPGAE BIOLOGIE... 5 CK... 9 CONSUMPTIEF... DUITS... 3 ECONOMIE... 6 ELEKTROTECHNIEK... 7 ENGELS... 9 GODSDIENST... HANDEL EN ADMINISTRATIE... HANDELINGSOPDRACHT... 6 INSTALEKTRO... 7 INSTALLATIETECHNIEK... 9 LICHAMELIJKE OPOEDING... 3 MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER NASK NEDERLANDS SD UITERLIJKE ERZORGING WISKUNDE... 5 ZORG EN WELZIJN ~ 4 ~

5 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: =proefwerk So Tekening, preparaat, enz 3 Practicum uiencel Tekening Preparaat Hoofdstuk cellen - de ll. kent de onderdelen van de cel en hun functies. - de ll. kent het verschil tussen plantaardige en dierlijke cellen. - de ll. kan de kenmerken van chromosomen noemen. - de ll. kan het doel en verloop van de mitose beschrijven. Hoofdstuk voortplanting en ontwikkeling -de ll. kan het doel en het verloop van de meiose beschrijven. -de ll. kan de diverse onderdelen van het man- en vrouwelijke voortplantingsstelsel benoemen. -de ll. weet hoe de bevruchting van de eicel globaal verloopt. -de ll. kent de werking van de geslachtshormonen, de levenscyclus, de menstruatiecyclus, de ontwikkeling van het embryo en een aantal kenmerken van de bevalling. -de ll. kent een aantal soa s en manieren om ze te voorkomen. Praktische Opdracht: Folder soa Hoofdstuk erfelijkheid: -de ll. kan de volgende begrippen omschrijven: Genotype, gen, fenotype, mitose, meiose, dominant en recessief -de ll. kan een kruisingsschema opstellen. -de ll. kan omschrijven hoe de geslachtshormonen het geslacht van een mens bepalen. -de ll. kan omschrijven hoe kanker ontstaat. Folder Duur in 0.5 uur 0.5 uur 3 er wordt vooral gelet op: Tekenen en Preparaat maken volgens de regels inhoud vormgeving netheid Cijfer : = voortgang voor rapport K K K3 K4 K K K K3K ~ 5 ~

6 ervolg BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: 3 3 Hoofdstuk evolutie -de ll. kan omschrijven hoe erfelijke eigenschappen van generatie op generatie worden doorgegeven en toelichten hoe die erfelijke eigenschappen in de tijd kunnen veranderen. -de ll. kan de volgende begrippen omschrijven: -geologische tijdsbalk, fossielen en Darwinisme 4 Hoofdstuk regeling -de ll. kent de bouw en functies van het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, en hun onderdelen. -de ll. kent de werking van de onderdelen van zenuw- en hormoonstelsel. -de ll. kent de werking en de onderdelen van de reflexboog. Hoofdstuk zintuiglijke waarneming -de ll. kent de verschillende zintuigen. -de ll. kent de werking en de bouw van oog en oor. -de ll. kent de bouw van de huid en de zintuigen hierin. Hoofdstuk stevigheid en beweging - de ll. kan de namen en functies van de verschillende onderdelen van het skelet benoemen. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 =proefwerk So Tekening, preparaat, enz Duur in er wordt vooral gelet op: : = voortgang voor rapport en/of E= examentoets Cijfer K3 So So Cijfer Cijfer Cijfer K K9,K K8 ~ 6 ~

7 ervolg BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: 4 5 Aug PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Hoofdstuk Stofwisseling -de ll. kan stoffen indelen in org-en anorganische stoffen -de ll. kent de voorwaarden, nodig voor fotosynthese. -de ll. kan het proces van fotosynthese, enzymen, assimilatie en verbranding bij planten en organismen beschrijven. Hoofdstuk planten -de ll. Kan het begrip ongeslachtelijke voortplanting beschrijven en kent voorbeelden hiervan. -de ll. kan het proces van voortplanting en bevruchting bij zaadplanten+ de ontwikkeling v/h vruchtbeginsel beschrijven. -de ll. Kan de delen v/d zaad, de plant en de delen van de bloem benoemen en kent de functies en hun kenmerken. -de ll. kan de opname en transport van water, mineralen en de assimilatieproducten in planten beschrijven. 4 6 oeding en vertering -de ll. Kent de 6 groepen voedingsstoffen en hun functies. -kan een omschrijving geven van de volgende begrippen: ertering, darmperistaltiek, tandplak, -de ll. kent de delen van het verteringsstelsel. =proefwerk werkstuk Duur in er wordt vooral gelet op: E= examentoets E E E3 K4, K9 K6 K9 Gaswisseling -de leerling kent de verschillende manieren van gaswisseling bij dieren -de leerling kent bouw van ademhalingsstelsel bij de mens -de leerling begrijpt door welke oorzaken het ademhalingsstelsel minder goed kan functioneren E4 K9 ~ 7 ~

8 ervolg BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: 7 Feb PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Hoofdstuk transport -de ll. kent de samenstelling van het bloed, de bloedsomloop en haar belangrijkste onderdelen, en de bouw van het hart. -de ll. kent een aantal hart en vaatziekten Werkstuk: ziekte aan hart- en bloedvaten. =proefwerk werkstuk werkstuk Duur in er wordt vooral gelet op: 0 netheid inhoud aantal pagina s E= examentoets E5 E6 K9 K0 Maart Oefenexamen biologie (Proef op de Som) ja/nee ecologie -de ll. kent de verschillen tussen autotroof en heterotroof. -de ll. kan de volgende begrippen omschrijven: voedselpiramiden, koolstofkringloop, levensgemeenschap, populatie, biomassa, ecosysteem, biotische en a-biotische invloeden. -de ll. kan de aanpassingen van organismen aan hun omgeving beschrijven voor de diverse soorten Geen toets Het eindcijfer voor het schoolexamen komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle in het PTA opgenomen E-toetsen en werkstukken.. SE=(E + E + E3 + E4 + E5 + E6) : 6 ~ 8 ~

9 CK Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 - aug/ sept/ okt Introductie vak CK - Cultureel zelfportret, individueel - Fotoreportage individueel uitgewerkt PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunstdossier Duur in 0 voor Cijfer a.d.v. de volgende criteria SE. De leerling kan aan de hand van E een persoonlijk dossier aantonen alle onderdelen gedaan te hebben., O, T, Kerndoelen, R, G Nr. 48/5 nov Plusopdracht:Tekening zelfportret met beeldelementen van de behandelde kunstdisciplines Inleveren,3, 4 nov t/m juli Kunstendag in kunstencentrum t Klooster De leerling kent de verschillende kunstdisciplines (dans, zang, toneel, beeldend etc.) De leerling maakt een keuze uit het aanbod en neemt deel aan workshops. De leerling geeft in groepsverband een presentatie van één van de gevolgde workshops Eigen activiteit - Bezoek aan een professionele theatervoorstelling, concert of kunstmuseum (geen streek- of informatief museum) Individueel/ groepsverband Werkstuk / verslag Invullen van de kijkwijzer Het maken van letterontwerp 8 De leerling toont aan hoe hij of zij deze kunstendag ervaren heeft en welke activiteiten hij of zij gedaan heeft. (mening en argumenten). 0 Kijkwijzer wordt beoordeeld op heldere formulering van de bezochte activiteit, feiten en meningsvragen. oorbereiding wordt beoordeeld op ideevorming. E O, T, Kerndoelen, R, G Nr.48/49/50 5/5 E3 O, T,, R, G Kerndoelen Nr.48/49/50 5/5 Plusopdracht: moodboard - oorbereiding praktische opdracht, individueel. - Praktische opdracht, individueel Inleveren Maken van een poster Praktische opdracht wordt beoordeeld op originaliteit, vormgeving en afwerking. ~ 9 ~

10 ervolg CK Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 3 mrt mei/ juni PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Duur in Cijfer a.d.v. de volgende criteria voor SE., Workshop audiovisueel groepsopdracht filmpje Samenwerking en produkt E4 O, T, Kerndoelen, R, G Nr.48/49/50 5/5 Herkansing O moet over Eén keer T mag. Plusopdrachten zijn om je cijfer te verhogen. Per E-cijfer wordt het werk van de leerling beoordeeld. Het vak CK wordt in leerjaar 3 afgesloten. Overgang Jun/juli E, E, E3 en E4 moeten gemiddeld voldoende afgesloten zijn, één T mag. ~ 0 ~

11 CONSUMPTIEF Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving,kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 t/m 4 Module Koken Introductie Module Brood Introductie Module Banket Introductie Module HACCP Hygiëne / Algemeen Koken: Koud voorgerecht Brood, Banket: Deeg maken, erwerken en Deegzetten t/m 4 Module Serveren Introductie Serveren: Mise en place, Opdekken Koken: Hoofdgerecht Brood, Banket: Ongevuld, gevuld kleinbrood, Stukwerk sierwerk t/m 4 Module Serveren Officemedewerker / Bartender Module Koken oorgerechten Module Brood Ongevuld kleinbrood Module Banket Zanddegen: koekjes Serveren: Ontvangen, placeren en drankjes serveren Koken: Dessert Brood, Banket: Gevuld kleinbrood Beslagen en garneren Projectweek Beroepshouding Prof. aardigheid, HACCP Oriënterende Stage PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 er wordt vooral gelet op: voor SE. Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Reflectie/verslag Werkstuk Cijfer: Snijden,Smaak Cijfer: Wegen, ormen Deegzetten Cijfer: Poleren, Opdekken Cijfer: Bereidingstechnieken Product herkenning Cijfer: Wegen meten Modeleren - afwerken ormen vullen Rollen - Spuiten Ontvangst, aperitief Bereiding Economisch werken Deegdraaien verdelen ullen - afwerken Beslagdraaien spuiten Plaatverdeling afbakken Taal/uitvoering/presentatie Werkhouding, Inzicht Persoonlijke- bedrijfshygiëne beoordeling stage beoordeling map E--a E-3-a E-4-a E-5 E-7-a E-8-a E--a E-6-a E-7-b E-8-b E--b E--b E-3-b E-4-b E-6-b E-7-c E-8-c E-9 E-0 E- E--a E--b,,3 of 4x Het eindcijfer voor Klas 3 Berekening = x(e6 + E7 + E0) + x(e8 + E9) + 4x(E + E +E3 +E4 +E5 +E +E) : 35 Overgangscijfer 3 e L 4 4 en C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m C/K//7/8// C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K//7/8// C/K///3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m 7 C/K/ / C/K/ / C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7 ~ ~

12 ervolg CONSUMPTIEF Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving,kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 4 5 Module 3 Serveren Gastheer / Gastvrouw in het restaurant Module 3 Koken Hoofdgerechten Bijgerechten Module 3 Brood Gevuld kleinbrood Module 3 Banket Beslagen ersieren Garneren, 3: Modelleren Serveren: Menu, dessert en mise-en-place Koken: 3 gangen menu Brood Banket: getoerd gerezen deeg korstdeeg e Lintstage Module 4 Serveren Toerisme en recreatie: Balie - en receptiemedewerker Module 4 Koken Nagerechten Module 4 Brood Groot ongevuld en gevuld brood, luxe- en streekproducten Module 4 Banket Getoerd gerezen deeg Brood Gerezen Korstdegen Serveren: Gastheerschap Meesterproef Koken: 3 gangen menu Meester Proef Brood Banket: Groot en luxe brood Beslagen - marsepein Meester Proef Sollicitatie project Toerisme: Meester Proef e Lintstage PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 er wordt vooral gelet op:,,3 voor SE. of 4x Schriftelijk E-3-a 4 Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Stagemap Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten /praktijk Computer Stagemap Menu vertellen, mise-en-place dessert en serveren Bereiding Wegen toeren modellerenafwerken: Deegzetten: toeren/meten beoordeling stage beoordeling map Het eindcijfer voor het schoolexamen: Planning - 3 gangen menu Presentatie 3 gangen menu Wegen deegdraaien; erdelen afwerken; Spuiten rollen; Snijden - afwerken Sollicitatie vacature/brief/gesprek toets:reis organiseren beoordeling stage beoordeling map E-4-a E-5-a E-6-a E-7-a E-8-a E-9-a E--a E--b E-3-b E-4-b E-5-b E-6-b E-7-b E-8-b E-9-b E 0 E- E--c E--d Berekening SE x(e6+e7+e0) + x(e8+e9) + 3x(E7+E8+E9+E0+E) + 4x(E+E+E3+E4+E5+E+E+E3+E4+E5+E6) + 5x E = C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ C/K//7/8// C/K///3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ /7/8// C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m CB/K//3 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7 ~ ~

13 DUITS Ljr Periode Leerstofomschrijving: - Kennen 3 Sept. t/m Begin Dec. - kunnen in opdrachten Hoofdstuk werkwoorden toepassen gesprek over sport 3 tekst(en) lezen 4 persoonlijke voornaamwoorden 5 idioom Hfdst 6 oefentoets 7 Rep. Hfdstk. Hoofdstuk zum/zur/nach/in luisteren naar een tekst 3a gesprekken 3b mening geven 4 voltooid deelwoord zwak/sterk =verleden tijd gebruiken 5 idioom Hfdstk. 6 oefentoets 7 Rep. Hfdstk. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 (=proefwerk) So(=schriftelijke overhoring), Mo (=mondeling) Opzoekopdracht Mo So. Mo Mo So Duur in of minuten uur 30 min. uur - - uur 30 min. uur cijfer a.d.v. de volgende criteria Gebruik van hulpmiddelen lotheid,zinsbouw,reactie,uitspraak Kritisch bezig zijn,bronnen gebruiken lotheid,zinsbouw,reactie,uitspraak erwoorden v/e mening Kritisch bezig zijn=bronnen gebruiken : = voortgang voor rapport en/of E= examentoets voor SE Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken x, x K K6 K4 K4 nr.6 K K5 K6 K6, nr.3 K4 nr.4 Leer- en/of maakwerk, dat gecontroleerd wordt, wordt afgevinkt als zijnde goed, voldoende, onvoldoende. Ook leer en maakwerk dat niet in het PTA voorkomt, en gecontroleerd wordt, wordt afgevinkt. Het betreft leer- en/of maakwerk dat thuis en/of tijdens de les plaatsvindt. ~ 3 ~

14 ervolg DUITS Ljr Periode Leerstofomschrijving: - Kennen 3 Dec. t/m Maart 3 April t/m juni - kunnen in opdrachten Hoofdstuk 3.im/in einem / in einer.woordenboek lidwoord, zelfstandig naamwoord, meervoud 3.voorz. gebr. in zinsverband 4.gesprek 5.werkwoorden toepassen 6.idioom 7.oefentoets 8.Rep. Hfdstk. 3 Hoofdstuk 4 brief werkwoorden verleden tijd 3 telefoongesprek 4 gericht lezen: info. zoeken 5 zinnen maken 6 luistertoets 7 idioom Hfdstk 4 8 oefentoets 8a Rep.Hfdstk. 4 Hoofdstuk 5.personen beschrijven.gesprek 3.woordenboek gebruiken (tekst) 4.luisteropdracht 5.werkw. praktische opdracht 6.pers.brief 7.idioom Hfdst 5 8.oefentoets 9.rep. hfdstk. 5 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 (=proefwerk)so(=schriftelijke overhoring), Mo (=mondeling) So Mo So So So Mo So Duur in of minuten uur 30 min 30 min uur 30 min 5 min 30 min 30 min uur uur 30 min uur 30 min uur cijfer a.d.v. de volgende criteria Gebruik woordenboek lotheid, zinsbouw, reactie, uitspraak Kritisch bezig zijn, bronnen gebruiken Krit bezig zijn, bron afvinken gebruiken Kritisch bezig zijn, bronnen gebruiken : = voort-gang voor rapport en/of voorse Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken Afvinken x, x K, nr 4a K K K6 K4 K K7 K K6 K3 K5 K4 K K6 K6 K4 K5 K7 K7 K4 K ~ 4 ~

15 ervolg DUITS Ljr Periode Leerstofomschrijving: =Proefwerk Mo=(mondeling) 4 Sept. Okt. Nov. Dec. Jan Febr. 3 Maart April Hoofdstuk en Elk hoofdstuk bestaat uit de onderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. In het werkboek maken ze de oefeningen, die bij deze onderdelen horen. Per hoofdst. wordt een praktische en een theoretische opdracht gemaakt.en/of uitgevoerd.(behalve hoofdstuk 5 en 6 ) Theoretische opdracht hoofdstuk Theoretische opdracht hoofdstuk Praktische opdracht hoofdstuk Theoretische opdracht hoofdstuk Praktische opdracht hoofdstuk (luistertoets) Hoofdstuk 3 Theoretische opdracht hoofdstuk 3 Pers.brief schrijven Praktische opdracht hoofdstuk 3 (Inleveren Tekstmap) Theoretische opdracht hoofdstuk.3 Mondeling Hoofdstuk 4 Theoretische opdracht hoofdstuk4 Praktische opdracht hoofdstuk 4 (luistertoets) Theoretische opdracht hoofdstuk 4 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Mo Duur in of minuten uur uur uur uur uur uur uur uur 5 min. uur uur uur er wordt vooral gelet op: Leerwerk Leerwerk Gebruik van hulpmiddelen Wob. Enz. Leerwerk Gebruik hulpmiddelen Wob. Enz. Gebruik hulpmiddelen Wob. Enz. Leerwerk Gebruik van hulpmiddelen Wob. Enz. : E= examentoetsvoor SE E E E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Proef op de som ja/nee Het eindcijfer voor het schoolexamen komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle in het PTA opgenomen E-toetsen. SE= ( E + E + E3 + E4 + E5 + E6 + E7 + E8 + E9 + E0 + E + E) : E0 E E ~ 5 ~

16 ECONOMIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Methode: Economisch Bekeken bovenbouw MBO KGT 3 t/m 4 Hoofdstuk oortgang Hoofdstuk oortgang Hoofdstuk 3 oortgang Hoofdstuk 4 oortgang Hoofdstuk 5 oortgang Hoofdstuk 6 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Duur Eigen normering SO begrippen Rep. H SO begrippen Rep. H SO begrippen Rep. H3 SO begrippen Rep. H4 SO begrippen Rep. H5 SO begrippen h6 Rep. H6 4 Hoofdstuk So Begrippen h (boek 3) Rep. H (boek 4) Hoofdstuk So begrippen h (boek 3) Rep H (boek 4) Hoofdstuk 7 So begrippen h3 (boek 3) SO begrippen h7 (boek 3) Rep. H7 (boek 3) 3 Hoofdstuk 8 SO begrippen h 4 (boek 3) SO begrippen h8 (boek 3) Rep. H8 (boek 3) Hoofdstuk 4 So begrippen h 5 (boek 3) SO begrippen h 4 (boek 4 Rep. H4 (boek 4) 4 Hoofdstuk 5 So begrippen h 6 SO begrippen h 5 (boek 4) Rep. H5 (boek 4) 0 min. lesuur 0 min. lesuur 0 min. lesuur 0 min. lesuur 0 min. lesuur 0 min. lesuur 30 min. lesuur 30 min lesuur 30 min. 30 min. lesuur 30 min. 30 min. lesuur 30 min. 30 min. lesuur 30 min 30 min. lesuur : = voortgang voor rapport Ea E Eb E3 Ec E5a E5b Ed E6a E6b Ee E7a E7b Ef E8a E8b x of x EC/K/,,3, EC/K/4a/b EC/K/,,3, EC/K/4a/b EC/K/,,3, EC/K/4a/b EC/K/,,3, EC/K/4a/b EC/K/,,3, EC/K/5a/b EC/K/5 EC/K/5 EC/K/4 EC/K8 EC/K/4 EC/K6 EC/K/4 EC/K/5 EC/K/5 EC/K/4 EC/K/5 EC/K/5 EC/K/5 EC/K/7 EC/K/7 EC/K/5 EC/K/7 EC/K/7 Eindtoets les E9 EC/K/3/4/5/7 Proef op de som 03 Ja / nee EC/K/3/4/5/7 Het eindcijfer wordt als volgt berekend: E t/m E9 : 9 = Schoolexamencijfer (SE) ~ 6 ~

17 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ELEKTROTECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria E-installaties in de woning & - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een woning voorkomen, zoals de enkelpolige- en wisselschakeling. - Je leert schakelingen testen en beproeven. - Je leert een meterkast plaatsen en bedraden. - Je leert de voorschriften voor elektrische installatie in de badkamer. Aanleggen van communicatiesystemen - Je leert toegangscontrole systemen aanleggen. - Je leert een domotica installatie programmeren. - Je leert een inbraakbeveiligingssysteem programmeren. E-installaties in de industrie - Je leert een noodstroom installatie aanleggen. - Je leert verschillende motorschakelingen en beveiligingen. Aanleggen van automatiseringssystemen - Je leert de begrippen spanning, stroom en weerstand. - Je leert de werking van een relais. - Je leert de werking van diverse elektronica componenten. Oefenexamen Elektrotechniek - Je maakt een oefenexamen (buisinstallatie) - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkvoorbereiding. Oriënterende stage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. Bordes : E= examentoets voor SE x, x of 3x E K K3 K4 K5 K8 K9 E K K3 K K4 E3 K K5 K6 K7 E4 Minitoets Werkvoorbereiding Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E5a E5b K ~ 7 ~

18 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg ELEKTROTECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria 4 E-installaties in de utiliteit & - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een utiliteit voorkomen, zoals relaisschakelingen en motoren. - Je leert schakelingen testen en beproeven. - Je leert een relaisschakeling met twee spanningen aansluiten. - Je leert verschillende motorschakelingen aansluiten. - Je leert schakelingen testen en beproeven. Monteren en bekabelen - Je leert de werking van een stuurrelais. - Je leert het monteren van een montageplaat. CAD Technische installaties - Je leert bouwkundige tekeningen maken. - Je leert elektrische installaties tekenen. Oefenexamen Elektrotechniek - Je maakt een oefenexamen (kabelinstallatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkvoorbereiding. Lintstage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. - Lintstage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. Bordes : E= examentoets voor SE x, x E6 K K6 K7 K0 K E7 K K0 E8 K8 Minitoets Werkvoorbereiding Stagemap Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E9 Het eindcijfer voor het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE = x (E + E3 + E5 + E7 + E8 + E0) + x (E + E4 + E6 + E9) : 4 E0a E0b E0c E0d ~ 8 ~

19 ENGELS Ljr Periode Leerstofomschrijving:, Mo, So erslag 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Grammatica Idioom Idioom PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 MO SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk SO Hoofdstuk MO SO Hoofdstuk, en 3 SO Hoofdstuk 3 SO Hoofdstuk 4 MO SO Hoofdstuk 4, 5 en 6 SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk 5 SO Hoofdstuk 6 Duur in of minuten CIJFER : E= examentoets voor SE a a 3 a 4 a 5 a 6 a 6 b b b 3 b 4 b 5 b 6 c 6 d c c 3 c 4 c 5 c 5 d 6 e 6 f x, x x x x x x x x x x x x x x x 3x 3x 3x 3x x x x x K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K,,3 ~ 9 ~

20 ervolg ENGELS Ljr Periode Leerstofomschrijving:, Mo, So erslag 4 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Grammatica Idioom PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 MO SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk SO Hoofdstuk MO SO Hoofdstuk, en 3 SO Hoofdstuk 3 SO Hoofdstuk 4 MO SO Hoofdstuk 4 en 5 SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk 5 Duur in of minuten CIJFER : E= examentoets voor SE E a E a E3 a E4 a E5 a E6 a E6 b E b E b E3 b E4 b E5 b E6 c E6 d E c E c E3 c E4 c E5 c E5 d E6 e x, x x x x x x x x x x x x x x x 3x 3x 3x 3x x x x K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 Het eindcijfer voor het schoolexamen komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle in het PTA opgenomen E-toetsen van leerjaar 4. SE = x (E + E + E3 + E4) + x (E5 + E6 ) : 0 ~ 0 ~

21 GODSDIENST Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 Wat is levensbeschouwing C A B Wat is levensbeschouwing C E 3/4 Begin van het leven en de A christelijke visie op geloof. C E 4 Islam. B D D E PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 A=Toets B=Werkstuk C=Opdracht D=SO E=Map invullen/observatie per les Duur in /5 / 4 Periode / / 4 4 /5 /5 Periode cijfer Cijfers =voortgang voor rapport Introductie levensbeschouwing Introductie levensbeschouwing Wat geloof jij? Wereldgodsdiensten Afhankelijk van hoe zelfstandig een klas, dan wel individuele leerlingen kunnen werken, wordt een keuze gemaakt tussen een gestuurde aanbieding van de leerstof (met toetsvorm E) dan wel een meer zelfstandige werkvorm (met toetsvorm B) Godsdienst moet voldoende zijn om bevorderd te worden naar leerjaar Schoonheid en uiterlijk A C B E 6. Leven na de dood en reïncarnatie Relaties en levensbeschouwing 7 Materialisme: een maatschappij zonder samenbindend geloof Beroepsethiek C D B E A D B E / 4 Periode 3 /4 4 Periode / /4 4 Periode Cijfers het cijfer voor Godsdienst moet voldoende zijn om je examen te mogen doen. Levensvragen en levensbeschouwing Dood/ Relaties Wereldgodsdiensten Materialisme/ Beroepshouding ~ ~

22 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 HANDEL EN ADMINISTRATIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 3 Jong ondernemen Beroepshouding ICT Word Code name Future Rekenen Formulierenstroom Goederenstroom Etaleren Etaleren Boekhouden Boekhouden Jong ondernemen Beroepshouding ICT Excel Plannen Rekenen Formulierenstroom Formulierenstroom Goederenstroom Artikelen verkopen Artikelen presenteren Artikelen presenteren Etaleren Boekhouden Boekhouden Bevindingen docenten Eigen toets, elo Toets Eigen werk Praktische opdracht Praktische opdracht Schriftelijk Schriftelijk Bevindingen docenten Eigen toets, elo Schriftelijk, eigen werk Toets Eigen werk Praktische opdracht Schriftelijk Schriftelijk Jong Ondernemen deel Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden Word Economische begrippen over jezelf Rekenen OF deel H Inkoop opdracht Kleuren Warm en koud Boekingsgang deel Boekingsgang deel Jong Ondernemen deel Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden Excel opdracht plannen Rekenen OF deel H Magazijn H3 erkoop opdracht H Rekenen achter de kassa H Winkelinrichting H Artikel presentaties Typografie/stileren Boekingsgang deel 3 Boekingsgang deel 4 E0-a/b E0-a E03-a E03-b E04-a E05-a E06-a E08-a E08-b E09-a E09-b E0-c/d E0-b E03-c E03-d E04-b E05-b E05-c E06-b E07-a E07-b E07-c E08-c E09-c E09-d en HA/K//.. HA/K/ t/m 0 HA/K/ HA/K/4 HA/K/,3 HA/K/ HA/K/5,6,7,9 HA/K/6 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/9 HA/K/ t/m 0 HA/K/ HA/K/4 HA/K/,3 HA/K/ HA/K/5,6,7,9 HA/K/5,6,7,9 HA/K/6 HA/K/3,7 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/9 ~ ~

23 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg HANDEL EN ADMINISTRATIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 3 3 Jong ondernemen Marktdag Beroepshouding Rekenen Goederenstroom Artikelen presenteren Artikelen presenteren Artikelen presenteren Artikelen verkopen Etaleren Etaleren Boekhouden Boekhouden 4 Klantentevredenheidsonderzoek Stagecaroussel Beroepshouding PowerPoint Rekenen Artikelen verkopen Etaleren Etaleren Boekhouden Boekhouden Oriënterende stage Bevindingen docenten Gemaakt werk / toets Eigen werk Praktische opdracht Praktische opdracht Schriftelijk Schriftelijk,cijfer door bedr. Bevindingen docenten Eigen toets, elo Toets Praktische opdracht Praktische opdracht Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Jong Ondernemen deel 3 met Minkema en ID-col. Gedrag en houding / reflectie Rekenen OF deel 3 opdracht 3 H3 artikel presentaties bijhouden H4 Artikelen verkoopklaar maken H5 prijs en/of tekstkaarten H Inkomsten van vandaag Schetsen logo Logo Boekingsgang deel 5 Boekingsgang deel 6 Enquêteren, rapport en presentatie algemene gedrags- en houdingseisen Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden PowerPoint Rekenen OF cijfer Cito rekentoets H3 Winkelcriminaliteit en agressie Etaleren Etaleren Boekingsgang deel 7 Boekingsgang deel 8 Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map E0-e/f E0-g E0-c E04-c E06-c E07-d E07-e E07-f E07-g E08-d E08-e E09-e E09-f E0-h E0-i E0-d E03-e E04-d E07-h E08-f E08-g E09-g E09-h E0-a E0-b Berekening SE =x(e+e+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e0) :0 = cijfer LJ 3 en HA/K//.. HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 HA/K/ HA/K/ HA/K/6 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/3,7 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/9 4 HA/K/,,3,4,8 HA/K/, HA/K/ HA/K/4 HA/K/6 HA/K/3,7 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/9 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 ~ 3 ~

24 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg HANDEL EN ADMINISTRATIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 4 5 Sollicitatieproject Beroepshouding Werken in de handel Werken in de handel Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Marketing Marketing Goederenstroom Artikelen verkopen Etaleren Boekhouden 6 Beroepshouding Werken in de handel Werken in de handel Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Marketing Marketing Goederenstroom Artikelen verkopen Etaleren Boekhouden Boekhouden e lintstage Beoord. gesprek extern Bevindingen docenten Eigen werk Eigen werk Praktische opdracht Praktische opdracht Bevindingen docenten Eigen werk Eigen werk Praktische opdracht Praktische opdracht Praktische opdracht Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Brief en gesprek Gedrag en houding / reflectie LOB H een bedrijf van dichtbij LOB H na het MBO H Prijsopbouw H Prijsvorming H3 Afschrijven H Marketing H Winkelformule Begrippen Begrippen Moodboard H t/m 4 Gedrag en houding / reflectie LOB H3 Bedrijfscultuur LOB H4 Wat is Handel? H4 Exploitatie-overzicht H5 Rekenen met gegevens H6 Gegevens weergeven H7 reemde valuta H8 Interest H3 Doelgroep H4 Assortiment Begrippen Begrippen Beoordelen etalage/compositie H5 t/m Telraam Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map E-a E-a E3-a E3-b E4-a E4-b E4-c E5-a E5-b E6-a E6-b E8-a E9-a/b E-b E3-c E3-d E4-d E4-e E4-f E4-g E4-h E5-c E5-d E6-c E6-d E8-b E9-c/d E9-e E0-a E0-b en HA/K//.. HA/K/ HA/K/ HA/K/, HA/K/, HA/K/7,0 HA/K/7,0 HA/K/9,0 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/6 HA/K/7 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/ HA/K/, HA/K/, HA/K/0 HA/K/0 HA/K/,0 HA/K/0 HA/K/0 HA/K/8 HA/K/8 HA/K/6 HA/K/7 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/9 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 ~ 4 ~

25 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg HANDEL EN ADMINISTRATIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 4 7 Beroepshouding Bedrijfsgetallen Examentraining Examentraining Examentraining Examentraining Etaleren Boekhouden e lintstage Bevindingen docenten Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Praktische opdracht Praktische opdracht Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Gedrag en houding / reflectie H9 erzekeringen Deel opdracht boekhouden Deel opdracht puzzelopdracht Deel opdracht plannen Deel opdracht bedrijfsrekenen Eigen thema/etalage Eindtoets Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map (HNT) E-c E4-i E7-a/b E7-c/d E7-e/f E7-g/h E8-c E9-f E0-c E0-d en HA/K//.. HA/K/ HA/K/0 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 HA/K/8 HA/K/9 HA/K/ t/m 0 HA/K/ t/m 0 Examen HA/K/,7,8,9,0 Het eindcijfer voor het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen, die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE =x(e+e+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e0) + x(e+e+e3+e4+e5+e8) + 3x(E6 + E7 + E9 + E0)): 8 = cijfer eind SE ~ 5 ~

26 HANDELINGSOPDRACHT Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 ;;3 Nov Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) In het mentoruur oriënteren de leerlingen zich op de studiemogelijkheden na het MBO en op het beroepenveld. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 pw/werkstuk/presentatie/ verslag Werkstuk Duur in Cijfer a.d.v. de volgende criteria Het werkstuk moet voldoende zijn gemaakt: - de onderdelen uit de lessen zijn verwerkt in het werkstuk. - de sectorkeuze is onderbouwd =voortgang voor rapport voor SE. E/ Werkstuk moet voldoende zijn Feb Dit doen ze met behulp van internet, informatief materiaal van de open dagen en de oriëntatiedagen van de MBO- opleidingen. Deze lessen resulteren in een werkstuk. In dit werkstuk wordt de keuze voor de sector en de daarbij behorende beroepen beargumenteerd. Als het werkstuk niet voldoende gemaakt is, moet het opnieuw gemaakt worden, totdat het uiteindelijk voldoende is afgesloten. Het werkstuk moet ingeleverd worden voor de stage leerjaar 3 (april). Bij te laat inleveren krijgt de leerling (een) extra opdracht(en). Het werkstuk bevat de uitwerking van de opdrachten die uitgedeeld zijn met de handelingsopdracht (opdracht t/m 9) -4 Tot het handelingsdeel behoort ook een invulling van de maatschappelijke stage voor minimaal 30 uur op jaarbasis. Aftekening van het aantal uren door de organisatie waar de maatschappelijke stage gedaan is. De handelingsopdracht moet voldoende zijn. De maatschappelijke stage moet afgetekend zijn. De beoordeling staat bij het vak mentor. ~ 6 ~

27 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INSTALEKTRO Ljr Periode Leerstofomschrijving: Aanleggen water- en sanitaire installaties & - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een waterinstallatie in een woning. - Je leert waterleidingen aanleggen inclusief de appendages. - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een sanitair installatie in een woning. - Je leert sanitaire leidingen aanleggen. E-installaties in de woning - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een woning voorkomen, zoals de enkelpolige- en wisselschakeling. - Je leert schakelingen testen en beproeven. Hardsolderen - Je leert de principes van de koeltechniek. - Je leert hardsoldeerverbindingen maken. Aanleggen van automatiseringssystemen - Je leert de begrippen spanning, stroom en weerstand. - Je leert de werking van een relais. - Je leert de werking van diverse elektronica componenten. Oefenexamen Instalektro - Je maakt een oefenexamen (sanitair installatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkvoorbereiding. Oriënterende Stage - Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Bordes cijfer a.d.v. de volgende criteria : E= examentoe ts voor SE x, x E K K3 K4 K0 K K3 E K K3 K4 K5 K6 E3 K K E4 K5 K6 K7 Minitoets Werkvoorbereiding erslag Beoord.bedrijf Inleveren en beoord. E5 E6a E6b K ~ 7 ~

28 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg INSTALEKTRO Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria 4 Aanleggen van verwarmingsinstallaties - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een verwarmingsinstallatie in een woning. - Je leert C-leidingen aanleggen inclusief het aansluiten van de appendages op de verwarmingslichamen. E-installaties in de utiliteit - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een utiliteit voorkomen, zoals relaisschakelingen en motoren. - Je leert schakelingen testen en beproeven. Monteren en bekabelen - Je leert de werking van een stuurrelais. - Je leert het monteren van een montageplaat. CAD Technische installaties - Je leert bouwkundige tekeningen maken. - Je leert werktuigbouwkundige installaties tekenen. - Je leert elektrische installaties tekenen. Oefenexamen Instalektro - Je maakt een oefenexamen (C- en/of kabelinstallatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkvoorbereiding. e Lintstage - Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. e Lintstage - Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Bordes : E= examentoe ts voor SE x, x E7 K K0 K4 E8 K K7 K8 E9 K K9 E0 K8 Minitoets Werkvoorbereiding erslag erslag Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E Het eindcijfer voor het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Ea Eb Ec Ed Berekening SE = x (E3 + E4 + E6 + E9 + E0) +,5 x E x ( E + E + E5 + E7 + E8 + E) : 8,5 ~ 8 ~

29 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INSTALLATIETECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: Aanleggen water- en sanitaire installaties & - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een waterinstallatie in een woning. - Je leert waterleidingen aanleggen inclusief de appendages. - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een sanitair installatie in een woning. - Je leert sanitaire leidingen aanleggen. Aanleggen van gastoevoerinstallaties - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een gasinstallatie in een woning. - Je leert gasleidingen van koper en staal aanleggen, inclusief de appendages. Hardsolderen - Je leert de principes van de koeltechniek. - Je leert hardsoldeerverbindingen maken. Aanleggen van automatiseringssystemen - Je leert de begrippen spanning, stroom en weerstand. - Je leert de werking van een relais. - Je leert de werking van diverse elektronica componenten. Oefenexamen Installatietechniek - Je maakt een oefenexamen (sanitair installatie). - Je maakt een minitoets. - Je maatk een werkvoorbereiding. Oriënterende Stage - Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. Bordes cijfer a.d.v. de volgende criteria : E= examentoets voor SE x, x E K K3 K5 K6 K9 K0 K4 E K K8 K4 E3 K K7 K4 E4 K5 K6 K7 Minitoets Werkvoorbereiding erslag Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E5 E6a E6b K ~ 9 ~

30 ervolg INSTALLATIETECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 cijfer a.d.v. de volgende criteria : E= examentoets voor SE x, x 4 Maken van metalen dakbedekking - Je leert zink bewerken. - Je leert een dakgoot maken. Aanleggen van verwarminginsinstallaties - Je leert voorschriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een verwarmingsinstallatie in een woning. - Je leert C-leidingen aanleggen inclusief het aansluiten van de appendages op de verwarmingslichamen. CAD Technische installaties - Je leert bouwkundige tekeningen maken. - Je leert werktuigbouwkundige installaties tekenen. Oefenexamen Installatietechniek - Je maakt een oefenexamen (C-installatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkvoorbereiding. e Lintstage - Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. e Lintstage - Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. Bordes E7 K K4 K K4 E8 K K3 K5 K6 K K4 E9 K8 Minitoets Werkvoorbereiding erslag erslag Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E0 Ea Eb Ec Ed Het eindcijfer voor het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE = x (E + E3 + E4 + E6 + E7 + E9 + E) + x (E + E5 + E8 + E0) : 5 ~ 30 ~

31 LICHAMELIJKE OPOEDING Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 Ringzwaaien Sep Okt Speltoets PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 praktijk theorie verslag Cijfer a.d.v. de volgende criteria Uitvoering en oefening bepaalt hoogte van het cijfer. Inzet. Repetitie () over spelregels bij diverse (bal)sporten. voor SE. Ea Eb, LO/K/5 LO/K/4 Nov - Jan 3 Feb - Mrt Spel: (uni)hockey / floorball Speltoets: volleybal, basketbal Turnen: Trampoline salto Spel: Basketbal, 4-4. Bewegen op Muziek: ontwerp een eigen dans. Spel: olleybal 4-4. Zelfverdediging Kennis van de regels. Techniek, en tactiek. Inzet en inzicht. Repetitie () over spelregels bij diverse (bal)sporten. Uitvoering bepaalt hoogte van het cijfer. Kennis van de spelregels. Tactiek: man to man, samenspel, ruimte benutten, vrijlopen, loopregel, verdedigen Techniek: passeren, dribbelen, schieten, lay-up, set-shot. Inzet en inzicht. Originaliteit, uitvoering, inzet, samenwerken. Kennis van de spelregels. Tactiek: aanvallend en verdedigend. Techniek: service, boven en onderhands.inzet en inzicht. Uitvoering/presentatie van aangeleerde aanvals- /verdedigingstechnieken. Inzet. Uitvoering bepaalt hoogte van het cijfer. Inzet. Ec Ea Eb Ec Ed E3a E3b LO/K/4 LO/K/4 LO/K/5 LO/K/4 Turnen (tumbling / trapeze) E3c LO/K/5 Sportoriëntatie moet in klas 3 én 4 voldoende worden afgesloten (LO/K/9). Bij ziekte en/of afwezigheid dient de leerling een vervangende opdracht schriftelijk in te leveren. Deze schriftelijke opdracht dient eveneens voldoende afgesloten te worden. De sportoriëntatie is een onderdeel van de handelingsopdracht van klas 3 en telt zowel met de overgangsregeling als met het examenprogramma van klas 4 mee. Wanneer de leerling cijfer achter loopt per periode, dan wordt het cijfer (indien mogelijk) de volgende periode ingehaald. Wanneer de leerling cijfers of meer achterloopt per periode, dan dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer er door medische klachten tijdelijk niet deelgenomen kan worden aan de praktijklessen L.O., dan dient de leerling per periode één vervangende opdracht in te leveren. Als er door omstandigheden een onderdeel niet afgesloten kan worden, kan de LO docent besluiten om een ander onderdeel af te sluiten LO/K/6 LO/K/4 LO/K/8 ~ 3 ~

32 ervolg LICHAMELIJKE OPOEDING Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 4 Atletiek: Kogelstoten Apr - Jun Spel: softbal, Sep - Okt 6 Nov - Dec 7 Jan - Mrt Badminton PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 praktijk theorie verslag Cijfer a.d.v. de volgende criteria Techniek, uitvoering en afstand bepalen de hoogte van het cijfer. Techniek, tactiek en samenwerken.inzet en inzicht. Kennis van de regels. Techniek: uitvoering van de diverse slagen; clear, dropshot, smash, lob en service. Tactiek: slagenwisseling, opstelling. Inzet en inzicht. Sportoriëntatie (zomer) De leerlingen maken kennis met een aantal (zomer)sporten die niet in het regulier lesprogramma zijn opgenomen. Leiding geven / Hulp verlenen / Spel: Doelspelen. Atletiek: div. trainingsvormen oefenen en een verslag hiervan. Turnen: (grote) Trampoline. Toets / verslag Fluiten, coachen, spel regelen, op gang brengen, spullen in orde, sociaal, samenwerken etc. Onderling coachen Kennis van regels van betreffende balsport(en). Techniek, tactiek en samenwerking.inzet en inzicht. Lay-out en kwaliteit v.h. verslag.inzet. Keuze van oefening en uitvoering (moeilijkheidsgraad). Repetitie over de geleerde sport/bewegingskennis. Sportoriëntatie (winter) De leerlingen maken kennis met een aantal (winter)sporten die niet in het regulier lesprogramma zijn opgenomen. Spel: Netspelen Kennis van de regels. Techniek: uitvoering van de diverse slagen; clear, dropshot, smash, lob en service. Tactiek: slagenwisseling, opstelling. Inzet en inzicht. voor SE. E4a E4b E4c, LO/K/7 LO/K/4 LO/K/4 E5 LO/K/9 E6 E7 E8 LO/K/8 LO/K/4 LO/K/7 E9 LO/K/5 E0 LO/K/4 E LO/K/9 E LO/K/4 Sportoriëntatie moet in klas 3 én 4 voldoende worden afgesloten (LO/K/9). Bij ziekte en/of afwezigheid dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer de leerling cijfer achter loopt per periode, dan wordt het cijfer (indien mogelijk) de volgende periode ingehaald. Wanneer de leerling cijfers of meer achterloopt per periode, dan dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer er door medische klachten het hele jaar niet deelgenomen kan worden aan de praktijklessen L.O., dan dient de leerling per periode één vervangende opdracht in te leveren. Als er door omstandigheden een onderdeel niet afgesloten kan worden, kan de LO docent besluiten om een ander onderdeel af te sluiten SE= (E t/m E) SE= meer dan 7,5 is goed tussen 5,5 en 7,5 =voldoende ~ 3 ~

33 MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 Aug. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 á 5 keer per jaar wordt de kennis van het actuele nieuws getest door middel van een actualiteitentoets. Het gemiddelde hiervan is één examencijfer. =proefwerk Werkstuk Werkboekje Duur in 0 min. Er wordt vooral gelet op: voor SE. E0 a t/m e, Gem K K K3 Nov. Wat leer je bij maatschappijleer? In het eerste hoofdstuk maken we kennis met het vak en krijg je uitleg over de kernbegrippen waar we het hele jaar mee gaan werken. x toets Jongeren. Hoe wordt je wie je bent? Wat is normaal en gek en nog vele andere zaken komen aan de orde in dit tweede hoofdstuk. We volgen een klas leerlingen die tegen dezelfde problemen aanlopen als jij en je klasgenoten om te kijken hoe zij de oplossingen aanpakken. Waar komt de cultuur vandaan en waarom komen er steeds nieuwe jeugdculturen.. x toets x onderzoeksopdracht Politiek Wat is politiek? Wat is macht? Hoe komen mensen aan macht en wat spoken ze toch allemaal uit in Den haag? Hoe kan ik er voor zorgen dat er zaken veranderen die volgens mij niet kloppen? Allemaal vragen die te maken hebben met politiek. We zoeken in dit hoofdstuk uit wat er allemaal mee te maken heeft en hoe Nederland wordt bestuurd. Aansluitend voor je een onderzoek uit naar politiek aan de hand van de sleutelvragen en krantenartikelen. x toets x onderzoek naar politiek Werkstuk Onderzoek erzorging, voldoende Inhoud, goede conclusie E E E3 E4 E5 K K K3 K4 K K K3 K6 ~ 33 ~

34 ervolg MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 3 feb. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Multiculturele samenleving Is het makkelijk om alles wat je hebt achter te laten en te verhuizen naar een land waarvan je de taal niet spreekt en waarvan de inwoners vol zitten met vooroordelen over mensen die ze nog nooit gesproken hebben? We kijken naar de achtergrond, geschiedenis en de problematiek van de multiculturele samenleving. x toets =proefwerk Werkstuk Werkboekje Duur in Er wordt vooral gelet op: voor SE. E6, K7 K4 4 april Massamedia Hoe communiceren mensen? Hoe komen we aan informatie? Wat voor macht en invloed hebben de massamedia op ons leven? Dat zijn de vragen die worden beantwoord in dit hoofdstuk. x toets/presentatie Werk Tijdens de stage krijg je van het vak maatschappijleer een aantal opdrachten mee waar je een apart werkstuk van moet maken. De opdrachten maak je tijdens de stage. x verslag E7 E8 K K K3 K7 K K K3 K5 Criminaliteit Het laatste thema gaat over iets wat zaken die mensen vaak tegenkomen en waar de kranten vol over staan. Wat mag wel en niet in Nederland? Wat doet een rechter en wat is een officier van justitie? Is het terecht dat ik mijn ID-kaart moet laten zien aan een agent? x toets/presentatie E9 Overgang Juli Het gemiddelde van alle E cijfers telt mee als schoolexamen cijfer. SE = x ((E+E+E3+E5+E6+E7+E8+E0) + x(e4 + E9)) : NB. Omdat Ma een examenvak is dat in leerjaar 3 afgesloten wordt, hebben kandidaten die een onvoldoende eindcijfer halen recht op een herkansing. Deze wordt in overleg met de examencommissie vastgesteld. Het cijfer zonder herkansing telt mee voor de overgang, ook als dit onvoldoende is. De docent mag eisen dat een verslag via de ELO ingeleverd wordt. Het is dan de verantwoordelijkheid van de leerling dat het verslag tijdig en via de ELO ingeleverd wordt. K K K3 K6 ~ 34 ~

35 MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving 4 Aug. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) á 5 keer per jaar wordt de kennis van het actuele nieuws getest door middel van een actualiteitentoets (a.t.). Het gemiddelde hiervan telt als één examencijfer. á 5 x a.t In grote lijn worden eerst twee onderwerpen behandeld en getoetst: Multiculturele samenleving Massamedia =proefwerk Werkstuk Onderzoek Duur in Cijfer a.d.v. de volgende criteria voor SE. E a t/m e E E, Gem K3 K8 K5 K7 Nov. Je doet zelfstandig een onderzoek naar het onderdeel Mens en Werk. Je krijgt een aantal onderzoeksvragen mee die je onder andere tijdens je stage gaat uitzoeken. Criminaliteit en rechtsstaat. Aan de hand van het boek komen we de achtergronden van het thema langs. 3x toets criminaliteit H t/m 4 H 5 t/m 7 H 8 t/m 0 Gedurende het thema maak je een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp uit het onderdeel Criminaliteit en rechtstaat. x onderzoek Onderzoek pw werkstuk Leerlingen krijgen een vragenlijst, deze vragen worden per punt beoordeeld en het totaal geeft een cijfer. oorbereiding Uitvoering Evaluatie E3 E4 E5 E6 E7 K3 K6 ~ 35 ~

36 ervolg MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving 4 3 Feb. 4 apr. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) Politieke besluitvorming. Wie is de baas in Nederland, wat doet de koningin, waarom gaan we stemmen? Als dit soort vragen en meer worden beantwoord in dit thema. We kijken hoe ons land wordt bestuurd en wat voor soort onderwerpen worden behandeld. We bekijken de wetgeving en de politieke partijen. H t/m 4 H 5 t/m 8 H 9 t/m Gedurende het thema doe je onderzoek naar politieke partijen, de regering en het parlement =proefwerk Werkstuk Werkboekje onderzoek Duur in Cijfer a.d.v. de volgende criteria Leerlingen krijgen een vragenlijst, deze vragen worden per punt beoordeeld en het totaal geeft een cijfer. voor SE. E8 E9 E0 E, K K K3 K3 K4 Het schoolexamencijfer is het gemiddelde van alle E-cijfers SE = x(e + E + E4 + E5 + E6 + E8 + E9 + E0 + E) + x(e3 + E7 + E) : 5 ~ 36 ~

37 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijving De eindtermen K,K,K3,3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook voor de praktische vaardigheden en het werken met de computer. 3 Hoofdstuk 3 Energie Energie uit brandstoffen, Windenergie, Zonne-energie, Waterkracht = proefwerk Duur in cijfer =voortgang voor rapport, K5 Hoofdstuk 5 Licht Licht, schaduw en spiegels. an infrarood tot ultraviolet, beelden maken een lens, oog en bril. Hoofdstuk Krachten Krachten herkennen en meten, nettokracht, krachten in werktuigen en druk. K7 K9, Hoofdstuk Elektriciteit Elektrische stroom, elektriciteit in huis, vermogen en energie en elektriciteit en veiligheid. 3 Hoofdstuk 6 Schakelingen Weerstanden, NTC en LDR het relais, de transistor, automatische schakelingen K5 K5 Hoofdstuk 7 Materie Moleculen, Het deeltjesmodel, Temperatuur en het deeltjesmodel, Atomen als bouwstenen 4 Hoofdstuk 8 straling (deel 3) Wat is straling, Radioactiviteit, straling gebruiken, bescherming tegen straling. K0 K Hoofdstuk 3 Het weer Luchtdruk, temperatuur, wolken en neerslag, onweer. K erspreid over de hoofdstukken kunnen So s en/ of praktische opdrachten (met weging ) worden gegeven. ~ 37 ~

38 ervolg NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijvingen PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 De eindtermen K, K, K3, 3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook voor de praktische vaardigheden en het werken met de computer. 4 Hoofdstuk 8 sub 3 Straling Straling, radioactiviteit, straling gebruiken en bescherming tegen straling Hoofdstuk en 4 sub 3 Warmte, het Weer Brandstoffen verbranden, warmte en temperatuur, drie vormen van warmtetransport en isoleren. Luchtdruk, temperatuur, wolken en neerslag en onweer Hoofdstuk 3 Energie Energie omzetten, bronnen, energiebronnen en het milieu en rekenen met energie. Hoofdstuk en 6 Kracht en Werktuigen Soorten krachten, krachten in constructies, krachten samenstellen en krachten ontbinden. Werken met hefbomen, hefboom en zwaartekracht, katrollen en takels en druk. = proefwerk Duur in cijfer voorse E E E3 E4, Eindtem K K6 K6 K9 Hoofdstuk 0 en Kracht en beweging Beweging onderzoeken, snelheid en versnelling, eenparig versneld en eenparig vertraagd. oortstuwen en tegenwerken, optrekken en afremmen, kracht en arbeid en veiligheid in het verkeer. E5 K9 Hoofdstuk 7 en 8 Stoffen en Materialen Moleculen, atomen als bouwstenen, stofeigenschappen, fasen en fase- overgangen, veilig werken met stoffen en chemische reacties. Materialen, van grondstof tot product, afvalverwerking en materialen kiezen. E6 K0, K4 ~ 38 ~

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting derde- en vierde leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg Handel en administratie (BBL) schooljaar 2015-2016-2017 Basis Handel en Administratie 1 PTA

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening 2014-2015 College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening Verkoper Niveau 2 Studiewijzer BOL Inhoudsopgave DEEL 1: DE SCHOOL... 2 1.1 Kenmerken van de opleiding... 2 1.2 Onderwijsovereenkomst (OOK)

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie