Programma Toetsing & Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Toetsing & Afsluiting"

Transcriptie

1 rogramma oetsing & Afsluiting Vestiging: Hardenberg VMBO BASISBEROESGERICHE LEERWEG. Klas: 3 Cursusjaar: 04-05

2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits pag. 6 Engels pag. 8 Wiskunde pag. 0 Biologie pag. EC pag. CKV pag. 3 Bewegingsonderwijs pag. 4 ISDC pag. 6 Nask pag. 8 echniek pag. 9 Bijlage : Algemeen deel A pag. 3 Bijlage : Examenreglement pag. 3

3 Voorwoord Beste leerling, Wat een boekwerk ligt er voor je! Je programma toetsing en afsluiting (pta) voor het komende schooljaar. Wat moet je hier nou mee? Je zou je pta kunnen zien als een spoorboekje. In een spoorboekje staan de vertrektijden en de routes om ergens te komen. Ook is in een spoorboekje aangegeven hoe vaak een trein rijdt, hoe duur het is en hoe je een kaartje moet kopen. Je pta is ook een soort spoorboekje. Je kunt per vak opzoeken wat er geleerd moet worden, of je nog een praktische opdracht moet doen, een handelingsdeel moet inleveren. Je kunt ook zien wat je moet leren en hoe vaak dat cijfer gaat tellen. Net als een spoorboekje nemen we de zaken graag serieus. We willen ons aan de afspraken houden. oetsen kunnen dus niet zomaar extra erbij komen, of anders gaan wegen. De inhoud van het pta kun je niet zomaar wijzigen. De docent kan dit ook niet. Daarnaast heb je het algemeen deel pta gekregen. Hierin staat wat je moet doen als je ziek bent in een toetsweek. Wat er gebeurt als je spijbelt (kun je beter maar NIE aan beginnen) en nog veel meer. Kijk goed naar de regels.. Bereid je voor op het laatste of de laatste twee jaar op deze school. Daar wil ik je veel plezier bij wensen. Vriendelijke groet, L.G. van t Hof. 3

4 A leerjaar 3 Basis / Kader Vak: Godsdienst schooljaar eriode eriode Wegings factor periode Leerstof Module wonderen N - verslag wonderen - praktische opdracht - repetitie theorie oetsvorm H Herkansing nee nee ja Weging voor rapportcijfer x x x Weging cijfer voor SE Opmerkingen eriode GO= Bijbels foto-raadsel boek Module gelijkenissen N - praktische opdracht - repetitie theorie = GO nee nee ja x x x x In deze periode valt ook het GO voor AVO eriode 3 Module gehandicapten en kerk - interview verslag - beamer presentatie - repetitie theorie nee nee ja x x x eriode 4 Module Ester - praktische opdracht - repetitie theorie nee nee x x = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x 4 X

5 A leerjaar 3 Basis Vak:Nederlands schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging cijfer voor SE Opmerkingen eriode alent hfst. alent hfst behalve gramm/spelling Fictiedossier, leesverslag Informatieve spreekbeurt eriode alent hfst 3 Spelling / Grammatica hdst. + 3 Informatieve spreekbeurt GO gedichten H n.v.t. o/v Eind periode inl. Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 eriode 3 alent hfst 4 behalve gramm/spelling alent hfst 5 behalve gramm/spell Fictiedossier, leesverslag Schrijfvaardigheid - Zakelijke brief Module Kijken / Luisteren hfst 5 Informatieve spreekbeurt H H n.v.t. n.v.t. eriode 4 alent hfst 6 Schrijfvaardighexamenopdracht ekstverklarenexamenopdracht Spelling / Grammatica hdst. 4,5,6 Informatieve spreekbeurt = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel o/v o/v Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Overgangscijfer = x +x +x 3 +x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x +x +x 3 +x

6 A leerjaar 3 / basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Vak: Duits eriode Weging s factor periode Leerstof eriode oets Neue Kontakte oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Leesdossier eriode oets Neue Kontakte H N.v.t. N.v.t. oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Grote praktische opdracht Leesdossier H N.v.t. N.v.t. 6

7 eriode 3 oets Neue Kontakte oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Leesdossier eriode 4 oets Neue Kontakte H n.v.t n.v.t oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Methode: Neue Kontakte 4 e editie Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x

8 A leerjaar 3 Basis Vak:_Engels schooljaar eriode eriode eriode Wegings Leerstof factor periode All Right UNI All Right UNI aalontwikkeling aalontwikkeling Leesdossier All Right UNI 3 All Right UNI 4 aalontwikkeling oetsvorm H H/ Herkansing. Er mag toets herkanst worden.. Er mag oets herkanst worden.. Weging voor rapportcijfer O/V Opmerkingen OES: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, spelling. Docent geeft aan welke onderwerpen behandeld gaan worden en terugkomen. AALONWIKKELING : Het gemiddelde van Bepaalde overhoringen, bv. Woordkennis, idioom en spelling. AALONWIKKELING : Het gemiddelde van huiswerkopdrachten, presentaties, spreekbeurten, schrijfopdrachten. In periode 4 het maken van een sectormodule. De docent geeft aan dat deze onderdelen handelingsdelen zijn. MEDIADOSSIER: Docent beschrijft van te voren duidelijk wat de inhoud van het dossier wordt. Dit kunnen opdrachten zijn a.d.h.v. te lezen boeken, artikelen, songteksten of gedichten en te bekijken programma s, films, documentaires e.d. eriode en 3 O/V-beoordeling. In periode 4 eindcijfer over hele dossier. In deze periode valt ook het GO voor AVO Zie periode. aalontwikkeling. GO H/. 8

9 eriode 3 All Right UNI 5 aalontwikkeling.. Zie periode. aalontwikkeling. Kijk- en luistertoets CIO. eriode 4 Leesdossier All Right UNI 6 aalontwikkeling H/. O/V Zie periode. aalontwikkeling (sectormodule) Leesdossier eindbeoordeling H/ = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x X 9

10 A leerjaar 3 Basis Vak: Wiskunde schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode Hfst laatsbepalen Hfst Grafieken Hfst 3 Rekenen Hfst 6 Statistiek oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen eriode Hfst 5 Kijken en redeneren Hfst 4 Verhoudingen en procenten Hfst 7 Omtrek en oppervlakte GO eriode 3 Hfst 9 Schattend rekenen Hfst 8 Werken met formules Hfst Formules en terugrekenen eriode 4 Hfst 0 Inhoud Examenoefeningen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x

11 A leerjaar 3 Basis Vak: Biologie schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode H Vier rijken oets * raktijkopdracht H lanten en dieren oets * raktijkopdracht oetsvorm H H H Herkansing Weging voor rapportcijfer Opmerkingen *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode H3 Bewegen oets * raktijkopdracht GO H *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode 3 H4 Waarnemen en reageren oets * raktijkopdracht Onderzoek doen H *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode 4 H5 Bescherming oets * raktijkopdracht oets examenonderwerpen H 3 *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x 4 5 6

12 A leerjaar 3 Basis Vak:_ECONOMIE schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode NV Consumptie : H paragraaf t/m 4 Hoe ga je met geld om? oetsvorm H Herkansing J Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen Rekentoets N H paragraaf t/m 4 Kan ik pinnen? J H is de toets in de toetsweek eriode NV Consumptie: H3 paragraaf t/m 4 Weet jij wat je koopt? J Rekentoets N H4 paragraaf t/m 4 Wat is het milieu jou waard? eriode 3 NV Overheid: H5 paragraaf t/m 4 Wie regelt dat? J J H4 is de toets in de toetsweek Algemene rekenvaardigheden. N Arbeid en productie: H6 paragraaf t/m 4 Wat maak je me nou? J H6 is de toets in de toetsweek. eriode 4 NV Algemene rekenvaardigheden N Internationale ontwikkelingen: H 8 Over de grens? H 8 par t/m 4 N H8 is de toets in de toetsweek. = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x 4..

13 A leerjaar 3 Basis Vak: ckv schooljaar eriode eriode Wegings factor periode Leerstof Je bezoekt twee culturele activiteiten en je maakt hiervan een kijkwijzer. oetsvorm H Herkansing Weging voor Opmerkingen rapportcijfer H Bewaar alles wat je krijgt in een map! eriode Je bezoekt twee culturele activiteiten en je maakt hiervan een kijkwijzer. Je voert een kort reflectiegesprek over de vier activiteiten die je hebt gedaan. H Bewaar alles wat je krijgt in een map! eriode 3 x eriode 4 = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x X 3

14 eriode eriode A leerjaar 3 BASIS / KADER / L Vak: BEWEGINGSONDERWIJS Schooljaar Wegi ngsfa ctor period e Leerstofaanduiding oetsvorm H Herkan sing Wegings- Factor toets Opmerkingen / lesinhoud SEL voetbal N - Hoe is het met je balvaardigheid? - Kunnen samenspelen (met mindere en betere beweger) - Spel op gang kunnen houden - echnisch: speellijnen openen / afsluiten SEL N - Eerlijke teams maken binnen de klas basketbal - Spel op gang kunnen houden met elkaar - als aanvaller: aanval op kunnen bouwen/ schotpogingen doen - als verdediger: verschillende manieren van verdediging weten (zone / man-to-man) / bal onderscheppen + overnemen van aanval URNEN Minitramp+kast arabier N Ieder op zijn / haar niveau verder komen. Van wendsprong naar arabier. ALEIEK speerwerpen N Met de juiste techniek de speer zo ver mogelijk werpen ALEIEK Shuttle run test N Hoe is het gesteld met je conditie? wat betekent het resultaat van de SR voor jou? ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 URNEN acrobatische gymnastiek N Met een groepje verschillende technieken van acrogym kunnen uitvoeren en aan elkaar kunnen plakken tot een presentatie. SEL N - Onderhandse en bovenhandse techniek volleybal - Spelen met pass- setup aanval URNEN- N - minitramp + kast + dikke mat tipsalto tipsalto - ieder op zijn eigen niveau oefenen ALEIEK kogelstoten N met de juiste techniek de kogel zo ver mogelijk weg stoten ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 = heorietoets ( SO, Rep); = raktische opdracht; H = Handelingsdeel 4

15 eriode 4 eriode 3 SEL handbal N - een aanval kunnen opzetten (bal snel rondspelen/ dreigen / schieten) - verdediging neer kunnen zetten (cirkel- of man-to-man) - fair play (spelen volgens de afgesproken regels / respecteren van elkaar en elkaars niveau) BEWEGEN O MUZIEK N - op het ritme van de muziek bepaalde bewegingen kunnen maken - een (deel v.e.) dans ontwerpen en uitvoeren - passende muziek en passende bewegingen kiezen (wat hoort wel /niet bij je christen zijn) ZELFVERDEDIGING N - randori (grondgevecht) kunnen uitspelen judo - met verschillende worpen iemand werpen URNEN N - op verschillende situaties de handstand overslag oefenen en uitvoeren Handstand overslag - elkaar vangen en helpen GO N de opdracht krijg je via de docent(e) - onder voorbehoud -- ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 SEL Badminton SEL softbal ALEIEK Hoogspringen (fosbury flop) ALEIEK Lopen (SRIN + DUURLOO) N - aanvallen door te spelen met verschillende technieken (lob / drop/ smash) - met de afgesproken regels een partijtje kunnen spelen (fair play) - enkel spel ( tegen ) of een dubbelspel spelen ( tegen ) N - met elkaar een partij kunnen spelen - basisregels kennen - als loper: dreigen en honken stelen - als veldspeler: samen lopers uit kunnen maken N - met de juiste techniek een zo groot mogelijke hoogte halen - meten en regelen van hoogtes N - SRIN: 80m in een zo kort mogelijke tijd afleggen - DUURLOO: binnen min een zo groot mogelijke afstand afleggen - starter / tijdwaarnemer kunnen zijn - van de onderdelen wordt beoordeeld (zelf kiezen) ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 AFSLUIEN v.d. ONDERDELEN Je hebt niet in iedere periode evenveel lesuren gym. Daardoor kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen naar een andere periode verschuiven. 5

16 A leerjaar 3 Basis / Kader Vak: ISDC schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode hema eten en drinken: eindtermen IS/ t/m 3, 8 en 9 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag oetsvorm H H Herkansing Weging voor rapportcijfer Opmerkingen Examenopdracht H eriode hema toerisme: eindtermen IS/ t/m 3,8, 9 en 3 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag H Examenopdracht eriode 3 hema sport en gezondheid: eindtermen!s/ t/m 3,6,7,8, 3 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag H Stageverslag 6

17 eriode 4 hema pretpark: eindtermen IS/ t/m 3, 8, 9, 3 6 werkplekken x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer periodeverslag H LOB dossier H Examenopdracht Eindtoets = oets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel 7

18 A leerjaar 3 Basis Vak: NASK schooljaar eriode Weging s factor periode Leerstof eriode Hoofdstuk stoffen & materialen oetsvorm H Herkansing J Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen Hoofdstuk licht J Gemiddelde SO s eriode Hoofdstuk 3 krachten N J Hoofdstuk 4 verbranden & verwarmen J Gemiddelde SO s eriode 3 Hoofdstuk 5 elektrische schakelingen N J Geen GO voor NaSk Hoofdstuk 7 het weer J Gemiddelde SO s eriode 4 Hoofdstuk 6 beweging N N Oefenexamens N Gemiddelde SO s N = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x.. 8

19 9

20 0

21

22

23 Bijlage : Algemeen deel A 0. BEALINGEN VOORAF art.0. Inhoud en doel van het A Het rogramma van oetsing en Afsluiting (A) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het A wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor oktober aan de kandidaten uitgereikt. Het bevoegd gezag baseert het A op de wet en op bepalingen door de minister. art.0. Bijzondere gevallen Gezien het feit dat het VMBO een nieuwe onderwijsontwikkeling is, is het mogelijk dat de examencommissie wijzigingen aanbrengt in dit reglement. De ouders en de leerlingen worden zo spoedig mogelijk na een wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sectordirecteur. art.0.3 Inrichting van het onderwijs De invoering van het VMBO gaat samen met veranderingen in de examensystematiek. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: alle leerwegen kennen een centraal en een schoolexamen: Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar Een schoolexamen in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. A. VAKKEN EN ROGRAMMA. art. art. Vakken Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin een kandidaat centraal examen doet. Daarnaast omvat het schoolexamen die vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten. Niveaus Het schoolexamen wordt afgenomen in overeenstemming met het niveau van de leerweg. Op het Greijdanus College Hardenberg kan examen gedaan worden in de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Leerweg Ondersteunend Onderwijs 3

24 Het LWOO is geen aparte leerweg. LWOO-leerlingen kunnen elke leerweg volgen. Ze doen examen op het niveau van de leerweg waarin zij zitten. art.3 art. 4 Centraal examen Een leerling doet centraal examen in de vakken Nederlands en Engels, de vakken die horen tot het sectordeel en uit het vrije deel twee vakken (theoretische leerweg) of het beroepsgerichte programma (beroepsgerichte leerwegen). De overige vakken worden alleen met een schoolexamen afgesloten. Examencommissie Het examen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit de sectordirecteur, de desbetreffende adjunct-sectordirecteur, en de docenten die lesgeven in de examenvakken. B. OZE SCHOOLEXAMEN. art.5 eriodes Het schoolexamen is gespreid over het derde en vierde leerjaar. Er wordt gewerkt met 7 periodes. Vier daarvan zijn geplaatst in het derde leerjaar, drie in het vierde leerjaar. De precieze tijdsindeling wordt jaarlijks vastgesteld en meegedeeld aan de kandidaten. Het schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. art.6 Inhoud Het schoolexamen bestaat uit de volgende onderdelen: heorietoetsen (zowel schriftelijke als mondelinge) en praktische toetsen zoals die in het pta per vak worden omschreven. Hoogstens 5% van het periodecijfer kan worden bepaald door toetsen die niet in het pta staan omschreven. Grote raktische Opdrachten (minimaal 0 uur) heoretische Leerweg: Een GO in periode 3. Alle vakken bieden een opdracht aan. De leerling kiest zelf één opdracht uit het aanbod. Het project ter voorbereiding op Londen geldt als GO voor klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg / Basisberoepsgerichte leerweg: Eén in leerjaar 3 die meetelt in periode 3 en één in leerjaar 4 die meetelt in periode 7. De GO in leerjaar 3 wordt gemaakt voor een beroepsgericht vak, die in leerjaar 4 voor een het avo- vak. Het cijfer voor een GO telt voor minimaal 5% voor een periode mee. Het handelingsdeel; bij verschillende vakken komen onderdelen van dit handelingsdeel voor. Het sectorwerkstuk (alleen theoretische leerweg). Het sectorwerkstuk omvat minimaal 0 uur en gaat over een thema dat binnen de sector past. Het thema kan verbonden zijn met een of meer vakken, maar kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Leerlingen worden door twee docenten zowel op het proces als op het product beoordeeld Examendossier. 4

25 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Dit examendossier bevat: - Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten - Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen - Voortgangsinformatie over het handelingsdeel - De resultaten van de grote praktische opdrachten mits die te bewaren zijn - Het sectorwerkstuk art.7 Verhindering. Indien een kandidaat wegens ziekte of andere geldige redenen een onderdeel van het schoolexamen niet kan uitvoeren, geven de ouders of verzorgers van de kandidaat hiervan schriftelijk - met redenen omkleed - en zo spoedig mogelijk kennis aan de adjunct-sectordirecteur. art.8 Art.9 Inhalen. De kandidaat dient zich binnen een week nadat hij/zij na het verzuim weer op school is, te melden bij de betrokken docent. De docent maakt een afspraak over het uitvoeren van het betreffende deel van het schoolexamen met de kandidaat. Herkansing. In het pta is voor elk vak afzonderlijk aangegeven welke delen van het schoolexamen herkanst kunnen worden. ijdens een periode, kan een leerling een gemaakte theorietoets alleen herkansen als het pta herkansing van die toets toestaat. In periode 4 en in periode 7 mag een leerling geen toetsen herkansen. wee weken na het verstrijken van een periode zijn de toetsen uit de verstreken periode ook niet meer herkansbaar. Voor leerjaar 3 geldt per periode één herkansingsrecht. Voor leerjaar 4 geldt dat er per periode herkansingsrechten zijn. wee weken na het verstrijken van de periode vervalt ook het herkansingsrecht. Bij een herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor de herkansing van praktische opdrachten gelden dezelfde regels De grote praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. Herkansingen kunnen alleen plaatsvinden als de leerling zijn herkansingskaart laat invullen. Als een leerling zijn herkansingskaart verliest, vervalt het recht op herkansingen. C. ONREGELMAIGHEDEN Het eindcijfer van het vak maatschappijleer is herkansbaar als dit eindcijfer een zes of lager is. Deze herkansing moet zijn afgerond week voor aanvang van het centraal schriftelijk examen. art.0 art. Verplichte deelname aan alle onderdelen schoolexamen De kandidaat is verplicht alle onderdelen van het schoolexamen af te werken. Bij wettige verhindering dient gehandeld te worden conform art.7 en 8. Op dit artikel zijn uitzonderingen in verband met bijzondere omstandigheden mogelijk. Een afwijking van het gestelde in dit artikel is alleen mogelijk na goedkeuring door de examencommissie. ijdig aanwezig zijn. 5

26 Bij alle toetsen dient de kandidaat tijdig aanwezig te zijn bij / in de ruimte waar dit deel van het schoolexamen wordt afgenomen. Bij een schriftelijke toets geldt dat een kandidaat alleen kan worden toegelaten als de toets niet meer dan 0 minuten aan de gang is. Na die tijd kan hij/zij niet meer worden toegelaten. De kandidaat moet zich melden bij de adjunct-sectordirecteur. Vervolgens moet worden gehandeld conform art.7 en 8. art. art.3 art.4 art.5 Onttrekken aan onderdeel schoolexamen Indien een kandidaat zich bij een vak, dat alleen een schoolexamen heeft, onttrekt aan een onderdeel van het schoolexamen, kan dit vak niet afgesloten worden. Sancties. Wanneer een kandidaat zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht of als hij/zij zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt kan de directie in overleg met de docent passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen zijn: a. Het toekennen van een cijfer b. Het overdoen van het onderdeel van het schoolexamen. c. Het ontzeggen van verdere deelname tijdens de afname van het onderdeel van het schoolexamen d. Het ongeldig verklaren van een of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen. e. In overleg met de Voorzitter van de Centrale Directie het ontzeggen van de deelname aan volgende onderdelen van het schoolexamen Inleveren praktische opdrachten en handelingsdelen Voor sommige onderdelen van het schoolexamen krijgt de kandidaat een bepaalde termijn toegewezen om het werk af te ronden. De examinator geeft de kandidaat de datum voor welke het werk moet worden ingeleverd. Als leerlingen de deadline passeren zonder dat is voldaan aan de voorwaarden, dan wordt dit gemeld aan de adjunct-sectordirecteur en worden de volgende maatregelen genomen: De leerling krijgt een voorlopige beoordeling op grond van het werk dat af is. de ouders worden geïnformeerd d.m.v. een schrijven dat de volgende dag door hen ondertekend weer bij de adjunctsectordirecteur moet worden ingeleverd. De leerling krijgt een week om het werk alsnog af te maken. de punten die voor de inhoud van het werkstuk gelden kunnen, op grond van de aanvulling, alsnog worden toegekend. Voor het proces kan puntenaftrek plaatsvinden. ook is het mogelijk dat wordt gehandeld in overeenstemming met artikel 3. Ontzegging deelname aan Centraal Examen. Ontzegging van verdere deelname aan of ongeldig verklaring van het schoolexamen houdt ontzegging van deelname aan het centraal examen in. Dit hoeft geen verwijdering van school te betekenen. Van een besluit tot ontzegging van verdere deelname of ongeldig verklaring van het schoolexamen stelt de voorzitter van de Centrale Directie de inspecteur en de ouders onmiddellijk schriftelijk in kennis. 6

27 Dit besluit wordt genomen, nadat de betrokken kandidaat in de gelegenheid is geweest te worden gehoord door de voorzitter van de Centrale Directie, sectordirecteur en de docenten van de kandidaat. art.6 Commissie van Beroep. Een kandidaat kan tegen een beslissing genoemd in art.3, 4 of 5 in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De kandidaat moet dan binnen vier werkdagen nadat deze beslissing hem bekend is gemaakt, schriftelijk bij de commissie een bezwaarschrift indienen. Het reglement en het adres van de Commissie van Beroep is voor de kandidaat te verkrijgen bij de sectordirecteur. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. D. CIJFER SCHOOLEXAMEN art.7 art.8 art.9 art.0 Beoordeling schoolexamen Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en praktische opdrachten. In dit pta is per vak de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd. Voor toetsen en praktische opdrachten gebruikt de examinator een schaal van cijfers lopende van t/m 0 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Voor het handelingsdeel wordt geen cijfer toegekend. De kandidaat dient dit naar behoren te hebben uitgevoerd. Het sectorwerkstuk moet met voldoende of goed worden afgesloten. Als de kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen heeft onttrokken, kan geen cijfer dan wel kwalificatie naar behoren uitgevoerd voor het desbetreffende vak worden verstrekt. Voor de vakken waar het cijfer voor het schoolexamen tegelijk eindcijfer is, wordt een cijfer met decimalen afgerond op een geheel getal. Breuken van een half of meer worden naar boven afgerond, breuken van minder dan een half naar beneden. Voorbeeld: 6,49 wordt 6; 6,50 wordt eindcijfer 7. Beoordelingstermijn onderdelen schoolexamen De kandidaat wordt door de examinator zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 0 werkdagen, in kennis gesteld van de beoordeling van schriftelijke en mondelinge toetsen die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt. Voor praktische opdrachten en handelingsdelen geldt een termijn van 5 werkdagen. Bepaling eindcijfer schoolexamen De examinator bepaalt aan de hand van de beoordelingen bedoeld in art.7 het cijfer voor het schoolexamen dit in overeenstemming met de voor het desbetreffende vak geldende gewichtstoekenning van de afzonderlijke onderdelen. Bekendmaking eindcijfer schoolexamen 7

28 De kandidaat wordt tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen van zijn eindcijfers voor het schoolexamen van de desbetreffende vakken schriftelijk in kennis gesteld, zodat hij cijfers kan controleren. art. art. Beroep aantekenen tegen beoordeling. De docent stelt de cijfers voor de verschillende onderdelen van het schoolexamen en het eindcijfer schoolexamen vast. De kandidaat kan, als hij het niet met de cijfers eens is, binnen een week na het uitreiken van de cijfers beroep aantekenen bij de sectordirecteur. Schoolexamen niet tijdig afgewerkt. Als voor één of meer vakken waarin tevens centraal examen wordt afgelegd het schoolexamen niet tijdig voor het centraal examen afgerond is, dan wordt de kandidaat verwezen naar het tweede en eventueel naar het derde tijdvak. Reeds behaalde schoolexamencijfers blijven geldig. E. CENRAAL EXAMEN. art.3 een rooster / herkansingen. Rooster Kandidaten krijgen tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen tijdschema van het Centraal examen. evens wordt met de kandidaten doorgesproken welke regels gelden bij de Centrale Examens. Deze regels worden toegevoegd aan het examenrooster. De kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de art.4 Bijzondere omstandigheden en aanzien van de kandidaten, die door een lichamelijke of geestelijke tekortkoming niet in staat zijn het examen op de voorgeschreven wijze af te leggen, kan de examencommissie, zo nodig op advies van een deskundige, bepalen op welke andere wijze het examen kan worden afgelegd. Ditzelfde kan ook gelden voor kandidaten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland gevolgd hebben. In deze gevallen dient toestemming door de Inspectie te worden verleend. F. VASSELLING UISLAG. art.5 Voorwaarden Om te slagen moet een kandidaat aan een aantal verplichtingen voldoen. Naast de eisen die worden gesteld aan de cijfers voor de eindexamens zijn er verplichtingen in het kader van het schoolexamen. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken (CKV) uit het algemene deel waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, moet de kandidaat een beoordeling voldoende of goed hebben 8

29 verkregen. Het vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak kent alleen een schoolexamen. Een kandidaat uit de theoretische leerweg moet voor het sectorwerkstuk de beoordeling voldoende of goed hebben ontvangen. Verder moet de kandidaat hebben voldaan aan de verplichtingen van de praktische opdrachten en het handelingsdeel zoals omschreven in het pta. Bovendien moeten de resultaten van de verplichte vakken van het derde leerjaar van de theoretische leerweg die aan het eind van het derde leerjaar met een schoolexamen worden afgesloten, opgenomen zijn in het examendossier. art.6 Eindcijfer Het cijfer van het schoolexamen (afgerond op één decimaal) wordt gemiddeld met het cijfer van het centraal examen (afgerond op één decimaal). art.7 art.8 art.9 Afronding Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal. Hierbij wordt de rekenkundige afrondingsmethode toegepast op het cijfer waarbij we een 6.49 afronden op een 6 en een 6.50 op een 7. De cijferlijst Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg krijgt een kandidaat zes eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, een beroepsgericht vak en maatschappijleer. Bij de theoretische leerweg krijgt een kandidaat (minstens) zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer. Uitslag Een kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, dan wel gebruik kan maken van de hierna beschreven compensatieregels. De compensatieregels zijn als volgt: Maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn. Maximaal tweemaal een 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Maximaal één 4 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Daarnaast moet het gemiddelde van alle gemaakte centrale examens minstens een 5,5 zijn. Waarbij gerekend moet worden met het feit dat een gemiddelde van 5,49 dus niet voldoende is! 9

30 Bij de zak-slaagregeling telt het cijfer voor het beroepsgerichte programma dubbel. Om te slagen mag bijgevolg het cijfer voor het beroepsgericht programma nooit een 4 of lager zijn. Is het eindcijfer voor het beroepsgericht programma een 5 dan moet het worden gecompenseerd door een 7 voor een van de algemene vakken en mag er verder geen 5 zijn behaald. G. HERKANSING / CIJFERVERBEERING art.30 Herkansing De afgewezen kandidaat heeft het recht herkansing te vragen van het centraal examen in één vak (met uitzondering van maatschappijleer ), indien door het resultaat van die herkansing de kandidaat alsnog kan slagen voor het eindexamen. Deze herkansing zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. Overleg met de docenten over het te kiezen vak is sterk aan te raden. Indien Maatschappijleer een onvoldoende is, kan hiervoor apart een herkansing worden aangevraagd. De herkansing voor dit vak vindt plaats vóór het tweede tijdvak op een door de adjunct-sectordirecteur te bepalen datum. Voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen geldt dat zij het praktijkexamen (centraal praktisch examen basisberoepsgerichte leerweg of de centraal integratieve eindtoets kaderberoepsgerichte leerweg) keer mogen herkansen binnen de periode die voor het praktijkexamen in het examenrooster gereserveerd is. Indien een kandidaat wettig verhinderd is geweest bij een examenonderdeel in het eerste tijdvak, kan deze kandidaat het centraal examen in maximaal vakken alsnog afleggen in het tweede tijdvak. art.3 Cijferverbeteren Rechtstreeks geslaagde kandidaten mogen cijferverbeteren voor één vak waarvoor zij het examen hebben afgelegd. Indien een kandidaat wil cijferverbeteren verandert de uitslag in een voorlopige uitslag. Het cijferverbeteren zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. art.3 art.33 rocedure herkansing/cijferverbeteren De kandidaat levert de cijferlijst en het schriftelijk verzoek tot herkansing in vóór een door de adjunct sectordirecteur aangegeven dag en tijdstip en vermeldt het vak waarin herkansing zal plaatsvinden. Naast ondertekening door de kandidaat is ook de handtekening van één der ouders/verzorgers noodzakelijk. Bepaling eindcijfer Bij herkansing/cijferverbeteren volgens hetzelfde programma geldt het hoogste cijfer als definitief cijfer. 30

31 H. DILOMA EN CIJFERLIJS art.34 art.35 Diplomering De sectordirecteur of zijn vervanger reikt aan elke kandidaat die eindexamen afgelegd heeft een lijst uit waarop zijn vermeld: - de cijfers voor het schoolexamen. - de cijfers voor het centraal examen. - de eindcijfers voor de examenvakken. - de uitslag van het examen en een diploma indien men is geslaagd. Deelcertificaten en getuigschriften 3.3. Als een v.m.b.o.-kandidaat definitief is afgewezen voor het eindexamen en de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, kan aan die kandidaat een deelcertificaat worden uitgereikt. Bij ongediplomeerd schoolverlaten is het mogelijk de kandidaat een getuigschrift uit te reiken, waarop de resultaten voor het centrale examen en voor het schoolexamen zijn vermeld. Met name wanneer met behulp van gegevens uit het examendossier een uitvoerige beschrijving van de prestaties en de bekwaamheden van de kandidaat kan worden gegeven, kan zo n getuigschrift nuttige informatie bevatten die van belang is voor de vervolgopleiding. Een getuigschrift kan om dezelfde reden interessant zijn voor een bedrijf waarbij de kandidaat in dienst wil treden. I. Slotbepalingen art.36 art.37 art.38 Eindexamenbesluit examenprogramma vmbo Dit programma van toetsing en afsluiting is gebaseerd op het Eindexamenbesluit vmbo. Verstrekking aan kandidaten. Een exemplaar van deze regeling wordt vóór oktober van het kalenderjaar aan de kandidaat ter hand gesteld. Onvoorziene omstandigheden. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het managementteam van de sector waarin de kandidaat onderwijs volgt. 3

32 Bijlage : Examenreglement GREIJDANUS, Gereformeerde Scholengemeenschap voor (I)VMBO, AVO, VWO, met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle, p.a.: ostbus 393, 8000 AJ ZWOLLE, REGLEMEN VAN DE COMMISSIE VAN BEROE Artikel Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:.. bevoegd gezag: Bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Oost Nederland te Zwolle.. school: Het Greijdanus College met vestigingen te Hardenberg, Enschede, Meppel en Zwolle.3. Commissie: de Commissie van Beroep.4. voorzitter: de voorzitter van de Commissie van Beroep.5. leerling: de leerling die in beroep is gegaan;.6. reglement: het reglement van de Commissie van Beroep.7. ouders: ouders/verzorgers van leerlingen van de school, niet tevens lid van het personeel of het bevoegd gezag Artikel Instelling Er is een Commissie van Beroep, ingesteld door het bevoegd gezag van de school. Artikel 3 Bevoegdheid 3.. De commissie is bevoegd kennis te nemen van een ingesteld schriftelijk beroep door een leerling tegen een beslissing van een sectordirecteur of de voorzitter van de centrale directie. 3.. Indien de Commissie van beroep zich ambtshalve onbevoegd verklaart, stelt zij de leerling hiervan onmiddellijk op de hoogte. Artikel 4 Samenstelling Commissie 4.. De Commissie bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden; aan te wijzen door het bevoegd gezag. 4.. Deze leden zijn: - de voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Oost Nederland te Zwolle. Zijn plaatsvervanger is de secretaris van voornoemde vereniging een docent die verbonden is aan een andere sector van het Greijdanus College dan die waarvan de leerling deel uit maakt, aan te wijzen door de voorzitter van de vereniging en de sectordirecteur van deze andere sector een niet-lesgevende medewerker van bovengenoemd College, aan te wijzen door beide door de voorzitter van de vereniging en de docent. 4.3 Het adres van de Commissie van Beroep is: Greijdanus, ostbus 393, 8000 AJ Zwolle 3

33 4.4. Niet tot lid of plaatsvervangend lid van de Commissie kunnen worden aangewezen de personeels- of bestuursleden die werkzaam in, c.q. betrokken zijn op de sector waarvan de leerling deel uit maakt De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en algemeen adjunct aan De leden van de Commissie treden een maand na uitspraak te hebben gedaan, af. Artikel 5 Wraking en verschoning 5.. De leden van de Commissie kunnen worden gewraakt: 5... indien ze aan de leerling dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt in bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad; 5... in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan. 5.. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de Commissie zich verschonen Over wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de Commissie beslist Bij wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op of wordt een ander personeelslid verzocht zitting te nemen in de commissie. Artikel 6 Beroepsschrift Het beroep wordt binnen 3 dagen nadat de beslissing waartegen het beroepschrift zich richt schriftelijk bij de Commissie ingediend. Artikel 7 Zitting 7.. De zitting van de Commissie vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het beroepschrift. 7.. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting De zitting is openbaar, tenzij de Commissie, al dan niet op verzoek, anders beslist. Artikel 8 Onderzoek 8.. De Commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen. 8.. Alvorens tot een uitspraak te komen, hoort de Commissie in ieder geval: - de sectordirecteur van de sector waarvan de leerling deel uit maakt of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger; - het personeelslid (personeelsleden) tegen wie het beroep zich richt of die in de beslissing betrokken is (zijn); - de (ouders van de) leerling (leerlingen) tegen wie het beroep zich richt of die in de beslissing betrokken is (zijn); - de (ouders van de) leerling die in beroep is gegaan. 33

34 8.3. De leerling kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een door hem aan te wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan De Commissie betrekt in haar onderzoek in ieder geval de aan de leerling gedane schriftelijke mededeling van de beslissing waartegen het beroepschrift zich richt. Artikel 9 Besluitvorming Besluiten worden door de voltallige Commissie genomen met gewone meerderheid van stemmen. Artikel 0 Uitspraak 0.. De Commissie kan het bij haar ingestelde beroep - niet-ontvankelijk verklaren - ongegrond verklaren - gegrond verklaren. 0.. De Commissie deelt haar beslissing onverwijld mee aan de leerling, de inspectie en aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats binnen 4 dagen na ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan met redenen omkleed besluiten, deze termijn met ten hoogste 4 dagen te verlengen In een schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing en stelt ze zo nodig vast of en op welke wijze de leerling eventueel in de gelegenheid zal worden gesteld eventueel opgetreden nadelige gevolgen alsnog te herstellen De uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend. Artikel Wijziging en aanvulling reglement Het reglement kan, met inachtneming van de bepalingen van binnen het Greijdanus College gehanteerde besluiten, door het bevoegd gezag worden gewijzigd en aangevuld, gehoord de Commissie. 34

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem DAAF GELUKSCHOOL Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 2014-2015 Vastgesteld september 2014 Verzonden aan de inspectie op 29 september 2014. 1 DAAF GELUKSCHOOL Examenreglement

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Programma voor Toetsing en Afsluiting Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting derde- en vierde leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg Handel en administratie (BBL) schooljaar 2015-2016-2017 Basis Handel en Administratie 1 PTA

Nadere informatie

Op weg naar het diploma

Op weg naar het diploma Op weg naar het diploma Ingrid de Jong Educatieve Voorziening AMC/VUmc Maart 2015 Tot stand gekomen in samenwerking met: Jantien Taams, Stichting Onderwijs aan zieke Kinderen Amsterdam Greet Snoodijk,

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie