Programma Toetsing & Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Toetsing & Afsluiting"

Transcriptie

1 rogramma oetsing & Afsluiting Vestiging: Hardenberg VMBO BASISBEROESGERICHE LEERWEG. Klas: 3 Cursusjaar: 04-05

2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits pag. 6 Engels pag. 8 Wiskunde pag. 0 Biologie pag. EC pag. CKV pag. 3 Bewegingsonderwijs pag. 4 ISDC pag. 6 Nask pag. 8 echniek pag. 9 Bijlage : Algemeen deel A pag. 3 Bijlage : Examenreglement pag. 3

3 Voorwoord Beste leerling, Wat een boekwerk ligt er voor je! Je programma toetsing en afsluiting (pta) voor het komende schooljaar. Wat moet je hier nou mee? Je zou je pta kunnen zien als een spoorboekje. In een spoorboekje staan de vertrektijden en de routes om ergens te komen. Ook is in een spoorboekje aangegeven hoe vaak een trein rijdt, hoe duur het is en hoe je een kaartje moet kopen. Je pta is ook een soort spoorboekje. Je kunt per vak opzoeken wat er geleerd moet worden, of je nog een praktische opdracht moet doen, een handelingsdeel moet inleveren. Je kunt ook zien wat je moet leren en hoe vaak dat cijfer gaat tellen. Net als een spoorboekje nemen we de zaken graag serieus. We willen ons aan de afspraken houden. oetsen kunnen dus niet zomaar extra erbij komen, of anders gaan wegen. De inhoud van het pta kun je niet zomaar wijzigen. De docent kan dit ook niet. Daarnaast heb je het algemeen deel pta gekregen. Hierin staat wat je moet doen als je ziek bent in een toetsweek. Wat er gebeurt als je spijbelt (kun je beter maar NIE aan beginnen) en nog veel meer. Kijk goed naar de regels.. Bereid je voor op het laatste of de laatste twee jaar op deze school. Daar wil ik je veel plezier bij wensen. Vriendelijke groet, L.G. van t Hof. 3

4 A leerjaar 3 Basis / Kader Vak: Godsdienst schooljaar eriode eriode Wegings factor periode Leerstof Module wonderen N - verslag wonderen - praktische opdracht - repetitie theorie oetsvorm H Herkansing nee nee ja Weging voor rapportcijfer x x x Weging cijfer voor SE Opmerkingen eriode GO= Bijbels foto-raadsel boek Module gelijkenissen N - praktische opdracht - repetitie theorie = GO nee nee ja x x x x In deze periode valt ook het GO voor AVO eriode 3 Module gehandicapten en kerk - interview verslag - beamer presentatie - repetitie theorie nee nee ja x x x eriode 4 Module Ester - praktische opdracht - repetitie theorie nee nee x x = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x 4 X

5 A leerjaar 3 Basis Vak:Nederlands schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging cijfer voor SE Opmerkingen eriode alent hfst. alent hfst behalve gramm/spelling Fictiedossier, leesverslag Informatieve spreekbeurt eriode alent hfst 3 Spelling / Grammatica hdst. + 3 Informatieve spreekbeurt GO gedichten H n.v.t. o/v Eind periode inl. Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 eriode 3 alent hfst 4 behalve gramm/spelling alent hfst 5 behalve gramm/spell Fictiedossier, leesverslag Schrijfvaardigheid - Zakelijke brief Module Kijken / Luisteren hfst 5 Informatieve spreekbeurt H H n.v.t. n.v.t. eriode 4 alent hfst 6 Schrijfvaardighexamenopdracht ekstverklarenexamenopdracht Spelling / Grammatica hdst. 4,5,6 Informatieve spreekbeurt = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel o/v o/v Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Lopen van periode t/m 4; Cijfer staat in periode 4 Overgangscijfer = x +x +x 3 +x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x +x +x 3 +x

6 A leerjaar 3 / basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Vak: Duits eriode Weging s factor periode Leerstof eriode oets Neue Kontakte oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Leesdossier eriode oets Neue Kontakte H N.v.t. N.v.t. oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Grote praktische opdracht Leesdossier H N.v.t. N.v.t. 6

7 eriode 3 oets Neue Kontakte oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen Leesdossier eriode 4 oets Neue Kontakte H n.v.t n.v.t oets Neue Kontakte Gemiddelde overhoringen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Methode: Neue Kontakte 4 e editie Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x

8 A leerjaar 3 Basis Vak:_Engels schooljaar eriode eriode eriode Wegings Leerstof factor periode All Right UNI All Right UNI aalontwikkeling aalontwikkeling Leesdossier All Right UNI 3 All Right UNI 4 aalontwikkeling oetsvorm H H/ Herkansing. Er mag toets herkanst worden.. Er mag oets herkanst worden.. Weging voor rapportcijfer O/V Opmerkingen OES: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, spelling. Docent geeft aan welke onderwerpen behandeld gaan worden en terugkomen. AALONWIKKELING : Het gemiddelde van Bepaalde overhoringen, bv. Woordkennis, idioom en spelling. AALONWIKKELING : Het gemiddelde van huiswerkopdrachten, presentaties, spreekbeurten, schrijfopdrachten. In periode 4 het maken van een sectormodule. De docent geeft aan dat deze onderdelen handelingsdelen zijn. MEDIADOSSIER: Docent beschrijft van te voren duidelijk wat de inhoud van het dossier wordt. Dit kunnen opdrachten zijn a.d.h.v. te lezen boeken, artikelen, songteksten of gedichten en te bekijken programma s, films, documentaires e.d. eriode en 3 O/V-beoordeling. In periode 4 eindcijfer over hele dossier. In deze periode valt ook het GO voor AVO Zie periode. aalontwikkeling. GO H/. 8

9 eriode 3 All Right UNI 5 aalontwikkeling.. Zie periode. aalontwikkeling. Kijk- en luistertoets CIO. eriode 4 Leesdossier All Right UNI 6 aalontwikkeling H/. O/V Zie periode. aalontwikkeling (sectormodule) Leesdossier eindbeoordeling H/ = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x X 9

10 A leerjaar 3 Basis Vak: Wiskunde schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode Hfst laatsbepalen Hfst Grafieken Hfst 3 Rekenen Hfst 6 Statistiek oetsvorm H Herkansing Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen eriode Hfst 5 Kijken en redeneren Hfst 4 Verhoudingen en procenten Hfst 7 Omtrek en oppervlakte GO eriode 3 Hfst 9 Schattend rekenen Hfst 8 Werken met formules Hfst Formules en terugrekenen eriode 4 Hfst 0 Inhoud Examenoefeningen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x

11 A leerjaar 3 Basis Vak: Biologie schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode H Vier rijken oets * raktijkopdracht H lanten en dieren oets * raktijkopdracht oetsvorm H H H Herkansing Weging voor rapportcijfer Opmerkingen *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode H3 Bewegen oets * raktijkopdracht GO H *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode 3 H4 Waarnemen en reageren oets * raktijkopdracht Onderzoek doen H *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen eriode 4 H5 Bescherming oets * raktijkopdracht oets examenonderwerpen H 3 *= punten van de toets zijn te behalen met antwoorden op werkboekvragen = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer = x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer = x + x + x 3 + x 4 5 6

12 A leerjaar 3 Basis Vak:_ECONOMIE schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode NV Consumptie : H paragraaf t/m 4 Hoe ga je met geld om? oetsvorm H Herkansing J Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen Rekentoets N H paragraaf t/m 4 Kan ik pinnen? J H is de toets in de toetsweek eriode NV Consumptie: H3 paragraaf t/m 4 Weet jij wat je koopt? J Rekentoets N H4 paragraaf t/m 4 Wat is het milieu jou waard? eriode 3 NV Overheid: H5 paragraaf t/m 4 Wie regelt dat? J J H4 is de toets in de toetsweek Algemene rekenvaardigheden. N Arbeid en productie: H6 paragraaf t/m 4 Wat maak je me nou? J H6 is de toets in de toetsweek. eriode 4 NV Algemene rekenvaardigheden N Internationale ontwikkelingen: H 8 Over de grens? H 8 par t/m 4 N H8 is de toets in de toetsweek. = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x 4..

13 A leerjaar 3 Basis Vak: ckv schooljaar eriode eriode Wegings factor periode Leerstof Je bezoekt twee culturele activiteiten en je maakt hiervan een kijkwijzer. oetsvorm H Herkansing Weging voor Opmerkingen rapportcijfer H Bewaar alles wat je krijgt in een map! eriode Je bezoekt twee culturele activiteiten en je maakt hiervan een kijkwijzer. Je voert een kort reflectiegesprek over de vier activiteiten die je hebt gedaan. H Bewaar alles wat je krijgt in een map! eriode 3 x eriode 4 = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 X voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x X 3

14 eriode eriode A leerjaar 3 BASIS / KADER / L Vak: BEWEGINGSONDERWIJS Schooljaar Wegi ngsfa ctor period e Leerstofaanduiding oetsvorm H Herkan sing Wegings- Factor toets Opmerkingen / lesinhoud SEL voetbal N - Hoe is het met je balvaardigheid? - Kunnen samenspelen (met mindere en betere beweger) - Spel op gang kunnen houden - echnisch: speellijnen openen / afsluiten SEL N - Eerlijke teams maken binnen de klas basketbal - Spel op gang kunnen houden met elkaar - als aanvaller: aanval op kunnen bouwen/ schotpogingen doen - als verdediger: verschillende manieren van verdediging weten (zone / man-to-man) / bal onderscheppen + overnemen van aanval URNEN Minitramp+kast arabier N Ieder op zijn / haar niveau verder komen. Van wendsprong naar arabier. ALEIEK speerwerpen N Met de juiste techniek de speer zo ver mogelijk werpen ALEIEK Shuttle run test N Hoe is het gesteld met je conditie? wat betekent het resultaat van de SR voor jou? ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 URNEN acrobatische gymnastiek N Met een groepje verschillende technieken van acrogym kunnen uitvoeren en aan elkaar kunnen plakken tot een presentatie. SEL N - Onderhandse en bovenhandse techniek volleybal - Spelen met pass- setup aanval URNEN- N - minitramp + kast + dikke mat tipsalto tipsalto - ieder op zijn eigen niveau oefenen ALEIEK kogelstoten N met de juiste techniek de kogel zo ver mogelijk weg stoten ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 = heorietoets ( SO, Rep); = raktische opdracht; H = Handelingsdeel 4

15 eriode 4 eriode 3 SEL handbal N - een aanval kunnen opzetten (bal snel rondspelen/ dreigen / schieten) - verdediging neer kunnen zetten (cirkel- of man-to-man) - fair play (spelen volgens de afgesproken regels / respecteren van elkaar en elkaars niveau) BEWEGEN O MUZIEK N - op het ritme van de muziek bepaalde bewegingen kunnen maken - een (deel v.e.) dans ontwerpen en uitvoeren - passende muziek en passende bewegingen kiezen (wat hoort wel /niet bij je christen zijn) ZELFVERDEDIGING N - randori (grondgevecht) kunnen uitspelen judo - met verschillende worpen iemand werpen URNEN N - op verschillende situaties de handstand overslag oefenen en uitvoeren Handstand overslag - elkaar vangen en helpen GO N de opdracht krijg je via de docent(e) - onder voorbehoud -- ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 SEL Badminton SEL softbal ALEIEK Hoogspringen (fosbury flop) ALEIEK Lopen (SRIN + DUURLOO) N - aanvallen door te spelen met verschillende technieken (lob / drop/ smash) - met de afgesproken regels een partijtje kunnen spelen (fair play) - enkel spel ( tegen ) of een dubbelspel spelen ( tegen ) N - met elkaar een partij kunnen spelen - basisregels kennen - als loper: dreigen en honken stelen - als veldspeler: samen lopers uit kunnen maken N - met de juiste techniek een zo groot mogelijke hoogte halen - meten en regelen van hoogtes N - SRIN: 80m in een zo kort mogelijke tijd afleggen - DUURLOO: binnen min een zo groot mogelijke afstand afleggen - starter / tijdwaarnemer kunnen zijn - van de onderdelen wordt beoordeeld (zelf kiezen) ARICIAIE N - samenwerking met klasgenoten - helpen met klaarzetten, ombouwen, opruimen - manier van deelname : inzet - gymspullen voor elkaar hebben - het cijfer ligt tussen de 4 en de 8 AFSLUIEN v.d. ONDERDELEN Je hebt niet in iedere periode evenveel lesuren gym. Daardoor kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen naar een andere periode verschuiven. 5

16 A leerjaar 3 Basis / Kader Vak: ISDC schooljaar eriode Wegings factor periode Leerstof eriode hema eten en drinken: eindtermen IS/ t/m 3, 8 en 9 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag oetsvorm H H Herkansing Weging voor rapportcijfer Opmerkingen Examenopdracht H eriode hema toerisme: eindtermen IS/ t/m 3,8, 9 en 3 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag H Examenopdracht eriode 3 hema sport en gezondheid: eindtermen!s/ t/m 3,6,7,8, 3 6 werkplekken x praktische opdracht x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer eriodeverslag H Stageverslag 6

17 eriode 4 hema pretpark: eindtermen IS/ t/m 3, 8, 9, 3 6 werkplekken x rode draad opdracht x deeltoets, samen cijfer periodeverslag H LOB dossier H Examenopdracht Eindtoets = oets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel 7

18 A leerjaar 3 Basis Vak: NASK schooljaar eriode Weging s factor periode Leerstof eriode Hoofdstuk stoffen & materialen oetsvorm H Herkansing J Weging voor rapportcijfer Weging rapportcijfer voor SE Opmerkingen Hoofdstuk licht J Gemiddelde SO s eriode Hoofdstuk 3 krachten N J Hoofdstuk 4 verbranden & verwarmen J Gemiddelde SO s eriode 3 Hoofdstuk 5 elektrische schakelingen N J Geen GO voor NaSk Hoofdstuk 7 het weer J Gemiddelde SO s eriode 4 Hoofdstuk 6 beweging N N Oefenexamens N Gemiddelde SO s N = heorietoets ( SO, Rep) = raktische opdracht H = Handelingsdeel Overgangscijfer =... x + x + x 3 + x 4 4 voortschrijdend gemiddelde SE-cijfer =... x + x + x 3 + x.. 8

19 9

20 0

21

22

23 Bijlage : Algemeen deel A 0. BEALINGEN VOORAF art.0. Inhoud en doel van het A Het rogramma van oetsing en Afsluiting (A) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het A wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en jaarlijks voor oktober aan de kandidaten uitgereikt. Het bevoegd gezag baseert het A op de wet en op bepalingen door de minister. art.0. Bijzondere gevallen Gezien het feit dat het VMBO een nieuwe onderwijsontwikkeling is, is het mogelijk dat de examencommissie wijzigingen aanbrengt in dit reglement. De ouders en de leerlingen worden zo spoedig mogelijk na een wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sectordirecteur. art.0.3 Inrichting van het onderwijs De invoering van het VMBO gaat samen met veranderingen in de examensystematiek. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: alle leerwegen kennen een centraal en een schoolexamen: Een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar Een schoolexamen in de vorm van een examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. A. VAKKEN EN ROGRAMMA. art. art. Vakken Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin een kandidaat centraal examen doet. Daarnaast omvat het schoolexamen die vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten. Niveaus Het schoolexamen wordt afgenomen in overeenstemming met het niveau van de leerweg. Op het Greijdanus College Hardenberg kan examen gedaan worden in de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Leerweg Ondersteunend Onderwijs 3

24 Het LWOO is geen aparte leerweg. LWOO-leerlingen kunnen elke leerweg volgen. Ze doen examen op het niveau van de leerweg waarin zij zitten. art.3 art. 4 Centraal examen Een leerling doet centraal examen in de vakken Nederlands en Engels, de vakken die horen tot het sectordeel en uit het vrije deel twee vakken (theoretische leerweg) of het beroepsgerichte programma (beroepsgerichte leerwegen). De overige vakken worden alleen met een schoolexamen afgesloten. Examencommissie Het examen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit de sectordirecteur, de desbetreffende adjunct-sectordirecteur, en de docenten die lesgeven in de examenvakken. B. OZE SCHOOLEXAMEN. art.5 eriodes Het schoolexamen is gespreid over het derde en vierde leerjaar. Er wordt gewerkt met 7 periodes. Vier daarvan zijn geplaatst in het derde leerjaar, drie in het vierde leerjaar. De precieze tijdsindeling wordt jaarlijks vastgesteld en meegedeeld aan de kandidaten. Het schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. art.6 Inhoud Het schoolexamen bestaat uit de volgende onderdelen: heorietoetsen (zowel schriftelijke als mondelinge) en praktische toetsen zoals die in het pta per vak worden omschreven. Hoogstens 5% van het periodecijfer kan worden bepaald door toetsen die niet in het pta staan omschreven. Grote raktische Opdrachten (minimaal 0 uur) heoretische Leerweg: Een GO in periode 3. Alle vakken bieden een opdracht aan. De leerling kiest zelf één opdracht uit het aanbod. Het project ter voorbereiding op Londen geldt als GO voor klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg / Basisberoepsgerichte leerweg: Eén in leerjaar 3 die meetelt in periode 3 en één in leerjaar 4 die meetelt in periode 7. De GO in leerjaar 3 wordt gemaakt voor een beroepsgericht vak, die in leerjaar 4 voor een het avo- vak. Het cijfer voor een GO telt voor minimaal 5% voor een periode mee. Het handelingsdeel; bij verschillende vakken komen onderdelen van dit handelingsdeel voor. Het sectorwerkstuk (alleen theoretische leerweg). Het sectorwerkstuk omvat minimaal 0 uur en gaat over een thema dat binnen de sector past. Het thema kan verbonden zijn met een of meer vakken, maar kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Leerlingen worden door twee docenten zowel op het proces als op het product beoordeeld Examendossier. 4

25 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Dit examendossier bevat: - Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten - Een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen - Voortgangsinformatie over het handelingsdeel - De resultaten van de grote praktische opdrachten mits die te bewaren zijn - Het sectorwerkstuk art.7 Verhindering. Indien een kandidaat wegens ziekte of andere geldige redenen een onderdeel van het schoolexamen niet kan uitvoeren, geven de ouders of verzorgers van de kandidaat hiervan schriftelijk - met redenen omkleed - en zo spoedig mogelijk kennis aan de adjunct-sectordirecteur. art.8 Art.9 Inhalen. De kandidaat dient zich binnen een week nadat hij/zij na het verzuim weer op school is, te melden bij de betrokken docent. De docent maakt een afspraak over het uitvoeren van het betreffende deel van het schoolexamen met de kandidaat. Herkansing. In het pta is voor elk vak afzonderlijk aangegeven welke delen van het schoolexamen herkanst kunnen worden. ijdens een periode, kan een leerling een gemaakte theorietoets alleen herkansen als het pta herkansing van die toets toestaat. In periode 4 en in periode 7 mag een leerling geen toetsen herkansen. wee weken na het verstrijken van een periode zijn de toetsen uit de verstreken periode ook niet meer herkansbaar. Voor leerjaar 3 geldt per periode één herkansingsrecht. Voor leerjaar 4 geldt dat er per periode herkansingsrechten zijn. wee weken na het verstrijken van de periode vervalt ook het herkansingsrecht. Bij een herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor de herkansing van praktische opdrachten gelden dezelfde regels De grote praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst. Herkansingen kunnen alleen plaatsvinden als de leerling zijn herkansingskaart laat invullen. Als een leerling zijn herkansingskaart verliest, vervalt het recht op herkansingen. C. ONREGELMAIGHEDEN Het eindcijfer van het vak maatschappijleer is herkansbaar als dit eindcijfer een zes of lager is. Deze herkansing moet zijn afgerond week voor aanvang van het centraal schriftelijk examen. art.0 art. Verplichte deelname aan alle onderdelen schoolexamen De kandidaat is verplicht alle onderdelen van het schoolexamen af te werken. Bij wettige verhindering dient gehandeld te worden conform art.7 en 8. Op dit artikel zijn uitzonderingen in verband met bijzondere omstandigheden mogelijk. Een afwijking van het gestelde in dit artikel is alleen mogelijk na goedkeuring door de examencommissie. ijdig aanwezig zijn. 5

26 Bij alle toetsen dient de kandidaat tijdig aanwezig te zijn bij / in de ruimte waar dit deel van het schoolexamen wordt afgenomen. Bij een schriftelijke toets geldt dat een kandidaat alleen kan worden toegelaten als de toets niet meer dan 0 minuten aan de gang is. Na die tijd kan hij/zij niet meer worden toegelaten. De kandidaat moet zich melden bij de adjunct-sectordirecteur. Vervolgens moet worden gehandeld conform art.7 en 8. art. art.3 art.4 art.5 Onttrekken aan onderdeel schoolexamen Indien een kandidaat zich bij een vak, dat alleen een schoolexamen heeft, onttrekt aan een onderdeel van het schoolexamen, kan dit vak niet afgesloten worden. Sancties. Wanneer een kandidaat zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht of als hij/zij zich aan een onderdeel van het schoolexamen onttrekt kan de directie in overleg met de docent passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen zijn: a. Het toekennen van een cijfer b. Het overdoen van het onderdeel van het schoolexamen. c. Het ontzeggen van verdere deelname tijdens de afname van het onderdeel van het schoolexamen d. Het ongeldig verklaren van een of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen. e. In overleg met de Voorzitter van de Centrale Directie het ontzeggen van de deelname aan volgende onderdelen van het schoolexamen Inleveren praktische opdrachten en handelingsdelen Voor sommige onderdelen van het schoolexamen krijgt de kandidaat een bepaalde termijn toegewezen om het werk af te ronden. De examinator geeft de kandidaat de datum voor welke het werk moet worden ingeleverd. Als leerlingen de deadline passeren zonder dat is voldaan aan de voorwaarden, dan wordt dit gemeld aan de adjunct-sectordirecteur en worden de volgende maatregelen genomen: De leerling krijgt een voorlopige beoordeling op grond van het werk dat af is. de ouders worden geïnformeerd d.m.v. een schrijven dat de volgende dag door hen ondertekend weer bij de adjunctsectordirecteur moet worden ingeleverd. De leerling krijgt een week om het werk alsnog af te maken. de punten die voor de inhoud van het werkstuk gelden kunnen, op grond van de aanvulling, alsnog worden toegekend. Voor het proces kan puntenaftrek plaatsvinden. ook is het mogelijk dat wordt gehandeld in overeenstemming met artikel 3. Ontzegging deelname aan Centraal Examen. Ontzegging van verdere deelname aan of ongeldig verklaring van het schoolexamen houdt ontzegging van deelname aan het centraal examen in. Dit hoeft geen verwijdering van school te betekenen. Van een besluit tot ontzegging van verdere deelname of ongeldig verklaring van het schoolexamen stelt de voorzitter van de Centrale Directie de inspecteur en de ouders onmiddellijk schriftelijk in kennis. 6

27 Dit besluit wordt genomen, nadat de betrokken kandidaat in de gelegenheid is geweest te worden gehoord door de voorzitter van de Centrale Directie, sectordirecteur en de docenten van de kandidaat. art.6 Commissie van Beroep. Een kandidaat kan tegen een beslissing genoemd in art.3, 4 of 5 in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De kandidaat moet dan binnen vier werkdagen nadat deze beslissing hem bekend is gemaakt, schriftelijk bij de commissie een bezwaarschrift indienen. Het reglement en het adres van de Commissie van Beroep is voor de kandidaat te verkrijgen bij de sectordirecteur. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. D. CIJFER SCHOOLEXAMEN art.7 art.8 art.9 art.0 Beoordeling schoolexamen Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en praktische opdrachten. In dit pta is per vak de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd. Voor toetsen en praktische opdrachten gebruikt de examinator een schaal van cijfers lopende van t/m 0 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Voor het handelingsdeel wordt geen cijfer toegekend. De kandidaat dient dit naar behoren te hebben uitgevoerd. Het sectorwerkstuk moet met voldoende of goed worden afgesloten. Als de kandidaat zich aan een onderdeel van het schoolexamen heeft onttrokken, kan geen cijfer dan wel kwalificatie naar behoren uitgevoerd voor het desbetreffende vak worden verstrekt. Voor de vakken waar het cijfer voor het schoolexamen tegelijk eindcijfer is, wordt een cijfer met decimalen afgerond op een geheel getal. Breuken van een half of meer worden naar boven afgerond, breuken van minder dan een half naar beneden. Voorbeeld: 6,49 wordt 6; 6,50 wordt eindcijfer 7. Beoordelingstermijn onderdelen schoolexamen De kandidaat wordt door de examinator zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 0 werkdagen, in kennis gesteld van de beoordeling van schriftelijke en mondelinge toetsen die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt. Voor praktische opdrachten en handelingsdelen geldt een termijn van 5 werkdagen. Bepaling eindcijfer schoolexamen De examinator bepaalt aan de hand van de beoordelingen bedoeld in art.7 het cijfer voor het schoolexamen dit in overeenstemming met de voor het desbetreffende vak geldende gewichtstoekenning van de afzonderlijke onderdelen. Bekendmaking eindcijfer schoolexamen 7

28 De kandidaat wordt tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen van zijn eindcijfers voor het schoolexamen van de desbetreffende vakken schriftelijk in kennis gesteld, zodat hij cijfers kan controleren. art. art. Beroep aantekenen tegen beoordeling. De docent stelt de cijfers voor de verschillende onderdelen van het schoolexamen en het eindcijfer schoolexamen vast. De kandidaat kan, als hij het niet met de cijfers eens is, binnen een week na het uitreiken van de cijfers beroep aantekenen bij de sectordirecteur. Schoolexamen niet tijdig afgewerkt. Als voor één of meer vakken waarin tevens centraal examen wordt afgelegd het schoolexamen niet tijdig voor het centraal examen afgerond is, dan wordt de kandidaat verwezen naar het tweede en eventueel naar het derde tijdvak. Reeds behaalde schoolexamencijfers blijven geldig. E. CENRAAL EXAMEN. art.3 een rooster / herkansingen. Rooster Kandidaten krijgen tijdig voor de aanvang van het Centraal Examen tijdschema van het Centraal examen. evens wordt met de kandidaten doorgesproken welke regels gelden bij de Centrale Examens. Deze regels worden toegevoegd aan het examenrooster. De kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de art.4 Bijzondere omstandigheden en aanzien van de kandidaten, die door een lichamelijke of geestelijke tekortkoming niet in staat zijn het examen op de voorgeschreven wijze af te leggen, kan de examencommissie, zo nodig op advies van een deskundige, bepalen op welke andere wijze het examen kan worden afgelegd. Ditzelfde kan ook gelden voor kandidaten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland gevolgd hebben. In deze gevallen dient toestemming door de Inspectie te worden verleend. F. VASSELLING UISLAG. art.5 Voorwaarden Om te slagen moet een kandidaat aan een aantal verplichtingen voldoen. Naast de eisen die worden gesteld aan de cijfers voor de eindexamens zijn er verplichtingen in het kader van het schoolexamen. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken (CKV) uit het algemene deel waarover alleen een schoolexamen is afgelegd, moet de kandidaat een beoordeling voldoende of goed hebben 8

29 verkregen. Het vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak kent alleen een schoolexamen. Een kandidaat uit de theoretische leerweg moet voor het sectorwerkstuk de beoordeling voldoende of goed hebben ontvangen. Verder moet de kandidaat hebben voldaan aan de verplichtingen van de praktische opdrachten en het handelingsdeel zoals omschreven in het pta. Bovendien moeten de resultaten van de verplichte vakken van het derde leerjaar van de theoretische leerweg die aan het eind van het derde leerjaar met een schoolexamen worden afgesloten, opgenomen zijn in het examendossier. art.6 Eindcijfer Het cijfer van het schoolexamen (afgerond op één decimaal) wordt gemiddeld met het cijfer van het centraal examen (afgerond op één decimaal). art.7 art.8 art.9 Afronding Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal. Hierbij wordt de rekenkundige afrondingsmethode toegepast op het cijfer waarbij we een 6.49 afronden op een 6 en een 6.50 op een 7. De cijferlijst Voor elk examenvak wordt een eindcijfer op de cijferlijst vermeld. Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg krijgt een kandidaat zes eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, een beroepsgericht vak en maatschappijleer. Bij de theoretische leerweg krijgt een kandidaat (minstens) zeven eindcijfers: voor Nederlands, Engels, twee sectorvakken, twee keuzevakken en maatschappijleer. Uitslag Een kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, dan wel gebruik kan maken van de hierna beschreven compensatieregels. De compensatieregels zijn als volgt: Maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn. Maximaal tweemaal een 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Maximaal één 4 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en minstens één 7 of hoger. Daarnaast moet het gemiddelde van alle gemaakte centrale examens minstens een 5,5 zijn. Waarbij gerekend moet worden met het feit dat een gemiddelde van 5,49 dus niet voldoende is! 9

30 Bij de zak-slaagregeling telt het cijfer voor het beroepsgerichte programma dubbel. Om te slagen mag bijgevolg het cijfer voor het beroepsgericht programma nooit een 4 of lager zijn. Is het eindcijfer voor het beroepsgericht programma een 5 dan moet het worden gecompenseerd door een 7 voor een van de algemene vakken en mag er verder geen 5 zijn behaald. G. HERKANSING / CIJFERVERBEERING art.30 Herkansing De afgewezen kandidaat heeft het recht herkansing te vragen van het centraal examen in één vak (met uitzondering van maatschappijleer ), indien door het resultaat van die herkansing de kandidaat alsnog kan slagen voor het eindexamen. Deze herkansing zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. Overleg met de docenten over het te kiezen vak is sterk aan te raden. Indien Maatschappijleer een onvoldoende is, kan hiervoor apart een herkansing worden aangevraagd. De herkansing voor dit vak vindt plaats vóór het tweede tijdvak op een door de adjunct-sectordirecteur te bepalen datum. Voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen geldt dat zij het praktijkexamen (centraal praktisch examen basisberoepsgerichte leerweg of de centraal integratieve eindtoets kaderberoepsgerichte leerweg) keer mogen herkansen binnen de periode die voor het praktijkexamen in het examenrooster gereserveerd is. Indien een kandidaat wettig verhinderd is geweest bij een examenonderdeel in het eerste tijdvak, kan deze kandidaat het centraal examen in maximaal vakken alsnog afleggen in het tweede tijdvak. art.3 Cijferverbeteren Rechtstreeks geslaagde kandidaten mogen cijferverbeteren voor één vak waarvoor zij het examen hebben afgelegd. Indien een kandidaat wil cijferverbeteren verandert de uitslag in een voorlopige uitslag. Het cijferverbeteren zal plaatsvinden in het tweede tijdvak. art.3 art.33 rocedure herkansing/cijferverbeteren De kandidaat levert de cijferlijst en het schriftelijk verzoek tot herkansing in vóór een door de adjunct sectordirecteur aangegeven dag en tijdstip en vermeldt het vak waarin herkansing zal plaatsvinden. Naast ondertekening door de kandidaat is ook de handtekening van één der ouders/verzorgers noodzakelijk. Bepaling eindcijfer Bij herkansing/cijferverbeteren volgens hetzelfde programma geldt het hoogste cijfer als definitief cijfer. 30

31 H. DILOMA EN CIJFERLIJS art.34 art.35 Diplomering De sectordirecteur of zijn vervanger reikt aan elke kandidaat die eindexamen afgelegd heeft een lijst uit waarop zijn vermeld: - de cijfers voor het schoolexamen. - de cijfers voor het centraal examen. - de eindcijfers voor de examenvakken. - de uitslag van het examen en een diploma indien men is geslaagd. Deelcertificaten en getuigschriften 3.3. Als een v.m.b.o.-kandidaat definitief is afgewezen voor het eindexamen en de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, kan aan die kandidaat een deelcertificaat worden uitgereikt. Bij ongediplomeerd schoolverlaten is het mogelijk de kandidaat een getuigschrift uit te reiken, waarop de resultaten voor het centrale examen en voor het schoolexamen zijn vermeld. Met name wanneer met behulp van gegevens uit het examendossier een uitvoerige beschrijving van de prestaties en de bekwaamheden van de kandidaat kan worden gegeven, kan zo n getuigschrift nuttige informatie bevatten die van belang is voor de vervolgopleiding. Een getuigschrift kan om dezelfde reden interessant zijn voor een bedrijf waarbij de kandidaat in dienst wil treden. I. Slotbepalingen art.36 art.37 art.38 Eindexamenbesluit examenprogramma vmbo Dit programma van toetsing en afsluiting is gebaseerd op het Eindexamenbesluit vmbo. Verstrekking aan kandidaten. Een exemplaar van deze regeling wordt vóór oktober van het kalenderjaar aan de kandidaat ter hand gesteld. Onvoorziene omstandigheden. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het managementteam van de sector waarin de kandidaat onderwijs volgt. 3

32 Bijlage : Examenreglement GREIJDANUS, Gereformeerde Scholengemeenschap voor (I)VMBO, AVO, VWO, met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle, p.a.: ostbus 393, 8000 AJ ZWOLLE, REGLEMEN VAN DE COMMISSIE VAN BEROE Artikel Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:.. bevoegd gezag: Bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Oost Nederland te Zwolle.. school: Het Greijdanus College met vestigingen te Hardenberg, Enschede, Meppel en Zwolle.3. Commissie: de Commissie van Beroep.4. voorzitter: de voorzitter van de Commissie van Beroep.5. leerling: de leerling die in beroep is gegaan;.6. reglement: het reglement van de Commissie van Beroep.7. ouders: ouders/verzorgers van leerlingen van de school, niet tevens lid van het personeel of het bevoegd gezag Artikel Instelling Er is een Commissie van Beroep, ingesteld door het bevoegd gezag van de school. Artikel 3 Bevoegdheid 3.. De commissie is bevoegd kennis te nemen van een ingesteld schriftelijk beroep door een leerling tegen een beslissing van een sectordirecteur of de voorzitter van de centrale directie. 3.. Indien de Commissie van beroep zich ambtshalve onbevoegd verklaart, stelt zij de leerling hiervan onmiddellijk op de hoogte. Artikel 4 Samenstelling Commissie 4.. De Commissie bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden; aan te wijzen door het bevoegd gezag. 4.. Deze leden zijn: - de voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Oost Nederland te Zwolle. Zijn plaatsvervanger is de secretaris van voornoemde vereniging een docent die verbonden is aan een andere sector van het Greijdanus College dan die waarvan de leerling deel uit maakt, aan te wijzen door de voorzitter van de vereniging en de sectordirecteur van deze andere sector een niet-lesgevende medewerker van bovengenoemd College, aan te wijzen door beide door de voorzitter van de vereniging en de docent. 4.3 Het adres van de Commissie van Beroep is: Greijdanus, ostbus 393, 8000 AJ Zwolle 3

33 4.4. Niet tot lid of plaatsvervangend lid van de Commissie kunnen worden aangewezen de personeels- of bestuursleden die werkzaam in, c.q. betrokken zijn op de sector waarvan de leerling deel uit maakt De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en algemeen adjunct aan De leden van de Commissie treden een maand na uitspraak te hebben gedaan, af. Artikel 5 Wraking en verschoning 5.. De leden van de Commissie kunnen worden gewraakt: 5... indien ze aan de leerling dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt in bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad; 5... in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan. 5.. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de Commissie zich verschonen Over wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de Commissie beslist Bij wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op of wordt een ander personeelslid verzocht zitting te nemen in de commissie. Artikel 6 Beroepsschrift Het beroep wordt binnen 3 dagen nadat de beslissing waartegen het beroepschrift zich richt schriftelijk bij de Commissie ingediend. Artikel 7 Zitting 7.. De zitting van de Commissie vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het beroepschrift. 7.. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting De zitting is openbaar, tenzij de Commissie, al dan niet op verzoek, anders beslist. Artikel 8 Onderzoek 8.. De Commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen. 8.. Alvorens tot een uitspraak te komen, hoort de Commissie in ieder geval: - de sectordirecteur van de sector waarvan de leerling deel uit maakt of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger; - het personeelslid (personeelsleden) tegen wie het beroep zich richt of die in de beslissing betrokken is (zijn); - de (ouders van de) leerling (leerlingen) tegen wie het beroep zich richt of die in de beslissing betrokken is (zijn); - de (ouders van de) leerling die in beroep is gegaan. 33

34 8.3. De leerling kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een door hem aan te wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan De Commissie betrekt in haar onderzoek in ieder geval de aan de leerling gedane schriftelijke mededeling van de beslissing waartegen het beroepschrift zich richt. Artikel 9 Besluitvorming Besluiten worden door de voltallige Commissie genomen met gewone meerderheid van stemmen. Artikel 0 Uitspraak 0.. De Commissie kan het bij haar ingestelde beroep - niet-ontvankelijk verklaren - ongegrond verklaren - gegrond verklaren. 0.. De Commissie deelt haar beslissing onverwijld mee aan de leerling, de inspectie en aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats binnen 4 dagen na ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan met redenen omkleed besluiten, deze termijn met ten hoogste 4 dagen te verlengen In een schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing en stelt ze zo nodig vast of en op welke wijze de leerling eventueel in de gelegenheid zal worden gesteld eventueel opgetreden nadelige gevolgen alsnog te herstellen De uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend. Artikel Wijziging en aanvulling reglement Het reglement kan, met inachtneming van de bepalingen van binnen het Greijdanus College gehanteerde besluiten, door het bevoegd gezag worden gewijzigd en aangevuld, gehoord de Commissie. 34

Programma Toetsing & Afsluiting

Programma Toetsing & Afsluiting rogramma oetsing & Afsluiting Vestiging: ardenberg VMBO BASISBEROESGERICE LEERWEG. Klas: 3 Cursusjaar: 03-04 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits

Nadere informatie

Programma Toetsing & Afsluiting

Programma Toetsing & Afsluiting rogramma oetsing & Afsluiting Vestiging: ardenberg VMBO BASISBEROESGERICE LEERWEG. Klas: 3 Cursusjaar: 05-06 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits

Nadere informatie

Programma Toetsing & Afsluiting

Programma Toetsing & Afsluiting rogramma oetsing & Afsluiting Vestiging: Hardenberg VMBO BASISBEROESGERICHE LEERWEG. Klas: 4 Cursusjaar: 04-05 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits

Nadere informatie

Programma Toetsing & Afsluiting

Programma Toetsing & Afsluiting Programma oetsing & Afsluiting Vestiging: Hardenberg VMBO KADERBEROEPSGERICHE LEERWEG. Klas: 4 Cursusjaar: 04-05 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave pag. Voorwoord pag. 3 Godsdienst pag. 4 Nederlands pag. 5 Duits

Nadere informatie

1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 4 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG

1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING AFSLUITING VMBO 4 TL 2015-2016 GREIJDANUS HARDENBERG 1. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016 PROGRAMMA TOETSING & AFSLUITING GREIJDANUS HARDENBERG VMBO 4 TL 2015-2016 1 2. Programma Toetsing en Afsluiting klas 4-TL schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2013-2015 Greijdanus Meppel PTA vmbo basisberoepsgerichte leerweg 3&4 2013-2015 INHOUD Aan de

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

T P H P. Toets in de toetsweek Periode 2

T P H P. Toets in de toetsweek Periode 2 Godsdienst A leerjaar 3 05-06 eriode eriode Wegingsfactor De tijd tussen de testamenten oetsvorm erkansing Wegings- oets Opdrachten maken en inleveren oets in de week eriode De Kerk in ederland na de Reformatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 2015-2017 Greijdanus Meppel PTA vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 3&4 2015-2017 INHOUD Aan de

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. VWO

1. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Algemene Deel. VWO 1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Algemene Deel VWO ( P T A ) Het bevoegd gezag stelt jaarlijks (vóór 1 oktober) een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast In het programma wordt aangegeven:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Salland

Examenreglement vmbo Salland Examenreglement vmbo Salland Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Afnemen eindexamen 2 2. Indeling eindexamen 2 3. Onregelmatigheden 3 4. Geheimhouding 3 5. Programma van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016. MAVO 4 e klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 MAVO 4 e klas VOORWOORD Beste leerlingen, Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, beter bekend als het PTA. In dit boekwerk staan alle formele

Nadere informatie

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar 2015-20 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 3

Mavo Beroepsgericht lj. 3 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Mavo Beroepsgericht lj. Ludger College vestiging Metzo College Mavo Beroepsgericht lj. Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw

Nadere informatie

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1

VMBO BBL / KBL / LWT. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017. Programma van Toetsing en Afname (PTA) Het College Vos 1 VMBO Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2017 BBL / KBL / LWT Het College Vos 1 Examenreglement VMBO 2015 2017 Basis- en kadergerichte leerweg 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen - inspectie: de inspectie

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop

PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop PTA leerjaar 4 (Programma voor Toetsing en Afsluiting) 2015-2016 Leerwerktraject Handel en Verkoop Geachte ouders en leerlingen, Dit boekje bestaat uit het huishoudelijk reglement bij het examen op het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO 3 & 4 THEORETISCHE LEERWEG 2015-2017 Greijdanus Meppel PTA vmbo theoretische leerweg 3&4 2015-2017 INHOUD Aan de leerlingen p.3 Programma

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inleiding voor VMBO-T Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee is in feite je officiële examen begonnen. In dit jaar beginnen de schoolexamens, die deel uitmaken van je

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen

Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen Examenreglement vmbo Helicon Opleidingen 2014 2015 EXAMENREGLEMENT vmbo Helicon VMBO Den Bosch Helicon VMBO Eindhoven Helicon VMBO Kesteren Helicon VMBO Nijmegen Onder verantwoordelijkheid van: College

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg

Hatertseweg Nijmegen. Examenreglement 2013-2015. vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg Hatertseweg Nijmegen Examenreglement 2013-2015 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg schooljaar 2013-2014 2014-2015 Bewaar dit boek zorgvuldig!

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie