Woerden, september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woerden, september 2014"

Transcriptie

1

2 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Woerden, september 04 Dit boekwerk is je PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting. In dit boekwerk staan al je toetsen beschreven leerjaar drie en leerjaar vier. Je hebt dit PTA dus twee jaar nodig. Bewaar dit PTA dus goed. Succes, De examencommissie

3 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 AKKENPAKKET AKKEN CONSUMPTIEF HANDEL&ERKOOP SD INSTALEKTRO UITERLIJKE ERZORGING ZORG EN WELZIJN Biologie CK Consumptief Economie Engels Godsdienst Handelingsopdracht Handel/erkoop Instalektro Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Maatschappijleer Nederlands Natuur-/scheikunde Sport, dienstverlening en veiligheid Uiterlijke erzorging Wiskunde Zorg & Welzijn =KEUZEAK

4 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INHOUDSOPGAE CK... 8 CONSUMPTIEF... 0 ECONOMIE... ELEKTROTECHNIEK... 3 ENGELS... 5 GODSDIENST... 7 HANDEL EN ERKOOP... 8 HANDELINGSOPDRACHT... INSTALEKTRO... INSTALLATIETECHNIEK... 4 LICHAMELIJKE OPOEDING... 6 MAATSCHAPPIJLEER... 8 MAATSCHAPPIJLEER NASK... 3 NEDERLANDS SD UITERLIJKE ERZORGING WISKUNDE ZORG EN WELZIJN... 50

5 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: (=proefwerk) Tekening, preparaat enz. 3 Practicum uien cel Tekening Preparaat Hoofdstuk cellen - de ll. kent de onderdelen van de cel en hun functies. - de ll. kent het verschil tussen plantaardige en dierlijke cellen. - de ll. kan de kenmerken van chromosomen noemen. - de ll. kan het doel en verloop van de mitose beschrijven. Hoofdstuk tplanting en ontwikkeling - de ll. kan het doel en het verloop van de meiose beschrijven. - de ll. kan de diverse onderdelen van het mannelijke en vrouwelijke tplantings-stelsel benoemen. - de ll. weet hoe de bevruchting van de eicel globaal verloopt. - de ll. kent de werking van de geslachtshormonen, de levenscyclus, de menstruatiecyclus, de ontwikkeling van het embryo en een aantal kenmerken van de bevalling. - de ll. kent een aantal soa s en manieren om ze te komen. Duur in 0,5 uur 0,5 uur er wordt al gelet op: Tekenen en Preparaat maken volgens de regels inhoud vormgeving netheid = tgang rapport x x x x K/K K3 K4 K Praktische Opdracht: Folder soa 3 Hoofdstuk regeling - de ll. kent de bouw en functies van het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, en hun onderdelen. - de ll. kent de werking van de onderdelen van zenuwen hormoonstelsel. - de ll. kent de werking en de onderdelen van de reflexboog. folder so 5 x x x K/K/K3 K K ~ 5 ~

6 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: (=proefwerk) Duur in er wordt al gelet op: : =tgang rapport 3 4 Hoofdstuk zintuiglijke waarneming - de ll. kent de verschillende zintuigen. - de ll. kent de werking en de bouw van oog en oor. - de ll. kent de bouw van de huid en de zintuigen hierin. So x K 4 5 Aug Hoofdstuk stevigheid en beweging - de ll. kan de namen en functies van de verschillende onderdelen van het skelet benoemen. - de ll. kent de verschillende typen beenweefsel en de verschillende soorten beenverbindingen. Hoofdstuk Stofwisseling -de ll. Kan stoffen indelen in organische en anorganische stoffen. -de ll. Kent de waarden, nodig fotosynthese. -de ll. kan het proces van fotosynthese, enzymen, assimilatie en verbranding bij planten en organismen beschrijven. So E x x K8 K4, K9 Hoofdstuk planten -de ll. Kan het begrip ongeslachtelijke tplanting beschrijven en kent beelden hiervan. -de ll. Kan het proces van tplanting en bevruchting bij zaadplanten + de ontwikkeling v/h vruchtbeginsel beschrijven. -de ll. Kan de delen v/d zaad, de plant en de delen van de bloem benoemen en kent de functies en hun kenmerken. -de ll. kan de opname en transport van water, mineralen en de assimilatie-producten in planten beschrijven. E x K6 ~ 6 ~

7 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg BIOLOGIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: (=proefwerk) 4 6 oeding en vertering -de ll. Kent de 6 groepen voedingsstoffen en hun functies. -kan een omschrijving geven van de volgende begrippen: ertering, darmperistaltiek, tandplak, -de ll. kent de delen van het verteringsstelsel. Gaswisseling -de leerling kent de verschillende manieren van gaswisseling bij dieren -de leerling kent bouw van ademhalingsstelsel bij de mens -de leerling begrijpt door welke oorzaken het ademhalingsstelsel minder goed kan functioneren 7 Feb Hoofdstuk transport -de ll. kent de samenstelling van het bloed, de bloedsomloop en haar belangrijkste onderdelen, en de bouw van het hart. -de ll. kent een aantal hart en vaatziekten Werkstuk: ziekte aan hart- en bloedvaten. Oefentoets Proef op de Som ecologie -de ll. kent de verschillen tussen autotroof en heteretroof. -de ll. kan de volgende begrippen omschrijven: voedselpiramiden, koolstofkringloop, levensgemeenschap, populatie, biomassa, ecosysteem, biotische en a-biotische invloeden. -de ll. kan de aanpassingen van organismen aan hun omgeving beschrijven de diverse soorten werkstuk geen toets Duur in er wordt al gelet op: 0 netheid inhoud aantal pagina s : E= examentoets E3 E4 x x Het eindcijfer het schoolexamen komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle in het PTA opgenomen E-toetsen en werkstukken. SE= (E + E + E3 + E4 + E5 + E6 ) : 6 E5 E6 ja/nee x x K9 K9 K9 K0 ~ 7 ~

8 CK Ljr. Per. Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 - aug/ sept/ okt nov,3,4 nov t/m juli Introductie vak CK - Cultureel zelfportret, individueel - Fotoreportage individueel uit- Gewerkt PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 plusopdracht: tekening zelfprotret met beeldelementen van de behandelde kunstdisciplines Kunstendag in kunstencentrum t Klooster De leerling kent de verschillende kunstdisciplines (dans, zang, toneel, beeldend etc.) De leerling maakt een keuze uit het aan-bod en neemt deel aan workshops. De leerling geeft in groepsverband een presentatie van één van de gevolgde workshops Eigen activiteit - Bezoek aan een professionele theaterstelling, concert of kunstmuseum (geen streek- of informatief museum) Individueel/ groepsverband werkstuk/presentatie/verslag/etc. Kunstdossier Inleveren Werkstuk/verslag Invullen van de kijkwijzer. Duur in 0 8 a.d.v. de volgende criteria De leerling kan aan de hand van een persoonlijk dossier aantonen alle onderdelen gedaan te hebben. De leerling toont aan hoe hij of zij deze kunstendag ervaren heeft en welke activiteiten hij of zij gedaan heeft. (mening en argumenten). 0 Kijkwijzer wordt beoordeeld op heldere formulering van de bezochte activiteit, feiten en meningsvragen. SE. E E, O, T, Kerndoelen, R, G Nr. 48/5 O, T, Kerndoelen, R, G Nr.48/49/50 5/5 E3 O, T,, R, G Kerndoelen Nr.48/49/50 5/5 - bereiding praktische opdracht, individueel Het maken van Letterontwerp oorbereiding wordt beoordeeld op ideevorming. - plusopdracht: moodboard - Praktische opdracht, individueel Inleveren Maken van een poster Praktische opdracht wordt beoordeeld op originaliteit, vormgeving en afwerking. ~ 8 ~

9 ervolg CK Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving 3 3 mrt Mei /jun PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 so/mo/pw/werkstuk/presentatie verslag/brief/logboek/practicum etc. a.d.v. de volgende criteria Duur in SE., Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) Workshop audiovisueel, groepsopdracht filmpje Samenwerking en product E4 O, T, Kerndoelen, R, G Nr.48/49/50 5/5 Herkansing O moet over Eén keer T mag. Plusopdrachten zijn om je cijfer te verhogen Per E-cijfer wordt het werk van de leerling beoordeeld. Het vak CK wordt in leerjaar 3 afgesloten. Overgang Jun/jul E, E, E3 en E4 moeten gemiddeld voldoende afgesloten zijn, één T mag. ~ 9 ~

10 CONSUMPTIEF Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 t/m 4 Module Koken Introductie Module Brood Introductie Module Banket Introductie Module HACCP Hygiëne / Algemeen Koken: Koud gerecht Brood, Banket: Deeg maken, erwerken en Deegzetten t/m 4 Module Serveren Introductie Serveren: Mise en place, Opdekken Koken: Hoofdgerecht PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Brood, Banket: Ongevuld, gevuld kleinbrood, Stukwerk sierwerk t/m 4 Module Serveren Officemedewerker/Bartender Module Koken oorgerechten Module Brood Ongevuld kleinbrood Module Banket Zanddegen: koekjes Serveren: Ontvangen, placeren en drankjes serveren Koken: Dessert Brood, Banket: Gevuld kleinbrood Beslagen en garneren Projectweek Beroepshouding Prof. aardigheid, HACCP Oriënterende Stage Het eindcijfer Klas Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Reflectie/verslag Werkstuk er wordt al gelet op: : Snijden,Smaak : Wegen, ormen Deegzetten : Poleren, Opdekken : Bereidingstechnieken Product herkenning : Wegen meten Modeleren - afwerken ormen vullen Rollen - Spuiten Ontvangst, aperitief Bereiding Economisch werken Deegdraaien verdelen ullen - afwerken Beslagdraaien spuiten Plaatverdeling afbakken Taal/uitvoering/presentatie Werkhouding, Inzicht Persoonlijke- bedrijfshygiëne beoordeling stage beoordeling map SE. E--a E-3-a E-4-a E-5 E-7-a E-8-a E--a E-6-a E-7-b E-8-b E--b E--b E-3-b E-4-b E-6-b E-7-c E-8-c E-9 E-0 E- E--a E--b,,3 of 4x Berekening = x(e6 + E7 + E0) + x(e8 + E9) + 4x(E + E +E3 +E4 +E5 +E +E) : 35 Overgangscijfer 3 e Lj 4 4 en C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m C/K//7/8// C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K//7/8// C/K///3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m 7 C/K/ / C/K/ / C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7 ~ 0 ~

11 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg CONSUMPTIEF Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 4 5 Module 3 Serveren Gastheer / Gastvrouw in het restaurant Module 3 Koken Hoofdgerechten Bijgerechten Module 3 Brood Gevuld kleinbrood Module 3 Banket Beslagen ersieren Garneren, 3: Modelleren Serveren: Menu, dessert en mise-en-place Koken: 3 gangen menu Brood Banket: getoerd gerezen deeg korstdeeg e Lintstage Module 4 Serveren Toerisme en recreatie: Balie - en receptiemedewerker Module 4 Koken Nagerechten Module 4 Brood Groot ongevuld en gevuld brood, luxe- en streekproducten Module 4 Banket Getoerd gerezen deeg Brood Gerezen Korstdegen Serveren: Gastheerschap Meesterproef Koken: 3 gangen menu Meester Proef Brood Banket: Groot en luxe brood Beslagen - marsepein Meester Proef Sollicitatie project Toerisme: Meester Proef e Lintstage Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten Stagemap Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk opdrachten opdrachten opdrachten /praktijk Computer Stagemap ~ ~ er wordt al gelet op: Menu vertellen, mise-en-place dessert en serveren Bereiding Wegen toeren modellerenafwerken: Deegzetten: toeren / meten beoordeling stage beoordeling map Planning - 3 gangen menu Presentatie 3 gangen menu Wegen deegdraaien; erdelen afwerken; Spuiten rollen; Snijden - afwerken Sollicitatie vacature/brief/gesprek toets:reis organiseren beoordeling stage beoordeling map SE. E-3-a E-4-a E-5-a E-6-a E-7-a E-8-a E-9-a E--a E--b E-3-b E-4-b E-5-b E-6-b E-7-b E-8-b E-9-b E 0 E- E--c E--d Het eindcijfer het schoolexamen: Berekening SE x(e6+e7+e0) + x(e8+e9) + 3x(E7+E8+E9+E0+E) + 4+(E+E+E3+E4+E5+E+E+E3+E4+E5+E6) + 5x E = 7,,3 of 4x C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ C/K//7/8// C/K///3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ t/m C/K/ /7/8// C/K/ //3/4/5/6 C/K/ /4/6/7 C/K/ t/m CB/K//3 C/K/ t/m 7 C/K/ t/m 7

12 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ECONOMIE Ljr Periode Leerstofomschrijving: Methode: Economisch Bekeken Economie de bovenbouw MBO, handboek met werkboeken 3 t/m 4 Hoofdstuk So begrippen/ samenvatting h So rekenen h Rep h Hoofdstuk So begrippen h So rekenen h Rep h Hoofdstuk 3 So begrippen h 3 So rekenen h 3 Rep h 3 Hoofdstuk 4 So begrippen h 4 So rekenen h 4 Rep h4 Hoofdstuk 5 So begrippen h5 So rekenen h 5 Rep h 5 Hoofdstuk 6 So begrippen h 6 So rekenen h 6 Rep h 6 4 Hoofdstuk --3 (boek 4) Hoofdstuk 7 (boek 3) Hoofdstuk 8 (boek 3) Hoofdstuk 4 (boek 4) eindtoets So begrippen h 7 Rep h 7 So begrippen h 8 Rep h 8 So begrippen h 4 Eindtoets Duur in min: 0 min. 0 min lesuur 0 min. 0 min. lesuur 0 min. 0 min. lesuur 0 min. 0 min. lesuur 0 min. 0 min. lesuur 0 min. 0 min. lesuur les 30 min. les 30 min. les 30 min. les 30 min les 3 en 4 Hoofdstuk 5 (boek 4) SO begrippen h 5 eindtoets Proef op de som 04 digitale toets à les : = tgang rapport E Ea Eb E3a E3b E4a E4b E5a E5b Ja / nee van CITO x of x EC/K 4 EC/K en 4 EC/K 4 EC/K 4 EC/K en 4 EC/K 4 EC/K 4 EC/K en 4 EC/K 4 EC/K 4 EC/K en 4 EC/K 4 EC/K 5 EC/K en 5 EC/K 5 EC/K 5 EC/K en 5 EC/K 5 EC/K 6/8 EC/K/ 5 EC/K/ 5 EC/K/ 5 EC/K/ 5 EC/K/ 7 EC/K/ 7 EC/K/ 7 EC/K/ 7 Examen EC/K/ 3/4/5/7 Het eindcijfer wordt als volgt berekend: SE = E + E + E3 + E4 + E5 : 5 = eindcijfer ~ ~

13 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ELEKTROTECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria E-installaties in de woning & - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een woning komen, zoals de enkelpolige- en wisselschakeling. - Je leert schakelingen testen en beproeven. - Je leert een meterkast plaatsen en bedraden. - Je leert de schriften elektrische installatie in de badkamer. Aanleggen van communicatiesystemen - Je leert toegangscontrole systemen aanleggen. - Je leert een domotica installatie programmeren. - Je leert een inbraakbeveiligingssysteem programmeren. E-installaties in de industrie - Je leert een noodstroom installatie aanleggen. - Je leert verschillende motorschakelingen en beveiligingen. Oefenexamen Elektrotechniek - Je maakt een oefenexamen (buisinstallatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkbereiding. Oriënterende stage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Minitoets Werkbereiding Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. : E= examentoets SE x, x of 3x E 3 K K3 K4 K5 K8 K9 E K K3 K4 K E3 3 E4a E4b K ~ 3 ~

14 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg ELEKTROTECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria 4 E-installaties in de utiliteit & - Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. - Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een utiliteit komen, zoals relaisschakelingen en motoren. - Je leert schakelingen testen en beproeven. - Je leert een relaisschakeling met twee spanningen aansluiten. - Je leert verschillende motorschakelingen aansluiten. - Je leert schakelingen testen en beproeven. Monteren en bekabelen - Je leert de werking van een stuurrelais. - Je leert het monteren van een montageplaat. Oefenexamen Elektrotechniek - Je maakt een oefenexamen (kabelinstallatie). - Je maakt een minitoets. - Je maakt een werkbereiding. Lintstage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. Lintstage - Je loopt stage bij een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Minitoets Werkb ereiding Stagemap Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. : E= examentoets SE x, x E5 K K6 K7 K0 K E6 K E7 3 E8a E8b E8c E8d Het eindcijfer het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE = x (E + E4 + E6 + E8) + 3x (E + E3 + E5 + E7) : 6 ~ 4 ~

15 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ENGELS Ljr Periode Leerstofomschrijving:, Mo, So erslag 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Grammatica Idioom Idioom MO SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk SO Hoofdstuk MO SO Hoofdstuk, en 3 SO Hoofdstuk 3 SO Hoofdstuk 4 MO SO Hoofdstuk 4, 5 en 6 SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk 5 SO Hoofdstuk 6 Duur in of minuten : E= examentoets SE a a 3 a 4 a 5 a 6 a 6 b b b 3 b 4 b 5 b 6 c 6 d c c 3 c 4 c 5 c 5 d 6 e 6 f x, x x x x x x x x x x x x x x x 3x 3x 3x 3x x x x x K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K,,3 ~ 5 ~

16 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg ENGELS Ljr Periode Leerstofomschrijving:, Mo, So erslag 4 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Idioom Idioom 3 Leesvaardigheid Kijk- en Luistervaardigheid Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Basisvaardigheden : - Grammatica Grammatica Idioom MO SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk SO Hoofdstuk MO SO Hoofdstuk, en 3 SO Hoofdstuk 3 SO Hoofdstuk 4 MO SO Hoofdstuk 4 en 5 SO Onregelmatige werkwoorden SO Hoofdstuk 5 Duur in of minuten : E= examentoets SE E a E a E3 a E4 a E5 a E6 a E6 b E b E b E3 b E4 b E5 b E6 c E6 d E c E c E3 c E4 c E5 c E5 d E6 e x, x x x x x x x x x x x x x x x 3x 3x 3x 3x x x x K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 K4 K5 K6 K7 K,,3 K,,3 K,,3 Het eindcijfer het schoolexamen komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle in het PTA opgenomen E-toetsen van leerjaar 4. SE = x (E + E + E3 + E4) + x (E5 + E6 ) : 0 ~ 6 ~

17 GODSDIENST Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 Wat is levensbeschouwing C A B PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 A=Toets B=Werkstuk C=Opdracht D=SO E=Map invullen/observatie per les Duur in /5 / 4 Periode / / 4 4 /5 /5 Periode cijfer s =tgang rapport Introductie levensbeschouwing Wat is levensbeschouwing C E Introductie levensbeschouwing 3/4 A Wat geloof jij? Begin van het leven en de C christelijke visie op geloof. E 4 Islam. B Wereldgodsdiensten D D E Afhankelijk van hoe zelfstandig een klas, dan wel individuele leerlingen kunnen werken, wordt een keuze gemaakt tussen een gestuurde aanbieding van de leerstof (met toetsvorm E) dan wel een meer zelfstandige werkvorm (met toetsvorm B) Godsdienst moet voldoende zijn om bevorderd te worden naar leerjaar Schoonheid en uiterlijk A C B E 6. Leven na de dood en reïncarnatie Relaties en levensbeschouwing 7 Materialisme: een maatschappij zonder samenbindend geloof Beroepsethiek C D B E A D B E / 4 Periode 3 /4 4 Periode / /4 4 Periode s het cijfer Godsdienst moet voldoende zijn om je examen te mogen doen. Levensvragen en levensbeschouwing Dood/ Relaties/ Wereldgodsdiensten Materialisme/ Beroepshouding ~ 7 ~

18 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 HANDEL EN ERKOOP Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 3 Jong ondernemen Beroepshouding ICT Word Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden Rekenen Etaleren Etaleren Jong ondernemen Beroepshouding ICT Excel Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden Rekenen Artikelen presenteren Artikelen presenteren Artikelen presenteren Etaleren Rekenen 3 Jong ondernemen Marktdag Beroepshouding Rekenen Artikelen verkopen Artikelen verkopen Goederenstroom Goederenstroom Goederenstroom Artikelen presenteren Artikelen presenteren Etaleren Etaleren Bevindingen docenten Eigen toets, elo Toets Praktische opdracht Praktische opdracht Bevindingen docenten Eigen toets, elo Toets Praktische opdracht Cito Bevindingen docenten Toets Praktische opdracht Praktische opdracht Jong Ondernemen deel Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden Word H & H H3 & H4 Rekenen deel Kleuren Warm en koud Jong Ondernemen deel Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden Excel H5 & H6 H7 & H8 H9 & H0 Rekenen deel H Winkelinrichting H Artikel presentaties H3 artikel presentaties bijhouden Typografie/stileren Proeftoets Cito OF Jong Ondernemen deel 3 met Minkema en ID-col. Gedrag en houding / reflectie Rekenen deel 3 H Rekenen achter de kassa H Inkomsten van vandaag H an producent naar klant H Transport in een magazijn H3 Derving H4 Artikelen verkoopklaar maken H5 prijs en/of tekstkaarten Schetsen logo Logo E0-a/b E0-a E03-a E03-b E03-c E04-abc E08-a E08-b E0-c/d E0-b E03-d E03-e E03-f E03-g E04-def E07-a E07-b E07-c E08-c E09-a E0-e/f E0-g E0-c E04-ghi E05-a E05-b E06-a E06-b E06-c E07-d E07-e E08-d E08-e en H/K//.. H/K/ t/m 7 H/K/ H/K/ H/K/,,3 H/K/,,3 H/K/ H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/ t/m 7 H/K/ H/K/ H/K/,,3 H/K/,,3 H/K/,,3 H/K/ H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 HK/ H/K/ t/m 7 H/K/ t/m 7 H/K/ H/K/ H/K/4,9 H/K/4,9 H/K/5,6 H/K/5,6 H/K/5,6 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 ~ 8 ~

19 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg HANDEL EN ERKOOP Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 3 4 Klantentevredenheidsonderzoek Stagecaroussel Beroepshouding PowerPoint Rekenen Goederenstroom Goederenstroom Goederenstroom Goederenstroom Artikelen verkopen Etaleren Etaleren Rekenen Oriënterende stage 4 5 Sollicitatieproject Beroepshouding Werken in de handel Werken in de handel Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Marketing Marketing Goederenstroom Artikelen presenteren Etaleren,cijfer door bedr. Bevindingen docenten Eigen toets, elo Toets Praktische opdracht Praktische opdracht Cito Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Beoord. gesprek extern Bevindingen docenten opdracht opdracht Praktische opdracht Enquêteren, rapport en presentatie algemene gedrags- en houdingseisen Gedrag en houding / reflectie Basisvaardigheden PowerPoint Rekenen deel 4 H4 eilig werken H5 Goederen ontvangen H6 Goederen in het magazijn H7 oorraad H3 Winkelcriminaliteit en agressie Etaleren webshop Etaleren webshop Cito rekentoets OF Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map Brief en gesprek Gedrag en houding / reflectie LOB H een bedrijf van dichtbij LOB H na het MBO H Prijsopbouw H Prijsvorming H3 Afschrijven H Marketing H Winkelformule H t/m 7 Artikelpresentatie H t/m 5 Moodboard E0-h E0-i E0-d E03-h E04-j E06-d E06-e E06-f E06-g E05-c E08-f E08-g E09-b E0-a E0-b E-a E-a E3-a E3-b E4-a E4-b E4-c E5-a E5-b E6-a E7-a E8-a 4 en H/K//.. H/K/,,3 HK/K/, H/K/ H/K/ H/K/ H/K/,5,6 H/K/,5,6 H/K/,5,6 H/K/,5,6 H/K/4,9 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 H/K/ H/K/ t/m 7 H/K/ t/m 7 H/K/, H/K/ H/K/, H/K/, H/K/7 H/K/7 H/K/7 H/K/0 H/K/0 H/K/5,6 H/K/,,3,4 H/K/,,3,4 ~ 9 ~

20 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg HANDEL EN ERKOOP Ljr Periode Leerstofomschrijving: Wat wordt getoetst? : Examentoets 4 6 Beroepshouding Werken in de handel Werken in de handel Werken in de handel Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Bedrijfsgetallen Marketing Marketing Artikelen verkopen Etaleren e lintstage 7 Beroepshouding Etaleren Examentraining Examentraining Examentraining Examentraining Examentraining Examentraining Examentraining e lintstage Bevindingen docenten opdracht opdracht Praktische opdracht Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Bevindingen docenten Praktische opdracht Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Oud examen CITO Eindbeoordeling bedrijf Stagemap Gedrag en houding / reflectie (allen) LOB H3 Bedrijfscultuur LOB H4 Wat is Handel? LOB H t/m H4 H4 Exploitatie-overzicht H5 Rekenen met gegevens H6 Gegevens weergeven H7 reemde valuta H8 Interest H3 Doelgroep H4 Assortiment H, H &H3 Beoordelen etalage/compositie Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map Gedrag en houding / reflectie Eigen thema/etalage Deel bedrijfsgetallen Deel Sollicitatie Deel Kassa Deel Goederenstroom Deel Marketing Deel erkopen Deel Presentatietechniek Stagevaardigheden Inleveren en beoordeling map E-b E3-c E3-d E3-e E4-d E4-e E4-f E4-g E4-h E5-c E5-d E7-b E8-b E0-a E0-b E-c E8-c E9-a E9-b E9-c E9-d E9-e E9-f E9-g E0-c E0-d en H/K//.. H/K/ H/K/,,3 H/K/,,3 H/K/,,3 H/K/7 H/K/7 H/K/7 H/K/4 H/K/4 H/K/0 H/K/8 H/K/ H/K/,,3,4 H/K/ t/m 7 H/K/ t/m 7 H/K/ H/K/,,3,4 H/K/7 H/K/, H/K/4 H/K/5,6 H/K/0 H/K/4,9 H/K/ H/K/ t/m 7 H/K/ t/m 7 Examen Het eindcijfer het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen, die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE =(x(e+e+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e0) :0 = cijfer LJ 3 Berekening SE =(x(e+e+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e0) + x(e+e+e3+e5+e6+e8) + 3x(E4 + E7 + E9 + E0)): 8 = cijfer eind SE ~ 0 ~

21 HANDELINGSOPDRACHT Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 ;;3 Nov Kennen in globale omschrijving PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) In het mentoruur oriënteren de leerlingen zich op de studiemogelijkheden na het MBO en op het beroepenveld. pw/werkstuk/presentatie/ verslag Werkstuk Duur in a.d.v. de volgende criteria Het werkstuk moet voldoende zijn gemaakt: - de onderdelen uit de lessen zijn verwerkt in het werkstuk. - de sectorkeuze is onderbouwd =tgang rapport SE. E/ Werkstuk moet voldoende zijn Feb Dit doen ze met behulp van internet, informatief materiaal van de open dagen en de oriëntatiedagen van de MBO- opleidingen. Deze lessen resulteren in een werkstuk. In dit werkstuk wordt de keuze de sector en de daarbij behorende beroepen beargumenteerd. Als het werkstuk niet voldoende gemaakt is, moet het opnieuw gemaakt worden, totdat het uiteindelijk voldoende is afgesloten. Het werkstuk moet ingeleverd worden de stage leerjaar 3 (april). Bij te laat inleveren krijgt de leerling (een) extra opdracht(en). Het werkstuk bevat de uitwerking van de opdrachten die uitgedeeld zijn met de handelingsopdracht (opdracht t/m 9) -4 Tot het handelingsdeel behoort ook een invulling van de maatschappelijke stage minimaal 30 uur op jaarbasis. Aftekening van het aantal uren door de organisatie waar de maatschappelijke stage gedaan is. De handelingsopdracht moet voldoende zijn. De maatschappelijke stage moet afgetekend zijn. De beoordeling staat bij het vak mentor. ~ ~

22 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INSTALEKTRO Ljr Periode Leerstofomschrijving: 3 t/m 4 Aanleggen water- en sanitaire installaties & Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een waterinstallatie in een woning. Je leert waterleidingen aanleggen inclusief de appendages. Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een sanitair installatie in een woning. Je leert sanitaire leidingen aanleggen. E-installaties in de woning Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een woning komen, zoals de enkelpolige- en wisselschakeling. Je leert schakelingen testen en beproeven. Hardsolderen Je leert de principes van de koeltechniek. Je leert hardsoldeerverbindingen maken. Oefenexamens Instalektro Je maakt een oefenexamen (sanitair installatie). Je maakt een minitoets. Je maakt een werkbereiding. Oriënterende Stage Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Bordes Minitoets Werkbereiding Stagemap cijfer a.d.v. de volgende criteria Bedrijf Inleveren en beoord. : E= examentoets SE x, x of 3x E K K3 K4 K0 K K3 E K K3 K4 K5 K6 E3 K K E4 E5a E5b K ~ ~

23 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg INSTALEKTRO Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria 4 5 t/m 7 Aanleggen van verwarmingsinstallaties Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een verwarmingsinstallatie in een woning. Je leert C-leidingen aanleggen inclusief het aansluiten van de appendages op de verwarmingslichamen. E-installaties in de utiliteit Je leert werken met de juiste materialen en gereedschappen. Je leert elektrische installaties aanleggen zoals deze in een utiliteit komen, zoals relaisschakelingen en motoren. Je leert schakelingen testen en beproeven. Monteren en bekabelen Je leert de werking van een stuurrelais. Je leert het monteren van een montageplaat. Oefenexamen Instalektro Je maakt een oefenexamen (C- en/of kabelinstallatie). Je maakt een minitoets. Je maakt een werkbereiding. e Lintstage Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. e Lintstage Je loopt stage bij een installatie- of een elektrotechnisch bedrijf. Bordes Bordes Minitoets Werkbereiding Stagemap Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. : E= examentoets SE x, x of 3x E6 K K0 K4 E7 K K7 K8 E8 K K9 E9 Het eindcijfer het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE = x (E3 + E5 + E8 + E0) + x (E + E + E4 + E6 + E7 + E9) : 6 E0a E0b E0c E0d ~ 3 ~

24 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 INSTALLATIETECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria : E= examentoets SE x, x of 3x 3 t/m 4 Aanleggen water- en sanitaire installaties & Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een waterinstallatie in een woning. Je leert waterleidingen aanleggen inclusief de appendages. Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een sanitair installatie in een woning. Je leert sanitaire leidingen aanleggen. Aanleggen van gastoevoerinstallaties Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een gasinstallatie in een woning. Je leert gasleidingen van koper en staal aanleggen, inclusief de appendages. Hardsolderen Je leert de principes van de koeltechniek. Je leert hardsoldeerverbindingen maken. Oefenexamen Installatietechniek Je maakt een oefenexamen (sanitair installatie). Je maakt een minitoets. Je maakt een werkbereiding. Oriënterende Stage Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. Bordes Minitoets Werkbereiding Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E 3 K K3 K5 K6 K9 K0 K4 E K K8 K4 E3 K K7 K4 E4 3 E5a E5b K ~ 4 ~

25 PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 ervolg INSTALLATIETECHNIEK Ljr Periode Leerstofomschrijving: cijfer a.d.v. de volgende criteria : E= examentoets SE x, x of 3x 4 5 t/m 7 Maken van metalen dakbedekking Je leert zink bewerken. Je leert een dakgoot maken. Aanleggen van verwarminginsinstallaties Je leert schriften die van toepassing zijn bij de aanleg van een verwarmingsinstallatie in een woning. Je leert C-leidingen aanleggen inclusief het aansluiten van de appendages op de verwarmingslichamen. Oefenexamen Installatietechniek Je maakt een oefenexamen (C-installatie). Je maakt een minitoets. Je maakt een werkbereiding. e Lintstage Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. Bordes Minitoets Werkbereiding Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E6 K K4 K K4 E7 3 K K3 K5 K6 K K4 E8 3 E9a E9b e Lintstage Je loopt stage bij een installatietechnisch bedrijf. Stagemap Beoord. bedrijf Inleveren en beoord. E9c E9d Het eindcijfer het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE =x (E + E3 + E5 + E6 + E9) + 3x (E + E4 + E7 + E8) : 7 ~ 5 ~

26 LICHAMELIJKE OPOEDING Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 Ringzwaaien Sep Okt Speltoets Nov - Jan 3 Feb - Mrt PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Spel: (uni)hockey / floorball Speltoets: volleybal, basketbal Turnen: Trampoline salto Spel: Basketbal, 4-4. Bewegen op Muziek: ontwerp een eigen dans. Spel: olleybal 4-4. Zelfverdediging Turnen (tumbling / trapeze) praktijk theorie verslag a.d.v. de volgende criteria Uitvoering en oefening bepaalt hoogte van het cijfer. Inzet. Repetitie () over spelregels bij diverse (bal)sporten. Kennis van de regels. Techniek, en tactiek. Inzet en inzicht. Repetitie () over spelregels bij diverse (bal)sporten. Uitvoering bepaalt hoogte van het cijfer. Kennis van de spelregels. Tactiek: man to man, samenspel, ruimte benutten, vrijlopen, loopregel, verdedigen Techniek: passeren, dribbelen, schieten, lay-up, set-shot. Inzet en inzicht. Originaliteit, uitvoering, inzet, samenwerken. Kennis van de spelregels. Tactiek: aanvallend en verdedigend. Techniek: service, boven en onderhands.inzet en inzicht. Uitvoering/presentatie van aangeleerde aanvals- /verdedigingstechnieken. Inzet. Uitvoering bepaalt hoogte van het cijfer. Inzet. SE. Ea Eb Ec Ea Eb Ec Ed E3a E3b E3c, LO/K/5 LO/K/4 LO/K/4 LO/K/4 LO/K/5 LO/K/4 LO/K/6 LO/K/4 LO/K/8 LO/K/5 Sportoriëntatie moet in klas 3 én 4 voldoende worden afgesloten (LO/K/9). Bij ziekte en/of afwezigheid dient de leerling een vervangende opdracht schriftelijk in te leveren. Deze schriftelijke opdracht dient eveneens voldoende afgesloten te worden. De sportoriëntatie is een onderdeel van de handelingsopdracht van klas 3 en telt zowel met de overgangsregeling als met het examenprogramma van klas 4 mee. Wanneer de leerling cijfer achter loopt per periode, dan wordt het cijfer (indien mogelijk) de volgende periode ingehaald. Wanneer de leerling cijfers of meer achterloopt per periode, dan dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer er door medische klachten tijdelijk niet deelgenomen kan worden aan de praktijklessen L.O., dan dient de leerling per periode één vervangende opdracht in te leveren. Als er door omstandigheden een onderdeel niet afgesloten kan worden, kan de LO docent besluiten om een ander onderdeel af te sluiten ~ 6 ~

27 ervolg LICHAMELIJKE OPOEDING Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 4 Atletiek: Kogelstoten Apr - Jun Spel: softbal, Sep - Okt 6 Nov - Dec 7 Jan - Mrt Badminton PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 praktijk theorie verslag a.d.v. de volgende criteria Techniek, uitvoering en afstand bepalen de hoogte van het cijfer. Techniek, tactiek en samenwerken.inzet en inzicht. Kennis van de regels. Techniek: uitvoering van de diverse slagen; clear, dropshot, smash, lob en service. Tactiek: slagenwisseling, opstelling. Inzet en inzicht. Sportoriëntatie (zomer) De leerlingen maken kennis met een aantal (zomer)sporten die niet in het regulier lesprogramma zijn opgenomen. Leiding geven / Hulp verlenen / Fluiten, coachen, spel regelen, op gang brengen, spullen in orde, sociaal, samenwerken etc. Onderling coachen Spel: Doelspelen. Kennis van regels van betreffende balsport(en). Techniek, tactiek en samenwerking.inzet en inzicht. Atletiek: div. trainingsvormen oefenen en een verslag hiervan. Turnen: (grote) Trampoline. Toets / verslag Lay-out en kwaliteit v.h. verslag.inzet. Keuze van oefening en uitvoering (moeilijkheidsgraad). Repetitie over de geleerde sport/bewegingskennis. Sportoriëntatie (winter) De leerlingen maken kennis met een aantal (winter)sporten die niet in het regulier lesprogramma zijn opgenomen. Spel: Netspelen Kennis van de regels. Techniek: uitvoering van de diverse slagen; clear, dropshot, smash, lob en service. Tactiek: slagenwisseling, opstelling. Inzet en inzicht. SE. E4a E4b E4c, LO/K/7 LO/K/4 LO/K/4 E5 LO/K/9 E6 E7 E8 E9 E0 LO/K/8 LO/K/4 LO/K/7 LO/K/5 LO/K/4 E LO/K/9 E LO/K/4 Sportoriëntatie moet in klas 3 én 4 voldoende worden afgesloten (LO/K/9). Bij ziekte en/of afwezigheid dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer de leerling cijfer achter loopt per periode, dan wordt het cijfer (indien mogelijk) de volgende periode ingehaald. Wanneer de leerling cijfers of meer achterloopt per periode, dan dient de leerling een vervangende opdracht in te leveren. Wanneer er door medische klachten het hele jaar niet deelgenomen kan worden aan de praktijklessen L.O., dan dient de leerling per periode één vervangende opdracht in te leveren. Als er door omstandigheden een onderdeel niet afgesloten kan worden, kan de LO docent besluiten om een ander onderdeel af te sluiten SE= (E t/m E) SE= meer dan 7,5 is goed tussen 5,5 en 7,5 =voldoende ~ 7 ~

28 MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 Aug. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 á 5 keer per jaar wordt de kennis van het actuele nieuws getest door middel van een actualiteitentoets. Het gemiddelde hiervan is één examencijfer. =proefwerk Werkstuk Werkboekje Duur in 0 min. Er wordt al gelet op: SE. E0 a t/m e, Gem K K K3 Nov. Wat leer je bij maatschappijleer? In het eerste hoofdstuk maken we kennis met het vak en krijg je uitleg over de kernbegrippen waar we het hele jaar mee gaan werken. x toets Jongeren. We kijken naar de jongeren van nu. Hoe wordt je wie je bent? Wat is normaal en wat niet? Wat zijn normen en waarden? We volgen hierbij een groepje scholieren die van alles meemaken. We kijken naar verschillende jongerenculturen van vroeger en nu. x toets x onderzoeksopdracht naar de normen, waarden en achtergronden van de eigen omgeving Werkstuk 4 verzorging, voldoende inhoud, goede conclusie Politiek. Je maakt kennis met de onderdelen van de politiek in Nederland. We kijken daarbij naar het werk van de ministers, het parlement en politieke partijen. De verschillen tussen links en rechts en welke verschillende bestuursvormen er in de wereld zijn. x toets E4 K6 E E E3 K K K3 K4 ~ 8 ~

29 ervolg MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) 3 3 feb. 4 april PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Multiculturele samenleving We maken kennis met de verschillende culturen die je in Nederland tegen kunt komen en welke problemen er ontstaan zijn in de loop van de jaren. We bekijken de verschillende geloven die bij de culturen horen en de redenen waarom mensen van het ene naar het andere land verhuizen. x toets Media We kijken naar de rol van de media in de moderne samenleving. Waar komt het nieuws vandaan, waarom bestaat er reclame en hoe communiceren mensen. Het cijfer dat je bij dit hoofdstuk haalt bestaat uit een gemiddelde van een onderzoeksopdracht en de toets. x toets x onderzoek naar media Werk Tijdens de stage krijg je van het vak maatschappijleer een aantal opdrachten mee waar je een apart werkstuk van moet maken. De opdrachten maak je tijdens de stage. x verslag Criminaliteit Wat straf krijg je als je de wet overtreedt? Wat doet een rechter precies en wat is een officier van justitie? In dit hoofdstuk bekijken we hoe Nederland omgaat met de problemen rond dit thema x toets/presentatie =proefwerk Werkstuk Werkboekje Boekje Duur in Er wordt al gelet op: Alle onderdelen uit het werkboekje moeten naar behoren zijn gedaan. SE. K5 K K3 K6 E9 Overgang Juli: Het gemiddelde van alle tien E cijfers vormt het schoolexamencijfer: SE= E + E + E3 + xe4 + E5 + E6 + E7 + E8 + xe9 + E0) : NB. Omdat Ma een examenvak is dat in leerjaar 3 afgesloten wordt, hebben kandidaten die een onvoldoende eindcijfer halen recht op een herkansing. Deze wordt in overleg met de examencommissie vastgesteld. Het cijfer zonder herkansing telt mee de overgang, ook als dit onvoldoende is. De docent mag eisen dat een verslag via de ELO ingeleverd wordt. Het is dan de verantwoordelijkheid van de leerling dat het verslag tijdig en via de ELO ingeleverd wordt. E5 E6 E7 E8, K7 K4 K K K3 K7 K K K3 ~ 9 ~

30 MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving 4 Aug. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) á 5 keer per jaar wordt de kennis van het actuele nieuws getest door middel van een actualiteitentoets (a.t.). Het gemiddelde hiervan telt als één examencijfer. In grote lijn worden eerst onderwerpen behandeld en getoetst: Multiculturele samenleving Massamedia =proefwerk Werkstuk Onderzoek Duur in 0 min. a.d.v. de volgende criteria SE. E5 a t/m e E E, gem. K3 K8 K5 K7 Nov. Je doet zelfstandig een onderzoek naar het onderdeel Mens en Werk. Je krijgt een aantal onderzoeksvragen mee die je onder andere tijdens je stage gaat uitzoeken. Criminaliteit en rechtsstaat. Aan de hand van het boek komen we de achtergronden van het thema langs. 4x toets criminaliteit H t/m 4 H5 t/m 8 H9 t/m H t/m 4 Gedurende het thema maak je een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp uit het onderdeel Criminaliteit en rechtstaat. x onderzoek Onderzoek Werkstuk Leerlingen krijgen een vragenlijst, deze vragen worden per punt beoordeeld en het totaal geeft een cijfer. oorbereiding, uitvoering evaluatie E3 E4 E5 E6 E7 E8 K3 K6 ~ 30 ~

31 ervolg MAATSCHAPPIJLEER Ljr. Periode Leerstofomschrijving Kennen in globale omschrijving 4 3 Feb. 4 apr. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kunnen in opdrachten (vaardigheden benoemen) Politieke besluitvorming. Wie is de baas in Nederland, wat doet de koningin, waarom gaan we stemmen? Al dit soort vragen en meer worden beantwoord in dit thema. We kijken hoe ons land wordt bestuurd en wat soort onderwerpen worden behandeld. We bekijken de wetgeving en de politieke partijen. 5 x toets politieke besluitvorming H t/m 3 H 4 en 5 H 6 en 7 H 8 en 9 H 0 t/m =proefwerk Werkstuk Werkboekje Duur in a.d.v. de volgende criteria SE. E9 E0 E E E3, K K K3 K3 K4 Aansluitend doe je onderzoek naar politieke partijen, de regering en het parlement onderzoek oorbereiding, uitvoering, evaluatie E4 Oefentoets Proef op de Som ja/nee Het schoolexamencijfer is het gemiddelde van alle E-cijfers SE = x (E + E + E4 + E5 + E6 + E7 + E9 + E0 + E + E + E3 + E5) + x (E3 + E8 + E4) : 8 ~ 3 ~

32 NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 Sept. Okt. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 De eindtermen K,K,K3,3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook de praktische vaardigheden en het werken met de computer. Hoofdstuk Krachten: Je kunt krachten herkennen, meten, construeren. Je kunt aan evenwichtssituaties en krachtbesparende situaties rekenen. Hoofdstuk Bewegen: Je kunt de snelheid berekenen, drie soorten bewegingen benoemen, het verband tussen kracht en beweging aangeven. Je kunt de stopafstand berekenen. so/pw/werkstuk/ presentatie/verslag/brief/logboek/practicum H H Duur in =tgang rapport SE., K9 K9 Nov. Jan. Er worden 4 so s gegeven die elk keer tellen Hoofdstuk 3 Stoffen en materialen: Je kunt metalen, niet-metalen en gassen onderscheiden. Je weet wat atomen en moleculen zijn. Je weet wat verbindingen, zuren, basen en mengsels zijn, en de drie fasen van stoffen. Hoofdstuk 4 Elektriciteit: Je kunt de stroomsterkte in serie- en parallelschakelingen bepalen. Je kunt de weerstand berekenen. Je weet hoe de elektrische huisinstallatie werkt met betrekking tot veiligheid, vermogen en energieverbruik. So s H3 H4 K,,3 K4 K5 Er worden 4 so s gegeven die elk keer tellen So s K,,3 ~ 3 ~

33 ervolg NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijving 3 3 Feb. Mrt. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 De eindtermen K,K,K3,3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook de praktische vaardigheden en het werken met de computer. Hoofdstuk 5 Licht: Je weet waar lenzen toegepast worden: fototoestel, vergrotingsapparaat, Projector, oog en bril. Hoofdstuk 6 Energie: Je kunt energie-omzettingen beschrijven, de energie berekenen, energiebronnen herkennen. Je kunt her rendement berekenen en het nut van isolatie uitleggen. so/pw/werkstuk/ presentatie/verslag/brief/logboek/practicum H5 H6 Duur in =tgang rapport SE., K7 K5 K6 4 Apr. Jun. Er worden 4 so s gegeven die elk keer tellen Hoofdstuk 7 magnetisme: Je kunt de werking van een elektromagneet en de toepassing ervan in een relais uitleggen. Je kunt een NTC en een LDR herkennen. Hoofdstuk 8 Geluid: je kunt geluidssignalen zichtbaar maken en de frequentie berekenen. Je kunt de werking van een luidspreker uitleggen. Je kunt een geluidsgrafiek maken en een frequentiekarakteristiek aflezen. So s H7 H8 K,,3 K5 K8 Er worden 4 so s gegeven die elk keer meetellen So s K,,3 Praktische Opdracht (PO-I):Je moet een onderzoeksopdracht uitvoeren werkstuk/presentatie/verslag 0 K,, 4. ~ 33 ~

34 ervolg NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijving 4 5 Sep. Okt. Nov. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 De eindtermen K,K,K3,3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook de praktische vaardigheden en het werken met de computer. Hoofdstuk : Licht Je weet hoe licht en schaduw ontstaat en wat het spectrum is. Ook weet je hoe kleuren ontstaan. Je kunt beeldvorming door lenzen tekenen. Ook enkele toepassingen van lenzen moet je weten. Hoofdstuk : Kracht en beweging Je weet wat krachten zijn. Je kunt ze optellen en ontbinden. Je kunt zwaartekrachten meten en evenwicht maken. Je kunt werken met hefbomen en katrollen. Hoofdstuk 3: Elektrische schakelingen. Serie en parallel, halfgeleiders en bijzondere weerstanden, de condensator, Wet van Ohm so/pw/werkstuk/ presentatie/verslag/brief/logboek/practicum H H H3 Duur in =tgang rapport SE. E E E3, K7 K9 K5 6 Dec. Jan. Feb. Er worden 4 so s gegeven die elk keer meetellen Hoofdstuk 4 Warmte en energie. Warmtebronnen, energie omzetten, je huis verwarmen, transport, besparing en lucht verontreiniging. Hoofdstuk 5 Elektrische energie en veiligheid. eiligheid, kortsluiting, overbelasting, toepassingen, relais en energieverbruik. Hoofdstuk 6 Geluid. Trillingen, transport geluidshinder, geluidssterkte, geluid opnemen en afspelen. So s H4 H 5 H6 E4 E5 E6 E7 K,,3 K6 K5, K6 K8 Er worden 4 so s gegeven die elk keer meetellen So s E8 K,,3 ~ 34 ~

35 ervolg NASK Ljr. Periode Leerstofomschrijving 4 7 Mrt. Apr. PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 De eindtermen K,K,K3,3 en 4 zijn geïntegreerd in de lesstof. Dit geldt ook de praktische vaardigheden en het werken met de computer. Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Toepassingen, van grondstof tot product, bouw van de materie, stofeigenschappen, veiligheid, chemische reacties, koken bakken en verbranden, afval en milieu, verantwoord omgaan met het milieu. Hoofdstuk 8 erkeer en veiligheid Krachten op voertuigen, versnellen en vertragen, remweg en stopafstand, traagheid en veiligheid. so/pw/werkstuk/ presentatie/verslag/brief/logboek/practicum H7 H8 Duur in =tgang rapport SE. E9 E0, K0 Er worden 4 so s gegeven die elk keer meetellen So s E K,,3 feb/apr Proef op de Som ja/nee Het eindcijfer het schoolexamen (SE) komt tot stand door het gemiddelde te nemen van alle E-toetsen, die in de PTA s van leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen. Berekening SE = x(e4 + E8 + E) + x(e + E + E3 + E5 + E6 + E7 + E9 + E0) : 9 ~ 35 ~

36 NEDERLANDS Ljr. Periode Leerstofomschrijving De hoofdstuktoetsen omvatten de volgende onderdelen, mits anders staat aangegeven, Lezen, Schrijven, Spreken/kijken/luisteren, Leren en werken, Taal en woordenschat, Spelling en Fictie 3 Hfst Lezen Hfst Spelling Hfst Hoofdstuktoets Boekrepetitie PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 Kijken en luisteren: Cito luistertoets Hfst Lezen Hfst Spelling Hfst Hoofdstuktoets Filmrepetitie (=proefwerk), toets, verslag, Mo(=mondeling), werkstuk Duur in / / / / a.d.v. de volgende criteria Hoofd- en bijzaken Werkwoordspelling Lezen: hoofdzaken en bijzaken Spreken en luisteren: precies luisteren. Schrijven: informatie geven, Leren en werken: sociale vaardigheden Taal en woordenschat: medische woorden en eufemismen Fictie: vakantieverhalen Getoetst wordt de kennis van een gelezen boek Uit een gesproken tekst de benodigde Informatie halen erbanden in een tekst Hoofdletters en leestekens Lezen: verbanden in een tekst Spreken en luisteren: instructie Schrijven: een instructie geven Leren en werken: overleggen en besluiten nemen Taal en woordenschat: technische woorden en vaktaal Fictie: televisieseries Getoetst wordt de kennis van een Nederlandse film =tgang rapport SE., K3/K6 K K3/K6 K4/K5 K7 K K/K3 K8 K8 K4 K3/K6 K K3/K6 K4 K7 K K/K3 K8 K8 ~ 36 ~

37 ervolg NEDERLANDS Ljr. Periode Leerstofomschrijving De hoofdstuktoetsen omvatten de volgende onderdelen, mits anders staat aangegeven, Lezen, Schrijven, Spreken/kijken/luisteren, Leren en werken, Taal en woordenschat, Spelling en Fictie 3 3 Hfst 3 Schrijven Hfst 3 Hoofdstuktoets Boekrepetitie 4 Hfst 4 Lezen Hfst 4 Spelling Hfst 4 Hoofdstuktoets Presentatie Kijken en luisteren: Cito Discussie PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 (=proefwerk), toets, verslag, Mo(=mondeling), werkstuk Mo Mo Duur in / / 0.5 3/4 0,5 a.d.v. de volgende criteria Schrijven van een zakelijke brief/ sollicitatiebrief Lezen: tekstdoelen Spelling: hoofdletters in namen en afk. Spreken en luisteren: informatie vragen Leren en werken: kritiek geven en krijgen Taal en woordenschat: financiële termen en nieuwe woorden Fictie: poëzie Getoetst wordt de kennis van een gelezen boek Begin, midden en slot en tussenletters Tussenletters Lezen: Begin, midden en slot Spreken en luisteren: verslag doen Schrijven: werkstuk Leren en werken: jezelf beheersen Taal en woordenschat: groene woorden en tegenstellingen Fictie: boek en film oorbereiding en presentatie Uit een tekst de benodigde informatie halen Onderwerp presenteren en discussie bereiden =tgang rapport SE. /E /E /E3, K7 K3/K6 K K5/K4 K K/K3 K8 K8 K3/K6 K K3/K6 K5/K4 K7 K K/K3 K8 K5 K4 K5 ~ 37 ~

38 ervolg NEDERLANDS Ljr. Periode Leerstofomschrijving De hoofdstuktoetsen omvatten de volgende onderdelen, mits anders staat aangegeven, lezen, taal en woordenschat, spelling en grammatica en fictie 4 Hfst Lezen Hfst Hoofdstuktoets Hfst Lezen Hfst Hoofdstuktoets Boekpresentatie Hfst 3 Schrijven Hfst 3 Hoofdstuktoets Hfst 4 Schrijven Hfst 4 Hoofdstuktoets Filmrepetitie PTA BEROEPSGERICHTE LEERWEG leerjaren 3 & 4 (=proefwerk), toets, verslag, Mo(=mondeling), werkstuk Mo Duur in 0.0 a.d.v. de volgende criteria Doel en hoofdgedachte Lezen: doel en hoofdgedachte Taal en Woordenschat: het woordenboek gebruiken Spelling en grammatica: spellen volgens de regels Fictie: onderwerp en genre De opmaak van een tekst Lezen: de opmaak van een tekst Taal en Woordenschat: kleine lettertjes, contaminatie spelling en grammatica: spellingcontrole Fictie: fictie beoordelen Gelezen boek wordt gepresenteerd de klas Maken van een affiche Lezen: verbanden Taal en Woordenschat: moeilijk Taalgebruik, dubbelzinnigheden Spelling en grammatica : spelling in het woordenboek Fictie: Fictie op internet De klachtenbrief Lezen: tekst en beeld Taal en Woordenschat: figuurlijk taalgebruik, rijmende uitdrukkingen Spelling en grammatica: spelling controleren Fictie: recensies Getoetst wordt de kennis van een Nederlandse film =tgang rapport SE. E4a E4b E5a E5b E9a E6a E6b E7a E7b E9b, K3/K6 K3/K6 K/K3 K K8 K3/K6 K3/K6 K/K3 K K8 K8/K5 K3/K6 K/K3 K K8 K7 K3/K6 K/K3 K K8 K8 ~ 38 ~

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting derde- en vierde leerjaar Basisberoepsgerichte leerweg Handel en administratie (BBL) schooljaar 2015-2016-2017 Basis Handel en Administratie 1 PTA

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening

College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening 2014-2015 College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening Verkoper Niveau 2 Studiewijzer BOL Inhoudsopgave DEEL 1: DE SCHOOL... 2 1.1 Kenmerken van de opleiding... 2 1.2 Onderwijsovereenkomst (OOK)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013 Schoolgids 2012-2013 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...6 Kwaliteitszorg en resultaten...7 Percentages eindexamenkandidaten...8 Opbrengstenprofiel 2012...8 Organisatie...9 Lestijden...9 Lessentabel...9

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2013-2015 1 TT So1 Po Thema 3: Ecologie 1 TT SE 1 Se thema 3: Ecologie; Thema 4: Mens en Milieu 1 HD werkb Werkboek thema 3 en 4 2 TT So 2

Nadere informatie