Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Professionele bachelor in de elektromechanica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 12-09-2011_Studiegids 2 pba elektromechanica_2011-2012 1. Professionele bachelor in de elektromechanica"

Transcriptie

1 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ STUDIEGIDS Professionele bachelor in de elektromechanica afstudeerrichting automatisering afstudeerrichting elektromechanica afstudeerrichting klimatisering afstudeerrichting onderhoudstechnologie 2 de opleidingsfase Academiejaar

2 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Inhoudsopgave 1. Inleiding De KHLim en het departement IWT De opleiding professionele bachelor elektromechanica Opleidingsvisie Opleidingsdoelstellingen Onderwijsvisie Organisatie van de opleiding in trajecten Onderwijsregeling Volgtijdelijkheid Vakkentabel en ECTS-fiches Permanente evaluatie Onderwijstaal Vrijstellingen EVC-EVK Examens 14

3 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Studiegids 1. Inleiding Trekken machines en technische installaties je aandacht? Wil je weten hoe ze gebouwd, gestuurd, geoptimaliseerd en onderhouden worden? Dan is de opleiding professionele bachelor elektromechanica iets voor jou! Deze opleiding die praktisch georiënteerd en theoretische onderbouwd is, telt 180 studiepunten en wordt georganiseerd in 3 opleidingsfasen van 60 studiepunten. De studieduur bedraagt dus 3 jaar en behoort tot het 1 cyclus onderwijs. Deze studiegids bevat alle belangrijke informatie over de opleiding en is je handleiding voor je dit academiejaar. Lees deze gids grondig! 2. De KHLim en het departement IWT De Katholieke Hogeschool Limburg of kortweg de KHLim bestaat uit de volgende departementen. GEZ Gezondheidszorg HB Handelswetenschappen en bedrijfskunde IWT Industriële wetenschappen en technologie IW-FI 2 Industriële wetenschappen Faculteit industrieel ingenieur LER Lerarenopleiding MAD Media & design academie SAW Sociaal agogisch werk In het departement IWT worden de volgende opleidingen professionele bachelor verzorgd: Energietechnologie (voorheen elektrotechniek) Elektronica-ict met afstudeerrichtingen - Ict - Elektronica Elektromechanica met afstudeerrichtingen - Automatisering - Elektromechanica - Klimatisatie - Onderhoudstechnologie Chemie met afstudeerrichtingen

4 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Biochemie - Chemie - Procestechnologie Milieuzorg met afstudeerrichting milieutechnologie Biomedische laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie 3. De opleiding professionele bachelor elektromechanica Na een eerste gemeenschappelijke opleidingsfase, kiest de student naargelang interesse voor één van de volgende afstudeerrichtingen: Automatisering Deze afstudeerrichting vormt technici die zelfstandig automatiseringssystemen kunnen ontwerpen, realiseren, opstarten, optimaal afregelen en onderhouden, zowel op mechanisch, elektrisch, elektronisch als op procestechnisch gebied. Elektromechanica Deze afstudeerrichting benadrukt de ontwerp-, de vormgevings- en besturingstechnieken met het oog op het ontwikkelen en in bedrijf stellen en beheren van de moderne productiesystemen. Klimatisatie Deze afstudeerrichting heeft als doel mensen te vormen die diverse klimaatinstallaties zelfstandig kunnen ontwerpen, realiseren, opstarten, optimaal afregelen en onderhouden. Onderhoudstechnologie In deze afstudeerrichting wordt de problematiek van het algemeen onderhoudsbeheer van apparaten, machines en installaties grondig bestudeerd en dit zowel vanuit elektrisch en elektronisch, als vanuit mechanisch, pneumatisch en regeltechnisch oogpunt. 4. Opleidingsvisie Technische installaties zijn vaak indrukwekkend! Je zit goed als de draden, koppelingen, automatische pompen, motoren, metertjes je interesse wekken. Als bachelor in de elektromechanica weet je perfect hoe apparaten ons leven gemakkelijker maken dankzij automatisering, hoe we het hoofd koel kunnen houden, hoe robots haarfijn bandwerk kunnen uitvoeren of hoe technische installaties ontworpen, gemonteerd, beheerd en onderhouden moeten

5 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ worden. Met je diploma op zak ben je meer dan welkom in heel wat bedrijven en technische diensten van organisaties. In het basispakket zit heel wat mechanica en elektriciteit. Daarnaast zijn pneumatica, hydraulica, regeltechniek, grafisch en elektrisch ontwerpen belangrijke componenten in de opleiding. Naargelang je interesse specialiseer je in automatisering, klimatisatie, elektromechanica of onderhoudstechnologie vanaf de 2 de opleidingsfase. Tijdens je opleiding tot technisch specialist wordt je talenkennis aangescherpt, je communicatievaardigheid en je zelfwerkzaamheid bevorderd, leer je werken in teamverband en word je voorbereid op levenslang leren. 5. Opleidingsdoelstellingen Algemene doelstelling De opleiding tot professionele bachelor in de elektromechanica stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die: uitvoeringstaken deskundig kan uitvoeren in teamverband of zelfstandig; na voldoende ervaring, leiding kan geven (niveau van het middenkader); kan bijdragen tot het verwezenlijken en verbeteren van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming. Zijn opleiding dient daartoe: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen; de nodige vorming en attitude bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en/of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken. Waarden Het departement IWT van de KHLim wil daarbij mensen vormen die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven; die eerlijk en loyaal zijn; die verantwoordelijkheid willen opnemen; die daarover christelijke inzichten hebben verworven en kunnen verwoorden; en die, vanuit deze christelijke inspiratie, in concrete situaties willen proberen, telkens opnieuw de grenzen van het maatschappelijk welzijn te verleggen.

6 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden De professionele bachelor moet in staat zijn: mee te werken in een sfeer die arbeidsvreugde geeft; mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren; relevante informatie te verzamelen, te verwerken en in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen; zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen. Competenties Tijdens de opleiding verwerft de student competenties die bestaan uit kennis, attitudes en vaardigheden. Hier volgt een overzicht van de competenties voor de professionele bachelor elektromechanica. A. Algemene competenties 1. beheerst denk- en redeneervaardigheid 2. kan informatie verwerven en verwerken en kan rapporteren over deze informatie 3. beheerst het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken en kan in dit kader multidisciplinair samenwerken 4. is in staat tot creativiteit en innoveren 5. kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren en is in staat tot leidinggeven 6. kan communiceren over ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken, gebruik makend van de mogelijkheden van een digitale werkomgeving 7. heeft een ingesteldheid tot levenslang leren B. Algemeen beroepsgerichte competenties 1. kan teamgericht werken 2. heeft zelfstandigheid en besluitvaardigheid verworven, heeft inzet en doorzettingsvermogen en is in staat om onder werkdruk te presteren 3. kan oplossingsgericht werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën 4. heeft inzicht in maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenhangend met de beroepspraktijk 5. heeft inzicht in de kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen en kan het toepassen in de beroepspraktijk 6. is in staat te functioneren in de sociale context van een onderneming; dit impliceert bijvoorbeeld: actief en constructief kunnen deelnemen aan vergaderingen, een eigen standpunt kunnen verdedigen, kunnen omgaan met conflicten, rapporteren aan oversten

7 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ C. Beroepsgerichte competenties Algemeen beroepsgerichte competenties 1. kan assisteren bij het ontwerpen van elektromechanische toestellen en systemen, kan proefopstellingen bouwen en is in staat metingen te verrichten, te rapporteren en mee te helpen beslissen hoe het product eruit zal zien in zijn definitieve versie 2. kan elektromechanische systemen afstemmen 3. is in staat technische dossiers samen te stellen (materialen, productie-tekeningen, afregelprocedures, eindcontroles, ) 4. kan het technische aspect en de praktische organisatie van een productie-proces beheren 5. heeft inzicht in de actuele fabricagetechnieken en kan een werkvoorbereiding toepassen in fabricageopgaven 6. heeft inzicht in de invloed van materiaaleigenschappen, productvorm en serie-grootte op de proceskeuze 7. kan elektromechanische systemen installeren, in bedrijf stellen en operationeel houden 8. kan de onderhoudsproblemen opvolgen en oplossen; hieronder vallen technische herstellingen, controles, afregelingen, het opvolgen van de kwaliteitseisen van een productiesysteem 9. kan instaan voor de uitvoering en de opvolging van een lastenboek, offertes, bestellingen, leveringen, technische dienstverlening en ondersteuning van klanten 10. kan training geven over elektromechanische systemen 11. kan advies verlenen bij aan- en verkoop van technologische producten of diensten en kan instaan voor de opvolging 12. is in staat om de vakterminologie in het Engels te gebruiken voor de gekozen afstudeerrichting 13. kan de gangbare computer aided engineering pakketten binnen het vakdomein toepassen 14. kan de geldende reglementeringen in het vakdomein toepassen, onder meer AREI-regels en machinerichtlijnen 15. heeft inzicht in de methodiek van een risicoanalyse en kan deze toepassen in de beroepspraktijk 16. heeft inzicht in de werking en karakteristieken van machines (ver-brandingsmotoren, pompen, compressoren, ventilatoren, elektro-motoren, hydraulische kringen, pneumatica, HVAC) 17. heeft inzicht in de basisbegrippen over de bedrijfseconomische aspecten, de kosten/batenanalyse en kostprijsberekening specifieke beroepsgerichte competenties Afstudeerrichting automatisering 1. beheerst de principes van embedded controllers en interfacing 2. kan rotobicasystemen binnen een geautomatiseerde omgeving implementeren 3. kan fysische processen in de regeltechniek analyseren en identificeren om zelf regeltechnische systemen te bouwen 4. is in staat regelkringen te ontwerpen en sturingen te implementeren 5. is in staat om vanuit een blokschematisch ontwerp een geschikte technische oplossing te realiseren met inbegrip van software-gestuurde systemen 6. heeft inzichten in de fundamentele en de bijzondere aspecten van zowel hardware- als software-elementen die de moderne industriële automatisering mogelijk maakt Afstudeerrichting elektromechanica 1. beheerst de eindige elementenmethode voor het berekenen van spanning en vervorming 2. kan een verantwoorde keuze van verbindingsprocessen maken 3. beheerst mechanische meettechnieken

8 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ beheerst de werking en de programmering van CNC-machines 5. kan de programmering uitvoeren van CAM-systemen voor de gepaste bewerkingsvolgorde en is in staat om de taken van de productie-medewerkers te plannen en te coördineren 6. kan de bewerkingsvolgorde opstellen en taken binnen het productie-proces uitvoeren 7. is in staat om producten, gereedschappen of onderdelen op te meten om de kwaliteitsnorm te bepalen Afstudeerrichting klimatisatie 1. beheerst de nodige kennis van en vaardigheden in energietechnische, koeltechnische en verwarmingstechnische disciplines en HVAC-technieken 2. is in staat mee te werken aan de ontwikkeling en de montage van HVAC-systemen 3. kan installatie- en constructieschema's voor HVAC-toepassingen ontwerpen, tekenen en lezen 4. kan HVAC-systemen analyseren, in bedrijf nemen en onderhouden 5. kan de criteria voor thermische behaaglijkheid linken aan een praktijksituatie en hiermee rekening houden voor de dimensionering van de HVAC-installatie 6. is in staat om warmteverliesberekeningen en koellastberekeningen te maken volgens de geldende normeringen en reglementering, om aan de hand hiervan de dimensionering van het betreffende HVAC-systeem uit te voeren 7. is in staat mee te werken aan de ontwikkeling en dimensionering van hernieuwbare energieinstallaties, zoals warmtepompen en systemen voor thermische en fotovoltaïsche zonneenergie 8. heeft inzicht in energiemanagement en HVAC, van ontwerp tot onderhoud 9. beheerst de regelgeving binnen HVAC Afstudeerrichting onderhoudstechnologie 1. beheerst de nodige kennis van en vaardigheden in de onderhouds-technische, werktuigkundige en productietechnische disciplines 2. kan optredende fouten in elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische systemen lokaliseren, analyseren en herstellen 3. heeft de nodige handvaardigheid verworven en kan de juiste keuze maken aangaande de gereedschappen en de onderdelen door middel van het gebruik van documentatie en catalogi 4. kan de vereiste correcte handelingen verrichten om de herstelde systemen af te stellen en op te starten en kan hierbij de gevolgen van de uitgevoerde acties inschatten 5. kan een periodiek onderhouds- en smeerplan opstellen, de gegevens interpreteren, de juiste keuze maken en bijsturingen verrichten in verband met de onderhoudsmethode, de gereedschappen en noodzakelijke stock 6. kan een predictief onderhoudsplan opstellen, de gegevens en ervaringen inventariseren en analyseren

9 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Onderwijsvisie De opleiding professionele bachelor elektromechanica is een sterk praktijk gerichte opleiding. De studenteninstroom vraagt een sterke begeleiding. Tijdens de opleiding zijn studenten en docenten partners in leren en worden de studenten begeleid naar zelfstandig en levenslang leren. In de 1 ste opleidingsfase zijn de onderwijsvormen beperkt tot hoorcolleges, begeleide oefenzittingen en laboratoriumzittingen. In de 2 de en 3 de opleidingsfase verandert dit naargelang de afstudeerrichting. Automatisering In de meest theoretische afstudeerrichting wordt veelal probleemgestuurd gewerkt in de laboratoria. Klimatisatie In de 2 de en de 3 de opleidingsfase wordt overgegaan naar een sterk doorgedreven projectmatige aanpak. Elektromechanica Vanaf de 2 de opleidingsfase wordt projectmatig gewerkt. Deze aanpak wordt in de 3 de opleidingsfase vakoverschrijdend verder gezet. Onderhoudstechnologie Deze afstudeerrichting leent zich moeilijk tot projectmatig onderwijs omwille van de noodzakelijke infrastructuur. Er wordt gewerkt op basis van probleemgestuurde opdrachten. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opleidingsonderdeel projectstage in het 2 de semester van het 3 de jaar. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedurende 12 weken een 5-daagse weekstage uitvoeren in een bedrijf. Deze stage kan zowel doorgaan in het binnen- als in het buitenland. Voor de begeleiding staan interne en externe stagebegeleiders in. De student houdt een portfolio bij van de opdrachten, werkzaamheden, vorderingen, evaluaties De afsluiter van de projectstage is de stagevoordracht die beoordeeld wordt door een externe jury. In het kader van internationalisering wordt van elke student verwacht dat hij/zij deelneemt aan een internationale studiereis tenzij hij/zij de projectstage volbrengt in het buitenland.

10 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Organisatie van de opleiding in trajecten Na het behalen van een diploma secundair onderwijs of een gelijkgesteld/evenwaardig diploma, krijg je toegang tot de opleiding professionele bachelor. Nieuwe studenten volgen in de 1 ste opleidingsfase een modeltraject, zij schrijven in voor een volledige opleidingsfase van 60 studiepunten. Mogelijk werden in een eerder gevolgde opleiding credits behaald die omgezet kunnen worden in EVK s 1. In dit geval wordt een persoonlijk studieprogramma samengesteld. Studenten die slagen voor een modeltraject, schrijven het volgend academiejaar opnieuw in voor een modeltraject in de volgende opleidingsfase. Indien opleidingsonderdelen in een volgend academiejaar hernomen moeten worden, bestaat de mogelijkheid reeds opleidingsonderdelen van de volgende opleidingsfase op te nemen. In deze laatste gevallen worden doorgaans een verschillend aantal studiepunten dan 60 opgenomen. Men spreekt dan over een individueel jaarprogramma of een IJP. De spelregels voor het samenstellen van een IJP-dossier worden voor aanvang van het academiejaar verduidelijkt door het departementshoofd. De keuze van de opleidingsonderdelen voor het individueel jaarprogramma gebeurt aan de hand van de volgtijdelijkheidstabellen én in samenspraak met de toegewezen studietrajectbegeleider. Opgedane beroepservaring wordt mogelijk als EVC s 2 in de opleiding gebracht na onderzoek door een aangestelde commissie. Personen die geen diploma secundair onderwijs behaalden, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Indien dit onderzoek een positief resultaat heeft, wordt deze persoon toegelaten tot de opleiding. Met het diploma professionele bachelor wordt toegang verleend tot het schakelprogramma dat het masterjaar vooraf gaat. 8. Onderwijsregeling Opleidingsconcept De opleiding tot professionele bachelor wordt verstrekt op drie wijzen : hoorcolleges, geleide oefeningen en laboratoriumzittingen. Hoorcolleges worden gehouden in auditoria en grote leslokalen voor de voltallige groep studenten van een opleidingsfase. In kleinere groepen wordt de onderwezen leerstof nadien ingeoefend tijdens geleide oefenzittingen, waarbij de docent een intensieve individuele begeleiding verzekert. Hier heeft elke student de mogelijkheid persoonlijk uitleg te vragen over de onderwezen oefeningen en leerstof. 1 Elders Verworven Kwalificaties 2 Elders Verworven Competenties

11 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Het toetsen van de onderwezen leerstof aan de praktijk gebeurt tijdens laboratoriumzittingen. Onder begeleiding van de aanwezige docent werken de studenten individueel, in kleine groepen of in teamverband aan een bepaalde proefopstelling of aan een praktische realisatie. Aangezien een opleiding tot professionele bachelor een praktisch georiënteerde opleiding is, wordt sterk de nadruk gelegd op deze opleiding in laboratoria. Daarom is de begeleiding daar zeer intens (kleine groepen) en worden geen kosten gespaard om deze labo's zo optimaal mogelijk uit te rusten en te laten functioneren. We vragen dan ook van de studenten dat ze zo zorgzaam mogelijk omgaan met de apparatuur in de labo's; dat ze nauwgezet de instructies en aanbevelingen van de vakdocent(e) volgen en onmiddellijk melden wanneer één of ander apparaat niet meer naar behoren werkt. Studiebegeleiding Om de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs optimaal te laten verlopen, wordt tijdens het eerste jaar veel aandacht besteed aan de begeleiding van de studenten. Tijdens de introductiedag, nog vóór aanvang van het academiejaar, worden de studenten in kleine groepen (10 tot 15 studenten) opgedeeld en toegewezen aan een studietrajectbegeleider die de vorderingen van de student volgt tot afstuderen. De studietrajectbegeleider staat de student bij met het opstellen van het IJPdossier. In de 1 ste opleidingsfase is studievaardigheden opgenomen in het curriculum. Hier wordt gewerkt aan de studiehouding van de studenten. Bij eventuele studieproblemen kan de student steeds terecht bij de docenten. De opleidingscoördinator staat in voor de opleiding en de coördinatie van het werk van de docenten. Hier kunnen de studenten steeds terecht met eventuele problemen die verband houden met de organisatie van de opleiding. Uiteindelijk is de student verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces! Het onderwijs- en examenreglement Het document Onderwijsregeling en Examenreglement (OER) kan geraadpleegd worden (studenten >> Examenreglement). Elke student is op de hoogte van het OER en volgt de verplichte infosessie i.v.m. het OER. Deze wordt aangekondigd in het uurrooster.

12 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Volgtijdelijkheid De voorwaarden om opleidingsonderdelen te volgen, zijn vastgelegd in volgtijdelijkheidstabellen. In deze tabellen zijn de opleidingsonderdelen (OO s) van de 2 de en de 3 de opleidingsfase en de verschillende afstudeerrichtingen gegeven, met vermelding van de OO s waarvoor een credit of een tolereerbaar cijfer behaald moet zijn; de OO s die reeds gevolgd moeten zijn zonder dat een credit of een tolereerbaar cijfer behaald moet zijn; speciale vermeldingen om het OO te kunnen volgen. 10. Vakkentabel en ECTS-fiches De vakkentabel geeft een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken per semester met het aantal studiepunten, het aantal lesuren per week Dan volgt een alfabetische rangschikking van de ECTS-fiches voor de verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken. Deze bevatten alle informatie die je per deelvak of opleidingsonderdeel nodig hebt: de inhoudsopgave,de onderwijsvorm,het gebruikte studiemateriaal, de beoordelingswijze Bijzondere aandacht gaat naar de evaluatievorm die vermeld wordt. Er worden verschillende evaluatievormen gebruikt zoals permanente evaluatie, mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, labo-examen, pc-examen 11. Permanente evaluatie In de opleiding professionele bachelor elektromechanica wordt van de studenten verwacht dat ze de geprogrammeerde lessen volgen en intensief meewerken. Verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken worden gedeeltelijk of volledig geëvalueerd via permanente evaluatie. In deze lessen worden bijvoorbeeld communicatieve of praktische vaardigheden aangeleerd. In dit geval is de aanwezigheid van de student verplicht. Dit betekent dat elke afwezigheid gewettigd moet worden bij de betrokken docent of de opleidingscoördinator. In geval van een gewettigde afwezigheid moet de student zo snel mogelijk zélf het initiatief nemen om samen met de betrokken docent een geschikt inhaalmoment of een vervangopdracht af te spreken. Bij ongewettigde afwezigheden bestaat de mogelijkheid van inhaalmomenten en vervangopdrachten niet.

13 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Indien een afwezigheid niet gewettigd kan worden, wordt een 0 voor dat labo gegeven. Indien het aantal ongewettigde afwezigheden 1/5 of meer van het totaal aantal labo s bedraagt, wordt de totale score van het opleidingsonderdeel vervangen door niet deelgenomen. Indien de gewettigde afwezigheden na inhaalmomenten of vervangopdrachten 1/5 of meer bedragen, wordt de totale score eveneens vervangen door niet deelgenomen. Let op! Mogelijk wordt de permanente evaluatie overgedragen naar de 2 de zittijd. 12. Onderwijstaal Met uitzondering van de deelvakken Engels, Duits en Frans worden de lessen gegeven in het Nederlands. 13. Vrijstellingen: EVC en EVK Heb je competenties in de praktijk opgedaan of heb je credits of een diploma verworven, dan houdt de KHLim daar graag rekening mee bij het samenstellen van je studieprogramma. In een gesprek en/of assessment wordt duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om het bachelor en/of master diploma te behalen. Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eerder Verworven Competentie, EVK = Eerder Verworven Kwalificatie Door EVC/EVK kan je de opleidingsduur verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma. Wil je in aanmerking komen voor een opleiding op maat? Neem contact op met de verantwoordelijke van de betrokken opleiding (zie contact) en neem deel aan de EVC/EVK procedure! Wat is EVC/EVK? EVC staat voor eerder verworven competenties. In de EVC-procedure wordt onderzocht of de competenties (door werkervaring, leerervaring, vrije tijd, ) die je verworven hebt zonder een formeel bewijs, erkend kunnen worden. Voor de competenties die je aantoont, kan je een bewijs van bekwaamheid bekomen. Met bewijzen van bekwaamheid kan je een opleiding starten en vrijstellingen aanvragen. Voor de EVC-procedure moet je een bijdrage betalen (zie kosten in het Onderwijs- en examenreglement). EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK - procedure wordt gekeken naar de diploma s, attesten, creditbewijzen, die je al behaald hebt. Er wordt nagegaan of deze aan het niveau van de beoogde opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen kan krijgen in de opleiding. Deze procedure is volledig gratis.

14 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Indien je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van EVK s dan kan je een aanvraag indienen bij de opleidingscoördinator.. Je dient een dossier binnen te brengen bij de respectievelijke opleidingscoördinator met volgende bewijsstukken: Het origineel uitslagenformulier of de verschillende creditbewijzen van de instelling waar credits werden behaald. De ECTS-fiches met doelstellingen én de inhoudsopgave van de opleidingsonderdelen van de reeds behaalde credits. Indien nodig en bij twijfel kan nadien worden gevraagd het gebruikte cursusmateriaal binnen te brengen om de geziene inhoud te staven. Je kan zelf op basis van de ECTS-fiches nagaan voor welke opleidingsonderdelen je een aanvraag wil indienen. Daarvoor raadpleeg je de studiegidsen op de website van de school (toekomstige studenten, kies het juiste departement en dan kies je programma ). Gelieve een afspraak met de opleidingscoördinator vast te leggen via mail om dit dossier binnen te brengen. 14. Examens Examenrichtlijnen vind je op Toledo bij Mededelingen voor studenten, in de map Examens. Deelname aan de examens: artikel 14 (OER) AFDELING 3 Deelname aan de examens Artikel 14 (hernemen van examens) Indien de opleiding dit toestaat kan de student die niet slaagde in de eerste examenperiode eventueel reeds in de tweede examenperiode een examen hernemen Voor departement IWT geldt bijkomend: Enkel studenten die afstuderen en hun diploma kunnen behalen in het huidige academiejaar, krijgen de toelating om hun tweede examenkans reeds op te nemen in juni (2 de examenperiode) in plaats van in september (3 de examenperiode). Enkel studenten die geen opleidingsonderdelen meer te volgen en af te leggen hebben in het tweede semester komen hiervoor in aanmerking. Deze studenten nemen hun volledige tweede examenkans op in de junizittijd. De studenten die nog wel onderwijsactiviteiten hebben in het tweede semester (opleidingsonderdelen, stage/eindwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van deze uitzondering! Studenten die in aanmerking denken te komen op basis van de geschetste voorwaarden, moeten op EIGEN INITIATIEF een verzoek indienen om deze tweede examenkans in juni op te nemen i.p.v. in september. De studenten richten deze vraag tot de voorzitter van de examencommissie door het invullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij Mededelingen voor studenten.

15 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Uurroosters De uurroosters geven weer wanneer je les, labo of oefeningen e.d. hebt. Je vindt ze op de website van de KHLim

16 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ PBA EM/AUT Tweede opleidingsfase professionele bachelor Elektromechanica, afstudeerrichting automatisering Stp. O.O. Code Vak Docent Semester 1 Semester 2 Naam O.O./Vak Ex St p T O L Ex St p T O L PLC technieken 5 PE_AUT_PLCTEC_22 LeJo s, p, l 5 1,50 2,50 c Contract Stp. Vak Punt./Vak Punt. O.O. Elektriciteit en toepassingen3 5 PE_AUTEMKLIONT_ELITOE3_2 1 ClJo s, l 5 2,50 1,5 0 c Elektrisch Ontwerpen 2 4 PE_AUT_ELEONT2_21 BarN i s 4 1,2 5 c Elektronica en toepassingen 3 5 PE_AUT_ELOTOE3_21 BoTh m, p, l 5 2,00 2,0 0 c Data Acquisitie 4 PE_AUT_DATACQ_22 RoRu s, l 4 1,00 3,00 c Mechanica en toepassingen 4 PE_AUT_MECTOE_22 VaBa s 4 3,00 e Pneumatica / Hydraulica 4 PE_AUTONT_PNEHYD_21 VaBa s, p 4 1,25 1,5 0 Regeltechniek1 5 PE_AUT_REGELT1_21 MeFr s, p 5 2,50 2,5 0 Regeltechniek2 5 PE_AUT_REGELT2_22 MeFr s, m, p c c ,50 2,50 c

17 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Toegepaste thermodynamica 5 PE_AUTEMONT_TOETHE_22 ScM a s 4 3,00 l 1 1,00 c Vermogenelektronica en toepassingen 4 PE_AUTEMONT_VERTOE_22 ElJa s, p, l 4 1,75 1,75 c Toegepaste statistiek en IKZ 4 PE_ALG_TOESTA_22 RuiKr s, p 4 1,25 1,25 e Sociale Vorming 6 e 60 Duits PE_ALG_DUITS_21 VbYv p 2 1, Frans PE_ALG_FRANS_21 MoIs p 2 1, Wijsbegeerte PE_ALG_WIJSBE_22 LeRe s 2 2, Totaal Aantal Opleid. Ond./Examen Contacturen/Sem 11,2 5 3,00 8, Studiepunten/Sem ,0 0 11,0 0 3,25 25,0 0 10, Gemidd. Contacturen/Jaarb contract: e = examencontract mogelijk; c = geen examencontract mogelijk (creditcontract noodzakelijk) examen: p = permanente evaluatie; l = laboexamen; s = schriftelijk examen; m = mondeling examen

18 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Tweede opleidingsfase professionele bachelor Elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica 2 PBA EM/EM Stp. O.O. Code Vak Docent Semester 1 Semester 2 Contract Stp. Vak Punt./Vak Punt. O.O. Naam O.O./Vak Ex Stp T O L Ex Stp T O L PLC technieken 4 PE_EMONT_PLCTEC_22 LeJo s, p 4 1,50 1,25 c Grafisch Ontwerpen 2 4 PE_EMONT_GRAONT2_21 ClWf s 4 1,50 c Elektrisch Ontwerpen 2 3 PE_EMONT_ELEONT2_22 BarNi s, p 3 1,00 c Elektriciteit en toepassingen3 5 PE_AUTEMKLIONT_ELITOE3_21 ClJo s, l 5 2,50 1,50 c Data Acquisitie 4 PE_KLIEMONT_DATACQ_21 ClJo s, l 4 1,00 2,75 c Pneumatica / Hydraulica3 3 PE_EM_PNEHYD3_21 VaBa s, p 3 1,25 0,75 c Regeltechniek 4 PE_EMONT_REGELT_22 NaKo s, p, l 4 1,00 1,00 c Sterkteleer 3 PE_EMONT_STERKT_21 NaLu s, m 3 1,50 1,25 e Toegep. Mechanica 6 e 60 Las- en verspaningstechnieken PE_EM_LASVER_21 HeDa s 2 1, Machine - elementen PE_EM_MACELE_21 BeKr m 3 3, Projectmatig ontwerpen PE_EM_PROONT_22 ClWf m, p 1 2, Toegepaste thermodynamica 5 PE_AUTEMONT_TOETHE_22 ScMa s 4 3,00 l 1 1,00 c

19 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Uitvoerings- en Transform. Technieken 5 c 50 Werkplaatstechnieken PE_EMONT_WERKPL_22 HeDa p 3 3, Meettechnieken PE_EMONT_MEETTE_22 HaKo p, l 2 1, Vermogenelektronica en toepassingen 4 PE_AUTEMONT_VERTOE_22 ElJa s, p, l 4 1,75 1,75 c Toegepaste statistiek en IKZ 4 PE_ALG_TOESTA_22 RuiKr s, p 4 1,25 1,25 e Sociale Vorming 6 e 60 Duits PE_ALG_DUITS_21 VbYv p 2 1, Frans PE_ALG_FRANS_21 MoIs p 2 1, Wijsbegeerte PE_ALG_WIJSBE_22 LeRe s 2 2, Totaal ,50 4,25 6, ,5 3, Aantal Opleid. Ond./Examen Contacturen/Sem 25,25 21,75 Studiepunten/Sem Gemidd. Contacturen/Jaarb contract: e = examencontract mogelijk; c = geen examencontract mogelijk (creditcontract noodzakelijk) examen: p = permanente evaluatie; l = laboexamen; s = schriftelijk examen; m = mondeling examen

20 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Tweede opleidingsfase professionele bachelor Elektromechanica, afstudeerrichting klimatisatie 2 PBA EM/KLI Stp. O.O. Code Vak Docent Semester 1 Semester 2 Contract Stp. Vak Punt./Vak Punt. O.O. Naam O.O./Vak Ex Stp T O L Ex Stp T O L PLC technieken 4 PE_KLI_PLCTEC_22 LeJo s, p, l 4 1,50 1, CAD-ontwerpen1 3 PE_KLI_CADONT1_21 MoPa l 3 3, CAD-ontwerpen2 4 PE_KLI_CADONT2_22 MoPa l 4 3, Elektriciteit en toepassingen3 5 PE_AUTEMKLIONT_ELITOE3_21 ClJo s, l 5 2,50 1, Data Acquisitie 4 PE_KLIEMONT_DATACQ_21 ClJo s, l 4 1,00 2, Klimatisatie 7 PE_KLI_KLIMAT_22 MoPa m, l 7 2,00 2, Koeltechnieken 4 PE_KLI_KOELTE_21 VuPe s, p 4 2,00 1, Uitv. en Trans. Technieken 3 PE_KLI_UITTRA_21 VuPe p 3 3, Mechanica en toepassingen 4 PE_KLI_MECTOE_22 VaBa s 4 2, Regeltechniek1 6 PE_KLI_REGELT1_21 MoPa s, p 6 2,50 2, Regeltechniek2 6 PE_KLI_REGELT2_22 MoPa m, l 6 2,50 2,

21 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Toegepaste statistiek en IKZ 4 PE_ALG_TOESTA_22 RuiKr s, p 4 1,25 1, Sociale Vorming 6 60 Duits PE_ALG_DUITS_21 VbYv p 2 1, Frans PE_ALG_FRANS_21 MoIs p 2 1, Wijsbegeerte PE_ALG_WIJSBE_22 LeRe s 2 2, Totaal , , ,25 3,25 9, Aantal Opleid. Ond./Examen Contacturen/Sem 25,50 22,25 Studiepunten/Sem Gemidd. Contacturen/Jaarb contract: e = examencontract mogelijk; c = geen examencontract mogelijk (creditcontract noodzakelijk) examen: p = permanente evaluatie; l = laboexamen; s = schriftelijk examen; m = mondeling examen

22 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Tweede opleidingsfase professionele bachelor Elektromechanica, afstudeerrichting onderhoudstechnieken 2 PBA EM/ONT Stp. O.O. Code Vak Docent Semester 1 Semester 2 Contract Stp. Vak Punt./Vak Punt. O.O. Naam O.O./Vak Ex Stp T O L Ex Stp T O L PLC technieken 4 PE_EMONT_PLCTEC_22 LeJo s, p 4 1,50 1, Grafisch Ontwerpen 2 4 PE_EMONT_GRAONT2_21 ClWf s 4 1, Elektrisch Ontwerpen 2 3 PE_EMONT_ELEONT2_22 BarNi 3 1, Elektriciteit en toepassingen3 5 PE_AUTEMKLIONT_ELITOE3_21 ClJo s, l 5 2,50 1, Data Acquisitie 4 PE_KLIEMONT_DATACQ_21 ClJo s, l 4 1,00 2, Pneumatica / Hydraulica 4 PE_AUTONT_PNEHYD_21 VaBa s, p 4 1,25 1, Regeltechniek 4 PE_EMONT_REGELT_22 NaKo s, p, l 4 1,00 1, Sterkteleer 3 PE_EMONT_STERKT_21 NaLu s, m 3 1,50 1, Toegep. Mechanica 5 50 Las- en verspaningstechnieken PE_ONT_LASVER_21 HeDa s 2 1, Machine - elementen PE_ONT_MACELE_21 BeKr m 3 3, Toegepaste thermodynamica 5 PE_AUTEMONT_TOETHE_22 ScMa s 4 3,00 l 1 1,

23 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Uitvoerings- en Transform. Technieken 5 50 Werkplaatstechnieken PE_EMONT_WERKPL_22 HeDa p 3 3, Meettechnieken PE_EMONT_MEETTE_22 HaKo p, l 2 1, Vermogenelektronica en toepassingen 4 PE_AUTEMONT_VERTOE_22 ElJa s, p, l 4 1,75 1, Toegepaste statistiek en IKZ 4 PE_ALG_TOESTA_22 RuiKr s, p 4 1,25 1, Sociale Vorming 6 60 Duits PE_ALG_DUITS_21 VbYv p 2 1, Frans PE_ALG_FRANS_21 MoIs p 2 1, Wijsbegeerte PE_ALG_WIJSBE_22 LeRe s 2 2, Totaal ,50 4,25 7, ,5 3, Aantal Opleid. Ond./Examen Contacturen/Sem 26,00 20 Studiepunten/Sem Gemidd. Contacturen/Jaarb contract: e = examencontract mogelijk; c = geen examencontract mogelijk (creditcontract noodzakelijk) examen: p = permanente evaluatie; l = laboexamen; s = schriftelijk examen; m = mondeling examen

24 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ ste opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel 4 4 Elektriciteit en toepassingen1 5 5 Elektriciteit en toepassingen2 4 4 Elektronica en toepassingen1 4 4 Elektronica en toepassingen2 3 3 Mechanica en toepassingen1 4 4 Mechanica en toepassingen2 4 4 Pneumatica / Hydraulica1 3 3 Pneumatica / Hydraulica2 4 4 Regeltechniek 4 Fundamentele vaardigheden 1,5 1,5 Engels 1 Studievaardigheden 6 Ontwerpen (voorheen tekenen) 4 Grafisch Ontwerpen1 (voorheen Tekenen +Autocad) 2 Elektrisch ontwerpen1 (voorheen Elektrisch tekenen) 5 Fundamentele wetenschappen 2 Toegepaste chemie 3 Toegepaste fysica 4 4 Toegepaste informatica Rekenkundige technieken

25 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting automatisering stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 5 5 PLC technieken Geen vereisten Basisschakeltechniek Geen opmerkingen 5 5 Elektriciteit en toepassingen3 Elektriciteit en toepassingen 1&2 Basisschakeltechniek Geen opmerkingen 4 4 Elektrisch ontwerpen2 Geen vereisten Ontwerpen Geen opmerkingen 5 5 Elektronica en toepassingen3 Elektronica en toepassingen 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Data Aquisitie Geen vereisten Elektronica en toepassingen 1&2 toegepaste informatica Geen opmerkingen 4 4 Mechanica en toepassingen Mechanica en toepassingen 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Pneumatica / Hydraulica Pneumatica/hydraulica 1 Pneumatica/hydraulica 2 Geen opmerkingen 5 5 Regeltechniek1 Regeltechniek Rekenkundige technieken Fundamentale vaardigheden Geen opmerkingen 5 5 Regeltechniek2 Regeltechniek Geen vereisten na Regeltechniek 1 (2AUT) 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 Duits 2 Frans 2 Wijsbegeerte 4 4 Toegepaste statistiek en IKZ Geen vereisten Rekenkundige technieken (semester 1) Geen opmerkingen Toegepaste thermodynamica Fundamentele wetenschappen Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Vermogenelektronica en toepassingen Elektriciteit en toepassingen 1&2 Electriciteit en toepassingen3 Geen opmerkingen

26 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 4 4 PLC technieken Geen vereisten Basisschakeltechniek Geen opmerkingen 4 4 Grafisch ontwerpen2 (voorheen CAD_design) Ontwerpen Geen vereisten Geen opmerkingen 3 3 Elektrisch ontwerpen2 (voorheen Eplan) Geen vereisten Ontwerpen (voorheen tekenen/elektrisch tekenen) Geen opmerkingen 5 5 Elektriciteit en toepassingen3 Elektriciteit en toepassingen 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Data Acquisitie Geen vereisten Elektronica en toepassingen 1&2 Geen opmerkingen 3 3 Pneumatica / Hydraulica Pneumatica/hydraulica 1 Pneumatica/hydraulica 2 Geen opmerkingen 4 4 Regeltechniek Regeltechniek (1EM) Fundamentale vaardigheden Rekenkundige technieken Geen opmerkingen 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 Duits 2 Frans 2 Wijsbegeerte 4 4 Toegepaste statistiek en IKZ Geen vereisten Rekenkundige technieken (semester 1) Geen opmerkingen 3 3 Sterkteleer Geen vereisten Mechanica en toepassingen 1; Rekenkundige technieken Geen opmerkingen 6 Toegep. Mechanica Mechanica en toepassingen 1&2 Grafisch ontwerpen (voorheen Tekenen) Geen opmerkingen 2 Las- en verspaningstechnieken 3 Machine - elementen Rekenkundige technieken 1 Projectmatig ontwerpen

27 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Toegepaste thermodynamica Fundamentele wetenschappen Geen vereisten Geen opmerkingen 5 Uitv. en Trans. Technieken Geen vereisten Ontwerpen (voorheen tekenen) Volgen na of samen met OO Toegepaste mechanica 3 Werkplaatstechnieken (voorheen Uitv. en Trans. Tech. - U+T) 2 Meettechnieken 4 4 Vermogenelektronica en toepassingen Elektriciteit en toepassingen 1&2 Elektronica en toepassingen1&2 Geen opmerkingen

28 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisatie stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 4 4 PLC technieken Geen vereisten Basisschakeltechniek Geen opmerkingen 3 3 CAD-ontwerpen1 Geen vereisten Grafisch ontwerpen (voorheen tekenen) Geen opmerkingen 4 4 CAD-ontwerpen2 Geen vereisten Grafisch ontwerpen (voorheen tekenen) Geen opmerkingen 5 5 Elektriciteit en toepassingen3 Elektriciteit en toepassingen 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Data Acquisitie Geen vereisten Elektronica en toepassingen 1&2 Geen opmerkingen 7 7 Klimatisatie Fundamentele wetenschappen Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Koeltechnieken Fundamentele wetenschappen Elektriciteit en toepassingen 1&2 Geen opmerkingen 3 3 Uitv. en Trans. Technieken Geen vereisten Grafisch ontwerpen (voorheen Tekenen) Geen opmerkingen 4 4 Mechanica en toepassingen Mechanica en toepassingen 1&2 geen vereisten Geen opmerkingen 6 6 Regeltechniek1 Regeltechniek Rekenkundige technieken fundamentele vaardigheden Geen opmerkingen 6 6 Regeltechniek2 Regeltechniek Geen vereisten Geen opmerkingen 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 Duits 2 Frans 2 Wijsbegeerte 4 4 Toegepaste statistiek en IKZ Geen vereisten Rekenkundige technieken (semester 1) Geen opmerkingen

29 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting onderhoudstechnologie stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 4 4 PLC technieken Geen vereisten Basisschakeltechniek Geen opmerkingen 4 4 Grafisch Ontwerpen2 (voorheen CAD_design) Grafisch ontwerpen (voorheen Tekenen) Geen vereisten Geen opmerkingen 3 3 Elektrisch ontwerpen2 (voorheen Eplan) Geen vereisten Ontwerpen (voorheen Tekenen/elektrisch tekenen) Geen opmerkingen 5 5 Elektriciteit en toepassingen Elektriciteit en toepassingen 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 4 4 Data Acquisitie Geen vereisten Elektronica en toepassingen 1&2 Geen opmerkingen 5 Toegepaste Mechanica Mechanica en toepassingen 1&2 Pneumatica/hydraulica 1&2; Ontwerpen (voorheen tekenen) Geen opmerkingen 2 Las- en verspaningstechnieken 3 Machine - elementen / Mat. Rekenkundige technieken 4 4 Pneumatica / Hydraulica Pneumatica/hydraulica 1 Pneumatica/hydraulica 2 Geen opmerkingen 4 4 Regeltechniek Regeltechniek Fundamentale vaardigheden Geen opmerkingen 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 Duits 2 Frans 2 Wijsbegeerte 4 4 Toegepaste statistiek en IKZ Geen vereisten Rekenkundige technieken (semester 1) Geen opmerkingen 3 3 Sterkteleer Geen vereisten Mechanica en toepassingen 1 Geen opmerkingen Toegepaste thermodynamica Fundamentele wetenschappen

30 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Uitv. en Trans. Technieken Geen vereisten Ontwerpen (voorheen tekenen) Volgen na of samen met OO Toegepaste mechanica 3 Werkplaatstechnieken (voorheen Uitv. en Trans. Tech. - U+T) 2 Meettechnieken 4 4 Vermogenelektronica en toepassingen Elektriciteit en toepassingen 1&2 Elektronica en toepassingen1&2 Geen opmerkingen

31 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting automatisering stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 3 3 Bedrijfsbeleid Geen vereisten Geen vereisten 2 2 Arbeidsveiligheid 1 1 Sociaal/Economisch bedrijfsbeleid 5 5 Industriële netwerktechnologie en visualisatie PLC-technieken 6 6 Microprocessoren 8 8 Regeltechniek Regeltechniek 1&2 Fundamentale vaardigheden 3 3 Robotica 6 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten 2 2 Communicatie 2 2 Wijsbegeerte 2 2 Seminarie internationalisering 5 5 Vermogenelektronica en toep. Vermogenelectronica en toepassingen Electriciteit en toepassingen 1& Projectstage Zie opmerkingen Zie opmerkingen Samen met de projectstage OF indien projectstage in september Samen met de projectstage OF indien projectstage in september Te volgen als laatste OO; geen OO's volgen tijdens de stage, ook geen examencontract

32 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ stpt n sem 1 3de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 4 4 Automatisering PLC-technieken en elektische machines 3 3 Bedrijfsbeleid Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen Samen met de projectstage OF indien projectstage in september 2 2 Arbeidsveiligheid 1 1 Sociaal/Economisch bedrijfsbeleid Projectmatig ontwerpen 8 8 Projectmatig ontwerpen 2 2 Machine - elementen Toegepaste mechanica, Elektrisch ontwerpen2 (voorheen E-plan), Pneumatica/hydraulica, Grafisch ontwerpen 2 (voorheen CADdesign) Grafisch ontwerpen1 (voorheen Tekenen), machine-elementen Samen volgen met uitvoerings- en transformatietechnieken (Cad-Cam); samen volgen met of na bedrijfsbeleid (Arbeidsveiligheid) 5 5 Regeltechniek Regeltechniek 2EM Geen vereisten Geen opmerkingen 6 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 2 Communicatie 2 2 Wijsbegeerte 2 2 Seminarie internationalisering Samen met de projectstage OF indien projectstage in september 9 9 Uitv. en Trans. Technieken 3 3 Cad - Cam Toegepaste mechanica, Uitvoerings- en transformatietechnieken, Grafisch ontwerpen2 (voorheen CADdesign) Grafisch ontwerpen (voorheen tekenen) Samen met of voor projectmatig ontwerpen 4 4 Cnc 2 2 Niet verspanende technieken

33 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Vermogenelektronica en toepassingen Vermogenelectronica en toepassingen Electriciteit en toepassingen 1& Projectstage Zie opmerkingen Zie opmerkingen Geen opmerkingen Te volgen als laatste OO; geen OO's volgen tijdens de stage, ook geen examencontract

34 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering stptn sem 1 sem 2 Opleidingsonderdeel Credit nodig van of in tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 3 3 Bedrijfsbeleid Geen vereisten Geen vereisten 2 2 Arbeidsveiligheid 1 1 Sociaal/Economisch bedrijfsbeleid Samen met de projectstage OF indien projectstage in september 3 3 Bouwfysica Fundamentele wetenschappen Geen vereisten Geen opmerkingen 5 5 Duurzame energie Fundamentele wetenschappen, Klimatisatie Geen vereisten Geen opmerkingen 5 5 Koeltechnieken Koeltechnieken Uitvoerings- en transformatietechnieken Geen vereisten Geen opmerkingen 6 6 Regeltechniek en toepassingen Regeltechniek 1&2 Geen vereisten Geen opmerkingen 6 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 2 Communicatie 2 2 Wijsbegeerte 2 2 Seminarie internationalisering 4 4 Vermogensturingen Elektriciteit en toepassingen 1&2 3 3 Vermogenelektronica en toepassingen 1 1 Eplan Elektrisch ontwerpen (voorheen elektrisch tekenen 1EM); Elektriciteit en toepassingen 1&2&3 Samen met de projectstage OF indien projectstage in september Geen opmerkingen 8 8 Verwarmingstechnieken Geen vereisten Klimatisatie Geen opmerkingen Projectstage Zie opmerkingen Zie opmerkingen Te volgen als laatste OO; geen OO's volgen tijdens de projectstage, ook geen examencontract

35 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ stpt n sem 1 3de opleidingsfase prof. bachelor elektromechanica, afstudeerrichting onderhoudstechnologie sem Credit nodig van of in 2 Opleidingsonderdeel tolerantie Basiskennis nodig van/gevolgd Opmerking 4 4 Automatisering PLC-technieken en elektische machines 3 3 Bedrijfsbeleid Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen Samen met de projectstage OF indien projectstage in september 2 2 Arbeidsveiligheid 1 1 Sociaal/Economisch bedrijfsbeleid 6 6 Labo Onderhoudstechnieken/Trillingen Geen vereisten Geen vereisten Samen met of na Onderhoudstechnieken 7 7 Onderhoudstechnieken Toegepaste mechanica Geen vereisten Geen opmerkingen 2 2 Machine - elementen 5 5 Onderhoudstechieken/Trillingen 5 5 Regeltechniek Regeltechniek (2ONT) Geen vereisten Geen opmerkingen 6 6 Sociale Vorming Geen vereisten Geen vereisten Geen opmerkingen 2 2 Communicatie 2 2 Wijsbegeerte 2 2 Seminarie internationalisering 6 6 Uitv. en Trans. Technieken 2 2 Cnc-Cad 4 4 CnC 3 3 Vermogenelektronica en toepassingen Grafisch ontwerpen 2 (voorheen CAD-design); Toegepaste mechanica Vermogenelectronica en toepassingen Electriciteit en toepassingen 1& Projectstage Zie opmerkingen Zie opmerkingen Samen met de projectstage OF indien projectstage in september Geen opmerkingen Geen opmerkingen Te volgen als laatste OO; geen OO's volgen tijdens de stage, ook geen examencontract

36 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ Opleidingsonderdeel Opleiding Studiepunten Opleidingsfase Semester Verantwoordelijke docent Examinator Overdracht Examencontract mogelijk CAD-ontwerpen1 PE_KLI_CADONT1_21 PBA_EM/KLI 3 2 de opleidingsfase Semester 1 Pascal Moons (MoPa) Pascal Moons (MoPa) ja neen Niveau van de opleiding x Inleidend O Uitdiepend O Gespecialiseerd 1. Begincompetenties zie volgtijdelijkheidstabellen Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaandelijk credits of tolereerbare cijfers dienen behaald te zijn Opleidingsonderdelen die vooraf gevolgd dienen te zijn Andere begincompetenties Beoogde competenties (of eindcompetenties) - doelstellingen Algemene competenties beheerst denk- en redeneervaardigheid heeft een ingesteldheid tot levenslang leren kan communiceren over ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken, gebruik makend van de mogelijkheden van een digitale werkomgeving Vakspecifieke competenties AutoCAD 2011 (2D) 1. De studenten kunnen het scherm voor een 2D-tekening opzetten en indelen afhankelijk van het formaat van het tekenblad. 2. De studenten kunnen een volledige technische tekening maken en deze printen of plotten. 3. De studenten kunnen een symbolenbibliotheek (blocks, wblocks) aanmaken en de elementen van deze bibliotheek gebruiken.

37 Versie _Studiegids 2 pba elektromechanica_ De studenten kunnen een AutoCAD-template aanmaken en deze template van attributes voorzien. 5. De studenten kunnen installatieschema s tekenen uit de HVAC-wereld en kunnen hiervoor de benodigde bibliotheken aanmaken. 3. Inhoud AutoCAD 2011 (2D) - Inleiding. - Bladindeling en papierformaat. - Printen. - Aanmaken van een symbolenbibliotheek (blocks & wblocks). - Titelhoek aanmaken met attributes en wegschrijven als wblock en templates. - Tekenen op schaal. 4. Studiemateriaal en aanvullende leermiddelen Handboek AutoCAD 2011 Bram Rademaker Studentenlicentie te downloaden van website Autodesk 5. Onderwijsvorm Labozittingen / projecten 6. Evaluatie of beoordelingswijze Te behalen punten Beoordelingswijze (mondeling, schriftelijk, permanente evaluatie) 30 1 ste examenkans labo-examen (praktische oefening) tijdens laatste labozitting: 30 punten 2 de examenkans examen (praktische oefening) : 30 punten 7. Relatie met het werkveld Het kunnen ontwerpen en uittekenen van installatieschema s met AutoCAD is in de HVAC-wereld een belangrijke vaardigheid.

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase

STUDIEGIDS. Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie. 1ste opleidingsfase Studiegids 1 ste opleidingsfase professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie 1ste opleidingsfase Academiejaar

Nadere informatie

Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT. Word de beste versie van jezelf

Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT. Word de beste versie van jezelf Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT Word de beste versie van jezelf Infobrochure Industriële Wetenschappen en Technologie 2014 2015 Inhoud Inhoud Een opleiding gericht naar toepassing

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-EM

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Studiegids 2009-2010 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor)

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) 16 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL elektromechanica BEROEPSPROFIEL elektromechanica sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

Welding engineering Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Welding engineering aan de Vlaamse hogescholen

Welding engineering Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Welding engineering aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Welding engineering Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Welding engineering aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeertraject Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Hotelmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Hotelmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Hotelmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Hotelmanagement aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Hotelmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Hotelmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013

Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd Cursusjaar 2013-2014 Deeltijd Associate degree: Projectleider Techniek (croho: 80039) Deeltijd Bachelor degree: Elektrotechniek (croho: 34267) Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie