Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde (CROHO-nr Natuurkunde) (CROHO-nr Scheikunde) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren) 2. Indeling van het curriculum in: a. Een beroepsvoorbereidende leerlijn b. Een werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn c. Een opleidingsspecifieke leerlijn 3. Gebaseerd op de kennisbasis (generiek en opleidingsspecifiek) 4. Plaats van de minors in het programma (een opleidingsgebonden minor in het tweede leerjaar) 5. Introductie van leerwerktaken. 6. Definitie van Netwerkmodules en Individuele modules 7. Onderwijseenheden te herkennen aan de plaats van het liggende streepje op positie 3 in de code: EN- Afstandsonderwijs 1

2 sopgave Propedeuse... 3 Beroepsvoorbereidende leerlijn... 3 Onderwijskunde Onderwijskunde Drama Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1A... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1B... 7 Leerwerkstage Opleidingsspecifieke leerlijn... 9 Vakdidactiek NaSk Wiskunde voor NaSk Wiskunde voor NaSk Scheikunde in concepten Scheikunde in concepten Zuren, basen en redox Practicum natuur/ en scheikunde Warmte, energie en gassen Mechanica Elektriciteit Elektromagnetisme Leerwerktaak: Een beeld van NaSk Leerwerktaak: Speuren naar contexten Afstandsonderwijs 2

3 Propedeuse Beroepsvoorbereidende leerlijn Onderwijskunde 1 EN-VO-ONWK1.A.12 Onderwijskunde 1 - Dit is de eerste beroepsondersteunende onderwijseenheid die studenten krijgen binnen de opleiding tot docent. Juist bij aanvang van een opleiding tot leraar is het van groot belang dat de student zich bewust wordt van wat de rol van docent (precies) inhoudt. Docent zijn betekent niet alleen het geven van een vak, maar gaat verder, namelijk een teamlid zijn, een pedagoog, een onderwijsinnoveerder, et cetera. Niet alleen wordt de student gestimuleerd om zijn/haar eigen toekomstige rol te verkennen, maar ook de plek daarvan in de school en in het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we tegenwoordig al die verschillende opleidingen als vmbo, havo, vwo, bve? Hoe is dat ontstaan? Waar komen verschillende typen als bijzonder en openbaar onderwijs vandaan? Ook maken de studenten kennis met een drietal leertheoretische concepten binnen een onderwijsorganisatie. Diagnostische toetsen Digitale colleges Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK1 Titel: Onderwijskunde/pedagogiek 1 Tijdens deze onderwijseenheid wordt aan de volgende hoofddoelstellingen gewerkt: 1. De studenten doen ervaring op in het leren binnen de community of learners van de School of Education, LVO/BVE. 2. De studenten hebben zicht gekregen op de ontwikkeling van de eigen basisstudievaardigheden. 3. De studenten verwerven kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands onderwijssysteem. 4. De studenten hebben zichzelf georiënteerd in de verschillende taken of rollen die een docent in het onderwijs heeft. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Werkstuk 1 5,5 (). Reader OWK1 Geerts, G & Kralingen, van, R (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 3

4 Onderwijskunde 2 EN-VO-ONWK2.A.12 Onderwijskunde 2 - In deze onderwijseenheid staan centraal de vijf rollen die succesvolle docenten laten zien en het gedrag van leerlingen en de leraar in de klas. Allereerst kijken we naar concrete gedragskenmerken van de vijf rollen, die te oefenen en toe te passen zijn. Belangrijk daarbij is of de voorgestelde doelen zijn bereikt, weergegeven door het gedrag van de leerlingen. Daarna gaan we in op de vraag hoe het gedrag van de individuele leerling, het gedrag in en van de groep en het gedrag van de leraar een rol spelen en hoe ze beïnvloed kunnen worden. Centraal staat welke interventies de docent kan plegen om tot voorbeeld(ig) gedrag te komen. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar gedrag in relatie met de omgeving, omdat er altijd sprake is van een wisselwerking. We besteden aandacht aan effectieve vormen van klassenmanagement en uitdagend en activerend onderwijs waarin leerlingen door samenwerkend leren in een opbouw tot zelfverantwoordelijk leren komen. Je wordt je in deze onderwijseenheid steeds meer bewust van jouw eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag bij leerlingen. Verder worden instrumenten aangereikt om jouw lessen op orde te krijgen en te houden. We gaan in op hoe persoonskenmerken tot uiting komen in het pedagogisch handelen en de wijze van communiceren van jou als docent. Door hier bewust mee te oefenen, krijg je meer variatiemogelijkheden tot jouw beschikking om leerling-gedrag te beïnvloeden. Workshops Digitale lessen Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK2 Titel: Onderwijskunde 2 Hoofddoelen OWK2. 1. Aan het einde van de onderwijseenheid weten de studenten welke vijf rollen succesvolle docenten laten zien en kunnen ze deze rollen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. 2. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten inzicht en vaardigheden in klassenmanagement. 3. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten kennis van en inzicht in groepsdynamica en interactieprocessen. Generieke kennisbasis: 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 8.1; 8.2 De doelen en de generieke kennisbasis zijn nader uitgewerkt in de toetsmatrijs OWK2. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Werkstuk 67 5,5 Leerwerktaak 33 5,5 (). Reader OWK2 M. Slooter (2009). De vijf rollen van de leraar, 3. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies P. Teitler (2009). Lessen in orde, 1. Bussum: Coutinho W. Geerts, R. van Kralingen (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 4

5 Drama 1 EN-VO-DRA1.A.12 Drama - Studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. Interactie gericht op het nemen en houden van leiding staat hier centraal. Vragen als: Hoe zorg ik dat ik aandacht krijg en houd? Kom ik zo over als ik wil overkomen? Hoe kan ik dit beïnvloeden? komen aan de orde. De nadruk ligt op: stemgebruik, houding, non-verbale communicatie, contact maken, zelfvertrouwen, expressie, een samenhangend verhaal boeiend kunnen brengen. Studenten verdiepen zich dus in aspecten van performance in en voor de klas, en werken aan hun handelingsbekwaamheid. Door middel van gerichte individuele en samenwerkingsopdrachten via Blackboard voor in de stagelessen en ook daarbuiten vergroten zij de effectiviteit van hun communicatie voor en in de klas. Studenten werken ervaringsgericht in deze onderwijseenheid. Door middel van gerichte wekelijkse opdrachten via Blackboard en in samenwerking met hun studiemaatje en vakcoach werken zij aan het vergroten van hun vaardigheden en ontvangen zij feedback op die vaardigheden. Wekelijks te lezen literatuur ondersteunt hen in dit proces. Pc/laptop + snel internet + webcamera De docent op het instituut begeleidt de student wekelijks online via Blackboard, via opdrachten. De vakdocent in de school geeft feedback op uitgevoerde opdrachten van de student in de school code: EN-VO-DRA1 Titel: Drama 1 1. studenten zijn zich bewust van de signalen, die zij met hun non-verbale communicatie uitzenden. 2. studenten kunnen non-verbale signalen van anderen herkennen en interpreteren en kunnen hun eigen non-verbale communicatie doelbewust inzetten. 3. studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. 4. studenten kunnen via spel variëren in gedragingen. 5. studenten weten welke factoren van gedrag horen bij leiding nemen. 6. studenten weten dat een krachtige (dramatische) vorm de inhoud van de boodschap versterkt en kunnen dat ook toepassen. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Presentatie 1 5,5 Dossier 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Victor van Geel (2009). Lichaamstaal, praktijkboek voor de leraar, laatste druk 2009, zesde. Baarn: HB-uitgevers Reader: Hier ben ik! Afstandsonderwijs 5

6 Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn Studieloopbaanbegeleiding 1A EN-VO-SLB1A.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1A - Je werkt bij SLB1A aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Dit zijn: kwaliteitenreflectie (wat kan ik? wie ben ik?), motievenreflectie (wat wil ik?), werkexploratie (waar wil ik werken), loopbaansturing (hoe bereik ik dat?) en netwerken (wie heb ik daarbij nodig?). Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewust te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert concrete, meetbare doelen te stellen en daarbij een stappenplan te maken om die doelen ook te halen: je eerste persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens een startbijeenkomst SLB krijg je een beeld van de inhoud en eindtermen van studieloopbaanbegeleiding. Je maakt een startportfolio waarin jij jouw ervaringen rondom studieloopbaanbegeleiding met bewijsmateriaal aantoont. Studieloopbaantoolkit, blackboard, nulmeting In deze fase van SLB heb je nog geen persoonlijke SLB er. Voor algemene vragen en opmerkingen kun je bij het bedrijfsbureau afstandsleren terecht, voor vakinhoudelijke en organisatorische vragen bij een contactpersoon van de vakgroep. Tijdens de startbijeenkomst zal de SLB er je inhoudelijk begeleiden op het gebied van studieloopbaanbegeleiding, ook zal je in een groep met medestudenten feedback uitwisselen. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1A Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1A LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Startportfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 6

7 Studieloopbaanbegeleiding 1B EN-NS-SLB1B.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1B - Je werkt bij SLB1B aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewuste te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert een portfolio aan te leggen waarin je met bewijsmateriaal je ontwikkeling aantoont. Na het inleveren van je startportfolio krijg je een persoonlijke SLB er aangewezen. Deze zal het portfolio met je bespreken in een telefonisch gesprek. Dit portfolio geeft ook een indicatie van jouw niveau en bepaalt jouw verdere traject voor wat betreft studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaantoolkit, nulmeting, blackboard Je hebt via de mail en telefoon regelmatig contact met je persoonlijke SLB er. Hij/zij begeleidt je bij het in kaart brengen van je ontwikkeling door je bijvoorbeeld te helpen goede vragen t stellen. Je SLB er is jouw persoonlijke aanspreekpunt in de opleiding. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1B Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1B LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Taaltoets 0 5,5 Propedeusetoets 0 5,5 Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 7

8 Leerwerkstage 1 EN-VO-LWS1.A.12 Leerwerkstage jaar 1 - Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het vormgeven van een goede activerende leeromgeving voor leerlingen. Je bereidt onderwijsactiviteiten voor en kiest daarbij voor een didactische aanpak die activerend is voor leerlingen en die past binnen de context van de school. Je gaat de geplande onderwijsactiviteiten uitvoeren met leerlingen. Je kunt daarbij denken aan vaklessen, maar (afhankelijk van de stageschool) ook aan andere vormen van onderwijs, zoals het maken en begeleiden van onderwijsactiviteiten binnen leergebieden of binnen het competentiegericht leren op het MBO. Ook ga je de uitgevoerde onderwijsactiviteiten bespreken en evalueren. Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het omgaan met leerlingen. Je geeft leiding aan gesprekken en activiteiten met groepen leerlingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leiding geven tijdens een docentgestuurde lessituatie of aan een project waar leerlingen samen aan werken. De context waarin je leiding geeft is afhankelijk van de mogelijkheden binnen je stageschool. Leerwerkstage Handboek LWS1 en ondersteunende materialen op de bijbehorende blackboard module door vakcoach, opleider in de school en leerwerkbegeleider in de vorm van lesbezoek, intervisie, gesprekken en themabijeenkomsten Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-VO-LWS1 Titel: Leerwerkstage jaar 1 1. Je werkt in de beroepspraktijk aan de SBL competenties. Het vereiste niveau is in de bijhorende gedragsindicatoren uitgewerkt. 2. Je kunt na afronding van onderwijseenheid motiveren of je docent wil worden en of het beroep bij je past. Ec: 6 Toetsen Toets Weging Cesuur Beoordelingsgesprek (basis dossier) 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend (). Zoals genoemd in de blackboard site Afstandsonderwijs 8

9 Opleidingsspecifieke leerlijn Vakdidactiek NaSk 1 EN-NS-DID1.A.02 Didactiek 1 natuur- en scheikunde voor het nieuwe afstandsleren DIT IS EEN NETWERK-MODULE Een nieuw onderwerp wordt ingeleid met een gezamenlijke oefening waarna je zelf met een opdracht aan het werk gaat. Alle opdrachten komen in het portfolio dat tevens de afronding is. De verschillende onderwerpen zijn: 1. kennismaken met lesgeven. 2. Observeren. 3. Doelen stellen 4. Structuur aanbrengen in je les. 5. Lesjes geven 6. vakdidactiek 7. Orde en structuur 8. Een (deel)les geven in het PO e-learning portfolio aanleggen opdrachten met medestudenten samen. geen De docent is wekelijks op vaste momenten on-line en buiten die momenten voor vragen bereikbaar per mail of telefoon. Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-DID1 Titel: Didactiek 1 natuur- en scheikunde Algemene De student heeft voldoende zelfvertrouwen verworven om de stage in te gaan. Daartoe heeft de student: 1. geoefend met het stellen van doelen en kan uitleggen wat de betekenis van het stellen van doelen in een lessituatie is 2. geoefend met de begrippen 'procesgericht' en 'doelgericht' 3. geoefend met voor de groep staan, (contact maken met de groep door oogcontact maken en in gesprek gaan) 4. nagedacht over en gereflecteerd op de begrippen "orde en structuur" 5. verschillende lesplannen gemaakt. Daarin zijn in ieder geval zichtbaar: doelen, een structuur (start, midden, afronding), verschillende werkvormen. 6. kennis gemaakt met een instrument om lesinhoud en -kwaliteit te benoemen (Marzano) 7. kennis gemaakt met het begrip vakdidactiek en het model dat wij binnen NaSk gebruiken (context, concept, definitie) 8. in zijn/haar portfolio laten zien dat je didactisch keuzes kunt maken voor een les. 9. minilesjes gegeven en een les(deel) in het primair onderwijs verzorgd. 10. geoefend met het maken van video-opnamen en die bekeken. 11. geoefend met feedback geven en ontvangen 12. reflectieverslagen gemaakt van iedere bijeenkomst. Daarin is zichtbaar dat hij/zij in de stage een weekjournaal kan schrijven. Ec: 3 Afstandsonderwijs 9

10 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend Marzano (2007). Leren in vijf dimensies, 2. : van Gorcum S. Ebbens (2005). Effectief leren. Basisboek, 2. Groningen: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 10

11 Wiskunde voor NaSk 1 EN-NS-WNS1.A.01 Wiskunde voor nask deel 1, afstandonderwijs Natuurkundige en scheikundige processen, grootheden en hun betrekkingen worden uitgedrukt m.b.v. de wiskundetaal en wiskundige technieken. Het accent bij deze cursus ligt sterk op het leren gebruiken en toepassen van deze taal en veel minder op de formele aspecten hiervan. zelfstudie! Leerstof: letterrekenen, eenvoudige foutendiscussies, elementaire functies (o.a. goniometrische-, logaritmische en exponentiele functies), limietbegrip, veranderingen van functies, toepassingen bij natuur-en scheikunde. Beperkt gebruik hierbij van software (o.a. Derive) Software: Derive, Excel, word, internet, applets rekenmachientje de docent is beschikbaar voor vragen code: EN-NS-WNS1 Titel: Wiskunde voor natuur- en scheikunde 1 Na afloop van de onderwijseenheid: 1. weet de student welke wiskundige technieken nodig zijn voor de natuur- en scheikundestudie 2. heeft de student inzicht verkregen in de eigen competenties op dit gebied 3. beheerst de studenten een aantal elementaire wiskundige vaardigheden 4. kent de student toepassingen van wiskundige methoden ten behoeve van de studierichtingen natuur- en scheikunde Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen met gebruik van computer 1 5,5 Inzend opgaven 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan van de Craats (). basisboek wiskunde,. : Afstandsonderwijs 11

12 Wiskunde voor NaSk 2 EN-NS-WNS2.A.01 Wiskunde voor natuur- en scheikunde, deel 2 afstandsleren 'Ich habe als junger Mensch das Glück gehabt, Infinitesimalrechnung aus einem Buch zu lernen, das es mit der Strenge nicht zu genau nahm' A. Einstein. Natuur-en scheikundige processen, grootheden en hun betrekkingen worden uitgedrukt m.b.v. de wiskundetaal en wiskundige technieken. Het accent in deze cursus ligt sterk op het leren gebruiken en toepassen van deze taal en veel minder op de formele aspecten hiervan. Herhaling differentiëren van elementaire functies, primitiveren, standaard integralen, oneigenlijke integralen, modelleren en de toepassingen hiervan in de natuur- en scheikunde. e-learining, computerpractica. Het voorgeschreven boek programma Derive geo driehoek, rekenmachientje en dat mag ook, graag zelfs, een programmeerbare zijn. code: EN-NS-WNS2 Titel: Wiskunde voor natuur- en scheikunde 2 Het leren toepassen van wiskundige methoden t.b.v. de studierichtingen natuurkunde en scheikunde. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Computertentamen 1 5,5 van der Craats (). Basisboek Wiskunde, 1 of later. : pearson Afstandsonderwijs 12

13 Scheikunde in concepten 1 EN-NS-SIC1.A.01 Scheikunde in concepten deel 1, voor afstandsonderwijs Plaats van het vak. SIC-1 is één van de drie scheikundevakken in de propedeuse. In het eerste jaar behandelen we de scheikunde in de volle breedte. En dan vanuit een vakdidactische invalshoek zodat ze hier direct mee in aanraking komen en zelf leren dit stramien te hanteren. De vakken "Scheikunde in Concepten 1 en 2" (SIC1 en SIC2) zijn typisch gericht op het ontwikkelen, aanleren en aanscherpen van concepten. Doelstelling & kennisbasis 1. basiskennis havo-scheikunde ophalen 2. benaderen havo-scheikunde vanuit het vakdidactisch perspectief 3. opbouw begrippen: introductie concept(beeld)/definitie/context benadering (didactisch gezien het pendelschema) 4. vakdidactische route fenomeen=>macro=>micro=>macro etc. (cyclisch met telkens een stuk verdieping/nuancering erin. 5. rol van plaatjes en figuren in boeken 6. cognitieve en metacognitieve kennis van leren expliciteren 7. ontwikkelen nieuw stuk theorie rond evenwichten 8. leren werken met Engelstalige literatuur 9. leren studeren in het hbo 10. leren om lastige opgaven uit te werken: systematische probleemaanpak De literatuur die wordt behandeld: Olmstedt, Williams; Chemistry, 4th Edition H1 The Science of Chemistry H2 The Atomic Nature of Matter H3 The Composition of Molecules H4 Chemical Reactions and Stoichiometry H16 Principles of Chemical Equilibrium NB Belangrijke ondersteunende activiteiten en inhouden van het boek: 1. Macro óf micro denken; dit wordt geëxpliciteerd middels figuren waarin beide benaderingen staan 2. Cognitief en metacognitief denken: in de uitwerkingen van de examples staat na de vraagstelling eerst de strategie benoemd 3. Volledige leercyclus => in het boek staan diverse critical thinking opgaven; de studenten worden hierbij gedwongen om na te denken in hoeverre hetgeen ze hebben berekend/gevonden ook daadwerkelijk klopt 4. leren werken met een Engelstalig boek; vaardigheden ontwikkelen hoe om te gaan met vakliteratuur (hoe zit een boek in elkaar) en daarbij hoe je Engelstalige literatuur aanpakt. E-learning via Blackboard. De student voert de volgende activiteiten uit: 1. Lezen/bestuderen boek 2. Maken opgaven (o.a. de berekeningen bij evenwichten) 3. Bekijken applets 4. Conceptenboekje invullen 5. maken kennistoetsen Naast het boek zullen er practica worden uitgevoerd. De docent is bereikbaar voor vragen. Afstandsonderwijs 13

14 code: EN-NS-SIC1 Titel: Scheikunde in concepten 1 De student: 1. haalt de basiskennis havo-scheikunde op; 2. kan de havo-scheikunde benaderen vanuit het vakdidactisch perspectief; 3. kan begrippen opbouwen en vullen: introductie concept(beeld)/definitie/context benadering (didactisch gezien het pendelschema); 4. ontwikkelt nieuw stuk theorie rond evenwichten; 5. heeft zicht en ervaring met de vakdidactische route bij scheikunde (fenomeen=>macro=>micro=>macro etc.; cyclisch met telkens een stuk verdieping/nuancering erin); 6. heeft zicht op de rol van plaatjes en figuren in boeken; 7. heeft zelfvertrouwen verworven om in de schoolsituatie (onderbouw) vrij te bewegen binnen het vakgebied scheikunde; 8. leert om cognitieve en metacognitieve kennis van het leren te expliciteren; 9. heeft een eigen wijze gevonden om effectief te werken met een Engelstalig leerboek; 10. heeft kennis en inzicht verworven in de wijze van studeren die nodig is binnen de propedeuse LVO (de overgang van HAVO-leren naar HBO-leren). Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur opdrachten 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Olmsted & Williams (2006). Chemistry, 4e. United States: John Wiley & Sons Afstandsonderwijs 14

15 Scheikunde in concepten 2 EN-NS-SIC2.A.01 Scheikunde in Concepten, Deel 2. Afstandsonderwijs Deze onderwijseenheid is het vervolg op 'Scheikunde in concepten deel 1' We behandelen de overgebleven deelgebieden van de chemie op dezelfde wijze: vanuit de concepten. Je bestudeert de stof in het boek en formuleert de concepten. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende contexten die hiermee te maken hebben. De inhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn: (Boek van Hein/Pattison Hfst 5, 10, 11, 13 (deel), 14 (deel), 19, 20, 22 en eventueel 26) 1. atoombouw 2. Periodiek systeem 3. Quantummechanisch model, elektronenconfiguraties en reactiviteit 4. Chemische en fysische binding 5. Kenmerken van metaalbinding, ionbinding, atoombinding en VanDerWaalsbinding 6. Elektronegativiteit en polariteit 7. Chemische formules 8. Oplosbaarheid van stoffen in water en neerslagreacties 9. De koolwaterstofen: alkanen/alkenen/alkynen 10. Reacties, naamgeving 11. Isomerie: ketenisomerie; cis-trans; stereo-isomerie 12. Karakteristieke groepen van organische verbindingen met zuurstof: voorkomen, gebruik, specifieke kenmerken; reacties hiervan (o.a. de oxidatie) 13. Eventueel aminozuren en optische activiteit Tijdens de practica is de student bezig met het verwerken/verdiepen van de theorie. bestuderen van de stof uit het boek maken van opgaven practicum en verslaglegging schrijven van een stukje leerstof toegang tot Blackboard BINAS Conceptenboekje Docent is bereikbaar voor vragen. code: EN-NS-SIC2 Titel: Scheikunde in concepten 2 SIC2 sluit aan op SIC1. In beide vakken wordt het gehele werkgebied van de scheikunde in concepten doorgenomen en de concepten worden vastgelegd. De student heeft na afloop van deze onderwijseenheid kennis, vaardigheden en concepten ontwikkeld en vastgelegd ten aanzien van de volgende onderwerpen: 1. conceptueel leren 2. de opbouw van het Periodieke Systeem 3. atoombouw 4. de soorten bindingen die er kunnen zijn tussen verschillende atomen/ moleculen 5. waterige oplossingen 6. de basis van de koolstofchemie incl. isomerie en functionele groepen 7. de basis van biochemie: vetten, eiwitten en sachariden 8. een stukje lesstof schrijven 9. samenwerkend leren. Ec: 3 Afstandsonderwijs 15

16 Toetsen Toets Weging Cesuur Practicum 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Hein & Pattison (2007). General, Organic & Biochemistry. 9th Edition, 9. New York: Wiley Verkerk,G. e.a. (maakt niet uit, elke druk voldoet). BINAS tabellenboek, maakt niet uit, elke druk voldoet. : Wolters Noordhof Afstandsonderwijs 16

17 Zuren, basen en redox EN-NS-ZBRX.A.01 Zuren, basen en Redox, voor afstandsonderwijs Deze onderwijseenheid is sterk verdiepend van karakter. We zullen de theorie van zuren en basen behandelen. Naast sterke zuren en basen gaan we rekenen aan zwakke zuren en basen. Daarna gaan we ons bezig houden met redoxreacties, zowel in zuur als in basisch milieu. De onderwerpen worden geïllustreerd met verschillende practica. Het is absoluut noodzakelijk dat de kennis van de concepten van Chemisch Evenwicht voldoende is. e-learning en practica boek, rekenmachine, Binas en Blackboard e-learning en de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ZBRX Titel: Zuren, basen, redox De student kan na afloop van de onderwijseenheid: 1. een titratiecurve doorrekenen, zowel van een sterk zuur met een sterke base en omgekeerd. 2. redoxreacties opstellen, zowel in zuur als in basisch milieu. 3. een uitgebreid praktisch experiment grondig voorbereiden, uitvoeren en eenvoudig rapporteren. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Practicum 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Olmsted and Williams (2006). Chemistry, Olmsted and Williams, 4e. United states of Americ Wiley Afstandsonderwijs 17

18 Practicum natuur/ en scheikunde EN-NS-PRNS.A.01 Practicum natuur- en scheikunde - Afstandsonderwijs Uitvoeren en demonstreren van leuke en leerzame natuur- en scheikundeproeven. Het ontwerpen en bouwen van een goede meetopstelling valt hieronder, evenals het veilig werken. Daarnaast leren we het gebruik en hanteren van laboratoriumglaswerk, met name maatkolf, pipet en buret. Verder besteden we aandacht aan het meten en verwerken met de computer waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren. De proeven zijn gericht op het gebruik in de onderwijssituatie. training/practicum e-learning presentaties Boek (Het chemisch practicum), Blackboard, Coach (software) met sensoren en actuatoren, practicummateriaal. e-learning de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-PRNS Titel: Practicum natuur- en scheikunde Na deze onderwijs eenheid: 1. kun je veilig werken bij practica, 2. kun je eenvoudige en leuke natuur-en scheikundeproeven uitvoeren en demonstreren, 3. kun je eenvoudige natuur-en scheikundige metingen uitvoeren met behulp van Coach. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur schriftelijk tentamen veiligheid 1 5,5 demopractica natuur- en scheikunde 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan demopracticum Na- en/of Sk op video 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan mondeling tentamen Coach 1 5,5 R. Udo en H.R. Leene (). Het chemisch practicum,. : ThiemeMeulenhoff Afstandsonderwijs 18

19 Warmte, energie en gassen EN-NS-WEGA.A.01 Warmte, energie en gassen voor afstandsonderwijs In de OE Warmte, Energie en Gassen gaan we ons - aan het begin van de major natuur- en scheikunde - bezighouden met het meest universele begrip wat alle chemische en fysische processen "regelt": energie. WEGA is daarmee ook niet een speciaal natuur- of scheikundevak, het beweegt zich op de rand van beide wetenschappen. We zullen dan ook een deel van de inhoud bestuderen vanuit 'Chemistry' van Olmsted en een deel vanuit 'Physics' van Cutnell. Voordat we met de stof van start gaan is er aandacht voor hoe goed te studeren met de Engelstalige boeken. We beginnen met het abstracte concept 'energie' waar we ons een goed en eenduidig beeld van moeten vormen en ons vooral moeten leren beseffen hoe dit universele begrip bij leerlingen aanwezig is (Cutnell paragraaf 12.1 en 12.2, Olmsted paragraaf 6.1. Dan zullen we ons achtereenvolgens richten op warmte, soortelijke warmte en fasenovergangen (Cutnell, hoofdstuk 12 en Olmsted paragraaf 11.6), warmteoverdracht (Cutnell hoofdstuk 13), Gassen, de algemene gaswet en het kinetisch gasmodel (Olmsted hoofdstuk 5 en paragraaf 11.1), de eerstehoofdwetten van de thermodynamica (Olmsted paragraaf 6.2 en en Cutnell paragraaf 15.1 / 15.3) en tenslotte thermochemie (Olmsted hoofdstuk 6) Het vak bevat een flinke practicumcomponent waarin we eenvoudige en meer ingewikkelde experimenten zullen uitvoeren waarvan we de meetwaarden leren verwerken met behulp van Excel (lineaire regressie) en de waarneming en conclusies vastleggen in een meetrapport. 1. werken uit Engelstalig boek 2. studeren vanuit het boek en met materialen op blackboard 3. opgaven maken 4. werken met applets 5. practicum en verslagleggen (grafische) rekenmachine toegang tot blackboard BINAS docent is bereikbaar voor vragen. code: EN-NS-WEGA Titel: Warmte, energie en gassen De student: 1. kan de geleerde concepten en begrippen toepassen op willekeurige praktijksituaties die hiermee te maken hebben (kan praktische voorbeelden geven bij een concept c.q. kan waarnemingen uit het dagelijks leven terugbrengen naar een concept) 2. kan een eenvoudig experiment voorbereiden vanuit een voorschrift of vanuit een open opdracht, durft tijdens de uitvoering vrij te experimenteren en ziet het belang er van in om daar achteraf op te reflecteren (bewust worden van gedrag en proces bij practica). 3. kan data en waarnemingen van experimenten overzichtelijk verwerken in het logboek, verwerken in Excel en helder rapporteren. 4. kan fouten in experimenten benoemen en aangeven hoe die op het resultaat doorwerken. 5. heeft zelfvertrouwen verworven om in de schoolsituatie (onderbouw) lessen rondom Energie en Gassen te kunnen geven. 6. heeft een eigen wijze gevonden om effectief te werken met een Engelstalig leerboek. 7. heeft inzicht verworven in de wijze van studeren die nodig is binnen de propedeuse LVO (de overgang van HAVO-leren naar HBO-leren) Ec: 4 Afstandsonderwijs 19

20 Toetsen Toets Weging Cesuur Meetrapporten 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2010). Physics. 8th edition, 8. : Wiley G. Verkerk e.a. (maakt niet uit, elke druk voldoet). BINAS tabellenboek, maakt niet uit, elke druk voldoet. : Wolters Noordhof Olmsted & Williams (2005). Chemistry, 4th edition, 4. : Wiley Afstandsonderwijs 20

21 Mechanica EN-NS-MECH.A.01 Mechanica - Afstandsonderwijs In deze onderwijseenheid wordt ingegaan op de volgende onderwerpen van de klassieke mechanica: 1. kinematica met: vectoren, goniometrie, samenstellen van vectoren, begrippen verplaatsing, snelheid en versnelling en het verband er tussen, vrije val en horizontale worp. 2. krachten en de wetten van Newton met bijvoorbeeld wrijving. 3. arbeid, energie en behoud van mechanische energie. 4. stoot, impuls en wet van behoud van impuls. 5. momentstelling en de wet van Hooke. De meeste onderwerpen uit de klassieke Mechanica komen terug in de practica. De cursus bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Exc e-learning de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-MECH Titel: Mechanica Na afloop van de onderwijseenheid: 1. heeft de student kennis verworven over en inzicht verkregen in de klassieke mechanica 2. kan de student experimenten uitvoeren om concepten te verhelderen 3. kan de student klassieke mechanica toepassen in het hedendaagse leven 4. kan de student de toepasbaarheid vergroten van hedendaagse begrippen uit de klassieke mechanica Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur practica verslagen 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan schriftelijk tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : John Wiley & Sons Ltd Afstandsonderwijs 21

22 Elektriciteit EN-NS-ELEC.A.01 Elektriciteit - Afstandsonderwijs De volgende begrippen worden behandeld: 1. elektron, geladen deeltjes en de wet van Coulomb 2. elektrisch veld, equipotentiaalvlakken, elektrische potentiaal en potentiaalverschil 3. stroom, spanning, wet van Ohm, temperatuursinvloeden op een elektrische weerstand, meten van spanning en stroom, serie/parallelschakeling en wetten van Kirchhoff Naast de begrippen komt het volgende aan bod: 1. ontwerpopdracht maken met behulp van simulatiesoftware 2. lesmethode onderzoeken op lesstofaanbieding in de onderbouw 3. uitvoeren van practica over de bovenstaande begrippen De onderwijseenheid bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Excel en kunnen omgaan met het software pakket Yenka/Crocodile Physics. e-learning via Blackboard de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ELEC Titel: Elektriciteit Na afloop van de onderwijseenheid kan een student: 1. eenvoudige elektrische schakelingen bouwen, 2. berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren. Na afloop van de onderwijseenheid heeft een student: 1. kennis verkregen omtrent toepassingen van elektriciteit in het dagelijks leven, 2. kennis opgedaan over begripsproblemen bij elektriciteit. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur schriftelijk tentamen 1 5,5 Practica 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : Wiley Afstandsonderwijs 22

23 Elektromagnetisme 1 EN-NS-ELM1.A.01 Electromagnetisme 1 - Afstandsonderwijs In deze onderwijseenheid wordt ingegaan op de volgende begrippen: 1. basiselektronica 2. condensatoren: opbouw, laden / ontladen en relaxatietijd 3. eigenschappen van magnetische velden 4. lorentzkrachten 5. opwekking van een magnetisch veld door een stroom 6. opwekking van spanning en stroom door middel van elektromagnetische inductie. Basisbegrip is de (verandering van) flux en basiswet de wet van Lenz. Naast de hierboven genoemde begrippen komt het volgende aan bod: 1. uitvoeren van practica over de bovenstaande begrippen 2. sloopopdracht: oud elektrisch apparaat slopen en de werking van het apparaat bestuderen De cursus bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Exc en kunnen omgaan met het software pakket Crocodile Physics / Yenka. e-learning via Blackboard de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ELM1 Titel: Electromagnetisme 1 Na deze OE kan de student de volgende onderwerpen benoemen en uitleggen: 1. Basiselektronica 2. Condensator 3. Magnetische velden 4. Lorentzkrachten 5. Opwekking van een magnetisch veld door een stroom 6. Opwekking van spanning en stroom door middel van elektromagnetische inductie. Basisbegrip is de (verandering van) flux en basiswet is de wet van Lenz. De student kan deze onderwerpen toepassen in o.a. de volgende practica: 1. massaspectrometer 2. condensator 3. het cyclotron 4. de elektromotor 5. dynamo Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur practica 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan schriftelijk tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : Wiley Afstandsonderwijs 23

24 Leerwerktaak: Een beeld van NaSk EN-NS-BEELD.A.01 Hoe ik NaSk zie: een beeld maken van je schoolvak - Afstandsonderwijs 1. de sterke kanten van NaSk op zijn/haar school en zichtbaar maken hoe hij/zij daarin als docent zou willen functioneren. 2. een beeld van wat het vak NaSk op school inhoudt 3. overzicht van de vakfaciliteiten (opstelling, lokalen, veiligheid, apparatuur, stoffen enz) 4. een experiment voorbereiden en demonstreren 5. beeld van wat leerlingen van het vak NaSk op de stageschool vinden 1. interviews 2. lesbezoek en observaties 3. lezen materialen rondom NaSk in de school 4. zoeken en lezen artikel 5. discussie 6. demonstratie-experiment ontwerpen, uitvoeren en filmen 7. met videocamera opnamen maken van alle activiteiten en zodoende een beeldportfolio aanleggen. Voor sommige onderdelen (literatuurartikel) moet daar een creatieve wijze voor worden gevonden 8. reflectie op de activiteit. video-opnameapparatuur en verwerking algemene nask begeleiding op de school en de opleiding Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-BEELD Titel: Een beeld van NaSk, beeld van mijn school De student: 1. kan een beeld geven van wat het vak NaSk op school inhoudt in beeldmateriaal 2. heeft faciliteiten (opstelling, lokalen, veiligheid, apparatuur, stoffen enz) geïnventariseerd en heeft daar met zijn/haar vakcoach over gediscussieerd 3. kan een beeld geven van wat leerlingen van het vak NaSk op de stageschool vinden 4. kan formuleren waarom en wat hij/zij belangrijk vindt van het schoolvak NaSk 5. kan weergeven hoe hij/zij als toekomstig leraar NaSk zou willen functioneren (gerefereerd aan een ideaalbeeld) 6. heeft geoefend met veilig omgaan met apparatuur 7. kan een experiment demonstreren (op video vastgelegd) en kan reflecteren op het leereffect 8. heeft ervaring met het maken en monteren van een klein filmpje 9. heeft docenten, TOA s en andere mensen die bij NaSk-onderwijs zijn betrokken, geïnterviewd en een aantal belangrijke competenties vastgelegd. 10. heeft een artikel gelezen dat gaat over docentcompetenties van NaSk-docenten en de inhoud in zijn/haar videoportfolio verwerkt. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur een video-portfolio 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend Afstandsonderwijs 24

25 Leerwerktaak: Speuren naar contexten EN-NS-SPEUR.A.01 Speuren naar NaSk; speuren naar contexten - Afstandsonderwijs 1. Een speurtocht met proefjes in en om de school 2. Contexten (in de dagelijkse omgeving) 3. Kleinschalig onderzoek 1. Contexten zoeken in de dagelijkse omgeving. 2. Nask-proefjes ontwerpen. Voorschriften maken. 3. Speurtocht uitvoeren. 4. Onderzoek doen algemene nask begeleiding op de school en op de opleiding Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-SPEUR Titel: Speuren naar NaSk; speuren naar contexten De student: 1. heeft geoefend met het motiveren van jonge leerlingen (brugklas) voor NaSk 2. heeft vanuit contexten proefjes ontworpen en/of gezocht 3. heeft geformuleerd wat er precies zichtbaar wordt gemaakt of gemeten en doelen geformuleerd 4. heeft de proefjes met een groep leerlingen uitgeprobeerd 5. geoefend met de verbinding tussen context en concept 6. heeft eenvoudige voorschriften geschreven voor de proefjes 7. heeft zelfstandig gewerkt en geoefend met initiatief nemen, zoekvaardigheden, contacten leggen 8. heeft gereflecteerd op bruikbaarheid, 9. leereffect en duidelijkheid van voorschriften. 10. heeft via een kleinschalig onderzoek -met leerlingen als bron- de effectiviteit van de activiteit onderzocht (gesprek, enquête, vragenformulier) en daarop gereflecteerd. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur beschrijving en uitvoering 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend speurtocht a.d.h.v. een rubric Afstandsonderwijs 25

Lerarenopleiding Economie

Lerarenopleiding Economie Lerarenopleiding Economie (CROHO-nr. 35202 Algemene economie) (CROHO-nr. 35203 Bedrijfseconomie) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken:

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

Jij maakt het verschil! Leren en ontwikkelen stimuleren

Jij maakt het verschil! Leren en ontwikkelen stimuleren Jij maakt het verschil! Leren en ontwikkelen stimuleren Studiewijzer Pabo Voltijd Blok 2.1 2015-2016 Studiewijzer VT 2.1 DEFINITIEVE VERSIE 08-07-2015 Pagina 1 Inhoud BLOK 2.1 JIJ MAAKT HET VERSCHIL! LEREN

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs

Pabo Breda. 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Pabo Breda 2 Opleidingswijzer voltijd Leraar Basisonderwijs Avans Hogeschool PABO Breda Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Academisch jaar 2013 2014 Deze Opleidingswijzer geeft informatie over het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Profilering van de docent beroepsonderwijs

Profilering van de docent beroepsonderwijs Profilering van de docent beroepsonderwijs Sabine van den Brink, Wenja Heusdens, Monique van de Laarschot & Angela Pfaff Kenniscentrum educatie Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie Niets uit deze

Nadere informatie

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Voortgezet Onderwijs sectie LERARENOPLEIDING 2010/2011 ICLON Afdeling Voortgezet Onderwijs Willem

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase

Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Bijlage B: Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de propedeutische fase Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen voor de opleiding.

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling

In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken lerarenopleidingen, begeleidingsinstellingen en ontwikkelinstituten samen aan de ontwikkeling en implementatie van taalgericht vakonderwijs. Zie www.taalgerichtvakonderwijs.nl.

Nadere informatie

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen Competentiegericht leren en begeleiden 1 Competentiegericht bewijzen en beoordelen ASSESSMENT & PORTFOLIO IN DE OPLEIDING EDUCATIEF PARTNERSCHAP 2 Competentiegericht leren en begeleiden 3 Competentiegericht

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids 2012-2013 2013 Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching 2 De nieuwe 3L academie gids We zijn blij te constateren

Nadere informatie

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE

LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Informatiegids Studiejaar 2014-2015 Voor de cohorten 2013 en 2014 HBO-Masteropleiding LERAAR ALGEMENE ECONOMIE Juli 2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Interfacultair Instituut HAN Masterprogramma s

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd

Periodeboek 2.1 Pedagogiek. Tweede jaar periode één. Programma 4 jaar Voltijd Periodeboek 2.1 Pedagogiek Tweede jaar periode één Programma 4 jaar Voltijd Auteurs: Josine Dekker, Carla Cornelissen, Ted de Jager, Trudie Groen, Wiepke de Heij, Bas Lizé, Miriam Moons, Ron Roozendaal,

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Zo kan het ook: werken met Didiclass. Olga Firssova. Uitgave onder leiding van Marc Van Laeken en Walter Geerts

Zo kan het ook: werken met Didiclass. Olga Firssova. Uitgave onder leiding van Marc Van Laeken en Walter Geerts Zo kan het ook: werken met Didiclass Olga Firssova Uitgave onder leiding van Marc Van Laeken en Walter Geerts Zo kan het ook: werken met Didiclass bladzijde Inhoudsopgave 3 5 8 11 14 17 20 22 24 26 30

Nadere informatie

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007 Handleiding e-coach Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor Jos Fransen en Pieter Swager Mei 2007 Colofon Lectoraat elearning Hogeschool INHOLLAND url. : www.inholland.nl/elearning

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie