Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde (CROHO-nr Natuurkunde) (CROHO-nr Scheikunde) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren) 2. Indeling van het curriculum in: a. Een beroepsvoorbereidende leerlijn b. Een werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn c. Een opleidingsspecifieke leerlijn 3. Gebaseerd op de kennisbasis (generiek en opleidingsspecifiek) 4. Plaats van de minors in het programma (een opleidingsgebonden minor in het tweede leerjaar) 5. Introductie van leerwerktaken. 6. Definitie van Netwerkmodules en Individuele modules 7. Onderwijseenheden te herkennen aan de plaats van het liggende streepje op positie 3 in de code: EN- Afstandsonderwijs 1

2 sopgave Propedeuse... 3 Beroepsvoorbereidende leerlijn... 3 Onderwijskunde Onderwijskunde Drama Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1A... 6 Studieloopbaanbegeleiding 1B... 7 Leerwerkstage Opleidingsspecifieke leerlijn... 9 Vakdidactiek NaSk Wiskunde voor NaSk Wiskunde voor NaSk Scheikunde in concepten Scheikunde in concepten Zuren, basen en redox Practicum natuur/ en scheikunde Warmte, energie en gassen Mechanica Elektriciteit Elektromagnetisme Leerwerktaak: Een beeld van NaSk Leerwerktaak: Speuren naar contexten Afstandsonderwijs 2

3 Propedeuse Beroepsvoorbereidende leerlijn Onderwijskunde 1 EN-VO-ONWK1.A.12 Onderwijskunde 1 - Dit is de eerste beroepsondersteunende onderwijseenheid die studenten krijgen binnen de opleiding tot docent. Juist bij aanvang van een opleiding tot leraar is het van groot belang dat de student zich bewust wordt van wat de rol van docent (precies) inhoudt. Docent zijn betekent niet alleen het geven van een vak, maar gaat verder, namelijk een teamlid zijn, een pedagoog, een onderwijsinnoveerder, et cetera. Niet alleen wordt de student gestimuleerd om zijn/haar eigen toekomstige rol te verkennen, maar ook de plek daarvan in de school en in het huidige onderwijssysteem. Waarom hebben we tegenwoordig al die verschillende opleidingen als vmbo, havo, vwo, bve? Hoe is dat ontstaan? Waar komen verschillende typen als bijzonder en openbaar onderwijs vandaan? Ook maken de studenten kennis met een drietal leertheoretische concepten binnen een onderwijsorganisatie. Diagnostische toetsen Digitale colleges Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK1 Titel: Onderwijskunde/pedagogiek 1 Tijdens deze onderwijseenheid wordt aan de volgende hoofddoelstellingen gewerkt: 1. De studenten doen ervaring op in het leren binnen de community of learners van de School of Education, LVO/BVE. 2. De studenten hebben zicht gekregen op de ontwikkeling van de eigen basisstudievaardigheden. 3. De studenten verwerven kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands onderwijssysteem. 4. De studenten hebben zichzelf georiënteerd in de verschillende taken of rollen die een docent in het onderwijs heeft. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Werkstuk 1 5,5 (). Reader OWK1 Geerts, G & Kralingen, van, R (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 3

4 Onderwijskunde 2 EN-VO-ONWK2.A.12 Onderwijskunde 2 - In deze onderwijseenheid staan centraal de vijf rollen die succesvolle docenten laten zien en het gedrag van leerlingen en de leraar in de klas. Allereerst kijken we naar concrete gedragskenmerken van de vijf rollen, die te oefenen en toe te passen zijn. Belangrijk daarbij is of de voorgestelde doelen zijn bereikt, weergegeven door het gedrag van de leerlingen. Daarna gaan we in op de vraag hoe het gedrag van de individuele leerling, het gedrag in en van de groep en het gedrag van de leraar een rol spelen en hoe ze beïnvloed kunnen worden. Centraal staat welke interventies de docent kan plegen om tot voorbeeld(ig) gedrag te komen. We kijken hierbij zoveel mogelijk naar gedrag in relatie met de omgeving, omdat er altijd sprake is van een wisselwerking. We besteden aandacht aan effectieve vormen van klassenmanagement en uitdagend en activerend onderwijs waarin leerlingen door samenwerkend leren in een opbouw tot zelfverantwoordelijk leren komen. Je wordt je in deze onderwijseenheid steeds meer bewust van jouw eigen rol bij het ontstaan van bepaald gedrag bij leerlingen. Verder worden instrumenten aangereikt om jouw lessen op orde te krijgen en te houden. We gaan in op hoe persoonskenmerken tot uiting komen in het pedagogisch handelen en de wijze van communiceren van jou als docent. Door hier bewust mee te oefenen, krijg je meer variatiemogelijkheden tot jouw beschikking om leerling-gedrag te beïnvloeden. Workshops Digitale lessen Elektronische leeromgeving Fora en discussies code: EN-VO-ONWK2 Titel: Onderwijskunde 2 Hoofddoelen OWK2. 1. Aan het einde van de onderwijseenheid weten de studenten welke vijf rollen succesvolle docenten laten zien en kunnen ze deze rollen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. 2. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten inzicht en vaardigheden in klassenmanagement. 3. Aan het einde van de onderwijseenheid hebben de studenten kennis van en inzicht in groepsdynamica en interactieprocessen. Generieke kennisbasis: 2.5; 3.1; 3.2; 3.3; 8.1; 8.2 De doelen en de generieke kennisbasis zijn nader uitgewerkt in de toetsmatrijs OWK2. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Werkstuk 67 5,5 Leerwerktaak 33 5,5 (). Reader OWK2 M. Slooter (2009). De vijf rollen van de leraar, 3. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies P. Teitler (2009). Lessen in orde, 1. Bussum: Coutinho W. Geerts, R. van Kralingen (2011). Handboek voor leraren, 1. Bussum: Coutinho Afstandsonderwijs 4

5 Drama 1 EN-VO-DRA1.A.12 Drama - Studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. Interactie gericht op het nemen en houden van leiding staat hier centraal. Vragen als: Hoe zorg ik dat ik aandacht krijg en houd? Kom ik zo over als ik wil overkomen? Hoe kan ik dit beïnvloeden? komen aan de orde. De nadruk ligt op: stemgebruik, houding, non-verbale communicatie, contact maken, zelfvertrouwen, expressie, een samenhangend verhaal boeiend kunnen brengen. Studenten verdiepen zich dus in aspecten van performance in en voor de klas, en werken aan hun handelingsbekwaamheid. Door middel van gerichte individuele en samenwerkingsopdrachten via Blackboard voor in de stagelessen en ook daarbuiten vergroten zij de effectiviteit van hun communicatie voor en in de klas. Studenten werken ervaringsgericht in deze onderwijseenheid. Door middel van gerichte wekelijkse opdrachten via Blackboard en in samenwerking met hun studiemaatje en vakcoach werken zij aan het vergroten van hun vaardigheden en ontvangen zij feedback op die vaardigheden. Wekelijks te lezen literatuur ondersteunt hen in dit proces. Pc/laptop + snel internet + webcamera De docent op het instituut begeleidt de student wekelijks online via Blackboard, via opdrachten. De vakdocent in de school geeft feedback op uitgevoerde opdrachten van de student in de school code: EN-VO-DRA1 Titel: Drama 1 1. studenten zijn zich bewust van de signalen, die zij met hun non-verbale communicatie uitzenden. 2. studenten kunnen non-verbale signalen van anderen herkennen en interpreteren en kunnen hun eigen non-verbale communicatie doelbewust inzetten. 3. studenten leren te streven naar congruentie tussen hun non-verbale communicatie en hun verbale taal. 4. studenten kunnen via spel variëren in gedragingen. 5. studenten weten welke factoren van gedrag horen bij leiding nemen. 6. studenten weten dat een krachtige (dramatische) vorm de inhoud van de boodschap versterkt en kunnen dat ook toepassen. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Presentatie 1 5,5 Dossier 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Victor van Geel (2009). Lichaamstaal, praktijkboek voor de leraar, laatste druk 2009, zesde. Baarn: HB-uitgevers Reader: Hier ben ik! Afstandsonderwijs 5

6 Werkervaring, reflectie en onderzoek leerlijn Studieloopbaanbegeleiding 1A EN-VO-SLB1A.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1A - Je werkt bij SLB1A aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Dit zijn: kwaliteitenreflectie (wat kan ik? wie ben ik?), motievenreflectie (wat wil ik?), werkexploratie (waar wil ik werken), loopbaansturing (hoe bereik ik dat?) en netwerken (wie heb ik daarbij nodig?). Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewust te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert concrete, meetbare doelen te stellen en daarbij een stappenplan te maken om die doelen ook te halen: je eerste persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens een startbijeenkomst SLB krijg je een beeld van de inhoud en eindtermen van studieloopbaanbegeleiding. Je maakt een startportfolio waarin jij jouw ervaringen rondom studieloopbaanbegeleiding met bewijsmateriaal aantoont. Studieloopbaantoolkit, blackboard, nulmeting In deze fase van SLB heb je nog geen persoonlijke SLB er. Voor algemene vragen en opmerkingen kun je bij het bedrijfsbureau afstandsleren terecht, voor vakinhoudelijke en organisatorische vragen bij een contactpersoon van de vakgroep. Tijdens de startbijeenkomst zal de SLB er je inhoudelijk begeleiden op het gebied van studieloopbaanbegeleiding, ook zal je in een groep met medestudenten feedback uitwisselen. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1A Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1A LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Startportfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 6

7 Studieloopbaanbegeleiding 1B EN-NS-SLB1B.A.12 Studieloopbaanbegeleiding 1B - Je werkt bij SLB1B aan het in kaart brengen van je eigen ontwikkeling. Dit doe je door te werken aan de vijf beroepstaken in het kader van zelfsturing op studie en loopbaan. Ook leer je meer over jezelf door te reflecteren en daarbij dingen bewuste te maken die je onbewust aan het doen bent. Je leert een portfolio aan te leggen waarin je met bewijsmateriaal je ontwikkeling aantoont. Na het inleveren van je startportfolio krijg je een persoonlijke SLB er aangewezen. Deze zal het portfolio met je bespreken in een telefonisch gesprek. Dit portfolio geeft ook een indicatie van jouw niveau en bepaalt jouw verdere traject voor wat betreft studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaantoolkit, nulmeting, blackboard Je hebt via de mail en telefoon regelmatig contact met je persoonlijke SLB er. Hij/zij begeleidt je bij het in kaart brengen van je ontwikkeling door je bijvoorbeeld te helpen goede vragen t stellen. Je SLB er is jouw persoonlijke aanspreekpunt in de opleiding. Niet voldaan t/m Voldaan code: EN-VO-SLB1B Titel: Studieloopbaanbegeleiding 1B LVO 1. De student ontwikkelt de competentie zelfsturing op studie en loopbaan en zet hierbij de beroepstaken van SLB op een juiste wijze in. 2. De student oriënteert zich op de referentiepunten van het eerste jaar op het gebied van persoonlijk professionele ontwikkeling in relatie tot het opleidings- en beroepsprofiel. 3. De student kan reflectie-instrumenten inzetten om tot een zelfsturing te komen. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Taaltoets 0 5,5 Propedeusetoets 0 5,5 Mirjam Groen (2008). Effectief handelen door reflectie, 1. Groningen: Noordhoff Afstandsonderwijs 7

8 Leerwerkstage 1 EN-VO-LWS1.A.12 Leerwerkstage jaar 1 - Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het vormgeven van een goede activerende leeromgeving voor leerlingen. Je bereidt onderwijsactiviteiten voor en kiest daarbij voor een didactische aanpak die activerend is voor leerlingen en die past binnen de context van de school. Je gaat de geplande onderwijsactiviteiten uitvoeren met leerlingen. Je kunt daarbij denken aan vaklessen, maar (afhankelijk van de stageschool) ook aan andere vormen van onderwijs, zoals het maken en begeleiden van onderwijsactiviteiten binnen leergebieden of binnen het competentiegericht leren op het MBO. Ook ga je de uitgevoerde onderwijsactiviteiten bespreken en evalueren. Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag met het omgaan met leerlingen. Je geeft leiding aan gesprekken en activiteiten met groepen leerlingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leiding geven tijdens een docentgestuurde lessituatie of aan een project waar leerlingen samen aan werken. De context waarin je leiding geeft is afhankelijk van de mogelijkheden binnen je stageschool. Leerwerkstage Handboek LWS1 en ondersteunende materialen op de bijbehorende blackboard module door vakcoach, opleider in de school en leerwerkbegeleider in de vorm van lesbezoek, intervisie, gesprekken en themabijeenkomsten Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-VO-LWS1 Titel: Leerwerkstage jaar 1 1. Je werkt in de beroepspraktijk aan de SBL competenties. Het vereiste niveau is in de bijhorende gedragsindicatoren uitgewerkt. 2. Je kunt na afronding van onderwijseenheid motiveren of je docent wil worden en of het beroep bij je past. Ec: 6 Toetsen Toets Weging Cesuur Beoordelingsgesprek (basis dossier) 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend (). Zoals genoemd in de blackboard site Afstandsonderwijs 8

9 Opleidingsspecifieke leerlijn Vakdidactiek NaSk 1 EN-NS-DID1.A.02 Didactiek 1 natuur- en scheikunde voor het nieuwe afstandsleren DIT IS EEN NETWERK-MODULE Een nieuw onderwerp wordt ingeleid met een gezamenlijke oefening waarna je zelf met een opdracht aan het werk gaat. Alle opdrachten komen in het portfolio dat tevens de afronding is. De verschillende onderwerpen zijn: 1. kennismaken met lesgeven. 2. Observeren. 3. Doelen stellen 4. Structuur aanbrengen in je les. 5. Lesjes geven 6. vakdidactiek 7. Orde en structuur 8. Een (deel)les geven in het PO e-learning portfolio aanleggen opdrachten met medestudenten samen. geen De docent is wekelijks op vaste momenten on-line en buiten die momenten voor vragen bereikbaar per mail of telefoon. Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-DID1 Titel: Didactiek 1 natuur- en scheikunde Algemene De student heeft voldoende zelfvertrouwen verworven om de stage in te gaan. Daartoe heeft de student: 1. geoefend met het stellen van doelen en kan uitleggen wat de betekenis van het stellen van doelen in een lessituatie is 2. geoefend met de begrippen 'procesgericht' en 'doelgericht' 3. geoefend met voor de groep staan, (contact maken met de groep door oogcontact maken en in gesprek gaan) 4. nagedacht over en gereflecteerd op de begrippen "orde en structuur" 5. verschillende lesplannen gemaakt. Daarin zijn in ieder geval zichtbaar: doelen, een structuur (start, midden, afronding), verschillende werkvormen. 6. kennis gemaakt met een instrument om lesinhoud en -kwaliteit te benoemen (Marzano) 7. kennis gemaakt met het begrip vakdidactiek en het model dat wij binnen NaSk gebruiken (context, concept, definitie) 8. in zijn/haar portfolio laten zien dat je didactisch keuzes kunt maken voor een les. 9. minilesjes gegeven en een les(deel) in het primair onderwijs verzorgd. 10. geoefend met het maken van video-opnamen en die bekeken. 11. geoefend met feedback geven en ontvangen 12. reflectieverslagen gemaakt van iedere bijeenkomst. Daarin is zichtbaar dat hij/zij in de stage een weekjournaal kan schrijven. Ec: 3 Afstandsonderwijs 9

10 Toetsen Toets Weging Cesuur Portfolio 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend Marzano (2007). Leren in vijf dimensies, 2. : van Gorcum S. Ebbens (2005). Effectief leren. Basisboek, 2. Groningen: Wolters Noordhoff Afstandsonderwijs 10

11 Wiskunde voor NaSk 1 EN-NS-WNS1.A.01 Wiskunde voor nask deel 1, afstandonderwijs Natuurkundige en scheikundige processen, grootheden en hun betrekkingen worden uitgedrukt m.b.v. de wiskundetaal en wiskundige technieken. Het accent bij deze cursus ligt sterk op het leren gebruiken en toepassen van deze taal en veel minder op de formele aspecten hiervan. zelfstudie! Leerstof: letterrekenen, eenvoudige foutendiscussies, elementaire functies (o.a. goniometrische-, logaritmische en exponentiele functies), limietbegrip, veranderingen van functies, toepassingen bij natuur-en scheikunde. Beperkt gebruik hierbij van software (o.a. Derive) Software: Derive, Excel, word, internet, applets rekenmachientje de docent is beschikbaar voor vragen code: EN-NS-WNS1 Titel: Wiskunde voor natuur- en scheikunde 1 Na afloop van de onderwijseenheid: 1. weet de student welke wiskundige technieken nodig zijn voor de natuur- en scheikundestudie 2. heeft de student inzicht verkregen in de eigen competenties op dit gebied 3. beheerst de studenten een aantal elementaire wiskundige vaardigheden 4. kent de student toepassingen van wiskundige methoden ten behoeve van de studierichtingen natuur- en scheikunde Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen met gebruik van computer 1 5,5 Inzend opgaven 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan van de Craats (). basisboek wiskunde,. : Afstandsonderwijs 11

12 Wiskunde voor NaSk 2 EN-NS-WNS2.A.01 Wiskunde voor natuur- en scheikunde, deel 2 afstandsleren 'Ich habe als junger Mensch das Glück gehabt, Infinitesimalrechnung aus einem Buch zu lernen, das es mit der Strenge nicht zu genau nahm' A. Einstein. Natuur-en scheikundige processen, grootheden en hun betrekkingen worden uitgedrukt m.b.v. de wiskundetaal en wiskundige technieken. Het accent in deze cursus ligt sterk op het leren gebruiken en toepassen van deze taal en veel minder op de formele aspecten hiervan. Herhaling differentiëren van elementaire functies, primitiveren, standaard integralen, oneigenlijke integralen, modelleren en de toepassingen hiervan in de natuur- en scheikunde. e-learining, computerpractica. Het voorgeschreven boek programma Derive geo driehoek, rekenmachientje en dat mag ook, graag zelfs, een programmeerbare zijn. code: EN-NS-WNS2 Titel: Wiskunde voor natuur- en scheikunde 2 Het leren toepassen van wiskundige methoden t.b.v. de studierichtingen natuurkunde en scheikunde. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Computertentamen 1 5,5 van der Craats (). Basisboek Wiskunde, 1 of later. : pearson Afstandsonderwijs 12

13 Scheikunde in concepten 1 EN-NS-SIC1.A.01 Scheikunde in concepten deel 1, voor afstandsonderwijs Plaats van het vak. SIC-1 is één van de drie scheikundevakken in de propedeuse. In het eerste jaar behandelen we de scheikunde in de volle breedte. En dan vanuit een vakdidactische invalshoek zodat ze hier direct mee in aanraking komen en zelf leren dit stramien te hanteren. De vakken "Scheikunde in Concepten 1 en 2" (SIC1 en SIC2) zijn typisch gericht op het ontwikkelen, aanleren en aanscherpen van concepten. Doelstelling & kennisbasis 1. basiskennis havo-scheikunde ophalen 2. benaderen havo-scheikunde vanuit het vakdidactisch perspectief 3. opbouw begrippen: introductie concept(beeld)/definitie/context benadering (didactisch gezien het pendelschema) 4. vakdidactische route fenomeen=>macro=>micro=>macro etc. (cyclisch met telkens een stuk verdieping/nuancering erin. 5. rol van plaatjes en figuren in boeken 6. cognitieve en metacognitieve kennis van leren expliciteren 7. ontwikkelen nieuw stuk theorie rond evenwichten 8. leren werken met Engelstalige literatuur 9. leren studeren in het hbo 10. leren om lastige opgaven uit te werken: systematische probleemaanpak De literatuur die wordt behandeld: Olmstedt, Williams; Chemistry, 4th Edition H1 The Science of Chemistry H2 The Atomic Nature of Matter H3 The Composition of Molecules H4 Chemical Reactions and Stoichiometry H16 Principles of Chemical Equilibrium NB Belangrijke ondersteunende activiteiten en inhouden van het boek: 1. Macro óf micro denken; dit wordt geëxpliciteerd middels figuren waarin beide benaderingen staan 2. Cognitief en metacognitief denken: in de uitwerkingen van de examples staat na de vraagstelling eerst de strategie benoemd 3. Volledige leercyclus => in het boek staan diverse critical thinking opgaven; de studenten worden hierbij gedwongen om na te denken in hoeverre hetgeen ze hebben berekend/gevonden ook daadwerkelijk klopt 4. leren werken met een Engelstalig boek; vaardigheden ontwikkelen hoe om te gaan met vakliteratuur (hoe zit een boek in elkaar) en daarbij hoe je Engelstalige literatuur aanpakt. E-learning via Blackboard. De student voert de volgende activiteiten uit: 1. Lezen/bestuderen boek 2. Maken opgaven (o.a. de berekeningen bij evenwichten) 3. Bekijken applets 4. Conceptenboekje invullen 5. maken kennistoetsen Naast het boek zullen er practica worden uitgevoerd. De docent is bereikbaar voor vragen. Afstandsonderwijs 13

14 code: EN-NS-SIC1 Titel: Scheikunde in concepten 1 De student: 1. haalt de basiskennis havo-scheikunde op; 2. kan de havo-scheikunde benaderen vanuit het vakdidactisch perspectief; 3. kan begrippen opbouwen en vullen: introductie concept(beeld)/definitie/context benadering (didactisch gezien het pendelschema); 4. ontwikkelt nieuw stuk theorie rond evenwichten; 5. heeft zicht en ervaring met de vakdidactische route bij scheikunde (fenomeen=>macro=>micro=>macro etc.; cyclisch met telkens een stuk verdieping/nuancering erin); 6. heeft zicht op de rol van plaatjes en figuren in boeken; 7. heeft zelfvertrouwen verworven om in de schoolsituatie (onderbouw) vrij te bewegen binnen het vakgebied scheikunde; 8. leert om cognitieve en metacognitieve kennis van het leren te expliciteren; 9. heeft een eigen wijze gevonden om effectief te werken met een Engelstalig leerboek; 10. heeft kennis en inzicht verworven in de wijze van studeren die nodig is binnen de propedeuse LVO (de overgang van HAVO-leren naar HBO-leren). Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur opdrachten 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Olmsted & Williams (2006). Chemistry, 4e. United States: John Wiley & Sons Afstandsonderwijs 14

15 Scheikunde in concepten 2 EN-NS-SIC2.A.01 Scheikunde in Concepten, Deel 2. Afstandsonderwijs Deze onderwijseenheid is het vervolg op 'Scheikunde in concepten deel 1' We behandelen de overgebleven deelgebieden van de chemie op dezelfde wijze: vanuit de concepten. Je bestudeert de stof in het boek en formuleert de concepten. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende contexten die hiermee te maken hebben. De inhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn: (Boek van Hein/Pattison Hfst 5, 10, 11, 13 (deel), 14 (deel), 19, 20, 22 en eventueel 26) 1. atoombouw 2. Periodiek systeem 3. Quantummechanisch model, elektronenconfiguraties en reactiviteit 4. Chemische en fysische binding 5. Kenmerken van metaalbinding, ionbinding, atoombinding en VanDerWaalsbinding 6. Elektronegativiteit en polariteit 7. Chemische formules 8. Oplosbaarheid van stoffen in water en neerslagreacties 9. De koolwaterstofen: alkanen/alkenen/alkynen 10. Reacties, naamgeving 11. Isomerie: ketenisomerie; cis-trans; stereo-isomerie 12. Karakteristieke groepen van organische verbindingen met zuurstof: voorkomen, gebruik, specifieke kenmerken; reacties hiervan (o.a. de oxidatie) 13. Eventueel aminozuren en optische activiteit Tijdens de practica is de student bezig met het verwerken/verdiepen van de theorie. bestuderen van de stof uit het boek maken van opgaven practicum en verslaglegging schrijven van een stukje leerstof toegang tot Blackboard BINAS Conceptenboekje Docent is bereikbaar voor vragen. code: EN-NS-SIC2 Titel: Scheikunde in concepten 2 SIC2 sluit aan op SIC1. In beide vakken wordt het gehele werkgebied van de scheikunde in concepten doorgenomen en de concepten worden vastgelegd. De student heeft na afloop van deze onderwijseenheid kennis, vaardigheden en concepten ontwikkeld en vastgelegd ten aanzien van de volgende onderwerpen: 1. conceptueel leren 2. de opbouw van het Periodieke Systeem 3. atoombouw 4. de soorten bindingen die er kunnen zijn tussen verschillende atomen/ moleculen 5. waterige oplossingen 6. de basis van de koolstofchemie incl. isomerie en functionele groepen 7. de basis van biochemie: vetten, eiwitten en sachariden 8. een stukje lesstof schrijven 9. samenwerkend leren. Ec: 3 Afstandsonderwijs 15

16 Toetsen Toets Weging Cesuur Practicum 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Hein & Pattison (2007). General, Organic & Biochemistry. 9th Edition, 9. New York: Wiley Verkerk,G. e.a. (maakt niet uit, elke druk voldoet). BINAS tabellenboek, maakt niet uit, elke druk voldoet. : Wolters Noordhof Afstandsonderwijs 16

17 Zuren, basen en redox EN-NS-ZBRX.A.01 Zuren, basen en Redox, voor afstandsonderwijs Deze onderwijseenheid is sterk verdiepend van karakter. We zullen de theorie van zuren en basen behandelen. Naast sterke zuren en basen gaan we rekenen aan zwakke zuren en basen. Daarna gaan we ons bezig houden met redoxreacties, zowel in zuur als in basisch milieu. De onderwerpen worden geïllustreerd met verschillende practica. Het is absoluut noodzakelijk dat de kennis van de concepten van Chemisch Evenwicht voldoende is. e-learning en practica boek, rekenmachine, Binas en Blackboard e-learning en de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ZBRX Titel: Zuren, basen, redox De student kan na afloop van de onderwijseenheid: 1. een titratiecurve doorrekenen, zowel van een sterk zuur met een sterke base en omgekeerd. 2. redoxreacties opstellen, zowel in zuur als in basisch milieu. 3. een uitgebreid praktisch experiment grondig voorbereiden, uitvoeren en eenvoudig rapporteren. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur Tentamen 1 5,5 Practicum 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Olmsted and Williams (2006). Chemistry, Olmsted and Williams, 4e. United states of Americ Wiley Afstandsonderwijs 17

18 Practicum natuur/ en scheikunde EN-NS-PRNS.A.01 Practicum natuur- en scheikunde - Afstandsonderwijs Uitvoeren en demonstreren van leuke en leerzame natuur- en scheikundeproeven. Het ontwerpen en bouwen van een goede meetopstelling valt hieronder, evenals het veilig werken. Daarnaast leren we het gebruik en hanteren van laboratoriumglaswerk, met name maatkolf, pipet en buret. Verder besteden we aandacht aan het meten en verwerken met de computer waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren. De proeven zijn gericht op het gebruik in de onderwijssituatie. training/practicum e-learning presentaties Boek (Het chemisch practicum), Blackboard, Coach (software) met sensoren en actuatoren, practicummateriaal. e-learning de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-PRNS Titel: Practicum natuur- en scheikunde Na deze onderwijs eenheid: 1. kun je veilig werken bij practica, 2. kun je eenvoudige en leuke natuur-en scheikundeproeven uitvoeren en demonstreren, 3. kun je eenvoudige natuur-en scheikundige metingen uitvoeren met behulp van Coach. Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur schriftelijk tentamen veiligheid 1 5,5 demopractica natuur- en scheikunde 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan demopracticum Na- en/of Sk op video 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan mondeling tentamen Coach 1 5,5 R. Udo en H.R. Leene (). Het chemisch practicum,. : ThiemeMeulenhoff Afstandsonderwijs 18

19 Warmte, energie en gassen EN-NS-WEGA.A.01 Warmte, energie en gassen voor afstandsonderwijs In de OE Warmte, Energie en Gassen gaan we ons - aan het begin van de major natuur- en scheikunde - bezighouden met het meest universele begrip wat alle chemische en fysische processen "regelt": energie. WEGA is daarmee ook niet een speciaal natuur- of scheikundevak, het beweegt zich op de rand van beide wetenschappen. We zullen dan ook een deel van de inhoud bestuderen vanuit 'Chemistry' van Olmsted en een deel vanuit 'Physics' van Cutnell. Voordat we met de stof van start gaan is er aandacht voor hoe goed te studeren met de Engelstalige boeken. We beginnen met het abstracte concept 'energie' waar we ons een goed en eenduidig beeld van moeten vormen en ons vooral moeten leren beseffen hoe dit universele begrip bij leerlingen aanwezig is (Cutnell paragraaf 12.1 en 12.2, Olmsted paragraaf 6.1. Dan zullen we ons achtereenvolgens richten op warmte, soortelijke warmte en fasenovergangen (Cutnell, hoofdstuk 12 en Olmsted paragraaf 11.6), warmteoverdracht (Cutnell hoofdstuk 13), Gassen, de algemene gaswet en het kinetisch gasmodel (Olmsted hoofdstuk 5 en paragraaf 11.1), de eerstehoofdwetten van de thermodynamica (Olmsted paragraaf 6.2 en en Cutnell paragraaf 15.1 / 15.3) en tenslotte thermochemie (Olmsted hoofdstuk 6) Het vak bevat een flinke practicumcomponent waarin we eenvoudige en meer ingewikkelde experimenten zullen uitvoeren waarvan we de meetwaarden leren verwerken met behulp van Excel (lineaire regressie) en de waarneming en conclusies vastleggen in een meetrapport. 1. werken uit Engelstalig boek 2. studeren vanuit het boek en met materialen op blackboard 3. opgaven maken 4. werken met applets 5. practicum en verslagleggen (grafische) rekenmachine toegang tot blackboard BINAS docent is bereikbaar voor vragen. code: EN-NS-WEGA Titel: Warmte, energie en gassen De student: 1. kan de geleerde concepten en begrippen toepassen op willekeurige praktijksituaties die hiermee te maken hebben (kan praktische voorbeelden geven bij een concept c.q. kan waarnemingen uit het dagelijks leven terugbrengen naar een concept) 2. kan een eenvoudig experiment voorbereiden vanuit een voorschrift of vanuit een open opdracht, durft tijdens de uitvoering vrij te experimenteren en ziet het belang er van in om daar achteraf op te reflecteren (bewust worden van gedrag en proces bij practica). 3. kan data en waarnemingen van experimenten overzichtelijk verwerken in het logboek, verwerken in Excel en helder rapporteren. 4. kan fouten in experimenten benoemen en aangeven hoe die op het resultaat doorwerken. 5. heeft zelfvertrouwen verworven om in de schoolsituatie (onderbouw) lessen rondom Energie en Gassen te kunnen geven. 6. heeft een eigen wijze gevonden om effectief te werken met een Engelstalig leerboek. 7. heeft inzicht verworven in de wijze van studeren die nodig is binnen de propedeuse LVO (de overgang van HAVO-leren naar HBO-leren) Ec: 4 Afstandsonderwijs 19

20 Toetsen Toets Weging Cesuur Meetrapporten 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2010). Physics. 8th edition, 8. : Wiley G. Verkerk e.a. (maakt niet uit, elke druk voldoet). BINAS tabellenboek, maakt niet uit, elke druk voldoet. : Wolters Noordhof Olmsted & Williams (2005). Chemistry, 4th edition, 4. : Wiley Afstandsonderwijs 20

21 Mechanica EN-NS-MECH.A.01 Mechanica - Afstandsonderwijs In deze onderwijseenheid wordt ingegaan op de volgende onderwerpen van de klassieke mechanica: 1. kinematica met: vectoren, goniometrie, samenstellen van vectoren, begrippen verplaatsing, snelheid en versnelling en het verband er tussen, vrije val en horizontale worp. 2. krachten en de wetten van Newton met bijvoorbeeld wrijving. 3. arbeid, energie en behoud van mechanische energie. 4. stoot, impuls en wet van behoud van impuls. 5. momentstelling en de wet van Hooke. De meeste onderwerpen uit de klassieke Mechanica komen terug in de practica. De cursus bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Exc e-learning de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-MECH Titel: Mechanica Na afloop van de onderwijseenheid: 1. heeft de student kennis verworven over en inzicht verkregen in de klassieke mechanica 2. kan de student experimenten uitvoeren om concepten te verhelderen 3. kan de student klassieke mechanica toepassen in het hedendaagse leven 4. kan de student de toepasbaarheid vergroten van hedendaagse begrippen uit de klassieke mechanica Ec: 4 Toetsen Toets Weging Cesuur practica verslagen 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan schriftelijk tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : John Wiley & Sons Ltd Afstandsonderwijs 21

22 Elektriciteit EN-NS-ELEC.A.01 Elektriciteit - Afstandsonderwijs De volgende begrippen worden behandeld: 1. elektron, geladen deeltjes en de wet van Coulomb 2. elektrisch veld, equipotentiaalvlakken, elektrische potentiaal en potentiaalverschil 3. stroom, spanning, wet van Ohm, temperatuursinvloeden op een elektrische weerstand, meten van spanning en stroom, serie/parallelschakeling en wetten van Kirchhoff Naast de begrippen komt het volgende aan bod: 1. ontwerpopdracht maken met behulp van simulatiesoftware 2. lesmethode onderzoeken op lesstofaanbieding in de onderbouw 3. uitvoeren van practica over de bovenstaande begrippen De onderwijseenheid bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Excel en kunnen omgaan met het software pakket Yenka/Crocodile Physics. e-learning via Blackboard de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ELEC Titel: Elektriciteit Na afloop van de onderwijseenheid kan een student: 1. eenvoudige elektrische schakelingen bouwen, 2. berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren. Na afloop van de onderwijseenheid heeft een student: 1. kennis verkregen omtrent toepassingen van elektriciteit in het dagelijks leven, 2. kennis opgedaan over begripsproblemen bij elektriciteit. Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur schriftelijk tentamen 1 5,5 Practica 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : Wiley Afstandsonderwijs 22

23 Elektromagnetisme 1 EN-NS-ELM1.A.01 Electromagnetisme 1 - Afstandsonderwijs In deze onderwijseenheid wordt ingegaan op de volgende begrippen: 1. basiselektronica 2. condensatoren: opbouw, laden / ontladen en relaxatietijd 3. eigenschappen van magnetische velden 4. lorentzkrachten 5. opwekking van een magnetisch veld door een stroom 6. opwekking van spanning en stroom door middel van elektromagnetische inductie. Basisbegrip is de (verandering van) flux en basiswet de wet van Lenz. Naast de hierboven genoemde begrippen komt het volgende aan bod: 1. uitvoeren van practica over de bovenstaande begrippen 2. sloopopdracht: oud elektrisch apparaat slopen en de werking van het apparaat bestuderen De cursus bestaat uit theorie en practica. Boek (Physics), practica en Blackboard module. Je moet gegevens kunnen verwerken in Exc en kunnen omgaan met het software pakket Crocodile Physics / Yenka. e-learning via Blackboard de docent is bereikbaar voor vragen code: EN-NS-ELM1 Titel: Electromagnetisme 1 Na deze OE kan de student de volgende onderwerpen benoemen en uitleggen: 1. Basiselektronica 2. Condensator 3. Magnetische velden 4. Lorentzkrachten 5. Opwekking van een magnetisch veld door een stroom 6. Opwekking van spanning en stroom door middel van elektromagnetische inductie. Basisbegrip is de (verandering van) flux en basiswet is de wet van Lenz. De student kan deze onderwerpen toepassen in o.a. de volgende practica: 1. massaspectrometer 2. condensator 3. het cyclotron 4. de elektromotor 5. dynamo Ec: 3 Toetsen Toets Weging Cesuur practica 0 5,5 Niet voldaan t/m Voldaan schriftelijk tentamen 1 5,5 Cutnell & Johnson (2009). Introduction to Physics, 8 th. : Wiley Afstandsonderwijs 23

24 Leerwerktaak: Een beeld van NaSk EN-NS-BEELD.A.01 Hoe ik NaSk zie: een beeld maken van je schoolvak - Afstandsonderwijs 1. de sterke kanten van NaSk op zijn/haar school en zichtbaar maken hoe hij/zij daarin als docent zou willen functioneren. 2. een beeld van wat het vak NaSk op school inhoudt 3. overzicht van de vakfaciliteiten (opstelling, lokalen, veiligheid, apparatuur, stoffen enz) 4. een experiment voorbereiden en demonstreren 5. beeld van wat leerlingen van het vak NaSk op de stageschool vinden 1. interviews 2. lesbezoek en observaties 3. lezen materialen rondom NaSk in de school 4. zoeken en lezen artikel 5. discussie 6. demonstratie-experiment ontwerpen, uitvoeren en filmen 7. met videocamera opnamen maken van alle activiteiten en zodoende een beeldportfolio aanleggen. Voor sommige onderdelen (literatuurartikel) moet daar een creatieve wijze voor worden gevonden 8. reflectie op de activiteit. video-opnameapparatuur en verwerking algemene nask begeleiding op de school en de opleiding Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-BEELD Titel: Een beeld van NaSk, beeld van mijn school De student: 1. kan een beeld geven van wat het vak NaSk op school inhoudt in beeldmateriaal 2. heeft faciliteiten (opstelling, lokalen, veiligheid, apparatuur, stoffen enz) geïnventariseerd en heeft daar met zijn/haar vakcoach over gediscussieerd 3. kan een beeld geven van wat leerlingen van het vak NaSk op de stageschool vinden 4. kan formuleren waarom en wat hij/zij belangrijk vindt van het schoolvak NaSk 5. kan weergeven hoe hij/zij als toekomstig leraar NaSk zou willen functioneren (gerefereerd aan een ideaalbeeld) 6. heeft geoefend met veilig omgaan met apparatuur 7. kan een experiment demonstreren (op video vastgelegd) en kan reflecteren op het leereffect 8. heeft ervaring met het maken en monteren van een klein filmpje 9. heeft docenten, TOA s en andere mensen die bij NaSk-onderwijs zijn betrokken, geïnterviewd en een aantal belangrijke competenties vastgelegd. 10. heeft een artikel gelezen dat gaat over docentcompetenties van NaSk-docenten en de inhoud in zijn/haar videoportfolio verwerkt. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur een video-portfolio 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend Afstandsonderwijs 24

25 Leerwerktaak: Speuren naar contexten EN-NS-SPEUR.A.01 Speuren naar NaSk; speuren naar contexten - Afstandsonderwijs 1. Een speurtocht met proefjes in en om de school 2. Contexten (in de dagelijkse omgeving) 3. Kleinschalig onderzoek 1. Contexten zoeken in de dagelijkse omgeving. 2. Nask-proefjes ontwerpen. Voorschriften maken. 3. Speurtocht uitvoeren. 4. Onderzoek doen algemene nask begeleiding op de school en op de opleiding Zeer slecht t/m Uitmuntend code: EN-NS-SPEUR Titel: Speuren naar NaSk; speuren naar contexten De student: 1. heeft geoefend met het motiveren van jonge leerlingen (brugklas) voor NaSk 2. heeft vanuit contexten proefjes ontworpen en/of gezocht 3. heeft geformuleerd wat er precies zichtbaar wordt gemaakt of gemeten en doelen geformuleerd 4. heeft de proefjes met een groep leerlingen uitgeprobeerd 5. geoefend met de verbinding tussen context en concept 6. heeft eenvoudige voorschriften geschreven voor de proefjes 7. heeft zelfstandig gewerkt en geoefend met initiatief nemen, zoekvaardigheden, contacten leggen 8. heeft gereflecteerd op bruikbaarheid, 9. leereffect en duidelijkheid van voorschriften. 10. heeft via een kleinschalig onderzoek -met leerlingen als bron- de effectiviteit van de activiteit onderzocht (gesprek, enquête, vragenformulier) en daarop gereflecteerd. Ec: 2 Toetsen Toets Weging Cesuur beschrijving en uitvoering 1 5,5 Zeer slecht t/m Uitmuntend speurtocht a.d.h.v. een rubric Afstandsonderwijs 25

Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2)

Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2) Lerarenopleiding Scheikunde Curriculumoverzicht (leerjaar 1 en 2) (CROHO-nr. 35199 Scheikunde) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken:

Nadere informatie

Lerarenopleiding Natuurkunde Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Natuurkunde Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Natuurkunde Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35261) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels

Lerarenopleiding Engels Lerarenopleiding Engels (CROHO-nr. 35195) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Economie

Lerarenopleiding Economie Lerarenopleiding Economie (CROHO-nr. 35202 Algemene economie) (CROHO-nr. 35203 Bedrijfseconomie) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken:

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35195) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Duits

Lerarenopleiding Duits Lerarenopleiding Duits (CROHO-nr. 35193) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012 (afstandsleren)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Frans

Lerarenopleiding Frans Lerarenopleiding Frans (CROHO-nr. 35196) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Duits Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35193) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Lerarenopleiding Aardrijkskunde Lerarenopleiding Aardrijkskunde (CROHO-nr. 35201) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4

Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 Lerarenopleiding Engels Curriculumoverzicht leerjaar 1 t/m 4 (CROHO-nr. 35195) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Lerarenopleiding Geschiedenis

Lerarenopleiding Geschiedenis Lerarenopleiding Geschiedenis (CROHO-nr. 35197) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2012

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn

Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn (CROHO-nr. 35388) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort 2010

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404)

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN IV 404 asiskennis en asisvaardigheden IV (404) SCHEIKUNDE 404.01 De kandidaat kan het scheiden van mengsels in verschillende zuivere stoffen 404.02 De kandidaat kan de opbouw

Nadere informatie

Lerarenopleiding Geschiedenis

Lerarenopleiding Geschiedenis Lerarenopleiding Geschiedenis (CROHO-nr. 35197) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie Lerarenopleiding Bedrijfseconomie (CROHO-nr. 35203) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245)

Basiskennis en Basisvaardigheden II (245) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN II 245 asiskennis en asisvaardigheden II (245) SCHEIKUNDE 245.01 De kandidaat kan de belangrijkste scheikundige en natuurkundige verschijnselen onderscheiden. 245.02 De kan

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Aansluiting op het actuele curriculum (2014)

Aansluiting op het actuele curriculum (2014) Aansluiting op het actuele curriculum (2014) De verschillende modules van GLOBE lenen zich uitstekend om de leerlingen de verschillende eindtermen en kerndoelen aan te leren zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

Pulsar Natuurkunde 3e editie voor leerjaar 3 havo en vwo

Pulsar Natuurkunde 3e editie voor leerjaar 3 havo en vwo Pulsar Natuurkunde 3e editie voor leerjaar 3 havo en vwo Pulsar is in 2013 niet alleen met een compleet nieuwe Tweede Fase editie verschenen maar ook de delen voor leerjaar 3 zijn volledig herzien. Deze

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Lerarenopleiding Wiskunde

Lerarenopleiding Wiskunde Lerarenopleiding Wiskunde (CROHO-nr. 35221) Variant dagopleiding Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma vanaf cohort september 2010 (dagopleiding)

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer Proeven elektriciteit en technisch redeneren Technische proeven onderofficier: o Elektriciteit o Mechanica o Rekentechnieken Proef Engels Elektriciteit Deze test gaat je kennis over elektriciteit na. Je

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenprogramma natuurkunde vwo Ingangsdatum: schooljaar 2013-2014 (klas 4) Eerste examenjaar: 2016 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11699 8 juni 2012 Rectificatie Examenprogramma natuurkunde vwo van 28 april 2012, kenmerk VO2012/389632 In de regeling

Nadere informatie

Lerarenopleiding Biologie Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2

Lerarenopleiding Biologie Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 Lerarenopleiding Biologie Curriculumoverzicht leerjaar 1 en 2 (CROHO-nr. 35301) Variant afstandsonderwijs Schematisch beeld van het opleidingsmodel: Curriculum Bachelor 2010 (BA2010) Kenmerken: 1. Programma

Nadere informatie

Contexten in Pulsar: In de introductie als motivatie voor de leerling en het ophalen van voorkennis

Contexten in Pulsar: In de introductie als motivatie voor de leerling en het ophalen van voorkennis Pulsar Natuurkunde 3 e editie havo en vwo Tweede Fase Pulsar: Uitdagend en gestructureerd Keuze SE in het boek Veel aandacht voor conceptueel begrip (Pulsjes) Aansprekende en relevante contexten Stimuleert

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11101 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende

Nadere informatie

Domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Wetenschap en techniek: Natuurkunde. Verantwoording

Domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Wetenschap en techniek: Natuurkunde. Verantwoording Domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Wetenschap en techniek: Natuurkunde Verantwoording Wetenschap en techniek draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwsgierigheid, creativiteit en kritisch analytisch

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij. Leraar voorbereidend hoger onderwijs Maatschappijleer Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Maatschappijleer en Mij.wet - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

CHEMIE OVERAL. Nieuw in 6e editie 2011 Chemie Overal 3h en 3v

CHEMIE OVERAL. Nieuw in 6e editie 2011 Chemie Overal 3h en 3v Nieuw in 6e editie 2011 Chemie Overal 3h en 3v Opbouw leerboek Elk hoofdstuk begint met een hoofdstukschema. Daarin vindt u een overzicht van de paragrafen, experimenten en de leerling-ict van dat hoofdstuk.

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Activerende didactiek

Activerende didactiek Activerende didactiek De verantwoording voor de lessenserie De activerende didactiek zorgt ervoor dat leerlingen actiever en zelfstandiger bezig zijn met leren, het laat leerlingen effectiever leren. De

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde havo

Examenprogramma natuurkunde havo Bijlage 1 Examenprogramma natuurkunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Plan van toetsing/afsluiting 2012/2014

Plan van toetsing/afsluiting 2012/2014 Sector: alle Vak: Nask 2 Klas: 3 periode 1 Toets 1.1 Kleine tussentijdse toets(en)/practicum verslag en dergelijke. Max 2 deze periode (Iedere overhoring telt 1 X) 1.2 Natuur- en scheikunde voor de basisvorming

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

Huiswerkbeleid bb havo/vwo

Huiswerkbeleid bb havo/vwo Huiswerkbeleid bb havo/vwo De manier waarop de school met huiswerk omgaat, zowel inhoudelijk als ook wat betreft de ondersteuning door studievaardigheden, is bepalend voor de mate waarin de leerstof wordt

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 7: : Thema 7 1 Introductieles De leerling kan vertellen welke apparaten/ in huis op elektriciteit werken en kd.7 wat de relatie

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, Sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 2 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Onderdeel van de module Islam 2. Introductie In deze module gaat het om een kennismaking

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Wiskunde Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie