Inhoud Inhoud kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Inhoud kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016"

Transcriptie

1 Kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

2

3 Inhoud Wat is het Gymnasium Felisenum? 2 Kennismaking met de school 3 De schooldag van een eersteklasser 4 De vakken in de eerste klas 5 De Blazersklas van het Felisenum! 14 Begeleiding van eersteklassers 15 Mentoren 15 Studielessen 15 Loodsen 15 Zorg 15 Tutoren 15 Huiswerkinstituut 16 Steunles 16 Lesuitval 16 Naast de gewone lessen 16 Verdiepingsproject onderbouw 16 Felisenum extra 16 Wiskunde extra 17 Projectweek 17 Buitenschoolse activiteiten 18 Schootoneel 18 Schoolorkest/Schoolkoor 18 Meden Agan 18 De Olympus 18 Excursies 18 Open Podium en VIS 18 De Italië- of Griekenlandreis 19 Overige buitenlandse reizen 19 Het Felisenum Filmhuis 19 Het MEP 19 Olympiades 19 Het IFES 19 Techno Challange 19 Schoolboeken 20 Ouders en de school 20 Oudervereniging 20 Medezeggenschapsraad 20 Contacten tussen ouders en school 20 Inhoud kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016 1

4 Wat is het Gymnasium Felisenum? Nu je in groep acht van de basisschool zit, moet je een school voor voortgezet onderwijs kiezen. Als je goed kunt leren en je een brede interesse hebt, kies dan voor het Gymnasium Felisenum: een leuke school voor jou! Het Gymnasium Felisenum, zestig jaar oud, is een openbare school aan de rand van landgoed Beeckestijn. De school is met zo n 650 leerlingen niet groot. Je kent elkaar goed en je voelt je snel thuis. Er zijn veel contacten tussen leerlingen van verschillende jaarlagen. Het Gymnasium Felisenum biedt door dit alles een prettige leeromgeving en een veilig schoolklimaat. Het Felisenum is een zelfstandig gymnasium. Dat betekent dat de school alleen een gymnasiumopleiding heeft. Het gymnasium is een van de twee vormen van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). De andere heet het atheneum. Zowel het gymnasium als het atheneum duren zes jaar; ze bieden een vergelijkbaar programma en worden afgerond met dezelfde landelijke (VWO-)examens. Het VWO-diploma geeft toelating tot een universiteit of hogeschool. Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum door naast de algemene VWO-vakken veel aandacht te besteden aan de klassieke cultuur. Behalve de gebruikelijke vakken krijgen alle leerlingen op het Felisenum de klassieke talen Grieks en Latijn. Dat betekent dat je meer te weten komt over de wereld van de Grieken en Romeinen. Je leert hun talen en wat we van hun cultuur hebben bewaard, zoals de literatuur, de tempelbouw, de Olympische spelen, het theater, de goden en helden. Ook leer je het dagelijks leven in de antieke wereld kennen. In het vijfde leerjaar komt daarbij nog het vak klassieke culturele vorming. In de vijfde klas vindt ook het hoogtepunt plaats, de reis naar Italië of Griekenland. Daar kun je alles zien waarover je les hebt gehad. Deze klassieke inhoud die het gymnasium onderscheidt van het atheneum, zorgt voor een opleiding die je bij uitstek ontwikkelt op het gebied van taal, cultuur en samenleving en je voorbereidt op verdere studie. 2 Wat is het Gymnasium Felisenum? kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

5 Kennismaking met de school Op woensdag 28 januari 2015 is er om uur een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en op zaterdag 31 januari van tot uur staat de school open voor kinderen en hun ouders. Leerlingen van de school zullen je dan rondleiden. Voor degenen die overwegen om voor het Felisenum te kiezen, zijn er in februari speciale kennis makingslesjes. Als je na de voorlichting en de kennis makingslesjes voor het Felisenum kiest, kun je je op de volgende momenten inschrijven. Woensdag 11 maart uur Donderdag 12 maart uur Zaterdag 14 maart uur Maandag 16 maart uur Na de aanmelding is er een introductie voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. Dan vertellen we alles over de gang van zaken na de zomervakantie. Voorlichtingsavond: woensdag 28 januari 2015, uur Open dag: zaterdag 31 januari 2015, uur Kennismaking met de school kennismakingsgids 2015/2016 3

6 De schooldag van een eersteklasser Je bent waarschijnlijk gewend aan een schooldag waarop je in één lokaal les krijgt van maar één leraar of lerares. Op het gymnasium is dat heel anders. De dag is verdeeld in lesuren van 50 minuten, waarbij je steeds in een ander lokaal een ander vak krijgt. Zo n dag kan er bijvoorbeeld zo uitzien: vak docent lokaal eerste lesuur uur Frans De Ruijter 01 tweede lesuur uur Engels De Vries 03 pauze uur derde lesuur uur wiskunde Thoolen 02 vierde lesuur uur Latijn Kuiper 07 pauze uur vijfde lesuur uur gym Bras G zesde lesuur uur gym Bras G pauze uur zevende lesuur uur biologie Looze B De verdeling van de vakken en uren in de eerste klas is als volgt: vak aantal lesuren per week vak aantal lesuren per week Nederlands 3 biologie 2 Latijn 3 tekenen 2 Frans 3 informatica (op halfjaarbasis) 1 Engels 3 techniek 2 Duits 2 lichamelijke opvoeding 4 geschiedenis 2 muziek 1 wiskunde 4 studieles 2 In het eerste halfjaar van de eerste klas krijg je bovendien een dubbeluur toneel. In de tweede klas krijg je de vakken Grieks, aardrijkskunde en natuurkunde erbij. 4 De schooldag van een eersteklasser kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

7 De vakken in de eerste klas Hieronder geven docenten van het Felisenum een korte impressie van hun vak. Alle vakken die je in de eerste klas krijgt, komen voorbij. Nederlands Het is niet netjes om op te scheppen, maar we doen het toch: Nederlands is het belangrijkste vak! Waarom? Daarom! Nu weet je natuurlijk dat daarom geen reden is en dat is juist één van de dingen die je bij Nederlands leert: je mening met redenen om kleden. Daarbij denken we niet alleen aan de inhoud, maar ook aan de presentatie. Hoe kun je iets het beste zeggen? En hoe verdedig je je mening als iemand het niet met je eens is? Maar niet alleen je eigen mening is belangrijk. Net zo belangrijk is het, goed te be grijpen wat anderen vinden. En dat leer je... bij Nederlands! Zo leer je kritisch te zijn, niet meteen alles te geloven wat een ander zegt. Behalve stukken uit kranten en tijdschriften lezen we natuurlijk ook heel veel prachtige boeken, wonderlijke verhalen en bizarre ge dicht en. Waarom? Omdat je met een boek of een gedicht zomaar een tijdreis kan maken, of een reis door het hoofd van een ander. Het is een deur naar een andere wereld, een wereld die je niet voor mogelijk hield en die reis begint bij Nederlands. En verder? Verder leer je heel veel nieuwe, moeilijke woorden waar je anderen bijvoorbeeld de mond mee kan snoeren. Je leert (als je dat niet al kon) goed te spellen. Na een jaar of twee heeft de gram matica nauwelijks meer geheimen voor je, weet je dus waarom sommige zinnen fout en andere goed zijn. Ook mag je veel spreken in het openbaar (zeg maar: spreekbeurten houden) en natuurlijk schrijf je je eigen verhalen, gedichten, brieven, op stel len, scenario s en boekverslagen. Genoeg werk dus tot en met de zesde, en erg leuk! Duits In de onderbouw werk je aan woordenschat en zinsbouw, zodat je de spreekvaardigheid al gauw in praktijk kunt brengen. In de bovenbouw, vanaf klas vier, breiden we de schrijf- en spreekvaardigheid uit. Ook komen de lees- en luistervaardigheid ruim aan bod. In alle lessen speelt de Duitse cultuur een grote rol. Zo lees je ook veel over Duitse schrijvers en dichters. In de zesde klas gaan we met alle leerlingen die Duits hebben gekozen naar Berlijn. De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016 5

8 Engels Als je van de basisschool komt, weet je al aardig wat van de Engelse taal. Dat komt omdat je al Engels op de basis school hebt gehad en omdat je in het dagelijks leven veel Engels hoort. Denk maar eens aan al die Engelse en Amerikaanse televisieseries, computerspelletjes en popsongs. restaurant, croissant en parfum allemaal Franse woorden zijn? Bovendien, als je op het gymnasium zit en dus Latijn leert, heb je een streepje voor bij het leren van Frans. Het is namelijk een Romaanse taal en komt van het Latijn. In de eerste klas van het Felisenum leer je veel nieuwe Engelse woorden die je in zinnen gaat gebruiken. Je leert gesprekken voeren in het Engels, je leert de beginselen van de grammatica en je leest Engelse boekjes. Aan het eind van het eerste jaar zul je versteld staan over wat je allemaal al kunt in het Engels. In klas 2 en 3 krijg je veel lessen Engels. Deze lessen zijn bedoeld om je spreekvaardigheid te vergroten. Vanaf klas 4 kun je je voorbereiden op het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). Met het certificaat dat je in klas 5 kunt halen, ben je goed voorbereid op universitair onderwijs over de gehele wereld. Engels: een echte wereldtaal dus. In klas 6 kun je deelnemen aan de inspirerende Londenreis. Frans Op het Felisenum krijg je vanaf de eerste klas Frans. Dit is voor veel leerlingen de eerste echt vreemde taal die ze leren. Dat kan even wennen zijn want de uitspraak is anders, de spelling is anders en het zijn allemaal nieuwe woorden. Maar het is ook heel leuk! Je gaat een nieuwe taal leren waar je dan in kan praten op reis, wanneer je toeristen de weg wijst in je eigen stad, of misschien later ook wel, als je gaat studeren of werken in een internationale omgeving. Daarbij ga je vast ook woorden herkennen: wist je al dat In de onderbouw leer je Frans spreken, verstaan, schrijven en lezen met een lesmethode die AIM heet (www. aimlanguagelearning.com). Zodra de les begonnen is, wordt er alleen nog Frans gesproken. Dat is in het begin wel even lastig, je kent immers nog niet zo veel woorden, maar je docent ondersteunt alles wat hij zegt met speciale gebaren. Op die manier begrijp je sneller wat hij zegt. Ook zul je merken dat je jezelf al heel snel verstaanbaar kunt maken. Halverwege het eerste jaar voeren de eersteklassers een Frans toneelstuk op voor de ouders. 6 De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

9 Na de derde klas moet je gaan kiezen of je Frans wel of niet in je vakkenpakket kiest en er eindexamen in gaat doen. Kies je Frans, dan mag je in de zesde klas met ons mee op reis naar Parijs. A bientôt! Latijn en Grieks Op het Felisenum krijg je te maken met twee klassieke talen: Latijn vanaf de eerste klas en Grieks vanaf de tweede. In één van deze talen doe je eindexamen, maar je mag ze ook allebei doen. Waarom is het nu nog steeds belangrijk om zoveel tijd en energie te steken in talen die niet meer gesproken worden? Ten eerste is Latijn de basis van de Romaanse talen, zoals Frans, Spaans, Italiaans en Portugees. Ook in onze eigen taal en in talen als Engels en Duits zijn tal van woorden afgeleid uit het Latijn of Grieks. Verder is de invloed van de Grieken en Romeinen op West-Europa enorm geweest. In tal van schilderijen, beelden en boeken zie je verwijzingen naar de klassieke oudheid, maar ook in gebouwen (zuilen, timpanen), reclame en merk namen (Nike). Griekse tragedies worden nog steeds op het toneel opgevoerd. Natuurlijk is de klassieke oudheid ook bepalend geweest voor het (westerse) denken en daarmee de westerse beschaving. Het is daarom zeer de moeite waard om op het Gymnasium Felisenum oog te krijgen voor al deze zaken. De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016 7

10 Geschiedenis Wat geschiedenis is, daar zijn geleerden het nog lang niet met elkaar over eens. Wat we wel zeker weten: geschiedenis gaat over vroeger. Over wat je (over)grootvader en -moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, maar ook over de grotschilderingen van duizenden jaren geleden in Lascaux. Alles wat mensen gedaan hebben in de loop der eeuwen is eigenlijk geschiedenis. Daarom bekijken we de mooie plaatjes van de grafkamers van de farao s in Egypte. En daarom vertellen we de verhalen over ontdekkingsreizen, maar net zo goed die over het graven van het Noordzeekanaal. En omdat geschiedenis gaat over alles wat mensen hebben gedaan, gaat het niet alleen over mooie dingen of over dingen om trots op te zijn. Het gaat ook over het uitroeien van andere beschavingen, over slavernij en oorlogen. Maar vooral gaat geschiedenis over hoe mensen op verschillende manieren de wereld proberen in te richten. redeneren, het vereist helderheid en precies formuleren. Het is een vak van alle tijden en alle plaatsen, al duizenden jaren geleden beoefend door Babylonische handelaren, Griekse filosofen en Chinese boeren. Nog meer dan toen is de wiskunde nu, overal in de wereld, niet meer weg te denken uit de maatschappij. Rekenmethoden zijn nu veel verfijnder dan vroeger, en met computers kunnen we nu veel sneller grote berekeningen maken. Wat echter nooit verandert, is wiskunde als onuitputtelijke bron van onderwerpen voor iedereen met een nieuwsgierig verstand. Biologie Biologie betekent de leer van het leven. Je leert er van alles over de levende natuur. In de eerste twee klassen krijgt iedereen biologielessen. Biologie is een vak waar heel veel verschillende onderwerpen aan bod komen; zo leer je van alles over de bouw en de manier van leven van allerlei organismen, Wiskunde Wiskunde is het vak waarin rekenen, meten en redeneren centraal staan. Het wordt voor van alles en nog wat gebruikt, zoals het ontwikkelen van de klapschaats, het kweken van planten, het verkennen van de ruimte en het communiceren via een mobiele telefoon. Maar ook als je wiskunde (nog) niet concreet toepast, is het een heel spannend vak: het herbergt allerlei interessante vragen (en antwoorden!) Hoe kun je oneindig veel getallen bij elkaar optellen? Kan iemand naar waarheid zeggen Ik lieg altijd? Hoewel rekenen een belangrijke plaats in de wiskunde inneemt, is het vak veel meer dan dat. Alles draait om goed 8 De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

11 van bacteriën tot mensen. Bij menskunde gaat het niet alleen over de bouw van het menselijk lichaam, maar ook over voeding en het verteren van voedsel, over ademhalen en over de werking van het hart en de zintuigen. Andere belangrijke onderwerpen zijn milieu, plantkunde en diergedrag. Kijken hoe iets eruit ziet en onderzoeken hoe iets werkt, is heel belangrijk. Bij veel onderwerpen doen we daarom ook practicum. Ook moet je af en toe een onderzoek doen, een werkstuk maken of een verslag of spreekbeurt houden. Als je biologie een interessant vak vindt, kun je er in de bovenbouw weer les in krijgen. Toneel Leerlingen uit klas 1 krijgen toneelles. In de lessen leer je hoe je moet improviseren, hoe je toneel kunt spelen (met of juist zónder tekst) en je leert hoe je een scène (een kort toneelstuk) nog spannender, mooier of boeiender kunt maken. Vaak werk je in een groepje en maak je een scène die je daarna laat zien aan de klas. Informatica Het Felisenum is goed uitgerust met computers. Er zijn aparte computerlokalen en er is een computergang met tientallen moderne computers. Behalve in de lessen informatica is bij de meeste andere vakken de computer een vast onderdeel van het les mate ri aal. In het vak informatica ligt de nadruk op het werken met de computer. Iedereen weet wel zo n beetje hoe je met een computer omgaat, maar toch is er nog veel te leren: zoeken op internet, werken met Word en Excel. Eén van de belangrijkste dingen is natuurlijk het netjes houden van je computer. Dit geldt zeker als je vaak iets van het internet haalt! Wat doen mensen tijdens hun werk met computers? Verschillen de toepassingen waar mensen mee werken komen aan de orde. Er wordt voor gezorgd dat je een beetje mee kunt praten met mensen over computers. Ten slotte wordt er het nodige verteld over de ontwikkeling van de computer. School en het dagelijks leven zager er immers nog niet zo lang geleden heel anders uit! A: Je begrijpt zeker wel waar ik voor kom? B: Ja, dat hadden we zo afgesproken. A: Je kunt er nu niet meer onderuit. B: Nee, dat weet ik. Moet ik nu echt? Deze tekst lijkt misschien een beetje raar. Hij gaat toch nergens over? Toch wel, als acteur bepaal jij namelijk wat de tekst betekent. Met je spel kleur je als het ware de tekst in. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door te bedenken wie A en B zijn. Zijn ze een bankrover en een bankbediende of een zwangere vrouw en haar dokter? Ook kun je bedenken waar De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016 9

12 Je zult ontdekken dat er een wereld van verschil ligt tussen zomaar zien en goed kijken. Goed kijken kost meer tijd en moeite. Je ogen gaan pas echt goed open wanneer je ook wat doet. Alleen door zelf bezig te zijn en je eigen werk te vergelijken met dat van klasgenoten en kunstenaars, leer je pas echt goed kijken. Daarom werken we veel in de praktijk: je leert verschillende materialen te gebruiken en verschillende technieken toe te passen. Daarnaast leer je onder andere hoe je diepte kan tekenen, hoe je om kan gaan ze zijn, dat verandert de scène ook. Zwerven ze in een woestijn of balanceren ze op het topje van de Eiffeltoren. Wat je kiest, bepaalt hoe mooi of bijvoorbeeld grappig de scène wordt. Vaak helpt het ook om te bedenken wat er voorafging aan de scène. Probeer het maar eens uit! Tekenen Tekenen gaat over goed kijken. Goed kijken leer je door te doen: tekenen en schilderen met allerlei materialen en technieken. En verder kijken we naar kunst en lezen we erover. Daarvoor gebruiken we Arti, een mooi boek, waarin de wereld van de kunst wordt afgebeeld. In het boek staan de volgende thema s: stilleven, landschap, portret, figuurstukken, abstract, architectuur, industriële vormgeving en monumenten. 10 De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

13 met kleur en hoe je licht en donker kunt gebruiken als hulpmiddelen bij het uitbeelden van de werkelijkheid. Naast het weergeven van de werkelijkheid moet je soms ook een beroep doen op je fantasie, je ideeën en je gevoelens. Tekenen is voor iedereen belangrijk, omdat je er beter door leert kijken: naar de werkelijkheid, maar ook naar kunst. Wie echt enthousiast is, kiest tekenen als examenvak. Muziek Iedereen heeft wel een ervaring met muziek. Je kunt er niet omheen. Je hoort muziek in winkels, op tv en radio. Misschien luister je vaak naar cd s, ga je naar concerten of bespeel je zelf een instrument. Bij het vak muziek houden we ons bezig met musiceren (zingen, spelen), componeren (het bedenken van muziek), muziektheorie (het leren van muzieknoten en -begrippen) en luisteren (muziek beluisteren en daar vragen over beantwoorden). Of je nu wel of geen instrument bespeelt, de muzieklessen zijn voor iedereen uitnodigend en boeiend. Wat heel belangrijk is, is dat je leert jezelf vrij te voelen bij het musiceren en componeren. Ook samenwerken speelt een grote rol bij het vak muziek: je zingt samen een lied of speelt samen een muziekstuk! Het Felisenum heeft een mooi, ruim muzieklokaal met heel veel instrumenten. Aan dit lokaal grenzen twee kleine lokalen met geluidsdichte deuren, de zogenaamde studio s, waarin een drumstel, een elektrische gitaar, een basgitaar en een piano staan. Hier kan geoefend worden door eindexamenkandidaten en door bands. Wie dat wil, kiest muziek als examenvak. De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/

14 technisch tekenen op papier en met behulp van een computer en een 3D-printer; het bewerken van materialen zoals hout, metaal en kunststof; het nabootsen van bewegingen van machines door middel van het bouwen van Legomodellen; het maken van verbindingen met verschillende materialen (spijkeren, schroeven, solderen, lijmen); het maken van elektrische schakelingen. Kortom, er valt veel te doen in de twee jaar dat je techniek krijgt. Techniek Techniek vind je overal. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je wordt s ochtends gewekt door je (elektro ni sche of mechanische) wekker. Daarna ga je je wassen en gebruik je drinkwater uit de kraan. Misschien poets je je tanden met een elektrische tandenborstel. Bij het ontbijt gebruik je ook techniek: een broodrooster en/of vruchten pers of de waterkoker om thee te zetten. Daarna stap je op de fiets of ga je met de bus naar school. s Avonds kijk je naar de televisie, maak je gebruik van een computer of luister je naar een CD. Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien als er hele maal geen techniek zou zijn. Geen fiets, geen televisie, geen boeken, geen computerspelletjes, geen bus, geen licht, enzovoort. Dat zou toch heel vreemd zijn? Hier zijn een paar voorbeelden van wat je leert en doet met techniek: Lichamelijke opvoeding In de eerste klas krijg je vier lesuren lichamelijke opvoeding (gymnastiek): twee keer twee blokuren. Het maakt niet uit of je goed of slecht bent in sport: veel en veelzijdig bewegen, daar gaat het om! 12 De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

15 Tijdens de buitenlessen krijg je onder andere voetbal, hockey, korfbal, rugby en veel atletiekonderdelen zoals duurloop (op het veld en in het bos), 60 meter sprint, estafette, speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen. Tijdens de binnenlessen krijg je les in onder andere turnen (springen, zwaaien, draaien, balanceren, klimmen, rollen), conditie- en behendigheidscircuits, volleybal, basketbal, badminton, voetbal, zaalhockey, tafeltennis, muziek en bewegen en eenvoudige vormen van zelfverdediging. Als je in klas 6 zit, komen er ook andere sporten aan bod: skiën, wandklimmen, golf, roeien, squash en nog meer. Voor alle leerlingen van het Felisenum zijn er per jaar minimaal drie grote sporttoernooien: volleybal, badminton en hockey. De vakken in de eerste klas kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/

16 De Blazersklas van het Felisenum! Een uniek en bijzonder concept binnen het Gymnasium Felisenum is de mogelijkheid om in plaats van de reguliere muzieklessen deel te nemen aan de Blazersklas. Wat houdt dat precies in? Als je kiest voor de Blazersklas in plaats van voor de reguliere muziekles, krijg je met jouw klas twee uur per week (tijdens het gewone lesrooster) les in het bespelen van een blaasinstrument. Dit doe je vanaf nul, dus iedereen begint op hetzelfde niveau. De les is een echte orkestles : je speelt dus met z n allen. Tijdens deze lessen, die gegeven worden door de muziekdocent van het Felisenum, komt er ook een vakdocent van het kunstencentrum Velsen langs. Hij of zij is gespecialiseerd in het desbetreffende instrument en leert je in kleine groepjes de specifieke technieken aan. de lessen gedurende de hele tweede klas en tot slot tijdens de eerste helft van de derde klas. Daarna kun je eventueel verder spelen bij bigbands of blazersensembles in de buurt of natuurlijk in elk ander verband, dat jou het meest aanspreekt! (Let op: de Blazersklas zal alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.) De instrumenten die je kunt bespelen zijn: fluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone, hoorn en euphonium (een soort kleine tuba). Uit deze zeven instrumenten kies je er drie die jou aanspreken. Daarna gaan we in overleg met een vakdocent en je ouders kijken welke van de drie het beste bij jou past. Dit instrument krijg je in bruikleen mee naar huis, zodat je de gelegenheid hebt om thuis op je instrument te oefenen (je ouders betalen hiervoor een klein bedrag per maand). Al na ongeveer drie à vier maanden les, ben je zover dat je met het orkest een concert kunt geven. De blazersklasles op het Gymnasium Felisenum duurt twee jaar. Je start in de tweede helft van de eerste klas, vervolgt De Blazersklas van het Felisenum! kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

17 Begeleiding van eersteklassers Als je na de zomervakantie naar het Gymnasium Felisenum komt, begint het schooljaar met een introductie. Je maakt kennis met je mentor, je klasgenoten en de vakken die je zult krijgen. Dit gebeurt door middel van allerlei activiteiten die begeleid worden door loodsen: leerlingen uit de vijfde klas die de school door en door kennen en die elk een aantal eerste klassers onder hun hoede nemen. De introductieperiode wordt afgesloten met een spetterend eersteklasfeest. Deze introductieactiviteiten dragen eraan bij dat je je snel thuis voelt op onze school en dat je een goede band met je klasgenoten en je mentor opbouwt. Mentoren Elke klas heeft een klassenmentor. De mentor onderhoudt de contacten met ouders en leerlingen. Ook helpt hij bij het organiseren van klassenfeesten, begeleidt hij bij excursies en bemiddelt hij bij klassenaangelegenheden. Heb je specifieke hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, dan kan de mentor je doorwijzen naar een van de zorgdocenten. Dat zijn leraren die gespecialiseerd zijn in het geven van die specifieke hulp. Loodsen Elke eersteklasser krijgt een loods toegewezen. Dit is een leerling uit de vijfde klas die je helpt bij het wennen aan de middelbare school. Je kunt bij je loods terecht met vragen of problemen. Bij de introductiedagen maak je alvast kennis met je loods. Zorg Natuurlijk zijn er leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze slechtziend of dyslectisch zijn. De zorgcoördinator ziet erop toe dat die leerlingen ook werkelijk geholpen worden door hen een privilegekaart te geven, waarop precies staat op welke manier er met hen rekening wordt gehouden. Tutoren Wanneer je een bepaald vak moeilijk vindt, vraag je uitleg aan de docent van dat vak. Ook kun je bijles krijgen van een leerling uit een hogere klas, een zogenaamde tutor. Deze kent de stof en houdt contact met de docent. Studielessen Tijdens een wekelijkse studieles praat de mentor over manieren om huiswerk te leren, over het voorbereiden van proefwerk en, het indelen van je tijd en over andere zaken die te maken hebben met het schoolleven van een eerste klasser. De klas wordt in twee groepen gesplitst, zodat er genoeg aandacht is voor elke leerling. Begeleiding van eersteklassers kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/

18 Naast de gewone lessen Huiswerkinstituut Vijf dagen in de week kun je na de gewone lessen onder begeleiding op school je huiswerk maken in het huiswerk instituut. Hier is het stil en kun je goed ge con centreerd je huiswerk doen. Je wordt geholpen door docenten en leer lingen uit de hogere klassen. De bedoeling is dat je op het huiswerkinstituut leert om zelfstandig om te kunnen gaan met je huiswerk. Zodra dat het geval is, heb je het huis werk instituut niet meer nodig. Steunles Dit zijn extra lessen die worden gegeven in Nederlandse grammatica, Latijn of wiskunde. Steunles is bedoeld voor leerlingen die wel wat extra uitleg en oefening kunnen gebruiken. Lesuitval Wanneer door afwezigheid van een docent een les van een klas in de onderbouw uitvalt, werken de leerlingen van die klas onder toezicht van een surveillerende docent aan hun huiswerk. Verdiepingsproject onderbouw In de tweede helft van het schooljaar hebben heel goede leer lingen uit klas 1, 2 en 3 de mogelijkheid om mee te doen aan een verdiepingsproject. Leerlingen die hoge cijfers halen en zelf standig kunnen plannen en werken worden voor dit verdiepings project uitgenodigd. Tijdens het verdiepingsproject werken de leerlingen alleen of in twee tal len aan een zelf gekozen onderwerp. De leerlingen mogen een project kiezen uit het bestaande aanbod, of ze kiezen een eigen onderwerp en doen binnen dit onderwerp een onderzoek. Het verdiepings project duurt zo n drie maanden en wordt afgesloten met een presentatie avond waarop de leer lingen de projecten aan belangstellenden tonen. Bijzonder aan dit project is dat de leerlingen vrijstelling krijgen van reguliere lessen. Gedurende een aantal uren werken ze zelfstandig aan hun project. Afgelopen jaar hebben zo n 22 leerlingen aan het verdiepings project meegedaan. Dat betrof onder andere de volgende projecten: een onderzoek naar de kunstenaar Escher en hoe je zelf op zijn manier kunt werken; een uitvinding om mee te zoeken naar kwijtgeraakte spullen; een onderzoek naar hoe het komt dat tweelingen op elkaar lijken. Leerlingen, ouders en mentoren waren heel enthousiast over de presentatie van het project. Felisenum Extra Leerlingen uit klas 3 en 4 krijgen gedurende tien weken ingaande na de kerstvakantie een verrijkings- en steunprogramma aangeboden, 16 Begeleiding van eersteklassers Naast de gewone lessen kennismakingsgids 2015/2016

19 van steeds tien keer een les. De modules worden niet afgesloten met een toets, maar er vindt wel rapportage plaats. De leerlingen krijgen voor de start van Felisenum Extra een spoorboekje met daarin een omschrijving van alle modules die worden aangeboden. Op basis hiervan kunnen ze een keuze maken uit het aanbod. In de afgelopen jaren zijn er modules geweest over Italiaans, Nieuwgrieks, de euro, heksenprocessen in de 16e eeuw, natuurkunde van de atmosfeer, bloggen, creatief schrijven, illustra ties maken bij een sprookje, animatiefilmpje maken, turnen, de Holocaust, geschiedenis van de wiskunde en compositievaardigheden. In plaats daarvan kan een leerling ook kiezen voor steunlessen Latijn, Grieks en Engels. Je kunt gerust zeggen: voor elk wat wils! Wiskunde Extra Er zijn lessen wiskunde die buiten het gewone lesprogramma vallen. Deze lessen worden gegeven in plaats van reguliere lessen en zijn bedoeld voor leerlingen met zeer goede prestaties en veel belangstelling voor uitdagende wiskunde. Deze lessen bieden de deelnemende leerlingen een verrijking van hun wiskundige inzicht. Projectweek Eén week per jaar staat in het teken van bijzondere activiteiten. Muziek en dans krijgen dan alle aandacht. Ook vinden er excursies plaats naar o.a. het Omniversum en het Van Goghmuseum. Naast de gewone lessen kennismakingsgids 2015/

20 Buitenschoolse activiteiten Naast gymnasiaal onderwijs heeft het Felisenum nog veel meer leuke en leerzame dingen te bieden. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als je tijdens je verblijf op het Felisenum daar volop aan mee wilt doen! Schooltoneel Leerlingen uit alle klassen kunnen op vrijwillige basis meespelen in schoolvoorstellingen van het Felisenum. Soms moet je auditie doen voordat je mee kunt spelen. We maken op het Felisenum twee voorstellingen: één met leerlingen uit klas 1 en 2 en één met leerlingen uit klas 3, 4, 5 en 6. In de voorstellingen spelen niet alleen acteurs en actrices mee. Ook leerlingen die willen zingen, dansen of muziek maken, kunnen meedoen. Als je wilt helpen met het maken van kostuums, decor of publiciteitsmateriaal (zoals flyers, posters en een trailer van de voorstelling) dan kan dat ook. Beide voorstellingen zijn in de loop van het jaar te zien in het Witte Theater. Schoolorkest/Schoolkoor Onder leiding van de docenten muziek zijn er uitvoeringen van het schoolorkest. Ook het schoolkoor kan hieraan meewerken. Alle leerlingen kunnen zich opgeven. Meden Agan Schoolfeesten, de sinterklaasviering en andere feestelijke activiteiten worden georganiseerd door de leerlingenvereniging Meden Agan. Vanaf de tweede klas kunnen leerlingen zich beschikbaar stellen voor het bestuur van deze vereniging. De Olympus De Olympus is de schoolkrant van het Felisenum. De Olympus is bij uitstek een blad voor en door leerlingen. Het verschijnt een keer of vier per jaar en wordt volledig door leerlingen verzorgd. Van alle leerlingen zijn bijdragen welkom. Excursies In de eerste klas breng je onder leiding van de docenten geschiedenis en Latijn een bezoek aan het Archeon. Ook ga je naar Nemo in Amsterdam. Ook voor de andere klassen zijn er diverse excursies naar bijvoorbeeld Tata Steel, Corpus, Space Expo en Naturalis. Open Podium en VIS Twee keer per jaar is er Open Podium in de aula. Het eerste Open Podium is tevens de voorronde op school voor het VIS: de Velsense InterScholaire. Het gaat erom wie de school in de Buitenschoolse activiteiten kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

21 finale in de schouwburg vertegenwoordigt in zang, muziek, dans, poëzie, toneel, cabaret of een andere podiumkunst. De Italië- of Griekenlandreis Aan het eind van de vijfde klas ga je naar Griekenland of Italië. Deze reizen worden in de lessen klassieke talen en geschiedenis grondig voorbereid. Vanaf de eerste klas is er voor alle leerlingen een spaarregeling ter bekostiging van de Italië- of Griekenlandreis. Overige buitenlandse reizen Gekoppeld aan de lessen in de moderne vreemde talen ga je in de zesde klas naar Londen, Berlijn of Parijs. Het Felisenum Filmhuis Het Felisenum Filmhuis bestaat al sinds 2000 en staat open voor leerlingen vanaf de derde klas. Sinds 2010 heeft het een unieke formule van film en eten: de sneak postview. Drie maal per jaar, in de donkerste maanden, worden op een vrijdagmiddag en -avond twee films vertoond. Alle leerlingen nemen zelf wat te eten of te drinken mee, en stellen daarmee een bijzonder diner samen dat tussen de twee films genuttigd wordt. Om de films spannend te houden, wordt er tot het begin van de voorstelling geheim gehouden welke films er worden vertoond. Het MEP Leerlingen met belangstelling voor politiek kunnen deelnemen aan het Model European Parliament. Ze discussiëren hier met leerlingen van andere scholen over dezelfde onderwerpen als het echte Europese Parlement. Olympiades Jaarlijks worden er landelijke wedstrijden in schoolvakken georganiseerd, waaraan leerlingen van onze school mee kunnen doen. Dit zijn de zogenaamde olympiades, waarvan de Nederlandse Wiskunde Olympiade de bekendste is. De laatste jaren hebben meerdere leerlingen van het Gymnasium Felisenum hoge klasseringen behaald bij deze evenementen. Het IFES Elk jaar organiseert het Gymnasium Felisenum het Inter scholair Felisenum Schaaktoernooi voor leerlingen uit groep zes, zeven en acht van het basisonderwijs. Daarnaast doet het schaakteam van het Gymnasium Felisenum jaar lijks mee aan het toernooi van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium Techno Challenge Op het Gymnasium Felisenum doen we mee aan Techno Challenge: een mooi project waar je meer leert over techniek, wetenschap, samenwerking en het prikkelen van de ondernemersgeest. Er zijn meerdere Techno Challenge evenementen: RC Cup (competitie radiografisch bestuurbare auto s), Girlsday (bedrijfsbezoek en technische workshops bij Tata Steel), Sunrider (verbeterproject ligfietsen) en de First Electro League (elektrisch kartproject samen met Technisch College Velsen). Veel leerlingen uit alle klassen hebben met plezier en inzet meegedaan aan de uitdagende projecten. Het spannendst is natuurlijk de wedstrijd op het circuit van Zandvoort: wie rijdt het snelst en het zuinigst met de electrokart? Buitenschoolse activiteiten kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/

22 Schoolboeken Ouders en de school Oudervereniging De oudervereniging behartigt de belangen van ouders en leer lingen in schoolzaken en probeert zoveel mogelijk de contact en tussen school en ouders te bevorderen. Ook is zij behulp zaam bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten. Jaarlijks wordt een thema-avond voor ouders georganiseerd. De school zorgt voor al je schoolboeken. Voor het einde van de zomervakantie krijg je de boeken thuisgestuurd. De boeken blijven eigendom van de school. Aan het eind van het jaar lever je de boeken in omdat ze het volgende jaar opnieuw gebruikt worden. Aan jou de taak om goed voor je boeken te zorgen (kaften dus). Woordenboeken, een atlas en dergelijke koop je zelf. Deze blijven jouw eigendom. Medezeggenschapsraad Het Felisenum heeft een Medezeggenschapsraad waarin ouders, leraren, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen zitting hebben. Deze Raad is bevoegd alle aangelegenheden die betrekking hebben op de school te bespreken en daarover voorstellen te doen aan de schoolleiding. De specifieke bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het mede zeg gen schaps reglement. De vergaderingen van de Raad zijn in principe openbaar. Contacten tussen ouders en school In september zijn er speciale ouderavonden voor de ouders/ verzorgers van alle leerlingen uit de eerste en tweede klassen. De aansluiting basisschool-voortgezet onderwijs staat dan op het programma. Die avond zijn alle mentoren aanwezig, zodat een eerste kennismaking mogelijk is. De mentor vertelt over zijn/haar bevindingen en ouders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de mentor van hun kind. In elke klas wordt bovendien een contactouder benoemd. Samen met de coördinator onderbouw zorgen de contactouders voor een goede communicatie. Regelmatig komt de digitale nieuwsbrief Mercurius uit. Bovendien is er veel informatie over de school te vinden op 20 Het boekenfonds / Ouders en de school kennismakingsgids voor het schooljaar 2015/2016

23 Ontwerp en realisatie: 7x7 Cornegge Velserbroek Foto s: Sluiters Fotografie.

24 Van Hogendorplaan EE Velsen-Zuid

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2008-2009 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016 Profielen en vakken op het MLA CURSUS September 2014 2015-2016 Inleiding In dit boekje vind je informatie over de vakken in de bovenbouw die je op het MLA kunt volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt

Nadere informatie

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup gymnasium atheneum havo uitgave van het www.kennemerlyceum.nl kennis learn english cultuur jouw museum nieuwbouw sport sportieve ontwikkeling waarom gymnasium? de cotebent projectdag een dag op het lyceum

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie