Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest!"

Transcriptie

1 Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over het opvoedingsproject en de studiemogelijkheden in Don Bosco Haacht. Wij hopen van harte dat wij op die manier uw kind helpen om samen met u een goede keuze te maken bij de start in het secundair onderwijs. Beste meisje, beste jongen Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest! Je zet nu de grote stap naar het eerste jaar van het secundair onderwijs. Van bij het begin moet je daarbij al belangrijke keuzes maken, waarbij je wellicht vele vragen hebt. Met deze brochure willen wij proberen een antwoord te geven op vele van die vragen. Wij hopen dan ook dat je ze aandachtig zal lezen. Wij wensen je nog veel succes bij je laatste proefwerken in de basisschool en daarna een fijne en zonnige zomervakantie. Misschien tot 1 september in onze school. Directie en leerkrachten van Don Bosco Haacht -1-

2 Waarom een school van Don Bosco? Omdat die scholen gekend zijn voor een opvoedingsproject met DUIDELIJKE WAARDEN HARTELIJKHEID REDELIJKHEID BLIJHEID ZIN VOOR VERANTWOORDELIJKHEID EN SAMENWERKING BEREIDHEID TOT CHRISTELIJK ENGAGEMENT Omdat opvoeders bijzondere aandacht schenken aan KANSARME JONGEREN Omdat die scholen streven naar een FAMILIAAL LEEFKLIMAAT waarin leerling en leraar of opvoeder dicht bij elkaar staan en zich mogen thuisvoelen. Dat leefklimaat steunt op gevoeligheid voor vreugde en verdriet, vertrouwen, openheid, ongekunsteldheid, gezonde communicatie. Naast het schoolse is er daarom een ruim aanbod van niet-schoolse activiteiten. Waarom Don Bosco Haacht? D egelijke, katholieke school O pvoedingsproject met waarden N aschoolse begeleiding en sport B osrijke en groene omgeving O nderwijs op maat S alesiaanse opvoeding C ulturele activiteiten O ngedwongen maar correcte schoolsfeer -2-

3 Wie is Don Bosco? Jan Bosco leefde in Italië van 1815 tot Hij was nauwelijks twee jaar oud toen zijn vader stierf. Hij was een bijzondere jongen met vele talenten. Na een moeilijke jeugd voelde hij zich geroepen om priester te worden. Als jonge priester maakte hij in de grauwe voorsteden van de grote industriestad Turijn kennis met de harde en trieste levensomstandigheden van vele jongeren. Hij wilde een einde maken aan die toestand en bouwde huizen, scholen en centra waar bij voorkeur de armste jongeren kansen kregen om op te groeien tot geschoolde vaklui en eerlijke burgers. Don Bosco werd de dienaar en de bedelaar voor de kansarme jongeren. Hij stootte daarbij op veel misprijzen en tegenstand, maar door zijn sterk geloof en doorzettingsvermogen bereikte hij stap voor stap zijn doel. Don Bosco stichtte de congregaties van de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Ook onder leken vond hij vele medewerkers, zodat zijn werk voor de jongeren wereldwijd groeide. Jan Bosco stierf op 31 januari 1888 en werd op 1 april 1934 heilig verklaard. Over zijn leven bestaan vele boeken, een boeiend stripverhaal en enkele films. DON BOSCO Dit is het logo van de beweging van Don Bosco in Vlaanderen, onder de noemer Samen op weg rond Don Bosco. Je kan het terugvinden op onze publicaties en briefwisseling. Het logo heeft de vorm van een huis voor mensen. Jong en oud,jongeren en volwassenen vinden elkaar en mogen bij Don Bosco thuiskomen. Met de inspiratie van Don Bosco werken zij samen rond en vanuit: hartelijkheid - emotionaliteit redelijkheid - rationaliteit geloof - zingeving Onder hetzelfde dak: samenwerking tussen verschillende salesiaanse provincies in Europa. -3-

4 Hoe zit het secundair onderwijs in mekaar? Derde graad (5-7 jaar) ASO TSO KSO BSO Tweede graad (3-4 jaar) Algemeen Secundair Onderwijs Technisch Secundair Onderwijs Kunst- Secundair Onderwijs Beroeps- Secundair Onderwijs Eerste graad (1-2 jaar) 2de leerjaar A 1ste leerjaar A Beroepsvoorbereiden d leerjaar 1ste leerjaar B -4-

5 Wat is een middenschool? De Middenschool Don Bosco is een St.A.M.-school (Studiegroep van Authentieke Middenscholen). BASISDOELEN Opvang van alle basisschoolverlaters Basisvorming voor alle leerlingen Uitstel van studiekeuze en positieve oriëntering Begeleiding van alle leerlingen: leren leren, leren leven, leren kiezen STRUCTUUR C Autonoom fungerende pedagogische entiteit 1 ste graad C Scholengemeenschap met ASO, BSO en TSO C A-stroom - B-stroom C Lessentabellen: < gemeenschappelijke basisvorming < polyvalentie in keuzegedeelten, opties, beroepenvelden WERKVELDEN C leren en leren leren C kiezen en leren kiezen C (samen)leven en leren (samen)leven Wat is een B-klas? De rol van de B-klas C De B-klas is een aanpassingsklas voor leerlingen met leerproblemen voor vele vakken. C De B-klas kan ook een brugklas zijn voor leervertraagde leerlingen, d.w.z. voor leerlingen met voldoende algemene begaafdheid maar die een te zwakke basiskennis hebben om het secundair onderwijs te beginnen (door bv. tekort aan inzet, langdurige ziekte, ingrijpende familiale omstandigheden). Speciale begeleiding C De B-klassen zijn minder bevolkt dan de A-klassen, zodat de leerkrachten de leerlingen meer individueel kunnen begeleiden. C Ook is de leerstof meer afgestemd op doe-activiteiten en het dagelijkse leven. Wat na de B-klas? C Een leerling die de B-klas heeft doorlopen mag: < ofwel naar het (tweede) beroepsvoorbereidend leerjaar, < ofwel naar het eerste leerjaar A. -5-

6 Welke vakken krijg je in de Middenschool Don Bosco? Hoe zijn de uren verdeeld? BASISVORMING (27u.) Lessentabel 1 ste leerjaar A ALGEMENE VORMING KLASSIEKE VORMING Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Biologie 2 2 Frans 4 4 Geschiedenis 1 1 Lich. opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 2 2 Wiskunde 4 4 Techniek 2 2 Keuzevakken (4u.) meer uitleg vanaf p. 8 Nederlands 1 - Frans 1 - Wiskunde 1 - Leer- en leefsleutels 1 - Latijn-Grieks-Antieke Cultuur - 4 Keuzeactiviteit (1 u.) meer uitleg vanaf p. 10 Hedendaagse technologie X X Natuurexploratie X X Manuele Expressie X X Dramatische Expressie X X Eenvoudig computergebruik X X TOTAAL C De keuze tussen algemene vorming en klassieke vorming wordt gemaakt bij de inschrijving en kan in de loop van het schooljaar niet gewijzigd worden. Hetzelfde geldt voor de keuzeactiviteit. C Naast de gewone lessen worden voor sommige vakken naschools inhaallessen ingericht. Lessentabel 1 ste leerjaar B Basisvorming (29 u.) Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 3 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 4 Plastische opvoeding 3 Techniek 6 Wiskunde 4 Keuzegedeelte (3 u.) Leer- en Leefsleutels 1 Lichamelijke opvoeding 1 Nederlands/wiskunde 1 TOTAAL 32 KEUZE -6-

7 Basisvorming (25u. of 26u. of 24u.) Lessentabel 2 de Grieks-Latijn (25) Latijn (26) leerjaar A Industriele Wetensch. (26) Moderne Wetenschap. (26) -7- Techniek- Wetenschap. (26) Mechanica- Elektriciteit (24) Godsdienst Aardrijkskunde Geschiedenis Lich. opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Techniek Biologie Engels Frans Wiskunde Vakken van basisoptie (7 of 5 u.) Latijn Grieks Realisatietechnieken Mechanica Technologische Activit Wetenschappelijk Werk Socio-economische Initiatie Natuurwetenschappen Keuzeactiviteit (0 of 1 u.) Creatief computergebruik - x x x x x Dramatische Expressie - x x x x x Hedendaagse technolgie - x x x x x Manuele Expressie - x x x x x Sport - x x x x x TOTAAL Lessentabel (2 de ) beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Basisvorming (18u.) Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 3 Beroepenvelden (14u.) Elektriciteit (7u.) Technologische activiteiten 2 Realisatietechnieken 5 Metaal (7u.) Technologische activiteiten 2 Realisatietechnieken 5 TOTAAL 32

8 Algemene of klassieke vorming? Algemene vorming Dit aanbod richt zich tot leerlingen die geen interesse hebben voor Latijn. Alle studierichtingen blijven open, behalve de richtingen met Latijn. Leerstof In de ondervermelde vakken wordt geen extra-leerstof gegeven. De klemtoon ligt op herhaling en/of verdieping van geziene leerstof uit het gemeenschappelijk gedeelte. < 1 u. Nederlands: Hier kan de leerkracht teruggrijpen naar een aantal creatieve taalfacetten, waardoor de leerlingen plezier beleven aan het "met taal bezig zijn". Spreken, lezen, schrijven en luisteren worden regelmatig verweven met het vlot leren hanteren van de lichaamstaal. Ook worden deze lessen gebruikt om te herhalen of de leerstof opnieuw in te oefenen, als je toetsen en taken aantonen dat je iets nog niet zo goed begrijpt. Indien je alles begrepen hebt, dan mag je jezelf eens "testen" met allerlei extraoefeningen. Je krijgt ook de kans jezelf te controleren aan de hand van voorgedrukte oplossingen. Voor vragen kun je natuurlijk altijd bij je leraar terecht! < 1 u. Frans Er worden vooral extra-oefeningen op "Pratique de la communication" gemaakt. "Culture" komt meer en uitgebreider aan bod. Er worden meer oefeningen gemaakt op het lezen "En surplus". Af en toe kunnen ook bijkomende teksten uit tijdschriften behandeld worden. < 1 u. wiskunde Wie moeilijkheden ondervindt met de leerstof kan met bijkomende oefeningen de leerstof opnieuw inoefenen. Wie de leerstof reeds goed verwerkt heeft, kan met extra-oefeningen zijn inzicht verder ontwikkelen. Tijdens dit lesuur wordt alleen leerstof ingeoefend. Er wordt geen nieuwe leerstof aangereikt. < 1 u. leer- en leefsleutels Leersleutels: leren studeren, goede studiegewoonten, algemene en vakgebonden leertips. Klasgesprekken, ondersteuning projecten Wat zijn leefsleutels? Tieners denken en voelen anders. Ze groeien vaak spectaculair en krijgen nieuwe vrienden op school. Zoeken, experimenteren en grenzen verleggen. Het hoort allemaal bij de puberteit. -8-

9 Maar hoe leren jongeren daarmee omgaan? Het is niet altijd eenvoudig om nee te zeggen als de hele groep je uitdaagt. Of om je zelfvertrouwen te bewaren als je een tegenvaller hebt. Werken aan sociale en persoonlijke vaardigheden. Dààr gaat het om in Leefsleutels voor jongeren : leren communiceren, omgaan met gevoelens, kritisch denken, risico s inschatten, weerbaar zijn. Klassieke vorming Voor deze studierichting verwachten we enerzijds belangstelling voor de oudheid in ruime zin (cultuur van Grieken en Romeinen), maar anderzijds ook een degelijke interesse/aanleg voor talen en een gemotiveerde studiehouding (= graag studeren). Leerstof In het eerste jaar starten we uiteraard met het aanleren van de uitspraak. Vervolgens besteden we heel wat tijd aan de vervoeging van de werkwoorden en aan de verbuiging van de naamwoorden. Langzamerhand zullen de naamvallen voor ons geen geheimen meer hebben. Stap voor stap leren we eerst een eenvoudige zin ontrafelen, maar al heel snel lezen én vertalen we een echt verhaaltje uit de mythologie. Ook met het dagelijks leven maken we kennis: we bekijken de kledij, liggen even aan tafel bij de Romeinen, we bezoeken het Forum Traianum en de bibliotheek, we frissen ons op in de thermen om daarna langs te gaan bij de wagenrennen en bij de gladiatorenspelen. Bij andere gelegenheden lezen of vertellen we een mythe over goden of over andere helden. Tijdens het aanleren van de woordenschat stellen we voortdurend vast dat Latijn inderdaad de basis is van ontelbare woorden in onze moderne talen. Tot slot besteden we een 12-tal lesuren aan een tweede taal: het Grieks. We leren schrijven en lezen en maken ook nu - zij het in beperkte mate - kennis met het taalpatroon dat heel sterk aanleunt bij het Latijn. En als je dan eenmaal de smaak voor de oude talen te pakken hebt, dan kan je in het tweede jaar (én in de daaropvolgende jaren) op de ingeslagen weg verder gaan. Wie het echter anders wil, kan vanaf het tweede jaar (zonder problemen) overstappen naar een andere studierichting. -9-

10 Keuzeactiviteit: eenvoudig computergebruik of... Eenvoudig computergebruik (ICT)* Heb je weinig of geen ervaring in het werken met computer? Dan raden wij je sterk aan in het eerste jaar eenvoudig computergebruik te volgen. Je krijgt de kans basisvaardigheden te ontwikkelen die je de volgende schooljaren nodig hebt. In meerdere vakken zullen toepassingen met dat technisch wonder op het leerprogramma staan. Het gaat hier niet over KENNEN, maar vooral over KUNNEN. Kan je al een beetje een muis en een toetsenbord hanteren? Een goed begin! Moet je weten hoe dat ding in mekaar steekt? Helemaal niet! Wat willen we dan wel leren in dat vak? We sommen op: Omgaan met het toetsenbord en met wat je op het scherm kan zien Werken met eenvoudige programma s Ordenen en bewaren van gegevens Opmaken en afdrukken van tekst en figuren Surfen op het internet Gebruiken van Aandacht hebben voor veiligheid, gezondheid en een correcte lichaamshouding * ICT = Informatie- en communicatietechnologie Kan je de meeste van die dingen al? Laat je dan niet verleiden tot dit keuzevak, want dat vinden wij tijdverlies! Neus maar rustig verder en maak een keuze uit één van de volgende activiteiten. Hedendaagse technologie De wereld evolueert met een duizelingwekkende snelheid. Wat gisteren modern was, is vandaag voorbijgestreefd. Voortdurend worden wij geconfronteerd met nieuwe systemen die op een spitsvondige wijze ter kennis van de mensen worden gebracht. Achter dit alles ontwaren wij het ruime aandeel van techniek en technologie. Ook wij kijken geboeid naar deze evolutie. Meer zelfs, wij zouden er zelf iets willen aan doen. Dat kan! Wie zich aangetrokken voelt om met eigen handen en met eigen inzicht deze onuitputtelijke geheimen te doorgronden, vindt alleszins zijn gading in deze hedendaagse technologieën. Goed uitgekiende opdrachten worden stap voor stap aangeboden in een evenwichtige combinatie van denken, doen, waarnemen en evalueren. Wij wensen geen kneepjes en trucjes aan te leren maar inzicht bij te brengen, hetgeen moet leiden tot de ontmanteling van de geheimen van de hedendaagse technologieën. -10-

11 Een greep uit de activiteiten: werken met bouwpakketten elektronica elektrische schakelingen maken solderen werken met bouwpakketten hout Hedendaagse technologie: een kans om verborgen talenten te ontdekken. Natuurexploratie Je hebt wel eens een ogenblik dat je duidelijk voelt dat alles je een tikkeltje te vlug gaat. Je wil tegen alles en iedereen zeggen: "Stop! Waarom die haast?" De klok heeft ons in een onzichtbare ban en dikwijls beseffen we het niet. De rust van een mooi plekje natuur, een bos of een meer... dikwijls gaan we er gewoon aan voorbij. En toch... De natuur is er elke dag. Alleen kijken we eraan voorbij. En dat is erg jammer, vinden we en we gaan er in dit keuzevak iets aan doen! Kijk eens naar een boom. Zonder erbij te denken. Voel eens aan de schors en aan die takken en vooral: bekijk de boom als was het de eerste keer. Je wordt er stil van en alles rondom jou wordt plots veel duidelijker. Dat is met alles zo in de natuur. Leer ernaar kijken en je leert er ongemerkt heel wat van! Bloemen, planten en kruiden vertellen je hun boeiendste verhaal en elk seizoen wordt een ervaring apart. Je begrijpt waarom je tuin 's winters vol merels, roodborstjes zit op zoek naar voedsel... Je begrijpt de natuur beter en dat is het mooiste eerbewijs dat je als mens aan de natuur kan brengen. Natuurexploratie: een kans om te leren begrijpen hoe het mysterie "natuur" in mekaar zit! Manuele Expressie In de lessen manuele expressie werken we met onze handen en leren we allerlei nieuwe technieken die niet onmiddellijk aan bod komen tijdens de lessen plastische opvoeding. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Wat dacht je van een zelf ontworpen T-shirt, een eigen foto-kadertje of het maken van een kleurig glasraam? Je eigen mode ontwerpen met bijpassende juwelen. Lino s leren snijden en daarna je eigen wenskaart afdrukken, enz. De klas wordt een leuk atelier waar je je creatie mag uitleven. Manuele expressie: voor kunstenaars in de dop

12 Dramatische Expressie Even wegdromen uit de werkelijkheid van je eigen dagelijkse leven. Je wordt een prins, een heks of misschien wel politieagent. Maar hoe breng je die fantasie tot leven? Je moet gebogen wandelen, want je hebt miljoenen jaren geslapen en je bent nu pas ontwaakt zegt de spelleider. En hoe praat zo n voorhistorisch wezen? Kijk eens bij jezelf: hoe praat en wandel jij als je maandagmorgen wakker wordt? En hoe voel jij je dan, merken mensen jouw humeur? Zo wordt toneel spelen meer dan komedie spelen. Iemand anders worden in alle details. Zo leer je jouw taal gebruiken en leer je toon, intonatie en ritme in de taal aan. En dan wordt er plots naast jou nog een ander personage wakker en nog een... en nog een! Wie is dat? Hoe praat, beweegt, spreekt die en hoe kan ik daar mee omgaan? Zo wordt samen-spel geboren; mekaar leren aanvoelen en vanuit het niets iets totaal nieuws creëren. Tot een toneelfragment ontstaat dat zelfs zo tof is dat we het op het podium van de opendeurdag kunnen spelen... Misschien wordt dat dan wel je eerste kennismaking met plankenkoorts, maar ook met het warme gevoel na de opvoering dat jou vertelt: ik word acteur, actrice! Toneel is telkens opnieuw een wonder dat je mee mag beleven. -12-

13 Don Bosco... meer dan een school? Een ruime waaier van activiteiten tijdens en buiten de lesuren 1. Leerlingenbegeleiding < Onze Middenschool verbindt er zich toe leerlingen zinvol en efficiënt te leren leren. Hiervoor werden enkele brochures ontworpen: "Studiebegeleiding voor de leerlingen" "Vakgebonden leertips en gezond studeren" < Leerlingen met leer- en/of leefproblemen worden individueel begeleid door vak- en klasleerkrachten, studieleiders, leerlingenbegeleiders en C.L.B. < Begeleiding bij het leren kiezen van een studierichting. 2. Pastoraal Onze manier van samen school maken en samen leven vindt zijn oorsprong in de figuur van Don Bosco en is op christelijke waarden gebaseerd. In het dagelijkse schoolleven komt dit o.a. in vieringen en acties aan bod: Startviering begin van schooljaar Advent: info en actie rond welzijnszorg Kerstviering Don Boscoviering en feest Klasvieringen Vasten: solidariteitsmaaltijd en vastenvoettocht t.v.v. een project uit het buitenland Gebedenboekjes voor elke leerling Leefsleutels voor jongeren (onderdeel van leef- en leersleutels) Een lessenprogramma dat moet bijdragen tot een vertrouwelijke en veilige sfeer op school. Hoofddoel is het bijbrengen van sociale en relationele vaardigheden om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen. Er komen verschillende thema s aan bod Onze klas, een uitdaging Vertrouwen in jezelf Kiezen is een risico Gevoelens hebben Anderen: dichtbij of veraf? 4. Middaganimatie Talrijke ontspanningsmogelijkheden voor de leerlingen: voetbal, basket, volley, netbal, pleinspelen, bibliotheek. bij regenweer: gezelschapsspellen klascompetitie: voetbal, basket, netbal, volley keuzeactiviteiten: dans, zang, denksporten, djembé, schaken, muziek

14 5. Naschoolse sport Op vrijwillige basis na de lessen, woensdagnamiddag of in het weekend Recreatieve ontmoetingen met - scholen uit de scholengemeenschap - sportclubs voor mindervaliden - jeugdwerking Mechelen, kansarmen en migrantenkinderen Wekelijkse trainingen voor basket, badminton en volley SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport): competities en recreatieve ontmoetingen voor balsporten, badminton, veldlopen, streetsoccer Avontuurlijke sporten - muurklimmen, indoor en outdoor - avontuurlijke wandelingen in de Ardennen - speleo, kayak en terreinfietsen 6. Excursies Voor de eerstejaars Koninklijke Musea Planckendael Op stap in eigen streek Fort van Breendonk (1B) Correspondentieproject Waalse school Voor de tweedejaars Tweedaagse Nederlandreis Correspondentieproject Waalse school Projecten (BVL) Mobiliteit Indianen Welzijnszorg 7. Naschoolse culturele activiteiten Op vrijwillige basis na de lessen, woensdagnamiddag of in het weekend. Boekenbeurs Tentoonstellingen Museumbezoek Parlement Jeugdauteur VRT Breendonk Sterrenwacht 8. Verkeer Vanuit onze bezorgdheid voor de veiligheid van de kinderen Verkeersonderricht door de politie Fietsencontrole 9. Leerlingenraad Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid Leerlingen werken mee aan een gunstig schoolklimaat Verkozen klasafgevaardigden Vijfmaal per jaar samenkomst met leerlingenbegeleider en studieleider -14-

15 10. Milieu en gezondheid Milieu Leerlingen bewust maken tijdens activiteiten en excursies Leren sorteren van afval in en buiten de school Actiepunten van milieuwerkgroep (MOS): dikketruiendag... Gezondheid Informatie over lichaamshygiëne Project gezonde voeding Het project Drugspreventie past in het preventiebeleid van de school rond roken en drugs. 12. Vakantieactiviteiten Paasvakantie: sportieve uitwisseling met een Engels college uit Uppingham Juli: bergkamp in Zwitserland -15-

16 -16- Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B TWEEDE LEERJAAR A BVL Grieks-Latijn Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen Techniek-wetenschappen Mechanica-elektriciteit Elektriciteit / Metaal EERSTE GRAAD Economie Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Grieks-Latijn Humane wetenschappen Industriële wetenschappen Latijn Mechanische technieken Techniek-wetenschappen Wetenschappen Elektrische installaties Basismechanica TWEEDE GRAAD Chemie Economie-moderne talen Economie-wiskunde Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Farmac. techn. assist. Grieks-Latijn Grieks-wiskunde Humane wetenschappen Industriële ICT Industriële wetenschappen Latijn-wetenschappen Latijn-moderne talen Latijn-wiskunde Mech.vormgevingstechnieken Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Techniek-wetenschappen Wetenschappen-wiskunde Elektrische installaties Lassen-constructie DERDE GRAAD Welke studierichtingen kan ik kiezen NA de middenschool? 3 de jaar: industrieel onderhoud

17 Informatie over de bovenbouwscholen? Don Bosco-Instituut ASO Stationsstraat Haacht Tel. 016/ fax 016/ Don Bosco-Technisch Instituut Stationsstraat Haacht Tel. 016/ fax 016/

18 Hoe bereik je Don Bosco Haacht? Vertrek en aankomsturen van toepassing voor schooljaar Deze kunnen aangepast worden eind april Alle bussen komen toe en vertrekken in de Stationsstraat of op de speelplaats van Don Bosco. 's Avonds zijn er bussen voorzien om u. en om u. Op woensdag rijden de bussen 's middags om u. Al deze bussen stoppen aan de officiële haltes van de Lijn. Voor meer info en tarieven kan je terecht: of Dienst vertrek / aankomst volgende gemeenten worden aangedaan: 1. LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst 516 vertrek Eppegem: 7.32u. aankomst Don Bosco: 8.10u. vertrek Keerbergen: Oude Putsebaan: 7.22u. aankomst Don Bosco: 8.22u. vertrek Wilsele gemeentehuis: 7.49u. aankomst Don Bosco: 8.18u. vertrek Leuven-station: 7.40u. aankomst Don Bosco: 8.14u. vertrek Berg Oud station: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.13u. vertrek Steenokkerzeel-Oud Station: 7.45u. aankomst Don Bosco: 8.10u. vertrek Perk-kerk: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.10u. verkeerslichten Schoonaarde: 7.23u. aankomst Don Bosco: 8.16u. Eppegem, Zemst, Weerde, Elewijt, Schiplakenkerk, Boortmeerbeek-dorp, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Keerbergen, Tremelo, Werchter, Rotselaar-dorp, Rotselaar-molen, Wijgmaalsportcentrum, Wijgmaal-De Becker Remystraat, Herent-Wijgmaalsesteenweg, Herent-dorp, Winksele-kerk, Tildonk, Wespelaar, Haacht Don Bosco Wilsele gemeentehuis, Rotselaar-kantien, Wezemaal, Heikant, Rotselaar-dorp, Werchterbrug, Haacht Don Bosco Leuven-station, Wilsele-gemeentehuis, Rotselaar-kantien, Wezemaal, Rotselaar-Heikant, Rotselaar-dorp, Wercher-brug, Haacht Don Bosco Berg Oud station, Nederokkerzeel, Kampenhout- Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco. Steenokkerzeel, Berg, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Perk, Steenokkerzeel, Berg, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Everberg, Meerbeek, Erps-Kwerps, Kortenberg, Veltem, Buken, Tildonk, Haacht Don Bosco 9. LIJNBUS 284 vertrek Mechelen-station: 7.42u. aankomst Don Bosco: 8.18u. Mechelen station, Planckendael, Hever, Boortmeerbeek-dorp, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco. 10. LIJNBUS 533 Bonheiden-Keerbergen- Haacht 11. LIJNBUS LIJNBUS BH-BK 270 of LIJNBUS 284 vertrek Bonheiden-dorp: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.15u. Bonheiden AZ Imelda: 7.34u. aankomst Don Bosco: 7;54 u. vertrek Brussel-Noord: 7.08u. aankomst Don Bosco: 8.27u. vertrek Leuven-station: 7.49u. aankomst Don Bosco: 8.24u. Bonheiden-dorp, Rijmenam, Keerbergen, Haacht Don Bosco zie ritdetail op Brussel-Noord, Diegem, Melsbroek, Steenokkerzeel, Berg, Nederokkerzeel, Kampenhout-Oud station, Kampenhout-Sas, Haacht Don Bosco. Leuven-station, Herent-gemeentehuis, Herent- Keiberg, Tildonk, Wespelaar, Haacht Don Bosco -18-

19 Centrum voor leerlingenbegeleiding of C.L.B. Met de school en met de ouders wil het C.L.B. de begeleiding van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan ter harte nemen. Omdat doorheen het secundair onderwijs de jongeren op verschillende momenten voor een keuze geplaatst worden. de studieloopbaan moet bijdragen tot een zo evenwichtig en zo ruim mogelijke ontplooiing van de gehele persoonlijkheid. ouders, leerkrachten en leerling bij moeilijkheden beroep moeten kunnen doen op hulp. Het C.L.B. staat hiervoor ter beschikking. Hun tussenkomsten zijn kosteloos. Voor leerlingen met moeilijkheden is de C.L.B.-begeleider op vaste dagen in de school aanwezig. Voor een gesprek wordt steeds tijd gemaakt. Het C.L.B. is ook bij de eindbeslissing en de oriëntering aanwezig. C.L.B. Molenstraat Keerbergen Tel.: Scholengemeenschap SGKSO Haacht VZW Aantal Inrichtende Machten: 3 1. VZW Don Bosco-Onderwijscentrum maatschappelijke zetel: Don Boscolaan Oud-Heverlee 2. VZW Onderwijsinrichtingen van de Zusters van de Christelijke Scholen Regio Keerbergen maatschappelijke zetel: Tremelobaan Keerbergen 3. VZW Sint-Angela - Montfortcollege maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg Rotselaar Scholen aangesloten bij de scholengemeenschap: Don Bosco-Instituut ASO Don Bosco Middenschool Don Bosco-Instituut TSO/BSO Montfortaans Seminarie Sint-Angela-Instituut Sint-Michielsinstituut Haacht Haacht Haacht Rotselaar Tildonk Keerbergen Contactgegevens: Adres: Aarschotsesteenweg Rotselaar Tel.: 016/ Coördinerend directeur: Willy Schreurs Secretariaat: Joke Mertens, Veerle Witters -19-

20 Ligging Deze brochure kwam tot stand door de medewerking van: C C C C C Jérôme, L Enfant, directeur Marc Pauwels, adjunct-directeur André Blockx, directiesecretaris Peter Vanhumbeeck, studieleider David Vanreusel, studieleider -20-

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Middenschool Schooljaar 2015-2016

Middenschool Schooljaar 2015-2016 D Haacht Middenschool Schooljaar 2015-2016 Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over het opvoedingsproject en de studiemogelijkheden in Don Bosco Haacht.

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht

secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht secundair onderwijs tweede leerjaar Don Bosco Haacht Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u de nodige informatie geven over de verdere studiemogelijkheden van uw kind in het tweede jaar

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Middenschool Don Bosco Schooljaar 2015-2016

Middenschool Don Bosco Schooljaar 2015-2016 Don Bosco Haacht Middenschool Don Bosco Schooljaar 2015-2016 Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u de nodige informatie geven over de verdere studiemogelijkheden van uw kind in het tweede

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Middenschool Schooljaar

Middenschool Schooljaar Middenschool Schooljaar 2016-2017 Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over het opvoedingsproject en de studiemogelijkheden in Don Bosco Haacht. Wij

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van ASO naar TSO : (g)een probleem?

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van ASO naar TSO : (g)een probleem? Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van ASO naar TSO : (g)een probleem? Schooljaar 2008 2009 Overgangen van ASO naar TSO binnen onze SG Opmerkingen : -Veel leerlingen die de overstap maken naar TSO denken

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs e M STE M rn e d o SPO RT STE M IT ijn Lat 1 2 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure

Sint-Jozefscollege. Sint-Pieters-Woluwe. Informatiebrochure Sint-Jozefscollege Sint-Pieters-Woluwe Informatiebrochure Eerste jaar 2016-2017 Welkom beste (toekomstige) leerling op het SJC We zijn blij dat je een stap gezet hebt naar het Sint- Jozefscollege en wij

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar

WELKOM in het van de eerste graad. 2 de jaar WELKOM in het van de eerste graad de jaar 1 KEUZEPROCES: ONS AANBOD Beste meisje, beste jongen In het tweede leerjaar blijft op studiegebied de HOOFDBEDOELING ieder van jullie een ZO BREED MOGELIJKE, GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes?

Spes Nostra. leeft. bruist coacht luistert beweegt inspireert. leert. Heidi Denys Pieter Dhuyvetter Frederik Tack. Zie je t zitten in t Spes? HEULE Spes Nostra Spes Nostra Zie je t zitten in t Spes? leeft leert bruist coacht luistert beweegt inspireert Volgens mijn broer is het hier bère! Het directieteam heet je welkom! Heidi Denys Pieter Dhuyvetter

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem Schooljaar 2004-2005 Inleiding De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE SINTMARTINUSCOLLEGE 1E GRAAD OVERIJSE Schooljaar 2011 2012 Naar het tweede jaar van het secundair onderwijs: Een leidraad voor een verantwoorde studiekeuze SintMartinuscollege, Waversesteenweg 96 3090

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie