Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest!"

Transcriptie

1 Woord vooraf Beste ouders Met deze brochure willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over het opvoedingsproject en de studiemogelijkheden in Don Bosco Haacht. Wij hopen van harte dat wij op die manier uw kind helpen om samen met u een goede keuze te maken bij de start in het secundair onderwijs. Beste meisje, beste jongen Binnenkort verlaat je de lagere school... of misschien is dat laatste schooljaar al voorbij als je dit leest! Je zet nu de grote stap naar het eerste jaar van het secundair onderwijs. Van bij het begin moet je daarbij al belangrijke keuzes maken, waarbij je wellicht vele vragen hebt. Met deze brochure willen wij proberen een antwoord te geven op vele van die vragen. Wij hopen dan ook dat je ze aandachtig zal lezen. Wij wensen je nog veel succes bij je laatste proefwerken in de basisschool en daarna een fijne en zonnige zomervakantie. Misschien tot 1 september in onze school. Directie en leerkrachten van Don Bosco Haacht -1-

2 Waarom een school van Don Bosco? Omdat die scholen gekend zijn voor een opvoedingsproject met DUIDELIJKE WAARDEN HARTELIJKHEID REDELIJKHEID BLIJHEID ZIN VOOR VERANTWOORDELIJKHEID EN SAMENWERKING BEREIDHEID TOT CHRISTELIJK ENGAGEMENT Omdat opvoeders bijzondere aandacht schenken aan KANSARME JONGEREN Omdat die scholen streven naar een FAMILIAAL LEEFKLIMAAT waarin leerling en leraar of opvoeder dicht bij elkaar staan en zich mogen thuisvoelen. Dat leefklimaat steunt op gevoeligheid voor vreugde en verdriet, vertrouwen, openheid, ongekunsteldheid, gezonde communicatie. Naast het schoolse is er daarom een ruim aanbod van niet-schoolse activiteiten. Waarom Don Bosco Haacht? D egelijke, katholieke school O pvoedingsproject met waarden N aschoolse begeleiding en sport B osrijke en groene omgeving O nderwijs op maat S alesiaanse opvoeding C ulturele activiteiten O ngedwongen maar correcte schoolsfeer -2-

3 Wie is Don Bosco? Jan Bosco leefde in Italië van 1815 tot Hij was nauwelijks twee jaar oud toen zijn vader stierf. Hij was een bijzondere jongen met vele talenten. Na een moeilijke jeugd voelde hij zich geroepen om priester te worden. Als jonge priester maakte hij in de grauwe voorsteden van de grote industriestad Turijn kennis met de harde en trieste levensomstandigheden van vele jongeren. Hij wilde een einde maken aan die toestand en bouwde huizen, scholen en centra waar bij voorkeur de armste jongeren kansen kregen om op te groeien tot geschoolde vaklui en eerlijke burgers. Don Bosco werd de dienaar en de bedelaar voor de kansarme jongeren. Hij stootte daarbij op veel misprijzen en tegenstand, maar door zijn sterk geloof en doorzettingsvermogen bereikte hij stap voor stap zijn doel. Don Bosco stichtte de congregaties van de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Ook onder leken vond hij vele medewerkers, zodat zijn werk voor de jongeren wereldwijd groeide. Jan Bosco stierf op 31 januari 1888 en werd op 1 april 1934 heilig verklaard. Over zijn leven bestaan vele boeken, een boeiend stripverhaal en enkele films. DON BOSCO Dit is het logo van de beweging van Don Bosco in Vlaanderen, onder de noemer Samen op weg rond Don Bosco. Je kan het terugvinden op onze publicaties en briefwisseling. Het logo heeft de vorm van een huis voor mensen. Jong en oud,jongeren en volwassenen vinden elkaar en mogen bij Don Bosco thuiskomen. Met de inspiratie van Don Bosco werken zij samen rond en vanuit: hartelijkheid - emotionaliteit redelijkheid - rationaliteit geloof - zingeving Onder hetzelfde dak: samenwerking tussen verschillende salesiaanse provincies in Europa. -3-

4 Hoe zit het secundair onderwijs in mekaar? Derde graad (5-7 jaar) ASO TSO KSO BSO Tweede graad (3-4 jaar) Algemeen Secundair Onderwijs Technisch Secundair Onderwijs Kunst- Secundair Onderwijs Beroeps- Secundair Onderwijs Eerste graad (1-2 jaar) 2de leerjaar A 1ste leerjaar A Beroepsvoorbereiden d leerjaar 1ste leerjaar B -4-

5 Wat is een middenschool? De Middenschool Don Bosco is een St.A.M.-school (Studiegroep van Authentieke Middenscholen). BASISDOELEN Opvang van alle basisschoolverlaters Basisvorming voor alle leerlingen Uitstel van studiekeuze en positieve oriëntering Begeleiding van alle leerlingen: leren leren, leren leven, leren kiezen STRUCTUUR C Autonoom fungerende pedagogische entiteit 1 ste graad C Scholengemeenschap met ASO, BSO en TSO C A-stroom - B-stroom C Lessentabellen: < gemeenschappelijke basisvorming < polyvalentie in keuzegedeelten, opties, beroepenvelden WERKVELDEN C leren en leren leren C kiezen en leren kiezen C (samen)leven en leren (samen)leven Wat is een B-klas? De rol van de B-klas C De B-klas is een aanpassingsklas voor leerlingen met leerproblemen voor vele vakken. C De B-klas kan ook een brugklas zijn voor leervertraagde leerlingen, d.w.z. voor leerlingen met voldoende algemene begaafdheid maar die een te zwakke basiskennis hebben om het secundair onderwijs te beginnen (door bv. tekort aan inzet, langdurige ziekte, ingrijpende familiale omstandigheden). Speciale begeleiding C De B-klassen zijn minder bevolkt dan de A-klassen, zodat de leerkrachten de leerlingen meer individueel kunnen begeleiden. C Ook is de leerstof meer afgestemd op doe-activiteiten en het dagelijkse leven. Wat na de B-klas? C Een leerling die de B-klas heeft doorlopen mag: < ofwel naar het (tweede) beroepsvoorbereidend leerjaar, < ofwel naar het eerste leerjaar A. -5-

6 Welke vakken krijg je in de Middenschool Don Bosco? Hoe zijn de uren verdeeld? BASISVORMING (27u.) Lessentabel 1 ste leerjaar A ALGEMENE VORMING KLASSIEKE VORMING Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Biologie 2 2 Frans 4 4 Geschiedenis 1 1 Lich. opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Nederlands 5 5 Plastische opvoeding 2 2 Wiskunde 4 4 Techniek 2 2 Keuzevakken (4u.) meer uitleg vanaf p. 8 Nederlands 1 - Frans 1 - Wiskunde 1 - Leer- en leefsleutels 1 - Latijn-Grieks-Antieke Cultuur - 4 Keuzeactiviteit (1 u.) meer uitleg vanaf p. 10 Hedendaagse technologie X X Natuurexploratie X X Manuele Expressie X X Dramatische Expressie X X Eenvoudig computergebruik X X TOTAAL C De keuze tussen algemene vorming en klassieke vorming wordt gemaakt bij de inschrijving en kan in de loop van het schooljaar niet gewijzigd worden. Hetzelfde geldt voor de keuzeactiviteit. C Naast de gewone lessen worden voor sommige vakken naschools inhaallessen ingericht. Lessentabel 1 ste leerjaar B Basisvorming (29 u.) Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 3 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 4 Plastische opvoeding 3 Techniek 6 Wiskunde 4 Keuzegedeelte (3 u.) Leer- en Leefsleutels 1 Lichamelijke opvoeding 1 Nederlands/wiskunde 1 TOTAAL 32 KEUZE -6-

7 Basisvorming (25u. of 26u. of 24u.) Lessentabel 2 de Grieks-Latijn (25) Latijn (26) leerjaar A Industriele Wetensch. (26) Moderne Wetenschap. (26) -7- Techniek- Wetenschap. (26) Mechanica- Elektriciteit (24) Godsdienst Aardrijkskunde Geschiedenis Lich. opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Techniek Biologie Engels Frans Wiskunde Vakken van basisoptie (7 of 5 u.) Latijn Grieks Realisatietechnieken Mechanica Technologische Activit Wetenschappelijk Werk Socio-economische Initiatie Natuurwetenschappen Keuzeactiviteit (0 of 1 u.) Creatief computergebruik - x x x x x Dramatische Expressie - x x x x x Hedendaagse technolgie - x x x x x Manuele Expressie - x x x x x Sport - x x x x x TOTAAL Lessentabel (2 de ) beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Basisvorming (18u.) Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Maatschappelijke vorming 2 Muzikale opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 3 Beroepenvelden (14u.) Elektriciteit (7u.) Technologische activiteiten 2 Realisatietechnieken 5 Metaal (7u.) Technologische activiteiten 2 Realisatietechnieken 5 TOTAAL 32

8 Algemene of klassieke vorming? Algemene vorming Dit aanbod richt zich tot leerlingen die geen interesse hebben voor Latijn. Alle studierichtingen blijven open, behalve de richtingen met Latijn. Leerstof In de ondervermelde vakken wordt geen extra-leerstof gegeven. De klemtoon ligt op herhaling en/of verdieping van geziene leerstof uit het gemeenschappelijk gedeelte. < 1 u. Nederlands: Hier kan de leerkracht teruggrijpen naar een aantal creatieve taalfacetten, waardoor de leerlingen plezier beleven aan het "met taal bezig zijn". Spreken, lezen, schrijven en luisteren worden regelmatig verweven met het vlot leren hanteren van de lichaamstaal. Ook worden deze lessen gebruikt om te herhalen of de leerstof opnieuw in te oefenen, als je toetsen en taken aantonen dat je iets nog niet zo goed begrijpt. Indien je alles begrepen hebt, dan mag je jezelf eens "testen" met allerlei extraoefeningen. Je krijgt ook de kans jezelf te controleren aan de hand van voorgedrukte oplossingen. Voor vragen kun je natuurlijk altijd bij je leraar terecht! < 1 u. Frans Er worden vooral extra-oefeningen op "Pratique de la communication" gemaakt. "Culture" komt meer en uitgebreider aan bod. Er worden meer oefeningen gemaakt op het lezen "En surplus". Af en toe kunnen ook bijkomende teksten uit tijdschriften behandeld worden. < 1 u. wiskunde Wie moeilijkheden ondervindt met de leerstof kan met bijkomende oefeningen de leerstof opnieuw inoefenen. Wie de leerstof reeds goed verwerkt heeft, kan met extra-oefeningen zijn inzicht verder ontwikkelen. Tijdens dit lesuur wordt alleen leerstof ingeoefend. Er wordt geen nieuwe leerstof aangereikt. < 1 u. leer- en leefsleutels Leersleutels: leren studeren, goede studiegewoonten, algemene en vakgebonden leertips. Klasgesprekken, ondersteuning projecten Wat zijn leefsleutels? Tieners denken en voelen anders. Ze groeien vaak spectaculair en krijgen nieuwe vrienden op school. Zoeken, experimenteren en grenzen verleggen. Het hoort allemaal bij de puberteit. -8-

9 Maar hoe leren jongeren daarmee omgaan? Het is niet altijd eenvoudig om nee te zeggen als de hele groep je uitdaagt. Of om je zelfvertrouwen te bewaren als je een tegenvaller hebt. Werken aan sociale en persoonlijke vaardigheden. Dààr gaat het om in Leefsleutels voor jongeren : leren communiceren, omgaan met gevoelens, kritisch denken, risico s inschatten, weerbaar zijn. Klassieke vorming Voor deze studierichting verwachten we enerzijds belangstelling voor de oudheid in ruime zin (cultuur van Grieken en Romeinen), maar anderzijds ook een degelijke interesse/aanleg voor talen en een gemotiveerde studiehouding (= graag studeren). Leerstof In het eerste jaar starten we uiteraard met het aanleren van de uitspraak. Vervolgens besteden we heel wat tijd aan de vervoeging van de werkwoorden en aan de verbuiging van de naamwoorden. Langzamerhand zullen de naamvallen voor ons geen geheimen meer hebben. Stap voor stap leren we eerst een eenvoudige zin ontrafelen, maar al heel snel lezen én vertalen we een echt verhaaltje uit de mythologie. Ook met het dagelijks leven maken we kennis: we bekijken de kledij, liggen even aan tafel bij de Romeinen, we bezoeken het Forum Traianum en de bibliotheek, we frissen ons op in de thermen om daarna langs te gaan bij de wagenrennen en bij de gladiatorenspelen. Bij andere gelegenheden lezen of vertellen we een mythe over goden of over andere helden. Tijdens het aanleren van de woordenschat stellen we voortdurend vast dat Latijn inderdaad de basis is van ontelbare woorden in onze moderne talen. Tot slot besteden we een 12-tal lesuren aan een tweede taal: het Grieks. We leren schrijven en lezen en maken ook nu - zij het in beperkte mate - kennis met het taalpatroon dat heel sterk aanleunt bij het Latijn. En als je dan eenmaal de smaak voor de oude talen te pakken hebt, dan kan je in het tweede jaar (én in de daaropvolgende jaren) op de ingeslagen weg verder gaan. Wie het echter anders wil, kan vanaf het tweede jaar (zonder problemen) overstappen naar een andere studierichting. -9-

10 Keuzeactiviteit: eenvoudig computergebruik of... Eenvoudig computergebruik (ICT)* Heb je weinig of geen ervaring in het werken met computer? Dan raden wij je sterk aan in het eerste jaar eenvoudig computergebruik te volgen. Je krijgt de kans basisvaardigheden te ontwikkelen die je de volgende schooljaren nodig hebt. In meerdere vakken zullen toepassingen met dat technisch wonder op het leerprogramma staan. Het gaat hier niet over KENNEN, maar vooral over KUNNEN. Kan je al een beetje een muis en een toetsenbord hanteren? Een goed begin! Moet je weten hoe dat ding in mekaar steekt? Helemaal niet! Wat willen we dan wel leren in dat vak? We sommen op: Omgaan met het toetsenbord en met wat je op het scherm kan zien Werken met eenvoudige programma s Ordenen en bewaren van gegevens Opmaken en afdrukken van tekst en figuren Surfen op het internet Gebruiken van Aandacht hebben voor veiligheid, gezondheid en een correcte lichaamshouding * ICT = Informatie- en communicatietechnologie Kan je de meeste van die dingen al? Laat je dan niet verleiden tot dit keuzevak, want dat vinden wij tijdverlies! Neus maar rustig verder en maak een keuze uit één van de volgende activiteiten. Hedendaagse technologie De wereld evolueert met een duizelingwekkende snelheid. Wat gisteren modern was, is vandaag voorbijgestreefd. Voortdurend worden wij geconfronteerd met nieuwe systemen die op een spitsvondige wijze ter kennis van de mensen worden gebracht. Achter dit alles ontwaren wij het ruime aandeel van techniek en technologie. Ook wij kijken geboeid naar deze evolutie. Meer zelfs, wij zouden er zelf iets willen aan doen. Dat kan! Wie zich aangetrokken voelt om met eigen handen en met eigen inzicht deze onuitputtelijke geheimen te doorgronden, vindt alleszins zijn gading in deze hedendaagse technologieën. Goed uitgekiende opdrachten worden stap voor stap aangeboden in een evenwichtige combinatie van denken, doen, waarnemen en evalueren. Wij wensen geen kneepjes en trucjes aan te leren maar inzicht bij te brengen, hetgeen moet leiden tot de ontmanteling van de geheimen van de hedendaagse technologieën. -10-

11 Een greep uit de activiteiten: werken met bouwpakketten elektronica elektrische schakelingen maken solderen werken met bouwpakketten hout Hedendaagse technologie: een kans om verborgen talenten te ontdekken. Natuurexploratie Je hebt wel eens een ogenblik dat je duidelijk voelt dat alles je een tikkeltje te vlug gaat. Je wil tegen alles en iedereen zeggen: "Stop! Waarom die haast?" De klok heeft ons in een onzichtbare ban en dikwijls beseffen we het niet. De rust van een mooi plekje natuur, een bos of een meer... dikwijls gaan we er gewoon aan voorbij. En toch... De natuur is er elke dag. Alleen kijken we eraan voorbij. En dat is erg jammer, vinden we en we gaan er in dit keuzevak iets aan doen! Kijk eens naar een boom. Zonder erbij te denken. Voel eens aan de schors en aan die takken en vooral: bekijk de boom als was het de eerste keer. Je wordt er stil van en alles rondom jou wordt plots veel duidelijker. Dat is met alles zo in de natuur. Leer ernaar kijken en je leert er ongemerkt heel wat van! Bloemen, planten en kruiden vertellen je hun boeiendste verhaal en elk seizoen wordt een ervaring apart. Je begrijpt waarom je tuin 's winters vol merels, roodborstjes zit op zoek naar voedsel... Je begrijpt de natuur beter en dat is het mooiste eerbewijs dat je als mens aan de natuur kan brengen. Natuurexploratie: een kans om te leren begrijpen hoe het mysterie "natuur" in mekaar zit! Manuele Expressie In de lessen manuele expressie werken we met onze handen en leren we allerlei nieuwe technieken die niet onmiddellijk aan bod komen tijdens de lessen plastische opvoeding. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Wat dacht je van een zelf ontworpen T-shirt, een eigen foto-kadertje of het maken van een kleurig glasraam? Je eigen mode ontwerpen met bijpassende juwelen. Lino s leren snijden en daarna je eigen wenskaart afdrukken, enz. De klas wordt een leuk atelier waar je je creatie mag uitleven. Manuele expressie: voor kunstenaars in de dop

12 Dramatische Expressie Even wegdromen uit de werkelijkheid van je eigen dagelijkse leven. Je wordt een prins, een heks of misschien wel politieagent. Maar hoe breng je die fantasie tot leven? Je moet gebogen wandelen, want je hebt miljoenen jaren geslapen en je bent nu pas ontwaakt zegt de spelleider. En hoe praat zo n voorhistorisch wezen? Kijk eens bij jezelf: hoe praat en wandel jij als je maandagmorgen wakker wordt? En hoe voel jij je dan, merken mensen jouw humeur? Zo wordt toneel spelen meer dan komedie spelen. Iemand anders worden in alle details. Zo leer je jouw taal gebruiken en leer je toon, intonatie en ritme in de taal aan. En dan wordt er plots naast jou nog een ander personage wakker en nog een... en nog een! Wie is dat? Hoe praat, beweegt, spreekt die en hoe kan ik daar mee omgaan? Zo wordt samen-spel geboren; mekaar leren aanvoelen en vanuit het niets iets totaal nieuws creëren. Tot een toneelfragment ontstaat dat zelfs zo tof is dat we het op het podium van de opendeurdag kunnen spelen... Misschien wordt dat dan wel je eerste kennismaking met plankenkoorts, maar ook met het warme gevoel na de opvoering dat jou vertelt: ik word acteur, actrice! Toneel is telkens opnieuw een wonder dat je mee mag beleven. -12-

13 Don Bosco... meer dan een school? Een ruime waaier van activiteiten tijdens en buiten de lesuren 1. Leerlingenbegeleiding < Onze Middenschool verbindt er zich toe leerlingen zinvol en efficiënt te leren leren. Hiervoor werden enkele brochures ontworpen: "Studiebegeleiding voor de leerlingen" "Vakgebonden leertips en gezond studeren" < Leerlingen met leer- en/of leefproblemen worden individueel begeleid door vak- en klasleerkrachten, studieleiders, leerlingenbegeleiders en C.L.B. < Begeleiding bij het leren kiezen van een studierichting. 2. Pastoraal Onze manier van samen school maken en samen leven vindt zijn oorsprong in de figuur van Don Bosco en is op christelijke waarden gebaseerd. In het dagelijkse schoolleven komt dit o.a. in vieringen en acties aan bod: Startviering begin van schooljaar Advent: info en actie rond welzijnszorg Kerstviering Don Boscoviering en feest Klasvieringen Vasten: solidariteitsmaaltijd en vastenvoettocht t.v.v. een project uit het buitenland Gebedenboekjes voor elke leerling Leefsleutels voor jongeren (onderdeel van leef- en leersleutels) Een lessenprogramma dat moet bijdragen tot een vertrouwelijke en veilige sfeer op school. Hoofddoel is het bijbrengen van sociale en relationele vaardigheden om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen. Er komen verschillende thema s aan bod Onze klas, een uitdaging Vertrouwen in jezelf Kiezen is een risico Gevoelens hebben Anderen: dichtbij of veraf? 4. Middaganimatie Talrijke ontspanningsmogelijkheden voor de leerlingen: voetbal, basket, volley, netbal, pleinspelen, bibliotheek. bij regenweer: gezelschapsspellen klascompetitie: voetbal, basket, netbal, volley keuzeactiviteiten: dans, zang, denksporten, djembé, schaken, muziek

14 5. Naschoolse sport Op vrijwillige basis na de lessen, woensdagnamiddag of in het weekend Recreatieve ontmoetingen met - scholen uit de scholengemeenschap - sportclubs voor mindervaliden - jeugdwerking Mechelen, kansarmen en migrantenkinderen Wekelijkse trainingen voor basket, badminton en volley SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport): competities en recreatieve ontmoetingen voor balsporten, badminton, veldlopen, streetsoccer Avontuurlijke sporten - muurklimmen, indoor en outdoor - avontuurlijke wandelingen in de Ardennen - speleo, kayak en terreinfietsen 6. Excursies Voor de eerstejaars Koninklijke Musea Planckendael Op stap in eigen streek Fort van Breendonk (1B) Correspondentieproject Waalse school Voor de tweedejaars Tweedaagse Nederlandreis Correspondentieproject Waalse school Projecten (BVL) Mobiliteit Indianen Welzijnszorg 7. Naschoolse culturele activiteiten Op vrijwillige basis na de lessen, woensdagnamiddag of in het weekend. Boekenbeurs Tentoonstellingen Museumbezoek Parlement Jeugdauteur VRT Breendonk Sterrenwacht 8. Verkeer Vanuit onze bezorgdheid voor de veiligheid van de kinderen Verkeersonderricht door de politie Fietsencontrole 9. Leerlingenraad Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid Leerlingen werken mee aan een gunstig schoolklimaat Verkozen klasafgevaardigden Vijfmaal per jaar samenkomst met leerlingenbegeleider en studieleider -14-

15 10. Milieu en gezondheid Milieu Leerlingen bewust maken tijdens activiteiten en excursies Leren sorteren van afval in en buiten de school Actiepunten van milieuwerkgroep (MOS): dikketruiendag... Gezondheid Informatie over lichaamshygiëne Project gezonde voeding Het project Drugspreventie past in het preventiebeleid van de school rond roken en drugs. 12. Vakantieactiviteiten Paasvakantie: sportieve uitwisseling met een Engels college uit Uppingham Juli: bergkamp in Zwitserland -15-

16 -16- Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B TWEEDE LEERJAAR A BVL Grieks-Latijn Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen Techniek-wetenschappen Mechanica-elektriciteit Elektriciteit / Metaal EERSTE GRAAD Economie Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Grieks-Latijn Humane wetenschappen Industriële wetenschappen Latijn Mechanische technieken Techniek-wetenschappen Wetenschappen Elektrische installaties Basismechanica TWEEDE GRAAD Chemie Economie-moderne talen Economie-wiskunde Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Farmac. techn. assist. Grieks-Latijn Grieks-wiskunde Humane wetenschappen Industriële ICT Industriële wetenschappen Latijn-wetenschappen Latijn-moderne talen Latijn-wiskunde Mech.vormgevingstechnieken Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Techniek-wetenschappen Wetenschappen-wiskunde Elektrische installaties Lassen-constructie DERDE GRAAD Welke studierichtingen kan ik kiezen NA de middenschool? 3 de jaar: industrieel onderhoud

17 Informatie over de bovenbouwscholen? Don Bosco-Instituut ASO Stationsstraat Haacht Tel. 016/ fax 016/ Don Bosco-Technisch Instituut Stationsstraat Haacht Tel. 016/ fax 016/

18 Hoe bereik je Don Bosco Haacht? Vertrek en aankomsturen van toepassing voor schooljaar Deze kunnen aangepast worden eind april Alle bussen komen toe en vertrekken in de Stationsstraat of op de speelplaats van Don Bosco. 's Avonds zijn er bussen voorzien om u. en om u. Op woensdag rijden de bussen 's middags om u. Al deze bussen stoppen aan de officiële haltes van de Lijn. Voor meer info en tarieven kan je terecht: of Dienst vertrek / aankomst volgende gemeenten worden aangedaan: 1. LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst LIJNBUS schooldienst 516 vertrek Eppegem: 7.32u. aankomst Don Bosco: 8.10u. vertrek Keerbergen: Oude Putsebaan: 7.22u. aankomst Don Bosco: 8.22u. vertrek Wilsele gemeentehuis: 7.49u. aankomst Don Bosco: 8.18u. vertrek Leuven-station: 7.40u. aankomst Don Bosco: 8.14u. vertrek Berg Oud station: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.13u. vertrek Steenokkerzeel-Oud Station: 7.45u. aankomst Don Bosco: 8.10u. vertrek Perk-kerk: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.10u. verkeerslichten Schoonaarde: 7.23u. aankomst Don Bosco: 8.16u. Eppegem, Zemst, Weerde, Elewijt, Schiplakenkerk, Boortmeerbeek-dorp, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Keerbergen, Tremelo, Werchter, Rotselaar-dorp, Rotselaar-molen, Wijgmaalsportcentrum, Wijgmaal-De Becker Remystraat, Herent-Wijgmaalsesteenweg, Herent-dorp, Winksele-kerk, Tildonk, Wespelaar, Haacht Don Bosco Wilsele gemeentehuis, Rotselaar-kantien, Wezemaal, Heikant, Rotselaar-dorp, Werchterbrug, Haacht Don Bosco Leuven-station, Wilsele-gemeentehuis, Rotselaar-kantien, Wezemaal, Rotselaar-Heikant, Rotselaar-dorp, Wercher-brug, Haacht Don Bosco Berg Oud station, Nederokkerzeel, Kampenhout- Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco. Steenokkerzeel, Berg, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Perk, Steenokkerzeel, Berg, Kampenhout-Sas, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco Everberg, Meerbeek, Erps-Kwerps, Kortenberg, Veltem, Buken, Tildonk, Haacht Don Bosco 9. LIJNBUS 284 vertrek Mechelen-station: 7.42u. aankomst Don Bosco: 8.18u. Mechelen station, Planckendael, Hever, Boortmeerbeek-dorp, Boortmeerbeek-Halve Steen, Haacht Don Bosco. 10. LIJNBUS 533 Bonheiden-Keerbergen- Haacht 11. LIJNBUS LIJNBUS BH-BK 270 of LIJNBUS 284 vertrek Bonheiden-dorp: 7.50u. aankomst Don Bosco: 8.15u. Bonheiden AZ Imelda: 7.34u. aankomst Don Bosco: 7;54 u. vertrek Brussel-Noord: 7.08u. aankomst Don Bosco: 8.27u. vertrek Leuven-station: 7.49u. aankomst Don Bosco: 8.24u. Bonheiden-dorp, Rijmenam, Keerbergen, Haacht Don Bosco zie ritdetail op Brussel-Noord, Diegem, Melsbroek, Steenokkerzeel, Berg, Nederokkerzeel, Kampenhout-Oud station, Kampenhout-Sas, Haacht Don Bosco. Leuven-station, Herent-gemeentehuis, Herent- Keiberg, Tildonk, Wespelaar, Haacht Don Bosco -18-

19 Centrum voor leerlingenbegeleiding of C.L.B. Met de school en met de ouders wil het C.L.B. de begeleiding van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan ter harte nemen. Omdat doorheen het secundair onderwijs de jongeren op verschillende momenten voor een keuze geplaatst worden. de studieloopbaan moet bijdragen tot een zo evenwichtig en zo ruim mogelijke ontplooiing van de gehele persoonlijkheid. ouders, leerkrachten en leerling bij moeilijkheden beroep moeten kunnen doen op hulp. Het C.L.B. staat hiervoor ter beschikking. Hun tussenkomsten zijn kosteloos. Voor leerlingen met moeilijkheden is de C.L.B.-begeleider op vaste dagen in de school aanwezig. Voor een gesprek wordt steeds tijd gemaakt. Het C.L.B. is ook bij de eindbeslissing en de oriëntering aanwezig. C.L.B. Molenstraat Keerbergen Tel.: Scholengemeenschap SGKSO Haacht VZW Aantal Inrichtende Machten: 3 1. VZW Don Bosco-Onderwijscentrum maatschappelijke zetel: Don Boscolaan Oud-Heverlee 2. VZW Onderwijsinrichtingen van de Zusters van de Christelijke Scholen Regio Keerbergen maatschappelijke zetel: Tremelobaan Keerbergen 3. VZW Sint-Angela - Montfortcollege maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg Rotselaar Scholen aangesloten bij de scholengemeenschap: Don Bosco-Instituut ASO Don Bosco Middenschool Don Bosco-Instituut TSO/BSO Montfortaans Seminarie Sint-Angela-Instituut Sint-Michielsinstituut Haacht Haacht Haacht Rotselaar Tildonk Keerbergen Contactgegevens: Adres: Aarschotsesteenweg Rotselaar Tel.: 016/ Coördinerend directeur: Willy Schreurs Secretariaat: Joke Mertens, Veerle Witters -19-

20 Ligging Deze brochure kwam tot stand door de medewerking van: C C C C C Jérôme, L Enfant, directeur Marc Pauwels, adjunct-directeur André Blockx, directiesecretaris Peter Vanhumbeeck, studieleider David Vanreusel, studieleider -20-

Scholen Kindsheid Jesu

Scholen Kindsheid Jesu Scholen Kindsheid Jesu Middenschool: Infobrochure Infobrochure, uitgegeven door de Middenschool Kindsheid Jesu. Beste jongere Vandaag zet je de eerste stappen in het secundair onderwijs. Een nieuwe wereld

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar 2014-2015 (met nieuwe richtingen vanaf 01.09.2014!) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Beste ouders en leerlingen Als directeur van Spes Nostra in Zedelgem stel ik graag even onze school voor. Wij zijn de middenschool

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR VIIde-Olympiadelaan 25 2020 ANTWERPEN telefoon 03 820 66 00 e-mail info@piustien.net Inhoud De Middenschool 3 De structuur van de Middenschool

Nadere informatie

Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding.

Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding. WELKOM Het Koninklijk Atheneum van Aalst is een school met een brede waaier aan studierichtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, gevestigd pal in het centrum van de stad. Het enthousiaste schoolteam

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T 03 775 83 08 F 03 755 58 72 st-maarten.middenschool@scarlet.be www.onze-school.be 13-14 Directeur: Guido Kersschot

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Woord van de directeur

Woord van de directeur Woord van de directeur Geachte ouders, beste leerling, vrienden van de school Zo n twee jaar geleden heeft U een keuze gemaakt voor het secundair onderwijs. Vandaag staat U opnieuw voor een belangrijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12

Inhoudstafel. Het tweede leerjaar A van de Middenschool 10 Lessentabellen 10 Toelichting bij het optiegedeelte in het tweede leerjaar 12 2 de leerjaar Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Het tweede

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014

Nieuwsbrief voor de ouders. september oktober - november 2014 Nieuwsbrief voor de ouders september oktober - november 2014 1 Geachte ouder(s) U leest de eerste Nieuwsbrief van 2014-2015. Via de Nieuwsbrief geven we u algemene informatie over het schoolleven. Tegelijk

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie