1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN"

Transcriptie

1 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 1 1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN Goed tekenmateriaal hoeft niet altijd duur te zijn, ga daarom bij verschillende winkels je licht opsteken i.v.m. de eigenschappen, de kwaliteiten en de prijs van dit gereedschap. Denk er ook aan dat er niet steeds een grote merknaam moet opstaan om goed materiaal te zijn. Potlood: Type vulpotlood met een stiftdiameter van 0,5 mm, het stiftje een hardheid van HB. heeft Gom: Zachte witte gom. Tekenlat: Een doorzichtige lat, zo kan je zien wat er onder je lat zit, dit is doeltreffend bij het meten. Lengte 30 cm. De lat bezit een gave boven- en onderrand en is voorzien van een inktgleuf. Zo voorkom je vlekken bij het tekenen in inkt. Deze lat gebruik je enkel voor technisch tekenen! cirkelsjabloon: Hebben we nog voor het tekenen van cirkels. (symbool schakelaar en lamp) Tekenstiften: We gebruiken de vier hoofdkleuren bij tekenen. Rood-Blauw-Groen-Zwart. Stiften hebben vooraan een vilt en geen roller zoals bij rollerpennen. Tekenstiften met 0,4 en 0,5 zijn goed van dikte. DRAAG ZORG VOOR JE TEKENMATERIAAL, MET GOED ONDERHOUDEN GEREEDSCHAP KAN JE MOOI VERZORGDE TEKENINGEN AFLEVEREN. Computertekenen. Onze tekeningen gaan we maken met de computer. We gebruiken hiervoor in de tweede graag het programma designcad. Dit programma kopen we aan in september via de leraar voor een bedrag rond de 35 Euro. Als we computertekenen maken we altijd eerst een schets van wat we gaan tekenen. Je tekenmateriaal moet je dus altijd bij je hebben om dit te kunnen tekenen. Geen schets is niet beginnen op de computer. 1

2 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina DE TITELHOEK De titelhoek geeft ons meer informatie over de tekening. Wie heeft ze getekend, waarover gaat het, op welke schaal is de tekening gemaakt, enz... Voor de elektrotechnische tekeningen gebruiken we de titelhoek die hieronder is afgebeeld. Let wel op dat de titelhoek bij A3 formaat in de rechter benedenhoek staat. Je naam, klas, datum (dit is de datum van opgave) en de opgave nummer vil je aan met een letterhoogte van 3,5mm. De titel die vermeld staat bij elke opgave vul je aan met een letterhoogte van 5mm DE KADERS Aan elk papierformaat is een hechtrand of perforatiezijde voorzien om het opbergen in een map of plankast te vergemakkelijken. Langs deze zijde is de kaderlijn bij elk formaat 25 mm. Bij de andere zijden blijf je steeds 5 mm van de bladrand af. Een kader trek je met pendikte 0,7 mm. 1.4.Tekeningen met computer. Vanaf het ogenblik dat we met de computer tekenen worden alle net-tekeningen afgeveven met een afdruk via de printer. Dit zal thuis gebeuren. Indien dit niet mogelijk is door panne van de computer of printer maak je op een tekenblad met opschrift elektriciteit je net-tekening met tekenstiften en normschrift. Er moet dan een briefje van de ouders bijzitten waarin zij verklaren dat de printer of computer defect is. Geen brief is automatisch een 0/100 voor deze opgave Te laat afgeven of niet gemaakt? Tekening niet gemaakt? Deze kunnen afgegeven worden tegen de volgende dag voor 8u15 voor de helft van de punten. Daarna worden geen opgavens meer aangenomen en heb je automatisch een 0/100 voor deze opgave. Deze afspraken gelden voor het hele schooljaar!!! 2

3 2. Tekenen. Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Normschrift. Tekeningen zijn nooit volledig en duidelijk zonder tekst en benaming van toestellen. Aldus dringt zich de noodzaak van een schrift op. Dit schrift moet gemakkelijk leesbaar zijn, zowel voor de tekenaars als voor de uitvoerder van elektrische installaties. Vandaar gebruikt men een genormaliseerd schrift. De letterhoogte en de pendikte staan in wederzijds verband tot elkaar, het systeem werkt als volgt: De letterhoogte is 10 x groter dan de lijndikte. V.b: lijndikte = 0,35 mm letterhoogte = 0,35 x 10 = 3,5 mm ( dit geldt enkel voor de hoofdletters) De genormaliseerde letterhoogten zijn: 1,8-2,5-3, en 20 mm. Indien je lettersjablonen gebruikt, gebruik je de onderlinge afstand op het sjabloon tussen de letters voor het woord dat je wil schrijven. Indien je met de vrije hand schrijft maak je gebruik van hulplijntjes om tussen te schrijven, de letters schrijf je dan onder een hoek van 75. Tips -Pas steeds uw letterhoogte aan, aan de plaats en ruimte die je ter beschikking hebt. -Zorg dat je tekst niet te zwaar is, in je titels gebruik je best enkel een hoofdletter voor de eerste letter van een woord. -Aanbevolen letterhoogten: -5 mm voor titels van tekeningen; -3,5 mm voor benamingen van toestellen of ondertitels op je tekening; -2,5 mm voor klem- en draadnummers. Opgave 1: Normschrift. 3

4 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Schaalbepaling 2.3. Perspectief tekenen Om een zo juist mogelijke voorstelling te hebben van een getekend element, tekenen we dit element in perspectief. In deze tekenmethode worden altijd 3 dimensies voorgesteld in hun normale vorm. Men tracht met deze tekenmethode zoveel mogelijk de realiteit voor het oog van de mens te benaderen. Er zijn verschillende soorten perspectief Cavalier perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 0,5 Hoek α= Isometrisch perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 1 Hoek α = 30 Hoek Β = Dimetrisch perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 0,5 Hoek α = 7 Hoek Β = 42 4

5 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Europese projectiemethode Een werktekening voor het vervaardigen van een voorwerp bestaat altijd uit verschillende aanzichten van dat voorwerp. Uit het voorgaande weet je dat een aanzicht datgene is wat een waarnemer van een voorwerp ziet. Je kan ook zeggen dat het de voorstelling is die je krijgt door de loodrechte projectie van het voorwerp op een vlak. De verschillende aanzichten worden in de verbeelding geprojecteerd op vlakken die loodrecht staan op elkaar. We hebben gezien dat de aanzichten voorgesteld worden in één vlak. We kunnen ons voorstellen dat de projectievlakken opgevouwen worden tot één vlak, het verticale projectievlak, waarop het vooraanzicht geprojecteerd is. De projectie van het linkerzijaanzicht wordt naar gevouwen, de projectie van het bovenaanzicht naar onder. De aanzichten staan loodrecht op elkaar. Elk punt van een balk kun je terugvinden door projectie. De letters tussen haakjes duiden de hoekpunten aan die achteraan liggen. Je tekend zoveel aanzichten als er nodig zijn om de vorm van een voorwerp duidelijk vast te leggen. Meestal worden er drie aanzichten getekend: vooraanzicht, linkerzijaanzicht en bovenaanzicht. Het aanzicht dat het voorwerp het duidelijks weergeeft, wordt als vooraanzicht genomen. 5

6 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 6 Als het nodig is kunnen ook andere aanzichten worden getekend: achteraanzicht, onderaanzicht en rechterzijaanzicht. De plaats van de aanzichten wordt bepaald door de projectiemethode. Volgens de Europese projectiemethode staat de linkerzijaanzicht rechts van het vooraanzicht. Indien een voorwerp getekend is volgens de Europese projectiemethode dan vind je volgende aanduiding op de tekening: 6

7 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Maataanduidingen en toleranties Maataanduidingen Inleiding. Alle maten nodig om een werkstuk te maken moeten o de tekening voorkomen. Een maat wordt slechts éénmaal aangegeven en dit in het aanzicht waar de geometrische vorm het duidelijks te zien is Algemeen. In het algemeen geeft men eerst de maten van de hoofdvorm van een werkstuk. In dit voorbeeld zijn dat de lengte a en de breedte b op de figuur. Dan worden de maten gegevenbom de plaats en de grootte van de uitgesneden gedeelten te bepalen, hier de maten c, d, e, f en g. De maten h en i mogen maar moeten niet worden gegeven omdat ze afgeleid kunnen worden uit andere maten. Voor het tekenen van maten ga je als volgt te werk: - eerst teken je hulplijnen. Ze zijn minimum 12mm lang als er één maatlijn getekend wordt. - Vervolgens teken je de maatlijnen, evenwijdig met het werkstuk op 10mm van het werkstuk en van elkaar. - Daarna teken je de maatpijlen - Ten slotte vul je de maten aan. De maten worden in millimeter uitgedrukt. De maatgetallen moet je zo tekenen dat ze van de onderkant en van de rechterkant van de tekening leesbaar zijn. Ze staan telkens boven de maatlijnen. 7

8 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Maataanduidingen van cirkels. We tekenen bij voorkeur de maat van de middellijn buiten de cirkel. De maat mag ook in de cirkel worden aangegeven. Voor de duidelijkheid kunnen we ook als volgt te werk gaan. Het symbool o mag ook worden gebruikt om aan te tonen dat het om een cilindervorm gaat. Zo ook wijst het teken op de zijde van een vierkant. De afstand tussen de gaten wordt aangegeven van middelpunt tot middelpunt. Afrondingen worden met hun straal aangeduid Maataanduidingen van afschuiningen. Één van beide aanduidingen zal worden gebruikt, dit naar gelang je bij de constructie 8

9 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 9 uitgaat van de hoek of van de lengte der zijden Schetsen. Opgave 2: Schetsen van figuur 3.SOORTEN SCHEMA'S Schema's dienen om de werking van een installatie te verklaren of als voorbereiding van de uitvoering ervan. Sommige schema's zijn ook een belangrijk hulpmiddel voor het opsporen van fouten. 3.1.Verklarende schema's : Het grondschema of ééndraadschema is een schema dat zo eenvoudig mogelijk de samenstelling van een elektrische installatie weergeeft en ook globaal de werking verklaart. Door middel van symbolen en eenvoudige figuren stelt dit schema een installatie voor, met onderling verband tussen de verschillende onderdelen, maar zonder dat al de verbindingen getekend worden. We hebben met het grond- of ééndraadschema een overzicht van de installatie. Het stroomkringschema is een verklarend schema waaruit de details van de werking moeten blijken. De onderdelen van de installatie worden zodanig geplaatst dat de stroomkringen zo eenvoudig mogelijk worden weergegeven. Bij het tekenen wordt geen rekening gehouden met de ruimtelijke plaats van de onderdelen. 9

10 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Uitvoeringsschema's: Het bedradingsschema is een uitvoeringsschema dat de interne verbindingen weergeeft in een deel van de installatie, het geeft een voorstelling van de hoofd- en hulpverbindingen tussen de toestellen en klemmen. Een leidingschema is een uitvoeringsschema dat alleen de leidingen tussen de verschillende eenheden (schakelaars, verbruikers,...) weergeeft. Het leidingschema kan ook op een bouwkundigplan getekend worden. 10

11 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 11 Wanneer we alleen de apparaten op een bouwkundigplan tekenen, spreken we van een situatieschema. Het AREI verplicht ons om voor elke nieuwe huishoudelijke installatie dergelijk schema te tekenen (dit is ook zo voor het ééndraadschema). Niet alleen de apparaten staan erop, maar er moet ook op vermeld worden tot welke stroombaan (stroomkring) deze behoren. Ook wordt er aangegeven welke volgorde ze in die stroombaan hebben. In dit voorbeeld: stroombaan A, eerste aftakking. Een aansluitschema is een uitvoeringsschema dat alleen de klemmen aangeeft en de leidingen of groepen van leidingen die daarmee verbonden zijn. Dit schema geeft voor een eenheid (kast, bord,...) alle klemmen voor de uitwendige verbinding weer. Dit schema wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de montage ter plaatse Bouwkundig plan Een huis wordt gebouwd volgens een plan. Dit plan wordt getekend door een architect. Een dergelijk plan bestaat uit de aanzichten van al de gevels en bevat ook de noodzakelijke horizontale en verticale doorsneden van het gebouw. Voor bet ontwerpen en tekenen van de elektrische installatie in een gebouw maakt de 11

12 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 12 elektricien hoofdzakelijk gebruik van de horizontale doorsnede. Het snijvlak van de horizontale doorsnede wordt op 1 meter boven de vloer genomen. Figuur stelt de doorsnede van een bungalow voor. - Uit hoeveel lokalen bestaat deze woning? - Hoeveel lokalen kan men betreden vanuit de hal? - Hoeveel deuren zijn er in de achtergevel? - In welk lokaal is er een hoekraam voorzien? - Hoeveel deuren draaien, bij het openen, in de keuken? - Hoeveel ramen tel je in de badkamer? - Tegen welke gevel staat het bed in slaapkamer 1? - Met welke gevel staat bet bed evenwijdig? - In welk lokaal vind je de schouw? - Wat scheidt de kleerkasten op slaapkamer 1 en 2? Als je een installatieschema wilt tekenen, dan moet je bet bouwkundig plan kunnen lezen 12

13 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Juiste voorstelling van een schakelaar + codering. 4.1 Schakelaars. Een schakelaar maakt of verbreekt een verbinding in een elektrische keten. Een schakelaar heeft minimum twee aansluitklemmen. Beweegbaar contact aansluitklemmen Volgens internationale tekennormen moet ieder contact in ruststand getekend worden. We onderscheiden twee soorten contacten. Het normaal open (NO) Het normaal gesloten contact (NC) Een NO contact moet steeds van links naar rechts sluiten of van onder naar boven Een NC contact moet steeds openen van rechts naar links Soort van bediening Het symbool van de verschillende bedieningswijzen vind je in de symbolenlijst (NBNnormen). Dit symbool wordt uiterst links van het symbool van de schakelaar getekend Vb: 13

14 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Coderen van onderdelen. Een code duidt een soort apparaat aan op een schema. Deze code komt soms ook voor op het toestel. De codering is niet altijd de beginletter van de Nederlands benaming. Als het symbool horizontaal getekend is, plaatsen we de code boven het symbool. Is het symbool verticaal getekend dan schrijven we de code rechts van het symbool. F F 4.4. Lijst van de bestaande coderingen. 14

15 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 15 15

16 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina De enkelpolige schakeling. Aan de deur moet een schakelaar voorzien worden, waarmee één lamp moet mee geschakeld worden Definitie: 5.2 Stroomkringschema 5.3 Bedradingsschema 5.4. Leidingschema Opgave 3: Enkelpolige schakeling 16

17 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Een verbruiker in serie of parallelschakelen serieschakelen van verbruikers. Als we een aantal lampen of weerstanden serieschakelen dan zal de spanning zich over de lampen of weerstanden verdelen. Als één lamp of weerstand stuk is of onderbroken is, zal de hele keten spanningsloos worden Definitie: parallelschakelen van verbruikers. Hier zal over elke weerstand de zelfde spanning staan. Als er hier één weerstand of lamp stuk is, zal niet de hele kring spanningsloos worden. De lampjes blijven branden Definitie: Opgave 4: Serie en parallelschakelen van lampen 17

18 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbelploige schakeling. Aan de deur wordt een schakelaar voorzien, waarmee een lamp in de badkamer bediend worden. Bij het uitschakelen mag geen enkele stroomdraad met de lamp verbonden zijn. Deze schakeling moet gebruikt worden in vochtige lokalen/ 6.1. Definitie 6.2. Stroomkringschema Bedradingschema. 18

19 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Opgave 5: Dubbelpolige schakeling Opgave 6: Kombinatieschakeling met schakelaars 1 en 2. 19

20 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbeleaansteking of serieschakelaar. Aan de deur wordt één schakelaar voorzien, waarmee men twee lichtpunten in de kamer, gelijktijdig of afzonderlijk kan bedienen. (vb: een luchter met twee lampengroepen) 7.1. Definitie: 7.2 Stroomkringschema 7.3. bedradingschema 7.4. Leidingschema Opgave 7: Lichtschakeling met serieschakelaar Opgave 8: Lichtschakelingen met schakelaar nr.5 20

21 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Wisselschakeling. In een gang wordt aan de twee deuren een schakelaar voorzien waarmee men naar keuze één lamp in de gang kan bedienen Definitie: 8.2. Stroomkringschema: 8.3. Bedradingschema: 21

22 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema: Opgave 9: De wisselschakeling Opgave 10: Lichtschakeling met schakelaar nr.6 22

23 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Kruisschakeling. In een de hal moet een lichtpunt vanuit drie plaatsen bedienen. Deze drie schakelaars moeten afzonderlijk het lichtpunt kunnen aanzetten en doven Definitie: 9.2. Stroomkringschema: 9.3 Bedradingschema. 23

24 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Opgave 11: Kruisschakeling 1 Opgave 12: Kruisschakeling 2 Opgave 13: aanvullen leidingschema s Opgave 14: aanvullen leidingschema s Opgave 15: aanvullen leidingschema s Opgave 16: aanvullen leidingschema s Opgave 17: aanvullen leidingschema s Opgave 18: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 19: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 20: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 21: samengestelde lichtschakelingen 1 Opgave 22: samengestelde lichtschakelingen 2 Opgave 23: samengestelde lichtschakelingen 3 Opgave 24: samengestelde lichtschakelingen 4 Opgave 25: samengestelde lichtschakelingen 5 Opgave 26: samengestelde lichtschakelingen 6 Opgave 27: samengestelde lichtschakelingen 7 24

25 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Tweepolige wisselschakeling. Men heeft een vochtig lokaal een lichtpunt vanop twee plaatsen ontsteken Definitie: Stroomkringschema Bedradingsschema 25

26 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Referentienummer: 6/2 Opgave 28: Dubbelpolige wisselschakeling 26

27 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbele wisselschakelaar. Deze wordt toegepast om zonder kapwerk een tweede schakelaar te plaatsen waar maar plaats is voor één schakelaar Stroomkringschema Bedradingschema Leidngschema Referentienummer: 6+6 Opgave 29: Dubbelwisselschakeling 27

28 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Het stopcontact. De contactdoos is het gedeelte van het volledig stopcontact dat de bussen bevat. Die bussen zijn bestemd om aan het net aangesloten te worden. De wandcontactdoos (stopcontact) is de contactdoos die op bestendige wijze op of in de muur bevestigd is. Het is deze laatste dat we altijd op onze schema s gaan terug vinden. In een huisinstallatie moet men overal stopcontacten plaatsen met kinderveiligheid en met aarding. De draaddoorsnede van een normaal stopcontact is 2.5mm 28

29 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Lichtschakelingen met signalisatie Controlelampje. Aan de deur van de kelder wordt een schakelaar voorzien. Het lichtpunt is in de kelder. Wanneer de kelderdeur gesloten is kan men niet zien dat het licht nog aan is. Men moet hier dus een signaallampje voorzien dat de aanduiding geeft dat het licht aan is in de kelder Stroomkringschema: Bedradingsschema Leidingschema s Opgave 30: Dubbelpolige en wisselschakeling met controlelampje. 29

30 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Oriënteringslampje. In een berging staat een schakelaar. Deze schakelaar is in het donker moeilijk te vinden. Men gaat hier een signaallampje voorzien om de schakelaar terug te vinden in het donker Stroomkringschema: Bedradingsschema Leidingschema s Opgave 31: Dubbelpolige en wisselschakeling met oriënteringslampje. 30

31 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Signalisatieschakelingen. Het voornaamste kenmerk bestaat uit geven van een zichtbaar of hoorbaar signaal. De bediening kan zowel met de hand als automatisch geschieden. De apparaten kunnen in drie groepen onderscheiden worden. - Voedingsapparaten: elementen, accumulatoren, transfo s - Bedieningsorganen: drukknoppen, relais, foto elektrische cellen, enz - Signaalgevers: lampen, bellen, zoemers, We hebben twee mogelijke grondschakelingen: a) oproep zonder antwoordsignaal. b) oproep met antwoordsignaal. Nieuwe schakelcontacten. 31

32 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 32 Opgave 32: Twee bellen werken als de deur opengaat en blijven bellen zolang de deur openstaat. Opgave 33: Twee bellen worden samen bediend door een drukknop en deurcontact (kortstondig). Opgave 34: Een drukknop bedient tegelijkertijd een zoemer en signaallamp. De zoemer moet kunnen worden afgezet. Opgave 35: Vanop twee plaatsen drie lampen bedienen.. De lampen branden zolang men op een drukknop drukt. Opgave 36: Vanop 1 plaats, met drukknop S, gelijktijdig 3 toeters bedienen en vanop 3 plaatsen 1 controlelampje bedienen. Opgave 37: Een bel en zoemer worden gelijktijdig bediend vanop 3 plaatsen. Twee van de drie drukknoppen S2 en S3 moeten met 1 schakelaar kunnen worden afgezet. Opgave 38: Verlichting in een auto. Opgave 39: Drukknop S1 bedient de bel H1, drukknop S2 de bel H2. De drukknoppen S3 en S4 bedienen het deurslot. 32

verbinding van geleiders (3 of 4)

verbinding van geleiders (3 of 4) Elektrische schema s tekenen Van Grieken A. 1. Inleiding. De elektrische kringloop gebruikt men zoals een mechanische tekening, om gedachten en inzichten over te brengen. Het is dus een uitdrukkingsmiddel

Nadere informatie

Elektrisch tekenen. Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI

Elektrisch tekenen. Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Elektrisch tekenen Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken we gebruik

Nadere informatie

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen 1. De enkelpolige schakelaar Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 1/30 Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 2/30 Duid aan in bovenstaande schakelingen wat

Nadere informatie

Het tekengereedschap en zijn hulpstukken hebben tot doel het tekenwerk te vergemakkelijken en te verkorten.

Het tekengereedschap en zijn hulpstukken hebben tot doel het tekenwerk te vergemakkelijken en te verkorten. HET TEKENGEREEDSCHAP Het tekengereedschap en zijn hulpstukken hebben tot doel het tekenwerk te vergemakkelijken en te verkorten. 1 Tekenpotlood Het tekenpotlood bestaat uit een stift gevat in een houten

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING...

1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING... 1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING... 22 Leerplandoelstellingen Perspectieftekenen 9. De afgewerkte

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET TECHNISCH TEKENEN HOUT

NORMEN EN RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET TECHNISCH TEKENEN HOUT INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 1. PAPIERFORMATEN 3 2. POLOOD 4 3. LIJNSOORTEN 4 3.1. Lijnpatronen 4 3.2. Lijndikten en toepassingen 5 3.2.1. lijndikte 5 3.2.2. toepassingen 5 4. OPBOUW 7 4.1. tekening 8 4.2.

Nadere informatie

Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier

Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier Doelstelling Op basis van de aangeleverde gegevens (bouwplannen en een beschrijving) een situatieschema, een ééndraadschema

Nadere informatie

inkijkexemplaar Ontwerp van de lamp Ontwerp

inkijkexemplaar Ontwerp van de lamp Ontwerp van de lamp. Communicatie via tekens. De Technische tekentaal.. Genormaliseerd papierformaat.. Letters en cijfers.. Tekengerei.. Stroomdiagram. De perspectieftekening 6.. Natuurlijk perspectief 6.. Isometrisch

Nadere informatie

Projectietekenen is een hulpmiddel om een beter en sneller inzicht te krijgen in een product.

Projectietekenen is een hulpmiddel om een beter en sneller inzicht te krijgen in een product. 1 Projectietekenen 1.1 Inleiding Projectietekenen is een hulpmiddel om een beter en sneller inzicht te krijgen in een product. Gebouwen, gevelelementen, kozijnen en betimmeringen zijn voorwerpen met een

Nadere informatie

Opgaven elektrische installaties

Opgaven elektrische installaties Opgaven elektrische installaties 1a 1b Met voorschriften van welke instanties dient rekening te worden gehouden bij de elektriciteitsaansluiting op de bouwplaats? Van welke factoren is het gevraagde vermogen

Nadere informatie

2010-2011 MR VERSCHUEREN. Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437

2010-2011 MR VERSCHUEREN. Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437 Cursus TTEL (EPLAN) + Opdrachten Naam Leerling Klas: 2010-2011 eplan cursus MR VERSCHUEREN Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437 Handleiding eplan 1.Handleiding eplan

Nadere informatie

Basisbegrippen 3D-tekenen.

Basisbegrippen 3D-tekenen. Basisbegrippen 3D-tekenen. Vroeger was het begrip 3D-tekenen onbestaande en tekende men gewoon in perspectief wanneer er een dieptezicht nodig was. Normaal werd er enkel in 2D getekend, dus enkel de aanzichten.

Nadere informatie

LES3. Schakelingen met signalisatie Impulsschakeling Fluorescentielamp Halogeenverlichting Het AREI

LES3. Schakelingen met signalisatie Impulsschakeling Fluorescentielamp Halogeenverlichting Het AREI LES3 Schakelingen met signalisatie Impulsschakeling Fluorescentielamp Halogeenverlichting Het AREI Signalisatielampjes Oriënterings- of lokalisatielampje X Indicatie- of controlelampje Signalisatielampjes

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Elektriciteit 1. AOC OOST Almelo Groot Obbink

Elektriciteit 1. AOC OOST Almelo Groot Obbink AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2020 Inleiding In huis moeten soms kleine veranderingen worden aangebracht. Denk maar aan het aanleggen van een verlengsnoer of het vervangen van een lamp. Maar soms

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.1 a Stroomkring b Geleiders en isolatoren 6.2 Chemische spanningsbron 6.3 a Schakelingen b Schakelingen (Crocodile) 6.4 a Stroom meten (Crocodile) b Schakelingen

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1

tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1 tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1 Waaraan moet een technische tekening voldoen? Ontwerpers werken hun ideeën eerst uit in de vorm van schetsen. Schetsen is snel tekenen uit

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 800 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 800 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 800 minuten elektrotechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

1.0 Aanzichten (2) bovenaanzicht vooraanzicht zijaanzicht

1.0 Aanzichten (2) bovenaanzicht vooraanzicht zijaanzicht 1.0 Aanzichten (1) In de figuur hiernaast zie een afbeelding van een lucifer doosje. 1. Kijk je recht naar de voorkant dan zie je figuur a 2. Kijk je vanaf de zijkant dan zie je figuur b 3. Als recht op

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het gebruik van de formulelijst is toegestaan. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2010 gedurende 920 minuten metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 20 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 175

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

1.1 Hoe branden de lampen?

1.1 Hoe branden de lampen? 1.1 Hoe branden de lampen? In deze eerste opdracht ga je aan de slag met parallel- en serieschakelingen. De auto op de tekening heeft vier lampen met elk twee contactpunten, een accu en een contactsleutel

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

1.1. De auto in perspectief

1.1. De auto in perspectief 1.1. De auto in perspectief Test je ruimtelijk inzicht met deze prachtige wagen. Op de eerste tekening worden vijf onderdelen van de auto met een cijfer aangeduid. De tekeningen daaronder zijn projecties

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09.00-10.30 uur ELEKTROTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst.

Nadere informatie

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1 Handleiding FOC 3.1 Inleiding, Bedankt voor het aanschaffen van Fix-O-Cad 3.1 FOC is ontworpen om op een snelle manier vanuit een situatie schema een ééndraadschema te genereren. De bedoeling is dat je

Nadere informatie

ZESDE KLAS MEETKUNDE

ZESDE KLAS MEETKUNDE ZESDE KLAS MEETKUNDE maandag 1. Het vierkant. Eigenschappen. 2. Vierkanten tekenen met passer en lat vanuit zeshoek 3. Vierkanten tekenen met passer en lat binnen cirkel 4. Vierkanten tekenen met passer

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 695 minuten elektrotechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

4. Bouwplan. Noodzaak van een plan. Het plan als communicatiemiddel. De technische tekentaal

4. Bouwplan. Noodzaak van een plan. Het plan als communicatiemiddel. De technische tekentaal Noodzaak van een plan. De meeste bouwers maken niet zelf het plan voor hun woning. Dit is een gespecialiseerd werk dat je best overlaat aan een vakman: een architect, al of niet bijgestaan door een bouwkundig

Nadere informatie

Tekening lezen, materiaalstaat maken en schetsen voor vmbo - Fijnhout

Tekening lezen, materiaalstaat maken en schetsen voor vmbo - Fijnhout Tekening lezen, materiaalstaat maken en schetsen voor vmbo - Fijnhout Colofon ISBN: 978 90 6053 754 1 Ontwikkeld in samenwerking met:

Nadere informatie

Verder zijn er toetsen bij de theorie en praktijk. Je hoort van jouw leraar wanneer je die moet maken.

Verder zijn er toetsen bij de theorie en praktijk. Je hoort van jouw leraar wanneer je die moet maken. Voorwoord Beste leerling, Voor je ligt de map Stappenplan houtbewerken. Dit Stappenplan is speciaal geschreven voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen, maar is ook te gebruiken in andere situaties.

Nadere informatie

DCElektro. Opleiding DEEL 1 JSOFT BVBA. Hugo Verrieststr. 8 Tel: 051/48.66.57 8760 Meulebeke Fax: 051/48.85.43

DCElektro. Opleiding DEEL 1 JSOFT BVBA. Hugo Verrieststr. 8 Tel: 051/48.66.57 8760 Meulebeke Fax: 051/48.85.43 DCElektro Opleiding DEEL 1 JSOFT BVBA Hugo Verrieststr. 8 Tel: 051/48.66.57 8760 Meulebeke Fax: 051/48.85.43 www.jsoft.be jerry@jsoft.be JSoft 1992-2007 blz. 1 1 Tekenen van een grondplan. Om de tekening

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander Cursus KeyCreator Oefening: briefstaander Tekenen van een briefstaander in 3D. Hier gebruikt men functies uit 2D en ander uit 3D. Volgorde: Gebruik volgende instellingen: Aanzicht : bovenaanzicht Kleur:

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. metalektro CSPE KB. gedurende 920 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 920 minuten metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 14 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 163

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2015 gedurende 680 minuten elektrotechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam).

Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam). Richtlijn tekenwerk Docent: ing. R.J. Rolloos (Bron: tekenrichtlijnen Gemeentewerken Rotterdam). Opzet van de tekening Bij de opzet van de tekening verdienen een aantal punten de aandacht, namelijk: Formaat

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Het onderzoek. 2. De opdrachten

Het onderzoek. 2. De opdrachten 1. Jouw favoriete toestel onder de loep Eindelijk! Je hebt je diploma van elektrotechnisch inspecteur behaald. Nu kan je beginnen met het echte werk. Herinner je je nog dat je in deel 1 een lijstje met

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. metalektro CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur

Examen VMBO-GL. metalektro CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur Examen VMBO-GL 2007 1 tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur metalektro CSE GL Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. elektrotechniek CSPE KB. gedurende 635 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. elektrotechniek CSPE KB. gedurende 635 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 635 minuten elektrotechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax De elektrische installatie in een woning heeft heel wat elektrische circuits. Een elektrisch circuit of een elektrische stroomkring is opgebouwd uit een stroombron, een verbruiker, een schakelaar en geleiders.

Nadere informatie

01. Tekening lezen. 1.4. Maatinschrijvingen 30-12-2014

01. Tekening lezen. 1.4. Maatinschrijvingen 30-12-2014 01. Tekening lezen 1.4. Maatinschrijvingen 30-12-2014 Inhoudsopgave Leerdoelen... 2 SCHALEN..3 SCHROEFDRAAD... 4 MAATINSCHRIJVINGEN... 6 BEPERKING VAN AANZICHTEN EN DOORNEDEN... 7 Versie 1 Tekening lezen-maatinschrijvingen

Nadere informatie

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende onderzoeksopdrachten.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE KB Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

Les 11. Meetkundige begrippen. Lijnen. een gebogen lijn een gebroken lijn een rechte. Een rechte benoemen we met een kleine letter.

Les 11. Meetkundige begrippen. Lijnen. een gebogen lijn een gebroken lijn een rechte. Een rechte benoemen we met een kleine letter. WERKBOEK 3 Meetkundige begrippen Les 11 Dit kan ik al! Ik ken verschillende soorten lijnen. Ik weet wat een punt en een lijn is en kan die tekenen en noteren. Ik kan van een figuur zeggen of het een driehoek,

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Tekening lezen niveau 2, 3 en 4, ISBN 978 90 6053 601 8

Addendum op naslagwerk Tekening lezen niveau 2, 3 en 4, ISBN 978 90 6053 601 8 Addendum op naslagwerk Tekening lezen niveau 2, 3 en 4, ISBN 978 90 6053 601 8 Januari 2012 Aanvulling op bestaande tekstdelen Voor de volgende paragrafen is een aanvulling op de bestaande tekst van het

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2016 gedurende 400 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE GL Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 15 opdrachten.

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - I Gelijke oppervlakten De parabool met vergelijking y = 4x x2 en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong O en in punt. Zie. y 4 3 2 1-1 O 1 2 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 : VLAKKE FIGUREN

Hoofdstuk 2 : VLAKKE FIGUREN 1 / 6 H2 Vlakke figuren Hoofdstuk 2 : VLAKKE FIGUREN 1. Wat moet ik leren? (handboek p. 46-74) 2.1 Herkennen van vlakke figuren In verband met een veelhoek: a) een veelhoek op de juiste wijze benoemen.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2004

Examenopgaven VMBO-GL 2004 Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur ELEKTROTECHNIEK CSE GL Gebruik waar nodig de bijlage formulelijst. Dit examen bestaat uit 50 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

Het huis van de 1000 technische mogelijkheden

Het huis van de 1000 technische mogelijkheden et huis van de 1000 technische mogelijkheden 1 2 Één bouwpakket met 2 uitvoeringen. Werkblad ijpassende werkbladen kunt u gratis downloaden www.aduis.com Denk goed na over het hoe en waar je in jullie

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN WONING

BOUWEN VAN EEN WONING A. Behoefte aan een woning Dieren maken een nest of gebruiken schuilplaatsen die reeds in de natuur beschikbaar zijn om zich te beschermen. Ook de mens heeft steeds de behoefte gehad zich te beschermen

Nadere informatie

Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook?

Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook? Leerkrachtinformatie Groep 6 - Les 3 Kan deze stroomkring ook? Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten het verschil tussen parallel en serieschakeling. De leerlingen kunnen het geleidend

Nadere informatie

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax

2010-I. A heeft de coördinaten (4 a, 4a a 2 ). Vraag 1. Toon dit aan. Gelijkstellen: y= 4x x 2 A. y= ax 00-I De parabool met vergelijking y = 4x x en de x-as sluiten een vlakdeel V in. De lijn y = ax (met 0 a < 4) snijdt de parabool in de oorsprong en in punt. Zie de figuur. y= 4x x y= ax heeft de coördinaten

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster).

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Deze maand gaan we plezier maken als tegenpool voor de serieuze tekeningen die we normaal maken. We vergeten gemakkelijk dat we in KeyCreator

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

Aanzichten en inhoud. vwo wiskunde C, domein G: Vorm en ruimte

Aanzichten en inhoud. vwo wiskunde C, domein G: Vorm en ruimte Aanzichten en inhoud vwo wiskunde C, domein G: Vorm en ruimte 1 Verantwoording 2015, SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Dit lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van de nieuwe

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15

Inhoudsopgave. 3 Algemene aanwijzingen 16. 1 Welke projectiemethode 7. 2 Gewapend beton 14. 2.5 Milieuklassen 15 Inhoudsopgave 1 Welke projectiemethode 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Een korte terugblik 7 1.3 Definities 7 1.3.1 Projectiehoek 7 1.3.2 Orthografische projectiemethode 7 1.3.3 Orthogonale projectievlakken 7 1.4

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Tablet of smartphone

Tablet of smartphone Inhoud Inhoud...2 ipad...3 1. Probleemstelling 2. Ontwerpen - Ontwerpprobleem...9 - Criteria en normen...10 - Ontwerpoplossingen ifv criteria...11 - Ontwerpoplossingen kiezen en verantwoorden...13 - Ontwerpoplossingen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00 11.00 uur METALEKTRO CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen.

Nadere informatie

Leerling maakte het bord volledig zelf

Leerling maakte het bord volledig zelf 3. Oefeningen en Metingen 3.. Montageoefening Bouw een paneel als volgt: lampvoeten monteren draden van de lampvoeten naar een suikertje verbindingsstuk brengen. Twee verbindingsstukken doorverbinden.

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 720 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 720 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 720 minuten elektrotechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. elektrotechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Dit examen bestaat uit 58 vragen.

Examen VMBO-GL. elektrotechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Dit examen bestaat uit 58 vragen. Examen VMBO-GL 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur elektrotechniek CSE GL Dit examen bestaat uit 58 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2016 gedurende 765 minuten elektrotechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

103.395. Bouwpakket huishoudelijke elektra-installatie

103.395. Bouwpakket huishoudelijke elektra-installatie 103.395 ouwpakket huishoudelijke elektra-installatie Let op! Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.dit bouwpakket mag

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. elektrotechniek CSPE KB. gedurende 610 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. elektrotechniek CSPE KB. gedurende 610 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2011 gedurende 610 minuten elektrotechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2016 gedurende 920 minuten metalektro CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 14 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 146

Nadere informatie

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:..

Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. et technologisch proces. 2,7 B T S 2,9 T S Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een

Nadere informatie

Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6

Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6 12 Tekening Lezen Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe doe je het?... 6 Wat is het? Als er een nieuw werktuig of een nieuwe machine binnenkomt, vaak in onderdelen, is het handig als er

Nadere informatie

7. Inbouw schakelmateriaal met steekverbindingen en schroefcontacten. 8. Opbouw schakelmateriaal met steekverbindingen en schroefcontacten

7. Inbouw schakelmateriaal met steekverbindingen en schroefcontacten. 8. Opbouw schakelmateriaal met steekverbindingen en schroefcontacten 1. Enkelpolige schakeling 1. Enkelpolige schakeling 2. Serieschakeling 3. Dubbelpolige schakeling 4. Wisselschakeling 5. Kruisschakeling 6. Enkelpolige schakeling met wandcontactdoos 7. Inbouw schakelmateriaal

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 7

elektrotechniek CSPE BB 2011 minitoets bij opdracht 7 elektrotechniek CSPE 2011 minitoets bij opdracht 7 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. (1)

Nadere informatie

3 Slim met stroom. Inleiding

3 Slim met stroom. Inleiding 3 Slim met stroom Inleiding Hierboven zie je allerlei elektrische apparaten. Voor de een heb je batterijen nodig. De ander steek je met een stekker in het stopcontact. Al deze toestellen gebruiken stroom.

Nadere informatie

Programmeren PLC s. Opdracht Elektrotechniek

Programmeren PLC s. Opdracht Elektrotechniek Opdracht Elektrotechniek Programmeren PLC s Onderwerp : Introductie PLC s Versie : 1.0 Datum : 11 maart 2012 Opgesteld door : T.Groeneveld Docent Elektrotechniek www.cardan.nl Pag: 1 Inleiding. Met deze

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. metalektro CSPE BB. gedurende 890 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

Examen VMBO-BB. metalektro CSPE BB. gedurende 890 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 890 minuten metalektro CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam Cursus KeyCreator Oefening 3D: éénvleugelraam Tekenen van een éénvleugel raam. Een eenvleugel raam tekenen kan via meerdere methodes. Een eerste methode is een constructie met de vleugel als een geheel,

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Deel 3 Het onderzoek!

Deel 3 Het onderzoek! Deel 3 Het onderzoek! Hier brandt de lamp! 1 Jouw favoriete toestel onder de loep Eindelijk! Je hebt je diploma van elektrisch inspecteur behaald. Nu kan je beginnen met het echte werk. Herinner je je

Nadere informatie