1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN"

Transcriptie

1 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 1 1. Inleiding 1.1. TEKENBENODIGDHEDEN Goed tekenmateriaal hoeft niet altijd duur te zijn, ga daarom bij verschillende winkels je licht opsteken i.v.m. de eigenschappen, de kwaliteiten en de prijs van dit gereedschap. Denk er ook aan dat er niet steeds een grote merknaam moet opstaan om goed materiaal te zijn. Potlood: Type vulpotlood met een stiftdiameter van 0,5 mm, het stiftje een hardheid van HB. heeft Gom: Zachte witte gom. Tekenlat: Een doorzichtige lat, zo kan je zien wat er onder je lat zit, dit is doeltreffend bij het meten. Lengte 30 cm. De lat bezit een gave boven- en onderrand en is voorzien van een inktgleuf. Zo voorkom je vlekken bij het tekenen in inkt. Deze lat gebruik je enkel voor technisch tekenen! cirkelsjabloon: Hebben we nog voor het tekenen van cirkels. (symbool schakelaar en lamp) Tekenstiften: We gebruiken de vier hoofdkleuren bij tekenen. Rood-Blauw-Groen-Zwart. Stiften hebben vooraan een vilt en geen roller zoals bij rollerpennen. Tekenstiften met 0,4 en 0,5 zijn goed van dikte. DRAAG ZORG VOOR JE TEKENMATERIAAL, MET GOED ONDERHOUDEN GEREEDSCHAP KAN JE MOOI VERZORGDE TEKENINGEN AFLEVEREN. Computertekenen. Onze tekeningen gaan we maken met de computer. We gebruiken hiervoor in de tweede graag het programma designcad. Dit programma kopen we aan in september via de leraar voor een bedrag rond de 35 Euro. Als we computertekenen maken we altijd eerst een schets van wat we gaan tekenen. Je tekenmateriaal moet je dus altijd bij je hebben om dit te kunnen tekenen. Geen schets is niet beginnen op de computer. 1

2 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina DE TITELHOEK De titelhoek geeft ons meer informatie over de tekening. Wie heeft ze getekend, waarover gaat het, op welke schaal is de tekening gemaakt, enz... Voor de elektrotechnische tekeningen gebruiken we de titelhoek die hieronder is afgebeeld. Let wel op dat de titelhoek bij A3 formaat in de rechter benedenhoek staat. Je naam, klas, datum (dit is de datum van opgave) en de opgave nummer vil je aan met een letterhoogte van 3,5mm. De titel die vermeld staat bij elke opgave vul je aan met een letterhoogte van 5mm DE KADERS Aan elk papierformaat is een hechtrand of perforatiezijde voorzien om het opbergen in een map of plankast te vergemakkelijken. Langs deze zijde is de kaderlijn bij elk formaat 25 mm. Bij de andere zijden blijf je steeds 5 mm van de bladrand af. Een kader trek je met pendikte 0,7 mm. 1.4.Tekeningen met computer. Vanaf het ogenblik dat we met de computer tekenen worden alle net-tekeningen afgeveven met een afdruk via de printer. Dit zal thuis gebeuren. Indien dit niet mogelijk is door panne van de computer of printer maak je op een tekenblad met opschrift elektriciteit je net-tekening met tekenstiften en normschrift. Er moet dan een briefje van de ouders bijzitten waarin zij verklaren dat de printer of computer defect is. Geen brief is automatisch een 0/100 voor deze opgave Te laat afgeven of niet gemaakt? Tekening niet gemaakt? Deze kunnen afgegeven worden tegen de volgende dag voor 8u15 voor de helft van de punten. Daarna worden geen opgavens meer aangenomen en heb je automatisch een 0/100 voor deze opgave. Deze afspraken gelden voor het hele schooljaar!!! 2

3 2. Tekenen. Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Normschrift. Tekeningen zijn nooit volledig en duidelijk zonder tekst en benaming van toestellen. Aldus dringt zich de noodzaak van een schrift op. Dit schrift moet gemakkelijk leesbaar zijn, zowel voor de tekenaars als voor de uitvoerder van elektrische installaties. Vandaar gebruikt men een genormaliseerd schrift. De letterhoogte en de pendikte staan in wederzijds verband tot elkaar, het systeem werkt als volgt: De letterhoogte is 10 x groter dan de lijndikte. V.b: lijndikte = 0,35 mm letterhoogte = 0,35 x 10 = 3,5 mm ( dit geldt enkel voor de hoofdletters) De genormaliseerde letterhoogten zijn: 1,8-2,5-3, en 20 mm. Indien je lettersjablonen gebruikt, gebruik je de onderlinge afstand op het sjabloon tussen de letters voor het woord dat je wil schrijven. Indien je met de vrije hand schrijft maak je gebruik van hulplijntjes om tussen te schrijven, de letters schrijf je dan onder een hoek van 75. Tips -Pas steeds uw letterhoogte aan, aan de plaats en ruimte die je ter beschikking hebt. -Zorg dat je tekst niet te zwaar is, in je titels gebruik je best enkel een hoofdletter voor de eerste letter van een woord. -Aanbevolen letterhoogten: -5 mm voor titels van tekeningen; -3,5 mm voor benamingen van toestellen of ondertitels op je tekening; -2,5 mm voor klem- en draadnummers. Opgave 1: Normschrift. 3

4 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Schaalbepaling 2.3. Perspectief tekenen Om een zo juist mogelijke voorstelling te hebben van een getekend element, tekenen we dit element in perspectief. In deze tekenmethode worden altijd 3 dimensies voorgesteld in hun normale vorm. Men tracht met deze tekenmethode zoveel mogelijk de realiteit voor het oog van de mens te benaderen. Er zijn verschillende soorten perspectief Cavalier perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 0,5 Hoek α= Isometrisch perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 1 Hoek α = 30 Hoek Β = Dimetrisch perspectief: Lengte verhoudingen: A : B : C = 1 : 1 : 0,5 Hoek α = 7 Hoek Β = 42 4

5 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Europese projectiemethode Een werktekening voor het vervaardigen van een voorwerp bestaat altijd uit verschillende aanzichten van dat voorwerp. Uit het voorgaande weet je dat een aanzicht datgene is wat een waarnemer van een voorwerp ziet. Je kan ook zeggen dat het de voorstelling is die je krijgt door de loodrechte projectie van het voorwerp op een vlak. De verschillende aanzichten worden in de verbeelding geprojecteerd op vlakken die loodrecht staan op elkaar. We hebben gezien dat de aanzichten voorgesteld worden in één vlak. We kunnen ons voorstellen dat de projectievlakken opgevouwen worden tot één vlak, het verticale projectievlak, waarop het vooraanzicht geprojecteerd is. De projectie van het linkerzijaanzicht wordt naar gevouwen, de projectie van het bovenaanzicht naar onder. De aanzichten staan loodrecht op elkaar. Elk punt van een balk kun je terugvinden door projectie. De letters tussen haakjes duiden de hoekpunten aan die achteraan liggen. Je tekend zoveel aanzichten als er nodig zijn om de vorm van een voorwerp duidelijk vast te leggen. Meestal worden er drie aanzichten getekend: vooraanzicht, linkerzijaanzicht en bovenaanzicht. Het aanzicht dat het voorwerp het duidelijks weergeeft, wordt als vooraanzicht genomen. 5

6 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 6 Als het nodig is kunnen ook andere aanzichten worden getekend: achteraanzicht, onderaanzicht en rechterzijaanzicht. De plaats van de aanzichten wordt bepaald door de projectiemethode. Volgens de Europese projectiemethode staat de linkerzijaanzicht rechts van het vooraanzicht. Indien een voorwerp getekend is volgens de Europese projectiemethode dan vind je volgende aanduiding op de tekening: 6

7 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Maataanduidingen en toleranties Maataanduidingen Inleiding. Alle maten nodig om een werkstuk te maken moeten o de tekening voorkomen. Een maat wordt slechts éénmaal aangegeven en dit in het aanzicht waar de geometrische vorm het duidelijks te zien is Algemeen. In het algemeen geeft men eerst de maten van de hoofdvorm van een werkstuk. In dit voorbeeld zijn dat de lengte a en de breedte b op de figuur. Dan worden de maten gegevenbom de plaats en de grootte van de uitgesneden gedeelten te bepalen, hier de maten c, d, e, f en g. De maten h en i mogen maar moeten niet worden gegeven omdat ze afgeleid kunnen worden uit andere maten. Voor het tekenen van maten ga je als volgt te werk: - eerst teken je hulplijnen. Ze zijn minimum 12mm lang als er één maatlijn getekend wordt. - Vervolgens teken je de maatlijnen, evenwijdig met het werkstuk op 10mm van het werkstuk en van elkaar. - Daarna teken je de maatpijlen - Ten slotte vul je de maten aan. De maten worden in millimeter uitgedrukt. De maatgetallen moet je zo tekenen dat ze van de onderkant en van de rechterkant van de tekening leesbaar zijn. Ze staan telkens boven de maatlijnen. 7

8 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Maataanduidingen van cirkels. We tekenen bij voorkeur de maat van de middellijn buiten de cirkel. De maat mag ook in de cirkel worden aangegeven. Voor de duidelijkheid kunnen we ook als volgt te werk gaan. Het symbool o mag ook worden gebruikt om aan te tonen dat het om een cilindervorm gaat. Zo ook wijst het teken op de zijde van een vierkant. De afstand tussen de gaten wordt aangegeven van middelpunt tot middelpunt. Afrondingen worden met hun straal aangeduid Maataanduidingen van afschuiningen. Één van beide aanduidingen zal worden gebruikt, dit naar gelang je bij de constructie 8

9 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 9 uitgaat van de hoek of van de lengte der zijden Schetsen. Opgave 2: Schetsen van figuur 3.SOORTEN SCHEMA'S Schema's dienen om de werking van een installatie te verklaren of als voorbereiding van de uitvoering ervan. Sommige schema's zijn ook een belangrijk hulpmiddel voor het opsporen van fouten. 3.1.Verklarende schema's : Het grondschema of ééndraadschema is een schema dat zo eenvoudig mogelijk de samenstelling van een elektrische installatie weergeeft en ook globaal de werking verklaart. Door middel van symbolen en eenvoudige figuren stelt dit schema een installatie voor, met onderling verband tussen de verschillende onderdelen, maar zonder dat al de verbindingen getekend worden. We hebben met het grond- of ééndraadschema een overzicht van de installatie. Het stroomkringschema is een verklarend schema waaruit de details van de werking moeten blijken. De onderdelen van de installatie worden zodanig geplaatst dat de stroomkringen zo eenvoudig mogelijk worden weergegeven. Bij het tekenen wordt geen rekening gehouden met de ruimtelijke plaats van de onderdelen. 9

10 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Uitvoeringsschema's: Het bedradingsschema is een uitvoeringsschema dat de interne verbindingen weergeeft in een deel van de installatie, het geeft een voorstelling van de hoofd- en hulpverbindingen tussen de toestellen en klemmen. Een leidingschema is een uitvoeringsschema dat alleen de leidingen tussen de verschillende eenheden (schakelaars, verbruikers,...) weergeeft. Het leidingschema kan ook op een bouwkundigplan getekend worden. 10

11 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 11 Wanneer we alleen de apparaten op een bouwkundigplan tekenen, spreken we van een situatieschema. Het AREI verplicht ons om voor elke nieuwe huishoudelijke installatie dergelijk schema te tekenen (dit is ook zo voor het ééndraadschema). Niet alleen de apparaten staan erop, maar er moet ook op vermeld worden tot welke stroombaan (stroomkring) deze behoren. Ook wordt er aangegeven welke volgorde ze in die stroombaan hebben. In dit voorbeeld: stroombaan A, eerste aftakking. Een aansluitschema is een uitvoeringsschema dat alleen de klemmen aangeeft en de leidingen of groepen van leidingen die daarmee verbonden zijn. Dit schema geeft voor een eenheid (kast, bord,...) alle klemmen voor de uitwendige verbinding weer. Dit schema wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de montage ter plaatse Bouwkundig plan Een huis wordt gebouwd volgens een plan. Dit plan wordt getekend door een architect. Een dergelijk plan bestaat uit de aanzichten van al de gevels en bevat ook de noodzakelijke horizontale en verticale doorsneden van het gebouw. Voor bet ontwerpen en tekenen van de elektrische installatie in een gebouw maakt de 11

12 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 12 elektricien hoofdzakelijk gebruik van de horizontale doorsnede. Het snijvlak van de horizontale doorsnede wordt op 1 meter boven de vloer genomen. Figuur stelt de doorsnede van een bungalow voor. - Uit hoeveel lokalen bestaat deze woning? - Hoeveel lokalen kan men betreden vanuit de hal? - Hoeveel deuren zijn er in de achtergevel? - In welk lokaal is er een hoekraam voorzien? - Hoeveel deuren draaien, bij het openen, in de keuken? - Hoeveel ramen tel je in de badkamer? - Tegen welke gevel staat het bed in slaapkamer 1? - Met welke gevel staat bet bed evenwijdig? - In welk lokaal vind je de schouw? - Wat scheidt de kleerkasten op slaapkamer 1 en 2? Als je een installatieschema wilt tekenen, dan moet je bet bouwkundig plan kunnen lezen 12

13 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Juiste voorstelling van een schakelaar + codering. 4.1 Schakelaars. Een schakelaar maakt of verbreekt een verbinding in een elektrische keten. Een schakelaar heeft minimum twee aansluitklemmen. Beweegbaar contact aansluitklemmen Volgens internationale tekennormen moet ieder contact in ruststand getekend worden. We onderscheiden twee soorten contacten. Het normaal open (NO) Het normaal gesloten contact (NC) Een NO contact moet steeds van links naar rechts sluiten of van onder naar boven Een NC contact moet steeds openen van rechts naar links Soort van bediening Het symbool van de verschillende bedieningswijzen vind je in de symbolenlijst (NBNnormen). Dit symbool wordt uiterst links van het symbool van de schakelaar getekend Vb: 13

14 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Coderen van onderdelen. Een code duidt een soort apparaat aan op een schema. Deze code komt soms ook voor op het toestel. De codering is niet altijd de beginletter van de Nederlands benaming. Als het symbool horizontaal getekend is, plaatsen we de code boven het symbool. Is het symbool verticaal getekend dan schrijven we de code rechts van het symbool. F F 4.4. Lijst van de bestaande coderingen. 14

15 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 15 15

16 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina De enkelpolige schakeling. Aan de deur moet een schakelaar voorzien worden, waarmee één lamp moet mee geschakeld worden Definitie: 5.2 Stroomkringschema 5.3 Bedradingsschema 5.4. Leidingschema Opgave 3: Enkelpolige schakeling 16

17 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Een verbruiker in serie of parallelschakelen serieschakelen van verbruikers. Als we een aantal lampen of weerstanden serieschakelen dan zal de spanning zich over de lampen of weerstanden verdelen. Als één lamp of weerstand stuk is of onderbroken is, zal de hele keten spanningsloos worden Definitie: parallelschakelen van verbruikers. Hier zal over elke weerstand de zelfde spanning staan. Als er hier één weerstand of lamp stuk is, zal niet de hele kring spanningsloos worden. De lampjes blijven branden Definitie: Opgave 4: Serie en parallelschakelen van lampen 17

18 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbelploige schakeling. Aan de deur wordt een schakelaar voorzien, waarmee een lamp in de badkamer bediend worden. Bij het uitschakelen mag geen enkele stroomdraad met de lamp verbonden zijn. Deze schakeling moet gebruikt worden in vochtige lokalen/ 6.1. Definitie 6.2. Stroomkringschema Bedradingschema. 18

19 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Opgave 5: Dubbelpolige schakeling Opgave 6: Kombinatieschakeling met schakelaars 1 en 2. 19

20 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbeleaansteking of serieschakelaar. Aan de deur wordt één schakelaar voorzien, waarmee men twee lichtpunten in de kamer, gelijktijdig of afzonderlijk kan bedienen. (vb: een luchter met twee lampengroepen) 7.1. Definitie: 7.2 Stroomkringschema 7.3. bedradingschema 7.4. Leidingschema Opgave 7: Lichtschakeling met serieschakelaar Opgave 8: Lichtschakelingen met schakelaar nr.5 20

21 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Wisselschakeling. In een gang wordt aan de twee deuren een schakelaar voorzien waarmee men naar keuze één lamp in de gang kan bedienen Definitie: 8.2. Stroomkringschema: 8.3. Bedradingschema: 21

22 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema: Opgave 9: De wisselschakeling Opgave 10: Lichtschakeling met schakelaar nr.6 22

23 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Kruisschakeling. In een de hal moet een lichtpunt vanuit drie plaatsen bedienen. Deze drie schakelaars moeten afzonderlijk het lichtpunt kunnen aanzetten en doven Definitie: 9.2. Stroomkringschema: 9.3 Bedradingschema. 23

24 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Opgave 11: Kruisschakeling 1 Opgave 12: Kruisschakeling 2 Opgave 13: aanvullen leidingschema s Opgave 14: aanvullen leidingschema s Opgave 15: aanvullen leidingschema s Opgave 16: aanvullen leidingschema s Opgave 17: aanvullen leidingschema s Opgave 18: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 19: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 20: Elektrische installatie in een lokaal Opgave 21: samengestelde lichtschakelingen 1 Opgave 22: samengestelde lichtschakelingen 2 Opgave 23: samengestelde lichtschakelingen 3 Opgave 24: samengestelde lichtschakelingen 4 Opgave 25: samengestelde lichtschakelingen 5 Opgave 26: samengestelde lichtschakelingen 6 Opgave 27: samengestelde lichtschakelingen 7 24

25 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Tweepolige wisselschakeling. Men heeft een vochtig lokaal een lichtpunt vanop twee plaatsen ontsteken Definitie: Stroomkringschema Bedradingsschema 25

26 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Leidingschema. Referentienummer: 6/2 Opgave 28: Dubbelpolige wisselschakeling 26

27 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Dubbele wisselschakelaar. Deze wordt toegepast om zonder kapwerk een tweede schakelaar te plaatsen waar maar plaats is voor één schakelaar Stroomkringschema Bedradingschema Leidngschema Referentienummer: 6+6 Opgave 29: Dubbelwisselschakeling 27

28 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Het stopcontact. De contactdoos is het gedeelte van het volledig stopcontact dat de bussen bevat. Die bussen zijn bestemd om aan het net aangesloten te worden. De wandcontactdoos (stopcontact) is de contactdoos die op bestendige wijze op of in de muur bevestigd is. Het is deze laatste dat we altijd op onze schema s gaan terug vinden. In een huisinstallatie moet men overal stopcontacten plaatsen met kinderveiligheid en met aarding. De draaddoorsnede van een normaal stopcontact is 2.5mm 28

29 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Lichtschakelingen met signalisatie Controlelampje. Aan de deur van de kelder wordt een schakelaar voorzien. Het lichtpunt is in de kelder. Wanneer de kelderdeur gesloten is kan men niet zien dat het licht nog aan is. Men moet hier dus een signaallampje voorzien dat de aanduiding geeft dat het licht aan is in de kelder Stroomkringschema: Bedradingsschema Leidingschema s Opgave 30: Dubbelpolige en wisselschakeling met controlelampje. 29

30 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Oriënteringslampje. In een berging staat een schakelaar. Deze schakelaar is in het donker moeilijk te vinden. Men gaat hier een signaallampje voorzien om de schakelaar terug te vinden in het donker Stroomkringschema: Bedradingsschema Leidingschema s Opgave 31: Dubbelpolige en wisselschakeling met oriënteringslampje. 30

31 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina Signalisatieschakelingen. Het voornaamste kenmerk bestaat uit geven van een zichtbaar of hoorbaar signaal. De bediening kan zowel met de hand als automatisch geschieden. De apparaten kunnen in drie groepen onderscheiden worden. - Voedingsapparaten: elementen, accumulatoren, transfo s - Bedieningsorganen: drukknoppen, relais, foto elektrische cellen, enz - Signaalgevers: lampen, bellen, zoemers, We hebben twee mogelijke grondschakelingen: a) oproep zonder antwoordsignaal. b) oproep met antwoordsignaal. Nieuwe schakelcontacten. 31

32 Cursus technisch tekenen 3ET Pagina 32 Opgave 32: Twee bellen werken als de deur opengaat en blijven bellen zolang de deur openstaat. Opgave 33: Twee bellen worden samen bediend door een drukknop en deurcontact (kortstondig). Opgave 34: Een drukknop bedient tegelijkertijd een zoemer en signaallamp. De zoemer moet kunnen worden afgezet. Opgave 35: Vanop twee plaatsen drie lampen bedienen.. De lampen branden zolang men op een drukknop drukt. Opgave 36: Vanop 1 plaats, met drukknop S, gelijktijdig 3 toeters bedienen en vanop 3 plaatsen 1 controlelampje bedienen. Opgave 37: Een bel en zoemer worden gelijktijdig bediend vanop 3 plaatsen. Twee van de drie drukknoppen S2 en S3 moeten met 1 schakelaar kunnen worden afgezet. Opgave 38: Verlichting in een auto. Opgave 39: Drukknop S1 bedient de bel H1, drukknop S2 de bel H2. De drukknoppen S3 en S4 bedienen het deurslot. 32

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties)

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) A Risack A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) Koninklijk Besluit

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid. modulair handboek stukadoor. Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek stukadoor Gi. bl. 2, Dr. b. 2, Bu. b. 2, N. bi. 2 PLANLEZEN EN METEN Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) kreeg de afgelopen

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 1)

Elektriciteit (deel 1) Elektriciteit (deel 1) 1 Spanningsbronnen 2 Batterijen in serie en parallel 3 Stroomkring 4 Spanning, stroomsterkte, watercircuit 5 Lampjes in serie en parallel 6 Elektriciteit thuis 7 Vermogen van elektrische

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen Kluswijzer Elektra Zelf werken met elektriciteit hoeft geen probleem te zijn. Deze Kluswijzer geeft uitleg over de basisprincipes van elektriciteit binnen en buiten en beschrijft stap-voor-stap een aantal

Nadere informatie

Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen

Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge 1 Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen 1. Terminologie. Bij het tekenen met 3D-programma s (Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro-Ingeneer, Solid Works, ) is

Nadere informatie

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Op zoek 8 opdrachten om elektriciteit helder te brengen tijdens het vak Technologische opvoeding naar de stroombron Inhoud: 1. Inleiding p.3

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK

De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK De huishoudelijke elektrische installatie KLAAR & DUIDELIJK Voorwoord Electro- Test heeft voor U de te volgen artikels uit het A.R.E.I. voor huishoudelijke installaties gebundeld in dit boek. De wetgeving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Editie 2013 YOUR REPUTATION IS MINE. INHOUDSTAFEL 1. Aarding 2. Veilig elektrisch materieel 3. Verdeelborden. Differentieelstroominrichtingen 5. Smeltveiligheden

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 VWO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

Opgaven elektrische installaties

Opgaven elektrische installaties Opgaven elektrische installaties 1a 1b Met voorschriften van welke instanties dient rekening te worden gehouden bij de elektriciteitsaansluiting op de bouwplaats? Van welke factoren is het gevraagde vermogen

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Kluswijzer 9 Aanpassingen aan elektra

Kluswijzer 9 Aanpassingen aan elektra Kluswijzer 9 Aanpassingen aan elektra De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het-zelvers onder de huurders een reeks Kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare handleidingen voor een aantal

Nadere informatie

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1

Handleiding Fix-O-Cad 3 Pg 1 Handleiding FOC 3.1 Inleiding, Bedankt voor het aanschaffen van Fix-O-Cad 3.1 FOC is ontworpen om op een snelle manier vanuit een situatie schema een ééndraadschema te genereren. De bedoeling is dat je

Nadere informatie

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING

WORKSHOP: TEKSTVERWERKING WORKSHOP: TEKSTVERWERKING INHOUD Microsoft Word... 3 De werkomgeving... 3 Word starten... 3 Het lint (tabbladen)... 4 Het tabblad Bestand... 4 Contextgevoelige tabbladen op het lint... 4 Werken met documenten...

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Pagina 1 Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Werkblad 1 - schakelsymbolen 3 Werkblad 2 - Geleiders 6 Werkblad 3 - Weerstanden 8 Werkblad 4 - Serie en parallel 10 Werkblad 5 - Stroom meten 12 Werkblad

Nadere informatie

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Inhoud Elektriciteit 1. 2. 3.. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 12. 13. 1. Aarding Veilig elektrisch materiaal Verdeelborden Differentieelschakelaars Smeltveiligheden - automaten Leidingen Stopcontacten - schakelaars

Nadere informatie

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO Wijzigingen t.o.v. het vorige leerplan. We verwijzen ter motivatie van dit erratum en addendum naar de CODEX Welzijn, Titel VIII, Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties, Hoofdstuk II, Jongeren

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

SPIE-Asset Management

SPIE-Asset Management Handleiding DIASYS Versie 10.02.09 SPIE-Asset Management 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1-1 2 Inleiding...2-1 2.1 De onderdelen...2-1 2.2 Wat doet DIASYS?...2-1 3 Opzet van de handleiding...3-1 3.1

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO Brussel - Licap: - september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN DEEL...

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Elektriciteit binnen. Nummer 05

Elektriciteit binnen. Nummer 05 Nummer 05 Art.nr. 919551 In deze KlusZo Elektriciteit Binnen beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als u elektriciteitsleidingen gaat aanleggen. In deze KlusZo vertellen we

Nadere informatie