Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5

2 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt gebruiken om over gevoelens te praten 3. Je kent woorden die je kunt gebruiken om dingen met elkaar te vergelijken. Je weet wat meer over Ellis Island 5. Je weet hoe en wanneer je de present simple en present continuous gebruikt 6. Je weet hoe en wanneer je de present simple, present continuous, will en to be going to gebruikt om over de toekomst te praten 7. Je weet hoe je de vergrotende en de overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden gebruikt 8. Je kent woorden die met misdaad(onderzoek) te maken hebben 9. Je kent woorden waarmee je beschrijft wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 0. Je kent woorden waarmee je anderen beschrijft. Je kent uitdrukkingen waarmee je aangeeft dat je met iemand meevoelt 2. Je kent uitdrukkingen waarmee je iemand geruststelt en advies geeft 3. Je weet wat meer over de Tower van London. Je weet hoe en wanneer je de past simple moet gebruiken 5. Je weet hoe en wanneer je de present perfect moet gebruiken 6. Je weet wat het verschil is tussen de past simple en de present perfect 7. Je weet wat bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn en hoe je ze moet gebruiken JE KUNT: 8. Je kunt om verduidelijking vragen en daarop reageren 9. Je kunt vertellen wat er gaat gebeuren 20. Je kunt vragen hoe iemand zich voelt of voelde en daarop reageren. 2

3 2. Je kunt dingen van vroeger en nu vergelijken. 22. Je kunt vertellen wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 23. Je kunt anderen beschrijven 2. Je kunt aangeven dat je met iemand meevoelt en iemand geruststellen 25. Je kunt advies geven LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES (3) Introduction (35) Start Chapter Vocabulary A Opdracht B Reading 2 Opdracht C: Speaking Reading Stone Exercise 7, 8, 9, 0, Exercise 3,, 5, 6, 7, stone 2 Vocabulary A + B leren 3 Countries & Culture Grammar Exercise 8, 9 Ex. t/m Voca A, B & C leren + stones +2 (36) Opdracht D: Reading, Speaking and Writing Ex. 20, 2, 22 Leren Voca C&C + D 2 Watching E: Opdracht F: Reading Ex. 23 Ex. 2, 25 Leren Voca F & G 3 Opdracht G: Reading Ex 26, 27, 28, 29, 30 stone 3 (37) Writing G 3

4 Finish chapter Ex. 3, 32, 33, 3 stone 2 SO Ch. woorden A t/m G Nakijken hoofdstuk 9/9 + stones t/m Oefenen Schoolwise I-clips 3 Start Chapter 2 Opdracht A: Listening Opdracht B: Reading Exercise, 2, 3, Exercise 5 en 6 Leren voca A + B (38) 5/9 Boektoets 2 Opdracht C: Speaking Ex. 8, 9, 0, 2A Stone 5 en 6, Leren: Stone 5 en 6 3 Grammar Past simple/present Perfect Ex. + 2 Voca C t/m D leren (39) Speaking Wanted Countries en Culture Ex. 3,, 5 + Stone 7 Ex Leren Stone 7 2 Opdracht D: Listening Opdracht E: Watching 3 Opdracht F: Reading Jury Duty Grammar Ex. 20, 2, 22 Ex. 23 Leren Voca F & G Exercise 2, 25, 26 A Exercise 3 en (0) Opdracht G: Writing My bike was stolen Exercise 27, 28, 29, 30 stone 8 Leren stone 8 2 Opdracht G: Writing Problem page Finish chapter 2 Ex. 32, 33, 3 stone 9 Leren Stone 9 3 Oefenen Schoolwise Oefenen schoolwise () 6/0 Studiedag

5 2 SO Ch.2 woorden A t/m G Oefenen schoolwise + Stones 5 t/m 9 Test Yourself chapter / 2 3 Oefenen schoolwise Oefenen schoolwise 2 Herfstvakantie Week 2 3 Toetsweek/SE-week woensdag 22/0 t/m 28/0 () Finish chapter 2 Oefenen lezen Leesopdracht Einde Periode TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO woorden, Zinnen en Stones Chapter Wk 37 Boektoets Wk 38 2 SO woorden, Zinnen en Stones Chapter 2 Wk Toets Stepping Stones Chapter + 2 Wk 3/ 5

6 Economie Stof: Pincode VMBO-GT Hoofdstuk Waar blijft je geld? Pincode VMBO-GT Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen Hoofdstuk JE KENT/WEET:. Je weet wat schaarste is. 2. Je weet wat primaire en secundaire behoeften zijn. 3. Je weet wat marketing(mix) en reclame is.. Je weet waar een consumentenorganisatie voor staat en je kunt er een aantal benoemen/beschrijven. 5. Je weet wat inflatie is. 6. Je weet wat koopkracht is en wat koopkracht kan beïnvloeden. 7. Je weet wat een indexcijfer is. 8. Je weet wat het consumentenprijsindexcijfer weergeeft. 9. Je kent het verschil tussen nominaal inkomen en reëel inkomen. 0. Je kunt een verband leggen tussen milieubewust gedrag, milieuorganisaties en milieukeurmerk.. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei of daling berekenen. Je kunt een tabel en een grafiek interpreteren. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen - Hoofdstuk 2 JE KENT/WEET: Je kent de geldsoorten. 2 Je kent de functies van geld. 3 Je kunt het verband beschrijven tussen vreemd geld en wisselkoersen. Je weet welke inkomensvormen er bestaan en wat ze inhouden. 5 Je kent het verschil tussen begroting en budget. 5 Je weet welke soorten uitgaven er zijn en wat ze inhouden. 6 Je weet wat de spaar- en leenmotieven zijn. 7 Je weet hoe je jou geld kan investeren met als doel winst. 8 Je weet welke leningen er zijn en waar ze voor dienen. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt vreemd geld omrekenen naar euro s en andersom. 6

7 Je kunt een begroting opstellen. Je kunt berekenen hoeveel geld jij moet reserveren voor het kopen van iets. Je kunt de rente percentages uitrekenen Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 3 2 Introductieles (werkwijze, regels, verloop) 35 Introductieles Pincode Hoofdstuk Waar blijft je geld? Inleiding blz 6-9 tekstboek, vraag Par. blz 0-3 tekstboek, vraag -. Aantekeningen maken Aantekeningen maken 36 Par.2 blz -7, vraag Aantekeningen maken 2 Par.3 blz. 8-2, vraag Aantekeningen maken 37 Par. blz 22-25,vraag 0-8. Aantekeningen maken 2 Toets voorbereiden Test, herhalingsopgaven, examenopgaven 38 Toets H ( ) Inleveren schrift H Aantekeningen maken Rekenmachine mee! 2 Toets bespreken Boek en schrift mee! 39 Introductieles Pincode Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Inleiding blz tekstboek, vraag -5 2 Par 2. blz 0-3 tekstboek, vraag Par 2.2 blz -7 tekstboek, vraag Par 2.3 blz 8-5 tekstboek, vraag 2-33 Par 2. blz tekstboek, vraag Inleveren schrift H2 Toets voorbereiden H+H2 Test, herhalingsopgaven, Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken 7

8 examenopgaven 2 Herfstvakantie 3 Toetsweek Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING Toets H Week 38 2 Inleveren schrift H Week 38 0,5 Inleveren schrift H2 Week 0,5 Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Week 3 8

9 Frans Chapitre 7: Vive les vacances! Chapitre 8: Paris, ville vivante Leerdoelen (chapitre 7 et 8) JE KENT/WEET: De présent van regelmatige werkwoorden op er, -ir en -re 2 De vervoeging van het onregelmatige werkwoord prendre (nemen) 3 De vormen van de impératif (gebiedende wijs) Woorden waarmee je de weg kunt wijzen 5 Namen van gebouwen 6 De vorm en plaats van het bijvoeglijk naamwoord 7 De vervoeging van het werkwoord mettre (zetten, leggen) 8 De vergelijkingen en de overtreffende trap 9 Namen van kledingstukken/ kleuren 0 Woorden waarmee je voorwerpen kunt om schrijven Woorden waarmee je iemands uiterlijk kunt beschrijven JE KUNT: 2 Je kunt naar telefoongesprek luisteren 3 Je kunt een voic bericht begrijpen Je kunt een folder / waarschuwingsborden / internetsite lezen 5 Je kunt om informatie vragen 6 Je kunt vragen om meer uitleg als je iets niet begrijpt 7 Je kunt de weg vragen en wijzen 8 Een korte memo schrijven 9 Een schrijven waarin je informatie vraagt en een hotelkamer reserveert 20 Informatie vragen in een winkel 2Vertellen over kledingstijl 22 Een persoon beschrijven 23 Een voorwerp omschrijven LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES wk35 Introductie Inleiding:, 2 Starten hoofdstuk : Vive les vacances! Leren voca 7. 2 Combiklas 3 W 36 Leren Grammaire D Herhalen vervoeging pouvoir en vouloir en de woordvolgorde. bron A: 3 (), (),bron B: 5, 6 (),7(),bron C: 8, 9, 0 Nakijken t/m 0 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken bron D:, 2, 3, bron E: 5, 6, 7 bron F: qui suis-je? 7, 8 Nakijken 0 t/m 8 Leesteksten zelfstandig lezen en 9

10 Combiklas 5 W 37 Leren voca 7.2 Herhalen voca 7. 6 Combiklas Leren vervoeging prendre 7 W 39 Leren voca 7.3 Herhalen voca 7. en 7.2 Tâche: stap t/m (inleveren in de map) opdrachten maken Nakijken bron G: 9 connaître bron H: 20, 2, bron J: 23, 2, 25, 26 La chanson: 30, 3 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken Nakijken bron K: 27, 28, 29 Nakijken 8 t/m 28 D-toets maken Leestoets x2 Luistertoets x2 Herhalen voca 7., 7.2 en 7.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture Combiklas 9 W 0 Leren voc 7. Combiklas Werkwoorden vervoegen (stencil) W Activiteit (kijk-luisteren) 2 Alles herhalen Oefentoetsen maken Herfstvakantie Week 2 Toetsweek/SE-week Week 3/ 7 Bespreken SE 8 0

11 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN leesvaardigheid Week 39 2 G M- CIJFER H- CIJFER Luistertoets Week 0 2 o v g o v g SE Chapitre 7 Week 3/ 3

12 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel vmbo tl) Deel Staatsinrichting van Nederland Het Koninkrijk der Nederlanden en Hoofdstuk 2 Politieke stromingen Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk) JE KENT/WEET: Het Koninkrijk der Nederlanden 2. Je weet hoe Nederland ontstond en een koninkrijk werd. 3. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 5. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 6. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 7. Je weet hoe de grondwet van 88 veranderd werd en waarom dat gebeurde. 8. Je kent de gevolgen van deze verandering in de grondwet. 9. Je weet wat een rechtstaat is en waarom Nederland een rechtstaat was. Politieke stromingen 20. Je kent de Liberalen en confessionelen als politieke stroming 2. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 22. Je kent de socialisten en feministen als politieke stroming. 23. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 2. Je kent het verband tussen pacificatie en verzuiling JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld interpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD 3 Introductieles 2 Beeld: GWP Het koninkrijk der Nederlanden. 3 Inleiding H tekstboek, vraag -3 werkboek IN DE LES 2

13 35 Par. tekstboek, vragen werkboek 2 Par.2 tekstboek, vragen werkboek 36 Par.3 tekstboek, vragen werkboek 37 Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H 38 Introductie hoofdstuk 2 Politieke stromingen. 2 Beeld: Politieke stromingen. 39 Par 2. tekstboek, vragen werkboek 2 Par 2.2 tekstboek, vragen werkboek 0 Par 2.3 tekstboek, vragen werkboek Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H2 2 herfstvakantie Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Leren Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Aantekeningen maken Leren 3 Toets bespreken/oefenen 3/ toetsweek Eindtoets / SE- GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3,,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER H- CIJFER Toets GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3 Toets GWP hoofdstuk 2 Paragraaf,2,3 Eindtoets SE GWP hoofdstuk en 2 Week 37 Week Week 3/ 3 3

14 NEDERLANDS Hfst. : Samen leven & Hfst. Relaties Week Les Activiteiten Afronding 3 Hfst. Lezen Doel en inhoud : opdr., 2, 3, 5* 2 Hfst. Taak Lezen: De andere kant van de krant. Taalportfolio 35 3 Hfst. Lezen Functie van een tekstdeel : opdr., 2, 3, 5* Hfst. Examen doen Vragen over teksten opdr. t/m 36 5 Hfst. Spreken/ Kijken/ Luisteren Luisteren en kijken : Taalportfolio opdr. 2 + kijkfragment 6 Hfst. Schrijven Persoonlijk of zakelijk schrijven & Controleren : opdr. t/m 5 Let op: opdr. 2 en 3 moet je inleveren! Taalportfolio 37 8 Toets Lezen H en H TOETS 9 Hfst. Schrijven Sollicitatiebrief & Envelop : Afronden opdr. t/m (opdr. 2 en 3 inleveren!) Taalportfolio 38 Hfst. Taal en woordenschat Het woordenboek gebruiken : opdr. t/m 6 2 Hfst. Taal en woordenschat: Pleonasme en tautologie : opdr.: t/m Toets Schrijven H/H TOETS Hfst. Spelling en grammatica: Spellen volgens de regels : opdr. t/m 9 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 0 5 Hfst. Spelling en grammatica: Spelfouten verbeteren :

15 opdr. t/m 9 6 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 7 Hfst.& Test hfst.: t/m ; hfst.: t/m 3 8 Hfst. Examen doen: Een tekst schrijven opdr. 2, 3 2 herfstvakantie 3/ 9 Extra oefening: bestudeer alle genoemde woorden/begrippen (blz. 26 t/m 223) SE-week (zie PTA) Hfst. Fictie: Onderwerp en thema Opdr. t/m 5 SE Let op: opdr. 5 is een keuzeopdracht Taalportfolio 20 Uiterlijke inleverdatum fictiedossier!!!! FICTIE Examen 2007 maken (blz. 202 t/m 25) Let op: Landelijke examens van eerdere jaren zullen ook regelmatig worden geoefend! Heb je tijd over, dan ga je verder met de huiswerkopdrachten, je portfolio, je boekverslag en/of het ICT-materiaal!!! 5

16 Leerdoelen (hfst. Samen leven en hfst. Relaties ). Elke tekstsoort heeft zijn eigen tekstdoel. 2. De hoofdgedachte van een tekst kun je in één zin opschrijven. 3. Veel teksten bestaan uit een inleiding, kern en slot.. Een inleiding kan de aandacht trekken, het onderwerp of een samenvatting geven. 5. De kern van een tekst kan onder meer bestaan uit voorbeelden, oplossingen, voor- en nadelen, oorzaken en gevolgen. 6. In het slot kan een conclusie, samenvatting, toekomstverwachting of advies staan. 7. Bedenk goed wat het doel is van een spreker of programma. 8. Kijk én luister goed naar de spreker(s) en de beelden. 9. Tijdens een discussie luister je goed en reageert op elkaar. 0. Tijdens een discussie sta je open voor argumenten en meningen van alle discussiedeelnemers.. Je houdt je aan de aanwijzingen van de discussieleider. 2. In een zakelijke tekst gaat het vooral om feiten. 3. Zakelijke teksten hebben een vaste indeling, formeel taalgebruik, moeten foutloos geschreven zijn en er correct uitzien. Bijvoorbeeld een sollicitatiebrief.. Een cv = curriculum vitae : een aparte lijst met persoonlijke gegevens. 5. Een persoonlijke tekst schrijf je aan iemand die je goed kent. 6. In een persoonlijke tekst leg je uit wat je van de feiten vindt en geef je daarbij voorbeelden bij wat je denkt of voelt. 7. De adressering van je envelop is verzorgd en correct. 8. Lees elke examenvraag eerst zorgvuldig en bepaal wat je precies moet doen. 9. Lees daarna nauwkeurig het tekstgedeelte waarover de vraag gaat. 20. Schrijf dan pas het antwoord op en controleer of het bij de vraag past. 2. Lees goed wat er in de opdracht staat: eerst de beschrijving, dan de opdracht zelf. 22. Streep alle informatie alle informatie aan die je straks in je tekst moet verwerken. 6

17 23. Bedenk een goede volgorde. Schrijf de tekst daarna in één keer uit. 2. Controleer of alle informatie erin staat. Verbeter taal- en spelfouten. 25. M.b.v. trefwoorden vind je in het woordenboek informatie over: betekenis, schrijfwijze, uitspraak, meervoud, geslacht, betekenis van uitdrukkingen waarin dit woord voorkomt. 26. Pleonasme en tautologie zijn stijlfiguren waarmee je woorden kunt versterken. 27. Let op de spelling van werkwoorden, woorden die aan elkaar moeten, hoofdletters, spelfouten en interpunctie. 28. Het onderwerp geeft in één woord aan waar de tekst over gaat. 29. Het thema is een korte zin die aangeeft op welke manier het boek tegen het onderwerp aankijkt. 30. De volgorde van de gebeurtenissen in een boek is vaak chronologisch. 3. Soms lees je in flashbacks wat er eerder gebeurd is. 7

18 Nask Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 Hoofdstuk 9 Straling Leerdoelen Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 KENNISDOELEN. Ik kan in serie- en parallelschakelingen een relatie leggen tussen spanning en stroomsterkte en hiermee berekeningen uitvoeren. 2. Ik kan de vervangingsweerstand berekenen in serie-en parallelschakelingen. 3. Ik kan in elektrische schakelingen de verschillende componenten herkennen, de functie benoemen.. Ik kan schema s van schakelingen gebruiken, interpreteren en aanpassen, en de werking van de componenten verklaren van tenminste: - Inbrekersalarm; - Automatische deurbediening; - Elektronische temperatuursensor; - Schemerschakeling; - Dimmer; - Discolichten. 5. Ik kan de onderdelen van een transformator benoemen, hiermee de werking van de transformator uitleggen en toepassingen geven: - Primaire en secundaire kring; - Transformatie van spanning; - Overdracht van vermogen; - Toepassingen ten minste: adapter, halogeenverlichting; elektriciteitstransport. 6. Ik kan basisbegrippen van magnetisme benoemen en toepassen bij de dynamo, transformator, luidspreker, relais en reedcontact: - permanente magneet - noord en zuidpool - aantrekking en afstoting tussen polen - veldlijnen - spoel - weekijzeren kern - elektromagneet 7. Ik kan de onderdelen van een dynamo benoemen en beschrijven hoe hiermee elektrische energie kan worden opgewekt BINAS A. Ik kan de formules van elektriciteit gebruiken en weet wanneer ik welke formule nodig heb ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan formules omwerken 8

19 Leerdoelen Hoofdstuk 9 Straling KENNISDOELEN. Ik kan uitleggen wat elektromagnetische straling is en de soorten benoemen 2. Ik kan uitleggen welke elektromagnetische straling gevaarlijk is en weet waarom dit is. 3. Ik kan uitleggen welke toepassing straling heeft in tracers, röntgenfotografie, bestraling, materiaalcontrole en kernenergie.. Ik kan beschrijven hoe een stof is opgebouwd uit atomen en moleculen 5. Ik kan beschrijven hoe een atoom is opgebouwd uit protonen, elektronen en neutronen 6. Ik kan een schets maken van een atoom als ik de atoommassa weet 7. Ik kan het begrip isotopen uitleggen 8. Ik kan de drie soorten kernstraling en hun eigenschappen noemen 9. Ik kan het verschil tussen stabiele en instabiele kernen uitleggen 0. Ik kan rekenen met de halveringstijd. Ik kan de begrippen activiteit, dracht, halveringsdikte en doordringend vermogen uitleggen 2. Ik kan een aantal veiligheidsmaatregelen bedenken bij het werken met straling 3. Ik kan uitleggen hoe het absorberen van straling zorgt voor veiligheid. Ik kan bedenken dat straling gevolgen heeft voor de mens en milieu en hoe je die gevolgen kunt verkleinen BINAS A. Ik kan in Binas informatie opzoeken over de naam van atomen, atoomnummer en doordringend vermogen ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan zo n grafiek maken van een radioactieve stof als ik de halveringstijd weet C. Ik kan uit zo n grafiek de halveringstijd bepalen D. Ik kan uit zo n grafiek de activiteit in ee bepaald tijdsinterval bepalen TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H7 werkboek af en * nagekeken V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H7 en 9 V NV Uitwerking van de leerdoelen P * V NV Handelingsdeel * 0 V NV SE Hoofdstuk 7 en 9 2 9

20 * Handelingsdeel Nask Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! Elke week zijn 3 lessen: les (ma) Examentraining, herhaling leerjaar 3 en havostof aansluiting leerjaar 2 lessen nieuwe stof Planning van nieuwe stof LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES Introductie leerjaar Examenvoorbereiding A 2 Herhaling Elektriciteit Opdrachten werkblad 3 7. Schakelingen Opdrachten *LD: WB parallelschakelingen 7. Schakelingen 7.2 Elektrische componenten Elektrische componenten 7.3 Elektrisch schakelen PR. 7. Opdracht en 2 Vervangingsweerstand serie- en parallelschakelingen Samenvatting LDR, NTC, diode en LED Opdrachten *LD: 2, 3 PR. 7.2 Opdracht, 2 en Elektrisch schakelen Opdrachten *LD: PR. 7.3 Opdracht Vochtigheidsmeter Opdracht 2 Knipperlicht 7 7. De transformator Opdrachten *LD: 5 PR. 7. Opdracht Een transformator met verwisselbare spoelen Magneten Opdrachten *LD: 6 9 Examentraining H2 en 7 9. Elektromagnetische straling Examentraining H2 en 7 Opdrachten: *LD: 20

21 0 9.2 Nuttig gebruik van straling 9.3 Atomen: bron van radioactiviteit 9. Eigenschappen van ioniserende straling 9.5 Stralingsbescherming Opdrachten: *LD: Opdrachten: *LD: 2 Examentraining Examentraining 3 Uitloop SE H7 Elektriciteit en H9 Straling Toets bespreken 2

22 Nask 2 Hoofdstuk 9 Reactiesnelheid Hoofdstuk 0 zouten II Leerdoelen Hoofdstuk 7 KENNISDOELEN H7. Ik kan aangeven welke soorten oplossingen stroom geleiden en waardoor dat kan. 2. Ik kan aangeven hoe zouten zijn opgebouwd en welke algemene eigenschappen ze hebben 3. Ik kan de formule van een zout opstellen en noteren in een reactievergelijking wat er gebeurt als deze oplost of weer vast wordt. Ik kan de naam (triviaal en rationeel) opstellen en analyseren van zouten 5. Ik weet de lading van de meest voorkomende ionen en kan deze opzoeken in BINAS 6. Ik weet welke kleuren oplossingen met koper-, ijzer(ii)- en ijzer(iii)ionen hebben 7. Ik kan aan de naam en de formule herkennen of het gaat om een zout of een moleculaire stof 8. BINAS. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 2. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 3. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten.. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 5. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 6. IK KAN OP EEN VEILIGE MANIER SAMEN MET ANDERE KLEINE EPERIMENTEN 22

23 UITVOEREN. DIT GEBEURT IN EEN REDELIJK TEMPO. Leerdoelen Hoofdstuk 8 KENNISDOELEN KOMT BINNENKORT BINAS ALGEMENE VAARDIGHEDEN TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER Opdrachten H7/8 af en nagekeken inclusief Test Jezelf * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Overhoring Ionen /9/20 * V NV Uitwerking van de leerdoelen * V NV Periodemap 0 V NV Toets Hoofdstuk * Periodemap NASK2 af MAVO Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. Week les VAKNHOUD IN DE LES 23

24 36 H8.2 zure en basische oplossingen 37 H8.3 zuren en basen: wat is een zuur? HD SO Ionen HD practicum blz. 0 maken maken opgaven H8.3 practicum Verdunnen+ verslag in 2tallen HD 3 H8. Ontzuren maken opgaven H8. Huiswerkcontrole practicum en 3 2 H8.5 Titreren Theorie 3 H8.5 practicum titratie citroensap 39 H8.5 practicum titratie tafelazijn 2 H8 Leerdoelen H8 uitwerken 3 H8 Test Jezelf H8 af+ aftekenen 0 H7 Leerdoelen H7 uitwerken 2 H7 Test Jezelf H7 af + aftekenen 3 IJKMOMENT Alles af en nagekeken studiedag 2 Oefenen voor SE 3 Oefenen voor SE 2 HERFSTVAKANTIE 3 Vragenuur / oefenen voor SE 2 3 Toetsweek SE H 7-8 2

25 Wiskunde Moderne Wiskunde: vmbo - gt 9 e editie deel A en B Rekenen en opstroom-module Aandachtspunten:. Het werk van de vorige les hoort aan het begin van de les af te zijn. 2. Gebruik de samenvatting en test jezelf om je voor te bereiden op de toetsen en SE s. 3. Hou de planning van rekenen ook in de gaten.. Lever je oefenopdrachten in om nagekeken te worden of kijk het zelf even na. LES DATUM VAKINHOUD BIJ DEZE OPDRACHTEN HEB IK ETRA UITLEG NODIG: Wiskunde: hoe doen we dat? 2 Week 3 H t/m opdracht afmaken 3 H opdracht 5 tm 9 H opdracht 20 tm 25 5 H Extra opdrachten blz 28,29 6 H Verwerken en toepassen blz 30,3 7 H2 Opstap en H2 Extra opdrachten blz 52,53 3 H2 Verwerken en toepassen blz 5,55 H3 Opstap en beginnen aan handelingsopdracht H & samenvatting klas

26 7 3-8 H3 Extra opdrachten blz 7, 75 9 H3 Verwerken en toepassen blz 76, Handelingsopdracht afronden en inleveren TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN handelingsopdracht H & samenvatting klas3 G 0 CIJFER SE - H en H2 3 26

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Jaarplanning... 6

Hoofdstuk 3 Jaarplanning... 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...2 Hoofdstuk 2 Nieuw Nederlandse in de vvernieuwde tweede fase... 3 2.1 Achtergrond... 3 2.2 Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 (Nieuw) Nederlands in de vernieuwde Tweede Fase...3 2.1 Achtergrond...3 2.2 Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo...

Hoofdstuk 2 (Nieuw) Nederlands in de vernieuwde Tweede Fase...3 2.1 Achtergrond...3 2.2 Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...2 Hoofdstuk 2 (Nieuw) Nederlands in de vernieuwde Tweede Fase...3 2.1 Achtergrond...3 2.2 Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo...3 Hoofdstuk 3 Jaarplanning...6

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 Mentor & Leerstrategieën ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 INHOUDSOPGAVE De 3 Minuten Test... 3 Algemene Ontwikkeling... 4 Deze les gaat over algemene ontwikkeling.

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 -1- -2- Inhoudsopgave 1. Wat is het leerwerkhuis? 4 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 3.1 Weekplanning 7 3.2 Groene kaart 10 4. Wat neem ik mee bij de vakken?

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Opzoekboek Nederlands 2F

Opzoekboek Nederlands 2F Voorwoord Voor je ligt het opzoekboek Nederlands. Dit boek is gemaakt voor leerlingen, deelnemers en docenten van Wellantcollege. Het eerste doel van het boek is om te helpen bij onderdelen die binnen

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vwo docentenhandleiding Tiddo Ekens Noordhoff Uitgevers Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 2

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie