Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5

2 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt gebruiken om over gevoelens te praten 3. Je kent woorden die je kunt gebruiken om dingen met elkaar te vergelijken. Je weet wat meer over Ellis Island 5. Je weet hoe en wanneer je de present simple en present continuous gebruikt 6. Je weet hoe en wanneer je de present simple, present continuous, will en to be going to gebruikt om over de toekomst te praten 7. Je weet hoe je de vergrotende en de overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden gebruikt 8. Je kent woorden die met misdaad(onderzoek) te maken hebben 9. Je kent woorden waarmee je beschrijft wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 0. Je kent woorden waarmee je anderen beschrijft. Je kent uitdrukkingen waarmee je aangeeft dat je met iemand meevoelt 2. Je kent uitdrukkingen waarmee je iemand geruststelt en advies geeft 3. Je weet wat meer over de Tower van London. Je weet hoe en wanneer je de past simple moet gebruiken 5. Je weet hoe en wanneer je de present perfect moet gebruiken 6. Je weet wat het verschil is tussen de past simple en de present perfect 7. Je weet wat bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn en hoe je ze moet gebruiken JE KUNT: 8. Je kunt om verduidelijking vragen en daarop reageren 9. Je kunt vertellen wat er gaat gebeuren 20. Je kunt vragen hoe iemand zich voelt of voelde en daarop reageren. 2

3 2. Je kunt dingen van vroeger en nu vergelijken. 22. Je kunt vertellen wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 23. Je kunt anderen beschrijven 2. Je kunt aangeven dat je met iemand meevoelt en iemand geruststellen 25. Je kunt advies geven LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES (3) Introduction (35) Start Chapter Vocabulary A Opdracht B Reading 2 Opdracht C: Speaking Reading Stone Exercise 7, 8, 9, 0, Exercise 3,, 5, 6, 7, stone 2 Vocabulary A + B leren 3 Countries & Culture Grammar Exercise 8, 9 Ex. t/m Voca A, B & C leren + stones +2 (36) Opdracht D: Reading, Speaking and Writing Ex. 20, 2, 22 Leren Voca C&C + D 2 Watching E: Opdracht F: Reading Ex. 23 Ex. 2, 25 Leren Voca F & G 3 Opdracht G: Reading Ex 26, 27, 28, 29, 30 stone 3 (37) Writing G 3

4 Finish chapter Ex. 3, 32, 33, 3 stone 2 SO Ch. woorden A t/m G Nakijken hoofdstuk 9/9 + stones t/m Oefenen Schoolwise I-clips 3 Start Chapter 2 Opdracht A: Listening Opdracht B: Reading Exercise, 2, 3, Exercise 5 en 6 Leren voca A + B (38) 5/9 Boektoets 2 Opdracht C: Speaking Ex. 8, 9, 0, 2A Stone 5 en 6, Leren: Stone 5 en 6 3 Grammar Past simple/present Perfect Ex. + 2 Voca C t/m D leren (39) Speaking Wanted Countries en Culture Ex. 3,, 5 + Stone 7 Ex Leren Stone 7 2 Opdracht D: Listening Opdracht E: Watching 3 Opdracht F: Reading Jury Duty Grammar Ex. 20, 2, 22 Ex. 23 Leren Voca F & G Exercise 2, 25, 26 A Exercise 3 en (0) Opdracht G: Writing My bike was stolen Exercise 27, 28, 29, 30 stone 8 Leren stone 8 2 Opdracht G: Writing Problem page Finish chapter 2 Ex. 32, 33, 3 stone 9 Leren Stone 9 3 Oefenen Schoolwise Oefenen schoolwise () 6/0 Studiedag

5 2 SO Ch.2 woorden A t/m G Oefenen schoolwise + Stones 5 t/m 9 Test Yourself chapter / 2 3 Oefenen schoolwise Oefenen schoolwise 2 Herfstvakantie Week 2 3 Toetsweek/SE-week woensdag 22/0 t/m 28/0 () Finish chapter 2 Oefenen lezen Leesopdracht Einde Periode TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO woorden, Zinnen en Stones Chapter Wk 37 Boektoets Wk 38 2 SO woorden, Zinnen en Stones Chapter 2 Wk Toets Stepping Stones Chapter + 2 Wk 3/ 5

6 Economie Stof: Pincode VMBO-GT Hoofdstuk Waar blijft je geld? Pincode VMBO-GT Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen Hoofdstuk JE KENT/WEET:. Je weet wat schaarste is. 2. Je weet wat primaire en secundaire behoeften zijn. 3. Je weet wat marketing(mix) en reclame is.. Je weet waar een consumentenorganisatie voor staat en je kunt er een aantal benoemen/beschrijven. 5. Je weet wat inflatie is. 6. Je weet wat koopkracht is en wat koopkracht kan beïnvloeden. 7. Je weet wat een indexcijfer is. 8. Je weet wat het consumentenprijsindexcijfer weergeeft. 9. Je kent het verschil tussen nominaal inkomen en reëel inkomen. 0. Je kunt een verband leggen tussen milieubewust gedrag, milieuorganisaties en milieukeurmerk.. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei of daling berekenen. Je kunt een tabel en een grafiek interpreteren. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen - Hoofdstuk 2 JE KENT/WEET: Je kent de geldsoorten. 2 Je kent de functies van geld. 3 Je kunt het verband beschrijven tussen vreemd geld en wisselkoersen. Je weet welke inkomensvormen er bestaan en wat ze inhouden. 5 Je kent het verschil tussen begroting en budget. 5 Je weet welke soorten uitgaven er zijn en wat ze inhouden. 6 Je weet wat de spaar- en leenmotieven zijn. 7 Je weet hoe je jou geld kan investeren met als doel winst. 8 Je weet welke leningen er zijn en waar ze voor dienen. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt vreemd geld omrekenen naar euro s en andersom. 6

7 Je kunt een begroting opstellen. Je kunt berekenen hoeveel geld jij moet reserveren voor het kopen van iets. Je kunt de rente percentages uitrekenen Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 3 2 Introductieles (werkwijze, regels, verloop) 35 Introductieles Pincode Hoofdstuk Waar blijft je geld? Inleiding blz 6-9 tekstboek, vraag Par. blz 0-3 tekstboek, vraag -. Aantekeningen maken Aantekeningen maken 36 Par.2 blz -7, vraag Aantekeningen maken 2 Par.3 blz. 8-2, vraag Aantekeningen maken 37 Par. blz 22-25,vraag 0-8. Aantekeningen maken 2 Toets voorbereiden Test, herhalingsopgaven, examenopgaven 38 Toets H ( ) Inleveren schrift H Aantekeningen maken Rekenmachine mee! 2 Toets bespreken Boek en schrift mee! 39 Introductieles Pincode Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Inleiding blz tekstboek, vraag -5 2 Par 2. blz 0-3 tekstboek, vraag Par 2.2 blz -7 tekstboek, vraag Par 2.3 blz 8-5 tekstboek, vraag 2-33 Par 2. blz tekstboek, vraag Inleveren schrift H2 Toets voorbereiden H+H2 Test, herhalingsopgaven, Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken 7

8 examenopgaven 2 Herfstvakantie 3 Toetsweek Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING Toets H Week 38 2 Inleveren schrift H Week 38 0,5 Inleveren schrift H2 Week 0,5 Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Week 3 8

9 Frans Chapitre 7: Vive les vacances! Chapitre 8: Paris, ville vivante Leerdoelen (chapitre 7 et 8) JE KENT/WEET: De présent van regelmatige werkwoorden op er, -ir en -re 2 De vervoeging van het onregelmatige werkwoord prendre (nemen) 3 De vormen van de impératif (gebiedende wijs) Woorden waarmee je de weg kunt wijzen 5 Namen van gebouwen 6 De vorm en plaats van het bijvoeglijk naamwoord 7 De vervoeging van het werkwoord mettre (zetten, leggen) 8 De vergelijkingen en de overtreffende trap 9 Namen van kledingstukken/ kleuren 0 Woorden waarmee je voorwerpen kunt om schrijven Woorden waarmee je iemands uiterlijk kunt beschrijven JE KUNT: 2 Je kunt naar telefoongesprek luisteren 3 Je kunt een voic bericht begrijpen Je kunt een folder / waarschuwingsborden / internetsite lezen 5 Je kunt om informatie vragen 6 Je kunt vragen om meer uitleg als je iets niet begrijpt 7 Je kunt de weg vragen en wijzen 8 Een korte memo schrijven 9 Een schrijven waarin je informatie vraagt en een hotelkamer reserveert 20 Informatie vragen in een winkel 2Vertellen over kledingstijl 22 Een persoon beschrijven 23 Een voorwerp omschrijven LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES wk35 Introductie Inleiding:, 2 Starten hoofdstuk : Vive les vacances! Leren voca 7. 2 Combiklas 3 W 36 Leren Grammaire D Herhalen vervoeging pouvoir en vouloir en de woordvolgorde. bron A: 3 (), (),bron B: 5, 6 (),7(),bron C: 8, 9, 0 Nakijken t/m 0 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken bron D:, 2, 3, bron E: 5, 6, 7 bron F: qui suis-je? 7, 8 Nakijken 0 t/m 8 Leesteksten zelfstandig lezen en 9

10 Combiklas 5 W 37 Leren voca 7.2 Herhalen voca 7. 6 Combiklas Leren vervoeging prendre 7 W 39 Leren voca 7.3 Herhalen voca 7. en 7.2 Tâche: stap t/m (inleveren in de map) opdrachten maken Nakijken bron G: 9 connaître bron H: 20, 2, bron J: 23, 2, 25, 26 La chanson: 30, 3 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken Nakijken bron K: 27, 28, 29 Nakijken 8 t/m 28 D-toets maken Leestoets x2 Luistertoets x2 Herhalen voca 7., 7.2 en 7.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture Combiklas 9 W 0 Leren voc 7. Combiklas Werkwoorden vervoegen (stencil) W Activiteit (kijk-luisteren) 2 Alles herhalen Oefentoetsen maken Herfstvakantie Week 2 Toetsweek/SE-week Week 3/ 7 Bespreken SE 8 0

11 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN leesvaardigheid Week 39 2 G M- CIJFER H- CIJFER Luistertoets Week 0 2 o v g o v g SE Chapitre 7 Week 3/ 3

12 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel vmbo tl) Deel Staatsinrichting van Nederland Het Koninkrijk der Nederlanden en Hoofdstuk 2 Politieke stromingen Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk) JE KENT/WEET: Het Koninkrijk der Nederlanden 2. Je weet hoe Nederland ontstond en een koninkrijk werd. 3. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 5. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 6. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 7. Je weet hoe de grondwet van 88 veranderd werd en waarom dat gebeurde. 8. Je kent de gevolgen van deze verandering in de grondwet. 9. Je weet wat een rechtstaat is en waarom Nederland een rechtstaat was. Politieke stromingen 20. Je kent de Liberalen en confessionelen als politieke stroming 2. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 22. Je kent de socialisten en feministen als politieke stroming. 23. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 2. Je kent het verband tussen pacificatie en verzuiling JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld interpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD 3 Introductieles 2 Beeld: GWP Het koninkrijk der Nederlanden. 3 Inleiding H tekstboek, vraag -3 werkboek IN DE LES 2

13 35 Par. tekstboek, vragen werkboek 2 Par.2 tekstboek, vragen werkboek 36 Par.3 tekstboek, vragen werkboek 37 Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H 38 Introductie hoofdstuk 2 Politieke stromingen. 2 Beeld: Politieke stromingen. 39 Par 2. tekstboek, vragen werkboek 2 Par 2.2 tekstboek, vragen werkboek 0 Par 2.3 tekstboek, vragen werkboek Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H2 2 herfstvakantie Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Leren Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Aantekeningen maken Leren 3 Toets bespreken/oefenen 3/ toetsweek Eindtoets / SE- GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3,,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER H- CIJFER Toets GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3 Toets GWP hoofdstuk 2 Paragraaf,2,3 Eindtoets SE GWP hoofdstuk en 2 Week 37 Week Week 3/ 3 3

14 NEDERLANDS Hfst. : Samen leven & Hfst. Relaties Week Les Activiteiten Afronding 3 Hfst. Lezen Doel en inhoud : opdr., 2, 3, 5* 2 Hfst. Taak Lezen: De andere kant van de krant. Taalportfolio 35 3 Hfst. Lezen Functie van een tekstdeel : opdr., 2, 3, 5* Hfst. Examen doen Vragen over teksten opdr. t/m 36 5 Hfst. Spreken/ Kijken/ Luisteren Luisteren en kijken : Taalportfolio opdr. 2 + kijkfragment 6 Hfst. Schrijven Persoonlijk of zakelijk schrijven & Controleren : opdr. t/m 5 Let op: opdr. 2 en 3 moet je inleveren! Taalportfolio 37 8 Toets Lezen H en H TOETS 9 Hfst. Schrijven Sollicitatiebrief & Envelop : Afronden opdr. t/m (opdr. 2 en 3 inleveren!) Taalportfolio 38 Hfst. Taal en woordenschat Het woordenboek gebruiken : opdr. t/m 6 2 Hfst. Taal en woordenschat: Pleonasme en tautologie : opdr.: t/m Toets Schrijven H/H TOETS Hfst. Spelling en grammatica: Spellen volgens de regels : opdr. t/m 9 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 0 5 Hfst. Spelling en grammatica: Spelfouten verbeteren :

15 opdr. t/m 9 6 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 7 Hfst.& Test hfst.: t/m ; hfst.: t/m 3 8 Hfst. Examen doen: Een tekst schrijven opdr. 2, 3 2 herfstvakantie 3/ 9 Extra oefening: bestudeer alle genoemde woorden/begrippen (blz. 26 t/m 223) SE-week (zie PTA) Hfst. Fictie: Onderwerp en thema Opdr. t/m 5 SE Let op: opdr. 5 is een keuzeopdracht Taalportfolio 20 Uiterlijke inleverdatum fictiedossier!!!! FICTIE Examen 2007 maken (blz. 202 t/m 25) Let op: Landelijke examens van eerdere jaren zullen ook regelmatig worden geoefend! Heb je tijd over, dan ga je verder met de huiswerkopdrachten, je portfolio, je boekverslag en/of het ICT-materiaal!!! 5

16 Leerdoelen (hfst. Samen leven en hfst. Relaties ). Elke tekstsoort heeft zijn eigen tekstdoel. 2. De hoofdgedachte van een tekst kun je in één zin opschrijven. 3. Veel teksten bestaan uit een inleiding, kern en slot.. Een inleiding kan de aandacht trekken, het onderwerp of een samenvatting geven. 5. De kern van een tekst kan onder meer bestaan uit voorbeelden, oplossingen, voor- en nadelen, oorzaken en gevolgen. 6. In het slot kan een conclusie, samenvatting, toekomstverwachting of advies staan. 7. Bedenk goed wat het doel is van een spreker of programma. 8. Kijk én luister goed naar de spreker(s) en de beelden. 9. Tijdens een discussie luister je goed en reageert op elkaar. 0. Tijdens een discussie sta je open voor argumenten en meningen van alle discussiedeelnemers.. Je houdt je aan de aanwijzingen van de discussieleider. 2. In een zakelijke tekst gaat het vooral om feiten. 3. Zakelijke teksten hebben een vaste indeling, formeel taalgebruik, moeten foutloos geschreven zijn en er correct uitzien. Bijvoorbeeld een sollicitatiebrief.. Een cv = curriculum vitae : een aparte lijst met persoonlijke gegevens. 5. Een persoonlijke tekst schrijf je aan iemand die je goed kent. 6. In een persoonlijke tekst leg je uit wat je van de feiten vindt en geef je daarbij voorbeelden bij wat je denkt of voelt. 7. De adressering van je envelop is verzorgd en correct. 8. Lees elke examenvraag eerst zorgvuldig en bepaal wat je precies moet doen. 9. Lees daarna nauwkeurig het tekstgedeelte waarover de vraag gaat. 20. Schrijf dan pas het antwoord op en controleer of het bij de vraag past. 2. Lees goed wat er in de opdracht staat: eerst de beschrijving, dan de opdracht zelf. 22. Streep alle informatie alle informatie aan die je straks in je tekst moet verwerken. 6

17 23. Bedenk een goede volgorde. Schrijf de tekst daarna in één keer uit. 2. Controleer of alle informatie erin staat. Verbeter taal- en spelfouten. 25. M.b.v. trefwoorden vind je in het woordenboek informatie over: betekenis, schrijfwijze, uitspraak, meervoud, geslacht, betekenis van uitdrukkingen waarin dit woord voorkomt. 26. Pleonasme en tautologie zijn stijlfiguren waarmee je woorden kunt versterken. 27. Let op de spelling van werkwoorden, woorden die aan elkaar moeten, hoofdletters, spelfouten en interpunctie. 28. Het onderwerp geeft in één woord aan waar de tekst over gaat. 29. Het thema is een korte zin die aangeeft op welke manier het boek tegen het onderwerp aankijkt. 30. De volgorde van de gebeurtenissen in een boek is vaak chronologisch. 3. Soms lees je in flashbacks wat er eerder gebeurd is. 7

18 Nask Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 Hoofdstuk 9 Straling Leerdoelen Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 KENNISDOELEN. Ik kan in serie- en parallelschakelingen een relatie leggen tussen spanning en stroomsterkte en hiermee berekeningen uitvoeren. 2. Ik kan de vervangingsweerstand berekenen in serie-en parallelschakelingen. 3. Ik kan in elektrische schakelingen de verschillende componenten herkennen, de functie benoemen.. Ik kan schema s van schakelingen gebruiken, interpreteren en aanpassen, en de werking van de componenten verklaren van tenminste: - Inbrekersalarm; - Automatische deurbediening; - Elektronische temperatuursensor; - Schemerschakeling; - Dimmer; - Discolichten. 5. Ik kan de onderdelen van een transformator benoemen, hiermee de werking van de transformator uitleggen en toepassingen geven: - Primaire en secundaire kring; - Transformatie van spanning; - Overdracht van vermogen; - Toepassingen ten minste: adapter, halogeenverlichting; elektriciteitstransport. 6. Ik kan basisbegrippen van magnetisme benoemen en toepassen bij de dynamo, transformator, luidspreker, relais en reedcontact: - permanente magneet - noord en zuidpool - aantrekking en afstoting tussen polen - veldlijnen - spoel - weekijzeren kern - elektromagneet 7. Ik kan de onderdelen van een dynamo benoemen en beschrijven hoe hiermee elektrische energie kan worden opgewekt BINAS A. Ik kan de formules van elektriciteit gebruiken en weet wanneer ik welke formule nodig heb ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan formules omwerken 8

19 Leerdoelen Hoofdstuk 9 Straling KENNISDOELEN. Ik kan uitleggen wat elektromagnetische straling is en de soorten benoemen 2. Ik kan uitleggen welke elektromagnetische straling gevaarlijk is en weet waarom dit is. 3. Ik kan uitleggen welke toepassing straling heeft in tracers, röntgenfotografie, bestraling, materiaalcontrole en kernenergie.. Ik kan beschrijven hoe een stof is opgebouwd uit atomen en moleculen 5. Ik kan beschrijven hoe een atoom is opgebouwd uit protonen, elektronen en neutronen 6. Ik kan een schets maken van een atoom als ik de atoommassa weet 7. Ik kan het begrip isotopen uitleggen 8. Ik kan de drie soorten kernstraling en hun eigenschappen noemen 9. Ik kan het verschil tussen stabiele en instabiele kernen uitleggen 0. Ik kan rekenen met de halveringstijd. Ik kan de begrippen activiteit, dracht, halveringsdikte en doordringend vermogen uitleggen 2. Ik kan een aantal veiligheidsmaatregelen bedenken bij het werken met straling 3. Ik kan uitleggen hoe het absorberen van straling zorgt voor veiligheid. Ik kan bedenken dat straling gevolgen heeft voor de mens en milieu en hoe je die gevolgen kunt verkleinen BINAS A. Ik kan in Binas informatie opzoeken over de naam van atomen, atoomnummer en doordringend vermogen ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan zo n grafiek maken van een radioactieve stof als ik de halveringstijd weet C. Ik kan uit zo n grafiek de halveringstijd bepalen D. Ik kan uit zo n grafiek de activiteit in ee bepaald tijdsinterval bepalen TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H7 werkboek af en * nagekeken V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H7 en 9 V NV Uitwerking van de leerdoelen P * V NV Handelingsdeel * 0 V NV SE Hoofdstuk 7 en 9 2 9

20 * Handelingsdeel Nask Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! Elke week zijn 3 lessen: les (ma) Examentraining, herhaling leerjaar 3 en havostof aansluiting leerjaar 2 lessen nieuwe stof Planning van nieuwe stof LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES Introductie leerjaar Examenvoorbereiding A 2 Herhaling Elektriciteit Opdrachten werkblad 3 7. Schakelingen Opdrachten *LD: WB parallelschakelingen 7. Schakelingen 7.2 Elektrische componenten Elektrische componenten 7.3 Elektrisch schakelen PR. 7. Opdracht en 2 Vervangingsweerstand serie- en parallelschakelingen Samenvatting LDR, NTC, diode en LED Opdrachten *LD: 2, 3 PR. 7.2 Opdracht, 2 en Elektrisch schakelen Opdrachten *LD: PR. 7.3 Opdracht Vochtigheidsmeter Opdracht 2 Knipperlicht 7 7. De transformator Opdrachten *LD: 5 PR. 7. Opdracht Een transformator met verwisselbare spoelen Magneten Opdrachten *LD: 6 9 Examentraining H2 en 7 9. Elektromagnetische straling Examentraining H2 en 7 Opdrachten: *LD: 20

21 0 9.2 Nuttig gebruik van straling 9.3 Atomen: bron van radioactiviteit 9. Eigenschappen van ioniserende straling 9.5 Stralingsbescherming Opdrachten: *LD: Opdrachten: *LD: 2 Examentraining Examentraining 3 Uitloop SE H7 Elektriciteit en H9 Straling Toets bespreken 2

22 Nask 2 Hoofdstuk 9 Reactiesnelheid Hoofdstuk 0 zouten II Leerdoelen Hoofdstuk 7 KENNISDOELEN H7. Ik kan aangeven welke soorten oplossingen stroom geleiden en waardoor dat kan. 2. Ik kan aangeven hoe zouten zijn opgebouwd en welke algemene eigenschappen ze hebben 3. Ik kan de formule van een zout opstellen en noteren in een reactievergelijking wat er gebeurt als deze oplost of weer vast wordt. Ik kan de naam (triviaal en rationeel) opstellen en analyseren van zouten 5. Ik weet de lading van de meest voorkomende ionen en kan deze opzoeken in BINAS 6. Ik weet welke kleuren oplossingen met koper-, ijzer(ii)- en ijzer(iii)ionen hebben 7. Ik kan aan de naam en de formule herkennen of het gaat om een zout of een moleculaire stof 8. BINAS. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 2. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 3. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten.. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 5. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 6. IK KAN OP EEN VEILIGE MANIER SAMEN MET ANDERE KLEINE EPERIMENTEN 22

23 UITVOEREN. DIT GEBEURT IN EEN REDELIJK TEMPO. Leerdoelen Hoofdstuk 8 KENNISDOELEN KOMT BINNENKORT BINAS ALGEMENE VAARDIGHEDEN TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER Opdrachten H7/8 af en nagekeken inclusief Test Jezelf * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Overhoring Ionen /9/20 * V NV Uitwerking van de leerdoelen * V NV Periodemap 0 V NV Toets Hoofdstuk * Periodemap NASK2 af MAVO Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. Week les VAKNHOUD IN DE LES 23

24 36 H8.2 zure en basische oplossingen 37 H8.3 zuren en basen: wat is een zuur? HD SO Ionen HD practicum blz. 0 maken maken opgaven H8.3 practicum Verdunnen+ verslag in 2tallen HD 3 H8. Ontzuren maken opgaven H8. Huiswerkcontrole practicum en 3 2 H8.5 Titreren Theorie 3 H8.5 practicum titratie citroensap 39 H8.5 practicum titratie tafelazijn 2 H8 Leerdoelen H8 uitwerken 3 H8 Test Jezelf H8 af+ aftekenen 0 H7 Leerdoelen H7 uitwerken 2 H7 Test Jezelf H7 af + aftekenen 3 IJKMOMENT Alles af en nagekeken studiedag 2 Oefenen voor SE 3 Oefenen voor SE 2 HERFSTVAKANTIE 3 Vragenuur / oefenen voor SE 2 3 Toetsweek SE H 7-8 2

25 Wiskunde Moderne Wiskunde: vmbo - gt 9 e editie deel A en B Rekenen en opstroom-module Aandachtspunten:. Het werk van de vorige les hoort aan het begin van de les af te zijn. 2. Gebruik de samenvatting en test jezelf om je voor te bereiden op de toetsen en SE s. 3. Hou de planning van rekenen ook in de gaten.. Lever je oefenopdrachten in om nagekeken te worden of kijk het zelf even na. LES DATUM VAKINHOUD BIJ DEZE OPDRACHTEN HEB IK ETRA UITLEG NODIG: Wiskunde: hoe doen we dat? 2 Week 3 H t/m opdracht afmaken 3 H opdracht 5 tm 9 H opdracht 20 tm 25 5 H Extra opdrachten blz 28,29 6 H Verwerken en toepassen blz 30,3 7 H2 Opstap en H2 Extra opdrachten blz 52,53 3 H2 Verwerken en toepassen blz 5,55 H3 Opstap en beginnen aan handelingsopdracht H & samenvatting klas

26 7 3-8 H3 Extra opdrachten blz 7, 75 9 H3 Verwerken en toepassen blz 76, Handelingsopdracht afronden en inleveren TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN handelingsopdracht H & samenvatting klas3 G 0 CIJFER SE - H en H2 3 26

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 4 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 4 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar mavo Periode Schooljaar 205-206 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels...8 Frans...2 Biologie..5 Nask 8 Nask 2.2 Geschiedenis.25 Economie.27 Wiskunde.30

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 4 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag KENNISDOELEN >>> ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK >>> ZIE SYLLABUS

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo Plannersboekje Periode 2 4 Mavo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..6 Wiskunde. 11 Nask 1. 14 Economie.17 Scheikunde.21 Geschiedenis. 24 Frans.. 26 Lichamelijke opvoeding. 28 2 NEDERLANDS Hfst. 2: Consumeren

Nadere informatie

Studeerplanners. Mavo 4

Studeerplanners. Mavo 4 Poort school voor mavo en havo Studeerplanners Periode 3 Mavo 4 2014 2015 Werkplanner Nederlands MAVO 4 Periode 3 2014-2015 Hfst. 3: Instanties & Hfst. 5 Later Schooljaar: 2014-2015 Periode: 3 Klas: 4

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 7 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 DUITS... 7 Economie... 9 BIOLOGIE... 11 WISKUNDE... 12 Levensbeschouwing... 14 Periode

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 mens & maatschappij 11 economie 13 natuur-scheikunde 15 tekenen 17 Periode 1 leerjaar 2mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Planners mavo 4. Periode

Planners mavo 4. Periode Planners mavo Periode 2 2013-201 Mavo Biologie Periode 2 Paragraaf 9. Voortplanting bij planten Hoofdstuk 10 Erfelijkheid Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag (wordt pas in periode 3 getoetst) Leerdoelen

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 1 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 K&C... 11 Kunst BVG (Praktijk)... 13 Mens en

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 11 Biologie 13 Verzorging 15 Periode 3 leerjaar 1 kader-mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 5 december januari 7 Vak Ne Niveau: T Klas A 5-9- Poëzie en fictie hoofdstuk. Opdrachten worden van tevoren opgegeven. 7-: Toets grammatica woordsoorten 9 9-

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 3 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Economie... 7 Maatschappijleer... 9 wiskunde... 11 Handvaardigheid... Tekenen... Rekenen...

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 geschiedenis en staatsinrichting 11 aardrijkskunde 13 levensbeschouwing 14 economie 16 biologie 18

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 economie... 9 biologie... 10 wiskunde... 13 NSK 1 (natuurkunde)... 14 levensbeschouwing...

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Frans 5 Engels 7 Duits 9 Leergebied Mens en Maatschappij 11 Economie 13 Biologie 17 Tekenen 19 Handvaardigheid 22 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas februari t/m 17 maart. 14 februari

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas februari t/m 17 maart. 14 februari Leerstoflijnen 1 februari Periode 6 Klas 1 februari 17 maart Vak Ne Niveau: T Klas A 5 Oefenen sollicitatiebrief LAATSTE WEEK INLEVEREN FICTIEVERSLAGEN. UITERLIJK 0-! 6 08 7 8 Woordenschat H.1 alle opdrachten.

Nadere informatie

week 35/36/37 (week 35 introweek)

week 35/36/37 (week 35 introweek) 24 augustus 13 september Leerstof Vak Opdrachten / Werkvormen week 35/36/37 (week 35 introweek) Resultaten: Toets, presentatie, etc Nederlands Kennismaken met het boek, H1 lezen/h2 lezen H1 Lezen -> opdr.

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo Leerstoflijnen februari Periode 6 Klas Havo februari 7 maart Vak Ne Niveau: H Klas D 5 Spelling H. alle opdrachten. - 7- Toets grammatica woordsoorten: 7-7 e uur. 7 6 Spelling H. alle opdrachten. 7- -

Nadere informatie

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25 Afkortingen: mk = maken lz = lezen lr = leren aantek = aantekeningen = paragraaf so = schriftelijke overhoring hfd = hoofdstuk curs = cursus opdr = opdracht oef = oefening vr = vraag blz = bladzijde voorb

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 DUITS 7 Frans 10 Leergebied Mens en Maatschappij Economie 13 Wiskunde 15 Biologie 18 Periode 3 leerjaar 2 mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Duits... 3 Economie... 5 Engels... 7 Frans... 9 Geschiedenis... 12 Kunst BVG (Praktijk)...

Nadere informatie

Leerjaar 4 G-T Nieuw Nederlands

Leerjaar 4 G-T Nieuw Nederlands Leerjaar 4 G-T Nieuw Nederlands 01-10-2016 Periode 1 (begin schooljaar tot rapport 1) Hoofdstuk 1; Samen leven Leesvaardig Doel en inhoud 1 SO (weging 1*) Persoonlijk of zakelijk schrijven Je werk controleren

Nadere informatie

Leerjaar 4 K Nieuw Nederlands

Leerjaar 4 K Nieuw Nederlands Leerjaar 4 K Nieuw Nederlands 01-10-2016 Periode 1 (begin schooljaar tot rapport 1) Hoofdstuk 1; Samen leven Leesvaardig Doel en inhoud 1 SO Persoonlijk of zakelijk schrijven Je werk controleren 1 zakelijke

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 2 Periode 4 1 Inhoudsopgave BVG 3 Engels 5 Frans 7 Levensbeschouwing 10 Mens en Maatschappij 12 Mens en Natuur 14 Nederlands 16 Wiskunde 19 2 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 4 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave 3 Frans 6 aardrijkskunde 8 geschiedenis 11 wiskunde 13 biologie 15 Periode 4 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 mavo-havo 5 april t/m

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 1 Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 M&N... 10 BVG... 14 Nederlands... 17 Studeerplanner

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? lr = leren oef = oefening vr = vraag sprkb = spreekbeurt Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Engels Methode: Stepping Stones Klas: bc WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES

Nadere informatie

Duits 3. Frans 6. Mens en Maatschappij 9. Engels 11. Mens en Natuur 13. Nederlands 17. Kunst/bvg 21

Duits 3. Frans 6. Mens en Maatschappij 9. Engels 11. Mens en Natuur 13. Nederlands 17. Kunst/bvg 21 1 Duits 3 Frans 6 Mens en Maatschappij 9 Engels 11 Mens en Natuur 13 Nederlands 17 Kunst/bvg 21 2 Duits Week 16-28 Periode 4 Altijd nodig: Tekstboek, werkboek, schrift Getoetst worden Kapitel 4, 5 en 6

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas 2 Theoretisch. 13 februari t/m 17 maart. 14 februari

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas 2 Theoretisch. 13 februari t/m 17 maart. 14 februari Leerstoflijnen februari Periode 6 Klas Theoretisch februari 7 maart Vak Ne Niveau: T Klas A 5 Spelling H. alle opdrachten. Toets grammatica woordsoorten: 7 e uur. 6 Spelling H. alle opdrachten. 8 7 Spelling

Nadere informatie

Studeerplanners. Havo 3

Studeerplanners. Havo 3 Poort school voor mavo en havo Studeerplanners Periode 4 Havo 3 2014 2015 Werkplanner Engels HAVO 3 Periode 4 2014-2015 Chapter 7 The choice is yours Chapter 8 Humour me Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Je

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 5 december januari 7 Vak Ne Niveau: T Klas A 5-9- Poëzie en fictie hoofdstuk. Opdrachten worden van tevoren opgegeven. 9-: Toets werkwoordspelling 9 9- - - Poëzie

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 SE SE Pincode 4 hoofdstuk 1 Waar blijft het geld? Pincode 4 hoofdstuk 2 Kom je eruit? 1 TT TH1+2 Toets H1+2 Cijfer1-10 Geen 1

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 4 Schooljaar 2013-2014 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst & Haute Couture / Design voertuig Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Hoe je inspiratie kunt

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Economie 11 wiskunde 13 Biologie 15 Tekenen 17 Handvaardigheid 19 Periode 2

Nadere informatie

Schooljaar: Periode: 3. Studiewijzer: biologie. Methode: Bio voor jou. Klas: vmbo 4 (4c)

Schooljaar: Periode: 3. Studiewijzer: biologie. Methode: Bio voor jou. Klas: vmbo 4 (4c) Schooljaar: 05-06 Studiewijzer: biologie Methode: Bio voor jou Klas: vmbo 4 (4c) Toets: klas3 (thema 5 en 6) & klas 4 (thema 7 en 8) WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 4

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 15/ Periode 4 mavo leerjaar 3 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 biologie 9 economie 10 maatschappijleer 12 aardrijkskunde 14 geschiedenis en staatsinrichting Nask2 18 wiskunde tekenen

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 12 Biololgie 14 Tekenen 16 Handvaardigheid 18 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert PTA 2015-2016 leerjaar 4 Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal SE omschrijving weging S.O. G. Tekstverbanden

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 4 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Duits 10 mens en maatschappij 13 economie 15 wiskunde 17 biologie 19 Periode 4 leerjaar 2 mavo 2 2015-2016

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en 9 Biologie 11 Tekenen 13 Handvaardigheid 14 Verzorging 15 Periode 2 leerjaar 1 kader-mavo

Nadere informatie

Weekplanner week 3/4/5. 16 januari 5 februari Leerstof Vak. Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7

Weekplanner week 3/4/5. 16 januari 5 februari Leerstof Vak. Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7 Weekplanner week 3/4/5 16 januari 5 februari Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7 Engels Herhaling en Verrijking 3 en 4 A1-A2 ( ) B3-B4 C5-C7 D8-D10 E11-E12 F13-F14 ( ) G15-G16

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 biologie... 9 economie... 10 maatschappijleer... 12 wiskunde... 14 handvaardigheid...

Nadere informatie

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2 Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Klas: a Een boekverslag is deze periode optioneel (mag, hoeft niet) en telt x. De spreekbeurt is individueel en voor een cijfer

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende regel De stam van werkwoorden kunnen noteren

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 2 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 2 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 07 november 0 december Vak: Ne Niveau: T Klas A Grammatica hoofdstuk + extra opdracht(-en) 5 Grammatica hoofdstuk 5 + extra opdracht(-en). - 7 8 Werkwoordspelling

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 2 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 Geschiedenis en Staatsinrichting 11 Aardrijkskunde 13 Levensbeschouwing 15 Economie 17 Nask 19 BIOLOGIE

Nadere informatie

Planners leerjaar 2 Periode 3

Planners leerjaar 2 Periode 3 Planners leerjaar 2 Periode 3 1 Inhoudsopgave Frans 3 Engels 6 LBS 9 Mens en maatschappij 11 BVG 13 Mens en Natuur 15 2 Frans Periode 3 Chapitre 4: Sable et santé Chapitre 5: Marseille? C est la fête Leerdoelen

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 3 Havo

Plannersboekje Periode 2 3 Havo Plannersboekje Periode 2 3 Havo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..5 Frans. 7 Natuurkunde.10 Scheikunde. 13 Aardrijskunde 16 Economie.18 Wiskunde. 22 Lichamelijke opvoeding. 24-2 Nederlands Periode

Nadere informatie

NE/B/1 - NE/K/1 NE/B/2 - NE/K/2. Klas 3 P1. PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 2012-2014

NE/B/1 - NE/K/1 NE/B/2 - NE/K/2. Klas 3 P1. PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 2012-2014 PTA Nederlands BLW/KLW methode: Ta!ent COHORT: 01-014 CODE VERANT- WOORDING KERNDEEL WEGING KENNIS CIJFER CODE VAKVAARDIGHEID CIJFER CODE WEGING AANVULLENDE OPMERKINGEN 1 Fictie (herhaling) boeken kiezen,

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 havo leerjaar 3 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 Geschiedenis en Staatsinrichting 11 Aardrijkskunde 13 Levensbeschouwing 15 economie

Nadere informatie

Onderdeel Schrijfvaardigheid van blok 1 t/m 4 bestuderen

Onderdeel Schrijfvaardigheid van blok 1 t/m 4 bestuderen Vak NEDERLANDS MAVO Module 1 Nederlands 1: Teksten analyseren Mevrouw Albrecht / de heer Hempen Tekstbegrip en samenvatten Schrijfgerei Twee lesuren Onderdeel Leesvaardigheid van blok 1 t/m 4 bestuderen

Nadere informatie

Leerjaar 3 gemengde leerweg

Leerjaar 3 gemengde leerweg Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 3 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal S.O. G. Woordenschat H1 t/m H6 2 S.O. G. Vaardigheid spelling H1 t/m H6 2 Schrijf G. Spreekbeurt 3 Toets G. Proefwerk

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Vak: Nederlands Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Lesperiode: 1 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz.

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz. PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 3 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo Leerstoflijnen Periode Klas Havo Van 0 oktober 07 november Vak: Ne Niveau: H Klas D 0-0 07-0 Grammatica zinsdelen hoofdstuk en. Toets lezen H. -5. 0 Grammatica zinsdelen hoofdstuk en. Grammatica zinsdelen

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari Leerstoflijnen Periode 5 Klas Theoretisch 6 januari februari Vak Ne Niveau: T Klas A Grammatica woordsoorten hoofdstuk 5. 6- - - 7- Spelling hoofdstuk. 6-: Toets grammatica woordsoorten Spelling hoofdstuk.

Nadere informatie

Portfolio English 3K PERIOD 3: Chapter 3. Name: Class: PTA

Portfolio English 3K PERIOD 3: Chapter 3. Name: Class: PTA Portfolio English 3K PERIOD 3: Chapter 3 Name: Class: PTA SE Kijk/Luister SE Lezen SE Schrijven SE Spreken PW ch1 PW ch2 PW ch3 PW ch4 Listening Test Reading Test Writing Test Speaking Test Grades Period

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 3 mavo Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels... 11 Frans...11 Duits.14 Levensbeschouwing..17 Biologie..19 Nask 1 24 Scheikunde.27

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 havo leerjaar 3 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 DUITS 7 Frans 9 geschiedenis en staatsinrichting 11 aardrijkskunde 13 levensbeschouwing 15 economie 17 wiskunde 19

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3 Studeerplanners Leerjaar 1 Periode 3 1 Inhoudsopgave Frans 3 LBS p1a, p1c, p1d 6 LBS p1b 7 Mens en maatschappij 9 Beeldende vormgeving (BVG) 11 Kunst en cultuur (KC) 15 Mens en Natuur 17 Nederlands 19

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 3 havo leerjaar 3 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 DUITS 7 Geschiedenis en Staatsinrichting 9 Aardrijkskunde Levensbeschouwing economie 15 Wiskunde

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

WB opdr. 1 t/m 8. Opdrachten: 29 t/m 36. LEREN: 3.3 en 3.4 van wb. Par. 4.1 WB opdr. 1 t/m 6 Par. 4.2 WB opdr. 1 t/m 8. Opdrachten 37 t/m 44

WB opdr. 1 t/m 8. Opdrachten: 29 t/m 36. LEREN: 3.3 en 3.4 van wb. Par. 4.1 WB opdr. 1 t/m 6 Par. 4.2 WB opdr. 1 t/m 8. Opdrachten 37 t/m 44 Week 3, 16 januari 22 januari Aardrijkskunde PARAGRAAF 7: TRANSPORTPROBLEMEN IN RUSLAND Geschiedenis H 3. De tijd van Grieken en Romeinen. Par. 3.9 Afsluiting Indeling in steeds kleinere groepen + de stam

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst Locatie: Innova Schooljaar: 2016-2018 Vak: Nederlands las: 3 & 4 Afdeling: mavo Bronnen: Nieuw Nederlands 3 vmbo-gt Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari Leerstoflijnen Periode 5 Klas Theoretisch 6 januari februari Vak Ne Niveau: T Klas A Grammatica woordsoorten hoofdstuk +6. - - 7- - - - - Grammatica woordsoorten hoofdstuk. Aanvullende opdracht(-en). Grammatica

Nadere informatie

ELO opdracht 96.1 t/m 97.7 + 98.1 t/m 106.20. Solo, groepsopdracht, Inhoud Lesstof

ELO opdracht 96.1 t/m 97.7 + 98.1 t/m 106.20. Solo, groepsopdracht, Inhoud Lesstof 2014-2015 Week 45, 02 november 08 november H2 3 Het bestuur in Athene en Sparta Opdracht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Biologie Ba-stof 3.6 en 3.7 Alle opdr. maken Engels Grammar 3 (tegenwoordige AB

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

3.4 Keizers aan de macht Biologie Thema 4 Ba-stof 9 en 10. uit je boek; online maken: woordenschat h 3 extra en game

3.4 Keizers aan de macht Biologie Thema 4 Ba-stof 9 en 10. uit je boek; online maken: woordenschat h 3 extra en game Week 3, 16 januari 22 januari Aardrijkskunde 1 De islamitische wereld, een cultuurgebied H3 3.4 Keizers aan de macht Thema 4 Ba-stof 9 en 10 Opdrachten 1-7, 9 BB 123 Alle opdr. maken Herhaling theme 3

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 7 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 6 Engels... 9 economie... biologie... 15 wiskunde... 17 Nask 1... 19 levensbeschouwing...

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo-havo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 aardrijkskunde 5 tekenen 7 handvaardigheid 9 verzorging 11 wiskunde 13 Periode 1 leerjaar 1 mavo-havo 2 2015-2016 Nederlands

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 6 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels Kader 1... 7 Engels kader 2... 9 Economie... 11 Biologie... 13 Wiskunde... 14 Nask 1...

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3Havo. Schooljaar

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3Havo. Schooljaar Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 2 Periode 2 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 5 Lichamelijke Opvoeding... 8 Geschiedenis... 14 Mens & Natuur... 16 Nederlands...

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Turnen (verhoogd springkussen) 1. 2 Volleybal afsluiten voor cijfer 50 7/12-11/12 1 acrobatiek 2 Acrobatiek afsluiten voor cijfer.

Turnen (verhoogd springkussen) 1. 2 Volleybal afsluiten voor cijfer 50 7/12-11/12 1 acrobatiek 2 Acrobatiek afsluiten voor cijfer. Afkortingen: Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: lo locatie: woensdag alleen gymzaal. Klas: bc 3 lln WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 45 /-6/ Turnen (verhoogd springkussen)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2014-2015 NIVEAU KADER

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2014-2015 NIVEAU KADER PROGRAMMA VA TOETSIG E AFSLUITIG TSG VMBO CURSUSAAR 04-05 IVEAU KADER VAK: ASK METHODE: u voor straks 4 KGT (ThiemeMeuenhoff) KLAS: 4 COTACTURE PER WEEK: 4 x uten per week P periode C code B Bron KEE wat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl

Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl Zorg dat je deze planning goed bewaart (in een insteekhoes) in je werkboek. Het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 BB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 BB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar BB Nederlands Periode Lezen K,,,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

Leerjaar 3 mavo. Periode

Leerjaar 3 mavo. Periode Leerjaar 3 mavo Periode 2 2013-2014 Biologie Periode 2 Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK LES (WEEK)DATUM

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: In het derde jaar: Nu voor staks (ThiemeMeulenhoff) In het vierde

Nadere informatie

Techniek H5 Spelen met krachten...

Techniek H5 Spelen met krachten... Techniek H5 Spelen met krachten... RKT Wat te leren: De toets gaat over alles uit Got it. Er zal wel een nadruk liggen op het groene en oranje gedeelte hieruit. Neem de Rotterdamse rekenkaart goed door

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 Zie vorige periode Zie vorige periode Bestudeer blz. 204 zeer GOED!!!! Hfdst. 1 bestudeer blz. 37 t/m 39 Maak opdracht 26, 27 en 28 Leesvaardigheid blok 2, opdracht 17 t/m 21

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Vak Leerstof Opdrachten / Werkvormen Resultaten: Toets, presentatie, etc

Vak Leerstof Opdrachten / Werkvormen Resultaten: Toets, presentatie, etc Weekplanner week 14/15 3 april 16 april Nederlands Nieuw Nederlands H5: Poëzie -> opdr.1 t/m 3 H5: Fictie -> opdr. 1 t/m 3 Rehearsing : Grammar 17, 18, 19 Articles Reflexive pronouns Like / As comparison

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 KB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 KB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar KB Nederlands Periode Lezen K,,,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO

Keuzeboekje examentrainingen 2016 MAVO Keuzeboekje examentrainingen 2016 In dit boekje staat voor elk vak beschreven wat er tijdens de examentraining aan bod komt. Op basis van die beschrijvingen kun je een keus maken welke trainingen jij wilt

Nadere informatie