Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5

2 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt gebruiken om over gevoelens te praten 3. Je kent woorden die je kunt gebruiken om dingen met elkaar te vergelijken. Je weet wat meer over Ellis Island 5. Je weet hoe en wanneer je de present simple en present continuous gebruikt 6. Je weet hoe en wanneer je de present simple, present continuous, will en to be going to gebruikt om over de toekomst te praten 7. Je weet hoe je de vergrotende en de overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden gebruikt 8. Je kent woorden die met misdaad(onderzoek) te maken hebben 9. Je kent woorden waarmee je beschrijft wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 0. Je kent woorden waarmee je anderen beschrijft. Je kent uitdrukkingen waarmee je aangeeft dat je met iemand meevoelt 2. Je kent uitdrukkingen waarmee je iemand geruststelt en advies geeft 3. Je weet wat meer over de Tower van London. Je weet hoe en wanneer je de past simple moet gebruiken 5. Je weet hoe en wanneer je de present perfect moet gebruiken 6. Je weet wat het verschil is tussen de past simple en de present perfect 7. Je weet wat bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden zijn en hoe je ze moet gebruiken JE KUNT: 8. Je kunt om verduidelijking vragen en daarop reageren 9. Je kunt vertellen wat er gaat gebeuren 20. Je kunt vragen hoe iemand zich voelt of voelde en daarop reageren. 2

3 2. Je kunt dingen van vroeger en nu vergelijken. 22. Je kunt vertellen wat er gebeurd is en hoe iets is gekomen 23. Je kunt anderen beschrijven 2. Je kunt aangeven dat je met iemand meevoelt en iemand geruststellen 25. Je kunt advies geven LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES (3) Introduction (35) Start Chapter Vocabulary A Opdracht B Reading 2 Opdracht C: Speaking Reading Stone Exercise 7, 8, 9, 0, Exercise 3,, 5, 6, 7, stone 2 Vocabulary A + B leren 3 Countries & Culture Grammar Exercise 8, 9 Ex. t/m Voca A, B & C leren + stones +2 (36) Opdracht D: Reading, Speaking and Writing Ex. 20, 2, 22 Leren Voca C&C + D 2 Watching E: Opdracht F: Reading Ex. 23 Ex. 2, 25 Leren Voca F & G 3 Opdracht G: Reading Ex 26, 27, 28, 29, 30 stone 3 (37) Writing G 3

4 Finish chapter Ex. 3, 32, 33, 3 stone 2 SO Ch. woorden A t/m G Nakijken hoofdstuk 9/9 + stones t/m Oefenen Schoolwise I-clips 3 Start Chapter 2 Opdracht A: Listening Opdracht B: Reading Exercise, 2, 3, Exercise 5 en 6 Leren voca A + B (38) 5/9 Boektoets 2 Opdracht C: Speaking Ex. 8, 9, 0, 2A Stone 5 en 6, Leren: Stone 5 en 6 3 Grammar Past simple/present Perfect Ex. + 2 Voca C t/m D leren (39) Speaking Wanted Countries en Culture Ex. 3,, 5 + Stone 7 Ex Leren Stone 7 2 Opdracht D: Listening Opdracht E: Watching 3 Opdracht F: Reading Jury Duty Grammar Ex. 20, 2, 22 Ex. 23 Leren Voca F & G Exercise 2, 25, 26 A Exercise 3 en (0) Opdracht G: Writing My bike was stolen Exercise 27, 28, 29, 30 stone 8 Leren stone 8 2 Opdracht G: Writing Problem page Finish chapter 2 Ex. 32, 33, 3 stone 9 Leren Stone 9 3 Oefenen Schoolwise Oefenen schoolwise () 6/0 Studiedag

5 2 SO Ch.2 woorden A t/m G Oefenen schoolwise + Stones 5 t/m 9 Test Yourself chapter / 2 3 Oefenen schoolwise Oefenen schoolwise 2 Herfstvakantie Week 2 3 Toetsweek/SE-week woensdag 22/0 t/m 28/0 () Finish chapter 2 Oefenen lezen Leesopdracht Einde Periode TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO woorden, Zinnen en Stones Chapter Wk 37 Boektoets Wk 38 2 SO woorden, Zinnen en Stones Chapter 2 Wk Toets Stepping Stones Chapter + 2 Wk 3/ 5

6 Economie Stof: Pincode VMBO-GT Hoofdstuk Waar blijft je geld? Pincode VMBO-GT Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen Hoofdstuk JE KENT/WEET:. Je weet wat schaarste is. 2. Je weet wat primaire en secundaire behoeften zijn. 3. Je weet wat marketing(mix) en reclame is.. Je weet waar een consumentenorganisatie voor staat en je kunt er een aantal benoemen/beschrijven. 5. Je weet wat inflatie is. 6. Je weet wat koopkracht is en wat koopkracht kan beïnvloeden. 7. Je weet wat een indexcijfer is. 8. Je weet wat het consumentenprijsindexcijfer weergeeft. 9. Je kent het verschil tussen nominaal inkomen en reëel inkomen. 0. Je kunt een verband leggen tussen milieubewust gedrag, milieuorganisaties en milieukeurmerk.. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei of daling berekenen. Je kunt een tabel en een grafiek interpreteren. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen - Hoofdstuk 2 JE KENT/WEET: Je kent de geldsoorten. 2 Je kent de functies van geld. 3 Je kunt het verband beschrijven tussen vreemd geld en wisselkoersen. Je weet welke inkomensvormen er bestaan en wat ze inhouden. 5 Je kent het verschil tussen begroting en budget. 5 Je weet welke soorten uitgaven er zijn en wat ze inhouden. 6 Je weet wat de spaar- en leenmotieven zijn. 7 Je weet hoe je jou geld kan investeren met als doel winst. 8 Je weet welke leningen er zijn en waar ze voor dienen. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt vreemd geld omrekenen naar euro s en andersom. 6

7 Je kunt een begroting opstellen. Je kunt berekenen hoeveel geld jij moet reserveren voor het kopen van iets. Je kunt de rente percentages uitrekenen Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 3 2 Introductieles (werkwijze, regels, verloop) 35 Introductieles Pincode Hoofdstuk Waar blijft je geld? Inleiding blz 6-9 tekstboek, vraag Par. blz 0-3 tekstboek, vraag -. Aantekeningen maken Aantekeningen maken 36 Par.2 blz -7, vraag Aantekeningen maken 2 Par.3 blz. 8-2, vraag Aantekeningen maken 37 Par. blz 22-25,vraag 0-8. Aantekeningen maken 2 Toets voorbereiden Test, herhalingsopgaven, examenopgaven 38 Toets H ( ) Inleveren schrift H Aantekeningen maken Rekenmachine mee! 2 Toets bespreken Boek en schrift mee! 39 Introductieles Pincode Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? Inleiding blz tekstboek, vraag -5 2 Par 2. blz 0-3 tekstboek, vraag Par 2.2 blz -7 tekstboek, vraag Par 2.3 blz 8-5 tekstboek, vraag 2-33 Par 2. blz tekstboek, vraag Inleveren schrift H2 Toets voorbereiden H+H2 Test, herhalingsopgaven, Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken Aantekeningen maken 7

8 examenopgaven 2 Herfstvakantie 3 Toetsweek Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING Toets H Week 38 2 Inleveren schrift H Week 38 0,5 Inleveren schrift H2 Week 0,5 Eindtoets Pincode hoofdstuk en 2 Week 3 8

9 Frans Chapitre 7: Vive les vacances! Chapitre 8: Paris, ville vivante Leerdoelen (chapitre 7 et 8) JE KENT/WEET: De présent van regelmatige werkwoorden op er, -ir en -re 2 De vervoeging van het onregelmatige werkwoord prendre (nemen) 3 De vormen van de impératif (gebiedende wijs) Woorden waarmee je de weg kunt wijzen 5 Namen van gebouwen 6 De vorm en plaats van het bijvoeglijk naamwoord 7 De vervoeging van het werkwoord mettre (zetten, leggen) 8 De vergelijkingen en de overtreffende trap 9 Namen van kledingstukken/ kleuren 0 Woorden waarmee je voorwerpen kunt om schrijven Woorden waarmee je iemands uiterlijk kunt beschrijven JE KUNT: 2 Je kunt naar telefoongesprek luisteren 3 Je kunt een voic bericht begrijpen Je kunt een folder / waarschuwingsborden / internetsite lezen 5 Je kunt om informatie vragen 6 Je kunt vragen om meer uitleg als je iets niet begrijpt 7 Je kunt de weg vragen en wijzen 8 Een korte memo schrijven 9 Een schrijven waarin je informatie vraagt en een hotelkamer reserveert 20 Informatie vragen in een winkel 2Vertellen over kledingstijl 22 Een persoon beschrijven 23 Een voorwerp omschrijven LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES wk35 Introductie Inleiding:, 2 Starten hoofdstuk : Vive les vacances! Leren voca 7. 2 Combiklas 3 W 36 Leren Grammaire D Herhalen vervoeging pouvoir en vouloir en de woordvolgorde. bron A: 3 (), (),bron B: 5, 6 (),7(),bron C: 8, 9, 0 Nakijken t/m 0 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken bron D:, 2, 3, bron E: 5, 6, 7 bron F: qui suis-je? 7, 8 Nakijken 0 t/m 8 Leesteksten zelfstandig lezen en 9

10 Combiklas 5 W 37 Leren voca 7.2 Herhalen voca 7. 6 Combiklas Leren vervoeging prendre 7 W 39 Leren voca 7.3 Herhalen voca 7. en 7.2 Tâche: stap t/m (inleveren in de map) opdrachten maken Nakijken bron G: 9 connaître bron H: 20, 2, bron J: 23, 2, 25, 26 La chanson: 30, 3 Leesteksten zelfstandig lezen en opdrachten maken Nakijken bron K: 27, 28, 29 Nakijken 8 t/m 28 D-toets maken Leestoets x2 Luistertoets x2 Herhalen voca 7., 7.2 en 7.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture Combiklas 9 W 0 Leren voc 7. Combiklas Werkwoorden vervoegen (stencil) W Activiteit (kijk-luisteren) 2 Alles herhalen Oefentoetsen maken Herfstvakantie Week 2 Toetsweek/SE-week Week 3/ 7 Bespreken SE 8 0

11 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN leesvaardigheid Week 39 2 G M- CIJFER H- CIJFER Luistertoets Week 0 2 o v g o v g SE Chapitre 7 Week 3/ 3

12 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel vmbo tl) Deel Staatsinrichting van Nederland Het Koninkrijk der Nederlanden en Hoofdstuk 2 Politieke stromingen Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk) JE KENT/WEET: Het Koninkrijk der Nederlanden 2. Je weet hoe Nederland ontstond en een koninkrijk werd. 3. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 5. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 6. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 7. Je weet hoe de grondwet van 88 veranderd werd en waarom dat gebeurde. 8. Je kent de gevolgen van deze verandering in de grondwet. 9. Je weet wat een rechtstaat is en waarom Nederland een rechtstaat was. Politieke stromingen 20. Je kent de Liberalen en confessionelen als politieke stroming 2. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 22. Je kent de socialisten en feministen als politieke stroming. 23. Je weet waarom deze stromingen ontstonden 2. Je kent het verband tussen pacificatie en verzuiling JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld interpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD 3 Introductieles 2 Beeld: GWP Het koninkrijk der Nederlanden. 3 Inleiding H tekstboek, vraag -3 werkboek IN DE LES 2

13 35 Par. tekstboek, vragen werkboek 2 Par.2 tekstboek, vragen werkboek 36 Par.3 tekstboek, vragen werkboek 37 Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H 38 Introductie hoofdstuk 2 Politieke stromingen. 2 Beeld: Politieke stromingen. 39 Par 2. tekstboek, vragen werkboek 2 Par 2.2 tekstboek, vragen werkboek 0 Par 2.3 tekstboek, vragen werkboek Herhalen/aantekeningen paragraaf,2 en 3 Toets H2 2 herfstvakantie Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Leren Maken verwerkingsopdrachten/toepassen Aantekeningen maken Leren 3 Toets bespreken/oefenen 3/ toetsweek Eindtoets / SE- GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3,,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER H- CIJFER Toets GWP hoofdstuk Paragraaf,2,3 Toets GWP hoofdstuk 2 Paragraaf,2,3 Eindtoets SE GWP hoofdstuk en 2 Week 37 Week Week 3/ 3 3

14 NEDERLANDS Hfst. : Samen leven & Hfst. Relaties Week Les Activiteiten Afronding 3 Hfst. Lezen Doel en inhoud : opdr., 2, 3, 5* 2 Hfst. Taak Lezen: De andere kant van de krant. Taalportfolio 35 3 Hfst. Lezen Functie van een tekstdeel : opdr., 2, 3, 5* Hfst. Examen doen Vragen over teksten opdr. t/m 36 5 Hfst. Spreken/ Kijken/ Luisteren Luisteren en kijken : Taalportfolio opdr. 2 + kijkfragment 6 Hfst. Schrijven Persoonlijk of zakelijk schrijven & Controleren : opdr. t/m 5 Let op: opdr. 2 en 3 moet je inleveren! Taalportfolio 37 8 Toets Lezen H en H TOETS 9 Hfst. Schrijven Sollicitatiebrief & Envelop : Afronden opdr. t/m (opdr. 2 en 3 inleveren!) Taalportfolio 38 Hfst. Taal en woordenschat Het woordenboek gebruiken : opdr. t/m 6 2 Hfst. Taal en woordenschat: Pleonasme en tautologie : opdr.: t/m Toets Schrijven H/H TOETS Hfst. Spelling en grammatica: Spellen volgens de regels : opdr. t/m 9 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 0 5 Hfst. Spelling en grammatica: Spelfouten verbeteren :

15 opdr. t/m 9 6 Hfst. Spelling en grammatica: vervolg opdr. maken 7 Hfst.& Test hfst.: t/m ; hfst.: t/m 3 8 Hfst. Examen doen: Een tekst schrijven opdr. 2, 3 2 herfstvakantie 3/ 9 Extra oefening: bestudeer alle genoemde woorden/begrippen (blz. 26 t/m 223) SE-week (zie PTA) Hfst. Fictie: Onderwerp en thema Opdr. t/m 5 SE Let op: opdr. 5 is een keuzeopdracht Taalportfolio 20 Uiterlijke inleverdatum fictiedossier!!!! FICTIE Examen 2007 maken (blz. 202 t/m 25) Let op: Landelijke examens van eerdere jaren zullen ook regelmatig worden geoefend! Heb je tijd over, dan ga je verder met de huiswerkopdrachten, je portfolio, je boekverslag en/of het ICT-materiaal!!! 5

16 Leerdoelen (hfst. Samen leven en hfst. Relaties ). Elke tekstsoort heeft zijn eigen tekstdoel. 2. De hoofdgedachte van een tekst kun je in één zin opschrijven. 3. Veel teksten bestaan uit een inleiding, kern en slot.. Een inleiding kan de aandacht trekken, het onderwerp of een samenvatting geven. 5. De kern van een tekst kan onder meer bestaan uit voorbeelden, oplossingen, voor- en nadelen, oorzaken en gevolgen. 6. In het slot kan een conclusie, samenvatting, toekomstverwachting of advies staan. 7. Bedenk goed wat het doel is van een spreker of programma. 8. Kijk én luister goed naar de spreker(s) en de beelden. 9. Tijdens een discussie luister je goed en reageert op elkaar. 0. Tijdens een discussie sta je open voor argumenten en meningen van alle discussiedeelnemers.. Je houdt je aan de aanwijzingen van de discussieleider. 2. In een zakelijke tekst gaat het vooral om feiten. 3. Zakelijke teksten hebben een vaste indeling, formeel taalgebruik, moeten foutloos geschreven zijn en er correct uitzien. Bijvoorbeeld een sollicitatiebrief.. Een cv = curriculum vitae : een aparte lijst met persoonlijke gegevens. 5. Een persoonlijke tekst schrijf je aan iemand die je goed kent. 6. In een persoonlijke tekst leg je uit wat je van de feiten vindt en geef je daarbij voorbeelden bij wat je denkt of voelt. 7. De adressering van je envelop is verzorgd en correct. 8. Lees elke examenvraag eerst zorgvuldig en bepaal wat je precies moet doen. 9. Lees daarna nauwkeurig het tekstgedeelte waarover de vraag gaat. 20. Schrijf dan pas het antwoord op en controleer of het bij de vraag past. 2. Lees goed wat er in de opdracht staat: eerst de beschrijving, dan de opdracht zelf. 22. Streep alle informatie alle informatie aan die je straks in je tekst moet verwerken. 6

17 23. Bedenk een goede volgorde. Schrijf de tekst daarna in één keer uit. 2. Controleer of alle informatie erin staat. Verbeter taal- en spelfouten. 25. M.b.v. trefwoorden vind je in het woordenboek informatie over: betekenis, schrijfwijze, uitspraak, meervoud, geslacht, betekenis van uitdrukkingen waarin dit woord voorkomt. 26. Pleonasme en tautologie zijn stijlfiguren waarmee je woorden kunt versterken. 27. Let op de spelling van werkwoorden, woorden die aan elkaar moeten, hoofdletters, spelfouten en interpunctie. 28. Het onderwerp geeft in één woord aan waar de tekst over gaat. 29. Het thema is een korte zin die aangeeft op welke manier het boek tegen het onderwerp aankijkt. 30. De volgorde van de gebeurtenissen in een boek is vaak chronologisch. 3. Soms lees je in flashbacks wat er eerder gebeurd is. 7

18 Nask Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 Hoofdstuk 9 Straling Leerdoelen Hoofdstuk 7 Elektriciteit 2 KENNISDOELEN. Ik kan in serie- en parallelschakelingen een relatie leggen tussen spanning en stroomsterkte en hiermee berekeningen uitvoeren. 2. Ik kan de vervangingsweerstand berekenen in serie-en parallelschakelingen. 3. Ik kan in elektrische schakelingen de verschillende componenten herkennen, de functie benoemen.. Ik kan schema s van schakelingen gebruiken, interpreteren en aanpassen, en de werking van de componenten verklaren van tenminste: - Inbrekersalarm; - Automatische deurbediening; - Elektronische temperatuursensor; - Schemerschakeling; - Dimmer; - Discolichten. 5. Ik kan de onderdelen van een transformator benoemen, hiermee de werking van de transformator uitleggen en toepassingen geven: - Primaire en secundaire kring; - Transformatie van spanning; - Overdracht van vermogen; - Toepassingen ten minste: adapter, halogeenverlichting; elektriciteitstransport. 6. Ik kan basisbegrippen van magnetisme benoemen en toepassen bij de dynamo, transformator, luidspreker, relais en reedcontact: - permanente magneet - noord en zuidpool - aantrekking en afstoting tussen polen - veldlijnen - spoel - weekijzeren kern - elektromagneet 7. Ik kan de onderdelen van een dynamo benoemen en beschrijven hoe hiermee elektrische energie kan worden opgewekt BINAS A. Ik kan de formules van elektriciteit gebruiken en weet wanneer ik welke formule nodig heb ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan formules omwerken 8

19 Leerdoelen Hoofdstuk 9 Straling KENNISDOELEN. Ik kan uitleggen wat elektromagnetische straling is en de soorten benoemen 2. Ik kan uitleggen welke elektromagnetische straling gevaarlijk is en weet waarom dit is. 3. Ik kan uitleggen welke toepassing straling heeft in tracers, röntgenfotografie, bestraling, materiaalcontrole en kernenergie.. Ik kan beschrijven hoe een stof is opgebouwd uit atomen en moleculen 5. Ik kan beschrijven hoe een atoom is opgebouwd uit protonen, elektronen en neutronen 6. Ik kan een schets maken van een atoom als ik de atoommassa weet 7. Ik kan het begrip isotopen uitleggen 8. Ik kan de drie soorten kernstraling en hun eigenschappen noemen 9. Ik kan het verschil tussen stabiele en instabiele kernen uitleggen 0. Ik kan rekenen met de halveringstijd. Ik kan de begrippen activiteit, dracht, halveringsdikte en doordringend vermogen uitleggen 2. Ik kan een aantal veiligheidsmaatregelen bedenken bij het werken met straling 3. Ik kan uitleggen hoe het absorberen van straling zorgt voor veiligheid. Ik kan bedenken dat straling gevolgen heeft voor de mens en milieu en hoe je die gevolgen kunt verkleinen BINAS A. Ik kan in Binas informatie opzoeken over de naam van atomen, atoomnummer en doordringend vermogen ALGEMENE VAARDIGHEDEN B. Ik kan zo n grafiek maken van een radioactieve stof als ik de halveringstijd weet C. Ik kan uit zo n grafiek de halveringstijd bepalen D. Ik kan uit zo n grafiek de activiteit in ee bepaald tijdsinterval bepalen TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H7 werkboek af en * nagekeken V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H7 en 9 V NV Uitwerking van de leerdoelen P * V NV Handelingsdeel * 0 V NV SE Hoofdstuk 7 en 9 2 9

20 * Handelingsdeel Nask Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! Elke week zijn 3 lessen: les (ma) Examentraining, herhaling leerjaar 3 en havostof aansluiting leerjaar 2 lessen nieuwe stof Planning van nieuwe stof LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES Introductie leerjaar Examenvoorbereiding A 2 Herhaling Elektriciteit Opdrachten werkblad 3 7. Schakelingen Opdrachten *LD: WB parallelschakelingen 7. Schakelingen 7.2 Elektrische componenten Elektrische componenten 7.3 Elektrisch schakelen PR. 7. Opdracht en 2 Vervangingsweerstand serie- en parallelschakelingen Samenvatting LDR, NTC, diode en LED Opdrachten *LD: 2, 3 PR. 7.2 Opdracht, 2 en Elektrisch schakelen Opdrachten *LD: PR. 7.3 Opdracht Vochtigheidsmeter Opdracht 2 Knipperlicht 7 7. De transformator Opdrachten *LD: 5 PR. 7. Opdracht Een transformator met verwisselbare spoelen Magneten Opdrachten *LD: 6 9 Examentraining H2 en 7 9. Elektromagnetische straling Examentraining H2 en 7 Opdrachten: *LD: 20

21 0 9.2 Nuttig gebruik van straling 9.3 Atomen: bron van radioactiviteit 9. Eigenschappen van ioniserende straling 9.5 Stralingsbescherming Opdrachten: *LD: Opdrachten: *LD: 2 Examentraining Examentraining 3 Uitloop SE H7 Elektriciteit en H9 Straling Toets bespreken 2

22 Nask 2 Hoofdstuk 9 Reactiesnelheid Hoofdstuk 0 zouten II Leerdoelen Hoofdstuk 7 KENNISDOELEN H7. Ik kan aangeven welke soorten oplossingen stroom geleiden en waardoor dat kan. 2. Ik kan aangeven hoe zouten zijn opgebouwd en welke algemene eigenschappen ze hebben 3. Ik kan de formule van een zout opstellen en noteren in een reactievergelijking wat er gebeurt als deze oplost of weer vast wordt. Ik kan de naam (triviaal en rationeel) opstellen en analyseren van zouten 5. Ik weet de lading van de meest voorkomende ionen en kan deze opzoeken in BINAS 6. Ik weet welke kleuren oplossingen met koper-, ijzer(ii)- en ijzer(iii)ionen hebben 7. Ik kan aan de naam en de formule herkennen of het gaat om een zout of een moleculaire stof 8. BINAS. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 2. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 3. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten.. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 5. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 6. IK KAN OP EEN VEILIGE MANIER SAMEN MET ANDERE KLEINE EPERIMENTEN 22

23 UITVOEREN. DIT GEBEURT IN EEN REDELIJK TEMPO. Leerdoelen Hoofdstuk 8 KENNISDOELEN KOMT BINNENKORT BINAS ALGEMENE VAARDIGHEDEN TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER Opdrachten H7/8 af en nagekeken inclusief Test Jezelf * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Overhoring Ionen /9/20 * V NV Uitwerking van de leerdoelen * V NV Periodemap 0 V NV Toets Hoofdstuk * Periodemap NASK2 af MAVO Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. Week les VAKNHOUD IN DE LES 23

24 36 H8.2 zure en basische oplossingen 37 H8.3 zuren en basen: wat is een zuur? HD SO Ionen HD practicum blz. 0 maken maken opgaven H8.3 practicum Verdunnen+ verslag in 2tallen HD 3 H8. Ontzuren maken opgaven H8. Huiswerkcontrole practicum en 3 2 H8.5 Titreren Theorie 3 H8.5 practicum titratie citroensap 39 H8.5 practicum titratie tafelazijn 2 H8 Leerdoelen H8 uitwerken 3 H8 Test Jezelf H8 af+ aftekenen 0 H7 Leerdoelen H7 uitwerken 2 H7 Test Jezelf H7 af + aftekenen 3 IJKMOMENT Alles af en nagekeken studiedag 2 Oefenen voor SE 3 Oefenen voor SE 2 HERFSTVAKANTIE 3 Vragenuur / oefenen voor SE 2 3 Toetsweek SE H 7-8 2

25 Wiskunde Moderne Wiskunde: vmbo - gt 9 e editie deel A en B Rekenen en opstroom-module Aandachtspunten:. Het werk van de vorige les hoort aan het begin van de les af te zijn. 2. Gebruik de samenvatting en test jezelf om je voor te bereiden op de toetsen en SE s. 3. Hou de planning van rekenen ook in de gaten.. Lever je oefenopdrachten in om nagekeken te worden of kijk het zelf even na. LES DATUM VAKINHOUD BIJ DEZE OPDRACHTEN HEB IK ETRA UITLEG NODIG: Wiskunde: hoe doen we dat? 2 Week 3 H t/m opdracht afmaken 3 H opdracht 5 tm 9 H opdracht 20 tm 25 5 H Extra opdrachten blz 28,29 6 H Verwerken en toepassen blz 30,3 7 H2 Opstap en H2 Extra opdrachten blz 52,53 3 H2 Verwerken en toepassen blz 5,55 H3 Opstap en beginnen aan handelingsopdracht H & samenvatting klas

26 7 3-8 H3 Extra opdrachten blz 7, 75 9 H3 Verwerken en toepassen blz 76, Handelingsopdracht afronden en inleveren TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN handelingsopdracht H & samenvatting klas3 G 0 CIJFER SE - H en H2 3 26

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 4 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag KENNISDOELEN >>> ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK >>> ZIE SYLLABUS

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo Plannersboekje Periode 2 4 Mavo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..6 Wiskunde. 11 Nask 1. 14 Economie.17 Scheikunde.21 Geschiedenis. 24 Frans.. 26 Lichamelijke opvoeding. 28 2 NEDERLANDS Hfst. 2: Consumeren

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 1 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 K&C... 11 Kunst BVG (Praktijk)... 13 Mens en

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 mens & maatschappij 11 economie 13 natuur-scheikunde 15 tekenen 17 Periode 1 leerjaar 2mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25 Afkortingen: mk = maken lz = lezen lr = leren aantek = aantekeningen = paragraaf so = schriftelijke overhoring hfd = hoofdstuk curs = cursus opdr = opdracht oef = oefening vr = vraag blz = bladzijde voorb

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 4 Schooljaar 2013-2014 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst & Haute Couture / Design voertuig Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Hoe je inspiratie kunt

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 2 Periode 4 1 Inhoudsopgave BVG 3 Engels 5 Frans 7 Levensbeschouwing 10 Mens en Maatschappij 12 Mens en Natuur 14 Nederlands 16 Wiskunde 19 2 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Duits... 3 Economie... 5 Engels... 7 Frans... 9 Geschiedenis... 12 Kunst BVG (Praktijk)...

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 1 Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 M&N... 10 BVG... 14 Nederlands... 17 Studeerplanner

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? lr = leren oef = oefening vr = vraag sprkb = spreekbeurt Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Engels Methode: Stepping Stones Klas: bc WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 biologie... 9 economie... 10 maatschappijleer... 12 wiskunde... 14 handvaardigheid...

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 12 Biololgie 14 Tekenen 16 Handvaardigheid 18 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2 Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Klas: a Een boekverslag is deze periode optioneel (mag, hoeft niet) en telt x. De spreekbeurt is individueel en voor een cijfer

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 3 Havo

Plannersboekje Periode 2 3 Havo Plannersboekje Periode 2 3 Havo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..5 Frans. 7 Natuurkunde.10 Scheikunde. 13 Aardrijskunde 16 Economie.18 Wiskunde. 22 Lichamelijke opvoeding. 24-2 Nederlands Periode

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert PTA 2015-2016 leerjaar 4 Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal SE omschrijving weging S.O. G. Tekstverbanden

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 3 mavo Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels... 11 Frans...11 Duits.14 Levensbeschouwing..17 Biologie..19 Nask 1 24 Scheikunde.27

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 6 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels Kader 1... 7 Engels kader 2... 9 Economie... 11 Biologie... 13 Wiskunde... 14 Nask 1...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3 Studeerplanners Leerjaar 1 Periode 3 1 Inhoudsopgave Frans 3 LBS p1a, p1c, p1d 6 LBS p1b 7 Mens en maatschappij 9 Beeldende vormgeving (BVG) 11 Kunst en cultuur (KC) 15 Mens en Natuur 17 Nederlands 19

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2014-2015 NIVEAU KADER

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2014-2015 NIVEAU KADER PROGRAMMA VA TOETSIG E AFSLUITIG TSG VMBO CURSUSAAR 04-05 IVEAU KADER VAK: ASK METHODE: u voor straks 4 KGT (ThiemeMeuenhoff) KLAS: 4 COTACTURE PER WEEK: 4 x uten per week P periode C code B Bron KEE wat

Nadere informatie

Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl

Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl Planning klas 4 kaderberoepsgerichte leerweg Nederlands 2012-2013 Mevrouw Klarenbeek: joyce.klarenbeek@elzendaalcollege.nl Zorg dat je deze planning goed bewaart (in een insteekhoes) in je werkboek. Het

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 2 Periode 2 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 5 Lichamelijke Opvoeding... 8 Geschiedenis... 14 Mens & Natuur... 16 Nederlands...

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 2 Zie vorige periode Zie vorige periode Bestudeer blz. 204 zeer GOED!!!! Hfdst. 1 bestudeer blz. 37 t/m 39 Maak opdracht 26, 27 en 28 Leesvaardigheid blok 2, opdracht 17 t/m 21

Nadere informatie

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: AK Methode: de Geo Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 45 /-6/ Nabespreking toets Start periode Start Grenzen 46 9/-3/ H.

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 1 Periode 4 1 Inhoudsopgave o BVG 3 o Engels 5 o Frans 7 o Kunst en Cultuur 10 o Levensbeschouwing 12 o Mens en Maatschappij 14 o Mens en Natuur 16 o Nederlands 21 o Wiskunde 24

Nadere informatie

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Blz. Vak Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Handvaardigheid 0 LO Nask Nask 3 Nederlands 4 Tekenen 5 Wiskunde Leerjaar: 3 Vak: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 4 Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde Week 34-45 2015-2016 Periode 1 Altijd nodig: BuiteNland opdrachten boek en tekstboek, Atlas

Nadere informatie

Hoe leer ik uit... Naam: Klas:

Hoe leer ik uit... Naam: Klas: Hoe leer ik uit... Naam: Klas: 1 Inhoud Woorden... 3 Flashcards... 3 Opschrijven... 3 WRTS... 3 Tekenen... 4 Stones... 5 Flashcards Opschrijven - WRTS... 5 Het thema van de Stone... 5 Stukjes combineren...

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Maatschappijleer blz. Management

Nadere informatie

PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands

PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands Kerndoelen 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling,

Nadere informatie

E x a m E n t r a i n i n g vmbo

E x a m E n t r a i n i n g vmbo Examentraining vmbo 2 inhoud Inleiding 4 Instructie 5 Nederlands GT 6 Nederlands Kader 7 Frans GT 8 Duits GT en Kader 9 Engels GT 10 Engels Kader 11 Geschiedenis GT 12 Aardrijkskunde GT 13 Economie Kader

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 4 en aangeleverde materialen Afwisselende werkvormen: zelfstandig

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016 Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar Mavo/Havo, 05-06 In dit document tref je een overzicht aan van alle toetsen en prestaties die je in dit schooljaar zult uitvoeren. Deze toetsen en prestaties

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners havo 3 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 5 BVG... 7 Engels... 9 Frans... 11 Geschiedenis... 14 Levensbeschouwing...

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas PVD-2 VMBO Schooljaar 2015-2016 Naam leerling Klas 1 1 Vak Onderwerp Blz. AK Inhoud toetsen 4 AK Toets planning 5 BIO Inhoud toetsen 6 BIO Toets planning 7 CVK Inhoud toetsen 8 CVK Toets planning 9 D Inhoud

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 7 mavo leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Frans... 6 Duits... 8 Engels... 11 biologie... economie... 16 maatschappijleer instroom... 19 Maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4

NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 NEDERLANDS VWO-6 PERIODE 4 Nieuw Topniveau Nederlands voor de tweede fase / verwerkingsboek blok III en V /Informatieboek H2 t/m H11 Schrijfvaardigheid: schrijfdoelen, publiek, tekstsoorten( betoog), tekstopbouw,

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt Vak Engels File 4 Post It, Like It F Grammar: hoe je de verleden tijd van to be en to have maakt; hoe je meervouden maakt in het Engels; hoe je kunt aangeven

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 NAAM: KLAS: september 2014 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie

Nadere informatie

PTA Frans TL, Bohemen Houtrust, cohort 14-15-16

PTA Frans TL, Bohemen Houtrust, cohort 14-15-16 Schoolexamen leerjaar 3 mavo (2014-2015) PTA Frans TL, Bohemen Houtrust, cohort 14-15-16 1 VCT1 Voortgangstoets étape 1 Vraagzinnen maken door middel van est-ce que en inversie Werkwoord mettre Herhaling

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Havo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Havo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 3 Havo Schooljaar 2014-15 Aardrijkskunde Altijd nodig: Terra Tekstboek, werkboek, schrift, atlas. Leerdoelen hoofdstuk 2: Wereldlandschappen

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners havo 3 Periode 4 Schooljaar 2013-2014 Aardrijkskunde 3 Havo Periode 4 H5 Nederland in ontwikkeling Altijd nodig: Terra tekstboek, werkboek, atlas JE KENT/WEET:

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers 15-10-2012, 16:34:34 Voortgangsdossier Aardrijkskunde - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2011-2013 1 SE 1 H1 t/m 3: leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden. H4: de zorgsector. (K1t/m4

Nadere informatie

Periode 1 Code Omschrijving leerstof Evaluatievorm Evaluatieduur Cijfer NE/1/1 Literatuuropdracht 1 Praktische * (4/6/8) 1

Periode 1 Code Omschrijving leerstof Evaluatievorm Evaluatieduur Cijfer NE/1/1 Literatuuropdracht 1 Praktische * (4/6/8) 1 PTA 2015-2017 Vak: Nederlands Niveau: VMBO-T Periode 1 Code Omschrijving leerstof Evaluatievorm Evaluatieduur Cijfer NE/1/1 Literatuur 1 Praktische * (4/6/8) 1 Opdracht NE/1/2 Begrijpend Lezen H1t/m3 Toets

Nadere informatie

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4 Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EINDEXAMEN NEDERLANDS BB4 Te leren stof: Bij de voorbereiding van dit examen is oefenen erg belangrijk om de stof te leren.

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K1,K2,K3 en K5 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K7 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min.

lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K1,K2,K3 en K5 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K7 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. PTA HGL 05-06 Programma voor Toetsing en Afsluiting Schooljaar: 05/06 Leerjaar: Vak:Biologie Leerweg:GL Basis en leervaardigheden bio/ Schimmels en bacteriën Het milieu/ Mensen beinvloeden hun omgeving

Nadere informatie

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4

NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 NEDERLANDS MAVO-4 PERIODE 4 Zie vorige periodes Zie vorige periodes Presentaties Oefenteksten examen Presentaties Oefentekst Oefentoets kijk/luisterexamenen examen Presentaties Oefentoets kijk/luisterexamen

Nadere informatie

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015 Vak: Leerjaar: 1 Onderwerp: fictie (creatief lezen) Kerndoel(en): (nr)-2, 3, 4, 5, 7, 10. 1-smaakontwikkeling bevorderen 2-soorten verhalen onderscheiden 3-beoordelingswoorden 4-begrippen: spanning en

Nadere informatie

Detailplanning M4A+B natuurkunde

Detailplanning M4A+B natuurkunde Detailplanning M4A+B natuurkunde Datum Activiteit week 1 1 ma-7 26-8 2 ma-8 26-8 vrij 3 di-1 27-8 vrij 4 di-2 27-8 vrij 5 do-1 29-8 Uitleg PTA natuurkunde week 2 1 ma-7 2-9 Uitleg H9, p2/maken opgaven

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Vocabulaire (SO overhoring, deel van SE cijfer, weging 1x) Langue-o-thèque N-F: blauwe blokken

Vocabulaire (SO overhoring, deel van SE cijfer, weging 1x) Langue-o-thèque N-F: blauwe blokken STUDIEPLANNERS FRANS 2014-2015 10 Havo/Mavo: Blok 1: Livre d exercices: les 1 en les 2 Eindtoets 1 (Mavo SE deel, weging 2x) Presentatie (Mavo SE, weging 1x) Blok 2: Livre d exercices: les 2 en Livre d

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Plan van toetsing/afsluiting 2012/2014

Plan van toetsing/afsluiting 2012/2014 Sector: alle Vak: Nask 2 Klas: 3 periode 1 Toets 1.1 Kleine tussentijdse toets(en)/practicum verslag en dergelijke. Max 2 deze periode (Iedere overhoring telt 1 X) 1.2 Natuur- en scheikunde voor de basisvorming

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1

Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 Daltonwijzer Periode 5 2008-2009 Leerjaar 3 MAVO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2008-2009 1 NEDERLANDS VMBO 3 PERIODE 5 Je beheerst alle vaardigheden die in deze daltonperiode worden behandeld:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie Hoofdstuk + uitgereikt materiaal 2 1 Praktische opdracht* 1* Basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO KB leerjaar 4 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets Blok 1 45 min Schriftelijk Toets HK Eindtoets Blok 1 45 min

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 1HV. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 1HV. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar HV Grotius College Schooljaar 05-06 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken t/m 8 + leerstof uit bijbehorende

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Examenprogramma Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Leesvaardigheid Domein B Mondelinge taalvaardigheid Domein

Nadere informatie

PTA Frans TL, Bohemen Houtrust, cohort 13-14-15

PTA Frans TL, Bohemen Houtrust, cohort 13-14-15 A. Schoolexamen leerjaar 3 mavo (2013-2014) 1 VCT1 Voortgangstoets étape 1 -Vraagzinnen maken door middel van est-ce que en inversie -Werkwoord mettre -Herhaling ww op er -Kaartjes kopen voor het openbaar

Nadere informatie

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen lr = leren Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: BV Methode: Klas: BC WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? 4 8/-/ Nadenken over tutorial Start periode Foto s maken voor tutorial en (digitaal)

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 mavo leerjaar 3 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Frans... 5 Duits... 7 Engels... 9 biologie... 10 Economie... 12 Maatschappijleer... 14 Geschiedenis en

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

cohort 2015, MAVO PTA S COHORT 2015 MAVO

cohort 2015, MAVO PTA S COHORT 2015 MAVO cohort 205, MAVO PTA S COHORT 205 MAVO cohort 205, aardrijkskunde, MAVO MAVO 3 AK/K/. Oriëntatie op leren en werken AK/K/6. Water AK/K/2. Basisvaardigheden AK/K/7. Arm en rijk AK/K/3. AK/K/4. Leervaardigheden

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 Programma van Toetsing & Afsluiting 4 VMBO GL/TL Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2014-2015 2015-2016 Totaal Studielastverdeling 36 87 123 Stofomschrijving

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 2

STUDIEWIJZER KLAS 1. Periode 2 STUDIEWIJZER KLAS 1 Periode 2 2014-2015 STUDIEWIJZER vak: AK klas : 1 Toetsbespreking Introductie Hoofdstuk 2 Klimaatgebieden 2.1: de invloed van de zon Werkbladen landschappen in de wereld 2.2: de invloed

Nadere informatie

LN/K 30 (108, 110, 112) 1 Pincode H2 SO met geld en sparen. LN/K 30 (108, 109, 110, Weet wat je koopt. Wat is 2 Pincode H4 SO KSO

LN/K 30 (108, 110, 112) 1 Pincode H2 SO met geld en sparen. LN/K 30 (108, 109, 110, Weet wat je koopt. Wat is 2 Pincode H4 SO KSO PTA BB 05-06 Schooljaar: 05/06 Leerjaar: Vak:AE Leerweg: BB Kan ik pinnen? Omgaan LN/K 0 (08, 0, ) Pincode H met geld en sparen. LN/K 0 (08, 09, 0, Weet wat je koopt. Wat is Pincode H4 ) de beste koop?

Nadere informatie

VMBO PRE. NEDERLANDS geen specifieke stof om te bestuderen. Toets bestaat uit een aantal teksten met vragen. Stof is tijdens de lessen geoefend.

VMBO PRE. NEDERLANDS geen specifieke stof om te bestuderen. Toets bestaat uit een aantal teksten met vragen. Stof is tijdens de lessen geoefend. VMBO PRE geen specifieke stof om te bestuderen. Toets bestaat uit een aantal teksten met vragen. Stof is tijdens de lessen geoefend. -Keywords woordenkennis nr.30-40 -bijwoord ly of niet? -tegenwoordige

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 mavo Grotius College Schooljaar 015-016 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Periode: Leerstofomschrijving: Toetsvorm: 1 Selectie leerstof/ paragrafen uit De

Nadere informatie

Hoofdvaart College PTA 2014-2015 4 e leerjaar gemengde leerweg

Hoofdvaart College PTA 2014-2015 4 e leerjaar gemengde leerweg Periode 5 week 34 44 18/08/2014 31/10/2014 Wordt getoetst in week Eindterm Toetsvorm 36 MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 37 MVT/K/3 Hoofdvaart College Vindt plaats in de toetsweek? Duur (50min. of 100

Nadere informatie

VMBO PRE. DUITS grammatik der artikel pagina 91/96 das adjektiv pagina 109/118

VMBO PRE. DUITS grammatik der artikel pagina 91/96 das adjektiv pagina 109/118 VMBO PRE Geen extra voorbereiding nodig: De toets bestaat uit een tekst en wat korte oefeningen, w.b. beeldspraak (wordt deze week en de volgende behandeld) - Present simple, past simple - present continuous

Nadere informatie