HUISREGELS IAPS LOCATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISREGELS IAPS LOCATIES"

Transcriptie

1 HUISREGELS IAPS LOCATIES 1 Inleiding In dit document worden de huisregels en gedragsregels beschreven die van toepassing zijn op de evenementen die door de NABV in het kader van IAPS (Parcours schieten) worden georganiseerd. Deze regels zijn dus van toepassing op de locatie in Loosdrecht alsmede op alle locaties waar de NABV IAPS wedstrijden, trainingen en cursussen gaat organiseren. Deze regels vinden hun oorsprong in het NABV Rulebook Handgun IAPS (laatste versie). Deze regels zijn dan ook onverkort van toepassing. Een aantal van deze regels worden hier herhaald en nader uitgewerkt. Daarnaast worden de procedures en commando s die gebruikt worden tijdens wedstrijden hier weergegeven. 1.1 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding, algemene regels en veiligheidsregels Hoofdstuk 2: De procedure voor een wedstrijd Hoofdstuk 3: Procedure tijdens een wedstrijd Hoofdstuk 4: Regels voor schutters 1.2 Algemene regels Aankomst op de locatie Het is verboden zowel voor schutters als hun begeleiders om in camouflage kleding aan te komen bij de locatie. Ook gedeeltelijke camouflage (zoals alleen een broek, jas, trui of shirt) is verboden. Zorg er voor dat, als je met de auto komt, je deze altijd op de daarvoor bestemde plaats parkeert. Overlast moet zoveel mogelijk vermeden worden. Alle Airsoftapparaten moeten worden vervoerd in een deugdelijke tas of koffer. Zorg er ook voor dat je het Airsoftapparaat in een apart tasje, pouch of gunsleeve vervoerd, zodat je deze direct in de Safety zone kunt neerleggen. Het is op de locatie niet toegestaan om je Airsoftapparaat uit te pakken op een andere plaats dan de aangegeven Safety Zone. Tot je in de Safety Zone bent, blijft het Airsoftapparaat in de tas, pouch of gunsleeve. Kortom het Airsoftapparaat is niet als zodanig herkenbaar buiten de Safety Zone. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank mee te nemen naar de locatie, noch te nuttigen voor of tijdens de wedstrijd of training Gebruik van de faciliteiten Het is niet toegestaan om Airsoftapparaten zichtbaar mee te nemen in de faciliteiten. Het is niet toegestaan om je holster te dragen bij een bezoek aan de faciliteiten. Het is niet toegestaan om camouflagekleding of controversiële kleding te dragen bij een bezoek aan de faciliteiten. Met faciliteiten worden het restaurant, de bar, kantine, vergadervoorzieningen alsmede de toiletten bedoeld. In Loosdrecht zijn deze gevestigd in het hoofdgebouw aan de overzijde van de straat Gebruik van de safety zone In de safety zone mogen onbeheerde airsoftapparaten zich alleen maar in een afgesloten tas, kistje, pouch of gunsleeve bevinden. Het is niet toegestaan om Airsoftapparaten los neer te leggen in de safety zone. Voor het negeren van dit verbod krijg je de eerste keer een waarschuwing, bij een tweede keer, wordt je uitgesloten van de wedstrijd of training en moet je de locatie verlaten. 1 Huisregels IAPS locaties

2 In de safety zone is het toegestaan om droog te oefenen. Dat wil wel zeggen dat er in de magazijnen absoluut geen drijfgas of BB s aanwezig mogen zijn. De magazijnen moeten dus volledig leeg zijn als je die gebruikt om bijvoorbeeld een magazijnwissel te oefenen. In de safety zone is het ook toegestaan om onderhoud uit te voeren aan je Airsoftapparaat. Ook hierbij is van toepassing dat er in de magazijnen geen BB s of drijfgas aanwezig mag zijn. Bij dry fire of anderszins controleren van het Airsoftapparaat moet je het altijd in een veilig richting houden en nooit richten op andere deelnemers, toeschouwers of jezelf. Bij elke manipulatie van het wapen (naar holster brengen of terug wegleggen) moet er een safety check gedaan worden van het wapen. Deze safety check dient te bestaan uit: Controleren of de kamer leeg is en er geen magazijn in het wapen zit. Na slide forward, in een veilige richting, de trekker overhalen. Een Airsoftapparaat verlaat de safety zone maar op twee manieren: In het holster van de schutter (ontspannen hamer en GEEN magazijn in het apparaat). In een afgesloten tas, koffer, pouch of gunsleeve Gebruik van de reloading zone Er kunnen door de organisator verschillende reloading zones worden ingericht. Deze zones zijn herkenbaar aan onderstaande aanduiding. In een reloading zone mogen geen Airsoftapparaten worden neergelegd. Alle Airsoftapparaten die zich in een reloading zone bevinden, zitten in het holster van de schutter. In deze zone mogen zich alleen BB s, Drijfgassen alsmede geladen magazijnen bevinden. Het is ten strengste verboden om de reloading zone te gebruiken als testzone of voor het laden van een Airsoftapparaat. Overtreding van deze regel zorgt voor onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd of training Gebruik van een veiligheidsbril Voor alle deelnemers en toeschouwers is het verplicht om een veiligheidsbril te dragen op de locatie. Dat is alleen van toepassing voor het deel van de locatie wat tot de schietstand gerekend kan worden. De plaats vanaf waar het verplicht is een veiligheidsbril te dragen wordt aangeven door onderstaande aanduiding. Ook in de safety zone is het verplicht om een veiligheidsbril te dragen. Het is toegestaan om in de safety zone (tijdelijk) een leesbril of andere bril te dragen indien dit voor de schutter noodzakelijk is om bijvoorbeeld herstel- of afstelwerkzaamheden aan zijn uitrusting door te voeren. De schutter moet er dan wel voor zorgen dat hij altijd in een veilige richting werkt, zodat de kans op een treffer door een BB nagenoeg uitgesloten is Gebruik van de stages Het is niet toegestaan om voor de wedstrijd de opgestelde stages te betreden. Het toch betreden van de stages wordt gezien als stageverkenning en zal leiden tot een waarschuwing, maar kan bij herhaling ook leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. Het is niet toegestaan om voor de wedstrijd foto s of video opnamen te maken van de stages. Ook deze activiteit wordt gezien als stageverkenning. Uiteraard mag je tijdens en na het uitvoeren van de stage foto s en/of video opnamen maken van je eigen run en de stageopstelling. Tijdens trainingen en cursussen worden de schutters in de stages altijd begeleid door een Range Officer of persoon die door de instructeur of Range Master is aangewezen hiervoor. Het is niet de bedoeling dat (tijdens trainingen of cursussen) de schutters geheel zelfstandig een stage doorlopen. Indien er zogenaamde oefen stages of classifiers opgesteld worden voor een training dan is het de schutters wel toegestaan om daar zelfstandig gebruik van te maken. Hierbij moet altijd goed gelet worden op de veiligheid van de (mede) schutters. De schutters die de oefening uitvoeren moeten altijd op één lijn staan. 2 Huisregels IAPS locaties

3 Het Airsoftapparaat moet altijd in de richting van de targets worden gehouden. Voor het controleren van de score of afplakken van de targets moeten alle schutters de airsoftapparaten geholsterd hebben. Snelvuur is te allen tijde verboden. Bij de eerste constatering volgt een waarschuwing en bij de tweede overtreding moet de overtreder de locatie verlaten gouden veiligheidsregels Behandel het airsoftapparaat altijd of het geladen is. Zorg er voor dat de loop altijd in een veilige richting wijst. Zorg er voor dat je vinger van de trekker is, behalve als je op het punt staat om een schot af te vuren. Zorg er voor dat je airsoftapparaat ongeladen is tot je het daadwerkelijk gaat gebruiken. Richt een airsoftapparaat nooit op jezelf of een ander object wat geen deel uitmaakt van een parcours. 2 Procedure voor de wedstrijd 2.1 Stap 1: Pre-briefing De gehele squad wordt opgeroepen om deel te nemen aan de zogenaamde pre-briefing. Tijdens deze briefing worden de squads voorgesteld aan de Range Officers die hen zullen begeleiden gedurende de uitvoering van de stages. Afhankelijk van de wedstrijd kan er gekozen worden om één vaste Range Officer het Squad te laten begeleiden door alle stages, of voor het principe waar de Range Officers verantwoordelijk zijn voor één of meerdere stages en de squads bij hen langskomen op de stages. De Range Master legt aan de hele groep nogmaals de regels voor deze wedstrijd uit besteed extra aandacht aan de veiligheidsmaatregels. 2.2 Stap 2: Chrono test Direct na de pre-briefing kan er een chrono test voor de gehele squad uitgevoerd worden (mits die al niet eerder is uitgevoerd). De gegevens van de chrono test worden vastgelegd door de Range Officer. De maximale FPS voor Airsoftapparaten is 500 met 0,20 BB s. 2.3 Stap 3: Stage briefing Met de gehele squad wordt de eerste stage bezocht. De Range Officer geeft uitleg over de stage en verteld eventuele do s en dont s. Daarna krijgt de gehele squad 3 of 5 minuten de tijd om de stage zelf te verkennen en de strategie voor het uitvoeren van de stage te bepalen. 2.4 Stap 4: Uitvoeren van de stage Vervolgens wordt de stage doorlopen. Hierbij zijn twee commando s van belang: 1. De schutter die de stage gaat uitvoeren, wordt opgeroepen met [Naam schutter] on line. 2. De schutter die daarna komt wordt opgeroepen met [Naam schutter] on deck. De andere schutters blijven in de veiligheidszone en komen niet op de stage. 2.5 Stap 5: Vaststellen score Nadat het commando Range is clear is gegeven door de Range Officer, loopt de Range Officer samen met de schutter langs de targets en stelt de score vast. De score wordt genoteerd op het score sheet. Zowel de Range Officer als de schutter ondertekenen het score sheet. De patchers aan de slag om alle targets af te plakken (is uiteraard niet van toepassing bij elektronische doelen). De Range Officer start stap 4 tot de gehele squad de betreffende stage heeft uitgevoerd. Zodra alle schutters de stage hebben doorlopen, start de gehele squad bij Stap 3 voor de volgende stage. 3 Huisregels IAPS locaties

4 3 Wedstrijdcommando s De gebruikte baancommando s en hun volgorde waarin ze gegeven dienen te worden zijn: LOAD AND MAKE READY Dit commando bepaalt de aanvang van de stage. Onder toezicht van de Range Officer staat de deelnemer richting doelen, of een andere veilige richting zoals aangegeven door de Range Officer. Bij het horen van het commando brengt de deelnemer het airsoftapparaat in gereedheid. Hij brengt het magazijn in het airsoftapparaat en spant de hamer. Hij zet het airsoftapparaat op veilig en holstert het airsoftapparaat. Het activeren en instellen van het elektronisch richtorgaan moet plaatsvinden voordat het magazijn is geplaats en de hamer is gespannen. Het instellen van het richtorgaan nadat het airsoftapparaat is geladen is NIET toegestaan en zal leiden tot een waarschuwing. De deelnemer neemt dan de voorgeschreven starthouding aan MAKE READY Dit commando is het enige andere mogelijke commando waarna de deelnemer zijn airsoftapparaat in de gereedheid kan brengen. Met dit verschil dat dat hij het magazijn in het airsoftapparaat brengt maar de hamer niet spant. Hij holstert het airsoftapparaat. Het activeren en instellen van het elektronisch richtorgaan moet plaatsvinden voordat het magazijn is geplaatst. Het instellen van het richtorgaan nadat het airsoftapparaat is geladen is NIET toegestaan en zal leiden tot een waarschuwing. De deelnemer neemt dan de voorgeschreven starthouding aan. Nadat het Load and make ready of Make ready commando gegeven is mag de deelnemer niet van de startlocatie weggaan voordat het startsignaal gegeven is zonder voorafgaande toestemming van en onder supervisie van de Range Officer ARE YOU READY Na het geven van dit commando heeft de deelnemer (in totaal) maximum 1 minuut de tijd om een positief antwoord (ja, yes of hoofdknik) te geven aan de Range Officer. Wanneer de deelnemer een positief antwoord geeft gaat de Range Officer verder met het volgende commando STAND BY. Opmerking: Bij het uitblijven van enig antwoord zal de Range Officer na ongeveer 30 seconden het commando Are you ready herhalen waarna de deelnemer nog slechts 30 seconden heeft om een positief antwoord te geven. Geeft de deelnemer ook hierop geen reactie dan volgt na ongeveer 30 seconden automatisch een diskwalificatie. Indien de deelnemer niet klaar is dan geeft hij het antwoord NOT READY. De Range Officer zal hem dan na 30 seconden nogmaals de vraag stellen. De deelnemer heeft dan nog ongeveer 30 seconden om alsnog een positief antwoord te geven waarop de Range Officer verder gaat. Volgt er na 30 seconden geen positief antwoord dan zal de deelnemer automatisch worden gediskwalificeerd STAND BY Dit commando zal gegeven worden door de Range Officer om de deelnemer er op attent te maken dat het startsignaal willekeurig tussen 1 à 5 seconden gaat volgen START SIGNAAL Dit is een signaal dat het begin van de stage aangeeft. Dit signaal kan een gesproken woord zijn of een akoestisch signaal of gelijk welk ander duidelijk signaal dat medegedeeld is tijdens de stage briefing. Zodra dit signaal gegeven is mag de deelnemer de stage starten en deze volgens eigen inzicht, doch conform de stage briefing, afwerken STOP Dit commando mag gebruikt worden door de Range Officer op ieder moment gedurende de stage. De deelnemer staakt onmiddellijk het schieten (vinger van de trekker), zal stil blijven staan, het airsoftapparaat richting de doelen richten en wachten op verdere instructies van de Range Officer. 4 Huisregels IAPS locaties

5 Dit STOP commando zal gegeven worden door de Range Officer indien de deelnemer een zware overtreding begaat of wanneer er een onveilige situatie ontstaat. Wanneer dit het geval is heeft de deelnemer geen recht op een re-shoot. Het kan ook gegeven worden als er tijdens het verloop van de stage een defect optreedt van stage materiaal zoals een omgevallen doel of niet functioneren van attributen die nodig zijn om de stage te voltooien. In de laatste gevallen heeft de deelnemer wel recht op een re-shoot. (Regel ) IF FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR Als de deelnemer klaar is met schieten, moet de deelnemer zijn airsoftapparaat op het laatst geschoten doel blijven richten en bij het horen van dit commando zijn airsoftapparaat laten zakken, het ontladen en tonen aan de Range Master voor inspectie met de loopmonding richting de doelen. Het magazijn dient te worden verwijderd, de kamer worden leeggemaakt, en de slede terughouden of openzetten. Revolvers zullen gepresenteerd worden met de cilinder leeg en open. Airsoftapparaten die niet in staat zijn om de slede te openen om aldus zicht te bieden op de kamer moeten, na verwijderen van het magazijn, dit melden aan de Range Officer. Indien een deelnemer constateert dat een BB in de kamer blijft steken moet hij dit onmiddellijk aan de Range Officer melden en de BB zelf met zijn cleaning rod verwijderen. Het airsoftapparaat mag onder geen enkel beding omlaag of omhoog gehouden worden om de BB te verwijderen. Indien de deelnemer heeft verzuimd een cleaning rod mee te brengen dan kan de Range Officer zijn cleaning rod aan de deelnemer overhandigen om de BB te verwijderen. Tijdens deze procedure moet het airsoftapparaat richting doelen (veilige richting) blijven wijzen met de vinger van de trekker IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER Nadat dit commando is gegeven mag de deelnemer het schieten niet hervatten. De deelnemer zal na het krijgen van dit commando de volgende handelingen plegen. De deelnemer laat de teruggetrokken slede naar voren komen en met de loopmonding richting de doelen laat hij de hamer naar voor komen door de trekker te activeren. Hierna het airsoftapparaat holsteren. Bij revolvers moet de cilinder gesloten en het airsoftapparaat geholsterd worden. Als blijkt dat het airsoftapparaat leeg is moet de deelnemer zijn airsoftapparaat holsteren. Op het moment dat de handen van de deelnemer vrij zijn van het airsoftapparaat wordt de stage geacht te zijn beëindigd. Als blijkt dat het airsoftapparaat of de kamer niet leeg was zal de Range Officer de commando s van regel hervatten en kan de deelnemer gediskwalificeerd worden RANGE IS CLEAR, SCORE AND PATCH De deelnemer noch officials mogen voorwaarts of weg van de vuurlijn of de laatste schietpositie bewegen totdat dit commando gegeven is. Zodra het commando gegeven is mogen officials en deelnemer zich verplaatsen om de taken te kunnen uitvoeren die zijn opgelegd zoals score tellen, doelen afplakken of herstellen enz. Na het geven van dit commando is het toegestaan dat de deelnemer en/of de Range Officer zijn veiligheidsbril afneemt en een leesbril opzet, indien dit nodig is, om scores te bekijken of scores te noteren. Eens deze taken zijn beëindigd dient de leesbril terug vervangen te worden door de veiligheidsbril RANGE IS CLEAR De deelnemer noch officials mogen voorwaarts of weg van de vuurlijn of de laatste schietpositie bewegen totdat dit commando gegeven is. Zodra het commando gegeven is mogen officials en deelnemer de stage verlaten. Dit commando is alleen van toepassing indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van elektronische doelen en bijbehorende puntentelling. 5 Huisregels IAPS locaties

6 4 Regels voor schutters 4.1 Airsoftapparaten Dit handboek heeft alleen betrekking op Hand airsoftapparaten (pistool en revolver) die BB s met een diameter van maximaal 6mm kunnen schieten Klasse indeling Standaard klasse: Deze klasse maakt gebruik van open richtmiddelen ook wel bekend als korrel en keep. Dit zijn richtmiddelen, bevestigd aan een airsoftapparaat zonder elektronische schakelingen en/of lenzen. In de standaard klasse mag geen gebruik worden gemaakt van zogenaamde compensators. De magazijnen mogen gevuld worden met maximaal 18 BB s. Het Airsoftapparaat dient aan maximale afmetingen te voldoen. (Zie Appendix J) Open klasse: Deze klasse maakt gebruik van optische of elektronische richtmiddelen. Dit zijn richtmiddelen, inclusief lampen, die zijn bevestigd aan een airsoftapparaat welke gebruik maken van elektrische of elektronische schakeling en/of lenzen. Deze klasse laat de deelnemer zo goed als vrij om het apparaat aan te passen. De magazijnen mogen gevuld worden met maximaal 28 BB s. Er zijn geen beperkingen op afmetingen, upgrades, of hulpmiddelen. (Zie Appendix J) Production klasse: Deze klasse maakt gebruik van open richtmiddelen ook wel bekend als korrel en keep. Dit zijn richtmiddelen, bevestigd aan een airsoftapparaat zonder elektronische schakelingen en/of lenzen. In de Production klasse mag geen gebruik worden gemaakt van zogenaamde compensators. Slides en outer barrels mogen NIET worden voorzien van uitsparingen; inner barrels mogen niet worden voorzien van uitsparingen. Het Airsoftapparaat dient aan maximale afmetingen te voldoen. De magazijnen mogen gevuld worden met maximaal 15 BB s. Alleen de replica s van in Appendix K genoemde wapens zijn toegestaan. (Zie Appendix J) De Range Master neemt bij twijfel de uiteindelijke beslissing tot de indeling Algemene regels voor airsoftapparaten Er worden geen eisen gesteld aan de trekkerdruk van een airsoftapparaat, zolang dit geen invloed heeft op de veiligheid. Alle airsoftapparaten moeten degelijk functioneren en veilig zijn. Range Officers hebben het recht om bij twijfel een airsoftapparaat of uitrustingsstuk te controleren op de werking en betrouwbaarheid. Als een airsoftapparaat of uitrustingsstuk niet betrouwbaar wordt verklaard zal deze uit de wedstrijd genomen worden totdat het hersteld is tot tevredenheid van de Range Officer. Een deelnemer is verplicht voor alle stages van de wedstrijd hetzelfde airsoftapparaat en type richtmiddel te gebruiken. Als het airsoftapparaat en/of vizier echter onbruikbaar of onveilig wordt gedurende de wedstrijd moet de deelnemer, alvorens een vervangend airsoftapparaat en/of vizier te gebruiken, toestemming vragen aan de Range Master die de vervanging zal goedkeuren nadat hij heeft vastgesteld dat; Het vervangend airsoftapparaat voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de betreffende klasse. De deelnemer geen wedstrijdvoordeel ondervindt door gebruik te maken van het vervangend airsoftapparaat. Een deelnemer die een airsoftapparaat of richtmiddelen vervangt of aanzienlijk modificeert tijdens een wedstrijd zonder voorafgaande goedkeuring van de Range Master komt in aanmerking voor diskwalificatie. Een deelnemer mag nooit meer dan één airsoftapparaat dragen tijdens de uitvoering van een stage. Hand airsoftapparaten die voorzien zijn van een voorgreep, in wat voor uitvoering dan ook, zijn niet toegelaten. Airsoftapparaten die een combinatie vormen van meerdere lopen zijn niet toegestaan. Airsoftapparaten mogen enkel door middel van single shot de wedstrijd schieten. Burst of volautomatisch schieten is tijdens de wedstrijd en training niet toegelaten. 6 Huisregels IAPS locaties

7 4.2 Holsters en andere uitrustingstukken Algemene regels Opbergen en vervoeren van airsoftapparaten dient steeds ongeladen te gebeuren in een koffer of tas welke geschikt is voor het veilig dragen en vervoeren van airsoftapparaten en voldoet aan de wettelijke regelgeving. Deelnemers die met een geladen airsoftapparaat arriveren, kunnen geweigerd worden voor deelname aan de wedstrijd. Deelnemers die een hand airsoftapparaat dragen in een holster moeten dit steeds doen met een lege magazijnopening en een ontspannen hamer. Overtreding resulteert in een waarschuwing en bij herhaling zal de desbetreffende deelnemer worden gediskwalificeerd. Alleen binnen de Safety Zone of onder toezicht en enkel op uitdrukkelijk aanwijzingen van een Range Officer mogen deelnemers hun airsoftapparaat hanteren. Onder hanteren wordt verstaan het holsteren en/of trekken (geheel of gedeeltelijk) van een airsoftapparaat, zelfs als het niet geladen is. Tenzij anders aangegeven tijdens de stage briefing moet de riem waaraan het holster is bevestigd om het middel van de deelnemer gedragen worden. De riem dient door minstens 3 riemlussen zijn vastgemaakt. Deelnemers die een kledingstuk dragen welke niet voorzien is van riemlussen dienen hun gordel op heuphoogte te dragen. Het dragen van extra magazijnen, speedloaders en BB s is toegestaan. Magazijnen kunnen in special daarvoor ontworpen houders gedragen te worden. Het dragen van extra magazijnen en speedloaders in de achterzakken van de broek is eveneens toegestaan. Er is geen beperking opgelegd tot het aan meegedragen extra magazijnen. Een deelnemer kan niet verplicht worden een bepaald merk of type holster te gebruiken, zolang dit holster maar aan de riem wordt gedragen. De Range Officer kan echter wel bepalen of een bepaald holster dat door de deelnemer wordt gedragen onveilig is en opdragen om het holster te vervangen of aan te passen. Als aan deze opdracht niet voldaan kan worden zal het betreffende deelnemer uit de wedstrijd worden genomen Holster Een deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan de stage als zijn holster of holsteruitrusting; Een schouderholster is welke zichtbaar of onzichtbaar wordt gedragen. Een dijholster is welke aan het bovenbeen wordt gedragen. Een holster is wat de trekker niet in zijn geheel bedekt. Een holster is wat schuin op het bovenlichaam (cross draw) wordt gedragen. Een holster is wat aan de enkel of het onderbeen wordt gedragen. Deelnemers die naar mening van de Range Master permanent en aanzienlijk gehandicapt zijn kunnen een special dispensatie krijgen voor het type en de plaats van hun holster en gerelateerde uitrusting. De Range Master heeft de uiteindelijke beslissing in het al dan niet toestaan van deze dispensatie Kleding Het dragen van camouflage of andere gelijksoortige type van militaire of politie kleding is niet toegestaan. De uitzondering hierop zijn deelnemers die aantoonbaar in actieve dienst zijn bij politie of leger. Het dragen van aanstootgevende- of controversiële kleding is niet toegestaan Oog bescherming Alle personen worden erop gewezen dat het juiste gebruik van afdoende oogbescherming in hun eigen belang is én reglementair wordt voorgeschreven. Voor iedereen die zich op de stages bevindt (deelnemers, officials en begeleiders) is het verplicht om een goedgekeurde veiligheidsbril (volgens ANSI Z87.1, CE EN166, STANAG 2920 V50 of STANAG 4296) te dragen. Indien een Range Official merkt dat een deelnemer zijn oogbescherming verloren of niet goed op het gelaat heeft voorafgaand of tijdens zijn stage dan dient hij onmiddellijk de wedstrijd te staken en opnieuw te beginnen zodra de oogbescherming weer (op de juiste wijze) gedragen wordt. 7 Huisregels IAPS locaties

8 Een deelnemer die zelf merkt dat hij de oogbescherming vergeten is aan te brengen moet stoppen, zijn airsoftapparaat in een veilige richting te houden, en het probleem aan de Range Officer te melden. Hierna treedt regel in werking. Elke poging om voordeel te verkrijgen door de oogbeveiliging te verwijderen nadat men aan de stage begonnen is zal beschouwd worden als onsportief gedrag. Hiervoor zal een sanctie opgelegd worden volgens regel Na het beëindigen van de stage en nadat het commando Range clear is gegeven mogen de Range Officer en de deelnemer en/of zijn begeleider hun veiligheidsbril afnemen om eventueel een leesbril op te zetten om zodoende de score te kunnen bepalen en de nodige notities te maken. Na deze handelingen dient de veiligheidsbril terug te worden opgezet voordat de volgende deelnemer aan de stage begint Munitie en bijbehorende uitrustingsstukken Deelnemers aan een IAPS wedstrijd zijn persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van alle door hen meegebrachte uitrustingsstukken. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste biologisch afbreekbare BB s welke door de NABV zijn toegelaten. Alle andere soorten van BB s zijn nadrukkelijk verboden. Overtreding van deze regel leidt onherroepelijk tot diskwalificatie en uitsluiting van de wedstrijd en kan disciplinaire maatregelen opgelegd door de NABV tot gevolg hebben. De NABV wil erop wijzen dat het gebruik van niet goedgekeurde BB s verstrekkende gevolgen kan hebben voor de milieuvergunning van de organisatie die de wedstrijd locatie ter beschikking stelt. BB s die volgens de Range Officer niet aan de juiste criteria voldoen zullen door de Range Master in beslag worden genomen en eerst na afloop van de wedstrijd worden teruggegeven. 5 Diskwalificaties, Procedures & Reshoots 5.1 Waarschuwingen Wapen in holster met magazijn en gespannen hamer (terwijl niet online): Tweede constatering is DQ Instellen richtorgaan met geladen wapen: Foto s of video maken van stage voor of tijdens walktrough: Elke volgende constatering is procedurefout Dryfire met wapen tijdens walktrough: Elke volgende constatering is procedurefout Stage betreden zonder toestemming Range Officer: Volgende constatering is DQ voor onsportief gedrag Te dicht naderen van de doelen tijdens walkthrough: Elke volgende constatering is procedurefout Kruipen naar het wapen tijdens Standby : als de RO de schutter tijdig kan stoppen (met daarna opnieuw een standby commando) Indien dat niet (meer) lukt, dan levert het een procedurefout op 8 Huisregels IAPS locaties

9 5.2 Diskwalificatie (DQ) Overtreding op de geldende regels in de Safety Zone (1.3.2): Eerste constatering kan een DQ voor de wedstrijd opleveren Overtreding van de geldende regels in de test- en ontlaad zone (1.4.1): Eerste constatering kan een DQ voor de wedstrijd opleveren Modificeren van het richtmiddel of het wapen tijdens de wedstrijd (3.1.6): Eerste constatering kan een DQ voor de wedstrijd opleveren Niet gebruiken van biologisch afbreekbare BB s (3.5.2): Eerste constatering kan een DQ voor de wedstrijd opleveren Geen antwoord na herhaalde Are you ready commando ( ): Eerste constatering kan een DQ voor de wedstrijd opleveren Overtreding van de veiligheidsregels (8.3): Eerste constatering zal een DQ voor de wedstrijd opleveren Onbedoeld schieten (accidental discharge) (8.4): Constatering zal een DQ opleveren, tenzij aangetoond kan worden dat het te wijten is aan een defect van het wapen De score van de stage wordt 0 Indien het een defect aan het wapen betreft, kan de RO besluiten tot een re-shoot Onveilige omgang met wapen (unsafe gunhandling) (8.5): Constatering levert direct een DQ op. Onsportief gedrag (Unsportsmanlike conduct) ) (8.6): Constatering levert direct een DQ op. Gebruik van verboden middelen (8.7): Constatering levert direct een DQ op bij constatering van gebruik van verdovende middelen en/of alcohol 5.3 Procedurefouten (PRC) Overschrijden foutlijnen of afsnijden traject: Elke constatering levert een procedurefout op Afvuren schoten buiten aangewezen schietpositie: Elke constatering levert een procedurefout op Wapen richten op doel tijdens walktrough: Elke constatering levert een procedurefout op Grond of object raken bij afvuren schot(en) over foutlijn: Elke constatering levert een procedurefout op Bij significant voordeel kan ook één procedurefout per schot opgelegd worden (met als maximum het aantal scorende doelen) Niet nakomen voorgeschreven uitvoering van een stage: Elke constatering levert een procedurefout op Bij significant voordeel kan ook één procedurefout per schot opgelegd worden Raken van bovenmateriaal van een Coopertunnel: Procedurefout voor elk deel wat naar beneden valt Failed to engage target : Procedurefout voor elk doel wat niet beschoten is Niet voldoen aan strong-hand of weak-hand voorschrift: Procedurefout per afgevuurd schot Schoten afvuren over een barrière van 1.80m hoogte: Procedurefout per afgevuurd schot Full auto schieten (niet door materiaalproblemen): 9 Huisregels IAPS locaties

10 Eerste constatering levert 0 score voor de stage op Volgende constatering levert een DQ op Niet uitvoeren verplichte reload: Procedurefout voor elk schot na de verplichte reload tot een reload is uitgevoerd 10 Huisregels IAPS locaties

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden.

In deze brief leggen we uit wat we gaan doen, wat we van de deelnemers verwachten op die dag en hoe je kunt aanmelden. Try-out NABV IAPS wedstrijd bij Ghost Town Events in Oude-Tonge Op zondag 5 oktober 2014 is de 3 e NABV IAPS Try-Out een feit. Op de locatie van Ghost Town Airsoft Events in Oude-Tonge zal de derde Try-out

Nadere informatie

RULEBOOK (HAND AIRSOFTAPPARAAT) INTERNATIONAL AIRSOFT PRACTICAL SHOOTING

RULEBOOK (HAND AIRSOFTAPPARAAT) INTERNATIONAL AIRSOFT PRACTICAL SHOOTING RULEBOOK (HAND AIRSOFTAPPARAAT) INTERNATIONAL AIRSOFT PRACTICAL SHOOTING Nederlandstalige versie (juli 2015) Voorwoord In dit reglement zijn de regels opgenomen die van toepassing zijn op het IAPS en parcoursschieten

Nadere informatie

International Airsoft Practical Shooting

International Airsoft Practical Shooting International Airsoft Practical Shooting Wedstrijdreglement Nederlandstalige versie (maart 2014) In opdracht van de sportbond Airsoft Alliantie België (BE) 1 Voorwoord In dit reglement zijn de regels opgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6)

Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6) Veiligheidsreglement Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (versie 1.6) Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels... 2 Artikel 2 - Safety Zone... 2 Artikel 3 - Speelveld... 3 Artikel 4 Hit regels Reënactment...

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels... 2 Artikel 2 - Safety Zone... 2 Artikel 3 - Speelveld... 2 Artikel 4 Hit regels Reënactment... 4 Artikel 5 - Airsoftapparaten...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT. (2015 versie 1.8)

VEILIGHEIDSREGLEMENT. (2015 versie 1.8) VEILIGHEIDSREGLEMENT (2015 versie 1.8) Inhoud: Artikel 1 Algemene gedragsregels 1 Artikel 2 Safety Zone 1 Artikel 3 Testbaan 2 Artikel 4 Speelveld 2 Artikel 5 Hit regels Reënactment 2 Artikel 6 Airsoftapparaten

Nadere informatie

International Airsoft Practical Shooting

International Airsoft Practical Shooting International Airsoft Practical Shooting Wedstrijdreglement Nederlandstalige versie (maart 2014) In opdracht van de sportbond Airsoft Alliantie België (BE) 1 Voorwoord In dit reglement zijn de regels opgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft

Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Veiligheidsreglement Veluwe Airsoft Inhoud Artikel 1 - Algemene gedragsregels Artikel 2 - Safetyzone Artikel 3 - Testbaan Artikel 4 - Speelveld Artikel 5 Hit regels reenactment Artikel 6 - Airsoftapparaten

Nadere informatie

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk Reglementen en veiligheidsinstructies voor het schieten bij Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk 20-12-2014 Henk Peters Gebruikte afkortingen binnen de reglementen: KNSA: VGGF: VVF: VCF: CWM:.22LR VOG WM-3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING. De Witte Roos te Zegveld VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING De Witte Roos te Zegveld INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I Belangrijke

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement:

Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement: Algemene voorwaarden Critical HIT Airsoft events. Toegang tot het evenement: Alleen als u een geldig toegangsbewijs heeft, wordt u toegelaten op het evenement. Bezoekers zijn bij uitzondering toegelaten

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters

FROS opleiding sportschieten. Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters FROS opleiding sportschieten Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters Doel van deze presentatie De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een reeks verantwoordelijken van diverse

Nadere informatie

De Hantering- en Schietproef

De Hantering- en Schietproef De Hantering- en Schietproef (Provincie Antwerpen) uit folder V.S.K. (1999) 22/03/03 Hieronder een beschrijving van de manier waarop de door de V.S.K. (Vlaamse Schutters Konfederatie) in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag Lasertag reglement Realistic Lasertag Games Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR Algemeen De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel onze zaak gezellig, leefbaar en

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE)

Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Parkreglement 2015 The Roermond Yumble (Hierna te noemen YUMBLE) Hartelijk welkom bij YUMBLE! Ons doel is het om uw bezoek en dat van de overige gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de orde en veiligheid

Nadere informatie

AFDELING I: Uitleg Keurmeester (Km): De Km geeft uitleg over wijze waarop de volgoefeningen uitgevoerd dienen te worden.

AFDELING I: Uitleg Keurmeester (Km): De Km geeft uitleg over wijze waarop de volgoefeningen uitgevoerd dienen te worden. AFDELING I: A. Volgoefeningen: Doelstelling: De combinatie dient in staat te zijn een surveillance uit te voeren. Algemeen: Alle oefeningen beginnen- en eindigen bij de Km; Het volgen dient te geschieden

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Jachtexamencommissie van het Vlaamse Gewest Reglement van het praktisch jachtexamen voor het jaar 2014 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Handleiding voor Tafelofficials

Handleiding voor Tafelofficials Handleiding voor Tafelofficials Wheelchairrugby Nederland Inleiding 1 Taken voorafgaand aan een wedstrijd van de tafelofficials 1 De tijdwaarnemer 2 Taken van de scoretafelaar 4 Taken van de straftafelaar

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (2015 versie 1.2) Inhoud Artikel 1 Inleiding 1 Artikel 2 Algemene Definities 1 Artikel 3 Disciplines 2 Artikel 4 FPS limieten (Joule) 2 Artikel 5 Benodigde uitrusting 3 Artikel

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER

DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN DEEL IV - GROOT KALIBER GEWEER KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel IV, 01-10-2015, pagina 1 INHOUD DEEL IV GROOT KALIBER GEWEER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Reglement voor model-truck-trial

Reglement voor model-truck-trial Reglement voor model-truck-trial versie 2005 Voorwoord Dit reglement is vertaald uit de Duitse versie, en mijn vertaling is misschien niet de beste. Ook zijn sommige stukken verplaatst. Naar de bijlage.

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus 8 april 2013 Aanvullende voorwaarden bij samenwerking tussen de Stichting Salvage en Expertisebureaus Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012 spelregel Spelregels Algemeen 1. Commentaren die alleen betrekking hadden op scheidsrechters (dus eigenlijk richtlijnen waren) zijn uit de spelregels gehaald en naar de Leidraad gebracht. 2. De spelregels

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen Dienst Secretariaat 03-410 16 43 uitleen@zandhoven.be Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen I. Infostanden

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

KFC DUFFEL. - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde

KFC DUFFEL. - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde TAKEN VAN EEN PLOEGAFGEVAARDIGDE KFC DUFFEL REGLEMENTAIR Thuiswedstrijden : - witte armband dragen 1e afgevaardigde / gele armband dragen 2 e afgevaardigde Uitwedstrijden : - zwart-geel-rode armband dragen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar.

VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN sv DIANA. Schietaccomodatie Stichting Schietsport Wassenaar Dr. Mansveltkade 3 te Wassenaar. Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN

REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN REGLEMENT VAN DE KAMPPLAATSEN 1. Markering van de kampeergrenzen Het team van het evenement is verantwoordelijk voor de identificatie van de kampeerzone, zowel op de historische kampplaats als op de moderne

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten )

Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Voorwaarden en eisen tijdelijk geplaatste Tenten, Overkappingen en Tentconstructies met of zonder bijeenkomstfunctie ( Voorwaarden Tenten ) Inleiding LOC 7000 BV stelt voorwaarden en eisen aan tijdelijk

Nadere informatie

Vragenlijst theoretische proef

Vragenlijst theoretische proef UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN SPORTSCHUTTERS Vragenlijst theoretische proef De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Basiscursus Schietvaardigheid

Basiscursus Schietvaardigheid Basiscursus Schietvaardigheid Welkom bij schietsportvereniging de Treffers Lelystad. U bent aspirant-lid geworden van een bijzondere sportvereniging. De schietsport fascineert en daagt uit maar brengt

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen BEGRIPPEN: Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen In deze voorwaarden wordt verstaan: Malderburch Alarmeringssysteem Overeenkomst Huurder Professionele achterwacht Bereikbare Dienst

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 De directeur van het cluster Werk en Inkomen, Gelezen het voorstel van 23 januari 2015; gelet op artikel 18a van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

Adviezen en oefeningen na een halsklierdissectie. (verwijderen van de lymfeklieren uit de hals)

Adviezen en oefeningen na een halsklierdissectie. (verwijderen van de lymfeklieren uit de hals) Adviezen en oefeningen na een halsklierdissectie (verwijderen van de lymfeklieren uit de hals) Inhoudsopgave A. Inleiding... 1 B. Verloop van het herstel... 2 C. Adviezen voor het dagelijks leven... 2

Nadere informatie

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS

VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS VRAGENLIJST THEORETISCHE PROEF KANDIDAAT WAPENBEZITTERS 1. ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MEN HET PARCOURSCHIETEN BEOEFENEN? Mits het bekomen van een draagvergunning. 2. WAT MOET ER GEBEUREN BIJ ERFENIS OF

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Foto-1: Scorebord met weergave basis voor Basketball wedstrijd Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 2 Voorbereiding 1. Kies juiste Sport Voor BASKETBALL moet

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Royal Belgian Shooting Sport Federation Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen v.z.w. Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique a.s.b.l. Königlicher Verband der Belgischen Schützenvereine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3

Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3 Reglement Militair weekend Hembrug Versie 1.3 Iedere deelnemer aan MILITAIR WEEKEND HEMBRUG wordt geacht van dit reglement op de hoogte te zijn en zich hieraan te houden. Lees dit reglement in combinatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

HONDENTOILET. Uw hond in 10 stappen op het hondentoilet (volwassen hond)

HONDENTOILET. Uw hond in 10 stappen op het hondentoilet (volwassen hond) HONDENTOILET Uw hond in 10 stappen op het hondentoilet (volwassen hond) Stap 1: zoek de juiste plaats voor het hondentoilet Plaats het hondentoilet in een hoek, zodat het wordt afgeschermd door twee muren.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN TOEGANGSBELEID IN DE HORECA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de formulering van hun toegangsbeleid en voor de hantering ervan. Uitgangspunt is dat het beleid helder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

G-JUDO REGLEMENT VLAANDEREN Ontwerp Alain Durinck LAATSTE AANPASSING G commissie 3 maart 2014

G-JUDO REGLEMENT VLAANDEREN Ontwerp Alain Durinck LAATSTE AANPASSING G commissie 3 maart 2014 G-JUDO VLAANDEREN G-REGLEMENT 1. DOEL G-judo Vlaanderen staat in voor de bevordering en ontwikkeling van een gezonde geest in een gezond lichaam. Zowel de motorische, fysieke als de verstandelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Algemeen Reglement v.2013.01

Algemeen Reglement v.2013.01 Algemeen Reglement v.2013.01 1 Index 1 Index... 2 2 Algemeen:... 3 3 Wedstrijden en deelnemers:... 3 3.1 Wedstrijdlocatie... 3 3.2 Organisator... 3 3.3 Deelnemer... 3 4 Wedstrijdstructuur:... 4 4.1 Reeks

Nadere informatie

Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij er 3 maandelijks een overgang wordt afgenomen. Training 2x per week 45 minuten.

Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij er 3 maandelijks een overgang wordt afgenomen. Training 2x per week 45 minuten. B1- Groep Doelgroep Honden die de A-groep met goed gevolg hebben afgelegd. Honden die van een andere vereniging zijn overgekomen en beschikken over een bepaald niveau. Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de

Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de bedoeling dat de TA zijn eigen concept opdringt maar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie

Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Aanvraagformulier seizoenkaart Cableway 2016 Down Under Recreatie Voornaam: Achternaam:.. Adres: Nummer: Postcode:.. Plaats: Telefoon: Email:.. Geboortedatum: - -.. Aankruisen voor welke periode een seizoenkaart

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht

Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht Protocol/ werkafspraken scheidsgerecht 01. Inleiding Om te komen tot nog meer eenheid en duidelijkheid omtrent een aantal zaken voor Kumite scheidsrechters en Kata Judges is er een nieuw protocol / werkafspraken,

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen.

Plug & Safe wordt niet gepresenteerd als een 100 % garantie oplossing voor de veiligheid van personen of eigendommen. GEBRUIKSAANWIJZING WAARSCHUWING: Niet samen gebruiken met een elektrisch apparaat of apparaten dat/die 500 watt of meer gebruiken, of die gevaar op kunnen leveren wanneer ze onbeheerd achterblijven, zoals

Nadere informatie