Colofon. Uitgave 2015 Instituut voor Psychosynthese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave 2015 Instituut voor Psychosynthese"

Transcriptie

1

2 Clfn Uitgave 2015 Instituut vr Psychsynthese Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt znder vrafgaand verleg met het Instituut vr Psychsynthese in Hilversum. De tekst in dit prgramma dient uitsluitend ter infrmatie. Hieraan kunnen geen rechten wrden ntleend. Het Instituut vr Psychsynthese behudt zich het recht vr wijzigingen aan te brengen, indien zich de ndzaak daarte vrdet. Instituut vr Psychsynthese Kninginneweg 6A 1217 KX Hilversum Tel: Mail: Web: 1

3 Inhudspgave Clfn p. 1 Inhudspgave p. 2 Vr wie is de initiële leerperide p. 3 Del en structuur van de initiële leerperide p. 4 Overzicht nderwijsmdules p. 7 Beschrijving nderwijsmdules: p. 8 Individualiteit en bewustwrding p. 9 Meditatie van het hart en de kunst van het zien p. 10 Zingeving als kunst en kunde p. 11 De psychlgie van verandering p. 13 In dialg met het nbewuste p. 15 Het gezag van de verbeeldingskracht p. 16 Verbeelding en verdracht p. 18 De menselijke relatie als zektcht p. 19 Studiegrepen p. 21 Individuele leergesprekken p. 21 Data verzicht p. 22 Aanmelding en ksten p. 23 Cntact p. 24 2

4 Vr wie is de initiële leerperide De initiële leerperide en is bedeld vr mensen die geïnteresseerd zijn in één f meer van de vlgende nderwerpen: bewustwrding van persnlijke talenten; de innerlijke belevingswereld van de mens en de daarin ptredende existentiële vraagstukken; caching bij de zektcht naar antwrden p wezenlijke levensvragen; de verdieping van leiderschapskwaliteiten; integratie van persnlijke en prfessinele delen tijdens de levenslp; de prfessinele tepassing van psychsynthese. 3

5 Del en structuur van de initiële leerperide De initiële leerperide is een afgernd nderwijsprgramma dat leidt tt bewustwrding en gebruik van je individuele talenten en grenzen. Het maakt tevens deel uit van de pleiding psychsynthese. Mcht je dat wensen dan kun je je na vltiing van deze leerperide aanmelden vr de prfessinele leerperide. Deelname aan de initiële leerperide biedt je: inzicht in je persnlijke ntwikkeling en verdieping van je kennis daarver; de mgelijkheid m vaardigheden aan te leren die ndig zijn bij de verwezenlijking van wat belangrijk is in je leven; inzicht in psychlgische en spirituele thema s bij jezelf en bij anderen; bewustwrding en integratie van juw persnlijke talenten in je leven en werk; bewustwrding van de centrale plaats van de wil en ieders vrijheid en verantwrdelijkheid m daar p eigen wijze gestalte aan te geven. Het nderwijsprgramma waarbrgt dat je: kennis en inzicht krijgt p het gebied van transpersnlijke en spirituele therievrming; cmmunicatievaardigheden aanleert die heldere menselijke en prfessinele relaties bevrderen; velen, denken, willen en handelen p evenwichtige wijze bij je leerprces betrkken wrden; persnlijke delen en waarden leert integreren tijdens een zinvlle leerperide. Het prgramma duurt anderhalf jaar, maar je kunt dit spreiden ver een tijdsduur die beter past bij juw pririteiten en verplichtingen. Deze leerperide is verdeeld in zes kwartalen. 4

6 In elk kwartaal bestaat het nderwijs uit: één cursus weekend per maand in een cnferentierd; één studiegrep per maand van drie uur p het Instituut in Hilversum; één psychsynthese leergesprek per maand met je persnlijk begeleider. In het derde kwartaal van elk jaar zijn er twee cursussen van resp. 5 en vier aaneengeslten dagen. Dit is in juli tijdens de zmerschl en in september. De nderstaande werkvrmen maken deel uit van deze leerperide: cursrisch nderwijs; zelfstudie en mentale training; ntwikkeling van berepsvaardigheden; studiegrepen en schriftelijke studieverslagen; individuele begeleiding. Gedurende de gehele leerperide heb je een persnlijk begeleider waarmee je maandelijks een leergesprek vert. Tijdens deze leergesprekken besteed je gezamenlijk aandacht aan de verwerking en betekenis van het nderwijs en de tepassing daarvan in leven en werk. Je kunt per nderwijsmdule zelf aangeven f je getetst wil wrden f niet. De tetsingsresultaten wrden in je persnlijk pleidingsdssier bijgehuden. De tetsvrmen hebben betrekking p: kennis en inzicht; de kennis en het inzicht die zijn verkregen dr de individuele wijze van leren en verwerken; schriftelijke en mndelinge cmmunicatie vaardigheden. 5

7 Deze leerperide is vltid als alle mdules uit deze peride zijn gevlgd en -indien van tepassing- getetst. Na vltiing ntvang je een certificaat. Een certificaat bevestigt je deelname f je deelname en tetsing aan een leerperide. 6

8 Overzicht nderwijsmdules Individualiteit en bewustwrding Ancilla van Blkland en Stance Rijpma zat en zn kt, nv, dec 2015 Meditatie van het hart en de kunst van het zien Diederik van Rssum zat en zn jan, feb, maart 2016 Zingeving als kunst en kunde Annemieke Wester en Ancilla van Blkland zat en zn 9-10 april, 7-8 mei, 4-5 juni 2016 De psychlgie van verandering Annemieke Wester en Stance Rijpma vrij 1 juli t/m di 5 juli 2016 In dialg met het nbewuste Diederik van Rssum vrij 16 sept t/m ma 19 sept 2016 Het gezag van de verbeeldingskracht Annemieke Wester zat en zn kt, nv, dec 2016 Verbeelding en verdracht Ingrid Veldkamp en Stance Rijpma Zat en zn jan, febr, maart 2017 De menselijke relatie als zektcht ktber 2015 t/m maart 2017 elke zaterdag van een cursusweekeinde van uur Studiegrepen ktber 2015 t/m maart dagdeel per maand, facultatief Individuele leergesprekken ktber 2015 t/m maart leergesprek per maand 7

9 Beschrijving nderwijsmdules: 8

10 INDIVIDUALITEIT EN BEWUSTWORDING OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015 "Niet perfect maar ged geneg!" Brun Bettelheim Psychsynthese beziet de mens als een micrksms in vrtdurende ntwikkeling. Het ntwikkelingsprces dat zich afspeelt in de individuele mens wrdt binnen psychsynthese zelfverwerkelijking genemd. Zelfverwerkelijking pent de mgelijkheid tt permanente zelfvernieuwing en creatieve mgang met je eigen leven, dat van anderen en het andere. Het is een prces dat niet znder tegenslagen en pijnlijke vergangen verlpt. Inzicht in dit prces is de basis en cntext van waaruit verwndingen, ntwakingsmmenten en nbegrepen gebeurtenissen tegelaten en aanvaard kunnen wrden. Enkele highlights uit het cursusprgramma: existentiële en spirituele aspecten van keerpuntervaringen; relatie individuatieprces met de evlutie van bewustzijn in ruimere zin; stadia in de bewustwrding; de wil zinvl te leven. Dcenten Ancilla van Blkland en Stance Rijpma 9

11 MEDITATIE VAN HET HART EN DE KUNST VH ZIEN JANUARI FEBRUARI MAART 2016 "Als je denkt met je hfd raak je verward, denken de je met je hart". Indiaans pperhfd In de huidige tijd kmt infrmatie met grte snelheid uit de vele displays de menselijke verbeelding in. Het nmetelijk panrama dat in de virtuele spiegel van nze tijd tevrschijn wrdt getverd is aantrekkelijk, beangstigend en pwindend. Je zu bijna vergeten wie er vr die spiegel staat. Het wrdt urgent m met al die beschikbare infrmatie niet alleen te leren zien wat mgelijk is, maar k m steeds weer te nderzeken wat ndig is. Hiervr is een inclusieve manier van denken ndig, waarin delen en gehelen, grenzen en grenzelsheid tegelijkertijd en naast elkaar bestaan. Een manier van denken die ns het ene mment tt teschuwer en het andere tt deelnemer in het leven det zijn. Deze cursus intrduceert lang vergeten taal waarin het hart denkt, waarmee het hart spreekt en die het hart raakt. Met name het pëtische, mythlgische en paradxale denken zal wrden beefend. De deelnemers zullen daarnaast kennis maken met de methde van creatieve meditatie als een manier van denken en van dienstbaarheid. Dcent Diederik van Rssum 10

12 ZINGEVING ALS KUNST EN KUNDE APRIL MEI JUNI 2016 Man can nt live withut meaning. Carl Jung Als je er zin in hebt, dan is dat een aanstekelijke gemedstestand. Als je er geen zin in hebt, dan is dat k een aanstekelijke gemedstestand. Als zin f geen zin hebben het thema niet meer is, als niks je meer wat uit maakt, dan begint de zektcht naar zingeving. De tijden die dan aanbreken zijn meestal niet de gemakkelijkste uit je leven. Het zijn perides waarin het uiterste van je wrdt gevergd. Wat je dan ndig hebt is het gezelschap van iemand die in staat is je nabij te zijn in de zektcht naar de zin van je bestaan. In deze cursus leer je de kunst en de kunde van het zin geven, waardr je vr een ander dat gezelschap kunt zijn. Enkele highlights uit het cursusprgramma: Veiligheid en avntuur Zinlsheid en passie Mtivatie en aspiratie Empathie en pdringerigheid 11

13 Wanhp en zingeving Ertiek en agressie Dcenten Annemieke Wester en Ancilla van Blkland 12

14 DE PSYCHOLOGIE VAN VERANDERING JULI 2016 Student: Prfessr, dit zijn dezelfde vragen als vrig jaar! Einstein: Klpt, maar dit jaar zijn de antwrden anders! Als je na 30 jaar p een reünie van je basisschl bent en iemand zegt: Jij bent k niets veranderd, heb je dan een cmpliment gehad f juist niet? Als je werkgever je een cursus aanbiedt m een aantal zaken te veranderen m.b.t. je functineren, ga je die cursus dan vlgen f zek je een andere werkgever? He kmt het tch dat smmige mensen liever p eigen kracht ngelukkig zijn dan dat ze gelukkig wrden p het gezag van anderen? Zmaar een aantal vragen waarbij het antwrd afhangt van degene die ze beantwrd. Bij het ntwerp en de uitvering van een veranderingsstrategie wrdt met de psychlgische en spirituele aspecten van verandering nauwelijks rekening gehuden. Heel wat gede plannen lpen hierdr anders af dan gewenst. Deze cursus is vr iedereen die wil leren m een veranderingsprces in gang te zetten, te begeleiden en succesvl te vltien. Het is een lichte, intensieve en praktische cursus ver de psychlgie van verandering. 13

15 Enkele highlights uit het cursusprgramma: De macht en de aard van verandering; Verzet en aanvaarding als veranderingsstrategie; Ratinele en irratinele aspecten van verandering; Caching strategieën bij inhudelijke en emtinele verandering; Caching strategieën bij existentiële en spirituele verandering. Dcenten Annemieke Wester en Stance Rijpma 14

16 IN DIALOOG MET HET ONBEWUSTE SEPTEMBER 2016 We zien meer dan we begrijpen. We hren meer dan waar we naar luisteren. We zeggen meer dan we uitspreken. Menselijke beslissingen wrden beïnvled dr infrmatie die deels nbewust wrdt gecmmuniceerd. He kun je het beste p deze nbewuste cmmunicatie inspelen bij zwel de zakelijke als persnlijke dienstverlening? Dr kennis en inzicht met en gevel vr ratinele, imaginaire en intuïtieve aspecten van de menselijke cmmunicatie! Deze cursus is een leuke, intensieve en praktische kennismaking met vertruwde en minder vertruwde talen waarmee het nbewuste participeert in de menselijke cmmunicatie. Enkele highlights uit het cursusprgramma: drempels van de waarneming; cmmunicatie als hlistisch scheppingsmiddel; verhuding tussen begrijpen en waarnemen, tussen hfd en hart; ratinele en irratinele aspecten van de menselijke cmmunicatie; archetypen en mythlgisch denken; creatieve meditatie als (zakelijke) dienstverlening. Dcent Diederik van Rssum 15

17 HET GEZAG VAN DE VERBEELDINGSKRACHT OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2016 "Het gebruik van de verbeelding is een invitatie m een gesprek liever vr te zetten met een eigen bijdrage dan met een tegenvergestelde mening". Diederik van Rssum Het unieke in elk mens gedraagt zich niet in vereenstemming met zijn gemiddelde. De gemiddelde verwrvenheden van een mens vallen nder de macht van algemeen aanvaardbare kennis. De unieke talenten daarentegen vallen nder het gezag van de strikt individuele verbeeldingskracht. Kansen en ngemakken hebben vaker dan we denken hun rsprng in de verhuding tussen verbeeldingskracht en intellect. Begrip ver de aard van verbeelding en het bewuste gebruik daarvan, staan in deze cursus centraal. De verbeeldingskracht wrdt gebruikt m infrmatie te verkrijgen ver wat mgelijk is en m emtinele energie te betrekken bij het verwezenlijken wat haalbaar is. De vlgende technieken wrden bestudeerd en beefend: geleide dagdrmen; spntane verbeelding; dialg met symblen uit het nbewuste; identificatie met drmen; symblische bevrijding, catharsis en integratie; 16

18 gevaren bij het gebruik van verbeelding. In deze cursus leert de deelnemer de vaardigheden m de imaginaire werkelijkheid te gebruiken als brn van infrmatie en m emtinele energie te transfrmeren tt bezieling en geestdrift. Dcent Annemieke Wester 17

19 VERBEELDING EN OVERDRACHT JANUARI - FEBRUARI - MAART 2017 Vrzichtigheid is de meder van de prseleinkast. De wens is de vader van de gedachte. Iedere menselijke relatie kent mmenten waarbij het van essentieel belang is m te leren luisteren naar wat er in het nbewuste van het cntact gaande is. Het beeldend vermgen als waarnemingsrgaan speelt hierbij een belangrijke rl. De verbeelding ziet mgelijkheden in de tekmst en is de hedster van gebeurtenissen uit het verleden. Prjectie en daarmee samenhangend de verdracht, is bij uitstek het vertuig dat naar twee kanten kan mzien. Op veel plaatsen wrden verdracht en prjectie gezien als (nbewuste) afweer tegen emtineel meilijk te aanvaarden gebeurtenissen vanuit het verleden. Prjectie is echter meer dan dat! Het is k een scheppingsmiddel dat ingezet kan wrden m je drmen in de tekmst te verwezenlijken. In deze cursus wrdt verdracht in de menselijke relatie nderzcht als afweer- en als scheppingsinstrument. Dcenten Ingrid Veldkamp en Stance Rijpma 18

20 DE MENSELIJKE RELATIE ALS ZOEKTOCHT ZATERDAGAVONDEN OKTOBER APRIL 2017 Bij ju nch bij mij maar in de ruimte tussen ns wrdt de tekmst gebren waar we allebei een plaats in hebben. Diederik van Rssum Als mensen fysiek in elkaars buurt zijn dan verlpt de infrmatie uitwisseling in een minder snel temp en ntwikkelt de relatie zich geleidelijker dan via de sciale media zals Facebk. In deze cursus besteden we aandacht aan invled en beïnvleding in menselijke relaties die geleidelijkheid vereisen en duurzaamheid begen. Menselijk cntact gaat ver meer dan alleen uitwisseling van infrmatie. Menselijk cntact gaat k ver: jezelf verliezen in de ander en jezelf met f znder die ander terug vinden; je verbinden met een ander maar niet aan die ander gelijk willen zijn; een gezamenlijke tekmst durven zien en je eigen weg willen gaan; het samen scheppen van een sfeer waarin vr ieder plaats is. In een wezenlijke ntmeting met een ander spreekt ptentieel het mysterie van het leven en van nszelf. Deze ptentie kan wrden 19

21 pgewekt en gedeeld in elkaars nabijheid. Waar dit gebeurt ntstaat een besef van creativiteit, vitaliteit en verwantschap dat bergen kan verzetten. Enkele highlights uit het cursusprgramma: cntact, afstand en nabijheid in menselijke relaties; invled uitefenen en beïnvled wrden; verwachtingen hebben en verwacht willen wrden; teleur stellen en teleurgesteld wrden; feiten en gevelens in menselijk cntact; ambitie en ffer; verwantschap en verbeeldingskracht. Dcenten Diverse dcenten 20

22 Studiegrepen De studiegrep is de plaats waar je: je persnlijke relatie met de nderwijsinhud nderzekt; leert met de medestudenten in gesprek te zijn m gezamenlijk dieper dr te dringen tt de inhud van het nderwijs; het vermgen ntwikkelt m een zelfstandige relatie te verwerven met de inhud van de cursus. De studiegrep kmt maandelijks bijeen nder begeleiding van de dcent van de betreffende cursus. Individuele leergesprekken Gedurende de gehele leerperide heb je een persnlijk begeleider waarmee je maandelijks een leergesprek vert. Tijdens deze leergesprekken besteed je gezamenlijke aandacht aan de verwerking van het nderwijs en de tepassing daarvan. 21

23 Data verzicht ktber - december 2015 za 17 kt - z 18 kt za 14 nv - z 15 nv za 12 dec - z 13 dec januari - maart 2016 za 16 jan - z 17 jan za 13 feb - z 14 feb za 12 mrt - z 13 mrt april - juni 2016 za 9 april - z 10 april za 7 mei - z 8 mei za 4 juni - z 5 juni psychsynthese zmerschl 2016 vrij 1 juli (14.00 uur) - di 5 juli (12.30 uur) septembercursus 2016 vrij 16 sept (14.00 uur) - ma 19 sept (16.00 uur) ktber - december 2016 za 22 kt - z 23 kt za 19 nv - z 20 nv za 17 dec - z 18 dec januari - maart 2017 za 14 jan - z 15 jan za 11 feb - z 12 feb za 11 mrt - z 12 mrt De data en tijdstippen van de studiegrepen en de individuele leergesprekken wrden in verleg gepland. 22

24 Aanmelding en ksten De eerstvlgende initiële leerperide start p 17 ktber Je kunt je hiervr aanmelden als je de cursus Oriëntatie in Psychsynthese hebt gedaan, f een equivalent hiervan. Je betaalt per kwartaal vraf en kunt na elk kwartaal de studie staken f nderbreken znder dat daar ksten aan zijn verbnden. Als je in een ander ritme wilt betalen kun je hierver verleggen met je persnlijk begeleider, die dit verder vr je afhandelt met de financiële administratie. De pleidingsksten bedragen: 996,- per kwartaal f 332,00 per maand. Deze ksten zijn exclusief verblijfsksten en eventueel ng aan te schaffen literatuur. Al naar gelang eventuele persnlijke keuzes in de duur en vlgrde van het prgramma kunnen de ksten afwijken van bvenstaande bedragen. 23

25 Cntact Heb je naar aanleiding van dit prgramma behefte aan meer infrmatie, f wil je met ns spreken ver je mgelijkheden? Neem dan cntact met ns p. Instituut vr Psychsynthese Kninginneweg 6A 1217 KX Hilversum Tel: Mail: Web: 24

ebook uitgave: 2015 Instituut voor Psychosynthese

ebook uitgave: 2015 Instituut voor Psychosynthese Clfn ebk uitgave: 2015 Instituut vr Psychsynthese Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt znder vrafgaand verleg met het Instituut vr Psychsynthese in Hilversum. De tekst in

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Sat Nam Rasayan Healing Opleiding 2012 in Zutphen Sat Nam Rasayan level 1: Practicioner

Sat Nam Rasayan Healing Opleiding 2012 in Zutphen Sat Nam Rasayan level 1: Practicioner Sat Nam Rasayan Healing Opleiding 2012 in Zutphen Sat Nam Rasayan level 1: Practiciner Sat Nam Rasayan Healing is gebaseerd p de genezende werking van het bewustzijn. Het is een zachte meditatieve vrm

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Cach 1 Kabergrep 2016 Inhudspgave 1. DEFINITIES... 3 2. STUDENTENDOSSIER... 3 3. ONDERDELEN TENTAMENS... 3 4. ALGEMENE INDELING TOETS, EVALUATIE EN ONTWIKKELINGS

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut.

EXPERTISESTEEKKAART. Hippotherapie wordt steeds gedaan onder begeleiding van de kinesitherapeut. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de dienst f vrziening: DVC t Zwart Gr Adresgegevens: Zwart Gr 1 2330 Merksplas 2) Dmein van expertise: Hipptherapie 3) Beschrijving expertise: Bij hipptherapie gaan we uit

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Integraal vorming begeleiden

Integraal vorming begeleiden Integraal vrming begeleiden Om vrming begeleiden in kaart te brengen, is vr mij een inzichtelijk kader dat van de 4 kwadranten van Ken Wiber. Zals elk fenmeen (vlgens Wilber, xxxx) kan vrming wrden begrepen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie