Het Shekinah Manifest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Shekinah Manifest"

Transcriptie

1 Het Shekinah Manifest Inhoud 1. Het Shekinah Manifest 2. De fasen van Shekinah 3. De Shekinah Cursus 4. Shekinah groepen 5. De Shekinah Teacher opleiding 1. Het Shekinah Manifest In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: - Wat is het Shekinah Manifest? (1.1) - Het uitgangspunt van Shekinah (1.2) - De missie van Shekinah (1.3) - De eerste opzet van The Shekinah Unity (1.4), 1.1 Wat is het Shekinah Manifest? Dit Shekinah Manifest omschrijft hoe Shekinah mensen wil helpen om het eenheidsbewustzijn te ervaren. Dat doet Shekinah d.m.v. de Shekinah Teachers, die de Shekinah cursus geven, via de door hen geleide Shekinah groepen, het Shekinah festival, de onderlinge contacten van teachers en groepsleden en de gezamenlijke projecten die daaruit ontstaan. Het wereldwijde geheel van alle Shekinah teachers en de deelnemers aan de plaatselijke groepen noemen we The Shekinah Unity. The Shekinah Unity is een groep mensen die het éénheidsbewustzijn wil uitdragen in hun eigen omgeving, in privé situaties en in werk, in eigen praktijk of door het geven van de Shekinah cursus. Iedereen die deze principes op zijn of haar eigen manier wil uitdragen, is welkom om lid te worden van één van de Shekinah groepen. Deze groepen zullen zowel in Nederland als in andere landen ontstaan, naar gelang er Shekinah teachers in Nederland en daarbuiten worden opgeleid. Wat is het eenheidsbewustzijn? Het eenheidsbewustzijn is meer dan de erkenning dat alles met alles verbonden is. Het gaat allereerst om de ervaring dat alles uit bewustzijn voortkomt. Die ervaring ontstaat als je contact maakt en communiceert met het Alomvattend bewustzijn: een veld van hoge intelligentie dat overal, altijd en in vele vormen in alles aanwezig is en zowel 1

2 kosmisch als aards is. Je leven op aarde wordt door het contact en de communicatie met het Alomvattend bewustzijn gevoed. Zo ga je de éénheid ervaren, leven en voor jezelf vormgeven. Dat is het éénheidsbewustzijn. De éénheid is. De eenheid bestaat als geheel; dat kan je niet in stukjes opdelen, want dan zou het immers geen eenheid meer zijn. Het ervaren van en het vormgeven van de éénheid in je eigen leven gaat echter wel stapsgewijs, omdat je in eerste instantie het eenheidsbewustzijn slechts op bijzondere momenten als in een flits ervaart. Het kost dan ook tijd en inzet om het vaker en langer te gaan ervaren. Daarnaast is het vormgeven van het eenheidsbewustzijn in je eigen leven ook direct verbonden met je eigen scheppingkracht. En vormgeven kost ook tijd. 1.2 Uitgangspunt van Shekinah Sinds Usui in 1920 met Reiki begon om het principe van werken met kosmische energieën te verspreiden, zijn er veel methoden en technieken ontdekt om steeds doeltreffender met deze energieën om te gaan. De verschillende methoden kregen elk hun eigen benaming, maar hebben met elkaar gemeen dat ze voornamelijk de kosmische energieën betreffen. Tijdens een Winterzonnewende meditatie op donderdag 21 december 2000, op het kruispunt van leylijnen in het Friese dorpje Wijnaldum (dat oude gewijde plaats betekent), kregen de aanwezigen een activering, die de opmaat zou vormen tot de opening van een fontein van licht, die een half jaar later, tijdens de Zomerzonnewende van 2001, op dezelfde plek uit de aarde omhoog kwam. Later werd aangereikt dat op dat moment de Shekinah bevrijd werd. Het bijzondere van deze energiestroom is uiteraard dat ze niet afkomstig is uit de kosmos, maar uit de aarde. Sinds onheuglijke tijden hebben heel veel geïnspireerde mensen in alle bestaande en vergane culturen zich toegelegd op het ontvangen, begrijpen en doorgeven van wijsheid, inzicht en methoden om daarmee bepaalde doelen te verwezenlijken. Dat wordt meestal aangeduid als mystiek, occulte wetenschap en esoterische kennis. Dit is ook terug te vinden in de meer esoterische stromingen van oosterse en westerse religies. Hierin is een schat aan waardevolle methoden en technieken voorhanden. De manier waarop dit alles bij ons komt, wordt wel inspiratie genoemd. Dat betekent letterlijk inademing en werd vroeger voorgesteld als het inademen van de adem van God. Het ligt voor de hand om de herkomst van inspiratie dan ook als kosmisch te benoemen, maar in de oudere, soms niet of nauwelijks opgetekende kennis, komt ook een reis naar de diepten in de aarde voor om inspiratie te krijgen. Het doel van zo n reis was om daar de Godin te ontmoeten en de overtuigende waarheid te leren. Dergelijke reizen zijn ook herkenbaar in het werk van Sjamanen. De ontvangen inspiratie is in die oude tijden steeds gericht geweest op de toepassing ervan in het dagelijks leven op aarde. Door dit vormgeven wordt de samenwerking van de energieën die we meestal als kosmisch aanduiden en de energieën van de aarde versterkt. Zo wordt ook de integratie tussen beide bevorderd. Het uitgangspunt van Shekinah is dat elke manier, gericht op geïnspireerd werken en/of het werken met kosmische energieën, gebaat is bij het harmonieus samengaan van kosmische energieën en aardse energieën. En ook met het toepassen van kennis en vaardigheden die in oude wijsheid worden aangereikt. Ook de toepassing van bestaande methoden die werken met kosmische energie, kan daardoor effectiever worden. 2

3 1.3 De missie van Shekinah The Shekinah Unity, dus de groepen die met de Shekinah energie werken, zijn een belangrijke pijler van Shekinah om contact met het Alomvattend bewustzijn bij mensen te bevorderen en zo het eenheidsbewustzijn gestalte te geven. Tijdens contact met het Alomvattend bewustzijn wordt steeds duidelijk dat elk mens uniek is en dus een eigen, persoonlijke missie heeft. Door dit te ontdekken, uit te werken en te gaan leven, verwezenlijkt iemand zijn of haar oorspronkelijke levensdoel. Daarnaast reikt dit contact aan dat de erkenning van het unieke zijn van elk mens niet op zichzelf staat. Samen met het unieke persoonlijke zijn van allen om hem of haar heen vormt het een kleurig, veelvormig en samenwerkend geheel, dat geïnspireerd wordt vanuit het Alomvattend bewustzijn. Dat weten en ervaren is het eenheidbewustzijn. Dat gaat dan ook hand in hand met samenwerken, samen ontdekken, ontwikkelen, groeien en genieten. Methoden die met kosmische energieën werken, staan tot nu toe vrijwel allemaal geheel op zichzelf. Dat is op zich begrijpelijk en vanzelfsprekend. Het is vergelijkbaar met het unieke zijn van elk mens: elke methode heeft dan ook zijn eigen, unieke kanten, vaardigheden en mogelijkheden. Maar het tweede aspect van het eenheidbewustzijn het samenwerken en samen ontwikkelen staat nog in de kinderschoenen. Bovendien is de directe verbinding met de erfenis van de mensheid, die uit de oude kennis en wijsheid naar voren komt, bij de meeste methoden nog ver te zoeken. De missie van Shekinah is het uitdragen en uitbouwen van het eenheidsbewustzijn door anderen de gelegenheid te geven het contact met het Alomvattend bewustzijn te ontdekken. Daartoe wil The Shekinah Unity de methoden van de Shekinah cursus gebruiken om dit contact met het Alomvattend bewustzijn mogelijk te maken. Dit contact kan dan gaan werken als verbindend element tussen mensen onderling, met betrekking tot hun persoonlijke unieke zijn en hun gezamenlijke creativiteit. Als zij werken met de kosmische energieën kan de verbinding met de aarde-energieën tot een grotere effectiviteit leiden. Hetzelfde geldt voor het integreren van de vaardigheden die in de oude kennis terug te vinden zijn. De missie omvat ook het overdragen van de visie dat dualiteit (het bestaan van tegenpolen) onlosmakelijk bij de aarde hoort. Dat werd al benoemd in het harmonieus samengaan van de kosmische en aarde energieën, maar betekent in feite vooral, dat àlles, zonder enige uitzondering, van belang is. Dit heeft een zeer vèrstrekkende impact, omdat je iets niet langer kan uitsluiten met het oordeel dat iets fout is. Strijden wordt zo eveneens zinloos. Deze visie gaat er van uit dat het principe van dualiteit vele generaties lang volkomen verkeerd begrepen is. Dualiteit is oorspronkelijk bedoeld om een creatief spanningveld te scheppen, een open plek, een sacred space, waar dingen in liefde en wijsheid kunnen ontstaan, als een kind van de schijnbare- tegenpolen. De missie van Shekinah is dan ook om over te dragen dat de oorsprong en het wezen van dualiteit altijd bedoeld is om als bedding voor de stromende kracht van creatie te dienen. In dat bewustzijn ben je de strijd voorbij en overstijg je de dualiteit-an-sich tot eenheidsbewustzijn en creatieve kracht. Het werken met beide vormen van energie (aarde- en kosmische energie) doet niet alleen recht aan het dualistische kenmerk van de aarde, maar bevordert ook de integratie van deze energieën, waardoor de creativiteit van mensen enorm wordt bevorderd. Dat kan zich uiten in persoonlijke ontwikkeling, heling van bestaande lichamelijke en psychische klachten en toename van levensgeluk in werk en privé. Daarnaast opent Shekinah in het energiesysteem van mensen de zeven poorten 3

4 (chakra s) die contact met het Alomvattend bewustzijn en zo ook de ervaring van het eenheidsbewustzijn op het aardse vlak mogelijk maken. Dit alles wordt aangereikt tijdens de Shekinah cursus en elke deelnemer krijgt de gelegenheid om dit op zijn of haar eigen manier verder te ontwikkelen, gesteund door anderen binnen één van de Shekinah groepen. Als mensen zo in het eenheidsbewustzijn stappen, kan een palet met vele kleuren, eigenschappen en mogelijkheden ontstaan. Hiermee wil The Shekinah Unity op alle vlakken samenwerking bevorderen, zonder dat er eenheidsworst ontstaat: de eenheid bestaat immers juist in het weten en erkennen van de unieke eigenschappen van iedereen en het onderling creatief gebruik maken daarvan. De missie van Shekinah is dus om door contact en communicatie met het Alomvattend bewustzijn de integratie zó te bevorderden, dat er een eenheid van samenwerkende mensen ontstaat, die elk vanuit hun eigen unieke zijn hun inbreng hebben. Zo kan het eenheidsbewustzijn vorm krijgen op aarde. 1.4 De eerste opzet van The Shekinah Unity De Shekinah Teachers (zie hoofdstuk 5) vormen de inner circle van The Shekinah Unity doordat zij de Shekinah cursus geven en de initiators zijn van plaatselijke Shekinah groepen. Daarnaast is er een jaarlijkse landelijke bijeenkomst in Nederland in de vorm van het Shekinah festival. Omdat The Shekinah Unity een levend, creatief geheel is, kan het zich steeds verder ontwikkelen. Daarom kan het goed zijn, dat op termijn ook andere soorten bijeenkomsten en verschillende projecten ontstaan. 2. De fasen van Shekinah In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: - Hoe de Shekinah energie werkt (2.1) - De fasen van Shekinah (2.2) 2.1 Hoe de Shekinah energie werkt Zoals in het eerste hoofdstuk is gezegd: de aarde is een planeet van dualiteit. In energetische termen kan dat o.m. worden omschreven als het bij elkaar komen van aardse en kosmische energieën. Als op aarde uitsluitend met kosmische energie gewerkt wordt, komt het dualistische kenmerk van de aarde daarbij niet volledig tot zijn recht. Hetzelfde geldt uiteraard als uitsluitend met aardse energieën gewerkt wordt. Onder dit laatste verstaan we ook al het werk dat niet geïnspireerd wordt gedaan of waarbij de inspiratie ontkend wordt. Een voorbeeld: de meeste wetenschappelijke ontdekkingen zijn het gevolg van dromen, ingevingen of van toeval en dus duidelijk een gevolg van inspiratie. Dit wordt echter vaak ontkend. De Shekinah energie werkt niet alleen in overeenstemming met het dualistische kenmerk van de aarde, maar brengt dit tevens op een hoger plan: de vereniging van beide energieën bevordert de ontwikkeling van persoonlijk bewustzijn tot het niveau dat communicatie met het Alomvattend bewustzijn mogelijk wordt. De manier waarop de 4

5 Shekinah energie werkt, richt zich zo op het ultieme doel: het bevorderen van het eenheidsbewustzijn bij individuele mensen en het laten ervaren welke creatieve kracht dit in zich heeft. Meer praktisch vertaald, kan je zeggen dat het doel van Shekinah is om mensen de gelegenheid te geven voor zichzelf manieren te ontwikkelen, waarbij beide soorten energie (aarde- en kosmische energie) tot eenheid komen en een vorm krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan creativiteit (schilderen, schrijven), een praktijk (zoals energetische behandeling), een eigen zaak, of op een andere, meer geïnspireerde manier werken in een bestaand beroep. We zeiden al dat de eenheid er gewoon is en dat je het niet stukje bij beetje kan opbouwen. Maar ook dat het goed is je te blijven realiseren dat je bewust worden van deze eenheid iets anders is. Het is vaak zelfs nodig om dat in stapjes te doen omdat het nu eenmaal tijd kost om oude visies, overtuigingen en denkbeelden te veranderen. Hetzelfde geldt voor het gaan leven vanuit de eenheid; dat is voor de mensheid als geheel nog zó nieuw, dat het tijd kost om dit vorm te geven. Deze stapjes zijn te herkennen in de opbouw van Shekinah. We noemen dat de fasen van Shekinah. 2.2 De fasen van Shekinah Het woord fase verwijst naar het opkomen van de sterren; etymologisch betekent het: schijngestalte, d.w.z. de baan die een hemellichaam, van de aarde af gezien, volgt. Elke fase heeft dan ook haar eigen plaats en elke fase is een onlosmakelijk deel van het geheel van de baan van het hemellichaam. Zo is het ook met Shekinah. Zowel in de opbouw van de Shekinah cursus (zie hoofdstuk 3), als bij het werken met Shekinah kan je elkaar opvolgende fasen zien, die samen een geheel vormen. Fasen kan je dan ook niet overslaan : om bij fase 3 te komen, zal je, net als een hemellichaam, eerst de baan door fase 1 en 2 moeten gaan. Wel kan je, afhankelijk van de situatie en de behoefte, bij een bepaalde fase stilstaan of stoppen. De elkaar opvolgende fasen zijn: Fase 1 - Voorbereiden van de ruimte en degenen die daar werken. Het plaatsen van een vortex in de ruimte, die de energieën van aarde en de kosmos tot één geheel harmoniseert. Via deze centrale zuil van licht wordt in de gehele ruimte een energieveld van dezelfde, geharmoniseerde energie gevormd: de sacred space. Fase 2 De Antahkarana en de hereniging van alle energieën. Degenen die in dit energieveld werken, kunnen nu de centrale vortex in zich opnemen, en zo hun eigen sacred space creëren. De activering van deze persoonlijke vortex is de Anatahkarana. Via deze persoonlijke centrale zuil van licht worden alle frequenties tot eenheid gebracht door de integratie van de aarde- energieën en de kosmische energieën. Fase 3 Energiekanalen openen en balanceren van het fysieke lichaam. Via het energieveld in de ruimte en de geactiveerde Antahkarana werkt de herenigde energie door tot in het Lichtlichaam (een energieveld dat om het fysieke lichaam heen ligt), dat resoneert met de frequenties van het Watermantijdperk. Dit wordt de Merkivah genoemd. Binnen het fysieke lichaam wordt de Prana-buis (de verbinding tussen de kruin- en het wortelchakra) en de energiekanalen Ida en Pingala (vrouwelijke en mannelijke energiebanen) geactiveerd. In vroeger tijden gebeurde dat met bepaalde energetische coderingen, die inmiddels erg oud zijn. Daarom gebruiken we tegenwoordig 5

6 Henoch s coderingen voor het Watermantijdperk. Deze activaties harmoniseren op hun beurt de chakra s tot zeven poorten van bewustzijn. Elk chakra correspondeert en resoneert daarna met een quantumveld dit is een onlosmakelijk deel van het veld van Alomvattend bewustzijn en schept zo de potentiële mogelijkheid tot verdere bewustzijnsontwikkeling. Fase 3 bestaat uit kennismaking met deze velden en later de gehele activering en ankering van de 7 Poorten, plus 5 poorten onder en 5 poorten boven het lichaam. Fase 4 Transformatie, persoonlijke ontwikkeling en blauwdruk voor dit leven. Het activeren en balanceren van het lichaam en de energievelden daar omheen tot één harmonisch geheel, werkt niet alleen via de chakra s, maar ook via de hersenen en op microniveau via het DNA in elke cel. Chakra s, brein en DNA kan je zien als zendontvangers zoals een mobiele telefoon; maar hier wordt je opgebeld door en spreek je met het Alomvattend bewustzijn. Dit contact wordt vertraagd door oude gewoonten, overtuigingen en dergelijke. In het eerste deel van deze fase wordt gewerkt aan de transformatie daarvan. Dit wordt gedaan door verschillende meditaties en activeringen. Daarnaast wordt gewerkt met een methode die van invloed is op je persoonlijke houding en het omgaan met emoties (emotioneel meesterschap). Ook het inzicht in en zelf leren toepassen van oeroude vaardigheden (zoals o.m. de JHWH methode zie artikelen op de Shekinah website) komt in deze fase aan de orde. Hierdoor verankert de geharmoniseerde energie zich steeds dieper in het fysieke lichaam, de energiekanalen en de chakra s, en open je je volledig voor het Alomvattend bewustzijn. Deze fase kan worden uitgebreid met het uitwerken voor alle deelnemers van hun persoonlijke, oorspronkelijke blauwdruk voor dit leven: jouw unieke eigenschappen die samen de code vormen waarmee je met het Alomvattend bewustzijn in verbinding staat. Dit deel van de blauwdruk is optioneel: als de groep het wil doen kan het op dit punt aan de cursus worden toegevoegd. Kortom: tijdens fase 4 opent je verbinding met het Alomvattend bewustzijn zich steeds verder. Je ontdekt zo ook jouw eigen, unieke manier om er mee te communiceren. Fase 5 Activering van de 12 dimensies tot éénheid Je energiesysteem reikt na deze activeringen via de energiekanalen, de chakra s en je DNA rechtstreeks tot aan het Galactisch centrum. Daardoor kan je bewustzijn zich nu uitbreiden tot het een geïntegreerde éénheid vormt met het Alomvattend bewustzijn. Dat betekent dat de bestaande 12 dimensies inéén vloeien in een dertiende dimensie: jou zelf. Dit brengt dit bewustzijn in de sacred space waarin je werkt (je gespreks-, behandel- of workshopruimte); in je eigen Antahkarana en je persoonlijk energieveld (jouw eigen sacred space ); en in een sacred space tussen je handen als je ter plekke of op afstand werkt. 3. De Shekinah Cursus In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: - De Shekinah Cursus volgt de fasen van Shekinah (3.1) - De Shekinah Cursus is flexibel van opzet (3.2) 6

7 3.1 De Shekinah cursus volgt de fasen van Shekinah Om de principes die in hoofdstuk 1 en 2 onder woorden gebracht zijn over te dragen, is de Shekinah cursus opgezet, die gegeven wordt door erkende Shekinah teachers. Daarmee kan je jouw eigen werk-, privé- of praktijksituatie ondersteunen met Shekinah (fase 1 en 2), een behandelpraktijk opzetten of je bestaande praktijk uitbreiden (fase 1 t/m 4), verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling (fase 1 t/m 5) of de Shekinah cursus gaan geven (fase 1 t/m 5 + de teacher opleiding (zie hoofdstuk 5)). Hieronder vind je deze verschillende mogelijkheden nader uitgewerkt. Je werk- of praktijksituatie ondersteunen Als je een sacred space creëert in je werk-, privé- of praktijksituatie en bewuste toestemming geeft voor inspiratie via je geactiveerde Antahkarana, ben jij het kanaal voor het contact met het Alomvattend bewustzijn en de inspiratie voor die situatie. Het energieveld van de sacred space en die van de Antahkarana zijn de poorten voor de informatie. Door meer en vaker op deze manier te werken, vergroot jouw bewustzijn zich en daardoor kan je steeds specifieker informatie ontvangen. Dat is dus trainen door te doen en werkt op dezelfde manier als bij elk leerproces en training denk maar aan fietsen, zwemmen, hoofdrekenen, etc. Als je je werk of praktijksituatie met Shekinah wil ondersteunen, is het goed om in elk geval fase 1 en 2 van de Shekinah cursus te volgen. De overige fasen zijn optioneel. Een behandelpraktijk opzetten of je bestaande praktijk uitbreiden Een behandelpraktijk starten: In een behandelpraktijk die werkt met de Shekinah energieën, worden cliënten uitgenodigd om hun situatie of probleem op een andere manier te benaderen. De traditionele visie van de klacht, die een probleem vormt en dus weg moet, wordt omgebogen naar de visie dat àlles een functie heeft, ook de moeilijke en pijnlijke dingen. Door dit te aanvaarden, gaat de ontwikkeling weer stromen, die tot stilstand was gekomen door het willen verwijderen van de klacht. Dit geldt zowel voor lichamelijke als psychische en relationele problemen en dus ook voor en combinatie daarvan. Je werkt dus, kort gezegd, vanuit een holistische visie, die daarin ook het Alomvattend bewustzijn betrekt. De klacht wordt namelijk gezien als een ultieme poging van het Alomvattend bewustzijn om je iets duidelijk te maken. Je kan je praktijk rondom dit gegeven opbouwen en werken met de Shekinah energieën en de methoden die je je tijdens fase 4 van de Shekinah cursus eigen gemaakt hebt. Zonodig kan je extra ondersteuning en coaching aanvragen bij je Shekinah Teacher (zie hoofdstuk 5). Als je een bestaande praktijk hebt, die werkt vanuit een holistische visie, kan je je werkwijze uitbreiden door meer geïnspireerd te gaan werken door contact met het Alomvattend bewustzijn. De Shekinah energieën werken moeiteloos samen met alle vormen van energiewerk, lichaamswerk, coaching, etc. Daarnaast kunnen de methoden die je je tijdens fase 4 van de Shekinah cursus eigen gemaakt hebt, je werkwijze, kennis en vaardigheden vergroten; je hebt meer mogelijkheden tot je beschikking. Zonodig kan je extra ondersteuning en coaching aanvragen bij je Shekinah Teacher (zie hoofdstuk 5). Voor beide situaties geldt, dat de mate waarin je de Shekinah energieën kan doorgeven vanzelf ontwikkelt door het te doen. Als je daarin sneller vooruit wil komen, kan je overwegen om tijdens de Shekinah cursus direct ook fase 5 toe te voegen. 7

8 Als je een praktijk wil starten die met de Shekinah energieën werkt, of je bestaande praktijk daarmee wil uitbreiden, is het goed fase 1 t/m 4 van een Shekinah cursus te volgen. Fase 5 is, zoals net gezegd, optioneel om de mate waarin je energieën kan doorgeven sneller te ontwikkelen. Verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling Onder persoonlijke ontwikkeling wordt meestal naast studie, vak, carrière, sport en creativiteit ook verbetering van de eigen sociale en psychologische vaardigheden verstaan. Maar de volgende stap, het uitbreiden van je bewustzijn totdat echt geïnspireerd leven en werken mogelijk is - een staat van zijn die verbonden is met het grote geheel en daar dus in harmonie mee verder ontwikkelt wordt door velen nog niet gezien en sommigen ontkennen de mogelijkheid categorisch. Dit is een collectieve grens en het vraagt dan ook persoonlijke moed, vertrouwen en pioniersgeest om deze grens te passeren. Maar als je dat doet, help je niet alleen jezelf, maar ook het collectief van de mensheid om een flinke stap vooruit te zetten. Het kernaspect van Shekinah, contact en communicatie met het Alomvattend bewustzijn, leidt tot geïnspireerd leven en werken, in het bewustzijn dat alles met alles verbonden is, en je dus in eenheid met anderen samenleeft, óók met degenen die dat (nog) ontkennen. Het uitgangspunt van Shekinah laat zien dat het geen zin heeft om een soort zending te gaan bedrijven, of er voor te gaan strijden. Het gaat er juist om te erkennen dat alles mee doet, ook de aspecten die zich nu nog lijken af te keren. Om daarin je eigen weg te vinden en tegelijkertijd jouw eigen unieke kracht te ontdekken, uit te bouwen en een bruikbare, aardse vorm te geven, is een grote uitdaging. Dit kan en hoef je niet alleen te doen. Via de geopende en geactiveerde energiekanalen wordt je communicatie met het Alomvattend bewustzijn steeds beter en op het aardse vlak is er The Shekinah Unity, waarbij de Shekinah teachers locale en regionale bijeenkomsten opzetten en onderhouden. Het samen werken, samen bouwen en elkaar creatief steunen in de verdere ontwikkeling is dan ook een belangrijke pijler voor jezelf, voor anderen en voor het collectief om de nu nog bestaande grens in bewustzijn te verleggen. Als je met Shekinah verder wil werken aan je ontwikkeling is het goed om de hele Shekinah cursus (fase 1 t/m 5) te volgen. Je kan overwegen om je daarna bij een groep van The Shekinah Unity aan te sluiten. De Shekinah cursus geven Zelf de Shekinah cursus gaan geven, betekent zelf Shekinah Teacher worden. Dat wil zeggen dat je, naast het geven van cursussen, ook individuele coaching geeft als cursisten daar om vragen. Informatie over de Shekinah teacher opleiding vind je in hoofdstuk 5. Je bent als Shekinah Teacher ook degene die de aanzet geeft tot een locale of regionale groep van The Shekinah Unity. Mensen die de Shekinah cursus gedaan hebben, maar ook anderen, die geïnteresseerd zijn, kunnen de bijeenkomsten van die groep bezoeken. Meer daarover in hoofdstuk De Shekinah cursus is flexibel van opzet De Shekinah cursus omvat een aantal aspecten, die tijd voor verwerking en integratie vragen. Daarom wordt de Shekinah cursus niet als één workshop gegeven, maar in delen. De opzet en organisatie kan daarbij worden afgestemd op de praktische 8

9 mogelijkheden, de groep en hun wensen. In het onderstaande overzicht vindt je een aantal mogelijkheden, aan de hand van de cursusduur: In één avond (ongeveer 2 ½ uur) kan fase 1 en 2 geleerd worden. De deelnemers leren hoe ze een sacred space kunnen maken en hoe ze het energieveld zelf kunnen onderhouden. Daarnaast wordt de Antahkarana geactiveerd. In één dag (ongeveer 7 uur, inclusief pauzes zo n 8 à 9 uur) kan fase 1 en 2 en een deel van fase 3 geleerd worden. Het deel van fase 3 omvat kennismaking met de 7 poorten van Bewustzijn en de activatie met Henoch s coderingen voor het Watermantijdperk. In één weekend (van vrijdagavond t/m zondagmiddag, ongeveer 20 uur, excl. pauzes), kunnen de fase 1 t/m 3 geleerd worden en een deel van fase 4 (de JHWH methode). Fase 4 en fase 5 vragen beide tenminste 2 dagen. Fase 4 kan goed in twee afzonderlijke dagen gedaan worden, of in een weekend. Als je de persoonlijke blauwdruk van alle groepsleden in fase 4 wil opnemen, vraagt dat 2 dagen extra. Dan wordt fase 4 dus totaal 4 dagen, of twee weekenden. Om reden van integratie kan fase 5 beter niet in afzonderlijke dagen gedaan worden. Om het als één geheel te doen zijn dan ook twee aaneengesloten dagen nodig, of een weekend. De hele Shekinah cursus in vier weekenden. In deze opzet wordt in het eerste weekend fase 1 t/m 3 gedaan, in het tweede weekend fase 4, in het derde weekend de persoonlijke blauwdruk en in het vierde weekend fase 5. Het is uiteraard mogelijk om enkele afzonderlijke weekenden te organiseren voor fase 1 t/m 3 en voor degenen die door willen gaan, een gezamenlijke cursus voor fase 4 en 5 te organiseren. Zo zijn ook andere combinaties denkbaar. 4. Shekinah Groepen In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: - Locale en regionale bijeenkomsten (4.1) - Opzet, contact en afstemming (4.2) 4.1 Locale en regionale bijeenkomsten Alleen erkende Shekinah teachers kunnen initiatiefnemer zijn van een Shekinah groep. Deze regel is ingesteld om de kwaliteit van de bijeenkomsten te waarborgen. Of dit plaatselijke (lokale) bijeenkomsten blijven, dan wel dat ze (op den duur) een meer regionaal karakter krijgen, wordt door de omstandigheden en de Shekinah teacher bepaalt, in afstemming met andere Shekinah teachers. 4.2 Opzet, contact en afstemming Op de bijeenkomsten kunnen uiteraard deelnemers aan de Shekinah cursus komen, maar ook anderen zijn welkom; ook om een keer kennis te maken met Shekinah en de groep. De aanwezigen vormen met elkaar en de Shekinah energie een sacred space om daarin ervaringen, ideeën, methoden, kennis en inzicht te delen en zo creativiteit bij allen te bevorderen. Afhankelijk van de behoefte van de groep of groepsleden kan dat de vorm 9

10 krijgen van een uitwisseling, een meditatie of activering. Ook andere invullingen zijn mogelijk. De groep is, als zodanig o.l.v. de Shekinah teacher, een eenheid. Via de Shekinah teacher is er regelmatig contact met andere Shekinah teachers en de grondlegger van Shekinah, Krijn Koetsveld. Dit netwerk, waarmee informatie, ideeën etc. kunnen worden uitgewisseld, is ook de basis voor onderlinge contacten tussen de deelnemers aan verschillende groepen. Het netwerk is dan ook mede bedoeld om persoonlijke contacten en uitwisseling mogelijk te maken. Dat dit directe, vrije en persoonlijke contacten zijn, spreekt voor zich. De Shekinah teacher zal zich alleen met contacten bezighouden als die tot de opzet van een gezamenlijk project leiden. Ideeën die tot projecten (kunnen) leiden, die voor meer mensen interessant kunnen zijn, worden altijd voorgelegd aan de Shekinah teacher en de groep. Projecten die de eigen groep overstijgen, worden voorgelegd aan de groep Shekinah teachers en Krijn Koetsveld. Deze regels zijn ingesteld om duidelijkheid te scheppen: welke projecten gedragen worden door de gehele The Shekinah Unity (ook al beperkt het project zich aanvankelijk tot één groep; het kan later immers navolging vinden bij andere groepen), en welk projecten alleen door de betrokkenen gedragen worden. Projecten moeten zich in vrijheid, onder directe leiding van de Shekinah energie kunnen ontwikkelen. Het gaat bij deze regels dan ook niet om beperking en sturing vanaf het aardse vlak, maar alleen om duidelijkheid en overzichtelijkheid. Daarmee wordt voorkomen dat projecten door onduidelijkheid, verkeerde afstemming e.d. worden belemmerd. Zonodig kunnen extra afspraken gemaakt worden om de vrijheid van ontwikkeling onder leiding van de Shekinah energie zoveel mogelijk te waarborgen. 5. Shekinah Teacher opleiding In dit hoofdstuk komen aan de orde: - vooropleiding (5.1) - ambachtelijke werkwijze van de opleiding (5.2) - aspecten van de Shekinah teacher opleiding (5.3) - kosten van de opleiding (5.4) - licentie en bijscholing (5.5) - aanmelden voor de Shekinah teacher opleiding (5.6) 5.1 Vooropleiding In principe is er geen vooropleiding vereist om Shekinah teacher te worden. De methode van de opleiding is ambachtelijk en daardoor persoonlijk, zodat elk persoonlijk aspect de juiste en noodzakelijke aandacht kan krijgen. Kennis van en ervaring met energiewerk, in welke vorm ook, maakt het proces wel veel gemakkelijker. Ook affiniteit met en ervaring in lesgeven en organiseren is een goede basis, maar geen voorwaarde vooraf. 10

11 5.2 Ambachtelijke wijze van de opleiding De opleiding wordt op ambachtelijke manier gegeven. D.w.z. dat je alle aspecten van het organiseren en geven van de Shekinah cursus leert, alsook hoe je de nazorg (coaching) organiseert en een Shekinah groep opzet en begeleidt. De ambachtelijke werkwijze bestaat er uit dat je eerst in een persoonlijk gesprek met Krijn Koetsveld bekijkt of Shekinah teacher inderdaad iets voor je is. Als dat zo is ga je de eerste cursus organiseren. Je wordt daarbij gesuperviseerd door Krijn Koetsveld. Zo n eerste cursus omvat alle 5 fasen van Shekinah, inclusief de persoonlijke blauwdruk. Tijdens die eerste cursus kan je de kunst afkijken doordat Krijn deze cursus geeft. Elke cursusdeel wordt voor- en nabesproken. Daarna organiseer je een tweede cursus, waarbij je (delen van) de cursus zelf doet, onder supervisie van Krijn. Zonodig wordt dit herhaald bij een derde cursus, die je dan geheel zelfstandig doet, onder supervisie van Krijn. Tussen de momenten van lesgeven door krijg je studiemateriaal aangereikt, ter voorbereiding voor de volgende lessen. Tijdens dit leerproces van de Shekinah cursus organiseer je ook een lokale Shekinah groep voor de deelnemers aan de eerste cursus en andere belangstellenden. De eerste bijeenkomsten doe je in overleg met en onder supervisie van Krijn, tot je het gevoel hebt dat je dit in je vingers hebt. Deelnemers van de volgende cursussen kunnen, als ze dat willen, deelnemen aan de bijeenkomsten van jouw lokale Shekinah groep. De ambachtelijke werkwijze betekent dus echt maatwerk: jij wordt helemaal persoonlijk opgeleid tot Shekinah teacher. Zo kunnen je sterke kanten goed naar voren komen en krijg je ook zicht op je zwakke kanten en wat je daaraan kan doen. 5.3 Aspecten van de Shekinah Teacher opleiding Enkele aspecten zijn in 5.2. al genoemd, maar hier staat alles op een rijtje wat je tijdens de Shekinah opleiding leert: - bespreken of en hoe je Shekinah teacher wil worden - organiseren en daadwerkelijk cursusgroepen bijeenbrengen - persoonlijke ontwikkeling (ondersteund door de eerste Shekinah cursus) - geven van de Shekinah cursus (inhoudelijke aspecten) - aspecten van het docent zijn als: groepswerk, leiderschap, veiligheid, individuele en groepsaandacht, omgaan met storende factoren, etc. - ontwikkeling van persoonlijke sterke en zwakke kanten. Je eigen manier van lesgeven ontwikkelen. - jouw vaardigheden ontdekken op het vlak van verdere ontwikkeling van Shekinah. - opzetten, organiseren en in stand houden van je Shekinah groep. - persoonlijke coaching geven 5.4 Kosten van de opleiding Als Shekinah teacher in opleiding ben je vanaf het begin tevens organisator van de cursus. Je hebt te maken met kosten voor verblijf, eten en drinken, de organisatie, de 11

12 verschillende workshops waaruit de hele cursus bestaat en eventueel bijkomende kosten. De kosten van de workshops bestaan uit de vergoeding voor de trainer en materiaalkosten. Tijdens je hele opleiding wordt Krijn Koetsveld betaald door de hele vergoeding voor de trainer aan hem over te maken (zie voor alle bedragen de lijst met vergoedingen van Krijn Koetsveld). Als Shekinah Teacher in opleiding betaal je maar één keer de totale cursuskosten. Tweede en eventueel volgende cursussen die je in het kader van je opleiding organiseert, zijn voor jou dus gratis. Dit geldt ook voor de eerste Shekinah cursus voor het deel dat je al eens als deelnemer hebt gevolgd 1 ). Voor afzonderlijk overleg (dus buiten de cursusdagen om) wordt een vast bedrag per uur berekend. De supervisie van de Shekinah groep gebeurt in principe op afstand via en telefoon. Voor supervisie ter plaatse wordt per bijeenkomst een vast bedrag berekend. Reis- en verblijfkosten voor de cursusdagen en kosten die Krijn Koetsveld voor materiaal e.d. maakt, worden aan je doorberekend. Omdat je tevens organisator van de cursus bent, leer je zodanig te calculeren, dat je ook als organisator een vergoeding voor je werk overhoudt. De extra kosten van de opleiding kunnen vaak betaald worden uit deze vergoeding voor de organisatie. Uiteraard hangt dit samen met de groepsgrootte, de hoogte van de kosten en zo meer. De Shekinah teacher opleiding is een beroepsopleiding en als zodanig vrijgesteld van omzetbelasting. Daarnaast zijn alle gemaakte kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Per saldo hoeft de hele opleiding je dus in geld weinig extra te kosten dan één keer de workshopkosten. Je investering ligt vooral op het vlak van je persoonlijke inzet, je ontwikkeling, tijd en creativiteit in het ontwikkelen van je vaardigheden. Nadat je opleiding is afgerond en je erkend Shekinah teacher bent, zijn alle inkomsten van workshops die je organiseert uiteraard voor jou zelf. De kosten voor de jaarlijkse licentie en je reiskosten voor de bijscholing zijn dan de enige kosten (zie 5.5). 5.5 Licentie en bijscholing Het woord eenheid betekent niet verdeeld zijn en eendracht. Het verwoordt zo het bewust weten dat strijd geen goede manier is om te ontwikkelen. Schijnbare tegenpolen zijn immers de creatieve krachten die een sacred space vormen. Door dit principe steeds meer in jezelf te integreren en te gaan leven, wordt het mogelijk een groep te vormen die samen geniet, samen werkt, ontdekt, ontwikkelt en bevordert. Dit betekent ook: gebruik maken van de ervaringen van anderen, en zelf ontdekte methoden en toepassingen met hen delen. Zo sluit The Shekinah Unity aan op het principe van de open bron. De opzet is om tijdens de Shekinah teacher opleiding niet alleen de eerste inzichten uit de oude kennis als methoden over te dragen, maar vooral ook om daarmee de basisvaardigheden aan te leren om zelfstandig praktisch toepasbare methoden uit nog niet onderzocht materiaal te destilleren. Om, als dat waardevol en werkzaam blijkt, die te kunnen delen met andere Shekinah teachers en daarmee met allen die aan de Shekinah cursus deelnemen of die al hebben gedaan. 1 Voorbeeld: je hebt eerder als deelnemer aan de Shekinah cursus fase 1 en 2 gevolgd, maar de andere fasen niet. Tijdens je opleiding betaal je de cursus dan alleen vanaf fase 3 t/m fase 5. 12

13 In de praktijk zal dit delen gedaan worden door artikelen, waarin methoden worden toegelicht, op de Shekinah website te publiceren. De Shekinah teachers zorgen dat het materiaal bekend is bij hun deelnemers aan de Shekinah cursus en de groep en zij leiden. Als Shekinah teacher ben je in staat om zo nodig te helpen bij de praktische toepassing ervan (coaching). Elke (ex)deelnemer van de Shekinah cursus is uiteraard vrij om zoiets al dan niet toe te passen - en/of te integreren in zijn of haar eigen leven of werkwijze. Zo wordt de keuze in methoden vergroot, terwijl de persoonlijke vrijheid gewaarborgd blijft. Dit vraagt van alle leden van The Shekinah Unity betrokkenheid, inzet en de bereidheid om van elkaar te leren en verder te ontwikkelen. Dat geldt in het bijzonder voor de Shekinah teachers. Om dat mogelijk te maken, maar tevens om de mogelijkheid te bieden zich uit de groep van Shekinah teachers terug te trekken, is een licentie in het leven geroepen. De licentie staat op naam en is strikt persoonlijk. Licentiehouders worden vermeld op de website van Shekinah, zodat potentiële deelnemers aan de Shekinah cursus direct kunnen zien waar er een erkende Shekinah teacher beschikbaar is. De licentie wordt elk jaar vernieuwd. De kosten worden ruim voor de vernieuwing van de licentie bekend gemaakt. Ten minste één maal per jaar zal er een bijeenkomst voor Shekinah teachers georganiseerd worden om elkaar te ontmoeten, ontwikkelingen te bespreken en eventueel projecten in gang te zetten. Dat geldt zowel voor de verdere ontwikkeling van het werken met de geïntegreerde kosmische en aarde energieën, als ook methoden om het ervaren van éénheidsbewustzijn te bevorderen en om praktisch toepasbare methoden te destilleren uit oude en esoterische kennis en materiaal dat tot dusverre nog niet onderzocht werd. Deze jaarlijkse bijeenkomst, die tevens als bijscholing erkend is en noodzakelijk is voor het behouden van de licentie, wordt georganiseerd en bekostigd uit de kosten die aan de licentie verbonden zijn. 5.6 Aanmelden voor de Shekinah Teacher opleiding De route om Shekinah teacher te worden is ambachtelijk en puur persoonlijk. Je kan je dan ook op elk moment aanmelden bij Krijn Koetsveld, via of door te bellen met , op werkdagen tussen en uur. Ook voor meer informatie, overleg en een afspraak voor een oriënterend gesprek kan je op deze manier contact opnemen. * * * Krijn Koetsveld, oktober

14 14

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie

Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie Bertho Bastiaens Ontspanningstherapeut Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie Inleiding. In deze brochure worden een aantal elementen beschreven, die een rol spelen bij het ontstaan en

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid: Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders GGD Amsterdam, november 2011 Juan Walter, Soerdjpersad Biere, Ryan Mohammed Said Dilrosun, Helga Shirley

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart Voor iedere coach die meer uit zichzelf en zijn klanten wil halen Wil jij in de begeleiding van mensen diepgaande resultaten bereiken? Wil je moeiteloos je

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst LEIDERS LEIDERS Leiderschap van de toekomst Het Glazen Huis Het Glazen Huis Welkom Geachte lezer, beste relatie Met plezier en gepaste trots presenteer ik u het boek LEIDERS. Een titel die gebaseerd is

Nadere informatie

Methodiek voor empowerment Naar een. grotere wereld. Herziene uitgave

Methodiek voor empowerment Naar een. grotere wereld. Herziene uitgave Methodiek voor empowerment Naar een grotere wereld Herziene uitgave Colofon Uitgave SPECTRUM partner met elan T (026) 352 34 20 E info@spectrumelan.nl www.spectrumelan.nl Ontwikkeling training/methodiek

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

www.asja-reizigersinvrede.nl

www.asja-reizigersinvrede.nl 1 Eerste uitgave: juni 2011, uitgeverij Boekscout. Herziene uitgave: mei 2014, e-book in eigen beheer, ASJA Boekomslag ontwerp: ASJA Foto cover: ASJA : privé collectie Disclaimer, copyrights en wijze van

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie Herstellen doe je zelf Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Adres Postcode Plaats E-mail Telefoon Fax Website (van de interventie) Kenniscentrum

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis? Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut Wat is jouw basis? Marie-Louise (M.G.) van Craaikamp van der Laan, H08 HJBC, mei 2012 Begeleiding door Joke Crone Ravestein 2/75 Voorwoord

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie