schoolgids Schoolgids RK Basisschool Heeckeren Kloosterlaan 60 Goor Postbus AA Goor Telefoon Brinnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids Schoolgids 2015-2016 RK Basisschool Heeckeren Kloosterlaan 60 Goor Postbus 2 7470 AA Goor Telefoon 0547-261418 Brinnr."

Transcriptie

1 schoolgids Schoolgids RK Basisschool Heeckeren Kloosterlaan 60 Goor Postbus AA Goor Telefoon Brinnr. 06 NL

2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen 20 Onze school 5 Het schoolbestuur: Stichting Keender 5 De schoolgrootte 5 De geschiedenis van basisschool Heeckeren 6 Het schoolgebouw 6 Het onderwijs op Bs Heeckeren 7 De onderwijskundige visie 7 Onze zorg voor kwaliteit 8 De inrichting van onze kwaliteitszorg 9 Actief burgerschap en sociale integratie 10 Kanjertraining 10 Schoolplan De organisatie van het onderwijs 11 Schoolorganisatie 11 De kleutergroepen 12 De groepen 3 t/m 8 13 De resultaten van de school 15 Zittenblijven 16 Plaatsing van kinderen in (combinatie)groepen 16 De overgang naar het Voortgezet Onderwijs 16 Onderwijskundige rapporten 17 De lange termijn agenda 18 De opvang van nieuwe leerlingen 20 Toelating jonge kleuters 20 Aannamebeleid RKBS Heeckeren 21 Onze zorg voor kinderen 22 Contacten met ouders 27 Contacten met externe deskundigen 27 Logopedie 28 GGD Twente Jeugdgezondheidszorg 28 Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode 29 Meldcode 29 Het personeel 30 Verschillende functies binnen de school 30 Inzet van leerkrachten en vervanging 30 Protocol; naar huis sturen van leerlingen 30 Begeleiding en inzet van stagiaires 31 Namen en adressen van het personeel 32 Ouders en school 34 Betrokkenheid van ouders 34 Informatievoorziening en contacten met de ouders 34 Beleid betreffende informatie naar gescheiden ouders 35 De rapporten en het geven van beoordelingen/rapportcijfers 35 De Ouderraad 36 De Medezeggenschapsraad 38 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 39 De klachtenregeling 39 Kindercentra Triangel 41

3 De ontwikkeling van het onderwijs 43 Scholing 43 Opvang kinderen van buitenlandse afkomst 44 ICT 44 Het jonge kind 44 Regeling school- en vakantietijden 45 Schooltijden 45 Continuerooster 45 Pleinwacht 46 Gymnastiek 46 Schoolzwemmen 46 Vakantierooster Veiligheidsbeleid 50 Overige informatie en afspraken 52 Hoofdluis 52 Extra inkomsten 53 Verzekeringen 53 Groepslijsten 55 Afspraak gebruik potlood en/of pen 55 Fietsen 55 Kan mijn kind onder schooltijd naar een externe hulpverlener? 55 Mobiele telefoons 55 Informatie van verenigingen 56 Sponsoring 56 Gevonden voorwerpen 56 Toezicht inspectie 56 Verlof buiten onze schoolvakanties 47 Richtlijnen verlof buiten de schoolvakantie 47 Leerplicht 49 Schoolgids

4 woord vooraf Een woord vooraf Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool Heeckeren voor het schooljaar In deze gids vindt u informatie over wie we zijn, waar basisschool Heeckeren voor staat en daarnaast nuttige informatie over het komende schooljaar. Het is dan ook belangrijk dat u deze schoolgids bewaart en de data uit de Lange Termijnkalender noteert op uw eigen kalender. Naast deze gids ontvangt u ook regelmatig een nieuwsbrief per mail, waarin u kunt lezen wat er in de desbetreffende periode speelt op onze school en welke belangrijke of bijzondere gebeurtenissen u niet mag missen. Ook maken we gebruik van de mail wanneer we op korte termijn informatie willen doorgeven aan onze ouders. De nieuwsbrief wordt alleen per mail verstrekt; u kunt zich hiervoor aanmelden via de link op onze website! Mocht het niet lukken om deze mail te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met school. door een nieuwe site. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen. Het is ook mogelijk via de mail contact met ons op te nemen: Wilt u iets vragen over schoolzaken en doet u dat liever persoonlijk, neem dan contact op met een van ons. De leerkrachten zijn afzonderlijk ook per mail bereikbaar. De mailadressen vindt u in deze gids bij de namen van het personeel. Met vriendelijke groet, namens alle geledingen, Ben Weijermars Directeur Op onze website is verder veel nuttige en leuke informatie te vinden. In het nieuwe schooljaar zal onze oude website vervangen worden Informatie De schoolgids en de laatste informatie kunt u ook vinden op onze website. 4 Rk Basisschool Heeckeren

5 onze school Onze school Het schoolbestuur: Stichting Keender Rechtsvorm De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 19 katholieke en openbare basisscholen in Beltrum, Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St.Isidorushoeve met in totaal 300 personeelsleden en leerlingen. Berstuursvorm Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De heer Pieter Jan Buhler is voorzitter van het College van Bestuur. Hij verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender. Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender De heer H.L.G.M. Wensink, voorzitter De heer H. Dijkhuis De heer L.P.F.M.C. Leeters De heer E.H.M. Mühlradt College van Bestuur De heer P.J. Buhler De schoolgrootte Op dit moment kent onze school 31 mede werkers, waarvan 19 groepsleerkrachten, 3 interne begeleiders/groepsleerkrachten, 2 vrijwilligers voor rt-werkzaamheden, 1 logopediste, 2 parttime conciërges, 3 interieurverzorgsters, 1 adjunctdirecteur en 1 directeur. Daarnaast wordt er muziek gegeven in de groepen door een docent van de muziekschool. De school heeft 287 leerlingen verdeeld over 11 groepen. rstraat 14, 7482 ET Postadre s Postbus 35 Haaksberg ie Holthuize Inform at Bezoekad res en, 7480 AA Haaksberg en der.nl Schoolgids

6 De geschiedenis van basisschool Heeckeren Onze school ontleent haar naam aan huize Heeckeren dat naast de school ligt. Tot 1998 hebben hier de zusters Dominicanessen gewoond. Zij zijn in 1900 begonnen met het verzorgen van rooms-katholiek onderwijs in Goor. In 1926 verlaten de leerlingen huize Heeckeren en komen in het nieuwe gebouw ernaast: de Heilige Hartschool. Tot 1950 is dit een gemengde school. In 1952 wordt er een school bijgebouwd: de St. Paulusschool. Deze school wordt een jongensschool en de Heilige Hartschool wordt dan de meisjesschool. In 1961 wordt er een nieuwe aparte kleuterschool bijgebouwd. Wegens veranderingen in de organisatie en de maatschappij worden alle klassen gemengd en gaan beide lagere scholen vanaf 1972 verder onder de naam RK Basisschool Heeckeren. Na een interne verbouwing zijn in 1985 de kleutergroepen ook in het hoofdgebouw geplaatst. In september 2000 hebben we tijdens een schitterende feestweek ons 100-jarig jubileum gevierd. Na het vertrek van de zusters in 1998 is Havezate Heeckeren tot begin 2003 als aanvullende opvang voor asielzoekers gebruikt. Tegenwoordig is Havezate Heeckeren, na een grondige renovatie, de huisvesting van bewoners van Aveleijn. Het schoolgebouw was inmiddels zo oud dat het niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Daarom werd het gebouw vervangen door een nieuw modern schoolgebouw. Het nieuwe gebouw is vanaf het schooljaar 14/15 in gebruik genomen. Het schoolgebouw De school is rustig gelegen aan de rand van Goor en wordt grotendeels omsloten door groen. Het schoolgebouw is ontworpen door architect Peter Scholl van Frencken en Scholl Architecten. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich de lokalen van de onderbouw en op de verdieping zijn de lokalen van de overige groepen. Beneden zijn ook de verschillende nevenruimtes zoals kantoren en personeelskamer. De kleuters krijgen hun bewegingsonderwijs in een nieuw ingerichte speelzaal, die met behulp van een schuifwand ook tot hal kan worden veranderd, waarin bijvoorbeeld de afscheidsmusical van groep 8 kan worden opgevoerd. De speciale podiumtrap zorgt er voor dat ook achteraan goed te zien is wat er op het toneel gebeurt. Door een aanvullende bijdrage van het schoolbestuur is er een extra lokaal gemaakt waarin we aan een deel van een groep apart les kunnen geven zoals handvaardigheid en techniek. Deze ruimte wordt na schooltijd verhuurd aan de BSO van Kindercentrum Heeckeren. In het gebouw bevinden zich ook drie ruimtes van Kindercentrum Heeckeren, dat een onderdeel is van Kindercentra Triangel. Zij hebben hier twee groepen kinderopvang, een peuterspeelzaalgroep en voor en na schooltijd twee groepen buitenschoolse opvang. Het schoolplein is ontworpen door landschapsarchitect Gerdien Smit van Odin landschapsarchitecten. Het ruime plein is voorzien van veel bomen en ander groen, en wordt volledig benut om in te spelen. Voor de kinderen van de onderbouw is een apart deel van het plein ingericht met onder andere een speelbos. Verder is er een sportveld waar kinderen onder andere mogen voetballen en zijn er voor de bovenbouw tafeltennistafels en een groot speeltoestel. In het midden van het plein is onder de bomen een zogenaamd Amfitheater gemaakt waarin gespeeld kan worden, maar waar ook bij mooi weer les gegeven kan worden of presentaties gegeven kunnen worden. 6 Rk Basisschool Heeckeren

7 Het onderwijs Het onderwijs op basisschool Heeckeren De onderwijskundige visie Op basisschool Heeckeren vinden we dat kinderen plezier moeten beleven aan leren en aan het met elkaar omgaan. Plezier op school is voor ons een belangrijke voorwaarde voor leren. We streven naar interactief onderwijs. We gaan uit van verschillen tussen kinderen (leerstijl, niveau, interesse en talenten) en laten ons hierbij mede inspireren door de lesmethodes. We willen open en transparant zijn en met de ouders samenwerken. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen kunnen leren in een uitdagende, lichte omgeving en daar ook de nodige rust vinden tijdens hun ontwikkeling. Dat realiseren wij door: te zorgen voor een veilige en rustige omgeving waarbinnen leerlingen zelf tot leren kunnen komen; in ons onderwijs van de belevingswereld van kinderen uit te gaan; naast het cognitieve aspect veel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren kinderen omgaan met eigen en andermans waarden en normen teneinde ze voor te bereiden op een democratisch burgerschap; kinderen samen te laten leren: samenwerkend leren; een sfeervol ingerichte klas en school te bieden. Kinderen leren op verschillende manieren: auditief, visueel, motorisch, cognitief. Wij willen de leeromgeving van onze kinderen zo inrichten dat zij uitgedaagd worden en blijven om te leren. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan de inrichting van het lokaal en de overige schoolruimtes; de ruimte te geven in onze lessen voor ontdekkend leren; bij de kleuters worden daarvoor wisselhoeken ingezet; leerlingen voor een deel hun eigen werk te laten plannen, in de onderbouw met behulp van een planbord en vanaf groep 4 met een taakbrief; gebruik te maken van actuele methodes; gegevens van kinderen bij te houden in een digitaal leerlingvolgsysteem en toetsen af te nemen om hun leerweg en -vorderingen in beeld te brengen; een leeromgeving aan te bieden waarin kinderen ook eigen keuzes kunnen maken en zich voorbereiden op de informatiemaatschappij; de kinderen te leren reflecteren op het eigen werk; kinderen op eigen tempo te laten leren, waarbij wij kinderen stimuleren door de inhoud en de hoeveelheid leerstof aan te passen aan het niveau van het kind; korte en bondige instructie te geven en een deel van de dag als coach flexibel inzetbaar te zijn bij het leren van de leerlingen. Hiervoor zetten we in de onderbouw de kleine kring in, en in de overige groepen de instructietafel voor de verlengde instructie. We werken daarbij volgens het zogenaamde directe instructiemodel ; de computer en het digitale schoolbord als integraal middel in te zetten en ons onderwijs zo te organiseren dat de leerlingen er regelmatig op hun eigen niveau gebruik van kunnen maken; ouders als serieuze gesprekspartner te benaderen en open te staan voor hun ideeën; regelmatig ouders te betrekken bij het leerproces en de vorderingen van hun kind; handelingsplannen met ouders te bespreken; ouders te betrekken bij de organisatie van allerlei activiteiten; een goede samenwerking te onderhouden met diverse externen. Identiteit Katholieke identiteit vraagt om verbondenheid tussen traditie, ervaring en perspectief. De levensbeschouwelijke grondslag van onze school is katholiek en vormt een fundamenteel onderdeel van de brede identiteit van onze school. Naast een levensbeschouwelijke visie op onderwijs (de smalle identiteit) wordt er ook vanuit maatschappelijk, pedagogisch, onderwijskundig en organisatorisch perspectief naar het onderwijs gekeken. Samen vormen deze vijf componenten de brede identiteit van onze school. Schoolgids

8 Geloofsopvoeding en -communicatie veranderen. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen ervaren. We willen de katholiciteit van de school steeds opnieuw uitdragen. Soms gaat dat met vallen en opstaan. Daartoe willen we met elkaar in gesprek blijven en willen we de kinderen met verhalen vanuit de christelijke traditie in aanraking brengen. Deze verhalen zijn niet exclusief aan katholieken gericht. Zij betreffen allen die er oor voor hebben. We verstaan ze als een bron waar eenieder uit kan putten. Iedereen is dan ook welkom. Tegelijkertijd willen wij ons ook kritisch tot die bron, tot de traditie verhouden. Dit komt erop neer dat we met de kinderen voorbij de waan van de dag willen kijken, dat we open willen staan voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd trends kritisch tegemoet willen treden. We willen kinderen perspectief bieden en weerbaar maken, zodat ze hun eigen weg kunnen vinden in de maatschappij. De Christelijke waarden proberen we telkens weer te verbinden met de schoolpraktijk van alledag, bijvoorbeeld aan de hand van projecten en thema s die in groepen en door de hele school worden uitgewerkt. Dit gebeurt onder andere via: Projecten godsdienst/levensbeschouwing Hellig Hart ; Activiteiten/vieringen rond Advent, Kerst, Vasten, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; Dagopeningen en gezinsvieringen; Schoolvieringen (ondermeer afsluiting schooljaar); Ondersteuning voorbereiding 1e Communie; Ondersteuning voorbereiding Vormsel. Onze zorg voor kwaliteit PDCA ACT PLAN P: Plan Dit omvat niet alleen het plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering of innovatie, maar ook de formulering van het gewenste resultaat en hoe (en wanneer) getoetst gaat worden of het gewenste resultaat is bereikt. D: Do Het plan wordt uitgevoerd zoals is voorgeschreven. C: Check Door middel van controle en evaluatie wordt bekeken in hoeverre het gewenste resultaat behaald is. A: Act Dit is de fase van bijstelling. En als het gewenste resultaat bereikt is, kan de school aan de volgende verbetering beginnen en wordt de cirkel opnieuw doorlopen. CHECK DO De kern van kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen: 1 Doet de school de goede dingen? 2 Doet de school de dingen goed? 3 Hoe weet de school dat? 4 Vinden anderen dat ook? 5 Wat doet de school met die wetenschap? 8 Rk Basisschool Heeckeren

9 De inrichting van onze kwaliteitszorg De school maakt gebruik van verschillende kwaliteitsinstrumenten. Hieronder het overzicht van instrumenten, onderverdeeld in organisatie en resultaatgebieden. De gekozen indeling geeft weer dat alle gebieden binnen de school met regelmaat de aandacht krijgen die zij verdienen. Bovendien wordt zichtbaar dat onderdelen uit bepaalde instrumenten wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn. Instrument Leiderschap Zebo Gebruik in de kwaliteitscyclus Cadenza Vaardigheidsmeter Managementgesprekken Gesprekkencyclus Medewerkers Zebo Onderzoek welbevinden kinderen met LVS Kanjertraining Welzijnsonderzoek personeel binnen RIE Gesprekkencyclus Bekwaamheidsdossier Verzuimregistratie Strategie en beleid Jaarplan evaluatie Middelen Schouw van het gebouw door Thero Begroting en exploitatie overzicht Processen Terugkoppeling nav. Leerling- en groepsbesprekingen Collegiale visitatie Klassenbezoeken directie Instrument Gebruik in de kwaliteitscyclus Teamscholing olv Expertis Toetskalender Methodegebonden toetsen Waardering door medewerkers RI&E Zebo Gesprekkencyclus Waardering door kinderen en ouders Zebo Ouderenquete Waardering door de maatschappij Inspectiebezoek, -vragenlijsten Overleg met externen o.a. ZAT overleg Eindresultaten Entree en Eind toets Basisonderwijs Gegevens uit CITO LOVS Opstellen Trendanalyse Opstellen managementrapportage Schoolgids

10 Actief burgerschap en sociale integratie Basisschool Heeckeren staat midden in de samenleving. Regelmatig wordt met de kinderen gesproken over verschillende actuele gebeurtenissen die zich voordoen in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat er met kinderen over deze zaken gesproken wordt, zodat zij weten wat er speelt in de wereld om hen heen. Dit kan enerzijds gaan over gebeurtenissen die zich voordoen en daardoor in het nieuws komen, anderzijds over de bekende verschillen tussen groeperingen binnen de maatschappij. We vinden het hierbij belangrijk dat de informatie afgestemd wordt op de leeftijd van de leerlingen. Ook zijn er binnen onze school regelmatig acties voor goede doelen, waarbij wij onze kinderen actief betrekken. Niet alleen het zorgen voor een grote opbrengst is dan het doel, maar ook het informeren van de kinderen over de achtergrond van het gestelde doel. Hiervoor worden betrokken mensen uitgenodigd of er wordt een excursie georganiseerd. Kinderen leren hiervan dat er binnen de maatschappij grote verschillen zijn en dat zij daarin een bepaalde positie innemen. pestprotocol opgesteld. Beide stukken kunt u vinden op onze website. Met de Kanjertraining hopen wij de volgende doelen te halen: Er is respect voor elkaar. Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. Leerlingen durven zichzelf te zijn. Leerlingen voelen zich veilig. Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. Als materiaal gebruiken we daarvoor onderdelen van verschillende aanwezige methodes: Hellig Hart; Kanjertraining; Aardrijkskunde; Geschiedenis. Met behulp van deze methodes krijgen de kinderen kennis van de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Door deze cyclische aanpak wordt er planmatig aan de burgerschapskunde en sociale integratie gewerkt, mede vanuit de Katholieke identiteit van onze school. Verder staan de volgende vijf basisregels centraal: 1. Niemand speelt de baas 2. Niemand doet zielig 3. We lachen elkaar niet uit 4. We helpen elkaar 5. We vertrouwen elkaar Informatie Voor meer achtergrondinformatie Kanjertraining In schooljaar zijn wij gestart met de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben hiervoor toen een tweedaagse cursus gevolgd. Twee jaar geleden is er een herhalingsdag geweest. Vorig schooljaar hadden we onze laatste herhalingsdag, waarna we gecertificeerd zijn als Kanjerschool. Door in alle klassen op eenzelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn. Inmiddels zijn het kanjerbeleid en een Schoolplan Bovenstaande teksten zijn ook terug te vinden in ons nieuwe schoolplan dat in de MR is vastgesteld. In dit schoolplan worden alle beleidsvoornemens en uitgangspunten van de school uitgebreid beschreven. Het is een wettelijk document dat de inspectie gebruikt bij de beoordeling van een school. Het document ligt op school ter inzage. Jaarlijks wordt het schoolplan bijgesteld door het opstellen van een jaarverslag met een terugblik op het vorige schooljaar, en een jaarplan met zo nodig bijgestelde plannen voor het schooljaar daarna. 10 Rk Basisschool Heeckeren

11 De organisatie De organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem. Een systeem waarin vastligt welk leer programma de leerlingen in elke groep aangeboden krijgen. De methodes die wij voor de verschillende vakken zorgvuldig hebben uitgezocht, bepalen daarbij in grote mate het aanbod. We vinden het daarbij belangrijk dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. In de onderbouw wordt er door leerkrachten ook gesproken over leerlingen uit groep 0 of groep i. Omdat deze termen officieel niet bestaan, worden deze ook niet in deze schoolgids gebruikt. De leerkrachten bedoelen hiermee de kinderen die na 1 oktober bij ons instromen in groep 1. Wanneer er dan ook berichtgeving komt over of voor de groepen 1 en 2, dan worden daarmee altijd alle kleuters bedoeld. De groepen 1 en 2 noemen wij de onderbouw. De groepen 3 en 4 noemen wij de middenbouw. De groepen 5 tot en met 8 noemen wij de bovenbouw. Groep i/1 Connie Hofmeijer ma. di. woe. vrij. Bernadette Brunnekreef do. Groep 1 Inge Jeurlink ma. di. woe (om de week) Diana Horck woe (om de week) do. vrij. Groep 2 Lisette de Wit ma. do. vrij. Ellis Nijhof di. woe. Groep 3 Wilma van Veen ma. di. woe. Agnes Dijkman do. vrij. Groep 4 Ellen de Lange ma. di. do. vrij. Agnes Dijkman woe. Groep 5 Henriëtte Egbers ma. di. woe. Ingrid Rikkert do. vrij. Groep 6 Truus van Aarnhem ma. di. Linda Lubberink woe. do. vrij. Groep 7A Marian van Leuken ma. di. Linda Huizing woe. do. vrij. Groep 7B Mireille Kiezenbrink ma. di. woe. Marian van Leuken do. vrij. Groep 8A Linda Beusink ma. t/m vrij. Groep 8B Ruben Oberink ma. di. do. vrij. Els Bol woe. Schoolgids

12 De kleutergroepen We werken in de kleutergroepen aan de hand van thema s. Een thema duurt 3 weken. De keuze van een thema wordt over het algemeen bepaald door onze methode onderbouwd. Hier komen thema s aan bod die aansluiten bij de seizoenen en de feesten door het jaar heen, maar ook thema s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Verder is er ruimte om een aantal thema s zelf te kiezen. Deze keuze hangt af van de belangstelling van de kinderen voor een bepaald onderwerp op dat moment. Elke ochtend beginnen we in de kring. De kinderen kunnen dan hun verhaal kwijt en de thema s worden besproken aan de hand van een leergesprek of klassengesprek. We lezen voor, doen taalspelletjes en luisteroefeningen, zingen liedjes, leren begrippen aan en doen oefeningen m.b.t. voorbereidend lezen en rekenen. Ook worden er taalactiviteiten aangeboden in de kleine kring. D.w.z. dat een deel van de groep met de leerkracht in de kring zit, terwijl de andere kinderen van de groep zelfstandig met een werkje aan tafel bezig zijn. Dit wisselt elkaar af. De kinderen krijgen op deze manier vaker een beurt en ook kunnen we zo activiteiten aanbieden op niveau. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. Daarnaast werken we met een planbord. Hier staan activiteiten op die voor de kinderen verplicht zijn (knutselactiviteiten, opdrachten op het gebied van lezen, rekenen en schrijven en opdrachten met ontwikkelingsmaterialen, maar ook keuzeactiviteiten (alle hoeken en materialen uit de kast). We proberen de kinderen met zoveel mogelijk technieken kennis te laten maken en een goede werkhouding bij te brengen. Daarbij is samenspelen, overleggen en zelf dingen ontdekken erg belangrijk. Elke ochtend is er rond uur een rustmoment waarop de kinderen iets kunnen eten en drinken. Dit nemen de kinderen mee van huis. Het onderdeel muziek wordt in de kring of in het speellokaal uitgevoerd. We zingen, dansen en maken gebruik van muziekinstrumenten. Voor de bewegingsactiviteiten maken we gebruik van een goed toegerust en nieuw ingericht speellokaal waar we gymmen met materialen en spelletjes doen. Tevens kunnen de kinderen hun hart ophalen met veel buitenspelmateriaal zoals fietsen, karren, klimtoestellen en een grote zandbak. Voor de levensbeschouwelijke vorming maken we gebruik van de methode: Hellig Hart. In de kleutergroepen werken we met de methode onderbouwd. Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Op deze manier wordt er op een speelse manier aan doelen gewerkt. De meest kleuters kunnen nog niet lezen en schrijven, maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. 12 Rk Basisschool Heeckeren

13 De groepen 3 tot en met 8 We beschikken over moderne methodes die voldoen aan de huidige kerndoelen. De laatste jaren zijn verschillende methodes vervangen. Bij het kiezen van een methode letten we, behalve op de kwaliteit van de aangeboden leerstof, met name erop of de methode zo gestructureerd is dat deze ook goed in combinatieklassen te gebruiken is en of de methode voldoende mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. We werken met 3 niveau groepen binnen een groep voor de basisvakken. 1. Op niveau 2. Onder niveau 3. Boven niveau. 1. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. We gebruiken naast de methode ook de bijpassende software voor het digibord en het bijpassende computerprogramma. In de afgelopen jaren heeft het lezen veel aandacht gekregen. Zo zijn we in de groepen 3 begonnen met het tutorlezen, waarbij ouders de kinderen helpen bij het hardop lezen. van Taaljournaal zijn de keuzeactiviteiten. Per week werken kinderen één taalles geheel zelfstandig aan deze activiteiten. Bij deze methode hoort ook een uitgebreid computerprogramma. Voor Engels gebruiken we in de groepen 7 en 8 gebruiken we de methode Take it easy. Dit is een methode waarbij ook digibordlessen worden aangeboden. Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. We maken ook gebruik van het bijbehorend computerprogramma en de digibordsoftware. 2. Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde: voor de groepen 5 tot en met 8 gebruiken we de methode De Blauwe Planeet. Geschiedenis: afgelopen schooljaar is gestart met de nieuwe methode Argus Clou. Hier werken we mee in de groepen 5 tot en met 8. Natuurkunde: voor de groepen 3 tot en met 8 is afgelopen jaar gestart met de methode BInnenste Buiten. We maken bij bovenstaande vakken ook gebruik van de uitzendingen van de schooltelevisie. In verband met de overgang naar een andere leesmethode in de groepen 3, starten we dit jaar in de groepen 6 voor schrijven ook met een nieuwe methode: Pennenstreken. Deze wordt gefaseerd in de school ingevoerd. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methode Tekstverwerken, begrijpend lezen. Bij het taalonderwijs maken we gebruik van de laatste versie Taaljournaal. Deze methode houdt rekening met verschillen tussen en met de individuele behoeften van kinderen. Een onderdeel Techniek: samen met Stichting Zwaluwstaarten heeft techniek binnen onze school een structurele plaats gekregen. Dit is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van twee vaste vrijwilligers die met behulp van de leskisten een aantal opdrachten per jaar met de leerlingen uitvoeren. Door de inzet van deze enthousiaste vrijwilligers heeft techniek een vaste plek binnen ons aanbod gekregen. We zijn daar erg trots op, omdat we ook al als voorbeeld voor andere scholen worden ingezet door de genoemde stichting. Verkeersonderwijs: Hiervoor gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland, die steeds up to date zijn. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Schoolgids

14 3. Expressie activiteiten 4. Catechese / levensbeschouwelijk onderwijs In het schooljaar 2015/2016 zullen alle groepen om de week muziekles krijgen van een vakleerkracht muziek gedurende een periode van 20 weken. De overige weken zullen er muzieklessen gegeven worden door de groepsleerkracht. Het team krijgt dit schooljaar nascholing op het gebied van muziekonderwijs aan kinderen. De lessen door de vakleerkracht muziek staan in het kader van deze nascholing. Deze werkwijze is in samenwerking met de muziekschool. Deze specifieke lessen zijn mogelijk dankzij de lokale subsidie van onze gemeente Hof van Twente. Voor het onderwijs in godsdienst/levensbeschouwing gebruiken we een eigentijdse methode: Hellig Hart. De methode werd ontwikkeld en uitgegeven door de Hogeschool Edith Stein. Hierbij komen ook andere geestelijke stromingen aan bod. Voor de overige lessen muziek, handvaardigheid en tekenen gebruiken we de methode Moet je doen voor alle groepen. Voor alle kinderen geldt, dat we regelmatig deelnemen aan culturele activiteiten die door de stichting Cubahof georganiseerd worden binnen de gemeente Hof van Twente. Door met alle scholen samen te werken en de financiële middelen te bundelen, kunnen we de kinderen met een interessant programma kennis laten maken Lichamelijke opvoeding De groepen 3 t/m 8 gaan voor hun bewegingslessen naar sporthal de Mossendam. De groepen 1 en 2 krijgen deze lessen in het speellokaal. De groepsleerkrachten geven zelf de lessen bewegingsonderwijs. Bij onze lessen maken we gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Op het schoolplein zijn een sportveld en de toestellen van het Parkour ontwikkeld. Rk Basisschool Heeckeren

15 De resultaten van de school De realisering van onderwijs op maat, waarbij de individuele leerling centraal staat met als doel het onderwijs op die ontwikkeling af te stemmen, is van invloed op de behaalde schoolresultaten aan het eind van groep 8. Wat we erg belangrijk vinden, is dat we samen met de ouders die school voor voortgezet onderwijs kiezen die het beste past bij het kind, gelet op zijn/haar mogelijkheden en interesses. We vinden het ook belangrijk dat we als school, indien nodig, durven adviseren aan ouders om hun kind aan te melden bij het speciaal basisonderwijs of om een groep over te laten doen als deze beslissing in het belang van het kind is. Hieronder vindt u de cijfers betreffende de uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Uitstroom VO LWOO beschikking SVO Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 1 1 KB-TL 5 6 TL-Havo HAVO-VWO 9 9 VWO 8 7 totaal Hieronder vindt u de gemiddelde behaalde ongecorrigeerde standaardscores op de Cito-eindtoets van de laatste drie schooljaren. Informatie sp.nl rslag re eb id ve uitg Voor een derzoek. n o van dit Schoolgids Cito-eindtoets ,8 533,4 Verder kunnen we zeggen dat we op 30 maart 2012 ons laatste inspectiebezoek hebben gehad. De inspecteur kwam tijdens het onderzoek tot de conclusie dat wij op alle indicatoren voldoende scoren en daarom blijven vallen onder het reguliere toezicht. 15

16 Zittenblijven Hoewel het onze wens is om alle leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te laten werken, komt het voor dat onderlinge verschillen te groot worden. In overleg met ouders komen we soms tot de conclusie dat het in het belang van het kind is om een leerjaar opnieuw te doen. Uiteenlopende argumenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De beslissing tot zittenblijven gebeurt in nauw overleg met de ouders aan de hand van het hiervoor opgestelde protocol Doublure, dat hiervoor is opgesteld en ook op school ter inzage ligt. Hierin staan de richtlijnen en de procedure beschreven. De directie bepaalt uiteindelijk of leerlingen al dan niet worden bevorderd. Plaatsing van kinderen in (combinatie) groepen Bij het vormen van een (combinatie)groep proberen we een groep samen te stellen waarbij ons uitgangspunt is dat deze groep indien mogelijk ook een aantal jaren als groep verder kan. Bij het vormen van de groepen spelen vele factoren mee. Onder andere de verschillende instroommomenten bij de kleuters; de leerprestaties; de werkhouding en de verdeling van de zorg binnen de groepen. Hierbij gaan we zeer zorgvuldig en weloverwogen te werk. In de praktijk ontkomen we er niet aan om elk jaar opnieuw te bekijken hoe de kinderen het beste verdeeld kunnen worden. Dat betekent dat het nooit vaststaat dat een kind elk jaar in dezelfde groep kan blijven. De directie heeft daarom het recht om zo nodig jaarlijks de betreffende groepen opnieuw in te delen. U begrijpt dat wij hierbij een zorgvuldige afweging maken. Wij beschouwen de door ons gemaakte indeling dan ook als bindend. De overgang naar het Voortgezet Onderwijs De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor veel kinderen en ouders een grote stap. We willen hier dan ook zorgvuldig mee omgaan. Zowel door de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs, als door ons wordt in de loop van het jaar veel informatie aan de ouders verstrekt. Daarnaast wordt in een individueel gesprek met de ouders advies gegeven met betrekking tot de schoolkeuze. Ook geven de scholen voor voortgezet onderwijs voorlichting aan ouders. De uitnodigingen hiervoor worden veelal via onze school verstrekt. Bezoek aan een school voor voortgezet onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Het is ook mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden kinderen al vanuit groep 7 naar het voortgezet onderwijs gaan. Om het één en ander goed te laten verlopen hebben we de hieronder opgenomen procedure opgesteld. De procedure met betrekking tot de toelating tot het voortgezet onderwijs Tijdens de eerste tien-minutengesprekken in november kunnen ouders met de leerkracht bespreken aan welk type VO zij denken. Uiteraard is dit een voorlopige indicatie. Alle kinderen van groep 8 nemen deel aan de Cito-eindtoets. Voordat de uitslag van deze toets bekend is, geeft de groepsleerkracht het schooladvies schriftelijk aan de ouders. Dit advies is, naast de cito eindtoets, gebaseerd op de cito leerlingvolgsysteemtoetsen, methode gebonden toetsen, en observaties door de leerkracht waarbij werkhouding, inzet, motivatie worden meegenomen. Het advies is in samenspraak met het team tot stand gekomen. Nadat de uitslag van de Cito-eindtoets bekend is volgt er een gesprek met de ouders. Als een leerling de cito eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. 16 Rk Basisschool Heeckeren

17 D e ouders geven hun keuze van het type vervolgonderwijs aan en bij welke school hun kind aangemeld moet worden. De school verzorgt de administratieve afhandeling: aanvragen van aanmeldingsformulieren en inlichtingenformulieren en het weer inzenden hiervan Tevens geeft de school het schooladvies en de uitslag van de eindtoets aan de school voor voortgezet onderwijs. Voordat de leerling toegelaten wordt is er een persoonlijk contact tussen groepsleerkrachten en de brugklascoördinator. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt uiteindelijk, eventueel na een nader onderzoek, of een leerling toegelaten wordt en zo ja, in welke brugklas hij geplaatst wordt. Na plaatsing verzorgt de school voor voortgezet onderwijs de berichtgeving naar de ouders. Wanneer een leerling niet geplaatst wordt, proberen we samen met de ouders een passende school te vinden. Evaluatie Door het voorgezet onderwijs worden we gedurende enkele jaren middels rapporten en gesprekken op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen. Onderwijskundige rapporten Als u verhuist en het kind gaat naar een andere basisschool, dan ontvangt deze school van ons een verplicht onderwijskundig rapport over uw kind. In dit onderwijskundig rapport staat vermeld hoe het kind leert, de methodes die wij gebruiken en of het kind speciale hulp nodig heeft en hoe het kind zich gedraagt. Indien wenselijk worden ook relevante testresultaten meegezonden. Behalve bij de eindadvisering is de Cito-eindtoets voor ons ook een belangrijke graadmeter om te kijken waar we staan met ons onderwijs ten opzichte van vergelijkbare scholen in de rest van ons land. Ook de inspectie vraagt jaarlijks de resultaten van deze toets op voor het beoordelen van de school. Schoolgids

18 De lange termijnagenda Wilt u onderstaande data noteren op uw kalender? Augustus augustus Eerste schooldag 19 augustus Luizencontrole September september Schoolfotograaf Koch Oktober tot en met 18 oktober Kinderboekenweek: thema Raar maar waar! 14 oktober Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad 19 tot en met 23 oktober Herfstvakantie 28 oktober Luizencontrole Aug sept okt nov November november Overleg-dag in bouwen. Groepen 1 tot en met 4 hebben hele dag vrij. 24 november Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 26 november Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 dec December december Sinterklaasfeest 11 december Paardenmarkt. Tevens studiedag voor het team. Alle leerlingen hebben vrij. 17 december Kerstviering Alle leerlingen hebben s middags vrij en hebben s avonds kerstviering 18 december vanaf u. t/m 1 januari Kerstvakantie jan Januari januari Luizencontrole 26 januari Overlegdag in bouwen. Groep i/1 tot en met 4 hebben hele dag vrij! Februari februari Carnaval op Heeckeren 23 februari Oudergesprekken groepen 1 tot en met 7 25 februari Oudergesprekken groepen 1 tot en met 7 26 februari Rapport 1 29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie feb 18 Rk Basisschool Heeckeren

19 Maart maart Luizencontrole 16 maart Studiedag voor het team. Alle leerlingen hebben vrij. 25 maart Goede Vrijdag. Alle leerlingen hebben vrij. 28 maart Tweede Paasdag April t/m 21 april Eindtoets Cito groep 8 25 april t/m 6 mei Meivakantie, waaronder Koningsdag en Hemelvaart Mei april t/m 6 mei Meivakantie, waaronder Koningsdag en Hemelvaart 11 mei Luizencontrole 16 mei Tweede Pinksterdag 17 mei Schoolreizen groepen i/1 tot en met 7 25 t/m 27 mei Kamp groep 8. Alleen de groepen i/1 en 2 hebben vrij. Juni juni t/m 13 juni Lang weekend. Alle leerlingen hebben vrij. 23 juni School- en Volksfeestvoorstellingen 25 juni Kinderoptocht 28 juni Oudergesprekken groepen 1 tot en met 7 30 juni Oudergesprekken groepen 1 tot en met 7 maa apr mei jun jul Juli juli Rapport 2 7 juli Kennismakingsmiddag (groepen draaien door in nieuwe samenstelling). Leerlingen groep 8 hebben s middags vrij. 11 en 12 juli Musical en afscheidsavond groepen 8 15 juli Laatste schooldag. Alle leerlingen s middags vrij. 18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie N.B. Ook dit jaar staat de papiercontainer continu bij: H.B.G. b.v. Bestrating Grondwerken Containers D.J.Bunschotenstraat 14 De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van enkele IPads of notebooks voor de kinderen. Schoolgids

20 nieuwe leerlingen Toelating en aanmelding nieuwe leerlingen De opvang van nieuwe leerlingen Wanneer nieuwe leerlingen, andere dan de jongste kleuters, op school worden aangemeld proberen we ervoor te zorgen dat deze kinderen ook van te voren al eens kunnen komen om sfeer te proeven. Wanneer ze onze school eenmaal dagelijks bezoeken, doen wij onze best ervoor te zorgen dat zij zich zo snel mogelijk bij ons thuis en op hun gemak voelen. Niet minder belangrijk is dat ouders met een bepaalde regelmaat even meekomen naar school om aan te geven hoe de overgang en de aanpassing verloopt. Toelating jonge kleuters De officiële inschrijvingsdatum is de eerste schooldag waarop uw kind onze school gaat bezoeken. Het geven van informatie en het inschrijven van leerlingen geschiedt door de directie. Kinderen die 4 jaar worden, mogen vanaf de dag van hun verjaardag naar school. Het is gebruikelijk dat zij daarvóór vijf keer mogen komen om te wennen. De leerkrachten nemen hiervoor tijdig contact op met de ouders. Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, worden in principe niet meer toegelaten tijdens het lopende schooljaar. Deze kinderen krijgen wel de gelegenheid om één keer te komen kennismaken. Dit gebeurt op onze zogenaamde kennismakingsmiddag aan het eind van het schooljaar, waarbij alle groepen doorschuiven in de groepssamenstelling van het nieuwe schooljaar (zie de lange termijnkalender). Deze kinderen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Aan het eind van het schooljaar zijn de groepen namelijk het grootst en door de drukte zo vlak voor de vakantie zijn de leerkrachten niet in de gelegenheid om voldoende aandacht te geven aan deze nieuwe leerlingen. Overigens zijn kinderen van 5 jaar tot en met 16 jaar leerplichtig (zie verderop). Het overdrachtsprotocol van de peuterspeelzaal De meeste vierjarigen die bij ons op school komen zijn naar de peuterspeelzaal geweest. We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna vier jaar de mogelijkheid om te komen wennen. Maar we willen ook graag aansluiten op de aanpak en de ervaringen van de peuterspeelzaal. De leidsters van de peuterspeelzalen binnen de gemeente Hof van de Twente vullen voor elk kind een overdrachtsformulier in. Wat er in staat hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Dit schooljaar zal de samenwerking en de overdracht onderwerp van gesprek worden, omdat Kindercentrum Heeckeren nu bij ons in het gebouw zit. Dit is voor beide organisaties reden om zaken op elkaar af te gaan stemmen, zodat de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool voor de kinderen soepel zal verlopen. Ook zal er vanaf komend schooljaar voor deze kinderen een zogenaamde warme overdracht plaats vinden tussen de leidster van het Kindercentrum en de leerkracht van de basisschool. Hoe gebruikt onze school het overdrachtsprotocol? Bij aanmelding of op de eerste schooldag wordt u gevraagd het protocol te overhandigen. Gedurende circa zes weken vanaf de eerste schooldag vormt de leerkracht zich een beeld van uw kind. Daarna wordt het overdrachtsprotocol bekeken en vergeleken met de opgedane ervaring tot dan toe. Tevens wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de vorderingen van uw kind waarbij protocol, uw informatie en de opgedane ervaring uitgangspunten zijn. Op deze wijze geven wij uw kind een optimale start. 20 Rk Basisschool Heeckeren

21 Aannamebeleid RKBS Heeckeren Basisschool Heeckeren staat open voor alle kinderen uit alle leeftijdsgroepen. Bij het aannemen van leerlingen vinden wij het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor het pedagogische en didactisch concept van onze school. Concreet betekent dit dat nieuwe ouders pas na een gesprek met de leerkrachten of directeur hun kind kunnen aanmelden. Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars, vorige/huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt de haalbaarheid en neemt in het kader van de nieuwe wet Passend Onderwijs de nodige stappen om een geschikte plek voor deze leerling te vinden. Aanmelding nieuwe leerlingen Op elk gewenst moment zijn ouders welkom om informatie te vragen over de school en het onderwijsconcept. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met de directie van de school. Dit kan telefonisch ( ) of per mail heeckeren.nl). Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan De basisschool wil graag vroegtijdig geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat zij in het komende schooljaar kan verwachten. Met deze gegevens kan de school haar beleid voor de toekomst ontwikkelen. De financiering van het basisonderwijs is afhankelijk van het aantal leerlingen. Mocht een school bijvoorbeeld veel c.q. weinig aanmeldingen krijgen, dan zal dit direct van invloed zijn op het toekomstig beleid van de school. Te denken valt aan de groepsgrootte, personeelsbeleid en ruimte in de school. Daarom worden ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar en 1 oktober van het volgende jaar 4 jaar oud worden aan het begin van het kalender jaar door de gemeente aangeschreven. Elk schooljaar houdt de school een open dag in maart waar wij de school laten zien en uitleggen wat wij doen. BS Heeckeren gaat werken met een wachtlijst. De reden dat wij een wachtlijst hanteren is: Voorkomen dat het nieuwe schoolgebouw te klein wordt. De gemeente Hof van Twente heeft bij het schoolbestuur aangegeven dat wij geen uitbreiding van lokalen krijgen. Voorkomen dat de groepen te groot worden. Dit wordt per groep afgewogen en is mede afhankelijk van de zorgvraag per groep. Voor vierjarigen geldt dat er maximaal 40 leerlingen worden toegelaten die in het nieuwe schooljaar kunnen instromen. Aannamecriteria zijn op volgorde: Broertjes/zusjes die naar dezelfde school gaan, gaan voor. Kinderen ten oosten van de weg Hengevelderstraat, Julianaplein en Molenstraat en uit het buitengebied van deze wijk hebben voorrang. Datum van aanmelding. Binnen een maand na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgen de ouders te horen of hun zoon/dochter is toegelaten. De datum van sluiting van de aanmeldingstermijn wordt jaarlijks vastgesteld. Voor komend schooljaar valt deze op vrijdag 22 april Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Goor Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bijvoorbeeld door verhuizing) voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Goor, dan gelden hiervoor de afspraken die door de directies van de Goorse scholen zijn gemaakt. Hierbij is afgesproken hoe de Goorse basisscholen omgaan met deze eventuele wisseling. Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte Schoolgids

22 van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoefte van de kinderen die al op school zitten in de knel komt. Aanmelden van leerlingen die in verband met een verhuizing naar Goor in het hierboven genoemde deel van Goor komen wonen. In principe zijn deze leerlingen van harte welkom. Een gesprek dient als basis om samen te bekijken of basisschool Heeckeren de juiste school is voor het kind. Meer informatie is te verkrijgen bij de directie van de school. Wij gaan er overigens van uit dat uw kind zindelijk is! onze zorg Onze zorg voor kinderen Passend Onderwijs De school van uw kind(eren) maakt deel uit van het Samenwerkingsverband dat vanaf 1 augustus 2014 uitvoering geeft aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Dit samenwerkingsverband met acht gemeenten, meer dan 240 scholen en ruim kinderen mag groot genoemd worden. De deelnemende besturen hebben in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs besloten het gebied in drie subregio s te verdelen en aan te sluiten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. De school van uw kind(eren) maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) en bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Plein Midden Twente werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en de instellingen die daarbinnen werkzaam zijn. De zorgstructuur Alle scholen voor primair onderwijs binnen Plein Midden Twente, waaronder BS Heeckeren, werken volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen zijn de interacties beschreven die de school moet doorlopen in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn daarin een heel belangrijke factor. Zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook van groot belang. Zie verder punt de omschrijving van de 1-zorgroute (uit: draaiboek 1-loket Plein Midden Twente). Schoolondersteuningsprofiel (SOP) In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft BS Heeckeren de basisondersteuning omschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en eventuele ontwikkelpunten. Dit document wordt jaarlijks aangepast. Schoolondersteuningsteam (SOT) Binnen elke school, waaronder BS Heeckeren, is een Schoolondersteuningsteam werkzaam (SOT). Zij maakt deel uit van het schoolteam. Het SOT bestaat uit de intern begeleider, de aan de school verbonden orthopedagoog, (zo mogelijk) psycholoog, de JGZ verpleegkundige, en schoolmaatschappelijk werkster. Indien nodig kan het SOT worden uitgebreid met extern deskundigen met specifieke kennis vanuit het Steunpunt. Steunpunt Het Steunpunt bestaat uit een grote groep ondersteuners met specifieke kennis. Vanuit het SOT kan een beroep gedaan worden op het Steunpunt. Dat geschiedt altijd in overleg met de ouders. Zo kan er een onderzoek worden aangevraagd, advies, collegiale consultatie of directe ondersteuning bij het verhelderen van een ondersteuningsvraag. Ook kan er een beroep gedaan worden op instellingen die onder de Jeugdzorg vallen. Commissie voor Arrangementen Wanneer ondanks de ondersteuning vanuit het Steunpunt het op school niet lukt om die ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft kan er vanuit het SOT een verzoek worden ingediend, in overleg met het bestuur Stg. Keender, bij de Commissie voor Arrangementen voor geïndiceerde ondersteuning. Dat kan voor extra (personele) inzet binnen de school zijn, maar ook voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Ook de her indicering van arrangementen en/of voormalig rugzakleerlingen cluster 3 en cluster 4 valt onder de verantwoordelijkheid van de CvA. 22 Rk Basisschool Heeckeren

23 Deze CvA beoordeelt de aanvraag en adviseert de Toelaatbaarheidscommissie van SWV over de toekenning. Toelaatbaarheidscommissie De CvA bespreekt de aanvragen voor geïndiceerde ondersteuning en geeft een advies aan de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband die de benodigde administratie rondom plaatsing S(B)O en de daarbij behorende bekostiging regelt. Het 1-loket Alle volledige aanvragen voor het Steunpunt of de Commissie voor Arrangementen worden digitaal aangeleverd bij het 1-loket van Plein Midden Twente. Daar worden de aanvragen in behandeling genomen. De 1-zorgroute Bij de zorgstructuur wordt uitgegaan van de 1-zorgroute. Het uitgangspunt van de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij streven er als school naar om, waar mogelijk binnen ons onderwijssysteem, tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. In de 1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen centraal. Individuele handelingsplannen en/of ontwikkelingsperspectieven worden alleen incidenteel opgesteld. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen, niet alleen de opvallende kinderen. Op schoolniveau betekent de 1-zorgroute dat er groepsbesprekingen worden georganiseerd en dat er een duidelijke lijn is naar leerlingbespreking en/of het schoolondersteuningsteam. In de stappen in de 1-zorgroute wordt gestreefd naar optimale afstemming met en tussen alle verantwoordelijke partners binnen het onderwijs, en naar zorg voor de leerling. De 1-zorgroute past geheel in Passend Onderwijs en de Zorgplicht. Alle ingrediënten en handreikingen die voorwaarde zijn voor het bieden van een passend onderwijs zorgarrangement voor iedere - door de ouders aangemelde - leerling zijn opgenomen in de route. De uitgangspunten van de 1-zorgroute 1. Afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen. 2. Preventief en proactief denken en handelen. 3. Positieve aspecten leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk. 4. Interactioneel referentiekader. 5. Werken met groepsplannen. 6. De leerkracht is een beslissende factor. 7. De zorg wordt zo veel mogelijk binnen de groep gehouden. 8. De intern begeleider als spin in het web. 9. Impulsen voor kwaliteitsverbetering. 10. Actieve participatie van de leerling. 11. Ouders zijn een belangrijke partner. 12. De werkwijze is systematisch en transparant. 13. Samenwerking in de regio. 14 Aandacht voor de instroom en uitstroom van(zorg)leerlingen. Op groepsniveau staat in de 1-zorgroute de cyclus Handelingsgericht Werken centraal. De cyclus bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Handelingsgericht Werken Handelingsgericht Werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Hierbij gelden zeven uitgangspunten, die met elkaar samenhangen: 1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 3. De leerkracht doet er toe. 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 5. We werken constructief samen. 6. Ons handelen is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. De zorgstructuur is gebaseerd op de 1-zorgroute. De structuur is een cyclus die drie keer per jaar wordt doorlopen. De zes stappen uitgebreid omschreven. In de hierop volgende paragrafen staat per stap de betrokkenen, inhoud, procedure voor aanmelding, terugkoppeling en evaluatie beschreven. Schoolgids

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 4. Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen 20. Onze school 5. Onze zorg voor kinderen 22

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 4. Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen 20. Onze school 5. Onze zorg voor kinderen 22 Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 Onze school 5 Het schoolbestuur: Stichting Keender 5 De schoolgrootte 5 De geschiedenis van basisschool Heeckeren 6 Het schoolgebouw 6 Het onderwijs op Bs Heeckeren 7 De

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL. Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen

NIEUWSBRIEF APRIL. Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen NIEUWSBRIEF APRIL Nr. april 2017 I In dit nummer o.a.: Muziek op de Bijenkorf ICT CITO Entree- en Eindtoets Nieuwe leerlingen obs Bijenkorf I Ridderborch 143 I 3992 BK Houten I T 030 6353515 E directie.bijenkorf@oo-h.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: CBS De Wegwijzer, Serooskerke

Schoolondersteuningsprofiel van: CBS De Wegwijzer, Serooskerke Schoolondersteuningsprofiel van: CBS De Wegwijzer, Serooskerke Bijgesteld dd: 21-03-2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben etra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Nieuwsbulletin November 2015

Nieuwsbulletin November 2015 Nieuwsbulletin November 2015 Beste ouders / verzorgers, De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. De kinderen krijgen nu herfstvakantie en de klok wordt verzet naar de wintertijd. Terugkijkend

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie