2. Gegevens gefailleerde : de vennootschap onder firma Taxi Bob Groningen V.O.F., gevestigd te (9736 CA) Groningen aan de Jensemaheerd 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Gegevens gefailleerde : de vennootschap onder firma Taxi Bob Groningen V.O.F., gevestigd te (9736 CA) Groningen aan de Jensemaheerd 5."

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. 1. Gegevens gefailleerde : de heer Haye Kurvers, h.o.d.n. Taxi BoB Groningen v.o.f, Taxi Bob Groningen, Personenvervoer Taxi BoB, Personenvervoer Bestel BoB en Taxi BoB s Lady s, wonende en gevestigd te (9736 CA) Groningen aan de Jensemaheerd Gegevens gefailleerde : de vennootschap onder firma Taxi Bob Groningen V.O.F., gevestigd te (9736 CA) Groningen aan de Jensemaheerd 5. Faillissementsnummers : F18/13/245 en F18/13/262 Datum uitspraak : 25 juni 2013 en 14 juli 2013 Curator : mr. J.C.M. Silvius R-C : mr. G.H. Boekaar Activiteiten onderneming : taxibedrijf Omzetgegevens : nog onbekend Personeel gemiddeld aantal : 16 Verslagperiode : 25 juni 2013 tot en met 17 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie Met toestemming van de rechter-commissaris worden de faillissementen van de vennootschappen geconsolideerd afgewikkeld 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De heer Kurvers is vanaf 2004 tot 1 maart 2012 in loondienst werkzaam geweest als taxichauffeur. Op 1 maart 2012 is de vennootschap onder firma Taxi Kurvers opgericht. Vennoten waren de heer Kurvers en de heer Kooi. Op 5 april 2012 is de statutaire naam gewijzigd in Taxi BoB Groningen V.O.F. Op 3 april 2013 is de heer Kooi als vennoot vervangen door de heer Kooistra. Op 9 april 2013 is de heer Kooistra als vennoot vervangen door de heer Bolhuis. De V.O.F. is op 23 april 2013 uitgeschreven uit het handelsregister waarna de zaak als eenmanszaak is voortgezet. De rechtbank ziet geen aanleiding de heer Bolhuis failliet te verklaren, omdat ten aanzien van hem niet summierlijk is gebleken dat tegen hem vorderingen bestaan. De handelsnaam Taxi Bob staat al circa tien jaren. Pagina 1 van 8

2 1.2 Winst en verlies Nog onbekend. 1.3 Balanstotaal Nog onbekend Lopende procedures Geen 1.5. Verzekeringen Bij Aegon liep een verzekering voor arbeidsongeschiktheid van het personeel van het taxibedrijf. Bij Bovemij liepen enkele autoverzekeringen voor de voertuigen van het taxibedrijf. 1.6 Huur De heer Kurvers heeft gedurende de exploitatie van de onderneming een bedrijfspand gehuurd aan de Rouaanstraat 11 te Groningen en vanaf februari 2013 aan de Koningsweg te Groningen. Ten tijde van het faillissement werd voor de exploitatie van de onderneming geen bedrijfspand gehuurd. De heer Kurvers huurt een woning te Groningen aan het adres Jensemaheerd. 1.7 Oorzaak faillissement De heer Kurvers heeft aangegeven dat de kosten de baten te boven gingen, doordat er teveel personeel was en er een te duur bedrijfspand werd gehuurd. Daarnaast heeft de onderneming last gehad van de financiële crisis. Toen de heer Kooi uit de vof stapte was de vergunning van het taxibedrijf niet meer geldig en heeft de heer Kurvers naar gegadigden voor overname van het taxibedrijf gezocht. Op 29 april 2013 heeft de heer Kurvers de activa van het taxibedrijf verkocht. De koopprijs bedroeg ,--. Aangezien de heer Kurvers persoonlijk aansprakelijk was voor de schulden van de vof en financieel niet bij machte was deze schulden te voldoen, de heer Kurvers is op aanvraag van het pensioenfonds op 25 juni 2013 in staat van faillissement verklaard. De heer Kurvers heeft verzocht toegelaten te worden tot de WSNP. Dit verzoek is door de rechtbank is afgewezen, vanwege de hoogte van de belastingschulden. Op 4 juli 2013 heeft de rechtbank de V.O.F. failliet verklaard op aanvraag van voormalige personeelsleden. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 16 Pagina 2 van 8

3 2.2. Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 27 juni 2013 De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Er zijn geen onroerende zaken, zodat de punten 3.1 tot en met 3.4 niet van toepassing zijn. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Na een succesvol beroep op de pauliana ex artikel 42 Fw heeft de curator de navolgende activa verkocht: 1. De handelsnamen Taxi BoB Groningen, Personenvervoer Taxi BoB, Personenvervoer Bestel BoB, Taxi BoB Lady s. 2. De domeinnaam 3. Het telefoonnummer De volgende voertuigen en de daarbij behorende accessoires: Auto Type Meldcode Bouwjaar Kenteken Mercedes E290 TD Sedan PX-XF-71 Mercedes E300 TD Sedan FG-JD Mercedes E 320 CDI combi TN-FB Ford 1.9 TDI Galaxy NR-GR Pagina 3 van 8

4 3.6 Verkoopopbrengst Een bedrag van ,--, te betalen in termijnen, waarvan ,- ineens voorafgaand aan ondertekening van de activaovereenkomst en tien termijnen van 1.500,- waarvoor diverse zekerheden zijn gesteld. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Meerdere gegadigden hebben zich bij de curator gemeld. De curator heeft deze partijen gesproken. Enkel de heer Peddemors heeft na enig onderhandelen een bieding gedaan van ,--.De overige gegadigden waren niet meer geïnteresseerd daadwerkelijk een bieding uit te brengen, toen hen duidelijk werd dat het telefoonnummer dat werd gebruikt door de het taxibedrijf slechts sporadisch nog wordt gebeld. De curator heeft deze bieding geaccepteerd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De andere activa van het taxibedrijf zijn gemakshalve onder het kopje Bedrijfsmiddelen genoemd. In de woning van de heer Kurvers heeft de curator een sobere inrichting aangetroffen. De heer Kurvers beschikt verder over een oude Fiat Punto Verkoopopbrengst De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgeoefend. Pagina 4 van 8

5 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er is sprake van één openstaande factuur van 821,48, gericht aan de inmiddels failliete onderneming Club Bedroom. 4.2 Opbrengst Geen 4.3 Boedelbijdrage Uren besteed aan debiteurenincasso: Opbrengst boedel/pandhouder. De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De heer Kurvers heeft een rekening bij ING Bank NV. De rekening vertoont op datum faillissement een debetstand. Vooralsnog is niet gebleken van enige kredietfaciliteit. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Pagina 5 van 8

6 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten De curator heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage De curator heeft de activa van het taxibedrijf overgedragen aan de heer Peddemors h.o.d.n. Vervoersservice Henk. Er zijn zes werknemers van het taxibedrijf bij Vervoersservice Henk in loondienst getreden. De curator heeft een doorstart gerealiseerd. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator dient zich hier nog een oordeel over te vormen. Pagina 6 van 8

7 7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 7.3 Controleverklaring accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Op 29 april 2013 heeft de heer Kurvers de bedrijfsmiddelen verkocht. De koopprijs bedroeg ,- De koopprijs is niet betaald. De curator meent dat er sprake is van paulianeus handelen. De hoogte van de koopprijs staat niet in verhouding tot de waarde van de activa. De koper heeft berust in de ingeroepen vernietigbaarheid als gevolg van de verkooptransactie met terugwerkende kracht per 29 april 2013 ongedaan is gemaakt.. Het stond de curator daarmee vrij de activa van het taxibedrijf te verkopen. De curator heeft de koopovereenkomst waarin de activa werden verkocht vernietigd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator, alsmede de door het UWV overgenomen loonbetalingsverplichtingen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ad , Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn (nog) geen andere preferente crediteuren. Pagina 7 van 8

8 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog te vroeg daar een uitspraak over te doen. De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Er zijn geen procedures. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In verband met de gespreide betaling van de koopsom voor de activa zal het faillissement pas na een jaar kunnen worden opgeheven Plan van aanpak De curator zal nader onderzoek doen naar vermogensobjecten die in het verleden tot de onderneming behoorden. De curator zal verder de crediteuren in kaart brengen Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 17 oktober worden ingediend. Groningen, 18 juli 2013 J.C.M. Silvius curator Pagina 8 van 8

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is.

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie