5 Van de vice Voorzitter. 6 Eendracht, in volle bloei. 9 Ons nieuwe bondsbestuur. 10 Zomer les op Dijkzicht. 12 Twee gouden peren op De Molenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Van de vice Voorzitter. 6 Eendracht, in volle bloei. 9 Ons nieuwe bondsbestuur. 10 Zomer les op Dijkzicht. 12 Twee gouden peren op De Molenaar"

Transcriptie

1

2

3 Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van exemplaren onder de leden en aspiranten van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam en omgeving. Verschijningsfrequentie eenmaal per kwartaal. Vroegop is het interne Nieuwsblad van de Bond van Volkstuinders. Het blad is opgericht in 1990 om de (nood)zakelijke informatie van het bestuur van de Bond van Volkstuinders te verspreiden onder de leden. Een enthousiaste, vrijwillige redactie maakt door middel van aanvullende artikelen en columns van de Vroegop een tijdschrift. Redactie en advertenties VROEGOP P/a Bond van Volkstuinders, Volendammerweg 301, 1027 EA Amsterdam. Telefoon , Fax website: Redactiemedewerkers Brian Broens Drukwerk Bondskantoor Amsterdam Beeld cover: Marianne Croes O Volgende uitgave november 2014 Kopij inleveren vóór 7 oktober 2014 Inhoudsopgave 5 Van de vice Voorzitter 6 Eendracht, in volle bloei 9 Ons nieuwe bondsbestuur 10 Zomer les op Dijkzicht 12 Twee gouden peren op De Molenaar 13 Afrikaantjes opkweken 14 Verhalen uit de moestuin 17 Jubileum stadspark Groningen 18 De moestuin, een goudmijn! 20 De gelukkige tuinman 21 Het Floralaantje 23 Cursus tuinieren en bloemschikken 24 Puzzel Spreekuur bondskantoor Maandelijks houdt het Bondsbestuur spreekuur. De momenten en tijden waarop dit plaatsvindt zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de Bondsbestuurders. Indien één van de leden of besturen van de tuinparken het Bondsbestuur wil spreken dan moet daarvoor een afspraak worden gemaakt. Uiteraard proberen wij deze afspraken zoveel mogelijk te plannen op één dagdeel in die maand. Wij verzoeken iedereen die een afspraak wil maken dit voor de eerste woensdag van iedere maand kenbaar te maken. In overleg met het Bondsbestuur en diegenen die een gesprek hebben aangevraagd zal dan een datum en tijd in die maand worden gepland. Het bondskantoor is te bereiken met buslijn 33 vanaf het Centraal Station, uitstappen bij de eindhalte aan de Volendammerweg in Amsterdam-Noord. 3

4

5 h Van de vice-voorzitter Op 21 juni jongstleden heeft de bondsvergadering Frans Schiphorst bedankt voor alle inzet en betrokkenheid in de afgelopen 10 jaar als 2e voorzitter van de Bond. De laatste paar jaar waren niet makkelijk. Met zijn vertrek en dat van Irene Schenker als bestuurslid, is er ruimte gekomen voor een (bijna) volledig nieuw bondsbestuur. Ik ben verheugd dat de bondsvergadering drie nieuwe bestuursleden heeft benoemd. Zij zullen zich in de volgende Vroegop uitgebreid aan u voorstellen. Met hun komst is het bondsbestuur weer op, zij het de minimale, bezetting. We kunnen nu weer aan de slag en verder bouwen aan onze mooie vereniging. Dat zal niet van de ene op de andere dag allemaal op rolletjes lopen, maar er wordt aan gewerkt. Prioriteiten worden, samen met de tuinparken, bepaald. Ook daar wordt aan gewerkt. De bondsvergadering heeft ook besloten om (nog) geen voorzitter in functie benoemen. Later dit jaar verwacht ik hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Tot die tijd zal ik het voorzitterschap waarnemen. Oproep In 2017 bestaat onze Bond 100 jaar! Dat gaan we natuurlijk groots vieren. Een oproep voor vrijwilligers om de festiviteiten voor te bereiden en tot uitvoering te brengen treft u hieronder aan. Het is belangrijk dat hiervoor snel een groep mensen kan worden samengesteld. Om nu en in de toekomst te kunnen blijven tuinieren, en genieten van en in ons eigen stukje groen, heeft de continue aandacht van het Bondsbestuur. Naast bedreigingen, zoals ontwikkelplannen (Nieuwe Kern) en forensenbelasting bij onze tuinparken in de gemeente Ouder-Amstel, zijn er ook kansen. In het nieuwe coalitieakkoord van het gemeentebestuur van Amsterdam hebben stadslandbouw en volkstuinen een prominente plek gekregen. Wij gaan hierover dan ook graag in gesprek met het gemeentebestuur van Amsterdam. Geniet van de zomer. Okke Peijters 7 Gevraagd: creatieve, betrokken organisatoren denkers en doeners (m/v) voor het organiseren van het 100-jarig Jubileum van de Bond van Volkstuinders. In 2017 is het zover. Onze vereniging bestaat dan 100 jaar! Dat is wat je noemt een mijlpaal en dat moet natuurlijk gevierd worden. Om dat mogelijk te maken moet er heel wat bedacht en georganiseerd worden. Op de bondsvergadering is daarover gesproken. Budget is, en wordt nog steeds, door de bond opzij gezet. Ook voor eventuele inschakeling van professionals. Natuurlijk zijn er tuinders nodig die dat jubileum in gezamenlijkheid willen oppakken. Het bondsbestuur heeft daarom besloten een speciale Jubileumcommissie in het leven te roepen. We denken momenteel aan circa 12 tuinders. Die commissie gaat alles in het werk stellen om 2017 tot 1 groot feestjaar om te bouwen. Wat, waar, hoe, door wie en met wie? U kunt het allemaal meebepalen indien u in de commissie zit! Dus meldt u direct aan bij het bondsbureau, tel. nr of per mail nl. We sluiten de inschrijving eind september 2014, want de commissie moet snel van start om op tijd de zaken voor elkaar te hebben. In de eerste week van oktober volgt dan een bespreking met het bondsbestuur en kan de commissie volop aan de bak. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus zorg dat je er snel bij bent. 5

6 In volle bloei s Tekst: Dominique Engers Foto s: Marianne Croes Het begon met een suggestie van m n man Die zei: jij zit daar maar te spitten in je uppie Daar wordt een mens toch op den duur niet vrolijk van Ga jij nou met gelijkgezinden in een cluppie! Jij moet Natuurlijk gaan Tuinieren op De Eendracht In een groepje, heel gezellig en sociaal. Ik weet precies nog hoe mijn man me er toen heen bracht En hoe ik dacht: t zal mij benieuwen allemaal. De eerste keer was een aftastende ontmoeting Er waren zelfgebakken koekjes, er was thee En enthousiasme en een hartelijke begroeting En tot zover viel het allemaal nog reuze mee. Maud leek aardig, en Norinda, en Marianne Femke en Marieke, Hanneke, Nicolien En verdomd, er waren zelfs een aantal mannen En die hadden er ook zin in, zo te zien. Ik probeerde nog om buiten schot te blijven Ik keek de kring rond en zei slecht op mijn gemak: Laat mij de notulen en stukjes dan maar schrijven. Maar ik moest met mijn beiden handen aan de bak. Niks stukjes schrijven, nee, dat zou mevrouw wel willen! Maar wat een absolute misvatting was dat. We moesten hekwerken gaan vlechten, takken rillen En poelen graven, ten behoeve van de pad. We lichtten voor, we gingen door, we composteerden Stapelden muurtjes, en vonden het ook nog leuk. En al de dingen die we onderweg niet leerden! We hergebruikten werkelijk alle ouwe meuk. Ik bouwde schuilplaatsen voor ringslangen en egels En ook de anderen lieten zich niet onbetuigd We deden wonderen met troep en ouwe tegels Over de komst van uil en vleermuis werd gejuicht. We maakten ook nog twee hotels voor de insecten Nou, die stonden voor een kamer in de rij. Terwijl wij even tussendoor de benen strekten Werd ingecheckt door vliegend hert en honingbij. Wespen probeerden wij uit het hotel te wippen Want een wesp stak Gert, een tweede wesp stak mij. Maar op De Eendracht doen we àlles voor de stippen En dan kan één zo n wespensteek er ook wel bij. 6

7 We zaaiden en we oogsten en we plantten Zorgden dat zich zacht een verandering voltrok. En we verkondigden luidkeels naar alle kanten Wat wij hier doen is géén ge-geitenwollensok! In een badpak, in een poel tot aan mijn knieën Vond ik mijzelf terug, met Hanneke en Maud. Tussen de lelies, lissen en de amfibieën Het was wel lente, maar wat was dat water koud! Het water steeg mij nu en dan wel naar de lippen Maar dan gaf Fridtjof of Norinda te verstaan: Samen staan we sterk, en àlles voor de stippen! En dan gingen we er weer flink tegenaan. De groep begon langzaam maar zeker uit te dijen We kregen hulp en steun en prettige support. En niet alleen van vogels, egels, slangen, bijen Maar ook van exemplaren van de mensensoort. Er was één iemand die het niet erg kon plezieren t zal u misschien verbazen, maar dat was mijn man. Die was er vóór, voor dat Natuurlijke Tuinieren Maar werd er nu toch wel wat zenuwachtig van. Ik zei nog: schat, ik moest van jou toch bij een cluppie? En toen zei hij, en hij keek helemaal niet blij: Ik zit hier elke zaterdag maar in m n uppie Want jij bent vaker bij dat cluppie dan bij mij! Nou, u begrijpt, ik kon m n man niet laten sippen En dus was ik in juni bijna afgehaakt. Maar op De Eendracht doen we alles voor de stippen Dus mijn cluppie heeft hem nu stagiair gemaakt. Samen genieten wij van vogels en van dieren Van al het moois dat overal maar welig groeit En van het cluppie, en t natuurlijke tuinieren En van de liefde, die als nooit tevoren bloeit. 7

8 8 (advertenties)

9 Ons nieuwe Bondsbestuur Op zaterdag 21 juni is er in de algemene ledenvergadering een nieuw bondsbestuur gekozen. Van links naar rechts zijn dit; Bert Kuit ( was reeds bestuurslid), Frans Rodermond, Okke Peijters ( was reeds bestuurslid), Ralf Grevelink, Shreyas de Jong. In de volgende Vroegop zullen de bestuurders zich aan u voorstellen en zal eveneens hun functie en hun werkzaamheden / aandachtsgebieden nader worden toegelicht. e= 9

10 Zomerles Tekst en foto s: Johanneke van Kooten op Tuinpark Dijkzicht te Duivendrecht Daar kwamen ze aangelopen met stralende gezichten, 22 kinderen uit Duivendrecht van De Grote Beer uit groep 5 met juf Nelly. Ze wisten wat hun te wachten stond want ze waren vorig jaar ook al geweest en wilden maar al te graag nog een keer komen. De kinderen gaven iedereen een hand, zo van hier zijn we weer, kregen koek en limonade en startten in 5 groepen ons educatieve tuinproject; groententuin, grondbeestjes zoeken, bloemen herkennen, voelkisten, insectentuin, paddenpoel en bomenles. Bij de groententuin van Ineke en Nico keken ze hun ogen uit van wat er allemaal onder en boven de grond te zien was. Ineke nam de Riek ( haar moeder heet trouwens ook zo, zei ze) duwde deze in de grond en de aardappels rolden tussen de aarde naar boven. Kunt u dat even over doen mevrouw, vroeg een jongen van de groep, dan ga ik dat filmen en dan kan ik dat thuis laten zien. Ineke duwde de aardappels weer in de grond en deed het gewoon over. Kijk, zo weet je voor altijd waar de aardappels vandaan komen. Naar beestjes zoeken onder stenen en hout, onder begeleiding van Carolien en Ria, werden padden, pissebedden, salamanders en duizendpoten gevonden. Deze werden in loeppotjes gedaan om ze beter te bekijken en na te tekenen. De jongens ( buitenlands) hadden het er over het algemeen moeilijker mee dan de meisjes; ze vonden het vaak vies of eng. Dit was ook zo bij de voelkisten. Zo vertelden Herma en Goletta, dat sommige jongens er moeite mee hadden hun hand door het gat te doen om te voelen of er een blaadje, takje, muis of spin (niet echt) in zat. Ze dachten zeker dat er een draak in zat, die hun hand opvrat. Het kan te maken hebben met het verschil in culturen, Nederlandse kinderen wroeten misschien wat meer in de grond. 10

11 In de bloementuin waar Frida stond was het feest; de kinderen holden heen en weer om zo veel mogelijk bloemen te herkennen. Was het nu madeliefje,margriet, lavendel of artichoc? Alles werd genoteerd met behulp van de nieuwe fotokaart van Jorien waar alles duidelijk op aangegeven stond. Hans vertelde over de insectentuin en de insectenhotels die hij aan zijn tuin heeft gebouwd; stukken hout met gaatjes er in en veel bamboe stokjes waar ze hun eitjes in kunnen leggen. Dat doen de bijen die solitair leven. Soms maken andere insecten zo n nestje open om daar hun eigen eitjes in te leggen; parasieten. Ja, zegt Hans zo gaat dat in de natuur. Nico, onze bomenexpert, vertelde natuurlijk over de bomen waar spechten en roodbandparkieten in nestelen en dode bomen waar weer insecten in wegkruipen. Hij nam het vrolijke kabouterpad voor de kleuters, alle aandacht ging nu vooral uit naar al die prachtige kabouters die daar stonden. Zo zie je maar kabouters zijn voor alle leeftijden, je moet er gewoon in geloven. Net zoals Marianne die hier voor weer nieuwe opdrachten heeft gemaakt en Rene, Han en Jan die de kabouters hebben opgeknapt en zo onze kinderdromen weer tot leven hebben gebracht Chapeau!. Na de wandeling deelden Leida en Jos limonade en koekjes uit; dan nog even voetballen op het voetbalveld, vervolgens kregen alle kinderen een zelf gezaaide zonnebloem en een mikadospelletje kado en wandelden tevreden terug naar school. Alle vrijwilligers werden deze keer in de bloemetjes gezet door juf Nelly uit dank voor al die jaren van grote inzet der natuurlessen voor de school. Zo werd het weer een onvergetelijke ochtend waar jong en oud veel plezier aan beleefden. Laten wij vooral onze wonderen der natuur koesteren en doorgeven! 11

12 Door: Hans de Neve Gewoon twee gouden peren Twee mannen die je zo gewoon voorbij zou kunnen lopen. Maar gewoon zijn ze niet. Ze zijn voor de nutstuin-vereniging van De Molenaar in Landsmeer van groot belang. Vooral door hen is het aanzicht van de tuin enorm veranderd. Als vrijwilliger verzetten ze bijna iedere dag veel werk. Wat voor werk? Te veel om op te noemen. Werk voor het algemeen, maar ook hulp voor wie het nodig heeft of er zelf om vraagt. Het mooiste is dat ze er helemaal geen tegenprestatie voor verlangen. En geld voor een klus willen ze helemaal niet. Iets bij de koffie of een drankje slaan ze echter niet af. Willem drinkt absoluut geen alcohol, maar rookt shag De modale tuinliefhebber komt naar zijn of haar tuin en ziet niet om naar een andere tuin. In elk geval weten velen niet hoe het gehele complex er uit ziet, uitzonderingen daargelaten. Werk buiten de tuin, zoals werkbeurt, doet men liever niet. Maar ook de eigen heg of het pad rondom de tuin wordt nog vaak vergeten. Het geheel heeft totaal niet hun interesse, maar men vindt het wel gewoon dat alles voor hen geregeld wordt: Een opgeruimde mestplaats. Een tuinafvalbak waar je gewoon je spullen kunt weggooien, maar waar je ook compost kunt weghalen. Gedumpte vuilnis (mag natuurlijk niet) wordt weggebracht. Hagen, grasvelden en boomgaard worden op tijd bijgehouden. Het plein is een klus geweest van een ander kaliber. Dat heeft een enorme verandering ondergaan. Gelukkig kregen ze daarbij wat hulp van anderen. Helaas gooien sommige mensen rommel uit de auto of peuken gewoon op de grond. Dat het plein er toch altijd opgeruimd uitziet, onkruidvrij wordt gehouden en versierd is met bloembakken blijkt een ieder heel gewoon te vinden. Maar dat gaat allemaal echt niet vanzelf. Gereedschap wordt minimaal ingekocht. Het meeste is vergaard door verzamelen en giften. Kapot gereedschap wordt gerepareerd. Nieuw gereedschap wordt onderhouden. Het gereedschapshok is overzichtelijk en voor de werkbeurten is het beschikbaar. Lenen mag altijd, maar soms worden spullen stuk of geheel niet teruggebracht. Ja, dan zijn de rapen gaar! Dan kun je de stoom bijna uit het gereedschapskeet zien komen. Vooral Peter laat dan verbaal luid horen wat hem dwars zit. De lijst van werkzaamheden, verricht door deze mannen, is veel langer. Dankbaar is het niet, want het wordt door weinigen gezien. Maar dat stoort hen niet. Ze vinden het prettig om te doen. Er is nergens dwang. Want werken voor een baas, dat doen ze niet. dat hebben ze lang genoeg moeten doen. Willem Theunisse en Peter Riemer. Gouden peren zijn het. Dus laten we er zuinig op zijn! 12

13 Zelf opkweken Tekst: Tilly Tagetes Foto: Nisvan van Sijl Het was begin jaren zestig en ik woonde in Hilversum. Naar de lagere school liep ik dagelijks over een laan met een middenin een perk. In de maand mei werd dat perk steevast ingeplant met drie soorten eenjarige plantjes. Ageratum, Salvia en Afrikaantjes, blauwpaars, rood en knaloranje. Dat perk werd met de maand voller, dus mooier. Als kind vond ik dat prachtig. Tegenwoordig zie je zulke perken en borders niet meer. In de steden wordt er veel milieuvriendelijker getuinierd, met vaste inheemse planten die minder onderhoud en vooral minder mest nodig hebben om te bloeien. De perken hebben meer natuurlijke vormen en kleuren, maar ik mis ze wel, die bonte perken. In onze tuin stonden destijds veel vaste planten, als vrouwenmantel en margrieten. Toch kocht mijn moeder ook eenjarige plantjes op de markt om de boel een beetje op te fleuren. Ook leerde ze mij hoe ik met het zaad uit de zaaddozen van de Afrikaantjes het jaar erop zelf plantjes kon opkweken. In de lege margarinebakjes strooide ik aarde, dan de zaadjes er over uit, nog een dun laagje aarde erover heen en dan licht besproeien. De bakjes dekte in dan voor een week af met plastic boterhamzakjes. De zaailingen verspeende ik na een week of drie. Je moest je ze af en toe toppen om ze stevig te laten worden, en na de IJsheiligen mochten ze dan de tuin in. Ze vielen helemaal in het niet tussen de andere planten en bloemen. Waren dat nu die plantjes waar je zo trots op was toen ze nog in de vensterbank stonden? Maar zo eind juni begon het lekker vol te raken met die oranje en gele bollige bloemetjes. Ik plukte ze voor kleine vaasjes op tafel. Want al vonden mijn zusjes ze stinken, ik genoot van die kruidige geur. Toen wist ik nog niet dat Afrikaantjes nuttig zijn in de tuin, om allerlei ongedierte weg te houden bij de sla. Dat je de bloemen kunt eten, wist ik evenmin. Dat alle soorten geweldig makkelijk te kweken zijn, dat heb ik in de loop van mijn leven ervaren. Het is dus een jaarlijks ritueel: tweede helft maart vul ik bakken met zaad. Tagetes Linnaeus en Tagetes Patula zijn hoog en lekker bossig. De hoog bloeiende soort die ik ooit meenam uit de botanische tuin in Frankfurt, is mijn favoriet. Geurige kleine bloemetjes in lichtgeel, oranje en roodbruin. Over alle avonturen met Afrikaantjes leest u in de volgende nummers meer. 13

14 Door: Gerrit Mol Verhalen uit de Moestuin Verhuizen Mijn grootvader was woedend toen hij thuis kwam. Woest. Er was die dag een bijeenkomst geweest met alle mensen die op het landje achter het gebouw van het groen-witte kruis een tuin hadden. En de eigenaar van het land had meegedeeld dat hij het land had verkocht aan de gemeente en dat er in het najaar begonnen zou worden met de uitbreiding van het bejaardenhuis. Een ieder had tot het najaar om zijn spullen op te ruimen, anders zou de gemeente het gaan doen. En nee, de eigenaar had nergens anders land, dus hij kon niet voor een vervangende plek zorgen. Dat zijn groenteland moest wijken voor zoiets onzinnigs als een bejaardenhuis was wat mijn grootvader het meeste stoorde. Nu woonde mijn grootvader bij ons, bij mijn ouders in, dus hij had makkelijk praten. Een bijkomend probleem was dat mijn opa [de vader van mijn moeder] in dat bejaardenhuis woonde en het daar enorm naar zijn zin had. Hij moest er juist niet aan denken om bij een ander in te wonen. In het bejaardenhuis woonde hij zelfstandig. Zelfstandig genoeg. Op zondag, als we traditie getrouw met de hele familie samen aten was de spanning dan ook te snijden. Mijn grootvader stelde mijn opa min of meer persoonlijk aansprakelijk voor het verlies van zijn groenteland. Verder deed hij niets. Hij klaagde over het onrecht dat hem was aangedaan, maar verder nam hij een afwachtende houding aan. Ik weet niet of dat iets typisch is voor volkstuinders Mijn opa ging het gesprek aan met een oude vriend van hem. Het was de enige glastuinbouwer die nog in het dorp tuinierde. Alle anderen waren al weg, verder het westland in, of verhuist naar de verre polder. Het was geen groot tuinbouwcomplex, maar het lag tegen het dorp aan. Er was een stuk grond dat door sloten werd omsloten en dat moeilijk te bereiken was van uit het bedrijf. Je moest altijd over de weg omrijden. Kon er op dat stuk land, dat niet heftig in gebruik was niet een plek gecreëerd worden voor tuintjes? Dan bracht het ook geld op. De tuinder had er wel oren naar. En mijn opa ging het verder regelen. Nu bleek mijn opa bijna de enige van het oude stuk die een nieuwe tuin wilde beginnen. Andere vonden zich zelf te oud om opnieuw te beginnen. En wie weet hoe lang het bedrijf nog in het dorp zou blijven. Waren er geen plannen om de nieuwbouw wijk nog verder uit te breiden. Mijn grootvader besloot geen nieuwe schuur te bouwen. Een kist met gereedschap was genoeg. Hij kreeg flink wat grond en begon om de grond te verbeteren eerst met het telen van een veld vol aardappelen. Een buurman op het uiterste puntje van de beschikbare grond bouwde er een hoog hok en daar liet hij kippen in scharrelen. Dat was geen tuinieren vond mijn opa. Maar hij nam de eieren wel mee naar huis. Principes zijn leuk maar je moet er geen last van hebben. Op het tweede stuk kweekte hij zijn geliefde witte tomaten. (Weet iemand waar je zaad kan krijgen? Witte tomaten. Ooit gezien?) En natuurlijk stonden er ook veel uien. In veel soorten. Terwijl mijn opa druk was om nieuwe mensen voor de tuin te vinden, en afspraken te maken over wat wel en niet mocht, [bijna alles mocht!] hoe je water kon halen. Een klein bestaand schuurtje werd geschikt gemaakt om te schuilen, koffie te zetten, elkaar te ontmoeten. Men schilderde het op in vrolijke kleuren. Jonge mensen vonden er een plek. En mijn opa vond het heerlijk. Mijn grootvader was alleen maar bezig om zijn spullen over te brengen. Hij demonteerde de platte bakken die hij natuurlijk te zwaar vond. Eigenlijk was het nog steeds niet goed. De verhuizing was nog steeds een ramp, een plaag, een bezoeking Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat mijn opa een aantal van de jongere tuinders iets heeft ingefluisterd. Ze vroegen mijn grootvader opeens om raad. Ze begonnen te helpen met het verplaatsen van de platte bakken. Konden ze er enkele over nemen van de oude stek. Handig! Van een altijd mopperende oude man veranderde mijn grootvader in een advies gevende altijd aanwezig zijnde oude man die flink kon mopperen. Men hielp hem aan het eind van de zomer om zijn laatste oogst binnen te halen. En van de aardappelen en uien kon de kippenvriend een heerlijk gerecht maken. Mijn 14

15 grootvader was er verrukt over. En eigenlijk zo simpel, aardappelen, uien en eieren. Meer was niet nodig. Het zou het begin zijn van veel en vaak samen eten op die tuin. En als het gebeurde zaten mijn grootvader en opa er altijd bij. Mijn opa heeft nog geen pink in de grond gestoken maar organiseerde. Mijn grootvader organiseerde niets, maar je kon hem niet gelukkiger zien dan met zijn handen in de aarde, schoffelend, planten begietend (Altijd water uit de sloot halen!) en goede raad gevend. Tortilla (Spaans omelet) Voor 2 à 3 personen 5 grote eieren. 1 middelgrote ui 275 gram Desiree aardappelen (klein) 3 eetlepels olijfolie Zout en vers gemalen zwarte peper. Let op: de maat van de pan is hierbij van belang. Hij moet minimaal 20 cm breed zijn. Voor meer mensen, gebruik een grote pan. Maar geen zware want je moet je twee handen gebruiken. Gebruik een pan met antiaanbaklaag Je kunt Tortilla warm en koud eten. Je kunt ze ook in kleine blokjes snijden en serveren als feestelijk hapje. Wat te doen: Was je handen. Snijd de ui in tweeën en snijd ze daarna in halve maan snippers. Schil de aardappelen (met een dunschiller) en snijd er plakjes van. Droog ze daarna in een theedoek zo droog als mogelijk. Verwarm nu twee theelepels olijfolie in de pan en als het warm is voeg je aardappels en uien toe. Schud de aardappel en uien, om ze van een olielaagje te voorzien. Zet nu het gas op de laagste stand en bestrooi het mengsel gul met zout en peper. Laat de aardappelen en uien nu 20 minuten bakken (tot ze zacht zijn). Halverwege draai je de hele mixture om. Het is niet de bedoelen dat ze bruin worden maar stomen in de olie. Ondertussen breek je de eieren in een grote schaal en je mix dit licht. (Niet te veel) Doe hier ook wat zout en peper bij. Als de aardappelen gaar zijn (zie boven) doe deze dan bij de eieren. Zet nu de pan terug op het gas en doe de rest van de olie in de pan, zet de hitte op het midden. Doe nu de mix van uien eieren en aardappel in de pan. Draai nu de hitte weer op de laagste stand. Wees nu niet gehaast en kook nu de omelet. Dit kan wel 25 minuten duren. Druk de randjes van de omelet soms terug om zo een mooie ronde rand te krijgen. Als er bijna geen vloeibaar ei te zien in op het oppervlak van de tortilla, doe dan een bord dat net zo groot is als de pan op de pan. Draai dit alles om en schuif nu voorzichtig de omelet terug in de pan. Bak nu de omelet nog 2 minuten en zet de warmtebron uit (doe het gas uit). Laat vijf minuten staan voor dat je het eet. Je kunt het ook koud eten. In punten of in blokjes. Neem er sla bij. 15

16 (advertenties) tel; Stapelbare Noord Europese wandbalken in diverse diktes vanaf 50mm Draaikiep-ramen met isolatieglas Vele opties mogelijk zoals: - Impregneren - Montage - Dakisolatie - Dakpanprofielplaten Ook standaard schuurtje van 200x300cm Maatwerk geen probleem Eigen import Al vele jaren dé leverancier van blokhutten op de Amsterdamse Volkstuinen. persoonlijk advies en kwaliteit voor een betaalbare prijs Flamingo met panorama ramen Reiger maatwerk lente

17 Tekst en foto s: Bert Kuit jubileum Stadspark Groningen Op zaterdag 28 juni reisde ik per trein naar Groningen. Tuin- en Recreatievereniging Stadspark vierde die dag haar 40-jarig jubileum en de Bond van Volkstuinders was hier voor ook uitgenodigd. De vice voorzitter/secretaresse Maja van den Handel en de plv. voorzitter/penningmeester Wim Kremer haalden mij van het station af en zij hadden samen met een grote groep vrijwilligers een heerlijke en feestelijke dag georganiseerd. Het was Open Tuinen Dag en op de wandelroute kon je ook vele ateliers in de verschillende tuinhuisjes bezoeken. De route ging o.a. door het rietland waar Permacultuur uitgeoefend wordt. Hier zijn paden aangelegd en de enthousiaste groep vrijwilligers maakt hier samen met de natuur en Lex Minderaa een fruittuin van. Je ziet hier dus geen zwarte grond er groeit of er ligt altijd wat op de aarde. Er wordt dus niet gewied men doet een flinke laag organisch materiaal ( mulch ) op de grond en zo stop of vertraag je de groei van planten die je niet wilt hebben. Nieuwe planten worden hier weer ingeplant. De mulch zelf gaat na verloop van tijd verteren en geeft zo weer extra meststof af. Een ander voordeel van mulch is dat de zon de kale grond niet uitdroogt. De verhalenvertelster in de vlindertuin In de fruittuin waren vele fruitbomen en bessenstruiken geplant. Iets bijzonders is de honingbes die oorspronkelijk uit China en Rusland komt. Deze kamperfoelie variëteit heeft voor de mens eetbare bessen. De Latijnse naam is Lonicera caerulea; de struik kan hier ongeveer twee meter hoog worden. In mei-juni zijn er al bessen en deze zijn zeer geschikt om jam van te maken, ook bevatten zij vitamine B en C. Ik zag hier Ribes Josta ook staan. Het is een kruising van de zwarte bes en de kruisbes. Deze struik kan twee meter hoog worden en heeft geen stekels of doornen. De zwarte bessen zijn pas rijp in augustus-september en ook wat zuur. Na de Fruittuin liep ik de vlindertuin in. De bloembedden waren in de vorm van een vlinder gemaakt. Zeer kleurrijk en in een atelierruimte hingen informatie borden om bezoekers uit te leggen hoe alles was opgezet en werkte. In de tuin was een verhalen vertelster die bevlogen de mensen, te midden van al die bloemen, een leuk verhaaltje voorschotelde. Uitkijkpost in de permacultuurtuin Fruitbomen in de permacultuurtuin In een van de open tuinen werd er voorlichting gegeven over Het Lasagne Tuinieren dit is het tuinieren in laagjes. De tuin had jarenlang geen onderhoudt gekregen en toen de nieuwe tuinvrouw hier begon legde zij een laag karton neer waarop weer mulch kwam, hierop weer karton, daarna compost en zo maakte zij een start voor een nieuwe groente tuin. Deze methode doet zij al jaren en alles groeit er geweldig op. (Het karton houdt o.a. Daar de grassen en zevenblad scheuten tegen!). Het was een zeer geslaagde dag en je kon ook zien dat het Stadspark Cum Laude geslaagd was in 2012; in 2008 bij het behalen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met de 3 stippen van het lieve-heers-beestje, vervolgens twee jaar later kwam de vierde stip. Dit alles is alleen maar bereikt door een goede samenwerking tussen de tuinders enerzijds en het belang van een ecologisch gebied voor de stad Groningen, waar nu de jubilerende Tuin- en Recreatievereniging Stadspark is gevestigd. 17

18 Tekst: Fransje Verheus Foto s: Nisvan van Sijl De moestuin een goudmijn? Een waardevolle aanvulling op de AOW. Zo ziet onze staatssecretaris Jetta Klijnsma de moestuin, gehouden door 65+ers. We moeten maar hopen dat de rest van de excellenties wat meer in de realiteit leeft, want iedereen die ook maar een beetje idee heeft van een moestuin weet dat dit volslagen onzin is. Een moestuin, daar moet vet geld bij! Het begint al met de grond. De verschillende groentes stellen daar allemaal speciale eisen aan: Worteltjes zijn lastige gasten: ze willen veel vruchtbare grond, wel zanderig maar niet bemest. Ook komkommers kun je niet in om het even welke grond kweken, hiervoor wordt de groeizak geadviseerd. Bij boerenkool moet de grond goed waterdoorlatend zijn gemaakt; sla vereist niet-zure grond met voldoende organisch materiaal, en ga zo maar door. Op Nieuw Vredelust is onze poldergrond zure veengrond, bijzonder geschikt om koeien op te houden. De statuten en reglementen verbieden dit echter, dus wie eieren voor zijn geld kiest (en kippen houden is ook al verboden), die gaat (moes)tuinieren. De moestuinder zal wel flink in de buidel moeten tasten om de grond hiervoor geschikt te maken. Verhoogde bedden, speciale grond, mest, bakken en groeizakken zijn de oplossing. Dus voordat je ook nog maar één sperzieboon hebt ben je al vele euro tjes armer. Is de dag eenmaal aangebroken dat de zaadjes in de juiste grond zijn beland, dan heeft de natuur meteen weer iets leuks in petto. Slakken, konijnen, koolwitjes, duiven en nog vele andere schepselen Gods zijn niets ontziend uit op jouw jonge plantjes. En dat zijn alleen nog maar de onverlaten die we zien. In de grond marcheert dan ook nog een legioen dat het voorzien heeft op de wortels van al dat jeugdig groen. Om de schade hiervan te voorkomen of te beperkten moet wederom een gang gemaakt worden naar het tuincentrum: netten, korrels, koperen banden, tunnels, cloches, afdekplastic: Kassa! Met een beetje geluk komt toch de dag dat je plantjes 18

19 de eerste aanslagen hebben overleefd en veelbelovend knoppen maken. Dan is het maar hopen en bidden dat het weer meezit; een flinke hagelbui kan alles in een uurtje teniet doen. Gedurende het hele voorgaande traject moet de moestuinder bereid zijn constant veel aandacht te besteden aan de groenten-in-wording. Je kunt echt niet vertrekken en na een paar weken lekker oogsten. Schoffelen, schoffelen, schoffelen, water geven bij droogte, plantjes verspenen, topjes eruit halen: de moestuinder is geen rust gegund. Het is zwaar werk. Menige 65+ er kijkt wel uit om zijn rug te laten versjteren door deze slavenarbeid. Bovendien gaat er onwaarschijnlijk veel tijd zitten in deze nobele hobby. Als een handige jongen al die uren zou besteden aan bijvoorbeeld thuiswerk (lampenkappen in elkaar zetten, loom-elastiekjes in doosjes doen, juichpakken naaien) dan liep hij sneller binnen. Maar de moestuinder is een liefhebber en gaat door. Soms zit het mee. Nu eens is het een goed jaar voor boontjes, dan weer is de courgette-oogst meer dan super. Trots kom je thuis met je zelfgekweekte pareltjes. Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Echter, de volgende dag in de supermarkt denk je: Was die investering wel verstandig? Ook voor professionele tuinders was dit jaar blijkbaar goed voor boontjes of courgettes, je krijgt ze potverdorie bijna kado! Koolrabi Courgettes Kapucijners Goudsbloem en zonnebloemen Weelderige oogst Bieten 19

20 De Gelukkige Tuinman Door: Edwin Oden Dit voorjaar was ik niet alleen blij dat het tuinseizoen weer is begonnen. Op 21 maart, de eerste dag van de lente, gebeurde er nog iets leuks: mijn nieuwe website De Gelukkige Tuinman ging de lucht in. Op de site houd ik een tuindagboek bij over het groeien en bloeien van de planten in mijn tuin, ik geef tips over tuinieren en vertel over plantennieuws uit de media. Met mijn tuinverhalen wil ik graag mensen inspireren; het plezier en de voldoening van tuinieren overbrengen op anderen: dat is een beetje mijn streven. Als psycholoog en journalist bij het maandblad Psychologie Magazine heb ik al vaker geschreven dat tuinieren gelukkig maakt; wetenschappelijk onderzoek heeft het namelijk herhaaldelijk bewezen. Ik ervaar dat zelf ook zo: tuinieren is een prettige manier om rust in je hoofd te krijgen en je somberheid te relativeren en te verzachten. Sterker nog: je creëert er positieve gevoelens mee, en de lichamelijke beweging houdt je brein jong waardoor je concentratie en geheugen verbeteren. Vandaar dat ik mijn site De Gelukkige Tuinman noem. Alweer acht jaar heb ik een tuin op Buikslotermeer. Ik geniet veel van die tuin. Hij is voor mij een manier om mijn creativiteit de vrije loop te laten, en ook om mijn hoofd leeg te maken na een werkdag vol schrijven en denken achter de computer. Daarnaast vind ik het leuk om met andere tuiniers, zoals mijn buurvrouw Minke (die stiekem een beetje een wandelende tuinencyclopedie is, volgens mij), ervaringen uit te wisselen over wat zich allemaal afspeelt in onze geliefde tuinen. Tuinieren zit mij van jongs af aan in het bloed. Als kind was ik al met planten in de weer, maar dan op kleinere schaal: mijn vader gaf mij ruimhartig een stukje van zijn goed bewaakte plattelandssiertuin, waar ik zelf groente mocht verbouwen. Eenmaal op kamers in de grote stad vergat ik het hele tuinieren. Totdat ik, jaren later, in de binnenstad van Amsterdam en minuscuul balkonnetje kreeg op het noordwesten, uitkijkend op een dijk van een torenflat, en daar, bevangen door vlagen van depressie, mijn eerste oleander plaatste die tot mijn grote plezier nog ging bloeien ook. Het duurde niet lang of het hele balkon stond vol met groen. De situatie werd hoe langer hoe onhoudbaarder, en het jaar voordat ik 40 werd, besloot ik het echt te doen: een eigen tuin aanleggen, op 7,6 kilometer fietsen van mijn huis. De tuin van mijn leven, de plek waar ik het liefst wil zijn: in dat soort verheven termen denk ik over mijn tuin als ik heel eerlijk ben. Waarschijnlijk zal ik tot het einde van mijn dagen naar dat aardse paradijs toe blijven werken, met vallen en opstaan. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit; tuinieren op zich maakt immers al gelukkig, of je er nu de gouden medaille voor tuinontwerpen mee wint of niet. Kom je af en toe een kijkje nemen op mijn site, of wil je misschien tuintips delen? Ik ben benieuwd naar je reactie! Ga naar Als je daar je adres invult, stuur ik je regelmatig mijn nieuwsbrief. 20

21 Door: Nisvan van Sijl Het Floralaantje 21

22 (advertenties) Voor al uw tuinonderhoud en beplanting Onderhoud van borders, gazon, moestuin, hagen en bakken. Gespecialiseerd in het snoeien van fruitbomen. Linnaeusdwarsstraat 20b 1098 BB Amsterdam VincentSchilderwerk Ambachtelijk schilderwerk voor een nostalgische prijs Bel voor info of het maken van een vrijblijvende afspraak. 22

23 (advertentie) Cursus tuinieren voor beginners Op dinsdag 9 september start de afdeling Amsterdam van Groei en Bloei een cursus tuinieren voor beginners. De cursus behandelt onder meer: bodemkunde en bemesting, snoeien, kennis en gebruik van gereedschap, het gazon, verharding, onkruid en het opzetten van een tuinplan met de bespreking daarvan. Ook zelf onderwerpen kiezen behoort tot de mogelijkheden. De cursus bestaat uit 9 lessen op de dinsdagavond van en een praktijkochtend op een zaterdag. Deze praktijkochtend wordt in overleg met de docent afgesproken. Data : 9, 16, 23 en 30 september, 7, 21 en 28 oktober 4 en 11 november. Plaats : Wellant College Linnaeus, Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam. Aanmelding en betaling. Telefonisch / of per mail: / De kosten voor leden van Groei en Bloei bedragen 100,- euro. Voor niet leden 140,- euro. xc G Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL78INGB t.n.v. AVTP o.v.v. cursus tuinieren voor beginners, naam en eventueel lidnummer van G&B. Cursus bloemschikken voor beginners en gevorderden Op dinsdag 9 september start de afdeling Amsterdam van Groei en Bloei een cursus bloemschikken voor beginners en gevorderden. De cursus behandelt onder meer: leuke corsages en cadeau-versieringen, tafelversieringen, een rouwarrangement, een handgebonden boeket, een eenvoudige biedermeier en een herfstkrans. Plaats : Wellantcollege vestiging Linnaeus, Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam. Tijd : Dinsdagavond uur Data : 9, 16, 23 en 30 september, 7 en 24 oktober. Meenemen van materialen en gereedschappen: Bloemen, blad, bijmaterialen en een geschikte ondergrond dienen door de cursisten zelf mee genomen te worden. Er is gereedschap op de vestiging aanwezig, maar u mag altijd uw eigen gereedschap meenemen. Twee blokken steekschuim, hulpmateriaal zoals draad, rubberband, krammen enz. zijn in het cursusbedrag opgenomen. Voor extra steekschuim wordt een bijdrage gevraagd. Aanmelding en betaling: Jettie van der Elsken , of bij Joke Michels , Na aanmelding kunt u het gewenste bedrag storten op INGrekening NL78INGB t.n.v. AVTP. Bij uw betaling vermelden: Cursus bloemschikken, naam en eventueel lidnummer. Groei&Bloei leden betalen 65,00, niet leden 90,00. ) 6s 23

24 7 Puzzel Zweedse puzzel Oplossingen U kunt uw oplossing vóór 15 juni 2014 naar de redactie van Vroegop (zie colofon). Onder de goede inzendingen verloten wij 5 cadeaubonnen. Uitslag lente puzzel: De juiste oplossing voor de puzzel in het lentenummer van de Vroegop is: Strandlaken Bikini Onder de vele inzendingen hebben wij vijf cadeaubonnen verloot. De gelukkige winnaars zijn: Mw. Metzelaar, 1079 CA Mw.Klein Boon, 1078 NX Van Eijk, 1075 RM Rodenburg, 1076 RX Dhr. De Ruiter, 1036 KM Wij wensen hen veel tuinplezier. 24

25

26

27

28

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar.

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Er staat nu ook een nieuw tuinplan 2013 bij. Ik ben ook met houtsnippers

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker In deze nieuwsbrief: De gehele maand mei 20% korting op de pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker Natuurlijk met lekker recept Een kleine wijziging in het supplement kalium Nieuw! Column

Nadere informatie

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014 Gezinsbond Stekene Inleiding Kinderen houden van tuinieren Tuinieren bevat 2 elementen waar kinderen zot op zijn: aardegrond en buitenlucht. De zomerzon zal

Nadere informatie

Kom jij ook uit een ei?

Kom jij ook uit een ei? Kom jij ook uit een ei? Er was eens een prachtig bos. Er groeiden de hoogste bomen en allerlei prachtige bloemen. Er was een vijver en een groot grasveld, waar je lekker kon spelen. Maar om het bos stond

Nadere informatie

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid

Veel interesse voor thema-avond Veiligheid Info over thema-avond veiligheid, zomerinstuif, volstuinieren, optreden View this email in your browser Tiny Heres, vraag & aanbod, mededelingen en overlijden Tineke Kwakkernaat, Veel interesse voor thema-avond

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Feestelijke ijsklontjes

Feestelijke ijsklontjes Algemene richtlijnen voor eten uit de natuur Probeer zo hoog mogelijk te plukken Was alles altijd goed Als je twijfelt, eet het niet! Pluk niet op plekken waar honden/katten poepen en plassen Feestelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. 2012: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 3. Verantwoording bestuur...6 1 1. Voorwoord In april 2011 zijn we van start gegaan met

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

1 Actief in de natuur. Bodemgespuis en kriebeldiertjes

1 Actief in de natuur. Bodemgespuis en kriebeldiertjes Bodemgespuis en kriebeldiertjes Overal vind je kriebeldiertjes, als je maar goed kijkt. Zullen we eens samen gaan kijken of er hier ook diertjes zijn? Als je een diertje gevonden hebt, mag je roepen. Dan

Nadere informatie

13 maart 2014 Nr. 13

13 maart 2014 Nr. 13 13 maart 2014 Nr. 13 10/3-16/3 17/3-23/3 24/3-30/3 start project: Kunst in en uit Amersfoort Open ochtend scholen in Amersfoort studiedag groep 1 t/m 4 31/3-6/4 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door grote

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort.

Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort. Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort. Haverkort is een waar familiebedrijf. Herman Haverkort heeft de slagerij aan de Assendorperstraat

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle.

Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle. Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt gedurende het zomerseizoen veel gebruik van groentes uit Zwolle. De meeste groentes die in de KOOK-OOK tas zitten, zijn afkomstig van het biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

MOESTUINIEREN. Dat kan iedereen met een Smakelijke Moestuin!

MOESTUINIEREN. Dat kan iedereen met een Smakelijke Moestuin! MOESTUINIEREN Dat kan iedereen met een Smakelijke Moestuin! GEBRUIK DEZE OMSLAG OOK OVER DE VOLGENDE BLADZIJDEN! AUGURKEN PEULEN ZONNEBLOEM TOMATEN MAIS SJALOTTEN WORTELEN BIESLOOK DOPERWTEN GOUDSBLOEM

Nadere informatie

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng

Inhoud. 6 InleIdIng. 12 VoorbereIdIng: groenten kweken. 22 lente. 44 Zomer. 106 herfst. 144 winter. 170 register. 176 VerantwoordIng Inhoud 6 InleIdIng 12 VoorbereIdIng: groenten kweken 22 lente 44 Zomer 106 herfst 144 winter 170 register 176 VerantwoordIng VoorbereIdIng: Groenten kweken wilt u een vruchtbare keukentuin, dan moet u

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Acanthuskusjes- zomer 2015

Acanthuskusjes- zomer 2015 Acanthuskusjes- zomer 2015 Een nieuwe trend zet door! Kies voor een Prairietuin! Schoorvoetend, maar toch, sinds de mooie promotietuin, die Tuinontwerp de Weieven in Zijtaart had bij Geert van Boxmeer

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

INSECTEN. werkboekje

INSECTEN. werkboekje INSECTEN werkboekje 20 maart 2009 Dag lieve kleine vlinder Waar vlieg je toch naartoe? Breng jij misschien de eitjes weg, ben jij nu al moe? Jouw eitjes worden rupsjes. die groeien heel erg vlug. ook krijgen

Nadere informatie

Groep 1 gaat zaaien. In dit nummer: Groep 7 7. Groep 8 8. Mei 2013 8e jaargang nr 2. Groep 1 1. Groep 2 2. Groep 3 3. Groep 4 4. Groep 5 5.

Groep 1 gaat zaaien. In dit nummer: Groep 7 7. Groep 8 8. Mei 2013 8e jaargang nr 2. Groep 1 1. Groep 2 2. Groep 3 3. Groep 4 4. Groep 5 5. Zeekrant Zeehonk Mei 2013 8e jaargang nr 2 Groep 1 gaat zaaien In groep 1 zijn de kinderen aan het werk met zaaien. Ze hebben al een eigen tuintje gezaaid. Daar staan al allemaal groenten. Ze weten zelf

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola BGN Kerstmenu 2014 Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola Bijgerecht Sperziebonen met tomaat Dessert Homemade bosvruchtenijs Met dank aan

Nadere informatie

Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn

Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn Zo maak je van de maaltijd een heerlijk samenzijn Tekst en recept copyright Annemarie Lutters Dit e-book mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron vermeldt of een weblink legt naar http://www.blijaantafel.nl

Nadere informatie

Filmlinks. Voorbereiding op de lessen

Filmlinks. Voorbereiding op de lessen Stadswerken Filmlinks www.utrecht.nl/nmc Voorbereiding op de lessen Korte informatieve filmpjes op internet als eenvoudige voorbereiding op de boerderij- en tuinlessen op de NMC-locaties. Inhoudsopgave

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL Hotel Hallo - Thema 6 Hallo opdrachten STEENSOEP 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en leg

Nadere informatie

Klassieke groentetuin

Klassieke groentetuin DE EETBARE TUIN Klassieke groentetuin De verwaarloosde groentetuin VERSE GROENTEN LEKKER!!! Maar er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom je niet met een groentetuin zou willen beginnen. Geen tijd

Nadere informatie

KRIEBELENDE KRUIPERTJES

KRIEBELENDE KRUIPERTJES KRIEBELENDE KRUIPERTJES Een insectenwandeling over het dreuzelpad door natuurtuin 't Loo voor kinderen van groep 1-4 onder leiding van een volwassene. 2 Een insectentocht over het dreuzelpad door natuurtuin

Nadere informatie

KRIEBELENDE KRUIPERTJES

KRIEBELENDE KRUIPERTJES 13 Plattegrond dreuzelpad KRIEBELENDE KRUIPERTJES Dit boekje is onderdeel van het eindproject van de IVN natuurgidsencursus van Henriëtte Beers, Fred van Hoof en Afke Schoo. Maart 2003. IVN afd. Bergeijk-Eersel

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Een eigen verbouwing. Omdat ik het leuk vind om te verbouwen en leuk dat elk groepje een eigen verbouwing had. 19 maart 2015, Anne Remmerswaal

Een eigen verbouwing. Omdat ik het leuk vind om te verbouwen en leuk dat elk groepje een eigen verbouwing had. 19 maart 2015, Anne Remmerswaal Een eigen verbouwing Omdat ik het leuk vind om te verbouwen en leuk dat elk groepje een eigen verbouwing had. 19 maart 2015, Anne Remmerswaal Educatie- en Competentiestudies (ECS), Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Ieder seizoen kent weer andere soorten groente en fruit. In deze tijd van het jaar zijn deze soorten dan extra lekker, of zelfs alleen dan verkrijgbaar. Bovendien is het beter voor

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

THEMA LENTE Auditieve oefeningen

THEMA LENTE Auditieve oefeningen THEMA LENTE Auditieve oefeningen Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord Tulp Gras Wei Letters samenvoegen tot een woord Kalfje Krokus Lente Narcis Zaaien Veulen Groeien Paashaas je Poesje

Nadere informatie

5 Daags Afvalprogramma

5 Daags Afvalprogramma 5 Daags Afvalprogramma Dag 1 Dieetsnel.nl De eerste dag van mijn dieet is aangebroken, het zal je vast meevallen wat er vandaag op het menu staat! s Morgens 2 crackers met melk, s middags 2 boterhammen

Nadere informatie

verrassende groenten

verrassende groenten 9 verrassende groenten uit de doos, in de grond, op je bord 3 Boek vol goesting DRUKKER.indd 3 6/02/14 12:40 Voorwoord 7 Citroenkomkommer Chioggiabiet Palmkool 21 15 Striped Togo-Aubergine 9 27 Tatsoi

Nadere informatie

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen Tweede jaargang eerste uitgave December 2014 1 Hallo, iedereen! Hier zijn wij met ons eerste B- magazine van het schooljaar 2014-2015! Wij zijn de leerlingen van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Tobi en. de wilde bijen

Tobi en. de wilde bijen Tobi en de wilde bijen Het is eindelijk paasvakantie en Tobi komt aan op de boerderij van zijn oom. Zijn nichtje Hanna wacht al op hem. Ze knuffelt Tobi en lacht: Kom, we gaan spelen! Lachend en pratend

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

inhoud Inleiding 6 Adviezen & historie 10

inhoud Inleiding 6 Adviezen & historie 10 inhoud Inleiding 6 Adviezen & historie 10 16 88 lente & zomer herfst & winter Goudsbloem 28 Basilicum 36 Citroenverbena 46 Munt 54 Kaapse knoflook 64 Bergamot 70 Dille 76 Dropplant 82 Peterselie 98 Koriander

Nadere informatie

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl

Meer informatie en bestellingen: www.dynamicfood.nl / info@dynamicfood.nl Dit essay is gepubliceerd in het boek Dynamic Food (2013). Dynamic Food is een reizend platform dat onderzoek doet naar en informatie verzamelt over de relatie tussen stad en platteland. In 2050 zal 75%

Nadere informatie

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering,

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering, SKW Zijlwatering Nieuws SKW Zijlwatering Burmanlaan 71 2241 JE Wassenaar tel. 070-890 00 03 mira@kinderdagverblijvenwassenaar.nl Nummer 2 Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - mei 2015 Hallo kinderen en ouders

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden.

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden. De ronde volle maan Al vele duizenden jaren is Kabouterland een bijzondere plek voor Kabouters uit de hele wereld. Dit verhaal vertelt hoe bijzonder de samenwerking tussen de dieren en de kabouters in

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN ITALIAANSE KRUIDEN OMELET Voeg de uienringen en een eetlepel water toe aan een voorverwarmde pan. Bak de uien net zolang totdat het kleine beetje water in verdampt. Voeg daarna een kleine

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Lekker vers. smaakt. het langst.

Lekker vers. smaakt. het langst. Lekker vers smaakt het langst. Herbamare, 100% natuurlijke smaakmaker van al je gerechten Natuurlijk kokerellen smaakloos en saai? Niet met Herbamare van A.Vogel: het enige kruidenzout met 100% natuurlijke

Nadere informatie

Basisschool de Regenboog

Basisschool de Regenboog Basisschool de Regenboog Nr 4 12-02-2015 In deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van het overblijfrestaurant DE REGENBOOG. Verder foto s van het kinderpodium en nieuws over de Thee en Tentoonstelling.

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

4 verschillende kweekmethoden

4 verschillende kweekmethoden 4 verschillende kweekmethoden Kweken met turfpotjes Turfpotjes zijn gemaakt van een samengeperst mengsel van houtvezels, turf en kalkzandsteen (natuurlijke voedingsstoffen). Deze zijn biologisch afbreekbaar

Nadere informatie

Opdrachten thema. Veluwe

Opdrachten thema. Veluwe en thema Schema groepjes en opdrachten bij vorm 2: elke opdracht vaste begeleider Groepje 1: spechten Groepje 2: muizen Groepje 3: vossen Groepje 4: eekhoorns Groepje 5: egels Kleine beestjes + voedselketens

Nadere informatie

Het kweken met de Zosterops palpebrosus

Het kweken met de Zosterops palpebrosus Het kweken met de Zosterops palpebrosus De naam Zosterops palpebrosus heb ik zelf niet verzonnen het is de latijnse naam voor Indische brilvogel of Gangesbrilvogel, waarbij Zosterops staat voor brilvogel.

Nadere informatie

Deel 1. Wat doe je in deze les? Themales Toetsvragen lezen niveau A

Deel 1. Wat doe je in deze les? Themales Toetsvragen lezen niveau A Themales Toetsvragen lezen niveau A Wat doe je in deze les? Bij een toets krijg je verschillende soorten vragen. In deze themales leer je waar je op moet letten bij het beantwoorden van toetsvragen. Je

Nadere informatie

SPREEKBEURT Chinchilla

SPREEKBEURT Chinchilla l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT Chinchilla ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE CHINCHILLA

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

NME-leerroute Kabouters in het Westerpark

NME-leerroute Kabouters in het Westerpark NME-leerroute Kabouters in het Westerpark 1 Groep Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen In het Westerpark woont een kaboutervolk. Dat weten niet zoveel mensen, maar voor deze ene keer hebben

Nadere informatie

De participerende bezoeker. Openstelling op zaterdag.

De participerende bezoeker. Openstelling op zaterdag. De participerende bezoeker Zoals jullie weten wil de politiek graag een participerende samenleving. Dit betekent dat meer dan voorheen een beroep gedaan wordt op de mensen zelf. Dit is ook terug te vinden

Nadere informatie

Groenten onder glas 1. Op het land 2. Blad 1. Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten.

Groenten onder glas 1. Op het land 2. Blad 1. Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten. 5 Lastige woorden Blad Groenten onder glas Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten. Ziektekiem Een bacterie of virus waar je ziek van kunt worden. Stapelbed Bedden

Nadere informatie

De stap naar duurzaam tuinieren. Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent

De stap naar duurzaam tuinieren. Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent De stap naar duurzaam tuinieren VORMINGSAANBOD VZW TUINHIER Vzw Tuinhier Seminariestraat 2 9000 Gent Vzw Tuinhier wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, en

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Thema nieuwsbrief Karel in de lente April 2015

Thema nieuwsbrief Karel in de lente April 2015 Thema nieuwsbrief Karel in de lente April 2015 Beste ouders en/of verzorgers Tijdens de vorige thema s hebben de kinderen veel gedaan. Zo hebben ze uitstapjes gedaan, geknutseld, gezongen en de boekjes

Nadere informatie

Verwarmende soepen. Tomatensoep.

Verwarmende soepen. Tomatensoep. ! Verwarmende Tomatensoep. Tomaten, veel tomaten in kleine blokjes snijden Prei, in fijne ringen snijden Ui, snipperen Knoflook, heel fijn snijden of persen Wortel, in kleine blokjes snijden Verse basilicum,

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

MOESTUINIEREN. Dat kan overal in de stad......met een LABje grond van BuurtLAB!

MOESTUINIEREN. Dat kan overal in de stad......met een LABje grond van BuurtLAB! MOESTUINIEREN Dat kan overal in de stad......met een LABje grond van BuurtLAB! GEBRUIK DEZE OMSLAG OOK OVER DE VOLGENDE BLADZIJDEN! SPERZIEBONEN PEULEN ZONNEBLOEM TOMATEN MAIS SJALOTTEN WORTELEN BIESLOOK

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 37 September 2010. Beste,

NIEUWSBRIEF 37 September 2010. Beste, NIEUWSBRIEF 37 September 2010 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond planten en tuinarchitectuur. Suggesties

Nadere informatie

Geral Overbeek. Onkruid de baas. Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid)

Geral Overbeek. Onkruid de baas. Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid) Onkruid de baas Geral Overbeek 2011 Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid) 25 TUINTIPS ONKRUID DE BAAS Wil jij ook een tuin zonder

Nadere informatie

PiTabrOOD met FaLaFeL & GrieKse YogHurt

PiTabrOOD met FaLaFeL & GrieKse YogHurt PiTabrOOD met FaLaFeL & GrieKse YogHurt Falafel is balletjes gemaakt van kikkererwten en verschillende kruiden en is een traditioneel gerecht in het Midden Oosten en Noord-Afrika. Kikkererwten bevatten

Nadere informatie

Een zadenwandeling over het Dreuzelpad door Natuurtuin t Loo voor kinderen van groep 1-4 onder begeleiding van een volwassene.

Een zadenwandeling over het Dreuzelpad door Natuurtuin t Loo voor kinderen van groep 1-4 onder begeleiding van een volwassene. 2 Een zadenwandeling over het Dreuzelpad door Natuurtuin t Loo voor kinderen van groep 1-4 onder begeleiding van een volwassene. De vetgedrukte tekst kan door de begeleider voorgelezen worden, of in eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Boursin-hapje met zalm

Boursin-hapje met zalm Boursin-hapje met zalm Ingrediënten (10 stuks): 2 plakjes gerookte zalm Verse Dille ¼ doosjes Boursin (kruidenkaas) plasticfolie : 1. Beleg de plakjes gerookte zalm heel dik met Boursin en verse dille.

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken.

Helaas hebben we deze keer de recpeten niet kunnen opschrijven, en daarom bij deze enkele recepten van vorige kookcursussen en kookboeken. 2010-4juni 19.30 Turkse Kookworkshop in de Tuinen van Stinz geheel Vegetarisch we hebben gemaakt: Linzensoep Dolma: druivenbladeren en gedroogde paprika's gevuld met rijst en kruiden Sigare Börek: tot

Nadere informatie

ACTIVITEITENPROGRAMMA TUININDESTAD. Najaar 2012 (september & oktober) Voor groepen kinderen va 4-12 jaar

ACTIVITEITENPROGRAMMA TUININDESTAD. Najaar 2012 (september & oktober) Voor groepen kinderen va 4-12 jaar ACTIVITEITENPROGRAMMA TUININDESTAD Voor groepen kinderen va 4-12 jaar Najaar 2012 (september & oktober) INTRODUCTIE: WAT IS TUININDESTAD? Tuinindestad richt zich op de liefhebbers in de stad. Mensen die

Nadere informatie

De teelt van zonnebloemen

De teelt van zonnebloemen De teelt van zonnebloemen De zonnebloem heeft als wetenschappelijke naam: Helianthus annuus. Deze naam komt van de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos). De plant behoort tot de grote familie

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Iedereen kent de lekkere pasta s uit Italië of de smaakvolle rijst uit Azië. Echter er zijn zoveel andere producten die vroeger veel in Nederland werden gegeten maar de laatste jaren

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie

Wijchense Molen. Lesbrief

Wijchense Molen. Lesbrief Wijchense Molen Lesbrief Lesbrief de Wijchense Molen Inleiding In het kader van het bezoek aan Wijchense Molen is deze lessenserie ontwikkeld. Tijdens het project maken de leerlingen kennis met de molen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA De hoeveelheden in dit menu zijn voor 1 persoon ONTBIJT Roerei (zie recept) Kop koffie of thee Voedingssupplementen (zie toelichting) SNACK 1 roze grapefruit en 1

Nadere informatie