Ignoramus Academie Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ignoramus Academie Studiegids 2015-2016"

Transcriptie

1

2 1

3 Wij begroeten al onze nieuwe kandidaat studenten en willen jullie graag onze nieuwe studiegids voorstellen. Hierin kan u een ruim aanbod van kwalitatieve opleidingen vinden die zeker uw nieuwsgierigheid zullen prikkelen en de ruime keuzemogelijkheid biedt een duidelijke garantie om een scholing te vinden die echt bij u past. U kan ook regelmatig onze website bekijken waar gedurende het jaar nog bijkomende opleidingen, workshops of specialisaties worden aangeboden. Indien u op de hoogte wil gehouden worden van onze activiteiten dan kan u de maandelijkse online nieuwsbrief aanvragen door eenvoudig een mail te sturen met de vraag Ignoramus Nieuwsbrief. De Ignoramus Academie bestaat al meer dan 40 jaar en is in de sector een van de eerste echte alternatieve opleidingsinstituten van België. Sinds een 10-tal jaren zijn we ook actief in Nederland. De afgelopen jaren is het cursus- en opleidingscentrum uitgegroeid tot een moderne onderwijsinstelling waar reeds meer dan 5000 studenten verrassend nieuwe inzichten en vaardigheden hebben geleerd. De Ignoramus Academie staat op de eerste plaats voor het ontwikkelen van je-zelf vanuit een éénmakende visie om daarna deze eenheidsbeleving uit te dragen als inspirator, docent of therapeut op persoonlijk, relationeel, sociaal, maatschappelijk en wereldvlak. Als jij in de toekomst ook je eigen gezondheid, vitaliteit en spirituele energie wil behouden én voeden, kies dan voor een van onze opleidingen. Zij zullen zeker je persoonlijke groei en ontwikkeling in een stroomversnelling brengen. Daarnaast kan je doelbewust kiezen voor een basisopleiding en minstens een vakspecialisatie als beginpunt voor het realiseren van een grote levensdroom of de start van een beroepsactiviteit in de complementaire en integrale gezondheidszorg. BEROEPSOPLEIDING INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER Basisopleiding (2 jaar) met minstens één vakspecialisatie Hasselt VAKSPECIALISATIES OF LANGE CURSUS VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING INTEGRAAL EVOLUTIECOACH 3-jarige opleiding Hasselt Leuven NATUURVOEDINGSCOACH 3-jarige opleiding Hasselt OPVOEDINGSCOACH 1-jarige opleiding Hasselt RELATIECOACH 1-jarige opleiding Hasselt EVOLUTIONAIRE CRANIO SACRAAL 1-jarige opleiding Hasselt SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING 2-jarige opleiding Hasselt HANDOPLEGGING VAN DE ESSENEN 2-jarige opleiding Hasselt LEVENSCOACHING: Stress-Depressie-Burnout-CVS 1-jarige opleiding Leuven RELAXATIE en VITALISATIE COACH 1-jarige opleiding Hasselt DE KRACHT VAN VROUWELIJKE WIJSHEID 1-jarige opleiding Hasselt - Leuven DE TERUGKEER VAN DE KONING 1-jarige opleiding Hasselt MIJN INNERLIJKE SCHOLINGSWEG 1-jarige opleiding Hasselt DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN LEVENSOPDRACHT 6 Sessies Hasselt Leuven HET BESTE MOET NOG KOMEN 3-daagse Hasselt Leuven VOOR- en NAJAARS ZUIVERINGSWEKEN - GEZONDHEIDSWEKEN 2

4 De laatste jaren zien we overal een grote belangstelling ontstaan voor gezonde levenswijze, natuurlijke voeding, alternatieve geneeswijzen, duurzaam bouwen en wonen, ecologie en duurzaam ondernemen. De mens is algemeen meer bezorgd om zijn welzijn, gaat bewuster omspringen met zijn gezondheid en is gevoeliger geworden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen evolutie in harmonie met zijn natuurlijke omgeving. Al deze elementen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een complementaire gezondheidszorg waar persoonlijke groei en ontwikkeling, gezondheidseducatie, preventie en een actief voorkomingsbeleid de absolute basis zijn om zorgzamer om te gaan met de mens. Daarom ontwikkelde de Ignoramus Academie in samenwerking met ervaren docenten en therapeuten een kwalitatief hoogstaand cursus- en opleidingsprogramma. De cursussen en opleidingen zijn afgestemd op iedereen die op zoek is naar diepere zelfkennis en het ontdekken van de wetten van het leven. Ze dagen je uit om je toekomst in eigen handen te nemen en je potentiële mogelijkheden te omarmen. We stellen hoge eisen aan het niveau van de studie, de kwaliteit van de docenten, een professionele opleidingsstructuur en een degelijke omkadering. Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk maar een meer dan ruime belangstelling is wenselijk. Als cursist kan je ervoor kiezen om je individuele evolutie en groei op de voet te laten volgen door een studiebegeleider van het supervisie team. De inhoud van de lessen moet aansluiting vinden bij het innerlijk verlangen om éénheid te verwerven met je-zelf en met het universum. Je zelfontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanleren van synthesevormend en integraal denken en voelen. Hierdoor wordt een bevredigende persoonlijke visie gevormd. De opleidingen zetten aan tot het verwerven van inzichten in de persoonlijke, relationele en maatschappelijke groeiprocessen. Ze zijn gelijkwaardig gericht op het verwerven van grote rationele kennis en daarnaast een scherpe helder intuïtief aanvoelen om samen een echt Weten te ontwikkelen als grondslag van een diepe menselijke wijsheid. Theorie, pedagogie en didactiek bieden de student de nodige middelen, mogelijkheden en richtlijnen om de verworven kennis en inzichten toe te passen in zijn dagelijks leven of in het therapeutisch begeleiden van anderen op hun levensweg. Het aangeboden opleidingspakket kan gebruikt worden als middel tot persoonlijke verdieping, kan een meerwaarde geven aan uw huidige beroepsactiviteit, geeft aan mensen in een staffunctie met een grote verantwoordelijkheid een nieuw verfrissend inzicht of het pakket is een rechtstreekse opleiding tot coach, consulent, adviseur of therapeut. Mensen die willen bouwen aan een gezond en vitaal leven. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie of beroep. Personen die actief willen worden of reeds werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg. Personen die werkzaam zijn in de reguliere geneeskunde : artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere paramedici. Personen actief in de reguliere hulpverlening, zelfstandige hulpverleners, therapeuten, maatschappelijk werkers, Personen die actief zijn in een bestaande zelfstandige zaak: voedings-, gezondheids- of wellness sector, personenverzorging, herboristen, natuurvoedingswinkeliers, enz Mensen uit het onderwijs die op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie. Mensen uit het bedrijfsleven die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie om anders om te gaan met hun dagelijkse uitdagingen of actief zijn in het HR management of de team- en bedrijfscoaching. Minimum 18 jaar. Een persoonlijk engagement om aan jezelf te werken. Ruime interesse hebben voor een duurzame levensstijl in de ruimste zin. Grote belangstelling voor de gekozen cursus of opleiding en een voorstudie in bepaalde onderdelen zijn wenselijk. Motivatie en grote verantwoordelijkheidszin om diepgaand met mensen te werken. Indien noodzakelijk wordt vooraf een persoonlijk evaluatiegesprek vooropgesteld. Een echte keuze tot interactie met de medestudenten en niet in het minst met de docenten die in hoge mate moeten uitgedaagd worden om het beste van zichzelf te geven. Bereidheid tot zelfwerkzaamheid, zelfstudie en het in spelen op creatieve studiemethodieken. 3

5 Alle opleidingen worden gegeven door gespecialiseerde docenten, therapeuten en praktijkmensen uit de sector. Alle docenten hebben een echt engagement aangegaan met de Ignoramus Academie. Zij zijn meer dan alleen maar docent want ze hebben ook bewust gekozen om mee te dragen, perspectieven uit te bouwen en nieuwe cursussen of opleidingen te ontwikkelen. Zij hebben zeker ook de keuze gemaakt om zich voortdurend bij te scholen om de kwaliteit van hun lesgeven steeds beter te maken. Regelmatig worden onder mekaar diepgaande evaluaties georganiseerd om het verloop van de lessen te bespreken of bepaalde moeilijkheden in de juiste banen te leiden. Studenten die een opleiding volgen voor persoonlijke ontwikkeling kunnen kiezen om jaarlijks een examen te maken maar dit is niet noodzakelijk, ook niet om naar een volgend jaar over te gaan. Voor studenten die een opleiding volgen als beroepsopleiding is het hele traject noodzakelijk: een credit halen per jaar (minstens 85% van de lessen gevolgd), jaarlijks examen afleggen met een getuigschrift, een stageperiode doorlopen, een scriptie maken en een gunstig supervisieverslag. De praktische trainingen tussendoor bieden een duidelijke garantie dat de aangeboden theoretische leerstof kan omgezet worden naar een geïntegreerde toepassing in een beroepssituatie. Vanaf het 3 e jaar is het ook mogelijk om voor een aangepaste stageformule te kiezen. Studenten die opteren voor een zelfstandige beroepssituatie moeten 150 uur stage afwerken (zie stage brochure) en dienen hun persoonlijk stagetraject zelf te bepalen. Regelmatig worden groepsstages georganiseerd maar ook een individuele stageperiode is mogelijk in overleg met de supervisor/stagebegeleider. De stageverslagen zullen daarna als basis dienen voor de praktijkbeoordeling op het einde van de opleiding. Vanaf het 3 e jaar kan de student zich ook toeleggen op een onderdeel van het gekozen vakgebied. Dit zal uitmonden in een eindverhandeling of scriptie over een specifiek thema (zie scriptie brochure). De scriptie zal getuigen van een degelijk inzicht in het gekozen vakgebied en zal ook wezenlijke elementen aandragen tot vernieuwing, verdieping of verduidelijking van een bepaald onderdeel. Verder wordt de scriptie getoetst aan de maatschappelijke relevantie en haar toepasbaarheid in het veld. De Ignoramus Academie is als opleidingsverstrekker erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de studenten kunnen daarom een gedeelte van hun opleiding betalen via de KMO-portefeuille. Daarnaast is de Ignoramus Academie ook erkend door CEDEO, een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsmetingen uitvoert. De Ignoramus Academie liet een onafhankelijk klant tevredenheidsonderzoek uitvoeren door CEDEO en van al de ondervraagde studenten en samenwerkende organisaties was 98 % zeer tevreden over de opleidingen of de samenwerkingsverbanden. Volgens de wet op de niet-conventionele praktijken van 1999, moet iedereen die een niet-conventionele praktijk beoefent aansluiten bij een erkende beroepsvereniging. In België hebben we 2 door de Raad van State erkende beroepsverenigingen. De beroepsvereniging VGB (VERENIGING VAN GEZONDHEIDSBEGELEIDERS) werd opgericht in 1993 en was de eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg die in België erkend werd door de Raad van State (in 2003) in het kader van de wet op de niet-conventionele praktijken. Alle studenten kunnen na een toelatingsexamen aansluiten bij deze beroepsvereniging. Onze opleidingen worden ook erkend door de officieel erkende beroepsfederatie NATUROPATHICA, een beroepsvereniging van therapeuten die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening. Alle studenten kunnen na hun opleiding een aanvraag indienen om lid te worden en zullen op deze manier hun degelijkheid en vakbekwaamheid kunnen bewijzen. 4

6 Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over de opleidingen, cursussen, workshops en andere activiteiten kan u contact opnemen met Conny Goossens van het centrale secretariaat: Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. Openingsuren van 10 tot 17u. Telefonisch kan u contact opnemen met Els Graindor: (0) Voor alle informatie over (terug)betalingen, financiële afhandelingen en klachten kan u terecht bij Anne Graindor. Tel : (0) (enkel op werkdagen tussen 18u en 19u30) Inschrijven voor een cursus, workshop of opleiding is altijd een degelijk overwogen beslissing en niet een zomaar impulsieve keuze die daarna nog herroepen kan worden. Niet alleen brengt het afzeggen van een inschrijving onnodige administratieve werkzaamheden met zich mee, maar ook de beslissing of een cursus/opleiding doorgaat hangt altijd af van het aantal inschrijvingen. Om het geheel van de inschrijvingen in een positieve energie te laten verlopen is het daarom aan te bevelen om vooraf een degelijke reflectie te houden over je keuze, de financiële implicaties, de hoeveelheid opleidingen, de reacties van je omgeving (partner, gezin, familie, ), de beschikbare tijd, de mogelijke gevolgen, de invloed op je evolutie, reistijd. Indien een gesprek met een van onze medewerkers hierbij kan helpen dan kunnen kandidaat-studenten altijd een afspraak maken voor een persoonlijk studieadvies of een algemene evaluatie. Algemene voorwaarden INSCHRIJVING Nadat u zich inhoudelijk geïnformeerd heeft via telefoon, , de nieuwsbrief of de studiegids raden wij u aan de Algemene voorwaarden door te nemen. Daarna kan u automatisch inschrijven op onze website via de inschrijvingsknop onderaan elke opleiding of uitzonderlijk via (secretariaat: Door deze inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene voorwaarden. U bent officieel ingeschreven vanaf het ogenblik dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door het secretariaat is verzonden. BETALING Alle inschrijvingsgelden zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving op het rekening nummer van de Ignoramus Academie: IBAN : BE BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode. Na betaling ontvangt u van ons, indien gewenst, bijhorende factuur. Opgelet! Het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de opleiding. Gespreide betaling bij jaaropleidingen is mogelijk na schriftelijke aanvraag via ) en dit enkel onder volgende voorwaarden: - Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden - 50% van het cursusgeld is betaalbaar vóór aanvang van de eerste les - 25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Nieuwjaar - 25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Pasen - Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten) - De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding. De Algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de lessen. Ignoramus Academie vzw behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren. Er worden geen cursusgelden terug betaald indien men de opleiding vroegtijdig stopzet. Cursusboeken, speciale materialen en ingrediënten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld, tenzij anders vermeld in de studiegids/website. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen. 5

7 VOOR ONZE STUDENTEN IN NEDERLAND Helaas zijn we o.w.v. de Nederlandse BTW wetgeving genoodzaakt om 21% BTW aan te rekenen op de opleidingen die op locatie in Nederland gegeven worden. Echter een interessant weetje is dat je je studiekosten in je aangifte inkomstenbelasting (enkel in NL) eventueel fiscaal in mindering kan brengen. Voorwaarde is dat deze uitgaven gemaakt worden voor een studie gericht op je beroep. Dat kan ook je toekomstig beroep zijn! Dus niet enkel het BTW bedrag, maar wel het volledige inschrijvingsgeld dat meer bedraagt dan 250 (drempel 2013). Meer info en voorwaarden vind je terug op de website van de Nederlandse belastingdienst: ten/studiekosten of andere scholingsuitgaven/studiekosten en andere scholingsuitgaven Opgelet: Op het moment dat wij deze nota maakten, kunnen er zich nog wetswijzigingen voorgedaan hebben. Bevraag je dus zeker goed op voorhand bij de belastingdienst of je lokale boekhoudkantoor. CURSUSMATERIAAL Het tijdens de cursus door Ignoramus academie vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, als dit begrepen is in het cursusgeld of na betaling van de kostprijs. Het auteursrecht blijft eigendom van Ignoramus academie vzw. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ignoramus academie vzw is niet toegelaten. ANNULATIEVOORWAARDEN Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via - Annulatieregeling bij activiteiten en opleidingen in onze vaste locaties: Tot 4 weken voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd - Annulatieregeling bij activiteiten op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3daagsen, vakantieweken, ) Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels : Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via vóór de start van de cursus, workshop of activiteit (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden). Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort. Bij betaling via KMO portefeuille wordt u binnen 1 week na de initiële startdatum gecontacteerd door onze financieel verantwoordelijke. AANSPRAKELIJKHEID Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Ignoramus Academie vzw, vallen geheel ten laste van de cursist. Het uitoefenen van een (beroeps)activiteit aangeleerd door Ignoramus Academie vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Ignoramus Academie vzw kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. KLACHTEN Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Ignoramus Academie vzw. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van Ignoramus Academie vzw. Het bestuur doet binnen de 10 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur van de Ignoramus Academie vzw zijn altijd bindend. 6

8 KMO-PORTEFEUILLE ERKENNINGSNUMMER van Ignoramus Academie: DV.O Zelfstandigen (ook in bijberoep) en kmo's kunnen voor opleiding, kennis en advies elektronisch subsidies aanvragen en projecten betalen. Voor de KMO-portefeuille kan je terecht bij het Agentschap Ondernemen Alle informatie over de KMO-portefeuille en een duidelijke procedure voor de aanvraag, kan u terugvinden op onze website. Bij problemen neem contact op met Anne Graindor Tel : (0) (enkel op werkdagen tussen 18u en 19u30) of bel het gratis nummer: 1700 (Vlaamse overheid). Opgelet! : - Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of inschrijving. Je kan een subsidieaanvraag indienen tot maximum 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan je geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving - De start van de opleiding is de eerste lesdag van de opleiding zoals georganiseerd en aangekondigd door Ignoramus. Het is dus niet het moment dat u of uw werknemers als cursist instappen in de opleiding. - De KMO portefeuille is slechts een betaalmiddel en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanvrager. Een (automatische) stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u dus niet van uw verplichtingen bij Ignoramus. - Het minimum projectbedrag binnen de pijler Opleiding bedraagt Niet subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan Ignoramus betaald te worden - In de pijler opleiding wordt de subsidiabele kostprijs beperkt tot 90 (excl. btw) per uur INFORMATIE en STUDIE ADVIES Alle kandidaat studenten kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk Studie Advies i.v.m. een individueel afgestemd opleidingsprogramma Enkel op afspraak (0) Alle informatie over de opleidingen: (0) Informatie over de KMO-portefeuille (0) De Ignoramus Academie heeft bewust gekozen om actief lid te worden van UNISAN Unie voor natuurlijke & integrale gezondheid en welzijn. Een integraal gezondheidsmodel is de basis en vertrekt vanuit een universele visie op het leven waarin alles met mekaar verbonden is en waarin je ook een nieuwe, toekomstgerichte, duurzame en integrale gezondheidszorg kan organiseren. Hierin heeft de cliënt, met zijn vrije keuze, een centrale plaats en gezondheidseducatie, echte wellness en preventie, om je gezondheid te onderhouden en te versterken zijn de ingangen. Indien de algemene gezondheidstoestand om een uitgebreidere aanpak vraagt dan is een totale gezondheidsevaluatie op alle niveaus aangewezen met indien noodzakelijk een volledig gepersonaliseerd herstel- of helingsprogramma op maat waarin alleen de meest efficiënte, de meest logische, de meest afgestemde op de cliënt, de meest haalbare en de meest betaalbare disciplines worden opgenomen in voortdurend overleg met de cliënt. Wil jij bijdragen aan de uitbouw van een werkelijke Integrale Gezondheidszorg of wil je meewerken in één van de actieve werkgroepen. Je bent welkom!! 7

9 8

10 Deze opleiding is de meest diepgaande en volledige studie die de Ignoramus Academie aanbiedt. Het is ook een echte professionele beroepsopleiding die je niet alleen doorloopt voor je persoonlijke ontwikkeling maar vooral omdat je een krachtige positie wil verwerven als Integrale Gezondheidsbegeleider in het veld van de Integrale Gezondheidszorg. Zij onderscheidt zich van alle andere opleidingen in de sector door haar kwaliteit en vooral de uitzonderlijke inhoud. Nergens wordt zo duidelijk de basis van een Universele visie gebruikt die een overkoepelend effect geeft en alle onderdelen en disciplines perfect met elkaar kan verbinden. De studenten met wat ervaring in het wereldje van de opleidingen verklaren unaniem: Vroeger kenden we alleen de puzzelstukjes maar de opleiding Integraal Gezondheidsbegeleider heeft ons eindelijk de volledige doos gegeven Een ander belangrijk verschil is het uitgangspunt dat de student zo weinig mogelijk uit het hoofd moet leren (wat toch na enkele maanden verdwenen is) maar duidelijke inzichten kan verwerven door diepe verbanden en samenhangen aan te duiden. Niet alleen wordt de leerstof hierdoor minder saai maar de prachtige universele samenhang der dingen wordt dan duidelijk en zelfs de waarom vraag krijgt een aanvaardbare uitleg. Daarnaast is de opleiding Integraal Gezondheidsbegeleider een prachtige mengvorm tussen theorie en praktijk met een verdieping om jezelf beter te leren kennen en het praktisch toepassen van een veelheid van werkvormen om mensen adequaat te kunnen begeleiden. De Gezondheidsbegeleider kan het hele leven in zijn ruimste context overzien en zal het gepaste programma kunnen voorleggen en uitvoeren om het verstoorde evenwicht weer te herstellen. Het vertrekpunt is een totaal nieuwe benadering van de gezondheidszorg waar gezondheidseducatie en -opvoeding in het gezin, op school en in de sociaal-maatschappelijke omgeving de absolute basis vormen. Daarnaast is natuurlijk een adequate preventie noodzakelijk. Een zorgzaam omgaan met de mens door niet alleen tot een vroegtijdige vaststelling van een ziekte te komen maar ook een actief voorkomingsbeleid en een aanpassing van de levenswijze, voeding en verstorende gewoonten. Dit wordt aangevuld met een dagelijks oefenprogramma afgestemd op het dynamisch activeren van alle gezondheidsaspecten i.p.v. een voortdurend bestrijden van ziekte. Indien de verstoring helend en curatief ingrijpen noodzakelijk maakt zal de aandacht in de eerste plaats gaan naar het opstellen van een Integrale Gezondheidsevaluatie. Dit holistisch totaalbeeld van de cliënt probeert de evolutieprocessen te begrijpen en legt de verbinding tussen de symptomen, de oorzaken, de persoonlijke reactiepatronen en de oorsprong van de ziekte. De Gezondheidsbegeleider maakt tijd en ruimte voor de totale mens en brengt de gegevens van het fysieke, emotionele, mentale, relationele, maatschappelijke en spirituele samen tot een integrale gezondheidsevaluatie. Daarna wordt een individueel aangepast programma opgesteld met de meest logische, efficiënte, de meest persoonlijk afgestemde en betaalbare behandelingen die zo snel mogelijk de zelfheelkracht van de cliënt op gang kunnen zetten. In die zin is de Gezondheidsbegeleider dus in de eerste plaats een tijdelijke levensleraar en inspirator die de mensen begeleidt en aanvullend behandelt waar de reguliere geneeskunde ophoudt of onvolledig is. In het veld van de CAM (Complementary and Alternative Medicine) neemt de Integraal Gezondheidsbegeleider een bijzondere plaats in omdat hij/zij naast een uitgebreide opleiding in basiskennis ook een hele reeks vakspecialisaties kan beoefenen als extra praktische toepassing. Het werkterrein kan zich dan ook uitspreiden van de zuiver persoonlijke sfeer tot de breed maatschappelijke activiteiten van de mens zoals: school, gezin, relaties, ziekenfondsen, werksituatie en bedrijven. In de eerste plaats is het de bedoeling om een degelijke basisopleiding te realiseren die de student in staat moet stellen om inzicht te verwerven in het grote gamma van natuurgeneeskundige basisprincipes, technieken en behandelingsmethodes. We willen ook een verbindingspunt creëren tussen alle bestaande vormen van genezen, zowel de reguliere als de alternatieve. Integratie veronderstelt echter een ordenende methode om de veelheid van vormen in een ruimer, overkoepelend geheel onder te brengen. Vandaar dat we vertrekken van een synthesevormende en éénmakende visie die alle schijnbare tegenstellingen optimaal met elkaar in communicatie brengt. Een gezonde interactie tussen Oosterse, meer subjectieve naar binnen gerichte beginselen, en de Westerse, objectieve en meer naar buiten gerichte denkbeelden, kan alleen maar bevruchtend werken om een positieve evolutie te realiseren in de gezondheidszorg. 9

11 * Velen kiezen deze opleiding vanuit een diep verantwoordelijkheidsbesef dat gezondheid in de eerste plaats een persoonlijk engagement is. Daarom gaan ze op zoek naar degelijke informatie. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn in deze context het begin van de preventieve zelfheling * Voor studenten die later willen doorgroeien naar een verantwoorde beroepsactiviteit als Levenscoach of gezondheidsconsulent vormt deze opleiding een noodzakelijke basis * Daarnaast kunnen alternatieve therapeuten en gezondheidswerkers die al jaren actief zijn in het veld de kans grijpen om hun basiskennis uit te breiden of te vervolledigen met o.a. medische vakken, gezondheidsevaluatie, behandelingstechnieken * Ook artsen en paramedici kunnen hun visie verruimen door een meer energetische denkwijze te verkennen en door de unieke benadering van gezondheidsevaluatie en de geneeskunde in het algemeen Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden mits voldoende deelnemers in de jaaropleidingen! 1 e JAAR : 25 zaterdagen van 2 sessies van 9.30 u tot 17u Deel 1: Universele visie (8 sessies) -De orde van het universum -Het erfgoed van de mensheid -Een integraal mensbeeld -Het levensplan en de levensopdracht -De causale mechanismen van het leven -De ontwikkelingsfasen van de mens -Ziekte en gezondheid. De nieuwe integrale gezondheidszorg: het algemene raamwerk -De nieuwe integrale gezondheidszorg: het algemene organigram Deel 2: Fysieke en energetische anatomie fysiologie pathologie (26 sessies) -Westerse medische basiskennis -Energetische anatomie, fysiologie en pathologie -Deelgebieden: 1. De incarnatieprocessen 2. Constitutie Conditie Evolutie - Histologie - Cytologie 3. Basisbegrippen van de AFP 4. AFP: het voortplantingsstelsel 5. Embryologie 6. AFP: het zenuwstelsel 7. AFP: het endocrien stelsel 8. AFP: Het immuniteitssysteem 9. AFP: het circulatiestelsel 10. AFP: het locomotorisch stelsel 11. AFP: het ademhalingsstelsel 12. AFP: de huid en de zintuigen 13. AFP: het spijsverteringsstelsel 14. AFP: het uro genitaal stelsel Deel 3: Basis Psychologie (16 sessies) -Geschiedenis van de psychologie -Ontwikkelingspsychologie -Algemene psychologie 10

12 2 e JAAR : 25 zaterdagen van 2 sessies van 9.30 u tot 17u Deel 4: Psychopathologie (8 sessies) -Psychopathologie en psychologische ziektebeelden Deel 5: Gezondheidseducatie (6 sessies) -Basisbeginselen van de gezondheidseducatie -De kenmerken van gezondheid -Activeren van gezondheid i.p.v ziekte bestrijden -De integrale gezondheidsscan: quality of life screening -Gezondheidseducatie thuis, op school, op het werk -Gezondheidsprogramma s: natuurlijke levenskunst Deel 6: Preventie en voorkomingsbeleid (6 sessies) -Basisbeginselen van preventie: gezonde voeding oefeningen gezonde levenshouding -Wellness als toegangspoort -Een integrale preventiescan met individueel preventieprogramma -Preventieprogramma s: Zuiveringsweken, Gezondheids-weken, herbronningsweken, anti-stressweken -Urgentiegeneeskunde en EHBO -Natuurlijke huisapotheek -Uitwendige behandelingen (pleisters, pakkingen, kompressen -Medicinale bereidingen (drankjes en specifieke gerechten) -Relaxatietechnieken: mindfulness, autogene training, visualisaties en meditatie -Een algemeen preventiebeleid: thuis, op school, op het werk Deel 7: Communicatie en interactie consulent-cliënt (2 sessies) -Algemeen schema -Levensverhaal -Anamnese -Intakegesprekken Deel 8: Gezondheidsevaluatie (20 sessies) -Gezondheidsevaluatie via vraagstelling -Gezondheidsevaluatie via yinne technieken -Gezondheidsevaluatie via de context: kosmische, stoffelijke, relationele, sociale en maatschappelijke omgeving -Gezondheidsevaluatie via reading technieken -Gezondheidsevaluatie via observatietechnieken: lichaams- en gelaatsanalyse -Gezondheidsevaluatie via lichaamstaal, gedrag, expressie, taal, schrift -Gezondheidsevaluatie via voedingswijze -Gezondheidsevaluatie via iriscopie, Kirlianfotografie, polariteitstest, -Reguliere testen: echo, CT scan, radiologie, botscan, NMR -Medicatieleer -Opstellen van een totaal beeld en integraal beeld dossiervorming - individueel behandelingsmodel Deel 9: Semiologie en symptomatologie (4 sessies) -Leer of de kennis van de ziektetekenen en de betekenissen die hiermee samenhangen -Leer van de afzonderlijke ziekteverschijnselen -Differentieel diagnose Deel 10: Praktijkvoering (2 sessies) -Ethiek en deontologie -Wetgeving -Beroepsfederaties Deel 11: Scriptie- en stagetrajectbegeleiding (2 sessies) -Ondersteuning bij het voorbereiden en opbouwen van een eindwerk -Ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van een stage traject Deel 12: Extra 2 stagedagen In overleg met de studenten worden eventueel extra stagedagen toegevoegd! 11

13 INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER 1 e jaar (Code: BS 2015/1) DUUR: 2-jarige opleiding: 25 zaterdagen per jaar van 9.30 tot 17u - 2 sessies per dag PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENTEN: Egidius Musiek, Jan Box en gastdocenten DATA: Zaterdagen van 9.30 tot 17 uur: 12/9 19/9 26/9 3/10-17/10 31/10 14/11 28/11 12/12 9/1 23/1 6/2 20/2 5/3 19/3 9/4 23/4-7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 KOSTEN: 1600 per jaar. Inschrijving vóór 1/8: De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. + Ingrediënten en materiaal te verdelen onder de deelnemers INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website LOSSE MODULES UIT DE OPLEIDING INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER Module UNIVERSELE VISIE (module uit de opleiding Gezondheidsbegeleider) (Code: BS 2015/1-1) DUUR: 4 zaterdagen - 8 sessies. PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENTEN: Egidius Musiek DATA: Zaterdagen van 9.30 tot 17 uur: 12/9 19/9 26/9 3/10. KOSTEN: 260. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website Module ANATOMIE FYSIOLOGIE PATHOLOGIE (module uit de opleiding Gezondheidsbegeleider) (Code: BS 2015/1-2) DUUR: 26 sessies PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Gastdocent DATA: 13 zaterdagen (van 2 sessies) van 9.30 tot 17uur: 17/10 31/10 14/11 28/11 12/12 9/1 23/1 6/2 20/2 5/3 19/3 9/4 23/4 KOSTEN: 840. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website Module BASIS PSYCHOLOGIE (module uit de opleiding Gezondheidsbegeleider) (Code: BS 2015/1-3) DUUR: 16 sessies PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek DATA: 8 zaterdagen (van 2 sessies) van 9.30 tot 17 uur: 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 KOSTEN: 520 per jaar. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór zondag 1 mei 2016 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 12

14 13

15 Als het leven een levensschool genoemd wordt, wat valt er dan in die school te leren? In hoeverre zijn alledaagse gebeurtenissen een aanduiding van wat ik in mijn leven kan leren? Bestaat er een diepere betekenis in mijn leven en hoe kan ik die dan vinden? We proberen ons niet te laten verwarren door de dagelijkse drama s in ons persoonlijk, relationeel of maatschappelijk leven maar gaan op zoek naar de rode draad in de stroom van gebeurtenissen die ons overdag overkomen. We proberen dieper door te dringen in de betekenis, het doel, de reden en de noodzaak van situaties, omstandigheden en ontmoetingen. Waar willen ze me naartoe brengen en hoe kan ik mijn eigen evolutie op gang zetten door de wetten van oorzaak en gevolg te doorgronden? Hoe kan ik de aanleidingen en symptomen met elkaar verbinden, hun functie in mijn ontwikkelingsweg analyseren en zo de achterliggende oorsprong of levensopdracht proberen te vinden? Boeiende basiscursus om het mechanisme van het leven te doorgronden en inzicht te verwerven in vervelende of dwingende levenslessen in het kader van de levensopdracht waar moeilijkheden altijd een beeld zijn voor een kwaliteit in onszelf die we nog niet kennen of onvoldoende ontwikkeld hebben. Problemen zijn dus rechtstreeks verbonden met ons groeiproces naar een nieuwe kwaliteit die we via een persoonlijk stappenplan in onze dagelijkse realiteit kunnen omzetten. Voor zij die met verwondering willen kijken naar hun eigen leven en eindelijk de puzzelstukjes willen samenvoegen tot een groot beeld. DE ZOEKTOCHT NAAR MIJN LEVENSOPDRACHT DUUR: * Hasselt: 7 maandagavonden van 19.30u tot 22.30u (Code: BS 2015/2-1) * Leuven: 7 dinsdagavonden van 19.30u tot 22.30u (Code: BS 2015/2-2) PLAATS: * Hasselt: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt * Leuven: La RipoSa, Warotstraat 54, 3020 Veltem-Beisem DOCENTE: Els Graindor DATA: * Hasselt: 14/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 * Leuven: 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 KOSTEN: 210 voor een reeks van 7 avonden. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: voor maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website De startdata van de volgende reeksen vind je in onze maandelijkse nieuwsbrief of op onze website. 14

16 Enkel voor studenten die reeds de basiscursus de persoonlijke zoektocht naar mijn levensopdracht hebben gevolgd! In de persoonlijke zoektocht hebben we het mechanisme van het leven kunnen doorgronden en hebben we een blik kunnen werpen achter de sluier om onze ziel de hand te reiken en de levensopdracht te (her)ontdekken waar zij ons mee in contact wil brengen. Maar stilaan begint de vraag zich nu op te dringen hoe we met deze inzichten een meerwaarde kunnen creëren in ons persoonlijk leven. Wat is de volgende stap wanneer je de rode draden in je leven hebt ontdekt, wanneer je alle oorzaken, oude reactiepatronen, constructies en symptomen hebt onderzocht, wanneer je ondertussen een duidelijker beeld hebt van waar het leven je naartoe wil brengen en wanneer je jouw levensopdracht al hebt kunnen benoemen? Waar we in de persoonlijke zoektocht vertrokken vanuit de zichtbare wereld -de belevingswereld of onze dagdagelijkse realiteit- en de verbanden en samenhangen hebben geduid met de levensopdracht, gaan we ons nu nog meer verdiepen in de onzichtbare wereld en proberen te ontdekken hoe we van daaruit ons leven kunnen laten aansturen. Hiervoor gaan we gedetailleerder kijken naar de inhoud van de levensopdracht vanuit kennis maar ook vanuit de daarbij horende voelaspecten. We bekijken hoe je naar de praktische uitvoering kan gaan van een persoonlijk stappenplan, hoe je jezelf bewust in leersituaties kan zetten en we onderzoeken hoe je voor jezelf scenario s kan uitwerken die ervaren worden als absoluut uitvoerbaar en die klein genoeg zijn om voor het einde van de dag uit te voeren. De opdracht komt hierdoor centraal te staan in je leven en je ontdekt hoe je geleidelijk aan alle onderdelen van je leven door de ziel -door het Ik - kan laten aansturen. Hierdoor laat je geen enkele mooie situatie in je leven meer onbenut en worden moeilijkheden als een permanente mogelijkheid tot groei ervaren. Een diepgaande cursus voor zij die bewust en elke dag vol verwondering hun levenspad willen bewandelen zodat ware levenskunst zich kan tonen. MIJN LEVENSPAD BEWANDELEN DUUR: * Hasselt: 7 maandagavonden van 19.30u tot 22.30u * Leuven: 7 dinsdagavonden van 19.30u tot 22.30u DATA: De startdata van de volgende reeks vind je in onze maandelijkse nieuwsbrief of op onze website PLAATS: * Hasselt: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt * Leuven: La RipoSa, Warotstraat 54, 3020 Veltem-Beisem KOSTEN: 210 voor een reeks van 7 avonden. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. DOCENTE: Els Graindor 15

17 De mens is, net als elk ander fenomeen in het universum, een totaal unieke afdruk van het oneindige universum. Alle bestaande energieën zijn dus geconcentreerd in de vorm van levensenergie naar ons toegekomen. Het individuele levensplan heeft daarna een selectie gemaakt welke informatie voor dit leven het belangrijkste zal worden om de evolutie verder te zetten. Dit levensprogramma is bepalend en wijst ons elke dag de Weg door ons te confronteren met gebeurtenissen die ofwel aanduiden dat we bepaalde kwaliteiten hebben ofwel via harde signalen aantonen dat er een levensopdracht moet aangepakt worden. Het levensplan afwerken is het enige werkelijke doel van het leven. Hiervoor zijn alle optimale voorwaarden aanwezig: de juiste tijd, de juiste plaats, de meest geschikte ouders, de juiste omstandigheden en gebeurtenissen. Alles wat wij 'mee-maken' en 'onder-gaan' in ons leven is slechts onderdeel van een prachtig mechanisme om in contact te blijven met ons basisprogramma. Problemen spelen in dit geheel een wezenlijke rol. Zij zijn voorlopig nodig om ons via impulsen aan te duiden dat we weer een stukje meer ontwikkeling en groei moeten doormaken om te komen tot nieuwe kwaliteiten van zelfkennis. Moeilijkheden in ons leven zijn dan ook rechtstreeks verbonden met onze levensopdrachten en zullen langzaam verdwijnen wanneer we bewust kunnen werken aan de opdracht die ons als spiegel wordt aangereikt. Een Evolutie Coach probeert in de eerste plaats een zo groot mogelijk inzicht te verwerven in de ordening van het universum en de manier waarop de energetische processen de stoffelijke wereld bepalen en besturen. De Universele wetmatigheden die we ontdekken in de macrokosmos werken precies hetzelfde in de microkosmos en geven ons inzicht in de levensmechanismen van de mens. Het doorgronden van het Universele Plan geeft ons duidelijkheid over de processen van evolutie. Daarnaast kunnen we het menselijk levensplan ontsluieren en de opdrachten benoemen om het groeiproces verder te zetten. Een groot denkmodel uitgaande van de evolutiepsychologie en de chakra's als centrales van de levensenergie en alle kwaliteiten van de mens wordt als basis gebruikt. Het 'lezen' van deze informatie of 'reading' geeft ons de samenhang en de verbanden tussen symptomen, oorzaken en vooral de oorsprong van het probleem. Daarna wordt via een aangepast healingsprogramma het zelfhelingsproces ondersteund en de mogelijkheid geboden om doelgericht aan de levensmissie te werken. Vele studenten willen deze opleiding volgen als mogelijkheid om hun innerlijke groei en ontwikkeling een nieuwe dimensie te geven. De theoretische leerstof en vooral het praktisch inoefenen geven aanleiding tot zelfreflexie en diep in jezelf kijken om je-zelf te ontmoeten. Op deze manier vormt de opleiding een degelijke basis voor spirituele bewustwording en het ontdekken van nieuwe inzichten en denkmodellen. Studenten die een degelijke vorming willen krijgen als Evolutie Coach of als docent en begeleider van workshops, therapie- en groeigroepen. Daarnaast is deze opleiding ook geschikt voor therapeuten, gezondheidswerkers en mensen die actief zijn in de hulpverlening. Zij ervaren een verfrissende en vernieuwende kijk op de problemen en krijgen een ongelooflijk rijk gamma van nieuwe werkmethodes aangeboden. Anderen zoeken misschien naar toepassingen in hun directe omgeving, hun huidig beroep (onderwijs, management, coaching, maatschappelijk werk, hulpverlening...) of vrijwilligerswerk. 16

18 1 e jaar Self Coaching Universele Visie - De bewustzijnscentra - Reading- en Healingtechnieken Deblokkadetechnieken Het eerste jaar van de lange opleiding Integraal Evolutiecoach kan ook afzonderlijk gevolgd worden voor deelnemers die deze cursus alleen willen volgen als bewuste keuze om het doel van hun leven beter te leren kennen. Eindelijk vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en het grote totaalbeeld wordt duidelijk. De antwoorden op al je vragen worden helder en je persoonlijke ontwikkeling wordt in een versnelling gebracht. De lessen brengen alle nodige informatie voor de intense zoekers en mensen die een nieuwe oriëntatie in hun leven willen vinden. Er wordt veel aandacht besteed aan de theoretische grondslagen maar vooral het praktisch werken staat centraal met veel nadruk op het inzicht verwerven in je eigen functioneren. De betekenis en functie van alle gebeurtenissen in je leven worden duidelijk en je eigen levensmissie wordt ontsluierd. 1. De ontwikkeling van de menselijke wijsheid 2. De mens als energetische spiegel van het universum 3. De mechanismen van het leven 4. Het opbouwen van verstoringen 5. De energetische anatomie en fysiologie van de mens 6. De 7 menselijke bewustzijncentra 7. Het fysieke bewustzijn 8. Het emotioneel bewustzijn 9. Het mentaal bewustzijn 10. Het liefdesbewustzijn 11. Het creatief bewustzijn 12. Het wijsheidsbewustzijn 13. Het éénheidsbewustzijn 14. Het volledig bewustzijnsmodel 15. De techniek van de reading 16. Praktische reading 17. Individuele reading 18. Relationele reading 19. Maatschappelijke reading 20. Inoefening van de reading 21. Healing als ontwikkelingsmodel 22. Healing als therapie 23. Zelfreflexie 24. Levenskeuze 25. Levensdoel 26. Transformatie 27. De opbouw van menselijke gedragspatronen 28. De menselijke blokkaden 29. Deblokkadetechnieken 30. Specifieke deblokkadetechnieken 31. Mijn persoonlijke reading 32. Mijn persoonlijk healingsprogramma 33. Werken aan mijn levensopdracht 34. Verleden en toekomstinformatie 2 de jaar Evolutie coaching als persoonlijke ontwikkelingsweg Individuele bewustzijnsontwikkeling en zielegroei - Innerlijke en uiterlijke scholingsweg Reading van het levensplan en de opdracht van het leven 1. De innerlijke en uiterlijke scholingsweg 2. Ontwikkelen van een hoger bewustzijn 3. De ontwikkeling van het causale denken 4. De ontwikkeling van de intuïtie 5. Het zuiveren van de verschillende lichamen 6. De subjectieve binnenwereld 7. De objectieve buitenwereld 8. Esoterische geneeswijze: grondslagen van ziekte 9. De 7 genesistechnieken 10. De ziekte van de discipel 11. De yange en yinne readingtechnieken 12 tot 15. Inoefening van readingstechnieken 15 tot 20. Reading van gasten 21. Het endocriene stelsel en de menselijke gedragingen 22. Van intellect naar intuïtie 23. De praktische ontwikkeling van de zielezintuigen Visualisatie en verbeeldingskracht Visualisatie als toegang naar de innerlijke beeldenwereld 26. Meditatie 27. De verschillende meditatietechnieken 28. Het universele karakter van meditatie 29. Harmonisatie door chanten, mantra's en andere gezangen 30. Healing door edelstenen en kristallen 31. Healing door vormen 32. Healing door beweging en dans 33. Healing door kleur 34. Je-Zelf helen 3 de jaar Evolutie Coaching als therapiemodel Praktische evolutie Coaching Evolutieconsulent Therapeutische toepassingen 1 tot 4. Healing door handoplegging 5. Healing door bloesemremedies 6. Healing door klanken 7. Healing door aroma s 8 tot 12. De geschiedenis van de psychologie 13 tot 18. De psychopathologie De ontwikkeling in de 7 kaarten : individueel, relationeel, maatschappelijk, kosmisch, universeel, absoluut 20. Karmisch gidsen 21. De agogie van de evolutiecoaching 22 tot 27. Praktische evolutiecoaching met een centrale gast De praktische toepassing van de Kirlianfotografie 29. Kirlianfotografie een totaalbeeld van je levensplan 30. Het dagboek van je evolutie 31. Mijn talenten omzetten tot ware menseliijke kwaliteiten 32. Bepalen van je werkterrein 33. Mijn zieleproject 34. De plaats van een evolutiecoach in een team. 17

19 INTEGRAAL EVOLUTIECOACH 1 e jaar. Op basis van de Evolutiepsychologie. DUUR: 3-jarige opleiding. PLAATS: Hasselt, Hazelarenlaan 32 en Veltem-Beisem (bij Leuven),Warotstraat 54. DOCENT: Egidius Musiek DATA: * Groep 1 Hasselt : (Code: BS 2015/3-1) Vrijdagen van 9.30 tot 17 uur: 18/9 2/10 16/10 30/10 20/11 4/12 18/12 15/1 29/1 19/2 4/3 18/3 15/4 29/4 20/5 3/6 17/6 * Groep 2 Hasselt: (Code: BS 2015/3-2) vrijdagavonden van tot uur: Vrijdagavonden van tot 22.30u: 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 19/2 26/2 4/3 11/3 18/3 25/3 15/4 22/4 29/4 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 * Groep 3 Veltem-Beisem: (Code: BS 2015/3-3) Dinsdagavonden van tot uur: 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 5/1 12/1 19/1 26/1 2/2 16/2 23/2 1/3 8/3 15/3 22/3 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 KOSTEN: 1000 per jaar. Inschrijving vóór 1/8: 900 per jaar. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website INTEGRAAL EVOLUTIECOACH 2 e jaar. Op basis van de Evolutiepsychologie DUUR: 3-jarige opleiding. PLAATS: Hasselt, Hazelarenlaan 32 en Veltem-Beisem (bij Leuven), Warotstraat 54. DOCENT: Egidius Musiek DATA: Groep 1: Hasselt: Maandagen van 9.30 tot 17 uur: 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 11/1 25/1 15/2 29/2 14/3 11/4 25/4 9/5 30/5 13/6 27/6. (Code: BS 2015/3-4) Groep 2: Veltem-Beisem: Donderdagavonden van tot 22.30u: 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 7/1 14/1 21/1 28/1 4/2 18/2 25/2 3/3 10/3 17/3 24/3 14/4 21/4 28/4 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6. (Code: BS 2015/3-5) KOSTEN: 1000 per jaar. Inschrijving vóór 1/8: 900 per jaar. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website INTEGRAAL EVOLUTIECOACH 3 e jaar. Op basis van de Evolutiepsychologie DUUR: 3-jarige opleiding. PLAATS: Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek DATA: Groep 1: Maandagavonden van 19 tot 22 uur: 14/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10-9 /11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2-15/2 22/2 29/2 7/3 14/3 21/3 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6(Code: BS 2015/3-6). Groep 2: Maandagen van 9.30 tot 17 uur: 14/9 28/9 12/10 26/10 16/11 30/11 14/12 4/1 18/1 1/2 22/2 7/3 21/3 18/4 2/5 23/5 6/6. (Code: BS 2015/3-7). KOSTEN: 1000 per jaar. Inschrijving vóór 1/8: 900 per jaar. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website Vanaf eind september start de Ignoramus Academie met het opleidingsplatform EDUCARE UNIVERSALIS. Meer informatie tijdens de open dagen op 29 en 30 augustus. De opleiding Integraal Evolutiecoach is als eerste uitgekozen als proefproject. 18

20 Tijdens deze uitzonderlijke kookworkshops voor starters willen we graag in gaan op de vraag van onze studenten uit de opleidingen naar praktische en theoretische begeleiding rond natuurlijke voeding. Daarnaast kunnen natuurlijk ook alle andere geïnteresseerden deelnemen aan dit kookfestijn. Evenwicht en balans in de voeding staan centraal, we hebben veel aandacht voor het samenstellen van harmonische dagschotels en geven je alle belangrijke informatie over het opzetten van een gevarieerd week-menu. In de lessen komen verschillende bereidings- en snijtechnieken aan bod. PROGRAMMA 1. Creatief koken. 2.De tien basisvoorwaarden van gezonde voeding. 3.Evenwicht en balans. 4.Verhoudingen. 5.Overschakelen. 6.Evenwichtig menu ontbijt. 7.Evenwichtig menu avondmaaltijden. 8.Evenwichtig menu lunchboxen. 9.Menusamenstelling. 10.Snijtechnieken en kookstijlen BASISCURSUS NATUURLIJKE VOEDING (Code: BS 2015/4-1) DUUR: 10 vrijdagavonden van 19.30u tot 22.30u. PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Els Graindor. DATA: 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 13/11 20/11 27/11 KOSTEN: 450 voor een reeks van 10 vrijdagavonden. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de website Gezondheid, vrede en geluk zijn al eeuwen de diepste verlangens van de mens. Wanneer we echter onze omgeving nauwkeurig bekijken zien we precies het tegenovergestelde. In deze welvarende maatschappij is de meerderheid van de mensen vol angst en onrust, tevergeefs zoekend naar geluk, gezondheid en vervulling. Dit kan gezien worden als een gevolg van de mislukking om ons als soort aan de steeds veranderende natuurlijke omgeving aan te passen. Evenwicht en balans staan daarom hoog in het verlanglijstje van iedereen die streeft naar een gezonde levensstijl. Onder de invloeden die we uit onze omgeving opnemen zijn voedsel en drank de eerste die we het meest volledig kunnen beheersen. Met een gezond voedingspatroon kunnen we op de meest directe wijze ons bloed veranderen, de miljarden lichaams- en hersencellen stuk voor stuk verbeteren en onze fysieke gezondheid, emotionele stabiliteit, mentale helderheid en spirituele wijsheid elke dag verder ontwikkelen. Deze overtuigde keuze kan echter pas beginnen als aan drie voorwaarden is voldaan: 1. Begrijpen wat de mens is, wat het leven is, onze oorsprong en onze toekomst m.a.w. het inzicht in de ordening van het oneindige universum. 2. Dit begrip op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal-maatschappelijk en spiritueel vlak kunnen toepassen. 3. De culinaire natuurgastronomie is hiervan het begin en kan gezien worden als een moderne alchemie: de heilige kunst van de transformatie. "Health cuisine" is een eenvoudig en preventief medicijn en vormt de basis van een stabiele gezondheid. Deze opleiding is speciaal gecreëerd voor mensen uit de wellness sector die regelmatig life style programma s samenstellen waar voeding uiteraard een bijzondere plaats inneemt. Wellness Cuisine is spelen met de beste biologische ingrediënten om te komen tot hoogwaardige keukenkunsten waar evenwicht, balans en gezondheid centraal staan. Het eerste gedeelte van de les bestaat altijd uit theorie gevolgd door een praktische toepassing met kookdemonstratie of samen koken. In de theorie wordt veel aandacht besteed aan de filosofische achtergronden met als hoofddoel het verwerven van inzichten in een allesomvattende levensvisie waar onze voedingswijze slechts een klein maar belangrijk onderdeel van is. In die zin worden er steeds verbanden gelegd met de principes van de holistische geneeswijzen, de wetten van de natuur, de natuurlijke levenswijze, de biologische land- en tuinbouw, ecologie, ziekte en gezondheid. In het lessenverloop zit een systematische opbouw waar geleidelijk alle bereidingswijzen en kooktechnieken aan bod komen. Het kunnen geven van voedingsadvies of kookworkshops is het hoofddoel met daarnaast een degelijke ervaringsgerichte scholing voor de bewuste thuisko(o)ker(ster). * Alle gemotiveerde (beginnende) thuiskokers die een goed gestructureerde opleiding willen volgen louter als bron van informatie voor de eigen natuurlijke kookkunst. De kookfanaten dus op zoek naar inspiratie. 19

21 * Alle mensen die pas een voedingsadvies hebben gekregen van een voedingsadviseur en nu snel en gezond aan de slag willen. * Natuurvoedingswinkeliers die het belang inzien van het verstrekken van degelijke informatie aan hun klanten op theoretisch en op praktisch vlak. * Traditionele koks die de nieuwe trend "Health Cuisine en veggie keuken" willen ontdekken. * Kandidaat kooklesgevers voor groepen, scholen, verenigingen. * Diëtisten, therapeuten, artsen en gezondheidswerkers uit de reguliere gezondheidszorg die bijna dagelijks tegen voeding aanlopen en op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie. * Kandidaten voor een mobiele kookploeg die via een kookcentrale kunnen worden ingezet bij feesten, bevallingen, zieken en andere gelegenheden. * Mensen uit de fitness die een extra dimensie aan hun aanbod willen toevoegen * En natuurlijk de wellness sector waar voeding, naast fysieke fitheid en een juiste levenshouding, een levensbelangrijke plaats inneemt 1 e jaar: De lekkere en gezonde natuurvoedingskeuken Kan ook afzonderlijk gevolgd worden als kennismaking met de natuurlijke keuken en als inspiratie voor de gemotiveerde thuisko(o)ker(ster) Creatief koken De 10 basisvoorwaarden van gezonde voeding Evenwicht en balans Juiste verhoudingen Overschakelen Evenwichtig menu (ontbijt) Evenwichtig menu (avondmaaltijden) Evenwichtig menu (lunchboxen) Productkennis Snijtechnieken Granen Deegwaren Peulvruchten Vleesvervangers Vis- en schaaldieren Mineralen, sporenelementen en zeegroenten Brood Broodsmeersels - Natuuurlijk gebak Niveaus van koken Zoetmiddelen en desserten Olies en vetten Paté en aspic Ovengerechten Frituren Pekelen en verzuren Sauzen Ziekte en gezondheid Voeding voor zwangere vrouwen Baby en kindervoeding 2 e jaar: Natuurgastronomie kooklessen geven voedingsadvies Het yin-yang denken Koken volgens de 5 elementen kennismaking Koken voor de vrouw Koken voor de man Chakra koken De symboliek van kleur in je eten De geschiedenis van de verschillende voedingsstrekkingen Wetenschappelijke voedingsleer Vitamines Voorgerechten Feestmaaltijden om mee uit te pakken Garneer- en serveerkunst Koude buffetten Proef de wereld (Fusion cuisine) De studenten- en vrijgezellenkeuken Creatief koken met restjes Koken voor kinderfeestjes Veggiedag op school, wijk of bedrijf - Inspireren via kooklessen: Opbouw van een kookles - Pedagogische richtlijnen voor kooklessen - Hoe vragen beantwoorden Studentenles - Het belang van voeding in een gezondheidsprogramma - Het opstellen van een voedingsadvies - Het praktisch invullen van documenten Voedingsadvies maken - Omzetten voedingsadvies tot een evenwichtig dag- en weekmenu - Verdere begeleiding en follow up 3 e jaar: Medicinaal koken De biologische evolutie van de mens Energetische differentiatie Gezondheidsevaluatie en voedingsaanpassing Ziekte en gezondheid Fysieke onevenwichten Psychische verstoringen en onevenwichten Spirituele verstoringen - Conditie en constitutie Maturiteit Voorbereiding op medicinaal koken thuis Spijsverteringsstelsel Ademhalingsstelsel Vrouwenproblemen Mannenproblemen Urogenitaal stelsel Zenuwstelsel De huid Circulatiestelsel Endocrien stelsel Beenderstelsel Koken voor kinderen Immuniteitssysteem en allergieën De vijf transformaties Degeneratieve ziekten Integraal intakegesprek Gelaatsdiagnose - Een medicinaal voedingsprogramma Medicinale drankjes, pleisters, natuurlijke huisapotheek Andere hulpmiddelen. NATUURVOEDINGSCONSULENT DUUR: 3-jarige opleiding: Het eerste jaar kan afzonderlijk gevolgd worden als introductie in de natuurlijke keuken! PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. DOCENT: Els Graindor DATA: 1 e jaar: 30 vrijdagavonden van tot uur: 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 19/2 26/2 4/3 11/3 18/3 25/3 15/4 22/4 29/4 13/5 20/5 27/5. (Code: BS 2015/4-2) 3 e jaar: 15 zaterdagen van 9.30 tot 17u: 19/9 24/10 21/11 5/12 19/12 16/1 30/1 13/2 27/2 12/3 26/3 23/4 7/5 21/5 4/6. (Code: BS 2015/4-3). KOSTEN: 1400 en vóór 1 augustus: Kookbegeleiding Theoretische informatie Uitgebreide maaltijd per les. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de website 20

22 Kinderen zijn geen onbeschreven blad dat om invulling vraagt. Zij zijn eerder een wonderlijk boek dat soms moeizaam kan gelezen worden. Toch vragen zij aan al hun opvoeders om zeker de eerste hoofdstukken goed te lezen om hun Weg met de meest aangepaste leerschool te beginnen om daarna zelf de ontvangen instrumenten aan te wenden om de voorbestemde levensinhoud te ontdekken en te doorgronden. Leer hun op de eerste plaats mens te worden door hun de kennis en het aanvoelingsvermogen te schenken dat opgeborgen ligt in het oude erfgoed van de mensheid zodat zij hun rol kunnen spelen in de verdere evolutie van de mensheid op aarde. Leer hen ook de diepe wijsheid van de universele wetten en de manier waarop deze zich kenbaar maken door de mechanismen van het leven. Zo kunnen ze éénheid maken met zich-zelf en hun oneindige omgeving. Leer ze de processen kennen van evolutie want dan kan je later een flexibel aanpassingsvermogen ontwikkelen en je plaats innemen die is vastgelegd in het levensplan. Afstemmen en resoneren met de levensopdracht is hierin een basisgegeven want deze missie is het uiteindelijk doel van het leven. Leer hun kennis en intuïtie samensmelten tot een echt weten om later een spiritueel zelfmanagement en mystiek innerlijk leiderschap samen te gebruiken om hun volledig menselijk potentieel uit te bouwen. Plaats onze kinderen in een individueel aangepaste leeromgeving en een liefdevolle gevoelssfeer want dan pas kan opvoeding de unieke wezenskern tot uiting brengen. Laat je verrassen en verwonderen door hun positief naïeve levenshouding, hun speelsheid, hun ongedwongen vertrouwen in de omgeving en hun schoonheid. Geniet van de wederkerigheid van hun boodschapper zijn en hun vraag om het beste in je-zelf te ontdekken. Laat ze kind zijn van deze aarde! - Integrale embryologie zwangerschap geboorte: Opvoeding begint voor de geboorte De conceptie - De zwangerschap deel 1 : van ééncellig wezen tot voldragen baby - De zwangerschap deel 2 : levenswijze tijdens de zwangerschap - De natuurlijke bevalling - De zorg voor moeder en baby na de geboorte - Integrale ontwikkelingpsychologie: Hemelkrachten : De inhoud van het levensplan - Aardekrachten : De algemene inhoud van de menselijke opvoeding - Ontwikkelingsfasen van het kind - Individualisatie volgens het evolutieniveau en het levensplan - De uiterlijke scholingsweg - De innerlijke scholingsweg - Het ontwikkelen van afwijkingen - Reguliere en alternatieve benadering van ontwikkelingspathologie (symptomatische, oorzakelijke, proces- en evolutionair gerichte benadering) - Integrale opvoeding: De universele interactie tussen ouders en kind - De werking van de identificatieprocessen - Voorbereiding op de levensmissie - Opvoeden tot een natuurlijke levenswijze (voeding fysieke en energetische oefeningen levenshouding) - Fysieke problemen tijdens de opvoeding o.a. kinderziekten, vaccinatie, veel voorkomende ongemakken, natuurlijke huisapotheek - Psychische problemen tijdens de opvoeding o.a. persoonlijkheidsstoornis, depressie, agressie, angsten, slaapproblemen - Integrale benadering van problemen - Totaalbeeld, integraal beeld en totaalprogramma - Nieuwe tijdskinderen: Plaatsing in de universele visie - Nieuwe tijdskinderen een probleem of een leerschool Verschillende soorten nieuwe tijdskinderen - De belangrijkste kenmerken van nieuwe tijdskinderen en de nieuwe benadering van hun problemen o.a. hyper sensitiviteit, dyslexie, ADHD, allergieën, hoog begaafdheid, paranormale kwaliteiten, autisme, e.a. De 4-voudige aanpak in een integraal programma - De kwaliteiten van de begeleiders: ouders, opvoeders, leerkrachten, hulpverleners, therapeuten en coaches - Praktische aanpak OPVOEDINGSCOACH (Code: BS 2015/5) DUUR: 10 zondagen van 9.30 tot 17 uur. PLAATS: Hasselt. DOCENT: Egidius Musiek. DATA: 27/9 18/10 22/11 20/12 24/1 21/2 20/3 17/4 22/5 19/6 KOSTEN: 650. Inschrijvingen vóór 1/8: 600. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 21

23 Na het lange individuele groeiproces van geboorte tot volwassene krijgen we op onze levensweg een extra hulp aangeboden om ons-zelf beter te leren kennen. Dit gebeurt in de vorm van een levenspartner, die de directe communicatie van de ziel mag vertegenwoordigen. Niemand kan zo veel, zo dichtbij en zo confronterend aanduiden waar we niet goed in zijn, dus waaraan we in dit leven moeten werken. Hij/zij is dus de prachtige afdruk van onze ziel aan de buitenkant en moet gezien worden als een deel van ons-zelf. Aan ons om vol verwondering en dankbaarheid de spiegelboodschappen te zien, te aanvaarden en te gebruiken voor onze eigen evolutie. Daarnaast is elke relatie in eerste instantie een gezellige, mooie opfrissing, herhaling en herkenning van alle vorige relationele levens om zo de basiskwaliteiten opnieuw als start mee te krijgen. Daarna wordt het weer een zoveelste poging om de relationele boodschappen te doorgronden. Zo leren we via de prachtige signalen en vaak negatieve impulsen, de groei naar de ontmoeting van de twee polen (het mannelijke en het vrouwelijke) in onszelf ontdekken en de ultieme vereniging met de tweelingziel voor te bereiden. Deze ontdekkingstocht is één van de meest boeiende avonturen en soms wel pijnlijke leerschool die we op onze levensweg kunnen verkennen. Het overgaan van de agressieve aanval naar de milde directheid is hierbij het einddoel. o o o o o o o o o o o o Het levensplan: de zoektocht naar je levensopdracht en de ontwikkeling van verstoringen De relationele evolutiemodellen: de relationele kwaliteiten uit vorige levens en de relationele embryologie De relationele ontwikkelingsweg: de vader-moeder identificatie en de puberale ontdekking van de tegenpool De esoterische typologie van relaties: de 7 niveaus van relatie en het overwinnen van de afhankelijkheid De zoektocht naar de tweelingziel: de partner als zielebood-schapper en de persoonlijkheidsprojectie Seksualiteit als éénmakende energie: de universele groeiniveaus en de spirituele reis naar de éénmakende energie Problemen in relaties: de interactie tussen de zielsopdrachten en de betekenis van de boodschapperrol Het oplossen van problemen: spiegeldenken: erkennen en herkennen van de zielboodschappen en leren doorschakelen. Van agressieve aanval naar milde directheid Groeitechnieken: inspiratie worden voor de karmische opdracht, rollenspel en éénheidcommunicatie De praktijk: de integrale relatiescan evaluatie en het opstellen van een begeleidingsprogramma Begeleidingstechnieken: het proces ondersteunen via individuele relatiecoaching en groeigroepen Het integrale relatiecentrum: opstarten van een eigen praktijk en samenwerkingsverbanden RELATIECOACH (Code: BS 2015/6) DUUR: 8 zondagen van 9.30 tot uur PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek DATA: 25/10 1/11 29/11 31/1 28/2 24/4 29/5 26/6 KOSTEN: 600. Inschrijvingen vóór 1/8: 550. Koppels die samen de opleiding volgen: De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 22

24 Een cursus voor echte mannen en voor zoekende vrouwen die de ware spiegel van hun innerlijke man willen ontmoeten Een diepgaande cursus waar de ware mannelijke energie weer mag verschijnen en zijn rechtmatige plaats zal opeisen in een bedrieglijke Machowereld die wegzinkt in de misleidende uiterlijke schijn van gevoelloze machtsspelletjes en principiële genormeerdheid. Een man die weer vanuit zijn hart durft te leven en z n buikgevoel weloverwogen toevoegt aan zijn rationele authenticiteit. Een daadkrachtige beschermer en mededogende trooster die het inspirerende leiderschap van de Paladijn in zich draagt en de universele wetten van het leven hoog houdt. Die in zijn doelgerichtheid een creatieve (w)ondernemer kan zijn om weer een aarde te creëren met een geschikte levenssfeer voor mensen. En niet in het minst een man die de vrouwelijke energie eert, respecteert, haar zachtheid in zich opneemt en haar innerlijke wijsheid als een waardevolle aanvulling beschouwt. Al jaren moeten we vaststellen dat de cursussen en opleidingen bij voorkeur door vrouwen worden gevolgd. Worden mannen dan afgeschrikt door de woorden spiritualiteit, bewustwording en ontwikkeling of is het aanbod en de taal misschien niet aangepast? Door deze cursus willen we eindelijk een inhoud brengen die op maat van de Nieuwe Man is gemaakt. Geen verontschuldiging kan nu nog aangevoerd worden om jezelf niet over te geven aan de nieuwe informatie die een introductie zal brengen naar het ontwikkelen van een mannelijke energie die de wereld nodig heeft. Mannelijke kracht is geen eigenschap die alleen geschikt is voor de attente en gevoelige romanticus maar duidelijk een levenshouding die de tweepoligheid van de mannelijke natuur ten volle wil ontwikkelen. Niet als slachtoffer van het vrouwelijk feminisme die wil scoren in zijn aantrekking tot de babemagneet of de peper en het zout in de soep wil spelen als hanige man. Maar wel als zoeker naar een nieuwe schuldenvrije identiteit die zijn rechtmatige plaats zelfbewust gaat innemen. Wat blijft er over als je de Macho volledig uit jezelf hebt weggenomen en ook niet de opgelegde rol van het watje durft te zijn? Een leeg omhulsel zonder inhoud dat wil beantwoorden aan de projectie van de vrouwelijke duizendjarige verontwaardiging. Je zou voor minder je weg kwijtraken! Daarom, mannen van deze planeet, word wakker en ga de ontdekking aan naar de Ware Yang van de Meester in jezelf. Een Weg die je alleen volgt als parallelroute naast de ontluikende vrouwelijke energie die zoekt naar een waardige tegenpool om weer op verliefd te worden om samen de wereld een andere aanblik te geven. De Prins op het witte paard krijgt een nieuwe dimensie en toont zich in een onverwachte gedaante. Vergeten begrippen worden weer toegevoegd aan de essentiële mannelijke woordenschat: inspirerende beschermer, dragende bewaker van de Universele wetten, charismatische leider, creatieve denker, ondersteunende structuur met een doeltreffende waardengerichtheid, innerlijke wijsheid en intuïtieve zekerheid, gevoel voor schoonheid en echtheid, mededogen en juistheid in het ongelimiteerd handelen. 23

25 Deze ontwikkelingsweg in workshopformule is ontluisterend en innoverend want laat de deelnemers nieuwe wegen ontdekken om de lang verkeerd begrepen (en toegepaste) mannelijke energie te herontdekken en vooral te herwaarderen. Stevige theorie en doordachte werkmodellen afgewisseld met praktische werkvormen volgen elkaar op in een wervelende actiesfeer. Nieuwe inzichten over de werkingsmechanismen van het leven worden duidelijk en ontwikkelen een nieuwe krachtbron voor de uitdagingen van de dagdagelijkse werkelijkheid. Deel 1: God was een Man? De oneindige ordening van het Universum. Spiegeldenken/voelen. Deel 2: Het complementair antagonisme of de aanvullende tegenstelling Het oneindige éénheidsstreven. Mannelijke en vrouwelijke energie als interactiemodel Deel 3: Leven als universele Man Eigenschappen en kenmerken van mannelijke energie.. Deel 4: Leven als menselijke man De uitingsvormen van de mannelijke krachtcentrale Deel 5: De Man in relatie tot zijn persoonlijke tegenpool Partnerrelaties als werkinstrument om jezelf te ontdekken. Het mechanisme van de relatievorming Deel 6: Mannelijke passie Passioneel en orgastisch in het leven staan. Mannelijke éénmakende energie of sexualiteit. Deel 7: De patriarchale mannenmaatschappij De man aan de macht: jaar vrouwelijke slaafsheid. Ratio, structuur en ordening of de afstemming op de Universele Wetten Deel 8: De mannelijke verstrikking De emancipatie als onbehaaglijke bevrijdingsoperatie. De mannelijke angst - De Vrouwelijke pijn als toetssteen Deel 9: De foute mannen profielen Van invuller naar inspirator Deel 10: Specifieke mannenproblemen Fysieke, psychische en spirituele verstoringen Deel 11: Het mannenmodel van groei en ontwikkeling Een duidelijk stappenplan Deel 12: De geboorte van de nieuwe Man Het nieuwe takenpakket in de nieuwe rol. De man als koning van de aarde (met de vrouw als aanwezige stilte ) Deel 13: De Watcho in relatie met vrouwen Het overwinnen van de mannelijke angst : van (v)echtgenoten naar zielsverwantschap De intuïtieve vrouw in elke man: de creativiteit van het holografisch denken Deel 14: De man in relatie met de maatschappij De duurzame manager: van concurrentiestrijd naar leiderschap met inhoud Doeltreffend leidinggeven met wijsheid en compassie. Authentiek leiderschap. Deel 15: De wereldburger Van getemde tijger naar het verlichte niet doen Ware Yang ontsluierd De bruggenbouwer en de inspirerende beschermer van de Nieuwe Aarde Deel 16: Mijn mannenproject. Actie DE TERUGKEER VAN DE KONING (Code: BS 2015/7) DUUR: 16 avonden van tot uur. DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: De data worden vastgelegd afhankelijk van voldoende mannelijke inschrijvingen en in overleg met de deelnemers KOSTEN: 600 voor een reeks van 16 avonden. Inschrijven vóór... : 550. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 24

26 Een cursus voor echte vrouwen en voor zoekende mannen die de ware spiegel van hun innerlijke vrouw willen ontmoeten In elke vrouw zit een bron van tijdloos Weten. Deze intuïtieve natuur van vrouwen wordt in deze nieuwe energetische periode echter aardig op de proef gesteld in een poging haar zo snel mogelijk te conformeren naar bestaande patriarchale normen en waarden. Tegelijkertijd brengt deze Nieuwe Tijd ongeziene kansen, uitdagingen en mogelijkheden om de diepe verborgen vrouwelijke wijsheid in onszelf aan te spreken, te exploreren en als een grote voedende kracht in de wereld te zetten en/of te (be)leven. Deze intensieve cursus is geschikt voor vrouwen die het pad naar vrouwelijk bewustzijn willen aanvangen maar ook voor zij die al wat langer onderweg zijn en op zoek zijn naar verdieping in hun vrouwelijke wijsheid. Tijdens deze 6 avonden gaan we kijken hoe je als vrouw weer aansluiting kan vinden bij de bron van een oeroud diep innerlijk weten. We werpen een blik op de vrouwelijke intuïtieve ontwikkelingsweg en proberen haar grote innerlijke informatie te doorgronden om zo weer contact te maken met de leven-gevende boodschappen van de ziel. Tegelijkertijd zoeken we een route om de vrouwelijke innerlijke ervaringswereld weer tot uitdrukking te brengen. Inzicht in de vrouwelijke natuur is daarbij van essentieel belang willen we onze innerlijke vrouwelijkheid kunnen helen en onze vrouwelijke authenticiteit volledig tot uitdrukking kunnen brengen. Deel 1: God was een Vrouw?. De oneindige ordening van het Universum. Spiegeldenken/voelen. Deel 2: Het complementair antagonisme of de aanvullende tegenstelling. Het oneindige éénheidsstreven. Mannelijke en vrouwelijke energie als interactiemodel. Macht en kracht. Deel 3: Leven als universele Vrouw. Eigenschappen en kenmerken van vrouwelijke energie. Deel 4: Leven als menselijke vrouw. De uitingsvormen van de vrouwelijke krachtcentrale. Deel 5: De Vrouw in relatie tot haar persoonlijke tegenpool. Partnerrelaties als werkinstrument om jezelf te ontdekken. Het mechanisme van de relatievorming Deel 6: Vrouwelijke passie. Passioneel en orgastisch in het leven staan. Vrouwelijke éénmakende energie of seksualiteit. Deel 7: De patriarchale mannenmaatschappij. De man aan de macht: jaar vrouwelijke slaafsheid. Ratio, structuur en ordening of de afstemming op de Universele Wetten Deel 8: De vrouwelijke verstrikking. De emancipatie als onbehaaglijke bevrijdingsoperatie. De vrouwelijke pijn - De Mannelijke angst als toetssteen Deel 9: De constructie vrouwen profielen Constructieroutes, oude patronen en vrouwentypologieën. Deel 10: Specifieke vrouwenproblemen Fysieke, psychische en spirituele verstoringen. De gezondheid van de vrouw. De rol en de betekenis van voeding op de weg van transformatie. Deel 11: Het vrouwenmodel van groei en ontwikkeling. De geschiedenis van de vrouwelijke energie en het leren herkennen van de ontwikkelingsfasen op de weg naar vrouwelijke energie. Deel 12: De geboorte van de nieuwe Vrouw. Het nieuwe takenpakket in de nieuwe rol. De vrouw als koningin van de aarde (met de man als dynamische uitvoerder ) Deel 13: De crone wijze vrouw in relatie met mannen. Het overwinnen van de vrouwelijke pijn : van (v)echtgenoten naar zielsverwantschap. De ordenende man in elke vrouw: de creativiteit van het geordend voelen. Deel 14: De vrouwelijke tijd: maan-tijd. Vrouwelijke energie en natuurlijke ritmes (menstruatie, menopauze, jaarcycli, maancycli, het grote en kleine leven en sterven, dag en nacht ). Deel 15: De innerlijke wereld van symboliek: de taal van de vrouwelijke voelwereld. De verborgen wijsheid van sprookjes en verhalen om de verloren gegane sporen van het vrouwelijke te herontdekken. Deel 16: Mijn vrouwenproject Actie 25

27 DE KRACHT VAN DE VROUWELIJKE WIJSHEID DUUR: * Hasselt: 16 woensdagavonden van 19.30u tot 22.30u (Code: BS 2015/8-1) * Leuven: 16 donderdagavonden van 19.30u tot 22.30u (Code: BS 2015/8-2) PLAATS: * Hasselt: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt * Leuven: La RipoSa, Warotstraat 54, 3020 Veltem-Beisem DOCENT: Els Graindor DATA: * Hasselt: 16/9 30/9 14/10 28/10 18/11 2/12 16/12 6/1 20/1 3/2 17/2 2/3 16/3 13/4 11/5 25/5 * Leuven: 17/9 1/10 15/10 29/10 19/11 3/12 17/12 7/1 21/1 4/2 18/2 3/3 17/3 14/4 12/5 26/5 KOSTEN: 600 voor een reeks van 16 avonden. Inschrijven vóór 1/8: 550. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de website Na de diepe ervaringen in de cursus De kracht van de vrouwelijke wijsheid blijft de grote vraag bestaan naar meer praktische toepassingen. Daarom hebben we beslist om een doorgroeigroep te creëren die volledig afgestemd is op praktische werkvormen op basis van alle informatie van het vorige jaar. Alle deelnemers worden intensief uitgedaagd om neer te zetten niet in gevecht en strijd met de buitenwereld maar vooral met een diepe integere keuze om te zijn diep van binnen. Dit groeijaar kan een ontwikkelingsweg worden met een kordate en krachtige overtuiging samen met een mooie en stijlvolle toewijding die als aanvullende tegenpolen het mannelijke en het vrouwelijke verbinden. Nu de dageraad van de nieuwe tijd nadert is de keuze om de ware vorm en inhoud te beleven meer en meer een noodzakelijkheid. DOCHTERS VAN DE MAAN DUUR: 5 zondagen van tot 17.00u PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Els Graindor DATA: 27/9 8/11-7/2 17/4-12/6. (Code: BS 2015/8-3) KOSTEN: 400 voor een reeks van 5 zondagen. Inschrijven vóór 1/8: 350. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de website 26

28 Het toepassen van handoplegging gaat ver terug in de tijd. Duizenden jaren geleden werd deze prachtige heelwijze al toegepast door heelmeesters en sjamanen. In het Oosten werd handoplegging vooral gebruikt om de KI-stroom (de levensenergie) weer te herstellen door gebruik te maken van de zuivere liefde energie en op deze manier de zelfheelkracht van het lichaam te stimuleren. Tijdens deze Yinne manier van handoplegging zal de beoefenaar zich afstemmen om een onvoorwaardelijk kanaal te zijn voor de oneindige, universele energie die onbeperkt beschikbaar is. Deze vorm van behandelen zien we vooral terugkomen in de huidige methode van Reiki, Quantum Touch In het Westen, en vooral in de wijsheidsschool van de Essenen, werd handoplegging veel ruimer gebruikt en meer in een yangere stijl. Hier ontstonden verschillende methodes die naargelang het probleem in verschillende variaties konden toegepast worden o.a. pijnbestrijding, eliminatie, harmonisatie, revitalisatie, activering, dynamiseren, sederen, opladen, kalmeren, deblokkeren, evolutie bevorderend Deze opleiding Handoplegging van de Essenen verloopt in eerste instantie in een serene en liefdevolle sfeer waar de gepaste gevoelssfeer de nodige bedding vorm om het diepe innerlijke ervaren toe te staan. Van hieruit wordt een respectvolle en nabije verbinding gecreëerd die de stroom van informatie kan doen ontstaan. Alle methodes van behandeling worden dan in de praktijk uitgevoerd met de nodige duiding. Daarna wordt verwacht dat alle deelnemers uitvoerig in de thuissituatie gaan oefenen om de de kracht van de helende handen meer en meer te ervaren. Iedereen die deze eenvoudige methode vooral wil leren voor toepassing in de thuissituatie Alle geïnteresseerden in energetisch werken met mensen die diepgaand willen doordringen in de prachtige heelmethode van handoplegging. Therapeuten die op zoek zijn naar een aanvulling van hun bestaande behandelingen o.a. shiatsu, Voetreflex, massage, cranio sacraal therapie, lichaamswerk,... Voor iedereen die actief is in het brede veld van gezondheidswerk en een eenvoudige methode van ondersteuning willen leren. (artsen, verpleegkundigen, paramedici, bejaardenhelpers(sters) Eén van de vakspecialisaties als extra bij de beroepsopleiding Integraal Gezondheidsbegeleider. 1. Opladen en activering van de energie 2. Verschillende methodes van afstemming op de ontvanger 3. Het ervaren van de energiestroom Verbeelding en voorstellingsvermogen ontwikkelen De vertrouwensaanraking 4. De liefdevolle verbinding met de informatie van de ontvanger 5. Harmonisatie technieken pijnbestrijding 6. Chakra evaluatie en balanceren 7. Revitalisatie door evenwicht te brengen tussen de persoonlijkheid en de ziel 8. Evolutie behandeling door activering van de levensopdracht 9. Partner- en groepshandoplegging 10. Werken met klank vibraties, synergiën van etherische olies en kristallen 1. Dancing hands dynamische handoplegging op muziek 2. Handoplegging bij psychische problemen 3. Handoplegging bij stress, depressie, burn out en cvs 4. Handoplegging bij senioren, dementie, verzorgingstehuis, stervensbegeleiding 5. Handoplegging en beeldenreis 6. Handoplegging bij kinderen 7. Handoplegging bij dyslexie, ADHD, Hyper activiteit en -gevoeligheid, Autisme 8. Handoplegging bij dieren 9. Handoplegging en spagyriek het scenario van je blauwdruk 10. Handoplegging bij jezelf bewustwording zelfontwikkeling - evolutie 27

29 HANDOPLEGGING VAN DE ESSENEN 1 e JAAR(Code: BS 2015/9-1) DUUR: 10 zondagen van 9.30 tot 17u. DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 13/9 4/10 8/11 6/12 10/1 7/2 6/3 3/4 1/5 5/6 KOSTEN: 650 Inschrijven vóór 1/8: 600. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website HANDOPLEGGING VAN DE ESSENEN 2 e JAAR(Code: BS 2015/9-2) DUUR: 10 zondagen van 9.30 tot 17u. DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 20/9 11/10 15/11 13/12 17/1 14/2 13/3 10/4 8/5 12/6 KOSTEN: 650 Inschrijven vóór 1/8: 600. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website Sterven of overgaan brengt bij velen onder ons angst met zich mee. Angst voor het onbekende, angst om afscheid te nemen, angst voor pijn, angst om het niet aan te kunnen. Daarom is het belangrijk dat we tijdens deze fase van ons leven de steun krijgen van familie, vrienden, geliefden en vooral de liefdevolle hulp van mensen die vanuit een totaal andere visie naar de dood kunnen kijken. Zij kunnen ons leren dat sterven op de eerste plaats omgaan is met het leven. Uitgangspunt is dat de universele wetten van polariteit ons een ononderbroken reeks van incarnaties geeft die het grote leerproces van evolutie op gang houdt en telkens in een cyclische beweging de overgang regelt tussen twee polariteiten: leven in de materie en aan Genezijde. Deze wonderlijke beweging begrijpen en voelen kan een nieuw licht werpen op de palliatieve zorg en een nieuwe dimensie openen in de benadering van stervensbegeleiding. Voor anderen kan deze cursus een eerste aanzet zijn om te leren leven alsof deze dag je laatste zou kunnen zijn. Studenten aan de opleidingen van de Ignoramus Academie die de meest diepgaande toepassing van hun leerschool willen toepassen in de meest verfijnde begeleiding van mensen Therapeuten en gezondheidswerkers die deze prachtige begeleidings-methodieken willen onderzoeken en als aanvulling gebruiken in hun huidige praktijk Mensen uit de palliatieve zorg die op zoek zijn naar diepgang en uitbreiding van hun mogelijkheden (Thuis)verpleegkundigen die dagelijks geconfronteerd worden met patiënten die overgaan Nieuwe visie over het leven, sterven en het hiernamaals Het stervensproces en het overgaan naar Genezijde Spirituele palliatieve zorg Het liefdevol begeleiden van het stervensproces De zin van ziek zijn en lijden als evolutiemechanisme Verontschuldiging vergeving goedmaking verzoening De transformatie van het huidige leven Voorbereiding op overgaan de verschillende fases van loslaten De leerschool tussen twee levens Voorbereiding op het volgende leven Natuurlijke hulpmiddelen bij het overgaan Stervensrituelen en rouw- en verliesverwerking 28

30 SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING 1 e jaar (Code: BS 2015/10-1) DUUR: 10 zaterdagen van 9.30 tot 17 uur PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek DATA: 10/10 24/10 7/11 21/11 5/12 19/12 16/1 30/1 13/2 27/2 KOSTEN: 650. Inschrijvingen vóór 1/8: 600. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website Voor alle vroegere deelnemers aan de opleiding spirituele stervensbegeleiding Als we oud-studenten van de jaaropleiding spirituele stervensbegeleiding ontmoeten dan volgt altijd een diepgaand gesprek over de grote impact die de opleiding op hun manier van naar het leven kijken heeft gehad. Meestal wordt er dan ook gevraagd of het niet mogelijk is om nog een stukje dieper door te dringen in deze ingrijpende materie. Ook de wens naar meer praktische manieren van werken en handige tools om het samenspel dieper te ervaren, wordt voortdurend verwoord. Daarom hebben we beslist om een nieuwe reeks zaterdagen te organiseren voor iedereen die echt intens wil ervaren wat de mogelijkheden zijn om door te dringen in het diepgaand werken met mensen die overgaan. Daarnaast zullen deze lessen ook een reeks praktische instrumenten aanreiken om ook nu je eigen leven een grote meerwaarde te geven onder het motto: waarom wachten tot op het einde van je leven als je het ook nu al kan doen. THEMA S DIE AAN DE ORDE KOMEN: 1. Leven en dood een naadloze overgang 2. Creatieve technieken in de stervensbegeleiding: kleur en vorm als symbolische beeldvorming 3. Droomduiding in het stervensproces: droombeelden die de weg wijzen 4. Handoplegging in de stevensbegeleiding: pijnreductie, rustbrenger, dichtbij contact, samenspel van loslaten 5. Handoplegging in het proces van overgaan & het zuivere innerlijke contact 6. Evolutie opstelling als ervaring van de ware overgave 7. De kunst van het ware woord: verhalen, poëzie, symboliek, visualisaties 8. Het gevoelsgesprek 9. Verontschuldiging vergeving goedmaking verzoening 10. Rituelen rond rouw- en verliesverwerking SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING 2 e jaar (Code: BS 2015/10-2) DUUR: 10 zaterdagen van 9.30 tot 17 uur PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek DATA: 17/10 31/10 14/11 28/11 12/12 9/1 23/1 6/2 20/2 5/3 KOSTEN: 650. Inschrijvingen vóór 1/8: 600. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 29

31 Alle lijden ontstaat wanneer we afgesneden zijn van de diepe creatieve krachten in ons-zelf. F. Sills Het centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en bevindt zich tussen de schedel (cranium) en het heiligbeen (sacrum). Hersenen en ruggenmerg worden omgeven door een stevig vlies, de dura mater. In dit gesloten en semi-hydraulisch werkende cranio sacraal systeem circuleert en fluctueert de hersen- en ruggenmergvloeistof in een traag ritme. Hier wordt het CS ritme -of wat men in de biodynamische CS de Primaire ademhaling noemt- zichtbaar. In subtiele vloeistof- en weefselbewegingen wordt zichtbaar hoe alles doordrongen is van de grote levensenergie en hoe het deze energie is die ons leven vorm geeft al vanaf het prille begin. Het geboorteproces en allerlei invloeden in ons leven kunnen blokkades veroorzaken waardoor de levensenergie niet langer vrij kan stromen. Wanneer de levensenergie zich niet vrij kan uiten in het lichaam en geblokkeerd wordt in zijn doorgang ontstaat ziekte of een de-link. Je bent je verbinding kwijt met het originele levensplan of je blauwdruk. Als behandelaar maak je contact met de primaire ademhaling en het totale wezen van de ander. Door stilte te maken en de energetische impulsen te ervaren kan je leren begrijpen wat het lichaam je te vertellen heeft en in contact komen met het inherente streven naar Heel-heid. Je leert plekken waar de energie geblokkeerd is te herkennen en door een zachte aanraking en palpatie van het ritme leer je vaststellen in welke mate de levensenergie zijn vrije doorgang vindt. Door het geven van ruimte en ontspanning en het creëren van een serene, liefdevolle en ontvankelijke sfeer ontstaat de nodige bedding waardoor de levensenergie zacht uitgenodigd wordt om zijn maximale ruimte weer in te nemen. Hierdoor wordt het zelfhelend mechanisme in het organisme aangesproken en kunnen beperkingen in de weefsels zich herstellen. Met CS raken we de essentie aan van het Leven. CS staat voor het belichten van datgene wat (ge-)heel(-d) wil worden in jezelf en is het een uitdrukking van hoe er diep in ons mogelijkheden tot transformatie verborgen zitten. Het nodigt je uit om een nieuw stukje bewustzijn toe te voegen en je leven opnieuw te gaan bekijken vanuit een blik naar de Werkelijkheid achter de persoonlijke belevingswereld. Op deze manier worden de evolutieprocessen geactiveerd en kan het voorbestemde levensplan naar de voorgrond treden. Daarnaast helpt CS je bij het ontwikkelen van je intuïtie, meer op jezelf te vertrouwen, beter te voelen en te leren luisteren naar je lichaam. Het brengt je in contact met je je eigen kern en leert je hoe je via de poort van de stilte toegang kan krijgen tot een onuitputtelijke bron van innerlijke wijsheid. Je kan dit leren ervaren bij jezelf of bij de ander als CS therapeut in wording. DOELGROEP * Zij die een dieper contact/verbinding zoeken met hun voelwereld. * Zij die op zoek willen gaan naar de kern van hun eigen Zijn. * Zij die weer de verwondering willen voelen voor de essentie van alle Leven. * Zij die een nieuwe oriëntering zoeken in hun leven en het gevoel hebben vast te zitten. * Zij die in een later stadium met CS aan de slag willen of om het te integreren in een reeds bestaande praktijk. EVOLUTIONAIRE CRANIO SACRAAL DUUR: * Module 1 (basis): 6 zondagen van 10.00u tot 17.00u (Code: BS 2015/11-1) * Module 2 (verdieping): 4 zondagen van 10.00u tot 17.00u (Code: BS 2015/11-2) PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. DOCENTE: Els Graindor DATA: * Module 1 (basis): 4/10 22/11 6/12 20/12 10/1 24/1 * Module 2 (verdieping): 20/3 24/4 8/5 22/5 KOSTEN: * Module 1: 650. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. * Module 2: 480. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór zaterdag 26 september 2015 via de website De eerste module kan ook los gevolgd worden. Aantal deelnemers: min. 6 max

32 Deze bijzondere specialisatie opleiding is aan te bevelen voor alle cranio sacraal studenten die reeds eerder opleiding hebben gevolgd bij de Ignoramus Academie of elders! Wil je in uw cranio sacrale benadering meer duidelijkheid over de anatomische structuren, neurofysiologische processen en hormonale interacties tijdens een behandelingssessie dan is deze vervolgcursus een aanrader. Je leert op een toegankelijke manier werken met een meer gespecialiseerde materie : de anatomische en neurofysiologische componenten in relatie met het cranio sacrale systeem. We schenken terug meer aandacht aan de anatomische structuren die het cranio sacrale veld omringen. Ook de fasciae krijgen terug meer aandacht als geleiders van onze innerlijke kracht. Je leert al voelend dieper gelegen blokkades herkennen in De verschillende hersenstructuren de overgang tussen schedel en wervelkolom de verbinding tussen hoofd, hals en thorax de relatie met het buikgebeuren gekoppelde dysfunctionele processen zoals traumata, intoleranties, Je leert werken met de neurofysiologische assen in ons lichaam. HPA axis Brain-gut axis We volgen de principes en ideeën van : Still, Becker, Yaelous, Sills, Sutherland, Magoun, Upledger, Chikly, Schleipp, Patrachska, Porges, Van der Kolk, Levine, Rottschild, Aron, ea. Aantal deelnemers : 12 De deelnemers hebben reeds notie van CST. De lessen zijn in hoofdzaak praktijk gericht met een theoretische ondersteuning. We wisselen continu informatie uit over onze impressies. Docent : Luc Van Eupen MSc. Ost Med D.O. CST-D Groepspraktijk Van Eupen Olmen /Meerhout Flanders International College of Osteopathy F.I.C.O. Antwerpen / Warschau International certified Cranio Sacral Therapist door Dr J. Upledger, Florida USA Master in Osteopathic Medicine 2012 : Dresden International University Docent verscheidene informatieve- en piloot-cursussen in binnen- en buitenland. SPECIALISATIE CRANIO SACRAAL (code: BS 2015/16) DATA: 5 lesdagen van 9u tot 17.30u : 17/10 18/10 28/11 29/11 12/12 PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. DOCENT: Luc van Eupen KOSTEN: 650. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. Maximum 12 deelnemers. INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 5 oktober 2015 via de website 31

33 DE LES VAN STRESS STRESSLESS Stress is de laatste jaren uitgegroeid tot het probleem nummer één in onze jachtige Westerse wereld, zowel privé als op het werk. Niet minder dan 80% van de bezoeken aan de huisarts zijn voor aan stress gerelateerde klachten. Indien de arts niet onmiddellijk wil overgaan tot het voorschrijven van kalmerende middelen dan zal hij zeker voorstellen om de oorzaken van de aanhoudende stress te achterhalen en aangepaste hulp te zoeken om hiermee om te gaan. Als de twee belangrijkste oorzaken voor de steeds toenemende stress kunnen we aanhalen: 1. De ongebreidelde toename van een overvloed aan informatie die zorgt voor zware belasting op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Naast de privé-invloeden, met relationele, sociale, financiële en medische problemen, is ook de jaarlijkse toename met 1,5% van de druk in de werksituaties de belangrijkste stressfactor. 2. Daarnaast moeten we vaststellen dat een toenemende groep van mensen het steeds moeilijker krijgt om evenwicht te vinden tussen de eisen die aan hun gesteld worden en het mobiliseren van persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te kunnen bieden. De reactie op stress varieert dus afhankelijk van hun vermogen om er spiritueel, psychisch, structureel en biologisch mee om te gaan. Een bepaalde hoeveelheid stress kan als positieve activering een positief effect hebben maar een voortdurende extreme stresstoestand kan een zware belasting worden voor onze gezondheid. Vandaar dat onze complexe samenleving in toenemende mate vraagt om professionele consulenten die zowel privé als in het bedrijfsleven educatief, preventief en curatief iets kunnen betekenen op het terrein van stress. MIJN (BE)STEMMING IS DOWN Depressie wordt in de geneeskunde beschouwd als een ziekte. De stemming is ziekelijk verlaagd. Dat betekent dus dat lijden aan een depressie iets anders is dan je even depri voelen. Er wordt pas van een depressie gesproken als de stemming langere tijd verlaagd is. Meestal duurt het zich depressief voelen langer dan twee weken en kan enorme gevolgen hebben voor de persoon maar vooral voor de directe omgeving. Soms worden mensen depressief als gevolg van een nare gebeurtenis. Het kan ook zo zijn dat iemand depressief wordt zonder dat daarvoor een duidelijke aanwijzing is. Een depressie is dus méér dan je alleen down voelen. Er kunnen zich ook andere kenmerken en symptomen manifesteren zoals: Je voelt je somber - Je voelt je lusteloos - Je eetlust neemt af of juist erg toe - Je slaapt slecht - Je kunt 's morgens moeilijk opstaan - Je ziet op tegen dingen waar je anders geen problemen mee had - Je ligt soms dagenlang in bed - Je hebt het idee dat je gevoel dood is - Je kunt niet meer genieten van plezierige dingen - Je voelt je vaak moe, zelfs als je niet veel gedaan hebt - Je seksuele interesse neemt af - Je kunt je slecht concentreren - Bewegen en/of spreken gaat trager dan anders - Je voelt je erg onrustig; je kunt niet goed stil blijven zitten - Je voelt je angstig voor dingen waarvoor je helemaal niet bang hoeft te zijn - Je hebt last van schuldgevoelens - Je moet veel aan dood en sterven denken - Je denkt er soms over om er maar een eind aan te maken. Algemeen kunnen we stellen dat depressie een gevolg is van een overvloed van uiterlijke en/of innerlijke informatie die niet langer kan gehanteerd worden. Dan zal men automatisch als bescherming en overlevingsroute zoveel mogelijk informatie uitschakelen en wegduiken in een reactiegedrag waaruit men zonder aangepaste hulp nog moeilijk kan loskomen. VAN BURN OUT NAAR BURN IN Een aankomende burn out is vaak al maanden vooraf versluierd zichtbaar en zal daarna langzaam al zijn kenmerken laten zien. Eenmaal tot zijn volle activiteit ontwikkeld kan een burn out niet meer ontkend of terzijde geschoven worden. Een adequate aanpak is dan noodzakelijk en soms maandenlang is men niet meer in staat om enige activiteit uit te voeren. Zelfs na een volledig herstel blijft het spook van de burn out nog verraderlijk om de hoek loeren en is voorzichtigheid geboden. Een grondige burn out is dus zeker een signaal dat de totaliteit van het leven in een andere oriëntatie moet gezet worden. Niets kan meer hetzelfde blijven, alles moet eerst grondig in vraag gesteld worden. Na een noodzakelijk periode van absolute rust en afkicken kan weer langzaam, met respect voor het natuurlijke ritme, een activiteit worden opgepakt. Zo snel mogelijk weer normaal functioneren is echter niet aan te bevelen. Het jarenlang te veel aan de buitenkant en tegelijkertijd het miskennen of uitschakelen van de innerlijke wereld, moet eerst degelijk in kaart worden gezet om daarna de aangepaste en verantwoorde levensinhoud weer op te bouwen. 32

34 MOE VAN TEVEEL MOETEN EN WILLEN CVS of Chronische Vermoeidheid Syndroom is zowat de tegenpool van een burn out. De oorzaak is nochtans vergelijkbaar want ook bij CVS heeft men vaak jarenlang zichzelf in een overmaat van willen en controle proberen aan te passen aan de veeleisendheid van de huidige maatschappij. In een beginstadium is het wel nog mogelijk om regelmatig over de eigen limieten te functioneren om te beantwoorden aan de gestelde normen maar de overmatige uitputting of vermoeidheid na een dagtaak komt daarna regelmatig om de hoek kijken. Het automatische gevolg is een wegzinken in een bewustzijn verlagende toestand die op termijn de verschijnselen van CVS kan activeren. Daarnaast zijn yinnere mensen met een meer naar binnen gerichte en gevoeligere afstemming meer geneigd om net deze innerlijke kwaliteiten te ontkennen, te verwaarlozen, te beperken of te beschouwen als een hinderlijke eigenschap. Op deze manier ontstaat een totale miskenning van de eigenheid en een opbouw van energie rovend onevenwicht: een teveel buitenkant en een te weinig binnenkant. De aanpak van Burn out en CVS is natuurlijk ook gelijklopend. De programma s zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen (voeding, oefeningen, specifieke behandelingen en algemene heroriëntatie van de totale levensinhoud. DOELGROEP *Mensen die meer inzicht willen verwerven in deze typische problemen van deze tijd. *Gewoon voor jezelf als programma voor een degelijke preventie. *Als gepaste cursus om je eigen stress, depressie, burn out of cvs aan te pakken. *Gezondheidsbegeleiders die dit thema willen toevoegen aan hun aanbod. *Coaches die een nieuwe doelgroep willen aanboren *HR managers en verantwoordelijken voor het personeelsbeleid in bedrijven. *Gezondheidswerkers in het algemeen (artsen, paramedici, verpleegkundigen ) die dagelijks geconfronteerd worden de gevolgen van stress, depressie, burn out en cvs. *Beleidsverantwoordelijken die zich (langzaam) bewust worden dat dit probleem een tikkende bom is in onze maatschappelijke activiteiten. PROGRAMMA: De harmonische levenswetten Het mechanisme van stress depressie burn out cvs. De verschillende soorten stress depressie - burn out en cvs De algemene en specifieke oorzaken: interne en externe factoren De gevolgen in alle levensdomeinen De integrale stress, depressie, burn out en cvs scan gegevensanalyse behandelingsprogramma De symptomatische, oorzakelijke en evolutionaire aanpak De rol van de coach individuele en groep stress coaching Een Integraal antistress, depressie, burn out en cvs beleid Natuurlijke hulpmiddelen - Aangepaste oefeningen en voedingsprogramma life style aanpassing. LEVENSCOACHING: stress depressie burn out - cvs (Code: BS 2015/12) DATA: Reeks van 7 zaterdagen van 9.30u tot 17u: 12/3 19/3 26/3 9/4 16/4 23/4 30/4 / 2016 DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Centrum La Riposa, Warotstraat 54, 3020 Veltel-Beisem (Bij Leuven) KOSTEN: 450,00 De KMO portefeuille kan aangevraagd worden. INSCHRIJVINGEN: vóór 1/3/2016 via de inschrijfknop op de Ignoramus website 33

35 Eventueel bijkomende vakspecialisatie bij de beroepsopleiding Integraal Gezondheidsbegeleider. Maar ook een aanrader voor iedereen die zoekt naar ontspanning, anti-stress, ont-moeten, onthaasten, revitaliseren en opladen, in de flow komen en je-zelf ontmoeten! We leven een wereld van prestatiegerichte gejaagdheid met een streven naar alles onder controle nemen en een nooit aflatende druk van voortdurende alertheid en overvolle agenda s. Dit grote onevenwicht van teveel buitenkant (denken en doen = yang) en een totale miskenning van onze binnenkant (voelen en innerlijk ervaren = yin) heeft indringende gevolgen die niet meer te ontkennen zijn o.a. lichamelijke ongemakken, overspannenheid, stress, burn out, neerslachtig, stemmingsstoornissen, somberheid, slapeloosheid, depressie en cvs. Willen we de harmonie tussen deze twee tegenpolen herstellen en de gevolgen zoveel mogelijk vermijden dan is een grondige herziening van je levenswijze aan te bevelen. Een inspirerende en energie opwekkende actie is dan aangewezen (oplading en revitalisatie) naast een degelijke ontspanning en terugkeer naar de bronnen van de innerlijke wereld (relaxatie en meditatie). Daarnaast is een evenwichtige gezonde voeding een bijkomende ondersteuning en het verwerven van inzicht over de opbouw van het proces is absoluut noodzakelijk. Zo kan je de balans weer in evenwicht brengen en opnieuw contact maken met je ware Zelf. PROGRAMMA YOGA (Hatha, Okido en Chakra yoga): van 19u tot 20u. In het westen is er pas aandacht voor de beoefening van yoga sinds de laatste helft van de twintigste eeuw. Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen. Algemeen wordt yoga beschouwd als zeer bevorderlijk voor de fysieke, geestelijke en spirituele gezondheid. Yoga brengt evenwicht en balans door 2 belangrijke methodes: de asana's (lichaamshoudingen) en de pranayma (ademhalingstechnieken). Als we echter dieper doordringen in de diepe betekenis van het woord yoga dan drukt het de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft om zo de éénheid te ervaren. Yoga is vooral een toestand van de Geest, een wijze van leven, een andere geestelijke instelling, die ons toelaat te leven als Bewuste Mensen, vervult van Rust en Vrede en Zelfvertrouwen. DO-IN : van 20u tot 20.30u. Do-In is een heerlijke combinatie van relatief gemakkelijke Taoïstische oefeningen die de energie versterken en je afweersysteem verbeteren. Do-In betekent de ledematen strekken en bewegen om de energie te laten stromen door de meridianen en wordt in zen-tradities ook wel gebruikt als voorbereiding voor meditatie. Het mooie van Do-In is dat het mensen stimuleert om hun lichaam écht te voelen, ernaar te luisteren en er verantwoordelijkheid voor te dragen. Do-In oefeningen zijn ook nauw verwant aan geneeswijzen zoals shiatsu en acupunctuur. De strekkingen en zelfmassages werken in op de energiebanen (meridianen). Hierdoor ontspannen spieren en raken ze goed doorbloed, zodat afvalstoffen beter worden afgevoerd. Daarnaast krijg je, door de aandacht voor ademhaling ook een rustige geest: lichaam en geest worden weer één. OEFENINGEN VOOR REVITALISATIE EN HARMONISATIE: van 20.30u tot 21u Het opwekken van de essentiële levensenergie is het belangrijkste doel van deze oefeningen. Hierdoor krijgen we een stimulans voor alle organen en het volledige organisme. Het immuniteitssysteem wordt versterkt en de we ervaren een hoger energiepeil en tegelijkertijd een deugddoende innerlijke relaxatie. 34

36 BRAIN-GYM : van 21u tot 21.30u. Brain-gym is een uitgekiende serie bewegings-oefeningen die beide hersenhelften activeren, teneinde de communicatie tussen die beide helften te bevorderen. Het zijn eenvoudige, speelse en doelgerichte oefeningen die je bewust uitvoert volgens jouw noden. Ze maken het mogelijk om het beste uit jezelf te halen en om datgene wat je geleerd hebt ook bij stressvolle situaties aan te spreken. De Brain Gym oefeningen kunnen door lichaam en geest te integreren snelle verbeteringen aanbrengen op vlak van o.a. aandacht en concentratie, geheugen, planning en organisatie, leercapaciteit en informatieverwerking, lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, luisteren, fysieke coördinatie en algemeen gevoel van welzijn. VISUALISATIES : van 21.30u tot 22u. Algemeen kunnen we visualisaties beschouwen als een voorbereiding op ware meditatie. Het leerproces van naar binnen gekeerdheid wordt actief en de diepe concentratie en focussing helpt bij het éénpuntig richten op een aandachtspunt. Visualisatie is een vertaling en uitdrukkingsvorm van een gedachte of een gevoel en steunt volledig op de prachtige vaardigheid van het voorstellingsvermogen en de verbeelding Men gaat ervan uit dat onze verbeelding een grote invloed heeft op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welbevinden en een belangrijke rol kan spelen in het menselijk evolutieproces. MEDITATIE : van 22u tot 22.30u. Meditatie is een vorm van spirituele oefening en is de hoofdingangspoort van de innerlijke wereld. Het is een rechtstreeks contact met het innerlijk weten en kan zelfs doordringen tot achter de stilte waar het zingen van de ziel begint. Meditatie geeft diepe rust en ontspanning maar ook helderheid, bewustzijnsverruiming en inspiratie. Er zijn vele soorten van meditatie die allen hetzelfde doel hebben: ZIJN. Wij beoefenen in deze cursus o.a. *Contemplatie: het beschouwen op een bijzondere tekst *De concentratie meditatie: hier wordt de aandacht geconcentreerd op een object, beeld of geluid, (een) god, een kaarsvlam, de ademhaling of elementen uit de natuur. *De object gerichte meditatie: bestaat uit het richten van de aandacht op één punt. *De Objectvrije meditatie: na het eenpuntig worden van de aandacht is de bedoeling dat de aandacht geheel ontspant en dat objectvrije meditatie ontstaat. Dit wordt ook het terugkeren van de aandacht naar de bron genoemd. *De meditatie op de stilte: waar de ervaring van de inhoud van het niets het centrale gegeven is. *De Vipassana meditatie: hier wordt de aandacht niet geconcentreerd op één punt, maar wordt de geest juist getraind om gewaar te zijn van alle veranderingen die plaats vinden in lichaam en geest. *De dynamische of Kundalini meditatie: een zeer actieve meditatie met een krachtige innerlijk ervaring en een diepe rust als eindpunt. CHANTEN en MATRA S. Het laten vibreren van klanken als afsluiting van de dag kan een heel bijzondere ervaring zijn met een krachtige innerlijke werking en een diepe ontspanning als resultaat. Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed. In sommige gevallen wordt hij herhaald en is hij bedoeld als een continue recitatie (chant). Voor de herkomst van het woord mantra zijn er verschillende verklaringen. Volgens velen is het een combinatie van de Sanskrietse woorden manasah (geest) entra (bevrijding door beheersing van die geest) RELAXATIE en VITALISATIE COACH (Code: BS 2015/13) DUUR: 34 woensdagavonden van 19 tot 22.30u PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DOCENT: Egidius Musiek en gastdocenten DATA: 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 6/1-13/1 20/1 27/1 3/2 17/2 24/2 2/3 9/3-16/3 23/3 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6. KOSTEN: Inschrijvingen vóór 1/8: 900. De KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. Eventueel alleen de 34 Yogalessen van 19u tot 20u: 300,00. MMEBRENGEN: Losse kleding, yogamatje, handdoek, slofjes INSCHRIJVINGEN: vóór maandag 7 september 2015 via de inschrijfknop op de Ignoramus website We gaan op zoek naar de bron van het diepste levensgevoel, de ademruimte van het wezen, dat in de grond één is met het wezen van het heelal. Waar de mens die kern van zijn wezen vergeet, verschanst hij zich des te steviger naar zijn buitenkant. Waar de innerlijke volheid verstomt, zoekt hij het uiterlijk lawaai. Waar het gevoel voor het vruchtbare midden verdwijnt, verkrijgt de verharde periferie overwicht. K. von Drückheim 35

37 Het ontdekken en heropladen van de innerlijke voelkwaliteiten staat centraal met een absolute meerwaarde voor je totale leven. Ook een absolute waardevolle aanvulling op al onze opleidingen of een directe meerwaarde voor de cursussen de innerlijke scholingsweg maar ook als nieuwe ontdekking van de unieke manier waarop de Ignoramus Academie nu al jaren een prachtige opbouwende formule aanbiedt om je intuïtieve gevoelsontwikkeling een krachtige heroplading te geven. We starten met de volledige terugkeer naar de kindertijd (niveau 1) en het hernieuwen van jouw originele kinderkwaliteiten met aanvullend natuurlijk het helen van alle aspecten van het gekwetste kind. Daarna wordt de pubertijd overgedaan (niveau 2) met ook daar de heling van de beginnende (puber)pijnlijn en het herontdekken van je eerste zelfontdekking op individueel en relationeel vlak. Vervolgens wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de volwassenheid op individueel, relationeel en maatschappelijk vlak terug in de juiste energie opgeladen om op deze manier de achtergebleven gevoelsontwikkeling een nieuwe frisse impuls te geven en krachtig voor de dag te komen met je ware innerlijke power van een bruikbare voelwereld. Tenslotte kan de nieuwe bewuste mens (niveau 4) zijn intrede doen als inspirator waar het denken en voelen evenwichtig als aanvullende tegenstelling kunnen gebruikt worden. Uit onze lessenreeksen over de ware vrouwelijke energie is gebleken hoe belangrijk het is om de intuïtieve innerlijke informatie te ontwikkelen. Het moet echter duidelijk zijn dat de meeste mensen een eerder yange theoretische uiteenzetting wel weten te waarderen en de nieuwe kennis ook aangrijpen om eindelijk zekerheid te krijgen over het bestaan van hun eigen innerlijke sferen. Maar kennis is dood en onbevredigend als ze niet kan groeien naar een diep innerlijk weten door de aanvulling met een praktisch ervaringsgericht aanvoelingsvermogen. Met deze intense workshop kan je de kans grijpen om je innerlijke wereld te verkennen en omzichtig te openen om eindelijk over de drempel te stappen naar de onmetelijke rijkdom van je wereld aan de binnenkant. Aanvoelen, laten gaan, toestaan, toelaten en overgave zijn de sleutelwoorden die de poorten openen naar het harmonische en echte voelen. Daarna wordt deze vrouwelijke zekerheid grondig verankerd en voor altijd met de grootste toewijding gekoesterd. Leer dit prachtig instrument te gebruiken als innerlijk kompas om de innerlijk aangestuurde keuzes gestalte te geven in je dagdagelijkse leven. Niet als wereldvreemde zwever maar als krachtige, persoon die het innerlijk weten nooit meer miskent of naast zich neerlegt. Deze yinne 3-daagse sluit aan bij het reeds lang ondergesneeuwde verlangen dat iedereen diep in zichzelf als waardevol wolkje heeft bewaard tot de dag dat eindelijk het innerlijk kind weer zijn speelse positieve naïviteit mag tonen in een regenboog van schoonheid, echtheid en pure vreugde. Naast korte theoretische duidingen werken we vooral met oefeningen die de yinne poorten openen en dan kan je leren voelen tegen 1000 per uur. Komen aan bod: Het yinne levensplan - Voel de kleur, schep de vorm, ervaar de klank, beweeg het ritme - Ontdek je kind archetype - Mijn droomsymbolen - Mythologische verhalen en ware vertelsels als heroplading van innerlijke metaforen - Yinne pijn en heling - De mantel der liefde - Maanopladingen - Mijn innerlijke beeldensfeer ontwikkelen 36

38 Na niveau 1 kunnen we de reacties samenvatten onder de noemer: nog nooit heb ik zo diep en intens kunnen voelen dat mijn innerlijke wereld echt bestaat en gebruikt kan worden. In deze lijn willen we verder gaan om de groei van de innerlijke gevoelswereld nu verder te differentiëren en dieper af te dalen naar de nog onbekende onderwereld van de vrouwelijke energie. Niet door openbreken en binnendringen maar een verfijnd en subtiel verkennen van de inhoud van de gevulde leegte die je alleen kan ervaren als je het geluid van de stilte bezit van je laat nemen. Ook de yinne wereld heeft zijn eigen structuur en wetmatigheden die je altijd moet respecteren bij de innerlijke groeiprocessen. Het ontwikkelen van de innerlijke symbolische beeldensfeer is een van de belangrijkste manieren om de informatie van de binnenkant te vertalen tot een bruikbaar instrument. In deze workshop concentreren we ons op het verder ontwikkelen van het totaalgevoel van het kindarchetype dat we laten doorgroeien tot de fase van innerlijke puberteit waar het mannelijke (animus) en het vrouwelijke (anima) in een aanvullende tegenstelling mekaar ontmoeten in een samenspel van de innerlijke tegenpolen. Het opladen van deze nieuwe gevoelservaringen heeft een bijzondere uitwerking op het vredig omgaan met het naar binnen gaan en naar buiten treden van de pure vrouwelijke energie en heeft natuurlijk zijn directe uitwerking op het harmonisch functioneren met een tegenpool aan de buitenkant. Thema s: Dualiteit en polariteit zelfontdekking en emotionele onbewogenheid - Ontdek je mannelijke en vrouwelijke archetypes - De tweelingziel in jezelf - Een evolutionaire relatie opstelling - Expressie van innerlijke polariteit - De mantel der partnerliefde - Leven volgens de maankalender - Een astrale relatiereis. Deel 1: individuele volwassenheid Niveau 3 van je innerlijk kompas is letterlijk en figuurlijk de absoluut volwassen vorm in de evolutie van de binnenwereld. De toewijding aan het grote innerlijk avontuur wordt steeds maar intenser maar de angst voor de grote verantwoordelijkheid om nu op je eigen benen te moeten staan neemt evenredig toe. Want de innerlijke wereld kent geen planning, geen uittekenen van een lineair stappenplan, geen voorgeschreven normen waarden regels, geen structuur en ordening volgens een bepaalde vooropgestelde normering, geen toetsing met de buiten- wereld allemaal krachtige mannelijke elementen die nu onze maatschappelijke ordening bepalen. Integendeel volwassen vrouwelijke yinne energie is onvoorspelbaar maar niet wispelturig, ongrijpbaar maar zo vatbaar, niet rationeel verklarend maar zo duidelijk in zijn eenvoud, niet eenzaam maar All-één, niet gemaakt maar zo onschuldig vanzelfsprekend, geen zweverige versluiering en wegdromen in vergetelheid maar heldere en bewuste aanwezigheid, geen doelgerichtheid met een doel buiten jezelf maar het volgen van de Weg die innerlijk voorbestemd is, geen uiterlijke onechte verschijningsvorm maar een innerlijke ware zekerheid Vrouwelijke volwassenheid is krachtig met de nodige innerlijke gestrengheid niet als verzet of verontwaardigd reactiegedrag maar als duidelijke gevoelservaring die de beslissingen vanuit een diep intuïtief aanvoelen kan aansturen. Leven in verwondering en aandacht elke dag en alleen met het nu moment als concentratiepunt. Leven volgens de natuurlijke wetten die zich cyclisch bewegen en zich tonen in ritmische periodiciteit waar je in kan meestromen op het tempo van de eigen afstemming. Thema s: De mantel van het schaduwrijk - De koningin maakt haar opwachting - De weg van Innana, Er was eens de ware vrouw met een nieuwe rol en plaats - Thuiskomen waar woorden ophouden en het verstand verschrompelt om plaats te maken voor de kommerloze totaalervaring - De poorten van de yin zijn geopend en toegankelijk - De inwijdingsweg van de yin. Deel 2: Relationele volwassenheid: De liefdevolle zielsverwantschap Als de individuele belevingswereld van de innerlijke waarheid voldoende kracht heeft opgebouwd en de elementen van de persoonlijke beeldensfeer omgezet zijn tot een positieve verankering dan kan je eindelijk het zelfgecreëerde geschenk elke dag voor jezelf klaarleggen. Dan pas zal je er ook in slagen om je ware zielsinhoud met een ander te delen, waar je trouwens origineel was voor uitgekozen. Natuurlijk moeten nog even de oude verstrikkingen van afhankelijkheid en de restanten van het kinderlijk krijgen omgezet worden naar een vrije en liefdevolle uitwisseling. Natuurlijk zullen ook de ware verontschuldiging, de oprechte vergeving en de intense goedmaking de voorboden worden van een diepe verzoening met de energie van je tegenpool. Misschien wordt het dan mogelijk om de hemelse ervaring te proeven van de Alchemistische bruiloft waar slechts een zin centraal kan staan: Ik beloof jou dat ik trouw zal blijven aan mijn innerlijke Zelf en dat wil ik steeds met jou delen. 37

39 Indien we de weg volgen van toewijding aan het innerlijk voelen komen we onvermijdelijk in contact met de beste boodschapperssfeer, namelijk de partnerrelatie. Velen hebben in dit levensonderdeel nog ingrijpende voelpijnen overgehouden uit verstoorde vroegere of huidige relatie(s). In deze 3-daagse willen we iedereen onderdompelen in de sferen van uitzuivering en harmonisatie van deze oude verdedigings- en vlucht verstrikkingen. Centraal staat de innerlijke inhoud van goedmaking en de hernieuwde vereniging met het originele doel van de relatie. Hoe kan je de weg alleen volgen zonder je alleen te voelen en met de stellige zekerheid van gedragen te worden zonder aansturing vanuit de eigen wens. Leer de ware voelwoorden spreken die de diepe uitdrukking zijn van je nieuwe inzichten over de echte man of vrouw in jezelf. Spreek de passionele taal waarin je de tegenpool van jezelf in de andere permanent eert en aanzet om krachtiger naar buiten te treden. Hoe kan je het krijgen en geven syndroom overstijgen om met gelijkwaardige aandacht en zorg het meesterlijk Delen eindelijk in jezelf te ontdekken. Deel 3: Maatschappelijke volwassenheid: de Paladijn en Paladina treden naar buiten. En toen traden zij naar buiten, tegengesteld en toch aanvullend en complementair. Hand in hand, als één, om de wereld te tonen hoe je vertrekkend vanuit diepe persoonlijke keuze over welk voelen je elke dag wil ervaren je mooiste creativiteit kan inzetten om dienstbaar te zijn voor allen die het nodig hebben. Dan pas krijgt de nieuwe tijd vorm en worden er projecten met een diepe menselijke meerwaarde vanuit bescheiden eigen verantwoordelijkheid in de wereld gezet waar het mannelijke en vrouwelijke harmonisch samengaan. De Trollen en Troela Troelaria s van deze wereld van begoochelingen kijken verwonderd op naar het ontstaan van de nieuwe Paladijn en Paladina s die de aarde een nieuw aanschijn willen geven door een diepe persoonlijke keuze met een breed maatschappelijk engagement voor het herinstalleren van de oude wijsheid. Met volle aandacht voor de innerlijke voeldeugden, de oude code voor het harmonisch samenzijn van mensen, en het weer eren van de uiterlijke verschijningsvorm van deze voelwaarden: de universele wetten die het grootse en het allerkleinste van het universum ordenen. Een nooit aflatende kracht van dienstbaarheid en persoonlijke volharding in het overwinnen van de dualiteit door de belevingswereld van de éénmakende energie. ONTWIKKELEN VAN JE INNERLIJK KOMPAS DATA: * Niveau 1: van vrijdag 3 (9.30 uur), zaterdag 4 en zondag 5 juli 2015 (22 uur) (Code: BZ 2015/1) * Niveau 2: van vrijdag 10 (9.30 uur), zaterdag 11 en zondag 12 juli 2015 (22 uur) (Code: BZ 2015/2) * Niveau 3 deel samen maar met een apart programma voor de deelnemers van deel 1, 2 of 3: Van vrijdag 10 (9.30 uur), zaterdag 11 en zondag 12 juli 2015 (22 uur) (Code: BZ 2015/3-1 of 2 of 3) DOCENT: Egidius Musiek en het Ignoteam PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt VERBLIJF: Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 2 nachtjes te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Maximaal 15 personen per groep kunnen deelnemen. KOSTEN: Vóór 15 juni inschrijven: 300. Na 15 juni: 340. Programma, maaltijden en begeleiding. Zonder verblijfskosten. KMO-portefeuille kan ingezet worden. MEEBRENGEN: Matje voor oefeningen, sport- en wandelschoenen, creatief materiaal INSCHRIJVINGEN: Vóór 1 juli 2015 via de website: 38

40 Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wat is het doel en de zin van het leven? Waarom deze ouders, partner, kinderen, familie, omgeving...? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven? Wat kom ik hier doen? Waarom deze moeilijkheden, waarom altijd deze herhaling van problemen? Wat moet ik kiezen? En zo zijn er nog duizenden vragen die mensen bezig houden als zij wat bewuster met het leven willen omgaan. Zijn dit ook vragen die jou bezig houden en ben jij ook op zoek naar de antwoorden op deze levensbelangrijke zingevingsvragen, dan is deze avond de geschikte uitdaging waar je de prachtige mechanismen van het leven helemaal kan doorgronden. Hoe kan je de harde leerschool van de signalen eindelijk ombuigen naar bewust inspelen op deze nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en evolutie. Kan je de moeilijkheden leren hanteren als groei-indicatoren en deze impulsen gebruiken om je ware authenticiteit te ontdekken? Een kennismakingsworkshop om je denkmodellen te verruimen en je intuïtieve voelen te openen zonder zwaarmoedige schuldvragen of betuttelende algemeenheden. Maar echt en puur je eigen leven met verwondering durven bekijken. Het programma wordt opgebouwd telkens met een diepgaande theoretische uiteenzetting met een individuele of groepstoepassing met je eigen leven als leidraad. PROGRAMMA *Vrijdag van 9.30u tot 10u: Individuele voorstelling *Vrijdag van 10u tot 12.30u: De ordening van het Universum *Vrijdag van 13.30u tot 15.30u: Het levensplan *Vrijdag van 16u tot 18u: Het mechanisme van het leven: deel 1 *Vrijdag van 19u tot 21u: Praktische toepassing: mijn leven *Zaterdag van 9.30u tot 12.30u: Het mechanisme van het leven: deel 2 *Zaterdag van 13.30u tot 15.30u: Mijn levensopdracht en missie *Zaterdag van 16u tot 18u: Verstoringen en verstrikkingen *Zaterdag van 19u tot 21u: Een totaalbeeld van mijn leven *Zondag van 9.30u tot 12.30u: Mijn persoonlijke ontwikkelingsweg *Zondag 13.30u tot 15.30u: De praktijk van harmonisch leven *Zondag van 16 tot 17.30u: Mijn actieplan 3-daagse HET BESTE MOET NOG KOMEN (Code: BS 2015/15) DATA: Worden later vastgelegd, zie de maandelijkse nieuwsbrief. BEGELEIDING: Egidius Musiek PLAATS: * Veltem-Beisem: Centrum La Riposa, Warotstraat 54 * Hasselt: Centrum Ignoramus, Hazelarenlaan 32 KOSTEN: 300,00 Maximaal 20 personen kunnen deelnemen. INSCHRIJVINGEN: via de inschrijfknop op de Ignoramus website 39

41 Intensieve 5-daagse reinigingsweek in groepsverband met een persoonlijk aangepast programma. Iedereen krijgt via Kirlian-fotografie een aantal individuele gegevens (hoeveelheid opgestapelde toxines, de verzuringsgraad, de verstoringsgraad en een totale energiemeting) aan het begin van de week. De testen worden op het einde van de week ter controle overgedaan. Aan de hand van de Kirlianfoto wordt indien gewenst een persoonlijk aangepast voedingsprogramma opgesteld. Deze zuiveringsweek is voor iedereen geschikt en legt de nadruk op lichamelijke ontslakking, drainage van toxines, schoonmaken van de filterorganen lever en nieren, psychologische zuivering, het loslaten van oude emoties en gedachtenconstucties, spirituele zelfreflexie, contact maken met je levensplan en de opdrachten van je leven. Sommige deelnemers kiezen ook enkel voor rust en ontspanning zonder activiteitenprogramma. Tijdens deze intensieve 5-daagse kunnen de deelnemers kiezen voor een echte zuiveringsweek zoals Ignoramus al meer dan 25 jaar organiseert Daarnaast kan iedereen ook extra kiezen voor individuele therapeutische sessies bij een van onze medewerkers GROEPSPROGRAMMA Ochtendoefeningen wandelen yoga groepsactiviteiten creativiteit opstellingen - avondmeditatie Tijd Maandag Tijd Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8-9u Ochtendoefeningen Ochtendoefeningen Ochtendoefeningen Groentebouillon - inpakken 9-10u Groentebouillon Groentebouillon Groentebouillon Vertrek 10-12u Wandeling Wandeling Wandeling Gezamenlijke wandeling in de omgeving met groepsmeditatie in het bos 12-13u Yoga Yoga Yoga 14 16u Groepswandeling in de omgeving Kennismaking met de deelnemers 13-14u Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma 16u Aankomst in Contes de Salm 14-15u Rust Rust Rust 16 17u Kamerverdeling uitpakken Rondleiding 15-17u Groepsactiviteit: Massage Groepsactiviteit: leverpakking, meridiaanmassage & gezichtsmasker Groepsactiviteit: gemberkompres op de nieren, meridiaanmassage & azoekidrankje u Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma u Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma Maaltijd afhankelijk van het persoonlijk voedingsprogramma Groepsactiviteit: dans en expressie u Groepsactiviteit: Mijn levensopdracht Groepsactiviteit: Creatief met vormen Groepsactiviteit: Evolutie opstelling. 40

42 MAALTIJDEN Bio ingrediënten, groenten en sappen met liefde geserveerd Onze gasten kunnen vanuit eigen inzicht een keuze maken tussen verschillende zuiveringsmethoden. Indien het kiezen van het gepaste voedingsprogramma nog om begeleiding en advies vraagt dan worden de vaststellingen uit de Kirlianfoto gebruikt om voor iedereen het juiste programma op maat te kiezen. MOGELIJKHEDEN: Volledig vastenkuur: geen maaltijden enkel een groentebouillon s morgens en voor de rest alleen veel zuiveringsthee drinken. Granenkuur: s morgens een groentebouillon en daarna s middags en s avonds alleen een klein kommetje gekookte volle rijst met condiment. Tussendoor veel zuiveringsthee. Granen-groentekuur: s morgens een groentebouillon en daarna s middags en s avonds een klein kommetje gekookte volle rijst en een stoofpot van groenten. Tussendoor veel zuiveringsthee. Groentekuur: s morgens een groentebouillon en daarna s middags en s avonds een stoofpot van groenten. Tussendoor veel zuiveringsthee. Groentesappenkuur: s morgens een groentebouillon en daarna gespreid over de dag een liter groentesap. Tussendoor veel zuiveringsthee. Vruchtensappenkuur: s morgens een groentebouillon en daarna gespreid over de dag een liter vruchtensap. Tussendoor veel zuiveringsthee. Kleine ongemakken (hoofdpijn, constipatie, vermoeidheid, spierpijn, psychische uitzuivering, eliminatieverschijnselen ) die zouden kunnen ontstaan tijdens de zuiveringsweek worden vakkundig ondersteund en begeleid door ons team gezondheidsconsulenten ALGEMENE INFORMATIE DATA: * Najaarszuiveringsweek: van maandag 2 november tot vrijdag 6 november (Code: BS 2015/14) * Voorjaarszuiveringsweek: van maandag 28 maart tot vrijdag 1april Code: BS 2016/1) BEGELEIDING: Egidius Musiek en de medewerkers van het Igno-team Alle verdere details worden opgenomen in onze maandelijkse nieuwsbrieven. CENTRUM IGNORAMUS ACADEMIE Hazelarenlaan Hasselt LA RIPOSA Warotstraat Veltem-Beisem (Bij Leuven) 41

43 Algemene informatie Ignoramus Academie 2 Beroepsopleiding Integraal Gezondheidsbegeleider 9 De persoonlijke zoektocht naar mijn levensopdracht 14 Mijn levenspad bewandelen 15 Integraal Evolutiecoach 16 Natuurvoedingsconsulent 19 Opvoedingscoach 21 Relatiecoach 22 De terugkeer van de Koning 23 De kracht van de vrouwelijke wijsheid 25 Doorgroeijaar Dochters van de maan 26 Handoplegging van de Essenen 27 Spirituele stervensbegeleiding 28 Evolutionaire Cranio Sacraal 30 Levenscoach: stress depressie burn out cvs 31 Relaxatie en vitaliteits coach 33 Ontwikkelen van je innerlijk kompas 35 Het beste moet nog komen 38 Voorjaars- en najaarszuiveringsweken 39 Locaties Lesplaatsen 40 Inhoud van de studiegids 41 OPEN DEUR DAGEN 42 42

44 [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] HASSELT Hazelarenlaan Hasselt Zaterdag 29 augustus 2015 van 13 tot 18 uur VELTEM-BEISEN (bij Leuven) Warotstraat Veltem-Beisen (Bij Leuven) Zondag 30 augustus 2015 van 13 tot 17 uur Voorstelling van het nieuwe opleidingsprogramma van de IGNORAMUS ACADEMIE Introductielessen Ontmoeting met de docenten alle informatie en inschrijvingen Bio hapjes/slokjes en de wereldberoemde Ignoramus taarten voor alle bezoekers! IGNORAMUS ACADEMIE Hazelarenlaan Hasselt

IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens

IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens Integraal levenscoach Integraal Evolutiecoach Integrale intuïtieve ontwikkeling Me Coaching: Mijn leven zelf in handen nemen Relatiecoach

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2011-2012

STUDIEGIDS 2011-2012 UW KEUZE VOOR EEN TOEKOMST MET INHOUD STUDIEGIDS 2011-2012 EDITIE BELGIË INTEGRAAL LEVENSCOACH INTEGRAAL EVOLUTIECOACH RELATIE COACH STRESS DEPRESSIE BURN OUT CVS COACH SLAAP COACH OPVOEDINGSCOACH INTEGRAAL

Nadere informatie

VITADROME. Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

VITADROME. Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING NIEUWSBRIEF APRIL 2012 VITADROME Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum GROEPSPRAKTIJK DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ADVIES EN/OF BEHANDELING

Nadere informatie

VOOR- en NAJAARS ZUIVERINGSWEKEN - GEZONDHEIDSWEKEN

VOOR- en NAJAARS ZUIVERINGSWEKEN - GEZONDHEIDSWEKEN INTEGRAAL GEZONDHEIDSBEGELEIDER Basisopleiding (2 jaar) met minstens één vakspecialisatie Hasselt VAKSPECIALISATIES OF LANGE CURSUS VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TAO YOGA Cursus Hasselt BASISCURSUS NATUURLIJKE

Nadere informatie

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing KANDIDAAT LEDEN moeten de volgende kennis, vaardigheden en competenties kunnen bewijzen met getuigschriften e.d.. Kandidaten

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief augustus $Rf Nieuwsbrief 2013 - augustus De promotieprijzen voor alle opleidingen in de studiegids blijven doorlopen tot 15 september 2013. Alle oud-studenten die langer dan 2 jaar geleden een opleiding uit de

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn

Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn Training Focus Ontwikkeling van intuïtieve kwaliteiten en zelfbewustzijn De Focus training legt een basis voor permanente educatie met hulp van kennis en vaardigheden met als resultaat om vanuit wijsheid

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009

Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009 rf Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009 Maandelijkse uitgave nr. 7/2009 augustus Erkenningsnummer: P208933 Centraal secretariaat België: Orgelwinningstraat 19, 3582 Koersel.

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f

Basisopleiding. Diensten aan particulieren I f Basisopleiding Diensten aan particulieren I f 2013 Informatiefolder najaar 2015 Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is het een must om

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES Dat we begeleiding en therapie kunnen geven via het beeld, de kleur en de vorm zal een belangrijk gegeven zijn in de toekomst. Mensen redeneren in cirkeltjes en

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011 - Augustus

Nieuwsbrief 2011 - Augustus Rf Nieuwsbrief 2011 - Augustus Zoals we hebben aangekondigd voor de vakantie gaat de Ignoramus Academie weer een nieuwe fase in met de opening van een volledig nieuw centrum. Eindelijk een vaste plek waar

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Hooggevoeligheid & Energie Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Thema s: Herkennen van & omgaan met (Hoog)gevoeligheid en spiritualiteit. Energetisch reinigen en

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2013

Nieuwsbrief oktober 2013 $Rf Nieuwsbrief oktober 2013 Op 27 oktober wordt UNISAN boven het doopvont gehouden. Unisan staat voor Unie voor Natuurlijke en Integrale Gezondheid en Welzijn. Het is de eerste keer in de nog maar jonge

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn ingeschreven voor een activiteit van het MindfulCentrum (behoudens punt 2) ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op trainingen, coachtrajecten, yogalessen en vakanties verzorgd door het MindfulCentrum. Artikel 1. INSCHRIJVING Deelnemers zijn

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg 2014 1 Complementaire Zorg zachte zorg, zorg met aandacht Complementaire zorg is aanvullende zorg. Het is niet

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 / 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk:

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Opleiding Advanced. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Opleiding Advanced Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen,

Nadere informatie

Programma jaaropleiding Energiewerk en Healing 2014-2015

Programma jaaropleiding Energiewerk en Healing 2014-2015 Programma jaaropleiding Energiewerk en Healing 2014-2015 Module I: Kennis. Basisbegrippen en de mystieke kant van de Inka-traditie - Kennis van energie en energiewerk - Principes van healing - Achtergronden

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Energetische Dieptereiniging

Energetische Dieptereiniging Achtergronden van de Energetische Dieptereiniging Toelichting en naslagwerk over de dynamiek van de energetische dieptereiniging: EDR Uitgave van Het Spectrum, Hoogstraten. www.hetspectrum.be VOORWOORD

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Retraite in Frankrijk

Retraite in Frankrijk Retraite in Frankrijk Naar een Liefdevolle Volwassen Relatie! Van strijd naar helen Waarom systemische Relatie Retraite? Van 03 t/m 10 juli 2015 Relaties lijken onze levens te beheersen. Als we "alleen"

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid!

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Programma Natuurlijk leiderschap Voor vrouwelijke leiders en (Young)professionals Onze missie In ons dagelijks werk begeleiden we met veel plezier

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden.

Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden. Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden. Hoe maak je een afspraak voor een individuele supervisie, coaching of therapiesessie? Je mailt naar Linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief Follow your it knows the way Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 1 28 januari 2016 Lieve mensen, In het Centrum voor BewustZijn hebben wij (Angela en Marjolein) onze krachten gebundeld.

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

P r a k t i s c h e K r u i d e n l e e r

P r a k t i s c h e K r u i d e n l e e r P r a k t i s c h e K r u i d e n l e e r D o d o n a e u s h e r b o r i s t e n o p l e i d i n g Herborist, een oud beroep in een nieuwe vorm. De hedendaagse herborist is een kruidendeskundige met een

Nadere informatie

Opleidingscentrum Bergkristal

Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingen en Leerroutes 2013 Versie augustus 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen www.opleidingscentrum-bergkristal.nl

Nadere informatie

Coaching en Mindfulness op Sardinië

Coaching en Mindfulness op Sardinië Coaching en Mindfulness op Sardinië Za 16 september tot dinsdag 19 september 2017 Wij (Jeanne Goossens en Ilse Buijtels) hebben de ervaring dat door het creëren van ruimte en door bewust aandacht te geven

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN Feng Shui Vijf Elementen Voeding Nine Star Ki Vijf Elementen Ontspanning Korte beroepsopleidingen CRKBO geaccrediteerd ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN TAKE TIME TO FIND YOURSELF BARADA OPLEIDINGSCENTRUM Bij Barada

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat.

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat. Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

Jaartraject- Praktisch Singing Village Academy 2015-2016. Singing Village vzw

Jaartraject- Praktisch Singing Village Academy 2015-2016. Singing Village vzw Jaartraject- Praktisch Singing Village Academy 2015-2016 W: www.singingvillage.org M: singingvillage@gmail.com T: +32 (0) 478-25.48.32 Informatie MODULES 1 AANVANG 1 CURSUSLOCATIE/VERBLIJF 1 MAALTIJDEN

Nadere informatie

DIABETESZORG * Referentieverpleegkundige diabeteszorg * Diabeteseducator

DIABETESZORG * Referentieverpleegkundige diabeteszorg * Diabeteseducator DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2011-2012 DIABETESZORG *

Nadere informatie

Cursus in Gestalt-psychologie.

Cursus in Gestalt-psychologie. Cursus in Gestalt-psychologie. De grondbeginselen uit de gestalt-psychologie en -therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties

Nadere informatie

Mindful Management eenjarige opleiding

Mindful Management eenjarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2017 Is dit herkenbaar? Huidige organisaties hebben met permanente verandering te maken. Dat levert bij medewerkers en het management veel stress en gevoelens

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

EFFECTIEF COMMUNICEREN. Training voor medewerkers met een hoge intelligentie

EFFECTIEF COMMUNICEREN. Training voor medewerkers met een hoge intelligentie EFFECTIEF COMMUNICEREN Training voor medewerkers met een hoge intelligentie EFFECTIEF COMMUNICEREN Training voor medewerkers met een hoge intelligentie Inleiding De training Effectief communiceren, bestaande

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Docent /Gastdocent: De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon.

Docent /Gastdocent: De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opleidingsinstituut: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Docent/Gastdocent Diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie