Stichting Europrof is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren we hieronder de kerngegevens.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Europrof is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren we hieronder de kerngegevens."

Transcriptie

1 ANBI verantwoording Stichting Europrof is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren we hieronder de kerngegevens. Naam Stichting Europrof RSIN/fiscaal nummer RSIN/Fiscaal nummer: ANBI-erkenning KvK Brabant: Contactgegevens Tilburgseweg BV Moergestel Bestuur Voorzitter: vacant Secretaris: A. Andreu Penningmeester: D.G.P.J. Raaijmakers Leden: M.L. Alcaraz M. Mulders Het bestuur komt drie maal per jaar in reguliere vergadering bijeen. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoedingen, noch vacatiegelden. Doelstelling (uit de statuten) De stichting heeft ten doel het verzorgen van beroepsopleiding waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan culturele en maatschappelijke vorming en ontplooiing van jonge mensen die minder kansen maken op de arbeidsmarkt. Beleid Europrof is een erkende particuliere onderwijsinstelling die mbo-opleidingen op het gebied van horeca en hospitality verzorgt. Kenmerken van Europrof zijn: kleinschaligheid, een energieke aanpak, flexibiliteit, individuele leerroutes, persoonlijke coaching, internationale mogelijkheden, en een optimale balanstussen theorieen praktijkonderwijs. Het motto Werken aan je talent staat centraal in Europrof. Europrof richt zich op vrouwelijke deelnemers vanaf 16 jaar die een beroepsopleiding in de horeca willen volgen. Motivatie speelt een belangrijke rol bij de aanname.

2 Visie en doelen De visie van Europrof en wat Europrof wil bereiken in de komende vijf jaar is geformuleerd in onderstaande doelstellingen: 1. Goede kansen op de arbeidsmarkt scheppen door een totaalconcept in opleiden aan te bieden door vakkennis, technieken, vaardigheden, en een brede persoonlijke ontwikkeling te integreren door opleidingen op maat te verzorgen: modulair onderwijs, leren in eigen tempo, flexibele in- en uitstroom door deelnemers intensief te begeleiden door opleidingen af te stemmen op het bedrijfsleven door opleidingen met een internationaal karakter aan te bieden, onder meer internationale diploma s en certificaten, BPV in het buitenland (al vanaf het eerste jaar van de opleiding) waardoor de deelnemers beschikken over de Europass Mobiliteit, intensief onderwijs in moderne vreemde talen en uitwisselingsprogramma s met buitenlandse studenten door deelnemers te begeleiden bij hun entree op de arbeidsmarkt of bij hun doorstroom naar een vervolgopleiding. 2. Zorgen voor een helder en goed functionerend kwaliteitszorgstelsel door te zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering met duidelijke, smart geformuleerde doelstellingen door continu te ontwikkelen en te innoveren door te zorgen voor het volledig toepassen van de PDCA-cyclus. 3. Grote betrokkenheid van allen bij de organisatie behouden door maximaal gebruik te maken van ieders creativiteit, gedrevenheid en expertise door persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in de vorm van cursussen, studiedagen, buitenlandse uitwisselingsprojecten enz. door een eigen POP (persoonlijk ontwikkelingsportfolio) bij te laten houden, als instrument om de ontwikkeling van en de groei in vaardigheden te bevorderen door de uitstekende samenwerking te bevorderen met de medewerkers van het aangrenzende conferentieoord Zonnewende, erkend leerbedrijf voor de Nederlandse en buitenlandse deelnemers van Europrof. 4. Kwalitatief hoog onderwijs bieden door trends in Horeca en Hospitality te onderzoeken en bij te houden, op het gebied van gastronomie, gastvrijheid, business, management en organisatie door op de hoogte te zijn van, en aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de inrichting van het onderwijs, onderwijsvisies, systemen en methoden van onderwijs en examinering, en deze steeds kritisch te bestuderen en zodanig te implementeren dat ze aansluiten bij de eigen principes en uitgangspunten door continu aandacht te hebben voor de eigen productontwikkeling op het gebied van

3 onderwijs en examinering, zoals de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsmodulen, de EP-Fun (de eigen methode van examinering), computer-based learning, enz. 5. Zorgen voor kennisuitwisseling en verbetering van de expertise door een breed netwerk in stand te houden, zoals contacten en uitwisselingen met nationale en internationale horecabedrijven, opleidingsinstituten, en deskundigen op velerlei gebieden door het bedrijfsleven te betrekken bij o.a. gastcolleges, BPV, examinering en onderwijsontwikkeling door alumni te betrekken bij projecten van Europrof. 6. De bewezen kwaliteit in het MBO uitbreiden naar HBO-onderwijs in Europrof door de mogelijkheden voor de start van hoger onderwijs in Europrof te onderzoeken door een hoger onderwijsprogramma op te zetten waardoor er doorstroom mogelijk is vanuit het MBO. 7. Zorgen voor een goede aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs door de samenwerking met het voortgezet onderwijs te intensiveren door middel van intensivering van contacten met o.a. decanenkringen, het aanbieden van oriëntatiestages en deelname aan studiemarkten door goede informatie te geven over de opleidingen in Europrof en de toekomstmogelijkheden met betrekking tot het beroep of een vervolgopleiding. 8. Een constante aanwas van leerlingen waarborgen door te zorgen voor regelmatige promotie- en voorlichtingsactiviteiten tijdens onderwijsbeurzen, opleidingsmarkten, open dagen, oriëntatiedagen enz., waarbij men uitstraalt dat Europrof staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Naast de erkende Nederlandse opleidingen (de zogenaamde Crebo-opleidngen) verzorgt Europrof buitenlandse opleidingen in de horeca en hospitality. Dit zijn de NVQopleidingen. NVQ staat voor National Vocational Qualification. Europrof is tot nog toe het enige erkende Training Centre in Nederland dat NVQ-opleidingen aanbiedt Verslag van uitgeoefende activiteiten (2012) Voor een impressie van de activiteiten in Europrof over het afgelopen jaar verwijzen wij u naar de vernieuwde website van Europrof en naar Facebook, waar verschillende foto s en filmopnames te vinden zijn Per schooljaar beschrijft Europrof haar doelstellingen in de Jaarplannen. De voortgang van deze plannen wordt gedurende het schooljaar gemeten. Over de stand van zaken met betrekking tot de Jaarplannen in 2012 kan geconstateerd worden dat verschillende doelstellingen zijn gerealiseerd. Zo werden door Europrof inspanningseisen geformuleerd en vastgesteld voor Loopbaan en Burgerschap omdat examens voor dat onderdeel in 2012 zijn vervallen. In juni en augustus 2012 zijn twee nieuwe docenten aan het docententeam van Europrof toegevoegd. Naar aanleiding van de externe audit eind 2011 werden enkele

4 opleidingsdocumenten vernieuwd en aangepast. Zo verscheen een nieuwe aangepaste versie van de OER en werd een nieuwe folder opgesteld. Uit het voornemen de samenwerking met het voortgezet onderwijs te intensiveren, kwam deelname aan het Vmbo-carrousel voort. Hiermee biedt Europrof scholieren de mogelijkheid om kennis te maken met horecaopleidingen en -beroepen. Naast diverse promotieactiviteiten, waaronder studiemarkten, kookworkshops en onderwijsbeurzen, werd eind 2012 de website van Europrof vernieuwd. Tot slot kan vermeld worden dat het vernieuwde kwaliteitshandboek in 2012 al voor een belangrijk deel in concept gereed is en in 2013 zal worden afgerond. Financieel Beleid Werving van gelden EUROPROF ontvangt inkomsten uit college- en cursusgeld. EUROPROF is van mening dat het collegegeld geen drempel mag vormen om voor deze opleiding te kiezen. Daarom komt de hoogte van het collegegeld overeen met landelijke opleidingen en is het niet kostendekkend. Voor de financiële middelen ter realisering van haar doelstellingen is Stichting EUROPROF sterk afhankelijk van giften. Dit zijn zowel incidentele giften als giften die voortvloeien uit notariële aktes, erfstellingen. Deze donaties worden voor het grootste deel verkregen uit het eigen netwerk en uit de vrienden- en kennissenkring. Naast giften zijn er huurinkomsten. Voorts heeft de stichting enkele renteloze leningen. Beheer van de gelden De aangetrokken gelden worden door Stichting EUROPROF op conventionele wijze beheerd. Er worden bankrekeningen aangehouden bij diverse te goeder naam en faam bekendstaande bankinstellingen. Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Door middel van de aangetrokken gelden wordt Stichting EUROPROF in staat gesteld haar doelstelling te vervullen. Ze oefent haar doelstelling op een zodanige manier uit, dat op de lange termijn geen structurele exploitatieoverschotten te verwachten zijn. Jaarlijks wordt er een controleverklaring van een onafhankelijk accountant opgesteld. Besteding van de gelden De gelden die door de Stichting zijn verworven worden besteed aan de activiteiten zoals uiteengezet hierboven. Zoals hiervoor aangegeven vervult Stichting EUROPROF haar doelstelling op een zodanige manier dat er geen structurele exploitatieoverschotten worden verwacht. Stichting EUROPROF verwacht dus geen duurzaam overtollige liquiditeiten.

5

6

7

8

9

10

11

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2018

Schoolplan 2014-2018 Schoolplan 2014-2018 d.d. 1 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Missie, visie en kernwaarden... 2 2.1 Missie... 2 2.2 Visie... 2 2.3 Lerende organisatie... 3 2.4 Kernwaarden... 4 3 Onderwijsbeleid...

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014

Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan 2011-2014 Stichting Impuls Foundation Amsterdam, 23 september 2011 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2011-2014 van de Stichting Impuls Foundation. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar 2012-2015 het groene leven www.groenewelle.nl WWW.GROENEWELLE.NL strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan 2012-2015 De Groene Welle: brug naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen

Bewust, bekwaam, betekenisvol. Jaarverslag rsg de Borgen Bewust, bekwaam, betekenisvol Jaarverslag rsg de Borgen 2014 inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 3 Voorwoord College van Bestuur 5 Deel 1 Jaarverslag 1. Organisatie 7 1.1 rsg de Borgen 7 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS

SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS DE RSG LEERT INHOUD Inhoud 2 Woord vooraf 3 Leeswijzer 4 Dit is waar we voor staan 5 Dit zijn onze ambities 6 Zo geven we vorm aan onderwijs- en personeelsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie