Moduleomschrijving CO IEMES jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleomschrijving CO IEMES jaar 2 2014-2015"

Transcriptie

1 Bijlage 2: Moduleomschrijvingen jaar

2 Bedrijfseconomie 2259X4BE1T Competenties LOCO-Competentie 2 LOCO-Competentie 3 Beroepsproduct Communicatiebudget (LOCO-competentie 1) Offerte (LOCO-Competentie3) korte omschrijving Inleiding: De financiële basisbegrippen: omzet/opbrengsten, kosten, ontvangsten, uitgaven. module De Essentie van de volgende financiële overzichten: Resultatenrekening Balans en Liquiditeitsbegroting en Kasstroomoverzicht. Het investeringsplan en de balans Resultatenrekening: begroting en werkelijk, met speciale aandacht voor loonkosten en afschrijvingskosten. Het belang van liquiditeit, liquiditeitsbegroting en een case over de liquiditeitsbegroting. Het jaarverslag: Activa, Eigen Vermogen en Winst. Het jaarverslag: Vreemd vermogen Financiële beoordeling van ondernemingen d.m.v. Financiële kengetallen: Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit(Geen Dupont formule) Kosten nader besproken Het vaststellen van een communicatiebudget Kwantitatieve aspecten en media selectie Verplichte literatuur + ISBN Financieel management voor communicatie/ André van Dijk / Boom Lemma Uitgevers / 2011/ 3 e druk/ ISBN: / 29, XBTH05 Tentamen: periode 4 Herkansing: periode 5 Schriftelijk tentamen Bonusopdracht in periode 4 Onderwerp(en): Praktijkopdrachten: Kosten Media Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 36 uur Bonus opdracht: 1 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 20 uur Boek H 1 t/m H5 in het geheel H6 alleen 6.1 H8 alleen Hulpmiddelen bij toets Niet programmeerbare rekenmachine

3 Branche Event 2259X4EV1O Competenties LOCO-competentie 3 Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Offerte (incl. (realiseerbaar) concept, communicatietraject en begroting) (LOCO-competentie 3) Branche Event neemt je mee in de wereld van zakelijke evenementenbureaus. In kleine groepjes richt je een (fictief) evenementenbureau op en breng je een professionele, inspirerende offerte uit voor een reële opdrachtgever. Onderwerpen die aan bod komen in de module zijn daarom: Wat zijn de verschillen tussen evenementenbureaus en hoe presenteren ze zich? Hoe kom je aan opdrachtgevers (acquisitie)? Hoe werkt een intakegesprek met een opdrachtgever? Hoe vertaal je de briefing van de opdrachtgever in een event-concept? Hoe werk je dit concept uit tot een passend event? Hoe ziet het communicatietraject eruit? Hoe ziet een offerte eruit, welke onderdelen horen hier in? Hoe ziet een kostenoverzicht eruit? Hoe presenteer je de (winst)marge die je op een event wilt maken in dit kostenoverzicht? Hoe ga je om met effectmeting, Return On Investment? Wat zijn de trends in de evenementenbranche? Hoe presenteer je de offerte? Wat zijn de best practices binnen de zakelijke evenementenbranche? Verplichte literatuur : 2259XEME5O Zowel voor Commerciële Economie IEMES-studenten als Communicatie IEMES-studenten biedt deze module een mooie mix van de vaardigheden die nodig zijn om succesvol in de evenementenbranche werkzaam te kunnen zijn! De in de les gepresenteerde PPT-sheets en evt. uitgereikte artikelen toets(en) Hulpmiddelen bij toets Periode 1 Periode 3 (S1) Opdracht Periode 2 (S1) Periode 4 (S2) Periode 5 (S2) Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 12 uur Maken toetsopdracht: 48 uur Maak een offerte voor een zakelijk event op basis van de in de les uitgedeelde case. De volledige opdrachtbeschrijving is beschikbaar op de Portal. n.v.t.

4 Branche Film Entertainment 2259X4FI1O Competenties LOCO- Competentie 1 LOCO- Competentie 2 LOCO- Competentie 3 LOCO- Competentie 5 Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Verplichte literatuur + ISBN Offerte, inclusief (realiseerbaar)concept, begroting en communicatietraject Deze module gaat over de filmindustrie. Een branche met een internationaal karakter. We focussen in de lessen op de Nederlandse filmindustrie. Hoe verhouden producenten, distributeurs en vertoners zich tot elkaar en met welke uitdagingen krijgen zij te maken in een sterk veranderende markt? Aan de hand van het boek Films produceren, handboek voor professionals en achtergrondartikelen gaan we in op deze vragen. Onderwerpen als digitalisering, nieuwe manieren van financieren en vertonen komen allemaal aan bod. Als eindopdracht zet je een (fictieve) film in de markt, van productie tot vertoningsfase. Je maakt een synopsis, globale begroting, releaseplan en marketingplan. Ter voorbereiding wordt een aantal opdrachten gegeven die in de les worden besproken. Artikelen op de portal Films produceren, handboek voor professionals / Carolien Croon & Stienette Bosklopper / Uitgeverij Eburon/2013 / ISBN : 2259X4FI1O toets(en) Hulpmiddelen bij toets Periode eindopdracht 3 x veldopdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 12 uur Veldopdrachten: 24 uur Maken toetsopdracht: 24 uur Artikelen op portal en behandelde stof in colleges. Geen

5 Branche Gaming 2259X4GA1O Competenties LOCO-competentie 3 Beroepsproducten Offerte (incl. (realiseerbaar) concept, communicatietraject en begroting) The art of game design Hoofdonderwerpen / Bij dit keuzevak kruipen we in de huid van een gamedesigner. Een korte omschrijving gamedesigner is geen ontwerper of programmeur, maar is de beslisser module van het spel. Het is een rol. Hij maakt beslissingen over concept, ontwerp, over de manier waarop geprogrammeerd wordt en over beslissingen ten aanzien van de doelgroep en de markt. Een gamedesigner heeft daardoor een breed scala aan vaardigheden nodig; je moet van veel onderdelen verstand hebben. We volgen de opzet uit het boek: The art of game design van Jesse Schell, wat zich voornamelijk concentreert op het spel zelf. De theorie zal vertaald worden naar de praktijk middels een opdracht. De eindtoets is de uitwerking van deze opdracht. The Art of Game Design A book of lenses / Jesse Schell / Elsevier Science Verplichte literatuur : 2259X4GA1O & Technology / 2010 / ISBN: / 44,99 Periode 1 toets(en) Periode 3 (S1) Hulpmiddelen bij toets Periode 2 (S1) Periode 4 (S2) Periode 5 (S2) Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 36 uur (met name het boek doornemen) Voorbereiding maken toets opdracht: 24 uur Literatuur, sheets uit de colleges en mogelijke uitgereikte artikelen n.v.t.

6 Branche Live Entertainment 2259X4LV1O Competenties LOCO-competentie 1 LOCO-competentie 2 LOCO-competentie 3 LOCO-competentie 4 Beroepsproduct Analyse trends en doelgroepsituatie (LOCOcompetentie 1) Opstellen van een communicatiestrategie en mediaplan (LOCO-competentie 2) Offerte (incl. (realiseerbaar) concept, communicatietraject en begroting) (LOCO-competentie 3) Creëren van minimaal 1 nieuw podiumconcept (LOCO-competentie 4) In de module Live Entertainment krijg je inzicht korte omschrijving module in het werkveld en alle actoren binnen het Nederlandse livecircuit en de verschillende interacties en verhoudingen tussen de spelers in dat veld. Je leert hoe shows tot stand komen van klein jongerencentrum tot een show in de Ziggo Dome. Je werkt toe naar een realistisch maandprogramma voor een podium waarbij verwachte opbrengsten en kosten, alsmede het publieksbereik in kaart worden gebracht. Onderwerpen die aan bod komen in de module zijn o.a.: Hoe ziet het werkveld van podia en festivals er uit? Hoe stel je een programmaprofiel voor een podium op? Hoe werkt het boeken van artiesten? Welke verschillende deals tussen artiest en podium/festivals bestaan er? Hoe stel je een showbegroting op, passend bij deze deals? Wat zijn de huidige trends in het festivallandschap? Hoe opereren acts die op tour zijn? Verplichte literatuur + ISBN 2259X4LV1O Reader Live Entertainment, een introductie in podia, festivals en programmeren / Jasper van den Dobbelsteen / 2013 Tentamen: periode 1 /2 Herkansing: periode 2/3 Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 12 uur

7 1 ECT s = 28 studiebelastinguur Hulpmiddelen bij toets Maken toetsopdracht: 24 uur n.v.t. n.v.t.

8 Branche Music 2259X4MU1O Competenties LOCO-competentie 1 LOCO-competentie 2 LOCO-competentie 3 LOCO-competentie 4 Beroepsproduct Adviesrapport korte omschrijving module Analoog aan de realiteit, wordt in deze module een adviesrapport geschreven voor een bestaande act (unsigned) die daarmee naamsbekendheid en marktpositie moet kunnen verkrijgen binnen de Nederlandse muziekmarkt. Waarom lukt het de ene artiest wel om succes te hebben en de andere niet? Is er een universeel plan te schrijven of is alles maatwerk? Is de muziek belangrijker dan de artiest of is de artiest belangrijker dan de muziek? Dit zijn allemaal vragen waarop de antwoorden niet meteen te geven zijn, maar die we onszelf wel gaan afvragen. Gedurende de lessen gaan we ons bezighouden met het ontdekken, vermarkten en promoten van talent. Verplichte literatuur + ISBN Nieuwe praktijkgids Artiest & Recht 2011 / Margriet Koedooder, Dick Molenaar ISBN: / (Het boek is in jaar 1 al aangeschaft) 2259X4MU1O 4 ECT s = 112 studiebelastinguur Tentamen: periode 1 (sem.1), periode 3 (sem. 2) Herkansing: periode 2 (sem.1), periode 4 (sem. 2) Opdracht Colleges: 36 uur Voorbereiding colleges: 16 uur Voorbereiding toetsopdracht: 60 uur - Boek - PowerPoint lesweek 1 t/m 12 - Artikelen Hulpmiddelen bij toets N.V.T.

9 Competenties Beroepsproduct korte omschrijving module Branche TV Entertainment 2259X4RT1O 3. Plannen en organiseren 4. Creëren en realiseren Offerte, televisieprogramma s Waar in jaar 1 de verschillende onderwerpen in vogelvlucht aan bod zijn gekomen, zal in jaar 2 de diepte in worden gegaan. Dit zal gebeuren aan de hand van televisie-uitzendingen, waarbij de totale productie in handen ligt van studenten. In de 14 weken zullen het schrijven van een script, het begroten van een productie en het daadwerkelijk maken van uitzendingen tot de hoofdonderwerpen van de cursus behoren Verplichte literatuur + ISBN Mediaboek Video en Televisie maken / Topcrew/ Elmar/ 2009 / ISBN: / 6, X4RT1O Periode 2 (S1) (Tentamen) Periode 3 (S1) (Herkansing) Periode 4 (S2) (Tentamen) Periode 5 (S2) (Herkansing) Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 28 uur Voorbereiding opdracht: 60 uur Hulpmiddelen bij toets De eindopdracht is het maken van een item dat in de uitzending te zien is. Ook het maken van script, callsheet en begroting tellen mee voor het eindcijfer, als mede de kwaliteit van de gemaakte uitzendingen

10 Branchevak Visitor Attractions 2259X4VA1O Competenties LOCO-competentie 1 LOCO-competentie 4 LOCO-competentie 5 Beroepsproduct Offerte (incl. (realiseerbaar) concept, communicatietraject en begroting) In deze module raak je bekend met de markt van visitor korte omschrijving module attractions, w.o. themaparken, dierentuinen, aquaria, musea, waterparken, science centers etc. De eerste periode zal besteed worden aan het bekend raken met de (unieke kenmerken van de) branche, waarbij de nadruk zal liggen op het belang van het creëren van een (betekenisvolle) beleving. In het tweede deel van de module ga je aan de slag met het creëren van een nieuwe attractie/beleving voor een real life opdrachtgever. - Week 1 IAAPA en TEA - Week 2 visitor attractions product - Week 3 facts & figures - Week 4 specifieke industriekenmerken - Week 5 experience - Week 6 attraction experience Verplichte literatuur + ISBN Week 7-12 visitor attractions design Archief en website Hiervoor moet student lid worden van IAAPA Europe ( 50,00). TEA Project Development Guidelines for experience design, themed entertainment and related industries, 3 rd (digital) edition / TEA Connect/ Burbank CA / 2007 (free download) 2259X4VA1O Alle artikels en hand outs op de portal. Periode 1 Periode 2 (S1) Periode 3 (S1) Periode 4 (S2) Periode 5 (S2) Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 12 uur Maken toetsopdracht: 48 uur Alle artikelen en slides op de portal TEA (2007) Project Development Guidelines Hulpmiddelen bij toets N.v.t.

11 Communicatietheorie 2259X4CO4T / 2259X4CO5T Competenties LOCO-competentie 1 LOCO-competentie 2 LOCO-competentie 4 LOCO-competentie 5 Beroepsproduct Analyserapport (LOCO-competentie 1) Concerncommunicatieplan (LOCO-competentie 2) Marketingcommunicatieplan (LOCO-competentie 2) Mediaplan (crossmediaal) (LOCO-competentie 2) Corporate Story (LOCO-competentie 2) Publiciteitsplan (LOCO-competentie 5) Semester 1 Crossmedia Concepting / korte omschrijving module Communicatiestrategie / Mediapsychologie Crossmedia Concepting Student leert wat de speerpunten van crossmedia concepting zijn en hoe je een crossmediale campagne ontwikkelt. Onderwerpen als storytelling en cocreatie komen aan bod. Communicatiestrategieën Student leert welke typen communicatiestrategieën er zijn en wanneer je deze toepast. Mediapsychologie Kijkje in de wereld van mediapsychologie. Geeft inzicht in de psychologische processen die de doelgroep (als individu) doorloopt. Semester 2 Corporate Communicatie: identiteit, imago en reputatie / Interne communicatie / Issuesmanagement Corporate Communicatie: identiteit, imago en reputatie Student leert wat het belang is voor een organisatie van het uitdragen van de eigen (gewenste) identiteit, zowel intern als extern en wat het belang van een reputatie is. De student leert gaps in identiteit en imago te signaleren en deze te dichten. Interne Communicatie De student leert dat een merk niet alleen in te zetten is voor marketing- / corporate communicatie, maar ook voor interne communicatie. Issuesmanagement

12 Wanneer is er sprake van een issue? En in welke mate heeft een communicatiedeskundige/ bedrijf te maken met issues? Verplichte literatuur + ISBN Semester 1: Basisboek Crossmedia Concepting / Indira Reynaert, Daphne Dijkerman, Nicoline Fokkema (red) / Boom Lemma Uitgevers / 2 e druk 2012 / ISBN: / 32,00 (e-book / ISBN: / 22,99) Identiteit en Imago/ Cees van Riel / Academic Service / 4 e geheel herziene druk 2010 / ISBN / 48,95 (ook nodig in semester 2) Semester 2: Mind the Gap / Jaap van der Grinten / Boom Lemma Uitgevers / 3 e druk 2014 / ISBN: / ± 26,00 Of: 2 e druk 2010 / ISBN / 21,00 (e-book / ISBN: / 15,99) Issuesmanagement/ Ferdinand Helmann en Frank Körver / Boom Lemma Uitgevers / 3 e druk 2014 / ISBN: / ± 23,50 Of: 2010 / 2 e druk / ISBN / 23,00 (e-book / ISBN: / 14,99) 2259X4CO4T 2259X4CO5T Tentamen: periode 2 Herkansing: periode 3 Schriftelijk tentamen - multiple choice Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 40 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 25 uur - Boek Crossmedia Concepting (compleet) - Boek Identiteit en Imago (deels) - Alle sheets en uitgereikte artikelen gepubliceerd op de ACI Portal Hulpmiddelen bij toets geen Tentamen: periode 4 Herkansing: periode 5 Schriftelijk tentamen - multiple choice Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 40 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 25 uur - Boek Identiteit en Imago (deels) - Boek Mind the Gap (compleet) - Boek Issuesmanagement (complete) - Alle sheets en uitgereikte artikelen, gepubliceerd op de ACI Portal Hulpmiddelen bij toets geen

13 Competenties Beroepsproduct korte omschrijving module Concepting 2259X4CC3O Analyseren en onderzoeken, creëren en realiseren Analyse document, merkboek, website - Studenten gaan in tweetallen een eigen concepting bureau opzetten - Hierbij gaan ze uit van 3 e fasen (slapend, ontwakend, levend) van een concept uit het boek Conceptdenken. Eindopdracht is een website waarin vorm is gegeven aan het levende concept vanuit het slapende en ontwakende concept. Verplichte literatuur + ISBN 2259X4CC3O Verplichte literatuur: Conceptdenken van slapend naar levend basisboek conceptontwikkeling / Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel / Uitgeverij BIS Publishers BV / 2013 / ISBN: / 34, - aan te schaffen via o.a Aanbevolen literatuur: Creativiteit Hoe?Zo!- Igor Byttebier / uitgeverij Lannoo/ 2011/ ISBN: / 34,- Tentamen: periode 2 Herkansing: periode 3 Opdracht Colleges: 24 uur. Voorbereiding colleges: 24 uur 1 ECT s = 28 Voorbereiding opdracht : resterende uren studiebelastinguur - x Hulpmiddelen bij toets x

14 Competenties Beroepsproduct korte omschrijving module Engels 2.1: Writing 2259X4EN2O Competentie 1: Analyseren en onderzoeken Competentie 4: Creeren en realiseren Competentie 5: Representeren (Management) summary Communicatiemiddelen Presentatie The emphasis lies on the productive skill of writing. The steps in the writing process will be outlined and supportive vocabulary and grammar will be dealt with. Topics: - The writing process - British versus American English - Formal and informal writing - Nouns and articles - Possessives, pronouns and quantifiers - Prepositions - Gerund and infinitives - Word formations Bonus assignment to be announced Verplichte literatuur + ISBN Core Business 3e druk / Piet van der Voort / Uitgeverij Noordhoff / 2011 / ISBN: / 35, X4EN2O Hulpmiddelen bij toets Tentamen: periode 1 Herkansing: periode 2 Schriftelijk tentamen met open vragen Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding tentamen: 12 uur Bonusopdracht: 8 uur Articles, texts and other publications on the ACI portal Core Business None

15 English 2.2: Portfolio 2259X4EN3T Competenties Competentie 1: Analyseren en onderzoeken Competentie 4: Creeren en realiseren Competentie 5: Representeren Beroepsproduct (Management) summary Communicatiemiddelen Presentatie korte omschrijving module Students will assemble a portfolio that demonstrates writing and speaking skills. The portfolio consists of: - Cover letter and CV - Job interview - Motivation - Summary - Press release - Essay - Radio assignment Bonus assignment: Creative writing Verplichte literatuur + ISBN Core Business 3e druk / Piet van der Voort / Uitgeverij Noordhoff / 2011 / ISBN: / 35, X4EN3T Tentamen: periode 3 Herkansing: periode 4 Hulpmiddelen bij toets Opdracht: portfolio Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges, opdrachten portfolio: 24 uur Bonusopdracht: 8 Articles, texts and other publications on the ACI portal Core Business Geen

16 English 2.3: Speaking 2259X4EN4O Competenties Competentie 1: Analyseren en onderzoeken Competentie 4: Creeren en realiseren Competentie 5: Representeren Beroepsproduct (Management) summary Communicatiemiddelen Presentatie korte omschrijving module Presentation: sales pitch, including handout during presentation Presentations are scheduled during lesson 4, 5 and 6 of this period Bonus assignment: Creative writing Verplichte literatuur + ISBN Core Business 3e druk / Piet van der Voort / Uitgeverij Noordhoff / 2011 / ISBN: / 35, X4EN4O Tentamen: periode 4 Herkansing: periode 5 Hulpmiddelen bij toets Opdracht: presentation including handout Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 32 uur Evt. bonusopdracht: 12 Articles, texts and other publications on the ACI portal Core Business Geen

17 Competenties Prestatie indicator Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module Expertiseweken 2259X4EW1T/ 2259X4EW2T / 2259X4EW3T / 2259X4EW4T Viermaal per jaar vindt er een expertiseweek plaats. Gedurende deze week is er geen regulier onderwijs, maar wordt iedere expertiseweek één onderwerp volledig uitgediept. Gedurende de week krijg je diverse presentaties en workshops van gastsprekers en docenten. Daarnaast werk je groepsgewijs aan een case of opdracht. Je bent dus gedurende één week zeer intensief met één onderwerp bezig. De onderwerpen van de vier expertise weken zijn: Week 1 Social Innovation Week 2 Internationalisering Week 3 Futures Research en Trendwatching Week 4 Internationalisering Nadere informatie over het programma, de gastsprekers, de opdracht, de verplichte literatuur voor het tentamen etc. zal voorafgaand aan iedere expertiseweek bekend worden gemaakt. Het tentamen vindt in de eerstvolgende tentamenperiode plaats. Tijdens de expertiseweken vinden er tevens voorlichtingen plaats over oa de minor en de stage. Tot slot wordt er in deze week de inzage van de tentamens gepland. Verplichte literatuur + ISBN Zie portal toets(en) Periode 2 Schriftelijk tentamen Opdracht gedurende de week Hulpmiddelen bij toets 2 ects per week Artikelen op het portal Inhoud presentaties tijdens de week Geen

18 Competenties Beroepsproduct korte omschrijving module Kwantitatief Onderzoek 2259X4OZ3T 1. Analyserenen onderzoeken 2. Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid 3. Representeren Kwantitatieve resultatenanalyse Het doel van deze cursus is dat je bekend bent met de belangrijkste termen uit het vakgebied marktonderzoek, dat je weet wat kwantitatief marktonderzoek inhoudt, hoe je data in moet voeren, analyseren en interpreteren van gegevens. Opzetten en uitvoeren van kwantitatieve methoden van onderzoek, vragenlijst maken, kwantitatieve gegevens verwerken, frequentietabellen en grafieken, centrummaten en spreidingsmaten, normale verdeling, kruistabellen en grafieken, codeboek, chi-kwadraat analyse, significantie & hypothesen, t-test / ANOVA, schatten, samenhang & causaliteit, correlatie en regressie evenals de verwerkingen in SPSS. Verplichte literatuur + ISBN - Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs / Nel Verhoeven / Boom Lemma Uitgevers / 2011 (vierde druk) / ISBN: / 36,00. - Statistiek voor marktonderzoek / Rein Memelink / Noordhoff Uitgevers / 2011 / ISBN: / 29,95. - Basisboek; Statistiek met SPSS / Ben Baarda, Cor van Dijkum en Martijn de Goede / Noordhoff Uitgevers / 2014 / ISBN: / 32, X4OZ3T (3 ECT s = 84 studiebelastinguur) - SPSS v22 / IBM / software / zelf aan te schaffen via bijvoorbeeld surfspot.nl (inloggen met Fontys account) / eenmalig 17,75 (licentie 2,- / jaar) Tentamen: periode 4 Herkansing: periode 5 Schriftelijk tentamen Bonusopdracht(en): Kwantitatieve data analyse in SPSS Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 36 uur Bonusopdracht(en): 8 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 16 uur - Verhoeven, hoofdstuk 8 - Memelink, hoofdstuk 1 t/m 7 - Baarda et al. Hoofdstuk Collegemateriaal (portal) Hulpmiddelen bij toets Niet grafische/programmeerbare rekenmachine

19 Marketing X4MK2T Competenties LOCO- Competentie 1 LOCO- Competentie 2 Beroepsproduct Analyse rapport: merkwaarde en merkimagometing / marketingplan: merkmarketingprogramma Blok 1: korte omschrijving module Les 1 Introductie, herhaling jaar 1 Les 2 Product hoofdstuk 14 Les 3 Product hoofdstuk 15 en 16 (branding) Les 4 Prijs hoofdstuk 17 Les 5 Prijs hoofdstuk 18 en 19 Les 6 Distributie hoofdstuk 20 Blok 2: Les 7 Distributie hoofdstuk 21 Les 8 Distributie kengetallen Les 9 Communicatie hoofdstuk 22 t/m 24 Les 10 Dienstenmarketing hoofdstuk 28 (branding in de EME branche) Les 11 Speciale onderwerpen: SIVA; blue ocean strategy; experience marketing Les 12 Samenvatting en proeftentamen Verplichte literatuur + ISBN Marketing Kernstof / Smal, Vosmer en Tak / Noordhoff Uitgevers B.V. / 7e druk / 2012 / ISBN / Opgaveboek Marketing Kernstof / Smal en Vosmer / Noordhoff Uitgevers B.V. / 7e druk / 2012 / ISBN / 29, X4MK2T 1 ECT s = 28 studiebelastinguur Hulpmiddelen bij toets Uitgedeelde papers, artikelen en presentaties / modellen Tentamen: periode 2 Herkansing: periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 36 uur Vul hier de specifieke tentamenstof in. Voorbeeld: - Boek hoofdstuk 14 t/m 28 - PowerPoint slides lesweek 1 t/m 12 - Uitgereikte artikelen Eenvoudige rekenmachine

20 Online Marketing 2259X4OL1T Competenties competentie 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid Beroepsproduct Het speelveld van marketing is in het afgelopen korte omschrijving module decennium ingrijpend veranderd. Gebruik van internet is voor veel mensen onderdeel geworden van het dagelijkse leven. Het gedrag van consumenten en zakelijke afnemers is er ingrijpend door gewijzigd. Kennis van online consumentengedrag en online marketing is van vitaal belang voor marketeers en communicatieprofessinals. De moderne professional moet niet alleen weten hoe online marketingcommunicatie werkt, maar ook hoe hij internet kan inzetten voor bijvoorbeeld productrealisatie, marktonderzoek of distributie. Planning in weken 1. Introductie in online marketing 2. Dialoog met de klant directmarketing, respons en interactive 3. Gedrag kijk-, lees- en klikgedrag, beïnvloeden van gedrag 4. Doelstellingen, doelgroepen en funnels segmentatie, targeting, conversie 5. Verschuivingen in de mediamix aandacht voor diverse online media 6. De website als marketingmedium 7. Sociale media, dialoog en spreadability 8. Search Engine Marketing: SEO & SEA 9. Interactie en respons 10. Mobile marketing 11. (Usability)testing en analyse 12. Key Performance Indicatoren en Control Verplichte literatuur + ISBN Marketingfacts Jaarboek, editie , X4OL1T 1 ECT s = 28 studiebelastinguur Tentamen: periode 2 Herkansing: periode 3 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen/ maken opdrachten: 36 uur

21 Hulpmiddelen bij toets Alle behandelde leerstof in de vorm van literatuur, opdrachten, alle sheets en uitgereikte artikelen plus de verplichte literatuur. Geen

22 Recht 2259X4RE1T Competenties LOCO-competentie 1 LOCO-competentie 2 LOCO-competentie 3 LOCO-competentie 4 Beroepsproducten Hoofdonderwerpen / korte omschrijving module LOCO-competentie 5 Periode 3: Creativiteit & Recht: 1. Inleiding recht (grondrechten) 2. Intellectuele eigendom en Auteursrecht I 3. Auteursrecht II 4. Merkrecht I 5. Contracten I 6. Contracten II Periode 4: Entertainment & Recht: 1. Recht, media en reclame 2. Muziekrecht 3. Recht, Televisie & film. 4. Recht, Podiumkunsten & Bestuursrecht 5. Games-recht 6. Responsiecollege. Verplichte literatuur Media- en entertainmentrecht, Kor en Koster, ISBN: : 2259X4RE1T toets(en) Schriftelijk tentamen Periode 4a Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: uur Hulpmiddelen bij toets Media- en entertainmentrecht, Kor en Koster, ISBN: Teksten op de Portal Collegesheets + opdrachten Geen

23 Visuals & Concepts 2259X4VS1O/ 2259X4VS2O / 2259X4VS3O Competenties LOCO-competentie 4 LOCO-competentie 5 Beroepsproduct Communicatiemiddelen Uitgewerkt creatief proces (conceptboek) Concepten Totaalbeleving van een concept Huisstijl Presentatie van een totaalbeleving korte omschrijving module In deze module staan de vakken Beeld, Concepting en Media Design centraal. Deze verschillende vakken worden ingezet om elkaar te versterken. Periode 1 wordt ingezet vanuit Concepting en Media Design. Een creatief proces waarbij kernwaarden en visie omgezet worden tot een persoonlijk concept en naam. Niet alleen het proces om tot een goed concept te komen, komt aan bod, maar ook de visuele vertaling en storytelling daarvan. Theorie en producten worden samengevoegd tot een hoogwaardig persoonlijk product. In periode 2 en 3 wordt het persoonlijke concept van periode 1 vertaald naar visuele middelen. Met achterliggende theorieën vanuit concepting en visuele communicatie worden producten samengevoegd tot een totaalbeleving in een eind expositie I AM2. Studenten presenteren zich groots binnen een vastgesteld kader. Verplichte literatuur + ISBN 2259X4VS1O Periode 4 staat in het teken van bewegend beeld. Hoe vertaal je een onderwerp naar beeld en welke filmische mogelijkheden heb je daarvoor. De visualisatie van een gekozen onderwerp wordt vastgelegd in een bewegend beeld. - Licentie Adobe CS Design Premium laatste versie I Studenten licentie - Externe harde schijf I Minimale vereisten 250 GB I PC/MAC compatible - Studenten kunnen soft- en hardware bestellen via SURFSPOT.NL inloggen met Fontys PCN nummer. Periode 1 Periode 2 (herkansing) Opdracht

24 2259X4VS2O 2259X4VS3O Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 24 Maken toetsopdracht: 20 Individuele opdracht Persoonlijk Conceptboek digitaal en hardcopy Periode 3 Periode 4 (herkansing) Opdracht Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 12 Maken toetsopdracht: 20 Individuele opdracht Eind expositie I AM2 bestaande uit een presentatie en totaalbeleving van het persoonlijke concept. Periode 4 Periode 5 (herkansing) Opdracht Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 24 Maken toetsopdracht: 20 Groepsopdracht De visualisatie van een gekozen onderwerp vastgelegd in een bewegend beeld.

25 Literatuurlijstjaar 2 CO IEMES Vak Titel boek Schrijver ISBN Prijs Branchevak Music ,50 Branchevak Gaming Branchevak Tv Entertainment Branchevak Film Branchevak Live entertainment Branchevak Visitor Attractions Nieuwe praktijkgids Artiest & Recht (2011) Dit boek is als het goed is in jaar 1 al aangeschaft. The Art of Game Design A book of lenses (2010) Mediaboek Video en Televisie maken(2009) Films produceren, handboek voor professionals(2013) Wordt tijdens de colleges uitgereikt. Archief en website Hiervoor moet student lid worden van IAAPA Europe ( 50,00). Margriet Koedooder, Dick Molenaar Jesse Schell ,99 Elmar ,90 Carolien Croon & Stienette Bosklopper ,95 50,00 Branchevak Event Bedrijfseconomie Communcatie Theorie TEA Project Development Guidelines for experience design, themed entertainment and related industries, 3 rd (digital) edition / TEA Connect/ Burbank CA / 2007 (free download) De in de les gepresenteerde PPTsheets en evt. uitgereikte artikelen Financieel management voor communicatie(3 e druk)(2011) Basisboek Crossmedia Concepting (2e druk)(2012) André van Dijk ,50 Indira Reynaert, Daphne Dijkerman, Nicoline Fokkema ,00 Identiteit & Imago(4e druk)(2010) Mind the gap(3e druk)(2010) Issuesmanagement (3e druk)(2010) Cees van Riel Jaap van der Grinten Helmann en Körver ,95 26,00 23,50

26 Concepting Conceptdenken van slapend naar levend basisboek conceptontwikkeling Gaby Crucq- Toffolo en Sanne Knitel ,- Aanbevolen literatuur: Creativiteit Hoe?Zo! Engels Core Business (3e druk)(2011) Expertiseweken Wordt tijdens de week bekend gemaakt. Marketing Marketing Kernstof(7 e druk)(2012) Igor Byttebier ,- Piet van der Voort ,65 Smal, Vosmer en Tak ,95 Onderzoek Opgaveboek Marketing Kernstof(7 e druk)(2012) Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs(4 e druk)(2011) Smal, Vosmer en Tak Nel Verhoeven ,95 36,00 Statistiek voor marktonderzoek Rein Memelink ,95 Basisboek: Statistiek met SPSS Ben Baarda, Cor van Dijkum en Martijn de Goede ,95 Online Marketing Recht Spaans (Extra vak) Visuals SPSS v22, software. Marketingfacts jaarboek (2014) Media- en entertainmentrecht Aula Internacional 1 A1 nueva edición (2013) - Licentie Adobe CS Design Premium laatste versie I Studenten licentie - Externe harde schijf I Minimale vereisten 250 GB I PC/MAC compatible - Studenten kunnen soften hardware bestellen via SURFSPOT.NL inloggen met Fontys PCN nummer. Aanschaffen via Surfspot.nl Eenmalig 17,75 Via marketingfacts ,95.nl Kor En Koster , ,25

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015 Bijlage 1: Moduleomschrijvingen jaar 1 2014-2015 Branche Entertainment 2259Y4EE3T Competenties LOCO-competentie 2 Beroepsproducten Analyse medialandschap Hoofdonderwerpen / korte Media-entertainment is

Nadere informatie

COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module.

COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module. MODULES PROPEDEUSE Academische Vaardigheden 2 Branche Entertainment 4 Branche Event 6 Branche Gaming 8 Branche Music 10 Communicatie Praktijk 12 Communicatie Onderzoek 14 Communicatie Theorie 16 Concepting

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 15 5. CONVERSIETABELLEN 18 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 19 7. LITERATUURLIJSTEN 111 8.

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50

Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Literatuurlijst CE 1 Semester 1 Algemeen De APA-richtlijnen - over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage / Petra Poelmans & Olav Severijnen/ ISBN 978 90 469 0345 2 / 12,50 Algemene economie Macro-economische

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave sopgave 1. Inleiding... 3 Contact... 3 2. Doelen... 4 3. Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event... 5 4. modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CE. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CE Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement

Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Vrijetijdsmanagement alumni van Hogeschool Inholland. Met dit masterclass traject bieden we je de mogelijkheid

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie