VOORWOORD. In voorbereiding is nog de vestiging van een jongerencentrum in de kern Bergen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. In voorbereiding is nog de vestiging van een jongerencentrum in de kern Bergen."

Transcriptie

1 VOORWOORD Met groot genoegen presenteren wij U het programmaboekje van de Stichting Welzijn Bergen. Met ingang van 2004 zijn alle fusiegesprekken met partners uit de oude gemeenten Bergen en Egmond afgerond. Dit heeft er toe geleid, dat de stichting Welzijn Bergen per 1 januari 2004 de volgende werksoorten onder haar vleugels heeft: Jeugd- en jongerenwerk Schoorl Jeugd- en jongerenwerk Bergen Jeugd- en jongerenwerk Egmond(en) Ambulant jongerenwerk gemeentebreed Sociaal-cultureel werk Schoorl Welzijn Ouderen Bergen Welzijn Ouderen Egmond(en) Welzijn Ouderen Schoorl Buitenschoolse Opvang Schoorl Dit werk wordt uitgevoerd in en vanuit: Cultureel centrum de Oorsprong in Schoorl: Jongerenwerk Schoorl, sociaalcultureel werk Schoorl, Damtheater, centraal bureau Stichting Welzijn Bergen. Jongerencentrum de Wal in Egmond aan Zee Jongerencentrum Joeb in Egmond Binnen Kelder van Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef (jongerenwerk) Wijksteunpunt Sanderij te Schoorl (welzijn ouderen Schoorl) Wijksteunpunt Binnenhof te Bergen (welzijn ouderen Bergen) Dorpshuis Hanswijk te Egmond a.d. Hoef (kantoor welzijn ouderen Egmond) Buitenschoolse opvang de Sprong in Groet In voorbereiding is nog de vestiging van een jongerencentrum in de kern Bergen. Het grootste deel van de in dit programmaboekje gepresenteerde activiteiten en cursussen zal zich afspelen in cultureel centrum de Oorsprong in Schoorl. Echter, U kunt ook informatie vinden over de andere locaties en werksoorten. Voor alle activiteiten en werkzaamheden kan het bestuur een beroep doen op 28 (deeltijd) beroepskrachten, een 70-tal docenten en instellingsbreed 400 vrijwilligers. Met z n allen dragen dezen zorg voor een volwaardig en breed gedragen activiteiten- en dienstenaanbod. We hopen dat U als lezer van dit programmaboekje ook het komend jaar weer volop gebruik zult maken van onze activiteiten. Namens het bestuur, Fried van der Linden (voorzitter)

2 INDEX Voorwoord 1 Index 2 Trefwoordenregister 3 Informatie / Inschrijving / Betaling 4 Openingstijden / Vakanties 5 Staf / Bestuur 5 Foyer / Tentoonstellingen 6 Rommelmarkten / Kopieerservice 6 Muziekcentrum Bergen / Schoorl 7 Buitenschoolse opvang 7 Damtheater / Filmhuis 8 Theater in de Vest 9 Theatermatinee op zaterdag 9 Ouderenwerk / Schakels 10 Ouderen info / Grand Café Sanderij 10 Wonen plus / Videojournaal 11 Computer Sociëteit 12 Internet / corner 12 Digitaal loket gemeente 12 Watergymnastiek / BUS 13 Jongerenwerk is maatwerk 14 Jongeren inloop / Jeugddisco 14 Kunst voor Kids 14 Cursussen 15 t/m 32 MAANDAG 09:00-10:30 Frans havo :15-11:15 computer gevorderd 31 09:30-11:30 modeltekenen 20 10:30-11:30 mensendieck vervolg 24 10:45-12:15 Frans mavo :45-12:45 mensendieck basis 24 12:45-14:45 computer beeldbew :00-15:00 tekenen 21 13:30-14:45 t ai chi beginners 24 13:30-15:00 Frans vwo :00-16:15 t ai chi gevorderd 24 15:00-17:00 computer basis :00-20:00 Spaans gevorderd :00-20:15 elementaire dans gevord :15-20:15 salsa beginners 27 19:30-21:30 Indisch koken 28 20:00-21:00 Spaans gevorderd :15-21:15 salsa vervolg 27 20:15-22:15 computer gevorderd 31 20:30-21:45 elementaire dans begin :00-22:00 Spaans gevorderd :15-22:15 salsa gevorderd 27 DINSDAG 09:00-10:00 yoga 25 09:00-10:30 Frans opfris 23 09:15-11:15 computer basis :15-11:15 yoga 25 13:15-15:15 computer basis 31 13:30-14:30 yoga 25 13:30-17:00 B.U.S :45-15:45 yoga 25 15:00-16:00 Spaans gevorderd :00-17:00 Spaans beginners 22 19:00-20:30 Frans havo 4/ :00-23:00 country line-dance 19:30-21:30 Indisch koken 28 19:30-21:30 computer plaatjes/beeld :00-21:00 aerobics 25 20:00-22:30 wonen onder de bomen 30 20:30-22:00 Frans mavo 4 23 WOENSDAG 09:00-10:00 yoga 25 10:15-11:15 yoga 25 14:00-17:00 jongeren inloop 14 17:30-18:30 jazzdance vanaf 12 jaar 17 18:45-19:45 jazzdance vanaf 16 jaar 17 19:30-21:30 Mediterraan koken 28 19:45-23:30 bridgeclub 32 20:00-21:15 jazzdance volwassenen 17 20:00-21:30 koor algemeen 19 20:00-21:30 Russisch conversatie 22 20:15-22:15 computer basis+ 31 DONDERDAG 09:00-10:30 engels conversatie 23 09:00-12:00 watergymnastiek 13 09:15-11:15 computer plaatjes 31 10:45-12:15 engels beginners :30-14:00 engels beginners :15-15:15 computer beeldbew :30-15:30 kunstgeschiedenis 20 15:30-18:00 kunstclub 16 15:45-16:30 jazzdance 5-6 jaar 17 16:30-17:30 jazzdance 7-9 jaar 17 16:30-17:30 judo 5-8 jaar 18 17:30-18:30 jazzdance jaar 17 17:30-18:30 judo 9-12 jaar 18 18:45-19:45 yoga 25 19:30-21:30 grenzeloos koken 29 19:30-21:30 massage 26 20:00-21:00 yoga 25 20:00-21:30 open zingen 19 20:00-22:00 schildertechnieken 21 20:00-22:30 wijnproeven 29 20:30-23:00 filmhuis 8 VRIJDAG 16:00-18:00 theater jeugd jaar 15 17:00-19:00 kinderkoken 18 19:00-20:00 streetdance begin 17 19:00-22:00 theater jongeren 14jaar 15 19:30-21:00 meidenclub 15 20:00-21:00 streetdance gevor :30-24:00 jongerencafé 14 21:00-22:00 streetdance v.a.14 jaar 17 ZATERDAG 14:00-17:00 toneel enzo 16 1

3 TREFWOORDENREGISTER A aantekeningen 32 aerobics 25 B bestuur 5 betaling 4 bridgeclub 32 buitenschoolse opvang 7 B.U.S. 13 C computer cursussen 31 computer sociëteit 12 D Damtheater 8 digitaal loket gemeente 12 E elementaire dans 27 Engels 23 F filmhuis 8 foyer 6 Frans 23 G grand café Sanderij 10 grenzeloos koken 29 I index 2 Indisch koken 28 informatie 4 inschrijving 4 internet / corner 12 J jazzdance 17 jeugddisco 14 jongereninloop 14 jongerenwerk 14 judo 18 K kinderkookcursus 18 koor 19 kopieerservice 6 kunstclub 16 kunstgeschiedenis 20 kunst voor kids 14 M massage 26 mediterraan koken 28 meidenclub 15 mensendieck 24 modeltekenen 20 muziekcentrum Bergen / Schoorl 7 O openingstijden 5 open zingen 19 ouderen info 10 ouderenwerk 10 P praktisch tuinieren 30 R rommelmarkten 6 Russisch 22 S salsa 27 schakels 10 schildertechnieken 21 Spaans 22 staf 5 streetdance / hip hop 17 T t ai chi 24 tekenen 21 tentoonstellingen 6 theater in de Vest 9 theaterklas act 15 theatermatinee op zaterdag 9 toneel enzo 16 V vakanties 5 videojournaal 11 voetreflex therapie 26 voorwoord 1 vrijdagavond = jongerenavond 14 W watergymnastiek 13 wonen-plus 11 wonen onder de bomen 30 wijnproeven 29 Y yoga 25 2

4 INFORMATIE / INSCHRIJVING BETALING U kunt zich inschrijven voor onze cursussen aan de balie van ons kantoor, via de website of telefonisch op nr Wilt u vooraf eerst inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met de staf van de Oorsprong. Zij zullen de meeste vragen kunnen beantwoorden of u anders doorverwijzen naar de betreffende docent. De activiteiten starten (behoudens enkele uitzonderingen) vanaf maandag 27 september. Hoe eerder u inschrijft, des te meer kans u hebt op plaatsing. Over nadere activiteiten van de Oorsprong kunt u wekelijks lezen in de infoladders in weekblad de Duinstreek en natuurlijk ook op onze website Het cursusgeld is bij inschrijving verschuldigd en kan tijdens kantoor uren per kas aan de balie worden voldaan. Wilt u per bank of giro betalen, dan zenden wij u een factuur. De betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. De inschrijving is pas definitief nadat De Oorsprong de betaling heeft ontvangen. Voor een juiste administratieve verwerking is het noodzakelijk dat u bij betaling het factuurnummer vermeldt. Desgewenst kan het cursusgeld in max. 5 termijnen worden voldaan. In dit geval dient u bij inschrijving 5 getekende overschrijvingsformulieren in te leveren. Wij innen deze op de overeengekomen termijndata. Inschrijfvoorwaarden Let op!!!! Indien u voorafgaand aan de startdatum van uw activiteit geen bericht hebt ontvangen, dan start de activiteit zoals aangegeven in het boekje. Alleen wanneer een cursus niet start of wordt uitgesteld, krijgt u bericht. Inschrijving geschiedt voor de gehele cursus. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist kan geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden. Indien een cursus door de Oorsprong wordt geannuleerd, zal het cursusgeld naar evenredigheid worden terugbetaald aan de cursist. In principe worden uitgevallen lessen later ingehaald. Bij cursussen met een duur van meer dan 12 weken zal de eventuele uitval pas gecompenseerd worden indien meer dan 2 lessen zijn uitgevallen. Als u gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid tot voorinschrijving dan is annuleren alleen mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de startdatum. Daarna kan geen restitutie van de betaling meer plaatsvinden. 3

5 OPENINGSTIJDEN tijdens het cursusseizoen Maandag dinsdag en donderdag 09:00 17:00 uur 19:00 24:00 uur Woensdag en vrijdag 19:00 24:00 uur Zaterdag en zondag Tijdens activiteiten Kas/administratie dinsdag t/m donderdag 09:00 12:00 uur Bank Rabo Schoorl :457 t.n.v. St. Welzijn Bergen te Schoorl VAKANTIES Schoolvakanties en feestdagen worden veelal aangegrepen om er nog eens op uit te trekken. Om iedereen hiertoe de gelegenheid te geven zonder een cursusbijeenkomst te missen, houden wij voor ons cursusprogramma ook de schoolvakanties aan (volgens de basisscholen in de gemeente Bergen). Voor het komende seizoen betreft het de volgende data: Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie Meivakantie Pinksteren Zomervakantie 18 okt. t/m 24 okt. 25 dec. t/m 9 jan. 14 feb. t/m 20 feb. 25 mrt. t/m 28 mrt. 30 apr. t/m 8 mei 16 mei 25 juli t/m 4 sept. NB Tijdens de kerstvakantie en in de zomervakantie is ons kantoor gesloten. STAF Centraal bureau Renze Engelkes directeur Buck Konijnendijk administrateur Elodie Huibers-Scipio administratie De Oorsprong Jaap Borgers zakelijk leider Annie Diels administratie Annemiek Mosch balie Bertus Medema conciërge Jongerenwerkersteam Nico Mudde ambulant Richard Minkema ambulant Edwin Zoon Schoorl Kiki Visscher Schoorl Daphne Straver Bergen Mila de Vré Egmonden Gré Bakker Egmonden Ouderenwerk Schoorl Jeanette Hendriks ouderenwerkster Frank Nieuwenhuizen balie/beheer Cees de Bruin kok restaurant Dana Boxem bediening restaurant Frans de Jager wonen plus Ouderenwerk Bergen Rita van Rossum ouderenwerkster Gina Stam balie Ouderenwerk Egmond Ria Dingerdis ouderenwerkster José v.d. Heijden-Ruyter balie BSO De Sprong Wanda Kaper groepsleidster Ingrid Teulings groepsleidster Onbezoldigd Gé Klingers onderhoud gebouwen Vincent Dilengite systeembeheerder Annie Pastoor coördinatie barvrijwilligers Antonie Mol coördinatie huisbezoek BESTUUR Fried van der Linden voorzitter Jan Groenewoud secretaris Charles Bakker penningmeester Co Jonker lid Joop Beentjes lid Renze Engelkes lid Hans Kersten lid Gé Klingers lid 4

6 FOYER Het centrale punt en ontmoetingsruimte van de Oorsprong is de foyer. Dit is dan ook de plek, waar onze gezellige bar zich bevindt. Een enthousiaste groep vrijwillig(st)ers staat jaar in jaar uit weer voor ons en u klaar om u te voorzien van koffie of een verfrissing. Door de centrale ligging van de foyer komt u als bezoeker van een van onze activiteiten of cursussen, ook in contact met deelnemers aan andere activiteiten. Zo hoort u ook eens wat anderen doen en beleven. Kortom, het is aangenaam en gezellig vertoeven in deze ruimte. Vindt u het ook leuk om met veel mensen om te gaan en lijkt het u leuk om ook eens achter de bar te staan, neem dan eens contact met ons op voor de mogelijkheden. Barvaardigheden leert u bij ons in de praktijk. Van september tot eind april (het cursusseizoen) heeft iedere barmedewerker veelal een vast dagdeel in de week, maar ook hebben wij reserve barmedewerkers nodig die op flexibele basis kunnen invallen en vrijwilligers die met bijzondere gelegenheden af en toe eens achter de bar willen staan. TENTOONSTELLINGEN Met tentoonstellingen in de foyer van de Oorsprong willen we aandacht geven aan werk van bijvoorbeeld amateurschilders of -fotografen, aan werkstukken gemaakt door kinderen, aan tekeningen en schilderijen gemaakt door mensen die het medium als therapie beschouwen en natuurlijk ook voor de liefhebbers die een cursus tekenen/schilderen volgen en zich bekwamen in diverse technieken. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Oorsprong voor meer informatie. ROMMELMARKTEN Het komend seizoen organiseert de Oorsprong weer rommelmarkten. Deze behoren niet tot de grootste van de regio, maar wel tot de gezelligste. Ter verhoging van de sfeer is er vaak levende muziek aanwezig, uitgevoerd door ons huisorkest The Rhytmics. En... kinderen hebben gratis toegang. De markten zijn altijd op een zondag van 11:00 16:00 uur. Hebt u nog een volle kast, schuur of zolder waar nodig ruimte in moet komen? Denk dan eens aan een standplaats op een van onze markten. Voor informatie over het huren van een standplaats kunt u contact opnemen met mevr. Co Jonker tel Noteert u alvast de volgende data: 3 oktober - 7 november - 2 januari - 6 februari 27 maart 22 mei. KOPIEERSERVICE U kunt in de Oorsprong terecht voor een enkel kopietje, maar ook voor het maken van b.v. uw verenigingsboekje. Onze stafleden zijn graag bereid om u hiermee te helpen en te adviseren. Onze kopieermachine heeft veel handige mogelijkheden, zoals; verkleinen/vergroten (tot 400 %) van enkelzijdig naar dubbelzijdig automatische documenteninvoer sorteerinrichting vouwen en nieten Hebt u een affiche of folder nodig, mail uw ontwerp naar de Oorsprong en via onze computer wordt die dan direct vermenigvuldigd. U kunt bij de Oorsprong al van af 0,10 per kopie kopiëren, en voor regelmatige gebruikers en grote oplagen is er een kortingsregeling. Onze papiervoorraad bestaat uit standaard A4 en A3 in diverse kleuren. 5

7 MUZIEKCENTRUM BERGEN/SCHOORL Het muziekcentrum Bergen-Schoorl is een stichting met 13 muziekdocenten. Zij hebben een opleiding genoten aan het conservatorium of zijn professioneel in de muziek werkzaam. De bundeling van deze muzikale krachten geeft de mogelijkheid om naast het geven van de individuele- en groeps-lessen het samenspel te bevorderen en gezamenlijke activiteiten te organiseren, zoals: * Open bak (voorspeeluur op de zondagochtend) * Winterfestival (groots opgezet festival waar vooral gevorderde leerlingen optredens verzorgen) * Voorspeelavonden. Het muziekcentrum is er voor jong en oud, beginners en gevorderden en er wordt lesgegeven in diverse stijlen, van klassiek tot jazz en van pop tot house. Voor kinderen worden er ook kortlopende cursussen gegeven. Voor vragen en aanmelding kunt u zich rechtstreeks wenden tot de desbetreffende docent. BUITENSCHOOLSE OPVANG Sinds 2000 heeft Welzijn Bergen een vestiging aan het Molenpad in Groet, achter de Groeter- en Petrusschool. Daar is de buitenschoolse opvang voor Schoorl gevestigd onder de naam De Sprong. Naast het vriendelijke gebouwtje ligt een ruime buitenspeelplaats met een klimtoestel met veilige ondergrond. Onder leiding van Wanda Kaper worden in De Sprong kinderen van werkende ouders na schooltijd en in de vakanties in een huiselijke sfeer opgevangen. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen minimaal 1 x per week en maximaal 5 x per week op vaste dagen worden geplaatst. De openingsuren zijn maandag, dinsdag en donderdag van tot u. en woensdag en vrijdag van tot uur, na afspraak. Tijdens de schoolvakanties is De Sprong open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur, na afspraak, behalve op de dagen tussen kerst en oud en nieuw. Wilt u verdere informatie over de buitenschoolse opvang dan kunt u bellen naar Wanda Kaper bij BSO De Sprong of bij de Oorsprong. U kunt ook kijken bij onze website Alice Ploeg Dwarsfluit Plastic dwarsfluit (vanaf 7 jaar) Muziek op Schoot/Muziek met Peuters Horst Hausen Dwarsfluit Annette Schenk Klarinet Victor Posch Saxofoon Liesbeth Groenewoud Harp Erik Hespe Piano Marina Grigorowicz Piano Paul vd Bogaard Keyboard Peter Broerse Gitaar Mark Jonk Gitaar Trudy Visser Gitaar Bas Buissink Drums Elma Nowac Viool

8 DAMTHEATER Het gezellige kleinschalige theatertje binnen de muren van de Oorsprong heeft dit seizoen een vol programma. Op onze vaste theateravond, zaterdag en op zondagmiddag voor de jeugd komen wij met een geregeld en professioneel theateraanbod. Één keer per maand is dat cabaret en één keer per maand theater of muziek. Ook de kindervoorstellingen zijn elke maand. De afgelopen periode is er door een kleine maar enthousiaste groep hard gewerkt aan de programmering en wij hebben voor u een aantrekkelijk programma kunnen samenstellen met een brede keus uit gerenommeerde artiesten en gezelschappen, en concerten op divers muzikaal gebied. Het programmaboekje voor het nieuwe seizoen bevat achtergrondinformatie over alle voorstellingen en optredens. Indien u geïnteresseerd bent, sturen we dit op uw verzoek gaarne toe. Ook is alles te vinden op in de agenda. Naast de professionele programmering hebben wij uiteraard nog een keur aan voorstellingen van onze jeugdtoneelgroep, uitvoeringen van de jazzdancegroepen en voorspeelavonden van het muziekcentrum. FILMHUIS Naast theatervoorstellingen worden in het Damtheater elke week op donderdagavond films gedraaid op groot scherm. Om de week is dit een verzoekfilm. Heb je een video of een DVD die je graag een keer op een echt filmscherm wilt zien, of aan anderen wilt laten zien, dan kan dat in het Damtheater. Is er een film die je nog altijd een keer wilde zien dan kijken wij of we de film te pakken kunnen krijgen en voor jou of jouw gezelschap kunnen draaien. De filmhuis avonden beginnen om 20:30 uur. De toegang is 2,50 maar neem je je eigen film mee dan is het natuurlijk gratis. Meld je wel ruim van tevoren aan, dan kunnen anderen ook meegenieten van jouw keus. In de vakanties worden er ook films voor kinderen gedraaid. Actuele achtergrondinformatie over het filmhuisprogramma is te vinden op de website maar wordt ook steeds gepubliceerd in de Duinstreek. Programmering winter sept. Cabaret Sjaak Bral 12 sept. Kindertheater 25 sept. Wilfred Klaver: Anders dan aars 10 okt. Kindertheater: De verhalen zee 21 okt. Kindertheater: Samba Salad 22 okt. Kindertheater: Samba Salad 23 okt. Cabaret Karin Bruers 30 okt. Concert Wim Hoffenaar 14 nov. Kindertheater Kapstok: Moeders 20 nov. Cabaret Martijn Oosterhuis 27 nov. Theater Kalasnikov: Mortuarium 11 dec. Cabaret Hella Holland 12 dec. Kindertheater: Circus in zijn eentje 7

9 THEATER IN DE VEST Zeven voorstellingen in theater de Vest in Alkmaar, voor de gezamenlijke prijs van 113,50. Dezelfde prijs als vorig jaar maar koffie is niet in de prijs inbegrepen. 1. dinsdag 2 november uur Fred Delfgaauw met Mozart. Een nieuwe versie van de betoverende theatervoorstelling voor volwassenen over schijn en werkelijkheid. Mozart is geïnspireerd op een van de beroemdste mythes uit de muziekgeschiedenis: de vermeende strijd tussen Wolfgang Amadeus Mozart en Antonio Salieri 2. woensdag 8 december uur inleiding / voorstelling Toneelgroep Amsterdam met Oom Wanja een bewerking van een stuk van Anton Tsjechov. De rust en orde op een landgoed, waar Wanja 10 jaar heeft gewerkt, worden verstoord door de komst van professor Serebrjakov en de mooie Jelena. Iedereen wordt aan het denken gezet over het leven maar een ander, mooier leven blijft een utopie en alles keert weer terug naar het oude. 3. dinsdag 18 januari uur Het Nederlands Kamerkoor brengt een muzikaal programma rondom Burt Bacharach. Bob Zimmerman zocht de mooiste liederen uit en bewerkte ze voor koor, soms begeleid door een combo. 4. dinsdag 15 februari uur Wereldmuziek door La Troupe Saaba met het programma Tour de Burkina. De vier muzikanten en acht dansers en danseressen nemen u mee op een reis door het West-Afrikaanse land. 5. donderdag 10 maart uur Het Nederlands danstheater met het programma Moods en Moves. Nieuw spetterend werk, onder meer van de jonge Spaanse choreograaf Gustavo Ramirez Sansano. 6. vrijdag 15 april uur een multimediaspektakel van Les Deux Mondes met het programma Living Memory. Met behulp van poëzie, muziek, objecten en video word op sprookjesachtige wijze de wereld van Catherine getoond, een vrouw die zegt honderd jaar oud te zijn maar de speelsheid van een kind heeft. Ze kijkt terug op een leven vol liefde, simpele genoegens en soms ook grote zorgen. 7. woensdag 25 mei uur Jenny Arean met haar nieuwe one womanshow Solo. Zij wordt begeleid door violist en saxofonist Hubert Heeringa en toetsenist Peter van der Zwaag. THEATERMATINEE OP ZATERDAG Ook dit seizoen weer in het Damtheater drie zaterdagmiddagen met een origineel theaterprogramma en daarna een gezellig diner. Het seizoen staat in het teken van verschillende landen en culturen. Elke middag heeft een specifiek thema. In oktober een keer écht Westfries, met stamppotten uit grootmoeders keuken; in december een Surinaamse Kerst met originele Surinaamse gerechten en in februari Muziek en Verhalen uit Zuid-Afrika met daarna heerlijke specialiteiten uit dat land. Dit theatermatinee seizoen komt tot stand dankzij de medewerking van de dames van de Lions Schoorl. Kaarten voor theater plus diner: 16.- per persoon per middag. Het theatermatinee programma is verkrijgbaar in de Oorsprong, De Sanderij en het Binnenhof. 8

10 OUDEREN WERK Het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen is niet alleen het beleid van de overheid, maar ook een grote wens van de meeste ouderen. Het aanbod van service en dienstverlening is daarbij van groot belang. Een informatie- en adviespunt voor ouderen kan hier een belangrijke rol spelen. Ouderen Info is ons informatieen adviespunt, waar ouderen en mantelzorgers terecht kunnen voor informatie op het gebied van: Welzijn, wat zijn er voor activiteiten in de buurt? Wonen, wat zijn de mogelijkheden van een aanpassing in mijn huis? Zorg, ik heb behoefte aan hulp, bij wie moet ik zijn? Voor al deze diensten en onze activiteiten verwijzen wij naar de balie van het ouderenwerk. OUDEREN INFO De ouderenadviseurs geven advies en informatie. Zij: helpen u bij het maken van de juiste keus. zoeken met de oudere of mantelzorger bij acute situaties naar alternatieve of tijdelijke oplossingen in afwachting van definitieve oplossingen bezoeken desgewenst de oudere of mantelzorger thuis. regelen sociale en medische alarmering De ouderenadviseurs zijn te vinden via de wijksteunpunten van Bergen en Schoorl. Ze zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Wijksteunpunt Schoorl Sanderij 7, tel Wijksteunpunt Bergen Binnenhof 9-11, tel Wijksteunpunt Egmond Hanswijk 1b tel SCHAKELS Vier keer per jaar brengt de Stichting Welzijn Bergen / Ouderenwerk het informatie bulletin Schakels uit. Hierin vindt u alle actuele informatie met betrekking tot het ouderenwerk. Ook vindt u hierin interessante artikelen en interviews. Alle inwoners van de gemeente Bergen vanaf 65 jaar krijgen Schakels thuisbezorgd. GRAND CAFÉ SANDERIJ De kok Cees Bruin heet u van harte welkom. De keuken is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 17:30 uur tot 19:30 uur. Er is keuze tussen een dagmenu en à la carte. Het menu bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en een kopje koffie toe. Het is wenselijk om te reserveren en dat kan elke werkdag tot 12:30 uur bij de balie, tel Bij spontaan bezoek kan na 16:30 uur rechtstreeks naar het restaurant worden gebeld, tel

11 WONEN PLUS Wonen plus is een organisatie die ouderen, gehandicapten en chronisch zieken helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, een boodschapje doen, of het instellen van de videorecorder. Maar ook hulp bij het invullen van de belastingaangifte of andere formulieren. Kortom, een heel scala aan hulpdiensten samengebracht onder één dak. Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van wonen plus dient u wel abonnee te zijn (abonnementskosten 30,- per jaar). Degenen die een huurhuis bewonen van Woningbouwvereniging Duinstee betalen 15,-. Veel diensten worden gratis verleend terwijl voor een aantal een uurloon of onkostenvergoeding in rekening wordt gebracht. VIDEOJOURNAAL Al ruim tien jaar wordt er regelmatig een videojournaal vervaardigd van allerlei gebeurtenissen in en rond Schoorl. Dit journaal wordt vertoond in de Sanderij, Hoogduinen en Klein Zwitserland. Door middel van dit journaal houden deze, vaak wat geïsoleerd levende dorpsgenoten contact met dat wat zich in de naaste omgeving afspeelt. Regelmatig vertonen we deze journaals in de Oorsprong. Thuiswonende ouderen kunnen zo meegenieten van het plaatselijke nieuws. Voor meer informatie over wonen plus kunt u terecht bij de wijksteunpunten in Bergen (tel ) en Schoorl (tel ) op werkdagen tussen 9.00 en uur. Hier kunt u zich ook opgeven als abonnee. Heeft u tips voor PLAATSELIJK NIEUWS, bel even het videojournaal of Wouter Hartman Kok VIDEOJOURNAAL voor ouderen door ouderen 10

12 COMPUTER SOCIËTEIT In samenwerking met de Lions Club Schoorl is enige tijd geleden de Computer Sociëteit opgericht. Iedere woensdagochtend behalve elke derde woensdag van de maand is er in het grand café van de Sanderij een inloopochtend waar u met al uw vragen op computergebied terecht kunt. Voor 15,- per jaar bent u lid van de sociëteit en kunt u ongelimiteerd gebruik maken van deze service. Tevens wordt een uitgebreid pakket aan computercursussen voor senioren georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijksteunpunt Schoorl ( ) Ook in Bergen worden inmiddels computer kennismakingscursussen gegeven. Info bij het wijksteunpunt Bergen ( ) INTERNET / CORNER Dankzij financiële bijdragen van de RABO Bergen-Egmond-Schoorl en de stichting Vrienden van de Peeckstichting is het mogelijk gemaakt om in zowel het wijksteunpunt Bergen (Binnenhof) als ook in wijksteunpunt Schoorl (Sanderij) een internet/ hoek in te richten voor publiekelijk gebruik door senioren. In de wijksteunpunten in Bergen en Schoorl staan 2 computers, aangesloten op een printer en internet. Alle senioren kunnen hier terecht, (bij veel gebruik op afspraak), voor het gebruik van deze nieuwe voorziening. De bijna onbegrensde informatiemogelijkheden van internet en de mogelijkheid tot correspondentie via liggen hiermee voor iedereen open. DIGITAAL LOKET GEMEENTE Zoals bekend, staat het gemeentehuis van de gemeente Bergen net buiten de grens van de nieuwe gemeente, in Alkmaar. Voor sommige inwoners is het vervelend voor hun vragen aan de gemeente steeds naar Alkmaar te moeten reizen. Vandaar dat de gemeente Bergen langs digitale weg mogelijkheden biedt tot het beantwoorden van veel gestelde vragen, het verstrekken van algemene informatie en het aanvragen van formulieren en specifieke informatie. Iedereen die thuis de beschikking heeft over een computer met een internetaansluiting kan deze informatie raadplegen c.q. opvragen via de site Voor die inwoners, die thuis niet beschikken over een computer of internetverbinding zijn er zogenaamde digitale loketten geopend in o.a. de Oorsprong, het wijksteunpunt Bergen (Binnenhof) en wijksteunpunt Schoorl (Sanderij). Deze digitale loketten bestaan uit een meubel, compleet ingericht met computer en printer, direct aangesloten op een beveiligde verbinding met het gemeentehuis. Informatie die u inbrengt en opvraagt via deze digitale loketten is volledig gegarandeerd voor wat betreft uw privacy. Anderen kunnen uw gegevens nooit opvragen en inzien. Een handige manier om formulieren op te vragen, informatie te krijgen over procedures enz. 11

13 WATERGYMNASTIEK U hoeft voor deze activiteit absoluut niet te kunnen zwemmen. Onder deskundige leiding worden bewegingsoefeningen gemaakt in lekker warm water. Door de opwaartse druk kunt u bewegingen maken die op het droge veel moeilijker gaan, het gaat allemaal veel soepeler. U krijgt geen of nauwelijks last van spierpijn. Daarnaast is de gezelligheid ook van groot belang. Het zwemmen gebeurt donderdags in zwembad Campanula in Sint Maarten onder leiding van mevr. Wil Boxem. Het vervoer wordt zoveel mogelijk onderling geregeld. De start van het nieuwe seizoen is op donderdag 4 september. De lestijden zijn vanaf 9:00 tot 12:00 uur. Een lesuur is 3 kwartier en de kosten bedragen 62,50 voor 15 keer. B.U.S. Belangengroep uitkeringsgerechtigden Schoorl, afgekort B.U.S. De B.U.S. bestaat vanaf 1982 en is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van 65 leden. De B.U.S. is opgericht door en voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer kunnen of mogen deelnemen aan het arbeidsproces, mensen in de A.O.W., W.W., V.U.T. e.d. Het sociale contact dat geboden wordt is nodig om geen eenling te worden in de maatschappij. De B.U.S. is in de Oorsprong van 21 september tot mei, iedere dinsdagmiddag van half twee tot ongeveer vijf uur. We kaarten, (klaverjassen), gezellig zonder mes op tafel en er zijn iedere keer leuke kleine prijsjes te winnen. De B.U.S. organiseert ook diverse open klaverjas drives. Lijkt het u gezellig om eens mee te doen? Kom dan geheel vrijblijvend eens langs. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Dhr. Bouk Koopmans, telefoon

14 JONGERENWERK IS MAATWERK. Het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk een aantal in het oog springende activiteiten neergezet zoals skate-event, spooktocht, sport- speel- en vrijheiddag, survival, luilak, zomerkamp, multicultureel festival. Er zullen dit jaar weer veel activiteiten voor jongeren in de gemeente Bergen plaats vinden. Zo komen er voor de 8 tot 16 jarigen in alle kernen activiteiten als meidengroep en jeugd disco s. Voor 16 jaar en ouder worden er op verschillende plaatsen thema discoavonden gehouden. Ook komen er op diverse plaatsen open inloopavonden en gaat er in Schoorl op woensdagmiddag een inloopproject van start. Vrijdagavond=jongerenavond De Oorsprong is ook het komende seizoen op vrijdagavond gevuld met activiteiten voor jongeren. Het jongerencafé is vanaf u. open tijdens activiteiten en om gezellig na te zitten. Er is altijd een DJ aanwezig voor een stukje muziek en ook is er de mogelijkheid om onder andere een spelletje te darten. Het café wordt gerund door een werkgroep bestaande uit vrijwilligers, die begeleid worden door jongerenwerkers. Buiten het organiseren van activiteiten, zoeken de jongerenwerkers ook contact met groepen jongeren op straat. Zij inventariseren hun wensen en kijken of deze tot uitvoering gebracht kunnen worden. De site geeft meer informatie bij de kopjes agenda en jongerenwerk Het jongerenwerkers team bestaat uit Kiki Visscher en Edwin Zoon (Schoorl) Daphne Straver (Bergen, Egmond a/d Hoef) Mila de Vree (Egmond aan Zee, Egmond Binnen), Richard Minkema en Nico Mudde (ambulant) JONGEREN INLOOP Elke woensdagmiddag van 14 tot 17 uur is er een inloop voor alle jongeren. Tijdens deze inloop kun je lekker kletsen, hangen op de bank, een muziekje draaien of een spelletje doen. Als je wilt is er de mogelijkheid om je huiswerk te maken en er zijn ook internet computers beschikbaar. Hier in de Oorsprong kunnen de jongeren in een beschermde omgeving overdekt hangen. Tijdens deze middagen is er altijd een jongerenwerker aanwezig. Koffie en thee zijn natuurlijk gratis. Dus kom eens langs op woensdagmiddag. Start: 1 september. Kosten: geen JEUGD DISCO Na ruim een jaar zijn de Jeugddisco s weer terug. Iedereen vanaf 8 jaar kan op de onderstaande data weer van 19:30 uur tot 22:30 uur lekker uit zijn of haar dak gaan. Wel zijn er een aantal regels tijdens deze disco s. Zo mag er in de zaal niet gerookt worden en wordt er geen alcohol geschonken. Iedere keer is er een DJ die de allerbeste dansnummers ten gehore brengt. Op deze avonden is de toegang geheel GRATIS. De data voor 2004: 4 september 17 oktober (tijdens Kunst voor Kids) 6 november KUNST VOOR KIDS Zes jaar geleden werd Kunst voor kids opgezet om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met kunst. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen ze op 16 en 17 oktober hun eigen kunstzinnigheid op verschillende manieren tonen tijdens gratis workshops. Ook wordt het toneelstuk de zeven zondes van Alcatras opgevoerd door de toneelclub van de Oorsprong. 13

15 MEIDENCLUB Afgelopen seizoen draaide de meidenclub twee succes volle groepen. Ook dit seizoen is er weer plaats voor meiden vanaf groep 8 (11-14 jaar) die op vrijdagavond leuke, te gekke dingen willen doen. Film kijken, koken, make-up, foto's maken, zelfverdediging en natuurlijk heel veel kletsen is nog maar een greep uit het grote afwisselende aanbod. De eerste avond is gratis om elkaar te leren kennen daarna zijn er nog tien avonden. Je moet je wel van te voren opgeven zodat de groep niet te groot wordt. Ook is het mogelijk om een keertje een vriendin mee te nemen. Deze betaald dan 3,50 voor die losse les. Wil je alvast een indruk krijgen, kijk dan op meidengroep.mijnmomenten.nl (zonder www) THEATERKLAS ACT In ons eigen Damtheater wordt op vrijdagavond theaterles gegeven voor jongeren vanaf ca. 14 jaar. Tot nu toe was dat in de vorm van een korte cursus van 12 lessen maar vanaf dit cursusjaar wordt het een lange cursus van 25 lessen zodat er meer naar een resultaat toegewerkt kan worden. Naast deze cursus beginnen we nu ook aan een soortgelijke cursus voor jongere kinderen op vrijdagmiddag, maar die bestaat nog wel uit 12 lessen. Jongerentheater In deze cursus wordt er gewerkt aan de spelvoorwaarden (concentratie, fantasie, speldurf, spelplezier) en een begin gemaakt met spelvaardigheden (inleving, beleving, doorstroming, samenspel, tekstbehandeling). Samen met de deelnemers gaan we een voorstelling maken. Tijdens de repetities aan de voorstelling komen we vanzelf de leerpunten tegen. Door een combinatie van repeteren en spelopdrachten komen we tot een voorstelling, en tot beter toneelspel. Jeugdtheater Een algemene theatercursus voor kinderen van jaar. De deelnemers maken kennis met de regels van het theater/ wat komt er allemaal kijken bij het doen alsof. De verbeelding van de kinderen staat centraal in deze cursus. In deze cursus leren de deelnemers om vanuit hun fantasie tot theater te komen. Een idee, of fantasie theatraal vormgeven. Er wordt gewerkt met verschillende theatervormen en theaterspelen. Er wordt gespeelt met verhalen, typetjes, attributen, etc. Tijd: vrijdag 19:30-21:00 Plaats: grote zaal of andere ruimte Kosten: 30,- (10x + 1x gratis) 1ste les: 1 oktober Leiding: Marian van den Hoven Tijd: vrijdag 16: (jeugd) 19:00-22:00 (jongeren) Plaats: Damtheater Kosten: 60,- (12x) en 150,- (25x) 1ste les: 1 oktober Leiding: Rick Nanne 14

16 TONEEL ENZO Een activiteit op de zaterdagmiddag voor kinderen van 7 tot 14 jaar die het leuk vinden om bezig te zijn met toneel en alles wat daarbij komt kijken. Er wordt gewerkt aan: Toneel - Dans - Muziek Kleding - Decor - Schminken Presentatie etc. etc. Voor zover mogelijk wordt alles wat met de activiteit verband houdt zoals kleding, decors etc., zelf gemaakt. Er worden het hele jaar door, naast het toneelspelen, optredens verzorgd met onder andere modeshows, playback shows en musicals. Naast de geregelde voorstellingen in de Oorsprong heeft de club ook al, op uitnodiging, opgetreden in een bejaardenhuis en op een eenakterfestival. Een aantal kinderen dat te groot werd voor de club is inmiddels hulpleiding geworden en assisteert met leiding geven aan de jongste groep. KUNSTCLUB Begeleid door de kunstenaars John Ory en Charley Reuvers van WG Kunstblok uit Amsterdam gaan we schilderen, tekenen, kleien, dia's beschilderen enz. waarbij we per keer op een speelse manier een stroming uit de kunstgeschiedenis behandelen. (bv. grotschilderingen, popart, fotorealisme, de 17de eeuw enz.). De leerlingen bepalen aan de hand van bestaande kunst en materialen zelf welke richting ze uitgaan. De middagen zijn bedoeld voor de leeftijdsgroep van ongeveer 7-12 jaar. De cursus wordt afgesloten met een tentoonstelling van een keus uit het werk van de kinderen die vorig jaar met bewonderende en lovende reacties werd ontvangen. Helaas zit de club vol, dus kunnen er geen kinderen ingeschreven worden. Maar het is leuk om deze actieve club toch even in het boekje te vermelden en u kunt altijd kennis komen nemen van de resultaten op een van de uitvoeringen. Tijd: donderdag 15:30 18:00 Plaats: disco Kosten: 55,- (12x) 1ste les: 30 september Leiding: John Ory en Charley Reuvers 15

17 STREETDANCE / HIP HOP Streetdance vormen zoals Hip Hop kennen we van de televisie. Met name MTV zendt enorm veel clips uit waarin streetdance te zien is. Het is een dansvorm waarin je je uitleeft op muziek. De streetdance-cultuur ontstond begin jaren '80 in New York maar de doorbraak in Europa kwam pas in de negentiger jaren. Hip Hop werd 'a way of life', met alles erop en eraan: mode, dansen, videoclips, graffiti, Dj's, scratchers, rappers, enz. Patricia van Egmond geeft op vrijdagavond weer streetdancelessen in de Oorsprong. Er zijn cursussen voor twee leeftijdsgroepen: Voor de groep van 11 tot 14 jaar: Een beginnerscursus van 19 tot 20 uur. Een gevorderdencursus van 20 tot 21 u. Voor jongeren van 14 jaar en ouder. Van tot uur. JAZZDANCE Na meer dan tien jaar in de Oorsprong Jazzdancelessen te hebben gegeven heeft Cecile van den Idsert helaas besloten te stoppen. Zij gaat meer tijd aan eigen dansactiviteiten besteden. De woensdaglessen waren al overgenomen door Lobke Mienis, die hier ook het komend jaar weer mee door gaat, maar tijdens het maken van dit boekje was nog niet zeker wie de lessen voor de kinderen op donderdagmiddag gaat geven. Er heeft wel al een voorinschrijving plaatsgevonden en enkele groepen zijn al bijna vol dus reageer snel. Deze populaire cursus gaat natuurlijk wel weer plaatsvinden op de zelfde tijden als de voorgaande jaren en ook de prijzen blijven gehandhaafd. Woensdag: 17:30-18:30 uur (vanaf 12 jaar) 70,- 18:45-19:45 uur (vanaf 16 jaar) 70,- 20:00-21:15 uur (volwassenen) 90,- Donderdag: 15:45-16:30 uur (5-6 jaar) 60,- 16:30-17:30 uur (7-9 jaar) 70,- 17:30-18:30 uur (10-12 jaar) 70,- Tijd: vrijdag (zie boven) Plaats: spiegelzaal Kosten: 35,- (10 x) 1ste les: 1 oktober Leiding: Patricia van Egmond Tijd: zie boven Plaats: spiegel zaal Kosten: 60,-; 70,-; 90,- (30x) 1ste les: 29/30 september Leiding : Lobke Mienis 16

18 JUDO Dit is een sport waarmee op een gezonde manier gewerkt wordt aan de verbetering van conditie, motoriek, zelfvertrouwen enz... Judo, een sport waar mensen nog respect voor elkaar hebben. Wegens grote belangstelling is tijdige opgave geboden, van vooral de kleinere judoka s. Tijdens het seizoen vinden er wedstrijden plaats en tot slot examens en clubkampioenschappen. De lessen worden gegeven op donderdag: 16:30-17:30 uur 5-8 jaar 17:30-18:30 uur 9-12 jaar KINDERKOOKCURSUS 'Het vliegend fornuis' Ben je gek op koken en hou je van verhalen, reis dan met ons mee. Ieder land heeft zijn eigen verhaal dat wordt verteld door een verhalenvertelster. De door jou zelf gemaakte gerechten worden aan het eind van de middag samen opgegeten. Vier vrijdagmiddagen, van vijf tot zeven uur vliegen wij met ons fornuis langs verre streken en maken samen met jou een werelds gerecht. Je kunt je ook vast inschrijven voor de cursus van november. Tijd: zie boven Plaats: grote zaal Kosten: 85,- (30x) 1ste les: 30 september Leiding: Rien en Marjon Tanke Tijd: vrijdag 17:00-19:00 Plaats: keuken Kosten: 50,- incl. mat. (4x) 1ste les: 29 oktober en 26 november Leiding: Jessica Heetebrij 17

19 KOOR OPEN ZINGEN Omdat je met een groep meer mogelijkheden hebt en omdat het samen zingen gewoonweg leuker is dan in je eentje is dit koor opgericht. We zingen al zo n 10 jaar elke woensdagavond in de Oorsprong. Het koor bestaat op dit moment uit ruim 25 vrouwen. Auditie doen is niet mogelijk en iedereen is welkom. Het repertoire omvat van alles en nog wat, Clouseau, Motown, populair klassiek, jazz, folk, Nederlands, Frans, Engels enz. enz. en er wordt enthousiast meerstemmig gezongen. Dit gezellige koor staat onder de enthousiaste maar ook serieuze leiding van allround muzikant Eric Bos. Weer een heel andere manier van samen zingen. Workshops met een kleine groep van hooguit tien mensen. Zes avonden onder het motto: Let your little light shine. Heerlijk open en vrij zingen we alles uit het hoofd (uit het hart) zodat we werkelijk naar buiten kunnen zingen. Denk aan spirituals of Afrikaanse muziek. Door het ritme van de muziek kom je vanzelf in beweging, voel je dat je tot leven komt en met humor en plezier vinden we de moed om te zingen. De cursus wordt gegeven door Ed Stokman. Hij komt sinds een aantal jaren in Zuid-Frankrijk bij het Roy-Harttheater en vindt daar steeds weer de inspiratie om samen met mensen te zingen. Hij gebruikt de gitaar als begeleidingsinstrument dat zowel kan opzwepen als ook een melancholische sfeer neerzetten. Tijd: woensdag 20:00 21:30 Plaats: café Kosten: 100,-(± 25x) 1ste les: 29 september Leiding: Eric Bos Tijd: donderdag 20:00 21:30 Plaats: disco Kosten: 30,-(6x) 1ste les: 28 oktober Leiding: Ed Stokman 18

20 KUNSTGESCHIEDENIS Wintercursus: Koningshuizen en kunstenaars Illusies van rijkdom, pracht en praal zijn de peilers van de hofcultuur. Dit is te zien aan de paleizen, hoftuinen, standbeelden, praalgraven, portretten, kroonjuwelen, vlaggen en wapens. De beste kunstenaars zijn ingezet om deze luister bij te zetten. In de cursus gaan we in op de wisselwerking tussen kunstenaars en vorstenhuizen en de wijze waarop propaganda en beeldvorming tot stand komt. Met name de invloedrijke hoven van de Bourgondiërs, Karel V, Lodewijk XIV, de Romanovs en de Oranjes zullen we kritisch beschouwen. Een stadsexcursie naar Den Haag en een bezoek aan de tentoonstelling Nicolaas & Alexandra in de Hermitage Amsterdam maakt onderdeel uit van het programma. Voorjaarscursus: Salvador Dali en zijn tijdgenoten Salvador Dali werd honderd jaar geleden op 11 mei 1904 in het Noord Spaanse stadje Figueres geboren. Dit is voor de Catalanen een goede aanleiding om hem te gedenken met de tentoonstelling Dali, Massacultuur. Deze tentoonstelling geldt als de trekpleister voor het Dali-jaar en zal maart 2005 te zien zijn in het Rotterdams Boijmans Van Beuningen. Naast surrealisten in de voetsporen van Dalí, gaan we ook luisteren naar proteststemmen van tijdgenoten en bespreken we ondermeer werk van vroeg twintigste eeuwse schilders als Rothko de Chirico, Magritte, Delvaux, Pollock, en de Kooning. Excursies in overleg. Tijd: donderdag 13:30 15:30 Plaats: Damtheater Kosten: 70,- (8x + excursie) 1ste les: 7 oktober en 3 februari Leiding: Anja Kalis MODEL- EN PORTRET TEKENEN Een boeiend onderwerp in de teken- en schilderkunst is het werken naar model. In de Oorsprong wordt daar les in gegeven door de Schoorlse kunstschilder John Ory. Tijdens de cursus wordt er om de week met een model gewerkt. Het leerproces bestaat dan uit kijken en schetsen. De andere week is om uit te werken en te interpreteren met als doel een eigen teken en stijlontwikkeling. Hierbij worden ook opdrachten gegeven. Al werkend worden teken- en schilderproblemen ontdekt en verwerkt. Denk aan verhouding, compositie, kleur en ruimtelijkheid. Bij deze cursus is ook de mogelijkheid voor gevorderden of professionele kunstenaars om tijdens de modelzittingen mee te tekenen, zonder gebruik te maken van de lessen. Materiaal moet je zelf verzorgen. Papier is tijdens de lessen te koop. Tijd: maandag 9:30 11:30 Plaats: grote zaal Kosten: 150,- ( 24x) 75,- (12x alleen model) 1ste les: 27 september Leiding: John Ory 19

21 TEKENEN De tekenkunst behoort nog steeds tot de meest speelse, wendbare en toepasbare kunsten. Sinds de laatste 100 jaar heeft het tekenen haar grondwaarden herkregen en is weer soeverein geworden. Er wordt getekend naar waarneming en naar fantasie. De cursist moet uiteindelijk zelf bepalen welke mogelijkheden en welke materialen hem of haar het meest liggen om tot een persoonlijke uitdrukking te komen. Veel aandacht zal worden besteed aan de gezamenlijke bespreking van de werkstukken waarbij voorbeelden uit de kunstgeschiedenis mede ter sprake zullen komen. Vormkennis en vormbeheersing bepalen in hoge mate de kwaliteit van een tekening. De materialen die gebruikt kunnen worden zijn onbeperkt b.v. pen, potlood, krijt, penseel, inkt en verf. Handigheidjes, foefjes en/of kunstjes die tot schijnresultaten leiden komen in het lesbestel niet voor. Tekenmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen, maar het is aan te bevelen zelf materiaal aan te schaffen om ook thuis te kunnen werken. Papier is tijdens de les te koop. SCHILDERTECHNIEKEN Deze cursus wordt gegeven door de Franse kunstschilder Didier Bourdon, die zeer bedreven is in de oude schildertechnieken. De cursisten worden aangemoedigd hun eigen ontwikkeling te ontdekken met verschillende technieken en materialen. Er wordt zowel naar voorbeeld als naar de verbeelding gewerkt. Ook wordt getoond hoe je technieken en materialen kunt gebruiken die je vervolgens leert toepassen. Bij de leerlingen die deze cursus al volgden zal de nadruk meer liggen op de toepassing van de geleerde technieken, en bij de nieuwe cursisten wordt meer aandacht besteed aan de techniek zelf zoals: Gesso panelen en ei tempera maken. (materiaal gebruikt voor Russische en Italiaanse ikonen) Olieverf van pigment en lijnzaad olie maken. Schilderen met ei tempera en olieverf op gesso panelen. Collage, monoprint, aquarel en acrylverf op papier of andere ondergrond. Gesso en grondstoffen voor het maken van verf zijn bij de cursus inbegrepen. Diegenen die verf en penselen hebben kunnen dit meenemen, voor de anderen is er de eerste les een uitleg over wat er aangeschaft kan worden. Papier is tijdens de les te koop. Tijd: maandag 13:00-15:00 Plaats: grote zaal links Kosten: 140,- ( 25x) 1ste les: 27 september Leiding: Wil de Bie Tijd: donderdag 20:00 22:00 Plaats: grote zaal links Kosten: 125,- ( 25x) 1ste les: 30 september Leiding: Didier Bourdon 20

22 RUSSISCH CONVERSATIE Een taal die voor Nederlanders altijd heel ver weg is geweest maar de laatste jaren o.a. door vakanties in Oost-Europa steeds dichterbij komt is het Russisch. Ook ontmoeten wij hier steeds meer mensen uit het Russisch taalgebied. Hierdoor zijn ook steeds meer mensen geïnteresseerd in het opdoen van wat basiskennis van deze taal. De Oorsprong heeft dit seizoen een vervolg cursus die weer wordt gegeven door Lia Goldman, Russische van origine en veertien jaar wonend in Nederland. De bedoeling van de cursus is de deelnemers een basis mee te geven voor een eenvoudige conversatie. De nadruk ligt dan ook op de spreektaal. Het cyrillisch alfabet is al behandeld, maar werkelijk Russisch lezen en schrijven wordt een volgend hoofdstuk. Ook nieuwe leerlingen met een klein beetje kennis van deze taal kunnen met de cursus beginnen en blijkt de kennis toch te gering dan kan dat worden bijgespijkerd met enkele extra inhaal lessen. SPAANS Op veler verzoek zijn wij drie jaar geleden gestart met een cursus Spaans door docente Maria Antoinetta Ruiter uit Mexico. Er was zoveel animo voor dat we nu beginnen met cursussen op vijf niveaus op maandagavond en dinsdagmiddag. De cursussen voor gevorderden worden vanaf dit jaar lang met 25 lessen. Er komt weer een nieuwe cursus voor beginners die uit 10 lessen zal bestaan. De tekst- en oefenboeken die bij deze cursus worden gebruikt kosten samen 47,50 en zijn via de docente te bestellen. Eventueel kunnen er gebruikte boeken worden overgenomen. Beginners. (10 lessen 45,-) - dinsdagmiddag 16:00 17:00 uur Gevorderden. (25 lessen 115,-) 1- maandagavond 19:00 20:00 uur 2- maandagavond 20:00 21:00 uur 3- maandagavond 21:00 22:00 uur 4- dinsdagmiddag 15:00 16:00 uur U zult versteld staan hoe snel u begrip zult krijgen voor deze op het eerste gezicht vreemde taal. Tijd: woensdag 20:00-21:30 Plaats: disco Kosten: 140,- (25x ) 1ste les: 29 september Leiding: Lia Goldman Tijd: zie boven Plaats: café Kosten: 115 (25x) en 45 (10x) 1ste les: 4 en 5 oktober Leiding: Maria Ruiter 21

23 FRANS Bienvenue! Op een leuke wijze met de Franse taal vertrouwd raken! - Maandagochtend 9:00 10:30 uur Conversatie en grammatica cursus. Niveau Havo 4 - Maandagochtend uur Conversatie en grammatica cursus. Niveau: ongeveer Mavo 1 - Maandagmiddag 13:30 15:00 uur Conversatie cursus niveau vwo 6 - Dinsdagochtend 09:00 10:30 uur Opfriscursus, minimale kennis mavo 4 - Dinsdagavond 19:00-20:30 uur Beginnerscursus. Niveau Havo 4 / 5 - Dinsdagavond 20:30 22:00 uur Conversatiecursus Niveau Mavo 4 Voor verdere inlichtingen kunt U altijd onze docente Ria Helmholdt bellen: tel ENGELS In deze tijd van globalisering en steeds meer internationale contacten en vooral ook van het internet is kennis van de wereldtaal Engels bijna onmisbaar. De Oorsprong biedt U het komende jaar weer de mogelijkheid om deze taal te leren of de kennis te verdiepen. Engels Conversatie. Op donderdag van 9:00 10:30 uur. In deze cursus ligt de nadruk op het verbeteren van de spreekvaardigheid. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een redelijke kennis van het Engels hebben (bijv. 4 a 5 jaar middelbare school). Het leerboek van deze cursus is Headway advanced Naast degenen die al langer deze cursus volgen zijn nieuwe mensen die voldoen aan bovenstaande opleiding welkom om mee te doen. Engels voor beginners 4de jaar. Op donderdag van 10:45 12:15 uur. Een cursus voor beginners en diegenen die vroeger al wat Engels gehad hebben op school maar het niet (zo goed) meer beheersen. U krijgt tijdens de lessen een basis aangereikt waarbij alle vaardigheden aan bod komen. Wij werken met het boek Headway elementary. Engels voor beginners 3de jaar. Op donderdag van 12:30-14:00 uur. Hetzelfde als hierboven maar een stapje minder ver. Tijd: Plaats: zie boven grote zaal rechts, café en disco Kosten: 145,- (30x) 1ste les: 27/28 sept. Leiding: Ria Helmholdt Tijd: donderdag zie boven Plaats: grote zaal rechts Kosten: 125,- (25x) 1ste les: 30 september Leiding: Willy Rietveld. 22

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

Naarden/Bussum 2012 2013

Naarden/Bussum 2012 2013 Naarden/Bussum 2012 2013 Hulp en advies Vrijwilligerswerk Activiteiten in de buurt Met de programma s van: Naarden: Bellefleur, SCAN en De Schakel Bussum: Laarwijk, De Palmpit, Spieghelwijck, Uit-Wijk

Nadere informatie

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

Inhoud. Muziek. Beeldend. Muziek en Beeldend 45. Weekrooster cursussen beeldend 24

Inhoud. Muziek. Beeldend. Muziek en Beeldend 45. Weekrooster cursussen beeldend 24 Inhoud Muziek Basiscursussen 6 Basiscursus Muzikale Vaardigheden, Muzikale Vaardigheden voor volwassenen in 20 lessen, VIO opstap, Special Arts Music, Muziektuin Instrumentale en vocale cursussen 8 Combinatierichting

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel BESTE WIJKBEWONERS Dit is het programmaboekje van Buurthuis De Ezel. Zoals ieder jaar proberen wij cursussen en activiteiten te organiseren waar u als wijkbewoner om vraagt. Kijkt u rustig of er iets bij

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 36 e jaargang nr. 1 - mei 2015 Bestuur Voorzitter: Liefke Sinnema tel. 06 140 436 91 voorzitter@santpoortsbelang.nl Vicevoorzitter: Helen Smit-Rosier tel. 06 205

Nadere informatie

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 Uitgave: Stichting en Wester-Koggenland. Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

Nadere informatie

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Lezingen Voorstellingen Workshops Cursussen Films Literatuur Cultuur Mediawijsheid Creatief Talen Yoga september

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting en verbinding Instelling voor welzijnswerk in Hoorn Programma 2014-2015 3 Ontmoeting en verbinding Daar gaan we voor, bij Intermaris. Een fijne buurt is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Samen met Stichting Netwerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2014-2015

CURSUSAANBOD 2014-2015 CURSUSAANBOD 2014-2015 0 Het Activiteitencentrum, een plek waar mensen samen komen. Gevestigd in de oude huishoudschool, is het Activiteitencentrum een plek waar van alles gebeurt. Er worden o.a. cursussen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Ooievaarsnieuws 206-2015

Ooievaarsnieuws 206-2015 Ooievaarsnieuws 206-2015 Weet u al wat u deze zomer gaat doen? Wij geven u natuurlijk graag weer een paar tips! Bezoek bijvoorbeeld een van de vele festivals die Den Haag rijk is, zoals het The Hague African

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Arie Eekhof neemt afscheid van de V.T.V. De Tochten

Arie Eekhof neemt afscheid van de V.T.V. De Tochten Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Jaargang 9 - nr. 1, Februari 2001 - Kleine zelfstandigen - Botten kraken - Uittiebuis - Zevenkamp kijkt terug - Wijkbreed

Nadere informatie

Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-533900 Fax 0255-518875 12

Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-533900 Fax 0255-518875 12 Zie pagina 16 en 17 overdekt winkelhart castricum 18 juni 2008 Nog geen eerherstel Maand voorwaardelijk voor klokkenluider Bos Limmen - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandagmiddag een voorwaardelijke

Nadere informatie