Wereldwijd erkende taxatiestandaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijd erkende taxatiestandaarden"

Transcriptie

1 Wereldwijd erkende taxatiestandaarden ricsvaluation.org

2 Inhoudstabel 1 Het belang van valide taxaties 2 Betrouwbare taxaties 3 Redenen om het RICS Red Book te gebruiken 4 De vier zuilen voor professionele taxaties Uitstekende kennis van de lokale markt Technische expertise De hoogste professionele standaarden Regulering en toezicht RICS Het keurmerk voor professionele taxaties wereldwijd De RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is wereldwijd de toonaangevende organisatie voor professionals die in hun beroep te maken hebben met gebouwen en grond, de bouw en hiermee samenhangende milieukwesties. Wij certificeren leden en garanderen wereldwijd de nakoming van standaarden. RICS-leden (Chartered Surveyors) zijn werkzaam in 146 landen en beschikken over een uitgebreid netwerk van regionale kantoren op elk continent Europa, het Midden-Oosten, Nabije Oosten en Afrika (MENEA), het Aziatisch Pacifisch gebied, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika. Onze leden spelen een belangrijke rol in de levenscyclus van vastgoed of het nu gaat om het uitvoeren van landmetingen, het winnen van delfstoffen of om investeringen in en gebruik van gebouwen en constructies en andere activa. We verlenen ook onafhankelijk advies aan regeringen, beleidsvormers en andere organisaties. Consistente taxaties van alle materiële en immateriële activa zijn een belangrijk element in dit proces. In het kader hiervan helpen we tevens bij het opstellen, onderhouden en reguleren van taxatiestandaarden. Cover photography: Paulo Barcellos Inside photography:

3 Het belang van valide taxaties Als het voor u belangrijk is om de prestaties en risico s van activa te begrijpen, ga dan naar de hoogst gekwalificeerde en gereguleerde professionals in de business. Zoals in het verleden al is gebleken, kan het ernstige wereldwijde gevolgen hebben als de marktwaarde van onderliggende activa niet goed wordt ingeschat, zowel voor investeerders en aandeelhouders als voor het publiek. In ontwikkelde en opkomende economieën vormt taxatie de basis voor financiële beslissingen en een reeks marktactiviteiten; van de aankoop van een woning en het huren van kantoorruimte tot het financieren van grootschalige vastgoed- en portfoliotransacties, zowel als directe investeringen als via gedekte leningen en gestructureerde financieringsmarkten. In de afgelopen jaren zijn vastgoedtaxaties steeds belangrijker geworden in de almaar complexer wordende internationale financiële wereld. Inmiddels spelen ze een essentiele rol bij de invoering van mondiale boekhoudnormen, de International Financial Reporting Standards (IFRS), inmiddels in vele landen verplicht. De (her)taxaties die uit deze normen voortvloeien zijn een basis voor het meten van de vastgoedprestatie. Kort samengevat, iedereen die in de huidige tijd van zich snel ontwikkelende complexe wereldmarkten op enige manier te maken heeft met materiële of immateriële activa, zij het als bewoner, eigenaar, ontwikkelaar of handelaar, heeft competente en onafhankelijke taxateurs nodig. In het kader van de wereldwijde trend om internationale standaarden inzake financiële verslaglegging en taxatie op te stellen, bieden de taxatiestandaarden van RICS de zekerheid dat ze in overeenstemming zijn met het IVS en garanderen één consequente en gelijke taxatiestandaard voor de hele markt. Jim Eales Partner, Global Valuation & Business Modelling Leader Ernst & Young LLP 1

4 Betrouwbare taxaties Steeds meer van s werelds grootste en belangrijkste financiële instellingen, maatschappijen, regeringen en organisaties zijn afhankelijk van de consequente en betrouwbare taxaties die professionele RICS-taxateurs (Chartered Surveyors) bieden. Het verstrekken van een opdracht aan een RICS-taxateur biedt de garantie dat u een professionele dienstverlening krijgt van een specialist die volgens de hoogste technische en professionele standaarden werkt en gebruikmaakt van de meest actuele, internationaal erkende taxatiemethoden. Als u op zoek bent naar een taxateur, let dan op de afkortingen MRICS (Member van de RICS), FRICS (Fellow van de RICS) of AssocRICS (Associate van de RICS), die garant staan voor kwaliteit op het gebied van taxaties. Redenen waarom RICS s werelds toonaangevende taxatie-organisatie is De hoogste professionele standaarden RICS is s werelds toonaangevende taxatie-organisatie: opleiding, standaarden, regulering. Strenge toelatingseisen onze strenge toelatingseisen houden in dat kandidaten over gedegen technische kennis en een breed skala aan gerelateerde vaardigheden moeten beschikken en zich voortdurend moeten bijscholen Veeleisende regulering alle leden worden strikt gereguleerd door de RICS standaarden en wereldwijd geldende Rules of Conduct De standaarden en richtlijnen worden doorlopend aangepast om de veranderingen in de praktijk zo goed mogelijk te weerspiegelen. 2 Bij het investeren in objecten op een pan-europese basis is het van groot belang om met adviseurs te werken die over kennis van de markt beschikken, de risico s met betrekking tot de betreffende objecten begrijpen en volgens strikte ethische standaarden werken. RICS-taxateurs voldoen in mijn ervaring perfect aan deze criteria. Doris Pittlinger Hoofd Fund Management Europe Invesco Real Estate GmbH

5 Redenen om het RICS Red Book te gebruiken Internationale spelers hebben internationale taxatiestandaarden nodig Chartered Surveyors genieten wereldwijd hoog aanzien als taxateurs. De RICS taxatiestandaarden die vastgelegd zijn in het Red Book vormen de basis voor het vertrouwen dat taxateurs genieten. Het Red Book wordt door alle toonaangevende internationale beleggers, financiële instellingen en regelgevende instanties in de hele wereld als het standaardwerk voor taxaties beschouwd. Het Red Book het hoogwaardige hulpmiddel bij taxaties dat overal ter wereld wordt begrepen en geaccepteerd De RICS taxatiestandaarden (het Red Book) zijn verplicht voor alle Chartered Surveyors die waar ook ter wereld taxaties uitvoeren. Ze hebben tot doel om ervoor te zorgen dat onze leden zich altijd aan best practice en de geldende regelgeving houden als ze taxaties voor opdrachtgevers uitvoeren. De toepassing van de in de International Financial Reporting Standards (IFRS) vastgelegde eisen met betrekking tot het taxeren van alle activa en passiva op reële waarde vereist taxatienormen die daadwerkelijk wereldwijd toegepast kunnen worden. Daarom hebben taxateurs de International Valuation Standards (IVS) opgesteld. Het Red Book van de RICS vormt een kader voor de praktische toepassing van de IVS in de hele wereld en zorgt ervoor dat taxateurs wereldwijd vergelijkbare methodes gebruiken. Vanzelfsprekend moet een Chartered Surveyor die een taxatie uitvoert voldoen aan de betreffende nationale en lokale standaarden. Het Red Book legt echter aanvullende specifieke eisen vast die een uitbreiding op deze nationale en lokale standaarden vormen, met name met betrekking tot het bekendmaken van eventuele tegenstrijdige belangen en het bevestigen van de omvang en de doelstelling van de taxatieopdracht. In het kort betekent dit dat het Red Book eist dat leden de International Valuation Standards (IVS) en nationale en lokale standaarden volgen, maar ook dat het eisen bevat die deze nationale en lokale taxatieprincipes aanvullen, waardoor uitgebreidere en specifiekere informatie wordt verzameld. Het Red Book vormt een regelgevend kader dat ervoor zorgt dat overal taxatiediensten van hetzelfde hoge niveau worden geleverd. Het Red Book wordt wereldwijd erkend en is volledig in overeenstemming met de International Valuation Standards (IVS). Het Red Book is nu in acht talen verkrijgbaar Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch en Spaans. 3

6 De vier zuilen voor professionele taxaties RICS is s werelds toonaangevende professionele taxatieorganisatie. De internationale financiële sector doet regelmatig een beroep op de expertise van de RICS die in deze snel veranderende tijden zo dringend noodzakelijk is. Het spectrum van de dienstverlening gaat van advies bij het kopen van een woning tot de meest ingewikkelde portefeuilletransacties van materiële en immateriële activa. De zuilen die de basis vormen voor de professionele geloofwaardigheid van een Chartered Surveyor zijn: 1 Uitstekende kennis van de lokale markt 2 Technische expertise 3 De hoogste professionele standaarden 4 Regulering en toezicht Consequente en betrouwbare taxaties zijn van essentieel belang voor onze organisatie; daarom accepteren we alleen taxaties die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in het Red Book. Het Red Book garandeert dat taxaties consequent worden uitgevoerd en legt strikte ethische standaarden op. Alexander G. Hesterberg, Managing Director, Credit Risk Management Real Estate Valuation, Deutsche Bank Alle Chartered Surveyors beschikken over een gedegen professionele opleiding en zijn volkomen integer. Uitstekende kennis van de lokale markt... wereldwijd erkend en begrepen Taxateurs dienen te beschikken over een goede en gedetailleerde kennis van de lokale markt waarin ze werken. Hiervoor houden onze leden nauw contact met collega s en zorgen ervoor dat ze steeds over de meest recente marktgegevens beschikken. Vanwege de grensoverschrijdende effecten die op dit moment de wereldwijde markt beheersen, dient lokale kennis te worden gecombineerd met de trends en problemen die zich op de internationale markt afspelen. Wereldwijd zijn meer dan RICS-leden actief als taxateur. Ze beschikken allen over dezelfde kwalitatieve vaardigheden en passen de RICS-taxatiestandaarden consequent toe. Bovendien doen ze een beroep op de kennis van collega's om op deze manier lokale kennis te combineren met inzicht in de internationale markt. Technische expertise... die voor zich spreekt Bij een nauwkeurige taxatie komt meer kijken dan alleen maar rekenkunde. Bijvoorbeeld, welke factoren bepalen dat de gebruikers en investeerders een bepaalde verkoopprijs voor een object op de markt overeenkomen? Hoewel cijfers belangrijk zijn, vereisen taxaties op dit moment een goed begrip van de omvangrijke reeks lokale en wereldwijde factoren die van invloed zijn op de krachten achter de marktwaarde. Chartered Surveyors krijgen een uitgebreide scholing over kennisgebieden zoals bouw, financiering, economie, planologie, belastingen, duurzaamheid, juridische beginselen en bedrijfskunde. Daarmee is hun opleiding niet voorbij, want al onze leden worden regelmatig bijgeschoold in het kader van Continuous Professional Development (CPD) om ervoor te zorgen dat zij over de nodige vaardigheden beschikken om problemen van klanten op te lossen. Daarom wordt de RICS wereldwijd beschouwd als het keurmerk voor professionele taxaties. 4

7 De hoogste professionele standaarden... die in elke taal begrijpelijk zijn Alle taxateurs dienen onafhankelijkheid en objectiviteit hoog in het vaandel te dragen. Op een zich snel ontwikkelende markt kan de druk echter groot worden, wat de noodzaak van duidelijke standaarden en een strenge regulering versterkt. Alle taxaties dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met het Red Book. Dat is onderdeel van de strikte gedragsregels van de RICS. In deze regels staat waaraan RICS-leden zich dienen te houden om ervoor te zorgen dat hun taxaties niet alleen in overeenstemming zijn met de International Valuation Standards, maar ook voldoen aan de hoogste normen van professionaliteit en integriteit. Feitelijk vormt het Red Book een uitbreiding van de op vele markten in de wereld reeds bestaande taxatiestandaarden. Nu het huidige Red Book in acht belangrijke wereldtalen beschikbaar is, is het mogelijk en ook van groot belang dat taxateurs zich bij het uitvoeren van een taxatie waar ook ter wereld aan de in het Red Book vastgelegde standaarden houden. Regulering en toezicht... die wereldwijd tot de beste behoren RICS Regulation is er verantwoordelijk voor dat RICS-leden de gedragsregels van de RICS volgen. Hierin worden professionele, ethische en zakelijke standaarden vastgelegd waaraan RICS-leden zich dienen te houden. RICS Regulation beoordeelt en onderzoekt tegen leden ingediende klachten met betrekking tot het schenden van de RICS-gedragscode. Indien blijkt dat de dienstverlening van een RICS-lid tekortschiet, worden disciplinaire maatregelen genomen. RICS is een zelfregulerende instantie. Dat betekent dat de leden onder toezicht staan van en worden gecontroleerd door hun eigen professionele organisatie. Waar mogelijk werken we nauw samen met regeringen om te helpen een goede regulering en hoge professionele taxatiestandaarden binnen de betreffende markt te realiseren. Consumentenbescherming staat bij ons centraal en daarom werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat we toonaangevend blijven op het gebied van professionele regulering met betrekking tot taxaties in de hele wereld. 5

8 Meer informatie Consulteer onze website op Vind een Chartered Surveyor in uw regio: Voor meer informatie hoe u Chartered Surveyor kunt worden: RB01-09/NL/B Verbeteren van standaarden met betrekking tot gebouwen, grond en de bouw. RICS is wereldwijd de organisatie die het hoogste aanzien geniet op het gebied van professionele standaarden met betrekking tot gebouwen, grond en de bouw. In een wereld waar steeds meer mensen, regeringen, banken en commerciële organisaties meer zekerheid willen met betrekking tot professionele standaarden en gedragscodes, is lidmaatschap van de RICS een erkend keurmerk van professionaliteit. Meer dan professionals die werkzaam zijn in de belangrijkste ontwikkelde en opkomende economieën hebben het belang ingezien van de RICS en zijn lid geworden. De RICS is een onafhankelijke beroepsvereniging die oorspronkelijk in het Verenigd Koninkrijk is opgericht door middel van een zogenaamd Royal Charter. Sinds de oprichting in 1868 heeft de RICS zich ingezet voor de hoogste standaarden met betrekking tot kwaliteit en integriteit en biedt objectief en betrouwbaar advies over belangrijke thema s die van invloed zijn op ondernemingen en de maatschappij als geheel. RICS Nederland heeft thans 249 professionele leden en is sterk groeiend. Ook opdrachtgevers kunnen MRICS (Member van de RICS) worden. RICS Europe RICS Europe is het in Brussel gevestigde Europese hoofdkantoor van RICS dat de 17 Europese Nationale Verenigingen van Oostenrijk, België en Luxemburg, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Rusland, Spanje en Zwitserland vertegenwoordigt. Daarnaast hebben we ook nog leden in de volgende landen: Baltische Staten, Bulgarije, Finland, Kroatië, Noorwegen, Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije, Turkije en Zweden. De wereldwijde en lokale ondersteuning van leden heeft tot doel om: het aanzien van ons vak op de Europese markten te verhogen gelijke standaarden voor opleiding en praktijk in heel Europa op te stellen onze professie bij de Europese instellingen te vertegenwoordigen deskundigenadvies te geven met betrekking tot de problematiek aangaande vastgoed en andere activa op Europees niveau. RICS Nederland is gevestigd in Voorburg en voert de door het bestuur van RICS Europe besloten initiatieven en beleid op lokaal niveau uit en ondersteunt de algehele ontwikkeling en groei van RICS. Er zijn diverse manieren waarop professionals lid kunnen worden van de RICS, afhankelijk van hun opleiding en relevante professionele ervaring. Speciaal voor jonge professionals zijn er de door RICS erkende opleidingen. Ga voor meer informatie over RICS Nederland en om lid te worden naar Contactgegevens van uw plaatselijke RICSvertegenwoordiging: RICS Nederland Westeinde 28 NL AE Voorburg T F E Continentaal Europa RICS Europe Hertogstraat Brussel België T F E International Valuation Professional Group: E RICS Hoofdkantoor 12 Great George Street Parliament Square Londen SW1P 3AD Groot-Brittannië Persbureau in Continentaal Europa E ricsvaluation.org

Standaardisatie in vastgoedtaxaties

Standaardisatie in vastgoedtaxaties Standaardisatie in vastgoedtaxaties Een onderzoek naar de toepassing van gestandaardiseerde rekenmethoden bij taxaties in de taxatiebranche. Masterthesis MRE14 November 2014 K.K. Sauerborn BBA MRICS RRV

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten Platform Taxateurs en Accountants Colofon Het Platform Taxateurs en Accountants is in 2012 op initiatief van de NBA met medewerking

Nadere informatie

AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING

AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING AUDIT & ASSURANCE COUNSELORS AT LAW CONSULTING TAX CORPORATE FINANCE HR SERVICE ACCOUNTING PRODUCTS OUTSOURCING Wij maken graag nader kennis met u 2 U zoekt partners waarop u kunt bouwen om samen doelen

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Goed gewaardeerd vastgoed 27 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten Platform Taxateurs en Accountants Colofon Het Platform Taxateurs en Accountants is in 2012 op initiatief van de NBA met medewerking

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Zeg waar het op staat

Zeg waar het op staat Zeg waar het op staat Hoofdpunten uit de publieke managementletter over het commercieel vastgoed Juni 2011 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

ing in de samenleving

ing in de samenleving 20 ing in de samenleving MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 20 97.000 AANTAL ING MEDEWERKERS WERELDWIJD 5.766 M NETTORESULTAAT 00 % ING IS SINDS 2007 00% KLIMAATNEUTRAAL 6,2 % VAN ONZE ING MANAGEMENT COUNCIL

Nadere informatie

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016 VastgoedCert Inhoudsopgave 1. INTERNATIONALE KADER... 4 1.1 Internationale waarderingsrichtlijnen... 4 1.1.1 IVS... 4 1.1.2 EVS... 5

Nadere informatie

George G.M. ten Have TAXATIELEER VASTGOED 2. 4e druk

George G.M. ten Have TAXATIELEER VASTGOED 2. 4e druk George G.M. ten Have TAXATIELEER VASTGOED 2 4e druk Taxatieleer vastgoed 2 Het herschrijven van een boek vraagt bijna evenveel tijd als het schrijven ervan. Als deze activiteit naast vele andere werkzaamheden

Nadere informatie

De toekomst verzekeren. Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V.

De toekomst verzekeren. Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V. De toekomst verzekeren Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V. Samenvatting jaarverslag 2011 Atradius N.V. De afgelopen vijf jaar in cijfers Atradius N.V. Alle cijfers conform IFRS Noten 2011 2010

Nadere informatie

De weg naar veilige handel

De weg naar veilige handel De weg naar veilige handel De afgelopen drie jaar in cijfers Atradius N.V. Alle cijfers conform IFRS 2008 (*) 2007 2006 Financiële informatie (in miljoenen euro s) Brutopremie-inkomsten 1.616,4 1.148,6

Nadere informatie

Kwaliteit, Transparantie en Dialoog in publiek belang Transparantieverslag 2012/2013 Deloitte Accountants B.V.

Kwaliteit, Transparantie en Dialoog in publiek belang Transparantieverslag 2012/2013 Deloitte Accountants B.V. Kwaliteit, Transparantie en Dialoog in publiek belang Transparantieverslag 2012/2013 Deloitte Accountants B.V. Publiek belang, transparantie en professional quality Kwaliteit is een van de drie pijlers

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bericht van de directievoorzitter 6 1. Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING

INHOUD OVERVIEW 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING NL OVERVIEW 2014 OVERVIEW 2014 OVERVIEW 2014 INHOUD 04 VOORWOORD 06 VERANTWOORDELIJKHEID EN BESTUUR 08 MANAGEMENT 10 2014 IN CIJFERS 12 2014 IN BEELDEN 20 PRIVATE BANKING 24 ONDERNEMERS 26 PROFESSIONAL

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer

Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer Gedragscode 2013 Geachte collega s, Al 200 jaar lang bouwen we aan sterke relaties met onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen door uitstekende service te verlenen en zaken te doen conform de hoogste

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.6.2008. SEC(2008) 2193 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE CODE VAN BEST PRACTICES TER VERGEMAKKELIJKING VAN DE TOEGANG

Nadere informatie

De nieuwe taxatierealiteit

De nieuwe taxatierealiteit De nieuwe taxatierealiteit 1 Het Taxatie Management Systeem (TMS) voor commercieel vastgoed is een adequaat instrument om taxaties transparant uit te voeren. 2 Het initiatief van NVM Business maakt taxaties

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode De waarde van integriteit Zakelijke Ethiekcode 01 Bericht van de Algemeen Directeur... 02 Bericht van de Algemeen Directeur... 04 Loyaliteit aan onze waarden... 06 Werken met onze Code... 10 Onze verantwoordelijkheden...

Nadere informatie