Locaal Cultuur Centrum (LCC) de Zevensprong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locaal Cultuur Centrum (LCC) de Zevensprong"

Transcriptie

1 H o o g v l i e t P r o g r a m m a & a c t i v i t e i t e n stichting welzijn hoogvliet Inhoud Ouderen 2 Steunpunt mantelzorg Jongerenwerk 3 Jaarprogramma 2007 / 2008 Cursuspakket 4 Opbouwwerk 6 Mensen Maken de Stad Brede School 9 Veel creatieve mogelijkheden Locaal Cultuur Centrum (LCC) de Zevensprong Missie Stichting Welzijn Hoogvliet De maatschappij waarin wij leven verandert voortdurend en is soms zeer complex. De Stichting Welzijn Hoogvliet (SWH) is een organisatie, die de deelname van sociaal kwetsbare groepen aan de maatschappij actief bevordert. Om goed te kunnen functioneren in die veranderende maatschappij met wisselende vragen vernieuwt de SWH zichzelf regelmatig. De SWH wil daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven, wonen en werken. Dat kan de SWH niet alleen en daarom wordt er samengewerkt met meerdere partners. Dat gebeurt op basis van een goede analyse van de problemen en werkwijze die vervolgens breed en in samenhang met andere werkvormen wordt uitgevoerd (de integrale aanpak). Werkwijze Uitgangspunt voor de werkwijze van SWH is een professionele benadering; de dienstverlening wordt ontwikkeld volgens protocollen en is daarmee transparant. Er wordt gestreefd naar kwalificering van de dienstverlening. SWH richt zich op het wijk- of buurtniveau en neemt de in gebieden voorkomende sociale problematiek als uitgangspunt voor haar handelen. Door werkwijze ontwikkelt de SWH kennis van het werkgebied en een netwerk van contacten. Naast de eigen inzet wordt de informatie die uit de contacten naar voren komt op gepaste wijze gesignaleerd aan netwerk-partners. De SWH is een stichting en streeft geen winstbejag na. Groei van de organisatie is echter zeker niet uitgesloten. Uitgangspunt voor SWH-medewerkers moet zijn: Doe wat je belooft en beloof niet meer dan je kan! Maatschappelijk Werk Hoogvliet 10 Blijf niet tobben want wij kunnen helpen Kinderopvang Hoogvliet 11 Altijd thuis, altijd in de buurt! Sport en recreatie Rotterdam 12 Opbouwwerk 13 Opzoomeren Stichting Peuterspeelzalen Hoogvliet 14 Al weer een jaar geleden heeft het Lokaal Cultuur Centrum de Zevensprong de deuren geopend. Het Lokaal Cultuur Centrum (LCC) is gevestigd in buurthuis de Zevensprong. De ombouw van het buurthuis, waar een enkele voorstelling van het Rotterdams Wijktheater plaatsvond tot een centrum waar optredens van muziekgroepen, cabaret met lokaal talent kunnen worden bekeken heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het is nu een goed ingericht klein theater. Er staat nu een goede licht- en geluidsinstallatie en het publiek kan de voorstellingen vanuit comfortabele stoelen goed zien. Hoogvliet wordt in rap tempo voorzien van nieuwbouw, maar een eigen theater bleef lange tijd een wens. Op den duur moet er een Cultuurhuis worden ontwikkeld, dat een centrale plek in de deelgemeente moet krijgen. Dit cultuurhuis moet dan een wat grootschaliger publiek kunnen bedienen. Het cultuurhuis zal niet alleen een podium moeten krijgen maar bijvoorbeeld ook de bibliotheek moeten huisvesten. De plannen voor dit gebouw zijn echter nog niet afgerond. Vooruitlopend op voorziening heeft het Lokaal Cultuurcentrum de Zevensprong het Hoogvlietse publiek inmiddels al heel wat te bieden. Op pagina 7 staat het podiumprogramma voor de komende vier maanden. Het publiek heeft laten merken dat de voorstellingen zeer worden gewaardeerd, de zaal is regelmatig uitverkocht. Ook de optredende artiesten hebben gemerkt dat het contact met het publiek en de vaak volle zaal goed werkt. Zij komen dan ook graag terug naar Hoogvliet. Maar Lia Prins is sinds 2003 directeur van de Stichting Welzijn Hoogvliet, en sinds de reorganisatie ook bestuurder. Zij had het bij haar aantreden niet gemakkelijk, want SWH verkeerde toen in zwaar weer. Lia is wel wat gewend, vanuit haar vorige werkkringen, maar ook als moeder van vijf zonen staat zij al evenzeer haar mannetje. Gelukkig heeft SWH die moeilijke periode al een poos achter zich en wordt er gewerkt aan nieuwe toekomstplannen. De relatie met de deelgemeente is goed, de lijnen zijn kort, ook met de andere partners bestaat een goede samenwerking die ook inhoudelijk steeds meer op stoom komt. We kunnen zakelijk met elkaar omgaan, vindt Lia. Maar in Hoogvliet wordt de menselijke maat niet uit het oog verloren. Hoogvliet is natuurlijk een heel interessant gebied, zegt Lia. Er wordt veel nieuwbouw gepleegd, maar er zijn wijken die veel aandacht nodig hebben. En daar is de SWH nauw bij betrokken. Hoogvliet is volgens Lia ook een deelgemeente die meer op zichzelf is gericht dan de andere deelgemeenten van Rotterdam. Politiek, ambtenaren en werkers wonen voor een flink deel zelf in de deelgemeente of werken er lang en zijn daardoor goed op de hoogte van hetgeen er speelt. niet alleen de voorstellingen van buiten trekken publiek, ook de optredens van lokaal talent trekken de aandacht. Daarnaast maken ook scholen tegenwoordig gebruik van de accommodatie, voor presentaties en de groep acht-musical. Lia Prins, directeur-bestuurder SWH Vervolg op pagina 12 Vervolg op pagina 15 Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 1

2 Computerproject Hoogvliet De volgende cursussen starten in september 2007 en januari 2008: Introductie Personal Computer 137,00 Introductie PC voor senioren 109,00 Windows XP 109,00 * Word ,00 Word 2003 (beginners) voor senioren 120,50 Word 2003 (gevorderden) voor senioren 120,50 Creatief met Word 120,50 Excel / Access 182,00 PowerPoint 109,00 Digitale fotobewerking 109,00 * Workshop internet 36,00 ** Workshop internet senioren 36,00 ** volwassenen Het Computer Project Hoogvliet is één van de computerprojecten die binnen de gemeente Rotterdam bestaan. Het Computer Project Hoogvliet, onderdeel van de SWH, organiseert veel verschillende computercursussen. Vanaf het allereerste begin over omgaan met computers en eventueel het overkomen van computervrees tot het leren bewerken van uw eigen digitale foto s! Kunnen omgaan met computers vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en is voor veel mensen een leuke hobby. Daarnaast biedt de computer veel mogelijkheden om contact te houden met vrienden en familie op afstand en op de hoogte te blijven van de wereld om ons heen! Houders van een Rotterdampas, krijgen 35% korting! Cursussen duren 12 weken en zijn inclusief lesmateriaal, examen, koffie of thee en gratis inloopuren om extra te oefenen en vragen te stellen! * Deze cursus duurt 8 weken ** Deze workshop duurt 4 weken Meer informatie? Haal de folder bij een van de buurthuizen van SWH of bel de Rotonde advies en informatie Tieners en jongeren kunnen voor informatie en advies, over zaken die hen bezig houden of waar ze mee te maken krijgen, terecht bij de jongerenwerkers. Hij of zij kan persoonlijk informatie geven, een geschikte folder opzoeken of doorverwijzen naar een andere organisatie. Verder worden er in samenwerking met andere organisaties diverse debatten en thema-avonden georganiseerd. Ook op de website van SWH kun je terecht voor informatie. Jongerenparticipatie Jongeren dienen in een samenleving mee te doen en mee te denken als het gaat om sociale en maatschappelijke vraagstukken. Om dit te stimuleren organiseert de SWH meerdere activiteiten. Een van de activiteiten waar het hier om gaat betreft de debatavonden. Op avonden (zie foto debat wapenbezit en geweld) worden jongeren in de gelegenheid gesteld hun mening te geven aangaande een onderwerp en met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Ook worden door het jaar heen diverse themabijeenkomsten georganiseerd en zijn er zowel inpandig als op straat en in de wijken diverse discussiemomenten met jongeren. ouderen Steunpunt mantelzorg U bent er voor de ander: Steunpunt Mantelzorg is er voor U! Het steunpunt Mantelzorg Hoogvliet/Pernis is er voor mensen die voor iemand zorgen in hun directe omgeving. De zorg voor een partner, ouder, buur, vriend of gehandicapt kind is niet altijd even gemakkelijk. Het is belangrijk te voorkomen, dat u als mantelzorger overbelast raakt. We kunnen u ondersteuning bieden op verschillende terreinen. Allereerst kunt u bij ons terecht voor informatie en advies. Hoe komt u aan de juiste zorg- en hulpmiddelen? Waar moet u zijn voor eventuele aanpassingen in huis? Heeft u problemen met uw administratie, omdat u daaraan niet meer toekomt door al het zorgen? Ook dan kunnen we u helpen. Misschien vindt u het prettig eens met andere mantelzorgers te praten. Dat kan: het steunpunt Mantelzorg organiseert namelijk elke maand een mantelzorgcafé, zowel in Hoogvliet als in Pernis. Tijdens gezellige bijeenkomst is er ruimte om met elkaar te praten en worden er geregeld ook thema s besproken. Zo is er het afgelopen jaar onder meer gesproken over: diabetes, EHBO bij kleine ongelukjes in huis, hoe voorkom je een depressie enz. Ook bieden wij diverse cursussen, waar u praktische en emotionele tips krijgt om met de zieke en de ziekte om te gaan. Zo wordt 2 keer per jaar de cursus Een zieke thuis verzorgen georganiseerd samen met de Thuiszorg. Daarbij krijgt u onder andere les in tiltechnieken. Om de zorg ook geestelijk aan te kunnen is er de cursus De zorg de baas. Natuurlijk organiseren we ook ontspannende activiteiten: zoals een tochtje met de fluisterboot of een wandeling door historisch Geervliet. Een van de hoogtepunten is de jaarlijkse verwendag voor Mantelzorgers op 10 november. Vier keer per jaar verschijnt de Nieuwsbrief voor mantelzorgers. Hierin staat een overzicht van al onze activiteiten, maar ook allerlei artikelen waarvan we denken, dat ze voor u als mantelzorger leuk of interessant zijn. Als u een vrijwilliger nodig heeft of er een andere oplossing gevonden moet worden om u te ontlasten, dan helpen we u daar graag bij. Iedereen die met mantelzorg te maken heeft, kan contact opnemen met het steunpunt mantelzorg!! Contact en informatie Pernis: Anneke van der Schee; tel: Hoogvliet: Hermine Koning; tel: Pagina 2 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

3 De Driekamp is een wijkactiviteit voor tieners en jongeren. Jongeren voeren activiteiten uit waarin zij iets betekenen voor de omgeving en tegelijkertijd dingen leren van en over de woonomgeving. Daartegenover staat een premie. Met andere woorden: premie op actie. De driekamp van afgelopen seizoen werd dit jaar opgevolgd door de winterspelen waarbij in eerste instantie diverse groepen zich konden meten op sportief gebied, verder kon men weer punten verdienen door wijkopdrachten te vervullen. Het derde onderdeel en tevens de hoofdprijs betrof een driedaags kamp. Door de inhoud van het programma is een dergelijk kamp niet alleen een mooie prijs, maar ook een ideaal bindmiddel tussen werkers en de doelgroep. In de zomer van 2007 zijn twee groepen op kamp geweest. In het komend seizoen willen we hier mee verder gaan. In 2007 werd dit project mede gefinancierd door Woonbron. jongeren Driekamp/winterspelen individuele begeleiding Binnen de individuele begeleiding wordt aandacht gegeven aan jongeren die extra steun nodig hebben. Afhankelijk van de situatie kan er bemiddeld worden naar diverse netwerkpartners of kunnen jongeren betrokken worden bij diverse activiteiten. Veel aandacht krijgt echter het vergroten van het oplossend vermogen van de betrokkene. Jongerenwerk reikt hierbij samen met netwerkpartners de Tools voor aan. Project 4 you Binnen het project 4 you is plaats voor 10 jongeren op jaarbasis. Deze jongeren maken hiermee deel uit van een uitgebreid leer en werktraject. Naast het feit dat er een passende opleiding m.b.t. jongerenwerk wordt geboden wordt het praktijkgedeelte van de opleidingen afgelegd binnen de organisatie van de SWH en binnen de deelgemeente Hoogvliet als zodanig. Er wordt 20 uur per week stage gelopen/praktijkervaring opgedaan en er worden diverse cursussen gevolgd die de deelnemers een voorsprong geven op de arbeidsmarkt. De praktijkopdrachten, zowel individueel als in een groep, zijn gericht op projecten ten behoeve van jongeren in Hoogvliet. Tot slot wordt het netwerk van de SWH aangewend om leden van het project te bemiddelen naar werk. Vrijwilligers en vakkrachten: SWH is op zoek naar vrijwilligers en vakkrachten die een rol willen spelen bij de uitvoering van activiteiten, bijvoorbeeld streetdance, rap, toneel, theater enz. ambulant jongerenwerk Bij het Ambulante jongerenwerk worden jongeren in de buitenruimte benaderd. De jongerenwerkers proberen zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij de achtergrond en levensfase van de jongeren. Jongeren op straat worden vaak aangetroffen in een groep waarbinnen jongeren vorm proberen te geven aan hun identiteit. Binnen grenzen die duidelijk aangegeven worden, door zowel jongerenwerk als netwerkpartners, kunnen jongeren hiermee aan de slag. Met gesprekken en activiteiten die vaak ten goede komen aan de woonomgeving als middelen, is het jongerenwerk voor jongeren een brug naar volwassenheid. Jaarprogramma jongerenwerk 2007 / 2008 Maandag Tienerinloop 15:00 17:00 De Kom Dinsdag Tienerclub 15:30 19:00 Trefpunt Toscalaan Jongereninloop 14:00 17:00 De Rotonde Oefenen dansgroepen 19:00 21:30 De Rotonde Sport & spelinloop 19:00 21:30 De Rotonde meideninloop Kom Jongereninloop 19:00 22:00 Jahz Tienerinloop ( jr ) 19:00 21:30 t Ankertje Woensdag Jongereninloop 14:00 17:00 De Rotonde Donderdag Tienerinloop 14:30 17:00 De Kom Tienerinloop 19:00 21:30 t Ankertje Meideninloop Kom Jongereninloop 19:00 22:00 Jahz Jongereninloop 19:00 22:00 De Rotonde Vrijdag Jongereninloop 14:00 17:00 De Rotonde Tiener kookclub Loods Jongerensoos 19:00 23:00 De Rotonde Jongerensoos 19:00 23:00 Jahz Disco ( 1 x p mnd ) 19:00 23:30 De Rotonde Bewegen voor Ouderen Maandag: Bewegen voor Ouderen de Rotonde Bewegen voor Ouderen Siloam, Zalmplaat Dinsdag: Bewegen voor Ouderen De Loods Woensdag: Laatste woensdag van de maand: thema-bijeenkomsten Olijke Oliphant Donderdag: Bewegen voor Ouderen de Kulk, Centrum Vrijdag: Bewegen voor Ouderen De Sluis, Centrum Hellen Jalimsing Hellen Jalimsing is 56 jaar en werkt al 13 jaar voor de SWH. Zij begon haar loopbaan in de kinderopvang in buurthuis de Rotonde. Daarna heeft zij gewerkt in de oude Zevensprong en sinds de opening nu in LCC/de Zevensprong. Zij doet administratief werk, maar verzorgt ook de kaartverkoop, beantwoordt de telefoon en schrijft mensen in voor cursussen of de Rotterdampas. Wereldkeuken Een drukke baan, maar daarnaast verzorgt Hellen samen met een vrijwilligster ook de Wereldkeuken. De wereldkeuken is mijn kindje, zegt Hellen. Het voorbereiden van gerechten uit de hele wereld, klaarmaken samen met de deelnemers aan de Workshop en dan gezamenlijk eten onder het uitwisselen van verhalen, het is echt een sociaal gebeuren. De groep deelnemers blijft volgens Hellen groeien, soms is er een wachtlijst. Een workshop bestaat uit drie bijeenkomsten, als je een Rotterdampas hebt kost deelname maar 3 euro per keer, zegt Hellen. De voorstellingen in het Lokaal Cultuur Centrum vindt Hellen erg leuk, zij is er vaak bij voor de kaartverkoop en kijkt natuurlijk mee naar de voorstelling. Het promoten van de voorstellingen via mond-tot-mond reclame is haar ook wel toevertrouwd, waardoor voorstelling vaak voor een volle bak kunnen plaatsvinden. Het leukst vond Hellen de komedievoorstellingen, maar een optreden van leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakte ook grote indruk. We werken er voortdurend aan om de zaken verder te verbeteren, maar ik ben toch al heel tevreden zoals het gaat, zegt Hellen. Ik ben zelf wel een beetje streng, probeer foutloos te in gesprek met Werkt al 15 jaar voor de SWH werken. Zij gaat dan ook met plezier naar haar werk, al moet ze daar een flink stuk voor reizen vanaf Rotterdam-Zuid. Het werken in LCC de Zevensprong houdt nooit op, ook in de vakantie zijn er minstens vijf activiteiten per week. Kleinzoon En natuurlijk is de voorbereiding voor het nieuwe seizoen er in die periode ook nog. Hellen heeft naast haar werk nog wel wat andere zaken die haar bezig houden. Haar kleinzoon van twee jaar is op vrijdag bij haar. Dat is heerlijk. En zij gaat ook twee keer per jaar naar Suriname, waar zij vrienden en kennissen van vroeger kan bezoeken en nog meer heerlijke recepten leert. Eén van de zaken die zij uit Suriname meenam is een workshop: Hoofddoek binden, die in het najaar in het LCC wordt gegeven. De cultuur waaruit die traditie voortkwam en de betekenissen van de verschillend gevouwen hoofddoeken beloven een zeer interessante workshop, denkt Hellen. Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 3

4 Cursuspakket Buurthuis De Kom Maandag Tái chi half gevorderd E 5,09 (per bijeenkomst) Tái chi beginners E 5,09 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Tekenen en schilderen E 6,45 (per bijeenkomst) Tekenen en schilderen E 6,45 (per bijeenkomst) Dinsdag Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Spelmiddag E 1,00 per keer Engelse conversatie E 5,21 (per bijeenkomst) Spaans beginners E 5,21 (per bijeenkomst) Spaans conversatie E 4,21 (per bijeenkomst) Woensdag Conditiegym E 3,58 (per bijeenkomst) Conditiegym E 3,58 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Donderdag Kunstgeschiedenis E 5,36 (per bijeenkomst) Kunstgeschiedenis E 5,36 (per bijeenkomst) Country linedance E 2,05 (per bijeenkomst) Vrijdag Conditiegym E 3,58 (per bijenkomst) OK Bank Hoogvliet Buurthuis De Loods Maandag Workshop Crea E 3,30 (per bijeenkomst) Klaverjassen E 5,80 p.m. Dinsdag Bewegen voor ouderen E 1,30 (per bijeenkomst) Woensdag Teken en schilderen E 6,45 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Yoga E 3,58 (per bijeenkomst) Vrijdag Bingo(1 x per maand) E 8,00 LCC De Zevensprong Maandag Soeda Inloop* Tekenen/schildergroep E 3,30 (per bijeenkomst) Gospelgroep Close to him Fotoclub E 3.51 (per bijeenkomst) Dinsdag Hoofddoekbinden workshop E 50,00 (per 10 bijeenkomsten) Country Linedance E 2,05 (per bijeenkomst) Pergmano E 4,43 (per bijeenkomst) Soeda Inloop* Creagroep vrouwen E 3,30 (per bijeenkomst) Muziektheaterproject van Elly Bezemer* Teken/schildercursus E 6,45 (per bijeenkomst) Salsa Lessen* Woensdag Soeda Inloop* Muziekgroep Jilles v Hulst)* Workshop mozaïeken E 25,00 (per/4 bijeenkomsten) Latijns-Amerikaans drumles E 3,70 (per bijeenkomst) Hindoestaanse danslessen* Zangles* Teken en schildercursus E 6,45 (per bijeenkomst) Donderdag Soeda Inloop* Wereldkeuken, kookgroep E 14,20 (3 bijeenkomst) Workshop mozaïeken E 25,00 per/4 bijeenkomsten) Latijns-Amerikaans drumles E 3,70 (per bijeenkomst) (Bas)gitaarles(indvidu.0,5 u) E 7,40 (per bijeenkomst) Country-linedance* DES orkest* Vrijdag Country Linedance E 2,05 (per bijeenkomst) Zaterdag Judogroep de Krijgers * * het gaat hier om huurders, dit zijn geen directe SWH activiteiten Buurtcentrum Rotonde OK staat voor Onbenutte Kwaliteiten. Kwaliteiten waarvan u misschien niet eens weet dat u ze bezit. De OK-bank helpt mensen met het vinden van een zinvolle tijdsbesteding en bereidt mensen ook voor op een toekomstige gang naar de arbeidsmarkt. De OK-bank Hoogvliet bestaat al sinds oktober 1996 en is een initiatief van de deelgemeente Hoogvliet en de Stichting Welzijn Hoogvliet. De OK-bank heeft verschillende trajecten: Klassiek OK: Het klassieke OK-traject is gericht op maatschappelijke participatie. Betaald werk is (nog) een stap te ver. In dit traject ligt de nadruk op zinvol bezig zijn en je eigen mogelijkheden ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. door het doen van vrijwilligerswerk. Soms kunnen mensen ook cursussen volgen. Men heeft altijd toestemming nodig van de Sociale Dienst om aan dit traject mee te kunnen doen. OK Doorstroom: Dit traject is een voortraject op betaalde arbeid. Mensen in dit traject moeten in de toekomst betaald aan de slag, maar momenteel is de stap nog te groot. In dit traject ligt de nadruk op toekomstige arbeidsinschakeling. Mensen moeten 20 uur per week inzetbaar zijn en deelnemen aan een werkstage van een half jaar. Daarnaast volgen de deelnemers (verplicht) allerlei groepsbijeenkomsten. Voor dit traject is een aanmelding vanuit SoZaWe noodzakelijk. Heeft u echter interesse neem dan toch contact op met ons. Wij kunnen dan overleggen met SoZaWe! OK en WAO/ Wajong Sinds kort zijn er ook mogelijkheden voor mensen in de WAO. Hierover zijn afspraken gemaakt met het UWV (uitkeringsinstantie). Bent u afgekeurd, maar wilt u toch graag iets doen, neem dan zeker contact op met de OK-bank. U moet toestemming hebben van het UWV, maar wij helpen u hiermee. Wij kunnen leuk vrijwilligerswerk bieden, veel voldoening en een reiskostenvergoeding! Dit alles heeft geen gevolgen voor uw WAO uitkering! Deelname kan echter alleen als u niet elders in traject bent. Wilt U meer informatie dan kunt U contact met ons opnemen. OK-Bank Hoogvliet Klaasje Zevensterstraat 6, 3193 TW Hoogvliet tel: Maandag Gymnastiek 55+ (thuiszorg) E 1,30 (per bijeenkomst) Gymnastiek voor vrouwen E 3,57 (per bijeenkomst) Gymnastiek 55+ vrouwen E 3,57 (per bijeenkomst) Conditietraining groep E 3,57 (per bijeenkomst) Conditietraining groep E 3,57 (per bijeenkomst) Slankklub* Dinsdag Aquarellen E 6,45 (per bijeenkomst) Computercursussen div Zie aparte advertentie Woensdag Koersbal E 0,75 (per bijeenkomst) Computercursussen div zie aparte advertentie Tafeltennisgroep E 2,07 (per bijeenkomst) Donderdag Computercursussen div zie aparte advertentie Vrijdag Crea groep E 5,32 (per bijenkomst) Inloop kaapverdianen* Zelforganisatie Zaterdag Inloop kaapverdianen* Zelforganisatie * geen SWH activiteiten Vrijwilligerswerk De medewerkers van de Stichting Welzijn Hoogvliet kunnen hun werk alleen maar doen als er voldoende vrijwilligers bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering, waarbij vrijwilligers een dagdeel (bijvoorbeeld) meewerken aan een kinder- of jongerenactiviteit. Maar ook bij het opzetten van het programma is de inzet hard nodig. En natuurlijk kunnen buurtactiviteiten alleen succesvol zijn als zoveel mogelijk bewoners hun medewerking toezeggen. Een aantal activiteiten, zoals koffie-ochtenden, klaverjassen, etc. is zelfs geheel afhankelijk van vrijwilligers. Als u binnen uw buurthuis ook aan de slag wilt of een idee heeft voor een activiteit, neem dan eens contact op met de coördinator. En als u in de eigen buurt aan de slag wilt, daar wat advies over wilt, kunt u contact opnemen met het opbouwwerk. Als u niet goed weet waar u aan de slag wilt of welke kwaliteiten u aan kunt bieden kan de OK-bank wellicht helpen. Zij hebben een goed overzicht van de vrijwilligersactiviteiten binnen de deelgemeente. U kunt elders in krant meer informatie over de OK-bank vinden. Volwassenenwerk in Hoogvliet Stichting Welzijn Hoogvliet wil bevorderen dat u zich prettig voelt in uw eigen omgeving. Daarom heeft Stichting Welzijn Hoogvliet sociaal cultureel werkers in dienst die u daarbij kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat u actief wilt zijn, anderen wilt ontmoeten of een vraag heeft rond de opvoeding van uw kind. Misschien wilt u met andere ouders praten, of bent u op zoek naar bezigheden buitenshuis. De medewerkers van Stichting Welzijn Hoogvliet helpen u graag verder! Op onze locaties kunt u terecht voor vrijwilligerswerk en diverse activiteiten. Het volwassenenwerk van SWH organiseert activiteiten voor iedereen tussen 22 en de 88 jaar. Enerzijds bieden we recreatie, ontspanning en ontmoeting voor wijkbewoners, anderzijds organiseren we activiteiten gericht op kennisvergroting en verbreding, op onder andere creatief, digitaal vlak. De start van de activiteiten en cursussen is in september 2007/2008. In het overzicht links op pagina ziet u wanneer iedere cursus of activiteit van start gaat. Hierin vindt u ook informatie over de cursusbijdrage, dag, tijdstip en locatie. Facilitair De Stichting Welzijn Hoogvliet vindt dat het buurthuis ten dienste moet staan van de buurt. Als u als organisatie of buurtgroep gebruik wilt maken van de ruimte in een van de buurthuizen biedt uw buurtbuis tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor een buurtvergadering of een bewonersactiviteit. Heeft u daar zelf geen ruimte voor beschikbaar, neem dan rustig contact op met uw buurthuis, de adressen vindt u achterop krant. We bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn. Voor alle duidelijkheid: Particuliere feesten komen hiervoor niet in aanmerking. Team Volwassenenwerk De Zevensprong Marja de Vries Zakelijk leider LCC Hellen Jalimsing Centrale inschrijfpunt De Kom Judith Aartsen Volwassenenwerk De Loods Ria Stam Volwassenenwerk De Doorstroom Zwany Boersma Volwassenenwerk Pagina 4 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

5 ouderen Onbezorgd oud(er) worden De ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hoogvliet organiseren elke maand (behalve in juli en augustus) een themabijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen. De bijeenkomsten vinden altijd plaats op: De laatste woensdagmiddag van de maand van 14:00-16:00 uur in Restaurant de Olijke Oliphant aan de Aveling 233 in Hoogvliet Het programma voor het laatste kwartaal 2007 Thema : Alleen en soms wat eenzaam Vele ouderen dreigen door verlies van lichamelijke gezondheid en van hun dierbaren in een isolement te raken. Hoe dit te voorkomen? Wanneer : woensdagmiddag 26 september 2007 Plaats : De Olijke Oliphant Tijd : 14:00 16:00 uur De Wijk Felicitatiedienst Hoogvliet Hoogvliet heeft een felicitatiedienst voor tweejarigen. Sherry Suarez, Rita Ramdajal en Rebecca Sampersaud zijn de consulenten die op bezoek gaan bij gezinnen waarvan een kind twee jaar geworden is. Bij dit bezoek krijgt de kleine een presentje en de ouders een tasje met nuttige informatie over wat Hoogvliet hun kind en henzelf te bieden heeft. Doel van het project is dat ouders op de hoogte raken van de mogelijkheden die er zijn om jonge kinderen spelenderwijs met hun ontwikkeling te helpen. Er zijn peuterspeelzalen en voorscholen, buurthuizen, oudercursussen, kinderopvang, speeltuinen, een speel-o-theek, een bibliotheek. Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden om te zorgen dat kinderen, wanneer zij naar school gaan, hier aan toe zijn. Naast de informatie die bestemd is voor het kind, kan de consulente ook informatie verstrekken over activiteiten voor de ouders. De Felicitatiedienst richt zich op de Hoogvlietse wijken Westpunt, Nieuw Engeland/Digna Johannapolder, Oudeland, Meeuwenplaat en Zalmplaat. Voor informatie: De Zevensprong, tel Thema : Financiële extra s voor ouderen Wanneer : woensdagmiddag 31 oktober 2007 Gastspreker : Mw Veraart en Mw Timrott van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SOZAWE) De steeds veranderende wet-en regelgeving zorgt voor veel onduidelijkheden ook op financieel gebied. Tevens levert ook de Euro nog steeds voor velen problemen op. De maand lijkt altijd langer dan gepland. Hierover praten en geïnformeerd worden, kan op bijeenkomst. Plaats : De Olijke Oliphant Tijd : 14:00 16:00 uur Thema : Nieuwe vrienden maken Wanneer : woensdagmiddag 28 november 2007 Heeft u behoefte aan contact en ziet u zelf geen kans om zelf hieraan iets te veranderen, dan is het project Vriendendienst misschien iets voor u. Misschien bent u wel diegene die veel voor een ander kan betekenen. Wij vertellen u er graag over. Gastspreker : Marit de Bruin van Vriendendienst Hoogvliet en Pernis Plaats : De Olijke Oliphant Tijd : 14:00 16:00 uur Aan bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. In verband met de beperkte ruimte is het wel nodig, dat u zich van te voren aanmeldt. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met één van de ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hoogvliet. Telefoonnummer: opbouwwerk In de Lampreibuurt gáán bewoners ervoor! Eén van de buurten waar straatafspraken zijn gemaakt en nieuwe activiteiten zijn gestart is de Lampreibuurt. Sinds de campagne zijn meer bewoners betrokken geraakt bij hun buurt. Want na het maken van afspraken wordt via MMS straatbudgetten geld beschikbaar gesteld voor activiteiten van bewoners. Ook worden zij gesteund bij het opzetten van nieuwe activiteiten door het opbouwwerk. In de Lampreibuurt zijn zo meer dan 25 buurtbewoners actief! Ze stáán voor hun straat, hun portiek of hun mensen! Niet dat alle problemen in de buurt opgelost zijn, maar door meer inzet van bewoners is er meer aandacht voor de buurt. In de Lampreibuurt organiseren zij allerlei buurtactiviteiten voor jong en oud en zoeken naar oplossingen voor concrete problemen. Soms met vallen en opstaan, maar meestal is er veel sfeer en plezier. Een aantal van de activiteiten: Buurtwoning Het Preischoteltje; Lampreistraat 66. Dit ontmoetingspunt voor Buurtbewoners bestaat ruim 5 jaar en wordt door ± 6 vrijwilligers gerund. Elke woensdagmiddag is er koffie-inloop, van half 2 tot 4 uur, behalve de laatste woensdag van de maand: dan wordt er om 5 uur gezamenlijk gegeten; Daarnaast is er om de 2 weken een crea cursus en is het Preischoteltje hèt centrum voor allerlei andere buurtactiviteiten uit de MMS straatbudgetten. Het Chillhous; Elritsstraat 71. Dit nieuwe initiatief van 4 moeders uit de wijk bestaat nu ruim een half jaar. Het wil een veilige plek, een buurtwoning zijn, voor kinderen, tieners en jongeren. Tot nu toe komen er vooral jongens tussen de 9 en 14 jaar. Vrijwilligers gevraagd! Het Chillhous werkt met lidmaatschap en is elke dinsdag en vrijdag open, en uur. Pimp je Portiek of Galerij. Dit is een actie om bewoners uit te dagen hun portiek of galerij met elkaar schoner, gezelliger, mooier of persoonlijker te maken: 5 groepen bewoners hebben meegedaan met hele mooie en leuke resultaten. Ga gerust eens kijken om zelf ook ideeën op te doen! Aanmelden van je eigen portiek kan altijd; bij Woonbron (Dick Baumann: tel ), het Opbouwwerk ( ), of bij bij Vestia (Noortje Enkhuizen, tel: ). Meidengroep Girlzilicious, De Kom, Lengweg 23. Twee moeders, 1 stagiaire en 2 meiden hebben wens van bewoners tijdens de MMS campagne waargemaakt! Het is een wekelijks ontmoetingspunt voor meisjes en meiden, donderdags van half 4 tot 6 uur, in een door henzelf ingerichte meidenruimte. Zo n 15 à 20 meisjes in de leeftijd van 9 tot 16 jaar maken er met veel plezier gebruik van. Het bewonersoverleg Lampreibuurt. Dit overleg komt 1x per 6 weken bij elkaar. Problemen en kansen in de buurt worden op de agenda gezet, elk half jaar vindt een wijkschouw plaats, buurtactiviteiten worden afgestemd of gezamenlijk georganiseerd en nieuwe initiatieven opgestart. Zo was de stickeractie geef ratten geen eten een initiatief van dit bewonersoverleg. Natùùrlijk kan niet iedereen vrijwilligerswerk doen. Maar meedoen in de buurt kan veel plezier en voldoening geven, voor uzelf èn voor anderen. Als u zelf nog vragen of ideeën heeft, of ook mee wilt werken aan activiteiten, neem dan contact met ons op (tel: ). Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 5

6 opbouwwerk Mensen Maken de Stad gaan met elkaar, met het portiek en met de straat. Deze afspraken worden in een Straatagenda opgenomen die, behalve door bewoners, ook door de (deel)gemeentelijke diensten, de woningbouwcorporaties en de SWH worden ondertekend. Uiteindelijk ondersteunt SWH de verdere uitvoering van de activiteiten die zijn afgesproken. vakkrachten gezocht SWH is opzoek naar vakkrachten die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van activiteiten. Vakkrachten moeten de nodige ervaring of opleiding hebben op één van de volgende terreinen Jumpen Breakdance Streetdance Kunst en cultuur Dansen op Muziek Sport en spel Crea activiteiten Heeft u interesse aarzel dan niet om contact op te nemen met het team kinderwerk, , M. Chbab. Mensen Maken de Stad is de Rotterdamse manier om de sociale samenhang en het actief burgerschap in de wijken te verbeteren. Anders gezegd zorgt Mensen maken de Stad, in combinatie met allerlei (veiligheids)maatregelen, voor een vriendelijke, vertrouwde, sociale en leefbare straat. De noodzaak en het idee voor Mensen Maken de Stad ontstond vijf jaar geleden. Veel Rotterdammers hadden het gevoel dat Rotterdam niet hun stad meer was en voelden zich niet meer thuis in hun straat. Rotterdammers werden vooral verenigd door klachten. Klachten over onbekendheid met medebewoners van lfde straat, over argwaan tegenover en afnemend vertrouwen in elkaar, over hufterigheid, over verminderende bereidheid om samen te werken aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving en over toenemende gevoelens van onveiligheid. Afspraken maken Vanaf de start is SWH de organisatie die Mensen Maken de Stad in Hoogvliet uitvoert, in nauwe samenwerking Zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen met zo min mogelijk vreemden over de vloer. Dit is het ideaal van de meeste ouderen. In het algemeen brengt ouder worden toch na verloop van tijd de nodige veranderingen met zich mee, het trappen lopen gaat niet meer zo goed, de administratie wordt lastig en de eigen auto gaat de deur uit. Wat nu? Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en er wordt van hen verwacht dat ze als mondige burger zelf aangeven wat ze nodig hebben aan zorg- en dienstverlening. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als immers door het ouder worden de problemen toenemen en het tegelijkertijd steeds moeilijker wordt oplossingen te bedenken, komt de zelfstandigheid in het gedrang. Bovendien is er zo n groot aanbod op het gebied van zorg en welzijn en verandert er vaak in korte tijd zoveel, dat velen al snel door de bomen het bos niet meer zien. Oplossingen Om u te helpen passende oplossingen te vinden voor uw problemen zijn er bij Stichting Welzijn Hoogvliet ouderenadviseurs werkzaam. In een vertrouwelijk gesprek met de ouderenadviseur bij u thuis kunt u met o.a. de deelgemeente en de woningbouwcorporaties. De bedoeling is dat de MMS-medewerkers er voor zorgen dat bewoners zelf weer de verantwoordelijkheid voor de straat op zich nemen. Dat gebeurt in stappen. Zo wordt aan de hand van interviews met bewoners van een straat een eerste diagnose van de straat gemaakt. Dan volgt een periode waar alle problemen en kwesties in de straat samen met de bewoners onder de loep worden genomen. Er worden dan ook activiteiten georganiseerd voor iedereen in de straat: volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Vanaf het begin van het project maken bewoners met elkaar afspraken over hoe zij wensen om te De ouderenadviseur denkt met u mee! bespreken wat er minder goed gaat en welke mogelijkheden er voor u zijn. De ouderenadviseur denkt met u mee over problemen, gevolgen en eventuele oplossingen. Samen bekijkt u welk besluit u het beste kunt nemen. De ouderenadviseur kan u helpen met al het regelwerk en met uw administratie. De ouderenadviseur is onafhankelijk en kan u bijstaan op het terrein van welzijn, zorg, wonen en financiën. Uw vragen staan altijd centraal en u houdt zeggenschap over wat de ouderenadviseur onderneemt om u te helpen. De ouderenadviseurs organiseren ook elke maand themabijeenkomsten over onderwerpen als het gebruik van medicijnen, diabetes, financiën, enz. Deze bijeenkomsten vinden plaats op elke laatste woensdag van de maand in Restaurant de Olijke Oliphant. Wilt U ook eens een gesprek met een van de ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hoogvliet, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar: Stichting Welzijn Hoogvliet Ouderenwerk: Wij gaan graag met u in gesprek! Verder met Mensen maken de Stad De afgelopen jaren is in vele straten in Rotterdam de MMS-methode met groot succes toegepast. Daarom vervolgt het Rotterdamse college in de komende jaren aanpak. Rotterdammers worden opnieuw uitgedaagd om hun sociale en culturele competenties voor hun straat te benutten. Bij de presentatie van de collegeplannen stelde wethouder Orhan Kaya dat Mensen Maken de Stad de afgelopen vier jaar veel heeft losgemaakt in Rotterdam. Het heeft effect en zorgt voor enthousiasme bij bewoners. Nu is het zaak om de gewekte verwachtingen waar te maken. Zo moet je straten waar bewoners al straatafspraken hebben opgesteld blijven beheren en onderhouden. Rotterdam telt inmiddels 250 straten waar bewoners straatafspraken hebben gemaakt. Als het aan het college ligt, is dat aantal in 2010 minstens verdubbeld naar 500 straten. En dan vooral in de minder veilige wijken van de stad. Wethouder Jantine Kriens: Het is zo belangrijk dat mensen zelf afspraken maken over zaken die ogenschijnlijk klein lijken, maar voor bewoners heel belangrijk zijn zoals vuilniszakken op de galerij, lawaai in de avonduren of kinderen die zonder toezicht op straat spelen. We willen graag meer straten waar bewoners afspraken maken. Rotterdampas: veel doen voor weinig poen! Bij de meeste activiteiten van de Stichting Welzijn Hoogvliet kunt u gebruik maken van de Rotterdampas. De pas geeft meestal recht op ± 35% korting. De korting kunt u aanvragen door een geldige Rotterdampas te laten zien. De Rotterdampas kost 5,- als uw (gezamenlijk) netto maandinkomen lager is dan: 1400,- (samenwonend of gehuwd) 1300,- (eenoudergezin) 1050,- (alleenstaanden) Wanneer u de pas voor 5,- koopt is de pas gratis voor uw inwonende kinderen van 3 tot en met 17 jaar. Om een pas te krijgen moet u de volgende informatie meenemen: recente pasfoto s; legitimatiebewijs; een recent bewijs van uw (gezamenlijk) netto maandinkomen, b.v. een salarisstrook, een giroof bankafschrift met de storting van salaris of uitkering of een berekeningsformulier. algemeen MMS in Hoogvliet In Hoogvliet werd Mensen Maken de Stad eerder uitgevoerd in o.a. het Keerpunt (Nieuw Engeland), Dura Coignet (Zalmplaat), ToscaDes (Oudeland), Lampreibuurt (Meeuwenplaat) en Digna 2 (Digna Johanna Polder). In alle buurten zijn actieve bewonerscommissies ontstaan die vele activiteiten voor de straat organiseren. Een opbouwwerker ondersteunt acties. Dit jaar is er met Mensen Maken de Stad gestart in Westpunt. Er zijn nog meer straten en buurten waar Mensen Maken de Stad dit jaar en in 2008 zal komen. Op het moment dat een straat aan de beurt komt, wordt dat in de buurt aangekondigd. Ook op de website van SWH is hierover meer informatie te vinden (www.welzijnhoogvliet.nl). Vragen? Voor vragen over Mensen Maken de Stad kunt u terecht bij: Nicole van der Wal, Bert van Buren, Deanna Gozzi, Liesbeth Smit, Peter Puik en Monica van Eijk, Lengweg 25, tel: of bij het opbouwwerk De Rotterdampas kost 10,-- als u ouder bent dan 65 jaar en een (gezamenlijk) inkomen heeft dat hoger is dan bij de 5,- pas genoemde inkomensgrenzen. Is uw partner nog geen 65 jaar? Dan kost de pas voor uw partner 55,- Om een pas te krijgen moet u de volgende informatie meenemen: recente pasfoto s; legitimatiebewijs. Contact en informatie Vraagwijzer Zorg en Welzijn Stadswinkel Tel Rotterdampaswinkel Tel Veel doen voor weinig poen! Pagina 6 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

7 Bewoners Begroeten Bewoners Vrijwilligers van dit project gaan op bezoek bij nieuwe bewoners van Hoogvliet. Regelmatig bellen zij echter ook aan bij mensen die al jaren in Hoogvliet wonen maar binnen de deelgemeente zijn verhuisd. Door de herstructurering zal dit nog wel vaker gebeuren. Deze mensen vinden het vaak toch wel leuk een presentje en allerlei informatie over Hoogvliet te ontvangen. Vooral de informatie over de buurt en wijk is altijd welkom. De vrijwilligers van het project krijgen de adressen van Vestia en Woonbron. Onderling verdelen zij de adressen en gaan er dan in koppels op uit. Mensen die geen behoefte hebben aan een bezoek kunnen dit aangeven. Vrijwilligers Dit project is steeds op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden andere bewoners te begroeten. Eén keer per 6 weken is er een vergadering in buurthuis de Kom waarin de bezoeken worden besproken en de nieuwe adressen verdeeld. Deze vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. De bezoekjes aan nieuwe bewoners nemen wat meer tijd in beslag maar kunnen worden gedaan op een tijdstip dat het de vrijwilligers goed uitkomt. Informatie BBB wordt ondersteund door het opbouwwerk, in de persoon van Hanny de Jong, tel Programma najaar 2007 September 15 september start om uur - Toegang gratis Kunstkop. Zowel op de Binnenban als in het LCC start dag het nieuwe culturele seizoen. Er zijn diverse optredens voor jong en oud. De avond is speciaal voor de jongeren. De dag duurt tot uur in het LCC. 19 september om uur - Toegang E 2,00 Basta met Pipa Pan. Pipa Pan is een kleurrijke voorstelling voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met veel beweging en poppenspel. Het project is een initiatief van Stichting Corridor Dienstverlening en is opgezet in samenwerking met Stichting Welzijn Hoogvliet. Doel van de Vriendendienst is het sociale isolement van verschillende groepen inwoners van Hoogvliet en Pernis te verminderen. Het project richt zich met name op ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Belangstellenden (dus ook vrijwilligers) kunnen zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Hierna zoekt de organisatie naar een maatje, waarmee men activiteiten gaat ondernemen. Ook organiseert de organisatie zelf activiteiten. In het project gaat men creatief om met het koppelen van de deelnemers en wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de mensen. De Vriendendienst gaat er vanuit dat iedereen kwaliteiten heeft en dat juist kwaliteiten gebruikt kunnen worden in het sociale contact. Eén van de artiesten die zeer gewaardeerd werden door hun optreden in LCC de Zevensprong is Joris Lutz. Zijn optreden voor kinderen in april bestond uit een spannnende voorlees-, zang- en dansvoorstelling. Joris Lutz heeft in musicals als TiTa Tovenaar en Oebele gestaan, en is ook bekend van Dancing with the Stars. In voorstelling werden de avonturen verteld van de hond Fred, die op zoek is naar zijn baasje in Hoenderloo. Tijdens de zoektocht belandt Fred in Rotterdam, waar hij direct aan het werk wordt gezet. Al doende komt Fred bijna terecht in Argentinië en dat is wel erg ver van Hoenderloo. Joris Lutz komt terug Dit verhaal maakt deel uit van een serie verhalen rond de hond Fred. Joris Lutz zal het komende deel, waarin Fred onder meer in Den Haag terechtkomt, zelf komen presenteren op het LCC-podium. De voorstelling is te zien op 12 december in het LCC de Zevensprong. De Vriendendienst Hoogvliet & Pernis Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over Vriendendienst Hoogvliet & Pernis is verkrijgbaar bij Marit de Bruijn of Marlène de Kievith september om uur - Toegang E 7,00 inclusief diner Peter de Koning met Dat zou je wel willen! Hoe werd je in de jaren 20 een beroemd artiest? met daarna een eenvoudig diner. Dit is speciaal voor ouderen. oktober 3 oktober om uur - Toegang gratis Voorleesmiddag voor de basisschoolkinderen i.s.m. bibliotheek Hoogvliet. 12 oktober om uur - Toegang gratis Olûk met Boekenbezoek. Deze interactieve poppenvoorstelling is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Bo raakt samen met de kinderen verwikkeld in allerlei spannende en vrolijke boekavonturen. 18 oktober om uur - Toegang E 7,00 inclusief diner Hans van Woerkom die verhalen vertelt, speciaal voor ouderen. Na afloop is er weer een eenvoudig diner. november 7 november om uur - Toegang E 2,00 Filip Braams geeft een workshop voor kinderen van de basisschool Hollywood in de klas. Maximaal 15 kinderen gaan zelf een film maken. 17 november om uur - Toegang E 3,50 Theater Decibel met Tot het gaatje!. Dit stuk gaat over drie heel gewone mensen die proberen te vluchten uit de dagelijkse realiteit. 22 november om uur - Toegang E 7,00 inclusief diner De film Hartstocht en Heimwee voor ouderen met na afloop een eenvoudig diner. Deze film wordt georganiseerd samen met het gemeentearchief. 28 november om uur - Toegang E 3,50 Het Rotterdam Wijktheater met Undercover. Deze voorstelling is voor jongeren en wordt ook gespeeld door jongeren. december 12 december om uur - Toegang E 2,00 Joris Lutz. Joris brengt een nieuw boekje uit en heeft daar weer een zing, spring en vertelvoorstelling van gemaakt. Het gaat over Den Haag, Majesteit en natuurlijk boeven. 13 december om uur - Toegang E 3,00 Arie Vuyk geeft z n oudejaarsconference. 19 december om uur - Toegang E 2,00 Theater van Santen komt met De kus van de ballerina. De kus van de ballerina is een zelfgeschreven hedendaags sprookje. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 20 december om uur - Toegang E 7,00 incl. de High Tea Uwe van der Laan speelt tijdens de High Tea voor ouderen. Uiteraard mag er gedanst worden. Begin dit jaar is hij ook geweest en dat was een groot succes. De voorstellingen worden gehouden in LCC de Zevensprong, Mosoelstraat 20 in Hoogvliet. Kaarten kunt u reserveren onder telefoonnummer: Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 7

8 Kansen en mogelijkheden voor u Algemeen Het Ouderenwerk is het onderdeel van de Stichting Welzijn Hoogvliet gericht op in Hoogvliet wonende ouderen vanaf 55 jaar. Met onze inzet en activiteiten willen wij bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen en hun functioneren in de samenleving. Wij geven onafhankelijk advies en informatie en zoeken samen met u naar mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Het Ouderenwerk heeft verschillende diensten zelf in huis waar u gebruik van kunt maken of een beroep op kunt doen. Voor alle informatie over diensten kunt u bij ons langskomen of ons bellen. Ouderenadviseurs Bij iedere verandering in uw leven zijn verschillende manieren om tot een oplossing te komen. In een vertrouwelijk gesprek, eventueel bij u thuis, met één van onze ouderenadviseurs kunt u bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn. De ouderenadviseur denkt met u mee over gevolgen, problemen en oplossingen en ondersteunt u waar nodig bij de uitvoering. Vrijwilligershulp Zonder vrijwilligers kunnen we niet in Hoogvliet. Heeft u hulp nodig van een vrijwilliger dan kunt u bij ons terecht. Voor een praatje, een uitstapje, een spelletje of een begeleiding naar het ziekenhuis, wij gaan voor u op zoek naar de juiste vrijwilliger. Wilt u zelf als vrijwilliger werken, dan kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen. Vrijwilligerswerk is goed voor uzelf en goed voor de ander. ouderen Contacten Soms mist u contacten met andere mensen. Het Ouderenwerk start met ingang van herfst een project waarin contacten met anderen centraal staan. Wilt u samen met iemand anders thuis of in een buurthuis (creatieve) activiteiten ondernemen, met elkaar praten of er eens op uit gaan, het Ouderenwerk wil mogelijkheden bevorderen. Neem contact met ons op als u hier behoefte aan heeft. Afasiesoos en Alleen verder Contact met lotgenoten die in hetzelfde schuitje zitten, is heel belangrijk om elkaar te steunen en het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Ervaren vrijwilligers helpen u om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Bij de Afasiesoos wordt gebruik gemaakt van speciale computerprogrammatuur en er is een logopediste aanwezig. De groep Alleen verder werkt met bepaalde thema s. Natuurlijk bestaat ook de gelegenheid voor gezelligheid, een kopje koffie en af en toe een uitstapje. Contact en informatie Team Ouderenwerk Klaasje Zevenstersterstraat 6 Tel Ouderenadviseurs: Anneke van der Schee Marja Lauwrier Hermine Koning Arie Euwijk Jessy van Bracht Steunpunt Mantelzorg Hoogvliet: Hermine Koning Anneke van der Schee Sociaal Culturele Activiteiten Ouderen: Marja Lauwrier Vestia rotterdam hoogvliet Vestia Rotterdam Hoogvliet steunt de werkzaamheden van Stichting Welzijn Hoogvliet. In het bijzonder op het gebied van leefbaarheid en overlastbestrijding ontwikkelen SWH en Vestia samen met bewoners en andere partijen activiteiten en projecten om de buurten bewoonbaar en gezellig te houden. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: Mensen Maken de Stad, Pimp je portiek, Driekamp en Heel de Buurt. Vestia levert ook bij veel van projecten een flinke financiële bijdrage, zowel voor de activiteiten als de personele inzet. Ook op het gebied van het ouderenwerk wordt veel samengewerkt. Zo huurt Vestia extra personele capaciteit in bij het ouderenwerk van SWH om bewoners in de seniorenflat Westerstein te ondersteunen tijdens de renovatie van hun woning en verhuizing. Vestia sponsort veel activiteiten voor ouderen die door SWH georganiseerd worden, zoals dagjes uit, Kerst- en Paasbrunch, enz. Verder werken SWH en Vestia nauw samen in het project Servicezone Hoogvliet. Daarnaast komen SWH en Vestia gezamenlijk met oplossingen voor sommige individuele overlastproblemen zoals voetbaloverlast. Daartoe organiseren SWH en Vestia regelmatig avonden waarin bewoners met elkaar afspraken maken over gedragsregels. Vestia stelt in een toekomstig sloopgebied in Zalmplaat een woning in de Steekhaamstraat beschikbaar als buurtwoning. Buurtbewoners kunnen daar terecht om met elkaar te praten en diverse activiteiten te ondernemen zoals samen koken. In de Meeuwenplaat heeft de buurtwoning Preischoteltje eenzelfde functie. Vestia draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Leefbaarheid van Vestia Rotterdam Hoogvliet in gesprek met Arauna Statius, 4 You Arauna woont al bijna haar hele leven in Hoogvliet en dat met veel plezier. Toen zij Project Thuisadministratie de kans kreeg om een opleiding te volgen via het project 4 You, dat begeleid wordt door de SWH, heeft zij ook niet lang geaarzeld. Ze begint binnenkort aan het derde jaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Binnen het project 4 You neemt zij de openstelling van de tienerinlopen in de Rotonde en het Anker voor haar rekening, samen met de cultureel werkers. Arauna is niet zo groot, maar kan de bezoekers van het tiener- en jongerenwerk goed de baas. Ik ben opgegroeid met die gasten, dat maakt het eenvoudiger. Ook de opleiding tot Assistent- Jongerenwerker die zij volgt helpt. De theorie was best wel lastig, maar ik leer dat nu steeds beter toepassen in de praktijk, meent Arauna. Aan het einde van de opleiding ontvangt zij het certificaat Assistent Jongerenwerker. Daarmee kan zij ook een HBO-opleiding gaan volgen of gaan werken. Maar dat is nu nog toekomstmuziek. Voorlopig is de uitvoering van de vakantieactiviteiten in Hoogvliet aan de orde. Deze activiteiten, maar ook de Pannaplay die in de buitenlucht wordt georganiseerd, het kamp en binnenkort de pimp-je-rotonde activiteit vindt Arauna de leukste onderdelen van het werk. Volgens Arauna kan de samenwerking binnen het project nog wel wat beter en dat zal hopelijk gebeuren met de vervulling van enkele vacatures in september. Arauna woont nog thuis, bij haar moeder, maar ziet er toch naar uit om zelfstandig te gaan wonen. Wel in Hoogvliet, want hier wonen al mijn vrienden, zegt ze. Als ze haar school heeft afgemaakt wil ze het liefst een goede baan in Hoogvliet. Dat gaat wel lukken met de steun van 4 You. In onze gecompliceerde wereld met als zijn wet- en regelgeving en de daarbij behorende formulieren, neemt ook de persoonlijke administratie toe. Steeds vaker horen de ouderenadviseurs geluiden van mensen die niet meer goed weten hoe zij hun (financiële) administratie moeten bijhouden, op welke bijdrage(n) zij recht hebben en/of hoe zij aanvraagformulieren moeten invullen. Hulp bij de administratie Daarom is het Ouderenwerk van SWH vorig jaar gestart met het project Thuisadministratie. In dit project worden ouderen (55plussers) en mantelzorgers geholpen bij het op orde brengen van de eigen (financiële) administratie. In eerste instantie wordt er na telefonische afspraak een eerste gesprek gehouden door één van de ouderenadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of het om een kortdurend traject zal gaan of dat er langdurige ondersteuning nodig is. Na dit gesprek worden afspraken gemaakt over de inzet van de ouderenadviseur en/of een van de vrijwilliger. Maar ook worden afspraken gemaakt over wat de cliënt zelf moet doen en welke spullen moeten worden aangeschaft om zaken goed te kunnen ordenen (ordner enz). Het contact bestaat uit maximaal 3 huisbezoeken om de administratie op orde te brengen en de mensen te leren hoe zij zelf verder kunnen. Na een aantal weken is er dan nog eens telefonisch contact over hoe het verder verloopt en of zich niet opnieuw problemen voordoen. Is dat laatste het geval dan zal er worden bekeken op welke wijze hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Samenwerking Momenteel wordt bekeken of het project Thuisadministratie in de toekomst samen met het Maatschappelijk Werk Hoogvliet uitgevoerd kan gaan worden. Dat zou betekenen dat ook anderen dan ouderen een beroep op service kunnen gaan doen. Bovendien levert die samenwerking een nog bredere deskundigheid op in de ondersteuning. Ook werken SWH en het Maatschappelijk Werk Hoogvliet samen met de deelgemeente Hoogvliet en de belastingdienst aan de ontwikkeling van de belastinghulp. Als het goed gaat zal in het voorjaar 2008 voor met name de mensen met lage inkomens hulp geboden worden bij het invullen van de belastingformulieren. Hierover zal begin 2008 meer bekend worden gemaakt. Wilt u meer weten over het project Thuisadministratie of wilt u om ondersteuning vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de ouderenadviseurs: Arie Euwijk (tel.: ) of Jessy van Bracht (tel.: ). Of bij het Steunpunt Mantelzorg (tel.: , Hermine Koning). Pagina 8 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

9 Kinderen Brede School aandacht voor de communicatieve vaardigheden, voor het zelf leren oplossen van problemen en voor het dragen van verantwoordelijkheid. Kinderen leren initiatieven nemen en samenwerken. Op die wijze wordt ook gewerkt aan Burgerschap, op een zo goed mogelijke manier deelnemen aan de maatschappij. De activiteiten worden in een aantal blokken gegeven aan groepen van 8 tot 15 kinderen. Een blok bestaat uit 4 tot 12 bijeenkomsten, afhankelijk van het onderwerp. algemeen Het kinderwerk van de Stichting Welzijn Hoogvliet richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar. In het afgelopen jaar is het activiteitenaanbod fors gewijzigd. Om meer kinderen te kunnen bereiken worden activiteiten voortaan aangeboden in samenwerking met de basisscholen. Op manier krijgen alle kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan het activiteitenaanbod. De verschillende activiteiten vinden plaats in het kader van de Brede School, in of na de lestijden en meestal in het gebouw van de school. Er is een vast activitetenpakket dat per school wordt afgesproken, maar ook tussentijds zijn er regelmatig nieuwe activiteiten. Die worden dan middels flyers in de scholen en in de buuurthuizen bekend gemaakt. Verder kun je altijd kijken op onze website Naast de activiteiten in het kader van de Brede School verzorgt SWH ook activiteiten tijdens de schoolvakanties. Veel van de activiteiten van SWH kinderwerk zijn verplaatst naar basisscholen in Hoogvliet. Het kinderwerk heeft daarvoor een scala aan activiteiten ontwikkeld die aan de scholen worden aangeboden. Scholen hebben de vrijheid om zelf een keuze te maken van het bestaande aanbod. Ook worden in overleg met de scholen speciaal voor hen door ons team activiteiten ontwikkeld, maatwerk dus. Ook bestaat de mogelijkheid dat scholen extra activiteiten, uit het bestaande aanbod, een dagdeel of wijkarrangement bij ons inkopen. De activiteiten kunnen tijdens schooluren, tussen de middag of na schooltijd plaatsvinden op school zelf of in een van onze locaties. Naast de Brede School-activiteiten speelt SWH in op de speerpunten die door de wijkwerkteams zijn opgesteld voor de hele wijk. Mara is stagiaire van de Hoge School Rotterdam (HRO), zij volgt de opleiding Cultureel Maatschappelijk Werk. In het derde studiejaar van opleiding wordt een stage gevolgd en die heeft Mara in de Kom gedaan. Uitgangspunt bij Brede School is het bieden van een veilige en stimulerende omgeving. Een plek waar respect en vertrouwen centraal staan. Onze medewerkers kennen veel kinderen en ouders uit de wijk waardoor een vertrouwensrelatie vaak al bestaat. Het doel van de Brede School-activiteiten is het ontwikkelen van de sociale competenties en vaardigheden en het verhogen van de maatschappelijke participatie van de kinderen. Daartoe wordt in de activiteiten veel aandacht besteed aan zaken als het verbeteren van het zelfvertrouwen, maar ook het vergroten van het invoelend vermogen bij kinderen. Er is veel in gesprek met Stage lopen in de Kom Vakantieactiviteiten In het seizoen zullen in alle korte vakanties speciale activiteiten voor kinderen van 4 t/m12 jaar worden georganiseerd. Deze activiteiten zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden en bij minder goed weer in de buurthuizen. Nadere informatie over de activiteiten wordt bekend gemaakt in de huis-aanhuis bladen of via speciale folders. Kijk ook op onze website! Maradlique Manuela, 21 jaar Overzicht van activiteiten Brede School Kind en buurt 1. Kinderpersburo 2. Een schone buurt 3. Kunst in mijn buurt 4. Mijn buren en ik 5. Veilige buurt 6. Wat vind ik van mijn buurt? Beweging en zang 1. Breakdance 2. Dansen op muziek 3. Rappen 4. Jumpen Emotionele ontwikkeling 1. Training Sociale Vaardigheden 2. Sexuele voorlichting 3. Een huis vol gevoelens en Axen Techniek 1. Bouwen aan een dorp 2. Uitvindingen met elektriciteit 3. Omgaan met de computer 4. Licht en lenzen 5. De fiets 6. Elektriciteit Natuur 1. Meneer de Pauw project 2. Genieten in de natuur Diversen 1. Kunstproject 2. Kinderwereld koken 3. Instuif 4. Tussen de middag Opvang (voor overblijvende kinderen) 5. Roefelen (bezoek aan een bedrijf) 6. Huiswerkbegeleiding (voor groep 7 en 8, onder deskundige begeleiding) Ouder-activiteiten 1. Begeleiding ouderconsulenten 2. Schoolkeuze schoolvakanties Op haar plaats Kinderwerk was het voornaamste werkterrein, onder begeleiding van Annette Euwijk. Het werken in de Kom vond zij erg leuk, de mensen met wie ze te maken had gaven haar al snel het gevoel dat ze hier op haar plaats was. Belangrijke activiteiten waar Mara bij was betrokken zijn de TussendeMiddagOpvang met leerlingen van de basisschool Tuimelaar. Ik vind het erg leuk als die kinderen me op straat herkennen en Juf Mara naar me roepen, vertelt Mara enthousiast. Tijdens de opvang praten de kinderen over van alles en nog wat, ook over de Cito-stress. Soms denk ik wel eens dat ik meer hoor dat hun eigen lerares. Huiswerkbegeleiding was een andere activiteit waar Mara bij was betrokken. Op verzoek van het opbouwwerk heeft Mara samen met de andere stagiaire Susan een meidenclub op donderdagmiddag begeleid. Hier namen zo n 29 meiden aan deel. Dat je het vertrouwen en de mogelijkheden krijgt om zelfstandig te werken vond ik erg leuk, vertelt Mara. Ik wil graag volgend jaar doorgaan met mijn stage, maar dan bij het opbouwwerk. Het project Chillhouse zal dan de voornaamste activiteit zijn. Mara vindt de Kom een goede stageplek, je kunt er veel leren. Alleen het delen van de informatie tussen de verschillende werksoorten kan nog wel worden verbeterd, oordeelt Mara kritisch. En zo leren de professionals ook weer van de stagiaires. De schoolvakanties van de basisscholen zijn op de volgende data (regio Midden) Herfst 20 oktober tot en met 28 oktober 2007 Kerst 22 december tot en met 6 januari 2008 Voorjaar 23 februari tot en met 2 maart 2008 Pasen 23 en 24 maart 2008 Mei 26 april tot en met 5 mei 2008 Pinksteren 11 en 12 mei 2008 Zomervakantie 19 juli tot en met 31 augustus 2008 Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 9

10 CVD-Maatschappelijk Werk Hoogvliet Blijf niet tobben want wij kunnen helpen CVD- Activa Hulp met een toefje Bent u te vaak alleen? Valt het u zwaar om uw huishouden draaiende te houden, bijvoorbeeld door een handicap, een chronische ziekte of door psychiatrische problemen? Is zogezegd de room er thuis een beetje vanaf? Dan is de hulp van CVD-Activa misschien iets voor u. Professioneel en toegesneden op uw specifieke situatie, oftewel hulp met een toefje! Zelfredzaamheid Onze hulpverleners helpen u bij alledaagse zaken, zoals boodschappen doen, een maaltijd klaarmaken of een was draaien, maar laten u tevens zien hoe u uw zelfredzaamheid weer kan vergroten. Zo helpen wij bij het (opnieuw) aanwennen van een vast dagritme, bij het zoeken naar een dagbesteding en bij het op orde brengen en bijhouden van uw financiën en administratie. Het samen doen staat centraal. Met als doel dat u uw eigen mogelijkheden weer leert ontdekken en benutten. Luisterend oor Ook bieden wij u een luisterend en deskundig oor, ondersteunen familieleden of naaste vrienden en bouwen zo een belangrijke vertrouwensband op. Hierdoor komen verbeteringen in de leefsituatie binnen handbereik en krijgt u meer grip op uw leven. Aanmelden Eerst moet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordelen of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Samen met u kunnen wij de indicatieaanvraag verzorgen. Is het CIZ akkoord, dan kan de hulp vanuit CVD-Activa starten. Niet in alle gevallen kan CVD-Activa hulp bieden. Soms zijn psychiatrische problemen of een verslaving zo overheersend dat meer gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. Zijn er spanningen binnen uw gezin? Heeft u financiële zorgen en voelt u zich psychisch overbelast? Of komen er teveel dingen op u af waarmee u geen raad weet? U bent niet de enige. Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen. Of zit wel eens niet helemaal goed in zijn vel. Het is belangrijk dat u dan op tijd aan de bel trekt. Want als u blijft tobben, dan wordt de last steeds zwaarder. CVD- Focus Focus biedt inloop en trajectbegeleiding aan dak en thuislozen uit Hoogvliet en Pernis. De begeleiding is gericht op het verwerven (en behouden) van woonruim Wat kunnen wij voor u doen? Voor inwoners van Hoogvliet en Pernis hebben wij mogelijkheden voor individuele begeleiding. Vragen waar wij u mee kunnen helpen, zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, schulden, problemen met maatschappelijke organisaties en huiselijk geweld. Ook als u vragen heeft die hier niet onder vallen, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht. Als wij u niet kunnen helpen, zijn wij altijd bereid samen met u te kijken waar u wel aan het juiste adres bent. Een bezoek aan het maatschappelijk werk is daarom nooit tevergeefs. Naast individuele begeleiding hebben wij ook een groepsaanbod. Ons groepsaanbod bestaat uit: Wij hebben een budgetcursus voor mensen die willen leren beter om te gaan met geld. Deze cursus is niet alleen bedoeld voor mensen met schulden. Hij is ook voor mensen die wat meer willen weten over budgetteren of die willen voorkomen dat zij in de schulden raken. Wij hebben een vrouwengroep met als thema Vrouw zijn in tijd. Deze groep is speciaal voor vrouwen die willen leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, hun grenzen aan kunnen geven en nee kunnen zeggen. Hoe komt u bij het maatschappelijk werk terecht? Als u een beroep wilt doen op het maatschappelijk werk dan is het nodig dat u eerst een Contact en informatie CVD-Activa Klaasje Zevensterstraat TW Hoogvliet Openingstijden: maandag t/m vrijdag van tot uur. aanmeldgesprek krijgt. Voor het maken van de afspraak, kunt u langskomen bij het kantoor dat gevestigd is aan de Klaasje Zevensterstraat 8 in Hoogvliet. Daarnaast kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is te, inkomen, (vrijwilligers)werk of scholing. De begeleiding wordt aangeboden in de vorm van trajecten. Inloop Focus is als inloop geopend op maandag van 9.30 tot uur en op woensdag en vrijdag van tot uur. Op dagen kan iedereen, met of zonder afspraak, binnenkomen voor een aanmeldgesprek. Na kennismaking met het aanbod, de werkwijze en de huisregels kan de cliënt ervoor kiezen gebruik te maken van de trajectbegeleiding en de hieraan gerelateerde diensten van Focus. Aan iedere cliënt die in aanmerking komt voor het begeleidingstraject wordt een trajectbegeleider toegewezen. Gedurende het hele hulpverleningstraject krijgt de cliënt voor zijn materiële problemen ondersteuning van een sociaal dienstverlener en kan hij voor psycho-sociale problematiek terecht bij een van de maatschappelijk werkers van Focus. Pagina 10 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

11 Kinderopvang Hoogvliet namen en adressen Kinderopvang Hoogvliet Klaasje Zevensterstraat 6, 3193 TW Hoogvliet Rt. Tel: Fax Centrale Kind Administratie Klaasje Zevensterstraat 6, 3193 TW Hoogvliet Rt. Tel: Locaties Hedo BuBBels Othelloweg 251, 3194 GR Hoogvliet Rt Tel: Hedo Spetters Heersdijk 13, 3194 KA Hoogvliet Rt Tel: Hedo DruPPels Gebbeweg 16, 3192 GE Hoogvliet Rt Tel: BSO Kanjers Oudeland Traviataweg 53, 3194 JW Hoogvliet Rt Tel: Altijd thuis, altijd in de buurt! JUBILEUM! Kinderopvang Hoogvliet is altijd thuis, altijd in de buurt en al 10 jaar, eigenlijk al 35 jaar een begrip binnen en buiten Hoogvliet. Het begon allemaal in 1969 toen Lily Pluis een groepje schoolkinderen ging opvangen in een flatje in de Balikpapanstraat in Hoogvliet en in 1972 het eerste officiële kinderdagverblijf Duimelot werd geopend. Er kwam steeds meer behoefde aan kinderopvang en zo ontstonden er drie organisaties namelijk: Stichting Kinderdagverblijven, Stichting Kinderspeelzalen Hoogvliet en Stichting Kapoentje. Vijfentwintig jaar later, in 1997, besloten de drie verschillende instellingen te fuseren in één organisatie Kinderopvang Hoogvliet met daarnaast een aparte Stichting Peuterspeelzalen Hoogvliet. Dat betekent dat in 2007 er al 35 jaar kinderopvang in Hoogvliet bestaat waarvan 10 jaar opererend in de huidige vorm. Dat is voor ons reden voor een feestje! We gaan het jubileum dan ook groots vieren op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2007! Wat het feest allemaal precies zal inhouden hoort u later, maar we kunnen wel alvast vertellen dat er een bijzondere reünie zal komen. Kinderopvang Hoogvliet is dan ook op zoek naar oud-leidsters, bestuursleden en kinderen van het eerste uur die bij één van de eerder genoemde organisaties hebben gewerkt of gespeeld. Bent u dat of kunt u ons helpen aan namen en vooral ook adressen van mensen, laat het ons weten! Geef de naam, huidige adres, telefoonnummer en eventueel adres door aan: of kijk op Schrijven mag natuurlijk ook. Kinderopvang Hoogvliet, Klaasje Zevensterstraat 6, 3193 TW Hoogvliet Rt. We hopen met uw hulp dan ook heel veel adressen van mensen te achterhalen. Kinderopvang Hoogvliet Kinderopvang Hoogvliet (KH) is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot het einde van de basisschoolleeftijd. KH heeft drie locaties voor Hele Dagopvang (HEDO) en tien locaties voor Buitenschoolse Opvang (BSO) onder haar beheer, verspreid over de deelgemeente Hoogvliet. Kinderopvang Hoogvliet stelt ouders in de gelegenheid ouderschap en werk of studie te combineren. Als ouders werken of op school zitten moeten zij erop kunnen vertrouwen dat er op die momenten goed voor hun kind wordt gezorgd en dat is precies wat Kinderopvang Hoogvliet ouders kan bieden. Kinderopvang is een vak, ONS vak! Kinderopvang Hoogvliet is een plezierige professionele aanvulling op uw thuissituatie. Betrokkenheid, veiligheid, zelfontplooiing en respect zijn de trefwoorden in onze werkwijze, met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is en zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. De verzorging en begeleiding van de kinderen gebeurt door professioneel gekwalificeerde medewerkers in een speciaal op kinderen afgestemde omgeving. Kinderopvang Hoogvliet heeft een pedagogisch beleid welke zich richt op het welzijn van het kind. Eén van de uitgangspunten in het beleid luidt: Het begeleiden van het kind naar een zelfstandig en evenwichtig individu die zijn/haar keuze kan maken en daarbij in staat is rekening te houden met anderen zonder zijn/haar eigenheid te verliezen. Er wordt naar gestreefd om de groepen zo verscheiden en gemêleerd mogelijk samen te stellen, waardoor de kinderen van jongs af aan de kans krijgen om te leren omgaan met verschillen. In het beleid staan duidelijk onze uitgangspunten, de opvoedingsdoelen en het pedagogisch klimaat beschreven. Hele Dagopvang (HEDO) Op de kinderdagverblijven, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, wordt veel aandacht aan de verzorging en verschoning gegeven en er zijn veel mogelijkheden voor de kinderen om met elkaar te spelen. Er wordt natuurlijk ook, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, veel aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsaspecten. Dit gebeurt onder andere door activiteiten als kleuren, verven, plakken, boekjes voor lezen, spelletjes doen en veel met de kinderen naar buiten te gaan. Maar natuurlijk ook door een positieve benadering van het kind te hanteren en het aan te moedigen in het zelf doen en proberen van allerlei dingen. Buitenschoolse opvang (BSO) Bij de BSO, bedoeld voor kinderen van 4 jaar tot einde basisschool leeftijd, ligt de nadruk meer op het vrijetijdsaspect. Kinderen hebben een ruime eigen keus in allerlei activiteiten en worden waar mogelijk betrokken bij beslissingen. Kinderparticipatie wordt door KH als belangrijk aspect gezien om de betrokkenheid van de kinderen bij de BSO te stimuleren. In de schoolweken worden de kinderen door de groepsleiding naar en van school gebracht en gehaald en tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen gedurende de hele dag worden opgevangen. In die periode worden er extra leuke dingen ondernomen zoals, uitstapjes en sportevenementen. KH speelt in op onderwijsontwikkelingen Met ingang van het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht om op de vraag van ouders voor- en naschoolse opvang te leveren. tot uur. Ook de wet voor de overblijf is aangepast. En in Rotterdam kunnen basisscholen via subsidie bredeschool activiteiten invullen. Al onderwijsontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat KH samen met Charlois Welzijn onder de naam KIDARI een gezamenlijk aanbod ontwikkeld heeft. Dit aanbod bevat een totaalpakket van buitenschoolse opvang (BSO), tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse activiteiten (BSA), dat in onderdelen door scholen kan worden afgenomen. De Hoogvlietse basisscholen hebben massaal gekozen voor samenwerking met KIDARI in het komende schooljaar. Naast de al bestaande BSO locaties krijgen nog eens vijf scholen een BSO binnen hun schoolmuren, acht scholen gaan professionele overblijf inhuren en 7 scholen starten met BSA. Wet Kinderopvang Kinderopvang Hoogvliet is een geregistreerde opvang die voldoet aan alle in de wet opgenomen kwaliteitseisen en wordt daar jaarlijks door de GGD op gecontroleerd. Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen in de kosten voor kinderopvang. U ontvangt werkgeversbijdrage automatisch via de belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag bij uw werkgever in te dienen. De hoogte van de BSO Kanjers Notenkraker Othelloweg 8-10, 3194 JW Hoogvliet Rt Tel: BSO de Buffer Aalreep 16, 3192 SE Hoogvliet Rt Tel: BSO Spetters Heersdijk 15, 3194 KA Hoogvliet Rt Tel: BSO BonBini Foeliestraat 16, 3193 TE Hoogvliet Rt Tel: BSO WiDosCasa Hesselingstraat 5, 3192 BC Hoogvliet Rt Tel: BSO De Tuimelaar Lengweg 146, 3192 BC Hoogvliet Rt Tel: BSO De Boomgaard Boomgaardhoekseweg 99, 3192 BC Hoogvliet Rt Tel: BSO Het Middelpunt Cromme Meth 66-70, 3192 BC Hoogvliet Rt Tel: BSO De Plevier Plevier 97-99, 3192 BC Hoogvliet Rt Tel: tegemoetkoming van de belastingdienst is afhankelijk van uw belastbaar jaarinkomen over het jaar waarin u gebruik maakt van kinderopvang. De belastingdienst heeft zes tot acht weken nodig om de aanvraag te verwerken en de tegemoetkoming toe te kennen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Kind Administratie (CKA) van Kinderopvang Hoogvliet. Openingstijden De hele dagopvang locaties Spetters en BuBBels zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur en de locatie DruPPels is geopend van uur tot uur. Alle Bso locaties van Kinderopvang Hoogvliet zijn van maandag tot en met vrijdag buiten de schooltijden geopend van uur tot uur. Ook tijdens roostervrijeen studiedagen van het onderwijspersoneel wordt opvang verzorgd. Kinderopvang Hoogvliet biedt het gehele jaar door opvang met uitzondering van de erkende feestdagen en de week tussen kerstmis en Nieuwjaar. Kinderopvang Hoogvliet hanteert geen zomervakantiesluiting. Centrale Kind Administratie (CKA) Op onze CKA werken drie medewerkers die u alle informatie met betrekking tot inschrijving, wachtlijst en de kosten van kinderopvang, kunnen verstrekken. Dus bent u die ouder die professionele kinderopvang nodig heeft, dan raden wij u in verband met de wachtlijst aan, om u zo snel mogelijk in te schrijven. Neem contact op met één van de medewerkers van de CKA of kijk op onze website. Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 11

12 Europese Dag van de Buren: De afgelopen jaren is er op Hoogvliets niveau aandacht besteed aan de Europese dag van de buren. Deze dag staat in het teken van ontmoeting en kennismaking. De bedoeling is dat Hoogvlieters elkaar op een leuke en ontspannen manier ontmoeten. Ook de politiek is op dag aanwezig en men kan dan met elkaar van gedachten wisselen over dingen die Hoogvlietse bewoners bezig houden. De politiek kan op haar beurt de mening van de bewoners horen en uitleggen waar zij mee bezig zijn. Op dag probeert het opbouwwerk samen met bewoners een programma te maken met voor ieder wat wils. Ook komend jaar zal Stichting Welzijn Hoogvliet aandacht besteden aan de Europese dag van de Buren. Heeft u leuke ideeën of wilt u meehelpen om dag tot een succes te maken meldt u zich dan aan bij SWH Opbouwwerk. Day of Dance Ook dit jaar heeft de Day of Dance weer plaats gevonden in het centrum van Hoogvliet. Vele talentvolle dansgroepen hebben het publiek een fantastische voorstelling gegeven, waaronder ook Devine Collors. hoogvlietse activiteiten voor ouderen De activiteiten vinden meestal plaats op vrijdag en bestaan uit o.a.: een zangmiddag, paasstukjes maken, paaslunch, dagjes uit, zomerlunch, kaarten maken, bloempotjes versieren, daagjes uit, zomerlunch, ouderenmarkt, operettemiddag, cabaretmiddag, kerststukjes maken, kerstlunch, vakantieactiviteiten en koffieochtenden. Naast activiteiten worden er ook cursussen georganiseerd zoals, computercursussen en logopedie tijdens de afasiesoos. Eetclub voor ouderen in een heus restaurant. Een keer per 4 weken op de vrijdag van uur tot uur. De ouderen met een smalle beurs kunnen door de extra korting die we krijgen ook in een restaurant eten. Het bedrag dat u kwijt bent voor een maaltijd van een dagschotel met 2 consumpties is E 9,00 totaal. Omdat het restaurant sociale prijzen hanteert mag er geen reclame gemaakt worden. Vraaggericht werk Hebt u ideeën of zou u een bepaalde activiteit willen in uw buurt, neem dan contact op met Vervolg van pagina 1 Locaal Cultuur Centrum (LCC) Voor elk wat wils De uitbreiding van de creatieve mogelijkheden in het gebouw heeft ook geleid tot een fors toegenomen bezoek. Teken- en schilderlessen, salsales, drum en muziekles, het programma biedt voor iedereen wel een interessante uitdaging. De fotoclub geeft iedereen de kans om de eigen foto s goed te bewerken en vervolgens ook te presenteren in het LCC. De wereldkeuken biedt niet alleen de mogelijkheid om nieuwe gerechten te leren koken, maar ook om vervolgens gezellig met elkaar te verorberen. En er is voortdurend een nieuw aanbod. Zo wordt dit seizoen gestart met een workshop Hoofddoek binden, voortkomend uit de Surinaamse tradities. Neem voor meer informatie en voor inschrijvingen contact op met het LCC: Ook op de website staat veel informatie over het programma. het ouderenwerk, dan kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden bekijken. Lid worden U kunt voor E 5,00 per jaar lid worden van de activiteiten voor ouderen, u krijgt dan enkele keren per jaar een schriftelijk uitnodiging voor de activiteiten die voor u zijn georganiseerd. In de streekpers wordt eveneens vermeld waar en wanneer activiteiten plaats vinden. De kosten worden hierbij vermeld. Verhuisbegeleiding: Gaat of moet u verhuizen en weet u even niet waar u moet beginnen, neem dan contact op met het ouderwerk. Wij kunnen u praktische tips geven en u kunt eventueel een verhuiswerkboek bij ons kopen waarin alle stappen van het verhuizen beschreven staan zodat u niets kunt vergeten. Het boek kost E 7,00. Ons telefoonnumer is: Bent u op zoek naar gezelligheid en beweging? Vanaf september 2007 starten we weer met Sport en spel voor 55+. Sporthal Hoogvliet, Elke vrijdag Conditietraining - Koersbal - Bowls - Sjoelen - Badminton - Jeu de boules Informatie: Wil jij ook graag na schooltijd nog even lekker sporten? Dan ben je vanaf oktober 2007 elke week welkom bij Sport en Recreatie, kijk snel wanneer we bij jou in de buurt zijn!! Activiteiten start oktober 2007 tijd leeftijd Locatie Maandag: Boksklas t/m t/m 99 jr Boksschool Schildkamp Sportinstuif t/m t/m 12 jr Max havelaar Dinsdag: Brede school sport t/m t/m 12 jr Speellokaal Oudeland Sportinstuif t/m t/m 12 jr Gymzaal Cromme Meth Jongerensport t/m t/m 16 jr Gymzaal Gebbeweg Basketbal free style t/m t/m 99 jr Gymzaal Westpunt Woensdag: Zweminstuif t/m t/m 99 jr Zwembad Hoogvliet Voetbalinstuif t/m t/m 12 jr Sporthal Hoogvliet Met vriendinnen dansje maken t/m t/m 12 jr Speeltuin Zalmplaat Jongerensport t/m t/m 18 Gymzaal Lampereistraat Jongerensport t/m t/m 25 jr Gymzaal Lampereistraat Donderdag: Sport na schooltijd t/m t/m 12 jr Gymzaal Lampereistraat Boksklas t/m t/m 99 jr Boksschool Schildkamp Vrijdag: Ouderensport t/m Sporthal Hoogvliet Sporten na schooltijd t/m t/m 12 jr MFC Boomgaardshoek Sporten na schooltijd t/m t/m 12 jr Westpuntschool Pagina 12 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

13 Bep Coeleman en Kitty Chung van Vraagwijzer Het Vraagwijzer loket in de Stadswinkel van Hoogvliet krijgt sinds de opening in september vorig jaar al heel wat vragen naar zich toe. Vanaf de start is Bep Stadswinkel Hoogvliet Een Stadswinkel werkt op basis van een alles-inéén winkel waar verschillende zaken in één bezoek kunnen worden afgehandeld. Er is informatie over producten en diensten van de gemeente en van de deelgemeente. Hoogvliet besteedt al jaren aandacht aan verbetering van haar dienstverlening aan bewoners. Naast de balie van Burgerzaken en de Servicebalie kunt u ook terecht bij VraagWijzer Zorg & Welzijn. U heeft een vraag...over wonen, zorg en welzijn. U zoekt hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming of vergoeding. U heeft behoefte aan iemand die uw situatie begrijpt en weet wat de mogelijkheden zijn. U wilt antwoord op uw vraag en geholpen worden. VraagWijzer helpt u verder! U kunt met uw vragen terecht bij de balie van VraagWijzer Zorg & Welzijn in de Stadswinkel. De medewerker geeft u informatie en advies en helpt u bij het aanvragen van passende voorzieningen. VraagWijzer gaat voor u op zoek naar de juiste instantie of regeling en bemiddelt voor u. VraagWijzer gaat direct met uw vraag aan de slag en helpt u verder op weg. Openingstijden: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: uur. Dinsdag: uur en uur Tijdens openingstijden tel Buiten openingstijden wordt u doorgeschakeld naar Coeleman het gezicht van de Vraagwijzer geweest. Zij gaat de deelgemeente verlaten en haar opvolgster staat al klaar: Kitty Chung. De Vraagwijzer is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning, vertelt Bep. Voorlopig zijn het vooral ouderen die de weg naar de Vraagwijzer hebben weten te vinden. Jongvolwassenen zie je veel minder; Jongvolwassenen weten makkelijker de weg te vinden op het internet, volgens Kitty. Alleen als ze er helemaal niet meer uitkomen zien we hen hier. Vraagwijzer adviseert, informeert, maar verwijst ook door. Als de vraag van de klant duidelijk is kan er contact met de juiste instantie worden gelegd. Vraagverheldering is een belangrijke taak van de medewerkers. Mensen willen zich bijvoorbeeld inschrijven voor een verzorgingshuis. Dan blijkt met doorvragen dat men met de juiste hulpmiddelen nog zelfstandig kan blijven wonen. Bep merkt op dat oudere mensen vaak niet goed de weg weten en erg dankbaar zijn dat er een plek is waar zij met hun vragen terecht kunnen. Kitty is goed voorbereid op het overnemen van de taken. Zij heeft een opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gevolgd. Zij is goed op de hoogte van de mogelijkheden in Hoogvliet en Rotterdam. In haar vrije tijd werkt zij onder meer met dak- en thuislozen. Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er nog genoeg werk voorhanden voorspelt Bep en zij wenst haar opvolgster dan ook veel succes. De spreekuren van Vraagwijzer zijn iedere werkdag van tot uur, behalve dinsdag. Dan is het loket geopend van uur en van uur. En u kunt binnenkomen zonder afspraak, zegt Kitty ter afsluiting. Het jongerenwerk van de SWH ondersteunt diverse groepen in Hoogvliet bij het zelfstandig ondernemen van activiteiten. Dit kan zijn op het gebied van informatie maar kan evengoed facilitair gericht zijn. Hieronder een aantal voorbeelden: Stichting Naksu Gym organiseert Thai-Box activiteiten voor jongeren maar vervult ook deels een rol als mentor in de wijk Oudeland. jongeren Begeleiding zelfstandige groepen Jongeren uit dansgroep Moving stars organiseren in het nieuwe seizoen met regelmaat een feest voor leeftijdsgenoten. Deze clubs worden facilitair en adviesmatig ondersteund evenals de hieronder genoemde partijen The Team Zelforganisaties Jongerengroep Tussenwater Opzoomeren - volop activiteiten Wie met zijn buren goed kan opschieten voelt zich thuis in zijn straat. Het is altijd prettig als je elkaar als buren kent en op elkaar kunt rekenen als dat nodig is. Opzoomeren is een leuke manier voor bewoners om met elkaar in contact te komen en kennis met elkaar te maken. Samen leuke activiteiten ondernemen of iets in de straat aanpakken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden van het Opzoomeren. Is er in uw straat een aantal bewoners te vinden die met elkaar de organisatie van een straatactiviteit op zich willen nemen, dan is Opzoomeren misschien iets voor uw straat. Bureau Opzoomer Mee stelt middelen ter beschikking om uw straatactiviteit of feest wat makkelijker te maken. Er zijn diverse rondes waar u aan kunt deelnemen. Zo is er elk jaar de normale Opzoomerbon waarbij u bijna alles kunt doen wat u zelf wilt. Een schoonmaakactie, het groen aanpakken, een gezellige bijeenkomst organiseren of iets leuks voor de kinderen verzinnen. Het maakt niet uit. Opzoomer Mee zorgt voor een financiële bijdrage en heeft eventueel ook materiaal ter beschikking. In de zomer zijn er verschillende keetjes beschikbaar om uw activiteit nog beter te laten slagen. Er zijn terraskeetjes, speelkeetjes, kluskeetjes en nog veel meer. Verder is er ook ieder jaar de mogelijkheid om mee te doen aan Halloween, Suikerfeest of Kerstfeest. Wat is er nodig? Vijf bewoners uit de straat vragen een Opzoomerbon aan en zorgen dat heel de straat wordt uitgenodigd voor hun activiteit. Zo komt u de buren weer eens op een leuke manier tegen en worden de contacten in de straat weer verstevigd. Opzoomer Mee helpt u een handje door financiën en spullen ter beschikking te stellen. Heeft u vragen of wilt u meedoen met uw straat dan kunt u terecht bij de Opzoomer regisseuses voor Hoogvliet, Hanny de Jong en Carla Vermeulen. U vindt hen bij het Opbouwwerk aan de Lengweg 23 of telefonisch op nummer opbouwwerk Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 13

14 Stichting Peuterspeelzalen Hoogvliet namen en adressen Voorscholen: Aja Kabaja (Pyramide) Basisschool Prisma Sara Burgerhartweg 60 Tel: Blokkendoos (Pyramide) Basisschool Oudeland Traviataweg 53 Tel: Dribbel (Pyramide) Basisschool Westpunt Foeliestraat 16 Tel: Inleiding De Stichting peuterspeelzalen Hoogvliet beschouwt een peuterspeelzaal als een voor iedereen toegankelijke voorschoolse educatieve voorziening. De SPH heeft 6 voorscholen en 4 VVE-flex peuterspeelzalen in Hoogvliet. Deze zijn verspreid over alle wijken en bevinden zich allemaal in een basisschool. Op de peuterspeelzalen worden activiteiten met peuters gedaan die zijn bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Belangrijk is dat peuters plezier beleven aan de peuterspeelzaal. Dit betekent dat het spelen voorop staat. Bij het peuterspeelzaalwerk van de SPH gaat het allereerst om de pedagogische begeleiding van de peuter. Hiermee levert de SPH een bijdrage aan de ontwikkeling van de peuter, waardoor de overgang naar de basisschool vergemakkelijkt wordt. Voorscholen en flex-peuterspeelzalen Een voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal met de onderbouw van de basisschool die nauw met elkaar samenwerken. Er wordt eenzelfde programma gebruikt zowel voor de peuters als de kleuters, te weten Pyramide of Kaleidoscoop. Het is de bedoeling dat het kind na de peuterspeelzaal doorstroomt naar de betreffende basisschool waarin de peuterspeelzaal is gevestigd. Guppies (Pyramide) Basisschool Jacobus Hesselingstraat 5 Tel: Peanuts (Kaleidoscoop) Basisschool de Notenkraker Othelloweg 8-10 Tel: Snorkels (Kaleidoscoop) Basisschool Tuimelaar Lengweg 146 Tel: Peuterspeelzalen Flex Kapoentje Basisschool Plevier Plevier 97 Tel: Ukkepuk Basisschool Prisma Heersdijk 23 Tel: Kleine Zeemeermin Basisschool Zalmplaat Aalreep 8 10 Tel: Zeester Basisschool t Middelpunt Cromme Meth 70 Tel: maar tóch kan het voorkomen dat de peuterspeelzaal en dagdelen van uw keuze niet meteen beschikbaar zijn. Onze plaatsingsadministratie zal graag met u naar een passende oplossing zoeken. De ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het totale bruto gezinsinkomen. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- en u kunt zich op iedere peuterspeelzaal inschrijven. Dit om de voortgang van het programma te waarborgen. De voorscholen zijn Aja kabaja, Blokkendoos, Dribbel, Guppies, Peanuts en de Snorkels. Deze programma s bieden zulke goede resultaten dat besloten is ook op de vier Flex-speelzalen een dergelijk programma in te voeren. Vanaf augustus 2006 is op Kapoentje, de Kleine Zeemeermin, Ukkepuk en de Zeester het programma Pyramide Flexibel ingevoerd: dit is een lichte versie van het voorschoolprogramma Pyramide en is er ook op gericht eventuele achterstanden spelenderwijs op te sporen en op te lossen. Natuurlijk blijft het spelen voor de kinderen net zoals op de voorscholen hoofdzaak. Het nieuwe programma op locaties wordt in 2 of 3 dagdelen gedraaid. Inschrijfprocedure Inschrijven voor de peuterspeelzalen kan al vanaf 18 maanden. De kinderen worden toegelaten vanaf 2 jaar en drie maanden. Er zijn nagenoeg geen wachtlijsten Contact en informatie Voor verdere informatie en/of inschrijving kunt u zich wenden tot de administratie van de Stichting Peuterspeelzalen Hoogvliet welke is gevestigd aan de Klaasje Zevensterstraat 6-10 te Hoogvliet, en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van tot uur. Graag tot ziens in onze peuterspeelzalen. Pagina 14 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

15 Stichting Welzijn Hoogvliet Open inschrijvingen cursussen Aanmeldingsformulier In het activiteitenseizoen 2007/2008 bieden we bestaande en nieuwe cursussen en/of workshops aan waarvoor belangstelling is en die aansluiten bij actuele ontwikkelingen in het volwassenenwerk. Met dit formulier kunt u zich voorlopig aanmelden voor cursussen. Zodra de cursus gaat starten ontvangt u van ons concrete informatie over de startdatum/locatie en een inschrijfformulier waarmee u zich definitief opgeeft voor de cursus en of workshop. De kosten per cursusbijeenkomst zijn terug te vinden in de welzijnskrant 2007 van de Stichting Welzijn Hoogvliet. Meer info over de cursussen: Opgeven kan via onderstaand aanmeldingsformulier, mailen naar faxen naar of sturen naar: SWH Centrale Inschrijfpunt, Mosoelstraat 20, 3193 EL Hoogvliet-Rt. Meer info over de cursussen en inschrijvingen kunt u krijgen bij Hellen Jalimsing, Lia Prins, directeur-bestuurder SWH Vervolg van pagina 1 Het is wat dat betreft wel een hechte gemeenschap, peinst Lia, zoekend naar een goede omschrijving. Ik wil graag bevorderen dat er meer initiatief wordt genomen, er is vaak meer mogelijk dan we denken. Hoogvliet bereikt veel en mag zich best trots voelen. Lia geeft niet alleen leiding vanachter haar bureau, ze is regelmatig te vinden in de wijken voor overleg, of om waar te nemen hoe de projecten verlopen. 4 You is één van de projecten waar Lia goed over te spreken is. Dit is een project waarbinnen jongeren uit Hoogvliet de kans krijgen een opleiding te volgen onder begeleiding van medewerkers van SWH. Er zijn nog wel punten te verbeteren, dat pakken we na de zomer op, zegt Lia, maar het project als geheel werkt goed en past precies binnen onze visie. Een ander project dat wordt uitgevoerd door SWH is Mensen Maken de Stad, waarbij opbouwwerkers telkens een ander gebied analyseren en werken aan het maken van afspraken tussen bewoners. Een heel dynamisch project, gericht op directe resultaten en het betrekken van bewoners. Echt een uitdaging, vindt Lia. De Brede School is een belangrijke ontwikkeling in Hoogvliet, die met alle ups en downs wel de toekomst is voor een belangrijk deel van het werk van de Stichting. De Hoogvlietse benadering, waarin een helder omschreven product wordt geleverd aan de kinderen (en de scholen) wordt door veel scholen zeer gewaardeerd. Daar scoort de SWH goed mee, zegt Lia, die dan ook geheel niet bang is voor concurrentie.concurrentie houdt je scherp, dat betekent dat je voortdurend je werkwijze moet verbeteren en je klanten in de gaten moet houden. Wij hebben veel lokale kennis en netwerken en hebben wat dat betreft een voorsprong op mogelijke concurrenten. Bij alle veranderingen zijn er natuurlijk ook wel groepen die het heel vervelend vinden dat een bestaand aanbod verdwijnt. De deelgemeente heeft daarin de regierol; zij kiest voor een bepaald aanbod, daarmee verdwijnen er ook werkvormen. Dat is in de eerste plaats hun keuze. Hoogvliet profiteert natuurlijk wel van de vernieuwing, maar er zijn ook een aantal aandachtsgebieden. Daar zullen we de komende tijd veel energie in gaan steken. SWH heeft laten zien dat zij met de opbouw van het LCC goed in staat is om een bijdrage te leveren aan het culturele leven in Hoogvliet. Vooral de activiteiten die mensen zélf uitvoeren vindt Lia daarin belangrijk. En het is noodzaak om de kosten voor de bezoekers laag te houden. Lia voorziet dat de communicatie met de klanten van SWH vluchtiger wordt, mede door de invloed van het internet en veranderende wensen en behoeften. De dynamiek in het welzijnswerk neemt toe, SWH werkt aan vernieuwing en Lia ziet die trend niet snel veranderen. Voor een deel van het publiek, vrijwilligers, mensen die hechten aan eigen accommodaties, werkt dat niet goed. Voor die mensen moet je aan andere mogelijkheden denken. Te denken valt aan groepen die meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in de accommodaties. Op die manier kunnen nieuwe groepen ook een plek krijgen binnen de gebouwen. Het komende jaar willen we er hard aan werken om de buurtaccommodaties meer open te stellen voor de buurt. Lia heeft de afgelopen jaren samen met het Management Team en de medewerkers van SWH hard gewerkt aan vernieuwing. Er is veel tijd besteed aan het efficiënter maken van de organisatie en aan kostenbesparingen. Daarmee blijven de kosten voor de gebruikers zo laag mogelijk. Er zijn geen vetrandjes meer binnen club, zegt Lia. Meer bezuinigingen betekent hogere kosten of minder aanbod. En dat is gezien de doelgroep waar SWH voor werkt eigenlijk geen optie. Ik meld mij aan als geïnteresseerde voor onderstaande cursus (1 of meerdere hokjes aankruisen) en ontvang graag meer informatie zodra de cursus definitief gepland is of gaat starten. Onder aan pagina heb ik mijn voorkeuren opgegeven voor dag en tijdstip. Kunstgeschiedenis De Kom Donderdag Yoga De Kom Maandag/Dinsdag/Woensdag De Loods Woensdag Conditie gymnastiek De Kom Woensdag/Vrijdag De Rotonde Maandag Tai chi chuan De Kom Maandag Tekenen en Schilderen De Kom Maandag De Rotonde De Loods LCC De Zevensprong Dinsdag (Aquarellen) Woensdag Gitaarlesssen LCC De Zevensprong Donderdag Talen (Spaans voor beg/conversatie) De Kom Dinsdag (Engels conversatie) De Kom Dinsdag Workshop Hoofddoekbinden LCC De Zevensprong Dinsdag Maandag/Dinsdag/Woensdag Workshop Mozaïeken LCC De Zevensprong Woensdag/Donderdag Workshop/cursus Crea LCC De Zevensprong Dinsdag De Loods De Rotonde Maandag Vrijdag Computer cursussen De Rotonde Woensdag/Donderdag Fotoclub LCC De Zevensprong Maandag Country Linedance De Kom Maandag LCC de Zevensprong Dinsdag/Vrijdag Pergamano LCC De Zevensprong Dinsdag Latijns-Amerikaan drumles LCC De Zevensprong Woensdag/Donderdag Wereldkeuken kookgroep LCC De Zevensprong Donderdag Koersbal 55+ LCC De Zevensprong Woensdag Tafeltennisgroep De Rotonde Woensdag Ik heb (ook) belangstelling voor onderstaande cursussen en activiteiten en wil graag op de hoogte gehouden worden (1 of meerdere hokjes aankruisen): Podiumactiviteiten van het Lokaal Cultuur Centrum de Zevensprong Vrijwilligerswerk binnen de verschillende werksoorten Daarnaast heb ik interesse in nieuwe cursussen over de volgende onderwerpen: Mijn persoonlijke gegevens zijn (graag alles invullen!!): Naam: dhr/mw: Huisadres: Postcode: Tel.: Voorkeur tijdstip cursus: Plaats: ochtend middag avond ma di wo do vr Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008 I Pagina 15

16 F D E A C G B A d r e s s e n A d r e s s e n A d r e s s e n A d r e s s e n A SWH centraal kantoor Tel SWH Ouderenwerk Tel OK-bank Tel B B t Ankertje Gebbeweg 6-8. Tel C Buurthuis De Kom Lengweg 23. Tel C SWH Opbouwwerk Lengweg Tel F F Locaal Cultuur Centrum de Zevensprong Mosoelstraat 20. Tel G Jongerenaccommodatie JAHZ Aveling 400. Tel A SKH centraal kantoor Tel: / SPH centraal kantoor Tel Adres bovengenoemde organisaties: C D D Buurthuis De Loods Othelloweg Tel E Buurthuis De Rotonde Foeliestraat 16. Tel E SWH Jongerenwerk Foeliestraat 16. Tel G Stichting Wijkbus Hoogvliet en Pernis Voor vervoer van ouderen en gehandicapten in Hoogvliet en Pernis die geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer. Contact en informatie Alverstraat 141 (Zorgcentrum Meeuwenhof) TN Hoogvliet Tel (werkdagen uur) Klaasje Zevensterstraat TW Hoogvliet E Informatie op: Pagina 16 I Welzijnskrant Hoogvliet 2007/2008

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning

55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 55+ in Veenendaal Activiteiten, ontmoeting en ondersteuning 1 Bent u 55-plusser, dan behoort u officieel tot de senioren. Maar zo voelt u zich misschien niet. U wilt graag actief blijven en dingen ondernemen.

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Hoogvliet Programma & activiteiten 2008. Project Driekamp. Het project Driekamp is gericht op Hoogvlietse jongeren die vaak

Hoogvliet Programma & activiteiten 2008. Project Driekamp. Het project Driekamp is gericht op Hoogvlietse jongeren die vaak Hoogvliet Programma & activiteiten 2008 INHOUD cvd Hoogvliet 2 Wij kunnen helpen opbouwwerk 3 Mensen Maken de Stad volwassenen 4 Cursusprogramma ouderenwerk 5 Activiteiten voor 55+ lcc De zevensprong 6/7

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten Milieubende Een aantal weken geleden heeft groep 7 u gevraagd om, in het kader van het milieu, een dagje geen vlees te eten en de recepten in te leveren. Met dit plan om mee te werken aan een beter milieu

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1

Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Wekelijkse activiteiten die plaatsvinden in de Hudsonhof 1 Maandag 10.00 tot 12.00 uur dienstverlenende inloop Maandag 13.00 tot 14.00 uur Nederlandse conversatie les Dinsdag 14.00 tot 15.00 uur Chi Kung

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen

Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Initiatieven en activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen Hieronder vind je een overzicht van activiteiten in Vathorst en Hooglanderveen en initiatieven voor en door inwoners Initiatieven en activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Korte contacten 134 Totaal aantal cliënten 547 * waarvan 85 trajecten voor interventie Huiselijk geweld en 40 Coördinatie Zorg voor

Nadere informatie

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop Tel. 040-2861213 Doelstelling van de Stichting Senior Computer Hulp Geldrop. De stichting heeft

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT!

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! RICHQUE DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! 1 2 U komt vooruit! Waarom? Iedereen wil gezond, gelukkig en vitaal zijn. In een aantal situaties hebben we gewoon hulp nodig. Ik bied u die hulp aan waar u om

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Onbeperkt genieten! Wij organiseren de leukste activiteiten voor iedereen. Locaties

Onbeperkt genieten! Wij organiseren de leukste activiteiten voor iedereen. Locaties Wij organiseren de leukste activiteiten voor iedereen Onbeperkt genieten! Locaties De Kluphoeve De Kapberg SamSam De Walvis Buurtpunt Zoutman Nelson Mandela Centrum Sportlocaties Naschoolse opvang Bloemendaalseweg

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie