Datum: 17 oktober 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 17 oktober 2014."

Transcriptie

1 2 Datum: 17 oktober Herfst 2014: Léntiz MBO Greenport blijft nog even groen! Blaadjes verkleuren, takjes vergaan maar MBO Greenport blijft in de regio staan! Met elan en dynamiek, met gevarieerde opleidingen en bloeiende studentenondernemingen, met een frisse start van het schooljaar en met enthousiaste studenten wordt er bij ons weer gewerkt aan carrières en aan kennisoverdracht,..ja, aan groei en bloei van jongeren. Zijn dat niet nu juist de symptomen van voorjaar? Een terugblik op de hoogtepunten Lentiz MBO Greenport vanaf augustus De introductie leerjaar 1 werd mede dankzij het prachtige zomerweer een hele mooie kennismaking! Studenten leerden elkaar en de opleidingen van Greenport kennen via prachtige teamopdrachten in die eerste week van het studiejaar. Woensdag 2 september: voor studenten zonder zonnebrand was het even tobben maar het werd een superdag, daar in Bergschenhoek: Outdoor Valley. Gebroken kwamen sommige studenten thuis als voor hen de overgang naar het actieve studentenleven iets te groot bleek te zijn. De foto s hierbij geven u een beeld van de activiteiten en de goede sfeer die dag: ontspannen met elkaar de opdrachten uitvoeren, de toon is gezet voor de komende studiejaren. Op donderdag 2 oktober hebben de studenten van leerjaar 1 en leerjaar 2 Bloem & Design de woonbeurs bezocht in de RAI Amsterdam. Het werd een inspirerende dag waar zij veel ideeën konden opdoen voor hun projecten in de school. In september zijn de studenten van HT14 gestart met hun trainingen werken met de Hoogendoorn klimaatcomputer, een intensieve cursus die zij ontvangen in het bedrijf van de firma Hoogendoorn in Vlaardingen. Een innovatief initiatief binnen onze teeltopleiding waar de school erg trots op is. Studenten leren zo veel over de klimaatregulering in de kasomgeving die wereldwijd gestuurd wordt door de Nederlandse computers van Hoogendoorn of van de firma Priva. In onderwijsperiode B zal dezelfde cursus ook worden verzorgd bij de firma Priva zodat onze studenten met beide systemen aan het werk kunnen in de toekomst. Van beide trainingen ontvangen zij dan ook een waardevol certificaat! In september jl. zijn we ook weer een zestal studentenondernemingen gestart met de derdejaars studenten van de opleiding Business & Management. Het lijkt een spel maar dan echt aandelen uitgifte, het in de markt plaatsen van een product, inschrijven bij de Kamer van Koophandel, een echte zakelijke bedrijfsrekening bij de bank, het hele ondernemingstraject van A tot Z wordt door onze studenten als afstudeerproject uitgevoerd. Regelmatige board-meetings, aandeelhoudersvergaderingen, er komt voor de studenten van alles bij kijken. De producten die de jonge ondernemers op de markt gaan brengen houden ze op dit moment nog angstvallig voor zich, uit angst voor concurrentie vanuit de andere groepen. Wij zijn benieuwd hoeveel van deze jonge ondernemers volgend jaar in de Quote terug te vinden zijn! We houden u op de hoogte. Trots zijn we ook op dit element in de school. Een betere voorbereiding op het voeren van een bedrijf is eigenlijk niet denkbaar! Jong ondernemen, jong geleerd, oud gedaan! Op vrijdag 20 september jl. vond in Amsterdam het evenement Klassiek aan de Amstel plaats. Dit muziekevenement kreeg extra flair dankzij studenten Bloem & Design van MBO Greenport. Zij assisteerden met aankleding van het evenement met bloemen en planten van

2 Royal van Zanten. Dankzij hun inzet en bijdrage veranderde het Amstelveld in een heus sprookjesbos. Anja Olijhoek kijkt terug op een geslaagde dag. Als docent is het altijd fijn om te zien hoe studenten hun kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan de aankleding van het event. Met bloemen en planten kun je zoveel mooie creaties maken en dat hebben onze studenten maar weer eens bewezen. Gedurende 30 weken zijn de studenten van de niveau-2-opleidingen Plantenteelt en Logistiek op dinsdag te gast bij de DEMOkwekerij voor een lessenserie techniek en onderhoud machines. Werken en leren in een inspirerende authentieke context activeert en stimuleert zoals bijgaande foto ook laat zien: Sleutelen aan de wet van Ohm!. Ook uit Polen kregen we deze week goed nieuws. De kas die in ons project door sponsoring vanuit Nederland al voor de zomervakantie door onze studenten van de contouren was voorzien is nu gereed gekomen na instructie voor de verdere opbouw vanuit Lentiz MBO Greenport. Het is een fraai stukje groeimedium geworden zoals bijgaande afbeeldingen laten zien. Weer zo n mooi succesje uit niveau-2! Dat wij vaklui als collega s hebben wisten we natuurlijk al lang maar dinsdag 30 september heeft een aantal van die toppers weer een finaleplaats gehaald: wie wordt Nederlands kampioen bloemsierkunst?. Karin Pasman (al eerder kampioen!) en Peter de hoog (onze stagiair STOAS) zijn onze finalisten in deze tak van sport. Toppers dus die we veel succes toewensen in het spannende vervolg. Op woensdag 8 oktober hebben we de studenten en ouders van leerjaar 2 geïnformeerd over de buitenlandstage die studenten kunnen doen in het laatste deel van het cursusjaar. Het delen van ervaringen van studenten die al eerder een buitenlandstage hebben gedaan, een uitleg over alle in s en out s van zo n stage en een uitleg van Stichting PUM met alle mogelijkheden die zij bieden maakten deel van deze avond uit. PUM Netherlands is een non-profit organisatie die bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markten adviseert die geen commerciële consultancy kunnen betalen. Eerste Westlandse Eco-School binnenkort realiteit! Donderdag 9 oktober jl. tekenden medewerkers en studenten van Lentiz MBO Greenport een intentieverklaring om Eco-School te worden. Eco-School is een internationaal erkend duurzaamheids keurmerk. Wereldwijd zijn ongeveer scholen in bezit van dit keurmerk en MBO Greenport kan de eerste Westlandse school kunnen worden met dit keurmerk. Een Eco-School is een school waar leerlingen en medewerkers zich zo gedragen dat een wezenlijke bijdrage geleverd wordt aan duurzaamheid. Het keurmerk wordt niet zomaar verstrekt. Er dient een verbeterplan geschreven en uitgevoerd te worden. Een uitdaging voor de komende tijd! Ook op donderdag 9 oktober was MBO Greenport ruim vertegenwoordigd op de eerste Greenport College Tour, een initiatief van het netwerk Greenport Horti Campus bedoeld als professionalisering van docenten van allerlei scholen in en buiten de regio om hen kennis te laten maken met de prachtige functies die er zijn voor de jongeren in onze scholen in de bedrijven in de buurt. Deze eerste ontmoeting had het thema plantenveredeling, wie wil daar nu niet in werken! Op vrijdag 10 oktober, de dag van de Duurzaamheid op Lentiz ontvingen we van Dalton en van Flora twee groepen leerlingen die in het kader sustainability in het Engels een opdracht kregen uit te voeren om hun gedachten te bepalen

3 bij het onderwerp. Het werd een interessante ontmoeting op het snijvlak van de elementen creativiteit, internationalisering, duurzaamheid en samenwerking. Bovenstaande was zo maar weer een greep uit onze dagelijkse onderwijspraktijk en volgens ons de moeite waard om hier even te benoemen. Voor de planning in de agenda s weer een aantal belangrijke data op een rij. Za 18 okt : Start Herfstvakantie Zo 26 okt : Laatste dag Herfstvakantie Wo 12 nov : Studiemiddag docenten. Lessen tot uur. Week 47 : Start onderwijsperiode B op maandag 17 november. Rooster spoedig beschikbaar. Di 25 nov : Rapportvergaderingen studieadviezen. Lessen tot uur. Week 48/49 : Studenten leerjaar 1 en leerjaar 2 ontvangen berichtgeving over studievoortgang en studie-en opleidingsadvies + uitnodiging ouders voor gespreksavond van donderdag 11 december. Week 49 : 2 e paneloverleg studenten Lentiz MBO Greenport Do 11 dec : Gespreksavond voor ouders/studenten leerjaar 1 en 2 met mentor/coach over studievoortgang Di 16 dec : Studiemiddag docenten. Lessen tot uur. Vr 19 dec : Uitgifte digitale Nieuwsbrief 3 Lentiz MBO Greenport Za 20 dec : Start kerstvakantie Ma 5 jan : 1 e lesdag Vakantie en vrije dagen cursus Voor dit cursusjaar is het vakantierooster vastgesteld zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Wellicht helpt dit overzicht u bij het maken van uw plannen voor dit jaar. Buiten deze vakantieplanning om is het niet mogelijk om extra vrije dagen op te nemen of om extra vakantie in te plannen. Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag Herfstvakantie Za 18 oktober 2014 Zo 26 oktober 2014 Kerstvakantie Za 20 december 2014 Zo 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie Za 21 februari 2015 Zo 1 maart 2015 Paasweekend Vr 3 april 2015 Ma 6 april 2015 Koningsdag Ma 27 april 2015 Meivakantie Di 28 april 2015 Zo 10 mei 2015 Hemelvaart Do 14 mei 2015 Zo 17 mei 2015 Pinksteren Zo 24 mei 2015 Ma 25 mei 2015 Zomervakantie Za 11 juli 2015 Zo 23 augustus 2015 Personele zaken op MBO Greenport Wij zijn blij dat we in onze school 3 stagiaires van docentenopleidingen mogen begeleiden op hun weg naar het docentschap. Marlène van Dijk (Spaans Hogeschool Utrecht), Peter de Hoog (Bloemsierkunst STOAS Wageningen) en Cihan Tas (Plantenteelt STOAS Wageningen) treffen we regelmatig in de lessen van onze docenten aan om kennis te nemen van en invulling te geven aan het vak als leraar MBO. Studeren aan een Hogeschool. De tijd komt nader dat Hogescholen (HBO-instellingen) hun voorlichtingscampagnes gaan starten om studenten te motiveren hun opleidingstraject na afronding van een MBOopleiding op niveau-4 te komen vervolgen. Open Dagen en voorlichtingsmarkten zullen ook op HBO-instellingen aan de orde van de dag zijn in het najaar en in de wintermaanden. Het is goed als studenten vooraf zich goed oriënteren op de opleiding die zij willen gaan volgen. Veel Hogescholen organiseren naast hun Open Dagen ook meeloopdagen en bij een aantal opleidingen bestaat ook de mogelijkheid van proef studeren. Voor een algemeen overzicht van alle HBO-instellingen adviseren wij jou de site te bezoeken van de hogescholen:

4 en ook onderstaande website is een bezoek waard als je gaat doorstuderen: Van belang is het je te realiseren dat voor 1 mei een student moet zijn aangemeld bij een HBO-instelling. Verder is het goed om te weten dat het diploma en jouw cijferlijst van jouw huidige opleiding voor 1 september bij de HBO-instelling moet zijn overlegd. Je kunt je dus niet veroorloven studievertraging op te lopen dit jaar als je op een HBO wilt gaan studeren! Studiefinanciering: gift of een lening? Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan is je beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan wordt de beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 12 maanden mag je altijd houden. Wel handig om te weten als het soms wat minder gaat in je studie. Doorbijten en volhouden is soms een beter alternatief dan afstromen op niveau-2. TE LAAT en ABSENTIE op MBO Greenport. Een goede beroepshouding begint met op tijd op school verschijnen en een correcte attitude bij verzuim. De volgende afspraken hebben wij hierover met de studenten en docenten gemaakt. Te laat in de les. Als een student te laat komt meldt hij/zij zich eerst bij de servicebalie. Bij minder dan 5 minuten te laat: student mag de les nog in; bij meer dan 5 minuten te laat: student mag de les niet meer in en wacht in de aula tot de volgende les begint. Consequenties: *Bij 3x te laat volgt een gesprek met de studieloopbaanbegeleider, *na 6x te laat met de teamleider en *na 9 keer te laat komt de student in aanmerking voor een gesprek hierover met de directeur. Bij afwezigheid. Kan een student niet aanwezig zijn op school (ziekte, doktersbezoek etc.) dan dien je dit vooraf voor 8.30 uur te melden bij de balie, tel.nr Ben je jonger dan 18 jaar dan dient één van je ouders/verzorgers de school hiervan op de hoogte te brengen. Ben je niet vooraf afwezig gemeld dan zal je absentie geregistreerd worden als niet gemeld absent. Beter melden moet ook altijd bij de balie voor aanvang van de lessen. Consequenties: *Bij niet gemelde absentie: gesprek met studieloopbaanbegeleider hierover; *bij tweede keer afwezig: uitnodiging voor het spreekuur bij leerplicht. De uitnodiging zal verstuurd worden naar de student en de ouders. *bij 3 dagen verzuim achter elkaar of bij 16 klokuren verzuim in een maand zal er een officiële melding hiervan worden gedaan bij de Dienst Uitvoer Onderwijs (DUO). Paneloverleg studenten cursus Omdat onze school graag van onze studenten hoort hoe zij de opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld ervaren is er met regelmaat een overleg tussen een vertegenwoordigende groep studenten van de verschillende opleidingen en de schooldirectie. Organisatie van de school, inrichting van het onderwijs, gang van zaken bij examinering, aanbevelingen, kritiekpunten, studenten kunnen hun gedachten hierover dan kwijt bij de schoolleiding opdat alle betrokkenen in de school over het werk kunnen overleggen. Afgelopen dagen zijn alweer de eerste gesprekken gevoerd dit jaar door de schoolleiding met verschillende studentenpanels op Lentiz MBO Greenport, mooie ontmoetingen met betrokken studenten uit onze school. We mochten een aantal bruikbare aanbevelingen van hen ontvangen. Dank jullie daarvoor studenten!

5 BPV, de Beroeps Praktijk Vorming. Een zeer belangrijk element in de opleiding van onze studenten is de BPV, de beroeps praktijk vorming (voorheen stage). Diplomering is zeer nauw verweven met het met goed gevolg afleggen van de geplande BPV-tijd en met het maken van de BPV-opdrachten die daar bij horen. Van groot belang is dat studenten de planningen die met de BPV te maken hebben exact opvolgen om te voorkomen dat aan het einde van de studie BPV-tijd moet worden ingehaald of moet worden overgedaan. Het aanleveren van BPV-adressen, het aanvragen van een POK (Praktijk OvereenKomst), het inleveren van de BPV-verslagen en het nauwgezet uitvoeren van de BPV-opdrachten en het aanleveren van de urenverantwoording BPV met de beoordeling van de stageperiode, het moet de grootst mogelijke aandacht krijgen van de student. Studenten mogen niet lichtvaardig omgaan met de BPV als uiterst belangrijk element van de opleiding. PVB, de Proeve van Bekwaamheid. Naast de BPV is de PVB de andere peiler waarop de opleiding rust. Deze afkorting staat voor Proeve van Bekwaamheid. Gemiddeld ieder jaar moet de student van zijn/haar vorderingen blijk geven door in een werkelijke beroepssituatie vaardigheden, kennis en een goede beroepshouding zo te combineren dat de assessoren (examinatoren) van de Proeve de student verantwoord kan laten slagen om zodoende de studie te vervolgen. In de voorbereiding naar een eindproeve toe werkt een leerling het hele voorwaardendossier voor dit examen door. Als het voorwaardendossier op orde is kan de student op gaan voor het uitvoeren van de Proeve van Bekwaamheid. Het zijn ijk momenten in de cursus waar studenten en de docenten het hele cursusjaar naar toe werken. Hoe kunnen ouders inzage hebben in het rooster van hun zoon of dochter? Natuurlijk staan onze roosters en programma s voor de verschillende lesgroepen online inzichtelijk voor studenten en hun ouders. Studenten hebben een inlogcode ontvangen waarmee zij op Mijn Lentiz kunnen inloggen waarna zij in hun portaal de voor hen belangrijke informatie kunnen benaderen. Dit is ook de digitale plek waar deze Informail wordt gepubliceerd. Natuurlijk staat het u als ouder vrij om die de code van uw kind ook eens op deze site een kijkje te nemen. Datum volgende nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief kunt u van ons verwachten op vrijdag 19 december 2014, de dag voor de kerstvakantie. Een gesprek op school? Als ouders met een van de medewerkers op school willen spreken verzoeken wij hen daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit voorkomt dat docenten door hun drukke werkzaamheden ouders moeten teleurstellen omdat zij hen mogelijk op een onverwacht moment niet te woord kunnen staan. Voor dit soort gesprekken hebben de teamleiders vooral de vrijdagmiddag gereserveerd. Hieronder leest u daarover meer. Spreekuur schoolleiding. Om het contact met ouders en studenten zo goed mogelijk te laten verlopen en om vragen over de opleiding niet langer te laten liggen dan nodig heeft de school naast de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven een spreekuur ingevoerd waarop studenten/ouders met de teamleiding kunnen spreken. Onder nog enig voorbehoud zal dat spreekuur worden vastgesteld op vrijdagmiddag van tot uur. Voor een gesprek kan een afspraak worden gemaakt door telefonisch contact op te nemen met de school: Tot slot Op de website van Lentiz (www.lentiz.nl) en op die van MBO Lentiz MBO Greenport (www.mbo-greenport.nl) kunt u nog meer actuele informatie over onze school vinden. Neemt u er gerust eens kennis van! Vooral de studiegids die u aantreft onder het kopje schoolinformatie bevelen we van harte bij u aan eens in te zien. Wij wensen u en jou een hele fijne herfstvakantie toe; maak er een prachtige herfstbreak van! Heeft u nog vragen u kunt ons bereiken op school: tel

6 Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers Lentiz MBO Greenport, Martin de Groot, Teamleider.

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009.

Locatie WESTWIJK. Datum: 20 februari 2009. Locatie WESTWIJK 4 Datum: 20 februari 2009. Voorjaarsvakantie! Een mooie opmaat naar de zomertijd! Ziet u daar ook zo naar uit? Als een tornado zijn de afgelopen hectische weken aan ons voorbij gesneld.

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Studiegids 2014-2015 Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet)

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Column Van de opleidingsmanager

Column Van de opleidingsmanager 2 jaargang NIEUWSBRIEF OPLEIDING ICT NIVEAU 4 jrg.1 /nr.2 NIEUWSBRIEF Opleiding ICT niveau 4 Maart 2015 MBO COLLEGE ZUIDOOST juni 2015 IN DEZE NIEUWSBRIEF Column Van de opleidingsmanager De klas van Jacco

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB de Morgenster

Nieuwsbrief PCB de Morgenster Nieuwsbrief PCB de Morgenster De school waar ieder kind mag stralen! Kruizemunthof 10, 7641 EX, Wierden ~ Telefoon: 0546-573739 Mail: info@demorgensterwierden.nl ~ Website: www.demorgensterwierden.nl Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg.

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Missie: We zijn een veilige school waar je door middel van goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen.

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Studiegids 2012-2013 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus

Nadere informatie

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college 3 1.1 Regionaal opleidingencentrum 3 1.2 College van Bestuur 3 1.3 Raad van Toezicht 4 1.4 Onderwijs in regio

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie