Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies"

Transcriptie

1 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

2 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Zakelijke gegevens 2 Stichting VUE Vriend worden, lezingen AG Inschrijven cursussen 2 Vakanties 2 Informatieavond voor taalcursussen 2 Bestuur en medewerkers 2 Activiteiten Lezingen en excursies Talen 7 Dutch for foreigners 10 English program 11 Gezondheid en Beweging 12 Kunst en Cultuur 12 Ontwikkeling 12 Vaardigheden 12 Creatief 13 Plattegrond 13 Cursusinformatie en voorwaarden 14 Adressen schoollocaties 14 Vragen, suggesties, klachten 14 Aanmeldingsformulier 15 Kantooradres: Eindhovense Volksuniversiteit Tongelresestraat 146a, 5613 DP Eindhoven Tel.nr.: Openingstijden van het kantoor: Het kantoor is telefonisch bereikbaar van uur op maandag t/m donderdag [buiten vakanties]. Zakelijke gegevens: IBAN: NL45RABO BIC: RABONL2U BTW: B01 KvK: > 2 ALGEMENE INFORMATIE: De Volksuniversiteit Eindhoven is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein, ongeacht de vooropleiding. INsChRIjvEN: LEZINGEN Belangstellenden kunnen een lezing van de Volksuniversiteit, die gehouden wordt in het Academisch Genootschap (AG), zonder opgave vooraf bijwonen. Zij betalen bij de entree 7,-. Vrienden van de Volksuniversiteit en leden van het AG hebben met hun jaarkaart gratis toegang tot deze lezingen. (Vriend van de VUE bent u voor 20,- per jaar.) Aanmelding als 'Vriend van de VUE' (code VUE010) kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Deze formulieren machtigen het Bestuur de contributie jaarlijks te innen. U blijft Vriend van de VUE tot wederopzegging. Afmelding dient schriftelijk of via een mail te geschieden vóór 1 juli bij de administratie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een donateurschap voor 1 jaar (VUE015). CURsUssEN/WORKshOPs Inschrijven kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u per mail bericht of deze doorgaat. Meer cursusinformatie en de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op blz. 14. vakanties: Tijdens de schoolvakanties is het kantoor gesloten. Herfstvakantie 25 oktober tot en met 1 november 2015 Sinterklaas 5 december 2015 Kerstvakantie 20 december tot en met 3 januari 2016 Krokusvakantie 5 februari tot en met 12 februari 2016 Pasen 26 tot 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Meivakantie 2 mei tot en met 8 mei 2016 Pinksteren 14 tot en met 16 mei 2016 Zomervakantie vanaf 14 juli 2016 Bestuur volksuniversiteit Eindhoven: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Medewerkers: Coördinator (Ass)Coördinator Drs. V.J. Brenninkmeijer Mr. T.C.T.M. Andriessen Mr. C.J.H.A.C. Evers Drs. J.H.J. Taphoorn INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN wo. 26 aug. van uur. Mevr. H.E.M. van Spaendonck Ing. W. Groot Wesseldijk

3 Woord van de voorzitter: Leren omdat het leuk is! Al meer dan honderd jaar bestaat in Nederland het instituut Volksuniversiteit. Jaarlijks wordt het bestaansrecht hiervan opnieuw bewezen. Vele cursisten, docenten en niet te vergeten de vrienden van de volksuniversiteit Eindhoven voelen zich aangetrokken door het programma dat hun jaarlijks wordt voorgeschoteld. Leren is leuk en we hopen daarom ook nieuwe deelnemers te mogen begroeten in het komende cursusjaar. Het voorliggende programmaboekje zal bij ieders keuze een welkome ondersteuning kunnen bieden. V.J. Brenninkmeijer, voorzitter bestuur Volksuniversiteit Eindhoven LEZINGEN MIChELANGELO, AL BIj LEvEN EEN LEGENdE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 22 september 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Erik Mulder Zelfs na vijf eeuwen heeft zijn naam niets aan luister verloren. Nog steeds wekt de schoonheid en perfectie van zijn artistieke uitingen onze grote bewondering en worden wij gefascineerd door zijn vernieuwende genialiteit. Een aantal van zijn werken zijn dé iconen van onze Westerse beschaving geworden. Deze lezing gaat over al die werken én over het leven van Michelangelo. Erik Mulder is ingenieur en kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de Italiaanse renaissance en heeft over dit onderwerp afgelopen jaren tientallen cursussen en lezingen gegeven. jheronimus BOsCh Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 20 oktober 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Thomas Andriessen In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jeroen Bosch is overleden. Er zal een grote tentoonstelling van zijn werk worden gehouden in zijn geboortestad s-hertogenbosch. Tevens zijn er een jaar lang tal van andere activiteiten. Op dit moment worden de resultaten verwerkt van de onderzoeken aan zijn werken die met zeer geavanceerde apparatuur werden verricht. Om u op al dit moois voor te bereiden zal tijdens de lezing ingegaan worden op de persoon van Jheronimus Bosch en zal een aantal van zijn schilderijen en tekeningen worden geanalyseerd. Thomas Andriessen studeerde na beëindiging van zijn actieve loopbaan als notaris, kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat vooral uit naar het gedachtengoed en de kunst van de Middeleeuwen. > 3

4 AMBAChT EN TEChNIEK ALs de voedingsbodem voor CULTUURvORMING Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 17 november 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Harry Verhoeven Hoe zou onze materialistische en door de folklore van het economische denken gedomineerde cultuur er uitzien als alle bestuurders, beleidsmakers en onderwijsgevenden tussen hun 12de en 16de jaar hadden geleerd om te vijlen, te solderen, zagen, boetseren en tekenen? Helaas is deze praktische en vormende leerweg op de weg naar volwassenheid alleen nog maar weggelegd voor de minder geletterden in onze maatschappij. De verwondering van het maken is één bron van zingeving en daardoor een pijler van een arbeidsmoraal die meer inhoudt dan enkel de belangstelling voor het loon. Het brengt natuur en cultuur samen en zorgt voor een evenwichtig spel tussen hoofd, hart en hand. Ambacht en techniek zijn prachtige instrumenten om de wereld vorm te geven, maar ook confronteren zij ons voortdurend met de veelvormigheid van de natuur, bevorderen zij gemeenschapszin en zijn zij broodnodig om de torenhoge faalkosten in ons land terug te dringen. Harry Verhoeven (Goirle 1950) combineert een aantal karaktereigenschappen en vaardigheden die normaal gesproken niet voor mogelijk worden gehouden binnen een persoon. Zo is hij ondernemer, pedagoog, filosoof, didacticus, bestuurder, architect, ambachtsman maar vooral kunstenaar. Zijn brede en oorspronkelijke visie heeft geleid tot het bijzondere belevingscentrum *techniekhuys in Veldhoven. stedelijke ONTWIKKELING EN NATUUR: WE WILLEN ALLEs, MAAR hoe? Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 26 januari 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Annelies Freriks Stedelijke ontwikkeling en natuur zijn twee onderwerpen die niet automatisch in dezelfde zin thuishoren. En toch hebben ze meer met elkaar te maken dan we in eerste instantie geneigd zijn te denken. Bij de realisering van grote projecten zoals woningbouw en infrastructuur, maar ook bij ontwikkelingen in het landelijk gebied stuiten we vaak op eisen die binnen de Europese Unie zijn afgesproken over het behoud en de verbetering van belangrijke natuurgebieden, Natura 2000-gebieden genoemd. Maar ook lopen we er soms tegen aan dat in gebieden die nodig zijn voor economische activiteiten beschermde dier- en plantensoorten voorkomen. En ook daar spelen Europese randvoorwaarden een rol. Waarom hebben we die afspraken eigenlijk, hoe geven we daar uitvoering aan binnen Nederland en wat betekenen deze afspraken voor ontwikkelingen in (de omgeving van) Eindhoven? Prof. mr. Annelies Freriks is advocaat/partner bij Element Advocaten te Eindhoven en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Zij begeleidt onder andere besluitvorming rond grote projecten/activiteiten waarbij natuurwetgeving een rol speelt. > 4

5 WILdERNIsBELEvING IN CANAdA EN PATAGONIË Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Vrijdag 12 februari 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Paul Wolff De film Labrador is een impressie van de ruige wildernis aan de noordoostkust van Canada. Het is een vrijwel verlaten, koud gebied waarin de oorspronkelijke bewoners, de Inuit, bijna geen bestaansmogelijkheden meer vinden het ook voor veel dieren (zoals ijsbeer, zwarte beer, rendier) moeilijk is om te overleven. De tweede film draagt de titel Aan het strand. Opgenomen aan de Atlantische kust van Argentinië. De stranden van het schiereiland Valdez zijn in de lente van het zuidelijk halfrond voor anderhalve maand het domein van de grootste robbensoort ter wereld, de zeeolifant. De film won enkele jaren geleden een zilveren prijs bij het Nederlandse Amateurfilmfestival. Paul Wolff (1949) is een bioloog (landschapsecoloog). Hij is bij de overheid werkzaam geweest in de vakgebieden van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Zijn passie is het opgaan in de wildernis van koude streken, zoals het noorden van Canada. Aan de hand van enkele korte films gaat hij graag met de zaal in gesprek om zijn belevenissen verder uit te diepen. INLEIdING IN EsTATE PLANNING Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 22 maart 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Peter Blokland De estate planner beoogt de overgang van vermogen naar volgende generaties fiscaal zo voordelig mogelijk te laten plaatsvinden door het optimaal benutten van de mogelijkheden die wet en rechtspraak bieden. Maar estate planning is meer dan alleen maar het besparen van (erf)belasting; het is ook heel belangrijk dat de betrokkenen zich prettig voelen bij de gekozen oplossingen. Geen torenhoge schulden dus die de langstlevende of de kinderen als een molensteen om de nek hangen bij aan het aangaan van een nieuwe relatie in de weg kunnen staan. Maar ook voorkomen dat de kleinkinderen zich met het vermogen van opa naar de Ferrari-dealer spoeden of naar het Luzac moeten omdat ze geen spat meer uitvoeren! En hoe is het met de sociale voorzieningen; komt een kind aan wie een schenking wordt gedaan nog wel in aanmerking voor studiefinanciering of huurtoeslag? Deze en andere kwesties komen in de lezing aan de orde, en ook zijn uw vragen van harte welkom! Peter Blokland is notaris en estate planner bij De Kort van Tuijl Notarissen te Tilburg. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en docent estate planning bij diverse instellingen voor postacademisch onderwijs. > 5

6 lezing & excursie TWEE LEZINGEN MET de MOGELIjKhEId van deelname AAN de EXCURsIE GEZELLIG NAAR de KERsTMARKT van AKEN! Locatie lezing: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 18 november & Woensdag 2 december 2015 Aanvang lezing: 9.30 uur uur Lezing/excursie door Aad Engelfriet Lezing: Woensdag 18 november 2015 (Code: XLE040) Excursie: Woensdag 2 december 2015 (Code: XLE041) Kosten lezing: 8,- Kosten excursie: 23,- (exclusief treinreis, toegangsprijzen, lunch, enz.) Aken heeft ieder jaar de grootste Kerstmarkt van Europa en is vanuit Eindhoven gemakkelijk per trein bereikbaar! Aachen was ooit in heel Europa beroemd vanwege zijn thermen, de nog steeds aanwezige Elisenbrunnen, alleen is het nu niet meer aan te bevelen om dit water te drinken! Vlakbij deze Romeinse thermen werd het Aquis Villa, door Karel de Grote uitgebouwd tot een Byzantijns Paleis / Palts. Kerst 800 liet Karel de Grote zich in Rome door Paus Leo III kronen tot Keizer, als opvolger van de West-Romeinse Keizers. In de Aachener Dom is nog steeds de Marmeren Troon van Karel de Grote aanwezig. Rondom Stadhuis en Dom wordt de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden. Gezelligheid en sfeer worden gecombineerd met eeuwenoude voorwerpen en rituelen. In de lezing besteden we aandacht aan locaties en gebeurtenissen die we tijdens de excursie tegen gaan komen. Op de excursie dag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Aken. de ORANjEsTAd delft Locatie lezing: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 13 april 2016 & Woensdag 20 april 2016 Aanvang lezing: 9.30 uur uur Lezing/excursie door Aad Engelfriet Lezing: Woensdag 13 april 2016 (Code: XLE042) Excursie: Woensdag 20 april 2016 (Code: XLE043) Kosten lezing: 8,- Kosten excursie: 23,- (exclusief treinreis, toegangsprijzen, lunch, enz.) Het laatste verblijf van Willem van Oranje in Delft (spreek uit Delluf) zou hem fataal worden! U hoort het meest recente verhaal over De Moord en we gaan tijdens de excursie naar de plek waar Balthasar Gerards verbleef! We bespreken het schitterende praalgraf voor Willem van Oranje, pas gebouwd ca 25 jaar na de moord, naar een ontwerp van de architect Hendrik de Keyser. Daarnaast ook o.m. de verhalen over de eerste buskruit ontploffing á là Enschede. De schilder Carel Fabritius werd hierbij gedood, hij zou Rembrandt hebben geëvenaard qua schilderkunst. Het Kruithuis van Den Bosch is een kopie van het ontplofte Delftse Kruithuis! De sfinx Johannes Vermeer, de geleerde Antoni van Leeuwenhoek e.v.a., u hoort hun verhaal en tijdens de excursie gaan we op zoek! Ook gaan we dieper in op de vraag: was Willem van Oranje nu echt zo protestants zoals wordt beweerd? Ooit stelde Vondel een hekeldicht op, waaraan we nog steeds een spreekwoord hebben te danken: Hier leit de Hofmusch nu en rot à Blij met een dooie mus, ook dat verhaal en de plek in Delft gaan we bespreken en zien. Hugo de Groot, Piet Heyn, Maarten Harpertszoon Tromp, Pieter van Foreest, ze hebben allemaal hun sporen en verhalen nagelaten in Delft. Delft heeft zoveel te vertellen en te laten zien, vandaar maar eerst een lezing en gaan we later kijken. En dan moeten we helaas kiezen... > 6 Op de excursie dag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Delft.

7 CURsUsOvERZIChTEN In dit overzicht worden de activiteiten ingedeeld in 9 categorieën: 1. Talen, circa 100 vreemde-taal cursussen. 2 Dutch for foreigners, different levels 3. English program, English for foreigners 4. Gezondheid en beweging zoals BLS en AED, Mindfulness, EFT 5. Kunst en Cultuur zoals Kunstgeschiedenis, Muziek 6. Ontwikkeling zoals Leesgroep, Voeding, Sterrenkunde 7. Vaardigheden zoals Communicatie, Talenten, Financieel 8. Creatief zoals Fotografie, kalligrafie, tekenen, schilderen, interieur en stijl 9. Lezingen en excursies (naar Aken en Delft) Cursusbeschrijvingen vindt u op onze website: vu-eindhoven.nl Locaties (met de codes uit het overzicht) waar de activiteiten worden georganiseerd: AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 Eindhoven MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven IMG Voorterweg 150A Eindhoven Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN en cursussen NEDERLANDS (controleer op de website of uw docent aanwezig is) WO. 26 AUg VAN U. Van Maerlantlyceum, Van Maerlantlaan 11, Eindhoven. Op deze avond kunt u met docenten spreken om het juiste startniveau te bepalen en u kunt inschrijven. talen TALEN Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs ARABISCH Arabisch niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Arabisch niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 CHINEES Chinees niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Chinees niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 DUITS Duits niveau 1 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 2 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 3 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 4 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits, conversatie Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 > 7 ENGELS Engels niveau 1 Maandag :05 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 2 Maandag :55 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 3 Maandag :05 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 4 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 English, conversation beginners Maandag :00 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation pre intermediate Maandag :30 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation intermediate Dinsdag :00 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation advanced Dinsdag :30 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00

8 talen TALEN Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs FRANS Frans niveau 1 Maandag :45 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 2 Maandag :15 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 3 Dinsdag :45 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 4 Maandag :00 1, uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 5 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans, conversatie 1 - overdag Donderdag :45 1,5 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Frans, muzikale conversatie Donderdag :40 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans, conversatie algemeen Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 GRIEKS Grieks (nieuw), niveau 1 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 3 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 4 Dinsdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 HONGAARS Hongaars niveau 1-2 Donderdag :35 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Hongaars niveau 3 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 INDONESISCH Indonesisch niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 20 lessen MA TAL ,00 Indonesisch niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 20 lessen MA TAL ,00 meer taalcursussen overdag > 8 ITALIAANS Italiaans niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 1 - overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans niveau 1 Donderdag :30 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 1 - intensief Donderdag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 2 Maandag :30 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 2 - overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans niveau 2 - intensief Donderdag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 3 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 3 - intensief Maandag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 4 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 4 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans, conversatie Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans, conversatie overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans, vakantiecursus Maandag :00 1 uur 6 lessen RO TAL195 60,00 JAPANS Japans niveau 1 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 1 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 2 Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 4 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 NOORS Noors niveau 1 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors niveau 2 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors niveau 3 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors, conversatie Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00

9 talen POOLS Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs Pools niveau 1 Maandag :35 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Pools niveau 2 Maandag :55 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 PORTUGEES Portugees niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Portugees niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 RUSSISCH Russisch niveau 1 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 2 Dinsdag :15 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 3-4 Dinsdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 6-7 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch, niveau 10 Maandag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 vakantiecursus Spaans in januari SPAANS Spaans niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - intensief Dinsdag :00 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 1 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - overdag Woensdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 2 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 2 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 2 - overdag Woensdag :15 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 2 - intensief Donderdag :00 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 3 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 3 - overdag Dinsdag :15 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 4 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 5 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 5 - overdag Dinsdag :00 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie 1 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans, conversatie 1 - overdag Dinsdag :05 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie 2 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans, conversatie 2 overdag Woensdag :00 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie niveau 3 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - verkort Donderdag :00 2 uur 12 lessen MA TAL ,00 TSJECHISCH Tsjechisch niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Tsjechisch niveau 4 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Tsjechisch niveau 9 Dinsdag :45 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 TURKS Turks niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks niveau 2 Dinsdag :45 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks niveau 3 Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks, conversatie 1 - beginners Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks, conversatie 2 - gevorderden Donderdag :00 1 uur 22 lessen MA TAL ,00 > 9 ZWEEDS Zweeds niveau 1 Dinsdag :20 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Zweeds niveau 2 Dinsdag :50 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00

10 INFORMATION EVENING WEDNESDAY 26th AUGUST 2015 ( ) dutch FOR FOREIGNERs DUTCH for non-dutch speakers Volksuniversiteit Eindhoven offers Dutch courses to foreign adults, who are highly educated. Characteristics of these Dutch courses: > Classes, mainly in the evening, once a week > Small groups > Acceptable course fees > Easy entrance (no intake) > Teachers are enthusiastic professionals. According to the Common European Framework of Reference for Languages, the Dutch program offers six course levels, being: A1 (level 1) real beginners A2 (level 2) elementary beginners B1 (level 3) pré-intermediate B2 (level 4) intermediate B2+ (level 5) upper intermediate, conversation C1 (level 6) proficient user, conversation Volksuniversiteit Eindhoven provides for these levels: > regular evening courses: the student will learn in a normal learning pace and often also > intensive courses in the evening or during the day: the student will learn Dutch quicker. Volksuniversiteit Eindhoven does not have Civic Integration Courses (inburgeringscursussen). See for more information: the description of each course level at our website. To take part in Dutch courses students must have finished secondary school in their native country; ten years of schooling are essential. For the beginner courses, good knowledge of the English language is required. Most courses start in September, but also there are many courses beginning during the year. Books are not included in the course fees. More and new courses Dutch, staring from October, November until April 2016, you may find at our website: vu-eindhoven.nl > 10 New courses this year: short introduction dutch After having completed this course, the student will feel more at ease in the Netherlands, be more familiar with the typical sounds of Dutch (alphabet) and know some words and sentences in Dutch. dutch level 1 au pairs, mums and dads This course is a special course for au pairs, mums and dads wanting to learn Dutch in a normal pace. The student will learn the normal course Dutch level 1 and additionally a quarter of an hour will be spent on learning Dutch language and topics in relation to children. Questions about your personal language level and course content may be asked to the teacher during the information evening Wednesday 26th August 2015 ( ) and through mail. (location Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven) Questions about our way of working, see FAQ on the homepage. Questions about registration and availability of course places, are to be sent to the administration office of Volksuniversiteit Eindhoven: (not to the teacher) However, please check our website first, as a lot of extra useful information is there! ENGLIsh PROGRAM Especially for people who do not speak Dutch and would like to study English. The courses English for Foreigners are for people who don't speak a lot of English and who don't speak any Dutch. When you (already) have a good basic understanding of English grammar, you may follow one of the 4 English conversation courses in the evening. In case you have any suggestions for new courses in English, please let us know by sending a mail to Explanation of course location codes: MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven

11 dutch for foreigners see page 7 for english conversation courses DUTCH FOR FOREIGNERS Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs Level 1 Nederlands niveau 1 Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 1 - au pairs, mums and dads Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Donderdag :10 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 - avond - intensief Maandag :30 2 uur 16 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 - overdag - herfst Woensdag :30 2 uur 16 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 1 - zaterdag Zaterdag :30 1,5 uur 21 lessen GEM DUT ,00 Level 2 Nederlands niveau 2 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :45 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :10 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :35 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 - avond - winter Maandag :10 1,5 uur 20 lessen GEM DUT ,00 Nederlands niveau 2 - avond - intensief Maandag :15 2,25 uur 16 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 2 - overdag - herfst Woensdag :30 2 uur 16 lessen GEM DUT ,00 Nederlands niveau 2 - zaterdag Zaterdag :30 1,5 uur 21 lessen GEM DUT ,00 Level 3 Nederlands niveau 3 Maandag :10 1,25 uur 27 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Maandag :35 1,25 uur 27 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Dinsdag :50 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Dinsdag :30 1,25 uur 27 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 3 Donderdag :30 1,25 uur 27 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 3 - overdag Woensdag :30 2,25 uur 16 lessen RO DUT ,00 Level 4 Nederlands niveau 4 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 4 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Level 5 Nederlands niveau 5 (conversatie) Maandag :45 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 5 (conversatie) Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 english program > 11 Level 6 Nederlands niveau 6 (conversatie) Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 6 (conversatie) Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Dutch - short stay Short introduction Dutch Vrijdag :30 2,25 uur 5 lessen RO DUT810 75,00 ENGLISH PROGRAM English for foreigners - level 1 Maandag :45 1 uur 25 lessen MA ENG ,00 English for foreigners - level 2 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA ENG ,00

12 gezondheid & beweging kunst & cultuur ontwikkeling vaardigheden Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs GEZONDHEID BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ010 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ020 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ030 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ040 35,00 EFT, workshop Dinsdag :00 3 uur 1 les MA GEZ100 23,00 Hoog-gevoelig, wat nu? (lezing) Dinsdag :00 3 uur 1 les MA GEZ120 23,00 Reiki Dinsdag :00 3 uur 3 lessen MA GEZ150 64,00 Introductieworkshop Mindfulness Maandag :30 2 uur 1 les MA GEZ170 12,00 Aandachttraining Mindfulness Maandag :30 2 uur 8 lessen MA GEZ ,00 Introductieworkshop Mindfulness Maandag :30 2 uur 1 les MA GEZ173 12,00 Aandachttraining Mindfulness Maandag :30 2 uur 8 lessen MA GEZ ,00 KUNST EN CULTUUR Luisteren naar Klassieke Muziek - najaar 2015 Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA KCU090 46,00 Luisteren naar Klassieke Muziek - voorjaar 2016 Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA KCU095 46,00 Rond Introductiecursus Dinsdag :30 1,5 uur 10 lessen GEM KCU150 85,00 Rond I Dinsdag :15 2 uur 10 lessen GEM KCU ,00 Rond II Dinsdag :15 2 uur 12 lessen GEM KCU ,00 Toverkunsten: De geschiedenis van hekserij Maandag :30 2 uur 3 lessen MA KCU178 46,00 Inleiding in de kunstgeschiedenis 3: Renaissance en Barok Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA KCU ,00 Inleiding in de kunstgeschiedenis 4: Moderne kunst Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA KCU ,00 Fameuze treinreizen Woensdag :30 1,5 uur 4 lessen GEM KCU221 38,00 Heksen en demonen vanaf de oudheid tot nu Woensdag :30 1,5 uur 4 lessen GEM KCU222 38,00 ONTWIKKELING Leesgroep Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA ONT100 88,00 De middagen van de poëzie Maandag :00 1,5 uur 7 lessen GEM ONT110 77,00 Oervoeding, moestuinieren en de vergeten groenten Dinsdag :30 2 uur 3 lessen WAS ONT250 46,00 Sterrenkunde Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA ONT300 85,00 VAARDIGHEDEN Assertief communiceren Maandag :00 2,5 uur 7 lessen MA VAA ,00 Bewust beïnvloeden Dinsdag :30 2,5 uur 3 lessen MA VAA039 57,00 Haal meer uit je financieën! (lezing) Donderdag :15 1,5 uur 1 les MA VAA060 8,00 Beter omgaan met geld Donderdag :00 2,5 uur 2 lessen MA VAA061 36,00 Gelaatkunde, praktijkcursus gezicht lezen Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA VAA200 76,00 Je innerlijke gelaat Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA VAA210 76,00 Welke kleding past het beste bij u? Dinsdag :00 2 uur 3 lessen GEM VAA300 46,00 Lichaamstaal en non verbale communicatie Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA VAA450 46,00 Maak kennis met NLP Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA VAA ,00 Ontdek uw talenten en werk ermee Zaterdag :30 2,5 uur 5 lessen GEM VAA ,00 Ontdek de kracht van je gedachten Zaterdag :30 1,5 uur 3 lessen GEM VAA625 42,00 Digitale Desorganisatie (lezing) Dinsdag :00 2 uur 1 les MA VAA630 14,00 Speechen, spreken in het openbaar Zaterdag :00 2 uur 6 lessen GEM VAA ,00 > 12

13 creatief lezingen & excursie Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs CREATIEF Fotografie, een verkenning Donderdag :30 2,5 uur 12 lessen MA CRE ,00 Interieurstyling, workshop Dinsdag :00 3 uur 1 les MA CRE047 22,00 Binnenhuisarchitectuur Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA CRE048 86,00 Woonbioloog - wichelroedeloper Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA CRE140 76,00 Kalligrafie voor beginners Maandag :30 2 uur 10 lessen MA CRE ,00 Kalligrafie, gevorderden Maandag :30 2 uur 8 lessen MA CRE ,00 Kalligrafie, kennismakingscursus Maandag :30 2 uur 3 lessen MA CRE210 45,00 Buitencursus Tekenen op het Wasven Woensdag :30 3 uur 4 lessen WAS CRE440 86,00 Tekenen voor beginners - oktober Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Tekenen voor beginners - januari Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Tekenen voor beginners - maart Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Acryl schilderen Maandag :30 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 Acryl schilderen Dinsdag :00 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 Druktechnieken - beginners Maandag :30 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 LEZINGEN Michelangelo, al bij leven een legende Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE015 7,00 Jheronimus Bosch Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE017 7,00 Ambacht en techniek als de voedingsbodem Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE019 7,00 voor cultuur Gezellig naar de Kerstmarkt van Aken! Woensdag :30 2 uur 1 les GEM XLE040 8,00 Stedelijke ontwikkeling en natuur, Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE021 7,00 we willen alles, maar hoe? Wildernisbeleving in Canada en Patagonië Vrijdag :00 2 uur 1 les AG XLE023 7,00 Inleiding in estate planning Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE025 7,00 De Oranjestad Delft Woensdag :30 2 uur 1 les GEM XLE042 8,00 EXCURSIES Aken - excursie Woensdag :00 9 uur 1 les STA XLE041 23,00 Delft- excursie Woensdag :00 9 uur 1 les STA XLE043 23,00 VRIENDEN VAN DE VUE Vrienden van de VU Woensdag :00 2 uur 6 lessen AG VUE010 20,00 6 Lezingen in Academisch Genootschap (1 jaar) Woensdag :00 2 uur 6 lessen AG VUE015 23,00 PLATTEGROND VAN EINDHOVEN > 13 AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 VUE Kantoor Volksuniversiteit, Tongelresestraat 146A MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1 GEM Buurthuis De Ronde, Tongelresestraat 146A IMG Voorterweg 150A, Eindhoven

14 ALGEMENE CURsUsINFORMATIE EN voorwaarden Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van uw activiteit een bevestiging per . Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan circa 1 week voor aanvang van de cursus bericht. Ook indien de cursus is volgeboekt, krijgt u hierover bericht via de . Wanneer lessen uitvallen, worden deze in overleg met de docent later ingehaald. Adressen van de (school)locaties Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven (alleen lezingen) Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615JS Eindhoven Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1, 5615 KS Eindhoven Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven Atelier, Voorterweg 150A, 5611 TS Eindhoven Inschrijvingsprocedure U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website of door het invullen van het aanmeldformulier achter in dit boekje. Lesmateriaal Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Betaling Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Pas wanneer u een bevestigingsbrief via de mail heeft ontvangen, waarin staat dat de cursus door gaat, zal de Volksuniversiteit het cursusgeld incasseren via de door u afgegeven machtiging. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U bent ingeschreven als de betaling is geregeld. Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt 20,- per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten. Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. Annulering en Restitutie Annulering moet schriftelijk gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus is restitutie mogelijk onder aftrek van 20,- administratiekosten. Wanneer de lessen begonnen zijn is restitutie is niet meer mogelijk. Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt in zo n geval volledig gerestitueerd. Aansprakelijkheid Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten. Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten Veel vragen en antwoorden kunt u vinden op onze website bij veel gestelde vragen (faq). Hebt u een andere vraag, suggestie, opmerking of klacht over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Meldt u dit dan telefonisch of door het schrijven van een mail aan mevrouw H. van Spaendonck coördinator van de VUE. Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via onze website! CURsUssEN OP MAAT Naast de vele talencursussen organiseert de VUE ook cursussen op maat voor bedrijven. We kunnen u daar vrijblijvend over informeren. CURsUssEN BIj voldoende BELANGsTELLING Wanneer er belangstelling is voor cursussen die niet aangeboden worden, kunnen we deze gaan organiseren zoals bijvoorbeeld een cursus sollicitatietraining. > 14

15 AANMELdINGsFORMULIER ACTIvITEITEN / donateurschap Naam/voorletters: Adres: Postcode: Telefoon privé: Hoe bent u in aanraking gekomen met de Volksuniversiteit: m/v Plaats: Mobiel: AKTIvITEIT vriend van de volksuniversiteit EINdhOvEN Code Titel Prijs Wilt u ons daarnaast steunen als donateur? Word dan vriend Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 20,00 (doorlopend) Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 23,00 (voor 1 jaar) Betaling / Machtiging: Ondergetekende machtigt de Volksuniversiteit Eindhoven het bedrag van eenmalig van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven. IBAN-nr: Naam rekeninghouder: Datum: Handtekening: > 15 Ondergetekende gaat akkoord met de cursusvoorwaarden en geeft toestemming aan de Stichting de Volksuniversiteit Eindhoven om deze incasso te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. (De cursusvoorwaarden staan op blz. 14 en op onze website onder het tabblad Algemeen.) Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken binnen 8 weken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Opsturen naar: Tongelresestraat 146a 5613 DP Eindhoven

16 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies Eindhovense Volksuniversiteit Tongelresestraat 146a 5613 DP Eindhoven Tel.nr.:

INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur.

INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur. 2014-2015 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Algemene Informatie 2 Vakanties 2 Lezingen AG 3 Excursie 6 Informatieavond Taalcursussen 7 Activiteiten Talen 7 Dutch for foreigners

Nadere informatie

VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012

VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012 www.volksuniversiteit.nl/eindhoven www.vo LKSUNIV ERSITEI T.NL/EIN DHOVEN VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN 2011-2012 inhoud cursussen kunst en cultuur Algemene Informatie... 5 Informatieavond... 6 Vragen, suggestie,

Nadere informatie

Cursusaanbod najaar 2015

Cursusaanbod najaar 2015 MEER DAN 300 CURSUSSEN LEZINGEN & WORKSHOPS Cursusaanbod najaar 2015 Talen 5 Kunst & cultuur 17 Mens & maatschappij 19 Computer & internet 23 Creatief 25 Courses for non-dutch 27 Muziekschool Zuid57 29

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 INLOOPAVOND Donderdag 4 september 18.30 tot 21.00 uur Informatie en inschrijven voor cursussen. Kennismaken met docenten. Op zaterdag 6 september van 10.00-12.00

Nadere informatie

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch programma voorjaar 2014 1 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail: info@volksuniversiteitdenbosch.nl

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst pagina 4-7 Talen Nederlands Engels Frans Spaans Italiaans Chinees pagina 8-11 Kunst, cultuur en muziek Kunstgeschiedenis Tweeluik Amsterdam Ontmoetingen met de Russische ziel Florence, Rome en Venetie

Nadere informatie

Cursusprogramma 2011-2012

Cursusprogramma 2011-2012 Cursusprogramma 2011-2012 jaargang 38 - nummer 1 Arabisch Breda Filosofie en Levensbeschouwing Creatieve Technieken DUITS Beeldende Kunst Kunst en Cultuur Tekenen en Schilderen Chinees Maatschappij en

Nadere informatie

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar Volks Universiteit Alkmaar Cursussen 2015-2016 Deze folder wordt u aangeboden door de Volksuniversiteit Alkmaar. De Stichting Volksuniversiteit Alkmaar staat voor onderwijs zonder drempels voor IEDEREEN

Nadere informatie

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2014

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2014 Webadres: www.pvge-geldrop.nl Oktober 2014 VAN DE REDACTIE oor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Namens de redactie wensen wij alle lezers van de Nieuwsbrief daarom nu al prettige feestdagen

Nadere informatie

VV V 2013-2014 VU VU MAASLAND. Locatie Westelijke Mijnstreek. programma. ook voor u!

VV V 2013-2014 VU VU MAASLAND. Locatie Westelijke Mijnstreek. programma. ook voor u! VV V V programma 2013-2014 ook voor u! VU VU MAASLAND MAASLAND Locatie Westelijke Mijnstreek Volksuniversiteit Maasland Geenstraat 32a 6162 XZ Geleen tel. 046-4236520 info@vumaasland.nl www.vumaasland.nl

Nadere informatie

Bloemschikken Dutch Floral Design

Bloemschikken Dutch Floral Design school guide 2015 NL Bloemschikken Dutch Floral Design addobbi floreali arranjos de flores フラワーデザイン λουλούδι τακτοποίηση Art floral флористики 插 花 Vanuit het bloemenhart Holland 1 35 jaar ervaring Dit

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

Programma 2013-2014 HET RAAM VOLKSUNIVERSITEIT GALERIE & THEATER. Cursussen. Exposities. Voorstellingen. www.hetraamhillegom.cc

Programma 2013-2014 HET RAAM VOLKSUNIVERSITEIT GALERIE & THEATER. Cursussen. Exposities. Voorstellingen. www.hetraamhillegom.cc Programma 2013-2014 HET RAAM VOLKSUNIVERSITEIT GALERIE & THEATER Cursussen Exposities Voorstellingen 2 Voorwoord Peter Nieuwendijk Namens het bestuur van Het RAAM Kulturele Raad Hillegom Beste lezer, Een

Nadere informatie

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 36 e jaargang nr. 1 - mei 2015 Bestuur Voorzitter: Liefke Sinnema tel. 06 140 436 91 voorzitter@santpoortsbelang.nl Vicevoorzitter: Helen Smit-Rosier tel. 06 205

Nadere informatie

Etalageprojecten Kies Kleur in de Klas 2011. Etalageprojecten. Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas:

Etalageprojecten Kies Kleur in de Klas 2011. Etalageprojecten. Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas: Etalageprojecten Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas: 1. Globaland 2. Respect2All 3. Global Café 4. WO II 5. Wie van de drie 6. Buitenlandse stage (in het MBO) 7. Lessen uit het

Nadere informatie

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika

Spaans in de Spaanse wereld TOP. 24 Spaanse taalscholen. van Spanje en Latijns-Amerika Spaans in de Spaanse wereld TOP 24 Spaanse taalscholen van Spanje en Latijns-Amerika 24 academische centra van Spanje en Latijns-Amerika 2 Pamplona Salamanca Barcelona Madrid Granada Sevilla Valencia Alicante

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut

Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut 2009 Onderwijsprogramma Huizinga Instituuut 2010 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling onderwijsprogramma 7 Opbouw onderwijsprogramma 7 Jaarplanning onderwijsprogramma 8 Agenda onderwijsprogramma 2009-2010

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015-2016. Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen!

PROGRAMMA 2015-2016. Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen! PROGRAMMA 2015-2016 Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen! Open Huis Welkom, woensdag 2 september 2015 van 19.00-20.30 uur Sociaal Cultureel Centrum Hofdael Geldrop pagina 4-9 Talen - Engels -

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken...

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken... versie ht18082014 2 Inhoudsopgave Contact en schoolgegevens... 5 1. Kennismaken met Jan Ligthart Huibeven en aanmelding nieuwe leerlingen... 5 Het belang van de juiste schoolkeuze.... 5 Internationaal

Nadere informatie

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR...

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR... inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds LITERATUUR...10 Literaire verkenningen Literatuur leren lezen Jaren 60, beeldende

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014

INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014 INFORMATIEGIDS ATELIERVELP 2013-2014 INLEIDING ATELIERVELP 2013-2014 Graag heten we al onze nieuwe leerlingen van harte welkom! Dit is de INFORMATIEGIDS 2013-2014 van AtelierVelp, school voor Podiumkunsten.

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie Inhoud Monique Hendriks Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39

van de redactie Van de redactie Inhoud Monique Hendriks Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39 Inhoud Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Van de decaan... 5 Infima... 4, 9, 19, 26, 27, 39 Activiteiten Van Rudolph tot De Baron... 8 Het feest van de EJC 2005... 20 AC karten en klimmen... 33

Nadere informatie

Internationale reizen en uitwisselingen 2015 2016 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s).

Internationale reizen en uitwisselingen 2015 2016 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier. Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Internationale reizen en uitwisselingen 2015 2016 Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier Aan de leerlingen uit VWO 5 en HAVO 4 en hun ouder(s)/verzorger(s). Deventer, 25 september 2015 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting en verbinding Instelling voor welzijnswerk in Hoorn Programma 2014-2015 3 Ontmoeting en verbinding Daar gaan we voor, bij Intermaris. Een fijne buurt is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Samen met Stichting Netwerk

Nadere informatie