Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies"

Transcriptie

1 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

2 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Zakelijke gegevens 2 Stichting VUE Vriend worden, lezingen AG Inschrijven cursussen 2 Vakanties 2 Informatieavond voor taalcursussen 2 Bestuur en medewerkers 2 Activiteiten Lezingen en excursies Talen 7 Dutch for foreigners 10 English program 11 Gezondheid en Beweging 12 Kunst en Cultuur 12 Ontwikkeling 12 Vaardigheden 12 Creatief 13 Plattegrond 13 Cursusinformatie en voorwaarden 14 Adressen schoollocaties 14 Vragen, suggesties, klachten 14 Aanmeldingsformulier 15 Kantooradres: Eindhovense Volksuniversiteit Tongelresestraat 146a, 5613 DP Eindhoven Tel.nr.: Openingstijden van het kantoor: Het kantoor is telefonisch bereikbaar van uur op maandag t/m donderdag [buiten vakanties]. Zakelijke gegevens: IBAN: NL45RABO BIC: RABONL2U BTW: B01 KvK: > 2 ALGEMENE INFORMATIE: De Volksuniversiteit Eindhoven is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein, ongeacht de vooropleiding. INsChRIjvEN: LEZINGEN Belangstellenden kunnen een lezing van de Volksuniversiteit, die gehouden wordt in het Academisch Genootschap (AG), zonder opgave vooraf bijwonen. Zij betalen bij de entree 7,-. Vrienden van de Volksuniversiteit en leden van het AG hebben met hun jaarkaart gratis toegang tot deze lezingen. (Vriend van de VUE bent u voor 20,- per jaar.) Aanmelding als 'Vriend van de VUE' (code VUE010) kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Deze formulieren machtigen het Bestuur de contributie jaarlijks te innen. U blijft Vriend van de VUE tot wederopzegging. Afmelding dient schriftelijk of via een mail te geschieden vóór 1 juli bij de administratie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een donateurschap voor 1 jaar (VUE015). CURsUssEN/WORKshOPs Inschrijven kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u per mail bericht of deze doorgaat. Meer cursusinformatie en de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op blz. 14. vakanties: Tijdens de schoolvakanties is het kantoor gesloten. Herfstvakantie 25 oktober tot en met 1 november 2015 Sinterklaas 5 december 2015 Kerstvakantie 20 december tot en met 3 januari 2016 Krokusvakantie 5 februari tot en met 12 februari 2016 Pasen 26 tot 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Meivakantie 2 mei tot en met 8 mei 2016 Pinksteren 14 tot en met 16 mei 2016 Zomervakantie vanaf 14 juli 2016 Bestuur volksuniversiteit Eindhoven: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Medewerkers: Coördinator (Ass)Coördinator Drs. V.J. Brenninkmeijer Mr. T.C.T.M. Andriessen Mr. C.J.H.A.C. Evers Drs. J.H.J. Taphoorn INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN wo. 26 aug. van uur. Mevr. H.E.M. van Spaendonck Ing. W. Groot Wesseldijk

3 Woord van de voorzitter: Leren omdat het leuk is! Al meer dan honderd jaar bestaat in Nederland het instituut Volksuniversiteit. Jaarlijks wordt het bestaansrecht hiervan opnieuw bewezen. Vele cursisten, docenten en niet te vergeten de vrienden van de volksuniversiteit Eindhoven voelen zich aangetrokken door het programma dat hun jaarlijks wordt voorgeschoteld. Leren is leuk en we hopen daarom ook nieuwe deelnemers te mogen begroeten in het komende cursusjaar. Het voorliggende programmaboekje zal bij ieders keuze een welkome ondersteuning kunnen bieden. V.J. Brenninkmeijer, voorzitter bestuur Volksuniversiteit Eindhoven LEZINGEN MIChELANGELO, AL BIj LEvEN EEN LEGENdE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 22 september 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Erik Mulder Zelfs na vijf eeuwen heeft zijn naam niets aan luister verloren. Nog steeds wekt de schoonheid en perfectie van zijn artistieke uitingen onze grote bewondering en worden wij gefascineerd door zijn vernieuwende genialiteit. Een aantal van zijn werken zijn dé iconen van onze Westerse beschaving geworden. Deze lezing gaat over al die werken én over het leven van Michelangelo. Erik Mulder is ingenieur en kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de Italiaanse renaissance en heeft over dit onderwerp afgelopen jaren tientallen cursussen en lezingen gegeven. jheronimus BOsCh Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 20 oktober 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Thomas Andriessen In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jeroen Bosch is overleden. Er zal een grote tentoonstelling van zijn werk worden gehouden in zijn geboortestad s-hertogenbosch. Tevens zijn er een jaar lang tal van andere activiteiten. Op dit moment worden de resultaten verwerkt van de onderzoeken aan zijn werken die met zeer geavanceerde apparatuur werden verricht. Om u op al dit moois voor te bereiden zal tijdens de lezing ingegaan worden op de persoon van Jheronimus Bosch en zal een aantal van zijn schilderijen en tekeningen worden geanalyseerd. Thomas Andriessen studeerde na beëindiging van zijn actieve loopbaan als notaris, kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat vooral uit naar het gedachtengoed en de kunst van de Middeleeuwen. > 3

4 AMBAChT EN TEChNIEK ALs de voedingsbodem voor CULTUURvORMING Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 17 november 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Harry Verhoeven Hoe zou onze materialistische en door de folklore van het economische denken gedomineerde cultuur er uitzien als alle bestuurders, beleidsmakers en onderwijsgevenden tussen hun 12de en 16de jaar hadden geleerd om te vijlen, te solderen, zagen, boetseren en tekenen? Helaas is deze praktische en vormende leerweg op de weg naar volwassenheid alleen nog maar weggelegd voor de minder geletterden in onze maatschappij. De verwondering van het maken is één bron van zingeving en daardoor een pijler van een arbeidsmoraal die meer inhoudt dan enkel de belangstelling voor het loon. Het brengt natuur en cultuur samen en zorgt voor een evenwichtig spel tussen hoofd, hart en hand. Ambacht en techniek zijn prachtige instrumenten om de wereld vorm te geven, maar ook confronteren zij ons voortdurend met de veelvormigheid van de natuur, bevorderen zij gemeenschapszin en zijn zij broodnodig om de torenhoge faalkosten in ons land terug te dringen. Harry Verhoeven (Goirle 1950) combineert een aantal karaktereigenschappen en vaardigheden die normaal gesproken niet voor mogelijk worden gehouden binnen een persoon. Zo is hij ondernemer, pedagoog, filosoof, didacticus, bestuurder, architect, ambachtsman maar vooral kunstenaar. Zijn brede en oorspronkelijke visie heeft geleid tot het bijzondere belevingscentrum *techniekhuys in Veldhoven. stedelijke ONTWIKKELING EN NATUUR: WE WILLEN ALLEs, MAAR hoe? Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 26 januari 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Annelies Freriks Stedelijke ontwikkeling en natuur zijn twee onderwerpen die niet automatisch in dezelfde zin thuishoren. En toch hebben ze meer met elkaar te maken dan we in eerste instantie geneigd zijn te denken. Bij de realisering van grote projecten zoals woningbouw en infrastructuur, maar ook bij ontwikkelingen in het landelijk gebied stuiten we vaak op eisen die binnen de Europese Unie zijn afgesproken over het behoud en de verbetering van belangrijke natuurgebieden, Natura 2000-gebieden genoemd. Maar ook lopen we er soms tegen aan dat in gebieden die nodig zijn voor economische activiteiten beschermde dier- en plantensoorten voorkomen. En ook daar spelen Europese randvoorwaarden een rol. Waarom hebben we die afspraken eigenlijk, hoe geven we daar uitvoering aan binnen Nederland en wat betekenen deze afspraken voor ontwikkelingen in (de omgeving van) Eindhoven? Prof. mr. Annelies Freriks is advocaat/partner bij Element Advocaten te Eindhoven en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Zij begeleidt onder andere besluitvorming rond grote projecten/activiteiten waarbij natuurwetgeving een rol speelt. > 4

5 WILdERNIsBELEvING IN CANAdA EN PATAGONIË Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Vrijdag 12 februari 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Paul Wolff De film Labrador is een impressie van de ruige wildernis aan de noordoostkust van Canada. Het is een vrijwel verlaten, koud gebied waarin de oorspronkelijke bewoners, de Inuit, bijna geen bestaansmogelijkheden meer vinden het ook voor veel dieren (zoals ijsbeer, zwarte beer, rendier) moeilijk is om te overleven. De tweede film draagt de titel Aan het strand. Opgenomen aan de Atlantische kust van Argentinië. De stranden van het schiereiland Valdez zijn in de lente van het zuidelijk halfrond voor anderhalve maand het domein van de grootste robbensoort ter wereld, de zeeolifant. De film won enkele jaren geleden een zilveren prijs bij het Nederlandse Amateurfilmfestival. Paul Wolff (1949) is een bioloog (landschapsecoloog). Hij is bij de overheid werkzaam geweest in de vakgebieden van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Zijn passie is het opgaan in de wildernis van koude streken, zoals het noorden van Canada. Aan de hand van enkele korte films gaat hij graag met de zaal in gesprek om zijn belevenissen verder uit te diepen. INLEIdING IN EsTATE PLANNING Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 22 maart 2016 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Peter Blokland De estate planner beoogt de overgang van vermogen naar volgende generaties fiscaal zo voordelig mogelijk te laten plaatsvinden door het optimaal benutten van de mogelijkheden die wet en rechtspraak bieden. Maar estate planning is meer dan alleen maar het besparen van (erf)belasting; het is ook heel belangrijk dat de betrokkenen zich prettig voelen bij de gekozen oplossingen. Geen torenhoge schulden dus die de langstlevende of de kinderen als een molensteen om de nek hangen bij aan het aangaan van een nieuwe relatie in de weg kunnen staan. Maar ook voorkomen dat de kleinkinderen zich met het vermogen van opa naar de Ferrari-dealer spoeden of naar het Luzac moeten omdat ze geen spat meer uitvoeren! En hoe is het met de sociale voorzieningen; komt een kind aan wie een schenking wordt gedaan nog wel in aanmerking voor studiefinanciering of huurtoeslag? Deze en andere kwesties komen in de lezing aan de orde, en ook zijn uw vragen van harte welkom! Peter Blokland is notaris en estate planner bij De Kort van Tuijl Notarissen te Tilburg. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en docent estate planning bij diverse instellingen voor postacademisch onderwijs. > 5

6 lezing & excursie TWEE LEZINGEN MET de MOGELIjKhEId van deelname AAN de EXCURsIE GEZELLIG NAAR de KERsTMARKT van AKEN! Locatie lezing: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 18 november & Woensdag 2 december 2015 Aanvang lezing: 9.30 uur uur Lezing/excursie door Aad Engelfriet Lezing: Woensdag 18 november 2015 (Code: XLE040) Excursie: Woensdag 2 december 2015 (Code: XLE041) Kosten lezing: 8,- Kosten excursie: 23,- (exclusief treinreis, toegangsprijzen, lunch, enz.) Aken heeft ieder jaar de grootste Kerstmarkt van Europa en is vanuit Eindhoven gemakkelijk per trein bereikbaar! Aachen was ooit in heel Europa beroemd vanwege zijn thermen, de nog steeds aanwezige Elisenbrunnen, alleen is het nu niet meer aan te bevelen om dit water te drinken! Vlakbij deze Romeinse thermen werd het Aquis Villa, door Karel de Grote uitgebouwd tot een Byzantijns Paleis / Palts. Kerst 800 liet Karel de Grote zich in Rome door Paus Leo III kronen tot Keizer, als opvolger van de West-Romeinse Keizers. In de Aachener Dom is nog steeds de Marmeren Troon van Karel de Grote aanwezig. Rondom Stadhuis en Dom wordt de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden. Gezelligheid en sfeer worden gecombineerd met eeuwenoude voorwerpen en rituelen. In de lezing besteden we aandacht aan locaties en gebeurtenissen die we tijdens de excursie tegen gaan komen. Op de excursie dag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Aken. de ORANjEsTAd delft Locatie lezing: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 13 april 2016 & Woensdag 20 april 2016 Aanvang lezing: 9.30 uur uur Lezing/excursie door Aad Engelfriet Lezing: Woensdag 13 april 2016 (Code: XLE042) Excursie: Woensdag 20 april 2016 (Code: XLE043) Kosten lezing: 8,- Kosten excursie: 23,- (exclusief treinreis, toegangsprijzen, lunch, enz.) Het laatste verblijf van Willem van Oranje in Delft (spreek uit Delluf) zou hem fataal worden! U hoort het meest recente verhaal over De Moord en we gaan tijdens de excursie naar de plek waar Balthasar Gerards verbleef! We bespreken het schitterende praalgraf voor Willem van Oranje, pas gebouwd ca 25 jaar na de moord, naar een ontwerp van de architect Hendrik de Keyser. Daarnaast ook o.m. de verhalen over de eerste buskruit ontploffing á là Enschede. De schilder Carel Fabritius werd hierbij gedood, hij zou Rembrandt hebben geëvenaard qua schilderkunst. Het Kruithuis van Den Bosch is een kopie van het ontplofte Delftse Kruithuis! De sfinx Johannes Vermeer, de geleerde Antoni van Leeuwenhoek e.v.a., u hoort hun verhaal en tijdens de excursie gaan we op zoek! Ook gaan we dieper in op de vraag: was Willem van Oranje nu echt zo protestants zoals wordt beweerd? Ooit stelde Vondel een hekeldicht op, waaraan we nog steeds een spreekwoord hebben te danken: Hier leit de Hofmusch nu en rot à Blij met een dooie mus, ook dat verhaal en de plek in Delft gaan we bespreken en zien. Hugo de Groot, Piet Heyn, Maarten Harpertszoon Tromp, Pieter van Foreest, ze hebben allemaal hun sporen en verhalen nagelaten in Delft. Delft heeft zoveel te vertellen en te laten zien, vandaar maar eerst een lezing en gaan we later kijken. En dan moeten we helaas kiezen... > 6 Op de excursie dag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Delft.

7 CURsUsOvERZIChTEN In dit overzicht worden de activiteiten ingedeeld in 9 categorieën: 1. Talen, circa 100 vreemde-taal cursussen. 2 Dutch for foreigners, different levels 3. English program, English for foreigners 4. Gezondheid en beweging zoals BLS en AED, Mindfulness, EFT 5. Kunst en Cultuur zoals Kunstgeschiedenis, Muziek 6. Ontwikkeling zoals Leesgroep, Voeding, Sterrenkunde 7. Vaardigheden zoals Communicatie, Talenten, Financieel 8. Creatief zoals Fotografie, kalligrafie, tekenen, schilderen, interieur en stijl 9. Lezingen en excursies (naar Aken en Delft) Cursusbeschrijvingen vindt u op onze website: vu-eindhoven.nl Locaties (met de codes uit het overzicht) waar de activiteiten worden georganiseerd: AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 Eindhoven MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven IMG Voorterweg 150A Eindhoven Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN en cursussen NEDERLANDS (controleer op de website of uw docent aanwezig is) WO. 26 AUg VAN U. Van Maerlantlyceum, Van Maerlantlaan 11, Eindhoven. Op deze avond kunt u met docenten spreken om het juiste startniveau te bepalen en u kunt inschrijven. talen TALEN Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs ARABISCH Arabisch niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Arabisch niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 CHINEES Chinees niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Chinees niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 DUITS Duits niveau 1 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 2 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 3 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits niveau 4 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Duits, conversatie Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 > 7 ENGELS Engels niveau 1 Maandag :05 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 2 Maandag :55 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 3 Maandag :05 1 uur 23 lessen MA TAL ,00 Engels niveau 4 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 English, conversation beginners Maandag :00 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation pre intermediate Maandag :30 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation intermediate Dinsdag :00 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00 English, conversation advanced Dinsdag :30 1,5 uur 23 lessen MA TAL ,00

8 talen TALEN Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs FRANS Frans niveau 1 Maandag :45 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 2 Maandag :15 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 3 Dinsdag :45 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 4 Maandag :00 1, uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans niveau 5 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans, conversatie 1 - overdag Donderdag :45 1,5 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Frans, muzikale conversatie Donderdag :40 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Frans, conversatie algemeen Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 GRIEKS Grieks (nieuw), niveau 1 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 3 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Grieks (nieuw), niveau 4 Dinsdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 HONGAARS Hongaars niveau 1-2 Donderdag :35 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Hongaars niveau 3 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 INDONESISCH Indonesisch niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 20 lessen MA TAL ,00 Indonesisch niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 20 lessen MA TAL ,00 meer taalcursussen overdag > 8 ITALIAANS Italiaans niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 1 - overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans niveau 1 Donderdag :30 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 1 - intensief Donderdag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 2 Maandag :30 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 2 - overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans niveau 2 - intensief Donderdag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 3 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 3 - intensief Maandag :30 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 4 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans niveau 4 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans, conversatie Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Italiaans, conversatie overdag Donderdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Italiaans, vakantiecursus Maandag :00 1 uur 6 lessen RO TAL195 60,00 JAPANS Japans niveau 1 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 1 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 2 Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Japans niveau 4 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 NOORS Noors niveau 1 Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors niveau 2 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors niveau 3 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Noors, conversatie Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00

9 talen POOLS Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs Pools niveau 1 Maandag :35 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Pools niveau 2 Maandag :55 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 PORTUGEES Portugees niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Portugees niveau 2 Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 RUSSISCH Russisch niveau 1 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 2 Dinsdag :15 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 3-4 Dinsdag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch niveau 6-7 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Russisch, niveau 10 Maandag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 vakantiecursus Spaans in januari SPAANS Spaans niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - intensief Dinsdag :00 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 1 Donderdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - overdag Woensdag :30 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 2 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 2 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 2 - overdag Woensdag :15 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 2 - intensief Donderdag :00 2 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 3 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 3 - overdag Dinsdag :15 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans niveau 4 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 5 Woensdag :00 1 uur 25 lessen RO TAL ,00 Spaans niveau 5 - overdag Dinsdag :00 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie 1 Maandag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans, conversatie 1 - overdag Dinsdag :05 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie 2 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans, conversatie 2 overdag Woensdag :00 1 uur 25 lessen GEM TAL ,00 Spaans, conversatie niveau 3 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Spaans niveau 1 - verkort Donderdag :00 2 uur 12 lessen MA TAL ,00 TSJECHISCH Tsjechisch niveau 1 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Tsjechisch niveau 4 Dinsdag :00 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 Tsjechisch niveau 9 Dinsdag :45 1 uur 25 lessen MA TAL ,00 TURKS Turks niveau 1 Donderdag :30 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks niveau 2 Dinsdag :45 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks niveau 3 Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks, conversatie 1 - beginners Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA TAL ,00 Turks, conversatie 2 - gevorderden Donderdag :00 1 uur 22 lessen MA TAL ,00 > 9 ZWEEDS Zweeds niveau 1 Dinsdag :20 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00 Zweeds niveau 2 Dinsdag :50 1,5 uur 25 lessen MA TAL ,00

10 INFORMATION EVENING WEDNESDAY 26th AUGUST 2015 ( ) dutch FOR FOREIGNERs DUTCH for non-dutch speakers Volksuniversiteit Eindhoven offers Dutch courses to foreign adults, who are highly educated. Characteristics of these Dutch courses: > Classes, mainly in the evening, once a week > Small groups > Acceptable course fees > Easy entrance (no intake) > Teachers are enthusiastic professionals. According to the Common European Framework of Reference for Languages, the Dutch program offers six course levels, being: A1 (level 1) real beginners A2 (level 2) elementary beginners B1 (level 3) pré-intermediate B2 (level 4) intermediate B2+ (level 5) upper intermediate, conversation C1 (level 6) proficient user, conversation Volksuniversiteit Eindhoven provides for these levels: > regular evening courses: the student will learn in a normal learning pace and often also > intensive courses in the evening or during the day: the student will learn Dutch quicker. Volksuniversiteit Eindhoven does not have Civic Integration Courses (inburgeringscursussen). See for more information: the description of each course level at our website. To take part in Dutch courses students must have finished secondary school in their native country; ten years of schooling are essential. For the beginner courses, good knowledge of the English language is required. Most courses start in September, but also there are many courses beginning during the year. Books are not included in the course fees. More and new courses Dutch, staring from October, November until April 2016, you may find at our website: vu-eindhoven.nl > 10 New courses this year: short introduction dutch After having completed this course, the student will feel more at ease in the Netherlands, be more familiar with the typical sounds of Dutch (alphabet) and know some words and sentences in Dutch. dutch level 1 au pairs, mums and dads This course is a special course for au pairs, mums and dads wanting to learn Dutch in a normal pace. The student will learn the normal course Dutch level 1 and additionally a quarter of an hour will be spent on learning Dutch language and topics in relation to children. Questions about your personal language level and course content may be asked to the teacher during the information evening Wednesday 26th August 2015 ( ) and through mail. (location Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven) Questions about our way of working, see FAQ on the homepage. Questions about registration and availability of course places, are to be sent to the administration office of Volksuniversiteit Eindhoven: (not to the teacher) However, please check our website first, as a lot of extra useful information is there! ENGLIsh PROGRAM Especially for people who do not speak Dutch and would like to study English. The courses English for Foreigners are for people who don't speak a lot of English and who don't speak any Dutch. When you (already) have a good basic understanding of English grammar, you may follow one of the 4 English conversation courses in the evening. In case you have any suggestions for new courses in English, please let us know by sending a mail to Explanation of course location codes: MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven

11 dutch for foreigners see page 7 for english conversation courses DUTCH FOR FOREIGNERS Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs Level 1 Nederlands niveau 1 Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Dinsdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 1 - au pairs, mums and dads Donderdag :00 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 Donderdag :10 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 - avond - intensief Maandag :30 2 uur 16 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 1 - overdag - herfst Woensdag :30 2 uur 16 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 1 - zaterdag Zaterdag :30 1,5 uur 21 lessen GEM DUT ,00 Level 2 Nederlands niveau 2 Maandag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Dinsdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :30 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :45 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :10 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 Donderdag :35 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 2 - avond - winter Maandag :10 1,5 uur 20 lessen GEM DUT ,00 Nederlands niveau 2 - avond - intensief Maandag :15 2,25 uur 16 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 2 - overdag - herfst Woensdag :30 2 uur 16 lessen GEM DUT ,00 Nederlands niveau 2 - zaterdag Zaterdag :30 1,5 uur 21 lessen GEM DUT ,00 Level 3 Nederlands niveau 3 Maandag :10 1,25 uur 27 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Maandag :35 1,25 uur 27 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Dinsdag :50 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 3 Dinsdag :30 1,25 uur 27 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 3 Donderdag :30 1,25 uur 27 lessen RO DUT ,00 Nederlands niveau 3 - overdag Woensdag :30 2,25 uur 16 lessen RO DUT ,00 Level 4 Nederlands niveau 4 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 4 Dinsdag :30 1,5 uur 25 lessen MA DUT ,00 Level 5 Nederlands niveau 5 (conversatie) Maandag :45 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 5 (conversatie) Donderdag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 english program > 11 Level 6 Nederlands niveau 6 (conversatie) Maandag :00 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Nederlands niveau 6 (conversatie) Donderdag :15 1,25 uur 25 lessen MA DUT ,00 Dutch - short stay Short introduction Dutch Vrijdag :30 2,25 uur 5 lessen RO DUT810 75,00 ENGLISH PROGRAM English for foreigners - level 1 Maandag :45 1 uur 25 lessen MA ENG ,00 English for foreigners - level 2 Maandag :00 1,5 uur 25 lessen MA ENG ,00

12 gezondheid & beweging kunst & cultuur ontwikkeling vaardigheden Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs GEZONDHEID BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ010 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ020 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ030 35,00 BLS (reanimatie) en AED Dinsdag :30 2 uur 2 lessen MA GEZ040 35,00 EFT, workshop Dinsdag :00 3 uur 1 les MA GEZ100 23,00 Hoog-gevoelig, wat nu? (lezing) Dinsdag :00 3 uur 1 les MA GEZ120 23,00 Reiki Dinsdag :00 3 uur 3 lessen MA GEZ150 64,00 Introductieworkshop Mindfulness Maandag :30 2 uur 1 les MA GEZ170 12,00 Aandachttraining Mindfulness Maandag :30 2 uur 8 lessen MA GEZ ,00 Introductieworkshop Mindfulness Maandag :30 2 uur 1 les MA GEZ173 12,00 Aandachttraining Mindfulness Maandag :30 2 uur 8 lessen MA GEZ ,00 KUNST EN CULTUUR Luisteren naar Klassieke Muziek - najaar 2015 Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA KCU090 46,00 Luisteren naar Klassieke Muziek - voorjaar 2016 Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA KCU095 46,00 Rond Introductiecursus Dinsdag :30 1,5 uur 10 lessen GEM KCU150 85,00 Rond I Dinsdag :15 2 uur 10 lessen GEM KCU ,00 Rond II Dinsdag :15 2 uur 12 lessen GEM KCU ,00 Toverkunsten: De geschiedenis van hekserij Maandag :30 2 uur 3 lessen MA KCU178 46,00 Inleiding in de kunstgeschiedenis 3: Renaissance en Barok Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA KCU ,00 Inleiding in de kunstgeschiedenis 4: Moderne kunst Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA KCU ,00 Fameuze treinreizen Woensdag :30 1,5 uur 4 lessen GEM KCU221 38,00 Heksen en demonen vanaf de oudheid tot nu Woensdag :30 1,5 uur 4 lessen GEM KCU222 38,00 ONTWIKKELING Leesgroep Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA ONT100 88,00 De middagen van de poëzie Maandag :00 1,5 uur 7 lessen GEM ONT110 77,00 Oervoeding, moestuinieren en de vergeten groenten Dinsdag :30 2 uur 3 lessen WAS ONT250 46,00 Sterrenkunde Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA ONT300 85,00 VAARDIGHEDEN Assertief communiceren Maandag :00 2,5 uur 7 lessen MA VAA ,00 Bewust beïnvloeden Dinsdag :30 2,5 uur 3 lessen MA VAA039 57,00 Haal meer uit je financieën! (lezing) Donderdag :15 1,5 uur 1 les MA VAA060 8,00 Beter omgaan met geld Donderdag :00 2,5 uur 2 lessen MA VAA061 36,00 Gelaatkunde, praktijkcursus gezicht lezen Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA VAA200 76,00 Je innerlijke gelaat Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA VAA210 76,00 Welke kleding past het beste bij u? Dinsdag :00 2 uur 3 lessen GEM VAA300 46,00 Lichaamstaal en non verbale communicatie Dinsdag :30 2 uur 3 lessen MA VAA450 46,00 Maak kennis met NLP Donderdag :30 2 uur 8 lessen MA VAA ,00 Ontdek uw talenten en werk ermee Zaterdag :30 2,5 uur 5 lessen GEM VAA ,00 Ontdek de kracht van je gedachten Zaterdag :30 1,5 uur 3 lessen GEM VAA625 42,00 Digitale Desorganisatie (lezing) Dinsdag :00 2 uur 1 les MA VAA630 14,00 Speechen, spreken in het openbaar Zaterdag :00 2 uur 6 lessen GEM VAA ,00 > 12

13 creatief lezingen & excursie Dag Startdatum Begintijd Lestijd Aantal lessen Locatie Code Prijs CREATIEF Fotografie, een verkenning Donderdag :30 2,5 uur 12 lessen MA CRE ,00 Interieurstyling, workshop Dinsdag :00 3 uur 1 les MA CRE047 22,00 Binnenhuisarchitectuur Dinsdag :30 2 uur 6 lessen MA CRE048 86,00 Woonbioloog - wichelroedeloper Dinsdag :30 2 uur 5 lessen MA CRE140 76,00 Kalligrafie voor beginners Maandag :30 2 uur 10 lessen MA CRE ,00 Kalligrafie, gevorderden Maandag :30 2 uur 8 lessen MA CRE ,00 Kalligrafie, kennismakingscursus Maandag :30 2 uur 3 lessen MA CRE210 45,00 Buitencursus Tekenen op het Wasven Woensdag :30 3 uur 4 lessen WAS CRE440 86,00 Tekenen voor beginners - oktober Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Tekenen voor beginners - januari Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Tekenen voor beginners - maart Donderdag :45 2 uur 7 lessen GEM CRE ,00 Acryl schilderen Maandag :30 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 Acryl schilderen Dinsdag :00 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 Druktechnieken - beginners Maandag :30 2,5 uur 8 lessen IMG CRE ,00 LEZINGEN Michelangelo, al bij leven een legende Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE015 7,00 Jheronimus Bosch Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE017 7,00 Ambacht en techniek als de voedingsbodem Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE019 7,00 voor cultuur Gezellig naar de Kerstmarkt van Aken! Woensdag :30 2 uur 1 les GEM XLE040 8,00 Stedelijke ontwikkeling en natuur, Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE021 7,00 we willen alles, maar hoe? Wildernisbeleving in Canada en Patagonië Vrijdag :00 2 uur 1 les AG XLE023 7,00 Inleiding in estate planning Dinsdag :00 2 uur 1 les AG XLE025 7,00 De Oranjestad Delft Woensdag :30 2 uur 1 les GEM XLE042 8,00 EXCURSIES Aken - excursie Woensdag :00 9 uur 1 les STA XLE041 23,00 Delft- excursie Woensdag :00 9 uur 1 les STA XLE043 23,00 VRIENDEN VAN DE VUE Vrienden van de VU Woensdag :00 2 uur 6 lessen AG VUE010 20,00 6 Lezingen in Academisch Genootschap (1 jaar) Woensdag :00 2 uur 6 lessen AG VUE015 23,00 PLATTEGROND VAN EINDHOVEN > 13 AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 VUE Kantoor Volksuniversiteit, Tongelresestraat 146A MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1 GEM Buurthuis De Ronde, Tongelresestraat 146A IMG Voorterweg 150A, Eindhoven

14 ALGEMENE CURsUsINFORMATIE EN voorwaarden Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van uw activiteit een bevestiging per . Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan circa 1 week voor aanvang van de cursus bericht. Ook indien de cursus is volgeboekt, krijgt u hierover bericht via de . Wanneer lessen uitvallen, worden deze in overleg met de docent later ingehaald. Adressen van de (school)locaties Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven (alleen lezingen) Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615JS Eindhoven Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1, 5615 KS Eindhoven Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven Atelier, Voorterweg 150A, 5611 TS Eindhoven Inschrijvingsprocedure U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website of door het invullen van het aanmeldformulier achter in dit boekje. Lesmateriaal Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Betaling Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Pas wanneer u een bevestigingsbrief via de mail heeft ontvangen, waarin staat dat de cursus door gaat, zal de Volksuniversiteit het cursusgeld incasseren via de door u afgegeven machtiging. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U bent ingeschreven als de betaling is geregeld. Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt 20,- per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten. Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. Annulering en Restitutie Annulering moet schriftelijk gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus is restitutie mogelijk onder aftrek van 20,- administratiekosten. Wanneer de lessen begonnen zijn is restitutie is niet meer mogelijk. Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt, dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt in zo n geval volledig gerestitueerd. Aansprakelijkheid Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten. Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten Veel vragen en antwoorden kunt u vinden op onze website bij veel gestelde vragen (faq). Hebt u een andere vraag, suggestie, opmerking of klacht over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Meldt u dit dan telefonisch of door het schrijven van een mail aan mevrouw H. van Spaendonck coördinator van de VUE. Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via onze website! CURsUssEN OP MAAT Naast de vele talencursussen organiseert de VUE ook cursussen op maat voor bedrijven. We kunnen u daar vrijblijvend over informeren. CURsUssEN BIj voldoende BELANGsTELLING Wanneer er belangstelling is voor cursussen die niet aangeboden worden, kunnen we deze gaan organiseren zoals bijvoorbeeld een cursus sollicitatietraining. > 14

15 AANMELdINGsFORMULIER ACTIvITEITEN / donateurschap Naam/voorletters: Adres: Postcode: Telefoon privé: Hoe bent u in aanraking gekomen met de Volksuniversiteit: m/v Plaats: Mobiel: AKTIvITEIT vriend van de volksuniversiteit EINdhOvEN Code Titel Prijs Wilt u ons daarnaast steunen als donateur? Word dan vriend Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 20,00 (doorlopend) Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 23,00 (voor 1 jaar) Betaling / Machtiging: Ondergetekende machtigt de Volksuniversiteit Eindhoven het bedrag van eenmalig van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven. IBAN-nr: Naam rekeninghouder: Datum: Handtekening: > 15 Ondergetekende gaat akkoord met de cursusvoorwaarden en geeft toestemming aan de Stichting de Volksuniversiteit Eindhoven om deze incasso te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. (De cursusvoorwaarden staan op blz. 14 en op onze website onder het tabblad Algemeen.) Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken binnen 8 weken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Opsturen naar: Tongelresestraat 146a 5613 DP Eindhoven

16 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies Eindhovense Volksuniversiteit Tongelresestraat 146a 5613 DP Eindhoven Tel.nr.:

INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur.

INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur. 2014-2015 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Algemene Informatie 2 Vakanties 2 Lezingen AG 3 Excursie 6 Informatieavond Taalcursussen 7 Activiteiten Talen 7 Dutch for foreigners

Nadere informatie

MACHTIGING. Hoe werkt de machtiging? Waar stuurt u het formulier naartoe?

MACHTIGING. Hoe werkt de machtiging? Waar stuurt u het formulier naartoe? 8 Hoe werkt de machtiging? MACHTIGING Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming: aan Volksuniversiteit Bergen op Zoom om deze incasso opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde

Nadere informatie

CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017

CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017 CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017 Cursusnr Cursusnaam Lessen Startdatum Tijd Locatie Prijs TALEN 16-1004 Arabisch beginners 2 12x90 Wo 18-jan-17 20:45-22:15 ZV 175,00 16-1007 Arabisch beginners 1&2 intensief

Nadere informatie

2016-2017. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

2016-2017. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies 2016-2017 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies INHOUdSOPGAVE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Zakelijke gegevens 2 Stichting VUE Vriend worden, lezingen AG 2 Inschrijven cursussen 2

Nadere informatie

18 20 20 17 CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR www.volksuniversiteit-lisse.nl Arabisch startdatum starttijd lessen Arabisch voor beginners 1 wo 04 okt 19:00 15 Chinees Chinees 1 do 05 okt 18:45 12 Chinees 3 do 05

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 A.u.b. in blokletters invullen Personalia Naam Voornamen Man/Vrouw 1 Adres Postcode/Woonplaats Land Tel.nr. privé Tel.nr. werk Mobiel nr. E-mail

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven. Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Locatie cursussen FNV Scholing

Locatie cursussen FNV Scholing Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Cursusprogramma Volksuniversiteit. Het Groene Hart. Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij Hobby & Vrije tijd Kunst & Cultuur

Cursusprogramma Volksuniversiteit. Het Groene Hart. Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij Hobby & Vrije tijd Kunst & Cultuur Cursusprogramma Volksuniversiteit Het Groene Hart Bodegraven Oudewater Woerden Cursussen Workshops Excursies Lezingen Trainingen Kom verder! Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2017 / 2018

Cursusprogramma s 2017 / 2018 Cursusprogramma s 2017 / 2018 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Ma. 25 apr. t/m zon. 8 mei Meivakantie Zon. 15 mei Ma. 16 mei Woe. 18 mei Woe 25 mei Do. 26 mei Vrij. 27 mei Zon. 29 mei Potgrondactie

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? "Leren fotograferen" Leren fotograferen De cursus

Leren fotograferen Voor wie is de cursus Leren fotograferen? Leren fotograferen Leren fotograferen De cursus Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? De cursus "Leren fotograferen" is voor iedereen die meer wil dan lukraak fotograferen met een digitale (spiegelreflex) camera op de automatische

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Exposities: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch tot 9 maart Expositie in de (h)artgalerij in het Brinkhuis,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem JAARGANG 5 2014-2015 8 september 2014 3 SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem is met het plan voor het starten van de Bem Academy geselecteerd voor de landelijke wedstrijd Onderwijs Pioniers.

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2017 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Frans 2e jaars (start oktober 2016)

Frans 2e jaars (start oktober 2016) Frans 2e jaars (start oktober Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen Frans, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. De einddata van deze cursussen liggen in maart.

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2015 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7. Vrijdag 23 september Schooljaar Beste ouders. INHOUD

NIEUWSBRIEF 7. Vrijdag 23 september Schooljaar Beste ouders. INHOUD Schooljaar 2016-2017 NIEUWSBRIEF 7 Vrijdag 23 september 2016 INHOUD Beste ouders. Directie Informatieavond en excursies voortgezet onderwijs voor groepen 8 Bibliotheek o Boeken Marlies Slegers o Boekenmarkt

Nadere informatie

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op maandag geeft

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Onze groeplessen bestaan uit 4 tot 8 personen. Dit zorgt voor veel individuele aandacht en maakt de lessen ongedwongen én resultaatgericht.

Onze groeplessen bestaan uit 4 tot 8 personen. Dit zorgt voor veel individuele aandacht en maakt de lessen ongedwongen én resultaatgericht. Herfst 2017 Wie zijn wij De cursussen Onze school L école de français geeft Franse taalcursussen aan particulieren en bedrijven in Amsterdam en omgeving. Onze groeplessen bestaan uit 4 tot 8 personen.

Nadere informatie

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Uithoorn, 28 mei 2015 Geachte ouders/verzorgers, Het afgelopen schooljaar heeft Stichting BORUS Kinderopvang tezamen met een

Nadere informatie

Huis van Piet Mondriaan

Huis van Piet Mondriaan Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Gemeentemuseum Den Haag Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Entreeprijzen FIT + groepen Î Toegangsprijs: Û10,50 p.p. Î Reguliere verkoop: Û13,50 p.p. Î Uw tourguide

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F Belangrijke data: N I E U W S B R I E F obs Apollo --- Grote Beer 36 --- 7904 LW Hoogeveen --- tel. 0528-262616 website: www.obs-apollo.nl --- email: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 2 oktober 2017 4 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepscombinatie opleiding

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!!

Leren in een rustig tempo en nog gezellig ook!!! COMPUTERCURSUSSEN in groepen of individueel PRESENTATIES ADVIES & HULP Uitgave voorjaar 2017 Locaties Bibliotheek van Veldhoven en Rundgraafpark complex Voor 50 + Door 50 + Leren in een rustig tempo en

Nadere informatie

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER 1 1 NOVEMBER 2016 NSOI NAJAARSCONGRES AUTOMUSEUM LOUWMAN DEN HAAG INNOVATIONS met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

Nadere informatie

jaarcursussen GC t Blikveld

jaarcursussen GC t Blikveld jaarcursussen GC t Blikveld 2013 2014 Elk jaar opnieuw staan een dertigtal enthousiaste lesgevers klaar om onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers aan te bieden. Onderstaande cursussen vinden

Nadere informatie

CAROLINE GRESNIGT BEELDENDE CURSUSSEN

CAROLINE GRESNIGT BEELDENDE CURSUSSEN CAROLINE GRESNIGT BEELDENDE CURSUSSEN Modeltekenen Het menselijk lichaam is eindeloos fascinerend en een geweldig onderwerp om goed te leren kijken, studeren op vorm en licht/donker, het ontwikkelen van

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Gegevens cursist

Inschrijfformulier. Gegevens cursist Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op dinsdag geeft Miriam

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Om de weg naar je accommodatie vragen Where can I find?... een kamer te huur?... a room to rent?... een hostel?... a hostel?... een hotel?... a hotel?... een bed-and-breakfast?...

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Where can I find? Om de weg naar je accommodatie vragen Waar kan ik vinden?... a room to rent?... een kamer te huur?... a hostel?... een hostel?... a hotel?... een hotel?... a bed and breakfast?...

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Milestone Learning and Performance

Milestone Learning and Performance Milestone Learning and Performance Hoe de Milestone Learning Portal te gebruiken Home page samenvatting Gebruik deze links om aan te melden met uw Milestone ID. U kunt zich ook inschrijven voor een nieuwe

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Mandarijn in Shanghai, Hutong School

Mandarijn in Shanghai, Hutong School EASY LANGUAGES Mandarijn in Shanghai, Hutong School Programma overzicht: Intensieve Mandarijnse cursus Vanaf 18 jaar Accommodatie in modern appartement 2 weken tot 1 jaar Alle niveaus Bestemming Taalcursus

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015

Luchtpost. Informatie van de directie. Vakantierooster schooljaar 2015-2016. Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard T (072) 5726782 www.dezeppelin.nl Luchtpost Bewaarnummer 1 vrijdag 21 augustus 2015 Agenda Spreekuur meester Steven de Wit: vrijdag van 08.45

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER OVERBLIJVEN Schooljaar 2014/2015

AANMELDINGSFORMULIER OVERBLIJVEN Schooljaar 2014/2015 AANMELDINGSFORMULIER OVERBLIJVEN Schooljaar 2014/2015 OBS De Zandberg / Daltonschool Lange Voren Naam van het kind: E-mail adres(sen) ouder(s)/verzorger(s): Telefoonnummer waar u tussen 11.45 en 12.45

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2099,- Startdatum././

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2016. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2016. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2016 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Hola amantes de la danza!

Hola amantes de la danza! Hola amantes de la danza! DanceFlow dansstudio organiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar zomerdanskampen! Een halve week of week lang dansen, zingen, theater- en decors maken, op een prachtig

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

FysioFit. FysioFit Pluspunten:

FysioFit. FysioFit Pluspunten: FysioFit FysioFit is bewegen onder goede begeleiding in een veilige en verantwoorde omgeving. U krijgt een intake en wordt daarna begeleid door ervaren medewerkers (fysiotherapeuten, sporttherapeuten).

Nadere informatie