wettig je binnen de week.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wettig je binnen de week."

Transcriptie

1 CENTRUMREGLEMENT Het reglement in 7 spelregels Tijdens de les zet je je gsm uit. Je komt op tijd in de les en je betaalt voor de vervaldatum. Je bent altijd aanwezig in de les. Bij afwezigheid verwittig en wettig je binnen de week. Als je van internet of andere bronnen kopieert dan vermeld je de oorsprong. Je drinkt geen alcohol in het centrum. Je brengt geen cannabis of andere illegale drugs binnen de schoolmuren. Je gebruikt niet, deelt niet en dealt niet. Je gebruikt nooit verbaal of fysiek geweld.

2 CENTRUMREGLEMENT P 2 Heldere procedures en richtlijnen ondersteunen een prettig klimaat. Voor je inschrijft, krijg je de kans om het centrumreglement door te nemen. Je ondertekent bij de inschrijving dat je ermee akkoord gaat. Je vindt in het centrumreglement informatie over het centrum als leergemeenschap het centrum als organisatie het centrum als leefgemeenschap cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert de Universele Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van overtuiging het recht op onderwijs de keuzevrijheid cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert de Belgische grondwet: alle cursisten zijn gelijk voor deze spelregels alle cursisten hebben recht op hun mening en meningsuiting alle cursisten hebben recht op de eerbiediging van hun privéleven alle cursisten hebben recht op de inzage van bestuursdocumenten cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert een aantal algemene rechtsbeginselen: het recht op verdediging het hoorrecht het inzagerecht het recht op kennisgeving binnen een bepaalde termijn de motiveringsplicht cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert alle decretale verplichtingen van het Vlaamse volwassenenonderwijs.

3 CENTRUMREGLEMENT P 3 Inhoud Inhoud... 3 INSTAPPEN... 6 INFORMATIEMOMENTEN... 6 INLOOP... 6 INTAKEGESPREK... 6 PROEVEN... 6 ADVIES... 6 ORIËNTATIE PER AFDELING... 6 ASO... 6 Aanvullende algemene vorming... 7 Secretariaatsmedewerker, medisch administratief bediende en meertalig polyvalent bediende... 7 VRIJSTELLINGEN... 7 ALGEMEEN... 7 OP BASIS VAN EEN OPLEIDING... 7 OP BASIS VAN WERKERVARING... 7 OP BASIS VAN EEN PROEF... 8 HOE VRAAG JE EEN VRIJSTELLING AAN?... 8 VRIJSTELLINGSCOMMISSIE... 8 HOE VERNEEM JE WELKE VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND WORDEN?... 9 INSCHRIJVEN... 9 GELDIG INSCHRIJVEN... 9 WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN INS CHRIJVING... 9 KOSTPRIJS BIJDRAGE VOOR MATERIAALKOSTEN TIJDENS DE INLOOPPERIODE INSCHRIJVINGSGELD BIJDRAGE VOOR CURSUSMATERIAAL WANNEER BETAAL JE? FINANCIËLE STEUN OPLEIDINGSCHEQUES EN -PREMIES STUDIEFONDS LES VOLGEN ORGANISATIE... 12

4 CENTRUMREGLEMENT P 4 ALGEMEEN LESMOMENTEN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE WERKZOEKEND KINDERGELD BETAALD EDUCATIEF VERLOF (BEV) VERZEKERING JE ADMINISTRATIEVE DOSSIER PRIVACY LEERWEG MODULES ONZE PARTNERCENTRA AANWEZIGHEID JE KOMT OP TIJD JE WETTIGT TIJDIG JE AFWEZIGHEID EVALUATIE FORMATIEVE EN SUMMATI EVE EVALUATIE FRAUDE ADVISERENDE EN BEGELEIDENDE KLASSENRAAD EVALUATIECOMMISSIE DELIBERATIE UITGESTELDE BESLISSING EVALUATIEVERSLAG BEROEPSCOMMISSIE CERTIFICATEN EN DIPLOMA S ORDE- EN TUCHTREGLEMENT MAATREGELEN BEROEPSCOMMISSIE KLACHTEN DE OMBUDSPERSOON VZW DE ORGANISATIE DE VZW-STRUCTUUR... 23

5 CENTRUMREGLEMENT P 5 DE ALGEMENE VERGADERING (AV) DE RAAD VAN BESTUUR (RVB) COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) FINANCIËLE COMMISSIE (FICO) LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (LOC) CURSISTENPARTICIPATIE DIENST INFORMATIEVEILIGHEID GELDIGHEIDSPERIODE REGLEMENT Bijlage: kostprijs per module... 25

6 CENTRUMREGLEMENT P 6 INSTAPPEN INFORMATIEMOMENTEN Ben je kandidaat? Kom naar een van onze informatiemomenten tijdens het schooljaar. Je vindt de data op Wat breng je mee? identiteitskaart of document wettig verblijf indien je ze bezit: originele jaarrapporten vanaf het 4 de jaar en het getuigschrift tweede graad voor ASO, TSO of KSO. Voor BSO het jaarrapport vanaf het 6 de jaar. Heb je een leerstoornis? Breng een attest mee. INLOOP In de inloopperiode leren we je mogelijkheden beter kennen. We helpen je om een persoonlijke studieweg uit te stippelen. INTAKEGESPREK In een persoonlijk intakegesprek vragen we naar je vooropleiding, je interesse, je verwachtingen en je toekomstplannen. PROEVEN Je neemt deel aan enkele oriëntatieproeven en/of vrijstellingsproeven. Ze maken een momentopname van wat je kent en kan voor een vak. We bekijken ook of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Welke proeven moet je afleggen? Dat lees je bij oriëntatie per afdeling. Niet deelnemen aan de proeven betekent dat je niet kan starten. ADVIES Op het einde van de inloopperiode krijg je een persoonlijk advies over je studiemogelijkheden.. Mensen met beperkingen zijn welkom. Er wordt individueel bekeken of ons centrum voldoende mogelijkheden heeft om je te begeleiden. ORIËNTATIE PER AFDELING ASO 1. Voortraject Heb je geen getuigschrift tweede graad ASO/TSO/KSO en wil je in het ASO traject stappen? Je legt oriëntatieproeven af voor rekenen (niet voor wie een derde jaar ASO/TSO/KSO behaalde), Nederlands, Frans en Engels. Op basis van je resultaten stellen we een voortraject samen waarin je voorbereid wordt op het traject derde graad.

7 CENTRUMREGLEMENT P 7 2. Derde graad Heb je een getuigschrift tweede graad ASO/TSO/KSO, dan kan je rechtstreeks instappen in een aantal modules van de derde graad ASO. Wie in het buitenland een gelijkgesteld getuigschrift tweede graad behaalde, legt een proef Nederlands af. Aanvullende algemene vorming Je legt oriëntatieproeven af voor Nederlands, rekenen en vreemde talen: Frans en/of Engels. In een adviesgesprek overlopen we de resultaten. Mocht je onvoldoende scoren, dan adviseren we je om eerst je tekorten bij te werken. We verwijzen je dan naar een geschikte vooropleiding. Secretariaatsmedewerker, medisch administratief bediende en meertalig polyvalent bediende Voor secretariaatsmedewerker leg je oriëntatieproeven af voor Nederlands, rekenen, Frans en Engels. Voor medisch administratief bediende doe je proeven voor Nederlands, rekenen en Frans. Voor meertalig polyvalent bediende doe je proeven voor Nederlands, rekenen, Frans, Engels en Spaans. In een adviesgesprek overlopen we de resultaten. Mocht je onvoldoende scoren, dan adviseren we je om eerst je tekorten bij te werken. We verwijzen je dan naar een geschikte vooropleiding. VRIJSTELLINGEN ALGEMEEN De directeur beslist welke onderdelen van de opleiding in aanmerking komen voor vrijstellingen. Als je een vrijstelling krijgt voor een module, dan hoef je voor die module geen les meer te volgen. Je hoeft ook niet meer geëvalueerd te worden. Je krijgt geen deelcertificaat van een vrijgestelde module. Vrijstellingen kunnen vervallen als je de opleiding minstens een semester onderbreekt. Vrijstellingen gelden pas als ze door de directie zijn ondertekend. OP BASIS VAN EEN OPLEIDING Welke bewijsstukken kan je voorleggen? een diploma, getuigschrift of certificaat uit het onderwijs een jaarrapport uit het onderwijs een deelattest van de examencommissie OP BASIS VAN WERKERVARING In de opleidingen Secretariaatsmedewerker, Medisch administratief bediende en Meertalig polyvalent bediende kan je vrijstelling krijgen voor de praktijkstage. Je moet kunnen

8 CENTRUMREGLEMENT P 8 aantonen dat je in de laatste vier jaar voorafgaand aan je opleiding gewerkt hebt voor minstens een periode gelijkwaardig aan zes maanden voltijds werk en dit bij dezelfde werkgever. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren. Welke bewijsstukken kan je voorleggen? Een verklaring van je werkgever met een precieze vermelding van je takenpakket en de periode. De verklaring staat op origineel briefpapier en werd ondertekend door de werkgever. Je legt ook een kopie van de arbeidsovereenkomst voor. Voor meer informatie kan je terecht bij je leertrajectbegeleider. OP BASIS VAN EEN PROEF Tijdens de inloopperiode organiseren we vrijstellingsproeven voor bepaalde modules. Binnen dezelfde oriëntatieperiode kan je de proeven slechts één keer afleggen. Voor AAV mag je een proef maar één keer per jaar afleggen. Je mag geen vrijstellingsproef afleggen voor een module als je in het semester vóór de oriëntatieperiode ingeschreven was voor die module. Tenzij je uitzonderlijk toestemming krijgt. Je krijgt alleen toestemming als je geslaagd was voor de module en een positief advies kreeg van de vakleerkracht en de opleidingscoördinator of van de klassenraad Je mag dan proberen een volgend niveau over te slaan met een vrijstellingsproef. HOE VRAAG JE EEN VRIJSTELLING AAN? Vóór je inschrijving leg je de bewijsstukken voor aan je opleidingscoördinator. Bewijsstukken zijn steeds een origineel attest of rapport. Rapporten die ouder zijn dan vier jaar worden niet in overweging genomen. We nemen op school zelf een kopie voor je dossier. Als de inhoud van het attest onduidelijk is, vragen we bijkomende informatie. Bijvoorbeeld een leerplan, een inhoudstafel, de cursus,. Heb je van eenzelfde studiejaar verschillende rapporten? Dan kies je er één om je vrijstelling aan te vragen. We combineren geen jaarrapporten of attesten bij het toekennen van vrijstellingen. VRIJSTELLINGSCOMMISSIE De vrijstellingscommissie bestaat uit een afgevaardigde van de directeur, de leertrajectbegeleider, de opleidingscoördinator en eventueel de vakleerkracht(en). Zij gaat na of je geslaagd bent voor de vrijstellingsproef of de inhoud, het volume en de omvang van de gevolgde opleidingen of beroepservaring overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd.

9 CENTRUMREGLEMENT P 9 Zij beoordeelt het dossier op basis van volgende criteria: de aard van de gevolgde opleidingen behaalde resultaten authenticiteit van de studiebewijzen duur van de beroepservaring de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep de relevantie van de beroepservaring voor het opleidingsonderdeel Indien gewenst word je uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. De vrijstellingscommissie formuleert een advies voor de directie. De directeur beslist binnen een termijn van 10 dagen na het indienen van je aanvraag. De beslissing van de directeur is definitief. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Een gemotiveerd verslag met de bewijsstukken bewaren we in je dossier. HOE VERNEEM JE WELKE VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND WORDEN? De leertrajectbegeleider brengt je uiterlijk 5 werkdagen na de beslissing, per mail op de hoogte van het resultaat van je aanvraag. Je wordt daarbij uitgenodigd om het attest te komen tekenen op het secretariaat. INSCHRIJVEN GELDIG INSCHRIJVEN Om een opleiding bij Toekomstonderwijs te starten in september moet je 18 worden vóór 1 januari. Voor het 2 de semester mag je enkel inschrijven als je al 18 bent. Bij je inschrijving kan je een identiteitskaart of document wettig verblijf voorleggen. Je hebt voorrang op basis van je aanmelding. Je bent pas ingeschreven als je op tijd en ter plaatse inschrijft als je het inschrijvingsgeld en de bijdrage voor cursusmateriaal op tijd hebt betaald als je het attest om vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld te krijgen, op tijd hebt bezorgd De directeur kan je inschrijving toch weigeren om organisatorische redenen als de veiligheid in het gedrang komt als je definitief werd uitgesloten een derde keer inschrijven voor eenzelfde module is niet vanzelfsprekend. Dit kan pas na overleg. WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN INS CHRIJVING Tot 1 oktober (voor het eerste semester) of tot 1 maart (voor het tweede semester) kan je je inschrijving wijzigen.

10 CENTRUMREGLEMENT P 10 Als je de lessen door omstandigheden moet stopzetten, dan verwittig je het centrum. Tot 1 oktober in het eerste semester en tot 1 maart in het tweede semester betalen we je inschrijvingsgeld en/of de bijdrage voor cursusmateriaal terug. KOSTPRIJS Les volgen bij Toekomstonderwijs is jammer genoeg niet gratis. Er zijn verschillende soorten van bijdragen: bijdrage voor de inloopperiode, bijdrage voor cursusmateriaal en inschrijvingsgeld. Je kan beroep doen op financiële ondersteuning. BIJDRAGE VOOR MATERIAALKOSTEN TIJDENS DE INLOOPPERIODE Alle nieuwe cursisten gaan door een oriëntatie- en vrijstellingsperiode. We besteden hieraan veel zorg. Als je de eerste keer in ons centrum inschrijft, dan vragen we een bijdrage van 15 euro voor materiaalkosten tijdens deze periode (de kost van de kopieën en de software en hardware voor de vrijstellingsproeven). Je ontvangt een korting van 10 euro op je inschrijvingsgeld of bijdrage voor cursusmateriaal als je je inschrijft in de eerstvolgende inschrijvingsperiode. INSCHRIJVINGSGELD Wie de modules van de opleidingen Secretariaatsmedewerker, Medisch administratief bediende of Meertalig polyvalent bediende volgt, moet wettelijk verplicht 1,5 per lesuur betalen, tenzij je hiervan volledig of gedeeltelijk bent vrijgesteld. Wie is gedeeltelijk vrijgesteld en betaalt 0,30 per lesuur? werkzoekenden (of ten laste van) gehandicapten (of ten laste van) ex-cursisten van Basiseducatie (Open School) Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld? wie een leefloon krijgt (of ten laste van) asielzoekers met materiële hulp schoolverlaters in hun wachttijd Ben je volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld, dan betaal je wel de bijdrage voor cursusmateriaal. Je betaalt maximum 300 inschrijvingsgeld per semester. Wie het diploma behaalt, kan het inschrijvingsgeld volledig terugvragen aan de overheid! BIJDRAGE VOOR CURSUSMATERIAAL Alleen wie modules volgt in het studiegebied Algemene Vorming of wie is vrijgesteld van inschrijvingsgeld in een ander studiegebied betaalt deze bijdrage. Met deze bijdrage financieren wij kopieën van cursussen en cursusmappen, de aansluiting op het digitale leerplatform, SMS-service, verplichte uitstappen, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en gastsprekers.

11 CENTRUMREGLEMENT P 11 Een overzicht per module vind je in de bijlage. Opgelet: reken bijkomend nog op kosten voor vervoer, zakrekenmachine, aankoop of huur van woordenboek, atlas, handboeken, kinderopvang WANNEER BETAAL JE? De bijdrage voor materiaalkosten tijdens de inloopperiode betaal je voor het deelnemen aan de oriëntatie- en vrijstellingsproeven. Je betaalt onmiddellijk bij inschrijving. Onze onthaalmedewerkers ontvangen liefst betalingen met bancontact. Je kan de betaling spreiden over drie momenten, in 3 gelijke delen, behalve voor modules van minder dan 15 weken. Die betaal je in één keer. Heb je niet het volledige bedrag betaald op de laatste vervaldag? Dan schrijven we je uit voor het aantal modules dat overeenkomt met het onbetaalde bedrag. FINANCIËLE STEUN OPLEIDINGSCHEQUES EN -PREMIES Je kan als je werknemer bent je opleiding volledig betalen met opleidingscheques. Vraag inlichtingen bij de VDAB of op het onthaal. Je vraagt de cheques aan voor 1 oktober of voor 1 maart. Werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor opleidingspremies. Vraag inlichtingen bij je trajectbegeleider van de VDAB of op het onthaal. Krijg je een leefloon uitgekeerd van het OCMW, dan moet je zeker ook je begeleider aanspreken. Je kan uitstappen laten betalen met cultuurcheques. Je kan ook een goedkoop abonnement krijgen voor je vervoer van en naar het centrum. Bij het begin van een schooljaar krijg je een studentenkaart. STUDIEFONDS Het centrum helpt cursisten met een zeer klein inkomen om de kosten van bijkomend studiemateriaal te betalen. Wanneer kom je in aanmerking? Als je aan minstens 2 van de volgende voorwaarden voldoet: We kennen je al even: je bent minstens al 1 keer ingeschreven geweest als regelmatige cursist(e) tijdens voorgaande semesters. Je inkomen is een vervangingsinkomen: een leefloon van het OCMW of stempelgeld van de VDAB of een integratietegemoetkoming, of je bent erkend politiek vluchteling en hebt een aanvraag lopen, of je bent voor 66% arbeidsongeschikt verklaard of ingeschreven bij het Vlaamse Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. Je hebt 1 of meer kinderen ten laste. Hoe ga je te werk?

12 CENTRUMREGLEMENT P 12 Je meldt bij de adjunct-directeur dat je kandidaat bent voor het studiefonds. Je brengt bewijsstukken mee van OCMW, VDAB, en het bewijs van kinderlast. Je gaat akkoord met het feit dat de adjunct-directeur contact opneemt met iemand in de buitenwereld die kan bevestigen dat je financiële toestand ernstig is. De directie beslist of je aanvraag gegrond is en brengt je binnen de week na het gesprek op de hoogte. Als je aanvraag aanvaard wordt, dan krijg je van ons: Ofwel een jaarabonnement van De Lijn, waarvan je zelf slechts 25 betaalt Ofwel een bedrag voor aankoop van handboeken Ofwel bijkomende tussenkomst voor uitstappen Ofwel een tegemoetkoming aangepast aan je individuele situatie Het totale bedrag wordt beperkt tot een maximum van 125 per semester. Attestering bij leermoeilijkheden Cursisten die voldoen aan bovenstaande voorwaarden en die vermoeden een leerstoornis te hebben, kunnen zich bij een externe instantie laten testen. Zij kunnen ook aanspraak maken op een ondersteunend bedrag voor deze tests. LES VOLGEN ORGANISATIE ALGEMEEN Veiligheid Zet je mee in om de veiligheid te bevorderen. Signaleer defecten, beschadigingen en storingen en volg de richtlijnen bij evacuatie(oefeningen). Bij beschadiging of diefstal van centrummaterieel kunnen we je volledig verantwoordelijk stellen. Parkeren Parkeer je auto liefst voor het sportpleintje. Fietsen en brommers parkeer je op de speelplaats en zet je op slot. Respect voor de omgeving Wij sorteren afval. Dump geen afval in de tuinen of op de voetpaden en laat je motor niet onnodig lang draaien. Zo respecteer je onze buren en de omgeving van het centrum. Alcohol en drugs Je drinkt geen alcohol in het centrum. Je brengt geen cannabis of andere illegale drugs binnen de schoolmuren. Je gebruikt niet, deelt niet en dealt niet. De leerkrachten mogen je vragen om de klas te verlaten als je onder invloed bent en/of de les stoort. Als we merken dat je een probleem hebt met alcohol of drugs, dan spreken we je hierover aan. Als je onder invloed de lessen volgt, verkleint je kans op succes aanzienlijk. De psychologen kunnen je doorverwijzen naar externe hulpverlening. Alleen bij uitstappen mag je tijdens de middagpauze matig alcohol drinken.

13 CENTRUMREGLEMENT P 13 Je mag alleen roken op de voorziene plaats, niet aan de voor- of achterdeur. Gooi uitgedoofde peuken in de voorziene asbakken. LESMOMENTEN Je lesrooster valt binnen de volgende lesuren: Dag pauze middagpauze pauze pauze Avond pauze Het schooljaar delen we op in twee semesters. De vakantieperiodes komen overeen met die van het leerplichtonderwijs. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN TKO Antwerpen ondersteunt cursisten financieel bij geplande buitenschoolse activiteiten! Uitgangspunt Als een leerkracht een uitstap organiseert als verplicht onderdeel van een module en dit van bij de inschrijving gekend is, dan betaal je een deel van de onkosten samen met het inschrijvingsgeld. TKO legt een bedrag bij. Wie betaalt wat? Het minimumbedrag dat je zelf moet bijdragen bepalen we op 5,00. Per dagdeel kan het centrum voor m a x. 5,00 tussenkomen. Een dagdeel definiëren we als volgt: een voormiddag, een namiddag of een avond. Zowel cursisten als leerkrachten kunnen genieten van deze regeling. Inschrijving en betaling van uitstappen Bij inschrijving voor een module betaal je alleen het eigen aandeel. Niet geplande uitstappen Wanneer een leerkracht onverwacht een uitstap wil organiseren, is die niet verplicht en betaal je het volledige bedrag zelf. Wat gebeurt er als je niet mee op uitstap gaat?

14 CENTRUMREGLEMENT P 14 In principe kan je alleen de geldsom terugkrijgen die niet moest uitgegeven worden (bijvoorbeeld een inkomticket moet niet gekocht worden omdat je niet aanwezig was). Het centrum beslist welke terugbetaling kan gebeuren. ADMINISTRATIE WERKZOEKEND Vrijstelling RVA om studies te volgen Ben je volledig werkloos dan kan je een vrijstelling bij de RVA aanvragen. Dit houdt in dat je niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. De lessen moet je wel regelmatig bijwonen. Indien blijkt dat de lessen niet regelmatig gevolgd worden, kan de directeur van het werkloosheidsbureau de vrijstelling om te studeren intrekken. Verwittig het onthaal als je vrijstelling is ingetrokken. Bij ziekte vanaf twee weken moet je op ziekenkas gaan. Vrijstelling binnen de 8 dagen opzeggen als je eindigt met je studies. Voorwaarden om een vrijstelling bij de RVA te bekomen tot het volgen van studies met een onvolledig leerplan: voldoende dagen uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of studies aanvatten in het kader van een knelpuntberoep en minimum 20 uur les volgen vóór 17u, eventueel in verschillende centra volwassenenonderwijs Administratie Je vraagt op het onthaal een aanvraagformulier C94A. Na betaling van het inschrijvingsgeld of de bijdrage voor het cursusmateriaal haal je dit formulier op het onthaal op en bezorgt dit aan je uitbetalingsinstelling. Als je vrijstelling wordt goedgekeurd bezorg je een kopie van de goedkeuring op het onthaal. Daarna kom je op het einde van elke maand op het onthaal een aanwezigheidsattest C98 halen dat je aan je uitbetalingsinstelling bezorgt. KINDERGELD Tot de leeftijd van 25 jaar kan je een aanvraag indienen voor kindergeld. Voorwaarden Je bent ingeschreven in september en/of in februari. Je volgt minimum 17u les per week (overdag en/of s avonds). Je hebt het inschrijvingsgeld of de bijdrage voor het cursusmateriaal volledig betaald en je bent aanwezig in de lessen. Je wettigt elke afwezigheid en je verwittigt het onthaal. Administratie Je brengt per semester het formulier P-7 binnen en wij vullen de achterzijde in met de effectieve uren. Je haalt zelf het ingevulde formulier P-7 op het onthaal op en stuurt dit naar het Kinderbijslagfonds. We verwittigen je ouders als je de lessen niet meer volgt.

15 CENTRUMREGLEMENT P 15 BETAALD EDUCATIEF VERLOF (BEV) BEV is bedoeld voor mensen die op TKO les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken. Rechten Je hebt recht op max 180 uren verlof per jaar. Het aantal uren hangt af van je lessenpakket. De uren neem je op tussen 1 september en 31 juli. Je werkgever is wettelijk verplicht om BEV toe te staan, als je in aanmerking komt. Plichten Je licht je werkgever in en bezorgt hem een getuigschrift regelmatige inschrijving. De voorziene afwezigheden deel je mee aan de werkgever. Het overzicht van gewerkte dagen breng je binnen op het onthaal van TKO. Ieder trimester breng je een getuigschrift binnen bij de werkgever. Je haalt dit zelf af op het onthaal. Elke afwezigheid wettig je en geef je door aan het onthaal. Intrekking Indien je meer dan 10% ongewettigd afwezig bent, verlies je het recht op BEV voor 6 maanden. VERZEKERING Je bent verzekerd bij ongevallen in het centrum tijdens normale activiteiten van het centrum of centrumuitstappen als voetganger of fietser op weg naar het centrum als je de gebruikelijke weg neemt (niet noodzakelijk de kortste) als je met je bromfiets komt, alleen als je je naam en adres doorgeeft op het onthaal Verwittig zo snel mogelijk het onthaal als je betrokken bent bij een ongeval de verzekering vervalt immers bij laattijdige aangifte. Alleen lichamelijke schade wordt vergoed, geen brillen, kleding,. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt stoffelijke en lichamelijke schade die je aan derden berokkent tijdens een onderwijsactiviteit. JE ADMINISTRATIEVE DOSSIER Wat zit erin? een individuele steekkaart met al je administratieve gegevens het instapformulier met een neerslag van het instapgesprek, voor zover het nuttige info bevat voor je leerweg op het centrum het adviesformulier dat we na de oriëntatie hebben opgesteld het bewijs van financiële inschrijving een overzicht van je aanwezigheden, afwezigheden en wettigingen een verslag van de besprekingen van de begeleidende en adviserende klassenraad en van de evaluatiecommissie bewijsstukken voor vrijstellingen

16 CENTRUMREGLEMENT P 16 PRIVACY Wij respecteren het recht op privacy van zowel personeelsleden als cursisten. We verwerken adressen en andere persoonsgegevens strikt vertrouwelijk binnen het centrum. Het secretariaat geeft onder geen enkele voorwaarde telefoonnummers of adressen door aan buitenstaanders zonder instemming van de cursist. Alle personeelsleden zijn op het centrum bereikbaar via een postbakje in de gang of via een centrummailadres: Cursisten en personeelsleden hebben het recht om hun persoonsgegevens te bekijken en aan te passen. Ook evaluatieresultaten behoren tot de persoonsgegevens(maar deze zijn uiteraard enkel ter inzage). Je kan je eigen gegevens bekijken - niet die van anderen. Bij inschrijving vragen we je toestemming om informatie al dan niet met je ouders te communiceren. Je kan weigeren dat informatie wordt doorgespeeld. Als je nog recht hebt op kindergeld, verwittigen we je ouders als je volledig uitgeschreven bent. Cursistgebonden gegevens kunnen anoniem gebruikt worden in het kader van begeleiding en wetenschappelijke onderzoek. Als een leerkracht afwezig is, dan verwittigen we je per SMS. Antwoorden op die SMS is niet mogelijk. Administratieve cursistgegevens en je leervorderingen worden soms tussen de partnercentra uitgewisseld. We doen dit om de administratie te vereenvoudigen en je leervorderingen beter op te volgen. Foto s: als je je inschrijft, ga je ermee akkoord: dat we je pasfoto gebruiken voor je cursistendossier, dat we foto s van centrumactiviteiten, waar jij op staat, gebruiken op onze website, in een presentatie over het centrum, in een centrumkrant, op Facebook, aan prikborden,. Camera s Je kan ons wel vragen om dit niet te doen. Er zijn in het schoolgebouw camera s geplaatst op basis van de camerawet van 21 maart Ze dienen uitsluitend om: misdrijven tegen personen en eigendommen te voorkomen, vast te stellen en op te sporen overlast te voorkomen, vast te stellen en op te sporen de openbare orde te bewaren De camerabeelden kunnen alleen door de directie bekeken worden. LEERWEG MODULES Het leerprogramma is modulair opgebouwd. En dit heeft heel wat voordelen.

17 CENTRUMREGLEMENT P 17 Doordat we je uitgebreid screenen bij het begin, kan je starten op je eigen niveau. Je gaat sneller of trager naargelang je mogelijkheden. Je volgt een persoonlijk leertraject en je kan je eigen leerweg en tempo met ons bespreken. Een leertrajectbegeleider begeleidt je bij het uitstippelen van je leerweg. Je hebt regelmatig een gesprek om het leertraject bij te sturen of de leervorderingen te bespreken. We bieden voor cursisten extra trainingen aan, bijvoorbeeld om te leren omgaan met faalangst of uitstelgedrag, er is een project studietechnieken,... Deze mogelijkheden verhogen je kansen op slagen. ONZE PARTNERCENTRA TKO organiseert verscheidene opleidingen in samenwerking met partnercentra. Op TKO volg je de algemene vakken en in de partnerschool de beroepsvakken en de praktijkvakken. Je vindt de volledige lijst van opleidingen op onze website. AANWEZIGHEID Je engageert je bij de inschrijving voor contactonderwijs. We verwachten dat je alle lessen aanwezig bent, tenzij je een geldige reden hebt. JE KOMT OP TIJD We vinden het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen aan het begin van de dag en na pauzes. Als je te laat komt, stoor je zowel de leerkracht als andere cursisten. Kom je te laat binnen, dan noteert de leerkracht je als te laat. JE WETTIGT TIJDIG JE AFWEZIGHEID Bij elke afwezigheid meld je op het onthaal, liefst via waarom je niet aanwezig bent of hoe lang je afwezig zal zijn. Wettig je afwezigheid. Breng je attest binnen de week binnen: een doktersbriefje, overlijdensbericht, bewijs van de rechtbank, Ben je te veel afwezig, gewettigd of ongewettigd? Dan kan je uitgeschreven worden voor die module. Ook als je fraudeert met een wettiging schrijven we je uit. Ieder semester komt de verificateur de aanwezigheden en de bewijsstukken van gewettigde afwezigheid controleren. Wie onregelmatig heeft deelgenomen aan het geheel van de lessen kan worden geschrapt. Schrappen betekent dat je niet subsidieerbaar wordt voor die module (we krijgen geen leraarsuren voor het volgende schooljaar). Dat betekent dat je voor die module wordt uitgeschreven. Nadat de verificateur geweest is, worden de geschrapte cursisten hiervan op de hoogte gebracht. EVALUATIE FORMATIEVE EN SUMMATI EVE EVALUATIE De leerkrachten volgen je leerproces. Tijdens dat leerproces organiseert de vakleerkracht observaties, taken en toetsen om het leerproces bij te sturen. Dat heet formatieve

18 CENTRUMREGLEMENT P 18 evaluatie. Als de resultaten van de beoordeling meetellen voor de eindbeoordeling spreken we van summatieve evaluatie. Aan het begin van iedere module deelt de leerkracht je de evaluatievormen mee in een protocol. Mogelijke evaluatievormen zijn: dagelijks werk, zelfstandig werk, praktische proeven, mondelinge of schriftelijke proeven,. Een cursist kan om ernstige redenen vragen om af te wijken van de vastgestelde evaluatievormen. De directeur beslist. Bij summatieve evaluatievormen kan de leerkracht het advies van externen vragen. Hij vraagt hen bijvoorbeeld om mee in een jury te zetelen of een stageverslag te beoordelen. Waarnemers kunnen de evaluatiemomenten bijwonen. Cursisten of leerkrachten vragen dit gemotiveerd aan bij de directie voor het evaluatiemoment. De directeur beslist. Je kan als cursist de eigen evaluatie bespreken met de leerkracht. Leerkrachten maken van alle schriftelijke en mondelinge evaluatieonderdelen die meetellen een verslag. Aan het eind van de module bezorgen zij hun beoordelingscriteria en quotering aan de directie. Ze dienen ook een voorbeeld van een evaluatiedossier in. Daarin bundelen ze al het evaluatiemateriaal van drie cursisten. FRAUDE Als je bij een proef of taak fraude pleegt, krijg je een onvoldoende voor de volledige proef. Je kan de taak of proef waarin je fraudeerde niet inhalen. Je kan hiertegen beroep aantekenen bij de directeur. Zij oordeelt over de gegrondheid van de vaststellingen en kan de beslissing herroepen. ADVISERENDE EN BEGELEIDENDE KLASSENRAAD Er zijn klassenraden met een adviserende en begeleidende functie. In deze vergaderingen zitten de leerkrachten die een lesopdracht hebben in een opleiding, de leertrajectbegeleider van de opleiding en een lid van het zorgteam. De opleidingscoördinator of de leertrajectbegeleider zit de vergadering voor. Tijdens het schooljaar komt deze begeleidende klassenraad regelmatig samen om studievorderingen en resultaten van de cursisten te bespreken. De adviserende klassenraad kan eveneens adviezen formuleren over je studie- en werkmethode, het volgen van een andere opleiding, EVALUATIECOMMISSIE De evaluatiecommissie beslist over het eindoordeel na een evaluatie. De evaluatiecommissie is minstens samengesteld uit de leerkracht(en) die de module geeft/geven, de leertrajectbegeleider, eventueel een lid van het zorgteam en de directeur of haar vertegenwoordiger. Enkel de leerkracht(en) en de (vertegenwoordiger van) de directeur hebben stemrecht. In geval van stemming beslist de meerderheid. In geval van staking van stemmen, beslist de directeur. De directeur of diens afgevaardigde zit de commissie voor.

19 CENTRUMREGLEMENT P 19 DELIBERATIE Deliberaties gebeuren per module. Als een lid van de evaluatiecommissie familie van je is (bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad), dan mag hij/zij niet deelnemen aan de beraadslaging. De beraadslaging van de evaluatiecommissie is geheim. Geen enkele deelnemer aan de vergadering mag informatie over de beraadslaging en de stemming naar buiten brengen. Mogelijke beslissingen zijn geslaagd of niet geslaagd'. We delen je de resultaten mee na de deliberatie. Je moet geslaagd zijn voor alle modules waarvoor je geen vrijstelling kreeg, om een certificaat of diploma te halen. Als na de deliberatie wordt vastgesteld dat er een materiële vergissing is gebeurd, dan wordt een extra evaluatiecommissie samengeroepen die de deliberatie overdoet. UITGESTELDE BESLISSING Indien je niet kan deelnemen aan een evaluatieonderdeel, dan kan de evaluatiecommissie een uitgestelde beslissing toestaan op volgende voorwaarden: je was voor die module ingeschreven je was gewettigd afwezig op het evaluatieonderdeel waarvan sprake de leerkracht heeft uitgelegd aan de evaluatiecommissie dat hij/zij niet over voldoende informatie beschikt om een eindbeoordeling te formuleren. Uitgestelde proeven worden ingericht onmiddellijk na de deliberatie. De evaluatiecommissie beslist pas over de resultaten tijdens een volgende deliberatie. EVALUATIEVERSLAG Van de deliberatievergadering wordt een verslag opgesteld, het zogenaamde procesverbaal (PV). Dit PV vermeldt volgende elementen: de samenstelling en de aanwezigen bij de beraadslaging de evaluatieresultaten van elke cursist de genomen beslissingen over het slagen of niet slagen de motivatie voor deliberatie. De aanwezige leden handtekenen het proces-verbaal. Heb je een klacht na een evaluatiemoment? Heb je tijdens of onmiddellijk na een evaluatieonderdeel de indruk dat er onregelmatigheden zijn gebeurd (vb. er werd buiten de leerstof ondervraagd, je voelt je onheus behandeld )? Je kan dan tot één werkdag na het evaluatiemoment klacht neerleggen bij de directeur. Zij stelt een onderzoek in en beslist autonoom of de evaluatie moet worden overgedaan. Deze procedure moet binnen de drie werkdagen na het indienen van je klacht afgehandeld zijn. Heb je twijfels na de deliberatie?

20 CENTRUMREGLEMENT P 20 De beslissing van de evaluatiecommissie is altijd het resultaat van een weloverwogen oordeel in jouw belang. Uitzonderlijk kan toch een betwisting rijzen, bijvoorbeeld als je twijfelt of er een vergissing is gebeurd. Dan volgen we de volgende procedure: Tot uiterlijk 5 dagen na de bekendmaking van de resultaten kan je een gesprek vragen met de directie. Tijdens dit gesprek leg je je bezwaren uit. Binnen de drie werkdagen krijg je van de directeur het schriftelijk verslag van het onderzoek. De conclusie van het onderzoek kan zijn: De directie merkt op dat het gaat om materiële vergissingen en zet deze recht. De directie oordeelt dat de elementen die je aanbracht, te licht wegen om de evaluatiecommissie opnieuw samen te roepen. De directie roept de evaluatiecommissie opnieuw samen en die buigt zich opnieuw over de beslissing. BEROEPSCOMMISSIE Als je nog steeds niet akkoord gaat, kan je schriftelijk beroep instellen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit doe je uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het verslag van de directeur. Een beroepscommissie, samengesteld uit ten minste 3 leden van de inrichtende macht, onderzoekt je klacht grondig. Op basis daarvan beslist de beroepscommissie of de evaluatiecommissie wel of niet opnieuw moet samenkomen. Indien dat het geval is, neemt de evaluatiecommissie een eindbeslissing. Deze beslissing en de motivatie wordt je bij aangetekend schrijven meegedeeld. De hele procedure moet uiterlijk 30 dagen na het aantekenen van het schriftelijk beroep zijn afgesloten. De vakantieperiode schort deze termijn op. CERTIFICATEN EN DIPLOMA S Als je alle modules van de opleiding met succes hebt afgelegd, dan behaal je een certificaat of een diploma. Na de derde graad ASO ontvang je een diploma secundair onderwijs, gelijkwaardig met het diploma van het leerplichtonderwijs. Opleidingen buiten ASO omvatten twee opleidingen: de opleiding aanvullende algemene vorming en de beroepsopleiding. Je ontvangt na beide opleidingen een certificaat. De twee certificaten samen geven recht op een diploma secundair onderwijs. Het diploma is gelijkwaardig met het diploma secundair onderwijs van het leerplichtonderwijs. Voor de meeste opleidingen volg je les in twee centra. Je ontvangt dan je diploma in het centrum dat het laatste certificaat uitreikt. Er wordt je meegedeeld wanneer je een studiebewijs kan afhalen. Op de proclamatie van de afgestudeerden kan je het diploma of certificaat in ontvangst nemen. Aangezien je moet tekenen voor ontvangst, worden studiebewijzen nooit opgestuurd.

21 CENTRUMREGLEMENT P 21 ORDE- EN TUCHTREGLEMENT MAATREGELEN We nemen een maatregel als je de goede werking in het centrum of tijdens de les stoort. Of als je studiehouding te wensen overlaat. Hiermee willen we een goede samenwerking opnieuw mogelijk maken. Alle personeelsleden kunnen volgende maatregelen nemen: een mondelinge verwittiging een tijdelijke verwijdering uit de les Alleen de directie neemt de volgende maatregelen: een schriftelijke verwittiging een tijdelijke uitsluiting een definitieve uitsluiting: die geldt voor de rest van het schooljaar en voor de volledige inschrijving Een tijdelijke uitsluiting Het betekent dat je tijdelijk het centrum moet verlaten. Dit kan bij zware gedragsmoeilijkheden, wanneer je aanwezigheid de goede werking van het centrum onmogelijk maakt of wanneer je betrapt wordt op bezit, delen of verhandelen van drugs. Binnen de drie lesdagen nadat je de beslissing vernomen hebt, kan je een gesprek vragen met de directie. Je kan hier geen beroep tegen aantekenen. Een definitieve uitsluiting Het betekent dat je volledig uitgesloten bent voor de rest van het schooljaar. Afhankelijk van het tijdstip van deze uitsluiting kan dit ook het daarop volgende schooljaar omvatten. De uitspraak gebeurt op basis van ernstige feiten. Hieronder vallen alle vormen van fysiek, moreel en verbaal geweld, zoals: opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen belangrijke veiligheidsmaatregelen overtreden opzettelijk en blijvend lessen en andere activiteiten storen zware schade toebrengen diefstal of schriftvervalsing plegen wapenbezit drugs of alcoholhoudende dranken gebruiken, bezitten, delen of verhandelen. gebrek aan respect of bedreiging De inschrijving van iemand die wegens een tuchtmaatregel werd uitgesloten kan voor altijd geweigerd worden. Welke stappen nemen we bij een definitieve uitsluiting? je krijgt de dag na de uitsluiting een brief. Daarin staat waarom je bent uitgesloten en we nodigen je uit voor een gesprek. Je kan je laten bijstaan in dat gesprek, maar niet door een personeelslid van het centrum;

22 CENTRUMREGLEMENT P 22 daarna overlegt de directie met de begeleidende en adviserende klassenraad; ten laatste de derde werkdag na je gesprek verneem je of je definitief bent uitgesloten; we brengen ook je ouders op de hoogte als je nog ten laste bent van hen. Bij een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. BEROEPSCOMMISSIE Je hebt een beslissing tot definitieve uitsluiting ontvangen. Wat kan je doen? Uiterlijk vijf werkdagen nadat je de beslissing ontvangen hebt, kan je beroep aantekenen. Je schrijft hiervoor een brief of mail naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ondertussen blijf je wel uitgesloten. We sturen je dan een aangetekende brief. Daarin nodigen we je uit om voor de interne beroepscommissie te verschijnen. Deze commissie komt uiterlijk zeven werkdagen nadat we je beroep ontvangen hebben, samen. Je mag vooraf het dossier inkijken. De interne beroepscommissie stuurt je binnen de vijf werkdagen een aangetekende brief met de gemotiveerde beslissing. Die beslissing is bindend voor alle partijen. Bij de uiteindelijke beslissing wordt alleen rekening gehouden met de gegevens uit het tuchtdossier. Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kan de cursist een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 60 kalenderdagen na kennisname van de beslissing van de interne beroepscommissie. De procedure schort deze beslissing echter niet op. Dit betekent dat de beslissing waarmee de cursist het niet eens is, toch onmiddellijk kan uitgevoerd worden. KLACHTEN DE OMBUDSPERSOON Je opleidingscoördinator is de aangewezen bemiddelaar tussen jou en je leerkrachten. Deze persoon vervult tijdens de looptijd van de lessen de functie van ombudspersoon. Ben je ontevreden over de behandeling van je klacht dan kan je je richten tot AHOVOS Afdeling volwassenenonderwijs als tweedelijns klachtendienst via mailadres De ombudsdienst van de Vlaamse Overheid is derdelijns:

23 CENTRUMREGLEMENT P 23 VZW DE ORGANISATIE cvo TOEKOMSTONDERWIJS is een onafhankelijke inrichtende macht. Ons centrum valt onder de reglementering van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In 1981 werd het centrum opgericht als vrijwilligersorganisatie. Het centrum is sinds 1999 een erkende onderwijsinstelling. (decreet op het OSP van 2 maart 1999) Op TKO hebben zowel cursisten, leerkrachten en vertegenwoordigers van organisaties uit het netwerk een stem in de beleidsorganen. Onze doelstelling is definitief kansen keren van laaggeschoolde volwassenen. DE VZW-STRUCTUUR DE ALGEMENE VERGADERING (AV) De jaarlijkse ledenvergadering heeft als belangrijkste taken: goedkeuring financieel jaarverslag, balans en begroting, de verkiezing van de Raad van bestuur. De AV telt +/- 30 leden en bestaat uit personeelsleden, cursisten en buitenstaanders. DE RAAD VAN BESTUUR (RVB) De Raad van Bestuur vergadert maandelijks. Zij bekrachtigt de voorstellen uit een aantal subcommissies en bespreekt andere bestuurlijke aangelegenheden. De RVB telt +/- 12 leden en bestaat uit personeelsleden, cursisten en buitenstaanders COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) Het CPBW heeft tot doel de veiligheid van de werknemers te bevorderen. Ze bestaat uit een afvaardiging van de werkgever en de werknemers en een onafhankelijk preventieadviseur. Ze wordt bijgestaan door de arbeidsgeneesheer. FINANCIËLE COMMISSIE (FICO) De Financiële Commissie bestaat uit de directiesecretaresse die de boekhouding uitvoert, de directeur en eventueel enkele leden van de Raad van Bestuur of een externe adviseur. Haar doel is controle en opvolging van de boekhouding, controle en opvolging financieel verslag, resultaten en balans, voorstellen van de begroting aan het bestuur. LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (LOC) Het lokaal onderhandelingscomité onderhandelt over alle personeelsaangelegenheden. In het LOC zetelen vertegenwoordigers van de werkgever en werknemers. CURSISTENPARTICIPATIE Cursisten hebben gegarandeerd een stem in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Er is ruimte voor een actieve cursistenraad die voorstellen bespreekt en voorlegt aan de directie. DIENST INFORMATIEVEILIGHEID De overheid wil een veiligheidsbeleid in de onderwijssector. Daarom heeft ze scholen verplicht om gegevensuitwisseling op een veilige manier te laten geschieden. Daarvoor werd

24 CENTRUMREGLEMENT P 24 de dienst informatieveiligheid in het leven geroepen. Deze werkgroep waakt er over dat persoonsgebonden informatie zoals gewenst door de overheid wordt behandeld. Daarnaast moet ze waken over de beveiliging van de geïnformatiseerde gegevens tegen rampen. GELDIGHEIDSPERIODE REGLEMENT Elke wijziging aan het reglement wordt goedgekeurd voor eind juni. In september van het nieuwe schooljaar treedt het reglement in werking. Dit centrumreglement werd voor de eerste keer goedgekeurd door de inrichtende macht van CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen, voor de eerste examenreeks van het schooljaar Het werd de laatste maal aangepast door de Raad van Bestuur op om in te gaan vanaf 1 september 2015.

25 CENTRUMREGLEMENT P 25 Bijlage: kostprijs per module Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Maatschappij, cultuur, organisatie en ,5 samenwerking en ICT3 Aanvullende Algemene Vorming Nederlands Aanvullende Algemene Vorming Nederlands Aanvullende Algemene Vorming Nederlands basis Aanvullende Algemene Vorming Nederlands basis Aanvullende Algemene Vorming Wetenschappen Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde basis De bijdrage voor cursusmateriaal valt weg voor wie het inschrijvingsgeld volledig of gedeeltelijk moet betalen

26 CENTRUMREGLEMENT P 26 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde basis Aanvullende Algemene Vorming ICT 1 en ASO Voortraject Aardrijkskunde ASO Voortraject Biologie ASO Voortraject Chemie ASO Voortraject Chemie ASO Voortraject Communicatie-expressie ASO Voortraject Engels ASO Voortraject Engels ASO Voortraject Opfris Frans ,5 ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Fysica ASO Voortraject Fysica ASO Voortraject Geschiedenis ASO Voortraject Geschiedenis ASO Voortraject Identiteit-normering ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Organisatie en samenwerking

27 CENTRUMREGLEMENT P 27 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO Voortraject Opfris Natuurwetenschappen ASO Voortraject Wiskunde ASO Voortraject Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Natuurwetenschappen ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Biologie ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Chemie ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Fysica ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Geschiedenis 1 en ASO 3 Humane Wetenschappen Geschiedenis 3 en ASO 3 Humane Wetenschappen Communicatie en Expressie

28 CENTRUMREGLEMENT P 28 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Humane Wetenschappen Identiteit en Normering ASO 3 Humane Wetenschappen Onderzoekscompetentie ASO 3 Humane Wetenschappen Organisatie en samenhang ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Wiskunde ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Algebra - Meetkunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Analyse ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Analyse ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Biologie ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Chemie ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels

29 CENTRUMREGLEMENT P 29 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Fysica ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Geschiedenis 1 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Geschiedenis 3 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Onderzoekscompetentie Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Statistiek ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Natuurwetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen 1 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Wiskunde ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde

30 CENTRUMREGLEMENT P 30 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde Medisch Administratief Bediende Deontologie Medisch Administratief Bediende Kantoorsoftware integratie ,5 Medisch Administratief Bediende Klaviervaardigheden ,5 Medisch Administratief Bediende Medische correspondentie Medisch Administratief Bediende Medische ICT Medisch Administratief Bediende Omgaan met patiënten Medisch Administratief Bediende Organisatie Gezondheidszorg Medisch Administratief Bediende PC-vaardigheden ,5 Medisch Administratief Bediende Praktijk Medisch Administratief Bediende Secretariële vaardigheden Medisch Administratief Bediende Tekstverwerking ,5 Medisch Administratief Bediende Zakelijk Nederlands ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Boekhoudkundige vaardigheden ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Kantoorsoftware integratie ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Klaviervaardigheden ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Rekenblad

INHOUD CENTRUMREGLEMENT 2014-2015

INHOUD CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 INHOUD CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 HET CENTRUMREGLEMENT... 4 Het reglement in 7 spelregels... 5 INSTAPPEN... 6 INFORMATIEMOMENTEN... 6 ORIËNTATIE... 6 INSTAPGESPREK... 6 PROEVEN... 6 ADVIES... 7 ORIËNTATIE

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT

CENTRUMREGLEMENT CENTRUMREGLEMENT 2016-2017 Het reglement in 7 spelregels Tijdens de les zet je je gsm op stil tenzij je leerkracht andere afspraken maakt. Je komt op tijd in de les en je betaalt voor de vervaldatum. Je

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18 Kostprijs per module Aanvullende Algemene Vorming Engels 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 2 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 3 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

TOTAAL - 10,00 10,00 PRIJSLIJST TWEEDEKANSONDERWIJS. 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00. HW Nederlands 1-5,00 5,00

TOTAAL - 10,00 10,00 PRIJSLIJST TWEEDEKANSONDERWIJS. 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00. HW Nederlands 1-5,00 5,00 ALGEMENE VORMING OPFRIS ASO 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00 TOTAAL - 10,00 10,00 Humane Wetenschappen ASO3 - CLUSTER 1 (CL1) Humane Wetenschappen ASO3 - CLUSTER 2 (CL2)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept CENTRUMREGLEMENT - EVALUATIEREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Voor het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juni 2015. HOOFDSTUK 1: Voorstelling van

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Vilvoorde Tel: 02/ Vilvoorde Centrumreglement versie september

Centrumreglement. CVO Vilvoorde Tel: 02/ Vilvoorde Centrumreglement versie september Centrumreglement Elke cursist ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement. Ons reglement omvat volgende luiken: 1. Instappen en vrijstellingenbeleid 2. Inschrijven

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1 De ombudsdienst De ombudsdienst Pagina 1 1.1. Samenstelling en taak van deze dienst De ombudsdienst is een interne dienst binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs VSPW-Gent die open staat voor alle

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Korte situering CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen Het project Samen-Scholing Te doen/ te mijden bij instellingsoverschrijdende trajectbegeleiding

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN 1 Welkom bij CVO VTI Lier Borgerhout! We zijn verheugd u te mogen verwelkomen als cursist van ons centrum! We zullen dan ook alles in het werk stellen om de

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT Je kan enkel een vrijstelling krijgen op basis van je rapport als je over

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg PCVO Limburg Campus Maasmechelen OPLEIDINGSGIDS edischadministratiefbediende Behaal je diploma secundair onderwijs: Medisch Administratief Bediende gecombineerd met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) (Kijk

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties. De EVC-procedure

Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties. De EVC-procedure Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties De EVC-procedure Handleiding voor de aanvrager 1 INLEIDING Stel : je wil een opleiding volgen, en bij het overlopen van het programma heb je het

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie