VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD"

Transcriptie

1 VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD Aanwezige bestuursleden: Annelies Dings, Maria Gooskens, Guus de Haan, Jo van der Heijden, Ad Pijnenborg Coördinator: Maria Waalen (later) Leden/belangstellenden: 76 Afmeldingen: Mieke Schriever, Bets Swaanen Notulist: Thea van Aaken 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom. Het is mijn laatste vergadering als voorzitter. Wij hebben vanavond een volle agenda, we gaan snel beginnen. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 2. Verslag Ledenvergadering d.d.19 november 2013 Opmerkingen van de voorzitter. Pag.1 Nieuwe plannen. Ziekenhuis bezoek en strijkdienst, enkele leden hebben zich hiervoor opgegeven. Voor het halen/brengen eetgroep, is ook belangstelling. Halen en brengen is en blijft een activiteit van het Steunpunt. Dit is gratis voor deelnemers. Bouwen senioren woningen. In samenwerking met de dorpsraad, het Steunpunt, de WOZOZO groep en de zorgcoöperatie maken wij een inventarisatie van de woonwensen. Domotica komen we later in de vergadering op terug. AED is nog niet behandeld, binnenkort hebben wij een overleg met de EHBO. Oprichting Stichting Samen Anders Zorg, komen we later op terug in de vergadering. Pag.2 Opmerking vanuit de zaal. Nieuwe naam voor AED-alert moet zijn HartslagNu. Als Maria Waalen niet beschikbaar is, dan zijn er te weinig personen die kunnen/willen reanimeren. Dat kan toch niet? Er zijn helaas te weinig mensen die zich aanmelden. De naam HartslagNu wordt aangepast. Indien mensen zich op willen geven voor HartslagNu, graag aanmelden bij het bestuur. Pag.3 Oprichting Stichting Samen Anders Zorg. De voorzitter geeft een toelichting. Pag.4 Pasjes zijn in de afrondende fase. Vorige vergadering is er een suggestie gedaan. Dit hebben we opgepakt, de pasjes worden binnenkort afgegeven bij de leden. Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt Thea van Aaken. 3. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 staat op de website: Het verslag ligt ter inzage in het Steunpunt en u kunt het opvragen tijdens het spreekuur van de zorgcoöperatie bij Maria Waalen. De voorzitter licht in het kort het jaarverslag toe. Rural Alliances. De zorgcoöperatie promoten en daar krijgen we geld voor. Wij hebben met dit geld ook het congres gefinancierd. Geld wat over is, komt ten goede aan de zorgcoöperatie. Oprichting Stichting Samen Anders Zorg. De voorzitter legt met behulp van een schema uit hoe de organisatie in elkaar zit. Er komt een stuurgroep. De stuurgroep komt in de toekomst enkele keren per jaar bij elkaar. Dit is nu nog meer omdat wij in een opstart fase zitten. Vragen vanuit de zaal: 1

2 *Wie is eigenaar? De Stichting Samen Anders Zorg is inhoudelijk eigenaar. Wij hebben de visie samen met u ontwikkeld. De leden willen langer in het dorp blijven wonen. Dit gebeurt ook door de zorgvilla. Joris en Lunet zien er op toe dat we dit doen volgens de regels die gelden in een verpleegtehuis/verzorgingstehuis. *Hoe komt de Stichting aan de middelen? De geldstroom komt binnen bij Lunet en of Joris. Die halen daar een stukje overhead-kosten af de rest komt ten goede van de zorgcoöperatie Hoogeloon. Het personeel is ondergebracht bij Joris. Personeel is in dienst van Joris, maar werkt in Hoogeloon. Er komt een jaarrekening, de financiële uitsplitsing moet nog komen. Dit eerste jaar is een oefenjaar. De komende maanden komt er meer duidelijkheid. *De zeggenschap in de stuurgroep. Hebben jullie een 50/50 verhouding. De stichting SAZ kent 4 leden, één lid van Joris, één lid van Lunet en twee leden van de stichting SAZ. We streven naar concensus in de besluitvorming. De kaders zijn in de Overeenkomst van Onderaanneming vastgesteld. Al samenwerkend wordt de goede weg gevonden. De notaris heeft met ons een goede basis ontwikkeld. 4. Jaarrekening 2013 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Guus de Haan. Voor de voorzitter is dit de laatste ledenvergadering als voorzitter. Voor mij is dit mijn eerste optreden als penningmeester. Ik wil de jaarrekening 2013 toelichten. We hebben helaas alleen een concept jaarrekening op kunnen stellen. Wij hebben in samenwerking met ADEL een concept gemaakt. Cijfers zijn nog niet definitief. Met enkele uitzonderingen, de cijfers van het eetpunt, contributie, en het tuin onderhoud zijn bekend. De rest van de cijfers zijn helaas nog niet definitief. De opbrengsten van het eetpunt, contributie en het tuinonderhoud komen niet in Stichting Samen Anders Zorg. Wij willen de definitieve jaarrekening uitstellen tot de 2 e ledenvergadering in november Dan wordt ook de kascommissie ingeschakeld. Opmerking vanuit de zaal. Kan dit, zonder toestemming van de leden? De penningmeester. We hebben een pro forma jaarrekening en vragen aan de leden hun goedkeuring. De situatie is erg complex, de oorzaak is dat Zorgthuis en de Dagbesteding onderdeel uit maken van de zorgcoöperatie. Met het aangaan van de nieuwe verbintenis horen deze niet meer bij de zorgcoöperatie. Om onze visie uit te voeren, hebben wij veel subsidies aangevraagd. Deze zijn aangevraagd door de zorgcoöperatie. De voorzitter. In het jaarverslag punt staat hier informatie over. Alle subsidies die zijn opgenomen in de zorgvilla, moeten juridische en administratief nog verwerkt worden. De afwerking vergt wat meer tijd. De jaarrekening wordt vastgesteld in de volgende ledenvergadering in november. De leden gaan hiermee akkoord. 5 Bestuursverkiezing Aftredend zijn de heer Jo van der Heijden en de heer Ad Pijnenborg. Zij zijn niet herkiesbaar. De voorzitter, voor mij en Jo zit het erop. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, Ik blijf wel in de Stichting Samen Anders Zorg. Omdat wij geen aanmeldingen binnen hebben gehad, zijn wij zelf op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Wij hebben gelukkig 2 personen gevonden, Bieneke van de Pas en Marlou Kremer. Zij stellen zich voor aan de leden. Ik ben Marlou Kremer, woont sinds 16 jaar aan het Broekenseind. Ik ben getrouwd, heb geen kinderen. Ik heb veel gereisd. Ik krijg nu iets meer tijd en wil me inzetten voor de zorg. Dit heb ik ook gedaan in Limburg. Daar zit ik in een cliëntenraad. Eigenlijk is nu het moment gekomen om het een stuk dichterbij te zoeken. De mensen van Broekenseind kennen mij van de buurtcommissie. Ik ben röntgenlaborant, en heb 25 jaar bij Philips gewerkt. Ook daar ben ik betrokken met zorg. Op dit moment ben ik bezig met een project bij het ROC. Ik vind de zorgcoöperatie UNIEK. Hoogeloon is een participatie maatschappij, dat vind ik leuk en ik wil me graag inzetten voor de zorgcoöperatie. Het is aan jullie! 2

3 Vervolgens stelt Bieneke van de Pas zich voor. Ik woon al 31 jaar in Hoogeloon samen met mijn man, wij hebben geen kinderen. Vorig jaar ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben bedrijfskundige en deed ook logistiek. Zeker in een bedrijf is dit van belang, maar deze kennis lijkt me ook van belang in de zorgcoöperatie. Ik heb in cliëntenraad gezeten in een verzorgingshuis. Ik heb samen met de familie voor mijn moeder en schoonmoeder gezorgd. Ook vrouwen netwerk gedaan, veel ervaring met bestuursfuncties. Ik vind het leuk om mijn kennis door te geven aan de zorgcoöperatie. De voorzitter. Bieneke heeft al enkele maanden meegelopen, verslagen gemaakt van de vergaderingen. Wij zijn erg blij dat deze dames bereid zijn om in het bestuur plaats te nemen. Wij vragen aan alle leden om schriftelijk te stemmen. Vervolgens wordt er een kiescommissie ingesteld, Anny Tholen en Elly Waterschoot. De stembriefjes worden uitgedeeld in de pauze. 6. Intermezzo door Hendrik van der Aalst uit Eersel. Hendrik geeft op zijn eigen wijze een beeld van de Kempen. De voorzitter. Aan het eind van de vergadering wordt de uitslag bekend over de nieuwe kandidaten. 7.Pauze 8.Veranderingen in de Zorg De voorzitter toont een overzicht van alle sponsoren van de zorgvilla s (bijlage). 8.1 Filmpje van Ministerie van VWS: Hervorming Langdurige Zorg. We kijken naar een filmpje, hoe de hervorming in de zorg de komende jaren gestalte gaat krijgen. Goede Langdurige Zorg anders organiseren. Daarom hervormen zodat het betaalbaar blijft. Gemeente staat dichter bij de mensen, Maatwerk, betrokken samenleving. De voorzitter geeft een korte kernachtige schets van wat er aan de hand is. 8.2 Begeleiding en Persoonlijke zorg vanaf De voorzitter. De dagbesteding gaat zeker naar de gemeente, hebben we ook op ingeschreven om de zorg veilig te stellen. Hebben contact gehad met de deelnemers en de familie. Wij moeten er voor zorgen dat de dagbesteding overeind blijft. Persoonlijke verzorging ook naar de gemeente, daar is erg veel weerstand. AWBZ wordt wet langdurige zorg. Het verpleeghuis en verzorgingshuis worden afgebouwd. Meer thuis verzorgen. Het probleem is dat we met 3 organisaties te maken krijgen. Een ding is duidelijk, we zullen langer thuis moeten blijven wonen en we zullen ons daarop voor moeten bereiden. Je moet op tijd na denken hoe kan het in mijn omgeving goed geregeld worden. 8.3 Wally van Laarhoven van de Regionale Centrale in oprichting geeft informatie en wil met u van gedachten wisselen. Hoe eenvoudig de ICT kan zijn. De voorzitter geeft het woord aan Wally. Ze werkt bij de communicatie in Duizel bij Lunet. We gaan binnenkort verhuizen naar Eindhoven. Als de verbinding maar goed is maakt het niet uit waar we zitten. In de nacht werken we met 6 personen, overdag met 2 personen. Een indruk van de dienstverlening. Voor verschillende doelgroepen: ouderen, mensen met een verstandelijke en geestelijke beperking, En mensen met autisme. In verschillende instellingen en woongroepen. Ook de zorgvilla s in Hoogeloon vooral in de nacht maar ook overdag. In principe maakt het niet uit waar je woont. Daar waar de techniek kan helpen kan deze ingezet worden. Een signaal komt bij de centrale binnen middels domotica. De centrale probeert het zelf op te lossen maar het kan ook zijn dat een familielid of zorgverlener gebeld wordt.. Voor de zorgvilla s is kwalitatief goede zorg nodig, maar deze moet ook betaalbaar zijn. Een actieve verpleegkundige in de nacht is duur en niet nodig. Er is een slaapdienst in de villa en een wakkere verpleegkundige in Duizel die binnen 6 minuten aanwezig kan zijn. Wat de mensen nog zelf kunnen doen, laten we ze zelf doen. De vraag bepaalt de inzet. Kan in iedere Thuissituatie, ook tijdelijk. 3

4 Zo kun je met je eigen situatie meebewegen. Wally toont een filmpje. Daarin wordt getoond hoe een echtpaar ondersteund wordt door een bewegingsmelder en een Zorgtelefoon. De vraag is ontstaan, omdat de mensen zich aan elkaar verbonden met een touwtje, omdat de man ging dwalen, help ons? De bewegingsmelder gaf een gerust gevoel voor beiden. Zo zijn er meer voorbeelden die kunnen ondersteund worden door een sensor. Er zijn veel mogelijkheden. Personenalarmering. Wat past bij de vraag? We hebben op dit moment de mogelijkheden om deze alarmering uit te proberen bij mensen thuis. Degene die hiervoor interesse hebben, mogen zich bij Maria Waalen aanmelden, zodat mensen ervaring op kunnen doen. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. We hebben een zorgcirkel waar je aan kunt haken, zodat je langer thuis kunt wonen en je veiliger kunt voelen. Opnieuw komt er een filmpje over Mobiele Alarmering met GPS. Dit geeft de patiënt en de partner rust en ruimte. Dwaaldetectie, kun je op verschillende manieren inzetten. Kan ook een soort virtueel hekje bijvoorbeeld rond Hoogeloon. Geeft vrijheid, maar bescherming. Om te voorkomen dat iemand gaat dwalen. Vooral mantelzorgers heel tevreden. Ook de patiënten blij dat hij/zij zelfstandig op stap kan. Kan ook in Hoogeloon ingezet worden. Wij zijn er voor alle mensen, en hebben een flinke brok ervaring. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt Wally van Laarhoven. 9. Intermezzo door Hendrik van der Aalst uit Eersel. Daarna geeft de voorzitter het woord aan Maria Gooskens. Zij overhandigt Wally van Laarhoven en Hendrik van der Aalst een bloemetje als dank voor hun inzet. Maria Gooskens, dankt het afscheidnemende tandem, Ad en Jo. Zij legt uit waarom Ad en Jo zo goed samenwerken. De kwaliteiten en karakters vullen elkaar prima aan. Jo van der Heijden: Je moet erin geloven, eraan beginnen, en niet ophouden en niet opgeven. Een goede samenwerking binnen het bestuur. Ik denk dat de mix van kwaliteiten belangrijk zijn. Wij hebben tropenjaren achter de rug, maar ik heb het altijd graag gedaan. Stuwing en drijfkracht dwingen tot stappen nemen. Veel contacten overgehouden. Zorg was mijn vreemd, ik heb er veel van geleerd. Verandering in de zorg, het kan anders. Op de Hoogeloonse manier, dan komt het goed. Ik ben niet helemaal weg, ik heb besloten om mijn medewerking te verlenen aan de Stichting Samen Anders Zorg. Bedankt! Ad Pijnenborg: Ik wil jullie allemaal bedanken. De zorgcoöperatie is een initiatief van de ouderen uit Hoogeloon. Het gaat gewoon door. Ik denk dat we met elkaar trots mogen zijn. Ik heb met plezier 9 jaar de kar getrokken, nu is de tijd om op te houden. Er komt een nieuw capabel bestuur. Nieuwe fase, nieuw elan. Ik heb fijn samengewerkt met Jo, een wijs man, Guus vasthoudend, Maria creatief die heel veel tegelijk kan en Annelies die de visie van de zorgcoöperatie zorgvuldig bewaakt. Ik ben eigenwijs en vasthoudend, maar daar ben ik trots op omdat dit ook veel heeft opgeleverd. Ik denk met veel plezier terug aan alle andere bestuursleden, Walter, Hendrik, Toos, Maria en Frans. Ambassadeur blijven wil ik graag. Hoogeloon is het eerste dorp dat een zorgcoöperatie heeft opgericht, later kwam er steeds meer belangstelling. Nu zijn er een 60 tal zorgcoöperaties, Hoogeloon staat op de kaart. Het netwerk heeft ons ook veel opgeleverd. Ook meer drukte in het Steunpunt. Niet iedereen zal daar altijd blij mee geweest zijn, daarvoor bied ik mijn excuses aan. Tot slot, ik blijf in het bestuur van de Stichting Samen Anders Zorg. Hartelijk dank aan alle leden voor het vertrouwen, en bedankt Gonny dat ik zo vaak weg mocht zijn. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes! 10. Rondvraag en sluiting 4

5 De voorzitter geeft het woord aan de heer Henk Gooskens. Op 11 april komt Omroep Brabant naar Hoogeloon en Hoogeloon moet op de kaart gezet worden. Er moet nog veel gebeuren. Ik nodig jullie allemaal uit om op 11 april naar het Valensplein te komen. Stoelen, koffie en thee zijn aanwezig, zingen, een dansje, er is van alles te zien. Het doel is om Hoogeloon op de kaart te zetten, het Koning Kyrie Pad te promoten. Te voet of met vervoer gaan we naar het Koebosch. Uitkijktoeren en een paar nieuwe elementen worden geopend op een ludieke wijze. Hoe meer belangstelling hoe meer kans op een prijs van EUR ,00. Dit geld kan de werkgroep goed gebruiken. Ik hoop jullie allemaal terug te zien op vrijdag 11 april Vragen vanuit de zaal: *Op dit moment komen er in de Stichting Samen Anders Zorg 2 mensen die niet in het bestuur van de zorgcoöperatie zitten, is dit verankerd? Wij willen grip blijven houden op de visie. Maria Gooskens: In de statuten staat beschreven minimaal 1 bestuurslid van de zorgcoöperatie en alle moeten lid zijn van de zorgcoöperatie. *Komen er ook mogelijkheden voor oudere mensen met een lichamelijke beperking die in Hoogeloon willen blijven wonen? De voorzitter. Er komt in Nederland meer belangstelling voor groepswonen. Een huis voor 6 of 7 mensen die liever samen willen wonen. Met een grote gezamenlijke huiskamer en met een eigen studio. Ik ga dit zeker meenemen in de nieuwe ontwikkelingen. Ik vind dit een volgende stap. Ik nodig u uit om hierover te komen praten en mee te denken. U bepaalt! Guus de Haan: De kiescommissie heeft uitslag meegedeeld. Er zijn totaal 76 stembiljetten. Bieneke, 74 keer ja en 2 keer nee. Bij Malou 74 keer ja, 1 keer nee en 1 keer blanco. Maria Gooskens heet beide dames heel hartelijk welkom in het bestuur. Guus de Haan bedankt de kiescommissie. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van het steunpunt. Hij nodigt iedereen uit om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. De voorzitter sluit de vergadering om uur. N.B. Wij zijn het ledenbestand aan het actualiseren. Als u een mailadres heeft, wilt u dan svp een mail sturen naar 5

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013 Themanummer over Rechten 1 In dit nummer 4 Met de bus, wat mag het kosten? 8 Meerkant in de steigers 10 Rechten van cliënten 16 Een

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders 053-4339413 Laura Kotte 0541-530260 Marcel van Tellegen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het AMF

Onderzoek naar de toekomst van het AMF Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het AMF Algemeen Mijnwerkersfonds Het bestuur van het AMF is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt een moment

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking #2 Sien Magazine Mijn netwerk Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes Op wie kun je bouwen? nummer 2 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking VOORWOORD Mensen op wie je kunt bouwen Een economische

Nadere informatie

Samen doen in de Drechtsteden

Samen doen in de Drechtsteden Samen doen in de Drechtsteden Speciale krant Iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daar draait het om in de Wmo. U kunt zelf vaak meer dan u denkt en met een helpende hand van de omgeving gaat het nog

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie