VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD"

Transcriptie

1 VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 2014 IN STEUNPUNT DEN BOGERD Aanwezige bestuursleden: Annelies Dings, Maria Gooskens, Guus de Haan, Jo van der Heijden, Ad Pijnenborg Coördinator: Maria Waalen (later) Leden/belangstellenden: 76 Afmeldingen: Mieke Schriever, Bets Swaanen Notulist: Thea van Aaken 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom. Het is mijn laatste vergadering als voorzitter. Wij hebben vanavond een volle agenda, we gaan snel beginnen. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 2. Verslag Ledenvergadering d.d.19 november 2013 Opmerkingen van de voorzitter. Pag.1 Nieuwe plannen. Ziekenhuis bezoek en strijkdienst, enkele leden hebben zich hiervoor opgegeven. Voor het halen/brengen eetgroep, is ook belangstelling. Halen en brengen is en blijft een activiteit van het Steunpunt. Dit is gratis voor deelnemers. Bouwen senioren woningen. In samenwerking met de dorpsraad, het Steunpunt, de WOZOZO groep en de zorgcoöperatie maken wij een inventarisatie van de woonwensen. Domotica komen we later in de vergadering op terug. AED is nog niet behandeld, binnenkort hebben wij een overleg met de EHBO. Oprichting Stichting Samen Anders Zorg, komen we later op terug in de vergadering. Pag.2 Opmerking vanuit de zaal. Nieuwe naam voor AED-alert moet zijn HartslagNu. Als Maria Waalen niet beschikbaar is, dan zijn er te weinig personen die kunnen/willen reanimeren. Dat kan toch niet? Er zijn helaas te weinig mensen die zich aanmelden. De naam HartslagNu wordt aangepast. Indien mensen zich op willen geven voor HartslagNu, graag aanmelden bij het bestuur. Pag.3 Oprichting Stichting Samen Anders Zorg. De voorzitter geeft een toelichting. Pag.4 Pasjes zijn in de afrondende fase. Vorige vergadering is er een suggestie gedaan. Dit hebben we opgepakt, de pasjes worden binnenkort afgegeven bij de leden. Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt Thea van Aaken. 3. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 staat op de website: Het verslag ligt ter inzage in het Steunpunt en u kunt het opvragen tijdens het spreekuur van de zorgcoöperatie bij Maria Waalen. De voorzitter licht in het kort het jaarverslag toe. Rural Alliances. De zorgcoöperatie promoten en daar krijgen we geld voor. Wij hebben met dit geld ook het congres gefinancierd. Geld wat over is, komt ten goede aan de zorgcoöperatie. Oprichting Stichting Samen Anders Zorg. De voorzitter legt met behulp van een schema uit hoe de organisatie in elkaar zit. Er komt een stuurgroep. De stuurgroep komt in de toekomst enkele keren per jaar bij elkaar. Dit is nu nog meer omdat wij in een opstart fase zitten. Vragen vanuit de zaal: 1

2 *Wie is eigenaar? De Stichting Samen Anders Zorg is inhoudelijk eigenaar. Wij hebben de visie samen met u ontwikkeld. De leden willen langer in het dorp blijven wonen. Dit gebeurt ook door de zorgvilla. Joris en Lunet zien er op toe dat we dit doen volgens de regels die gelden in een verpleegtehuis/verzorgingstehuis. *Hoe komt de Stichting aan de middelen? De geldstroom komt binnen bij Lunet en of Joris. Die halen daar een stukje overhead-kosten af de rest komt ten goede van de zorgcoöperatie Hoogeloon. Het personeel is ondergebracht bij Joris. Personeel is in dienst van Joris, maar werkt in Hoogeloon. Er komt een jaarrekening, de financiële uitsplitsing moet nog komen. Dit eerste jaar is een oefenjaar. De komende maanden komt er meer duidelijkheid. *De zeggenschap in de stuurgroep. Hebben jullie een 50/50 verhouding. De stichting SAZ kent 4 leden, één lid van Joris, één lid van Lunet en twee leden van de stichting SAZ. We streven naar concensus in de besluitvorming. De kaders zijn in de Overeenkomst van Onderaanneming vastgesteld. Al samenwerkend wordt de goede weg gevonden. De notaris heeft met ons een goede basis ontwikkeld. 4. Jaarrekening 2013 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Guus de Haan. Voor de voorzitter is dit de laatste ledenvergadering als voorzitter. Voor mij is dit mijn eerste optreden als penningmeester. Ik wil de jaarrekening 2013 toelichten. We hebben helaas alleen een concept jaarrekening op kunnen stellen. Wij hebben in samenwerking met ADEL een concept gemaakt. Cijfers zijn nog niet definitief. Met enkele uitzonderingen, de cijfers van het eetpunt, contributie, en het tuin onderhoud zijn bekend. De rest van de cijfers zijn helaas nog niet definitief. De opbrengsten van het eetpunt, contributie en het tuinonderhoud komen niet in Stichting Samen Anders Zorg. Wij willen de definitieve jaarrekening uitstellen tot de 2 e ledenvergadering in november Dan wordt ook de kascommissie ingeschakeld. Opmerking vanuit de zaal. Kan dit, zonder toestemming van de leden? De penningmeester. We hebben een pro forma jaarrekening en vragen aan de leden hun goedkeuring. De situatie is erg complex, de oorzaak is dat Zorgthuis en de Dagbesteding onderdeel uit maken van de zorgcoöperatie. Met het aangaan van de nieuwe verbintenis horen deze niet meer bij de zorgcoöperatie. Om onze visie uit te voeren, hebben wij veel subsidies aangevraagd. Deze zijn aangevraagd door de zorgcoöperatie. De voorzitter. In het jaarverslag punt staat hier informatie over. Alle subsidies die zijn opgenomen in de zorgvilla, moeten juridische en administratief nog verwerkt worden. De afwerking vergt wat meer tijd. De jaarrekening wordt vastgesteld in de volgende ledenvergadering in november. De leden gaan hiermee akkoord. 5 Bestuursverkiezing Aftredend zijn de heer Jo van der Heijden en de heer Ad Pijnenborg. Zij zijn niet herkiesbaar. De voorzitter, voor mij en Jo zit het erop. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, Ik blijf wel in de Stichting Samen Anders Zorg. Omdat wij geen aanmeldingen binnen hebben gehad, zijn wij zelf op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Wij hebben gelukkig 2 personen gevonden, Bieneke van de Pas en Marlou Kremer. Zij stellen zich voor aan de leden. Ik ben Marlou Kremer, woont sinds 16 jaar aan het Broekenseind. Ik ben getrouwd, heb geen kinderen. Ik heb veel gereisd. Ik krijg nu iets meer tijd en wil me inzetten voor de zorg. Dit heb ik ook gedaan in Limburg. Daar zit ik in een cliëntenraad. Eigenlijk is nu het moment gekomen om het een stuk dichterbij te zoeken. De mensen van Broekenseind kennen mij van de buurtcommissie. Ik ben röntgenlaborant, en heb 25 jaar bij Philips gewerkt. Ook daar ben ik betrokken met zorg. Op dit moment ben ik bezig met een project bij het ROC. Ik vind de zorgcoöperatie UNIEK. Hoogeloon is een participatie maatschappij, dat vind ik leuk en ik wil me graag inzetten voor de zorgcoöperatie. Het is aan jullie! 2

3 Vervolgens stelt Bieneke van de Pas zich voor. Ik woon al 31 jaar in Hoogeloon samen met mijn man, wij hebben geen kinderen. Vorig jaar ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben bedrijfskundige en deed ook logistiek. Zeker in een bedrijf is dit van belang, maar deze kennis lijkt me ook van belang in de zorgcoöperatie. Ik heb in cliëntenraad gezeten in een verzorgingshuis. Ik heb samen met de familie voor mijn moeder en schoonmoeder gezorgd. Ook vrouwen netwerk gedaan, veel ervaring met bestuursfuncties. Ik vind het leuk om mijn kennis door te geven aan de zorgcoöperatie. De voorzitter. Bieneke heeft al enkele maanden meegelopen, verslagen gemaakt van de vergaderingen. Wij zijn erg blij dat deze dames bereid zijn om in het bestuur plaats te nemen. Wij vragen aan alle leden om schriftelijk te stemmen. Vervolgens wordt er een kiescommissie ingesteld, Anny Tholen en Elly Waterschoot. De stembriefjes worden uitgedeeld in de pauze. 6. Intermezzo door Hendrik van der Aalst uit Eersel. Hendrik geeft op zijn eigen wijze een beeld van de Kempen. De voorzitter. Aan het eind van de vergadering wordt de uitslag bekend over de nieuwe kandidaten. 7.Pauze 8.Veranderingen in de Zorg De voorzitter toont een overzicht van alle sponsoren van de zorgvilla s (bijlage). 8.1 Filmpje van Ministerie van VWS: Hervorming Langdurige Zorg. We kijken naar een filmpje, hoe de hervorming in de zorg de komende jaren gestalte gaat krijgen. Goede Langdurige Zorg anders organiseren. Daarom hervormen zodat het betaalbaar blijft. Gemeente staat dichter bij de mensen, Maatwerk, betrokken samenleving. De voorzitter geeft een korte kernachtige schets van wat er aan de hand is. 8.2 Begeleiding en Persoonlijke zorg vanaf De voorzitter. De dagbesteding gaat zeker naar de gemeente, hebben we ook op ingeschreven om de zorg veilig te stellen. Hebben contact gehad met de deelnemers en de familie. Wij moeten er voor zorgen dat de dagbesteding overeind blijft. Persoonlijke verzorging ook naar de gemeente, daar is erg veel weerstand. AWBZ wordt wet langdurige zorg. Het verpleeghuis en verzorgingshuis worden afgebouwd. Meer thuis verzorgen. Het probleem is dat we met 3 organisaties te maken krijgen. Een ding is duidelijk, we zullen langer thuis moeten blijven wonen en we zullen ons daarop voor moeten bereiden. Je moet op tijd na denken hoe kan het in mijn omgeving goed geregeld worden. 8.3 Wally van Laarhoven van de Regionale Centrale in oprichting geeft informatie en wil met u van gedachten wisselen. Hoe eenvoudig de ICT kan zijn. De voorzitter geeft het woord aan Wally. Ze werkt bij de communicatie in Duizel bij Lunet. We gaan binnenkort verhuizen naar Eindhoven. Als de verbinding maar goed is maakt het niet uit waar we zitten. In de nacht werken we met 6 personen, overdag met 2 personen. Een indruk van de dienstverlening. Voor verschillende doelgroepen: ouderen, mensen met een verstandelijke en geestelijke beperking, En mensen met autisme. In verschillende instellingen en woongroepen. Ook de zorgvilla s in Hoogeloon vooral in de nacht maar ook overdag. In principe maakt het niet uit waar je woont. Daar waar de techniek kan helpen kan deze ingezet worden. Een signaal komt bij de centrale binnen middels domotica. De centrale probeert het zelf op te lossen maar het kan ook zijn dat een familielid of zorgverlener gebeld wordt.. Voor de zorgvilla s is kwalitatief goede zorg nodig, maar deze moet ook betaalbaar zijn. Een actieve verpleegkundige in de nacht is duur en niet nodig. Er is een slaapdienst in de villa en een wakkere verpleegkundige in Duizel die binnen 6 minuten aanwezig kan zijn. Wat de mensen nog zelf kunnen doen, laten we ze zelf doen. De vraag bepaalt de inzet. Kan in iedere Thuissituatie, ook tijdelijk. 3

4 Zo kun je met je eigen situatie meebewegen. Wally toont een filmpje. Daarin wordt getoond hoe een echtpaar ondersteund wordt door een bewegingsmelder en een Zorgtelefoon. De vraag is ontstaan, omdat de mensen zich aan elkaar verbonden met een touwtje, omdat de man ging dwalen, help ons? De bewegingsmelder gaf een gerust gevoel voor beiden. Zo zijn er meer voorbeelden die kunnen ondersteund worden door een sensor. Er zijn veel mogelijkheden. Personenalarmering. Wat past bij de vraag? We hebben op dit moment de mogelijkheden om deze alarmering uit te proberen bij mensen thuis. Degene die hiervoor interesse hebben, mogen zich bij Maria Waalen aanmelden, zodat mensen ervaring op kunnen doen. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. We hebben een zorgcirkel waar je aan kunt haken, zodat je langer thuis kunt wonen en je veiliger kunt voelen. Opnieuw komt er een filmpje over Mobiele Alarmering met GPS. Dit geeft de patiënt en de partner rust en ruimte. Dwaaldetectie, kun je op verschillende manieren inzetten. Kan ook een soort virtueel hekje bijvoorbeeld rond Hoogeloon. Geeft vrijheid, maar bescherming. Om te voorkomen dat iemand gaat dwalen. Vooral mantelzorgers heel tevreden. Ook de patiënten blij dat hij/zij zelfstandig op stap kan. Kan ook in Hoogeloon ingezet worden. Wij zijn er voor alle mensen, en hebben een flinke brok ervaring. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt Wally van Laarhoven. 9. Intermezzo door Hendrik van der Aalst uit Eersel. Daarna geeft de voorzitter het woord aan Maria Gooskens. Zij overhandigt Wally van Laarhoven en Hendrik van der Aalst een bloemetje als dank voor hun inzet. Maria Gooskens, dankt het afscheidnemende tandem, Ad en Jo. Zij legt uit waarom Ad en Jo zo goed samenwerken. De kwaliteiten en karakters vullen elkaar prima aan. Jo van der Heijden: Je moet erin geloven, eraan beginnen, en niet ophouden en niet opgeven. Een goede samenwerking binnen het bestuur. Ik denk dat de mix van kwaliteiten belangrijk zijn. Wij hebben tropenjaren achter de rug, maar ik heb het altijd graag gedaan. Stuwing en drijfkracht dwingen tot stappen nemen. Veel contacten overgehouden. Zorg was mijn vreemd, ik heb er veel van geleerd. Verandering in de zorg, het kan anders. Op de Hoogeloonse manier, dan komt het goed. Ik ben niet helemaal weg, ik heb besloten om mijn medewerking te verlenen aan de Stichting Samen Anders Zorg. Bedankt! Ad Pijnenborg: Ik wil jullie allemaal bedanken. De zorgcoöperatie is een initiatief van de ouderen uit Hoogeloon. Het gaat gewoon door. Ik denk dat we met elkaar trots mogen zijn. Ik heb met plezier 9 jaar de kar getrokken, nu is de tijd om op te houden. Er komt een nieuw capabel bestuur. Nieuwe fase, nieuw elan. Ik heb fijn samengewerkt met Jo, een wijs man, Guus vasthoudend, Maria creatief die heel veel tegelijk kan en Annelies die de visie van de zorgcoöperatie zorgvuldig bewaakt. Ik ben eigenwijs en vasthoudend, maar daar ben ik trots op omdat dit ook veel heeft opgeleverd. Ik denk met veel plezier terug aan alle andere bestuursleden, Walter, Hendrik, Toos, Maria en Frans. Ambassadeur blijven wil ik graag. Hoogeloon is het eerste dorp dat een zorgcoöperatie heeft opgericht, later kwam er steeds meer belangstelling. Nu zijn er een 60 tal zorgcoöperaties, Hoogeloon staat op de kaart. Het netwerk heeft ons ook veel opgeleverd. Ook meer drukte in het Steunpunt. Niet iedereen zal daar altijd blij mee geweest zijn, daarvoor bied ik mijn excuses aan. Tot slot, ik blijf in het bestuur van de Stichting Samen Anders Zorg. Hartelijk dank aan alle leden voor het vertrouwen, en bedankt Gonny dat ik zo vaak weg mocht zijn. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes! 10. Rondvraag en sluiting 4

5 De voorzitter geeft het woord aan de heer Henk Gooskens. Op 11 april komt Omroep Brabant naar Hoogeloon en Hoogeloon moet op de kaart gezet worden. Er moet nog veel gebeuren. Ik nodig jullie allemaal uit om op 11 april naar het Valensplein te komen. Stoelen, koffie en thee zijn aanwezig, zingen, een dansje, er is van alles te zien. Het doel is om Hoogeloon op de kaart te zetten, het Koning Kyrie Pad te promoten. Te voet of met vervoer gaan we naar het Koebosch. Uitkijktoeren en een paar nieuwe elementen worden geopend op een ludieke wijze. Hoe meer belangstelling hoe meer kans op een prijs van EUR ,00. Dit geld kan de werkgroep goed gebruiken. Ik hoop jullie allemaal terug te zien op vrijdag 11 april Vragen vanuit de zaal: *Op dit moment komen er in de Stichting Samen Anders Zorg 2 mensen die niet in het bestuur van de zorgcoöperatie zitten, is dit verankerd? Wij willen grip blijven houden op de visie. Maria Gooskens: In de statuten staat beschreven minimaal 1 bestuurslid van de zorgcoöperatie en alle moeten lid zijn van de zorgcoöperatie. *Komen er ook mogelijkheden voor oudere mensen met een lichamelijke beperking die in Hoogeloon willen blijven wonen? De voorzitter. Er komt in Nederland meer belangstelling voor groepswonen. Een huis voor 6 of 7 mensen die liever samen willen wonen. Met een grote gezamenlijke huiskamer en met een eigen studio. Ik ga dit zeker meenemen in de nieuwe ontwikkelingen. Ik vind dit een volgende stap. Ik nodig u uit om hierover te komen praten en mee te denken. U bepaalt! Guus de Haan: De kiescommissie heeft uitslag meegedeeld. Er zijn totaal 76 stembiljetten. Bieneke, 74 keer ja en 2 keer nee. Bij Malou 74 keer ja, 1 keer nee en 1 keer blanco. Maria Gooskens heet beide dames heel hartelijk welkom in het bestuur. Guus de Haan bedankt de kiescommissie. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van het steunpunt. Hij nodigt iedereen uit om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. De voorzitter sluit de vergadering om uur. N.B. Wij zijn het ledenbestand aan het actualiseren. Als u een mailadres heeft, wilt u dan svp een mail sturen naar 5

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 27 MAART 2017 IN STEUNPUNT DEN BOGERD

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 27 MAART 2017 IN STEUNPUNT DEN BOGERD VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 27 MAART 2017 IN STEUNPUNT DEN BOGERD Aanwezige bestuursleden: Guus de Haan, Marlou Kremer, Anita Tholen Stichting Samen Anders Zorg: Jo van der Heijden Leden/belangstellenden:

Nadere informatie

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 7 NOVEMBER 2016 IN STEUNPUNT DEN BOGERD

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 7 NOVEMBER 2016 IN STEUNPUNT DEN BOGERD VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 7 NOVEMBER 2016 IN STEUNPUNT DEN BOGERD Aanwezige bestuursleden: Annelies Dings, Marlou Kremer, Anita Tholen Stichting Samen Anders Zorg: Jo van der Heijden en Ad Pijnenborg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a. Inhoud 1 ALGEMEEN 1 2 BESTUUR 1 3 ADVIESGROEP ZORG 1 4 ZORGCOÖRDINATOR 1 5 MEDEWERKERS 2

JAARVERSLAG 2011. Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a. Inhoud 1 ALGEMEEN 1 2 BESTUUR 1 3 ADVIESGROEP ZORG 1 4 ZORGCOÖRDINATOR 1 5 MEDEWERKERS 2 Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a. JAARVERSLAG 2011 Inhoud 1 ALGEMEEN 1 2 BESTUUR 1 3 ADVIESGROEP ZORG 1 4 ZORGCOÖRDINATOR 1 5 MEDEWERKERS 2 6 VRIJWILLIGERS 2 7 FINANCIËN 2 8 ACTIVITEITEN 8.1 Eetgroep 2 8.2

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon

Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Hoogeloon Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 18 Datum: 27 mei 2013 Agenda juni 2012 7 juni: Studiemiddag, alle leerlingen vrij Locatie GL vanaf 11.45 uur Locatie GS vanaf 11.55 uur 10 juni: GMR

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. Zorgcoöperatie Zeeland. 16 maart 2015

Algemene Leden Vergadering. Zorgcoöperatie Zeeland. 16 maart 2015 Algemene Leden Vergadering Zorgcoöperatie Zeeland 16 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Jaarverslag secretaris 2014 4. Bestuursverkiezing 5. Financieel jaarverslag 2014

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013

BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013 BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013 Verslag van 5 nov 2012 1 Rooster van aftreden bestuur 2 Rooster van aftreden, afpraken 3 Rooster geplande vergaderingen 2013 Samenvatting van

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag. Algemene ledenvergadering KBO Haaren op 4 maart 2009 om 13.30 uur

Verslag. Algemene ledenvergadering KBO Haaren op 4 maart 2009 om 13.30 uur Verslag Algemene ledenvergadering KBO Haaren op 4 maart 2009 om 13.30 uur 1. Opening Voorzitter Berthe van Laarhoven opent de vergadering met de volgende woorden. Welkom op onze jaarlijkse Ledenvergadering.

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter.

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter. Bijzondere algemene ledenvergadering. Aanwezige: zie presentielijst Opening van de vergadering: Stephan van Dorp opent de vergadering om 19:30 uur. Graag willen wij u attenderen op de regels, leden van

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten Adviezen inwinnen Uw problemen bespreken Mevrouw Meijers weet wat het is om te zorgen voor iemand met dementie: Zowel mijn buurvrouw

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum?

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Uitslag van het onderzoek 2011 Dit boekje gaat over werken bij een dagactiviteitencentrum van SOVAK of zorgboerderij. In september en oktober 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord: 1. Voorwoord 2. Locatie ESNA 3. Algemeen 4. Jaarcijfers 2014 5. Activiteiten

Inhoudsopgave: Voorwoord: 1. Voorwoord 2. Locatie ESNA 3. Algemeen 4. Jaarcijfers 2014 5. Activiteiten Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Locatie ESNA 3. Algemeen 4. Jaarcijfers 2014 5. Activiteiten Voorwoord: Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Raguel sinds haar oprichting in 2013.

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Dementie & bewegen. Bezoeker Ontmoetingscentrum : Mantelzorger : (hier kunt u een foto van u samen plakken) (vul hier jullie namen in)

Dementie & bewegen. Bezoeker Ontmoetingscentrum : Mantelzorger : (hier kunt u een foto van u samen plakken) (vul hier jullie namen in) Dementie & bewegen (hier kunt u een foto van u samen plakken) (vul hier jullie namen in) Bezoeker Ontmoetingscentrum : Mantelzorger : Introductie Bedankt dat jullie mee willen doen met het onderzoek!

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 2017 Maandag 19 juni

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 2017 Maandag 19 juni WELKOM Algemene Ledenvergadering 2017 Maandag 19 juni AGENDA 1. Opening 2. Vaststellen notulen d.d. 23.05.2016 3. Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 5. Bestuursverkiezingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Notulist: Elly Brandenburg. Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum. Locatie: Sporthal De Lunet in Naarden. Datum: 21-03-2017 Aanwezig: Ca. 25 Leden en het bestuur

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 17-03-2016 Vanuit de directie Beste ouders/verzorgers, Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is John van Assouw.

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE DORPSRAADSVERGADERING VAN WOENSDAG 13 MAART 2013 OM UUR IN DEN ANLOOP TE HOOGELOON

VERSLAG OPENBARE DORPSRAADSVERGADERING VAN WOENSDAG 13 MAART 2013 OM UUR IN DEN ANLOOP TE HOOGELOON secretariaat: Hoofdstraat 50 5528 AK Hoogeloon, tel 0497681718 e-mail:dorpsraadhoogeloon@hotmail.com VERSLAG OPENBARE DORPSRAADSVERGADERING VAN WOENSDAG 13 MAART 2013 OM 20.00 UUR IN DEN ANLOOP TE HOOGELOON

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie