Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009"

Transcriptie

1 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Sociale Kaart 2 Schenker Logistics schenkt wederom 3 Donatie Stichting Heuvelrug Totaal 4 Succesvolle Collecte 4 Voedselbank in Heuvelrug 5 Bloeddonor avonden 6 Taakveld 3 nieuwe vrijwilligers 6 Internationale projecten 7 Kalender 8 Maas International schenkt AED 8 Nummer 5 Juli 2009 Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG Kruisband is de periodieke nieuwsbrief van de afdeling Utrechtse Heuvelrug van het Nederlandse Rode Kruis Van de bestuurstafel Het is alweer een tijd geleden dat er een kruisband verschenen is. Mocht hieruit de indruk ontstaan dat er weinig gebeurd is, dan is dat onterecht. Dat zal ook blijken bij het lezen van deze Kruisband. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde collecte. Daarnaast hebben we dit jaar ook weer een uitje georganiseerd in samenwerking met Schenker Logistics. We zijn daarnaast ook gesponsord door een royale gift in de vorm van een AED door de firma Maas International. Inmiddels is er gestart met de internationale projecten in Malawi en Guatemala waar onze afdeling financieel in bijdraagt. In deze kruisband een korte samenvatting van deze twee projecten. Op het gebied van Taakveld 2, sociale hulp is het onderzoek naar de sociale kaart afgerond. Een korte samenvatting hiervan ook in deze kruisband. We gaan starten met een samenwerking met de voedselbank. Een kennismaking hiermee ook in deze kruisband, alsmede een oproep voor vrijwilligers. Dat er meer gebeurt in onze afdeling dan iedereen weet bleek op de laatste ledenvergadering waarbij Janine van Dijk terecht verbaasd was dat het bij velen onbekend was dat wij ook de bloeddonoravonden in onze gemeente ondersteunen. Met een stukje in deze kruisband moet deze onbekendheid tot het verleden behoren. Ik vraag jullie speciale aandacht voor de twee Algemene Ledenvergaderingen die gepland staan voor het einde van het jaar, één op 26 augustus en één op 17 september. De reden dat er twee ledenvergaderingen staan ingepland is gelegen in het feit dat op de agenda van de ALV het besluit van onze afdeling staat om in het kader van Samen 1 de juridische structuur van onze afdeling te wijzigen. Wij houden dan op te bestaan als aparte vereniging en gaan deel uitmaken van de landelijke vereniging. Voor een dergelijke wijziging is in principe een tweederde meerderheid van stemmen van alle stemgerechtigde leden noodzakelijk. Indien dit zogenaamde quorum niet gehaald wordt op de vergadering kan dit besluit bekrachtigd worden in een vergadering met een gewone meerderheid van stemmen van alle aanwezige leden. Als op de vergadering van 26 augustus om uur niet minimaal 1200 (!) stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt deze vergadering direct gesloten en wordt de beslissing bekrachtigd op de vergadering van 17 september. Het is mijn verwachting dat de vergadering van 26 augustus dus slechts een formaliteit is die niet langer dan vijf minuten zal duren. De vergadering van 17 september daarentegen wil ik bij iedereen aanbevelen. Op de agenda staan naast bovengenoemde punt ook de bespreking van het werkplan 2010 en krijgen we een presentatie over de internationale projecten die we financieel steunen. Veel leesplezier bij deze Kruisband. Graag wil ik iedereen uitnodigen stukjes aan te leveren voor de komende uitgave(n), dan komt er snel weer een volgende versie. Erik van Schie, voorzitter 1

2 Nummer 5 Juli 2008 Onderzoek voor Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug naar Sociale kaart Zoals u misschien al eerder in de Kruisband hebt gelezen, is er een onderzoek gedaan door vier studentes van de Hogeschool Utrecht voor het zoals een jongerensoos. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een hangplek. Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels hebben zij (Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman) het onderzoek afgerond en hun De volwassenen (30 jaar tot 55 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve diploma behaald. Onderstaand een stukje activiteiten en creatieve activiteiten. Het Rode Kruis geschreven door de studenten. In het werkplan 2010 en de volgende Kruisbanden meer over hoe we als afdeling om zullen gaan met de bevindingen uit het onderzoek. kan dit oppakken door het organiseren van culturele dagjes uit naar bijvoorbeeld musea. Ten aanzien van de creatieve activiteiten kan het Rode Kruis dit oppakken door het organiseren van creatieve middagen, bijvoorbeeld bloemschikken. Daarnaast Wij kunnen ons voorstellen, dat u na het lezen van het vorige artikelen, nieuwsgierig bent geworden naar wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en wat de aanbevelingen zijn. In dit artikel wordt er is er behoefte aan activiteiten specifiek gericht op de doelgroep gehandicapten. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het organiseren van bijvoorbeeld lotgenoten dagen en/of dagjes uit. samengevat wat de belangrijkste uitkomsten zijn. De ouderen ( 55+) geven aan behoeften te hebben Er is een breed hulpaanbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zijn veel organisaties op hetzelfde gebied actief als het Rode Kruis en hierdoor is er overlap in het hulpaanbod. Daarbij komt ook nog eens dat weinig mensen bekend zijn met taakveld 2 de sociale hulp. Slechts 75 van de 210 ondervraagden, waren bekend met taakveld aan meer recreatieve activiteiten. Het Rode Kruis kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Daarnaast is er behoefte aan wandelpartners. Hierop kan het Rode Kruis inspelen door het actief werven van vrijwilligers en het organiseren van wandelmiddagen. 2. Om die overlap te verminderen is er aanbevolen een netwerkoverleg te organiseren. Hieraan kunnen alle welzijnsorganisaties deelnemen. De communicatie zal hierdoor verbeteren en de overlap zal verminderen. Het Rode Kruis zou de eerste stap kunnen zetten om dit te organiseren. Om meer bekendheid te krijgen is het belangrijk om reclame te maken voor taakveld 2 en eventueel voorlichtingen geven. Door het netwerkoverleg en reclame e te maken, speelt het Rode Kruis zich meer op de kaart, zal het meer bekendheid krijgen en kan het nog optimaler inspelen naar de inwoners en zorgvragers. Met dit en het vorige artikel hopen we dat iedereen een beeld heeft gekregen van hoe en waarom dit onderzoek is gedaan en waar het naar heeft geleid. Wij hebben er meet veel plezier aan gewerkt en zijn blij met het resultaat. We wensen het Rode Kruis veel succes met het oppakken van de aanbevelingen, die ze nuttig vinden. Wij wensen iedereen heel veel succes en werkplezier!!!! Tevens is bekend geworden waar de behoeften van de inwoners en zorgvragers liggen. De jongvolwassenen senen (15 jaar tot 30 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve activiteiten, specifiek gericht op jongeren. Het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit, naar bijvoorbeeld een pretpark. Daarnaast is er behoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman 2

3 Nummer 4 December 2008 Schenker Logistics schenkt wederom Afgelopen jaar was er een dagje uit georganiseerd door het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met Schenker Logistics. Dit was toen zeer succesvol en er werd al gesproken over een herhaling voor Onverwacht was het dus niet toen Babine weer gebeld werd door Schenker over een en nieuwe dag, maar het bleek wel op zeer korte termijn plaats te moeten vinden! In mei ontstond het contact en op 6 juni moest de dag al plaatsvinden. Voor Babine een goede uitdaging die snel opgepakt werd. Na enige gesprekken werd besloten een dagje uit te organiseren voor bewoners van Sparrenheide. Hieronder een kort verslag van de dag, geschreven door Schenker Logistics. waarin we de mogelijkheid hebben gekregen om eens een kijkje in de keuken te nemen van de ouderenzorg. Mede dankzij de aanwezigheid van de YDBS leden (Dit is een groep Young professionals binnen Schenker, red.) hebben we de bewoners van Sparrenheide een onvergetelijk dagje uit bezorgd. Naast de kennis die we hebben opgedaan over het productieproces van kaas, hebben we vooral veel gepraat en niet te vergeten voldoende gegeten. Tot slot willen we nog 3 mensen in het bijzonder bedanken: Allereerst, Babine Ringeling, die namens Het Rode Kruis een groot aandeel had in de voorbereidingen van de geslaagde dag. Zonder Babine hadden we niet in zo n korte tijd deze dag kunnen organiseren. Daarnaast willen we ook de medewerkers ers van Sparrenheide: Jeannette en Pepijn bedanken voor hun begeleiding tijdens de gehele dag. Ik kan wel zeggen dat zij hun enthousiasme in zeer korte tijd hebben weten over te brengen op alle deelnemers vanuit Schenker Logistics. Kortom een zeer geslaagde dag met aan het einde van de dag alleen maar lachende gezichten. Namens Schenker Logistics: Caroline Goulmy, Leon Kersbergen, Marco Kerkhof, Nixon Fernandes, Bea Akerboom & Martijn Put. Leon heeft iedereen afgelopen zaterdag al bedankt in het pannenkoeken restaurant, maar hierbij willen we jullie namens de leden van de organisatie van de maatschappelijke activiteit 2009 nogmaals hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, inzet en zorgzaamheid tijdens het uitje met de bewoners van Sparrenheide van afgelopen zaterdag. Bijgevoegd vinden jullie de groepsfoto die gemaakt is aan het einde van de dag: moe, maar met een meer dan voldaan gevoel. Het was een bijzondere dag, die soms zelfs wel een tikje emotioneel was, maar zeker een dag Wij zijn Schenker zeer dankbaar voor hun enthousiaste begeleiding maar zeker ook voor hun financiële bijdrage in de kosten van dit project. Blijkens de positieve reacties van de Young professionals is een dergelijk project zeker vatbaar voor herhaling! Babine Ringeling en Boudewijn Wreesmann 3

4 Nummer 5 Juli 2008 Stichting Heuvelrug Totaal sponsort Partytent Heuvelrug Totaal vond het tijd worden om het Rode Op nevenstaande Kruis - bij wijze van tegenprestatie voor al hun foto zien we Joke nuttige werk - als blijk van grote waardering te Vervat die namens verrassen met deze prachtige forse tent die onze afdeling een uiteraard bij allerlei vrolijke en feestelijke nieuwe partytent in gelegenheden goed van pas kan komen. ontvangst neemt De tent is zeer snel op te zetten doordat het een van de heer Bas inklapmodel betreft, en is hierdoor erg praktisch in Onstein, het gebruik. bestuurslid van de Stichting Heuvelrug Totaal en Marc Vereijken, Wij zijn de Stichting Heuvelrug Totaal natuurlijk zeer voorzitter Heuvelrug Totaal. dankbaar voor deze gift! Boudewijn Wreesmann, vice-voorzitter Zeer succesvolle collecte In de week van 15 juni Het Nederlandse Rode Kruis stelde een speciaal tot en met 20 juni 2009 computer programma beschikbaar, waarin de heeft het Nederlandse collectanten administratie bijgehouden kon worden, Rode Kruis afdeling maar ook konden hiermee redelijk makkelijk de Utrechtse tse Heuvelrug routes gemaakt worden voor de collectanten. En voor het eerst sinds 15 uiteindelijk werd er toch ook nog door twee jaar weer huis aan huis collectanten gecollecteerd bij supermarkten. gecollecteerd. Waarvan Sander Woering in zijn rolstoel ook nog Tot 2005 had het eens de hoogste collecte opbrengst bij elkaar wist Nederlandse Rode te halen! De totale opbrengst van de collecte in Kruis de collectes 2009 bedroeg 6.189,07 (Driebergen-Rijsenburg geheel stopgezet en 4.065,75, Doorn 1.294,39 en Amerongen een jaarlijkse 828,93). Dit was 3 maal zoveel als de acceptgirokaart actie recordopbrengst tot nu toe van Het grootste opgezet. Doordat de afdeling toen al tien jaar niet gedeelte van de opbrengst van de collecte zal meer gecollecteerd had, was ook de database met besteed worden aan een nieuwe PAM bus ten namen van collectanten verdwenen. Hierdoor was behoeve van onder andere rolstoelvervoer en er een groot tekort aan collectanten. Een goede inzetten van EHBO. Daarnaast zal een deel tussenoplossing werd gevonden in het collecteren worden aangewend voor taakveld 2 (sociale hulp). op de laatste zaterdag van de collecteweek bij Vooruitkijkend naar volgend jaar zal het allemaal diverse supermarkten. Dit leverde al met al een wat minder worden door 2 factoren. De eerste is leuk bedrag op jaarlijks. dat de collecteweek een week later is dan dit jaar, In 2008 waren er in Driebergen-Rijsenburg echter met het gevolg dat er al redelijk veel mensen op ook hiervoor te weinig collectanten. Om dit op te vakantie zullen zijn. De tweede factoor die ons vangen gingen Ralph van de Burg en Alex van parten kan spelen is dat we in 2010 de 6e collecte Dijken in een aantal straten huis aan huis zijn op rij. De mensen kunnen dan wel eens collecteren. Al gauw bleek dat dit meer rendement collectemoe zijn. gaf dan bij de supermarkten collecteren. Om dit op te vangen willen wij de collecte nog Daarom werd er besloten om in 2009 enkel nog verder uitbreiden. Zowel in de kernen waar we ook maar huis aan huis te gaan collecteren. Alex van in 2009 gecollecteerd hebben, als in de gemeentes Dijken nam hiertoe samen met de penningmeester Maarn, Maarsbergen, Leersum en Langbroek. Cok van Veen het voortouw. Er werd flink gelobbyd Voor deze kernen zijn we dan ook druk op zoek om collectanten te werven. Allereerst werden naar collectanten en collectecoördinatoren. uiteraard de vrijwilligers van de afdeling benaderd, Aanmelden kan via maar ook familieleden, vrienden en werd onder of via andere de gemeenteraad aangeschreven. Dit resulteerde in 54 collectanten. 30 in Driebergenen 11 in Alex van Dijken, coördinator collecte Rijsenburg, 13 in Doorn Amerongen. 4

5 Voedselbank in Utrechtse Heuvelrug Een tijd geleden werd ik benaderd door Aike Hiskes van de Voedselbank Zeist. Het bleek dat er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug al geruime tijd een tiental gezinnen gebruik maakt van de voedselbank. Gezien het aantal en het structurele karakter zocht de voedselbank naar een uitgiftepunt in onze gemeente. En daarbij kwam dan ook de vraag of wij als Rode Kruis hierbij konden helpen. Het bestuur was unaniem in het ondersteunen hiervan, dus er was snel contact gelegd tussen de voedselbank en Babine Ringeling om dit verder uit te werken. Binnenkort gaat het uitgiftepunt in ons gebouw in Doorn van start, in principe eerst voor een evaluatieperiode van twee maanden. Indien het van beide kanten goed bevalt kan dit een meer structureler karakter krijgen. Hieronder nog wat extra informatie over de voedselbank Zeist. Nummer 5 Juli 2009 Normbedragen Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud : om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen enzovoorts. Vanaf 15 oktober 2008 gelden de volgende bedragen per maand: 175,-- voor een alleenstaande 235,-- voor een gezin van 2 personen 25,-- extra voor elk kind tussen de 0 en 13 jaar 50,-- extra voor elk kind tussen de 13 en 18 jaar Voorbeeld : Een huishouden van: twee volwassenen, een kind van 11 jaar en een kind van 14 jaar kan een voedselpakket krijgen als er minder dan 310,-- per maand over is om van te leven. Hoe lang heeft men recht op een voedselpakket In eerste instantie wordt een pakket voor maximaal 13 weken verstrekt. Aan het eind van die periode wordt opnieuw bekeken of men nog in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald. Wat doet de voedselbank? De voedselbank Zeist helpt alle mensen in Zeist en directe omgeving, die met een inkomen onder het bijstands-niveau niveau rond moeten komen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt gesteld. Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten : mensen worden geholpen en verspilling van voedsel wordt voorkomen. Niet door de Voedselbank, maar door externe deskundigen wordt vastgesteld wie voor een voedselpakket in aanmerking komt. De Voedselbank haalt de levensmiddelen op bij leveranciers en bij het verdeelcentrum in Arnhem. Hierna worden de voedselpakketten samengesteld in de door de Seyster Veste beschikbaar gestelde ruimte aan de Geiserlaan 4A (voorheen Enecogebouw). Vervolgens worden de pakketten naar de uitgiftepunten gebracht. Vrijdagsmiddags kunnen de mensen daar hun pakket ophalen. Binnenkort dus ook in het uitgiftepunt te Doorn. In principe levert de Voedselbank eigen vrijwilligers voor de uitgifte van de pakketten. Extra vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom. Indien interesse: meld dit bij Babine Ringeling. Erik van Schie, voorzitter 5

6 Nummer 5 Juli 2008 Bloeddonor avonden Op dinsdag 16 december was de gezellige eindejaarsbijeenkomst van het Rode Kruis, georganiseerd door het bestuur, in Driebergen. Tijdens de vriendelijke toespraak van de voorzitter, Erik van Schie, bleek dat eigenlijk niemand van het bestuur op de hoogte was van ons bestaan. En wie zijn wij? Vrijwilligers van het Rode Kruis die bij de bloeddonoravonden al jaren aanwezig zijn om de donoren en de medewerkers van Sanquin (dit is de organisator van deze bloeddonoravonden) te ondersteunen. Dit is een Heuvelrug e.o. donoravond; de donoren komen uit o.a. uit Doorn, Maarn, Driebergen, Langbroek en Leersum. Wij zorgen dat de donoren zich op hun gemak voelen, dat alles tijdens het wachten goed doorloopt. Of als iemand onverhoopt dreigt flauw te vallen, deze persoon goed en snel geholpen wordt en dat de donoren na hun gift koffie, thee of fris krijgen met een koek erbij! Deze avonden vinden al jaren plaats in de aula van het Revius Lyceum in Doorn. Daarvoor werd o.a. gebruik gemaakt van de Koningshof, de kerk aan de Kampweg en Huize Beatrix. Lange tijd heeft Sjaan Veenhof deze avonden gecoördineerd, een paar jaar geleden heeft Janine van Dijk deze taak van haar overgenomen. Onze vaste ploeg vrijwilligers bestaat uit (behalve bovengenoemde personen) Jeanneke Visscher, Renée Ziedzes des Plantes, Marianne Struik, Mieke Zonneveld, Thea Jelier, en mevr. L. Kuttschreuter. Bijgaand een foto van de bloeddonoravond van 26 januari 2009 (hierop staan v.l.n.r.: Thea Jelier, Janine van Dijk, Jeanneke Visscher en Renée Ziedses des Plantes). Janine van Dijk-Scheffer vrijwilliger R.K. bloeddonoravonden oravonden Doorn Nieuwe Vrijwilligers Taakveld 3 Zoals dat meestal in de loop van de jaren gaat met afgelopen EHBO-cursus, besloten om vrijwilliger te vrijwilligerswerk. Je ziet in een jaar wel eens een worden en willen daartoe nog een aantal nieuw gezicht. Daarnaast verlaat een vertrouwd noodzakelijke cursussen volgen om hun inzet breder gezicht dat al jaren de bijeenkomsten bijwoont en te maken. aanwezig is bij evenementen ons ook wel eens. Het uiteindelijk gevolg hiervan is dat het aantal Wij heten daarom Ingeborg Arends, Arie Balk, Anja vrijwilligers dat binnen dit taakveld zijn inzetten Brekhof, Henk Kramer, Jan Kuin en Ineke Swart pleegt door de jaren heen vrijwel constant is hartelijk welkom als nieuwe vrijwilligers bij de gebleven. colonne en hopen dat jullie je in de komende tijd echt thuis gaan voelen tussen de collega s en dat de In de afgelopen paar jaar is echter het aantal bewoners van onze gemeente, wanneer dat nodig vertrekkenden meer geweest dan de aanwas, mocht blijken, een beroep op je deskundigheid als zodat er dan een lichte achteruitgang in aantal in te vrijwilliger van het Rode Kruis mogen doen. zetten vrijwilligers valt te constateren. Ries Jelier, waarnemend bestuurslid taakveld 3 Dit jaar heeft, dank zij de inzet van de coördinatoren, een aantal cursisten van de 6

7 Nummer 5 Juli 2009 Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug Internationaal In het kader van haar beraadslaging over een meerjarenplanning zowel wat betreft activiteiten als besteding van financiële middelen heeft het bestuur van onze afdeling, ondersteund door de laatste ledenvergadering, besloten om een tweetal internationale projecten financieel te steunen (projectfinanciering). Voor het goede begrip: volgens de interne regels van het NRK gaat het hierbij altijd om internationale projecten in overzeese landen die onder auspiciën staan van het lokale Rode Kruis aldaar Bovendien gaat het hier om meerjarenprojecten en dus om een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Hieronder iets meer informatie over de 2 projecten waarvoor is gekozen. Malawi, Basisgezondheidszorg Malawi, grenzend aan Tanzania, Mozambique en Zambia (bijna 14 miljoen inwoners, ruim drie keer zo groot als Nederland) is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Jaarlijks sterven zo n mensen als gevolg van HIV-besmetting; bovendien komt malaria veelvuldig voor; het is de grootste ziekteverwekker bij zowel kinderen als volwassenen.. Besloten is tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Guatemala, Klimaatadaptatie De gevolgen van klimaatverandering in Midden- Amerika en de Caraïben draait om uitersten. Extreem weer komt steeds meer voor: lange periodes van droogte worden afgewisseld met korte periodes van hevige regenval met als gevolg overstromingen, erosie en aardverschuivingen. Begin 2008 heeft het NRK een donatie ontvangen van de Nationale Postcodeloterij om een klimaatproject op te zetten in N.O. Guatemala. Gekozen is voor het Chiquimula departement waar maatregelen op het bovengenoemde gebied het hardst nodig zijn: zo n 25 gemeenschappen ( inwoners) in dit district hebben ondersteuning nodig in de voorbereiding op deze natuurrampen die steeds vaker voorkomen. omen. Het NRK ondersteunt het Guatemalteekse RK reeds sinds Doel van het project is verbetering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de districten Kasunga, Dowa en Nitchisi waar dit het hardst nodig is. Hiervoor wordt een aantal activiteiten gepland die vooral gericht zijn op het voorkomen van ziektes. Te denken valt aan met name: zorgen voor voldoende kennis en capaciteit binnen de bestaande klinieken trainingen voor gezondheidswerkers bronnen aanboren voor voldoende veilig drinkwater uitdelen van zgn. malarianetten Doel van het project is vooral: voorbereiding en bewustmaking van de mensen aldaar op deze natuurrampen zodat zij in de toekomst - zich zelf kunnen redden en weerbaarder worden. In dit project zetten de genoemde gemeenschappen onder leiding van het Guatemalteekse RK 12 tot 15 microprojecten op: het aanleggen van schuilplaatsen/opvanglocaties op veilige plekken, bestaande sanitaire systemen aanpassen en bestand maken tegen overstromingen, herbebossing van hellingen om erosie tegen te gaan, opzetten van een zgn. Early Warning System dat waarschuwt en informeert over te nemen maatregelen. Ook voor dit project heeft het bestuur besloten tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Uiteraard houdt het NRK ons van tijd tot tijd op de hoogte over de voortgang. Boudewijn Wreesmann, Vice Voorzitter 7

8 De Kalender Doel van de kalender is om over de diverse kernen heen te weten waar en wanneer activiteiten zijn. Ga eens bij elkaar kijken: dat kan erg leuk en leerzaam zijn! De kalender nog verre van compleet. Staan er activiteiten nog niet opgenomen, graag mailen aan Boudewijn Wreesmann: Algemeen Datum Activiteit 26 augustus A.L.V. 17 september A.L.V. Taakveld 2 Datum Activiteit laatste woensdagochtend Welfare Doorn van de maand in het RK-gebouw Doorn Nummer 5 Juli 2008 Maas International sponsort een AED Henk Kramer van de afdeling Utrechtse Heuvelrug verbaasde zich al enige tijd dat de EHBO vrijwilligers van de afdeling allemaal wel gecertificeerd zijn voor het bedienen van een AED, maar dat de afdeling zelf niet over een AED beschikte. Hij heeft toen het idee geopperd bij zijn werkgever Maas international (leverancier van koffie apparaten bij onder andere het KLPD en VTS politie) of zij geen AED wilden sponsoren aan onze afdeling. Zijn werkgever vond dit een uitstekend initiatief van Henk en willigde zijn verzoek dan ook graag in. Gekozen werd er door Maas voor een Philips headstart HS1. Iedere dinsdagmiddag Welfare Overberg Iedere woensdagochtend Welfare Amerongen Taakveld 3 Datum Activiteit 3 juni Hockey toernooi juni Avondvierdaagse 18 juni Wielerronde 16 augustus Kastelentocht 29 augustus Heuvelrugtotaal 27 september Gilden feesten Doorn Inzage stukken Op dit moment liggen in ons gebouw in Driebergen, gelegen aan de Dennenhorst 22a, de stukken ter inzage voor de leden en vrijwilligers die van belang zijn voor de fusie naar één landelijk Nederlands Rode Kruis. Het gaat daarbij om de stukken die ook aanwezig waren op onze Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl. en waarin door het bestuur een toelichting is gegeven op deze fusie met de naam SAMEN1. Het gaat daarbij om het bestuursvoorstel tot fusie; de toelichting op het voorstel tot fusie en de voorzittersverklaring. Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze stukken. Namens het bestuur, Ries Jelier, secretaris Deze AED is voorzien van een stevige tas en hierdoor schokproef en spatwater proef. Tevens heeft Maas international er ook nog eens een service contract voor 5 jaar bij afgesloten voor ons. Op donderdag 9 juli werd de AED overhandigd door Erik de Jong van Maas international aan Henk Kramer in het bijzijn van Joke Vervat, Boudewijn Wreesmann en Alex van Dijken. Tevens heeft Maas er ook nog voor gezorgd dat er een onderhouds- contract van 5 jaar bij zit. Mede door Henk Kramer kunnen we in geval dit nodig is de overlevingskansen van slachtoffers een flink stuk vergroten. Henk en Maas International super bedankt namens de afdeling! Alex van Dijken 8

Kruis Band. Van de bestuurstafel UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 6 November 2009

Kruis Band. Van de bestuurstafel UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 6 November 2009 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Ledenvergadering 17 september 2 AED en AED-trainers 3 Welfare Amerongen stopt 4 Collecte 2010: de planning start nu 4 Sociale Hulp projecten 5 Eindejaars bijeenkomst 6 Rode

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 4 December 2008

Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 4 December 2008 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Sociale Kaart, Speelweek 2 Schenker er Logistics schenkt dagje uit 3 Training Opvang en Verzorging 4 Plannen 2009 5 Voorstellen: Nicolette Altena 6 In het zonnetje: Piet Ivens

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Goede Plannen voor 2008

Goede Plannen voor 2008 Inhoud Plannen 2008 1 Nieuwe afdeling & bestuur 2 Verkoop handwerkspullen Doorn 3 Jaarmarkt in Sparrenheide 4 Gezinsvervangend tehuis de Vink 4 Voorstellen: Anneke Tilanus 5 Jaarmarkt Amerongen 5 Vrijwilliger

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-!

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-! Nieuwsbrief 19 maart 2015 Johan Willem Frisoschool in Leeuwarden in actie voor Masakhane. Op de Johan Willem Friso school in Leeuwarden is met een spetterende opening op maandag 16 maart 2015 de projectweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter.

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015 Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Elk jaar kijken we in de laatste nieuwsbrief van het jaar terug op wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer: 08 september 205 Nieuwsbrief In dit nummer: Schoolreis Op dinsdag 5 september a.s. zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling gaan. De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht, waarna

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Geef Ruimte Laat ons spelen

Geef Ruimte Laat ons spelen Geef Ruimte Laat ons spelen 2 Inhoudsopgave inleiding...4 hoe werkt collecteren...5 materialen om te collecteren...5 financiële afwikkeling...5 praktische tips...6 tot slot...7 3 Inleiding Wat geweldig

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5)

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Dit is het eerste jaarverslag van de op 4 oktober 2014 geopende kleinschalige kinderboerderij De Knuffelweide aan de Industrieweg 3 in Amerongen.

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015 fil'l1ba PC School voor Dalton onderwijs Steenovenstraat 2 5402 HM Uden T 0413-33 0165 E mai @ :1cmarirnba.nl I www.pcrnarimba.n MARIMBAZUIN 13 november 2015 De J' \Q,\ van Willem, directeur a.i. Na de

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2009

Nieuwsbrief april 2009 Nieuwsbrief april 2009 Lieve mensen, Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit er al weer op, hoog tijd voor een update over stichting Esperanza en onze activiteiten in Nederland en Guatemala. Wij wensen

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer 1 JAARGANG 2014/2015 NUMMER 11 Nieuwsbrief 27 maart 2015 In dit nummer Peuteropvang Etten 1 Peuteropvang Etten 2 Kivada 3 Spamfilter 4 Sponsortocht AOC 5 Verkeersouder gezocht! 6 Verkiezing MR 7 Paasviering

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Nummer 8 Juni 2012. Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl.

Nummer 8 Juni 2012. Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl. Nummer 8 Juni 2012 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Postbank: 3183491 Beste Mensen, Onze Stichting Hart voor Cambodja is een organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt

De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt Afdeling Utrechtse Heuvelrug Nummer 3, maart 2013 Kruisband is de periodieke nieuwsbrief van de afdeling Utrechtse Heuvelrug van het Nederlandse Rode Kruis Word collectant voor het Rode Kruis Utrechtse

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR:

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: Woongroep MARENLAND /Woonwinkel Patrimonium Woonstichting Groninger Huis Stichting SNS fonds Eemsmond Bouwbedrijf KOOI Gesteund door: Ongeveer 100 donateurs

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!!

Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!! Nieuwsbrief 2 Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!! De schoolvakanties zijn binnenkort achter de rug. Wij hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad. Wij hebben als brigade niet

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, De stichting heeft de afgelopen maanden de luxe dat er drie Nederlanders hun buitenland stage in Medellín hebben georganiseerd. Sabine kennen jullie

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013 Programma Zomer 2013 20 Inhoud Voorwoord... 3 Week 1 21 t/m 27 juli - Contact... 6 Week 2 28 juli t/m 3 augustus FF anders... 9 Week 3 4 t/m 10 augustus Te gek... 12 Week 4 11 t/m 17 augustus... 14 Extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com Maak het verschil Stage in Ghana www.one-love-foundation.com Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij? Hoe wij werken Behoefte Gezondheidszorg Algemeen Kliniek Educatie Algemeen Lesgeven stages Stages gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

LEDEN WERVINGSPLAN. Almere Bowls Club (ABC)

LEDEN WERVINGSPLAN. Almere Bowls Club (ABC) LEDEN WERVINGSPLAN Almere Bowls Club (ABC) Wervingsplan Almere Bowls Club. Algemeen In het beleidsplan van de Almere Bowls Club wordt gesproken over een wervingsplan voor nieuwe leden. Het werven van nieuwe

Nadere informatie

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen.

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen. Nummer 6 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een organisatie

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur tel. 076 5040287 info@toverlaars.nl www.toverlaars.nl November 2015. Studiedag Leersaam in het teken van ICT

Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur tel. 076 5040287 info@toverlaars.nl www.toverlaars.nl November 2015. Studiedag Leersaam in het teken van ICT INFO De Toverlaars Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur tel. 076 5040287 info@toverlaars.nl www.toverlaars.nl November 2015 Studiedag Leersaam in het teken van ICT Op maandag 19 oktober hadden alle medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2015-2016 oktober 2015 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Even voorstellen! Alle vakanties

Nadere informatie

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school.

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school. e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 14 6 juli schooljaar 2014-2015 AGENDA woensdag 8 juli 8.30-10.30 uur, doorschuifochtend, kennismaken in de nieuwe groep

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Er is veel gebeurd dit jaar bij het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug.

Er is veel gebeurd dit jaar bij het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Afdeling Utrechtse Heuvelrug Nummer 2, november 2012 Kruisband is de periodieke nieuwsbrief van de afdeling Utrechtse Heuvelrug van het Nederlandse Rode Kruis Kom 18 december a.s. naar onze eindejaarsbijeenkomst!

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 Geachte lezer, In mei jl. zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest. We hebben wederom veel schoolmeubilair kunnen brengen. De scholen zijn hier héél

Nadere informatie