Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009"

Transcriptie

1 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Sociale Kaart 2 Schenker Logistics schenkt wederom 3 Donatie Stichting Heuvelrug Totaal 4 Succesvolle Collecte 4 Voedselbank in Heuvelrug 5 Bloeddonor avonden 6 Taakveld 3 nieuwe vrijwilligers 6 Internationale projecten 7 Kalender 8 Maas International schenkt AED 8 Nummer 5 Juli 2009 Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG Kruisband is de periodieke nieuwsbrief van de afdeling Utrechtse Heuvelrug van het Nederlandse Rode Kruis Van de bestuurstafel Het is alweer een tijd geleden dat er een kruisband verschenen is. Mocht hieruit de indruk ontstaan dat er weinig gebeurd is, dan is dat onterecht. Dat zal ook blijken bij het lezen van deze Kruisband. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde collecte. Daarnaast hebben we dit jaar ook weer een uitje georganiseerd in samenwerking met Schenker Logistics. We zijn daarnaast ook gesponsord door een royale gift in de vorm van een AED door de firma Maas International. Inmiddels is er gestart met de internationale projecten in Malawi en Guatemala waar onze afdeling financieel in bijdraagt. In deze kruisband een korte samenvatting van deze twee projecten. Op het gebied van Taakveld 2, sociale hulp is het onderzoek naar de sociale kaart afgerond. Een korte samenvatting hiervan ook in deze kruisband. We gaan starten met een samenwerking met de voedselbank. Een kennismaking hiermee ook in deze kruisband, alsmede een oproep voor vrijwilligers. Dat er meer gebeurt in onze afdeling dan iedereen weet bleek op de laatste ledenvergadering waarbij Janine van Dijk terecht verbaasd was dat het bij velen onbekend was dat wij ook de bloeddonoravonden in onze gemeente ondersteunen. Met een stukje in deze kruisband moet deze onbekendheid tot het verleden behoren. Ik vraag jullie speciale aandacht voor de twee Algemene Ledenvergaderingen die gepland staan voor het einde van het jaar, één op 26 augustus en één op 17 september. De reden dat er twee ledenvergaderingen staan ingepland is gelegen in het feit dat op de agenda van de ALV het besluit van onze afdeling staat om in het kader van Samen 1 de juridische structuur van onze afdeling te wijzigen. Wij houden dan op te bestaan als aparte vereniging en gaan deel uitmaken van de landelijke vereniging. Voor een dergelijke wijziging is in principe een tweederde meerderheid van stemmen van alle stemgerechtigde leden noodzakelijk. Indien dit zogenaamde quorum niet gehaald wordt op de vergadering kan dit besluit bekrachtigd worden in een vergadering met een gewone meerderheid van stemmen van alle aanwezige leden. Als op de vergadering van 26 augustus om uur niet minimaal 1200 (!) stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt deze vergadering direct gesloten en wordt de beslissing bekrachtigd op de vergadering van 17 september. Het is mijn verwachting dat de vergadering van 26 augustus dus slechts een formaliteit is die niet langer dan vijf minuten zal duren. De vergadering van 17 september daarentegen wil ik bij iedereen aanbevelen. Op de agenda staan naast bovengenoemde punt ook de bespreking van het werkplan 2010 en krijgen we een presentatie over de internationale projecten die we financieel steunen. Veel leesplezier bij deze Kruisband. Graag wil ik iedereen uitnodigen stukjes aan te leveren voor de komende uitgave(n), dan komt er snel weer een volgende versie. Erik van Schie, voorzitter 1

2 Nummer 5 Juli 2008 Onderzoek voor Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug naar Sociale kaart Zoals u misschien al eerder in de Kruisband hebt gelezen, is er een onderzoek gedaan door vier studentes van de Hogeschool Utrecht voor het zoals een jongerensoos. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een hangplek. Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels hebben zij (Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman) het onderzoek afgerond en hun De volwassenen (30 jaar tot 55 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve diploma behaald. Onderstaand een stukje activiteiten en creatieve activiteiten. Het Rode Kruis geschreven door de studenten. In het werkplan 2010 en de volgende Kruisbanden meer over hoe we als afdeling om zullen gaan met de bevindingen uit het onderzoek. kan dit oppakken door het organiseren van culturele dagjes uit naar bijvoorbeeld musea. Ten aanzien van de creatieve activiteiten kan het Rode Kruis dit oppakken door het organiseren van creatieve middagen, bijvoorbeeld bloemschikken. Daarnaast Wij kunnen ons voorstellen, dat u na het lezen van het vorige artikelen, nieuwsgierig bent geworden naar wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en wat de aanbevelingen zijn. In dit artikel wordt er is er behoefte aan activiteiten specifiek gericht op de doelgroep gehandicapten. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het organiseren van bijvoorbeeld lotgenoten dagen en/of dagjes uit. samengevat wat de belangrijkste uitkomsten zijn. De ouderen ( 55+) geven aan behoeften te hebben Er is een breed hulpaanbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zijn veel organisaties op hetzelfde gebied actief als het Rode Kruis en hierdoor is er overlap in het hulpaanbod. Daarbij komt ook nog eens dat weinig mensen bekend zijn met taakveld 2 de sociale hulp. Slechts 75 van de 210 ondervraagden, waren bekend met taakveld aan meer recreatieve activiteiten. Het Rode Kruis kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Daarnaast is er behoefte aan wandelpartners. Hierop kan het Rode Kruis inspelen door het actief werven van vrijwilligers en het organiseren van wandelmiddagen. 2. Om die overlap te verminderen is er aanbevolen een netwerkoverleg te organiseren. Hieraan kunnen alle welzijnsorganisaties deelnemen. De communicatie zal hierdoor verbeteren en de overlap zal verminderen. Het Rode Kruis zou de eerste stap kunnen zetten om dit te organiseren. Om meer bekendheid te krijgen is het belangrijk om reclame te maken voor taakveld 2 en eventueel voorlichtingen geven. Door het netwerkoverleg en reclame e te maken, speelt het Rode Kruis zich meer op de kaart, zal het meer bekendheid krijgen en kan het nog optimaler inspelen naar de inwoners en zorgvragers. Met dit en het vorige artikel hopen we dat iedereen een beeld heeft gekregen van hoe en waarom dit onderzoek is gedaan en waar het naar heeft geleid. Wij hebben er meet veel plezier aan gewerkt en zijn blij met het resultaat. We wensen het Rode Kruis veel succes met het oppakken van de aanbevelingen, die ze nuttig vinden. Wij wensen iedereen heel veel succes en werkplezier!!!! Tevens is bekend geworden waar de behoeften van de inwoners en zorgvragers liggen. De jongvolwassenen senen (15 jaar tot 30 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve activiteiten, specifiek gericht op jongeren. Het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit, naar bijvoorbeeld een pretpark. Daarnaast is er behoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman 2

3 Nummer 4 December 2008 Schenker Logistics schenkt wederom Afgelopen jaar was er een dagje uit georganiseerd door het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met Schenker Logistics. Dit was toen zeer succesvol en er werd al gesproken over een herhaling voor Onverwacht was het dus niet toen Babine weer gebeld werd door Schenker over een en nieuwe dag, maar het bleek wel op zeer korte termijn plaats te moeten vinden! In mei ontstond het contact en op 6 juni moest de dag al plaatsvinden. Voor Babine een goede uitdaging die snel opgepakt werd. Na enige gesprekken werd besloten een dagje uit te organiseren voor bewoners van Sparrenheide. Hieronder een kort verslag van de dag, geschreven door Schenker Logistics. waarin we de mogelijkheid hebben gekregen om eens een kijkje in de keuken te nemen van de ouderenzorg. Mede dankzij de aanwezigheid van de YDBS leden (Dit is een groep Young professionals binnen Schenker, red.) hebben we de bewoners van Sparrenheide een onvergetelijk dagje uit bezorgd. Naast de kennis die we hebben opgedaan over het productieproces van kaas, hebben we vooral veel gepraat en niet te vergeten voldoende gegeten. Tot slot willen we nog 3 mensen in het bijzonder bedanken: Allereerst, Babine Ringeling, die namens Het Rode Kruis een groot aandeel had in de voorbereidingen van de geslaagde dag. Zonder Babine hadden we niet in zo n korte tijd deze dag kunnen organiseren. Daarnaast willen we ook de medewerkers ers van Sparrenheide: Jeannette en Pepijn bedanken voor hun begeleiding tijdens de gehele dag. Ik kan wel zeggen dat zij hun enthousiasme in zeer korte tijd hebben weten over te brengen op alle deelnemers vanuit Schenker Logistics. Kortom een zeer geslaagde dag met aan het einde van de dag alleen maar lachende gezichten. Namens Schenker Logistics: Caroline Goulmy, Leon Kersbergen, Marco Kerkhof, Nixon Fernandes, Bea Akerboom & Martijn Put. Leon heeft iedereen afgelopen zaterdag al bedankt in het pannenkoeken restaurant, maar hierbij willen we jullie namens de leden van de organisatie van de maatschappelijke activiteit 2009 nogmaals hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, inzet en zorgzaamheid tijdens het uitje met de bewoners van Sparrenheide van afgelopen zaterdag. Bijgevoegd vinden jullie de groepsfoto die gemaakt is aan het einde van de dag: moe, maar met een meer dan voldaan gevoel. Het was een bijzondere dag, die soms zelfs wel een tikje emotioneel was, maar zeker een dag Wij zijn Schenker zeer dankbaar voor hun enthousiaste begeleiding maar zeker ook voor hun financiële bijdrage in de kosten van dit project. Blijkens de positieve reacties van de Young professionals is een dergelijk project zeker vatbaar voor herhaling! Babine Ringeling en Boudewijn Wreesmann 3

4 Nummer 5 Juli 2008 Stichting Heuvelrug Totaal sponsort Partytent Heuvelrug Totaal vond het tijd worden om het Rode Op nevenstaande Kruis - bij wijze van tegenprestatie voor al hun foto zien we Joke nuttige werk - als blijk van grote waardering te Vervat die namens verrassen met deze prachtige forse tent die onze afdeling een uiteraard bij allerlei vrolijke en feestelijke nieuwe partytent in gelegenheden goed van pas kan komen. ontvangst neemt De tent is zeer snel op te zetten doordat het een van de heer Bas inklapmodel betreft, en is hierdoor erg praktisch in Onstein, het gebruik. bestuurslid van de Stichting Heuvelrug Totaal en Marc Vereijken, Wij zijn de Stichting Heuvelrug Totaal natuurlijk zeer voorzitter Heuvelrug Totaal. dankbaar voor deze gift! Boudewijn Wreesmann, vice-voorzitter Zeer succesvolle collecte In de week van 15 juni Het Nederlandse Rode Kruis stelde een speciaal tot en met 20 juni 2009 computer programma beschikbaar, waarin de heeft het Nederlandse collectanten administratie bijgehouden kon worden, Rode Kruis afdeling maar ook konden hiermee redelijk makkelijk de Utrechtse tse Heuvelrug routes gemaakt worden voor de collectanten. En voor het eerst sinds 15 uiteindelijk werd er toch ook nog door twee jaar weer huis aan huis collectanten gecollecteerd bij supermarkten. gecollecteerd. Waarvan Sander Woering in zijn rolstoel ook nog Tot 2005 had het eens de hoogste collecte opbrengst bij elkaar wist Nederlandse Rode te halen! De totale opbrengst van de collecte in Kruis de collectes 2009 bedroeg 6.189,07 (Driebergen-Rijsenburg geheel stopgezet en 4.065,75, Doorn 1.294,39 en Amerongen een jaarlijkse 828,93). Dit was 3 maal zoveel als de acceptgirokaart actie recordopbrengst tot nu toe van Het grootste opgezet. Doordat de afdeling toen al tien jaar niet gedeelte van de opbrengst van de collecte zal meer gecollecteerd had, was ook de database met besteed worden aan een nieuwe PAM bus ten namen van collectanten verdwenen. Hierdoor was behoeve van onder andere rolstoelvervoer en er een groot tekort aan collectanten. Een goede inzetten van EHBO. Daarnaast zal een deel tussenoplossing werd gevonden in het collecteren worden aangewend voor taakveld 2 (sociale hulp). op de laatste zaterdag van de collecteweek bij Vooruitkijkend naar volgend jaar zal het allemaal diverse supermarkten. Dit leverde al met al een wat minder worden door 2 factoren. De eerste is leuk bedrag op jaarlijks. dat de collecteweek een week later is dan dit jaar, In 2008 waren er in Driebergen-Rijsenburg echter met het gevolg dat er al redelijk veel mensen op ook hiervoor te weinig collectanten. Om dit op te vakantie zullen zijn. De tweede factoor die ons vangen gingen Ralph van de Burg en Alex van parten kan spelen is dat we in 2010 de 6e collecte Dijken in een aantal straten huis aan huis zijn op rij. De mensen kunnen dan wel eens collecteren. Al gauw bleek dat dit meer rendement collectemoe zijn. gaf dan bij de supermarkten collecteren. Om dit op te vangen willen wij de collecte nog Daarom werd er besloten om in 2009 enkel nog verder uitbreiden. Zowel in de kernen waar we ook maar huis aan huis te gaan collecteren. Alex van in 2009 gecollecteerd hebben, als in de gemeentes Dijken nam hiertoe samen met de penningmeester Maarn, Maarsbergen, Leersum en Langbroek. Cok van Veen het voortouw. Er werd flink gelobbyd Voor deze kernen zijn we dan ook druk op zoek om collectanten te werven. Allereerst werden naar collectanten en collectecoördinatoren. uiteraard de vrijwilligers van de afdeling benaderd, Aanmelden kan via maar ook familieleden, vrienden en werd onder of via andere de gemeenteraad aangeschreven. Dit resulteerde in 54 collectanten. 30 in Driebergenen 11 in Alex van Dijken, coördinator collecte Rijsenburg, 13 in Doorn Amerongen. 4

5 Voedselbank in Utrechtse Heuvelrug Een tijd geleden werd ik benaderd door Aike Hiskes van de Voedselbank Zeist. Het bleek dat er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug al geruime tijd een tiental gezinnen gebruik maakt van de voedselbank. Gezien het aantal en het structurele karakter zocht de voedselbank naar een uitgiftepunt in onze gemeente. En daarbij kwam dan ook de vraag of wij als Rode Kruis hierbij konden helpen. Het bestuur was unaniem in het ondersteunen hiervan, dus er was snel contact gelegd tussen de voedselbank en Babine Ringeling om dit verder uit te werken. Binnenkort gaat het uitgiftepunt in ons gebouw in Doorn van start, in principe eerst voor een evaluatieperiode van twee maanden. Indien het van beide kanten goed bevalt kan dit een meer structureler karakter krijgen. Hieronder nog wat extra informatie over de voedselbank Zeist. Nummer 5 Juli 2009 Normbedragen Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud : om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen enzovoorts. Vanaf 15 oktober 2008 gelden de volgende bedragen per maand: 175,-- voor een alleenstaande 235,-- voor een gezin van 2 personen 25,-- extra voor elk kind tussen de 0 en 13 jaar 50,-- extra voor elk kind tussen de 13 en 18 jaar Voorbeeld : Een huishouden van: twee volwassenen, een kind van 11 jaar en een kind van 14 jaar kan een voedselpakket krijgen als er minder dan 310,-- per maand over is om van te leven. Hoe lang heeft men recht op een voedselpakket In eerste instantie wordt een pakket voor maximaal 13 weken verstrekt. Aan het eind van die periode wordt opnieuw bekeken of men nog in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald. Wat doet de voedselbank? De voedselbank Zeist helpt alle mensen in Zeist en directe omgeving, die met een inkomen onder het bijstands-niveau niveau rond moeten komen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt gesteld. Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten : mensen worden geholpen en verspilling van voedsel wordt voorkomen. Niet door de Voedselbank, maar door externe deskundigen wordt vastgesteld wie voor een voedselpakket in aanmerking komt. De Voedselbank haalt de levensmiddelen op bij leveranciers en bij het verdeelcentrum in Arnhem. Hierna worden de voedselpakketten samengesteld in de door de Seyster Veste beschikbaar gestelde ruimte aan de Geiserlaan 4A (voorheen Enecogebouw). Vervolgens worden de pakketten naar de uitgiftepunten gebracht. Vrijdagsmiddags kunnen de mensen daar hun pakket ophalen. Binnenkort dus ook in het uitgiftepunt te Doorn. In principe levert de Voedselbank eigen vrijwilligers voor de uitgifte van de pakketten. Extra vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom. Indien interesse: meld dit bij Babine Ringeling. Erik van Schie, voorzitter 5

6 Nummer 5 Juli 2008 Bloeddonor avonden Op dinsdag 16 december was de gezellige eindejaarsbijeenkomst van het Rode Kruis, georganiseerd door het bestuur, in Driebergen. Tijdens de vriendelijke toespraak van de voorzitter, Erik van Schie, bleek dat eigenlijk niemand van het bestuur op de hoogte was van ons bestaan. En wie zijn wij? Vrijwilligers van het Rode Kruis die bij de bloeddonoravonden al jaren aanwezig zijn om de donoren en de medewerkers van Sanquin (dit is de organisator van deze bloeddonoravonden) te ondersteunen. Dit is een Heuvelrug e.o. donoravond; de donoren komen uit o.a. uit Doorn, Maarn, Driebergen, Langbroek en Leersum. Wij zorgen dat de donoren zich op hun gemak voelen, dat alles tijdens het wachten goed doorloopt. Of als iemand onverhoopt dreigt flauw te vallen, deze persoon goed en snel geholpen wordt en dat de donoren na hun gift koffie, thee of fris krijgen met een koek erbij! Deze avonden vinden al jaren plaats in de aula van het Revius Lyceum in Doorn. Daarvoor werd o.a. gebruik gemaakt van de Koningshof, de kerk aan de Kampweg en Huize Beatrix. Lange tijd heeft Sjaan Veenhof deze avonden gecoördineerd, een paar jaar geleden heeft Janine van Dijk deze taak van haar overgenomen. Onze vaste ploeg vrijwilligers bestaat uit (behalve bovengenoemde personen) Jeanneke Visscher, Renée Ziedzes des Plantes, Marianne Struik, Mieke Zonneveld, Thea Jelier, en mevr. L. Kuttschreuter. Bijgaand een foto van de bloeddonoravond van 26 januari 2009 (hierop staan v.l.n.r.: Thea Jelier, Janine van Dijk, Jeanneke Visscher en Renée Ziedses des Plantes). Janine van Dijk-Scheffer vrijwilliger R.K. bloeddonoravonden oravonden Doorn Nieuwe Vrijwilligers Taakveld 3 Zoals dat meestal in de loop van de jaren gaat met afgelopen EHBO-cursus, besloten om vrijwilliger te vrijwilligerswerk. Je ziet in een jaar wel eens een worden en willen daartoe nog een aantal nieuw gezicht. Daarnaast verlaat een vertrouwd noodzakelijke cursussen volgen om hun inzet breder gezicht dat al jaren de bijeenkomsten bijwoont en te maken. aanwezig is bij evenementen ons ook wel eens. Het uiteindelijk gevolg hiervan is dat het aantal Wij heten daarom Ingeborg Arends, Arie Balk, Anja vrijwilligers dat binnen dit taakveld zijn inzetten Brekhof, Henk Kramer, Jan Kuin en Ineke Swart pleegt door de jaren heen vrijwel constant is hartelijk welkom als nieuwe vrijwilligers bij de gebleven. colonne en hopen dat jullie je in de komende tijd echt thuis gaan voelen tussen de collega s en dat de In de afgelopen paar jaar is echter het aantal bewoners van onze gemeente, wanneer dat nodig vertrekkenden meer geweest dan de aanwas, mocht blijken, een beroep op je deskundigheid als zodat er dan een lichte achteruitgang in aantal in te vrijwilliger van het Rode Kruis mogen doen. zetten vrijwilligers valt te constateren. Ries Jelier, waarnemend bestuurslid taakveld 3 Dit jaar heeft, dank zij de inzet van de coördinatoren, een aantal cursisten van de 6

7 Nummer 5 Juli 2009 Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug Internationaal In het kader van haar beraadslaging over een meerjarenplanning zowel wat betreft activiteiten als besteding van financiële middelen heeft het bestuur van onze afdeling, ondersteund door de laatste ledenvergadering, besloten om een tweetal internationale projecten financieel te steunen (projectfinanciering). Voor het goede begrip: volgens de interne regels van het NRK gaat het hierbij altijd om internationale projecten in overzeese landen die onder auspiciën staan van het lokale Rode Kruis aldaar Bovendien gaat het hier om meerjarenprojecten en dus om een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Hieronder iets meer informatie over de 2 projecten waarvoor is gekozen. Malawi, Basisgezondheidszorg Malawi, grenzend aan Tanzania, Mozambique en Zambia (bijna 14 miljoen inwoners, ruim drie keer zo groot als Nederland) is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Jaarlijks sterven zo n mensen als gevolg van HIV-besmetting; bovendien komt malaria veelvuldig voor; het is de grootste ziekteverwekker bij zowel kinderen als volwassenen.. Besloten is tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Guatemala, Klimaatadaptatie De gevolgen van klimaatverandering in Midden- Amerika en de Caraïben draait om uitersten. Extreem weer komt steeds meer voor: lange periodes van droogte worden afgewisseld met korte periodes van hevige regenval met als gevolg overstromingen, erosie en aardverschuivingen. Begin 2008 heeft het NRK een donatie ontvangen van de Nationale Postcodeloterij om een klimaatproject op te zetten in N.O. Guatemala. Gekozen is voor het Chiquimula departement waar maatregelen op het bovengenoemde gebied het hardst nodig zijn: zo n 25 gemeenschappen ( inwoners) in dit district hebben ondersteuning nodig in de voorbereiding op deze natuurrampen die steeds vaker voorkomen. omen. Het NRK ondersteunt het Guatemalteekse RK reeds sinds Doel van het project is verbetering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de districten Kasunga, Dowa en Nitchisi waar dit het hardst nodig is. Hiervoor wordt een aantal activiteiten gepland die vooral gericht zijn op het voorkomen van ziektes. Te denken valt aan met name: zorgen voor voldoende kennis en capaciteit binnen de bestaande klinieken trainingen voor gezondheidswerkers bronnen aanboren voor voldoende veilig drinkwater uitdelen van zgn. malarianetten Doel van het project is vooral: voorbereiding en bewustmaking van de mensen aldaar op deze natuurrampen zodat zij in de toekomst - zich zelf kunnen redden en weerbaarder worden. In dit project zetten de genoemde gemeenschappen onder leiding van het Guatemalteekse RK 12 tot 15 microprojecten op: het aanleggen van schuilplaatsen/opvanglocaties op veilige plekken, bestaande sanitaire systemen aanpassen en bestand maken tegen overstromingen, herbebossing van hellingen om erosie tegen te gaan, opzetten van een zgn. Early Warning System dat waarschuwt en informeert over te nemen maatregelen. Ook voor dit project heeft het bestuur besloten tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Uiteraard houdt het NRK ons van tijd tot tijd op de hoogte over de voortgang. Boudewijn Wreesmann, Vice Voorzitter 7

8 De Kalender Doel van de kalender is om over de diverse kernen heen te weten waar en wanneer activiteiten zijn. Ga eens bij elkaar kijken: dat kan erg leuk en leerzaam zijn! De kalender nog verre van compleet. Staan er activiteiten nog niet opgenomen, graag mailen aan Boudewijn Wreesmann: Algemeen Datum Activiteit 26 augustus A.L.V. 17 september A.L.V. Taakveld 2 Datum Activiteit laatste woensdagochtend Welfare Doorn van de maand in het RK-gebouw Doorn Nummer 5 Juli 2008 Maas International sponsort een AED Henk Kramer van de afdeling Utrechtse Heuvelrug verbaasde zich al enige tijd dat de EHBO vrijwilligers van de afdeling allemaal wel gecertificeerd zijn voor het bedienen van een AED, maar dat de afdeling zelf niet over een AED beschikte. Hij heeft toen het idee geopperd bij zijn werkgever Maas international (leverancier van koffie apparaten bij onder andere het KLPD en VTS politie) of zij geen AED wilden sponsoren aan onze afdeling. Zijn werkgever vond dit een uitstekend initiatief van Henk en willigde zijn verzoek dan ook graag in. Gekozen werd er door Maas voor een Philips headstart HS1. Iedere dinsdagmiddag Welfare Overberg Iedere woensdagochtend Welfare Amerongen Taakveld 3 Datum Activiteit 3 juni Hockey toernooi juni Avondvierdaagse 18 juni Wielerronde 16 augustus Kastelentocht 29 augustus Heuvelrugtotaal 27 september Gilden feesten Doorn Inzage stukken Op dit moment liggen in ons gebouw in Driebergen, gelegen aan de Dennenhorst 22a, de stukken ter inzage voor de leden en vrijwilligers die van belang zijn voor de fusie naar één landelijk Nederlands Rode Kruis. Het gaat daarbij om de stukken die ook aanwezig waren op onze Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl. en waarin door het bestuur een toelichting is gegeven op deze fusie met de naam SAMEN1. Het gaat daarbij om het bestuursvoorstel tot fusie; de toelichting op het voorstel tot fusie en de voorzittersverklaring. Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze stukken. Namens het bestuur, Ries Jelier, secretaris Deze AED is voorzien van een stevige tas en hierdoor schokproef en spatwater proef. Tevens heeft Maas international er ook nog eens een service contract voor 5 jaar bij afgesloten voor ons. Op donderdag 9 juli werd de AED overhandigd door Erik de Jong van Maas international aan Henk Kramer in het bijzijn van Joke Vervat, Boudewijn Wreesmann en Alex van Dijken. Tevens heeft Maas er ook nog voor gezorgd dat er een onderhouds- contract van 5 jaar bij zit. Mede door Henk Kramer kunnen we in geval dit nodig is de overlevingskansen van slachtoffers een flink stuk vergroten. Henk en Maas International super bedankt namens de afdeling! Alex van Dijken 8

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015 De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika zomer 2015 Werken en afscheid In het voorjaarsnummer van Margazine schreef de heer Plessius het belang en de betekenis van werk. Op dat moment wisten wij

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Emile Hartkamp. bedrag verkrijgbaar.

Emile Hartkamp. bedrag verkrijgbaar. Nieuwsbrief Emile Hartkamp op open dag Voedselbank Arnhem De bekende Arnhemse zanger Emile Hartkamp zingt zaterdag 17 mei op de open dag van de Voedselbank Arnhem. De bekende Arnhemse zanger, tekstschrijver

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie