Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kruis Band HEUVELRUG UTRECHTSE. Inhoud. Nummer 5 Juli 2009"

Transcriptie

1 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Sociale Kaart 2 Schenker Logistics schenkt wederom 3 Donatie Stichting Heuvelrug Totaal 4 Succesvolle Collecte 4 Voedselbank in Heuvelrug 5 Bloeddonor avonden 6 Taakveld 3 nieuwe vrijwilligers 6 Internationale projecten 7 Kalender 8 Maas International schenkt AED 8 Nummer 5 Juli 2009 Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG Kruisband is de periodieke nieuwsbrief van de afdeling Utrechtse Heuvelrug van het Nederlandse Rode Kruis Van de bestuurstafel Het is alweer een tijd geleden dat er een kruisband verschenen is. Mocht hieruit de indruk ontstaan dat er weinig gebeurd is, dan is dat onterecht. Dat zal ook blijken bij het lezen van deze Kruisband. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde collecte. Daarnaast hebben we dit jaar ook weer een uitje georganiseerd in samenwerking met Schenker Logistics. We zijn daarnaast ook gesponsord door een royale gift in de vorm van een AED door de firma Maas International. Inmiddels is er gestart met de internationale projecten in Malawi en Guatemala waar onze afdeling financieel in bijdraagt. In deze kruisband een korte samenvatting van deze twee projecten. Op het gebied van Taakveld 2, sociale hulp is het onderzoek naar de sociale kaart afgerond. Een korte samenvatting hiervan ook in deze kruisband. We gaan starten met een samenwerking met de voedselbank. Een kennismaking hiermee ook in deze kruisband, alsmede een oproep voor vrijwilligers. Dat er meer gebeurt in onze afdeling dan iedereen weet bleek op de laatste ledenvergadering waarbij Janine van Dijk terecht verbaasd was dat het bij velen onbekend was dat wij ook de bloeddonoravonden in onze gemeente ondersteunen. Met een stukje in deze kruisband moet deze onbekendheid tot het verleden behoren. Ik vraag jullie speciale aandacht voor de twee Algemene Ledenvergaderingen die gepland staan voor het einde van het jaar, één op 26 augustus en één op 17 september. De reden dat er twee ledenvergaderingen staan ingepland is gelegen in het feit dat op de agenda van de ALV het besluit van onze afdeling staat om in het kader van Samen 1 de juridische structuur van onze afdeling te wijzigen. Wij houden dan op te bestaan als aparte vereniging en gaan deel uitmaken van de landelijke vereniging. Voor een dergelijke wijziging is in principe een tweederde meerderheid van stemmen van alle stemgerechtigde leden noodzakelijk. Indien dit zogenaamde quorum niet gehaald wordt op de vergadering kan dit besluit bekrachtigd worden in een vergadering met een gewone meerderheid van stemmen van alle aanwezige leden. Als op de vergadering van 26 augustus om uur niet minimaal 1200 (!) stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt deze vergadering direct gesloten en wordt de beslissing bekrachtigd op de vergadering van 17 september. Het is mijn verwachting dat de vergadering van 26 augustus dus slechts een formaliteit is die niet langer dan vijf minuten zal duren. De vergadering van 17 september daarentegen wil ik bij iedereen aanbevelen. Op de agenda staan naast bovengenoemde punt ook de bespreking van het werkplan 2010 en krijgen we een presentatie over de internationale projecten die we financieel steunen. Veel leesplezier bij deze Kruisband. Graag wil ik iedereen uitnodigen stukjes aan te leveren voor de komende uitgave(n), dan komt er snel weer een volgende versie. Erik van Schie, voorzitter 1

2 Nummer 5 Juli 2008 Onderzoek voor Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug naar Sociale kaart Zoals u misschien al eerder in de Kruisband hebt gelezen, is er een onderzoek gedaan door vier studentes van de Hogeschool Utrecht voor het zoals een jongerensoos. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een hangplek. Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels hebben zij (Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman) het onderzoek afgerond en hun De volwassenen (30 jaar tot 55 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve diploma behaald. Onderstaand een stukje activiteiten en creatieve activiteiten. Het Rode Kruis geschreven door de studenten. In het werkplan 2010 en de volgende Kruisbanden meer over hoe we als afdeling om zullen gaan met de bevindingen uit het onderzoek. kan dit oppakken door het organiseren van culturele dagjes uit naar bijvoorbeeld musea. Ten aanzien van de creatieve activiteiten kan het Rode Kruis dit oppakken door het organiseren van creatieve middagen, bijvoorbeeld bloemschikken. Daarnaast Wij kunnen ons voorstellen, dat u na het lezen van het vorige artikelen, nieuwsgierig bent geworden naar wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en wat de aanbevelingen zijn. In dit artikel wordt er is er behoefte aan activiteiten specifiek gericht op de doelgroep gehandicapten. Dit kan het Rode Kruis realiseren door het organiseren van bijvoorbeeld lotgenoten dagen en/of dagjes uit. samengevat wat de belangrijkste uitkomsten zijn. De ouderen ( 55+) geven aan behoeften te hebben Er is een breed hulpaanbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er zijn veel organisaties op hetzelfde gebied actief als het Rode Kruis en hierdoor is er overlap in het hulpaanbod. Daarbij komt ook nog eens dat weinig mensen bekend zijn met taakveld 2 de sociale hulp. Slechts 75 van de 210 ondervraagden, waren bekend met taakveld aan meer recreatieve activiteiten. Het Rode Kruis kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Daarnaast is er behoefte aan wandelpartners. Hierop kan het Rode Kruis inspelen door het actief werven van vrijwilligers en het organiseren van wandelmiddagen. 2. Om die overlap te verminderen is er aanbevolen een netwerkoverleg te organiseren. Hieraan kunnen alle welzijnsorganisaties deelnemen. De communicatie zal hierdoor verbeteren en de overlap zal verminderen. Het Rode Kruis zou de eerste stap kunnen zetten om dit te organiseren. Om meer bekendheid te krijgen is het belangrijk om reclame te maken voor taakveld 2 en eventueel voorlichtingen geven. Door het netwerkoverleg en reclame e te maken, speelt het Rode Kruis zich meer op de kaart, zal het meer bekendheid krijgen en kan het nog optimaler inspelen naar de inwoners en zorgvragers. Met dit en het vorige artikel hopen we dat iedereen een beeld heeft gekregen van hoe en waarom dit onderzoek is gedaan en waar het naar heeft geleid. Wij hebben er meet veel plezier aan gewerkt en zijn blij met het resultaat. We wensen het Rode Kruis veel succes met het oppakken van de aanbevelingen, die ze nuttig vinden. Wij wensen iedereen heel veel succes en werkplezier!!!! Tevens is bekend geworden waar de behoeften van de inwoners en zorgvragers liggen. De jongvolwassenen senen (15 jaar tot 30 jaar) geven aan behoeften te hebben aan meer recreatieve activiteiten, specifiek gericht op jongeren. Het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug kan dit oppakken door het organiseren van dagjes uit, naar bijvoorbeeld een pretpark. Daarnaast is er behoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren Marijke Evers, Ellen Fondse, Inge Hak en Suze Voerman 2

3 Nummer 4 December 2008 Schenker Logistics schenkt wederom Afgelopen jaar was er een dagje uit georganiseerd door het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met Schenker Logistics. Dit was toen zeer succesvol en er werd al gesproken over een herhaling voor Onverwacht was het dus niet toen Babine weer gebeld werd door Schenker over een en nieuwe dag, maar het bleek wel op zeer korte termijn plaats te moeten vinden! In mei ontstond het contact en op 6 juni moest de dag al plaatsvinden. Voor Babine een goede uitdaging die snel opgepakt werd. Na enige gesprekken werd besloten een dagje uit te organiseren voor bewoners van Sparrenheide. Hieronder een kort verslag van de dag, geschreven door Schenker Logistics. waarin we de mogelijkheid hebben gekregen om eens een kijkje in de keuken te nemen van de ouderenzorg. Mede dankzij de aanwezigheid van de YDBS leden (Dit is een groep Young professionals binnen Schenker, red.) hebben we de bewoners van Sparrenheide een onvergetelijk dagje uit bezorgd. Naast de kennis die we hebben opgedaan over het productieproces van kaas, hebben we vooral veel gepraat en niet te vergeten voldoende gegeten. Tot slot willen we nog 3 mensen in het bijzonder bedanken: Allereerst, Babine Ringeling, die namens Het Rode Kruis een groot aandeel had in de voorbereidingen van de geslaagde dag. Zonder Babine hadden we niet in zo n korte tijd deze dag kunnen organiseren. Daarnaast willen we ook de medewerkers ers van Sparrenheide: Jeannette en Pepijn bedanken voor hun begeleiding tijdens de gehele dag. Ik kan wel zeggen dat zij hun enthousiasme in zeer korte tijd hebben weten over te brengen op alle deelnemers vanuit Schenker Logistics. Kortom een zeer geslaagde dag met aan het einde van de dag alleen maar lachende gezichten. Namens Schenker Logistics: Caroline Goulmy, Leon Kersbergen, Marco Kerkhof, Nixon Fernandes, Bea Akerboom & Martijn Put. Leon heeft iedereen afgelopen zaterdag al bedankt in het pannenkoeken restaurant, maar hierbij willen we jullie namens de leden van de organisatie van de maatschappelijke activiteit 2009 nogmaals hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, inzet en zorgzaamheid tijdens het uitje met de bewoners van Sparrenheide van afgelopen zaterdag. Bijgevoegd vinden jullie de groepsfoto die gemaakt is aan het einde van de dag: moe, maar met een meer dan voldaan gevoel. Het was een bijzondere dag, die soms zelfs wel een tikje emotioneel was, maar zeker een dag Wij zijn Schenker zeer dankbaar voor hun enthousiaste begeleiding maar zeker ook voor hun financiële bijdrage in de kosten van dit project. Blijkens de positieve reacties van de Young professionals is een dergelijk project zeker vatbaar voor herhaling! Babine Ringeling en Boudewijn Wreesmann 3

4 Nummer 5 Juli 2008 Stichting Heuvelrug Totaal sponsort Partytent Heuvelrug Totaal vond het tijd worden om het Rode Op nevenstaande Kruis - bij wijze van tegenprestatie voor al hun foto zien we Joke nuttige werk - als blijk van grote waardering te Vervat die namens verrassen met deze prachtige forse tent die onze afdeling een uiteraard bij allerlei vrolijke en feestelijke nieuwe partytent in gelegenheden goed van pas kan komen. ontvangst neemt De tent is zeer snel op te zetten doordat het een van de heer Bas inklapmodel betreft, en is hierdoor erg praktisch in Onstein, het gebruik. bestuurslid van de Stichting Heuvelrug Totaal en Marc Vereijken, Wij zijn de Stichting Heuvelrug Totaal natuurlijk zeer voorzitter Heuvelrug Totaal. dankbaar voor deze gift! Boudewijn Wreesmann, vice-voorzitter Zeer succesvolle collecte In de week van 15 juni Het Nederlandse Rode Kruis stelde een speciaal tot en met 20 juni 2009 computer programma beschikbaar, waarin de heeft het Nederlandse collectanten administratie bijgehouden kon worden, Rode Kruis afdeling maar ook konden hiermee redelijk makkelijk de Utrechtse tse Heuvelrug routes gemaakt worden voor de collectanten. En voor het eerst sinds 15 uiteindelijk werd er toch ook nog door twee jaar weer huis aan huis collectanten gecollecteerd bij supermarkten. gecollecteerd. Waarvan Sander Woering in zijn rolstoel ook nog Tot 2005 had het eens de hoogste collecte opbrengst bij elkaar wist Nederlandse Rode te halen! De totale opbrengst van de collecte in Kruis de collectes 2009 bedroeg 6.189,07 (Driebergen-Rijsenburg geheel stopgezet en 4.065,75, Doorn 1.294,39 en Amerongen een jaarlijkse 828,93). Dit was 3 maal zoveel als de acceptgirokaart actie recordopbrengst tot nu toe van Het grootste opgezet. Doordat de afdeling toen al tien jaar niet gedeelte van de opbrengst van de collecte zal meer gecollecteerd had, was ook de database met besteed worden aan een nieuwe PAM bus ten namen van collectanten verdwenen. Hierdoor was behoeve van onder andere rolstoelvervoer en er een groot tekort aan collectanten. Een goede inzetten van EHBO. Daarnaast zal een deel tussenoplossing werd gevonden in het collecteren worden aangewend voor taakveld 2 (sociale hulp). op de laatste zaterdag van de collecteweek bij Vooruitkijkend naar volgend jaar zal het allemaal diverse supermarkten. Dit leverde al met al een wat minder worden door 2 factoren. De eerste is leuk bedrag op jaarlijks. dat de collecteweek een week later is dan dit jaar, In 2008 waren er in Driebergen-Rijsenburg echter met het gevolg dat er al redelijk veel mensen op ook hiervoor te weinig collectanten. Om dit op te vakantie zullen zijn. De tweede factoor die ons vangen gingen Ralph van de Burg en Alex van parten kan spelen is dat we in 2010 de 6e collecte Dijken in een aantal straten huis aan huis zijn op rij. De mensen kunnen dan wel eens collecteren. Al gauw bleek dat dit meer rendement collectemoe zijn. gaf dan bij de supermarkten collecteren. Om dit op te vangen willen wij de collecte nog Daarom werd er besloten om in 2009 enkel nog verder uitbreiden. Zowel in de kernen waar we ook maar huis aan huis te gaan collecteren. Alex van in 2009 gecollecteerd hebben, als in de gemeentes Dijken nam hiertoe samen met de penningmeester Maarn, Maarsbergen, Leersum en Langbroek. Cok van Veen het voortouw. Er werd flink gelobbyd Voor deze kernen zijn we dan ook druk op zoek om collectanten te werven. Allereerst werden naar collectanten en collectecoördinatoren. uiteraard de vrijwilligers van de afdeling benaderd, Aanmelden kan via maar ook familieleden, vrienden en werd onder of via andere de gemeenteraad aangeschreven. Dit resulteerde in 54 collectanten. 30 in Driebergenen 11 in Alex van Dijken, coördinator collecte Rijsenburg, 13 in Doorn Amerongen. 4

5 Voedselbank in Utrechtse Heuvelrug Een tijd geleden werd ik benaderd door Aike Hiskes van de Voedselbank Zeist. Het bleek dat er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug al geruime tijd een tiental gezinnen gebruik maakt van de voedselbank. Gezien het aantal en het structurele karakter zocht de voedselbank naar een uitgiftepunt in onze gemeente. En daarbij kwam dan ook de vraag of wij als Rode Kruis hierbij konden helpen. Het bestuur was unaniem in het ondersteunen hiervan, dus er was snel contact gelegd tussen de voedselbank en Babine Ringeling om dit verder uit te werken. Binnenkort gaat het uitgiftepunt in ons gebouw in Doorn van start, in principe eerst voor een evaluatieperiode van twee maanden. Indien het van beide kanten goed bevalt kan dit een meer structureler karakter krijgen. Hieronder nog wat extra informatie over de voedselbank Zeist. Nummer 5 Juli 2009 Normbedragen Van belang is het bedrag dat beschikbaar is voor het levensonderhoud : om wekelijks boodschappen van te doen, kleding te kopen enzovoorts. Vanaf 15 oktober 2008 gelden de volgende bedragen per maand: 175,-- voor een alleenstaande 235,-- voor een gezin van 2 personen 25,-- extra voor elk kind tussen de 0 en 13 jaar 50,-- extra voor elk kind tussen de 13 en 18 jaar Voorbeeld : Een huishouden van: twee volwassenen, een kind van 11 jaar en een kind van 14 jaar kan een voedselpakket krijgen als er minder dan 310,-- per maand over is om van te leven. Hoe lang heeft men recht op een voedselpakket In eerste instantie wordt een pakket voor maximaal 13 weken verstrekt. Aan het eind van die periode wordt opnieuw bekeken of men nog in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald. Wat doet de voedselbank? De voedselbank Zeist helpt alle mensen in Zeist en directe omgeving, die met een inkomen onder het bijstands-niveau niveau rond moeten komen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt gesteld. Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten : mensen worden geholpen en verspilling van voedsel wordt voorkomen. Niet door de Voedselbank, maar door externe deskundigen wordt vastgesteld wie voor een voedselpakket in aanmerking komt. De Voedselbank haalt de levensmiddelen op bij leveranciers en bij het verdeelcentrum in Arnhem. Hierna worden de voedselpakketten samengesteld in de door de Seyster Veste beschikbaar gestelde ruimte aan de Geiserlaan 4A (voorheen Enecogebouw). Vervolgens worden de pakketten naar de uitgiftepunten gebracht. Vrijdagsmiddags kunnen de mensen daar hun pakket ophalen. Binnenkort dus ook in het uitgiftepunt te Doorn. In principe levert de Voedselbank eigen vrijwilligers voor de uitgifte van de pakketten. Extra vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom. Indien interesse: meld dit bij Babine Ringeling. Erik van Schie, voorzitter 5

6 Nummer 5 Juli 2008 Bloeddonor avonden Op dinsdag 16 december was de gezellige eindejaarsbijeenkomst van het Rode Kruis, georganiseerd door het bestuur, in Driebergen. Tijdens de vriendelijke toespraak van de voorzitter, Erik van Schie, bleek dat eigenlijk niemand van het bestuur op de hoogte was van ons bestaan. En wie zijn wij? Vrijwilligers van het Rode Kruis die bij de bloeddonoravonden al jaren aanwezig zijn om de donoren en de medewerkers van Sanquin (dit is de organisator van deze bloeddonoravonden) te ondersteunen. Dit is een Heuvelrug e.o. donoravond; de donoren komen uit o.a. uit Doorn, Maarn, Driebergen, Langbroek en Leersum. Wij zorgen dat de donoren zich op hun gemak voelen, dat alles tijdens het wachten goed doorloopt. Of als iemand onverhoopt dreigt flauw te vallen, deze persoon goed en snel geholpen wordt en dat de donoren na hun gift koffie, thee of fris krijgen met een koek erbij! Deze avonden vinden al jaren plaats in de aula van het Revius Lyceum in Doorn. Daarvoor werd o.a. gebruik gemaakt van de Koningshof, de kerk aan de Kampweg en Huize Beatrix. Lange tijd heeft Sjaan Veenhof deze avonden gecoördineerd, een paar jaar geleden heeft Janine van Dijk deze taak van haar overgenomen. Onze vaste ploeg vrijwilligers bestaat uit (behalve bovengenoemde personen) Jeanneke Visscher, Renée Ziedzes des Plantes, Marianne Struik, Mieke Zonneveld, Thea Jelier, en mevr. L. Kuttschreuter. Bijgaand een foto van de bloeddonoravond van 26 januari 2009 (hierop staan v.l.n.r.: Thea Jelier, Janine van Dijk, Jeanneke Visscher en Renée Ziedses des Plantes). Janine van Dijk-Scheffer vrijwilliger R.K. bloeddonoravonden oravonden Doorn Nieuwe Vrijwilligers Taakveld 3 Zoals dat meestal in de loop van de jaren gaat met afgelopen EHBO-cursus, besloten om vrijwilliger te vrijwilligerswerk. Je ziet in een jaar wel eens een worden en willen daartoe nog een aantal nieuw gezicht. Daarnaast verlaat een vertrouwd noodzakelijke cursussen volgen om hun inzet breder gezicht dat al jaren de bijeenkomsten bijwoont en te maken. aanwezig is bij evenementen ons ook wel eens. Het uiteindelijk gevolg hiervan is dat het aantal Wij heten daarom Ingeborg Arends, Arie Balk, Anja vrijwilligers dat binnen dit taakveld zijn inzetten Brekhof, Henk Kramer, Jan Kuin en Ineke Swart pleegt door de jaren heen vrijwel constant is hartelijk welkom als nieuwe vrijwilligers bij de gebleven. colonne en hopen dat jullie je in de komende tijd echt thuis gaan voelen tussen de collega s en dat de In de afgelopen paar jaar is echter het aantal bewoners van onze gemeente, wanneer dat nodig vertrekkenden meer geweest dan de aanwas, mocht blijken, een beroep op je deskundigheid als zodat er dan een lichte achteruitgang in aantal in te vrijwilliger van het Rode Kruis mogen doen. zetten vrijwilligers valt te constateren. Ries Jelier, waarnemend bestuurslid taakveld 3 Dit jaar heeft, dank zij de inzet van de coördinatoren, een aantal cursisten van de 6

7 Nummer 5 Juli 2009 Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug Internationaal In het kader van haar beraadslaging over een meerjarenplanning zowel wat betreft activiteiten als besteding van financiële middelen heeft het bestuur van onze afdeling, ondersteund door de laatste ledenvergadering, besloten om een tweetal internationale projecten financieel te steunen (projectfinanciering). Voor het goede begrip: volgens de interne regels van het NRK gaat het hierbij altijd om internationale projecten in overzeese landen die onder auspiciën staan van het lokale Rode Kruis aldaar Bovendien gaat het hier om meerjarenprojecten en dus om een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Hieronder iets meer informatie over de 2 projecten waarvoor is gekozen. Malawi, Basisgezondheidszorg Malawi, grenzend aan Tanzania, Mozambique en Zambia (bijna 14 miljoen inwoners, ruim drie keer zo groot als Nederland) is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Jaarlijks sterven zo n mensen als gevolg van HIV-besmetting; bovendien komt malaria veelvuldig voor; het is de grootste ziekteverwekker bij zowel kinderen als volwassenen.. Besloten is tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Guatemala, Klimaatadaptatie De gevolgen van klimaatverandering in Midden- Amerika en de Caraïben draait om uitersten. Extreem weer komt steeds meer voor: lange periodes van droogte worden afgewisseld met korte periodes van hevige regenval met als gevolg overstromingen, erosie en aardverschuivingen. Begin 2008 heeft het NRK een donatie ontvangen van de Nationale Postcodeloterij om een klimaatproject op te zetten in N.O. Guatemala. Gekozen is voor het Chiquimula departement waar maatregelen op het bovengenoemde gebied het hardst nodig zijn: zo n 25 gemeenschappen ( inwoners) in dit district hebben ondersteuning nodig in de voorbereiding op deze natuurrampen die steeds vaker voorkomen. omen. Het NRK ondersteunt het Guatemalteekse RK reeds sinds Doel van het project is verbetering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de districten Kasunga, Dowa en Nitchisi waar dit het hardst nodig is. Hiervoor wordt een aantal activiteiten gepland die vooral gericht zijn op het voorkomen van ziektes. Te denken valt aan met name: zorgen voor voldoende kennis en capaciteit binnen de bestaande klinieken trainingen voor gezondheidswerkers bronnen aanboren voor voldoende veilig drinkwater uitdelen van zgn. malarianetten Doel van het project is vooral: voorbereiding en bewustmaking van de mensen aldaar op deze natuurrampen zodat zij in de toekomst - zich zelf kunnen redden en weerbaarder worden. In dit project zetten de genoemde gemeenschappen onder leiding van het Guatemalteekse RK 12 tot 15 microprojecten op: het aanleggen van schuilplaatsen/opvanglocaties op veilige plekken, bestaande sanitaire systemen aanpassen en bestand maken tegen overstromingen, herbebossing van hellingen om erosie tegen te gaan, opzetten van een zgn. Early Warning System dat waarschuwt en informeert over te nemen maatregelen. Ook voor dit project heeft het bestuur besloten tot een jaarlijkse donatie over de projectperiode. Uiteraard houdt het NRK ons van tijd tot tijd op de hoogte over de voortgang. Boudewijn Wreesmann, Vice Voorzitter 7

8 De Kalender Doel van de kalender is om over de diverse kernen heen te weten waar en wanneer activiteiten zijn. Ga eens bij elkaar kijken: dat kan erg leuk en leerzaam zijn! De kalender nog verre van compleet. Staan er activiteiten nog niet opgenomen, graag mailen aan Boudewijn Wreesmann: Algemeen Datum Activiteit 26 augustus A.L.V. 17 september A.L.V. Taakveld 2 Datum Activiteit laatste woensdagochtend Welfare Doorn van de maand in het RK-gebouw Doorn Nummer 5 Juli 2008 Maas International sponsort een AED Henk Kramer van de afdeling Utrechtse Heuvelrug verbaasde zich al enige tijd dat de EHBO vrijwilligers van de afdeling allemaal wel gecertificeerd zijn voor het bedienen van een AED, maar dat de afdeling zelf niet over een AED beschikte. Hij heeft toen het idee geopperd bij zijn werkgever Maas international (leverancier van koffie apparaten bij onder andere het KLPD en VTS politie) of zij geen AED wilden sponsoren aan onze afdeling. Zijn werkgever vond dit een uitstekend initiatief van Henk en willigde zijn verzoek dan ook graag in. Gekozen werd er door Maas voor een Philips headstart HS1. Iedere dinsdagmiddag Welfare Overberg Iedere woensdagochtend Welfare Amerongen Taakveld 3 Datum Activiteit 3 juni Hockey toernooi juni Avondvierdaagse 18 juni Wielerronde 16 augustus Kastelentocht 29 augustus Heuvelrugtotaal 27 september Gilden feesten Doorn Inzage stukken Op dit moment liggen in ons gebouw in Driebergen, gelegen aan de Dennenhorst 22a, de stukken ter inzage voor de leden en vrijwilligers die van belang zijn voor de fusie naar één landelijk Nederlands Rode Kruis. Het gaat daarbij om de stukken die ook aanwezig waren op onze Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl. en waarin door het bestuur een toelichting is gegeven op deze fusie met de naam SAMEN1. Het gaat daarbij om het bestuursvoorstel tot fusie; de toelichting op het voorstel tot fusie en de voorzittersverklaring. Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze stukken. Namens het bestuur, Ries Jelier, secretaris Deze AED is voorzien van een stevige tas en hierdoor schokproef en spatwater proef. Tevens heeft Maas international er ook nog eens een service contract voor 5 jaar bij afgesloten voor ons. Op donderdag 9 juli werd de AED overhandigd door Erik de Jong van Maas international aan Henk Kramer in het bijzijn van Joke Vervat, Boudewijn Wreesmann en Alex van Dijken. Tevens heeft Maas er ook nog voor gezorgd dat er een onderhouds- contract van 5 jaar bij zit. Mede door Henk Kramer kunnen we in geval dit nodig is de overlevingskansen van slachtoffers een flink stuk vergroten. Henk en Maas International super bedankt namens de afdeling! Alex van Dijken 8

Kruis Band. Van de bestuurstafel UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 6 November 2009

Kruis Band. Van de bestuurstafel UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 6 November 2009 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Ledenvergadering 17 september 2 AED en AED-trainers 3 Welfare Amerongen stopt 4 Collecte 2010: de planning start nu 4 Sociale Hulp projecten 5 Eindejaars bijeenkomst 6 Rode

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 4 December 2008

Kruis Band UTRECHTSE HEUVELRUG. Inhoud. Nummer 4 December 2008 Inhoud Van de bestuurstafel 1 Sociale Kaart, Speelweek 2 Schenker er Logistics schenkt dagje uit 3 Training Opvang en Verzorging 4 Plannen 2009 5 Voorstellen: Nicolette Altena 6 In het zonnetje: Piet Ivens

Nadere informatie

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân dinsdag 12september2017 14:44 Statengriffie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

schooljaar nieuwsbrief nr

schooljaar nieuwsbrief nr schooljaar 16-17 nieuwsbrief nr. 19 1-07-2017 Musical groep 8. Gisterenavond was de musical van groep 8. Alle ouders, kinderen en collega s hebben ontzettend genoten. Het was weer een prachtige musical

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt.

Goudvoorelkaar. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Online marktplaats waar vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar komt. Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dát doet Goudvoorelkaar.nl. Op deze online

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-!

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-! Nieuwsbrief 19 maart 2015 Johan Willem Frisoschool in Leeuwarden in actie voor Masakhane. Op de Johan Willem Friso school in Leeuwarden is met een spetterende opening op maandag 16 maart 2015 de projectweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Kalender januari en februari. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender januari en februari. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 4-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De kinderen zijn hard aan het werk aan hun Cito toetsen. Op vrijdag 19 februari zal uw kind zijn/haar rapport ontvangen. De week erna zullen de rapportgesprekken

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017 Nieuwsbrief Nummer 3, september 2017 Verbouwing 11 maart is GVO de Klup, tijdens NL doet, gestart met de verbouwing. Nu een aantal maanden later zijn we echt bijna klaar! Er is veel gebeurd. Verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief jaarrekening 2015 (vanaf pag 4)

Jaarverslag inclusief jaarrekening 2015 (vanaf pag 4) Jaarverslag 2015 inclusief jaarrekening 2015 (vanaf pag 4) Doelstelling van de stichting De doelstelling van de Stichting Knuffelweide Amerongen is het beheren van een kleinschalige kinderboerderij (De

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter.

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015 Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Elk jaar kijken we in de laatste nieuwsbrief van het jaar terug op wat

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke!

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke! NOVEMBER 2013 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT Op 5 november is het alweer zover: het Nationaal Schoolontbijt! We ontbijten die ochtend op school, dat hoeven de kinderen dus niet thuis te doen. Net als vorige jaren

Nadere informatie

Goede Plannen voor 2008

Goede Plannen voor 2008 Inhoud Plannen 2008 1 Nieuwe afdeling & bestuur 2 Verkoop handwerkspullen Doorn 3 Jaarmarkt in Sparrenheide 4 Gezinsvervangend tehuis de Vink 4 Voorstellen: Anneke Tilanus 5 Jaarmarkt Amerongen 5 Vrijwilliger

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Veel activiteiten. JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 INHOUD. 2. Summerschool. 3, Dirk Spits. 4. Berichten van Els. 5.

LA SONRISA NARANJA. Veel activiteiten. JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 INHOUD. 2. Summerschool. 3, Dirk Spits. 4. Berichten van Els. 5. NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 1 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 7 Nummer 1 april 2015 Veel activiteiten INHOUD 1.Veel activiteiten 2. Summerschool 3, Dirk Spits 4. Berichten van Els 5. Financiën 6. Periodieke bijdrage

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel bezocht en/of boodschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer: 08 september 205 Nieuwsbrief In dit nummer: Schoolreis Op dinsdag 5 september a.s. zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling gaan. De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht, waarna

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Jaaroverzicht Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006!

Jaaroverzicht Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006! Jaaroverzicht 2006 Sanam Gurung beste leerling van de school in 2006! www.kiranfonds.nl E-mail: info@kiranfonds.nl Bankrek. 10.90.78.780 Tel. 053 5729953 Wat doet het Kiran Fonds? Het Kiran Fonds is opgericht

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

Kalender januari en februari. Donderdag 11 februari Gastles Dode hoek groepen 7/8. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender januari en februari. Donderdag 11 februari Gastles Dode hoek groepen 7/8. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 4-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De kinderen zijn hard aan het werk aan hun Cito toetsen. Op vrijdag 19 februari zal uw kind zijn/haar rapport ontvangen. De week daarna zullen de

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4. AUGUSUSTUS 2013 Schooljaar Van de bestuurstafel

Nieuwsbrief nr.4. AUGUSUSTUS 2013 Schooljaar Van de bestuurstafel Nieuwsbrief nr.4 AUGUSUSTUS 2013 Schooljaar 2012 2013 Van de bestuurstafel Iedereen is blij. Zeker voor hen die eindelijk het resultaat van hard werken hebben mogen vernemen. Zij die het niet gehaald hebben,

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!!

Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!! Nieuwsbrief 2 Hier is die dan de allereerste Nieuwsbrief van 2012!!! De schoolvakanties zijn binnenkort achter de rug. Wij hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad. Wij hebben als brigade niet

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, De stichting heeft de afgelopen maanden de luxe dat er drie Nederlanders hun buitenland stage in Medellín hebben georganiseerd. Sabine kennen jullie

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Binnenkort wordt u uitgenodigd voor een rapportagegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in week 25 en 26.

Binnenkort wordt u uitgenodigd voor een rapportagegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in week 25 en 26. 8 juni 2017 kalender Vrijdag 9 juni Spelsportakel groepen 7 13 t/m 16 juni Avond4daagse 20 t/m 23 juni Schoolkamp groepen 8 En de opbrengst is Op de dag van de Koningsspelen hebben alle kinderen heel veel

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Ten Tije sport en wellness beleving

Ten Tije sport en wellness beleving Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van april 2017. Er is weer heel wat te melden, veel leesplezier gewenst! Thema Smakelijk eten Op 2 mei vindt met

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda:

In deze nieuwsbrief: Agenda: In deze nieuwsbrief: Agenda: - Vrijdag 26 februari informatie leesproject klaar voor de start voor ouders van groep 3. - 2 en 3 maart rapportgesprekken - Scouting Livingstone - Open dag - Interne Begeleiding

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 4 2014 Van de bestuurstafel Dit is een bijzondere nieuwsbrief, want het is voor het eerst dat de nieuwsbrief terecht komt bij alle ANBO leden in de gemeenten Ermelo,

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa NIEUWSBRIEF MOLENWIEK CBS de Molenwiek Weekbrief 1 5 september Nieuw op de Molenwiek : WELKOM OP SCHOOL Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte Groep 2: Kian Groep 3: Pablo, Lucas Groep 4:

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013 Programma Zomer 2013 20 Inhoud Voorwoord... 3 Week 1 21 t/m 27 juli - Contact... 6 Week 2 28 juli t/m 3 augustus FF anders... 9 Week 3 4 t/m 10 augustus Te gek... 12 Week 4 11 t/m 17 augustus... 14 Extra

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief Stichting Bolleboos Nieuwsbrief December 2011 Aktiviteiten Op 3 en 4 september stonden we met een stand op het corso in Eelde. Daar hebben we veel Keniaanse producten verkocht, producten die we mee hadden

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie